noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita"

Transkriptio

1 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2013 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksne oheisessa vastauskuoressa, johon ei tarvita pos merkkiä. Kyselyn voi e täy ää myös Internet-osoi eessa /ath/2012/lyhyt, jonne kirjaudu e tunnuksella ja salasanalla, jotka löytyvät tämän kyselylomakke etusivun yläosasta. Kiitos vastauksistanne! OHJEET VASTAAJALLE Kysymyksiin vastataan: Lukemalla kysymys huolellises n vastaamista. Ras amalla kuulakärkikynällä sopivan vaihtoehdon tai kirjoi amalla kysy y eto sille varat- tuun laan. Älkää mielellään käy äkö lyijykynää. Mikäli tee e merkintöjä vastausruutuun, johon e e ole niitä tarkoi anut, pyydämme e ä mustaa e koko ruudun. Kunkin kysymyks kohdalla valitaan vain yksi, parhait sopiva vaihtoehto, ellei kysymyks kohdalla erikse mainita, e ä vaihtoehtoja voi valita useita. Eräid kysymyst kohdalla on täydtäviä vastaamisohjeita. Muistakaa vastata kaikkiin kysymyksiin merkitkää myös kieltävä vastaus näkyviin joko ras t- tamalla vaihtoehto ei tai merkitsemällä 0 vastaukselle vara uun laan. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveyd lanne mielestänne Nykyin pituutne ja nykyisin painonne hyvä melko hyvä pituus cm keskitasoin melko huono paino 6 2 kg huono Lisä etoja tutkimuksesta antavat: asiantun ja Ulla Tyyni, ilmaisnumero p (klo 9 15), tutkija Jukka Murto, ilmaisnumero p (klo 9 15), vastaava tutkija kehi ämispäällikkö Risto Kaikkon, p , TAUSTATIEDOT Rastittakaa oikea vaihtoehto tai merkitkää numero sille varattuun tilaan. 1. Ole eko tällä hetkellä avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avol iitossa eronnut leski naimaton 2. Kuinka monta vuo a ole e yhtesä käynyt koulua tai opiskellut päätoimises? Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. Esim. Suomessa peruskoulu 9 vuotta. S lisäksi ammattitutkinto noin 2 vuotta. Nämä yhtesä ovat 11 vuotta. vuotta 3. Kuinka moni ko taloutene kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): ei yht. hlöä 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5+ hlöä alle 7 -vuotiaita vuotiaita vuotiaita 65 vuotta täyttäneitä 4. Ole eko tällä hetkellä pääasiassa: kokopäivätyössä osa-aikatyössä tai osa-aikaeläkkeellä eläkkeellä iän perusteella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustu saajana perhevapaalla, kotiäiti tai -isä opiskelija työtön tai lomautettu, nykyis jakson kesto kuukausina: jokin muu, mikä?

2 ELINOLOT, TYÖOLOT JA HYVINVOINTI 5. Kun ko taloutne kaikki tulot otetaan huomioon, onko moj ka amin näillä tuloilla: erittäin hankalaa hankalaa melko hankalaa melko helppoa helppoa hyvin helppoa 6. Mit tyytyväin ole e: tyytyväin melko tyytyväin tyytyväin kä melko asuinaluene turvallisuute 7. Osallistu eko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyks, harrastusryhmän tai hgellis tai hkis yhteisön toimintaan (esimerkiksi urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta)? kyllä, aktiivisesti kyllä, silloin tällöin 8. Kuinka usein ole e au anut jotakuta ko taloutne ulkopuolella asuvaa hkilöä 12 viime kuukaud aikana? Valitkaa vain yksi vaihtoehto kultakin riviltä. omia tai puolison vanhempia omia tai puolison isovanhempia kertaakaan kerran tai muutaman kerran vuodessa kerran tai pari kuukaudessa kerran tai pari viikossa joka päivä tai useimpina päivinä 9. Pitävätkö seuraavat ko in ja työhön lii yvät väi ämät paikkansa teidän kohdallne? Valitkaa oikea vaihtoehto jokaisesta kohdasta. pitää täysin paikkaansa pitää joksekin paikkaansa ei pidä juurikaan paikkaansa ei pidä paikkaansa kun tul kotiin, lakkaan ajattelemasta työtäni tunn laiminlyöväni kotiasioita työn vuoksi perhe saa joskus jäädä syrjään, kun uppoudun täysin työhöni minun on usein vaikea keskittyä työhöni kotiasioid vuoksi jaksan paremmin last kanssa, kun käyn myös työssä ko riittämättömyyttä vanhempana 10. Kuinka paljon luota e seuraaviin tahoihin tai tahoj toimintaan? Valitkaa mielipidettänne kuvaava vaihtoehto: luota ollkaan --- luotan täysin. luota ollkaan Julkise terveydhuoltoon Julkise sosiaalihuoltoon (esim. sosiaalipalvelut, toimetulotuki) poliisiin kuntanne päätökstekoon ihmisiin ylesä osaa sanoa / ei koske minua luotan täysin

3 TERVEYS 11. Kuinka pitkä ole e? cm Merkitkää sttimetrin tarkkuudella. 12. Mit paljon paina e? kg Merkitkää kilogramman tarkkuudella. 13. Onko terveyd lanne mielestänne nykyisin: hyvä melko hyvä keskitasoin melko huono huono Seuraavat viisi (5) kysymystä koskevat sitä, miltä Teistä on tuntunut 4 viime viikon aikana. Valitkaa kunkin kysymyks kohdalla se vaihtoehto, joka parhait kuvaa tuntemuksianne. 14. Kuinka suur osan ajasta ole e 4 viime viikon aikana: Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä. koko ajan suurimman osan aikaa huomattavan osan aikaa jonkin aikaa vähän aikaa ollut hyvin hermostunut tuntut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä tuntut itsne tyyneksi ja rauhalliseksi tuntut itsne alakuloiseksi ja apeaksi ollut onnellin 15. Tunne eko itsne yksinäiseksi: koskaan hyvin harvoin joskus melko usein jatkuvasti 16. Onko Teillä 12 viime kuukaud aikana ollut vähintään kahd viikon jaksoa, jolloin ole e suurimman osan aikaa: ei kyllä ollut mieli maassa, alakuloin tai mastunut? mettänyt kiinnostuksne useimpiin asioihin, kut harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista ylesä koette mielihyvää? TOIMINTA- JA TYÖKYKY 17. Pysty ekö ylesä seuraaviin suorituksiin? pystyn vaikeuksi a pystyn, mu a vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mu a se on minulle vaikeaa pysty juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä, 100m) 18. Oletetaan, e ä työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 piste ä. Minkä pistemäärän antaisi e nykyiselle työkyvyllne asteikolla 0 10? 0 tarkoittaa, ettette pystyisi nykyisin työhön. pistettä

4 RUOKA 19. Kuinka usein ole e käy änyt seuraavia ruokia 7 viime päivän aikana? kertaakaan 1 2 päivänä 3 5 päivänä 6 7 päivänä tuoreita kasviksia tai kasvissalaattia hedelmiä tai marjoja voita tai voi-kasviöljyseosta (esim. Oivariini) 20. Missä syö e useimmit lounaanne (klo välillä) arkisin? kotona ravintolassa, baarissa tai pikaruokapaikassa työpaikka- tai oppilaitosruokalassa syön eväitä muualla kuin mainituissa paikoissa syö lounasta ollkaan SUUN TERVEYS 21. Kuinka usein ylesä harjaa e hampaanne/hammasproteesinne? useammin kuin kaksi kertaa päivässä kaksi kertaa päivässä kerran päivässä harvemmin kuin joka päivä koskaan LIIKUNTA Seuraavassa osiossa selvitetään liikkumistanne työssä, työmatkalla ja vapaa-ajalla. Jos liikutte eri tavoin eri vuodaikoina, valitkaa vaihtoehto, joka parhait kuvaa keskimääräistä tilannettanne. 22. Mit rasi avaa työnne on ruumiillises? Valitkaa tilanteesene parhait sopiva vaihtoehto. ole työssä tai työni on pääasiassa istumatyötä kä kävele paljoakaan kävel työssäni melko paljon, mutta joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita taakkoja joudun työssäni kävelemään ja nostelemaan paljon tai nousemaan portaita tai ylämäkeä työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne. 23. Kuinka monta minuu a liiku e työmatkoillanne / opiskelumatkalla esim. jalan tai pyöräill? Tarkoittaa mo- ja paluumatkaa yhtesä. ole työssä tai työ on kotona kulj työmatkan kokonaan moottoriajoneuvolla alle 15 minuuttia päivässä minuuttia päivässä minuuttia päivässä yli tunnin päivässä 24. Kuinka paljon liiku e ja rasita e itseänne ruumiillises vapaa-aikana? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa. lu, katsel televisiota ja te askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti kävel, pyöräil, tai te kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kut juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopele jä useita tunteja viikossa 25. Käytä ekö kypärää pyöräillessänne? aina usein joskus ollkaan ei koske minua

5 TUPAKKA 26. Tupakoi eko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)? kyllä, päivittäin satunnaisesti ALKOHOLI JA PÄIHTEET 27. Kuinka usein juo e olu a, viiniä tai muita alkoholijuomia? O akaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nau e vain piiä määriä, esim. pullon keskiolu a tai lkan viiniä. Valitkaa se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne. koskaan -> voitte siirtyä ohi kahdesta seuraavasta numeroidusta kysymyksestä noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 4 kertaa kuukaudessa 2 3 kertaa viikossa 4 kertaa viikossa tai useammin 28. Kuinka monta annosta alkoholia ylesä ole e o anut niinä päivinä, jolloin käy e alkoholia? Katsokaa oheista laatikkoa. 1 2 annosta 3 4 annosta 5 6 annosta 7 9 annosta 10 tai emmän YKSI ALKOHOLIANNOS ON: pullo (33 cl) keskiolu a tai siideriä tai lasi (12 cl) mietoa viiniä tai pii lasi (8 cl) väkevää viiniä tai ravintola-annos (4 cl) väkeviä 29. Kuinka usein ole e juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? koskaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa kerran viikossa päivittäin tai lähes päivittäin ESIMERKKEJÄ: 0,5 l tuoppi keskiolu a tai siideriä = 1,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olu a tai vahvaa siideriä = 2 annosta 0,75 l pullo mietoa (12%) viiniä = 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä = 13 annosta ELINTAPAMUUTOKSET 30. Onko joku alla mainituista hkilöistä keho anut teitä 12 viime kuukaud aikana: Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja ei kukaan lääkäri tai hammaslääkäri terveyd/ sairaanhoitaja tai työterveyshoitaja perhejäs lisäämään liikuntaa muuttamaan ruokailutottumuksia terveyssyistä laihduttamaan vähtämään alkoholin käyttöä lopettamaan tupakoinnin UNI 31. Kuinka monta tun a tavallises nuku e vuorokaudessa? keskimäärin tun a 32. Nuku eko mielestänne tarpeeksi? kyllä, lähes aina kyllä, usein harvoin tai tuskin koskaan osaa sanoa joku muu

6 PALVELUT 33. Kuinka monta kertaa ole e käynyt oman sairautne (tai raskaud tai synnytyks) vuoksi 12 viime kuukaud aikana lääkärin, terveyd- tai sairaanhoitajan vastaanotolla tai tavannut lääkärin tai hoitajan kotonanne? Jos ette ole käynyt kertaakaan, merkitkää 0 kertaa. Mukaan ei lasketa niitä kertoja, jolloin olette ollut sairaalassa sisäänotettuna poti laa na. lääkärin vastaanotolla terveyd- tai sairaanhoitajan vastaanotolla työterveyshuollossa kertaa kertaa terveyskeskuksessa kertaa kertaa yksityisellä terveysasemalla kertaa kertaa sairaalan poliklinikalla kertaa kertaa jossakin muualla, missä: kertaa kertaa 34. Ole eko käy äneet joitain terveys- tai sosiaalipalveluja mielterveydellist tai päihteid käyttöön lii yvi ongelmi takia 12 viime kuukaud aikana? kyllä 35. Ole eko osallistunut säännöllises johonkin ryhmätoimintaan terveytne ja hyvinvoin nne edistämiseksi 12 viime kuukaud aikana ja oliko siitä teille hyötyä? Yksittäistä lutoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon kyllä, oli hyötyä kyllä, ei ollut hyötyä 36. Ole eko mielestänne saanut rii äväs seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kuukaud aikana? Huomioikaa kunnan ja/tai yksityis palvelutarjoajan tuottamat palvelut ei ole tarvi u olisi tarvi u mu a palvelua ei saatu palvelu ei ollut rii ävää palvelu oli rii ävää terveyskeskuslääkärin vastaanotto sairaanhoitajan vastaanotto terveyskeskuksessa hammashoito mielterveyspalvelut vammaispalvelut päihdepalvelut sosiaalityöntekijän vastaanotto toimetulotuki Lapsiperheid palvelut ( jos kotitaloudessa ei ole alle 7 -vuotiaita, siirtykää kysymykse 37) äitiys- ja lastneuvola kasvatus- ja perheuvolat kunnallin last päivähoito lapsiperheid kotipalvelu, perhetyö

7 37. Ole eko mielestänne saanut rii äväs seuraavia palveluita asuinkunnassanne 12 viime kuukaud aikana? ei ole tarvi u olisi tarvi u, mu a palvelua ei saatu palvelu ei ollut rii ävää palvelu oli rii ävää kirjastopalvelut sisäliikuntapalvelut (esim. uimahallit, kuntosali) ulkoliikuntapalvelut (esim. urheiluktät, ulkoilureitit) kulttuuripalvelut (esim. elokuvat, teatterit, konsertit, näyttelyt yms.) kansalais- ja työväopistot nuorisopalvelut, nuorisotilat Seuraavat yksitoista (11) elämänlaatua koskevaa kysymystä kuuluvat Maailman terveysjärjestön WHO:n elämänlaatumittariin, joka on käännetty usealle kielelle ja tarjoaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Muistelkaa elämäänne kahd viime viikon ajalta. Olkaa ystävällin ja vastatkaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 38. Millaiseksi arvioi e elämänlaatunne? erittäin huono huono ei hyvä eikä huono hyvä erittäin hyvä 39. Mit tyytyväin ole e: tyytyväin kä tyytyväin tyytyväin terveytene kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne itsene ihmissuhteisiinne asuinaluene olosuhteisiin mahdollisuuksiinne käyttää julkisia ja/tai muita liiknevälineitä 40. Missä määrin ole e viimeist kahd viikon aikana kokut seuraavia asioita. ei vähän kohtuullises lähes rii äväs täysin rii äväs onko teillä riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne vart onko teillä tarpeeksi rahaa tarpeisiinne nähd missä määrin teillä on mahdollisuuksia vapaa-ajantoimintaan 41. Missä määrin tunne e, e ä elämänne on merkityksellistä? vähän kohtuullisesti paljon erittäin paljon KIITOS VASTAUKSESTANNE! Voi e tutustua tuloksiin osoi eessa /ath Muistakaa irro aa kansileh itsellne nkuin lähetä e lomakke.

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa

Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa yhdistysten harraste-ja liikuntatoiminta kunnan matalankynnyksen starttiryhmät liikuntaneuvonta Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa Liikunnan palveluketjulla edistetään kuntalaisten terveyttä liikunnan

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

HOIVA JA HUOLENPITO 1

HOIVA JA HUOLENPITO 1 HOIVA JA HUOLENPITO 1 SISÄLLYS HOIVA JA HUOLENPITO...1 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSTEET...3 1.1 SOSIAALIHUOLTOLAKI...4 1.2 KUNTA...7 1.3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ...8 1.4 SOSIAALI-

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA TIEDOTE 5/2014 TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin ylläpitoon kannattaa satsata. Se pidentää työuria, vähentää

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä.

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä. TOMMI HAUTANIEMI - AILA JÄRVENPÄÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI JULKAISUSARJA B: Raportit ISBN 952-452-034-6 Painatus: 2003 Julkistaminen: 10.2.2004 HENKIINEN ENSIIAPU KESKUSSAIIRAALASSA Myyntitiedot:

Lisätiedot

Tanja Matarma MITÄ ON LIIKUNTA? Laadullinen tutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisten liikuntakäsityksistä ja suhteesta liikuntaan

Tanja Matarma MITÄ ON LIIKUNTA? Laadullinen tutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisten liikuntakäsityksistä ja suhteesta liikuntaan Tanja Matarma Laadullinen tutkimus 6.- ja 9.-luokkalaisten liikuntakäsityksistä ja suhteesta liikuntaan Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen julkaisuja 5/2012 TURUN LAPSI- JA NUORISOTUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot