TAUSTATIEDOT. 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAUSTATIEDOT. 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton"

Transkriptio

1 AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään 10 päivän kuluessa.kiitos vastauksistanne!lisätietoja tutkimuksesta: ATH-ilmaisnumero p (klo 9-11) SUOSTUMUS ATH-TUTKIMUKSEENOlen perehtynyt tutkimusta koskevaan Tietoja tutkimukseen osallistuvalle -tiedotteeseen ja saanut riittävän selvityksen tutkimuksesta ja siinä kerättävistä tiedoista, tietojen käsittelystä, yhdistämisestä ja luovuttamisesta. Ymmärrän, että osallistumiseni tutkimukseen on vapaaehtoista ja että tietojani käsitellään luottamuksellisesti. Vastaamalla tähän kyselyyn vahvistan osallistumiseni tutkimukseen. TAUSTATIEDOT 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton 2.Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua tai opiskellut päätoimisesti?kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta 3.Missä asutte tällä hetkellä: omistusasunnossa vuokra-asunnossa palvelutalossa, kuntoutuskodissa tai vanhainkodissa jossain muualla, 4.Asutteko yksin en, 5.Oletteko tällä hetkellä pääasiassa:valitkaa parhaiten tilannettanne kuvaava vaihtoehto kokopäivätyössä osa-aikatyössä eläkkeellä iän perusteella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuen saajana osa-aikaeläkkeellä työtön tai lomautettu, perhevapaalla, kotiäiti tai -isä kuukautta 1

2 opiskelija jokin muu, Kommentit tämän sivun kysymyksiin: 6.Oletteko joskus 12 viime kuukauden aikana: en pelännyt, että teiltä loppuu ruoka, ennen kuin saatte rahaa ostaaksenne lisää joutunut tinkimään lääkkeiden ostosta rahan puutteen vuoksi jättänyt rahan puutteen vuoksi käymättä lääkärissä 7.Esiintyykö asuntonne lähiympäristössä seuraavia tekijöitä, ja missä määrin ne haittaavat Teitä? ei esiinny esiintyy, mutta ei haittaa haittaa jonkin verran haittaa paljon vaaralliset risteykset ja/tai kulkuväylät jalankulkuväylien liukkaus talvella kulkuväylien huono valaistus liikenteen tai teollisuuden aiheuttama melu, haju tai pöly pitkät etäisyydet terveyspalveluihin pitkät etäisyydet muihin palveluihin (esim. kaupat) 2

3 ei esiinny esiintyy, mutta ei haittaa haittaa jonkin verran haittaa paljon huonot julkiset liikenneyhteydet Kommentit tämän sivun kysymyksiin: TERVEYS 8.Kuinka pitkä olette? cm, merkitkää senttimetrin tarkkuudella 9.Miten paljon painatte kevyissä vaatteissa? kg, merkitkää kilogramman tarkkuudella 10.Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin: hyvä melko hyvä keskitasoinen melko huono huono 11.Onko teillä jokin pitkäaikainen sairaus tai muu pitkäaikainen terveysongelma? ei 12.Rajoittaako jokin terveysongelma Teitä toimissa, joita ihmiset tavallisesti tekevät? rajoittaa vakavasti rajoittaa, muttei vakavasti ei rajoita lainkaan 13.Onko rajoituksia ollut vähintään kuuden viime kuukauden ajan? ei 14.Kuinka monta kokonaista päivää olitte viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana sairauden takia poissa töistä tai hoitamatta tavallisia tehtäviänne?ellette muista tarkkaan, arvio riittää. Raskautta ei lasketa mukaan. 15.Onko Teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukauden aikana? kohonnut verenpaine, verenpainetauti 3

4 kohonnut veren kolesteroli selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus masennus muu mielenterveysongelma astma diabetes heinänuha tai muu allerginen nuha ei mitään yllä mainituista sairauksista 16.Onko Teillä ollut seuraavia oireita tai vaivoja 30 viime päivän aikana? päänsärkyä nivelsärkyä niska- ja hartiavaivoja selkäkipua, unettomuutta virtsanpidätysongelmia korvien soimista (tinnitus) ei mitään yllä mainituista oireista Kommentit tämän sivun kysymyksiin: Seuraavat viisi (5) kysymystä koskevat sitä, miltä Teistä on tuntunut 4 viime viikon aikana. Merkitkää kunkin kysymyksen kohdalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne 4

5 17.Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana:valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä koko ajan suurimman osan aikaa huomattavan osan aikaa jonkin aikaa vähän aikaa en lainkaan ollut hyvin hermostunut tuntenut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä tuntenut itsenne tyyneksi ja rauhalliseksi tuntenut itsenne alakuloiseksi ja apeaksi ollut onnellinen 18.Tunnetteko itsenne yksinäiseksi: en koskaan hyvin harvoin joskus melko usein jatkuvasti 19.Onko Teillä 12 viime kuukauden aikana ollut vähintään kahden viikon jaksoa, jolloin olette suurimman osan aikaa: ei ollut mieli maassa, alakuloinen tai masentunut? menettänyt kiinnostuksenne useimpiin asioihin, kuten 5

6 harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista yleensä koette mielihyvää? ei Seuraava kysymys käsittelee ajatuksia ja tunteita, jotka liittyvät oman itsen vahingoittamiseen. Osa ihmisistä on elämänsä aikana kohdannut vaikeuksia, joiden yhteydessä tällaisia ajatuksia ja tunteita esiintyy 20.Onko Teillä ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kuukauden aikana? ei Kommentit tämän sivun kysymyksiin: TOIMINTA- JA TYÖKYKY 21.Kuinka useasti olette seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviinne ja sukulaisiinne, jotka eivät asu kanssanne samassa taloudessa? päivittäin tai lähes päivittäin 1 3 kertaa viikossa 1 3 kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa en koskaan tapaamalla kasvokkain puhelimitse internetin välityksellä (esim. sähköposti, chat, Skype, Facebook yms.) tai kirjeitse 22.Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan (esimerkiksi urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta)? en, aktiivisesti, silloin tällöin 6

7 23.Arvioikaa mahdollisuuksianne saada apua läheisiltänne, kun olette avun tai tuen tarpeessa.voitte merkitä kunkin kysymyksen kohdalla yhden tai useamman vaihtoehdon puoliso, kumppani joku muu lähiomainen läheinen ystävä läheinen työtoveri läheinen naapuri joku muu läheinen ei kukaan kenen voitte todella uskoa välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? 24.Autatteko säännöllisesti jotakuta omassa kotitaloudessanne asuvaa toimintakyvyltään heikentynyttä tai sairasta henkilöä selviytymään kotona?voitte valita useampia vaihtoehtoja en,, puolisoa, lasta tai lapsenlasta, vanhempia tai puolison vanhempia, isovanhempia tai puolison isovanhempia muuta henkilöä, 25.Oletteko virallinen omaishoitaja? (sopimus tehty) en Kommentit tämän sivun kysymyksiin: 26.Äänestittekö edellisissä: en en muista kuntavaaleissa eduskuntavaaleissa 7

8 en en muista presidentinvaaleissa EU-parlamenttivaaleissa Kommentit tämän sivun kysymyksiin: 27.Pystyttekö yleensä seuraaviin suorituksiin? pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa en pysty lainkaan juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä, 100m) kävelemään noin puolen kilometrin matkan levähtämättä lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaseilla tai ilman) kuulemaan, mitä usean henkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokojeen kanssa tai ilman) 28.Seuraavaksi kysymme Teiltä muistiin, oppimiseen ja keskittymiseen liittyviä kysymyksiä: erittäin hyvin hyvin tyydyttävästi huonosti erittäin huonosti muistini toimii uusien tietojen omaksuminen 8

9 ja asioiden oppiminen sujuu minulta pystyn yleensä keskittymään asioihin erittäin hyvin hyvin tyydyttävästi huonosti erittäin huonosti 29.Onko/oliko viimeisin työnne luonteeltaan kevyttä melko kevyttä jonkin verran rasittavaa melko rasittavaa hyvin rasittavaa en ole koskaan ollut ansiotyössä ruumiillisesti henkisesti 30.Pitävätkö seuraavat kotiin ja työhön liittyvät väittämät paikkansa teidän kohdallanne?valitkaa Teille sopiva vaihtoehto jokaisesta kohdasta. pitää täysin paikkansa pitää jokseenkin paikkansa ei pidä juurikaan paikkaansa ei pidä lainkaan paikkaansa en osaa sanoa / ei koske minua kun tulen kotiin, lakkaan ajattelemasta työtäni tunnen laiminlyöväni kotiasioita työn vuoksi perhe saa joskus jäädä syrjään, kun uppoudun täysin työhöni minun on usein vaikea keskittyä 9

10 pitää täysin paikkansa pitää jokseenkin paikkansa ei pidä juurikaan paikkaansa ei pidä lainkaan paikkaansa en osaa sanoa / ei koske minua työhöni kotiasioiden vuoksi jaksan paremmin lasten kanssa, kun käyn myös työssä 31.Oletetaan, että työkykynne on parhammillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllenne asteikolla 0-10?Rastittakaa työkykyänne vastaava numero Täysin Työkyky työkyvytön parhaimmillaan 32.Onko työkykynne: Mikäli ette ole töissä, vastatkaa viimeisimmän työnne mukaan. erittäin hyvä melko hyvä kohtalainen melko huono erittäin huono en ole koskaan ollut ansiotyössä työnne ruumiillisten vaatimusten kannalta työnne henkisten vaatimusten kannalta 33.Uskotteko, että terveytenne puolesta pystytte työskentelemään ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka? en todennäköisesti en todennäköisesti olen eläkkeellä 10

11 34.Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti?valitkaa tilanteeseenne parhaiten sopiva vaihtoehto. en ole työssä tai työni on pääasiassa istumatyötä enkä kävele paljoakaan kävelen työssäni melko paljon, mutta en joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita taakkoja joudun työssäni kävelemään ja nostelemaan paljon tai nousemaan portaita tai ylämäkeä työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne. Kommentit tämän sivun kysymyksiin: ELINTAVAT Seuraavalla kolmella kysymyksellä ( ) selvitetään liikkumistanne työssä, työmatkalla ja vapaaajalla. Jos liikutte eri tavoin eri vuodenaikoina, valitkaa vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa keskimääräistä tilannettanne. 35.Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana?älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti kävelen, pyöräilen, tai teen kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kuten juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopelejä useita tunteja viikossa 36.Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette?älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa päivittäin 4-6 kertaa viikossa 3 kertaa viikossa 2 kertaa viikossa kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa muutaman kerran vuodessa tai harvemmin en voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 37.Kuinka monta minuuttia kävelette tai pyöräilette työmatkoillanne?huom. tarkoittaa meno- ja tulomatkaan yhteensä käytettyä aikaa en ole työssä tai työ on kotona kuljen työmatkan kokonaan moottoriajoneuvolla alle 15 minuuttia päivässä minuuttia päivässä minuuttia päivässä yli tunnin päivässä Kommentit tämän sivun kysymyksiin: 11

12 38.Kuinka usein olette käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia 7 viime päivän aikana? rasvaisia juustoja (esim. Edam, Emmental, Oltermanni) vähärasvaisempia juustoja (esim. Polar-15, Edam 17, raejuusto) kalaa tuoreita kasviksia tai kasvissalaattia kypsennettyjä kasviksia (ei perunaa) hedelmiä tai marjoja hampurilaisia, pizzaa, suolaisia piiraita pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. suklaata tai muita makeisia sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta (esim. Flora Culinesse) en kertaakaan 1 2 päivänä 3 5 päivänä 6 7 päivänä 12

13 en kertaakaan 1 2 päivänä 3 5 päivänä 6 7 päivänä voita tai voikasviöljyseosta (esim. Oivariini) margariinia (esim. Flora, Keiju) rasvatonta maitoa tai piimää 39.Onko Teillä mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa? ei en ole työssä enkä opiskele Kommentit tämän sivun kysymyksiin: 40.Kuinka usein yleensä harjaatte hampaanne / hammasproteesinne? useammin kuin kaksi kertaa päivässä kaksi kertaa päivässä kerran päivässä harvemmin kuin joka päivä en koskaan Kommentit tämän sivun kysymyksiin: 41.Onko joku alla mainituista henkilöistä kehottanut Teitä 12 viime kuukauden aikana: Voitte valita useampia vaihtoehtoja. ei kukaan lääkäri tai hammaslääkäri terveydenhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen perheenjäsen joku muu lisäämään liikuntaa muuttamaan ruokailutottumuksia terveyssyistä laihduttamaan 13

14 ei kukaan lääkäri tai hammaslääkäri terveydenhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen perheenjäsen joku muu vähentämään alkoholin käyttöä lopettamaan tupakoinnin Kommentit tämän sivun kysymyksiin: 42.Kuinka monta tuntia tavallisesti nukutte vuorokaudessa? Keskimäärin tuntia 43.Nukutteko mielestänne tarpeeksi?, lähes aina, usein harvoin tai tuskin koskaan en osaa sanoa Kommentit tämän sivun kysymyksiin: 44.Oletteko koskaan tupakoinut? en 45.Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin ainakin yhden vuoden ajan? Kuinka monta vuotta yhteensä? en ole koskaan tupakoinut päivittäin olen tupakoinut päivittäin yhteensä vuotta 46.Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?, päivittäin satunnaisesti en lainkaan 47.Nuuskaatteko nykyisin?, päivittäin satunnaisesti en lainkaan nykyisin en ole koskaan nuuskannut 14

15 48.Käytättekö nykyisin sähkötupakkaa (sähkösavukkeita?), päivittäin satunnaisesti en lainkaan nykyisin en ole koskaan käyttänyt sähkötupakkaa Kommentit tämän sivun kysymyksiin: 49.Oletteko käyttänyt alkoholijuomia 12 viime kuukauden aikana? en 50.Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia?ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. Valitkaa se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne. en koskaan noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 4 kertaa kuukaudessa 2 3 kertaa viikossa 4 kertaa viikossa tai useammin 51.Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia?katsokaa oheista laatikkoa. 1-2 annosta 3-4 annosta 5-6 annosta 7-9 annosta 10 tai enemmän YKSI ALKOHOLIANNOS ON: pullo (33cl) keskiolutta tai siideriä tai, lasi (12cl) mietoa viiniä tai pieni lasi (8cl) väkevää viiniä tai ravintola-annos (4cl) väkeviä. 52.Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? en koskaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa kerran viikossa päivittäin tai lähes päivittäin ESIMERKKEJÄ: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä = 1,5 annosta 15

16 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä = 2 annosta 0,75 l pullo mietoa (12%) viiniä = 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä = 13 annosta 53.Montako lasillista, pullollista tai ravintola-annosta olette juonut seuraavia juomia 7 viime päivän aikana:ellette ole juonut yhtään, merkitkää 0. 7 viime päivän aikana keskiolutta (III-olutta), keskivahvaa siideriä tai long drink juomia (myydään ruokakaupassa, alkoholipitoisuus 2,9 4,7%) A-olutta, vahvaa siideriä tai long drink juomia (myydään vain Alkossa, alkoholipitoisuus yli 4,7%) viiniä viinaa tai muuta väkevää alkoholia pullollista (1/3 litraa) pullollista (1/3 litraa) lasillista (1 lasillinen=n. 12 cl) ravintola-annosta (n. 4 cl) 54.Oletteko käyttänyt kannabista (hasis, marijuana)? en ole koskaan kokeillut, 12 viime kuukauden aikana, mutta en 12 viime kuukauden aikana Seuraavaksi kysymme teiltä rahapelaamisesta. RAHAPELEJÄ ovat muun muassa arvontapelit kuten Lotto tai Keno, rahapeliautomaatit kuten hedelmäpeli, raaputusarvat, urheilu- ja raviveikkaus, Veikkauksen pelit, vedonlyönti, kasinopelit sekä internetissä pelattavat rahapelit kuten nettipokeri. 55.Onko Teistä 12 viime kuukauden aikana tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla Teille ongelma? en pelaa rahapelejä ei koskaan joskus usein lähes aina Kommentit tämän sivun kysymyksiin: TAPATURMAT JA VÄKIVALTA 16

17 56.Oletteko joutunut 12 viime kuukauden aikana tapaturmaan, jossa olette saanut vammoja? Missä tilanteessa tapaturma tapahtui, ja millaista hoitoa saitte vammoihinne?voitte valita useita vaihtoehtoja en, hoitoa kotikonstein, hoitoa terveyden- tai sairaanhoitajalta, lääkärin hoitoa, sairaalahoitoa työssä tai työmatkalla vapaa-ajalla kotona vapaa-ajalla liikuntaharrastuksen yhteydessä vapaa-ajalla muualla 57.Käytättekö seuraavia suojaimia tai turvavälineitä? aina usein joskus en ollenkaan ei koske minua kypärää pyöräillessänne turvavyötä auton takapenkillä kellunta- tai pelastusliivejä veneessä nastoitettuja jalkineita tai kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä liukkaalla kelillä ulkoillessanne heijastinta pimeällä 17

18 58.Onko joku käyttäytynyt Teitä kohtaan väkivaltaisesti 12 viime kuukauden aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja ei kukaan tuntematon tai puolituttu nykyinen avo- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemasi henkilö (muu perheenjäsen, entinen puoliso, ystävä, tuttava, työtoveri) uhannut puhelimitse, kirjeitse, tai Internetin välityksellä vahingoittaa fyysisesti uhannut kasvokkain vahingoittaa fyysisesti estänyt liikkumasta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt tai töninyt läimäissyt lyönyt nyrkillä tai kovalla esineellä, potkinut, kuristanut tai käyttänyt jotakin asetta pakottanut sukupuoliyhteyteen pakottanut muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen yrittänyt pakottaa sukupuoliyhteyteen 18

19 ei kukaan tuntematon tai puolituttu nykyinen avo- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemasi henkilö (muu perheenjäsen, entinen puoliso, ystävä, tuttava, työtoveri) tai muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen käyttäytynyt väkivaltaisesti jollain muulla tavalla, kuvatkaa yhdellä sanalla: 59.Ovatko vieraat ihmiset kadulla tai muualla yleisellä paikalla (esim. kaupassa, ravintolassa) kohdelleet Teitä epäoikeudenmukaisesti 12 viime kuukauden aikana? ei 60.Onko oma esimiehenne, työtoverinne tai asiakas työpaikalla kohdelleet Teitä epäoikeudenmukaisesti 12 viime kuukauden aikana? ei en ole ollut ansiotyössä 12 viime kuukauden aikana Kommentit tämän sivun kysymyksiin: PALVELUT 61.Mitä olette seuraavista sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista väittämistä täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri Suomessa terveyspalvelut toimivat yleisesti ottaen hyvin 19

20 täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri Suomessa sosiaalipalvelut toimivat yleisesti ottaen hyvin 62.Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita tai etuuksia 12 viime kuukauden aikana?huomioikaa kunnan ja yksityisen palveluntarjoajan tuottamat palvelut en ole tarvinnut olisin tarvinnut, mutta palvelua tai etuutta ei saatu olen käyttänyt, palvelu tai etuus ei ollut riittävää olen käyttänyt, palvelu tai etuus oli riittävää lääkärin vastaanottopalvelut sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottopalvelut hammaslääkäripalvelut vammaispalvelut (esim. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt) äitiys- ja lastenneuvolapalvelut muut lapsiperheiden palvelut (esim. lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut) sosiaalityöntekijän ohjaus- ja neuvontapalvelut 20

21 en ole tarvinnut olisin tarvinnut, mutta palvelua tai etuutta ei saatu olen käyttänyt, palvelu tai etuus ei ollut riittävää olen käyttänyt, palvelu tai etuus oli riittävää omaishoitajan tukipalvelut (esim. mahdollisuus pitää vapaata) omaishoidon hoitopalkkio toimeentulotuki 63.Ovatko seuraavat asiat haitanneet tarvitsemienne terveyspalvelujen saamista 12 viime kuukauden aikana? aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua hankala matka korkeat asiakasmaksut 64.Ovatko seuraavat asiat haitanneet tarvitsemienne sosiaalipalvelujen saamista 12 viime kuukauden aikana? aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua hankala matka korkeat asiakasmaksut 65.Kuinka monta kertaa olette käynyt oman sairautenne (tai raskauden tai synnytyksen) vuoksi 12 viime kuukauden aikana lääkärin, terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla tai tavannut lääkärin tai hoitajan kotonanne:mukaan ei lasketa niitä kertoja, jolloin olette ollut sairaalassa sisäänotettuna potilaana. lääkärin vastaanotolla terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla en kertaakaan yhden kerran 2-3 kertaa 4-6 kertaa yli 6 kertaa 21

22 66.Kuinka monta kertaa olette 12 viime kuukauden aikana ollut yhteydessä: Puhelimitse: lääkäriin Puhelimitse: terveyden- tai sairaanhoitajaan Puhelimitse: muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen Puhelimitse: sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan Sähköisen asioinnin kautta: lääkäriin Sähköisen asioinnin kautta: terveyden- tai sairaanhoitajaan Sähköisen asioinnin kautta: muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen Sähköisen asioinnin kautta: sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan en kertaakaan yhden kerran 2-3 kertaa 4-6 kertaa yli 6 kertaa 22

23 67.Oletteko käyttänyt mahdollisuutta vaihtaa terveysasemaanne (julkinen terveydenhuolto) 12 viime kuukauden aikana?palvelu katsotaan tässä julkiseksi myös silloin, jos kunta on valinnut yksityisen palveluntuottajan vastaamaan johonkin terveysaseman palveluista en ole käyttänyt terveysaseman palveluja 12 viime kuukauden aikana en ole vaihtanut terveysasemaa olen vaihtanut terveysasemaa 68.Oletteko käyttänyt mahdollisuutta valita tai vaihtaa sairaalaa (julkinen terveydenhuolto) 12 viime kuukauden aikana?palvelu katsotaan tässä julkiseksi myös silloin, jos kunta on valinnut yksityisen palveluntuottajan vastaamaan joistakin sairaalahoidoista en ole tarvinnut hoitoa tai tutkimuksia erikoissairaanhoidon poliklinikalla tai vuodeosastolla 12 viime kuukauden aikana en ole valinnut tai vaihtanut sairaalaa, olen valinnut tai vaihtanut sairaalan 69.Miten seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksianne terveyspalveluista, kun olette käyttänyt niitä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua (en ole käyttänyt terveyspalveluja) pääsin hoitoon riittävän nopeasti pääsin tutkimuksiin riittävän nopeasti palvelun lopputulos vastasi tarvetta asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaisten välillä 23

24 70.Kuinka monta kertaa olette käynyt 12 viime kuukauden aikana: hammaslääkärissä hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanotolla en kertaakaan yhden kerran 2-3 kertaa 4-6 kertaa yli 6 kertaa 71.Oletteko saanut rokotuksen influenssaa vastaan 12 viime kuukauden aikana? en 72.Milloin terveydenhuollon ammattilainen on viimeksi mitannut Teiltä:Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä 12 viime kuukauden aikana 1 5 vuotta sitten yli 5 vuotta sitten ei koskaan en tiedä verenpaineen veren kolesterolipitoisuuden veren sokeripitoisuuden vyötärön ympäryksen painon 73.Oletteko käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa 5 viime vuoden aikana: en, viime (1) vuoden aikana, 1 5 viime vuoden aikana mammografia (rintasyövän seulontatesti) naisille PAPA-koe naisille (kohdunkaulan irtosolunäyte) 24

25 en, viime (1) vuoden aikana, 1 5 viime vuoden aikana eturauhastutkimukseen kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo miehille 74.Oletteko käynyt mielenterveydellisten tai päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien takia 12 viime kuukauden aikana: en, mielenterveydellisten ongelmien vuoksi, päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien vuoksi avohoidossa (esim. työterveyshuollossa, A-klinikalla, mielenterveystoimistossa) laitoshoidossa (esim. psykiatrisessa sairaalassa tai muussa sairaalassa katkaisuhoidossa) 75.Mitä sosiaalipalveluja olette käyttänyt 12 viime kuukauden aikana viimeksi?valitkaa yksi vaihtoehto sen perusteella mitä palvelua olette käyttänyt viimeksi vanhusten palveluja (esim. asumispalvelut, kotipalvelut, vanhainkodit) vammaispalveluja (esim. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt) lapsiperheiden palveluja (esim. lastensuojelu, kotipalvelut, kasvatus- ja perheneuvonta) sosiaalityöntekijän antamaa ohjausta tai neuvontaa en mitään yllä mainituista 76.Miten seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksianne sosiaalipalveluista 12 viime kuukauden ajalta?arvioikaa viimeksi käyttämäänne palvelua aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua (en ole käyttänyt sosiaalipalveluja) pääsin palveluun 25

26 riittävän nopeasti palvelun lopputulos vastasi tarvetta asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaisten välillä aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua (en ole käyttänyt sosiaalipalveluja) Kommentit tämän sivun kysymyksiin: ELÄMÄNLAATU Pyydämme Teitä seuraavien kysymysten ( ) kohdalla miettimään elämäänne kahden viime viikon ajalta. 77. Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne? erittäin huono huono ei hyvä eikä huono hyvä erittäin hyvä 78.Miten tyytyväinen olette: erittäin tyytymätön melko tyytymätön en tyytyväinen enkä tyytymätön melko tyytyväinen erittäin tyytyväinen terveyteenne kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne työhönne 26

27 erittäin tyytymätön melko tyytymätön en tyytyväinen enkä tyytymätön melko tyytyväinen erittäin tyytyväinen itseenne ihmissuhteisiinne asuinalueenne olosuhteisiin 79. Missä määrin olette viimeisten kahden viikon aikana kokenut seuraavia asioita ei lainkaan vähän kohtuullisesti lähes riittävästi täysin riittävästi onko Teillä riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne varten? onko Teillä tarpeeksi rahaa tarpeisiinne nähden? Kommentit tämän sivun kysymyksiin: SOTE -moduuli 80.Mitä olette seuraavista terveyspalveluja koskevista väittämistä? Terveyspalveluilla tarkoitetaan sekä terveyskeskuksia että sairaaloita. Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri Suomessa terveyspalvelut toimivat yleisesti ottaen hyvin luotan terveyspalvelujen 27

28 täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri henkilöstön ammattitaitoon ja osaamiseen terveyspalveluilla lisätään yhteiskunnallista tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta 81.Mitä olette seuraavista sosiaalipalveluja koskevista väittämistä? Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi vanhuspalveluja, lapsiperheiden palveluja, kotipalveluja, vammaispalveluja, sosiaalityöntekijäntai ohjaajan antamaa neuvontaa ja toimeentulotukea. Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri Suomessa sosiaalipalvelut toimivat yleisesti ottaen hyvin luotan sosiaalipalvelujen henkilöstön ammattitaitoon ja osaamiseen sosiaalipalveluilla lisätään yhteiskunnallista tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta 28

29 82.Mitä olette seuraavista väittämistä? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. Luotan siihen, että saan tarvittaessa... täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri kiireellistä hoitoa äkilliseen vakavaan sairauteen säännöllistä hoitoa ja seurantaa pitkäaikaissairauteen (esim. kohonnut verenpaine) vanhusten palveluja (esim. kotipalvelut, asumispalvelut, vanhainkodit) vammaispalveluja (esim. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt) lapsiperheiden palveluja (esim. lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut) sosiaalityöntekijän ohjaus- ja neuvontapalveluja toimeentulotukea 29

30 83.Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ollaan uudistamassa. Uudistuksella on monia eri tavoitteita. Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. erittäin tärkeää melko tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa peruspalveluja (esim. terveyskeskuspalvelut ja sosiaalipalvelut) vahvistetaan asiakkaan asiat hoidetaan sujuvasti ja tieto kulkee ammattilaisten välillä asiakkaan ja potilaan mahdollisuus valita (esim. hoitopaikka) lisääntyy kaikki Suomessa asuvat pääsevät yhdenvertaisesti palveluihin tarpeen mukaan (tulotaso, asuinpaikka, syntyperä tai muu seikka ei vaikuta)... jokaisen vastuuta omasta ja läheistensä terveydestä ja hyvinvoinnista lisätään 30

31 erittäin tärkeää melko tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa koko maassa on yhtenäiset palvelu- ja hoitokäytännöt sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset pysyvät kurissa 84.Mitkä yllä mainituista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteista ovat mielestänne kolme tärkeintä? 85.Kuinka tärkeänä pidätte alla esitettyjä asioita? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. erittäin tärkeää melko tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa mahdollisuus vaikuttaa omaan palveluunsa tai hoitoonsa liittyviin asioihin palvelujen käyttäjien kokemuksia kerätään esimerkiksi asiakaskyselyillä tavallisia ihmisiä otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun 31

32 erittäin tärkeää melko tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa (esim. asiakasraadit) tavallisia ihmisiä otetaan mukaan palveluja koskevaan päätöksentekoon (esim. sairaaloiden johtoryhmät) 86.Harkitsetteko lähitulevaisuudessa vaihtavasi... terveysasemaa sairaalaa en ehkä 87.Mitä olette seuraavista väittämistä? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. Minulla on tarvittaessa aidosti mahdollisuus valita haluamani... täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri terveysasema sairaala lääkäri hoitaja 88.Mitä olette seuraavista väittämistä? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. Minulle on tärkeää, että voin itse valita... täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri terveysaseman sairaalan 32

33 täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri lääkärin hoitajan 89.Mitä olette seuraavista väittämistä? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. Hoitopaikan valinnan pohjaksi minulla on riittävästi tietoa... täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri eri hoitopaikkojen palvelujen lääketieteellisestä laadusta (esim. toimenpiteiden onnistuminen, potilasturvallisuus) eri hoitopaikkojen palvelujen eilääketieteellisestä laadusta (kohtelu, tilat, mahdollisuus vaikuttaa itse saamaani hoitoon) eri hoitopaikkojen jonotusajoista (esim. lääkärin tai hoitajan vastaanotolle) eri hoitopaikkojen palveluvalikoimasta (mitä palveluja saan hoitopaikasta) 33

34 täysin samaa jokseenkin samaa ei samaa eikä eri jokseenkin eri täysin eri siitä, miten minun pitää toimia, jos haluan vaihtaa terveysasemaa siitä, miten minun pitää toimia, jos haluan vaihtaa sairaalaa 90.Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita tehdessänne hoitopaikkoihin liittyviä valintoja terveysaseman hyvä sijainti hyvät kulkuyhteydet (julkinen liikenne) hyvät pysäköintimahdollisuudet ja kulkuyhteydet (omalla autolla) lääkäriaikojen saatavuus terveyden-/ sairaanhoitaja-aikojen saatavuus terveysaseman aukioloajat hyvä hoidon laatu terveysasemalla terveysasemalla on erityisosaamista tarvitsemiini palveluihin ei lainkaan tärkeää melko tärkeää erittäin tärkeää 34

35 ei lainkaan tärkeää melko tärkeää erittäin tärkeää pitkäaikainen hoitosuhde tietyn lääkärin tai hoitajan kanssa toimitilojen viihtyisyys esteetön liikkuminen: esim. automaattisesti avautuvat ovet, tasaiset kävelyreitit, sekä opasteiden ja ohjeiden selkeys. työterveyshuollon palveluiden saaminen samasta paikasta muu peruste 91.mikä? 92.Mitkä yllä mainituista hoitopaikan valintaperusteusta ovat mielestänne kolme tärkeintä? Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että voisit valita yksityisen terveyspalvelun samalla asiakasmaksulla kuin julkisen? Valitkaa vain yksi vaihtoehto. erittäin tärkeää melko tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa 95.Mahdollisuus valita koskee nykyisin pääasiassa terveyspalveluja. Kuinka tärkeänä pidättevalinnanvapauden laajentamista myös... erittäin tärkeää melko tärkeää ei kovin tärkeää ei lainkaan tärkeää en osaa sanoa vanhusten palveluihin muihin sosiaalipalveluihin 35

36 96. ei Onko Teillä käytössänne internet kotona, tytöpaikalla, kirjastossa tai muualla? Onko käytössänne pankkitunnukset tai mobiilivarmennin sähköiseen tunnistautumiseen internetissä? 97. olen käyttänyt ja kokenut hyödyllisinä olen käyttänyt, en ole kokenut hyödyllisinä enkä hyödyttöminä olen käyttänyt ja kokenut hyödyttöminä en ole käyttänyt etsinyt tietoa sairauksista, niiden oireista ja terveellisistä elintavoista käyttänyt omahoito- tai muita omaapupalveluja internetissä (esim. vertaisryhmistä, laihdutusryhmät, terveysneuvonta netissä) asioinut internetissä saadaksesi sosiaalija terveyspalveluja (esim. ajanvaraus, vastaanottanut laboratoriotulokset, saanut päätöksen sosiaalipalveluista) 36

37 olen käyttänyt ja kokenut hyödyllisinä olen käyttänyt, en ole kokenut hyödyllisinä enkä hyödyttöminä olen käyttänyt ja kokenut hyödyttöminä en ole käyttänyt katsonut omia asiakastietoja internetin kautta (esim. reseptien voimassaolo, laboratoriotulokset) vertaillut internetissä tietoja palvelujen ja hoitopaikkojen laadusta, jonotusajoista tai hoidon kustannuksista asioinut sähköisesti terveydenhuollon ammattilaisen kanssa asioinut sähköisesti sosiaalihuollon ammattilaisen kanssa 98.Oletteko käyttänyt julkisia tai yksityisiä terveys- tai sairaalapalveluja (sisältäen työterveyshuollon ja hammashuollon) oman terveytesi vuoksi 12 viime kuukauden aikana? en 99.Oletteko ollut hoidettavana sairaalan vuodeosastolla (mukaan lukien terveyskeskuksen vuodeosasto) 12 viime kuukauden aikana? en 37

38 100.Ajattele kokemuksia 12 viime kuukauden ajalta ja arvioi kuinka alla olevat asiat ovat toteutuneet sinun kohdallasi aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua sain yhteyden hoitopaikkaan sujuvasti pääsin hoitoon riittävän nopeasti pääsin tutkimuksiin (esim. laboratoriokokeet, röntgen, ultraäänitutkimus) riittävän nopeasti hoitohenkilöstö (lääkärit, hoitajat tai muu hoitava henkilö) kohteli minua kunnioittavasti keskustelut hoitohenkilöstön kanssa käytiin siten, että ulkopuoliset eivät pystyneet kuulemaan hoitohenkilöstö käsitteli tietojani luottamuksellisesti (vain valitsemani henkilöt 38

39 saivat tietoja terveydentilastani) hoitohenkilöstö vietti kanssani riittävästi aikaa vastaanottokäynillä tutkimukset ja hoidot toteutettiin siten, että yksityisyyttäni kunnioitettiin hoitohenkilöstö otti huomioon äidinkieleni ja kulttuurini hoitohenkilöstö antoi minulle tarpeeksi aikaa kysyä terveydentilaan liittyvistä asioista tai saamistani hoidoista hoitohenkilöstö selitti asiat minulle ymmärrettävästi hoitohenkilöstö antoi minun osallistua hoitoani tai tehtyjä tutkimuksia koskeviin päätöksiin niin aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua 39

40 paljon kuin halusin hoitohenkilöstö kysyi suostumustani ennen hoitojen tai tutkimusten aloittamista hoitokäynnistä oli minulle hyötyä aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua 101.Ovatko seuraavat asiat haitanneet hoidon saamistasi 12 viime kuukauden aikana? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto. aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua minua pompoteltiin palvelupisteestä toiseen asiasi hoitamiseksi jouduin selvittämään tilannettani useammalle työntekijälle tai moneen kertaan hoitopaikka oli hankalasti auki hoitopaikka oli hankalan matkan päässä oma taloudellinen tilanteeni vaikeutti 40

41 hoidon saamista liian korkeat asiakasmaksut vaikeuttivat hoidon saamista aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua 102.Kun asioin terveydenhuollossa... aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua minua hoitaa sama lääkäri minua hoitaa sama hoitaja 103.Oletteko saanut kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa 12 viime kuukauden aikana? en 104.Missä pitkäaikaissairauttasi pääasiassa hoidetaan (esim. määräaikaistarkastukset ja seuranta)? Jos sinulla on useita sairauksia, valitse vaihtoehto eniten hoitoa vaativan sairauden mukaan. terveyskeskuksessa työterveyshuollossa yksityisellä lääkäriasemalla (omalla kustannuksella tai vakuutuksen turvin) sairaalan poliklinikalla kotisairaanhoidossa minulla ei ole vakituista hoitopaikkaa 105.Onko sinulle tehty hoitosuunnitelma johon kirjataan hoiton tavoitteet ja niiden seuranta ei en tiedä 41

42 106.Miten seuraavat asiat ovat toteutuneet pitkäaikaissairautesi hoidossa? Jos sinulla on useita sairauksia, valitse vaihtoehto eniten hoitoa vaativan sairauden mukaan. aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua tieto kulkee hoitopaikkani sisällä henkilökunnan välillä tieto kulkee hoitopaikkani ja sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon välillä tieto kulkee kotisairaanhoidon ja muun terveydenhuollon välillä tieto kulkee hoitopaikkani ja sosiaalipalvelujen välillä kanssani on sovittu miten itse hoidan sairauttani jos useita sairauksia: kaikki sairauteni huomioidaan hoidossa kokonaisvaltaisesti 107.Onko sinulle järjestetty työterveyshuolto? Kyllä 42

43 Ei En ole työssä 108.Oletteko itse tai onko perheesi käyttänyt seuraavia palveluja 12 viime kuukauden aikana? ei vanhusten palveluja (esim. asumispalvelut, kotipalvelut, vanhainkodit) vammaispalveluja (esim. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt) lapsiperheiden palveluja (esim. lastensuojelu, kotipalvelut, kasvatus- ja perheneuvonta) sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan antamaa ohjausta ja neuvontaa 109.Mitä sosiaalipalvelua käytit viimeksi? vanhusten palveluja vammaispalveluja lapsiperheiden palveluja sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan antamaa ohjausta ja neuvontaa 110.Oliko viimeisin käyttämäsi palvelu? riittävä riittämätön en saanut palvelua lainkaan päätöstä ei ole vielä tullut 111.Oliko palvelusta peritty maksu mielestänne kohtuullinen? ei Palvelusta ei peritty maksua 112.Kuinka kauan jouduit odottamaan saadaksesi tarvitsemasi palvelun? Valitkaa vain yksi vaihtoehto en yhtään tai alle viikon 1-2 viikkoa 3-4 viikkoa 43

44 yli kuukauden, mutta alle 3 kuukautta 3 kuukautta tai pidempään 113.Miten vuorovaikutus henkilökunnan kanssa on sujunut, kun olette käyttänyt sosiaalipalveluja 12 viime kuukauden aikana? Valitkaa jokaiselta riviltä vain yksi vaihtoehto aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua henkilökunta kohteli minua kunnioittavasti asiat selitettiin minulle ymmärrettävästi henkilökunta kuunteli riittävästi, mitä minulla oli sanottavaa henkilökunta antoi minulle tarpeeksi aikaa kysyä omaan tilanteeseesi ja palveluusi liittyvistä asioista sain tietoa asiani käsittelystä henkilökunta otti huomioon äidinkieleni ja kulttuurini 44

45 114.Ovatko seuraavat asiat haitanneet sosiaalipalvelujen saamista 12 viime kuukauden aikana? Valitkaa vain yksi vaihtoehto joka riviltä. aina useimmiten joskus ei koskaan ei koske minua minua pompoteltiin palvelupisteestä toiseen asiasi hoitamiseksi jouduin selvittämään tilannettasi useammalle työntekijälle tai moneen kertaan virasto oli hankalasti auki palvelupiste oli hankalan matkan päässä oma taloudellinen tilanteeni vaikeutti palvelun saamista liian korkeat asiakasmaksut vaikeuttivat hoidon saamista 115.Oletteko hakenut toimeentulotukea tai muuta rahallista etuutta sosiaalitoimelta 12 viime kuukauden aikana? en 116.Oliko viimeisin hakemanne etuus... riittävä 45

46 riittämätön et saanut etuutta lainkaan päätöstä ei ole vielä tulut 117.Kuinka kauan jouduit odottamaan saadaksesi tarvitsemasi etuuden viime kerralla? en yhtään tai alle viikon 1-2 viikkoa 3-4 viikkoa yli kuukauden, mutta alle 3 kuukautta 3 kuukautta tai pidempään 118.Oletteko käyttänyt itse maksamiasi yksityisiä sosiaalipalveluja12 viime kuukauden aikana? Sosiaalipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi vanhuspalveluja ja kotipalveluja tai vammaispalveluja. en 119.Missä määrin toivot verovaroja käytettävän seuraavien palvelujen rahoittamiseen? terveyden- ja sairaanhoitoon sosiaalipalveluihin tulonsiirtoihin, kuten sosiaalietuuksiin nykyistä enemmän nykyisen määrän nykyistä vähemmän 120.Oletteko käyttänyt palveluseteliä 12 viime kuukauden aikana? terveyspalveluiden hankkimiseen sosiaalipalveluiden hankkimiseen en en tiedä en ole varma 121.Oletteko hankkinut itsellesi yksityisen sairauskuluvakuutuksen, joka korvaa sairauden hoidosta Suomessa aiheutuvia hoitokuluja, kuten yksityislääkärin palkkioita, lääkekuluja ja sairaalan hoitopäivämaksuja? en, mutta olen harkinnut en ole, enkä ole harkinnut 46

47 DIGI -moduuli 122.Millaiseksi arvioitte osaamisenne internetin - verkkopalveluiden käyttäjänä (tietokoneella tai mobiililaitteilla)? en käytä noviisi - käytän mutta tarvitsen apua käytän peruspalveluja itsenäisesti käytän sujuvasti monia verkkosovelluksia asiantuntija/pystyn ohjaamaan muita 123.Miten olette viimeisen vuoden aikana tehnyt seuraavia asioita? Mikäli sähköinen asiointi korvasi käynnin tai soiton, arvioikaa myös, montako kertaa. Tavoista voi valita sekä perinteisen (paperi, käynti tai soitto) että sähköisen asiointitavan (mobiililaitteiden tai tietokoneen välityksellä). en ole olen perinteisesti olen sähköisesti Sähköinen asiointi korvasi perinteisen kertaa Seurannut/ mitannut omaa hyvinvointia tai terveyttä ja sen muutoksia säännöllisesti (mm. ruokapäiväkirja, paino, verenpaine, hyvinvointi- tai aktiivisuusranneke) Etsinyt tietoa oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, sairauksista, niiden oireista ja hoidosta Tehnyt riskitestejä, oirearvioita, terveystarkastuksen tai kirjallisen arvion omasta toimintakyvystä Kysynyt terveydentilaan 47

48 tai hyvinvointiin liittyen neuvoa ammattihenkilöltä en ole olen perinteisesti olen sähköisesti Sähköinen asiointi korvasi perinteisen kertaa 124.Miten olette viimeisen vuoden aikana tehnyt seuraavia asioita? Mikäli sähköinen asiointi korvasi käynnin tai soiton, arvioikaa myös, montako kertaa. Tavoista voi valita sekä perinteisen (paperi, käynti tai soitto) että sähköisen asiointitavan (mobiililaitteiden tai tietokoneen välityksellä). en ole olen perinteisesti olen sähköisesti Sähköinen asiointi korvasi perinteisen kertaa Etsinyt tietoa terveys- tai sosiaalipalveluista alueellani Vertaillut tarjolla olevien palveluiden hintaa, jonoja tai laatua Hakenut sosiaalipalvelua tai toimeentulotukea Tehnyt ajanvarauksen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluun Pyytänyt lääkemääräyksen uusimista Saanut päätöksen sosiaalipalvelusta tai toimeentulotuesta 48

49 125.Miten olette viimeisen vuoden aikana tehnyt seuraavia asioita? Mikäli sähköinen asiointi korvasi käynnin tai soiton, arvioikaa myös, montako kertaa. Tavoista voi valita sekä perinteisen (paperi, käynti tai soitto) että sähköisen asiointitavan (mobiililaitteiden tai tietokoneen välityksellä). en ole olen perinteisesti olen sähköisesti Sähköinen asiointi korvasi perinteisen kertaa Tarkastellut ammattilaisten minusta kirjaamia potilasasiakastietoja Tehnyt korjauspyyntöjä itse havaitsemiini virheisiin potilas/ asiakastiedoissa Saanut laboratoriotestien tai muita tutkimustuloksia Saanut oman hoito- tai palvelusuunnitelman 126.Miten olette viimeisen vuoden aikana tehnyt seuraavia asioita? Mikäli sähköinen asiointi korvasi käynnin tai soiton, arvioikaa myös, montako kertaa. Tavoista voi valita sekä perinteisen (paperi, käynti tai soitto) että sähköisen asiointitavan (mobiililaitteiden tai tietokoneen välityksellä). en ole olen perinteisesti olen sähköisesti Sähköinen asiointi korvasi perinteisen kertaa Toimittanut omia mittaustuloksia tai muita asiakkuuteen liittyviä tietoja ammattilaisille Saanut neuvoja tai ohjeita 49

50 terveydenhuollon tai sosiaalipalveluiden ammattilaisilta esim. testitulosten tai toimittamieni seurantatietojen perusteella Käynyt terveydentai sosiaalihuollon ammattilaisen vastaanotolla Osallistunut vertaistukiryhmiin tai muihin tietyille asiakasryhmille suunnattuihin palveluihin Käyttänyt kotona asumisen turvallisuutta lisääviä palveluita (perinteisesti mm. valvontakäynnit, sähköisesti mm. turvaranneke) Vastannut sosiaali- tai terveydenhuollon asiakaspalautekyselyihin tai antanut vapaamuotoista palautetta Tehnyt hoitotahdon (omaa hoitoa ja hoivaa koskeva tahdonilmaisu) en ole olen perinteisesti olen sähköisesti Sähköinen asiointi korvasi perinteisen kertaa 50

51 127.Oletteko viimeisen vuoden aikana hoitanut sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä asioita toisen puolesta (esim. omainen, huollettava)? en ole, perinteisesti (paperi, käynti tai soitto), sähköisesti 128.Jos sähköisesti, kuinka monta kertaa korvasi soiton tai käynnin sosiaali- ja terveydenhuoltoon 129.Mitkä ovat mielestänne sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden keskeiset hyödyt? Sähköiset palvelut täysin samaa osin samaa ei samaa eikä eri osin eri täysin eri auttavat kansalaisia hoitamaan itse terveyttään/ hyvinvointiaan auttavat kansalaisia arvioimaan itse terveyteen/ hyvinvointiin liittyviä riskejä/ palveluntarvetta helpottavat itselle sopivien palvelujen etsimistä ja valintaa auttavat kansalaisia läheisen terveyden/ hyvinvoinnin edistämisessä tarjoavat hyödyllisiä muistutuksia (esim. vastaanottoajasta, 51

52 täysin samaa osin samaa ei samaa eikä eri osin eri täysin eri laboratoriokokeesta, reseptin uusinnasta jne.) nopeuttavat tai helpottavat tarvittavien palvelujen piiriin pääsemistä ajasta ja paikasta riippumatta helpottavat osallistumista oman terveys/ hyvinvointiongelman hoitoon yhteistyössä ammattilaisten kanssa auttavat säilyttämään asiakas- ja potilastiedot turvassa auttavat mukauttamaan palveluita erilaisille asiakasryhmille sopivaksi tukevat yhteistyötä ja tiedonkulkua potilaan/ asiakkaan ja häntä hoitavien henkilöiden välillä 52

53 täysin samaa osin samaa ei samaa eikä eri osin eri täysin eri auttavat potilaita/ asiakkaita seuraamaan, missä heidän terveys- ja asiakastietojaan on käsitelty säästävät asiointiaikaa tai rahaa (matkakulut, työaika) Hoitoaika lyhenee ja hoito tehostuu (kun esim. vältetään päällekkäisiä tutkimuksia ja tiedonkeruuta, kerätään esitietoja sähköisesti jo ennen vastaanotolle tuloa) Muu, 130.mikä: 131.Mitkä seikat estävät/ vaikeuttavat teidän sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöänne? täysin samaa osin samaa ei samaa eikä eri osin eri täysin eri Minulla ei ole käytössäni henkilökohtaista 53

54 tietokonetta ja Internet-yhteyttä Minulla ei ole riittäviä taitoja sähköisten palveluiden käyttämiseen Tietoliikenneyhteydet ovat liian heikot alueellani Sähköiset palvelut ovat vaikeakäyttöisiä En saa sähköistä palvelua omalla äidinkielelläni En ole saanut tukea sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöön En saa mistään apua teknisen ongelman sattuessa Sähköinen asiointi ei kiinnosta minua Sähköiset palvelut eivät tuota minulle mitään hyötyä Sähköisiä palveluita ei tarvita, koska voin olla yhteydessä ammattilaisiin osin samaa täysin samaa ei samaa eikä eri osin eri täysin eri 54

55 puhelimitse soittoaikana En usko saavani hyvää hoitoa tai palvelua, jos en tapaa ammattilaista kasvokkain Sähköiset palvelut hidastavat palveluun pääsemistä ja hoito- tai palveluprosessia Henkilökohtaista tapaamista ei voi korvata sähköisellä yhteydenotolla Ei-lääketieteelliset kohdat hoidossani jäävät taustalle, jos en tapaa palveluntuottajaa kasvokkain En voi olla varma, että virheet esim. lääkityksessä vältetään Minua huolestuttaa henkilökohtaisten tietojeni turvallisuus En luota sähköisen palvelun tuottajiin (huijatuksi joutumisen mahdollisuus) osin samaa täysin samaa ei samaa eikä eri osin eri täysin eri 55

56 täysin samaa osin samaa ei samaa eikä eri osin eri täysin eri Käyttöehdot ovat epäselvät ja liian pitkät ( olen lukenut ja hyväksyn nämä ehdot ) En luota siihen, että henkilötietoni pysyvät salassa nimettömissä yhteydenotoissa Tarvitsemani palvelut eivät ole saatavilla sähköisesti Sähköisiä palveluja on vaikea löytää Tarvitsemani sähköiset palvelut eivät ole esteettömiä minulle esim. näkövamman vuoksi En pysty asioimaan toisen puolesta sähköisesti, vaikka se olisi tarpeen Muu, 132.mikä: 56

57 133.Kuinka tärkeää teille on jatkossa saada seuraavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sähköisenä? täysin turha melko turha ei turha eikä tärkeä melko tärkeä hyvin tärkeä Itsehoitoa ja palvelutarpeen arviointia tukeva tieto ja testit Palveluden löytämistä, valintaa ja ajan varausta tukevat verkkopalvelut Omien potilas- tai asiakastietojen katselupalvelut Vuorovaikutusta ammattilaisten kanssa tukevat verkkopalvelut Tahdonilmaisut (kuten hoitotahto, kiellot potilastietojen käyttöön) ja palautepalvelut Muu, mikä: Seuraavat kysymyykset koskevat vain naisia. (MIESTEN OSALTA TUTKIMUS LOPPUU TÄHÄN. Lopuksi paina lähetä-nappia.) 134.Kuinka monta synnytystä Teillä on ollut? ei yhtään yhteensä synnytystä 57

58 135.Onko Teille tehty raskauden keskeytyksiä (abortteja)? ei keskeytystä 136.Onko Teillä ollut keskenmenoon päättyneitä raskauksia tai kohdunulkoisia raskauksia? ei raskautta Kommentit tämän sivun kysymyksiin: lähetä-nappia. Tämä on tutkimuksen viimeinen sivu. Lopuksi paina 58

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3146 UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3146 VIEWS AND USE OF REFORMED SOCIAL AND HEALTH SER- VICES 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3146 UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3146 VIEWS AND USE OF REFORMED SOCIAL AND HEALTH SER- VICES 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3146 UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3146 VIEWS AND USE OF REFORMED SOCIAL AND HEALTH SER- VICES 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus 12.10.2017 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 16.10.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kolme palvelutuottajaa hyväksytty (Mehiläinen,

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry.

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry. Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry Testaaja: KUNTOREMONTTI -testit Organisaatio: Elämäntapakysely Ole hyvä ja vastaa huolella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

FSD3146. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut Koodikirja

FSD3146. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut Koodikirja FSD3146 Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne oheisessa

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne oheisessa

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta 2018 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 10.1.2018 22.1.2018 Valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kolme hyväksyttyä

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke 2.10.2017 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 16.10.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kolme palvelutuottajaa

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ELINOLOT JA ELÄMÄNLAATU. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen. FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

ELINOLOT JA ELÄMÄNLAATU. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen. FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa

Lisätiedot

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen? 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen? RAND - 36 1. Erinomainen 2. Varsin hyvä 3. Hyvä 4. Tyydyttävä 5. Huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers).

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen

Lisätiedot

MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS Arvoisa vastaanottaja!

MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS Arvoisa vastaanottaja! MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS 2014 Arvoisa vastaanottaja! Satunnaisotannalla on valittu 10 000 henkilöä Länsi-Suomesta, jotka saavat tämän mielenterveyttä koskevan kyselylomakkeen. Vastaukset

Lisätiedot

Kansalaiskysely. 1. Sukupuoli * 2. Syntymävuosi * 3. Mikä on korkein suorittamanne koulutustutkinto? * 4. Mikä on asuinkuntanne? *

Kansalaiskysely. 1. Sukupuoli * 2. Syntymävuosi * 3. Mikä on korkein suorittamanne koulutustutkinto? * 4. Mikä on asuinkuntanne? * 100% valmiina Kansalaiskysely Kansalaisille suunnattujen sähköisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittäminen on tärkeää työtä ja kansalaisten näkemykset ja käyttökokemukset ovat avainasemassa

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tutkimusnumero -- tarra SVT+D täydentävä tutkimus ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tallennuspäivä: / 200 Tallennuksen alkuaika: Sukunimi: Etunimi: Syntymäaika: Sukupuoli: Lähiosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 5 N1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille. Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada riittävän monipuolinen kuva kipuongelmastanne. Lomakkeessa on kysymyksiä, joihin pyydämme Teitä vastaamaan joko ympyröimällä

Lisätiedot

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T4002

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T4002 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne ja hyvinvoinnistanne.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ PERUSTIEDOT Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puh.nro: Siviilisääty: OPISKELU JA TYÖELÄMÄ Koulutus, mitä kouluja olet käynyt: Ammatit: Työhistoria: PERHE- JA IHMISSUHTEET Keitä asuu samassa taloudessa kanssasi?

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella?

Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella? Vammaispalveluiden neuvottelupäivät Helsinki, 20.1.2017 Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella? Päivi Sainio, Katri Sääksjärvi, Päivi Nurmi- Koikkalainen, Sanna Ahola ja Seppo

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? Kansaneläkelaitos AMI-hanke KYSELY I Tutkimusnumero Hyvä kuntoutuja! Tämä kysely on osa Kansaneläkelaitoksen toteuttamaa Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanketta ja siihen liitettyä

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

kahvia kupillista teetä kupillista Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen

kahvia kupillista teetä kupillista Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen AVTK2010 HYVÄ VASTAANOTTAJA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii kansantautien syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja tekee siksi keväisin postikyselyn 5000 Väestörekisteristä satunnaisesti

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Lapsen taustatiedot. Lapsen koulunkäynti. Tervetuloa Kouluterveyskyselyyn! 4. ja 5. lk huoltajan lomake 2017

Lapsen taustatiedot. Lapsen koulunkäynti. Tervetuloa Kouluterveyskyselyyn! 4. ja 5. lk huoltajan lomake 2017 4. ja 5. lk huoltajan lomake 2017 Tervetuloa Kouluterveyskyselyyn! Lapsen taustatiedot 1. Millä luokalla se lapsi on, jota koskien vastaat kyselyyn? 4. luokalla 5. luokalla 2. Lapsen sukupuoli poika tyttö

Lisätiedot

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? Kansaneläkelaitos AMI-hanke KYSELY III Tutkimusnumero Hyvä kuntoutuja! Tämä kysely on osa Kansaneläkelaitoksen toteuttamaa Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanketta (AMI-hanke)

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2013 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä. 1. KYSELY, lyhyt

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä. 1. KYSELY, lyhyt Tutkimusnumero ja nimi TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY, lyhyt T2070 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne,

Lisätiedot

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme Valinnanvapaus Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! 12.1.2017 perusturvajohtaja Eeva Halme Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin Suoran valinnan palveluissa

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 tällä

Lisätiedot

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Oppilaitos/opintosuunta/ryhmä/luokka Nimi: Osoite: Puhelin: Aloitusvuosi: 20 Henkilötunnus: Kotikunta: Sähköposti: Opiskelu Aiemmat koulutukset

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET T4002_2

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET T4002_2 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elin ympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

Kansalaiskysely Pornainen + kaikki

Kansalaiskysely Pornainen + kaikki Kansalaiskysely 2014 Pornainen + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä vastaajia yhteensä 1421 Pornaisista 45 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 13 vastaajaa 3 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta:

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta: HYVINVOINTITAPAAMINEN 1. tapaaminen / 20 Omaisen syntymävuosi Siviilisääty LÄHEISEN TAUSTATIEDOT Läheiseni on 1. puoliso 3. sisar / veli 2. lapsi 4. joku muu, kuka Syntymävuosi Missä / miten asuu? Diagnoosi(t)

Lisätiedot

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Oletteko osallistunut SUFACARE tutkimukseen aiemmin vastaamalla postikyselyymme keväällä 2010? Kyllä 12 13% En

Lisätiedot

ODOTUSAIKA. Hyvät vanhemmat

ODOTUSAIKA. Hyvät vanhemmat ODOTUSAIKA Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaiheita. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haasteita perhe elämään ja parisuhteeseen. Tämä lomake auttaa teitä ennakoimaan ja arvioimaan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet

Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet Sosiaali ja terveydenhuollon sähköinen asiointi. Kroonisesti sairaiden kokemukset ja tarpeet http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-410-6 11.5.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi/ Hannele

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2007: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Lomake / Laura Hulkko tallennettu nimellä AHM07_lomake_fi Helmikuun 2007 alusta lomakkeelle on tehty muutama

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Lähisuhdeväkivalta Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Tietoja paperilomakkeen täyttämisestä Kysymyksen jälkeen on merkitty tähti *, jos kyseessä on pakollinen kysymys, johon kaikkien

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999

FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

WHODAS 2.0 WORLD HEALTH ORGANIZATION DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE 2.0

WHODAS 2.0 WORLD HEALTH ORGANIZATION DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE 2.0 kysymyksen versio, läheisen tekemä arvio Tällä kyselylomakkeella selvitetään sinun näkemystäsi sinulle läheisen henkilön kokemista terveydentilasta johtuvista vaikeuksista. Voit vastata läheisen henkilön

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 0 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne oheisessa

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo OMAHOITOLOMAKE Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä ystävällisesti

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot