ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010"

Transkriptio

1 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa, johon ei tarvita postimerkkiä. Kyselyn voitte täyttää myös internet-osoitteessa jonne kirjaudutte lomakekoodilla, joka on tämän kyselylomakkeen etusivun yläosassa oleva numerosarja. Salasana löytyy saatekirjeestä. OHJEET VASTAAJALLE Kysymyksiin vastataan: Lukemalla kysymys huolellisesti ennen vastaamista. Ympyröimällä sopivan vaihtoehdon kohdalla oleva numero tai kirjoittamalla kysytty tieto sille varattuun tilaan. Kunkin kysymyksen kohdalla valitaan vain yksi, parhaiten sopiva vaihtoehto, ellei kysymyksen kohdalla erikseen mainita, että vaihtoehtoja voi valita useita. Eräiden kysymysten kohdalla on täydentäviä vastaamisohjeita. Muistakaa vastata kaikkiin kysymyksiin merkitkää myös kieltävä vastaus näkyviin joko ympyröimällä vaihtoehto ei tai merkitsemällä 0 vastaukselle varattuun tilaan. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin Nykyinen pituutenne ja painonne 1 erittäin hyvä pituus cm 2 melko hyvä 3 kohtalainen paino kg 4 melko huono 5 huono Lisätietoja tutkimuksesta antaa tarvittaessa suunnittelija Pirkko Alha puh (klo ), tai tutkimuksesta vastaava tutkija Risto Kaikkonen, puh , /30 A1004-1

2 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1. mies 2. nainen 2. Syntymävuosi Siviilisääty 1. avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 2. avoliitossa 3. asumuserossa tai eronnut 4. leski 5. naimaton 4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua tai opiskellut päätoimisesti? Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta 5. Asutteko: 1. kaupungin keskustassa 2. esikaupunkialueella tai lähiössä 3. kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa 4. maaseudun haja-asutusalueella tai kylässä 6. Missä asutte tällä hetkellä: 1. omistamassanne (tai jonkun tässä asunnossa asuvan perheen jäsenen omistamassa) asunnossa 2. asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa 3. kunnan tai yleishyödyllisen yhtiön (esim. Sato, VVO) omistamassa vuokra-asunnossa 4. yksityisessä vuokra-asunnossa 5. työsuhde- tai muussa luontoisetuasunnossa 6. palvelutalossa, kuntoutuskodissa tai vanhainkodissa 7. laitoksessa 8. jossain muualla, missä: 7. Montako huonetta asunnossanne on? huonetta, keittiötä/keittokomeroa ei lasketa 8. Kuinka monta vuotta olette asunut yhtäjaksoisesti nykyisellä asuinpaikkakunnallanne? vuotta. Mikäli olette asuneet yhtäjaksoisesti alle vuoden, merkitkää 0 vuotta. 9. Kuinka monta jäsentä kuuluu kotitalouteenne tällä hetkellä Teidät itsenne mukaan lukien? jäsentä A /30

3 10. Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista on itsenne mukaan luettuna 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5+ hlöä alle 7 -vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotta täyttäneitä Oletteko tällä hetkellä raskaana tai onko puolisonne/kumppaninne tällä hetkellä raskaana? 1. ei 2. kyllä 12. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa: 1. työssä 2. osa-aikaeläkkeellä (osin työssä, osin eläkkeellä) 3. eläkkeellä iän perusteella 4. lomautettu 5. työtön 6. vuorotteluvapaalla 7. opiskelija 8. perhevapaalla, työsuhde voimassa 9. kotiäiti tai -isä, ei voimassaolevaa työsuhdetta 10. pitkäaikaisella (yli 6 kk) sairauslomalla 11. työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuen saajana 12. jokin muu, mikä? 13. Mikä on/oli viimeisin ammattiasemanne/työmuotonne? 1. palkansaaja 2. maatalousyrittäjä 3. muu yrittäjä 4. ammatinharjoittaja tai free lance 5. työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta 6. en ole koskaan toiminut päätoimisesti ammatissa 7. joku muu, mikä: 14. Oletteko ollut työttömänä tai lomautettuna 12 viime kuukauden aikana? Kokonaan poissa työstä, tämänhetkinen työttömyys tai lomautus mukaan lukien 1. en ollenkaan kk 3. 4 kk 11 kk kk (koko vuoden) 5. olen poissa työelämästä (esim. eläkkeellä, opiskelijana) 3/30 A1004-1

4 ELINOLOT, TYÖOLOT JA HYVINVOINTI 15. Kotitaloudella voi olla erilaisia tulonlähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla: 1. erittäin hankalaa 2. hankalaa 3. melko hankalaa 4. melko helppoa 5. helppoa 6. hyvin helppoa 16. Oletteko joskus 12 viime kuukauden aikana: pelännyt, että teiltä loppuu ruoka, ennen kuin saatte rahaa ostaaksenne lisää? 1 2 joutunut tinkimään lääkkeiden ostosta rahan puutteen vuoksi? 1 2 jättänyt rahan puutteen vuoksi käymättä lääkärissä Saatteko taloudellista tukea seuraavilta tahoilta? muualla asuvilta perheenjäseniltä 1 2 muilta sukulaisilta 1 2 ystäviltä tai naapureilta Esiintyykö asuntonne lähiympäristössä seuraavia tekijöitä, ja missä määrin ne haittaavat Teitä? ei esiinny esiintyy, mutta ei haittaa en en haittaa jonkin verran kyllä kyllä haittaa paljon vaaralliset risteykset ja/tai kulkuväylät jalankulkuväylien liukkaus talvella kulkuväylien huono valaistus ilkivalta, rikollisuus tai sen uhka liikenteen aiheuttama melu, haju tai pöly teollisuuden aiheuttama melu, haju tai pöly pitkät etäisyydet palveluihin (esim. kaupat) huonot julkiset liikenneyhteydet roskaisuus rakennusten huono kunto asuinalueen rumuus petoeläinten aiheuttama uhka muu, mikä? A /30

5 19. Miten tyytyväinen olette asumiseenne nykyisessä asunnossanne? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen en tyytyväinen enkä tyytymätön melko tyytymätön erittäin tyytymätön asunnon kokoon 5 asunnon varusteisiin 5 asunnon kuntoon 5 asumisen kustannuksiin 5 asuinalueen turvallisuuteen 5 naapureihin 5 asunnon sijaintiin Onko kotitaloudessanne internetyhteys? 1. ei 2. kyllä 21. Käytättekö internettiä: sähköiseen asiointiin (esim. verkkopankki, KELA, verotoimisto, lippupalvelu, kunnan palvelut ym.) en kyllä 1 2 tietojen hakemiseen (esim. aikataulut, terveystieto ym.) 1 2 yhteydenpitoon (esim. sähköposti, keskustelupalstat ym.) 1 2 pelaamiseen tai muuhun viihteeseen (esim. tietokonepelit, verkkolehtien lukeminen, musiikin kuuntelu ym.) internetissä järjestettyyn opiskeluun (esim. verkkokurssit tai itseopiskelu) Onko Teillä matkapuhelin? 1. ei (siirtykää kysymykseen 24) 2. kyllä 23. Käytättekö matkapuhelintanne en kyllä puheluihin 1 2 tekstiviestien lähettämiseen 1 2 internetselailuun 1 2 sähköpostiviestien lähettämiseen 1 2 /30 A1004-1

6 24. Kuinka useasti olette seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviinne ja sukulaisiinne, jotka eivät asu kanssanne samassa taloudessa? lähes päivittäin 1 2 kertaa viikossa 1 3 kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa en koskaan tapaamalla kasvokkain 5 puhelimitse 5 internetin välityksellä (esim. sähköposti, chat, skype, facebook 5 yms.) kirjeitse Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan (esimerkiksi urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta)? 1. en 2. kyllä, aktiivisesti 3. kyllä, silloin tällöin 26. Kuinka usein olette osallistunut seuraavien järjestöjen, yhdistysten, seurojen yms. toimintaan 12 viime kuukauden aikana? 3 kertaa viikossa tai useammin 1 2 kertaa viikossa 1 3 kertaa kuukaudessa muutaman kerran vuodessa en ole osallistunut liikunta- tai urheiluseura 5 työväen-, kansalais-, ja muut opistot 5 kulttuuriyhdistys tai -järjestö 5 nuorisojärjestö tai -kerho 5 kansanterveys- tai potilasjärjestö (esim. SPR, sydänliitto) 5 joku muu järjestö tai yhdistys 5 seurakunta 5 vapaamuotoinen harrastusporukka 5 A /30

7 27. Arvioikaa mahdollisuuksianne saada apua läheisiltänne, kun olette avun tai tuen tarpeessa. Voitte merkitä kunkin kysymyksen kohdalla yhden tai useamman vastausvaihtoehdon. kenen voitte todella uskoa välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? puoliso, kumppani joku muu lähiomainen läheinen ystävä läheinen työtoveri läheinen naapuri joku muu läheinen ei kukaan Oletteko auttanut jotakuta kotitaloutenne ulkopuolella asuvaa henkilöä alla mainituissa asioissa vapaa-aikananne 12 viime kuukauden aikana? Ketä tai keitä? Voitte ympyröidä jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. en ole kyllä, omia tai puolison vanhempia kyllä, omia tai puolison isovanhempia kyllä, lapsia tai lastenlapsia kyllä, muita henkilöitä remontti- ja rakennustyöt, muutto yms. 5 koti- ja pihatyöt (ruoanlaitto, siivous, puutarhan hoito ym.) 5 kauppa-, pankki- ym. asioiden hoitaminen 5 terveydestä ja siisteydestä huolehtiminen (pukeutuminen, peseytyminen, lääkkeiden antaminen ym.) 5 lastenhoito 5 kuunteleminen tai tukeminen vaikeuksissa (henkinen tuki) 5 taloudellinen tuki 5 /30 A1004-1

8 29. Kuinka usein olette auttanut jotakuta kotitaloutenne ulkopuolella asuvaa henkilöä 12 viime kuukauden aikana? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto kultakin riviltä. omia tai puolison vanhempia en kertaakaan kerran tai muutaman kerran vuodessa kerran tai pari kuukaudessa kerran tai pari viikossa joka päivä tai useimpina päivinä 5 omia tai puolison isovanhempia 5 lapsia tai lastenlapsia 5 muita henkilöitä Autatteko säännöllisesti jotakuta omassa kotitaloudessanne asuvaa toimintakyvyltään heikentynyttä tai sairasta henkilöä selviytymään kotona? Voitte rengastaa useampia vaihtoehtoja. 1. en 2. kyllä, puolisoa 3. kyllä, lasta tai lapsenlasta 4. kyllä, vanhempia tai puolison vanhempia 5. kyllä, isovanhempia tai puolison isovanhempia 6. muuta henkilöä, ketä? Seuraavaksi kysymme Teiltä työhönne liittyvistä asioista. 31. Onko / oliko viimeisin työnne luonteeltaan kevyttä melko kevyttä jonkin verran rasittavaa melko rasittavaa hyvin rasittavaa en ole koskaan ollut ansiotyössä ruumiillisesti 5 6 henkisesti Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen / olitte viimeisimpään työhönne? 1. erittäin tyytyväinen 2. melko tyytyväinen 3. en tyytyväinen, mutta en tyytymätönkään 4. melko tyytymätön 5. erittäin tyytymätön 6. en ole koskaan ollut ansiotyössä 33. Montako määräaikaista työsuhdetta Teillä on yhteensä ollut viimeisen kahden (2) vuoden aikana? Laskekaa mukaan kaikki uudet määräaikaiset työsuhteet ja kaikki vanhojen määräaikaisten työsuhteiden jatkamiskerrat. Määräaikainen työsuhde on tiettyyn päivämäärään asti voimassa oleva työsuhde. yhteensä kpl A /30

9 34. Missä seuraavista tämänhetkinen työterveyshuoltonne on järjestetty? Työterveyshuolto on työnantajan järjestämää ja maksamaa lakisääteistä toimintaa, johon kuuluvat mm. terveystarkastukset ja työpaikkakäynnit sekä työhön liittyvien sairauksien ehkäisy. 1. yrityksen, työpaikan tai kunnan oma työterveysasema 2. terveyskeskus / terveyskeskuksen työterveyshuolto 3. yksityisen lääkärikeskuksen työterveyshuolto 4. usean työnantajan yhteinen työterveysasema, yleensä Työterveys ry 5. järjestetty jossakin muualla, missä 6. järjestetty, mutta en tiedä missä 7. ei ole järjestetty missään 8. en osaa sanoa 9. en ole ansiotyössä 35. Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olette työpaikkanne työterveyshuollon toimintaan? Nykyisen työterveyshuoltoni toiminta on mielestäni 1. kiitettävää 2. hyvää 3. tyydyttävää 4. välttävää 5. huonoa 6. en osaa sanoa 7. en ole ansiotyössä 36. Pitävätkö seuraavat kotiin ja työhön liittyvät väittämät paikkansa teidän kohdallenne? Rengastakaa oikea vaihtoehto jokaisesta kohdasta. pitää täysin paikkaansa pitää jokseenkin paikkaansa ei pidä juurikaan paikkaansa ei pidä lainkaan paikkaansa en osaa sanoa / ei koske minua kun tulen kotiin, lakkaan ajattelemasta työtäni tunnen laiminlyöväni kotiasioita työn vuoksi perhe saa joskus jäädä syrjään, kun uppoudun täysin työhöni minun on usein vaikea keskittyä työhöni kotiasioiden vuoksi jaksan paremmin lasten kanssa, kun käyn myös työssä /30 A1004-1

10 37. Äänestittekö edellisissä: en kyllä en muista kunnallisvaaleissa eduskuntavaaleissa presidentin vaaleissa EU-parlamenttivaaleissa Kuinka paljon luotatte seuraaviin tahoihin tai tahojen toimintaan? Ympyröikää mielipidettänne kuvaava numero yhdestä viiteen (1 = en luota ollenkaan, 5 = luotan täysin). en luota ollenkaan luotan täysin julkiseen terveydenhuoltoon 5 julkiseen sosiaalihuoltoon (esim. sosiaalipalvelut, toimeentulotuki) 5 oikeuslaitokseen 5 eduskuntaan 5 poliisiin 5 paikallisiin tiedotusvälineisiin 5 valtakunnallisiin tiedotusvälineisiin 5 kuntanne päätöksentekoon 5 kuntayhtymän / maakuntahallinnon päätöksentekoon 5 EU:n päätöksentekoon 5 TERVEYS 39. Kuinka pitkä olette? cm Merkitkää senttimetrin tarkkuudella. 40. Miten paljon painatte kevyissä vaatteissa? kg Merkitkää kilogramman tarkkuudella. 41. Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin: 1. hyvä 2. melko hyvä 3. keskitasoinen 4. melko huono 5. huono A /30

11 42. Onko Teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukauden aikana? kohonnut verenpaine, verenpainetauti 1 2 aivohalvaus 1 2 kohonnut veren kolesteroli 1 2 sydänveritulppa, sydäninfarkti 1 2 sepelvaltimotauti, angina pectoris (=rintakipua rasituksessa) 1 2 syöpä 1 2 nivelreuma, muu niveltulehdus 1 2 selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus 1 2 pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma 1 2 masennus 1 2 muu mielenterveysongelma 1 2 astma 1 2 siitepölyallergia, heinänuha 1 2 laktoosi-intoleranssi (yliherkkyys maitosokerille) 1 2 ruoka-allergia maidolle (ei laktoosi-intoleranssi), kananmunalle, kalalle, vehnälle tai muulle viljalle ruoka-allergia raaoille kasviksille tai hedelmille (esim. herne, porkkana, omena) ei kyllä Onko lääkäri joskus todennut Teillä diabeteksen (eli sokeritaudin)? 1. ei 2. ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteksen 3. kyllä, tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteksen 4. kyllä, tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen 5. kyllä, mutta en tiedä diabeteksen tyyppiä 6. kyllä, raskausajan diabeteksen (naiset) 44. Jos verenne kolesterolipitoisuus on todettu korkeaksi, annettiinko Teille tässä yhteydessä ruokavalio-ohjeita kolesterolitason alentamiseksi? 1. ei ole todettu korkeaa kolesterolipitoisuutta 2. ei 3. kyllä 11/30 A1004-1

12 45. Onko Teillä ollut seuraavia tulehdussairauksia 12 viime kuukauden aikana? Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. ei kyllä, 30 viime päivän aikana kyllä, 1 12 viime kuukauden aikana influenssa (äkillinen korkea kuume, lihaskipu, yskä, kurkkukipu) keuhkokuume korvatulehdus poskiontelon tulehdus vatsatauti (äkillisesti alkava ripuli ja/tai oksentelu) virtsatietulehdus Oletteko saanut rokotuksen influenssaa vastaan 12 viime kuukauden aikana? 1. en 2. kyllä 47. Onko Teillä ollut seuraavia oireita tai vaivoja 30 viime päivän aikana? ei kyllä kuumetta (yli 38 C) 1 2 päänsärkyä 1 2 yskää 1 2 ripulia (vähintään kolme kertaa vuorokaudessa vähintään yhtenä päivänä) 1 2 oksentelua 1 2 nivelsärkyä 1 2 selkäkipua, selkäsärkyä 1 2 hammassärkyä 1 2 rintakipua rasituksessa 1 2 unettomuutta 1 2 vatsavaivoja 1 2 virtsanpidätysongelmia 1 2 korvien soimista (tinnitus) 1 2 A /30

13 48. Oletteko käyttänyt seuraavia lääkkeitä tai valmisteita 7 viime päivän aikana? Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. ei kyllä, muuta kuin reseptilääkettä kyllä, reseptilääkettä särkylääkkeitä vitamiini- ja/tai hivenainevalmisteita verenpainelääkkeitä kolesterolilääkkeitä insuliinia tai muita diabeteslääkkeitä lääkkeitä vatsavaivoihin astmalääkkeitä heinänuhalääkkeitä rauhoittavia lääkkeitä unilääkkeitä masennuslääkkeitä ehkäisypillereitä (naisille) hormonilääkkeitä vaihdevuosiin tai niiden jälkeiseen aikaan (naisille) potenssihäiriölääkkeitä (miehille) Onko Teillä ollut ns. yhden illan -suhteita, jotka johtivat yhdyntään 12 viime kuukauden aikana? 1. kyllä, vain kerran 2. kyllä, useita kertoja 3. ei, (siirtykää kysymykseen 51). 4. en ole koskaan ollut sukupuoliyhdynnässä (siirtykää kysymykseen 51) 50. Käytettiinkö näissä ns. yhden illan -suhteissa kondomia 12 viime kuukauden aikana? 1. kyllä, aina 2. joskus 3. ei koskaan 51. Milloin terveydenhuollon ammattilainen on viimeksi mitannut Teiltä: Ympyröikää yksi numero joka riviltä. 12 viime kuukauden aikana 1 5 vuotta sitten yli 5 vuotta sitten ei koskaan en tiedä verenpaineen 5 veren kolesterolipitoisuuden 5 veren sokeripitoisuuden 5 vyötärön ympäryksen 5 13/30 A1004-1

14 Seuraavat viisi (5) kysymystä koskevat sitä, miltä Teistä on tuntunut 4 viime viikon aikana. Merkitkää kunkin kysymyksen kohdalla se numero, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 52. Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana: Ympyröikää yksi numero joka riviltä. koko ajan suurimman osan aikaa huomattavan osan aikaa jonkin aikaa vähän aikaa ollut hyvin hermostunut 5 6 tuntenut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä tuntenut itsenne tyyneksi ja rauhalliseksi tuntenut itsenne alakuloiseksi ja apeaksi en lainkaan ollut onnellinen Tunnetteko itsenne yksinäiseksi: 1. en koskaan 2. hyvin harvoin 3. joskus 4. melko usein 5. jatkuvasti 54. Onko Teillä 12 viime kuukauden aikana ollut vähintään kahden viikon jaksoa, jolloin olette suurimman osan aikaa: ei kyllä ollut mieli maassa, alakuloinen tai masentunut? 1 2 menettänyt kiinnostuksenne useimpiin asioihin, kuten harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista yleensä koette mielihyvää? 1 2 Seuraavat kaksi kysymystä käsittelevät ajatuksia ja tunteita, jotka liittyvät oman itsen vahingoittamiseen. Osa ihmisistä on elämänsä aikana kohdannut vaikeuksia, joiden yhteydessä tällaisia ajatuksia ja tunteita esiintyy. ei kyllä onko Teillä ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kuukauden aikana? 1 2 oletteko yrittänyt itsemurhaa 12 viime kuukauden aikana? 1 2 A /30

15 TOIMINTA- JA TYÖKYKY 55. Pystyttekö yleensä seuraaviin suorituksiin? juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä, 100m) juoksemaan pitkähkön matkan (yli puoli kilometriä, 500m) pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa en pysty lainkaan 56. Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllenne asteikolla 0 10? 0 tarkoittaa, ettette pystyisi nykyisin lainkaan työhön. pistettä 57. Onko työkykynne: Mikäli ette ole töissä, vastatkaa viimeisimmän työnne mukaan. työnne ruumiillisten vaatimusten kannalta työnne henkisten vaatimusten kannalta erittäin hyvä melko hyvä kohtalainen melko huono erittäin huono en ole koskaan ollut ansiotyössä Uskotteko, että terveytenne puolesta pystytte työskentelemään ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka / pystyisitte työskentelemään viimeisimmässä ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka 1. en 2. todennäköisesti en 3. todennäköisesti kyllä 4. kyllä 5. olen eläkkeellä 59. Riippumatta siitä oletteko ansiotyössä vai ette, arvioikaa millainen työkykynne on nykyisin. Oletteko 1. täysin työkykyinen 2. osittain työkyvytön 3. täysin työkyvytön 15/30 A1004-1

16 RUOKA 60. Kuinka usein olette käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia 7 viime päivän aikana? rasvaisia juustoja (esim. Edam, Emmental, Oltermanni) vähärasvaisempia juustoja (esim. Polar-15, Edam 17, raejuusto) en kertaakaan 1 2 päivänä 3 5 päivänä 6 7 päivänä kalaa tuoreita kasviksia tai kasvissalaattia kypsennettyjä kasviksia (ei perunaa) hedelmiä tai marjoja hampurilaisia, pizzaa, suolaisia piiraita pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. suklaata tai muita makeisia sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljy-valmistetta (esim. Flora Culinesse) voita tai voi-kasviöljyseosta (esim. Oivariini) rasvatonta maitoa tai piimää 61. Syöttekö yleensä aamupalaa? 1. en 2. kyllä 62. Onko teillä mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa? 1. kyllä 2. ei 3. en ole työssä enkä opiskele 63. Missä syötte useimmiten lounaanne (klo välillä) arkisin? 1. kotona 2. ravintolassa, baarissa tai pikaruokapaikassa 3. työpaikka- tai oppilaitosruokalassa 4. syön eväitä 5. muualla kuin mainituissa paikoissa 6. en syö lounasta ollenkaan A /30

17 HAMPAIDEN HARJAUS 64. Kuinka usein yleensä harjaatte hampaanne? 1. useammin kuin kaksi kertaa päivässä 2. kaksi kertaa päivässä 3. kerran päivässä 4. harvemmin kuin joka päivä 5. en koskaan LIIKUNTA Seuraavassa selvitetään liikkumistanne työssä, työmatkalla ja vapaa-ajalla. Jos liikutte eri tavoin eri vuodenaikoina, valitkaa vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa keskimääräistä tilannettanne. 65. Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti? Valitkaa tilanteeseenne parhaiten sopiva vaihtoehto. 1. en ole työssä tai työni on pääasiassa istumatyötä enkä kävele paljoakaan 2. kävelen työssäni melko paljon, mutta en joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita taakkoja 3. joudun työssäni kävelemään ja nostelemaan paljon tai nousemaan portaita tai ylämäkeä 4. työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne. 66. Kuinka monta minuuttia liikutte työmatkoillanne / opiskelumatkalla esim. jalan tai pyöräillen? Tarkoittaa meno- ja paluumatkaa yhteensä. 1. en ole työssä tai työ on kotona 2. kuljen työmatkan kokonaan moottoriajoneuvolla 3. alle 15 minuuttia päivässä minuuttia päivässä minuuttia päivässä 6. yli tunnin päivässä 67. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään 20 minuuttia niin, että ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa kertaa viikossa tai useammin 2. 4 kertaa viikossa 3. 3 kertaa viikossa kertaa viikossa 5. harvemmin kuin kerran viikossa 6. en voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 68. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa. 1. luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti 2. kävelen, pyöräilen, tai teen kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa 3. harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kuten juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopelejä useita tunteja viikossa 17/30 A1004-1

18 69. Kuinka monta tuntia istutte keskimäärin arkipäivänä? Merkitkää 0, jos ette yhtään. tuntia työpäivän aikana toimistossa tai vastaavassa vapaa-ajalla television tai radion ääressä vapaa-ajalla tietokoneen ääressä vapaa-ajalla kirjoja tai lehtiä lukien tai käsitöitä tehden kulkuneuvossa (esim. henkilöautossa, linja-autossa) muualla TUPAKKA 70. Oletteko koskaan tupakoinut? 1. en (mikäli ette ole tupakoinut siirtykää kysymykseen 75) 2. kyllä 71. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin ainakin yhden vuoden ajan? Kuinka monta vuotta yhteensä? 1. en ole koskaan tupakoinut päivittäin 2. olen tupakoinut päivittäin yhteensä vuotta 72. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)? 1. kyllä, päivittäin 2. satunnaisesti 3. en lainkaan 73. Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte ennen lopettamista keskimäärin päivässä? Vastatkaa joka kohtaan. päivässä tehdasvalmisteisia savukkeita itsekäärittyjä savukkeita sikareita piippua kappaletta kappaletta kappaletta piipullista 74. Milloin olette tupakoinut viimeksi? Jos tupakoitte päivittäin merkitkää vaihtoehto eilen tai tänään 2. 2 pv 1 kk sitten 3. 1 kk puoli vuotta sitten 4. puoli vuotta vuosi sitten 5. vuosi 5 vuotta sitten vuotta sitten 7. yli 10 vuotta sitten A /30

19 75. Oletteko käyttänyt nikotiinikorvaushoitoa 12 viime kuukauden aikana? Purukumi, laastari, pilleri ym. 1. en ole koskaan käyttänyt 2. en ole käyttänyt 12 viime kuukauden aikana 3. kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 4. kyllä, muusta syystä ALKOHOLI JA PÄIHTEET 76. Oletteko käyttänyt alkoholijuomia 12 viime kuukauden aikana? 1. en (mikäli ette ole käyttänyt alkoholia, voitte siirtyä kysymykseen 81.) 2. kyllä 77. Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. Ympyröikää se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne. 1. en koskaan 2. noin kerran kuukaudessa tai harvemmin kertaa kuukaudessa kertaa viikossa 5. 4 kertaa viikossa tai useammin 78. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia? Katsokaa oheista laatikkoa annosta annosta annosta annosta tai enemmän 79. Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? 1. en koskaan 2. harvemmin kuin kerran kuukaudessa 3. kerran kuukaudessa 4. kerran viikossa 5. päivittäin tai lähes päivittäin YKSI ALKOHOLIANNOS ON: pullo (33cl) keskiolutta tai siideriä tai lasi (12cl) mietoa viiniä tai pieni lasi (8cl) väkevää viiniä tai ravintola-annos (4cl) väkeviä ESIMERKKEJÄ: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä = 1,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä = 2 annosta 0,75 l pullo mietoa (12%) viiniä = 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä = 13 annosta 80. Montako lasillista, pullollista tai ravintola-annosta olette juonut seuraavia juomia 7 viime päivän aikana: Ellette ole juonut yhtään, merkitkää 0. keskiolutta (III-olutta), keskivahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään ruokakaupassa, alkoholipitoisuus 2,9 4,7%) A-olutta, vahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään vain Alkossa, alkoholipitoisuus yli 4,7%) viiniä viinaa tai muuta väkevää alkoholia 7 viime päivän aikana pullollista (1/3 litraa) pullollista (1/3 litraa) lasillista (1 lasillinen=n. 12 cl) ravintola-annosta (n. 4 cl) 19/30 A1004-1

20 81. Oletteko käyttänyt kannabista (hasis, marijuana) 12 viime kuukauden aikana? 1. en ole koskaan käyttänyt 2. en 3. kyllä RAHAPELEJÄ ovat muun muassa arvontapelit kuten Lotto tai Keno, rahapeliautomaatit kuten hedelmäpeli, raaputusarvat, urheilu- ja raviveikkaus, Veikkauksen pelit, raviveikkaus, vedonlyönti, kasinopelit sekä internetissä pelattavat rahapelit kuten nettipokeri. 82. Kuinka usein Teistä on 12 viime kuukauden aikana tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla Teille ongelma? 1. ei koskaan 2. joskus 3. usein 4. lähes aina 5. en pelaa rahapelejä ELINTAPAMUUTOKSET 83. Onko joku alla mainituista henkilöistä kehottanut teitä 12 viime kuukauden aikana: Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja ei kukaan lääkäri tai hammaslääkäri terveyden/ sairaanhoitaja tai työterveyshoitaja perheenjäsen joku muu lisäämään liikuntaa 5 muuttamaan ruokailutottumuksia terveyssyistä 5 laihduttamaan 5 vähentämään alkoholin käyttöä 5 lopettamaan tupakoinnin 5 UNI 84. Kuinka monta tuntia tavallisesti nukutte yöunta: keskimäärin tuntia. 85. Nukutteko yleensä myös päivällä? 1. kyllä, keskimäärin tuntia. 2. en yleensä nuku päivällä 86. Nukutteko mielestänne tarpeeksi? 1. kyllä, lähes aina 2. kyllä, usein 3. harvoin tai tuskin koskaan 4. en osaa sanoa A /30

21 TAPATURMAT 87. Oletteko joutunut liikennetapaturmaan, jossa olette saanut vammoja 12 viime kuukauden aikana. Millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita useita vaihtoehtoja. en kyllä, hoitoa kotikonstein kyllä, hoitoa terveyden- / sairaanhoitajalta kyllä, lääkärin hoitoa kyllä, sairaalahoitoa jalankulkijana 5 pyöräilijänä 5 mopolla tai moottoripyörällä 5 autolla 5 muulla ajoneuvolla (esim. traktori, mönkijä, lumikelkka) Oletteko joutunut tapaturmaan, jossa olette saanut vammoja 12 viime kuukauden aikana. Missä tilanteessa tapaturma tapahtui ja millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita useita vaihtoehtoja. en kyllä, hoitoa kotikonstein kyllä,hoitoa terveyden- / sairaanhoitajalta kyllä, lääkärin hoitoa kyllä, sairaalahoitoa työajalla, kodin ulkopuolella 5 vapaa-ajalla, kodin sisätiloissa 5 vapaa-ajalla, kodin piha-alueella vapaa-ajalla, liikuntaharrastuksen yhteydessä, kodin ulkopuolella 5 5 muulloin, muualla: Käytättekö seuraavia suojaimia tai turvavälineitä? aina usein joskus en ollenkaan ei koske minua kypärää pyöräillessänne 5 turvavyötä auton takapenkillä kellunta/pelastusliivejä veneessä nastoitettuja jalkineita tai kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä liukkaalla kelillä ulkoillessanne /30 A1004-1

22 VÄKIVALTA 90. Onko joku käyttäytynyt Teitä kohtaan väkivaltaisesti 12 viime kuukauden aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja kultakin riviltä. ei kukaan tuntematon tai puolituttu nykyinen avotai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemanne henkilö (muu perheenjäsen, entinen puoliso, ystävä, tuttava, työtoveri) uhannut puhelimessa, kirjeessä, sähköposti- tai tekstiviestissä vahingoittaa fyysisesti uhannut kasvokkain vahingoittaa fyysisesti estänyt liikkumasta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt tai töninyt läimäissyt lyönyt nyrkillä tai kovalla esineellä, potkinut, kuristanut tai käyttänyt jotakin asetta pakottanut sukupuoliyhteyteen pakottanut muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen yrittänyt pakottaa sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen käyttäytynyt väkivaltaisesti jollain muulla tavalla, kuvatkaa yhdellä sanalla: 1 A /30

23 91. Jos olette kokenut väkivaltaa 12 viime kuukauden aikana, onko Teille aiheutunut siitä fyysisiä vammoja? Jos ette ole kokenut väkivaltaa 12 viime kuukauden aikana, siirtykää suoraan kysymykseen 94. Tuntemattoman tai puolitutun väkivalta Nykyisen aviotai avopuolison tai seurustelukumppanin väkivalta Muun lähemmin tuntemanne henkilön väkivalta ei vammaa mustelmia, ruhjeita haava venähdys, revähdys luunmurtuma hammasvamma raskauden keskenmeno (naiset) sisäinen vamma (esim. sisäelimen vaurio) aivotärähdys muu vamma/sairaus, kuvatkaa yhdellä sanalla: 92. Jos saitte väkivallan seurauksena vammoja 12 viime kuukauden aikana, millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita useita vaihtoehtoja. Tuntemattoman tai puolitutun väkivalta Nykyisen avio- tai avopuolison tai seurustelukumppanin väkivalta Muun lähemmin tuntemanne henkilön väkivalta en saanut hoitoa hoitoa kotikonstein hoitoa terveydenhoitajalta/sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa sairaalahoitoa Onko joku vaatinut teiltä kiristämällä tai uhkaamalla rahaa tai omaisuutta 12 viime kuukauden aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja. 1. ei kukaan 2. tuntematon tai puolituttu 3. nykyinen avio- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani 4. muu lähemmin tuntemanne henkilö (muu perheenjäsen, entinen puoliso, ystävä, tuttava työtoveri) 23/30 A1004-1

24 PALVELUT 94. Kuinka monta kertaa olette käynyt oman sairautenne (tai raskauden tai synnytyksen) vuoksi 12 viime kuukauden aikana lääkärin, terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla tai tavannut lääkärin tai hoitajan kotonanne: Jos ette ole käynyt kertaakaan, merkitkää 0 kertaa. Mukaan ei lasketa niitä kertoja, jolloin olette ollut sairaalassa sisäänotettuna potilaana. lääkärin vastaanotolla terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla työterveyshuollossa kertaa kertaa terveyskeskuksessa kertaa kertaa yksityisellä terveysasemalla kertaa kertaa sairaalan poliklinikalla kertaa kertaa opiskeluterveydenhuollossa (esim. YTHS) kertaa kertaa hoitajan tai lääkärin kotikäynnillä kertaa kertaa jossakin muualla, missä: kertaa kertaa 95. Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne (tai raskauden tai synnytyksen) vuoksi 12 viime kuukauden aikana ollut yhteydessä puhelimitse: Jos ette ole ollut kertaakaan, merkitkää 0 kertaa. lääkäriin terveyden- tai sairaanhoitajaan kertaa kertaa 96. Oletteko käynyt 12 viime kuukauden aikana: en kyllä terveyskeskuksen hammaslääkärillä 1 2 yksityisellä hammaslääkärillä 1 2 muulla hammaslääkärillä (yliopisto, sairaala jne.) 1 2 hammasteknikolla 1 2 hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanotolla Oletteko ollut sisäänotettuna potilaana vuodeosastolla sairaalahoidossa 12 viime kuukauden aikana? 1. en 2. kyllä, kuinka monta vuorokautta yhteensä: vrk. A /30

25 98. Oletteko käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa 5 viime vuoden aikana: Voitte valita useita vaihtoehtoja en kyllä, viime (1) vuoden aikana kyllä, 1-5 viime vuoden aikana suolistosyövän seulontatesti mammografia naisille PAPA-koe naisille (kohdunkaulan irtosolunäyte) eturauhastutkimukseen kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo miehille Oletteko käynyt mielenterveydellisten tai päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien takia 12 viime kuukauden aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja en kyllä, mielenterveydellisten ongelmien vuoksi kyllä, päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien vuoksi terveyskeskuksessa työterveyshuollossa opiskeluterveydenhuollossa mielenterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla A-klinikalla yksityisvastaanotolla (lääkäri, psykologi tai muu) psykiatrisessa sairaalassa muussa sairaalassa kuntoutuslaitoksessa huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteessä katkaisuhoidossa muussa hoitopaikassa, missä: /30 A1004-1

26 100. Oletteko osallistunut säännöllisesti johonkin ryhmätoimintaan terveytenne ja hyvinvointinne edistämiseksi 12 viime kuukauden aikana? Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon laihdutus- tai painonhallintaryhmä tai -kurssi tai muu ruokavalion ja liikunnan muutoksiin tähtäävä ryhmä en kyllä 1 2 niskan tai selän kuntoryhmä 1 2 tupakoinnin lopettamiseen tähtäävä ryhmä tai kurssi 1 2 alkoholin käytön lopettamiseen tähtäävä ryhmä (esim. AA) 1 2 muun päihteenkäytön lopettamiseen liittyvä ryhmä (esim. NA) 1 2 peliriippuvuuteen liittyvä ryhmä 1 2 sairauden omahoitoryhmä (mm. sydänpotilaiden, diabetespotilaiden, mielenterveyspotilaiden ryhmä) henkisen hyvinvoinnin ryhmä (esim. suru-, ero- tai muu keskusteluryhmä) Oletteko mielestänne saanut riittävästi tietoa seuraavista kuntanne palveluista 12 viime kuukauden aikana? ei ole tarvittu tiedottaminen ei ole ollut riittävää tiedottaminen on ollut riittävää terveyspalvelut päivähoitopalvelut sosiaalipalvelut opetustoimen palvelut kirjastopalvelut kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuorisotoimen palvelut A /30

27 102. Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kuukauden aikana? Huomioikaa kunnan ja/tai yksityisen palvelutarjoajan tuottamat palvelut terveyskeskuslääkärin vastaanotto sairaanhoitajan vastaanotto terveyskeskuksessa ei ole tarvittu olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu on käytetty, palvelu ei ollut riittävää on käytetty, palvelu oli riittävää hammashoito fysioterapia työterveyshuolto mielenterveyspalvelut vammaispalvelut päihdepalvelut sosiaalityöntekijän vastaanotto sosiaaliasiamiehen palvelut potilasasiamiehen palvelut perhesuunnittelu tai ehkäisyneuvola äitiys- ja lastenneuvola lasten hammashoito kasvatus- ja perheneuvolat kunnallinen lasten päivähoito koululaisten iltapäivähoito lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö kouluterveydenhuolto opiskeluterveydenhuolto oppilashuolto (mm. koulukuraattori, koulupsykologi) lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut lastensuojelu toimeentulotuki omaishoidontuki talous- ja velkaneuvonta 27/30 A1004-1

28 103. Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia palveluita asuinkunnassanne 12 viime kuukauden aikana? ei ole tarvittu olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu on käytetty, palvelu ei ollut riittävää on käytetty, palvelu oli riittävää kirjastopalvelut sisäliikuntapalvelut (esim. uimahallit, kuntosali) ulkoliikuntapalvelut (esim. urheilukentät, ulkoilureitit) kulttuuripalvelut (esim. elokuvat, teatterit, konsertit, näyttelyt yms.) kansalais- ja työväenopistot nuorisopalvelut, nuorisotilat lasten leikkipaikat tai -puistot 104. Kuinka usein olette käyttäneet seuraavia kulttuuripalveluita 12 viime kuukauden aikana? kerran viikossa tai useammin 1-3 kertaa kuukaudessa muutaman kerran vuodessa en ole käyttänyt 12 viime kuukauden aikana teatteri-, tanssi-, sirkus-, tms. esittävä taide klassisen/konserttimusiikin konsertti kevyen musiikin tai rock-musiikin konsertti museo tai taidenäyttely kirjasto elokuvateatteri urheilu- tai liikuntatapahtumassa katsojana muussa kulttuuritapahtumassa katsojana A /30

29 105. Harrastatteko itse jotakin seuraavista kulttuurin aloista: harrastan 3 kertaa viikossa tai useammin harrastan 1 2 kertaa viikossa harrastan 1 3 kertaa kuussa en ole harrastanut 12 viime kuukauden aikana kirjoittaminen (kaunokirjallisuus, blogit) lukeminen (ei ammattiin liittyvä) musiikki (kuunteleminen, soittaminen tai laulaminen) näytteleminen (harrasteteatteri yms.) maalaaminen, piirtäminen tai muu kuvallinen ilmaisu käsityöt ja muut käden taidot valo- tai videokuvaus muu, mikä? Seuraavat kaksitoista (12) elämänlaatua koskevaa kysymystä kuuluvat Maailman terveysjärjestön WHO:n elämänlaatumittariin, joka on käännetty usealle kielelle ja tarjoaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Muistelkaa elämäänne kahden viime viikon ajalta. Olkaa ystävällinen ja vastatkaa vielä seuraaviin kysymyksiin Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne? 1. erittäin hyvä 2. hyvä 3. ei hyvä eikä huono 4. huono 5. erittäin huono 107. Miten tyytyväinen olette: erittäin tyytyväinen tyytyväinen en tyytyväinen enkä tyytymätön tyytymätön erittäin tyytymätön terveyteenne 5 kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne 5 työhönne 5 itseenne 5 ihmissuhteisiinne 5 asuinalueenne olosuhteisiin 5 mahdollisuuksiinne käyttää julkisia ja/tai muita liikennevälineitä 5 29/30 A1004-1

30 108. Onko teillä: riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne varten tarpeeksi rahaa tarpeisiinne nähden missä määrin mahdollisuuksia vapaa-ajantoimintaan Täysin riittävästi Lähes riittävästi kohtuullisesti Vähän Ei lainkaan Missä määrin tunnette, että elämänne on merkityksellistä? 1. en lainkaan 2. vähän 3. kohtuullisesti 4. paljon 5. erittäin paljon 110. Täytittekö lomakkeen yksin vai auttoiko Teitä siinä joku muu? 1. täytin yksin 2. täytin yhdessä puolison kanssa 3. täytin yhdessä jonkun muun sukulaisen kanssa 4. täytin yhdessä hoitajan tai kotiavustajan kanssa 5. minua auttoi joku toinen henkilö. Kuka (esim. naapuri)? MIESTEN OSALTA TUTKIMUS LOPPUU TÄHÄN, KIITOS VASTAUKSESTANNE. Voitte tutustua tuloksiin osoitteessa Seuraavat kolme kysymystä koskevat vain naisia Kuinka monta synnytystä Teillä on ollut? Laskekaa mukaan sekä tavalliset synnytykset että keisarileikkaukset 1. ei yhtään 2. yhteensä synnytystä 112. Onko Teille tehty raskauden keskeytyksiä? 1. ei 2. kyllä, montako 113. Onko Teillä ollut keskenmenoon päättyneitä raskauksia tai kohdunulkoisia raskauksia? 1. ei 2. kyllä, montako A /30

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry.

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry. Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry Testaaja: KUNTOREMONTTI -testit Organisaatio: Elämäntapakysely Ole hyvä ja vastaa huolella

Lisätiedot

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2013 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

kahvia kupillista teetä kupillista Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen

kahvia kupillista teetä kupillista Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen AVTK2010 HYVÄ VASTAANOTTAJA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii kansantautien syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja tekee siksi keväisin postikyselyn 5000 Väestörekisteristä satunnaisesti

Lisätiedot

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tutkimusnumero -- tarra SVT+D täydentävä tutkimus ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tallennuspäivä: / 200 Tallennuksen alkuaika: Sukunimi: Etunimi: Syntymäaika: Sukupuoli: Lähiosoite: Postinumero:

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä. 1. KYSELY, lyhyt

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä. 1. KYSELY, lyhyt Tutkimusnumero ja nimi TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY, lyhyt T2070 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne,

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET T4002_2

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET T4002_2 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elin ympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T4002

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T4002 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne ja hyvinvoinnistanne.

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Lähisuhdeväkivalta Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Tietoja paperilomakkeen täyttämisestä Kysymyksen jälkeen on merkitty tähti *, jos kyseessä on pakollinen kysymys, johon kaikkien

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS T2072 1 Tässä haastattelussa tiedustellaan eräiden tavallisten infektioperäisten tautien esiintymistä ja tietoja

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2007: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Lomake / Laura Hulkko tallennettu nimellä AHM07_lomake_fi Helmikuun 2007 alusta lomakkeelle on tehty muutama

Lisätiedot

UNIKYSELY. 2. Sukunimi ja etunimi. 3. Henkilötunnus. 6. Ammatti tai työ. 9. Pituus (cm) Paino tällä hetkellä (kg)

UNIKYSELY. 2. Sukunimi ja etunimi. 3. Henkilötunnus. 6. Ammatti tai työ. 9. Pituus (cm) Paino tällä hetkellä (kg) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI UNIKYSELY Lukekaa koko kysymys ennen vastaamista. Valitkaa sopiva vaihtoehto tai kirjoittakaa kysytty tieto lähinnä viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Merkitkää

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY T2004 1 Tämä kysely täytetään terveystarkastuksen aikana ja palautetaan hoitajalle loppuhaastattelupisteessä. Sen tarkoituksena

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada riittävän monipuolinen kuva kipuongelmastanne. Lomakkeessa on kysymyksiä, joihin pyydämme Teitä vastaamaan joko ympyröimällä

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY T2004 1 Tämä kysely täytetään terveystarkastuksen aikana ja palautetaan hoitajalle loppuhaastattelupisteessä. Sen tarkoituksena

Lisätiedot

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Oppilaitos/opintosuunta/ryhmä/luokka Nimi: Osoite: Puhelin: Aloitusvuosi: 20 Henkilötunnus: Kotikunta: Sähköposti: Opiskelu Aiemmat koulutukset

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 2.8.2000 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET. 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 2.8.2000 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET. 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet 2.8.2000 AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet 01 Nukkuminen 010 Erittelemätön nukkuminen 011 Nukkuminen 012 Valvominen

Lisätiedot

Arvoisa kuntalainen! xx.11.2010. Tiina Okkonen. Leena Viinamäki. Liisa Niiranen. Leena Viinamäki

Arvoisa kuntalainen! xx.11.2010. Tiina Okkonen. Leena Viinamäki. Liisa Niiranen. Leena Viinamäki 1 Arvoisa kuntalainen! xx.11.2010 Sinulla on mahdollisuus osaltasi kehittää Kemin kaupungin hyvinvointipalvelujen vastaavuutta kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaamalla oheiseen sähköiseen Webropolpohjaiseen

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET OMAT RUOKA-, LKUNTA- JA UNTOTTUMUKSET Nimi päivämäärä (v) (kk) (pv) Kyselyn tarkoituksena on pohtia arkisia tottumuksiasi. Kysely auttaa sinua huomaamaan, mitä hyvää ja arvokasta arjessasi on. Ole hyvä

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT 2009

HYVINVOINTIPALVELUT 2009 HYVINVOINTIPALVELUT 2009 Puhelinhaastattelun paperilomake A Taustamuuttujat s. 2 B Hyvinvointi s. 5 C Sosiaaliset suhteet s. 6 D Terveys ja terveyspalvelut s. 7 E Sosiaalipalvelut s. 11 F Läheisapu s.

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Minkä sairauden, vamman tai oireen takia olet tai olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä? Kauanko olit Mitä hoitoa sait ja mikä oli

Minkä sairauden, vamman tai oireen takia olet tai olet ollut työkyvyttömyyseläkkeellä? Kauanko olit Mitä hoitoa sait ja mikä oli Optimi/Yritysoptimi (901/801) Laaja terveysselvitys Sopimuksen nro Vakuutettava Henkilötunnus Vakuutussopimus perustuu tässä selvityksessä annettuihin tietoihin. Siksi on ehdottoman tärkeää, että vastaat

Lisätiedot

Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN HAJA-ASUTUSALUEIDEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUKSESTA

Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN HAJA-ASUTUSALUEIDEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUKSESTA Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN HAJA-ASUTUSALUEIDEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUKSESTA Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT X X. X melko hyvä pituus cm 1 6 5 keskitasoinen. ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 OHJEET VASTAAJALLE

TAUSTATIEDOT X X. X melko hyvä pituus cm 1 6 5 keskitasoinen. ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 OHJEET VASTAAJALLE ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa

Lisätiedot

ODOTUSAIKA. Hyvät vanhemmat

ODOTUSAIKA. Hyvät vanhemmat ODOTUSAIKA Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaiheita. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haasteita perhe elämään ja parisuhteeseen. Tämä lomake auttaa teitä ennakoimaan ja arvioimaan

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE

POHJOIS-SUOMESSA 1985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE ID TERVEYSTIETEIDEN LAITOS POHJOIS-SUOMESSA 985-86 SYNTYNEIDEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTUTKIMUSOHJELMA KYSELY NUORILLE NAISILLE PL 5000, 9004 OULUN YLIOPISTO, PUH. 08-53750, FAX. 08-537566 KYSELYLOMAKKEEN

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä KYSELY T2093 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Kiloklubi.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa 11% Kerran päivässä tai useammin 38% 69% 2-6 kertaa viikossa 13% 2 Noin kerran viikossa

Lisätiedot

ARVOISA VASTAANOTTAJA

ARVOISA VASTAANOTTAJA EVTK2009 ARVOISA VASTAANOTTAJA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos* tutkii kansantautiemme syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee siksi joka toinen

Lisätiedot

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -TUTKIMUS 2013: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -TUTKIMUS 2013: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -TUTKIMUS 2013: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet "Työllinen": KA1=1 tai KA2=1 tai KA3=1 (eli TYVO=1

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2145 Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Sallan aikuisväestön hyvinvointi Hyvinvointikysely 2011. Helka Ala-Poikela Henna Uutela

Sallan aikuisväestön hyvinvointi Hyvinvointikysely 2011. Helka Ala-Poikela Henna Uutela Sallan aikuisväestön hyvinvointi Hyvinvointikysely 20 Helka Ala-Poikela Henna Uutela Hyvinvointikysely 20 Toteutettu osana Hyvinvointivalmennushanketta Hyvinvointikertomus (2009) 500 kyselylomaketta (20

Lisätiedot

Kyselylomake - Vesiepidemia Nokialla marras-joulukuussa 2007

Kyselylomake - Vesiepidemia Nokialla marras-joulukuussa 2007 (00000) 2007n2 1 ERKKI ESIMERKKI OTOSKATU 1 99999 DEMOLA (Kansanterveyslaitos täyttää) Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä Väestörekisterikeskus PL 70 00581 HELSINKI Kyselylomake - Vesiepidemia Nokialla

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002

FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja toipumisesta 2002 FSD1296 Elämä masentuneena 2002 1 of 8 19.7.2011 8:42 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoituja tutkimusaineistoja FSD1256 Masennuskysely 2002 FSD1293 Kokemukset masennuksen hoidosta ja

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo OMAHOITOLOMAKE Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä ystävällisesti

Lisätiedot

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Menaiset.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa Kerran päivässä tai useammin 13% 11% 12% 38% 2-6 kertaa viikossa 25% 36% Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

10. Mikä on nykyinen / viimeisin ammattisi?

10. Mikä on nykyinen / viimeisin ammattisi? Oheismateriaali 2 TAUSTATIEDOT JA TYÖ 1. Asutko 1) Espoossa 2) Kirkkonummella 2. Osutko vakituisesti tässä osoitteessa? 1) Kyllä 2) En 3. Sukupuoli 1) Mies 2) Nainen VASTAUSOHJE: Ympyröi 1) tai merkitse

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 %

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36 % FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOKSEN VUOROTYÖKYSELY

TYÖTERVEYSLAITOKSEN VUOROTYÖKYSELY TYÖTERVEYSLAITOKSEN VUOROTYÖKYSELY Työterveyshuollon käyttöön OHJEET VASTAAJALLE Vuorotyökyselyn avulla tutkitaan vuorotyön vaikutusta fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tuloksia voidaan

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely

Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013. THL: Kouluterveyskysely Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009 2013 Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 43 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo

OMAHOITOLOMAKE. Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo OMAHOITOLOMAKE Sinulle on varattu seuraavat ajat: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle / 20 klo Lääkärin vastaanotolle / 20 klo OTA VASTAANOTOLLE MUKAAN: Täytetty omahoitolomake + lääkelistasi

Lisätiedot

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI LOHJA Perusturvakeskus Vammaispalvelu Kalevankatu 4, 08100 Lohja 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Puhelin

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 ESPOO Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Hyvinvointia lapsiperheille TUKEVAlla yhteistyöllä - seminaari 11.2.2010 Oulu, terveydenhoitaja, Koskelan neuvola Lähtökohta

Lisätiedot

ELÄMÄN LAATU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

ELÄMÄN LAATU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Kysely 50+ ikäisille ELÄMÄN LAATU JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT 1. Haluaisimme ensimmäiseksi tietää minkälaisiin aktiviteetteihin osallistutte. Oletteko viimeisen kuukauden aikana tehnyt minkäänlaista

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely

Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Nuorten hyvinvointi Etelä-Suomessa vuosina 2008-2013 Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojat (alle 21-vuotiaat) Kouluterveyskysely Perusindikaattorit ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (9) Opiskeluterveydenhuolto

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (9) Opiskeluterveydenhuolto Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (9) Oppilaitos/opintosuunta/ryhmä/luokka Nimi: Osoite: Puhelin: Aloitusvuosi: 20 Henkilötunnus: Kotikunta: Sähköposti: Opiskelu Aiemmat koulutukset

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

ÄIDIN NIMI HENKILÖTUNNUS ISÄN NIMI HENKILÖTUNNUS POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA

ÄIDIN NIMI HENKILÖTUNNUS ISÄN NIMI HENKILÖTUNNUS POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ESITIETOLOMAKE ÄITIYSNEUVOLAAN TULEVALLE PERHEELLE Pvm. ÄIDIN NIMI HENKILÖTUNNUS ISÄN NIMI HENKILÖTUNNUS NIMENMUUTOKSET NIMENMUUTOKSET OSOITE OSOITE POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

TUO ROKOTUSTIEDOT MUKANASI TERVEYSTARKASTUKSEEN

TUO ROKOTUSTIEDOT MUKANASI TERVEYSTARKASTUKSEEN 1 Tämä kysely auttaa sinua ja terveydenhoitajaa arvioimaan terveyttäsi ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Täytä kysely kirjoittamalla vastauksesi tyhjin kohtiin tai rastittamalla / rengastamalla lähinnä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (11-17-vuotiaat)

Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (11-17-vuotiaat) Liite 1 a Lasten ja nuorten hyvinvointikysely (11-17-vuotiaat) Hyvä koululainen, Lasten ja nuorten elämää koskevia asioita kysytään yleensä aikuisilta, mutta tässä kyselyssä olemme kiinnostuneita kuulemaan

Lisätiedot

Henkilötunnus: Pituus: cm Paino nyt kg, 10 v. sitten kg Ammatti (nykyinen tai entinen): / Eläke v. Millaista työtä teette?

Henkilötunnus: Pituus: cm Paino nyt kg, 10 v. sitten kg Ammatti (nykyinen tai entinen): / Eläke v. Millaista työtä teette? Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri UNIKYSELYLOMAKE 2 sivu 1/7 Ohjeet vastaajalle: Rengastakaa / alleviivatkaa kysymyksen kohdalta parhaiten sopiva vaihtoehto tai kirjoittakaa tieto sille varattuun tilaan.

Lisätiedot