ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH"

Transkriptio

1 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa, johon ei tarvita postimerkkiä. Kyselyn voitte täyttää myös internet-osoitteessa jonne kirjaudutte lomakekoodilla, joka on tämän kyselylomakke etusivun yläosassa oleva numerosarja. Salasana löytyy saatekirjeestä. OHJEET VASTAAJALLE Kysymyksiin vastataan: X X X X X Lukemalla kysymys huolellisesti n vastaamista. Rastittamalla kuulakärkikynällä sopivan vaihtoehdon tai kirjoittamalla kysytty tieto sille varattuun tilaan. Älkää käyttäkö lyijykynää. Kunkin kysymyks kohdalla valitaan vain yksi, parhait sopiva vaihtoehto, ellei kysymyks kohdalla erikse mainita, että vaihtoehtoja voi valita useita. Eräid kysymyst kohdalla on täydtäviä vastaamisohjeita. Muistakaa vastata kaikkiin kysymyksiin merkitkää myös kieltävä vastaus näkyviin joko rastit- tamalla vaihtoehto ei tai merkitsemällä 0 vastaukselle varattuun tilaan. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydtilanne mielestänne Nykyin pituutne ja nykyisin painonne erittäin hyvä X melko hyvä pituus cm kohtalain melko huono paino 6 2 kg huono Lisätietoja tutkimuksesta antaa tarvittaessa: tutkija Jukka Murto puh (klo 9-12), tutkimuksesta vastaa projektipäällikkö Risto Kaikkon, puh ,

2 TAUSTATIEDOT Rastittakaa oikea vaihtoehto tai merkitkää numero sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoli mies nain 2. Syntymävuosi Siviilisääty avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton 4. Kuinka monta vuotta olette yhtesä käynyt koulua tai opiskellut päätoimisesti? Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta 5. Asutteko: kaupungin keskustassa esikaupunkialueella tai lähiössä kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa maaseudun haja-asutusalueella tai kylässä 6. Missä asutte tällä hetkellä: omistamassanne (tai jonkun tässä asunnossa asuvan perhe jäs omistamassa) asunnossa asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa kunnan tai yleishyödyllis yhtiön (esim. Sato, VVO) omistamassa vuokra-asunnossa yksityisessä vuokra-asunnossa työsuhde- tai muussa luontoisetuasunnossa palvelutalossa, kuntoutuskodissa tai vanhainkodissa laitoksessa jossain muualla, missä: 7. Montako huonetta asunnossanne on? huonetta, keittiötä/keittokomeroa ei lasketa 8. Kuinka monta vuotta olette asunut yhtäjaksoisesti nykyisellä asuinpaikkakunnallanne? vuotta Mikäli olette asuneet yhtäjaksoisesti alle vuod, merkitkää 0 vuotta. 9. Kuinka monta jästä kuuluu kotitaloutene tällä hetkellä Teidät itsne mukaan luki? jästä 2 / 33

3 10. Kuinka moni kotitaloutene kuuluvista on itsne mukaan luettuna: alle 7 -vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita 75 vuotta täyttäneitä 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5+ hlöä 11. Oletteko tällä hetkellä raskaana tai onko puolisonne/kumppaninne tällä hetkellä raskaana? ei 12. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa: työssä osa-aikaeläkkeellä (osin työssä, osin eläkkeellä) eläkkeellä iän perusteella lomautettu työtön vuorotteluvapaalla opiskelija perhevapaalla, työsuhde voimassa kotiäiti tai -isä, ei voimassaolevaa työsuhdetta pitkäaikaisella (yli 6 kk) sairauslomalla työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustu saajana jokin muu, mikä? 13. Mikä on/oli viimeisin ammattiasemanne/työmuotonne? palkansaaja maatalousyrittäjä muu yrittäjä ammatinharjoittaja tai free lance työssä perhejäs yrityksessä palkatta ole koskaan toiminut päätoimisesti ammatissa joku muu, mikä: 14. Oletteko ollut työttömänä tai lomautettuna 12 viime kuukaud aikana? Kokonaan poissa työstä, tämänhetkin työttömyys tai lomautus mukaan luki. ollkaan 0 3 kk 4 kk 11 kk 12 kk (koko vuod) ol poissa työelämästä (esim. eläkkeellä, opiskelijana) 3 / 33

4 ELINOLOT, TYÖOLOT JA HYVINVOINTI 15. Kotitaloudella voi olla erilaisia tulonlähteitä ja useammalla jäsellä tuloja. Kun kotitaloutne kaikki tulot otetaan huomioon, onko moj kattamin näillä tuloilla: erittäin hankalaa hankalaa melko hankalaa melko helppoa helppoa hyvin helppoa 16. Oletteko joskus 12 viime kuukaud aikana: pelännyt, että teiltä loppuu ruoka, n kuin saatte rahaa ostaaksne lisää? joutunut tinkimään lääkkeid ostosta rahan puutte vuoksi? jättänyt rahan puutte vuoksi käymättä lääkärissä 17. Saatteko taloudellista tukea seuraavilta tahoilta? samassa taloudessa asuvilta hkilöiltä muualla asuvilta hkilöiltä 18. Esiintyykö asuntonne lähiympäristössä seuraavia tekijöitä, ja missä määrin ne haittaavat Teitä? vaaralliset risteykset ja/tai kulkuväylät jalankulkuväyli liukkaus talvella kulkuväyli huono valaistus ilkivalta, rikollisuus tai s uhka liikte aiheuttama melu, haju tai pöly teollisuud aiheuttama melu, haju tai pöly pitkät etäisyydet palveluihin (esim. kaupat) huonot julkiset liikneyhteydet roskaisuus raknust huono kunto asuinalue rumuus petoeläint aiheuttama uhka muu, mikä? ei esiinny esiintyy, mutta ei haittaa haittaa jonkin verran haittaa paljon 4 / 33

5 19. Mit tyytyväin olette asumisene nykyisessä asunnossanne? erittäin tyytyväin melko tyytyväin tyytyväin kä tyytymätön melko tyytymätön erittäin tyytymätön asunnon kokoon asunnon varusteisiin asunnon kuntoon asumis kustannuksiin asuinalue turvallisuute naapureihin asunnon sijaintiin 20. Onko kotitaloudessanne internetyhteys? ei 21. Käytättekö internettiä: sähköise asiointiin (esim. verkkopankki, KELA, verotoimisto, lippupalvelu, kunnan palvelut ym.) tietoj hakemise (esim. aikataulut, terveystieto ym.) yhteydpitoon (esim. sähköposti, keskustelupalstat ym.) pelaamise tai muuhun viihteese (esim. tietokonepelit, verkkolehti lukemin, musiikin kuuntelu ym.) internetissä järjestettyyn opiskeluun (esim. verkkokurssit tai itseopiskelu) 22. Onko Teillä matkapuhelin? ei (siirtykää kysymykse 24) 23. Käytättekö matkapuhelintanne puheluihin tekstiviesti lähettämise internetselailuun sähköpostiviesti lähettämise 5 / 33

6 24. Kuinka useasti olette seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviinne ja sukulaisiinne, jotka eivät asu kanssanne samassa taloudessa? lähes päivittäin 1 2 kertaa viikossa 1 3 kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa koskaan tapaamalla kasvokkain puhelimitse internetin välityksellä (esim. sähköposti, chat, skype, facebook yms.) kirjeitse 25. Arvioikaa mahdollisuuksianne saada apua läheisiltänne, kun olette avun tai tu tarpeessa. Voitte merkitä kunkin kysymyks kohdalla yhd tai useamman vastausvaihtoehdon. puoliso, kumppani joku muu lähiomain lähein ystävä lähein työtoveri lähein naapuri joku muu lähein ei kukaan k voitte todella uskoa välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? keltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? 26. Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyks, harrastusryhmän tai hgellis tai hkis yhteisön toimintaan (esimerkiksi urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta)? aktiivisesti silloin tällöin 6 / 33

7 27. Mit usein keskimäärin olette tehnyt seuraavia asioita vapaa-aikananne 12 viime kuukaud aikana? 3 kertaa viikossa tai useammin 1 2 kertaa viikossa 1 3 kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa kertaakaan osallistunut kerho- tai yhdistystoimintaan (mukaan luettuna yhteiskunnalliset luottamustehtävät) opiskellut (esim. aikuis-, työväopistossa) käynyt elokuvissa, teatterissa, konserteissa, taidäyttelyissä tai museoissa ollut mukana kuorossa, yhtyeessä, orkesterissa, teatteriryhmässä, kirjallisuus- tai taidepiireissä tai -kurssilla yms. lukut kirjoja, kirjoittanut, soittanut, piirtänyt, maalannut, harrastanut valokuvausta yms. käynyt urheilukilpailuissa (jääkiekko-ottelut, ravit, pesäpallo yms.) harrastanut liikuntaa muid kanssa harrastanut liikuntaa yksin metsästänyt, kalastanut, marjastanut, siestänyt, harrastanut puutarhan- tai metsänhoitoa yms. tehnyt käsitöitä, askarrellut, raknellut, tehnyt korjaus- tai raknustöitä pelannut tietokone-, konsoli-, kortti-, lautapelejä, tehnyt ristisanoja, sudokuja yms. käynyt ravintolassa, klubilla, baarissa, pubissa tai tanssimassa harrastanut muuta: esim. ruokatai eläinharrastus, karaoke, keräily yms. 7 / 33

8 28. Oletteko auttanut jotakuta kotitaloutne ulkopuolella asuvaa hkilöä alla mainituissa asioissa vapaa-aikananne 12 viime kuukaud aikana? Ketä tai keitä? Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. ole omia tai puolison vanhempia omia tai puolison isovanhempia lapsia tai lastlapsia muita hkilöitä remontti- ja raknustyöt, muutto yms. koti- ja pihatyöt (ruoanlaitto, siivous, puutarhan hoito ym.) kauppa-, pankki- ym. asioid hoitamin terveydestä ja siisteydestä huolehtimin (pukeutumin, peseytymin, lääkkeid antamin ym.) lasthoito kuuntelemin tai tukemin vaikeuksissa (hkin tuki) taloudellin tuki 29. Kuinka usein olette auttanut jotakuta kotitaloutne ulkopuolella asuvaa hkilöä 12 viime kuukaud aikana? Valitkaa vain yksi vaihtoehto kultakin riviltä. omia tai puolison vanhempia kertaakaan kerran tai muutaman kerran vuodessa kerran tai pari kuukaudessa kerran tai pari viikossa joka päivä tai useimpina päivinä omia tai puolison isovanhempia lapsia tai lastlapsia muita hkilöitä 30. Autatteko säännöllisesti jotakuta omassa kotitaloudessanne asuvaa toimintakyvyltään heiktynyttä tai sairasta hkilöä selviytymään kotona? Voitte valita useampia vaihtoehtoja. puolisoa lasta tai lapslasta vanhempia tai puolison vanhempia isovanhempia tai puolison isovanhempia muuta hkilöä, ketä? 8 / 33

9 31. Oletteko itse saanut apua joltakulta seuraavissa asioissa 12 viime kuukaud aikana? Keltä? Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. Ol tarvinnut apua ja saanut sitä: selviydyn ilman apua keltäkään, vaikka olisin tarvinnut apua samassa taloudessa asuvilta perhe jäsiltä eri taloudessa asuvilta perhejäsiltä sukulaisilta ystäviltä tai naapureilta kunnalta (esim. kotihoito, kuljetuspalvelu) yksityiseltä palvelun tuottajalta joltain muulta taholta (esim. vapaaehtoisjärjestöltä) remontti- ja raknustyöt, muutto yms. koti- ja pihatyöt (ruoanlaitto, siivous, puutarhan hoito ym.) kauppa-, pankki- ym. asioid hoitamin terveydestä ja siisteydestä huolehtimin (pukeutumin, peseytymin, lääkkeid antamin ym.) lasthoito kuuntelemin tai tukemin vaikeuksissa (hkin tuki) taloudellin tuki 9 / 33

10 32. Kuinka usein saatte apua edellä mainituissa asioissa eri tahoilta? samassa taloudessa asuvilta perhejäsiltä lainkaan useita kertoja päivässä joka päivä tai useimpina päivinä kerran tai pari viikossa kerran tai pari kuukaudessa kerran tai muutaman kerran vuodessa eri taloudessa asuvilta perhejäsiltä sukulaisilta, ystäviltä tai naapureilta kunnalta yksityiseltä palveluntuottajalta joltain muulta taholta (esim. vapaaehtoisjärjestöltä) mainituilta tahoilta yhtesä Seuraavaksi kysymme Teiltä työhönne liittyvistä asioista. 33. Onko / oliko viimeisin työnne luonteeltaan kevyttä melko kevyttä jonkin verran rasittavaa melko rasittavaa hyvin rasittavaa ole koskaan ollut ansiotyössä ruumiillisesti hkisesti 34. Kuinka tyytyväin olette nykyise / olitte viimeisimpään työhönne? erittäin tyytyväin melko tyytyväin tyytyväin, mutta tyytymätönkään melko tyytymätön erittäin tyytymätön ole koskaan ollut ansiotyössä 35. Montako määräaikaista työsuhdetta Teillä on yhtesä ollut viimeis kahd (2) vuod aikana? Laskekaa mukaan kaikki uudet määräaikaiset työsuhteet ja kaikki vanhoj määräaikaist työsuhteid jatkamiskerrat. Määräaikain työsuhde on tiettyyn päivämäärään asti voimassa oleva työsuhde. yhtesä kpl 10 / 33

11 36. Missä seuraavista tämänhetkin työterveyshuoltonne on järjestetty? Työterveyshuolto on työnantajan järjestämää ja maksamaa lakisääteistä toimintaa, johon kuuluvat mm. terveystarkastukset ja työpaikkakäynnit sekä työhön liittyvi sairauksi ehkäisy. yrityks, työpaikan tai kunnan oma työterveysasema terveyskeskus / terveyskeskuks työterveyshuolto yksityis lääkärikeskuks työterveyshuolto usean työnantajan yhtein työterveysasema, ylesä Työterveys ry järjestetty jossakin muualla, missä järjestetty, mutta tiedä missä ei ole järjestetty missään osaa sanoa ole ansiotyössä 37. Kuinka tyytyväin kaik kaikkiaan olette työpaikkanne työterveyshuollon toimintaan? Nykyis työterveyshuoltoni toiminta on mielestäni kiitettävää hyvää tyydyttävää välttävää huonoa osaa sanoa ole ansiotyössä 38. Pitävätkö seuraavat kotiin ja työhön liittyvät väittämät paikkansa teidän kohdallne? Valitkaa oikea vaihtoehto jokaisesta kohdasta. pitää täysin paikkaansa pitää joksekin paikkaansa ei pidä juurikaan paikkaansa ei pidä lainkaan paikkaansa osaa sanoa / ei koske minua kun tul kotiin, lakkaan ajattelemasta työtäni tunn laiminlyöväni kotiasioita työn vuoksi perhe saa joskus jäädä syrjään, kun uppoudun täysin työhöni minun on usein vaikea keskittyä työhöni kotiasioid vuoksi jaksan paremmin last kanssa, kun käyn myös työssä ko riittämättömyyttä vanhempana 11 / 33

12 39. Äänestittekö edellisissä: muista kunnallisvaaleissa eduskuntavaaleissa presidtin vaaleissa EU-parlamttivaaleissa 40. Kuinka paljon luotatte: Valitkaa mielipidettänne kuvaava vaihtoehto: luota ollkaan --- luotan täysin. julkise terveydhuoltoon julkise sosiaalihuoltoon (esim. sosiaalipalvelut, toimetulotuki) oikeuslaitokse eduskuntaan poliisiin paikallisiin tiedotusvälineisiin valtakunnallisiin tiedotusvälineisiin kuntanne päätökstekoon kuntayhtymän / maakuntahallinnon päätökstekoon EU:n päätökstekoon ihmisiin ylesä luota ollkaan luotan täysin 12 / 33

13 TERVEYS 41. Kuinka pitkä olette? cm Merkitkää sttimetrin tarkkuudella. 42. Mit paljon painatte kevyissä vaatteissa? kg Merkitkää kilogramman tarkkuudella. 43. Onko terveydtilanne mielestänne nykyisin: hyvä melko hyvä keskitasoin melko huono huono 44. Onko Teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukaud aikana? ei kohonnut verpaine, verpainetauti aivohalvaus kohonnut ver kolesteroli sydänveritulppa, sydäninfarkti sepelvaltimotauti, angina pectoris (=rintakipua rasituksessa) syöpä nivelreuma, muu niveltulehdus selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus pitkäaikain keuhkoputktulehdus, keuhkolaajtuma masnus muu mielterveysongelma astma siitepölyallergia, heinänuha laktoosi-intoleranssi (yliherkkyys maitosokerille) ruoka-allergia maidolle (ei laktoosi-intoleranssi), kananmunalle, kalalle, vehnälle tai muulle viljalle ruoka-allergia raaoille kasviksille tai hedelmille (esim. herne, porkkana, oma) 13 / 33

14 45. Onko lääkäri joskus todnut Teillä diabeteks (eli sokeritaudin)? ei ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteks tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteks tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteks mutta tiedä diabeteks tyyppiä raskausajan diabeteks (naiset) 46. Jos verne kolesterolipitoisuus on todettu korkeaksi, annettiinko Teille tässä yhteydessä ruokavalio-ohjeita kolesterolitason altamiseksi? ei ole todettu korkeaa kolesterolipitoisuutta ei 47. Onko Teillä ollut seuraavia tulehdussairauksia 12 viime kuukaud aikana? Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. influssa (äkillin korkea kuume, lihaskipu, yskä, kurkkukipu) keuhkokuume korvatulehdus poskiontelon tulehdus vatsatauti (äkillisesti alkava ripuli ja/tai okstelu) virtsatietulehdus ei 30 viime päivän aikana 1 12 viime kuukaud aikana 48. Oletteko saanut rokotuks influssaa vastaan 12 viime kuukaud aikana? 14 / 33

15 49. Onko Teillä ollut seuraavia oireita tai vaivoja 30 viime päivän aikana? ei kuumetta (yli 38 C) päänsärkyä yskää ripulia (vähintään kolme kertaa vuorokaudessa vähintään yhtä päivänä) okstelua nivelsärkyä selkäkipua, selkäsärkyä hammassärkyä rintakipua rasituksessa unettomuutta vatsavaivoja virtsanpidätysongelmia korvi soimista (tinnitus) 50. Oletteko käyttänyt seuraavia lääkkeitä tai valmisteita 7 viime päivän aikana? Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. särkylääkkeitä vitamiini- ja/tai hivainevalmisteita verpainelääkkeitä kolesterolilääkkeitä insuliinia tai muita diabeteslääkkeitä lääkkeitä vatsavaivoihin astmalääkkeitä heinänuhalääkkeitä rauhoittavia lääkkeitä unilääkkeitä masnuslääkkeitä hormonilääkkeitä vaihdevuosiin tai niid jälkeise aikaan (naisille) potssihäiriölääkkeitä (miehille) muistisairaute / -sairauksiin käytettäviä lääkkeitä ei muuta kuin reseptilääkettä reseptilääkettä 15 / 33

16 51. Milloin terveydhuollon ammattilain on viimeksi mitannut Teiltä: Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä. 12 viime kuukaud aikana 1 5 vuotta sitt yli 5 vuotta sitt ei koskaan tiedä verpaine ver kolesterolipitoisuud ver sokeripitoisuud vyötärön ympäryks Seuraavat viisi (5) kysymystä koskevat sitä, miltä Teistä on tuntunut 4 viime viikon aikana. Merkitkää kunkin kysymyks kohdalla se vaihtoehto, joka parhait kuvaa tuntemuksianne. 52. Kuinka suur osan ajasta olette 4 viime viikon aikana: Valtikaa yksi vaihtoehto joka riviltä. koko ajan suurimman osan aikaa huomattavan osan aikaa jonkin aikaa vähän aikaa lainkaan ollut hyvin hermostunut tuntut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä tuntut itsne tyyneksi ja rauhalliseksi tuntut itsne alakuloiseksi ja apeaksi ollut onnellin 53. Tunnetteko itsne yksinäiseksi: koskaan hyvin harvoin joskus melko usein jatkuvasti 54. Onko Teillä 12 viime kuukaud aikana ollut vähintään kahd viikon jaksoa, jolloin olette suurimman osan aikaa: ei ollut mieli maassa, alakuloin tai mastunut? mettänyt kiinnostuksne useimpiin asioihin, kut harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista ylesä koette mielihyvää? Seuraavat kaksi kysymystä käsittelevät ajatuksia ja tunteita, jotka liittyvät oman its vahingoittamise. Osa ihmisistä on elämänsä aikana kohdannut vaikeuksia, joid yhteydessä tällaisia ajatuksia ja tunteita esiintyy. onko Teillä ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kuukaud aikana? oletteko yrittänyt itsemurhaa 12 viime kuukaud aikana? ei 16 / 33

17 TOIMINTA- JA TYÖKYKY 55. Pystyttekö ylesä seuraaviin suorituksiin? pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa pysty lainkaan juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä, 100m) juoksemaan pitkähkön matkan (yli puolikilometriä, 500m) kävelemään noin puol kilometrin matkan levähtämättä nousemaan portaita yhd kerrosvälin levähtämättä liikkumaan ulkona kesällä liikkumaan ulkona talvella kulkemaan julkisilla liiknevälineillä 56. Pystyttekö ylesä seuraaviin arkipäivän askareisiin ja toimintoihin? pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa pysty lainkaan tekemään kevyitä kotitöitä (esim. imurointi, astioid pesu, vuote sijaamin, pyykinpesu) tekemään kodin piiä korjaustöitä (esim. lampun tai palovaroittim pariston vaihtamin) hoitamaan päivittäisiä raha-asioitanne (esim. laskuj maksamin, käteis rahan nostamin) käymään ruokakaupassa lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaseilla tai ilman) kuulemaan, mitä usean hkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokoje kanssa tai ilman) 17 / 33

18 57. Seuraavaksi kysymme Teiltä muistiin, oppimise ja keskittymise liittyviä kysymyksiä. muistini toimii uusi tietoj omaksumin ja asioid oppimin sujuu minulta pystyn ylesä keskittymään asioihin erittäin hyvin hyvin tyydyttävästi huonosti erittäin huonosti 58. Tarvitsetteko ja saatteko heiktyne toimintakykynne vuoksi apua arkipäivän askareissa? tarvitse kä saa apua tarvitsisin apua, mutta saa sitä saan apua, mutta tarpeeksi saan tarpeeksi apua selviytyisin vähemmälläkin avulla 59. Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllne asteikolla 0 10? 0 tarkoittaa, ettette pystyisi nykyisin lainkaan työhön. pistettä 60. Onko työkykynne: Mikäli ette ole töissä, vastatkaa viimeisimmän työnne mukaan. työnne ruumiillist vaatimust kannalta erittäin hyvä melko hyvä kohtalain melko huono erittäin huono ole koskaan ollut ansiotyössä työnne hkist vaatimust kannalta 61. Uskotteko, että terveytne puolesta pystytte työsktelemään ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka / pystyisitte työsktelemään viimeisimmässä ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka. todnäköisesti todnäköisesti ol eläkkeellä 62. Riippumatta siitä oletteko ansiotyössä vai ette, arvioikaa millain työkykynne on nykyisin. Oletteko täysin työkykyin osittain työkyvytön täysin työkyvytön 18 / 33

19 RUOKA 63. Kuinka usein olette käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia 7 viime päivän aikana? rasvaisia juustoja (esim. Edam, Emmtal, Oltermanni) vähärasvaisempia juustoja (esim. Polar-15, Edam 17, raejuusto) kalaa tuoreita kasviksia tai kasvissalaattia kypsnettyjä kasviksia (ei perunaa) hedelmiä tai marjoja hampurilaisia, pizzaa, suolaisia piiraita pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. suklaata tai muita makeisia sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta (esim. Flora Culinesse) voita tai voi-kasviöljyseosta (esim. Oivariini) rasvatonta maitoa tai piimää 64. Syöttekö ylesä aamupalaa? kertaakaan 1 2 päivänä 3 5 päivänä 6 7 päivänä 65. Onko teillä mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa? ei ole työssä kä opiskele 66. Missä syötte useimmit lounaanne (klo välillä) arkisin? kotona ravintolassa, baarissa tai pikaruokapaikassa työpaikka- tai oppilaitosruokalassa palvelutalossa tai päiväkeskuksessa syön eväitä muualla kuin mainituissa paikoissa syö lounasta ollkaan 19 / 33

20 HAMPAIDEN HARJAUS 67. Kuinka paljon teillä on omia hampaita? ei yhtään omaa hammasta omia hampaita 1 9 kpl omia hampaita kpl 20 tai emmän omia hampaita 68. Onko teillä irrotettavia hammasproteeseja kokoproteesit (ei omia hampaita tai hampaid juuria) (osa)proteesit ja hampaita ei irrotettavaa hammasproteesia, on hampaita ei irrotettavaa hammasproteesia eikä hampaita 69. Kuinka usein ylesä harjaatte hampaanne / hammasproteesinne? useammin kuin kaksi kertaa päivässä kaksi kertaa päivässä kerran päivässä harvemmin kuin joka päivä koskaan LIIKUNTA Seuraavassa selvitetään liikkumistanne työssä, työmatkalla ja vapaa-ajalla. Jos liikutte eri tavoin eri vuodaikoina, valitkaa vaihtoehto, joka parhait kuvaa keskimääräistä tilannettanne. 70. Mit rasittavaa työnne on ruumiillisesti? Valitkaa tilanteesene parhait sopiva vaihtoehto. ole työssä tai työni on pääasiassa istumatyötä kä kävele paljoakaan kävel työssäni melko paljon, mutta joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita taakkoja joudun työssäni kävelemään ja nostelemaan paljon tai nousemaan portaita tai ylämäkeä työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne. 71. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Valitkaa tilanteesene parhait sopiva vaihtoehto. lu, katsel televisiota ja te askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti kävel, pyöräil, tai te kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kut juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopelejä useita tunteja viikossa 20 / 33

21 72.Kuinka paljon kaikkiaan liikutte viikoittain? Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta (12 kk). Ottakaa huomioon kaikki sellain säännöllisesti viikoittain toistuva fyysin rasitus, joka kestää vähintään 10 minuuttia kerrallaan. Rastittakaa kaikki tilannettanne kuvaavat vaihtoehdot, ja merkitkää viivoille, kuinka paljon kyseistä liikuntaa harrastatte (kuinka mona päivänä viikossa, montako tuntia ja minuuttia yhtesä viikossa). Jos ette juuri ollkaan liiku säännöllisesti viikoittain, rastittakaa vaihtoehto ei juuri mitään säännöllistä liikuntaa joka viikko ja jättäkää muut vaihtoehdot valitsematta. ei juuri mitään säännöllistä liikuntaa joka viikko verkkaista ja rauhallista kestävyysliikuntaa (= ei hikoilua tai hgityks kiihtymistä, esim. rauhallin kävely) ripeää ja reipasta kestävyysliikuntaa (= jonkin verran hikoilua ja/tai hgityks kiihtymistä, esim. reipas kävely) voimaperäistä ja rasittavaa kestävyysliikuntaa (= voimakasta hikoilua ja/tai hgityks kiihtymistä, esim. hölkkä tai juoksu) lihaskuntoharjoittelua (= esim. kuntopiiri tai kuntosaliharjoittelu, jossa eri lihasryhmiin vaikuttavia liikkeitä tehdään vähintään 8 12 kertaa) tasapainoharjoittelua (= esim. tai chi, tanssi, liikuntapelit, tasapainoharjoitukset esim. yhdellä jalalla, epätasaisella alustalla tai konttausasnossa) kuinka mona päivänä viikossa päivänä viikossa päivänä viikossa päivänä viikossa päivänä viikossa päivänä viikossa kuinka monta tuntia ja minuuttia viikossa yht. tuntia ja minuuttia viikossa yht. tuntia ja minuuttia viikossa yht. tuntia ja minuuttia viikossa yht. tuntia ja minuuttia viikossa yht. tuntia ja minuuttia viikossa TUPAKKA 73. Oletteko koskaan tupakoinut? (mikäli ette ole tupakoinut siirtykää kysymykse 79) 74. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin ainakin yhd vuod ajan? Kuinka monta vuotta yhtesä? ole koskaan tupakoinut päivittäin ol tupakoinut päivittäin yhtesä vuotta 75. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)? päivittäin satunnaisesti lainkaan 21 / 33

22 76. Mit paljon poltatte nykyisin tai poltitte n lopettamista keskimäärin päivässä? Vastatkaa joka kohtaan. päivässä tehdasvalmisteisia savukkeita itsekäärittyjä savukkeita sikareita piippua kappaletta kappaletta kappaletta piipullista 77. Milloin olette tupakoinut viimeksi? Jos tupakoitte päivittäin merkitkää vaihtoehto 1. eil tai tänään 2 pv 1 kk sitt 1 kk puoli vuotta sitt puoli vuotta vuosi sitt vuosi 5 vuotta sitt 5 10 vuotta sitt yli 10 vuotta sitt 78. Oletteko käyttänyt nikotiinikorvaushoitoa 12 viime kuukaud aikana? Purukumi, laastari, pilleri ym. ole koskaan käyttänyt ole käyttänyt 12 viime kuukaud aikana tupakoinnin lopettamis tuka muusta syystä ALKOHOLI JA PÄIHTEET 79. Oletteko käyttänyt alkoholijuomia 12 viime kuukaud aikana? (Mikäli ette ole käyttänyt alkoholia, voitte siirtyä kysymykse 84.) 80. Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte vain piiä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. Valitkaa se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne. koskaan noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 4 kertaa kuukaudessa 2 3 kertaa viikossa 4 kertaa viikossa tai useammin YKSI ALKOHOLIANNOS ON: pullo (33cl) keskiolutta tai siideriä tai lasi (12cl) mietoa viiniä tai pii lasi (8cl) väkevää viiniä tai ravintola-annos (4cl) väkeviä 22 / 33

23 81. Kuinka monta annosta alkoholia ylesä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia? Katsokaa oheista laatikkoa. 1 2 annosta 3 4 annosta 5 6 annosta 7 9 annosta 10 tai emmän 82. Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? koskaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa kerran viikossa päivittäin tai lähes päivittäin ESIMERKKEJÄ: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä = 1,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä = 2 annosta 0,75 l pullo mietoa (12%) viiniä = 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä = 13 annosta 83. Montako lasillista, pullollista tai ravintola-annosta olette juonut seuraavia juomia 7 viime päivän aikana: Ellette ole juonut yhtään, merkitkää 0. keskiolutta (Ill-olutta), keskivahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään ruokakaupassa, alkoholipitoisuus 2,9 4,7%) A-olutta, vahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään vain Alkossa, alkoholipitoisuus yli 4,7%) viiniä viinaa tai muuta väkevää alkoholia 7 viime päivän aikana pullollista (1/3 litraa) pullollista (1/3 litraa) lasillista (1 lasillin=n. 12 cl) ravintola-annosta (n. 4 cl) 84. Oletteko käyttänyt kannabista (hasis, marijuana) 12 viime kuukaud aikana? ole koskaan käyttänyt RAHAPELEJÄ ovat muun muassa arvontapelit kut Lotto tai Ko, rahapeliautomaatit kut hedelmäpeli, raaputusarvat, urheilu- ja raviveikkaus, Veikkauks pelit, raviveikkaus, vedonlyönti, kasinopelit sekä internetissä pelattavat rahapelit kut nettipokeri. 85. Kuinka usein Teistä on 12 viime kuukaud aikana tuntunut, että rahapelaamin saattaa olla Teille ongelma? ei koskaan joskus usein lähes aina pelaa rahapelejä 23 / 33

24 ELINTAPAMUUTOKSET 86. Onko joku alla mainituista hkilöistä kehottanut teitä 12 viime kuukaud aikana: Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. ei kukaan lääkäri tai hammaslääkäri terveyd/ sairaanhoitaja tai työterveyshoitaja perhejäs joku muu lisäämään liikuntaa muuttamaan ruokailutottumuksia terveyssyistä laihduttamaan vähtämään alkoholin käyttöä lopettamaan tupakoinnin UNI 87. Kuinka monta tuntia tavallisesti nukutte vuorokaudessa: keskimäärin tuntia. 88. Nukutteko mielestänne tarpeeksi? lähes aina usein harvoin tai tuskin koskaan osaa sanoa TAPATURMAT 89. Oletteko joutunut liiknetapaturmaan, jossa olette saanut vammoja 12 viime kuukaud aikana. Millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita useita vaihtoehtoja. hoitoa kotikonstein hoitoa terveyd- / sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa sairaalahoitoa jalankulkijana pyöräilijänä mopolla tai moottoripyörällä autolla muulla ajoneuvolla (esim. traktori, mönkijä, lumikelkka) 24 / 33

25 90. Oletteko joutunut tapaturmaan, jossa olette saanut vammoja 12 viime kuukaud aikana. Missä tilanteessa tapaturma tapahtui ja millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita useita vaihtoehtoja. hoitoa kotikonstein hoitoa terveyd- / sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa sairaalahoitoa työajalla, kodin ulkopuolella vapaa-ajalla, kodin sisätiloissa vapaa-ajalla, kodin piha-alueella vapaa-ajalla, liikuntaharrastuks yhteydessä, kodin ulkopuolella muulloin, muualla: 91. Käytättekö seuraavia suojaimia tai turvavälineitä? kypärää pyöräillessänne turvavyötä auton takapkillä kellunta/pelastusliivejä veessä nastoitettuja jalkineita tai kkiin kiinnitettäviä liukuesteitä liukkaalla kelillä ulkoillessanne aina usein joskus ollkaan ei koske minua 25 / 33

26 VÄKIVALTA 92. Onko joku käyttäytynyt Teitä kohtaan väkivaltaisesti 12 viime kuukaud aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja kultakin riviltä. ei kukaan tuntematon tai puolituttu nykyin avotai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemanne hkilö (muu perhejäs, tin puoliso, ystävä, tuttava, työtoveri) uhannut puhelimessa, kirjeessä, sähköposti- tai tekstiviestissä vahingoittaa fyysisesti uhannut kasvokkain vahingoittaa fyysisesti estänyt liikkumasta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt tai töninyt läimäissyt lyönyt nyrkillä tai kovalla esineellä, potkinut, kuristanut tai käyttänyt jotakin asetta pakottanut sukupuoliyhteyte pakottanut muuhun seksuaalise kanssakäymise yrittänyt pakottaa sukupuoliyhteyte tai muuhun seksuaalise kanssakäymise käyttäytynyt väkivaltaisesti jollain muulla tavalla, kuvatkaa yhdellä sanalla: 26 / 33

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2013 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T2002 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

KYSELY NUORILLE AIKUISILLE

KYSELY NUORILLE AIKUISILLE TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä KYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2140 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi, eräistä elintavoistasi,

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä. 1. KYSELY, lyhyt

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä. 1. KYSELY, lyhyt Tutkimusnumero ja nimi TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY, lyhyt T2070 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne,

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2145 Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013

KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 KYSELYLOMAKE: FSD3037 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3037 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 Hyvä opiskelija Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi sekä terveyspalvelujen kehittämisen tueksi tarvitaan luotettavaa ja ajankohtaista

Lisätiedot

Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu)

Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu) Liite 3 Kyselylomake Sisältää kysymykset, jotka kysyttiin kaikilla kolmella menetelmällä (käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, internet-haastattelu) A2 Onko paikka jossa vastaaja asuu: [VOIT TÄYTTÄÄ

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille

KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille KYSELYTUTKIMUS vuonna 1930 ja 1940 syntyneille Pohjanmaan ja Västerbottenin asukkaille GERDA GERONTOLOGINEN TIETOKANTA JA RESURSSIKESKUS Arvoisa vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus kartoittaa 65- ja 75-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013. Koodikirja

FSD3037. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013. Koodikirja FSD3037 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2006 -HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ Elämän pelin säännöt Seppo Koskinen Tommi Härkänen Pekka Jousilahti Kari Kuulasmaa Tuija Martelin Ari-Pekka Sihvonen Ninni Vanhalakka Useimmat meistä toivovat elävänsä pitkään ja

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 KAUNIAINEN Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Terveys 2000 / Nuoret 26.4.2001

Terveys 2000 / Nuoret 26.4.2001 Terveys 2000 / Nuoret 26.4.2001 Kotihaastattelu T2142 A. Taustatiedot AA. Siviilisääty ja parisuhde AB. Kotitalous AC. Koulutus AD. Pääasiallinen toiminta, ammatti AE. Nykyinen /entinen ammatti (päätyö)

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1997. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise 2.4 Tässä tutkimuksessa tarkoitamme kotitaloudella henkilöitä, jotka asuvat, ruokailevat tai käyttävät tulojaan yhdessä.

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 Nuorten haastattelu A. Taustatiedot AA. Siviilisääty ja parisuhde AB. Kotitalous AC. Koulutus

Lisätiedot

Print View from 09/07/2014, 18:58

Print View from 09/07/2014, 18:58 Print View from 09/07/2014, 18:58 Preview [default] [barrier-free] Please note that filters and placeholders can not not work in the print view Display of questions that are included via PHP code is limited

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN.

1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT. 3 2 PERHE JA KOTI. 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT. 7 4 VAPAA-AIKA. 15 6 NUORTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN. TAMPERE KANGASALA SISÄLLYS 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TAUSTAMUUTTUJAT... 3 2 PERHE JA KOTI... 4 3 HYVINVOINTI JA ELÄMÄNTAVAT... 7 4 VAPAA-AIKA... 11 5 KOKEMUKSET JA MIELIKUVAT NUORILLE JÄRJESTETTÄVÄSTÄ

Lisätiedot

Kotikäynnit vuonna 2008

Kotikäynnit vuonna 2008 1 A. TAUSTATIEDOT Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella tehtiin ehkäiseviä kotikäyntejä 75-vuotiaille vuonna 2008 yhteensä 175. Heistä naisia oli 101 ja miehiä 74 (Kuvio 1.). Kotikäynneistä 38 tehtiin Alahärmässä,

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot