TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE"

Transkriptio

1 AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa vastauskuoressa, johon tarvita postimerkkiä. Kyselyn voitte täyttää myös Internet-osoitteessa jonne kirjaudutte tunnuksella ja salasanalla, jotka löytyvät tämän kyselylomakke etusivun yläosasta. Kiitos vastauksistanne! OHJEET VASTAAJALLE Kysymyksiin vastataan: X X X Rastittamalla kuulakärkikynällä sopiva vaihtoehto tai kirjoittamalla kysytty tieto sille varattuun tilaan. Mikäli teette merkintöjä vastausruutuun, johon ette ole niitä tarkoittanut, pyydämme että mustaatte koko ruudun. Kunkin kysymyks kohdalla valitaan vain yksi, parhait sopiva vaihtoehto, ell kysymyks kohdalla erikse mainita, että vaihtoehtoja voi valita usta. Eräid kysymyst kohdalla on täydtäviä vastaamisohjta. Muistakaa vastata kaikkiin kysymyksiin merkitkää myös kieltävä vastaus näkyviin joko rastittamalla vaihtoehto tai merkitsemällä 0 vastaukselle varattuun tilaan. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydtilanne mielestänne Nykyin pituutne ja nykyisin painonne hyvä X melko hyvä pituus cm keskitasoin melko huono paino 6 2 kg huono Lisätietoja tutkimuksesta: ATH-ilmaisnumero p (klo 9 11) SUOSTUMUS ATH-TUTKIMUKSEEN Ol perehtynyt tutkimusta koskevaan Tietoja tutkimukse osallistuvalle -tiedotteese ja saanut riittävän selvityks tutkimuksesta ja siinä kerättävistä tiedoista, tietoj käsittelystä, yhdistämisestä ja luovuttamisesta. Ymmärrän, että osallistumisi tutkimukse on vapaaehtoista ja että tietojani käsitellään luottamuksellisesti. Vastaamalla tähän kyselyyn vahvistan osallistumisi tutkimukse. TAUSTATIEDOT 1. Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton 2. Kuinka monta vuotta olette yhtesä käynyt koulua tai opiskellut päätoimisesti? Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta 3. Missä asutte tällä hetkellä: omistusasunnossa vuokra-asunnossa palvelutalossa, kuntoutuskodissa jossain muualla, missä: 4. Asutteko yksin:, merkitkää tähän kotitaloutne muid jäst iät: vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, 5. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa: Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto kokopäivätyössä osa-aikatyössä eläkkeellä iän perusteella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustu saajana osa-aikaeläkkeellä työtön tai lomautettu, nykyis jakson kesto kuukausina: perhevapaalla, kotiäiti tai -isä opiskelija jokin muu:

2 6. Oletteko joskus 12 viime kuukaud aikana: pelännyt, että tltä loppuu ruoka, n kuin saatte rahaa ostaaksne lisää? joutunut tinkimään lääkkd ostosta rahan puutte vuoksi? jättänyt rahan puutte vuoksi käymättä lääkärissä 7. Esiintyykö asuntonne lähiympäristössä seuraavia tekijöitä, ja missä määrin ne haittaavat Ttä? esiintyy, haittaa esiinny mutta jonkin haittaa haittaa verran paljon vaaralliset risteykset ja/tai kulkuväylät jalankulkuväyli liukkaus talvella kulkuväyli huono valaistus liikte tai teollisuud aiheuttama melu, haju tai pöly pitkät etäisyydet terveyspalveluihin pitkät etäisyydet muihin palveluihin (esim. kaupat) huonot julkiset liikneyhteydet TERVEYS 8. Kuinka pitkä olette? cm Merkitkää sttimetrin tarkkuudella. 9. Mit paljon painatte kevyissä vaattssa? kg Merkitkää kilogramman tarkkuudella. 10. Onko terveydtilanne mielestänne nykyisin: hyvä melko hyvä keskitasoin melko huono huono 11. Onko Tllä jokin pitkäaikain sairaus tai muu pitkäaikain terveysongelma? 13. Onko rajoituksia ollut vähintään kuud viime kuukaud ajan? 14. Kuinka monta kokonaista päivää olitte viimeksi kulune vuod (12 kk) aikana sairaud takia poissa töistä tai hoitamatta tavallisia tehtäviänne? Ellette muista tarkkaan, arvio riittää. Raskautta lasketa mukaan. päivää 15. Onko Tllä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukaud aikana? kohonnut verpaine, verpainetauti kohonnut ver kolesteroli selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus masnus muu mielterveysongelma astma diabetes hnänuha tai muu allergin nuha mitään yllämainituista sairauksista 16. Onko Tllä ollut seuraavia oirta tai vaivoja 30 viime päivän aikana? päänsärkyä nivelsärkyä niska-, hartiavaivoja selkäkipua unettomuutta virtsanpidätysongelmia korvi soimista (tinnitus) mitään yllämainituista oirsta 12. Rajoittaako jokin terveysongelma Ttä toimissa, joita ihmiset tavallisesti tekevät? rajoittaa vakavasti rajoittaa, mutt vakavasti rajoita lainkaan (voitte siirtyä kysymykse 14)

3 Seuraavat viisi (5) kysymystä koskevat sitä miltä Tstä on tuntunut 4 viime viikon aikana. Merkitkää kunkin kysymyks kohdalla se vaihtoehto, joka parhait kuvaa tuntemuksianne 17. Kuinka suur osan ajasta olette 4 viime viikon aikana: ollut hyvin hermostunut tuntut mielialanne niin matalaksi, ett mikään ole voinut piristää ttä tuntut itsne tyyneksi ja rauhalliseksi tuntut itsne alakuloiseksi ja apeaksi ollut onnellin 18. Tunnetteko itsne yksinäiseksi: koskaan hyvin harvoin joskus melko usn jatkuvasti koko ajan suurimman osan aikaa huomattavan osan aikaa jonkin aikaa vähän aikaa lainkaan 19. Onko Tllä 12 viime kuukaud aikana ollut vähintään kahd viikon jaksoa, jolloin olette suurimman osan aikaa: ollut mieli maassa, alakuloin tai mastunut? mettänyt kiinnostuksne usmpiin asioihin, kut harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista ylesä koette mielihyvää? Seuraava kysymys käsittelee ajatuksia ja tuntta, jotka liittyvät its vahingoittamise. Osa ihmisistä on elämänsä aikana kohdannut vaikeuksia, joid yhteydessä tällaisia ajatuksia ja tuntta esiintyy. 20. Onko Tllä ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kuukaud aikana? TOIMINTA- JA TYÖKYKY 21. Kuinka usn olette seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviinne ja sukulaisiinne, jotka vät asu kanssanne samassa taloudessa? tapaamalla kasvokkain puhelimitse Internetin välityksellä (esim. sähköposti, chat, Skype, Facebook yms.) tai kirjtse päivittäin tai lähes päivittäin 1 3 kertaa viikossa 1 3 kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa koskaan 22. Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyks, harrastusryhmän tai hgellis tai hkis yhtsön toimintaan (esimerkiksi urhluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro,seurakunta)?, aktiivisesti, silloin tällöin 23. Arvioikaa mahdollisuuksianne saada apua lähsiltänne, kun olette avun tai tu tarpeessa. Voitte merkitä kunkin kysymyks kohdalla yhd tai useamman vaihtoehdon k voitte todella uskoa välittävän Tstä, tapahtuipa Tlle mitä tahansa? keltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? puoliso, kumppani joku muu lähiomain lähn ystävä lähn työtoveri lähn naapuri joku muu lähn 24. Autatteko säännöllisesti jotakuta omassa kotitaloudessanne asuvaa toimintakyvyltään hktynyttä tai sairasta hkilöä selviytymään kotona? Voitte valita useampia vaihtoehtoja. kukaan (siirtykää kysymykse 26), puolisoa, lasta tai lapslasta, vanhempia tai puolison vanhempia muuta hkilöä, ketä: 25. Oletteko virallin omaishoitaja (sopimus tehty)?

4 26. Äänestittekö edellisissä: kunnallisvaalssa eduskuntavaalssa presidtinvaalssa EU-parlamttivaalssa 27. Pystyttekö ylesä seuraaviin suorituksiin? juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä, 100m) kävelemään noin puol kilometrin matkan levähtämättä lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaslla tai ilman) kuulemaan, mitä usean hkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokoje kanssa tai ilman) pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran muista pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa pysty lainkaan 30. Pitävätkö seuraavat kotiin ja työhön liittyvät väittämät paikkansa Tdän kohdallne? Valitkaa Tlle sopiva vaihtoehto jokaiselta riviltä. kun tul kotiin, lakkaan ajattelemasta työtäni tunn laiminlyöväni kotiasioita työn vuoksi perhe saa joskus jäädä syrjään, kun uppoudun täysin työhöni minun on usn vaikea keskittyä työhöni kotiasioid vuoksi jaksan paremmin last kanssa, kun käyn myös työssä pitää täysin paikkaansa pitää joksekin paikkaansa pidä juurikaan paikkaansa pidä lainkaan paikkaansa osaa sanoa / koske minua 31. Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllne astkolla 0 10? Rastittakaa työkykyänne vastaava numero. Täysin työkyvytön Työkyky parhaimmillaan 28. Seuraavaksi kysymme Tltä muistiin, oppimise ja keskittymise liittyviä kysymyksiä: muistini toimii uusi tietoj omaksumin ja asioid oppimin sujuu minulta pystyn ylesä keskittymään asioihin 29. Onko / oliko viimsin työnne luonteeltaan ruumiillisesti hkisesti kevyttä melko kevyttä erittäin hyvin hyvin tyydyttävästi huonosti jonkin verran rasittavaa melko rasittavaa hyvin rasittavaa erittäin huonosti ole koskaan ollut ansiotyössä 32. Onko työkykynne: Mikäli ette ole töissä, vastatkaa viimsimmän työnne mukaan. työnne ruumiillist vaatimust kannalta työnne hkist vaatimust kannalta erittäin hyvä melko hyvä kohtalain melko huono erittäin huono 33. Uskotteko, että terveytne puolesta pystytte työsktelemään ammatissanne vanhuuseläkkään saakka? todnäköisesti todnäköisesti ol eläkkeellä 34. Mit rasittavaa työnne on ruumiillisesti? Valitkaa tilanteesene parhait sopiva vaihtoehto. ole koskaan ollut ansiotyössä ole työssä tai työni on pääasiassa istumatyötä kä kävele paljoakaan kävel työssäni melko paljon, mutta joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita taakkoja joudun työssäni kävelemään ja nostelemaan paljon tai nousemaan portaita tai ylämäkeä työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esintä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.

5 ELINTAVAT Seuraavilla kolmella kysymyksellä (35-37) selvitetään liikkumistanne työssä, työmatkalla ja vapaa-ajalla. Jos liikutte eri tavoin eri vuodaikoina, valitkaa vaihtoehto, joka parhait kuvaa keskimääräistä tilannettanne. 35. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa lu, katsel televisiota ja te askarta, jotka vät juuri rasita ruumiillisesti kävel, pyöräil tai te kevyttä koti- ja pihatyötä yms. usta tunteja viikossa harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urhlua kut juoksua, hiihtoa, uintia tai pallopelejä usta tunteja viikossa 36. Kuinka usn harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että ainakin lievästi hgästytte ja hikoilette? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa päivittäin 4 6 kertaa viikossa 3 kertaa viikossa 2 kertaa viikossa kerran viikossa 2 3 kertaa kuukaudessa muutaman kerran vuodessa tai harvemmin voi vamman tai sairaud vuoksi harrastaa liikuntaa 37. Kuinka monta minuuttia kävelette tai pyöräilette työmatkoillanne? Huom. tarkoittaa mo- ja tulomatkaan yhtesä käytettyä aikaa. ole työssä tai työ on kotona kulj työmatkan kokonaan moottoriajoneuvolla alle 15 minuuttia päivässä minuuttia päivässä minuuttia päivässä yli tunnin päivässä 38. Kuinka usn olette käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia 7 viime päivän aikana? rasvaisia juustoja (esim. Edam, Emmtal, Oltermanni) vähärasvaisempia juustoja (esim. Polar-15, Edam 17, raejuusto) kalaa tuorta kasviksia tai kasvissalaattia kypsnettyjä kasviksia ( perunaa) hedelmiä tai marjoja hampurilaisia, pizzaa, suolaisia piiraita pullaa, viinertä, keksejä, kakkuja ym. suklaata tai muita maksia sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia tummaa lpää (ruis-, näkkilpä ym.) kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta (esim. Flora Culinesse) voita tai voi-kasviöljyseosta (esim. Oivariini) margariinia (esim. Flora, Kju) rasvatonta maitoa tai piimää kertaakaan 1 2 päivänä 3 5 päivänä 6 7 päivänä 39. Onko tllä mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa? ole työssä kä opiskele 40. Kuinka usn ylesä harjaatte hampaanne / hammasproteesinne? useammin kuin kaksi kertaa päivässä kaksi kertaa päivässä kerran päivässä harvemmin kuin joka päivä koskaan

6 41. Onko joku alla mainituista hkilöistä kehottanut ttä 12 viime kuukaud aikana: Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. lisäämään liikuntaa muuttamaan ruokailutottumuksia terveyssyistä laihduttamaan vähtämään alkoholin käyttöä lopettamaan tupakoinnin kukaan 42. Kuinka monta tuntia tavallisesti nukutte vuorokaudessa: keskimäärin tuntia. 43. Nukutteko mielestänne tarpeeksi?, lähes aina, usn harvoin tai tuskin koskaan osaa sanoa 44. Oletteko koskaan tupakoinut? (mikäli ette ole tupakoinut, siirtykää kysymykse 47) lääkäri tai hammaslääkäri terveydhoitaja tai muu terveydhuollon ammattilain perhejäs joku muu 45. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin ainakin yhd vuod ajan? Kuinka monta vuotta yhtesä? ole koskaan tupakoinut päivittäin ol tupakoinut päivittäin yhtesä vuotta 46. Tupakoitteko nykyisin (savukkta, sikarta tai piippua)?, päivittäin satunnaisesti lainkaan 47. Nuuskaatteko nykyisin?, päivittäin satunnaisesti lainkaan nykyisin ole koskaan nuuskannut 48. Käytättekö nykyisin sähkötupakkaa (sähkösavukkta)?, päivittäin satunnaisesti lainkaan nykyisin ole koskaan käyttänyt sähkötupakkaa 49. Oletteko käyttänyt alkoholijuomia 12 viime kuukaud aikana? (mikäli ette ole käyttänyt alkoholia, siirtykää kysymykse 54) 50. Kuinka usn juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte vain piiä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. Valitkaa se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne. koskaan noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 4 kertaa kuukaudessa 2 3 kertaa viikossa 4 kertaa viikossa tai useammin 51. Kuinka monta annosta alkoholia ylesä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia? 1 2 annosta 3 4 annosta 5 6 annosta 7 9 annosta 10 tai emmän 52. Kuinka usn olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? koskaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa kerran viikossa päivittäin tai lähes päivittäin 53. Montako lasillista, pullollista tai ravintola-annosta olette juonut seuraavia juomia 7 viime päivän aikana: Ellette ole juonut yhtään, merkitkää 0. keskiolutta (III-olutta), keskivahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään ruokakaupassa, alkoholipitoisuus 2,9 4,7%) A-olutta, vahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään vain Alkossa, alkoholipitoisuus yli 4,7%) viiniä viinaa tai muuta väkevää alkoholia YKSI ALKOHOLIANNOS ON: pullo (33cl) keskiolutta tai siideriä tai lasi (12cl) mietoa viiniä tai pii lasi (8cl) väkevää viiniä tai ravintola-annos (4cl) väkeviä ESIMERKKEJÄ: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä = 1,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä = 2 annosta 0,75 l pullo mietoa (12%) viiniä = 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä = 13 annosta 7 viime päivän aikana pullollista (1/3 litraa) pullollista (1/3 litraa) lasillista (1 lasillin=n. 12 cl) ravintola-annosta (n. 4 cl)

7 54. Oletteko käyttänyt kannabista (hasis, marijuana)? ole koskaan kokllut, 12 viime kuukaud aikana, mutta 12 viime kuukaud aikana Seuraavaksi kysymme Tltä rahapelaamisesta. RAHAPELEJÄ ovat muun muassa arvontapelit kut Lotto tai Ko, rahapeliautomaatit kut hedelmäpeli, raaputusarvat, urhlu- ja ravivkkaus, Vkkauks pelit, vedonlyönti, kasinopelit sekä Internetissä pelattavat rahapelit kut nettipokeri. 55. Onko Tstä 12 viime kuukaud aikana tuntunut, että rahapelaamin saattaa olla Tlle ongelma? pelaa rahapelejä koskaan joskus usn lähes aina TAPATURMAT JA VÄKIVALTA 56. Oletteko joutunut 12 viime kuukaud aikana tapaturmaan, jossa olette saanut vammoja? Missä tilanteessa tapaturma tapahtui, ja millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita usta vaihtoehtoja. työssä tai työmatkalla vapaa-ajalla kotona vapaa-ajalla liikuntaharrastuks yhteydessä vapaa-ajalla muualla 57. Käytättekö seuraavia suojaimia tai turvavälintä? kypärää pyöräillessänne turvavyötä auton takapkillä kellunta-/pelastusliivejä veessä nastoitettuja jalkinta tai kkiin kiinnitettäviä liukuesttä liukkaalla kelillä ulkoillessanne hjastinta pimeällä, hoitoa kotikonstn, hoitoa terveyd- / sairaanhoitajalta aina usn joskus, lääkärin hoitoa ollkaan, sairaalahoitoa koske minua 58. Onko joku käyttäytynyt Ttä kohtaan väkivaltaisesti 12 viime kuukaud aikana? Voitte valita usta vaihtoehtoja. uhannut puhelimitse, kirjtse tai Internetin välityksellä vahingoittaa fyysisesti uhannut kasvokkain vahingoittaa fyysisesti estänyt liikkumasta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt tai töninyt läimäissyt lyönyt nyrkillä tai kovalla esineellä, potkinut, kuristanut tai käyttänyt jotakin asetta pakottanut sukupuoliyhteyte pakottanut muuhun seksuaalise kanssakäymise yrittänyt pakottaa sukupuoliyhteyte tai muuhun seksuaalise kanssakäymise käyttäytynyt väkivaltaisesti jollain muulla tavalla, kuvatkaa yhdellä sanalla: kukaan tuntematon tai puolituttu avo- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemanne hkilö (muu perhejäs, tin puoliso, ystävä, tuttava, työtoveri) 59. Ovatko vieraat ihmiset kadulla tai muulla ylsellä paikalla (esim. kaupassa, ravintolassa) kohdelleet Ttä epäoikeudmukaisesti 12 viime kuukaud aikana? 60. Onko oma esimiehne, työtoverinne tai asiakas työpaikalla kohdelleet Ttä epäoikeudmukaisesti 12 viime kuukaud aikana? ole ollut ansiotyössä 12 viime kuukaud aikana

8 PALVELUT 61. Mitä mieltä olette seuraavista sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista väittämistä Suomessa terveyspalvelut toimivat ylsesti otta hyvin Suomessa sosiaalipalvelut toimivat ylsesti otta hyvin täysin samaa mieltä joksekin samaa mieltä samaa kä eri mieltä joksekin eri mieltä täysin eri mieltä 64. Ovatko seuraavat asiat haitanneet tarvitsemine sosiaalipalveluj saamista 12 viime kuukaud aikana? hankala matka korkeat asiakasmaksut aina usmmit joskus koskaan koske minua 62. Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluja tai etuuksia 12 viime kuukaud aikana? Huomioikaa kunnan ja yksityis palveluntarjoajan tuottamat palvelut. lääkärin vastaanottopalvelut sairaanhoitajan/terveydhoitajan vastaanottopalvelut hammaslääkäripalvelut vammaispalvelut (esim. kuljetuspalvelut, hkilökohtain apu, asunnon muutostyöt) äitiys- ja lastneuvolapalvelut muut lapsiperhd palvelut (esim. lastsuojelu, kasvatus- ja perheuvonta, kotipalvelut) sosiaalityöntekijän ohjaus- ja neuvontapalvelut omaishoitajan tukipalvelut (esim. mahdollisuus pitää vapaata) omaishoidon hoitopalkkio toimetulotuki ole tarvinnut olisin tarvinnut, mutta palvelua tai etuutta saatu ol käyttänyt, palvelu tai etuus ollut riittävää ol käyttänyt, palvelu tai etuus oli riittävää 63. Ovatko seuraavat asiat haitanneet tarvitsemine terveyspalveluj saamista 12 viime kuukaud aikana? 65. Kuinka monta kertaa olette käynyt oman sairautne (tai raskaud tai synnytyks) vuoksi 12 viime kuukaud aikana lääkärin, terveyd- tai sairaanhoitajan vastaanotolla tai tavannut lääkärin tai hoitajan kotonanne: Mukaan lasketa niitä kertoja, jolloin olette ollut sairaalassa sisäänotettuna potilaana. lääkärin vastaanotolla terveyd- tai sairaanhoitajan vastaanotolla kertaakaan yhd kerran 66. Kuinka monta kertaa olette 12 viime kuukaud aikana ollut yhteydessä: Puhelimitse lääkäriin terveyd- tai sairaanhoitajaan muuhun terveydhuollon ammattilaise sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan Sähköis asioinnin kautta lääkäriin kertaakaan yhd kerran 2-3 kertaa 4-6 kertaa yli 6 kertaa 2-3 kertaa 4-6 kertaa yli 6 kertaa hankala matka korkeat asiakasmaksut aina usmmit joskus koskaan koske minua terveyd- tai sairaanhoitajaan muuhun terveydhuollon ammattilaise sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan

9 67. Oletteko käyttänyt mahdollisuutta vaihtaa terveysasemaanne (julkin terveydhuolto) 12 viime kuukaud aikana? Palvelu katsotaan tässä julkiseksi myös silloin, jos kunta on valinnut yksityis palvelujtuottajan vastaamaan jonkin terveysaseman palveluista. ole käyttänyt terveysaseman palveluja 12 viime kuukaud aikana ole vaihtanut terveysasemaa, ol vaihtanut terveysasemaa 68. Oletteko käyttänyt mahdollisuutta valita tai vaihtaa sairaalaa (julkin terveydhuolto) 12 viime kuukaud aikana? Palvelu katsotaan tässä julkiseksi myös silloin, jos kunta on valinnut yksityis palvelujtuottajan vastaamaan joistakin sairaalahoidoista. ole tarvinnut hoitoa tai tutkimuksia erikoissairaanhoidon poliklinikalla tai vuodeosastolla 12 viime kuukaud aikana ole valinnut tai vaihtanut sairaalaa, ol valinnut tai vaihtanut sairaalan 69. Mit seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksianne terveyspalveluista 12 viime kuukaud ajalta? pääsin hoitoon riittävän nopeasti pääsin tutkimuksiin riittävän nopeasti palvelun lopputulos vastasi tarvetta asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaist välillä aina usmmit joskus 70. Kuinka monta kertaa olette käynyt 12 viime kuukaud aikana: hammaslääkärissä hammashoitajan tai suuhygiistin vastaanotolla kertaakaan yhd kerran koskaan koske minua ( ole käyttänyt terveyspalveluja) 2-3 kertaa 4-6 kertaa yli 6 kertaa 71. Oletteko saanut rokotuks influssaa vastaan 12 viime kuukaud aikana? 72. Milloin terveydhuollon ammattilain on viimeksi mitannut Tltä: Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä. verpaine ver kolesterolipitoisuud ver sokeripitoisuud vyötärön ympäryks painon 12 viime kuukaud aikana 1-5 vuotta sitt yli 5 vuotta sitt koskaan 73. Oletteko käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa 5 viime vuod aikana: Voitte valita usta vaihtoehtoja. mammografia (rintasyövän seulonta) naisille PAPA-koe naisille (kohdunkaulan irtosolunäyte) eturauhastutkimukse kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo miehille, viime (1) vuod aikana tiedä, 1-5 vuotta sitt 74. Oletteko käynyt mielterveydellist tai päihtd käyttöön liittyvi ongelmi takia 12 viime kuukaud aikana: avohoidossa (esim. työterveyshuollossa, A-klinikalla, mielterveystoimistossa) laitoshoidossa (esim. psykiatrisessa sairaalassa tai muussa sairaalassa katkaisuhoidossa), mielterveydellist ongelmi vuoksi 75. Mitä sosiaalipalveluja olette käyttänyt 12 viime kuukaud aikana viimeksi? Valitkaa yksi vaihtoehto s perusteella, mitä palvelua olette käyttänyt viimeksi, päihtd käyttöön liittyvi ongelmi vuoksi vanhust palveluja (esim. asumispalvelut, kotipalvelut, vanhainkodit) vammaispalveluja (esim. kuljetuspalvelut, hkilökohtain apu, asunnon muutostyöt) lapsiperhd palveluja (esim. lastsuojelu, kotipalvelut, kasvatus- ja perheuvonta) sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan antamaa ohjausta ja neuvontaa mitään yllä mainituista (siirtykää kysymykse 77)

10 76. Mit seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksianne sosiaalipalveluista 12 viime kuukaud ajalta? Arvioikaa viimeksi käyttämäänne palvelua pääsin palveluun riittävän nopeasti palvelun lopputulos vastasi tarvetta asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaist välillä ELÄMÄNLAATU aina usmmit joskus koskaan koske minua ( ole käyttänyt sosiaalipalveluja) Pyydämme Ttä seuraavi kysymyst (77 79) kohdalla miettimään elämäänne kahd viime viikon ajalta. Seuraavat tapaturmiin liittyvät viisi kysymysosiota kartoittavat 1) kotitapaturmia, 2) liikuntatapaturmia, 3) työtapaturmia, 4) liikneonnettomuuksia sekä 5) muita vapaa-ajan tapaturmia. Kysymyst avulla kartoitetaan mit tapaturma tapahtui, millaisia vammoja siitä aiheutui sekä millaista hoitoa ne vaativat. KOTITAPATURMAT 80. Oletteko joutunut kotitapaturmaan 12 viime kuukaud aikana? Kotitapaturma on kotona, kodin piha-alueella, loma-asunnossa, kesämökillä tai muussa asunnossa sattuva tapaturma, kut esimerkiksi vammoja aiheuttava kaatumin, palovamma tai jonkin terävän esine kut vts tai rikkoutune lasin aiheuttama vamma. (siirtykää kysymykse 87. Liikuntatapaturmat-osioon), kuinka monta kertaa yhtesä 12 viime kuukaud aikana: kertaa 81. Mit kotitapaturma tapahtui? Jos Tlle on tapahtunut useampia kotitapaturmia 12 viime kuukaud aikana, kuvatkaa kolme viimsintä. Merkitkää vastauksne jokaisesta kotitapaturmasta erikse valitsemalla sopiva vaihtoehto jokais kotitapaturman kohdalta (Tapaturma 1, Tapaturma 2 tai Tapaturma 3). Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais kotitapaturman osalta. 77. Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne? erittäin huono huono hyvä kä huono hyvä erittäin hyvä 78. Mit tyytyväin olette: terveytene erittäin tyytymätön melko tyytymätön tyytyväin kä tyytymätön melko tyytyväin erittäin tyytyväin kompastumin, kaatumin, liukastumin tai matalalta (alle 1 m korkeudelta) putoamin putoamin yli 1 m korkeudelta törmäyksessä hkilöön tai esineese myrkytys tai altistumin muulle haitalliselle aineelle sähköisku poikkeavat lämpötilat; palovamma (tuli, palokaasut yms), paleltumin terävän esine aiheuttama vamma kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne jokin muu: itsene 82. Vaikuttiko kotitapaturmaan oma kiire, väsymys tai huolimattomuus? ihmissuhtsiinne asuinaluene olosuhtsiin 79. Missä määrin olette kahd viime viikon aikana kokut seuraavia asioita onko Tllä riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne vart onko Tllä tarpeeksi rahaa tarpsiinne nähd lainkaan vähän kohtuullisesti lähes riittävästi täysin riittävästi

11 83. Millaisessa paikassa tai tilassa kotitapaturma tapahtui? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais kotitapaturman osalta. asuinhuone (olohuone, makuuhuone lasthuone tms.) kttiö WC, kylpyhuone tai saunatilat piha-alue, parveke, terassi autotalli, askarteluhuone kellari, vintti, varasto tai liiteri kiertyvät portaat sisätiloissa 85. Millaista hoitoa saitte vammoihinne? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais kotitapaturman osalta. hoitoa kotikonstn hoitoa terveyd-/sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa päivystyksessä sairaalahoitoa (osastolla) sairaalahoitoa (lkkauksessa) 86. Olitteko alkoholin, toimintakykyyn vaikuttavi lääkkd tai huumd vaikutuks alaisa kotitapaturman tapahtuessa? koko kerrosvälin mittaiset suorat portaat sisätiloissa kaksiosaiset lepotasolla varustetut portaat sisätiloissa jokin muu: 84. Mikä oli vakavin kotitapaturmasta aiheutunut vamma? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais kotitapaturman osalta. vammaa mustelmia, ruhjta tai haavoja nyrjähdys, vähdys tai sijoiltaanmo tai lihasvamma murtuma aivotärähdys pään alue vamma silmävamma hampaiston vamma palovamma paleltuma hkiset vammat muu vamma, mikä: LIIKUNTATAPATURMAT 87. Oletteko joutunut liikuntatapaturmaan 12 viime kuukaud aikana? (siirtykää kysymykse 96. Liikneonnettomuudet-osioon), kuinka monta kertaa yhtesä 12 viime kuukaud aikana: kertaa 88. Missä tilanteessa liikuntatapaturma tapahtui? Jos Tlle on tapahtunut useampia liikuntatapaturmia 12 viime kuukaud aikana, kuvatkaa kolme viimsintä. Merkitkää vastauksne jokaisesta liikuntatapaturmasta erikse valitsemalla sopiva vaihtoehto jokais liikuntatapaturman kohdalta (Tapaturma 1, Tapaturma 2 tai Tapaturma 3). 1) vapaa-ajalla 2) oppilaitoksessa 3) työpaikkaliikunnassa

12 89. Mit liikuntatapaturma tapahtui? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikuntatapaturman osalta. 92. Mikä liikuntalaji oli kyseessä liikuntatapaturman tapahtuessa? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikuntatapaturman osalta. kompastumin, kaatumin, liukastumin tai matalalta (alle 1 m korkeudelta) putoamin putoamin yli 1 m korkeudelta törmäys ihmise tai esineese peli- tai liikuntaväline aiheuttama vamma lämpötila (kuumuus, kylmyys) suoritusvirhe aiempi vamma, liikarasitus jokin muu: 90. Vaikuttiko liikuntatapaturmaan oma kiire, väsymys tai huolimattomuus? 91. Millaisessa paikassa tai tilassa liikuntatapaturma tapahtui? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikuntatapaturman osalta. jalkapallo salibandy, sähly ltopallo jääkiekko, jääpallo, ringette luistelu, rullaluistelu kuntoliikunta (lkkly, kävely, hölkkä, sauvakävely, yms.) kuntosaliharjoittelu, voimailu ja painonnosto retkly, vaellus, suunnistus hiihto, laskettelu, lumilautailu uinti tai muu vesiliikunta (soutu, melonta, suppaus) pyöräily moottoriurhlu (ml. vesihiihto, vesiskootteri) kamppailulaji eläinurhlu (esim. ratsastus, koirakilpailut, valjakkoajo) golf, klaus, petankki, biljardi (urhlulaji, jossa käytetään umpinaista palloa) trampoliini jokin muu: liikuntasali tai -halli, palloiluhalli jäähalli, jääkttä tai kaukalo urhlukttä kevyliikte väylä, suojatie pururata, liikuntartti maastossa metsä, pelto, ranta, tms. maasto /luonnonympäristö meri, järvi, joki tms. vesistö piha- tai paikoitusalue, puisto, tori tms. työpaikan liikuntatila koti tai kotipiha, loma-asunnon piha ulkomaanmatkalla jokin muu: 93. Mikä oli vakavin liikuntatapaturmasta aiheutunut vamma? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikuntatapaturman osalta. vammaa mustelmia, ruhjta tai haavoja nyrjähdys, vähdys tai sijoiltaanmo tai lihasvamma murtuma aivotärähdys pään alue vamma silmävamma hampaiston vamma palovamma paleltuma hkiset vammat muu vamma, mikä:

13 94. Millaista hoitoa saitte vammoihinne? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikuntatapaturman osalta. hoitoa kotikonstn hoitoa terveyd-/sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa päivystyksessä sairaalahoitoa (osastolla) sairaalahoitoa (lkkauksessa) 95. Olitteko alkoholin, toimintakykyyn vaikuttavi lääkkd tai huumd vaikutuks alaisa liikuntatapaturman tapahtuessa? LIIKENNEONNETTOMUUDET 96. Oletteko joutunut liikneonnettomuute 12 viime kuukaud aikana? Liikneonnettomuus tarkoittaa auton tai muun ajo- tai kulkuneuvon onnettomuutta, kut esimerkiksi törmäämistä tai suistumista sekä kevy liikte onnettomuuksia, jotka koskevat jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä. (siirtykää kysymykse 104. Työtapaturmat-osioon), kuinka monta kertaa yhtesä 12 viime kuukaud aikana: kertaa 97. Mit liikneonnettomuus tapahtui? Jos Tlle on tapahtunut useampia liikneonnettomuuksia 12 viime kuukaud aikana, kuvatkaa kolme viimsintä. Merkitkää vastauksne jokaisesta liikneonnettomuudesta erikse valitsemalla sopiva vaihtoehto jokais liikneonnettomuud kohdalta (Tapaturma 1, Tapaturma 2 tai Tapaturma 3). Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikneonnettomuud osalta törmäys (liikkuvan) moottoriajoneuvon kanssa (ml. jalankulkijana tai pyöräilijänä auton alle jäämin tai auton kanssa törmäämin) yksittäisonnettomuus, jossa muita osallisia (esim. suistumin, törmäämin kiinteään esteese, jalankulkijana tai pyöräilijänä kaatumin) törmäys pysäköityyn ajoneuvoon eläinonnettomuus 98. Olitteko liiknneonnettomuud tapahtuessa liikteessä: Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikneonnettomuud osalta. jalankulkijana polkupyörällä autolla moottoripyörällä tai mopolla muulla ajoneuvolla 99. Vaikuttiko liikneonnettomuute oma kiire, väsymys tai huolimattomuus? 100. Millaisessa paikassa tai tilassa liikneonnettomuus tapahtui? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikneonnettomuud osalta jalkakäytävä kävely- tai pyörätie suojatie, pyöräti ja kadun risteys tie tai katu taajama-alueella tie taajaman ulkopuolella moottoritie muu esim. yln pysäköintialue kerrostalon tai omakotitalon piha maasto, metsä- tai peltoalue meri, järvi, joki tai tms. vesistö jokin muu: jokin muu:

14 101. Mikä oli vakavin liikneonnettomuudesta aiheutunut vamma? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikneonnettomuud osalta vammaa mustelmia, ruhjta tai haavoja nyrjähdys, vähdys tai sijoiltaanmo tai lihasvamma murtuma aivotärähdys pään alue vamma silmävamma hampaiston vamma palovamma paleltuma hkiset vammat muu vamma, mikä: 102. Millaista hoitoa saitte vammoihinne? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikneonnettomuud osalta. hoitoa kotikonstn hoitoa terveyd-/sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa päivystyksessä sairaalahoitoa (osastolla) sairaalahoitoa (lkkauksessa) TYÖTAPATURMAT 104. Oletteko joutunut työtapaturmaan 12 viime kuukaud aikana? Huomioikaa myös työmatkalla, työharjoittelussa, opiskeluympäristössä, vapaaehtoistyössä tai näihin vertautuvissa tilantssa tapahtuneet tapaturmat (siirtykää kysymykse 112. Muut vapaa-ajan tapaturmat-osioon), kuinka monta kertaa yhtesä 12 viime kuukaud aikana: kertaa 105. Mit työtapaturma tapahtui? Jos Tlle on tapahtunut useampia työtapaturmia 12 viime kuukaud aikana, kuvatkaa kolme viimsintä. Merkitkää vastauksne jokaisesta työtapaturmasta erikse valitsemalla sopiva vaihtoehto jokais työtapaturman kohdalta (Tapaturma 1, Tapaturma 2 tai Tapaturma 3). Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais tapaturman osalta raktd suistumin kaatumin, liukastumin putoamin putoava esine takertumin, puristumin satuttamin terävään esineese äkillin liike, nostamin jokin muu: 106. Vaikuttiko työtapaturmaan oma kiire, väsymys tai huolimattomuus? 103. Olitteko alkoholin, toimintakykyyn vaikuttavi lääkkd tai huumd vaikutuks alaisa liikneonnettomuud tapahtuessa?

15 107. Millaisessa paikassa tai tilassa työtapaturma tapahtui? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais työtapaturman osalta työpaikassa kodin ulkopuolella matkalla työpaikalle tai työpaikalta kotiin, työhön liittyvällä matkalla kotona työsknellessä kiertyvät portaat sisätiloissa koko kerrosvälin mittaiset suorat portaat sisätiloissa kaksiosaiset lepotasolla varustetut portaat sisätiloissa muualla, missä: 108. Mikä oli vakavin työtapaturmasta aiheutunut vamma? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais työtapaturman osalta. vammaa mustelmia, ruhjta tai haavoja nyrjähdys, vähdys tai sijoiltaanmo tai lihasvamma murtuma aivotärähdys pään alue vamma silmävamma hampaiston vamma palovamma paleltuma hkiset vammat 109. Millaista hoitoa saitte vammoihinne? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais työtapaturman osalta. hoitoa kotikonstn hoitoa terveyd-/sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa päivystyksessä sairaalahoitoa (osastolla) sairaalahoitoa (lkkauksessa) 110. Oliko vaara nestään tiedossa, josta työtapaturma aiheutui? 111. Onko tllä mahdollisuus vaikuttaa työpaikkanne työturvallisuusasioihin? MUUT VAPAA-AJAN TAPATURMAT 112. Oletteko joutunut muunlaise vapaa-ajan tapaturmaan 12 viime kuukaud aikana? Muut vapaa-ajan tapaturmat koskevat saatuja vammoja muissa kuin liikunta-, työ- ja kotitapaturmissa tai liikneonnettomuuksissa, kut esimerkiksi liukastumin ostosmatkalla, loukkaantumin talkootyössä tai loukkaantumin telttaillessa, vllessä tai asuntovaunussa. (siirtykää kysymykse 117. Sairauspoissaolot-osioon), kuinka monta kertaa yhtesä 12 viime kuukaud aikana: kertaa muu vamma, mikä:

16 113. Mit vapaa-ajan tapaturma tapahtui? Jos Tlle on tapahtunut useampia vapaa-ajan tapaturmia 12 viime kuukaud aikana, kuvatkaa kolme viimsintä. Merkitkää vastauksne jokaisesta vapaa-ajan tapaturmasta erikse valitsemalla sopiva vaihtoehto jokais tapaturman kohdalta (Tapaturma 1, Tapaturma 2 tai Tapaturma 3) Millaisessa paikassa tai tilassa vapaa-ajan tapaturma tapahtui? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais tapaturman osalta kompastumin, kaatumin, liukastumin tai matalalta (alle 1 m korkeudelta) putoamin putoamin yli 1 m korkeudelta törmäyksessä hkilöön tai esineese myrkytys tai altistumin muulle haitalliselle aineelle sähköisku poikkeavat lämpötilat; palovamma (tuli, palokaasut yms), paleltumin terävän esine aiheuttama vamma jokin muu: kevy liikte väylä ajorata julkis raknuks piha- tai paikoitusalue asuinraknuks piha- tai paikoitusalue maasto, esim. metsä- tai peltoalue muualla ulkona, esim. pysäkki, puisto tai tori julkis raknuks sisätila kiertyvät portaat sisätiloissa koko kerrosvälin mittaiset suorat portaat sisätiloissa 114. Vaikuttiko vapaa-ajan tapaturmaan oma kiire, väsymys tai huolimattomuus? kaksiosaiset lepotasolla varustetut portaat sisätiloissa jokin muu: 116. Mikä oli vakavin vapaa-ajan tapaturmasta aiheutunut vamma? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais tapaturman osalta vammaa mustelmia, ruhjta tai haavoja nyrjähdys, vähdys tai sijoiltaanmo tai lihasvamma murtuma aivotärähdys pään alue vamma silmävamma hampaiston vamma palovamma paleltuma hkiset vammat muu vamma, mikä:

17 SAIRAUSPOISSAOLOT Seuraavaksi kysymme Tltä tapaturmiin, onnettomuuksiin tai väkivaltaan liitty saamastanne hoidosta ja sairauspoissaoloista. Jos Tlle on tapahtunut useampia tapaturmia 12 viime kuukaud aikana, kuvatkaa kolme viimsintä. Merkitkää vastauksne jokaisesta tapaturmasta erikse, kirjoittamalla päivi määrä sille varattuun kttään jokais tapaturman osalta (Tapaturma 1, Tapaturma 2 tai Tapaturma 3) Kuinka monta päivää jouduitte olemaan vammoj seurauksa sairaalassa? Kotitapaturma päivää päivää päivää Liikuntatapaturma päivää päivää päivää Liikneonnettomuus päivää päivää päivää Työtapaturma päivää päivää päivää Muu vapaa-ajan tapaturma päivää päivää päivää Väkivalta päivää päivää päivää 118. Kuinka monta päivää Tdän oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistänne ja toimistanne vammojne seurauksa? (mahdollist sairaalassaolopäivi lisäksi) Kotitapaturma päivää päivää päivää Liikuntatapaturma päivää päivää päivää VÄKIVALTA 120. Onko joku vaatinut Tltä kiristämällä tai uhkaamalla rahaa tai omaisuutta 12 viime kuukaud aikana? Voitte valita usta vaihtoehtoja. kukaan tuntematon tai puolituttu nykyin avio- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemanne hkilö (muu perhejäs, tin puoliso, ystävä, tuttava työtoveri) 121. Mikäli olette joutunut väkivallan uhriksi 12 viime kuukaud aikana, hakeuduitteko s vuoksi: Voitte valita useampia vaihtoehtoja jonkun järjestön tarjoamiin palveluihin (es. Raiskauskriisikeskus, Tukinain, Tyttöj talot, Riku, Monika Naiset, turvakodit, kriisipäivystykset, kunti seksuaaliterapeutit tai vastaava) terveys- tai sosiaalihuollon palveluihin (es. sairaalaan tai terveyskeskuks päivystykse) ole joutunut väkivallan uhriksi 12 viime kuukaud aikana. Voitte siirtyä seuraavan kysymyks yli Mit Ttä kohdeltiin kun hakeuduitte edellä mainittuihin palveluihin? Voitte valita usta vaihtoehtoja asiallisesti ja asiantuntevasti avustavasti ja ymmärtäväisesti julmasti välinpitämättömästi jollain muulla tavalla: Liikneonnettomuus päivää päivää päivää Työtapaturma päivää päivää päivää Muu vapaa-ajan tapaturma päivää päivää päivää Väkivalta päivää päivää päivää 119. Kuinka monta päivää jouduitte olemaan vammojne seurauksa poissa työstä (sisältä sairaalassaolopäivät)? Kotitapaturma päivää päivää päivää Liikuntatapaturma päivää päivää päivää MIESTEN OSALTA TUTKIMUS LOPPUU TÄHÄN KIITOS VASTAUKSESTANNE! Muistakaa irrottaa kansilehti itsellne n kuin lähetätte lomakke. Voitte tutustua tuloksiin osoitteessa Liikneonnettomuus päivää päivää päivää Työtapaturma päivää päivää päivää Muu vapaa-ajan tapaturma päivää päivää päivää Väkivalta päivää päivää päivää

18 Seuraavat kolme kysymystä koskevat vain naisia Kuinka monta synnytystä Tllä on ollut? Laskekaa mukaan sekä tavalliset synnytykset että ksarilkkaukset yhtään yhtesä synnytystä 124. Onko Tlle tehty raskaud keskeytyksiä (abortteja)?, keskeytystä 125. Onko Tllä ollut keskmoon päättyntä raskauksia tai kohdunulkoisia raskauksia?, raskautta KIITOS VASTAUKSESTANNE! Muistakaa irrottaa kansilehti n kuin lähetätte lomakke. Voitte tutustua tuloksiin osoitteessa

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 0 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne oheisessa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE

TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ELINOLOT JA ELÄMÄNLAATU. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen. FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

ELINOLOT JA ELÄMÄNLAATU. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen. FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa

Lisätiedot

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne

Lisätiedot

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2013 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT X X. X melko hyvä pituus cm 1 6 5 keskitasoinen. ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 OHJEET VASTAAJALLE

TAUSTATIEDOT X X. X melko hyvä pituus cm 1 6 5 keskitasoinen. ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 OHJEET VASTAAJALLE ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne oheisessa

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne oheisessa

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton

TAUSTATIEDOT. 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään 10 päivän kuluessa.kiitos vastauksistanne!lisätietoja tutkimuksesta:

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry.

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry. Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry Testaaja: KUNTOREMONTTI -testit Organisaatio: Elämäntapakysely Ole hyvä ja vastaa huolella

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada riittävän monipuolinen kuva kipuongelmastanne. Lomakkeessa on kysymyksiä, joihin pyydämme Teitä vastaamaan joko ympyröimällä

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen? 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen? RAND - 36 1. Erinomainen 2. Varsin hyvä 3. Hyvä 4. Tyydyttävä 5. Huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 5 N1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille. Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2007: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Lomake / Laura Hulkko tallennettu nimellä AHM07_lomake_fi Helmikuun 2007 alusta lomakkeelle on tehty muutama

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

Lapsen taustatiedot. Lapsen koulunkäynti. Tervetuloa Kouluterveyskyselyyn! 4. ja 5. lk huoltajan lomake 2017

Lapsen taustatiedot. Lapsen koulunkäynti. Tervetuloa Kouluterveyskyselyyn! 4. ja 5. lk huoltajan lomake 2017 4. ja 5. lk huoltajan lomake 2017 Tervetuloa Kouluterveyskyselyyn! Lapsen taustatiedot 1. Millä luokalla se lapsi on, jota koskien vastaat kyselyyn? 4. luokalla 5. luokalla 2. Lapsen sukupuoli poika tyttö

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 tällä

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers).

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T4002

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T4002 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne ja hyvinvoinnistanne.

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

kahvia kupillista teetä kupillista Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen

kahvia kupillista teetä kupillista Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen AVTK2010 HYVÄ VASTAANOTTAJA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii kansantautien syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja tekee siksi keväisin postikyselyn 5000 Väestörekisteristä satunnaisesti

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET T4002_2

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET T4002_2 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elin ympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Lähisuhdeväkivalta Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Tietoja paperilomakkeen täyttämisestä Kysymyksen jälkeen on merkitty tähti *, jos kyseessä on pakollinen kysymys, johon kaikkien

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -TUTKIMUS 2013: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET

TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -TUTKIMUS 2013: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -TUTKIMUS 2013: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet "Työllinen": KA1=1 tai KA2=1 tai KA3=1 (eli TYVO=1

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1.

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Liite 3 LA1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

UNIKYSELY. 2. Sukunimi ja etunimi. 3. Henkilötunnus. 6. Ammatti tai työ. 9. Pituus (cm) Paino tällä hetkellä (kg)

UNIKYSELY. 2. Sukunimi ja etunimi. 3. Henkilötunnus. 6. Ammatti tai työ. 9. Pituus (cm) Paino tällä hetkellä (kg) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI UNIKYSELY Lukekaa koko kysymys ennen vastaamista. Valitkaa sopiva vaihtoehto tai kirjoittakaa kysytty tieto lähinnä viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Merkitkää

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999

FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tutkimusnumero -- tarra SVT+D täydentävä tutkimus ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tallennuspäivä: / 200 Tallennuksen alkuaika: Sukunimi: Etunimi: Syntymäaika: Sukupuoli: Lähiosoite: Postinumero:

Lisätiedot

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03)

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03) SASTAMALA Yhteenvetoa hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä (heko) Sastamalan perusturva-kuntayhtymän alueella vuosina 27-212 ( entiset ehko-käynnit). Aarnontie 17 A, 382 SASTAMALA Puh. (3) 52 11, Fax

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS Arvoisa vastaanottaja!

MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS Arvoisa vastaanottaja! MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS 2014 Arvoisa vastaanottaja! Satunnaisotannalla on valittu 10 000 henkilöä Länsi-Suomesta, jotka saavat tämän mielenterveyttä koskevan kyselylomakkeen. Vastaukset

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 2

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 2 Liite 9 LA2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 2 Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssin

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä. 1. KYSELY, lyhyt

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä. 1. KYSELY, lyhyt Tutkimusnumero ja nimi TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY, lyhyt T2070 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne,

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ

KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ Vammaispalvelu KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ Sukunimi ja etunimet Hkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Perhesuhde naimaton avio-/avoliitossa eronnut leski Ha kuljetuspalvelua

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi.

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. ALKOHOLIJUOMIEN ENERGIAMÄÄRÄT Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. JUOMA 100 ml ANNOS annos 7000 kcal energiamäärä,

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS T2072 1 Tässä haastattelussa tiedustellaan eräiden tavallisten infektioperäisten tautien esiintymistä ja tietoja

Lisätiedot

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET OMAT RUOKA-, LKUNTA- JA UNTOTTUMUKSET Nimi päivämäärä (v) (kk) (pv) Kyselyn tarkoituksena on pohtia arkisia tottumuksiasi. Kysely auttaa sinua huomaamaan, mitä hyvää ja arvokasta arjessasi on. Ole hyvä

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Oppilaitos/opintosuunta/ryhmä/luokka Nimi: Osoite: Puhelin: Aloitusvuosi: 20 Henkilötunnus: Kotikunta: Sähköposti: Opiskelu Aiemmat koulutukset

Lisätiedot

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta

(N) 10.972 5.505 5.510. Prosenttitaulukon sarakesumma ylittää 100 prosenttia, koska liikunnanharrastusta voi toteuttaa useamman tahon kautta TAUSTAMATERIAALI Kansallinen aikusten liikuntatutkimus 2006 Tahot, joiden kanssa tai järjestämänä kuntoilua, liikuntaa tai urheilua harrastetaan 19-65 - vuotiaiden keskuudessa. 1997-98 2001-02 2005-06

Lisätiedot

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December 1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be

Lisätiedot

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? Kansaneläkelaitos AMI-hanke KYSELY I Tutkimusnumero Hyvä kuntoutuja! Tämä kysely on osa Kansaneläkelaitoksen toteuttamaa Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanketta ja siihen liitettyä

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

Työ ja terveys -henkilöstökysely

Työ ja terveys -henkilöstökysely Työ ja terveys -henkilöstökysely Hyvä vastaaja Tervetuloa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) toteuttamaan Työ ja terveys kyselyyn! Suurimmassa osassa kysymyksiä on

Lisätiedot

Romanien hyvinvointitutkimus HAASTATTELU

Romanien hyvinvointitutkimus HAASTATTELU R003 Tarra Romanien hyvinvointitutkimus HAASTATTELU TAUSTATIEDOT H1. Mikä on äidinkielenne? 1 suomi 2 ruotsi 3 joku muu H1_1. mikä? H2. Mikä on siviilisäätynne? 1 naimisissa 2 avoliitossa 3 naimaton

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI LOHJA Perusturvakeskus Vammaispalvelu Kalevankatu 4, 08100 Lohja 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Puhelin

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? Kansaneläkelaitos AMI-hanke KYSELY III Tutkimusnumero Hyvä kuntoutuja! Tämä kysely on osa Kansaneläkelaitoksen toteuttamaa Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanketta (AMI-hanke)

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot