ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH"

Transkriptio

1 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa, johon ei tarvita postimerkkiä. Kyselyn voitte täyttää myös internet-osoitteessa jonne kirjaudutte lomakekoodilla, joka on tämän kyselylomakke etusivun yläosassa oleva numerosarja. Salasana löytyy saatekirjeestä. OHJEET VASTAAJALLE Kysymyksiin vastataan: X X X X X Lukemalla kysymys huolellisesti n vastaamista. Rastittamalla kuulakärkikynällä sopivan vaihtoehdon tai kirjoittamalla kysytty tieto sille varattuun tilaan. Älkää käyttäkö lyijykynää. Kunkin kysymyks kohdalla valitaan vain yksi, parhait sopiva vaihtoehto, ellei kysymyks kohdalla erikse mainita, että vaihtoehtoja voi valita useita. Eräid kysymyst kohdalla on täydtäviä vastaamisohjeita. Muistakaa vastata kaikkiin kysymyksiin merkitkää myös kieltävä vastaus näkyviin joko rastit- tamalla vaihtoehto ei tai merkitsemällä 0 vastaukselle varattuun tilaan. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydtilanne mielestänne Nykyin pituutne ja nykyisin painonne erittäin hyvä X melko hyvä pituus cm kohtalain melko huono paino 6 2 kg huono Lisätietoja tutkimuksesta antaa tarvittaessa: tutkija Jukka Murto puh (klo 9-12), tutkimuksesta vastaa projektipäällikkö Risto Kaikkon, puh ,

2 TAUSTATIEDOT Rastittakaa oikea vaihtoehto tai merkitkää numero sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoli mies nain 2. Syntymävuosi Siviilisääty avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avol iitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton 4. Kuinka monta vuotta olette yhtesä käynyt koulua tai opiskellut päätoimisesti? Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta 5. Asutteko: kaupungin keskustassa esikaupunkialueella tai lähiössä kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa maaseudun haja-asutusalueella tai kylässä 6. Missä asutte tällä hetkellä: omistamassanne (tai jonkun tässä asunnossa asuvan perhe jäs omistamassa) asunnossa asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa kunnan tai yleishyödyllis yhtiön (esim. Sato, VVO) omistamassa vuokra-asunnossa yksityisessä vuokra-asunnossa työsuhde- tai muussa luontoisetuasunnossa palvelutalossa, kuntoutuskodissa tai vanhainkodissa laitoksessa jossain muualla, missä: 7. Montako huonetta asunnossanne on? huonetta, keittiötä/keittokomeroa ei lasketa 8. Kuinka monta jästä kuuluu kotitaloutene tällä hetkellä Teidät itsne mukaan luki? jästä 2 / 27

3 9. Kuinka moni kotitaloutene kuuluvista on itsne mukaan luettuna alle 7 -vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita 65 vuotta täyttäneitä 10. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa: 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5+ hlöä työssä osa-aikaeläkkeellä (osin työssä, osin eläkkeellä) eläkkeellä iän perusteella lomautettu työtön vuorotteluvapaalla opiskelija perhevapaalla, työsuhde voimassa kotiäiti tai -isä, ei voimassaolevaa työsuhdetta pitkäaikaisella (yli 6 kk) sairauslomalla työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustu saajana jokin muu, mikä? 11. Mikä on/oli viimeisin ammattiasemanne/työmuotonne? palkansaaja maatalousyrittäjä muu yrittäjä ammatinharjoittaja tai free lance työssä perhejäs yrityksessä palkatta ole koskaan toiminut päätoimisesti ammatissa joku muu, mikä: 12. Oletteko ollut työttömänä tai lomautettuna 12 viime kuukaud aikana? Kokonaan poissa työstä, tämänhetkin työttömyys tai lomautus mukaan luki ollkaan 0 3 kk 4 kk 11 kk 12 kk (koko vuod) ol poissa työelämästä (esim. eläkkeellä, opiskelijana) 3 / 27

4 ELINOLOT, TYÖOLOT JA HYVINVOINTI 13. Kotitaloudella voi olla erilaisia tulonlähteitä ja useammalla jäsellä tuloja. Kun kotitaloutne kaikki tulot otetaan huomioon, onko moj kattamin näillä tuloilla: erittäin hankalaa hankalaa melko hankalaa melko helppoa helppoa hyvin helppoa 14. Oletteko joskus 12 viime kuukaud aikana: pelännyt, että teiltä loppuu ruoka, n kuin saatte rahaa ostaaksne lisää? joutunut tinkimään lääkkeid ostosta rahan puutte vuoksi? jättänyt rahan puutte vuoksi käymättä lääkärissä 15. Saatteko taloudellista tukea seuraavilta tahoilta? samassa taloudessa asuvilta hkilöiltä muualla asuvilta hkilöiltä 16. Esiintyykö asuntonne lähiympäristössä seuraavia tekijöitä, ja missä määrin ne haittaavat Teitä? vaaralliset risteykset ja/tai kulkuväylät jalankulkuväyli liukkaus talvella kulkuväyli huono valaistus ilkivalta, rikollisuus tai s uhka liikte aiheuttama melu, haju tai pöly teollisuud aiheuttama melu, haju tai pöly pitkät etäisyydet palveluihin (esim. kaupat) huonot julkiset liikneyhteydet roskaisuus raknust huono kunto asuinalue rumuus petoeläint aiheuttama uhka muu, mikä? ei esiinny esiintyy, mutta ei haittaa haittaa jonkin verran haittaa paljon 4 / 27

5 17. Mit tyytyväin olette asumisene nykyisessä asunnossanne? erittäin tyytyväin melko tyytyväin tyytyväin kä tyytymätön melko tyytymätön erittäin tyytymätön asunnon kokoon asunnon varusteisiin asunnon kuntoon naapureihin 18. Onko kotitaloudessanne internetyhteys? ei 19. Käytättekö internettiä: sähköise asiointiin (esim. verkkopankki, KELA, verotoimisto, lippupalvelu, kunnan palvelut ym.) tietoj hakemise (esim. aikataulut, terveystieto ym.) yhteydpitoon (esim. sähköposti, keskustelupalstat ym.) pelaamise tai muuhun viihteese (esim. tietokonepelit, verkkolehti lukemin, musiikin kuuntelu ym.) internetissä järjestettyyn opiskeluun (esim. verkkokurssit tai itseopiskelu) 20. Kuinka useasti olette seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviinne ja sukulaisiinne, jotka eivät asu kanssanne samassa taloudessa? lähes päivittäin 1 2 kertaa viikossa 1 3 kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa koskaan tapaamalla kasvokkain puhelimitse internetin välityksellä (esim. sähköposti, chat, skype, facebook yms.) kirjeitse 21. Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyks, harrastusryhmän tai hgellis tai hkis yhteisön toimintaan (esimerkiksi urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta)?, aktiivisesti, silloin tällöin 5 / 27

6 22. Mit usein keskimäärin olette tehnyt seuraavia asioita vapaa-aikananne 12 viime kuukaud aikana? 3 kertaa viikossa tai useammin 1 2 kertaa viikossa 1 3 kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa kertaakaan osallistunut kerho- tai yhdistystoimintaan (mukaan luettuna yhteiskunnalliset luottamustehtävät) opiskellut (esim. aikuis-, työväopistossa) käynyt elokuvissa, teatterissa, konserteissa, taidäyttelyissä tai museoissa ollut mukana kuorossa, yhtyeessä, orkesterissa, teatteriryhmässä, kirjallisuus- tai taidepiireissä tai -kurssilla yms. lukut kirjoja, kirjoittanut, soittanut, piirtänyt, maalannut, harrastanut valokuvausta yms. käynyt urheilukilpailuissa (jääkiekko-ottelut, ravit, pesäpallo yms.) harrastanut liikuntaa muid kanssa harrastanut liikuntaa yksin metsästänyt, kalastanut, marjastanut, siestänyt, harrastanut puutarhan- tai metsänhoitoa yms. tehnyt käsitöitä, askarrellut, raknellut, tehnyt korjaus- tai raknustöitä pelannut tietokone-, konsoli-, kortti-, lautapelejä, tehnyt ristisanoja, sudokuja yms. käynyt ravintolassa, klubilla, baarissa, pubissa tai tanssimassa harrastanut muuta: esim. ruokatai eläinharrastus, karaoke, keräily yms. 6 / 27

7 23. Arvioikaa mahdollisuuksianne saada apua läheisiltänne, kun olette avun tai tu tarpeessa. Voitte merkitä kunkin kysymyks kohdalla yhd tai useamman vastausvaihtoehdon. puoliso, kumppani joku muu lähiomain lähein ystävä lähein työtoveri lähein naapuri joku muu lähein ei kukaan k voitte todella uskoa välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? keltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? 24. Oletteko auttanut jotakuta kotitaloutne ulkopuolella asuvaa hkilöä alla mainituissa asioissa vapaa-aikananne 12 viime kuukaud aikana? Ketä tai keitä? Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. ole, omia tai puolison vanhempia, omia tai puolison isovanhempia, lapsia tai lastlapsia, muita hkilöitä käytännön askareet (remontti- ja raknustyöt, muutto, koti- ja pihatyöt, asioid hoito, last hoito) terveydestä ja siisteydestä huolehtimin (pukeutumin, peseytymin, lääkkeid antamin ym.) kuuntelemin tai tukemin vaikeuksissa (hkin tuki) taloudellin tuki 25. Kuinka usein olette auttanut jotakuta kotitaloutne ulkopuolella asuvaa hkilöä 12 viime kuukaud aikana? Valitkaa vain yksi vaihtoehto kultakin riviltä. kertaakaan kerran tai muutaman kerran vuodessa kerran tai pari kuukaudessa kerran tai pari viikossa joka päivä tai useimpina päivinä omia tai puolison vanhempia omia tai puolison isovanhempia lapsia tai lastlapsia muita hkilöitä 7 / 27

8 26. Autatteko säännöllisesti jotakuta omassa kotitaloudessanne asuvaa toimintakyvyltään heiktynyttä tai sairasta hkilöä selviytymään kotona? Voitte valita useampia vaihtoehtoja., puolisoa, lasta tai lapslasta, vanhempia tai puolison vanhempia, isovanhempia tai puolison isovanhempia muuta hkilöä, ketä? Seuraavaksi kysymme Teiltä työhönne liittyvistä asioista. 27. Onko / oliko viimeisin työnne luonteeltaan kevyttä melko kevyttä jonkin verran rasittavaa melko rasittavaa hyvin rasittavaa ole koskaan ollut ansiotyössä ruumiillisesti hkisesti 28. Kuinka tyytyväin olette nykyise / olitte viimeisimpään työhönne? erittäin tyytyväin melko tyytyväin tyytyväin, mutta tyytymätönkään melko tyytymätön erittäin tyytymätön ole koskaan ollut ansiotyössä 29. Montako määräaikaista työsuhdetta Teillä on yhtesä ollut kahd viime vuod aikana? Laskekaa mukaan kaikki uudet määräaikaiset työsuhteet ja kaikki vanhoj määräaikaist työsuhteid jatkamiskerrat. Määräaikain työsuhde on tiettyyn päivämäärään asti voimassa oleva työsuhde. yhtesä kpl 30. Missä seuraavista tämänhetkin työterveyshuoltonne on järjestetty? Työterveyshuolto on työnantajan järjestämää ja maksamaa lakisääteistä toimintaa, johon kuuluvat mm. terveystarkastukset ja työpaikkakäynnit sekä työhön liittyvi sairauksi ehkäisy. yrityks, työpaikan tai kunnan oma työterveysasema terveyskeskus / terveyskeskuks työterveyshuolto yksityis lääkärikeskuks työterveyshuolto usean työnantajan yhtein työterveysasema, ylesä Työterveys ry järjestetty jossakin muualla, missä järjestetty, mutta tiedä missä ei ole järjestetty missään osaa sanoa ole ansiotyössä 8 / 27

9 31. Kuinka tyytyväin kaik kaikkiaan olette työpaikkanne työterveyshuollon toimintaan? Nykyis työterveyshuoltoni toiminta on mielestäni kiitettävää hyvää tyydyttävää välttävää huonoa osaa sanoa ole ansiotyössä 32. Pitävätkö seuraavat kotiin ja työhön liittyvät väittämät paikkansa teidän kohdallne? Valitkaa oikea vaihtoehto jokaisesta kohdasta. kun tul kotiin, lakkaan ajattelemasta työtäni tunn laiminlyöväni kotiasioita työn vuoksi perhe saa joskus jäädä syrjään, kun uppoudun täysin työhöni minun on usein vaikea keskittyä työhöni kotiasioid vuoksi jaksan paremmin last kanssa, kun käyn myös työssä ko riittämättömyyttä vanhempana pitää täysin paikkaansa pitää joksekin paikkaansa ei pidä juurikaan paikkaansa ei pidä lainkaan paikkaansa osaa sanoa / ei koske minua 33. Äänestittekö edellisissä: kunnallisvaaleissa eduskuntavaaleissa presidtin vaaleissa EU-parlamttivaaleissa muista 9 / 27

10 34. Kuinka paljon luotatte: Valitkaa mielipidettänne kuvaava vaihtoehto: luota ollkaan --- luotan täysin. julkise terveydhuoltoon julkise sosiaalihuoltoon (esim. sosiaalipalvelut, toimetulotuki) poliisiin kuntanne päätökstekoon kuntayhtymän / maakuntahallinnon päätökstekoon ihmisiin ylesä luota ollkaan luotan täysin TERVEYS 35. Kuinka pitkä olette? cm Merkitkää sttimetrin tarkkuudella. 36. Mit paljon painatte kevyissä vaatteissa? 37. Onko terveydtilanne mielestänne nykyisin: hyvä melko hyvä keskitasoin melko huono huono kg Merkitkää kilogramman tarkkuudella. 38. Onko lääkäri joskus todnut Teillä diabeteks (eli sokeritaudin)? ei ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteks, tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteks, tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteks, mutta tiedä diabeteks tyyppiä, raskausajan diabeteks (naiset) 10 / 27

11 39. Onko Teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukaud aikana? kohonnut verpaine, verpainetauti kohonnut ver kolesteroli sepelvaltimotauti, angina pectoris (=rintakipua rasituksessa) syöpä selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus masnus muu mielterveysongelma astma siitepölyallergia, heinänuha laktoosi-intoleranssi (yliherkkyys maitosokerille) ruoka-allergia maidolle (ei laktoosi-intoleranssi), kananmunalle, kalalle, vehnälle tai muulle viljalle ruoka-allergia raaoille kasviksille tai hedelmille (esim. herne, porkkana, oma) ei 40. Onko Teillä ollut seuraavia oireita tai vaivoja 30 viime päivän aikana? kuumetta (yli 38 C) päänsärkyä yskää ripulia tai okstelua (vähintään kolme kertaa vuorokaudessa vähintään yhtä päivänä) nivelsärkyä selkäkipua, selkäsärkyä hammassärkyä rintakipua rasituksessa unettomuutta vatsavaivoja virtsanpidätysongelmia korvi soimista (tinnitus) ei 11 / 27

12 41. Oletteko käyttänyt seuraavia lääkkeitä tai valmisteita 7 viime päivän aikana? Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. särkylääkkeitä verpainelääkkeitä kolesterolilääkkeitä insuliinia tai muita diabeteslääkkeitä astmalääkkeitä heinänuhalääkkeitä rauhoittavia lääkkeitä unilääkkeitä masnuslääkkeitä ehkäisypillereitä (naisille) hormonilääkkeitä vaihdevuosiin tai niid jälkeise aikaan (naisille) potssihäiriölääkkeitä (miehille) ei, muuta kuin reseptilääkettä, reseptilääkettä 42. Oletteko saanut rokotuks influssaa vastaan 12 viime kuukaud aikana? 43. Onko Teillä ollut ns. yhd illan -suhteita, jotka johtivat yhdyntään 12 viime kuukaud aikana?, vain kerran, useita kertoja ei, (siirtykää kysymykse 45). ole koskaan ollut sukupuoliyhdynnässä (siirtykää kysymykse 45) 44. Käytettiinkö näissä ns. yhd illan -suhteissa kondomia 12 viime kuukaud aikana?, aina joskus ei koskaan 12 / 27

13 45. Milloin terveydhuollon ammattilain on viimeksi mitannut Teiltä: Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä. 12 viime kuukaud aikana 1 5 vuotta sitt yli 5 vuotta sitt ei koskaan tiedä verpaine ver kolesterolipitoisuud ver sokeripitoisuud vyötärön ympäryks Seuraavat viisi (5) kysymystä koskevat sitä, miltä Teistä on tuntunut 4 viime viikon aikana. Valitkaa kunkin kysymyks kohdalla se vaihtoehto, joka parhait kuvaa tuntemuksianne. 46. Kuinka suur osan ajasta olette 4 viime viikon aikana: Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä. koko ajan suurimman osan aikaa huomattavan osan aikaa jonkin aikaa vähän aikaa lainkaan ollut hyvin hermostunut tuntut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä tuntut itsne tyyneksi ja rauhalliseksi tuntut itsne alakuloiseksi ja apeaksi ollut onnellin 47. Tunnetteko itsne yksinäiseksi: koskaan hyvin harvoin joskus melko usein jatkuvasti 48. Onko Teillä 12 viime kuukaud aikana ollut vähintään kahd viikon jaksoa, jolloin olette suurimman osan aikaa: ei ollut mieli maassa, alakuloin tai mastunut? mettänyt kiinnostuksne useimpiin asioihin, kut harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista ylesä koette mielihyvää? 13 / 27

14 Seuraavat kaksi kysymystä käsittelevät ajatuksia ja tunteita, jotka liittyvät oman its vahingoittamise. Osa ihmisistä on elämänsä aikana kohdannut vaikeuksia, joid yhteydessä tällaisia ajatuksia ja tunteita esiintyy. ei onko Teillä ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kuukaud aikana? oletteko yrittänyt itsemurhaa 12 viime kuukaud aikana? TOIMINTA- JA TYÖKYKY 49. Pystyttekö ylesä seuraavaan suoritukse? juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä, 100m) pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa pysty lainkaan 50. Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllne asteikolla 0 10? 0 tarkoittaa, ettette pystyisi nykyisin lainkaan työhön. pistettä 51. Onko työkykynne: Mikäli ette ole töissä, vastatkaa viimeisimmän työnne mukaan. työnne ruumiillist vaatimust kannalta erittäin hyvä melko hyvä kohtalain melko huono erittäin huono ole koskaan ollut ansiotyössä työnne hkist vaatimust kannalta 52. Uskotteko, että terveytne puolesta pystytte työsktelemään ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka / pystyisitte työsktelemään viimeisimmässä ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka todnäköisesti todnäköisesti ol eläkkeellä 14 / 27

15 RUOKA 53. Kuinka usein olette käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia 7 viime päivän aikana? rasvaisia juustoja (esim. Edam, Emmtal, Oltermanni) vähärasvaisempia juustoja (esim. Polar-15, Edam 17, raejuusto) kalaa tuoreita kasviksia tai kasvissalaattia kypsnettyjä kasviksia (ei perunaa) hedelmiä tai marjoja hampurilaisia, pizzaa, suolaisia piiraita pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. suklaata tai muita makeisia sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljy-valmistetta (esim. Flora Culinesse) voita tai voi-kasviöljyseosta (esim. Oivariini) rasvatonta maitoa tai piimää kertaakaan 1 2 päivänä 3 5 päivänä 6 7 päivänä 54. Onko teillä mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa? ei ole työssä kä opiskele 55. Missä syötte useimmit lounaanne (klo välillä) arkisin? kotona ravintolassa, baarissa tai pikaruokapaikassa työpaikka- tai oppilaitosruokalassa syön eväitä muualla kuin mainituissa paikoissa syö lounasta ollkaan 15 / 27

16 HAMPAIDEN HARJAUS 56. Kuinka usein ylesä harjaatte hampaanne? useammin kuin kaksi kertaa päivässä kaksi kertaa päivässä kerran päivässä harvemmin kuin joka päivä koskaan LIIKUNTA Seuraavassa selvitetään liikkumistanne työssä, työmatkalla ja vapaa-ajalla. Jos liikutte eri tavoin eri vuodaikoina, valitkaa vaihtoehto, joka parhait kuvaa keskimääräistä tilannettanne. 57.Kuinka paljon kaikkiaan liikutte viikoittain? Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta (12 kk). Ottakaa huomioon kaikki sellain säännöllisesti viikoittain toistuva fyysin rasitus, joka kestää vähintään 10 minuuttia kerrallaan. Rastittakaa kaikki tilannettanne kuvaavat vaihtoehdot, ja merkitkää viivoille, kuinka paljon kyseistä liikuntaa harrastatte (kuinka mona päivänä viikossa, montako tuntia ja minuuttia yhtesä viikossa). Jos ette juuri ollkaan liiku säännöllisesti viikoittain, rastittakaa vaihtoehto ei juuri mitään säännöllistä liikuntaa joka viikko ja jättäkää muut vaihtoehdot valitsematta. ei juuri mitään säännöllistä liikuntaa joka viikko verkkaista ja rauhallista kestävyysliikuntaa (= ei hikoilua tai hgityks kiihtymistä, esim. rauhallin kävely) ripeää ja reipasta kestävyysliikuntaa (= jonkin verran hikoilua ja/tai hgityks kiihtymistä, esim. reipas kävely) voimaperäistä ja rasittavaa kestävyysliikuntaa (= voimakasta hikoilua ja/tai hgityks kiihtymistä, esim. hölkkä tai juoksu) lihaskuntoharjoittelua (= esim. kuntopiiri tai kuntosaliharjoittelu, jossa eri lihasryhmiin vaikuttavia liikkeitä tehdään vähintään 8 12 kertaa) kuinka mona päivänä viikossa päivänä viikossa päivänä viikossa päivänä viikossa päivänä viikossa kuinka monta tuntia ja minuuttia viikossa yht. tuntia ja minuuttia viikossa yht. tuntia ja minuuttia viikossa yht. tuntia ja minuuttia viikossa yht. tuntia ja minuuttia viikossa 58. Mit rasittavaa työnne on ruumiillisesti? Valitkaa tilanteesene parhait sopiva vaihtoehto. ole työssä tai työni on pääasiassa istumatyötä kä kävele paljoakaan kävel työssäni melko paljon, mutta joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita taakkoja joudun työssäni kävelemään ja nostelemaan paljon tai nousemaan portaita tai ylämäkeä työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne. 16 / 27

17 59. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa. lu, katsel televisiota ja te askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti kävel, pyöräil, tai te kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kut juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopele jä useita tunteja viikossa TUPAKKA 60. Oletteko koskaan tupakoinut? (mikäli ette ole tupakoinut siirtykää kysymykse 63) 61. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin ainakin yhd vuod ajan? Kuinka monta vuotta yhtesä? ole koskaan tupakoinut päivittäin ol tupakoinut päivittäin yhtesä vuotta 62. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?, päivittäin satunnaisesti lainkaan ALKOHOLI JA PÄIHTEET 63. Oletteko käyttänyt alkoholijuomia 12 viime kuukaud aikana? (mikäli ette ole käyttänyt alkoholia, voitte siirtyä kysymykse 68) 64. Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte vain piiä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. Valitkaa se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne. koskaan noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 2 4 kertaa kuukaudessa 2 3 kertaa viikossa 4 kertaa viikossa tai useammin 17 / 27

18 65. Kuinka monta annosta alkoholia ylesä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia? Katsokaa oheista laatikkoa. 1 2 annosta 3 4 annosta 5 6 annosta 7 9 annosta 10 tai emmän YKSI ALKOHOLIANNOS ON: pullo (33cl) keskiolutta tai siideriä tai lasi (12cl) mietoa viiniä tai pii lasi (8cl) väkevää viiniä tai ravintola-annos (4cl) väkeviä 66. Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? koskaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa kerran viikossa päivittäin tai lähes päivittäin ESIMERKKEJÄ: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä = 1,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä = 2 annosta 0,75 l pullo mietoa (12%) viiniä = 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä = 13 annosta 67. Montako lasillista, pullollista tai ravintola-annosta olette juonut seuraavia juomia 7 viime päivän aikana: Ellette ole juonut yhtään, merkitkää 0. keskiolutta (III-olutta), keskivahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään ruokakaupassa, alkoholipitoisuus 2,9 4,7%) A-olutta, vahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään vain Alkossa, alkoholipitoisuus yli 4,7%) viiniä viinaa tai muuta väkevää alkoholia 7 viime päivän aikana pullollista (1/3 litraa) pullollista (1/3 litraa) lasillista (1 lasillin=n. 12 cl) ravintola-annosta (n. 4 cl) 68. Oletteko käyttänyt kannabista (hasis, marijuana) 12 viime kuukaud aikana? ole koskaan käyttänyt RAHAPELEJÄ ovat muun muassa arvontapelit kut Lotto tai Ko, rahapeliautomaatit kut hedelmäpeli, raaputusarvat, urheilu- ja raviveikkaus, Veikkauks pelit, raviveikkaus, vedonlyönti, kasinopelit sekä internetissä pelattavat rahapelit kut nettipokeri. 69. Kuinka usein Teistä on 12 viime kuukaud aikana tuntunut, että rahapelaamin saattaa olla Teille ongelma? ei koskaan joskus usein lähes aina pelaa rahapelejä 18 / 27

19 ELINTAPAMUUTOKSET 70. Onko joku alla mainituista hkilöistä kehottanut teitä 12 viime kuukaud aikana: Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja lisäämään liikuntaa muuttamaan ruokailutottumuksia terveyssyistä laihduttamaan vähtämään alkoholin käyttöä lopettamaan tupakoinnin ei kukaan lääkäri tai hammaslääkäri terveyd/ sairaanhoitaja tai työterveyshoitaja perhejäs joku muu UNI 71. Kuinka monta tuntia tavallisesti nukutte vuorokaudessa: keskimäärin tuntia. 72. Nukutteko mielestänne tarpeeksi?, lähes aina, usein harvoin tai tuskin koskaan osaa sanoa TAPATURMAT 73. Oletteko joutunut tapaturmaan, jossa olette saanut vammoja 12 viime kuukaud aikana. Missä tilanteessa tapaturma tapahtui ja millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita useita vaihtoehtoja. työajalla, kodin ulkopuolella vapaa-ajalla, kodin sisätiloissa vapaa-ajalla, kodin piha-alueella vapaa-ajalla, liikuntaharrastuks yhteydessä, kodin ulkopuolella muulloin, muualla:, hoitoa kotikonstein,hoitoa terveyd- / sairaanhoitajalta, lääkärin hoitoa, sairaalahoitoa 19 / 27

20 74. Käytättekö seuraavia suojaimia tai turvavälineitä? aina usein joskus ollkaan ei koske minua kypärää pyöräillessänne turvavyötä auton takapkillä kellunta/pelastusliivejä veessä nastoitettuja jalkineita tai kkiin kiinnitettäviä liukuesteitä liukkaalla kelillä ulkoillessanne VÄKIVALTA 75. Onko joku käyttäytynyt Teitä kohtaan väkivaltaisesti 12 viime kuukaud aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja kultakin riviltä. ei kukaan tuntematon tai puolituttu nykyin avotai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemanne hkilö (muu perhejäs, tin puoliso, ystävä, tuttava, työtoveri) uhannut puhelimessa, kirjeessä, sähköposti- tai tekstiviestissä vahingoittaa fyysisesti uhannut kasvokkain vahingoittaa fyysisesti estänyt liikkumasta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt tai töninyt läimäissyt lyönyt nyrkillä tai kovalla esineellä, potkinut, kuristanut tai käyttänyt jotakin asetta pakottanut sukupuoliyhteyte pakottanut muuhun seksuaalise kanssakäymise yrittänyt pakottaa sukupuoliyhteyte tai muuhun seksuaalise kanssakäymise käyttäytynyt väkivaltaisesti jollain muulla tavalla, kuvatkaa yhdellä sanalla: 20 / 27

21 76. Jos olette kokeet väkivaltaa 12 viime kuukaud aikana, aiheuttiko tapaus Teille: Voitte valita useamman vaihtoehdon. Jos ette ole kokut väkivaltaa 12 viime kuukaud aikana, siirtykää suoraan kysymykse 78. vihaa pelkoa masnusta häpeää univaikeuksia syyllisyyttä turtumusta itsevarmuud heikkemistä/haavoittuvuud tunteita tai itsetunnon laskua keskittymisvaikeuksia vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa/eristäytymistä 77. Jos olette kokut väkivaltaa 12 viime kuukaud aikana, onko Teille aiheutunut siitä fyysisiä vammoja? Jos ette ole kokut väkivaltaa 12 viime kuukaud aikana, siirtykää suoraan kysymykse 78. ei vammaa Tuntemattoman tai puolitutun väkivalta Nykyis aviotai avopuolison tai seurustelukumppanin väkivalta Muun lähemmin tuntemanne hkilön väkivalta mustelmia, ruhjeita haava vähdys, revähdys luunmurtuma hammasvamma raskaud keskmo (naiset) sisäin vamma (esim. sisäelim vaurio) aivotärähdys muu vamma/sairaus, kuvatkaa yhdellä sanalla: 21 / 27

22 PALVELUT 78. Kuinka monta kertaa olette käynyt oman sairautne (tai raskaud tai synnytyks) vuoksi 12 viime kuukaud aikana lääkärin, terveyd- tai sairaanhoitajan vastaanotolla tai tavannut lääkärin tai hoitajan kotonanne: Jos ette ole käynyt kertaakaan, merkitkää 0 kertaa. Mukaan ei lasketa niitä kertoja, jolloin olette ollut sairaalassa sisäänotettuna poti laa na. lääkärin vastaanotolla terveyd- tai sairaanhoitajan vastaanotolla työterveyshuollossa kertaa kertaa terveyskeskuksessa kertaa kertaa yksityisellä terveysasemalla kertaa kertaa sairaalan poliklinikalla kertaa kertaa hoitajan tai lääkärin kotikäynnillä kertaa kertaa jossakin muualla, missä: kertaa kertaa 79. Oletteko käynyt 12 viime kuukaud aikana: terveyskeskuks hammaslääkärillä yksityisellä hammaslääkärillä muulla hammaslääkärillä (yliopisto, sairaala jne.) hammasteknikolla hammashoitajan tai suuhygiistin vastaanotolla 80. Oletteko osallistunut säännöllisesti johonkin ryhmätoimintaan terveytne ja hyvinvointinne edistämiseksi 12 viime kuukaud aikana? Yksittäistä lutoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon laihdutus- tai painonhallintaryhmä tai -kurssi tai muu ruokavalion ja liikunnan muutoksiin tähtäävä ryhmä niskan tai selän kuntoryhmä muussa, missä: 22 / 27

23 81. Oletteko käynyt mielterveydellist tai päihteid käyttöön liittyvi ongelmi takia 12 viime kuukaud aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja terveyskeskuksessa työterveyshuollossa opiskeluterveydhuollossa mielterveystoimistossa tai psykiatrian poliklinikalla A-klinikalla yksityisvastaanotolla (lääkäri, psykologi tai muu) psykiatrisessa sairaalassa muussa sairaalassa katkaisuhoidossa muussa hoitopaikassa, missä:, mielterveydellist ongelmi vuoksi, päihteid käyttöön liittyvi ongelmi vuoksi 82. Oletteko mielestänne saanut riittävästi tietoa seuraavista kuntanne palveluista 12 viime kuukaud aikana? ei ole tarvittu tiedottamin ei ole ollut riittävää tiedottamin on ollut riittävää terveyspalvelut päivähoitopalvelut sosiaalipalvelut opetustoim palvelut kirjastopalvelut kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuorisotoim palvelut 23 / 27

24 83. Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kuukaud aikana? Huomioikaa kunnan ja/tai yksityis palvelutarjoajan tuottamat palvelut ei ole tarvittu olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu on käytetty, palvelu ei ollut riittävää on käytetty, palvelu oli riittävää terveyskeskuslääkärin vastaanotto sairaanhoitajan vastaanotto terveyskeskuksessa hammashoito fysioterapia työterveyshuolto mielterveyspalvelut vammaispalvelut päihdepalvelut sosiaalityöntekijän vastaanotto sosiaaliasiamieh palvelut potilasasiamieh palvelut perhesuunnittelu tai ehkäisyneuvola äitiys- ja lastneuvola last hammashoito kasvatus- ja perheuvolat kunnallin last päivähoito koululaist iltapäivähoito lapsiperheid kotipalvelu, perhetyö kouluterveydhuolto opiskeluterveydhuolto oppilashuolto (mm. koulukuraattori, koulupsykologi) last ja nuort mielterveyspalvelut lastsuojelu toimetulotuki omaishoidontuki talous- ja velkaneuvonta 24 / 27

25 84. Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia palveluita asuinkunnassanne 12 viime kuukaud aikana? ei ole tarvittu olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu on käytetty, palvelu ei ollut riittävää on käytetty, palvelu oli riittävää kirjastopalvelut sisäliikuntapalvelut (esim. uimahallit, kuntosali) ulkoliikuntapalvelut (esim. urheiluktät, ulkoilureitit) kulttuuripalvelut (esim. elokuvat, teatterit, konsertit, näyttelyt yms.) kansalais- ja työväopistot nuorisopalvelut, nuorisotilat last leikkipaikat tai -puistot 85. Kuinka usein olette käyttäneet seuraavia kulttuuripalveluita 12 viime kuukaud aikana? kerran viikossa tai useammin 1-3 kertaa kuukaudessa muutaman kerran vuodessa ole käyttänyt 12 viime kuukaud aikana teatteri-, tanssi-, sirkus-, tms. esittävä taide klassis/konserttimusiikin konsertti kevy musiikin tai rock-musiikin konsertti museo tai taidäyttely kirjasto elokuvateatteri urheilu- tai liikuntatapahtumassa katsojana muussa kulttuuritapahtumassa katsojana 25 / 27

26 Seuraavat yksitoista (11) elämänlaatua koskevaa kysymystä kuuluvat Maailman terveysjärjestön WHO:n elämänlaatumittariin, joka on käännetty usealle kielelle ja tarjoaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Muistelkaa elämäänne kahd viime viikon ajalta. Olkaa ystävällin ja vastatkaa vielä seuraaviin kysymyksiin. 86. Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne? erittäin hyvä hyvä ei hyvä eikä huono huono erittäin huono 87. Mit tyytyväin olette: erittäin tyytyväin tyytyväin tyytyväin kä tyytymätön tyytymätön erittäin tyytymätön terveytene kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne itsene ihmissuhteisiinne asuinaluene olosuhteisiin mahdollisuuksiinne käyttää julkisia ja/tai muita liiknevälineitä 88. Onko teillä: riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne vart tarpeeksi rahaa tarpeisiinne nähd missä määrin mahdollisuuksia vapaa-ajantoimintaan Täysin riittävästi Lähes riittävästi kohtuullisesti Vähän Ei lainkaan 89. Missä määrin tunnette, että elämänne on merkityksellistä? lainkaan vähän kohtuullisesti paljon erittäin paljon 26 / 27

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2013 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

KYSELY NUORILLE AIKUISILLE

KYSELY NUORILLE AIKUISILLE TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä KYSELY NUORILLE AIKUISILLE T2140 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi, eräistä elintavoistasi,

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 Hyvä opiskelija Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi sekä terveyspalvelujen kehittämisen tueksi tarvitaan luotettavaa ja ajankohtaista

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ

PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ PELATAAN ELÄMÄN PELIÄ Elämän pelin säännöt Seppo Koskinen Tommi Härkänen Pekka Jousilahti Kari Kuulasmaa Tuija Martelin Ari-Pekka Sihvonen Ninni Vanhalakka Useimmat meistä toivovat elävänsä pitkään ja

Lisätiedot

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995

FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2005 Lapsesta aikuiseksi : 36-vuotiaiden elämäntilannekysely 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009

FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 Nuorten haastattelu A. Taustatiedot AA. Siviilisääty ja parisuhde AB. Kotitalous AC. Koulutus

Lisätiedot

Print View from 09/07/2014, 18:58

Print View from 09/07/2014, 18:58 Print View from 09/07/2014, 18:58 Preview [default] [barrier-free] Please note that filters and placeholders can not not work in the print view Display of questions that are included via PHP code is limited

Lisätiedot

Miten voit?-terveyskysely

Miten voit?-terveyskysely Miten voit?-terveyskysely Nimi Henkilötunnus Sähköpostiosoite Puh. Haluamme tukea sinua välittämään itsestäsi ja huolehtimaan terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi. Tässä kyselyssä kysymme sinulta hyvinvointiin

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

Kotikäynnit vuonna 2008

Kotikäynnit vuonna 2008 1 A. TAUSTATIEDOT Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella tehtiin ehkäiseviä kotikäyntejä 75-vuotiaille vuonna 2008 yhteensä 175. Heistä naisia oli 101 ja miehiä 74 (Kuvio 1.). Kotikäynneistä 38 tehtiin Alahärmässä,

Lisätiedot

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 KYSELY VARUSMIESTEN TALOUDELLISISTA JA SOSIAALISISTA ETUUKSISTA SEKÄ HEIDÄN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTAAN KYSELYLOMAKE LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Kysymyksiin vastataan 1. Ympyröimällä

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014

Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 NIMI KYSYMYS POLKU Työvoimatutkimuksen lomake vuodelle 2014 Tilastokeskus Tällä värillä uudet kysymykset, muutokset ja lisäykset vuoden 2013 lomakkeesen verrattuna Työvoimatutkimus perusosa 2014 TIETOJA,

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS. Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen

OHJAAJAN OPAS. Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen OHJAAJAN OPAS Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen 2 Lukijalle! Suurin osa nuorista suorittaa opintonsa menestyksellisesti ja aikataulussa ja siirtyy tämän jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin.

Lisätiedot

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

Siilinjärven kunta 2013-2014. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille

Siilinjärven kunta 2013-2014. KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille Siilinjärven kunta 2013-2014 KOULUIKÄISEN TERVEYSPOLKU Opas koululaisille ja vanhemmille Hyvät vanhemmat ja koululaiset Lastemme ja nuortemme terveys on meidän kaikkien yhteinen asia! Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI Sisällysluettelo Esipuhe Tervetuloa Elämäntaitokurssille. Hyvä arki, toiminta ja ajankäyttö - hyvä päivä, nukkuminen, ruokailu, liikkuminen ja mukavien asioiden tekeminen. Hyvinvointi,

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja

Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Täsmälääke-hanke Elämäniloa terveysliikunnasta Ryhmämuotoisen terveysliikuntamallin työkirja Lahden kaupunki Hyvinvointipalvelut ja Liikuntapalvelut Sari Kristiansen Jani Juuti Täsmälääke-hanke Elämäniloa

Lisätiedot

Sydämesi hyvinvointi

Sydämesi hyvinvointi Sydämesi hyvinvointi Sydämesi hyvinvointi -esitteen avulla voit perehtyä tekijöihin, jotka vaikuttavat omaan sydänterveyteesi. Uskomme, että sinun kannattaa tutustua näihin eri tekijöihin ja samalla miettiä,

Lisätiedot