AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)"

Transkriptio

1 AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 0 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne oheisessa vastauskuoressa, johon ei tarvita postimerkkiä. Kyselyn voitte täyttää halutessanne myös Internet-osoitteessa jonne kirjaudutte tunnuksella ja salasanalla, jotka löytyvät tämän kyselylomakke etusivun yläosasta. Kiitos vastauksistanne! OHJEET VASTAAJALLE Kysymyksiin vastataan: X X X Rastittamalla kuulakärkikynällä sopiva vaihtoehto tai kirjoittamalla kysytty tieto sille varattuun tilaan. Mikäli teette merkintöjä vastausruutuun, johon ette ole niitä tarkoittanut, pyydämme että mustaatte koko ruudun. Kunkin kysymyks kohdalla valitaan vain yksi, parhait sopiva vaihtoehto, ellei kysymyks kohdalla erikse mainita, että vaihtoehtoja voi valita useita. Eräid kysymyst kohdalla on täydtäviä vastaamisohjeita. Muistakaa vastata kaikkiin kysymyksiin merkitkää myös kieltävä vastaus näkyviiin joko rastittamalla vaihtoehto ei tai merkitsemällä 0 vastaukselle varattuun tilaan. ESIMERKKI. ESIMERKKI. Onko terveydtilanne mielestänne Nykyin pituutne ja nykyisin painonne erittäin hyvä X melko hyvä pituus 6 5 cm kohtalain melko huono paino 6 kg huono Lisätietoja tutkimuksesta: ATH-ilmaisnumero p (klo 9 )

2 SUOSTUMUS ATH-TUTKIMUKSEEN Ol perehtynyt tutkimusta koskevaan Tietoja tutkimukse osallistuvalle -tiedotteese ja saanut riittävän selvityks tutkimuksesta ja siinä kerättävistä tiedoista, tietoj käsittelystä, yhdistämisestä ja luovuttamisesta. Ymmärrän, että osallistumisi tutkimukse on vapaaehtoista ja että tietojani käsitellään luottamuksellisesti. TAUSTATIEDOT. Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton. Kuinka monta vuotta olette yhtesä käynyt koulua tai opiskellut päätoimisesti? Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta. Missä asutte tällä hetkellä: omistusasunnossa vuokra-asunnossa palvelutalossa, kuntoutuskodissa tai vanhainkodissa jossain muualla, missä: 4. Asutteko yksin:, merkitkää tähän kotitaloutne muid jäst iät: vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta, /

3 5. Oletteko joskus viime kuukaud aikana: pelännyt, että teiltä loppuu ruoka, n kuin saatte rahaa ostaaksne lisää joutunut tinkimään lääkkeid ostosta rahan puutte vuoksi jättänyt rahan puutte vuoksi käymättä lääkärissä 6. Esiintyykö asuntonne lähiympäristössä seuraavia tekijöitä, ja missä määrin ne haittaavat Teitä? ei esiinny esiintyy, mutta ei haittaa haittaa jonkin verran haittaa paljon vaaralliset risteykset ja/tai kulkuväylät jalankulkuväyli liukkaus talvella kulkuväyli huono valaistus liikte tai teollisuud aiheuttama melu, haju tai pöly pitkät etäisyydet terveyspalveluihin pitkät etäisyydet muihin palveluihin (esim. kaupat) huonot julkiset liikneyhteydet 7. Käytättekö Internetiä: käytän itse käytän avustettuna käytä sähköise asiointiin (esim. verkkopankki, Kela, verotoimisto, lippupalvelu, kunnan palvelut ym.) tietoj hakemise (esim. aikataulut, terveystieto ym.) /

4 TERVEYS 8. Kuinka pitkä olette? Merkitkää sttimetrin tarkkuudella. cm 9. Mit paljon painatte kevyissä vaatteissa? Merkitkää kilogramman tarkkuudella. kg 0. Onko terveydtilanne mielestänne nykyisin: hyvä melko hyvä keskitasoin melko huono huono. Onko Teillä jokin pitkäaikain sairaus tai muu pitkäaikain terveysongelma? ei. Rajoittaako jokin terveysongelma Teitä toimissa, joita ihmiset tavallisesti tekevät? rajoittaa vakavasti rajoittaa, muttei vakavasti ei rajoita lainkaan (voitte siirtyä kysymykse 4). Onko rajoituksia ollut vähintään kuud viime kuukaud ajan? ei 4 /

5 4. Onko Teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia viime kuukaud aikana? kohonnut verpaine, verpainetauti aivohalvaus kohonnut ver kolesteroli sydänveritulppa, sydäninfarkti sepelvaltimotauti, angina pectoris (=rintakipua rasituksessa) polv tai lonkan kulumavika (nivelrikko) selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus pitkäaikain keuhkoputktulehdus, keuhkolaajtuma masnus muu mielterveysongelma muistisairaus (esim. demtia) astma diabetes heinänuha tai muu allergin nuha ei mitään yllämainituista sairauksista 5. Onko Teillä ollut seuraavia oireita tai vaivoja 0 viime päivän aikana? päänsärkyä nivelsärkyä niska-, hartiavaivoja selkäkipua, selkäsärkyä unettomuutta virtsanpidätysongelmia korvi soimista (tinnitus) huimausta haittaavaa vapinaa ei mitään yllämaituista oireista 5 /

6 Seuraavat viisi (5) kysymystä koskevat sitä miltä Teistä on tuntunut 4 viime viikon aikana. Merkitkää kunkin kysymyks kohdalla se vaihtoehto, joka parhait kuvaa tuntemuksianne 6. Kuinka suur osan ajasta olette 4 viime viikon aikana: Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä. koko ajan suurimman osan aikaa huomattavan osan aikaa jonkin aikaa vähän aikaa lainkaan ollut hyvin hermostunut tuntut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä tuntut itsne tyyneksi ja rauhalliseksi tuntut itsne alakuloiseksi ja apeaksi ollut onnellin 7. Tunnetteko itsne yksinäiseksi: koskaan hyvin harvoin joskus melko usein jatkuvasti 8. Onko Teillä viime kuukaud aikana ollut vähintään kahd viikon jaksoa, jolloin olette suurimman osan aikaa: ollut mieli maassa, alakuloin tai mastunut? mettänyt kiinnostuksne useimpiin asioihin, kut harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista ylesä koette mielihyvää? ei Seuraava kysymys käsittelee ajatuksia ja tunteita, jotka liittyvät its vahingoittamise. Osa ihmisistä on elämänsä aikana kohdannut vaikeuksia, joid yhteydessä tällaisia ajatuksia ja tunteita esiintyy. 9. Onko Teillä ollut itsemurha-ajatuksia viime kuukaud aikana? ei 6 /

7 TOIMINTAKYKY 0. Kuinka usein olette seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviinne ja sukulaisiinne, jotka eivät asu kanssanne samassa taloudessa? tapaamalla kasvokkain puhelimitse internetin välityksellä (esim. sähköposti, chat, skype, facebook yms.) tai kirjeitse päivittäin tai lähes päivittäin kertaa viikossa kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa koskaan. Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyks, harrastusryhmän tai hgellis tai hkis yhteisön toimintaan (esimerkiksi urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro,seurakunta)?, aktiivisesti, silloin tällöin. Arvioikaa mahdollisuuksianne saada apua läheisiltänne, kun olette avun tai tu tarpeessa. Voitte merkitä kunkin kysymyks kohdalla yhd tai useamman vaihtoehdon k voitte todella uskoa välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? keltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? puoliso, kumppani joku muu lähi omain lähein ystävä lähein työtoveri lähein naapuri joku muu lähein ei kukaan. Autatteko säännöllisesti jotakuta omassa kotitaloudessanne asuvaa toimintakyvyltään heiktynyttä tai sairasta hkilöä selviytymään kotona? Voitte valita useampia vaihtoehtoja. (siirtykää kysymykse 5), puolisoa, lasta tai lapslasta muuta hkilöä, ketä: 7 /

8 4. Oletteko virallin omaishoitaja (sopimus tehty)? 5. Äänestittekö edellisissä: muista kunnallisvaaleissa eduskuntavaaleissa presidtinvaaleissa EU-parlamttivaaleissa 6. Pystyttekö ylesä seuraaviin suorituksiin? pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa pysty lainkaan juoksemaan lyhyehkön matkan (noin 00 metriä, 00m) kävelemään noin puol kilometrin matkan levähtämättä lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaseilla tai ilman) kuulemaan, mitä usean hkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokoje kanssa tai ilman) nousemaan portaita yhd kerrosvälin levähtämättä liikkumaan ulkona kesällä liikkumaan ulkona talvella kulkemaan julkisilla liiknevälineillä liikkumaan asunnossanne huoneesta toise 8 /

9 7. Pystyttekö ylesä seuraaviin arkipäivän askareisiin ja toimintoihin? pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa pysty lainkaan tekemään kevyitä kotitöitä (esim. imurointi, astioid pesu, vuote sijaamin, pyykinpesu) tekemään kodin piiä korjaustöitä (esim. lampun tai palovaroittim pariston vaihtamin) hoitamaan päivittäisiä raha-asioitanne (esim. laskuj maksamin, käteis rahan nostamin) käymään ruokakaupassa valmistamaan tai lämmittämään aterioitanne pureskelemaan ruoan (kaik tyyppistä ruokaa myös esim. jälkiuunileipää) peseytymään suihkussa, kylvyssä tai saunassa huolehtimaan hkilökohtaisesta siisteydestänne (esim. hiust kampaus, hampaid pesu, parranajo, kasvoj ja käsi pesu) leikkaamaan varpaankyntne pukeutumaan ja riisuutumaan käymään WC:ssä huolehtimaan lääkityksestänne (esim. lääkkeoton muistamin, oikea annostelu, lääkepakkauks avaamin) 9 /

10 8. Seuraavaksi kysymme Teiltä muistiin, oppimise ja keskittymise liittyviä kysymyksiä: erittäin hyvin hyvin tyydyttävästi huonosti erittäin huonosti muistini toimii uusi tietoj omaksumin ja asioid oppimin sujuu minulta pystyn ylesä keskittymään asioihin 9. Tarvitsetteko ja saatteko heiktyne toimintakykynne vuoksi apua arkipäivän askareissa? tarvitse kä saa apua tarvitsisin apua, mutta saa sitä saan apua, mutta tarpeeksi saan tarpeeksi apua selviytyisin vähemmälläkin avulla ELINTAVAT Seuraavilla kahdella kysymyksellä (0 ) selvitetään liikkumistanne vapaa-ajalla. Jos liikutte eri tavoin eri vuodaikoina, valitkaa vaihtoehto, joka parhait kuvaa keskimääräistä tilannettanne. 0. Kuinka usein kävelette ulkona vähintään 0 minuuttia? 5 kertaa viikossa tai useammin 4 kertaa viikossa kertaa viikossa - kertaa viikossa harvemmin kuin kerran viikossa voi vamman tai sairaud vuoksi harrastaa liikuntaa 0 /

11 . Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Valitkaa tilanteesene parhait sopiva vaihtoehto. lu, katsel televisiota ja te askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti kävel, pyöräil tai te kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kut juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopelejä useita tunteja viikossa ol immäkse vuoteessa. Kuinka usein olette käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia 7 viime päivän aikana? rasvaisia juustoja (esim. Edam, Emmtal, Oltermanni) vähärasvaisempia juustoja (esim. Polar-5, Edam 7, raejuusto) kalaa tuoreita kasviksia tai kasvissalaattia kypsnettyjä kasviksia (ei perunaa) hedelmiä tai marjoja hampurilaisia, pizzaa, suolaisia piiraita pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. suklaata tai muita makeisia sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta (esim. Flora Culinesse) voita tai voi-kasviöljyseosta (esim. Oivariini) margariinia (esim. Flora, Keiju) rasvatonta maitoa tai piimää kertaakaan päivänä 5 päivänä 6 7 päivänä /

12 . Kuka ylesä valmistaa pääaterianne arkisin? itse puoliso/avopuoliso muu lähein kodinhoitaja valmistaa tai valmiit ateriat toimitetaan kotiin syön ateriani kodin ulkopuolella tai ha valmisaterian kotiin 4. Kuinka paljon teillä on omia hampaita? ei yhtään omaa hammasta omia hampaita 9 kpl omia hampaita 0 9 kpl 0 tai emmän omia hampaita 5. Onko teillä irrotettavia hammasproteeseja? ei 6. Kuinka usein ylesä harjaatte hampaanne / hammasproteesinne? useammin kuin kaksi kertaa päivässä kaksi kertaa päivässä kerran päivässä harvemmin kuin joka päivä koskaan 7. Onko joku alla mainituista hkilöistä kehottanut teitä viime kuukaud aikana: Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. ei kukaan lääkäri tai hammaslääkäri terveydhoitaja tai muu terveydhuollon ammattilain perhejäs joku muu lisäämään liikuntaa muuttamaan ruokailutottumuksia terveyssyistä laihduttamaan vähtämään alkoholin käyttöä lopettamaan tupakoinnin /

13 8. Kuinka monta tuntia tavallisesti nukutte vuorokaudessa: keskimäärin tuntia. 9. Nukutteko mielestänne tarpeeksi?, lähes aina, usein harvoin tai tuskin koskaan osaa sanoa 40. Oletteko koskaan tupakoinut? (mikäli ette ole tupakoinut, voitte siirtyä kysymykse 4) 4. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin ainakin yhd vuod ajan? Kuinka monta vuotta yhtesä? ole koskaan tupakoinut päivittäin ol tupakoinut päivittäin yhtesä vuotta 4. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?, päivittäin satunnaisesti lainkaan 4. Oletteko käyttänyt alkoholijuomia viime kuukaud aikana? (mikäli ette ole käyttänyt alkoholia, siirtykää kysymykse 48) 44. Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte vain piiä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. Valitkaa se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne. koskaan noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 4 kertaa kuukaudessa kertaa viikossa 4 kertaa viikossa tai useammin /

14 45. Kuinka monta annosta alkoholia ylesä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia? Katsokaa oheista laatikkoa. annosta 4 annosta 5 6 annosta 7 9 annosta 0 tai emmän 46. Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? koskaan harvemmin kuin kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa kerran viikossa päivittäin tai lähes päivittäin YKSI ALKOHOLIANNOS ON: pullo (cl) keskiolutta tai siideriä tai lasi (cl) mietoa viiniä tai pii lasi (8cl) väkevää viiniä tai ravintola-annos (4cl) väkeviä ESIMERKKEJÄ: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä =,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä = annosta 075 l pullo mietoa (%) viiniä = 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä = annosta 47. Montako lasillista, pullollista tai ravintola-annosta olette juonut seuraavia juomia 7 viime päivän aikana: Ellette ole juonut yhtään, merkitkää 0. keskiolutta (III-olutta), keskivahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään ruokakaupassa, alkoholipitoisuus,9 4,7%) A-olutta, vahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään vain Alkossa, alkoholipitoisuus yli 4,7%) viiniä 7 viime päivän aikana pullollista (/ litraa) pullollista (/ litraa) lasillista ( lasillin=n. cl) viinaa tai muuta väkevää alkoholia ravintola-annosta (n. 4 cl) 4 /

15 Seuraavaksi kysymme Teiltä rahapelaamisesta. RAHAPELEJÄ ovat muun muassa arvontapelit kut Lotto tai Ko, rahapeliautomaatit kut hedelmäpeli, raaputusarvat, urheilu- ja raviveikkaus, Veikkauks pelit, vedonlyönti, kasinopelit sekä Internetissä pelattavat rahapelit kut nettipokeri. 48. Onko Teistä viime kuukaud aikana tuntunut, että rahapelaamin saattaa olla Teille ongelma? ei koskaan joskus usein lähes aina pelaa rahapelejä TAPATURMAT JA VÄKIVALTA 49. Oletteko joutunut viime kuukaud aikana tapaturmaan, jossa olette saanut vammoja? Missä tilanteessa tapaturma tapahtui, ja millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita useita vaihtoehtoja., hoitoa kotikonstein, hoitoa terveyd- / sairaanhoitajalta, lääkärin hoitoa, sairaalahoitoa kotona liikuntaharrastuks yhteydessä muualla 5 /

16 50. Käytättekö seuraavia suojaimia tai turvavälineitä? kypärää pyöräillessänne turvavyötä auton takapkillä kellunta/pelastusliivejä veessä nastoitettuja jalkineita tai kkiin kiinnitettäviä liukuesteitä liukkaalla kelillä ulkoillessanne heijastinta pimeällä lonkkasuojaimia aina usein joskus ollkaan ei koske minua 5. Käytättekö seuraavia apuvälineitä? Voitte valita useita vaihtoehtoja. kävelykeppiä, kyynärsauvoja tai kainalosauvoja rollaattoria tai potkupyörää pyörätuolia kuulokojetta lääkedosettia 5. Oletteko viime kuukaud aikana kaatunut? ole kaatunut, kodin sisätiloissa, kodin piha-alueella kertaa kertaa, ulkona kadulla tai julkisella paikalla kertaa 6 /

17 5. Onko joku käyttäytynyt Teitä kohtaan väkivaltaisesti viime kuukaud aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja kultakin riviltä. ei kukaan tuntematon tai puolituttu avo- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemanne hkilö (muu perhejäs, tin puoliso, ystävä, tuttava, työtoveri) uhannut puhelimitse, kirjeitse tai Internetin välityksellä vahingoittaa fyysisesti uhannut kasvokkain vahingoittaa fyysisesti estänyt liikkumasta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt tai töninyt läimäissyt lyönyt nyrkillä tai kovalla esineellä, potkinut, kuristanut tai käyttänyt jotakin asetta pakottanut sukupuoliyhteyte pakottanut muuhun seksuaalise kanssakäymise yrittänyt pakottaa sukupuoliyhteyte tai muuhun seksuaalise kanssakäymise käyttäytynyt väkivaltaisesti jollain muulla tavalla, kuvatkaa yhdellä sanalla: 54. Ovatko vieraat ihmiset kadulla tai muulla yleisellä paikalla (esim. kaupassa, ravintolassa) kohdelleet Teitä epäoikeudmukaisesti viime kuukaud aikana? ei 7 /

18 PALVELUT 55. Mitä mieltä olette seuraavista sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista väittämistä: täysin samaa mieltä joksekin samaa mieltä ei samaa eikä erimieltä joksekin eri mieltä täysin eri mieltä Suomessa terveyspalvelut toimivat yleisesti otta hyvin Suomessa sosiaalipalvelut toimivat yleisesti otta hyvin 56. Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluja tai etuuksia viime kuukaud aikana? Huomioikaa kunnan ja yksityis palvelutarjoajan tuottamat palvelut. ole tarvinnut olisin tarvinnut, mutta palvelua tai etuutta ei saatu ol käyttänyt, palvelu tai etuus ei ollut riittävää ol käyttänyt, palvelu tai etuus oli riittävää lääkärin vastaanottopalvelut sairaanhoitajan/terveydhoitajan vastaanottopalvelut hammaslääkäripalvelut kotiin saatavat hoito- ja hoivapalvelut (esim. kotihoito, ateria- ja muut tukipalvelut, kuntoutuspalvelut, kodinmuutostyöt) muut vanhuspalvelut (esim. palveluasumin, vanhainkoti, perhehoito) vammaispalvelut (esim. kuljetuspalvelut, hkilökohtain apu, asunnon muutostyöt) sosiaalityöntekijän ohjaus- ja neuvontapalvelut palveluohjaus ja -neuvonta omaishoitajan tukipalvelut (esim. mahdollisuus pitää vapaata) omaishoidon hoitopalkkio toimetulotuki 8 /

19 57. Ovatko seuraavat asiat haitanneet tarvitsemine terveyspalveluj saamista viime kuukaud aikana? aina useimmit joskus ei koskaan ei koske minua hankala matka korkeat asiakasmaksut 58. Ovatko seuraavat asiat haitanneet tarvitsemine sosiaalipalveluj saamista viime kuukaud aikana? aina useimmit joskus ei koskaan ei koske minua hankala matka korkeat asiakasmaksut 59. Kuinka monta kertaa olette käynyt oman sairautne (tai raskaud tai synnytyks) vuoksi viime kuukaud aikana lääkärin, terveyd- tai sairaanhoitajan vastaanotolla tai tavannut lääkärin tai hoitajan kotonanne: Mukaan ei lasketa niitä kertoja, jolloin olette ollut sairaalassa sisäänotettuna potilaana. kertaakaan yhd kerran - kertaa 4-6 kertaa yli 6 kertaa lääkärin vastaanotolla terveyd- tai sairaanhoitajan vastaanotolla 9 /

20 60. Kuinka monta kertaa olette viime kuukaud aikana ollut yhteydessä: kertaakaan yhd kerran - kertaa 4-6 kertaa yli 6 kertaa Puhelimitse lääkäriin terveyd- tai sairaanhoitajaan muuhun terveydhuollon ammattilaise sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan Sähköis asioinnin kautta lääkäriin terveyd- tai sairaanhoitajaan muuhun terveydhuollon ammattilaise sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan 6. Oletteko käyttänyt mahdollisuutta vaihtaa terveysasemaanne (julkin terveydhuolto) viime kuukaud aikana? Palvelu katsotaan tässä julkiseksi myös silloin, jos kunta on valinnut yksityis palvelujtuottajan vastaamaan jonkin terveysaseman palveluista. ole käyttänyt terveysaseman palveluja viime kuukaud aikana ole vaihtanut terveysasemaa, ol vaihtanut terveysasemaa 6. Oletteko käyttänyt mahdollisuutta valita tai vaihtaa sairaalaa (julkin terveydhuolto) viime kuukaud aikana? Palvelu katsotaan tässä julkiseksi myös silloin, jos kunta on valinnut yksityis palvelujtuottajan vastaamaan joistakin sairaalahoidoista. ole tarvinnut hoitoa tai tutkimuksia erikoissairaanhoidon poliklinikalla tai vuodeosastolla viime kuukaud aikana ole valinnut tai vaihtanut sairaalaa, ol valinnut tai vaihtanut sairaalan 0 /

21 6. Mit seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksianne terveyspalveluista viime kuukaud ajalta? pääsin hoitoon riittävän nopeasti pääsin tutkimuksiin riittävän nopeasti palvelun lopputulos vastasi tarvetta asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaist välillä aina useimmit joskus ei koskaan ei koske minua ( ole käyttänyt terveyspalveluja) 64. Kuinka monta kertaa olette käynyt viime kuukaud aikana: kertaakaan yhd kerran - kertaa 4-6 kertaa yli 6 kertaa hammaslääkärissä hammashoitajan tai suuhygiistin vastaanotolla 65. Oletteko saanut rokotuks influssaa vastaan viime kuukaud aikana? 66. Milloin terveydhuollon ammattilain on viimeksi mitannut Teiltä: Valitkaa yksi vaihtoehto joka riviltä. viime kuukaud aikana 5 vuotta sitt yli 5 vuotta sitt ei koskaan tiedä verpaine ver kolesterolipitoisuud ver sokeripitoisuud painon tasapainokykyänne (esim. seisomatasapainoanne) muistianne /

22 67. Oletteko käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa 5 viime vuod aikana: Voitte valita useita vaihtoehtoja. suolistosyövän seulontatesti mammografia (rintasyövän seulonta) naisille PAPA-koe naisille (kohdunkaulan irtosolunäyte) eturauhastutkimukse kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo miehille, viime () vuod aikana, -5 vuotta sitt 68. Onko teille tehty lakisäätein palvelutarpe arviointi? Valitkaa yksi vaihtoehto., viime kuukaud aikana, vähintään vuosi (kk) sitt ei 69. Oletteko käynyt mielterveydellist tai päihteid käyttöön liittyvi ongelmi takia viime kuukaud aikana: avohoidossa (esim. työterveyshuollossa, A-klinikalla, mielterveystoimistossa) laitoshoidossa (esim. psykiatrisessa sairaalassa tai muussa sairaalassa katkaisuhoidossa), mielterveydellist ongelmi vuoksi, päihteid käyttöön liittyvi ongelmi vuoksi 70. Mitä sosiaalipalveluja olette käyttänyt viime kuukaud aikana viimeksi? Valitkaa yksi vaihtoehto s perusteella, mitä palvelua olette käyttänyt viimeksi vanhust palveluja (esim. asumispalvelut, kotipalvelut, vanhainkodit) vammaispalveluja (esim. kuljetuspalvelut, hkilökohtain apu, asunnon muutostyöt) lapsiperheid palveluja (esim. lastsuojelu, kotipalvelut, kasvatus- ja perheuvonta) sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan antamaa ohjausta ja neuvontaa mitään yllä mainituista (siirtykää kysymykse 7) /

23 7. Mit seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksianne sosiaalipalveluista viime kuukaud ajalta? Arvioikaa viimeksi käyttämäänne palvelua aina useimmit joskus ei koskaan ei koske minua ( ole käyttänyt sosiaalipalveluja) pääsin palveluun riittävän nopeasti palvelun lopputulos vastasi tarvetta asiani hoidettiin sujuvasti ja tieto kulki ammattilaist välillä ELÄMÄNLAATU Pyydämme Teitä seuraavi kysymyst (7 74) kohdalla miettimään elämäänne kahd viime viikon ajalta. 7. Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne? erittäin huono huono ei hyvä eikä huono hyvä erittäin hyvä 7. Mit tyytyväin olette: erittäin tyytymätön melko tyytymätön tyytyväin kä tyytymätön melko tyytyväin erittäin tyytyväin terveytene kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne itsene ihmissuhteisiinne asuinaluene olosuhteisiin 74. Missä määrin olette kahd viime viikon aikana kokut seuraavia asioita onko Teillä riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne vart onko Teillä tarpeeksi rahaa tarpeisiinne nähd ei lainkaan vähän kohtuullisesti lähes riittävästi täysin riittävästi /

24 Seuraavat tapaturmiin liittyvät kolme kysymysosiota kartoittavat ) kotitapaturmia, ) liikneonnettomuuksia ja ) muita vapaa-ajan tapaturmia. Kysymyst avulla kartoitetaan mit tapaturma tapahtui, millaisia vammoja siitä aiheutui sekä millaista hoitoa ne vaativat. KOTITAPATURMAT 75. Oletteko joutunut kotitapaturmaan viime kuukaud aikana? Kotitapaturma on kotona, kodin piha-alueella, loma-asunnossa, kesämökillä tai muussa asunnossa sattuva tapaturma, kut esimerkiksi vammoja aiheuttava kaatumin, palovamma tai jonkin terävän esine kut veits tai rikkoutune lasin aiheuttama vamma. (siirtykää kysymykse 8. Liikneonnettomuudet-osioon), kuinka monta kertaa yhtesä viime kuukaud aikana: kertaa 76. Mit kotitapaturma tapahtui? Jos Teille on tapahtunut useampia kotitapaturmia viime kuukaud aikana, kuvatkaa kolme viimeisintä. Merkitkää vastauksne jokaisesta kotitapaturmasta erikse valitsemalla sopiva vaihtoehto jokais kotitapaturman kohdalta (, tai ). Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais kotitapaturman osalta. kompastumin, kaatumin, liukastumin tai matalalta (alle m korkeudelta) putoamin putoamin yli m korkeudelta törmäyksessä hkilöön tai esineese myrkytys tai altistumin muulle haitalliselle aineelle sähköisku poikkeavat lämpötilat; palovamma (tuli, palokaasut yms), paleltumin terävän esine aiheuttama vamma jokin muu: 4 /

25 77. Vaikuttiko kotitapaturmaan oma kiire, väsymys tai huolimattomuus? ei 78. Millaisessa paikassa tai tilassa kotitapaturma tapahtui? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais kotitapaturman osalta. asuinhuone (olohuone, makuuhuone lasthuone tms.) keittiö WC, kylpyhuone tai saunatilat piha-alue, parveke, terassi autotalli, askarteluhuone kellari, vintti, varasto tai liiteri kiertyvät portaat sisätiloissa koko kerrosvälin mittaiset suorat portaat sisätiloissa kaksiosaiset lepotasolla varustetut portaat sisätiloissa jokin muu: 5 /

26 79. Mikä oli vakavin kotitapaturmasta aiheutunut vamma? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais kotitapaturman osalta. ei vammaa mustelmia, ruhjeita tai haavoja nyrjähdys, vähdys tai sijoiltaanmo tai lihasvamma murtuma aivotärähdys pään alue vamma silmävamma hampaiston vamma palovamma paleltuma hkiset vammat muu vamma, mikä: 80. Millaista hoitoa saitte vammoihinne? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais kotitapaturman osalta. hoitoa kotikonstein hoitoa terveyd-/sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa päivystyksessä sairaalahoitoa (osastolla) sairaalahoitoa (leikkauksessa) 8. Olitteko alkoholin, toimintakykyyn vaikuttavi lääkkeid tai huumeid vaikutuks alaisa kotitapaturman tapahtuessa? 6 /

27 LIIKENNEONNETTOMUUDET 8. Oletteko joutunut liikneonnettomuute viime kuukaud aikana? Liikneonnettomuus tarkoittaa auton tai muun ajo- tai kulkuneuvon onnettomuutta, kut esimerkiksi törmäämistä tai suistumista sekä kevy liikte onnettomuuksia, jotka koskevat jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä. (siirtykää kysymykse 90. Muut vapaa-ajan tapaturmat-osioon), kuinka monta kertaa yhtesä viime kuukaud aikana: kertaa 8. Mit liikneonnettomuus tapahtui? Jos Teille on tapahtunut useampia liikneonnettomuuksia viime kuukaud aikana, kuvatkaa kolme viimeisintä. Merkitkää vastauksne jokaisesta liikneonnettomuudesta erikse valitsemalla sopiva vaihtoehto jokais liikneonnettomuud kohdalta (, tai ). Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikneonnettomuud osalta törmäys (liikkuvan) moottoriajoneuvon kanssa (ml. jalankulkijana tai pyöräilijänä auton alle jäämin tai auton kanssa törmäämin) yksittäisonnettomuus, jossa ei muita osallisia (esim. suistumin, törmäämin kiinteään esteese, jalankulkijana tai pyöräilijänä kaatumin) törmäys pysäköityyn ajoneuvoon eläinonnettomuus jokin muu: 84. Olitteko liiknneonnettomuud tapahtuessa liikteessä: Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikneonnettomuud osalta. jalankulkijana polkupyörällä autolla moottoripyörällä tai mopolla muulla ajoneuvolla 7 /

28 85. Vaikuttiko liikneonnettomuute oma kiire, väsymys tai huolimattomuus? ei 86. Millaisessa paikassa tai tilassa liikneonnettomuus tapahtui? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikneonnettomuud osalta jalkakäytävä kävely- tai pyörätie suojatie, pyöräti ja kadun risteys tie tai katu taajama-alueella tie taajaman ulkopuolella moottoritie muu esim. ylein pysäköintialue kerrostalon tai omakotitalon piha maasto, metsä- tai peltoalue meri, järvi, joki tai tms. vesistö jokin muu: 8 /

29 87. Mikä oli vakavin liikneonnettomuudesta aiheutunut vamma? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikneonnettomuud osalta ei vammaa mustelmia, ruhjeita tai haavoja nyrjähdys, vähdys tai sijoiltaanmo tai lihasvamma murtuma aivotärähdys pään alue vamma silmävamma hampaiston vamma palovamma paleltuma hkiset vammat muu vamma, mikä: 88. Millaista hoitoa saitte vammoihinne? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais liikneonnettomuud osalta. hoitoa kotikonstein hoitoa terveyd-/sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa päivystyksessä sairaalahoitoa (osastolla) sairaalahoitoa (leikkauksessa) 89. Olitteko alkoholin, toimintakykyyn vaikuttavi lääkkeid tai huumeid vaikutuks alaisa liikneonnettomuud tapahtuessa? 9 /

30 MUUT VAPAA-AJAN TAPATURMAT 90. Oletteko joutunut muunlaise vapaa-ajan tapaturmaan viime kuukaud aikana? Muut vapaa-ajan tapaturmat koskevat saatuja vammoja muissa kuin kotitapaturmissa ja liikneonnettomuuksissa kut esimerkiksi liukastumin ostosmatkalla, loukkaantumin talkootyössä tai loukkaantumin telttaillessa, veillessä tai asuntovaunussa. (siirtykää kysymykse 95. Sairauspoissaolot osioon), kuinka monta kertaa yhtesä viime kuukaud aikana: kertaa 9. Mit vapaa-ajan tapaturma tapahtui? Jos Teille on tapahtunut useampia vapaa-ajan tapaturmia viime kuukaud aikana, kuvatkaa kolme viimeisintä. Mikä oli tapaturman syy? Merkitkää vastauksne jokaisesta vapaa-ajan tapaturmasta erikse valitsemalla sopiva vaihtoehto jokais tapaturman kohdalta (, tai ). kompastumin, kaatumin, liukastumin tai matalalta (alle m korkeudelta) putoamin putoamin yli m korkeudelta törmäyksessä hkilöön tai esineese myrkytys tai altistumin muulle haitalliselle aineelle sähköisku poikkeavat lämpötilat; palovamma (tuli, palokaasut yms), paleltumin terävän esine aiheuttama vamma jokin muu: 9. Vaikuttiko vapaa-ajan tapaturmaan oma kiire, väsymys tai huolimattomuus? ei 0 /

31 9. Millaisessa paikassa tai tilassa vapaa-ajan tapaturma tapahtui? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais tapaturman osalta kevy liikte väylä ajorata julkis raknuks piha- tai paikoitusalue asuinraknuks piha- tai paikoitusalue maasto, esim. metsä- tai peltoalue muualla ulkona, esim. pysäkki, puisto tai tori julkis raknuks sisätila kiertyvät portaat sisätiloissa koko kerrosvälin mittaiset suorat portaat sisätiloissa kaksiosaiset lepotasolla varustetut portaat sisätiloissa jokin muu: 94. Mikä oli vakavin vapaa-ajan tapaturmasta aiheutunut vamma? Valitkaa tilannettanne parhait kuvaava vaihtoehto jokais tapaturman osalta ei vammaa mustelmia, ruhjeita tai haavoja nyrjähdys, vähdys tai sijoiltaanmo tai lihasvamma murtuma aivotärähdys pään alue vamma silmävamma hampaiston vamma palovamma paleltuma hkiset vammat muu vamma, mikä: /

32 SAIRAUSPOISSAOLOT Seuraavaksi kysymme Teiltä tapaturmiin, onnettomuuksiin tai väkivaltaan liitty saamastanne hoidosta ja sairauspoissaoloista. Jos Teille on tapahtunut useampia tapaturmia viime kuukaud aikana, kuvatkaa kolme viimeisintä. Merkitkää vastauksne jokaisesta tapaturmasta erikse, kirjoittamalla päivi määrä sille varattuun kttään jokais tapaturman osalta (, tai ). 95. Kuinka monta päivää jouduitte olemaan vammoj seurauksa sairaalassa? Kotitapaturma päivää päivää päivää Liikneonnettomuus päivää päivää päivää Muu vapaa-ajan tapaturma päivää päivää päivää Väkivalta päivää päivää päivää 96. Kuinka monta päivää Teidän oli vaikeaa tai mahdotonta selvitä tavanomaisista päivittäisistä tehtävistänne ja toimistanne vammojne seurauksa? (mahdollist sairaalassaolopäivi lisäksi) Kotitapaturma päivää päivää päivää Liikneonnettomuus päivää päivää päivää Muu vapaa-ajan tapaturma päivää päivää päivää Väkivalta päivää päivää päivää VÄKIVALTA 97. Onko joku vaatinut Teiltä kiristämällä tai uhkaamalla rahaa tai omaisuutta viime kuukaud aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja. ei kukaan tuntematon tai puolituttu nykyin avio- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemanne hkilö (muu perhejäs, tin puoliso, ystävä, tuttava työtoveri) /

33 98. Mikäli olette joutunut väkivallan uhriksi viime kuukaud aikana, hakeuduitteko s vuoksi: Voitte valita useampia vaihtoehtoja jonkun järjestön tarjoamiin palveluihin (es. Raiskauskriisikeskus, Tukinain, Tyttöj talot, Riku, Monika Naiset, turvakodit, kriisipäivystykset, kunti seksuaaliterapeutit tai vastaava) terveys- tai sosiaalihuollon palveluihin (es. sairaalaan tai terveyskeskuks päivystykse) ole joutunut väkivallan uhriksi viime kuukaud aikana. Voitte siirtyä seuraavan kysymyks yli. 99. Mit Teitä kohdeltiin kun hakeuduitte edellä mainittuihin palveluihin? Voitte valita useita vaihtoehtoja asiallisesti ja asiantuntevasti avustavasti ja ymmärtäväisesti julmasti välinpitämättömästi jollain muulla tavalla: 00. Täytittekö lomakke yksin vai auttoiko Teitä siinä joku muu? täytin yksin täytin yhdessä puolison kanssa täytin yhdessä jonkun muun sukulais kanssa täytin yhdessä hoitajan tai kotiavustajan kanssa minua auttoi joku toin hkilö. Kuka (esim. naapuri)? KIITOS VASTAUKSISTANNE! Muistakaa irrottaa kansilehti n kuin lähetätte lomakke. Voitte tutustua tuloksiin osoitteessa /

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne oheisessa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE

TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

ELINOLOT JA ELÄMÄNLAATU. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen. FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

ELINOLOT JA ELÄMÄNLAATU. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen. FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE

TAUSTATIEDOT. X melko hyvä pituus cm keskitasoinen AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) OHJEET VASTAAJALLE AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne oheisessa

Lisätiedot

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa

Lisätiedot

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2013 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton

TAUSTATIEDOT. 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään 10 päivän kuluessa.kiitos vastauksistanne!lisätietoja tutkimuksesta:

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT X X. X melko hyvä pituus cm 1 6 5 keskitasoinen. ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 OHJEET VASTAAJALLE

TAUSTATIEDOT X X. X melko hyvä pituus cm 1 6 5 keskitasoinen. ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 OHJEET VASTAAJALLE ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ja 2013 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne ohsessa

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry.

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry. Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry Testaaja: KUNTOREMONTTI -testit Organisaatio: Elämäntapakysely Ole hyvä ja vastaa huolella

Lisätiedot

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada riittävän monipuolinen kuva kipuongelmastanne. Lomakkeessa on kysymyksiä, joihin pyydämme Teitä vastaamaan joko ympyröimällä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen? 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen? RAND - 36 1. Erinomainen 2. Varsin hyvä 3. Hyvä 4. Tyydyttävä 5. Huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

Lisätiedot

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers).

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 tällä

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 5 N1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille. Tämä kyselylomake

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

UNIKYSELY. 2. Sukunimi ja etunimi. 3. Henkilötunnus. 6. Ammatti tai työ. 9. Pituus (cm) Paino tällä hetkellä (kg)

UNIKYSELY. 2. Sukunimi ja etunimi. 3. Henkilötunnus. 6. Ammatti tai työ. 9. Pituus (cm) Paino tällä hetkellä (kg) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI UNIKYSELY Lukekaa koko kysymys ennen vastaamista. Valitkaa sopiva vaihtoehto tai kirjoittakaa kysytty tieto lähinnä viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Merkitkää

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ

KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ Vammaispalvelu KULJETUSPALVELUHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ Sukunimi ja etunimet Hkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Perhesuhde naimaton avio-/avoliitossa eronnut leski Ha kuljetuspalvelua

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

kahvia kupillista teetä kupillista Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen

kahvia kupillista teetä kupillista Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen AVTK2010 HYVÄ VASTAANOTTAJA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii kansantautien syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja tekee siksi keväisin postikyselyn 5000 Väestörekisteristä satunnaisesti

Lisätiedot

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03)

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03) SASTAMALA Yhteenvetoa hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä (heko) Sastamalan perusturva-kuntayhtymän alueella vuosina 27-212 ( entiset ehko-käynnit). Aarnontie 17 A, 382 SASTAMALA Puh. (3) 52 11, Fax

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Lisätiedot

ARVOISA VASTAANOTTAJA

ARVOISA VASTAANOTTAJA EVTK2009 ARVOISA VASTAANOTTAJA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos* tutkii kansantautiemme syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee siksi joka toinen

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tutkimusnumero -- tarra SVT+D täydentävä tutkimus ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tallennuspäivä: / 200 Tallennuksen alkuaika: Sukunimi: Etunimi: Syntymäaika: Sukupuoli: Lähiosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS T2072 1 Tässä haastattelussa tiedustellaan eräiden tavallisten infektioperäisten tautien esiintymistä ja tietoja

Lisätiedot

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET OMAT RUOKA-, LKUNTA- JA UNTOTTUMUKSET Nimi päivämäärä (v) (kk) (pv) Kyselyn tarkoituksena on pohtia arkisia tottumuksiasi. Kysely auttaa sinua huomaamaan, mitä hyvää ja arvokasta arjessasi on. Ole hyvä

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December 1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Julkinen

Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Julkinen Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Hyvä omaishoitaja Kuopion kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Lisätiedot

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Oppilaitos/opintosuunta/ryhmä/luokka Nimi: Osoite: Puhelin: Aloitusvuosi: 20 Henkilötunnus: Kotikunta: Sähköposti: Opiskelu Aiemmat koulutukset

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi.

Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. ALKOHOLIJUOMIEN ENERGIAMÄÄRÄT Energiamäärät on laskettu saatavina vain alkoholista, ei ole lisätty lantrinkeja eikä ruokaa, jota illan mittaan tulee nautituksi. JUOMA 100 ml ANNOS annos 7000 kcal energiamäärä,

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1.

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Liite 3 LA1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää tämä hakemuslomake huolelli sesti ja vastatkaa jokaiseen kohtaan. Hakemuksessa tulee selvittää minkälaisia jokapäi väiseen

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T4002

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T4002 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne ja hyvinvoinnistanne.

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake HB-asiakkaalle

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake HB-asiakkaalle Avain kansalaisuute: hkilökohtais budjetoinnin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta - valtakunnallin kehittämishanke 2016-2019. Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake

Lisätiedot

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2007: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Lomake / Laura Hulkko tallennettu nimellä AHM07_lomake_fi Helmikuun 2007 alusta lomakkeelle on tehty muutama

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999

FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

ODOTUSAIKA. Hyvät vanhemmat

ODOTUSAIKA. Hyvät vanhemmat ODOTUSAIKA Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaiheita. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haasteita perhe elämään ja parisuhteeseen. Tämä lomake auttaa teitä ennakoimaan ja arvioimaan

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella?

Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella? Vammaispalveluiden neuvottelupäivät Helsinki, 20.1.2017 Mitä vammaisuudesta voidaan sanoa väestötutkimusten perusteella? Päivi Sainio, Katri Sääksjärvi, Päivi Nurmi- Koikkalainen, Sanna Ahola ja Seppo

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS Arvoisa vastaanottaja!

MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS Arvoisa vastaanottaja! MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS 2014 Arvoisa vastaanottaja! Satunnaisotannalla on valittu 10 000 henkilöä Länsi-Suomesta, jotka saavat tämän mielenterveyttä koskevan kyselylomakkeen. Vastaukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Lähisuhdeväkivalta Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Tietoja paperilomakkeen täyttämisestä Kysymyksen jälkeen on merkitty tähti *, jos kyseessä on pakollinen kysymys, johon kaikkien

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 2

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 2 Liite 9 LA2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 2 Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssin

Lisätiedot