ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010"

Transkriptio

1 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa, johon ei tarvita postimerkkiä. Kyselyn voitte täyttää myös internet-osoitteessa jonne kirjaudutte lomakekoodilla, joka on tämän kyselylomakkeen etusivun yläosassa oleva numerosarja. Salasana löytyy saatekirjeestä. OHJEET VASTAAJALLE Kysymyksiin vastataan: Lukemalla kysymys huolellisesti ennen vastaamista. Ympyröimällä sopivan vaihtoehdon kohdalla oleva numero tai kirjoittamalla kysytty tieto sille varattuun tilaan. Kunkin kysymyksen kohdalla valitaan vain yksi, parhaiten sopiva vaihtoehto, ellei kysymyksen kohdalla erikseen mainita, että vaihtoehtoja voi valita useita. Eräiden kysymysten kohdalla on täydentäviä vastaamisohjeita. Muistakaa vastata kaikkiin kysymyksiin merkitkää myös kieltävä vastaus näkyviin joko ympyröimällä vaihtoehto ei tai merkitsemällä 0 vastaukselle varattuun tilaan. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja nykyisin painonne 1 erittäin hyvä pituus cm 2 melko hyvä 3 kohtalainen paino kg 4 melko huono 5 huono Lisätietoja tutkimuksesta antaa tarvittaessa suunnittelija Pirkko Alha puh (klo ), tai tutkimuksesta vastaava tutkija Risto Kaikkonen, puh , 1/33 A1005-1

2 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1. mies 2. nainen 2. Syntymävuosi Siviilisääty 1. avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 2. avoliitossa 3. asumuserossa tai eronnut 4. leski 5. naimaton 4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua tai opiskellut päätoimisesti? Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta 5. Asutteko: 1. kaupungin keskustassa 2. esikaupunkialueella tai lähiössä 3. kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa 4. maaseudun haja-asutusalueella tai kylässä 6. Missä asutte tällä hetkellä: 1. omistamassanne (tai jonkun tässä asunnossa asuvan perheen jäsenen omistamassa) asunnossa 2. asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa 3. kunnan tai yleishyödyllisen yhtiön (esim. Sato, VVO) omistamassa vuokra-asunnossa 4. yksityisessä vuokra-asunnossa 5. työsuhde- tai muussa luontoisetuasunnossa 6. palvelutalossa, kuntoutuskodissa tai vanhainkodissa 7. laitoksessa 8. jossain muualla, missä: 7. Montako huonetta asunnossanne on? huonetta, keittiötä/keittokomeroa ei lasketa 8. Kuinka monta vuotta olette asunut yhtäjaksoisesti nykyisellä asuinpaikkakunnallanne? vuotta. Mikäli olette asuneet yhtäjaksoisesti alle vuoden, merkitkää 0 vuotta. 9. Kuinka monta jäsentä kuuluu kotitalouteenne tällä hetkellä Teidät itsenne mukaan lukien? jäsentä A /33

3 10. Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista on itsenne mukaan luettuna: 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5+ hlöä alle 7 -vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotta täyttäneitä Oletteko tällä hetkellä raskaana tai onko puolisonne/kumppaninne tällä hetkellä raskaana? 1. ei 2. kyllä 12. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa: 1. työssä 2. osa-aikaeläkkeellä (osin työssä, osin eläkkeellä) 3. eläkkeellä iän perusteella 4. lomautettu 5. työtön 6. vuorotteluvapaalla 7. opiskelija 8. perhevapaalla, työsuhde voimassa 9. kotiäiti tai -isä, ei voimassaolevaa työsuhdetta 10. pitkäaikaisella (yli 6 kk) sairauslomalla 11. työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuen saajana 12. jokin muu, mikä? 13. Mikä on/oli viimeisin ammattiasemanne/työmuotonne? 1. palkansaaja 2. maatalousyrittäjä 3. muu yrittäjä 4. ammatinharjoittaja tai free lance 5. työssä perheenjäsenen yrityksessä palkatta 6. en ole koskaan toiminut päätoimisesti ammatissa 7. joku muu, mikä: 14. Oletteko ollut työttömänä tai lomautettuna 12 viime kuukauden aikana? Kokonaan poissa työstä, tämänhetkinen työttömyys tai lomautus mukaan lukien. 1. en ollenkaan kk 3. 4 kk 11 kk kk (koko vuoden) 5. olen poissa työelämästä (esim. eläkkeellä, opiskelijana) 3/33 A1005-1

4 ELINOLOT, TYÖOLOT JA HYVINVOINTI 15. Kotitaloudella voi olla erilaisia tulonlähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla: 1. erittäin hankalaa 2. hankalaa 3. melko hankalaa 4. melko helppoa 5. helppoa 6. hyvin helppoa 16. Oletteko joskus 12 viime kuukauden aikana: pelännyt, että teiltä loppuu ruoka, ennen kuin saatte rahaa ostaaksenne lisää? 1 2 joutunut tinkimään lääkkeiden ostosta rahan puutteen vuoksi? 1 2 jättänyt rahan puutteen vuoksi käymättä lääkärissä Saatteko taloudellista tukea seuraavilta tahoilta? muualla asuvilta perheenjäseniltä 1 2 muilta sukulaisilta 1 2 ystäviltä tai naapureilta 1 2 en en kyllä kyllä 18. Esiintyykö asuntonne lähiympäristössä seuraavia tekijöitä, ja missä määrin ne haittaavat Teitä? ei esiinny esiintyy, mutta ei haittaa haittaa jonkin verran haittaa paljon vaaralliset risteykset ja/tai kulkuväylät jalankulkuväylien liukkaus talvella kulkuväylien huono valaistus ilkivalta, rikollisuus tai sen uhka liikenteen aiheuttama melu, haju tai pöly teollisuuden aiheuttama melu, haju tai pöly pitkät etäisyydet palveluihin (esim. kaupat) huonot julkiset liikenneyhteydet roskaisuus rakennusten huono kunto asuinalueen rumuus petoeläinten aiheuttama uhka muu, mikä? A /33

5 19. Miten tyytyväinen olette asumiseenne nykyisessä asunnossanne? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen en tyytyväinen enkä tyytymätön melko tyytymätön erittäin tyytymätön asunnon kokoon 5 asunnon varusteisiin 5 asunnon kuntoon 5 asumisen kustannuksiin 5 asuinalueen turvallisuuteen 5 naapureihin 5 asunnon sijaintiin Onko kotitaloudessanne internetyhteys? 1. ei 2. kyllä 21. Käytättekö internettiä: en kyllä sähköiseen asiointiin (esim. verkkopankki, KELA, verotoimisto, lippupalvelu, kunnan palvelut ym.) 1 2 tietojen hakemiseen (esim. aikataulut, terveystieto ym.) 1 2 yhteydenpitoon (esim. sähköposti, keskustelupalstat ym.) 1 2 pelaamiseen tai muuhun viihteeseen (esim. tietokonepelit, verkkolehtien lukeminen, musiikin kuuntelu ym.) internetissä järjestettyyn opiskeluun (esim. verkkokurssit tai itseopiskelu) Onko Teillä matkapuhelin? 1. ei (siirtykää kysymykseen 24) 2. kyllä 23. Käytättekö matkapuhelintanne en kyllä puheluihin 1 2 tekstiviestien lähettämiseen 1 2 internetselailuun 1 2 sähköpostiviestien lähettämiseen 1 2 5/33 A1005-1

6 24. Kuinka useasti olette seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviinne ja sukulaisiinne, jotka eivät asu kanssanne samassa taloudessa? lähes päivittäin 1 2 kertaa viikossa 1 3 kertaa kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa en koskaan tapaamalla kasvokkain 5 puhelimitse 5 internetin välityksellä (esim. sähköposti, chat, skype, facebook yms.) 5 kirjeitse Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan (esimerkiksi urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta)? 1. en 2. aktiivisesti 3. silloin tällöin 26. Kuinka usein olette osallistunut seuraavien järjestöjen, yhdistysten, seurojen yms. toimintaan 12 viime kuukauden aikana? 3 kertaa viikossa tai useammin 1 2 kertaa viikossa 1 3 kertaa kuukaudessa muutaman kerran vuodessa en ole osallistunut liikunta- tai urheiluseura 5 työväen-, kansalais- ja muut opistot 5 kulttuuriyhdistys tai -järjestö 5 eläkeläisjärjestö tai -kerho 5 kansanterveys- tai potilasjärjestö (esim. SPR, sydänliitto) 5 joku muu järjestö tai yhdistys 5 seurakunta 5 vapaamuotoinen harrastusporukka 5 A /33

7 27. Arvioikaa mahdollisuuksianne saada apua läheisiltänne, kun olette avun tai tuen tarpeessa. Voitte merkitä kunkin kysymyksen kohdalla yhden tai useamman vastausvaihtoehdon. kenen voitte todella uskoa välittävän Teistä, tapahtuipa Teille mitä tahansa? keneltä saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette? puoliso, kumppani joku muu lähiomainen läheinen ystävä läheinen työtoveri läheinen naapuri joku muu läheinen ei kukaan Oletteko auttanut jotakuta kotitaloutenne ulkopuolella asuvaa henkilöä alla mainituissa asioissa vapaa-aikananne 12 viime kuukauden aikana? Ketä tai keitä? Voitte ympyröidä jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. en ole omia tai puolison vanhempia omia tai puolison isovanhempia lapsia tai lastenlapsia muita henkilöitä remontti- ja rakennustyöt, muutto yms. 5 koti- ja pihatyöt (ruoanlaitto, siivous, puutarhan hoito ym.) kauppa-, pankki- ym. asioiden hoitaminen terveydestä ja siisteydestä huolehtiminen (pukeutuminen, peseytyminen, lääkkeiden antaminen ym.) lastenhoito 5 kuunteleminen tai tukeminen vaikeuksissa (henkinen tuki) 5 taloudellinen tuki 5 7/33 A1005-1

8 29. Kuinka usein olette auttanut jotakuta kotitaloutenne ulkopuolella asuvaa henkilöä 12 viime kuukauden aikana? Ympyröikää vain yksi vaihtoehto kultakin riviltä. omia tai puolison vanhempia omia tai puolison isovanhempia en kertaakaan kerran tai muutaman kerran vuodessa kerran tai pari kuukaudessa kerran tai pari viikossa joka päivä tai useimpina päivinä 5 5 lapsia tai lastenlapsia 5 muita henkilöitä Autatteko säännöllisesti jotakuta omassa kotitaloudessanne asuvaa toimintakyvyltään heikentynyttä tai sairasta henkilöä selviytymään kotona? Voitte rengastaa useampia vaihtoehtoja. 1. en 2. puolisoa 3. lasta tai lapsenlasta 4. vanhempia tai puolison vanhempia 5. isovanhempia tai puolison isovanhempia 6. muuta henkilöä, ketä? A /33

9 31. Oletteko itse saanut apua joltakulta seuraavissa asioissa 12 viime kuukauden aikana? Keneltä? Voitte ympyröidä jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. Olen tarvinnut apua ja saanut sitä: selviydyn ilman apua en keneltäkään, vaikka olisin tarvinnut apua samassa taloudessa asuvilta perheen jäseniltä eri taloudessa asuvilta perheenjäseniltä sukulaisilta ystäviltä tai naapureilta kunnalta (esim. kotihoito, kuljetuspalvelu) yksityiseltä palvelun tuottajalta joltain muulta taholta (esim. vapaaehtoisjärjestöltä) remontti- ja rakennustyöt, muutto yms. koti- ja pihatyöt (ruoanlaitto, siivous, puutarhan hoito ym.) kauppa-, pankki- ym. asioiden hoitaminen terveydestä ja siisteydestä huolehtiminen (pukeutuminen, peseytyminen, lääkkeiden antaminen ym.) lastenhoito kuunteleminen tai tukeminen vaikeuksissa (henkinen tuki) taloudellinen tuki /33 A1005-1

10 32. Kuinka usein saatte apua edellä mainituissa asioissa eri tahoilta? samassa taloudessa asuvilta perheenjäseniltä eri taloudessa asuvilta perheenjäseniltä sukulaisilta, ystäviltä tai naapureilta en lainkaan useita kertoja päivässä joka päivä tai useimpina päivinä kerran tai pari viikossa kerran tai pari kuukaudessa kerran tai muutaman kerran vuodessa kunnalta 5 6 yksityiseltä palveluntuottajalta joltain muulta taholta (esim. vapaaehtoisjärjestöltä) mainituilta tahoilta yhteensä Seuraavaksi kysymme Teiltä työhönne liittyvistä asioista. 33. Onko / oliko viimeisin työnne luonteeltaan kevyttä melko kevyttä jonkin verran rasittavaa melko rasittavaa hyvin rasittavaa en ole koskaan ollut ansiotyössä ruumiillisesti 5 6 henkisesti Kuinka tyytyväinen olette nykyiseen / olitte viimeisimpään työhönne? 1. erittäin tyytyväinen 2. melko tyytyväinen 3. en tyytyväinen, mutta en tyytymätönkään 4. melko tyytymätön 5. erittäin tyytymätön 6. en ole koskaan ollut ansiotyössä 35. Montako määräaikaista työsuhdetta Teillä on yhteensä ollut viimeisen kahden (2) vuoden aikana? Laskekaa mukaan kaikki uudet määräaikaiset työsuhteet ja kaikki vanhojen määräaikaisten työsuhteiden jatkamiskerrat. Määräaikainen työsuhde on tiettyyn päivämäärään asti voimassa oleva työsuhde. yhteensä kpl A /33

11 36. Missä seuraavista tämänhetkinen työterveyshuoltonne on järjestetty? Työterveyshuolto on työnantajan järjestämää ja maksamaa lakisääteistä toimintaa, johon kuuluvat mm. terveystarkastukset ja työpaikkakäynnit sekä työhön liittyvien sairauksien ehkäisy. 1. yrityksen, työpaikan tai kunnan oma työterveysasema 2. terveyskeskus / terveyskeskuksen työterveyshuolto 3. yksityisen lääkärikeskuksen työterveyshuolto 4. usean työnantajan yhteinen työterveysasema, yleensä Työterveys ry 5. järjestetty jossakin muualla, missä 6. järjestetty, mutta en tiedä missä 7. ei ole järjestetty missään 8. en osaa sanoa 9. en ole ansiotyössä 37. Kuinka tyytyväinen kaiken kaikkiaan olette työpaikkanne työterveyshuollon toimintaan? Nykyisen työterveyshuoltoni toiminta on mielestäni 1. kiitettävää 2. hyvää 3. tyydyttävää 4. välttävää 5. huonoa 6. en osaa sanoa 7. en ole ansiotyössä 38. Pitävätkö seuraavat kotiin ja työhön liittyvät väittämät paikkansa teidän kohdallenne? Rengastakaa oikea vaihtoehto jokaisesta kohdasta. pitää täysin paikkaansa pitää jokseenkin paikkaansa ei pidä juurikaan paikkaansa ei pidä lainkaan paikkaansa en osaa sanoa / ei koske minua kun tulen kotiin, lakkaan ajattelemasta työtäni tunnen laiminlyöväni kotiasioita työn vuoksi perhe saa joskus jäädä syrjään, kun uppoudun täysin työhöni minun on usein vaikea keskittyä työhöni kotiasioiden vuoksi jaksan paremmin lasten kanssa, kun käyn myös työssä /33 A1005-1

12 39. Äänestittekö edellisissä: en kyllä en muista kunnallisvaaleissa eduskuntavaaleissa presidentin vaaleissa EU-parlamenttivaaleissa Kuinka paljon luotatte seuraaviin tahoihin tai tahojen toimintaan? Ympyröikää mielipidettänne kuvaava numero yhdestä viiteen (1 = en luota ollenkaan, 5 = luotan täysin). en luota ollenkaan julkiseen terveydenhuoltoon 5 julkiseen sosiaalihuoltoon (esim. sosiaalipalvelut, toimeentulotuki) luotan täysin 5 oikeuslaitokseen 5 eduskuntaan 5 poliisiin 5 paikallisiin tiedotusvälineisiin valtakunnallisiin tiedotusvälineisiin 5 5 kuntanne päätöksentekoon 5 kuntayhtymän / maakuntahallinnon päätöksentekoon 5 EU:n päätöksentekoon 5 A /33

13 TERVEYS 41. Kuinka pitkä olette? cm Merkitkää senttimetrin tarkkuudella. 42. Miten paljon painatte kevyissä vaatteissa? kg Merkitkää kilogramman tarkkuudella. 43. Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin: 1. hyvä 2. melko hyvä 3. keskitasoinen 4. melko huono 5. huono 44. Onko Teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukauden aikana? ei kyllä kohonnut verenpaine, verenpainetauti 1 2 aivohalvaus 1 2 kohonnut veren kolesteroli 1 2 sydänveritulppa, sydäninfarkti 1 2 sepelvaltimotauti, angina pectoris (=rintakipua rasituksessa) 1 2 syöpä 1 2 nivelreuma, muu niveltulehdus 1 2 selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus 1 2 pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma 1 2 masennus 1 2 muu mielenterveysongelma 1 2 astma 1 2 siitepölyallergia, heinänuha 1 2 laktoosi-intoleranssi (yliherkkyys maitosokerille) 1 2 ruoka-allergia maidolle (ei laktoosi-intoleranssi), kananmunalle, kalalle, vehnälle tai muulle viljalle ruoka-allergia raaoille kasviksille tai hedelmille (esim. herne, porkkana, omena) /33 A1005-1

14 45. Onko lääkäri joskus todennut Teillä diabeteksen (eli sokeritaudin)? 1. ei 2. ei, mutta koholla olevat sokeriarvot tai piilevän diabeteksen 3. tyypin 1 eli nuoruustyypin diabeteksen 4. tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen 5. mutta en tiedä diabeteksen tyyppiä 6. raskausajan diabeteksen (naiset) 46. Jos verenne kolesterolipitoisuus on todettu korkeaksi, annettiinko Teille tässä yhteydessä ruokavalio-ohjeita kolesterolitason alentamiseksi? 1. ei ole todettu korkeaa kolesterolipitoisuutta 2. ei 3. kyllä 47. Onko Teillä ollut seuraavia tulehdussairauksia 12 viime kuukauden aikana? Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. influenssa (äkillinen korkea kuume, lihaskipu, yskä, kurkkukipu) ei 30 viime päivän aikana 1 12 viime kuukauden aikana keuhkokuume korvatulehdus poskiontelon tulehdus vatsatauti (äkillisesti alkava ripuli ja/tai oksentelu) virtsatietulehdus Oletteko saanut rokotuksen influenssaa vastaan 12 viime kuukauden aikana? 1. en 2. kyllä A /33

15 49. Onko Teillä ollut seuraavia oireita tai vaivoja 30 viime päivän aikana? ei kyllä kuumetta (yli 38 C) 1 2 päänsärkyä 1 2 yskää 1 2 ripulia (vähintään kolme kertaa vuorokaudessa vähintään yhtenä päivänä) 1 2 oksentelua 1 2 nivelsärkyä 1 2 selkäkipua, selkäsärkyä 1 2 hammassärkyä 1 2 rintakipua rasituksessa 1 2 unettomuutta 1 2 vatsavaivoja 1 2 virtsanpidätysongelmia 1 2 korvien soimista (tinnitus) Oletteko käyttänyt seuraavia lääkkeitä tai valmisteita 7 viime päivän aikana? Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. ei muuta kuin reseptilääkettä reseptilääkettä särkylääkkeitä vitamiini- ja/tai hivenainevalmisteita verenpainelääkkeitä kolesterolilääkkeitä insuliinia tai muita diabeteslääkkeitä lääkkeitä vatsavaivoihin astmalääkkeitä heinänuhalääkkeitä rauhoittavia lääkkeitä unilääkkeitä masennuslääkkeitä hormonilääkkeitä vaihdevuosiin tai niiden jälkeiseen aikaan (naisille) potenssihäiriölääkkeitä (miehille) muistisairauteen / -sairauksiin käytettäviä lääkkeitä /33 A1005-1

16 51. Milloin terveydenhuollon ammattilainen on viimeksi mitannut Teiltä: Ympyröikää yksi numero joka riviltä. 12 viime kuukauden aikana 1 5 vuotta sitten yli 5 vuotta sitten ei koskaan verenpaineen 5 veren kolesterolipitoisuuden 5 veren sokeripitoisuuden 5 vyötärön ympäryksen 5 en tiedä Seuraavat viisi (5) kysymystä koskevat sitä, miltä Teistä on tuntunut 4 viime viikon aikana. Merkitkää kunkin kysymyksen kohdalla se numero, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. 52. Kuinka suuren osan ajasta olette 4 viime viikon aikana: Ympyröikää yksi numero joka riviltä. koko ajan suurimman osan aikaa huomattavan osan aikaa jonkin aikaa vähän aikaa en lainkaan ollut hyvin hermostunut 5 6 tuntenut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä 5 6 tuntenut itsenne tyyneksi ja rauhalliseksi 5 6 tuntenut itsenne alakuloiseksi ja apeaksi 5 6 ollut onnellinen Tunnetteko itsenne yksinäiseksi: 1. en koskaan 2. hyvin harvoin 3. joskus 4. melko usein 5. jatkuvasti 54. Onko Teillä 12 viime kuukauden aikana ollut vähintään kahden viikon jaksoa, jolloin olette suurimman osan aikaa: ollut mieli maassa, alakuloinen tai masentunut? 1 2 menettänyt kiinnostuksenne useimpiin asioihin, kuten harrastuksiin, työhön tai muihin asioihin, joista yleensä koette mielihyvää? ei kyllä 1 2 Seuraavat kaksi kysymystä käsittelevät ajatuksia ja tunteita, jotka liittyvät oman itsen vahingoittamiseen. Osa ihmisistä on elämänsä aikana kohdannut vaikeuksia, joiden yhteydessä tällaisia ajatuksia ja tunteita esiintyy. onko Teillä ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kuukauden aikana? 1 2 oletteko yrittänyt itsemurhaa 12 viime kuukauden aikana? 1 2 ei kyllä A /33

17 TOIMINTA- JA TYÖKYKY 55. Pystyttekö yleensä seuraaviin suorituksiin? juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä, 100m) juoksemaan pitkähkön matkan (yli puolikilometriä, 500m) kävelemään noin puolen kilometrin matkan levähtämättä nousemaan portaita yhden kerrosvälin levähtämättä pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa en pysty lainkaan liikkumaan ulkona kesällä liikkumaan ulkona talvella kulkemaan julkisilla liikennevälineillä 56. Pystyttekö yleensä seuraaviin arkipäivän askareisiin ja toimintoihin? pystyn vaikeuksitta pystyn, mutta vaikeuksia on jonkin verran pystyn, mutta se on minulle erittäin vaikeaa en pysty lainkaan tekemään kevyitä kotitöitä (esim. imurointi, astioiden pesu, vuoteen sijaaminen, pyykinpesu) tekemään kodin pieniä korjaustöitä (esim. lampun tai palovaroittimen pariston vaihtaminen) hoitamaan päivittäisiä raha-asioitanne (esim. laskujen maksaminen, käteisen rahan nostaminen) käymään ruokakaupassa lukemaan tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaseilla tai ilman) kuulemaan, mitä usean henkilön välisessä keskustelussa sanotaan (kuulokojeen kanssa tai ilman) 17/33 A1005-1

18 57. Seuraavaksi kysymme Teiltä muistiin, oppimiseen ja keskittymiseen liittyviä kysymyksiä. erittäin hyvin hyvin tyydyttävästi huonosti erittäin huonosti muistini toimii 5 uusien tietojen omaksuminen ja asioiden oppiminen sujuu minulta pystyn yleensä keskittymään asioihin Tarvitsetteko ja saatteko heikentyneen toimintakykynne vuoksi apua arkipäivän askareissa? 1. en tarvitse enkä saa apua 2. tarvitsisin apua, mutta en saa sitä 3. saan apua, mutta en tarpeeksi 4. saan tarpeeksi apua 5. selviytyisin vähemmälläkin avulla 59. Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllenne asteikolla 0 10? 0 tarkoittaa, ettette pystyisi nykyisin lainkaan työhön. pistettä 60. Onko työkykynne: Mikäli ette ole töissä, vastatkaa viimeisimmän työnne mukaan. työnne ruumiillisten vaatimusten kannalta työnne henkisten vaatimusten kannalta erittäin hyvä melko hyvä kohtalainen melko huono erittäin huono en ole koskaan ollut ansiotyössä Uskotteko, että terveytenne puolesta pystytte työskentelemään ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka / pystyisitte työskentelemään viimeisimmässä ammatissanne vanhuuseläkeikään saakka. 1. en 2. todennäköisesti en 3. todennäköisesti kyllä 4. kyllä 5. olen eläkkeellä 62. Riippumatta siitä oletteko ansiotyössä vai ette, arvioikaa millainen työkykynne on nykyisin. Oletteko 1. täysin työkykyinen 2. osittain työkyvytön 3. täysin työkyvytön A /33

19 RUOKA 63. Kuinka usein olette käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia 7 viime päivän aikana? en kertaakaan 1 2 päivänä 3 5 päivänä 6 7 päivänä rasvaisia juustoja (esim. Edam, Emmental, Oltermanni) vähärasvaisempia juustoja (esim. Polar-15, Edam 17, raejuusto) kalaa tuoreita kasviksia tai kasvissalaattia kypsennettyjä kasviksia (ei perunaa) hedelmiä tai marjoja hampurilaisia, pizzaa, suolaisia piiraita pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. suklaata tai muita makeisia sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta (esim. Flora Culinesse) voita tai voi-kasviöljyseosta (esim. Oivariini) rasvatonta maitoa tai piimää 64. Syöttekö yleensä aamupalaa? 1. en 2. kyllä 65. Onko teillä mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa? 1. kyllä 2. ei 3. en ole työssä enkä opiskele 66. Missä syötte useimmiten lounaanne (klo välillä) arkisin? 1. kotona 2. ravintolassa, baarissa tai pikaruokapaikassa 3. työpaikka- tai oppilaitosruokalassa 4. palvelutalossa tai päiväkeskuksessa 5. syön eväitä 6. muualla kuin mainituissa paikoissa 7. en syö lounasta ollenkaan 19/33 A1005-1

20 HAMPAIDEN HARJAUS 67. Kuinka paljon teillä on omia hampaita? 1. ei yhtään omaa hammasta 2. omia hampaita 1 9 kpl 3. omia hampaita kpl tai enemmän omia hampaita 68. Onko teillä irrotettavia hammasproteeseja 1. kokoproteesit (ei omia hampaita tai hampaiden juuria) 2. (osa)proteesit ja hampaita 3. ei irrotettavaa hammasproteesia, on hampaita 4. ei irrotettavaa hammasproteesia eikä hampaita 69. Kuinka usein yleensä harjaatte hampaanne / hammasproteesinne? 1. useammin kuin kaksi kertaa päivässä 2. kaksi kertaa päivässä 3. kerran päivässä 4. harvemmin kuin joka päivä 5. en koskaan LIIKUNTA Seuraavassa selvitetään liikkumistanne työssä, työmatkalla ja vapaa-ajalla. Jos liikutte eri tavoin eri vuodenaikoina, valitkaa vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa keskimääräistä tilannettanne. 70. Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti? Valitkaa tilanteeseenne parhaiten sopiva vaihtoehto. 1. en ole työssä tai työni on pääasiassa istumatyötä enkä kävele paljoakaan 2. kävelen työssäni melko paljon, mutta en joudu nostelemaan tai kantamaan raskaita taakkoja 3. joudun työssäni kävelemään ja nostelemaan paljon tai nousemaan portaita tai ylämäkeä 4. työni on raskasta ruumiillista työtä, jossa joudun nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne. 71. Kuinka monta minuuttia liikutte työmatkoillanne / opiskelumatkalla esim. jalan tai pyöräillen? Tarkoittaa meno- ja paluumatkaa yhteensä. 1. en ole työssä tai työ on kotona 2. kuljen työmatkan kokonaan moottoriajoneuvolla 3. alle 15 minuuttia päivässä minuuttia päivässä minuuttia päivässä 6. yli tunnin päivässä 72. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa vähintään 20 minuuttia niin, että ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa kertaa viikossa tai useammin 2. 4 kertaa viikossa 3. 3 kertaa viikossa kertaa viikossa 5. harvemmin kuin kerran viikossa 6. en voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa A /33

21 73. Kuinka usein kävelette ulkona vähintään 20 minuuttia? 1. 5 kertaa viikossa tai useammin 2. 4 kertaa viikossa 3. 3 kertaa viikossa kertaa viikossa 5. harvemmin kuin kerran viikossa 6. en voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa 74. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Valitkaa tilanteeseenne parhaiten sopiva vaihtoehto. 1. luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti 2. kävelen, pyöräilen, tai teen kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa 3. harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kuten juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopelejä useita tunteja viikossa 75. Kuinka monta tuntia istutte keskimäärin arkipäivänä? Merkitkää 0, jos ette yhtään. tuntia työpäivän aikana toimistossa tai vastaavassa vapaa-ajalla television tai radion ääressä vapaa-ajalla tietokoneen ääressä vapaa-ajalla kirjoja tai lehtiä lukien tai käsitöitä tehden kulkuneuvossa (esim. henkilöautossa, linja-autossa) muualla TUPAKKA 76. Oletteko koskaan tupakoinut? 1. en (mikäli ette ole tupakoinut siirtykää kysymykseen 81) 2. kyllä 77. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin ainakin yhden vuoden ajan? Kuinka monta vuotta yhteensä? 1. en ole koskaan tupakoinut päivittäin 2. olen tupakoinut päivittäin yhteensä vuotta 78. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)? 1. päivittäin 2. satunnaisesti 3. en lainkaan 21/33 A1005-1

22 79. Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte ennen lopettamista keskimäärin päivässä? Vastatkaa joka kohtaan. päivässä tehdasvalmisteisia savukkeita itsekäärittyjä savukkeita sikareita piippua kappaletta kappaletta kappaletta piipullista 80. Milloin olette tupakoinut viimeksi? Jos tupakoitte päivittäin merkitkää vaihtoehto eilen tai tänään 2. 2 pv 1 kk sitten 3. 1 kk puoli vuotta sitten 4. puoli vuotta vuosi sitten 5. vuosi 5 vuotta sitten vuotta sitten 7. yli 10 vuotta sitten 81. Oletteko käyttänyt nikotiinikorvaushoitoa 12 viime kuukauden aikana? Purukumi, laastari, pilleri ym. 1. en ole koskaan käyttänyt 2. en ole käyttänyt 12 viime kuukauden aikana 3. tupakoinnin lopettamisen tukena 4. muusta syystä ALKOHOLI JA PÄIHTEET 82. Oletteko käyttänyt alkoholijuomia 12 viime kuukauden aikana? 1. en (Mikäli ette ole käyttänyt alkoholia, voitte siirtyä kysymykseen 87.) 2. kyllä 83. Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. Ympyröikää se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne. 1. en koskaan 2. noin kerran kuukaudessa tai harvemmin kertaa kuukaudessa kertaa viikossa 5. 4 kertaa viikossa tai useammin 84. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia? Katsokaa oheista laatikkoa annosta annosta annosta annosta tai enemmän YKSI ALKOHOLIANNOS ON: pullo (33cl) keskiolutta tai siideriä tai lasi (12cl) mietoa viiniä tai pieni lasi (8cl) väkevää viiniä tai ravintola-annos (4cl) väkeviä ESIMERKKEJÄ: 0,5 l tuoppi keskiolutta tai siideriä = 1,5 annosta 0,5 l tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä = 2 annosta 0,75 l pullo mietoa (12%) viiniä = 6 annosta 0,5 l pullo väkeviä = 13 annosta A /33

23 85. Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? 1. en koskaan 2. harvemmin kuin kerran kuukaudessa 3. kerran kuukaudessa 4. kerran viikossa 5. päivittäin tai lähes päivittäin 86. Montako lasillista, pullollista tai ravintola-annosta olette juonut seuraavia juomia 7 viime päivän aikana: Ellette ole juonut yhtään, merkitkää 0. keskiolutta (Ill-olutta), keskivahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään ruokakaupassa, alkoholipitoisuus 2,9 4,7%) A-olutta, vahvaa siideriä tai long drink -juomia (myydään vain Alkossa, alkoholipitoisuus yli 4,7%) viiniä viinaa tai muuta väkevää alkoholia 7 viime päivän aikana pullollista (1/3 litraa) pullollista (1/3 litraa) lasillista (1 lasillinen=n. 12 cl) ravintola-annosta (n. 4 cl) 87. Oletteko käyttänyt kannabista (hasis, marijuana) 12 viime kuukauden aikana? 1. en ole koskaan käyttänyt 2. en 3. kyllä RAHAPELEJÄ ovat muun muassa arvontapelit kuten Lotto tai Keno, rahapeliautomaatit kuten hedelmäpeli, raaputusarvat, urheilu- ja raviveikkaus, Veikkauksen pelit, raviveikkaus, vedonlyönti, kasinopelit sekä internetissä pelattavat rahapelit kuten nettipokeri. 88. Kuinka usein Teistä on 12 viime kuukauden aikana tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla Teille ongelma? 1. ei koskaan 2. joskus 3. usein 4. lähes aina 5. en pelaa rahapelejä 23/33 A1005-1

24 ELINTAPAMUUTOKSET 89. Onko joku alla mainituista henkilöistä kehottanut teitä 12 viime kuukauden aikana: Voitte valita jokaiselta riviltä useampia vaihtoehtoja. ei kukaan lääkäri tai hammaslääkäri terveyden/ sairaanhoitaja tai työterveyshoitaja perheenjäsen joku muu lisäämään liikuntaa 5 muuttamaan ruokailutottumuksia terveyssyistä 5 laihduttamaan 5 vähentämään alkoholin käyttöä 5 lopettamaan tupakoinnin 5 UNI 90. Kuinka monta tuntia tavallisesti nukutte yöunta: keskimäärin tuntia. 91. Nukutteko yleensä myös päivällä? 1. keskimäärin tuntia. 2. en yleensä nuku päivällä 92. Nukutteko mielestänne tarpeeksi? 1. lähes aina 2. usein 3. harvoin tai tuskin koskaan 4. en osaa sanoa A /33

25 TAPATURMAT 93. Oletteko joutunut liikennetapaturmaan, jossa olette saanut vammoja 12 viime kuukauden aikana. Millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita useita vaihtoehtoja. en hoitoa kotikonstein hoitoa terveyden- / sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa sairaalahoitoa jalankulkijana 5 pyöräilijänä 5 mopolla tai moottoripyörällä 5 autolla 5 muulla ajoneuvolla (esim. traktori, mönkijä, lumikelkka) Oletteko joutunut tapaturmaan, jossa olette saanut vammoja 12 viime kuukauden aikana. Missä tilanteessa tapaturma tapahtui ja millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita useita vaihtoehtoja. en hoitoa kotikonstein hoitoa terveyden- / sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa sairaalahoitoa työajalla, kodin ulkopuolella 5 vapaa-ajalla, kodin sisätiloissa 5 vapaa-ajalla, kodin piha-alueella 5 vapaa-ajalla, liikuntaharrastuksen yhteydessä, kodin ulkopuolella 5 muulloin, muualla: Käytättekö seuraavia suojaimia tai turvavälineitä? aina usein joskus en ollenkaan kypärää pyöräillessänne 5 turvavyötä auton takapenkillä ei koske minua 5 kellunta/pelastusliivejä veneessä 5 nastoitettuja jalkineita tai kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä liukkaalla kelillä ulkoillessanne 5 25/33 A1005-1

26 VÄKIVALTA 96. Onko joku käyttäytynyt Teitä kohtaan väkivaltaisesti 12 viime kuukauden aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja kultakin riviltä. ei kukaan tuntematon tai puolituttu nykyinen avotai aviopuoliso tai seurustelukumppani muu lähemmin tuntemanne henkilö (muu perheenjäsen, entinen puoliso, ystävä, tuttava, työtoveri) uhannut puhelimessa, kirjeessä, sähköposti- tai tekstiviestissä vahingoittaa fyysisesti uhannut kasvokkain vahingoittaa fyysisesti estänyt liikkumasta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt tai töninyt läimäissyt lyönyt nyrkillä tai kovalla esineellä, potkinut, kuristanut tai käyttänyt jotakin asetta pakottanut sukupuoliyhteyteen pakottanut muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen yrittänyt pakottaa sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen käyttäytynyt väkivaltaisesti jollain muulla tavalla, kuvatkaa yhdellä sanalla: 1 A /33

27 97. Jos olette kokenut väkivaltaa 12 viime kuukauden aikana, onko Teille aiheutunut siitä fyysisiä vammoja? Jos ette ole kokenut väkivaltaa 12 viime kuukauden aikana, siirtykää suoraan kysymykseen 99. Tuntemattoman tai puolitutun väkivalta Nykyisen avio- tai avopuolison tai seurustelukumppanin väkivalta Muun lähemmin tuntemanne henkilön väkivalta ei vammaa mustelmia, ruhjeita haava venähdys, revähdys luunmurtuma hammasvamma raskauden keskenmeno (naiset) sisäinen vamma (esim. sisäelimen vaurio) aivotärähdys muu vamma/sairaus, kuvatkaa yhdellä sanalla: 98. Jos saitte väkivallan seurauksena vammoja 12 viime kuukauden aikana, millaista hoitoa saitte vammoihinne? Voitte valita useita vaihtoehtoja. Tuntemattoman tai puolitutun väkivalta Nykyisen avio- tai avopuolison tai seurustelukumppanin väkivalta Muun lähemmin tuntemanne henkilön väkivalta en saanut hoitoa hoitoa kotikonstein hoitoa terveydenhoitajalta/sairaanhoitajalta lääkärin hoitoa sairaalahoitoa Onko joku vaatinut teiltä kiristämällä tai uhkaamalla rahaa tai omaisuutta 12 viime kuukauden aikana? Voitte valita useita vaihtoehtoja. 1. ei kukaan 2. tuntematon tai puolituttu 3. nykyinen avio- tai aviopuoliso tai seurustelukumppani 4. muu lähemmin tuntemanne henkilö (muu perheenjäsen, entinen puoliso, ystävä, tuttava työtoveri) 27/33 A1005-1

28 PALVELUT 100. Kuinka monta kertaa olette käynyt oman sairautenne (tai raskauden tai synnytyksen) vuoksi 12 viime kuukauden aikana lääkärin, terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla tai tavannut lääkärin tai hoitajan kotonanne: Jos ette ole käynyt kertaakaan, merkitkää 0 kertaa. Mukaan ei lasketa niitä kertoja, jolloin olette ollut sairaalassa sisäänotettuna poti laa na. lääkärin vastaanotolla terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla työterveyshuollossa kertaa kertaa terveyskeskuksessa kertaa kertaa yksityisellä terveysasemalla kertaa kertaa sairaalan poliklinikalla kertaa kertaa hoitajan tai lääkärin kotikäynnillä kertaa kertaa jossakin muualla, missä: kertaa kertaa 101. Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne (tai raskauden tai synnytyksen) vuoksi 12 viime kuukauden aikana ollut yhteydessä puhelimitse: Jos ette ole ollut kertaakaan, merkitkää 0 kertaa. lääkäriin terveyden- tai sairaanhoitajaan kertaa kertaa 102. Oletteko käynyt 12 viime kuukauden aikana: en kyllä terveyskeskuksen hammaslääkärillä 1 2 yksityisellä hammaslääkärillä 1 2 muulla hammaslääkärillä (yliopisto, sairaala jne.) 1 2 hammasteknikolla 1 2 hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanotolla Oletteko ollut sisäänotettuna potilaana vuodeosastolla sairaalahoidossa 12 viime kuukauden aikana? 1. en 2. kuinka monta vuorokautta yhteensä: vrk. A /33

29 104. Oletteko käynyt seuraavissa tutkimuksissa ja tarkastuksissa 5 viime vuoden aikana: Voitte valita useita vaihtoehtoja. en viime (1) vuoden aikana 1-5 viime vuoden aikana suolistosyövän seulontatesti mammografia naisille PAPA-koe naisille (kohdunkaulan irtosolunäyte) eturauhastutkimukseen kuuluva verinäytteestä mitattava PSA-arvo miehille Oletteko osallistunut säännöllisesti johonkin ryhmätoimintaan terveytenne ja hyvinvointinne edistämiseksi 12 viime kuukauden aikana? Yksittäistä luentoa tai keskustelutilaisuutta ei oteta huomioon. laihdutus- tai painonhallintaryhmä tai -kurssi tai muu ruokavalion ja liikunnan muutoksiin tähtäävä ryhmä en kyllä 1 2 niskan tai selän kuntoryhmä 1 2 tupakoinnin lopettamiseen tähtäävä ryhmä tai kurssi 1 2 alkoholin käytön lopettamiseen tähtäävä ryhmä (esim. AA) 1 2 muun päihteenkäytön lopettamiseen liittyvä ryhmä (esim. NA) 1 2 peliriippuvuuteen liittyvä ryhmä 1 2 sairauden omahoitoryhmä (mm. sydänpotilaiden, diabetespotilaiden, mielenterveyspotilaiden ryhmä) henkisen hyvinvoinnin ryhmä (esim. suru-, ero- tai muu keskusteluryhmä) Oletteko mielestänne saanut riittävästi tietoa seuraavista kuntanne palveluista 12 viime kuukauden aikana? ei ole tarvittu tiedottaminen ei ole ollut riittävää tiedottaminen on ollut riittävää terveyspalvelut päivähoitopalvelut sosiaalipalvelut opetustoimen palvelut kirjastopalvelut kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuorisotoimen palvelut /33 A1005-1

30 107. Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kuukauden aikana? Huomioikaa kunnan ja/tai yksityisen palvelutarjoajan tuottamat palvelut. ei ole tarvittu olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu on käytetty, palvelu ei ollut riittävää on käytetty, palvelu oli riittävää terveyskeskuslääkärin vastaanotto sairaanhoitajan vastaanotto terveyskeskuksessa hammashoito fysioterapia työterveyshuolto mielenterveyspalvelut vammaispalvelut päihdepalvelut sosiaalityöntekijän vastaanotto sosiaaliasiamiehen palvelut potilasasiamiehen palvelut lasten hammashoito kasvatus- ja perheneuvolat kunnallinen lasten päivähoito koululaisten iltapäivähoito lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö kouluterveydenhuolto opiskeluterveydenhuolto oppilashuolto (mm. koulukuraattori, koulupsykologi) lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut lastensuojelu toimeentulotuki omaishoidontuki talous- ja velkaneuvonta A /33

31 108. Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia palveluita asuinkunnassanne 12 viime kuukauden aikana? ei ole tarvittu olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu on käytetty, palvelu ei ollut riittävää on käytetty, palvelu oli riittävää kirjastopalvelut sisäliikuntapalvelut (esim. uimahallit, kuntosali) ulkoliikuntapalvelut (esim. urheilukentät, ulkoilureitit) kulttuuripalvelut (esim. elokuvat, teatterit, konsertit, näyttelyt yms.) kansalais- ja työväenopistot nuorisopalvelut, nuorisotilat lasten leikkipaikat tai -puistot 109. Kuinka usein olette käyttäneet seuraavia kulttuuripalveluita 12 viime kuukauden aikana? teatteri-, tanssi-, sirkus-, tms. esittävä taide klassisen/konserttimusiikin konsertti kevyen musiikin tai rock-musiikin konsertti kerran viikossa tai useammin 1-3 kertaa kuukaudessa muutaman kerran vuodessa en ole käyttänyt 12 viime kuukauden aikana kuseo tai taidenäyttely kirjasto elokuvateatteri urheilu- tai liikuntatapahtumassa katsojana muussa kulttuuritapahtumassa katsojana 31/33 A1005-1

32 110. Harrastatteko itse jotakin seuraavista kulttuurin aloista: kirjoittaminen (kaunokirjallisuus, blogit) harrastan 3 kertaa viikossa tai useammin harrastan 1 2 kertaa viikossa harrastan 1 3 kertaa kuussa en ole harrastanut 12 viime kuukauden aikana lukeminen (ei ammattiin liittyvä) musiikki (kuunteleminen, soittaminen tai laulaminen) näytteleminen (harrasteteatteri yms.) maalaaminen, piirtäminen tai muu kuvallinen ilmaisu käsityöt ja muut käden taidot valo- tai videokuvaus muu, mikä? Seuraavat kaksitoista (12) elämänlaatua koskevaa kysymystä kuuluvat Maailman terveysjärjestön WHO:n elämänlaatumittariin, joka on käännetty usealle kielelle ja tarjoaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Muistelkaa elämäänne kahden viime viikon ajalta. Olkaa ystävällinen ja vastatkaa vielä seuraaviin kysymyksiin Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne? 1. erittäin hyvä 2. hyvä 3. ei hyvä eikä huono 4. huono 5. erittäin huono 112. Miten tyytyväinen olette: erittäin tyytyväinen tyytyväinen en tyytyväinen enkä tyytymätön tyytymätön erittäin tyytymätön terveyteenne 5 kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne 5 työhönne 5 itseenne 5 ihmissuhteisiinne 5 asuinalueenne olosuhteisiin 5 mahdollisuuksiinne käyttää julkisia ja/tai muita liikennevälineitä 5 A /33

33 113. Onko teillä: riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne varten tarpeeksi rahaa tarpeisiinne nähden missä määrin mahdollisuuksia vapaa-ajantoimintaan täysin riittävästi lähes riittävästi kohtuullisesti vähän ei lainkaan Missä määrin tunnette, että elämänne on merkityksellistä? 1. en lainkaan 2. vähän 3. kohtuullisesti 4. paljon 5. erittäin paljon 115. Täytittekö lomakkeen yksin vai auttoiko Teitä siinä joku muu? 1. täytin yksin 2. täytin yhdessä puolison kanssa 3. täytin yhdessä jonkun muun sukulaisen kanssa 4. täytin yhdessä hoitajan tai kotiavustajan kanssa 5. minua auttoi joku toinen henkilö. Kuka (esim. naapuri)? KIITOS VASTAUKSISTANNE! Voitte tutustua tuloksiin osoitteessa 33/33 A1005-1

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2010 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011. ESIMERKKI 1. ESIMERKKI 2. Onko terveydentilanne mielestänne Nykyinen pituutenne ja ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksenne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers).

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry.

Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry. Akava-järjestöjen Lomayhdistys A-lomat ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Toimihenkilölomat T-lomat ry Testaaja: KUNTOREMONTTI -testit Organisaatio: Elämäntapakysely Ole hyvä ja vastaa huolella

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita

noin 2 vuotta. Nämä yhteensä ovat 11 vuotta. 3. Kuinka moni ko talouteenne kuuluvista on (älkää laskeko itseänne mukaan): alle 7 -vuotiaita ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2013 Pyydämme Teitä ystävällises vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palau akaa vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta

avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa Kansa- ja peruskoulu lasketaan mukaan. vuotta ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2012 Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU

ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tutkimusnumero -- tarra SVT+D täydentävä tutkimus ILMOITTAUTUMINEN, MITTAUKSET JA HAASTATTELU Tallennuspäivä: / 200 Tallennuksen alkuaika: Sukunimi: Etunimi: Syntymäaika: Sukupuoli: Lähiosoite: Postinumero:

Lisätiedot

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH

ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS, ATH 2011 Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn sitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa ja palauttamaan vastauksne oheisessa vastauskuoressa,

Lisätiedot

kahvia kupillista teetä kupillista Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen

kahvia kupillista teetä kupillista Osallistuessanne tutkimukseen tuette työtä suomalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen AVTK2010 HYVÄ VASTAANOTTAJA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii kansantautien syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja tekee siksi keväisin postikyselyn 5000 Väestörekisteristä satunnaisesti

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton

TAUSTATIEDOT. 1.Oletteko tällä hetkellä: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa asumuserossa tai eronnut leski naimaton AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään 10 päivän kuluessa.kiitos vastauksistanne!lisätietoja tutkimuksesta:

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? Kansaneläkelaitos AMI-hanke KYSELY III Tutkimusnumero Hyvä kuntoutuja! Tämä kysely on osa Kansaneläkelaitoksen toteuttamaa Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanketta (AMI-hanke)

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T4002

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY T4002 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne, terveydestänne ja hyvinvoinnistanne.

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä. 1. KYSELY, lyhyt

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä. 1. KYSELY, lyhyt Tutkimusnumero ja nimi TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY, lyhyt T2070 1 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elinympäristöstänne,

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 5 N1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille. Tämä kyselylomake

Lisätiedot

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?

1. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? Kansaneläkelaitos AMI-hanke KYSELY I Tutkimusnumero Hyvä kuntoutuja! Tämä kysely on osa Kansaneläkelaitoksen toteuttamaa Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanketta ja siihen liitettyä

Lisätiedot

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE

TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TERVEYSKYSELY NUORILLE AIKUISILLE Tämän kyselyn avulla kerätään tärkeimmät tiedot suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä sekä hyvinvoinnista.

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET T4002_2

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET T4002_2 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 1. KYSELY NUORET AIKUISET Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoja eräistä elintavoistanne, työstänne, elin ympäristöstänne, terveydestänne

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja:

Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: TERVEYSKYSELY Oppilaitos: Luokka: Vastaava opettaja: Opiskelutyö edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Terveydentilasta ja kunnosta huolehtiminen on yksi elämän perusedellytyksistä. Pysähdy hetkeksi

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne oheisessa

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Lähisuhdeväkivalta Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Tietoja paperilomakkeen täyttämisestä Kysymyksen jälkeen on merkitty tähti *, jos kyseessä on pakollinen kysymys, johon kaikkien

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

RAND Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen? 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen? RAND - 36 1. Erinomainen 2. Varsin hyvä 3. Hyvä 4. Tyydyttävä 5. Huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen?

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003

KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 KIPUKYSELY Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. 2003 Tämän kyselyn tarkoituksena on saada riittävän monipuolinen kuva kipuongelmastanne. Lomakkeessa on kysymyksiä, joihin pyydämme Teitä vastaamaan joko ympyröimällä

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne oheisessa

Lisätiedot

Quality of Life Questionnaire

Quality of Life Questionnaire Quality of Life Questionnaire Qualeffo-41 (10 December 1997) Users of this questionnaire (and all authorized translations) must adhere to the user agreement. Please use the related Scoring Algorithm. A

Lisätiedot

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ PERUSTIEDOT Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puh.nro: Siviilisääty: OPISKELU JA TYÖELÄMÄ Koulutus, mitä kouluja olet käynyt: Ammatit: Työhistoria: PERHE- JA IHMISSUHTEET Keitä asuu samassa taloudessa kanssasi?

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 tällä

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 22.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet

Kohderyhmä: 5. rotaatioryhmän työlliset sekä aiemmin työssä olleet TYÖVOIMATUTKIMUKSEN AD HOC -LISÄTUTKIMUS 2007: TYÖPAIKKATAPATURMAT JA TYÖPERÄISET SAIRAUDET Lomake / Laura Hulkko tallennettu nimellä AHM07_lomake_fi Helmikuun 2007 alusta lomakkeelle on tehty muutama

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

UNIKYSELY. 2. Sukunimi ja etunimi. 3. Henkilötunnus. 6. Ammatti tai työ. 9. Pituus (cm) Paino tällä hetkellä (kg)

UNIKYSELY. 2. Sukunimi ja etunimi. 3. Henkilötunnus. 6. Ammatti tai työ. 9. Pituus (cm) Paino tällä hetkellä (kg) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI UNIKYSELY Lukekaa koko kysymys ennen vastaamista. Valitkaa sopiva vaihtoehto tai kirjoittakaa kysytty tieto lähinnä viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Merkitkää

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 2

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 2 Liite 9 LA2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 2 Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssin

Lisätiedot

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto

Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Opiskeluterveydenhuolto Lahden sosiaali- ja terveystoimi TERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT 1 (8) Oppilaitos/opintosuunta/ryhmä/luokka Nimi: Osoite: Puhelin: Aloitusvuosi: 20 Henkilötunnus: Kotikunta: Sähköposti: Opiskelu Aiemmat koulutukset

Lisätiedot

Romanien hyvinvointitutkimus HAASTATTELU

Romanien hyvinvointitutkimus HAASTATTELU R003 Tarra Romanien hyvinvointitutkimus HAASTATTELU TAUSTATIEDOT H1. Mikä on äidinkielenne? 1 suomi 2 ruotsi 3 joku muu H1_1. mikä? H2. Mikä on siviilisäätynne? 1 naimisissa 2 avoliitossa 3 naimaton

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY KOTIKÄYNTIMUUNNOS T2072 1 Tässä haastattelussa tiedustellaan eräiden tavallisten infektioperäisten tautien esiintymistä ja tietoja

Lisätiedot

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement.

Copies of this questionnaire and authorized translations can be obtained after signing a user s agreement. International Osteoporosis Foundation QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE Qualeffo-41 (10 December 1997) International Osteoporosis Foundation Copies of this questionnaire and authorized translations can be

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY T2004 1 Tämä kysely täytetään terveystarkastuksen aikana ja palautetaan hoitajalle loppuhaastattelupisteessä. Sen tarkoituksena

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1.

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Liite 3 LA1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 30.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia):

Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3, tms.): Luokkatunnus (merkitse A, B, C, tms., tai jätä tyhjäksi mikäli ei ole rinnakkaisluokkia): VASTAAJAN TUNNUS: OIREKYSELY Alakoulut Kyselylomakkeen täyttöpäivämäärä: / 20 Lapsen etunimi: Lapsen sukunimi: Lapsen ikä: Sukupuoli: Poika 1 Tyttö 2 Koulun nimi: Kunta: Luokkanumero (merkitse 1, 2, 3,

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ohjeet Tällä lomakkeella pyydämme Teitä arvioimaan elämänlaatuanne, terveyttänne ja muita arkielämänne asioita. Vastatkaa kaikkiin

Lisätiedot

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 2.8.2000 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET. 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 2.8.2000 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET. 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet 2.8.2000 AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1999-2000 PÄÄ- JA SIVUTOIMINTO 0 HENKILÖKOHTAISET TARPEET 000 Erittelemättömät henkilökohtaiset tarpeet 01 Nukkuminen 010 Erittelemätön nukkuminen 011 Nukkuminen 012 Valvominen

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET OMAT RUOKA-, LKUNTA- JA UNTOTTUMUKSET Nimi päivämäärä (v) (kk) (pv) Kyselyn tarkoituksena on pohtia arkisia tottumuksiasi. Kysely auttaa sinua huomaamaan, mitä hyvää ja arvokasta arjessasi on. Ole hyvä

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä 2. KYSELY T2004 1 Tämä kysely täytetään terveystarkastuksen aikana ja palautetaan hoitajalle loppuhaastattelupisteessä. Sen tarkoituksena

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimeistään 0 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksne oheisessa

Lisätiedot

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS

FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS FinSote - KANSALLINEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta:

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta: HYVINVOINTITAPAAMINEN 1. tapaaminen / 20 Omaisen syntymävuosi Siviilisääty LÄHEISEN TAUSTATIEDOT Läheiseni on 1. puoliso 3. sisar / veli 2. lapsi 4. joku muu, kuka Syntymävuosi Missä / miten asuu? Diagnoosi(t)

Lisätiedot

MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS Arvoisa vastaanottaja!

MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS Arvoisa vastaanottaja! MIELENTERVEYTTÄ KOSKEVA KYSELYTUTKIMUS 2014 Arvoisa vastaanottaja! Satunnaisotannalla on valittu 10 000 henkilöä Länsi-Suomesta, jotka saavat tämän mielenterveyttä koskevan kyselylomakkeen. Vastaukset

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 29.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, POJAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 48 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, POJAT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 48 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 54 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 54 % FYYSISET TYÖOLOT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita

FYYSISET TYÖOLOT. Varppeen koulu, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koulun fyysisissä työoloissa puutteita FYYSISET TYÖOLOT Koulun fyysisissä työoloissa puutteita 36% Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua 8% Melu ja kaiku haittaavat opiskelua 24% Sopimaton valaistus haittaa opiskelua 12% Huono ilmanvaihto

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Itä-Suomen AVI 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 %

FYYSISET TYÖOLOT. Itä-Suomen AVI 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 % Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa, TYTÖT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 42 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai huoneilma

Lisätiedot

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 %

FYYSISET TYÖOLOT. Koko maa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 % FYYSISET TYÖOLOT Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita 37 % Opiskelutilojen ahtaus haittaa opiskelua Melu ja kaiku haittaavat opiskelua Sopimaton valaistus haittaa opiskelua Huono ilmanvaihto tai

Lisätiedot

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH)

AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) AIKUISTEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUS (ATH) Pyydämme Ttä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian, mielellään viimstään 10 päivän kuluessa. Palauttakaa vastauksenne ohsessa

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Kansalaiskysely Pornainen + kaikki

Kansalaiskysely Pornainen + kaikki Kansalaiskysely 2014 Pornainen + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä vastaajia yhteensä 1421 Pornaisista 45 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 13 vastaajaa 3 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

ARVOISA VASTAANOTTAJA

ARVOISA VASTAANOTTAJA EVTK2009 ARVOISA VASTAANOTTAJA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos* tutkii kansantautiemme syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee siksi joka toinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT 2009

HYVINVOINTIPALVELUT 2009 HYVINVOINTIPALVELUT 2009 Puhelinhaastattelun paperilomake A Taustamuuttujat s. 2 B Hyvinvointi s. 5 C Sosiaaliset suhteet s. 6 D Terveys ja terveyspalvelut s. 7 E Sosiaalipalvelut s. 11 F Läheisapu s.

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET. Seppo Kettunen #iareena18

VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET. Seppo Kettunen #iareena18 VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET Seppo Kettunen 2.2.2018 @sepket #iareena18 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Ikääntyvien hyvinvointi puhuttaa ja eläkkeelle jääminen aiheuttaa elämänmuutoksia,

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN HAJA-ASUTUSALUEIDEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUKSESTA

Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN HAJA-ASUTUSALUEIDEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUKSESTA Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN HAJA-ASUTUSALUEIDEN TERVEYS-, HYVINVOINTI- JA PALVELUTUTKIMUKSESTA Tiina Laatikainen, Maria Semenova, Tiina Vlasoff TULOKSIA POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot