Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti"

Transkriptio

1

2 Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon vuoden 2007 ajantasaistetut tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu, että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 761/2001 vaatimukset. DNV Certification Oy/Ab 2

3 Sisällysluettelo Ympäristöselonteon vahvistamispäätös 2 Sisällysluettelo 3 Raportin sisällöstä 4 Toimitusketjun johtajan katsaus 5 Kauneutta ja suojaa pinnoille jo lähes 150 vuotta 7 Elinkaarianalyysi tuotteen kokonaisvaikutusten mittarina 7 Toimitusketju osana yhteiskuntavastuullisuutta 8 Raaka-aineiden valmistus ja hankinta 8 Tuotekehitys määrittelee perusasiat 8 Maalien tuotanto ja varastointi 9 Tuotteiden käyttövaihe 9 REACH varmistaa tietojen saannin 9 Vastuu tuotteiden turvallisuudesta 9 Yhteiskuntavastuuta ohjaavat periaatteet ja johtamisjärjestelmät 10 Tikkurilan tapa toimia 10 Tikkurila vaikuttamassa 10 Tikkurilan yhteiskuntavastuupolitiikka 10 Henkilöstö 12 Henkilöstöpolitiikan periaatteet 12 Turvallisuuteen panostetaan jatkuvasti 12 Kansainväliset standardit ohjaavat parhaisiin käytäntöihin 13 Työtyytyväisyyttä mitataan kyselyillä 13 Omilla ideoilla lisää tehoa työhön 13 Työhyvinvointia kehitetään jatkuvasti 14 Maailman turvallisin maalitehdas CASE: UVITEC 2D -menetelmä mullistaa tasopintojen käsittelyn 15 CASE: Turvallisuuskeskusteluilla tapaturmia vastaan 16 Ympäristövastuu 17 Vuoden 2007 ympäristövastuun keskeisiä tapahtumia 17 Vantaan tuotantolaitokset 18 Lainsäädännön ja lupien muutokset 18 Välittömät ympäristökustannukset 19 Ongelmajätteet ja materiaalihukka 19 Muut jätteet 19 Jätevedet 19 Liuotepäästöt 20 Hajupäästöt Finnresin-tehtaalta 20 Energian ja veden käyttö 20 Tikkurila maalaa maailmaa 22 CASE: Great Idea! edistää osallistavaa yrityskulttuuria 23 Kansainvälinen vastuullisuus 24 Sertifioitua toimintaa 24 Konsernin henkilöstökysely 24 Verkostot työn tukena 24 CASE: Kauneimmat virolaiskodit palkitaan 25 CASE: Malte-projekti tarjosi suuria haasteita 26 Yhteiskuntavastuuasioita koskevat kyselyt 27 3

4 Yhteiskuntavastuun raportti Raportin sisällöstä Tämä raportti kuvaa Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan toimintaa ja kehitystä Tikkurilan yhteiskuntavastuuohjelman eri osa-alueiden osalta. Sivuilla kerrotaan myös konsernin ulkomaisten yksiköiden toiminnasta tunnuslukujen ja caseesimerkkien avulla. Tulevaisuudessa raportointia kehitetään enemmän koko Tikkurila-konsernin kattavaksi. Raportti sisältää myös Vantaan toimipaikan EMAS-järjestelmän mukaisen ajantasaistamisen vuodelta Raportin sivut on todennettu DNV-sertifioinnin toimesta, ja ne muodostavat em. EMAS-ympäristöselonteon päivityksen. Muilta osin raportti noudattaa soveltaen kansainvälisen GRIohjeistuksen (Global Reporting Initiative G3) suosituksia yritysten yhteiskuntavastuun raportoinnin sisällöstä ja raportointiperiaatteista. Seuraava Tikkurilan Vantaan toimipaikan EMAS-asetuksen mukainen ympäristöselonteko julkaistaan vuoden 2009 toukokuun loppuun mennessä. Raportissa esitetyt tunnusluvut perustuvat yhtiön sisäiseen laskentaan. Vantaan toimipaikan kuten muidenkaan konsernin yksittäisten toimipaikkojen taloudellisia lukuja ei esitetä. Luvut sisältyvät koko Tikkurila-konsernin tulokseen, josta kerrotaan jäljempänä. Tikkurilan ympäristövastuun tunnusluvut sisältyvät emoyhtiö Kemira Oyj:n vuosittain julkaisemaan ympäristöraporttiin. Raportti on ladattavissa osoitteessa com/group/suomeksi/yritysvastuu/ymparistovastuu 4

5 Toimitusketjun johtajan katsaus Tikkurila-konsernin toimitusketjun (Supply Chain) perustehtävänä on jalostaa tuotekehityksen määrittelemistä raakaaineista tuotteita asiakkaille. Toimitusketjun tärkein tehtävä on pitää asiakkaat tyytyväisinä korkealaatuisilla tuotteilla sekä oikeamääräisellä ja oikea-aikaisella saannolla. Tikkurilan toimitusketjuun sisältyvät kysynnän ennustaminen, raaka-aineiden hankkiminen, valmistustoiminnot ja logistiikka. Toimitusketjuajattelun merkittävin ero perinteiseen organisoitumiseen on kokonaisoptimointi, jonka avulla lisätään mm. ekotehokkuutta. Yritysten yhteiskuntavastuun merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa. Tämä on nähtävissä mm. kasvavana huolena ympäristön tilasta ja lisääntyneenä kiinnostuksena seurata yrityksen kokonaisvaltaista toimintaa. Vastuullinen toiminta edellyttää eri sidosryhmien tarpeiden aitoa huomioon ottamista. Olemme kouluttaneet yhteistyökumppaneitamme toimimaan vastuullisesti. Yhteiskuntavastuu edellyttää meiltä avoimuutta myös sellaisissa asioissa, jotka eivät ole edullisia meille. Vastuullinen yritys hoitaa yhteiskuntavastuunsa raaka-ainelähteeltä aina kierrätykseen asti. Tämä on erittäin haasteellinen tehtävä globaalissa toimintaympäristössä mutta toteutettavissa. Tällainen toiminta edellyttää meiltä korkeaa etiikkaa myös sellaisissa maissa, joissa sellainen ei ole vallitseva tapa. On luonnollista, että vastuullinen toiminta vaikuttaa kustannusrakenteeseemme. Uskon kuitenkin, että se on ainoa oikea tapa toimia kehittyvissä maissa. Toiminnan tehokkuus on osa yhteiskuntavastuuta. Ensinnäkin se on merkki siitä, että yritys nauttii sidosryhmiensä luottamusta, ja toiseksi tavoitteellinen ja menestyvä liiketoiminta luo toiminnalle jatkuvuutta, mikä puolestaan takaa yhteiskunnalle verotuloja ja sen jäsenille työnsaantimahdollisuuksia. Kannattavan liiketoiminnan yhtenä perusajatuksena on tuottaa tuotteita ja palveluita tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa raaka-aineiden tehokasta hyödyntämistä tuotantoympäristössä sekä optimoitua kokonaislogistiikkaa. Sillä tavoin edesautamme ympäristökuormituksen pienenemistä. Seuraamme tuottavuutta ja raaka-aineiden hyötysuhdetta säännöllisesti. Tikkurilassa kehitys on viime vuosina ollut hyvä, ja uusia innovaatioita hyödynnetään jatkuvasti. Innovaatio ei aina tarkoita automaation lisäämistä vaan myös kriittisyyttä vallitsevaa toimintatapaa kohtaan. Varastojen nopealla kierrolla varmistetaan, että tuotteet eivät pääse vanhenemaan ja joudu sen vuoksi hävitettäviksi. Toinen tärkeä seikka on varastotoimintojen optimointi, jolloin esimerkiksi kylmissä olosuhteissa säästetään energiaa. Korkea laatu ja toiminnan kriittinen tarkastelu takaavat sen, että asiakas saa korkealaatuisia tuotteita ja mahdolliset virheet havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myös tuotekehitys on merkittävässä roolissa ympäristöasioiden hoidossa. Toimitusketju valmistaa tai valmistuttaa tuotteensa tuotekehityksen spesifikaatioiden perusteella. Tuotekehityksen kanssa onkin luotu yhteinen toimintamalli, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä ekotehokkuutta. Toimintatapa on ollut käynnissä reilun vuoden, ja tulokset ovat rohkaisevia. Työturvallisuus on myös keskeisessä asemassa toimitusketjussa. Merkittävin osa Tikkurila-konsernin työntekijöistä työskentelee toimitusketjun palveluksessa. Turvallisella työympäristöllä ja toiminnan tehokkuudella näyttäisi olevan varsin voimakas korrelaatio. Turvallisuuden parantamiseen on panostettu viime vuosina merkittävästi esimerkiksi Vantaan toimipaikalla. Keskeisin haaste on edelleen oman henkilökohtaisen vastuun ymmärtäminen. Panostus on alkanut tuottaa myös tuloksia. Tapaturmataajuus (LTA1) oli Vantaan toimipaikalla 11,8 kun se edellisenä vuonna oli 22. Koko konsernin LTA1 oli 6,9 ja edellisenä vuonna 8,2. Maailman turvallisin maalitehdas -tavoitteeseen (LTA1 < 2) on vielä matkaa. Tavoite on haasteellinen mutta toteutettavissa viimeistään vuonna Huolimatta positiivisesta kehityksestä meidän on tunnistettava vastuumme vieläkin paremmin. Meillä on vielä paljon tehtävää niin ekotehokkuudessa kuin toiminnan kehittämisessä. Petri Miettinen Toimitusketjun johtaja Tikkurila-konserni 5

6 6 Vastuullinen johtaminen

7 Kauneutta ja suojaa pinnoille jo lähes 150 vuotta Vuonna 1862 perustettu Tikkurila kehittää, markkinoi ja tuottaa maaleja yksityisille kuluttajille ja ammattilaisille sekä teollisuudelle. Kauppa- ja rakennusmaaleja tehdään Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Venäjällä, Puolassa, Saksassa ja Ukrainassa. Teollisuusmaalien valmistusta on Suomen ohella Puolassa ja Venäjällä. Tikkurilalla on lisäksi myyntiyhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Venäjällä, Kazakstanissa, Tšekin tasavallassa, Romaniassa, Valko-Venäjällä ja Kiinassa. Tikkurila-konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaan toimipaikan yhteydessä. Suurimmat tuotantoyksiköt sijaitsevat Vantaalla ja Pietarissa kummankin vuosituotanto on runsaat 60 milj. litraa. Tikkurila on osa Kemira Oyj:tä, jonka maaliliiketoiminnasta se vastaa nimellä Kemira Coatings. Tikkurila-konsernin kauppa- ja rakennusmaaliliiketoiminnasta vastaa Tikkurila Deco, jonka osuus myynnistä on noin 80 %. Teollisuusmaaliliiketoiminnasta vastaa Tikkurila Industrial Coatings noin 20 %:n osuudella myynnistä. Vuonna 2007 Tikkurila-konsernin liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 625,2 milj. euroa. Myynnin kehitys oli hyvä kaikilla markkina-alueilla, erityisesti Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Orgaaninen kasvu oli 9 %. Lisäksi liikevaihtoa kasvattivat huhtikuussa 2007 toteutunut kahden venäläisen teollisuusmaaliyhtiön yritysosto ja Pekingissä sijaitsevan myyntiyhtiön toiminnan käynnistyminen toukokuussa. Koko vuoden liikevoitto oli 73,1 milj. euroa (72,1 milj. euroa vuonna 2006). Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä kasvoi 15 % ja oli 64,3 milj. euroa (55,7 milj. euroa). Liikevoittoprosentti nousi 9,9 %:sta 10,3 %:in. Raportointivuonna liikevaihdosta noin 80 % tuli Suomen ulkopuolelta. Lisää tietoa taloudellisesta tuloksesta on löydettävissä osoitteesta -> sijoittajat. Tikkurila-konsernin henkilöstön määrä raportointikaudella kasvoi, ja oli vuoden lopussa noin henkeä. Vantaalla työskentelee noin 940 henkeä, joten 75 % konsernin henkilöstöstä tekee työtään Suomen ulkopuolella. Tikkurila Oy:n tytäryhtiöt Tikkurila Paints Oy ja Tikkurila Coatings Oy sulautuivat emoyhtiöönsä Fuusio ei vaikuta henkilöstön asemaan tai työehtoihin, mutta selkeyttää Tikkurila-konsernin juridista rakennetta ja Suomen toimintoja. Elinkaarianalyysi tuotteen kokonaisvaikutusten mittarina Tikkurilan liiketoiminnan vaikutusta vastuullisuuden näkökulmasta voidaan tarkastella esimerkiksi tuotteiden elinkaarianalyysin avulla. Elinkaarella tarkoitetaan tuotteen koko tuotanto- ja käyttöhistoriaa kehdosta hautaan. Elinkaari alkaa luonnosta saatavista raaka-aineista ja energiasta, jatkuu tuotteen valmistuksella ja käyttövaiheella päättyen käytetyn tuotteen tai sen ainesosien hylkäämiseen. Maalin elinkaari voidaan jakaa seuraviin osa-alueisiin: A. Tuotekehitys tuotteiden ja palvelujen suunnittelu ja kehittäminen B. Toimitusketju raaka-aineiden valmistus ja hankinta maalien valmistus, varastointi ja toimitus asiakkaille C. Maalien käyttö maalien levitys käyttökohteessa maalatun kohteen hävitys elinkaaren lopussa. Maalin elinkaari on sidoksissa maalattavan alustan ja rakenteen elinkaareen. Kokonaisuuden kannalta on kysymys kohteen käyttöiän pidentämisestä: mitä pidempään maalattu esine tai muu kohde kestää ja mitä harvemmin sen pintaa tarvitsee maalata, sitä vähemmän kulutetaan resursseja. Optimaaliseen tulokseen pyrkiminen asettaa vaatimuksia myös maalin käyttäjälle, sillä oikean tuotteen valinta ja vastuullinen käyttö vähentävät maalin ja maalattavan kohteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Lisätäkseen loppukäyttäjien tietoja oikeasta maalien käytöstä Tikkurila julkaisee etiketin, tuoteselosteen ja käyttöturvallisuustiedotteen lisäksi myös paljon ohjeita tuotteiden valintaan ja käyttöön sekä kaupoissa jaettavaksi että kotisivuillaan. Eri sidosryhmien tarpeiden tunnistamiseksi on tehty sidosryhmäkartoitus, jonka keskeisiä tuloksia esiteltiin viime vuoden yhteiskuntavastuuraportissa. Raportti on ladattavissa osoitteesta 7

8 Vastuullinen johtaminen Toimitusketju osana yhteiskuntavastuullisuutta Toimitusketjutoiminnon tavoitteena on kehittää koko Tikkurilan toimintaa ja asiakaspalvelua siten, että kaikkien ostojen sekä tuotannon ja logistiikan prosesseja ohjataan aikaisempaa tehokkaammin yhtenäisinä materiaali- ja rahavirtoina. Samalla halutaan parantaa toiminnan seurantamahdollisuutta läpi koko toimitusketjun. Raaka-aineiden valmistus ja hankinta Maalin raaka-aineiden valmistuksessa on oleellista tarvittavien resurssien (materiaali, energia yms.) kulutus sekä tuotannon välittömät ympäristövaikutukset (päästöt, jätteet yms.) tuotelitraa kohti. Kullakin raaka-aineella on vastuuhenkilö sekä ostossa että tuotekehityksessä. Entistä läheisempi yhteistyö tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä raaka-ainetoimittajien kanssa parantaa tehokkuutta raaka-aineiden ja toimittajien valinnoissa, laatuja kustannustietoisuudessa sekä logistiikassa. Useille raaka-aineille ei ole korvaavia vaihtoehtoja mutta valitsemalla vastuullinen toimittaja voidaan usein vaikuttaa tuotteen elinkaaren aikaiseen resurssien kulutukseen. Arvioinnin kannalta merkityksellisiä asioita ovat mm. lähtöaineiden riittävyys luonnossa ja näiden uusiutuvuus, lähtöaineiden hyödyntämisen ja maalien raaka-aineiden valmistuksen ja kuljetuksen aiheuttamat päästöt sekä energian, veden yms. resurssien käyttö. Mikään maaleissa laajemmin käytetty yhdiste ei kuitenkaan ole merkityksellinen resurssien riittävyyden kannalta. Vuonna 2006 Tikkurila-konsernin osto, tuotanto ja logistiikka yhdistettiin toimitusketjuksi (Supply Chain). Myöhemmin siihen liitettiin vielä kysynnän ja raaka-ainetarpeiden suunnittelu ja ennustaminen (Demand Supply Planning). Toimitusketjun perustaminen onkin osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Tuotteiden saatavuus on parantunut huolimatta kasvaneesta kysynnästä ja pääoman kierto tehostunut oleellisesti. Samalla on saavutettu kustannussäästöjä ja parannettu tuottavuutta. Tuotekehitys määrittelee perusasiat Raaka-aineiden ja tarvikkeiden valinta määräytyy tuotteelta vaadittavien ominaisuuksien perusteella, ja tämän valinnan tekee tuotekehitys asiakkailta ja myynniltä saamiensa reunaehtojen ja haasteiden puitteissa. Seuraavissa elinkaaren vai- 8

9 heissa toimitusketjun eri osaprosessien merkitys on ratkaiseva ja perusperiaatteet voidaan kuvata viereisellä sivulla olevan taulukon mukaisesti. Tuotekehityksen merkitystä vastuullisuuden näkökulmasta ei voi liioitella: sen avulla voidaan vastata niin tulevaisuuden lainsäädännöllisiin haasteisiin kuin aktiivisesti parantaa tuotteiden ympäristö- ja käyttäjäystävällisyyttä. Maalien tuotanto ja varastointi Maalin tuotannon ja varastoinnin aiheuttamaa ympäristökuormitusta seurataan Tikkurilan Vantaan toimipaikan omien mittarien kautta. Tärkeimmät näistä löytyvät raportin ympäristövastuusivuilta (17 20). Tuotteiden käyttövaihe Tuotteiden vastuulliseen käyttöön liittyvä neuvonta, suositukset yms. ohjaus toteutuvat turvallisuusinformaation, myynnin, markkinointiviestinnän ja neuvonnan avulla. Tosiasiallisesti tällaista markkinointiviestintää harjoittaa koko organisaatio omien sidosryhmiensä kautta. Maalituotteiden käyttöön liittyvistä ympäristövaikutuksista tärkeimpänä pidetään haihtuvien liuotteiden (VOCpäästöjen) aiheuttamaa otsonimuodostuksen lisääntymistä alailmakehässä. Kyse ei siten ole kasvihuonekaasuista tai ilmastonmuutoksen edistämisestä. VOC-päästöjä lukuun ottamatta maalituotteiden käytön vaikutus ekosysteemiin on hyvin vähäinen, joten tämä huomioon ottaen vesiohenteista vaihtoehtoa voidaan lähes aina pitää ekologisesti suositeltavampana kuin liuoteohenteista. Tikkurilan tuotteiden käytön osuus ihmisen toiminnan aiheuttamista VOC-päästöistä Suomessa on 3 4 %, joten asia on niin merkittävä, että liuotepitoisten maalien korvaaminen vesiohenteisilla, niukkaliuotteisilla ja liuotteettomilla tuotteilla onkin ollut yksi yhtiön tuotekehityksen päätavoitteista jo vuosien ajan. Yleisin maalipakkausmateriaali Tikkurilassa on pelti; muovipakkauksia käytetään varsin vähän. Metallipakkausten keruujärjestelmä on toiminut Suomessa Mepak-Kierrätys Oy:n organisoimana vuoden 2000 alusta, ja keruu on onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Tikkurila osallistuu aktiivisesti ko. pakkausmateriaalien hyödyntämisjärjestelmän kehittämiseen. Tikkurila antaa perusohjeet maalausjätteiden käsittelystä sekä ammattikäyttäjille että kuluttajille. Jätehuolto on Suomessa hyvin järjestetty, joten maalausjätteet eivät merkittävästi kuormita ympäristöä. REACH varmistaa tietojen saannin Kirjainyhdistelmää REACH käytetään Euroopan unionin uudesta kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevasta asetuksesta, joka astui voimaan REACHin mukaiset menettelyt tulevat voimaan vaiheittain 11 vuoden kuluessa. REACH muodostuu sanoista Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja luvanvaraisuus). Aineen rekisteröinnin suorittaa se yritys, joka valmistaa tai maahantuo EU-alueelle kyseistä ainetta yli tonnin vuodessa. Seoksia, kuten maaleja, ei tarvitse sellaisenaan rekisteröidä. Maalissa saa kuitenkin käyttää vain sellaisia aineita, jotka niiden valmistajat tai maahantuojat ovat rekisteröineet. Maalinvalmistaja on siis jatkokäyttäjä. Jatkossakin tiedot käytettävien kemikaalien turvallisesta käytöstä kulkevat aineiden valmistajilta maalien valmistajille ja edelleen käyttäjille käyttöturvallisuustiedotteen muodossa. Siihen lisätään uusia tietoja, joissa kuvataan tarvittaessa entistä tarkemmin aineen turvallista käyttötapaa. Lisätietoja: Vastuu tuotteiden turvallisuudesta Tikkurilan liiketoiminta lähtee periaatteesta, jonka mukaan asiakkaiden, loppukäyttäjien, ympäristön ja oman henkilöstön turvallisuus on varmistettava. Tärkeimpänä keinona on uusien tuotteiden kehittäminen ja nykyisten uudistaminen, mistä esimerkkinä ovat liuoteohenteisten tuotteiden tilalle kehitetyt vesiohenteiset, niukkaliuotteiset ja liuotteettomat vaihtoehdot. Kuluttajia ohjataan lisäksi erilaisin keinoin suosimaan tällaisia tuotteita. Turvallisuustoimintaa säätelee myös REACH, EU:n uusi kemikaaliasetus. Vastatakseen REACHin asettamiin vaatimuksiin Tikkurila perusti vuonna 2007 työryhmän (REACH Task Force), jonka tehtävänä on yhtiön sisäisten tietojen ja toimenpiteiden koordinointi. Vantaan toimipaikalla kerätään keskitetysti tietoa kaikista konsernin käyttämistä raaka-aineista. 9

10 Vastuullinen johtaminen Yhteiskuntavastuuta ohjaavat periaatteet ja johtamisjärjestelmät Tikkurilan tapa toimia Tikkurila noudattaa liiketoiminnassaan Kemira Oyj:n liiketapaperiaatteita, jotka puolestaan noudattavat OECD:n suosituksia monikansallisille yhtiöille. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Tikkurila on sitoutunut toimimaan eettisesti ja noudattamaan lakeja kaikissa toiminnoissa ja kaikissa maissa, joissa sillä on toimintaa. Yhtiö edellyttää vastaavaa sitoutumista myös liikekumppaneiltaan. Liiketoimintayksiköiden johto ja esimiehet kaikilla tasoilla vastaavat siitä, että henkilöstö tuntee ja ymmärtää liiketapaperiaatteiden vaatimukset. Esimiesten tulee myös valvoa periaatteiden noudattamista ja toimia itse hyvänä esimerkkinä. Vantaan toimipaikka on sitoutunut myös kemianteollisuuden Responsible Care Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Lisätietoja ohjelman sisällöstä on saatavissa osoitteessa www. chemind.fi. Tikkurilan yhteiskuntavastuuohjelman tulee heijastua käytännön toimintoihin kaikilla konsernin toimipaikoilla. Periaatteiden toteutumista Vantaan toimipaikalla valvotaan säännöllisillä auditointimenettelyillä. Tikkurila vaikuttamassa Tikkurila on jäsenenä organisaatioissa, joiden tehtäviin kuuluu edunvalvonnan ohella myös seurata toimialan ympäristötehokkuutta, turvallisuutta, lainsäädännön vaatimusten toteutumista ja vastuullista liiketapaa. Näitä ovat mm. Kemianteollisuus ry, Väriteollisuusyhdistys ry ja Euroopan maaliteollisuuden kattojärjestö CEPE. Konsernin edustajat toimivat näiden organisaatioiden erilaisissa hallinto- ja yhteistyöelimissä. Tikkurilan oma yhteiskuntavastuupolitiikka on määritelty seuraavasti: Missio Kehittää ja tuottaa tuotteita ja palveluja siten, että niitä voidaan koko elinkaaren ajan käyttää sosiaalisesti, eettisesti ja ympäristönsuojelullisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Visio Olla turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasioissa maaliteollisuuden johtava yritys. Strategia Vuotuisiin toimintasuunnitelmiin, tavoitteisiin ja tulosten analysointiin perustuva johtamisjärjestelmä. Toiminnan käytännön linjaamiseksi politiikasta on johdettu neljä yhteiskuntavastuuta ohjaavaa periaatetta: A. B. C. D. Tuotteiden tulee olla turvallisia ihmiselle ja ympäristölle. Tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämisen tavoitteena on parantaa ekotehokkuutta eli tuotantopanosten ja resurssien säästeliästä käyttöä. Hyvin hoidetut ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat vaikuttavat positiivisesti yhtiön taloudelliseen tulokseen. Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus ovat perusedellytyksiä yrityksen menestykselle. Linjausten tarkempi kuvaus löytyy Tikkurilan verkkosivuilta osoitteesta Tikkurila_Oy_Vantaa_yhteiskuntavastuuohjelma.pdf 10

11 Sosiaalinen vastuu 11

12 Sosiaalinen vastuu Henkilöstö Vuonna 2007 Tikkurilan Vantaan toimipaikka oli työpaikka noin 940 hengelle, joista 47,7 % oli työntekijöitä, 51,5 % toimihenkilöitä ja 0,8 % yhtiön johtoon kuuluvia. Miesten keski-ikä oli 41,7 ja naisten 42,1 vuotta. Toimipaikka on myös monikulttuurinen, sillä vuonna 2007 sen henkilöstössä oli edustettuna 17 eri kansallisuutta. Henkilöstön työsuhteet ovat pitkäaikaisia. Työssäolovuosia on keskimäärin 13,1 vuotta (toimihenkilöillä 14,1 vuotta ja työntekijöillä 12,0 vuotta). Toimipaikan henkilöstöstä noin 69 % kuuluu ammattiliittoihin. Henkilöstöryhmillä on myös edustajat Vantaan toimipaikan johtoryhmässä. Henkilöstöpolitiikan periaatteet Tikkurila kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä lakeja ja sopimuksia kuten YK:n Ihmisoikeuksien julistusta ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työelämän oikeuksia koskevaa julistusta. Kaikkia kohdellaan tasavertaisesti työnsaannissa ja työskentelyolosuhteissa rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä tai kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästä riippumatta. Häirintä tai muu sopimaton käyttäytyminen työpaikalla ei ole sallittua. Ammatillinen järjestäytyminen ja muu yhdistymisvapaus on jokaisen Tikkurilan työntekijän henkilökohtainen oikeus. Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti vuosina Vantaan toimipaikalla seurataan ja edistetään tasa-arvon kehittymistä erityisesti seuraavilla alueilla: rekrytointi, henkilöstön ja työn kehittäminen, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä sukupuoliselta häirinnältä suojaaminen. Lisäksi seurataan ja kehitetään palkkausjärjestelmien toimivuutta tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen palkanmuodostuksen periaatteen pohjalta. Turvallisuuteen panostetaan jatkuvasti Henkilöstön turvallisuuden jatkuva parantaminen on yksi Tikkurilan avaintavoitteista. Tikkurilan Vantaan toimipaikan TM ohjelma (Turvallisin Maalitehdas 2012) ohjaa henkilöstön turvallisuuden parantamista. Turvallisuuskulttuurin parantaminen on yksi keskeisimmistä työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Työturvallisuuden tasoa ja kehittymistä mitataan teollisuudessa yleisesti tapaturmataajuudella LTA1 (vähintään päivän poissaolon aiheuttaneita tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti). Näin mitattuna saavutettiin vuonna 2007 merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna: LTA1-taajuus putosi 22: sta 11,8:aan eli lähes puolella. Luku on Tikkurilan Vantaan toimipaikan alhaisin siitä lähtien, kun tapaturmataajuutta on 1970-luvulla alettu seurata. Merkittävimpiä tähän positiiviseen kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä olivat mm: johdon aktiivinen ote ja näkyvä kiinnostus turvallisuusasioihin turvallisuuskeskustelujen ja turvallisuusilmoitusten määrän merkittävä kasvu tapaturmien ja vaarallisimpien läheltä piti -tapausten avoin analysointi tehostettu turvallisuuskoulutus aktiivinen ja avoin turvallisuusviestintä. Myös riskianalyysien jatkotoimien toteutus näkyi tuloksissa. Vuoden 2008 tavoitteena on saada LTA1-luku alle 8:n, mikä käytännössä tarkoittaa, että tapaturmien määrän pitää olla alle 12, kun niitä vuonna 2007 oli 18 kpl. Kansainväliset standardit ohjaavat parhaisiin käytäntöihin Turvallisuuden parantaminen edellyttää systemaattista ja suunnitelmallista toimintaa. Tätä varten on kehitetty erilaisia standardoituja menettelytapoja, kuten työterveys- ja työtur- 12

13 vallisuusasioissa OHSAS standardi. Marraskuussa 2007 Tikkurilan Vantaan toimipaikalle myönnettiin tämän standardin mukainen sertifikaatti. Standardin mukaiset menettelytavat sisällytettynä Tikkurilan toimintajärjestelmäkokonaisuuteen muodostavat perustan turvallisuuskulttuurin ja -käytäntöjen kehittämiselle Vantaan toimipaikalla. Tikkurila-konsernissa OHSAS-sertifikaatti on toinen, sillä Puolassa Dębicassa toimiva Tikkurila Polska S.A. sai ko. sertifikaatin työturvallisuus- ja työterveystoiminnalleen jo syksyllä jälkeen sovittujen toimenpiteiden seurauksena oli tapahtunut positiivista kehitystä. Tikkurila tukee henkilöstönsä työssä kehittymistä järjestämällä erilaisia koulutuksia ja osallistumalla henkilökunnan omaehtoisen opiskelun kustannuksiin. Koko Vantaan toimipaikkaa koskeva kehityshanke Tikkurilalaiset osaajat käynnistettiin keväällä Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöstön kuvaa omasta työstään ja sen merkityksellisyydestä, lisätä henkilökohtaista vastuunottoa työssä sekä kiinnittää huomiota työhyvinvointiin. Hanke päättyy vuoden 2008 aikana. Työtyytyväisyyttä mitataan kyselyillä Henkilöstön tyytyväisyyttä omaan työhönsä ja Tikkurila-konserniin seurataan henkilöstökyselyiden avulla. Toukokuussa 2007 tehty kysely käsitti kaikki konsrnin toimipaikat. (Toukokuussa 2008 tehdyn kyselyn tulokset eivät ole vielä tiedossa.) Vantaan toimipaikan selvimmät yhteiset vahvuudet olivat työnantajakuvan lisäksi koulutusmahdollisuudet ja työskentelyedellytykset. Myös esimiestyö ja päätöksenteon demokraattisuus saivat erittäin positiivista palautetta. Kehittämistä on edelleen työn haastavuudessa ja mielenkiintoisuudessa, henkilökohtaisessa vastuunotossa työstä ja työn stressaavuudessa. Kyselyn tulokset käsiteltiin osastokohtaisesti, ja niiden perusteella laadittiin osastokohtaiset toimintasuunnitelmat seuraavalle raportointikaudelle. Aikaisemmat osastokohtaiset toimenpiteet ovat tuottaneet hyvää tulosta, sillä 60,2 % kyselyyn vastanneista henkilöistä koki, että edellisten kyselyjen Omilla ideoilla lisää tehoa työhön Työhyvinvointiin vaikuttaa myös jokaisen mahdollisuus osallistua oman ja koko yhtiön toiminnan kehittämiseen. Tikkurilan Vantaan toimipaikalla järjestettiin vuonna 2007 ideointikampanja, jonka tarkoituksena oli kerätä ideapankkiin ehdotuksia oman työympäristön tai työtehtävien parantamiseksi. Ideoita saatiin aina pienistä arkipäivää helpottavista nikseistä koulutukseen ja yrityskuvan tukemiseen saakka. Kemira järjesti koko konsernin kattavan innovaatiokilpailun lisäämään henkilöstön osallistumista ja auttamaan sitä menestymään kansainvälisessä kilpailussa. Parhaan innovaation tekijät palkittiin tuntuvalla rahasummalla kseäkuussa Työhyvinvointia kehitetään jatkuvasti Tikkurilan Vantaan toimipaikan oma työterveyshuolto tekee 13

14 Sosiaalinen vastuu jatkuvasti työhyvinvointia tukevia käytännön toimia. Näitä ovat mm. vapaaehtoiset ja lakisääteiset terveystarkastukset, koulutus sekä työterveyshuollon yhteistyö eri osastojen sekä työryhmien kanssa. Koulutuksessa tärkeimpänä osa-alueena oli työergonomia vuonna Koulutusta järjestettiin noin sadalle siivouksen ja kunnossapidon henkilölle. Työterveyshuollon kautta hallinnoidaan myös Tikkurilan ulkopuolista, työkykyä ylläpitävää kuntoutusta. Vantaan toimipaikalla otettiin käyttöön uusi päihteettömyysohjelma vuodenvaihteessa 2006/2007. Vastaavaa kirjallista ohjelmaa ei aikaisemmin ollut, joskin käytännössä toimintamalleja on toteutettu jo pitemmän aikaa. Ohjelma on osa Tikkurilan aktiivista työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa. Syksyllä otettiin käyttöön Kemiran mallin mukaan uusi työhyvinvoinnin työkalu, joka tarjoaa jokaiselle tietoa omasta työ- ja toimintakyvystä sekä kartoittaa terveyteen liittyviä riskitekijöitä. Vapaaehtoisuuteen perustuva voimavara- ja diabeteskysely toteutettiin osassa Vantaan toimipaikkaa loppuvuodesta 2007, ja kartoitus jatkui vuonna Kartoituksesta vastaa ulkopuolinen konsulttiyritys. Maailman turvallisin maalitehdas 2012 Ohjelmaan liittyviä hankkeita toteutettiin aktiivisesti tapaturmataajuuden putoaminen lähes puoleen vuoden 2007 aikana on selkein osoitus toimenpiteiden vaikutuksesta. Turvallisuuskulttuuri ei kuitenkaan kehity itsestään vaan edellyttää jatkuvaa tukea ja kaikkien osapuolten todellista sitoutumista. Vuoden 2008 keskeisiksi työturvallisuushankkeiksi on sovittu seuraavat toimenpiteet: turvallisuuskeskustelujen ja ilmoitusten määrän lisääminen kannustamalla, palkitsemalla sekä entistä paremmalla seurannalla ja palautteenannolla täsmäkoulutuksen lisääminen pienryhmissä, joissa arvioidaan oman työn riskejä työolosuhteiden kehittäminen yhteistyössä henkilöstöosaston asiantuntijoiden ja työterveysaseman kanssa tekemällä perusteellisia työpaikkaselvityksiä ja työhygieenisiä mittauksia turvallisuuskampanjoilla vaikuttaminen, aiheina nosto töiden turvallisuus, liikkuminen pimeällä jne. 14

15 Case UVITEC 2D -menetelmä mullistaa tasopintojen käsittelyn Loppuvuodesta 2005 Tikkurila toi markkinoille kolmiulotteisille kappaleille tarkoitetun UVITEC 3D -menetelmän, jolla ultraviolettivalolla (UV) kovettuvia pintakäsittelyaineita kovetetaan hapettomassa tilassa. Uusin kehitystyön saavutus on UVITEC 2D -menetelmä, jolla UV-kovetus tehdään tasomaisille kappaleille käyttäen uudentyyppistä hapen syrjäyttämistekniikkaa ja UV-LED -valolähteitä. Tikkurila ja amerikkalainen Phoseon Technology ovat suunnitelleet ja toteuttaneet puolijohdetekniikkaan perustuvan UV-kovetuslaitteen ko. sovellukseen. Lisäksi Tikkurila on kehittänyt uuteen teknologiaan sopivat UVkovettuvat pintakäsittelyaineet. Kovetus ilman hapen läsnäoloa parantaa huomattavasti pinnan kestävyyttä. Uusi menetelmä soveltuu kaikille puumateriaaleille sekä lämpöherkille muovimateriaaleille. Menetelmän etuja ovat mm. UV-LED-valolähteiden hyvin pitkä kestoikä ja alhainen energiankulutus. Kovetuksen yhteydessä ei muodostu lainkaan otsonia. Koeajot asiakkaiden kanssa aloitettiin alkuvuodesta 2008, ja jo ensimmäiset testit teollisen mittakaavan UV-kovetuslaitteella ovat osoittaneet menetelmän toimivuuden. UVITEC 2D -menetelmä pääsi kesäkuussa 2008 jaetulle ensimmäiselle sijalle koko Kemira-konsernin kattavassa innovaatiokilpailussa. Vuoden 2007 parhaaksi valittavalta innovaatiolta edellytetään, että keksintö tukee liiketoimintastrategiaa, on ainutlaatuinen sekä patentoitavissa. Sen tulee olla myös nopeasti kaupallistettavissa. 15

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT

YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät YMPÄRISTÖSUOJELUN OHJAUSKEINOT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit Teollisuuden toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSELONTEON KEHITYSMITTAREIDEN PÄIVITYSTIEDOT VUODELTA 2009

YMPÄRISTÖSELONTEON KEHITYSMITTAREIDEN PÄIVITYSTIEDOT VUODELTA 2009 1 (6) 2.3.21 YMPÄRISTÖSELONTEON KEHITYSMITTAREIDEN PÄIVITYSTIEDOT VUODELTA 29 Tikkurilan ympäristöasioiden kehitystä seurataan vuosittain monien eri mittarien avulla. Tässä dokumentissa on päivitetty edellisessä

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

TIKKURILAN VANTAAN TOIMIPAIKAN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

TIKKURILAN VANTAAN TOIMIPAIKAN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI TIKKURILAN VANTAAN TOIMIPAIKAN YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUODELTA 2004 Ympäristöselonteon päivitystietojen vahvistamispäätös SFS-Inspecta Sertifi ointi Oy on akkreditoituna todentajana (FIN-V-001) tarkastanut

Lisätiedot

Teknos 2009 PF, 7.4..2009

Teknos 2009 PF, 7.4..2009 Teknos 2009 PF, 7.4..2009 Visiomme Teknos haluaa olla teknisesti edistyksellisillä maali- ja pinnoiteratkaisuillaan johtava paikallinen maalintoimittaja asiakkailleen Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Tikkurilan yhtiökokous. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 10.4.2013

Tikkurilan yhtiökokous. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 10.4.2013 Tikkurilan yhtiökokous Toimitusjohtaja Erkki Järvinen 10.4.2013 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä makrotaloudellista

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Tammi - maaliskuu 2001 lyhyesti

Tammi - maaliskuu 2001 lyhyesti Tammi - maaliskuu 21 lyhyesti Liikevaihto 651 milj., jatkuvan liiketoiminnan kasvu 13 % Liikevoitto 57 milj., kasvu > 5 % Tulos / osake,28, kasvu > 1% Oma pääoma / osake 9,41 Ensimmäinen omien osakkeiden

Lisätiedot

Tikkurila. Sijoitus Invest 2010 Wanha Satama 18.11.2010. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. Sijoitus Invest 2010 Wanha Satama 18.11.2010. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila Sijoitus Invest 2010 Wanha Satama 18.11.2010 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Sisältö Katsaus Tikkurilaan Toimintaympäristö ja strategia Näkymät 2010 Taloudelliset tavoitteet 2 Katsaus Tikkurilaan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Tikkurilan Vantaan toimipaikka

Tikkurilan Vantaan toimipaikka 4 5 8 8 3 1 9 2 Tikkurilan Vantaan toimipaikka 1 Konttori 2 Tutkimuskeskus 3 Koulutuskeskus Paletti 4 Finnresin-tehdas 5 Monicolor-tehdas 6 Temacolor-tehdas 7 Novacolor-tehdas 8 Varastot 9 Koekenttä 2

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET Materiaalitehokkuus ja jätteenhallinta kattavat eläinraaka-aineen kaikkien osien hyödyntämisen, pakkausmateriaalien käytön pienentämisen sekä tuotantohävikin ja ruokajätteen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO Mikael Reims Manager Green Growth yritysfoorumi Helsinki, 28.5.2013 NEFCO Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007

Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007 Pääpaino kannattavuuteen Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.27 Sisältö Kemiran tammi-maaliskuu Liiketoiminta-alueet tammi-maaliskuu Näkymät 2 Kemiran tammi-maaliskuu Tunnusluvut Q1/7 Q1/6 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner Group Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtava teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyritys. Olemme alan asiantuntijoita ja yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrimme

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Tikkurila. Pörssi-ilta Oulu 17.11.2010. CFO Jukka Havia

Tikkurila. Pörssi-ilta Oulu 17.11.2010. CFO Jukka Havia Tikkurila Pörssi-ilta Oulu 17.11.2010 CFO Jukka Havia Sisältö Katsaus Tikkurilaan Toimintaympäristö Näkymät 2010 Taloudelliset tavoitteet 2 Katsaus Tikkurilaan Tikkurila lyhyesti Tietoa Tikkurilasta Markkina-asema

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Tikkurila. Varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Finlandia-talo. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. Varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Finlandia-talo. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila Varsinainen yhtiökokous Finlandia-talo Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä,

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto [Tekijän nimi ja osasto] 3.5.2017 1 Työsuojeluvalvonnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Kemira GrowHow. Kemira. Kemira GrowHow. Siilinjärvi. Kaivos. Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama

Kemira GrowHow. Kemira. Kemira GrowHow. Siilinjärvi. Kaivos. Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama Kemira Siilinjärvi Kaivos Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama Kemira-konserni kuuluu Kemira-konserniin, joka on listattu Helsingin pörssissä. Suomen valtio perusti Kemiran vuonna

Lisätiedot

TIKKURILA OY TIKKURILA COATINGS OY TIKKURILA PAINTS OY TIKKURILA SERVICES OY YMPÄRISTÖSELONTEKO 2003

TIKKURILA OY TIKKURILA COATINGS OY TIKKURILA PAINTS OY TIKKURILA SERVICES OY YMPÄRISTÖSELONTEKO 2003 TIKKURILA OY TIKKURILA COATINGS OY TIKKURILA PAINTS OY TIKKURILA SERVICES OY YMPÄRISTÖSELONTEKO 2003 2 1 3 4 5 6 7 8 Tikkurilan Vantaan toimipaikka 1 Konttori 2 Tutkimuskeskus 3 Koulutuskeskus Paletti

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kestävä globaali talous

Kestävä globaali talous Kestävä globaali talous Johtaminen 2020 Next Best Practices seminaari Keski-Suomen kauppakamari 10.5.2012 Tuula Pohjola Crnet Oy 11.5.2012 Copyright Crnet Oy 1 Eettistä tehokkuutta Tuula Pohjola TkT Erityisala

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot