Ajankohtaista Avin valvonnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista Avin valvonnassa"

Transkriptio

1 Ajankohtaista Avin valvonnassa Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien päivä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla yhdessä vastuu perusoikeuksien turvaamisesta (PerustusL 22 ) Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden turvaaminen ja edistäminen palvelujen saatavuus ja alueellinen yhdenvertaisuus Palvelurakenteet ja palvelujen järjestäminen monella eri tavalla edellyttää valvonnan uudelleen tarkastelua Valvontaan käytettävät resurssit rajalliset ja näköpiirissä ei ole resurssilisäyksiä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

3 Valvonnan lähtökohta Palvelujen toteuttamisessa ja valvonnassa lähtökohtana on vähimmäispalvelutaso, joka toteuttaa kansalaisten perusoikeudet, vastaa ihmisten yksilölliseen tarpeeseen ja luo kaikille edellytykset ja mahdollisuudet toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä mahdollisesta toiminnallisesta tai muusta rajoitteesta riippumatta Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

4 Valvonta- ja ohjausviranomaisten työnjaosta STM yleisesti suunnittelee, ohjaa ja valvoo sosiaalihuoltoa Valvira ohjaa aluehallintovirastoja niiden toiminnan yhdenmukaistamiseksi Valvoo ja ohjaa asioissa, jotka ovat periaattellisesti tärkeitä ja laajakantoisia Koskevat toimintaa useamman aluehallintoviraston alueella tai koko maata Jotka liittyvät Valvirassa käsiteltävään valvonta-asiaan Asiat, jotka aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään Aluehallintovirasto Ohjaa, suunnittelee ja valvoo toimialueellaan Kunta Ohjaa ja valvoo kaikkia alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja ja toisen kunnan puolella toimivia yksityisiä palveluntuottajia, joista kunta ostaa palveluja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

5 Kunta valvontaviranomaisena Kunnan oman toiminnan valvonta Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien valvonta (ostopalvelut sekä oman kunnan alueella toimivien yksiköiden valvonta) Ennakollinen valvonta kunnan lausunnot lupaviranomaiselle ja rekisteröinti-ilmoitusten vastaanottaminen Käyttöönottotarkastukset kunta hyväksyy palvelusetelillä tuotettujen palvelujen tuottajat Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan oikeuksien ja asiakkaan tarvitsemien palvelujen saatavuuden lainmukaisuuden valvonta Kunnan yksinomainen valvontavelvollisuus, kun kunta ostaa toimeksiantosopimuksiin perustuvia palveluja yksityisiltä henkiöiltä, jotka antavat palveluja omassa kodissaan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

6 Säännöksiä yksityisten sosiaalipalvelujen valvontatehtävistä kunnille Valvontaviranomaisia ovat sosiaalihuoltolain 6 :ssä tarkoitettu kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija, aluehallintovirasto sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (L yksityisistä sosiaalipalveluista 1 4-kohta) Tarkastusoikeus myös kunnilla (17 ) Aluehallintovirasto ja kunnan toimielin ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja (34 ) Kunnan toimielimen on heti ilmoitettava valvonnassa tietoon tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista ao. aluehallintovirastolle. Kunnan toimielimen on lisäksi ilmoitettava aluehallintovirastolle 17 :n perusteella tekemistään tarkastuksista ja niitä koskevista johtopäätöksistään (35 ) Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

7 Ilmoituksenvaraiset palvelut - Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista kirjallinen rekisteröinti-ilmoitus kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan (L yksityisistä sosiaalipalveluista 11 ) - Kuntakohtaisesta rekisteröinnistä säännökset päivähoitolaissa (päivähoito), palvelusetelilaissa (setelipalvelut) ja henkilötietolaissa (muut palvelut) - Valtakunnallista rekisteröintiä varten kunta tekee ilmoituksen AVI:lle, paitsi ei kotipalvelun tukipalveluista ja yksityisestä perhepäivähoidosta - Kunnan valvonta ennakkovalvontaa Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

8 Kunta lausunnon antajana lupaviranomaiselle Valvontaviranomaisten välinen yhteistyö Ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen lupahakemuksiin Sisältö tärkeä! Tunnettava lainsäädäntö/ suositukset/valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niihin liittyvät arviointikriteerit Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

9 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvonnasta Tilastotietoja v 214 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

10 Kantelut Kuka tahansa voi tehdä Ei edellytä asianosaisasemaa Kohdentuu viranomaiseen tai viranomaiseen palvelussuhteessa olevaan tai julkista hallintotehtävää hoitavaan yksityiseen palveluntuottajaan (PL 124 ) Kaikenlainen viranomaistoiminta, lainvastainen menettely, passiivisuus Jälkikäteinen valvonta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

11 Paj uko ski Sosiaali- ja terveydenhuollon käsiteltäväksi tulleet kantelut vuosina Kpl Terveydenhuolto Sosiaalihuolto

12 Paj uko ski Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaistut kantelut vuosina Kpl Terveydenhuolto Sosiaalihuolto

13 Paj uko ski Sosiaalihuollon vastuualueella käsitellyt kantelut vuonna Päätös 67 Rauennut 13 Vastattu kirjeellä 8 Kantelu siirretty 7

14 Paj uko ski Sosiaalihuollon kantelut toimialoittain vuonna Toimeentulotuki Lastensuojelu Vammaispalvelut Lapsen huolto ja tapaamisoikeus Vanhustenhuolto Muu Sosiaalityö Kehitysvammaisten erityishuolto Mielenterveyspalvelut Omaishoito Päihdehuolto Kotipalvelu (muu kuin vanhusten) Elatusapu- ja isyysasiat Lasten päivähoito Laaja-alainen organisaatiotarkastus Kasvatus- ja perheneuvonta

15 Paj uko ski Palvelun tuottajaan kohdistuneet sosiaalihuollon kantelut (kpl) vuonna 214 Yksityinen; 9 Julkinen; 58

16 Paj uko ski Sosiaalihuollon kantelujen pääasiallinen syy vuonna Menettelytapa Palvelun laatu ja sisältö Palvelun/päätöksenteon käsittelyaika Asiakkaan kohtelu Tietosuoja ja salassapito Palvelun saatavuus Asiakasmaksut Asiakirjamerkinnät Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen Asiakkaan tiedonsaantioikeus Vaihtoehtojen selvittäminen Todistukset tai lausunnot Muu

17 Kantelut Pohjois-Pohjanmaa Kantelut Kainuu Adobe Acrobat Document Adobe Acrobat Document Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

18 Paj uko ski Sosiaalihuollon kantelujen seuraamukset vuonna Huomion kiinnittäminen 28 Ei toimenpiteitä 19 Käsityksen ilmaiseminen 14 Huomautus 3 Päätös valvonnan jatkamisesta 2 Kehotus 1 Uhkasakko

19 Paj uko ski Sosiaalihuollon käsiteltäväksi tulleet kantelut ja kantelut, joihin on annettu päätös v Käsiteltäväksi tulleet Annettu päätös

20 Valitukset ja oikaisut Muutoksenhakuviranomainen Erityishuolto-ohjelmaa koskevat oikaisupyynnöt (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/ ) Erityishuolto-ohjelmaa koskevat valitukset ((laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/ ) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

21 Valitusten/oikaisuvaatimusten aihe vuonna Erityishuollon antaminen 4 Erityishuolto-ohjelman hyväksyminen Erityishuollon lopettaminen 21 Paj uko ski

22 Valitusten/oikaisuvaatimusten seuraamukset vuonna Hylätty 2 Hyväksytty 1 Jätetty käsittelemättä 1 Palautettu uudelleen käsiteltäväksi 22 Paj uko ski

23 Sosiaalihuollon käsiteltäväksi tulleet ja ratkaistut valitukset ja oikaisuvaatimukset v Käsiteltäväksi tulleet Ratkaistu Paj uko ski

24 Sosiaalihuollon valvonta Jälkikäteistä, reaktiivista valvontaa Ilmoitukset, omasta aloitteesta otetut valvontaan otetut Suunnitelmaperusteinen valvonta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

25 Sosiaali- ja terveydenhuollon käsiteltäväksi tulleet valvonta-asiat vuosina Kpl Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Paj uko ski

26 Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaistut valvonta-asiat vuosina Kpl Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Paj uko ski

27 Paj uko ski Sosiaalihuollon käsiteltäväksi tulleet valvonta-asiat v Kpl Valvontaohjelmiin perustuva valvonta Oma-aloitteinen valvonta Muu valvonta-asia yhteensä

28 Paj uko ski Sosiaalihuollon ratkaistut valvonta-asiat v Kpl Valvontaohjelmiin perustuva valvonta Oma-aloitteinen valvonta Muu valvonta-asia yhteensä

29 Paj uko ski Sosiaalihuollon käsiteltäväksi tulleet valvonta-asiat ja valvonta-asiat, joihin annettu ratkaisu v Kpl Käsiteltäväksi tulleet Annettu ratkaisu

30 Paj uko ski Sosiaalihuollon käsiteltäväksi tulleet ja ratkaistut valvonta-asiat vuonna Vireille tulleet Ratkaistut Valvontaohjelmiin perustuva Oma-aloitteinen Muu valvonta-asia Yhteensä

31 Paj uko ski Sosiaalihuollon ratkaistut valvonta-asiat (valvontaratkaisut ja valvontakertomukset) vuonna Kpl Valvontaohjelmiin perustuva valvonta Oma-aloitteinen valvonta Muu valvonta-asia Yhteensä Valvontaratkaisut Valvontakertomukset

32 Paj uko ski Sosiaalihuollon valvonta ratkaisuittain vuonna Päätös 86 Valvonta-/tarkastuskertomus 23 Vastattu kirjeellä 3 Kooste 2 Siirretty 1 Rauennut 1

33 Sosiaalihuollon valvonta toimialoittain vuonna Vanhustenhuolto Vammaispalvelut Lastensuojelu Kehitysvammaisten erityishuolto Toimeentulotuki Mielenterveyspalvelut Muu Omaishoito Lapsen huolto ja tapaamisoikeus Päihdehuolto Sosiaalityö Laaja-alainen organisaatiotarkastus Kotipalvelu (muu kuin vanhusten) Kasvatus- ja perheneuvonta Elatusapu- ja isyysasiat Lasten päivähoito Paj uko ski

34 Paj uko ski Sosiaalihuollon valvonnan kohdistuminen palveluntuottajiin (kpl) vuonna 214 Yksityinen; 3 Julkinen; 79

35 Yksityisten valvonta 214 Valvonta kohdentunut toimialoittain Vanhustenhuolto Vammaisten palvelut Lastensuojelu Mielenterveyspalvelut Tarkastuskäynnit Vanhustenhuolto Kehitysvammaisten palvelut Päihdehuolto Mielenterveyspalvelut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

36 Valvonta Pohjois-Pohjanmaa Adobe Acrobat Document Valvonta Kainuu Adobe Acrobat Document Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

37 Paj uko ski Sosiaalihuollon valvonta-asioiden pääasiallinen syy vuonna Palvelun laatu ja sisältö Menettelytapa Palvelun/päätöksenteon käsittelyaika Palvelun saatavuus Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen Muu Asiakasmaksut Asiakkaan kohtelu Asiakkaan tiedonsaantioikeus Tietosuoja ja salassapito Vaihtoehtojen selvittäminen Todistukset tai lausunnot Asiakirjamerkinnät

38 Paj uko ski Sosiaalihuollon valvonnan seuraamukset vuonna Huomion kiinnittäminen 34 Ei toimenpiteitä 31 Päätös valvonnan jatkamisesta 22 Kehotus 11 Määräys puutteen korjaamiseksi 5 Käsityksen ilmaiseminen 4 Huomautus 2 Uhkasakko

39 Paj uko ski Sosiaalihuollon valvonnan palvelumuodot vuonna Asumispalvelu 31 Laitoshoito 5 Muu avohuolto 2 Päivä- ja työtoiminta 1 Perhehoito

40 Valvonnassa esille tulleita asioita Henkilöstömitoitus ja henkilöstörakenne Asiakkaan kohtelu ja menettely Perushuolenpidon puutteet (ravitsemus, hygienia) Luvanmukainen toiminta Terveydenhuollon palvelujen antaminen ilman lupaa Rajoitustoimenpiteiden käyttäminen Lääkeluvat ja lääkitysvirheet Vastuuhenkilön rooli ja vastuu Asiakirjamerkintöjen tekeminen Kunnan valvontavelvollisuus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

41 Lainsäädännön muutoksista Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

42 Kantelu- ja muistutusmenettelyä koskevat muutokset Kantelumenettely (Hallintolain 8 a luku), voimaan Muistutusmenettely (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista), voimaan Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

43 Hallintokantelua koskevat muutokset Hallintolakiin säännökset hallintokantelusta, joiden tavoitteena: Selkeyttää ja täsmentää kantelumenettelyä Laillisuusvalvonnan tehostaminen ja kokonaisvaikuttavuuden lisääminen riittävä harkintavalta ja joustavuus kantelukäsittelyyn, kevennetyt menettelyt Resurssien suuntaaminen nykyistä enemmän ennakolliseen, suunnitelmalliseen ja ennaltaehkäisevään ohjaukseen ja valvontaan Kanteluratkaisut kohdennetummin sellaisiin asioihin, joissa valvovilla viranomaisilla on tarve ja mahdollisuus laillisuusvalvonnalliselle reagoinnille Kanteluprosessin nopeuttaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

44 ..jatkuu 53 a Tehdään toimintaa valvovalle viranomaiselle Ei luo viranomaiselle toimivaltaa olla valvova viranomainen, toimivaltasäännökset erillislainsäädännöstä Pääsääntö: viranomainen ei tutki yli 2 vuotta vanhaa asiaa, poikkeaminen erityisestä syystä Asian yleinen merkitys Asian merkitys kantelijalle tai kantelun kohteelle Kantelun kohteena olevan menettelyn merkittävyys Kantelijan tosiasiallinen mahdollisuus reagoida säännönmukaisen vanhentumisajan puitteissa Valvova viranomainen arvioi ja ratkaisee, onko erityinen syy HE: lähtökohtana, ettei yli 5 vuotta vanhempaa asiaa oteta tutkittavaksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

45 jatkuu 53 b hallintokantelun käsittely Alustava oikeudellinen kokonaisarvio Missä laajuudessa kantelu on aiheellista ottaa tutkittavaksi Viranomaisen harkintavalta ja menettelyn joustavuus HE: onko kantelun perusteella syytä epäillä jotain sellaista menettelyä, jonka johdosta sen tulisi valvontavelvollisuuden täyttääkseen ryhtyä selvittämään asiaa.. HE: Valittavien toimenpiteiden ja niiden laajuuden osalta harkintavalta laaja ja harkintaa ohjaavien seikkojen joustavia HaVM: Selvitys- ja kuulemistarve tulee arvioida kantelun laadun ja luonteen perusteella aina tapauskohtaisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

46 jatkuu 53 b hallintokantelun käsittely Toimenpiteet, joihin viranomainen ryhtyy - Tapauskohtainen harkinta, millaisiin toimenpiteitä kantelu edellyttää Laillisuusvalvonnan kannalta keskeiset kysymykset keskiössä Jotkut kanteluperusteista voivat edellyttää ns. täysimittaista tutkintaa ja toiset voi jäädä ns. summaarisempaan käsittelyyn Näkökulmat toimenpiteiden valintaan He:n mukaan: Lain noudattaminen ja mahdollisen virheen merkittävyys Oikeusturvanäkökulma: onko toimintaan mahdollista reagoida säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin vai onko kyse ns. tosiasiallisesta toiminnasta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

47 jatkuu 53 b hallintokantelun käsittely Voi johtaa myös muuhun menettelyyn esim. valvontaasia, esitutkinta, muutoksenhaku, muistutusmenettely => kantelumenettelyn toissijaisuus (osa voi jäädä kantelukäsittelyyn) Ei aihetta enempiin toimenpiteisiin, jos Ei syytä epäillä lainvastaista menettelyä Asia on jo aiemmin tutkittu eikä esitetty uutta selvitystä Viranomaisella ei ole toimivaltaa Kantelu vanhentunut (>2v/>5v) Asia vireillä toisessa viranomaisessa Asiaan on mahdollista hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

48 jatkuu hallintokantelun käsittely 53 b Hallintokantelua käsiteltäessä on noudatettava hyvän hallinnon periaatteita ja turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita asia välittömästi koskee Hallintokantelumenettelyssä ei päätetä kenenkään oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta (vrt. 53 d :n muutoksenhakukielto) HaVM: Hallintolain soveltaminen joustavasti HaVM: Kanteluasioihin saattavat tapauskohtaisesti soveltua lähes sellaisenaan hallintopäätöksen valmistelua ja päätöksentekoa koskevat säännökset. Toisaalta kantelulla voi olla niin yleinen luonne tai kantelukirjelmä voi olla siinä määrin täsmentymätön, ettei hallintolain menettelyperiaatteiden mukaiselle käsittelylle ole edellytyksiä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

49 Hallintokantelun johdosta annettava hallinnollinen ohjaus 53 c Säännös määrittää tavat, jolla hallinnollista ohjausta kanteluratkaisussa annetaan, jos valvottavan todetaan menetelleen virheellisesti Hallinnollisen ohjauksen toissijaisuus suhteessa muihin laissa säädettyihin menettelyihin: virkamiesoikeudellisiin seuraamuksiin, hallintopakon käyttöön ja rikosoikeudelliseen seuraamukseen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

50 Hallinnollisen ohjauksen tapoja 1. Käsityksen ilmaiseminen lainmukaisesta menettelystä 2. Huomion kiinnittäminen 3. Huomautus 4. (Vakava huomautus) HE: voi käyttää myös em. lievempiä hallinnollisen ohjauksen muotoja/tarvittaessa voi korostaa hallinnollisen ohjauksen merkitystä menettelyn moitittavuuden asteen edellyttämällä tavalla 5. Muussa laissa säädetty menettely ( jos kantelun kohteena oleva teko tai laiminlyönti siihen antaa aihetta) - rikosoikeudellinen/virkamiesoikeudellinen/muu valvonta- asia Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

51 Muistutusmenettely Asiakaslain ja potilaslain muutokset, voimaan Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutuksia suhteessa kanteluihin vahvistetaan muutoksella Koskee sekä yksityistä että julkista sektoria Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai hoivaan, niiden laatuun tai niihin liittyvään kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaiselle Valvova viranomainen voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

52 jatkuu Jatkossa viranomaiskäsittelyyn otetaan vakavat asiat, kuten epäilyt vakavasta virheestä ammattitoiminnassa Kannustetaan asioiden käsittelyyn muistutuksena siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan tai potilaan moite on kohdistunut Antaa toimintayksilölle mahdollisuuden myös valvoa paremmin omaa toimintaa Toimintayksikön tai johtavan viranhaltijan kirjattava muistutus ja käsiteltävä asianmukaisesti sekä annettava kirjallinen perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa Muutoksenhakukielto muistutusvastaukseen Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään Muistutuksen tekeminen ei vaikuta oikeuteen kannella Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

53 Kantelun siirto muistutusmenettelyyn (asiakaslain 23a ) Muistutus kanteluun nähden ensisijainen keino Jos asiassa ei ole tehty muistutusta, valvova viranomainen arvioi, onko kantelu tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena ja voi siirtää asian ao. toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi. Siirto välittömästi ja ilmoitus kantelijalle Toimintayksikön on annettava tieto siirrettyyn asiaan annetusta vastauksesta siirron tehneelle valvontaviranomaiselle Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

54 Lopuksi Valvonnalla potilaiden/asiakkaiden kohtelu ja turvallisuus paremmaksi Valvontaviranomaisten roolien selkiyttäminen ja yhteistyön kehittäminen Omavalvonnan kehittäminen Suunnitelmallista ja kohdennettua Valvonnan tulee olla kaikille osapuolille turvallista ja asianmukaista Esimiesten, työyhteisön ja kollegojen tuki kantelun, selvitysten tai muutoin valvonnan kohteeksi joutuneille tarpeen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lakimies Heli Kajava

55 . KIITOS

Palvelun laadun varmistaminen ja valvonta

Palvelun laadun varmistaminen ja valvonta Palvelun laadun varmistaminen ja valvonta Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut: Palvelujen laadun varmistaminen ja ikäihmisten osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen Oulu 28.11.2017 1 Sosiaali-

Lisätiedot

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa

Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Valvonnasta muuttuvissa rakenteissa Kuntajohdon, sosiaali- ja terveydenhuollon johdon, esimiesten ja luottamushenkilöiden hallintopäivä 6.2.2014 5.2.2014 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaisuudet

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaisuudet Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaisuudet Sosiaalihuollon valvontapäivä 8.5.3 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Sosiaalihuollon ylitarkastaja Pirjo Mäkeläinen 9.5.3 Sosiaalihuollon kantelut, valitukset

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

VUONNA 2017 KÄSITELLYT SOSIAALIHUOLLON VALVONTA- ASIAT

VUONNA 2017 KÄSITELLYT SOSIAALIHUOLLON VALVONTA- ASIAT VUONNA 7 KÄSITELLYT SOSIAALIHUOLLON VALVONTA- ASIAT Sosiaalihuollon käsiteltäväksi tulleet ja ratkaistut valvonta-asiat vuonna 7 8 77 35 46 4 7 Vireille tulleet Ratkaistut 6 4 Valvontaohjelmiin perustuva

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta

Ajankohtaista aluehallintovirastosta Ajankohtaista aluehallintovirastosta Sosiaalihuollon ylitarkastajat Marja-Leena Alanko ja Jaana Jokiniitty Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Sosiaalihuollon ylitarkastajat

Lisätiedot

Omavalvonta aluehallintoviraston näkökulmasta

Omavalvonta aluehallintoviraston näkökulmasta Omavalvonta aluehallintoviraston näkökulmasta Omavalvontaseminaari/Omavalvonta työpaja 15.11.2017 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla on yhdessä vastuu

Lisätiedot

Kunnan valvontavelvollisuus

Kunnan valvontavelvollisuus Kunnan valvontavelvollisuus Lastensuojelun ajankohtaispäivä Oulu 11.9.2013 Rovaniemi 12.9.2013 13.9.2013 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla yhdessä vastuu

Lisätiedot

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi

LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro Rovaniemi LAPIN KIRJAAMISVALMENTAJIEN VERKOSTOPÄIVÄ Valvontaviranomaisen puheenvuoro 30.10.2017 Rovaniemi Sari Husa Sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Toimintaa ohjaavista säännöksistä Laki

Lisätiedot

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa

Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Sijaishuollon valvonnasta aluehallintovirastossa Näkökulmia sijaishuollon lastensuojelutyöhön Petrea 29.10.2014 1 Toimivaltapykäliä SHL 3.2 : aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu,

Lisätiedot

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen valvonta vanhustenhuollossa Vanhustyön johdon päivä Oulu 20.3.2014 21.3.2014 1 Sosiaalihuollon palvelujen valvonnasta Julkisella vallalla,

Lisätiedot

Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta

Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ohjaus ja valvonta Sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Jokiniitty Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AVISTA

AJANKOHTAISTA AVISTA AJANKOHTAISTA AVISTA 7.1.214 Hannele Havanka Aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/hannele Havanka 7.1.214 1 Sosiaali- ja terveyspalvelut- yksikkö Yksikön päällikkö, Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Entä, jos omavalvonta pettää? Alueellinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnasta Oulu

Entä, jos omavalvonta pettää? Alueellinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnasta Oulu Entä, jos omavalvonta pettää? Alueellinen seminaari sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnasta Oulu 21.9.2016 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta Julkisella vallalla, valtiolla ja kunnilla on

Lisätiedot

Aluehallintovirasto omaishoidon tuen toteutumisen valvojana

Aluehallintovirasto omaishoidon tuen toteutumisen valvojana Aluehallintovirasto omaishoidon tuen toteutumisen valvojana Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja, YTT PSAVI, Maija Pelkonen, POL 15.4.211 1 Puheenvuoron runko Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu Hanna Ahonen

Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu Hanna Ahonen Kunnan velvollisuus valvoa yksityisiä sosiaalipalveluja Oulu 28.5.2013 Hanna Ahonen 28.5.2013 Hanna Ahonen 1 Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta Laki yksityisistä sosiaalipalveluista ja sitä koskeva

Lisätiedot

VUONNA 2017 KÄSITELLYT TERVEYDENHUOLLON VALVONTA-ASIAT

VUONNA 2017 KÄSITELLYT TERVEYDENHUOLLON VALVONTA-ASIAT VUONNA 7 KÄSITELLYT TERVEYDENHUOLLON VALVONTA-ASIAT Terveydenhuollon käsiteltäväksi tulleet ja ratkaistut valvontaasiat vuonna 7 8 69 5 9 Vireille tulleet 7 8 Ratkaistut Valvontaohjelmiin perustuva valvonta

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos.

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos. Muistutukset Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Lausunto ja selvitykset lähetetään kantelijalle tiedoksi tämän päätöksen mukana.

Lausunto ja selvitykset lähetetään kantelijalle tiedoksi tämän päätöksen mukana. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.12.2016 Dnro OKV/1734/1/2015 1/5 ASIA Itä-Suomen aluehallintoviraston menettely KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 11.12.2015 osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut Itä-Suomen

Lisätiedot

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta

Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta Sosiaalihuoltolain toimeenpanon aluekierros 2015 14.1.2015 Valvira 1 Valvonta ja ohjaus Sosiaalihuoltolaista (710/1982) jäävät voimaan

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

Lastensuojelun työkokous PS AVI, Oulu

Lastensuojelun työkokous PS AVI, Oulu Lastensuojelun työkokous 25.4.2018 PS AVI, Oulu Hanna Toiviainen, Johtaja, FT (kansanterveys),ytm Peruspalvelut, oikeusturva, luvat -vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Twitter: @HKToiviainen

Lisätiedot

Ajankohtaista yksityisen terveydenhuollon valvonnasta. Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä

Ajankohtaista yksityisen terveydenhuollon valvonnasta. Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä Ajankohtaista yksityisen terveydenhuollon valvonnasta Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016 1 Terveydenhuollon valvonnan tarkoitus Valvontaviranomaiset huolehtivat omalta osaltaan siitä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Aluehallintoviraston keinot sisäilmaongelmien ratkaisuissa. Opetus- ja kulttuuritoimi

Aluehallintoviraston keinot sisäilmaongelmien ratkaisuissa. Opetus- ja kulttuuritoimi Aluehallintoviraston keinot sisäilmaongelmien ratkaisuissa Opetus- ja kulttuuritoimi 13.11.2015 1 Aluehallintovirastossa käsitellään koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia Työsuojeluvastuualue Oikeusturva

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työvaliokunta Mika Forsberg

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa. Työvaliokunta Mika Forsberg Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta/ sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa Työvaliokunta 13.2.2019 Mika Forsberg Perhe-ja sosiaalipalvelut Toimialajohtaja Mika Forsberg Johdon assistentti Tuija

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammahuolto Ylitarkastaja Saija Kujansuu 22.11.2016 1 LSSAVI, kehitysvammahuolto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kehitysvammahuollon paikantaminen

Lisätiedot

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta Ulla Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirasto Helsinki 29.3.2017 29.3.2017 1 Varhaiskasvatus Suomessa Lapset ja huoltajat Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus ja valvonta

Kehitysvammahuollon ohjaus ja valvonta Kehitysvammahuollon ohjaus ja valvonta Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä 18.5.2017 Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa

Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustenhuollon palvelujen valvonta aluehallintovirastossa Vanhustyön johdon päivä 20.3.2014 20.3.2014 1 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PSAVI PSAVI on yksi (1) Suomen kuudesta (6) AVIsta PSAVI:n

Lisätiedot

ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ. Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 20.3.

ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ. Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 20.3. ASIAMIEHEN TEHTÄVÄT VANHUSASIAKKAAN OIKEUKSIEN TOTEUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Sosiaali- ja potilasasiamies Arja Björnholm, Oulun kaupunki 1 Oulun seutukunnan sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta * Oulu, Hailuoto,

Lisätiedot

lainmukainen toiminta?

lainmukainen toiminta? Miten varmistetaan palvelujen hyvä laatu ja lainmukainen toiminta? omavalvonta palvelujen yhteinen kehittämisväline viranomaisvalvonnan painopisteet ja toteuttamistavat Helsinki Sosiaalineuvos Hanna Ahonen,

Lisätiedot

Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus

Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito. Konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere talo. 17.11.2011 Elina Akaan-Penttilä,

Lisätiedot

Asumisen palveluiden laatu ja valvonta

Asumisen palveluiden laatu ja valvonta Asumisen palveluiden laatu ja valvonta 15.3.2018 Sari Mehtälä, ylitarkastaja sari.mehtala@valvira.fi @mehtalas Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto, PEOL Aluehallintoylilääkäri Jari Vepsäläinen,

Itä-Suomen aluehallintovirasto, PEOL Aluehallintoylilääkäri Jari Vepsäläinen, Terveydenhuollon kantelujen ja muiden valvonta-asioiden asioiden tilastoja vv. 1999 2013 ISAVIssa Aluehallintoylilääkäri Jari Vepsäläinen 26.2.2014 1 Terveydenhuollon kaikki valvonta-asiat asiat ISLHssa

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

VALVONTAVIRANOMAISTEN

VALVONTAVIRANOMAISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN ROOLI OIKEUKSIEN TOTEUTTAMISESSA Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin I 15.5.2014 Sanna Hyttinen VÄITÄN, ETTÄ Valvontaviranomaisilla on suurempi ja monipuolisempi rooli yksilön

Lisätiedot

Ylitarkastaja Marja-Sisko Tallavaara Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, t Valvira

Ylitarkastaja Marja-Sisko Tallavaara Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, t Valvira Valvonta ja ohjaus Ylitarkastaja Marja-Sisko Tallavaara Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, t Valvira 25.3.2014 1 Viranomaisvalvonnan tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon lainmukaisuuden,

Lisätiedot

VT Mirjam Araneva Lastensuojelun perhehoidon päivät Lastensuojelun perhehoito julkisena hallintotehtävänä

VT Mirjam Araneva Lastensuojelun perhehoidon päivät Lastensuojelun perhehoito julkisena hallintotehtävänä VT Mirjam Araneva Lastensuojelun perhehoidon päivät 8.11.2018 Lastensuojelun perhehoito julkisena hallintotehtävänä Mikä on julkinen hallintotehtävä ja mitä vaatimuksia sen hoitamiseen liittyy? Julkinen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon valvonta

Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokomaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 11.11.2015 Jenna Uusitalo,

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus kehitysvammahuoltoon

Ajankohtaiskatsaus kehitysvammahuoltoon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Ajankohtaiskatsaus kehitysvammahuoltoon 26.5.2016 1 Vaasa Tampere Jyväskylä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Etelä- Pohjanmaa Keski- Pohjanmaa Pohjanmaa

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 V Luento: Sosiaaliturvan muutoksenhakujärjestelmä ja muu jälkikäteinen oikeusturva Ryhmätyötehtävä: Minkälainen on sosiaaliturvan

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon palvelujen tilanne ja toimivuus valvonnan ja lupahallinnon Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Kehitysvammahuollon palvelujen tilanne ja toimivuus valvonnan ja lupahallinnon Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Kehitysvammahuollon palvelujen tilanne ja toimivuus valvonnan ja lupahallinnon Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Marja-Leena Kärkkäinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Johtaja Oulussa 23.8.2012

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta

Ajankohtaista aluehallintovirastosta Ajankohtaista aluehallintovirastosta Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Alanko Etelä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat OikeusHyvään ESAVI, Marja-Leena Alanko 19.4.2017

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessit ja niiden kehittäminen

Valvonta-asioiden käsittelyprosessit ja niiden kehittäminen Valvonta-asioiden käsittelyprosessit ja niiden kehittäminen Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Johtaja Tarja Holi Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut

Valvontasuunnitelma. Aikuisväestön palvelut 2015 Valvontasuunnitelma Aikuisväestön palvelut Taitto Johanna Kuusisto Kuvitus Kuvat omistaa Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin julkaisu Aikuisväestön lautakunta 11.6.2014 73 Valvontasuunnitelma SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely

Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaedellytykset, sosiaalipalvelujen määrittely sekä lupa- ja rekisteröintimenettely Järvenpään seurakuntaopisto 9.11.2017 1 Aluehallintovirastot Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä. Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM

Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä. Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM Kriittinen asiakaspalaute miten reagoin esimiehenä Pertti Sopanen, terveyspalvleupäällikkö HtM 16.11.2018 Millaisia palautteita saamme 1 2 3 Jatkuva palaute Suullinen palaute Kirjallinen palaute Sähköinen

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa

Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa Palveluntuottajan valvonta vammaispalveluissa VPN 5.6.2019 Lakimies Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutuminen Lohjan kaupunginkirjaston Järnefeltinsali 5.5.2011 klo 12.00 16.00 Sosiaaliasiamies Hilkka Kärkkäinen Sosiaalihuollon palvelujen asiakkaalla on: Oikeus

Lisätiedot

Valvonnan ajankohtaista

Valvonnan ajankohtaista Valvonnan ajankohtaista Ylitarkastaja Sari Mehtälä, Valvira Kajaani 11.4.2018 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1 Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari 9.10.2013 Tarja Holi 1 Valvonnan perustarkoitus on sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistaminen ehkäistä

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017

YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SoTe kuntayhtymä YKSITYISTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN VALVONTA JA SUUNNITELMA VUODELLE 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LAINSÄÄDÄNTÖPOHJA JA MÄÄRITELMÄT 1 2 VALVONTAVIRANOMAISET JA TEHTÄVÄT 2 2.1 Valvira

Lisätiedot

Asiakkaan oikeudet ja hoitoon pääsy

Asiakkaan oikeudet ja hoitoon pääsy Asiakkaan oikeudet ja hoitoon pääsy Muuttuva päihdetyö Pohjois-Karjalassa 16.1.2018 Heidi Poikonen, sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos Päihdepalvelujen oikeudellinen

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessit ja niiden kehittäminen Kommenttipuheenvuoro

Valvonta-asioiden käsittelyprosessit ja niiden kehittäminen Kommenttipuheenvuoro Valvonta-asioiden käsittelyprosessit ja niiden kehittäminen Kommenttipuheenvuoro Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Biomedicum Ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos Eine Heikkinen Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen AVIn toimialue Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

NAURETTAVIEN KÄVELYSAUVOJEN KANSSA EN AIO KUNTOILLA, VAAN HYPPÄÄN SUORAAN ROLLAATTORIN PUIKKOIHIN, KUN SEN AIKA TULEE!

NAURETTAVIEN KÄVELYSAUVOJEN KANSSA EN AIO KUNTOILLA, VAAN HYPPÄÄN SUORAAN ROLLAATTORIN PUIKKOIHIN, KUN SEN AIKA TULEE! NAURETTAVIEN KÄVELYSAUVOJEN KANSSA EN AIO KUNTOILLA, VAAN HYPPÄÄN SUORAAN ROLLAATTORIN PUIKKOIHIN, KUN SEN AIKA TULEE! Antti Eskola: Vanhuus : helpottava, huolestuttava, kiinnostava 1 VANHENEMISEN MERKKEJÄ?

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma

Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma Selänteen Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaohjelma Johdanto Tämä suunnitelma ohjaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnan toteuttamista käytännössä. Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Perusturvalautakunta 14.6.2016 63 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VALVONTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 2 2. VALVIRAN JA ALUEHALLINTOVIRASTON TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Työpaja: Lapsiperheiden palvelujen uudistus kuka on keskiössä

Työpaja: Lapsiperheiden palvelujen uudistus kuka on keskiössä Työpaja: Lapsiperheiden palvelujen uudistus kuka on keskiössä Marja-Liisa Partanen ylijohtaja, Valvira Hyte-päivät 4.-5.10.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulu HYTE 4.10.2012 Oulu 1 Sosiaali-

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano 1 Valtakunnallisen lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano Dnro 5138/05.00.00.03/2014 Päiväys 26.5.2014 2 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Riskinarviointi

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilön toiminnan valvontaan liittyvä ammattitaidon selvittäminen

Sosiaalihuollon ammattihenkilön toiminnan valvontaan liittyvä ammattitaidon selvittäminen Sosiaalihuollon ammattihenkilön toiminnan valvontaan liittyvä ammattitaidon selvittäminen Valvira-Sosnet verkoston seminaari 15.3.2019 Helsinki Markus Henriksson Ylijohtaja Valvira.fi, @ValviraViestii

Lisätiedot

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari 16.10.2012 Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira 16.10.2012 Hanna Ahonen 1 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma ja omavalvonta Helsinki Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma ja omavalvonta Helsinki Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelma ja omavalvonta Helsinki 15.4.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.4.2015 Hanna Ahonen 1 Säädösperustaa Sosiaalihuoltolaki 710/1982

Lisätiedot

Varkauden ja Joroisten sosiaaliasiamiesten selvitys 1.1.2014 31.12.2014

Varkauden ja Joroisten sosiaaliasiamiesten selvitys 1.1.2014 31.12.2014 Varkauden ja Joroisten sosiaaliasiamiesten selvitys 1.1.2014 31.12.2014 Kristiina Qvintus ja Aini Räisänen 1.9.2015 1. Johdanto Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sisältää asiakkaan

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot