VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS"

Transkriptio

1 Sivu 1/14 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS Haahtela Oy Bulevardi 16 B, Helsinki, puhelin , telefax , sähköposti

2 Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO WORKPLACE PLANNING- PROSESSI WOP MITTAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄ JA AIKAMALLI Opiskelijamäärät... 5 Aikamalli TOIMINNOT VARKAUDEN ALUEELLA SAKKY:N NYKYISET TILAT VARKAUDESSA TILATARPEEN JA TARJONNAN VERTAILU ESITYS TOIMITILASTRATEGIAKSI VARKAUDESSA Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet Varkaudessa Investointitarpeet ARVIO TULEVISTA TILAKUSTANNUKSISTA YHTEENVETO Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 2 Wop-mittaus, Tilatarpeen tilaluettelo Wop-mittaus, Laajennuksen tilaluettelo Toimintojen sijoituskaaviot Osmajoentie 75 tiloihin

3 Sivu 3/14 JOHDANTO Savon koulutuskuntayhtymän Varkauden alueen toimitilastrategiatyö on tehty Savon koulutuskuntayhtymän toimeksiannosta. Työ on käynnistynyt marraskuussa ja se on valmistunut joulukuussa Työssä on käytetty Kuopion ja Siilinjärven alueen toimitilastrategiatyössä kertynyttä tietoa koulutusalojen toiminnasta. Kuopion ja Siilinjärven selvityksistä laaditaan erillinen raportti, joka valmistuu alkuvuodesta Tämän toimitilastrategiatyön lähtökohtana on ollut Sakkyn toiminnan sijoittaminen Varkaudessa yhdelle kampukselle Osmajoentie 75:een. Samalla kampusalueella sijaitsevia Savonia ammattikorkeakoulun tiloja on tarjottu Sakkyn käyttöön (osto tai vuokraus). Toinen lähtökohta on Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen linjaus, jossa nuorten ammatillisesta koulutuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena ja toimintaa toteutetaan kahdessa vuorossa. Tämä toimintamalli vähentää tilojen tarvetta oppilaitoksessa. Varkaudessa opetustiloja on noin m2. Tilat ovat koulutuskuntayhtymän omistamia lukuun ottamatta Osmajoentie 30:n, Käsityökatu 56:n ja Laivalinnankatu 23:n tiloja Varkaudessa (noin m2). Tiloihin käytetyt varat kilpailevat opetustoimintaan käytettyjen varojen kanssa (henkilöstön palkat, materiaalit jne.). Toimitilastrategiatyön aikana optimoidaan tilojen määrä ja koko sekä tutkitaan tilojen yhteiskäytöstä mahdollisesti saavutettavia hyötyjä. Tiloja arvioidaan resurssina sinä missä muutakin toimintaa. Selvitystyön tavoitteena on aikaansaada tutkittu ja läpinäkyvä esitys opetuksen tilatarpeista eri koulutusaloilla. Tilatarpeiden ja Sakkyn toimintastrategian pohjalta on laadittu esitys toimintojen uudelleen sijoittamisesta ja toimipisteen kehittämistarpeista Varkaudessa. Tavoitteena ovat toimitilat, jotka ovat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja pysyvät kustannuksiltaan hyväksyttävällä tasolla. Selvitystyötä ovat ohjanneet Savon koulutuskuntayhtymän edustajat Esa Karvinen kuntayhtymän johtaja Ensio Vatanen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja

4 Sivu 4/14 Esa Juvonen pedagoginen johtaja Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi kuntayhtymän hallituksen vjp Ari Orsjoki kiinteistöjohtaja Sisko Raatikainen talousjohtaja Timo Törmänen koulutuspäällikkö Toimitilastrategiatyön ovat laatineet projektipäälliköt Minna Moisio ja Raili Kuosmanen, työtä on johtanut dosentti Ari Pennanen Haahtela kehitys Oy:stä. 1 WORKPLACE PLANNING- PROSESSI WorkPlace Planning -prosessissa organisaatio ei ilmoita tilojen määriä tai kokotavoitteita vaan he kuvaavat mitä he tekevät operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatioiden opetustoiminta (ydintoiminta) kuvataan oppilaan näkökulmasta opintoviikkojen tai kurssien pohjalta. Kuvauksessa huomioidaan opiskelijamäärä, opintojen määrä ja opintojen tarvitsemat erilaiset oppimisympäristöt. Kuvausten perusteella ohjelmisto mitoittaa toimintaa palvelevat tilat ja niiden käyttöasteet. Tuki- ja oheistoimintoja ovat oppilaitosten hallinto, henkilöstön itsenäinen työskentely, varastointi, ravitsemuspalvelut jne. Tuki- ja oheistoiminnot kuvataan henkilöstön määrinä, varastointitarpeina, lounasmäärinä jne. Kuvausten perusteella ohjelmisto mitoittaa toimintaa palvelevat tilat. WorkPlace Planning -prosessissa toimialan strateginen ja operatiivinen johto suunnittelee tulevan toimitilaympäristön avoimen interaktiivisen dialogin avulla. Keskustelun näkökulmina ovat toimintojen ajankäytön tarkoituksenmukaisuus tiloissa sekä tilojen laajuuden tarkoituksenmukaisuus suhteessa tilan sisäisiin suorituksiin. Dialogia ja oppimisprosessia ohjaa toimitilasuunnittelija raportoimalla prosessin nykytilanteesta ja nostamalla esiin toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Dialogia tuetaan Wop- mallin mittausten avustuksella.

5 Sivu 5/14 2 WOP MITTAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄ JA AIKAMALLI 2.1 Opiskelijamäärät Wop-mittauksen lähtökohtana ydintoimintojen osalta ovat tutkinnot ja opiskelijamäärät. Nuorten ammatillisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä on mittauksessa yhteensä 870 opiskelijaa ja lukiolaisten 260 opiskelijaa. Aikuisopiskelijoita on mittauksessa 110 opiskelijaa. Vuonna 2014 Varkaudessa opiskelee eri ammattialojen perustutkintoja noin nuorisoasteen opiskelijaa ja lukio-opintoja noin 300 opiskelijaa. Nuorisoasteen opiskelijamäärä on Wop-mittauksessa 170 opiskelijaa nykyistä opiskelijamäärää pienempi. Tilastokeskuksen väestöennuste ennustaa vuotiaiden nuorten määrän vähennystä Varkaudessa ja lähialueen kunnissa vuodesta 2014 vuoteen 2020 mennessä 227 nuorta. Suhteessa nuorten määrään opiskelupaikkoja on tulevaisuudessa Varkaudessa hieman nykyistä enemmän. Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste vuotiaat yhteensä Varkaus, Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Rantasalmi, vuotiaat yhteensä Opetustilojen lisäksi on huomioitu toiminnan vaatimat tuki-, oheis- ja kiinteistötoiminnot. Näitä ovat mm. sisääntuloaulat, opiskelijoiden tavaroiden säilytys, ravitsemispalvelut, henkilöstön työtilat, kokoustilat, kirjasto, infopiste, opintotoimisto, lähiarkisto, siivous ja kiinteistönhoito.

6 Sivu 6/ Aikamalli Wop -mittauksessa opiskelijamäärän ja toiminnan lisäksi lähtötietona käytetään aikamallia. Aikamalli kuvaa sitä aikaa vuodesta, jonka koulu on toiminnassa. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on keväällä 2014 määritellyt, että nuorten ammatillisesta perusopetuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Lisäksi opintoaloilla siirrytään päivittäiseen kahteen vuoroon tai viikoittaiseen vuorottelujärjestelmään tietopuolisen opetuksen ja työpaikoilla tapahtuvan opetuksen välillä. Tässä selvityksessä on yhtymähallituksen ohjetta toteutettu seuraavasti: Nuorten osalta perustutkinto-opintojen kesto on 3 vuotta (120 opintoviikkoa), yopohjaisilla 2 vuotta (80 ov) ja kaksoistutkinnon suorittajilla 4 vuotta. Aikuisten koulutuksessa on tutkittu vuodessa annettavien kontaktiopintojen määrä / ryhmä (tuntia / vuosi). Vuoden 2015 syksystä opinnot suunnitellaan osaamispisteinä. Tämä muutos suunnitellaan yhtymähallituksen antaman toteutustavan mukaisesti ja ei vaikuta mittaustulokseen merkittävästi. Tässä selvityksessä nuorten ammatillisen opetuksen toiminta-ajan aikamallina on käytetty 38 viikkoa vuodessa ja 50 tuntia viikossa. Päivittäinen toiminta-aika on siis arkipäivisin klo 8-18 välillä. Aikamalli toteuttaa yhtymähallituksen linjausta toiminta-ajan pidennyksestä. Aikuisopetuksen kontaktitunneista Wop -mittauksessa on huomioitu päivällä yhtä aikaa nuorten opetuksen kanssa tapahtuva toiminta. Aikamallina on käytetty 40 viikkoa vuodessa ja 50 tuntia viikossa.

7 Sivu 7/14 Lukiokoulutuksessa tilatarpeen määrittelyssä lähtökohtana on opiskelijamäärä, ryhmäkoko ja kurssitarjonta (minimi 75 kurssia/ opiskelija). Selvityksessä on käytetty keväällä 2012 tehtyyn toimitilastrategiatyöhön haastattelussa kerrottua toimintatapaa. Lukio-opintojen osalta aikamallina on 38 viikkoa vuodessa ja 40 tuntia viikossa ja kolmannen vuoden aikamallina on käytetty 25 viikkoa. Aikuislukion toiminta tapahtuu samoissa tiloissa, mutta ilta-aikaan, joten se ei määritä tilantarvetta. Toiminnan järjestäminen muuna ajankohtana, iltaisin, viikonloppuisin tai lomaaikoina, nostaa tilojen käyttöä, mutta ei vaikuta tilojen tarpeen mitoittamiseen. Tilaluetteloissa esitetyt tilojen käyttöasteet prosentteina kuvaavat ko. tilan käyttöä opintoviikkojen / kurssien tuntimäärän perusteella lasketun tarpeen mukaan. Tilaa käytetään 100 %:sti, jos siellä on opetussuunnitelman mukaista toimintaa 50 tuntia (lukio 40 tuntia) viikossa. Opetussuunnitelmien mukainen opetus vaatii erilaisia tiloja ja opetus tapahtuu jaksoissa, joiden kuormat vaihtelevat, joten tiloihin tulee varata lukujärjestyksen suunnittelukapasiteettia. Wop - mallinnuksessa lähtökohtana on, että pyritään 75 % eli n. 37,5 (lukio 30) viikkotunnin tilakohtaiseen kuormaan. Ohjelma avaa uuden samannimisen tilan, jos ko. aikaraja tilassa ylittyy. Tehdyissä Wop -mittauksissa on pyritty optimoimaan tilankäyttöä tavoitteen mukaisesti. Jos erikoistilan vaatimukset ja varusteet ovat sellaiset, että optimoinnin suunnittelu vaatii tarkempaa toimintojen tuntemista tai mahdollisesti opettamisen tavan muuttamista, ei optimointia ole tehty, vaan tila on jäänyt vajaakäyttöiseksi (korostettu tilaluetteloissa). Toimintojen Wop -mittauksen tuloksena syntyneitä tilaohjelmia (tilaluettelo) on tarpeellista edelleen kehittää viimeistään siinä vaiheessa, kun tilahankkeen hanke-/ toteutussuunnittelu käynnistyy. Toimitilastrategian suunnittelun lähtötiedoksi nyt mitatun tilatarpeen tarkkuus on riittävä.

8 Sivu 8/14 3 TOIMINNOT VARKAUDEN ALUEELLA Savon koulutuskuntayhtymän Varkauden alueen toiminnot on wopmittauksessa tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, joka sisältää Savon ammattija aikuisopiston sekä Varkauden lukion toiminnot. Varkaudessa opiskelee noin 870 nuorta ammattiopistossa ja noin 260 nuorta lukiossa. Aikuisopiskelijoita on 110 opiskelijaa. Mitatut toiminnot ovat seuraavat: Kohde: Sakky, Varkaus Toimiala Mitoitin Ryhmäk. Yksikkö Aik Metalliala (20 opisk) koulutuspäivää Aik Puhdistuspalvelujen koulutus (20 opisk) koulutuspäivää Aik Rakennus-ja talotekniikka (20 opisk) koulutuspäivää Lita aikuiskoulutus (50 opisk) koulutuspäivää Lita Merkonomi, pk opisk Media-assistentti opisk Sote Lähihoitaja (PK, sis. otto 3x22 opisk./v) opisk Sote Parturi-kampaaja opisk Tekn Autoala opisk Tekn Met Koneistaja opisk Tekn Met Levyseppähitsaaja opisk Tekn Sisustaja opisk Tekn Säh ICT-asentaja opisk Tekn Säh Sähköasentaja opisk Tekn Talo Putkiasentaja opisk Tekn Talonrakentaja opisk Tekn Turvallisuusvalvoja opisk Valma opisk Varkauden lukio Yo-tutkinto-opinnot opisk Yhteensä 1130 opisk (nuoret) 495 koulutuspäivää Edellä kuvatun toiminnan tilatarve Wop-mittauksen mukaisesti on yhteensä m2. Tilaluettelo on liitteenä 1. Aikuiskoulutusta on päiväaikaan 495 koulutuspäivää, keskimäärin 2,5 ryhmää päivässä. 4 SAKKY:N NYKYISET TILAT VARKAUDESSA Savon koulutuskuntayhtymällä on tiloja Varkaudessa noin m2. Tilat jakautuvat eri rakennuksiin seuraavasti:

9 Sivu 9/14 Varkauden nykyiset tilat Osmajoentien 28, kauppaoppilaitos 1 726,0 Osmajoentien 28, sosiaali- ja terveysala 2 675,5 Osmajoentie 75 A-osa 5 199,5 Osmajoentie 75 B-osa 6 755,0 Osmajoentie 75 C-osa 3 626,5 Osmajoentie 30 (vuokratila) 2 242,0 Käsityökatu 56 (vuokratila) 450,0 Laivalinnankatu 23 (vuokratila) 507,0 Yhteensä ,5 Varkauden tilakustannukset ovat vuonna 2014 yhteensä noin 1,78 M vuodessa (15 % vuoden 2015 tulorahoituksesta). 5 TILATARPEEN JA TARJONNAN VERTAILU Tilojen tarve Varkaudessa on m2 ja tarjonta on m2. Tiloja on selvästi tarvetta enemmän. Vajaakäyttöisten tilojen muodostuminen oppilaitoksiin on monen eri tekijän summa. Opiskelijamäärät ovat ajan saatossa pienentyneet tai tutkintojen tarjonta, opetussuunnitelmat ja opettamisen tapa on muuttunut. Yhtymähallituksen linjaus 50 % opetuksen viemisestä työpaikoille ja toiminta-ajan määrittäminen klo 8-18 välille pienentää myös tilantarvetta. Toimintojen uudelleen sijoittamisen ja toimitilastrategian suunnittelulla tarvittavat investoinnit voidaan suunnitella tehokkaaksi samalla kun vajaakäyttöisistä tiloista on mahdollisuus luopua. Korjaushankkeissa tarvittavia tiloja ei aina kannata sijoittaa esitetyn kokoisena olemassa oleviin tiloihin. Esimerkiksi jos tarve on 60 m2 ja olemassa oleva tila on 64 m2, ei seiniä kannata kaataa. Tavoitteeksi arkkitehtisuunnittelulle tai toimintojen uudelleen sijoittamisen suunnittelulle on yleensä asetettu enintään 10% hukka. Tilatarpeen ja tarjonnan vertailussa voidaan nykyisen rakennuksen vastaavan laajuudeltaan Wop -mittauksen tarvetta, jos ero on alle 10%.

10 Sivu 10/14 6 ESITYS TOIMITILASTRATEGIAKSI VARKAUDESSA Oppilaitoksen pitkän tähtäimen toimitilastrategian muodostaminen on tarpeellista, sillä tilaresurssi on muutosten suhteen hidas. Rakennus on pysyvä, pitkäikäinen ja investointina suuri. Toimitilastrategiaa muodostettaessa näkökulman tulee ensisijaisesti olla tilan käyttäjän näkökulma. Näkökulmassa korostuvat mm. kysymykset, mitä toimintaa tilat palvelevat, mikä on toiminnan volyymi, missä toimintaa järjestetään ja mikä määrä toiminnan varoista tiloihin halutaan uhrata. Toimitilastrategiaesityksen mukaan Varkaudessa käyttöön jäävät tilat: Osmajoentie 75 B-osa B-osa, autoalan tiloista luovutaan Uudisrakennus (keittiö, ruokasali) C-osa Savonia A-osa Yhteensä m m2 731 m m m m2 ero tarjonta-tarve m2 suunnitteluväljyys 13 % Toimintojen uudelleen sijoittamiselle on luonnollisesti useita vaihtoehtoja. Tämän selvityksen yhteydessä on laadittu yksi tutkittu vaihtoehto (liite 3). Tämän testisijoituksen avulla arvioidaan tilojen toiminnallisten muutostarpeiden määrää ja hintaa sekä tutkitaan suunnitteluväljyyden tarvetta. Suunnitteluväljyydeksi muodostui noin m2 (13 %). Uuden valmistuskeittiön ja ruokasalin sijoitukselle ei löytynyt käyttöön esitetyistä nykyisistä tiloista sopivaa tilaa, joten tilat on esitetty rakennettavaksi uudisrakennukseen. Maalaustilat on esitetty säilytettäväksi ennallaan, vaikka niille ei nyt ole tiedossa käyttöä (hiljattain remontoidut kalliit tilat). Lisäksi sosiaalitiloja on noin 100 m2 mitattua tarvetta enemmän. Uudisrakennuksen tilaluettelo on liitteenä 2.

11 Sivu 11/ Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet Varkaudessa Seuraavassa on esitetty pääpiirteissään tilojen kehittämisesitykset. Osmajoentie 28 tiloista luovutaan. Tilojen siirtymisestä Varkauden kaupungille on neuvottelut käynnissä. Osmajoentie 30 tiloista luovutaan. Tilat ovat vuokratilat (lukion käytössä) ja Varkauden kaupungilla on tarve ottaa ne omaan käyttöönsä. Osmajoentie 75 A-osa puretaan tiloihin kohdistuvan peruskorjaustarpeen ja kellaritilojen huonon hyödynnettävyyden vuoksi. A-osassa sijaitsee kampuksen valmistuskeittiö ja ruokailutilat sekä liikuntasali. Ruokailutilat pitää uudelleen sijoittaa kampukselle. Liikuntasalia ei tässä esityksessä ole mukana. Ajatuksena on, että liikuntasalitilaa vuokrataan Varkauden kaupungin saleista tarpeen mukaan. Osmajoentie 75 B-osa on peruskorjattu vuonna 2006 lukuun ottamatta vuonna 1965 rakennettuja autoalan tiloja, noin m2. Autoalan tilat on esitetty purettaviksi. Alueelle tehdään uudisrakennuksena noin 730 m2 uusi valmistuskeittiö ja ruokasali. 1.kerrokseen tehdään opiskelijapalvelujen tilat sekä kohennetaan pääsisäänkäyntiaulaa. Kampuksen pääsisäänkäynti voi jatkossa sijaita B- osassa. Läheisiä sosiaalitiloja tulee jatkossa tarkastella kriittisesti ja mahdollisesti muuttaa niiden käyttötarkoitusta. 2.kerrokseen tehdään muutostöinä soten hoitoluokat, soten paja sekä hiusalan harjoitusluokka. Osmajoentie 75 C-osa on rakennettu vuonna Metallialan työsaleihin on tehty muutostöitä kesällä C-osa tulee peruskorjausikään (40 v) vuonna 2026 eli pian tämän selvityksen tarkasteluajankohdan jälkeen. Investoinneissa on arvioitu pakolliset muutostyöt vuoteen 2020 saakka. Autoalan työsali tehdään muutostöinä osaan metallialan työsalia. Muissa työsaleissa tehdään uusi layout-suunnitelma. Autoalan nosto-ovien sijoitusta varten puretaan kaksi luokkaa. Valmentavan ja soten käyttöön tuleva kotikeittiö tehdään muutostöinä samoin kuin terveydenhoitajan tilat. Savonia ammattikorkeakoululta ostetaan tai vuokrataan Osmajoentie 75 A- rakennus, m2. Rakennus on rakennettu vuonna Tiloihin tehdään talotekniikan päivitys ja pintojen kevyt ehostus sekä muutostyönä kaksi luonnon-

12 Sivu 12/14 tiedeluokkaa lukion tarpeisiin. Kampuksen pääsisäänkäynti voi jatkossa sijaita myös tässä osassa kampusta. Sisäänkäynnin uudistaminen esim. katoksella. Käsityönkatu 57 tilat ovat vuokratilat ja ne ovat rakennusalan aikuiskoulutuksen käytössä. Tiloista luovutaan kuten myös Laivalinnankadun tiloista. 6.2 Investointitarpeet Sijoitusesityksen mukaan arvioitu investointitarve on yhteensä 5,6 M. Seuraavassa on esitetty arvio investointien ajoituksesta: Vuosi 2015 (lukio muuttaa kesällä 2015 Savonia A-rakennukseen), Alv 0% Yht Savonia A-osan muutostyöt: luonnontiedeluokat Savonian A-osan talotekniikan päivitys+pinnat paikaten Yhteensä Vuosi (Liiketalous muuttaa kesällä 2016 Osm 75 kampuksell, Alv 0% Savonia A-osan muutostyöt: sisäänkäynti Savonia A-osan muutostyöt: Sakky-shop C-osan muutostyöt: auton työsalin muutostyöt C-osan luokkien purku ja aulan muutostyöt B-osan autoalan tilojen purku, 1230 m B-osan muutostyöt: puutyön konesalialueen muutokse Vuosi (Sote muuttaa kesällä 2017 Osm 75 kampukselle), Alv 0% Uudisrakennus: keittiö ja ruokailutilat B-osan muutostyöt: pääaula ja opiskelijapalvelut B-osan muutostyöt: sisäänkäynti B-osan muutostyöt: Ohjaus, omatoimisen opiskelun til B-osan muutostyöt: Sote hoitoluokat B-osan muutostyöt: hiusalan harjoitusluokka C-osan muutostyöt: opetuskeittiö (kotikeittiö) Vuosi 2018, Alv 0% C-osan muutostyöt: oppilashuollon tilat C-osan muutostyöt: pupa tilat A-osan purku Kaikki yhteensä

13 Sivu 13/14 Arvioidut investointitarpeet eivät sisällä pihatöitä, kalusteita, varusteita eivätkä muutto- tai väistökustannuksia. 7 ARVIO TULEVISTA TILAKUSTANNUKSISTA Esityksen mukaan tiloja on käytössä m2. Tilakustannukset ovat noin 1,65 M vuodessa (11,13 /m2/kk). Määrä on noin 18 % arvioiduista Varkauden toimipisteen vuoden 2020 tulorahoituksesta, 9,35 M. (Tulorahoitus vuonna 2015 on noin 11,6 M.) Arvio tulevista tilakustannuksista on laskettu esityksen mukaisen tilojen määrän, tilojen nykyisen arvon ja tarvittavien investointien pohjalta. Tiloihin kohdistuu edellä kuvatun mukaan noin 5,6 M investointitarve. Savonian A-osan ostohintana laskelmassa on käytetty 1,2 M. Varkauden kiinteistöistä on tasearvoa jäljellä 7,5 M. Rahoituskuluiksi on arvioitu 6-7 /m2/kk. Hoitokuluina on käytetty 5 /m2/kk. Hoitokulut sisältävät hallinnon, kiinteistöjen hoidon ja huollon, energian, veden, sähkön ja siivouksen. Muiden palvelujen, kuten ruokailu, oppilashuolto, kustannuksia ei ole mukana laskelmissa. Laskentaperusteet on käyty työn ohjausryhmän kanssa läpi. Laskelmat on todettu oikeansuuntaisiksi ja antavan pohjan jatkoneuvotteluille. Laskelmissa ei ole indeksikorotusta eikä investointeja ole diskontattu. 8 YHTEENVETO Toimitilojen uudistamisen tulee olla prosessi, jonka lopputuloksena organisaatio saa käyttönsä tilat, jotka tukevat sen liiketoimintaa ja uudenlaista työn tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti. Tämä edellyttää käyttäjän nykyisten ja tulevien tarpeiden analysointia, uudenlaisten tilaratkaisumallien hyödyntämistä ja yleensä myös käyttäjän valmiutta muuttaa nykyisiä toimintatapojaan.

14 Sivu 14/14 Tässä esityksessä Sakky luopuu Varkaudessa noin puolesta nykyisistä tiloistaan. Käyttöön jää m2. Tilakulut ovat noin 1,65 M vuodessa. Esitetyillä toimenpiteillä Sakky saa käyttöönsä ydintoiminnan turvaavat asianmukaiset tilat. Tilakustannusten osuus tulevaisuuden tulorahoitukseen nähden nousee nykyisestä 15 %:sta 18 %:iin. Tilat ovat yksi osa oppilaitosten talouden kokonaisuutta. Uudenveroiset viihtyisät tilat ovat tärkeät imagon, vetovoimaisuuden ja uudenlaisten opettamisen tapojen jalkauttamisen kannalta, mutta tiloihin ei voi satsata osaavien opettajien sekä asianmukaisten koneiden ja laitteiden kustannuksella. Työelämä, ammattirakenne ja ammattien sisällöt muuttuvat. OPH on käynnistänyt ammatillisten tutkintojen uudistamistyön, jonka tavoitteena on mm. tarkastella nykyistä tutkintorakennetta, lisätä ammatillisen koulutuksen ja opetuksen joustavuutta, työelämävastaavuutta ja osaamisperusteisuutta. Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja pedagogiikan on myös vastattava muuttuvan työelämän tarpeisiin. Opetuksen luonteen muuttuminen vaikuttaa tilankäyttöön. Tilojen muunneltavuus tulee ottaa suunnittelun eri vaiheissa huomioon. Oppilaitoksen tilat tulee suunnitella joustaviksi ja helposti muunneltaviksi.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. TOIMITILASTRATEGIA 2006 2010 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ...4 1 TOIMITILASTRATEGIAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80)

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMINEN 2010-luvun palveluverkko: joustavat palvelukeskittymät ja sähköiset verkkopalvelut Valmisteluryhmän esitys ohjausryhmän loppuraportiksi

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 29.2.2012 2/003/2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL 319 029 56 88500 029 56 88440

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot