VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS"

Transkriptio

1 Sivu 1/14 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS Haahtela Oy Bulevardi 16 B, Helsinki, puhelin , telefax , sähköposti

2 Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO WORKPLACE PLANNING- PROSESSI WOP MITTAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄ JA AIKAMALLI Opiskelijamäärät... 5 Aikamalli TOIMINNOT VARKAUDEN ALUEELLA SAKKY:N NYKYISET TILAT VARKAUDESSA TILATARPEEN JA TARJONNAN VERTAILU ESITYS TOIMITILASTRATEGIAKSI VARKAUDESSA Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet Varkaudessa Investointitarpeet ARVIO TULEVISTA TILAKUSTANNUKSISTA YHTEENVETO Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 2 Wop-mittaus, Tilatarpeen tilaluettelo Wop-mittaus, Laajennuksen tilaluettelo Toimintojen sijoituskaaviot Osmajoentie 75 tiloihin

3 Sivu 3/14 JOHDANTO Savon koulutuskuntayhtymän Varkauden alueen toimitilastrategiatyö on tehty Savon koulutuskuntayhtymän toimeksiannosta. Työ on käynnistynyt marraskuussa ja se on valmistunut joulukuussa Työssä on käytetty Kuopion ja Siilinjärven alueen toimitilastrategiatyössä kertynyttä tietoa koulutusalojen toiminnasta. Kuopion ja Siilinjärven selvityksistä laaditaan erillinen raportti, joka valmistuu alkuvuodesta Tämän toimitilastrategiatyön lähtökohtana on ollut Sakkyn toiminnan sijoittaminen Varkaudessa yhdelle kampukselle Osmajoentie 75:een. Samalla kampusalueella sijaitsevia Savonia ammattikorkeakoulun tiloja on tarjottu Sakkyn käyttöön (osto tai vuokraus). Toinen lähtökohta on Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen linjaus, jossa nuorten ammatillisesta koulutuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena ja toimintaa toteutetaan kahdessa vuorossa. Tämä toimintamalli vähentää tilojen tarvetta oppilaitoksessa. Varkaudessa opetustiloja on noin m2. Tilat ovat koulutuskuntayhtymän omistamia lukuun ottamatta Osmajoentie 30:n, Käsityökatu 56:n ja Laivalinnankatu 23:n tiloja Varkaudessa (noin m2). Tiloihin käytetyt varat kilpailevat opetustoimintaan käytettyjen varojen kanssa (henkilöstön palkat, materiaalit jne.). Toimitilastrategiatyön aikana optimoidaan tilojen määrä ja koko sekä tutkitaan tilojen yhteiskäytöstä mahdollisesti saavutettavia hyötyjä. Tiloja arvioidaan resurssina sinä missä muutakin toimintaa. Selvitystyön tavoitteena on aikaansaada tutkittu ja läpinäkyvä esitys opetuksen tilatarpeista eri koulutusaloilla. Tilatarpeiden ja Sakkyn toimintastrategian pohjalta on laadittu esitys toimintojen uudelleen sijoittamisesta ja toimipisteen kehittämistarpeista Varkaudessa. Tavoitteena ovat toimitilat, jotka ovat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja pysyvät kustannuksiltaan hyväksyttävällä tasolla. Selvitystyötä ovat ohjanneet Savon koulutuskuntayhtymän edustajat Esa Karvinen kuntayhtymän johtaja Ensio Vatanen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja

4 Sivu 4/14 Esa Juvonen pedagoginen johtaja Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi kuntayhtymän hallituksen vjp Ari Orsjoki kiinteistöjohtaja Sisko Raatikainen talousjohtaja Timo Törmänen koulutuspäällikkö Toimitilastrategiatyön ovat laatineet projektipäälliköt Minna Moisio ja Raili Kuosmanen, työtä on johtanut dosentti Ari Pennanen Haahtela kehitys Oy:stä. 1 WORKPLACE PLANNING- PROSESSI WorkPlace Planning -prosessissa organisaatio ei ilmoita tilojen määriä tai kokotavoitteita vaan he kuvaavat mitä he tekevät operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatioiden opetustoiminta (ydintoiminta) kuvataan oppilaan näkökulmasta opintoviikkojen tai kurssien pohjalta. Kuvauksessa huomioidaan opiskelijamäärä, opintojen määrä ja opintojen tarvitsemat erilaiset oppimisympäristöt. Kuvausten perusteella ohjelmisto mitoittaa toimintaa palvelevat tilat ja niiden käyttöasteet. Tuki- ja oheistoimintoja ovat oppilaitosten hallinto, henkilöstön itsenäinen työskentely, varastointi, ravitsemuspalvelut jne. Tuki- ja oheistoiminnot kuvataan henkilöstön määrinä, varastointitarpeina, lounasmäärinä jne. Kuvausten perusteella ohjelmisto mitoittaa toimintaa palvelevat tilat. WorkPlace Planning -prosessissa toimialan strateginen ja operatiivinen johto suunnittelee tulevan toimitilaympäristön avoimen interaktiivisen dialogin avulla. Keskustelun näkökulmina ovat toimintojen ajankäytön tarkoituksenmukaisuus tiloissa sekä tilojen laajuuden tarkoituksenmukaisuus suhteessa tilan sisäisiin suorituksiin. Dialogia ja oppimisprosessia ohjaa toimitilasuunnittelija raportoimalla prosessin nykytilanteesta ja nostamalla esiin toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Dialogia tuetaan Wop- mallin mittausten avustuksella.

5 Sivu 5/14 2 WOP MITTAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄ JA AIKAMALLI 2.1 Opiskelijamäärät Wop-mittauksen lähtökohtana ydintoimintojen osalta ovat tutkinnot ja opiskelijamäärät. Nuorten ammatillisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä on mittauksessa yhteensä 870 opiskelijaa ja lukiolaisten 260 opiskelijaa. Aikuisopiskelijoita on mittauksessa 110 opiskelijaa. Vuonna 2014 Varkaudessa opiskelee eri ammattialojen perustutkintoja noin nuorisoasteen opiskelijaa ja lukio-opintoja noin 300 opiskelijaa. Nuorisoasteen opiskelijamäärä on Wop-mittauksessa 170 opiskelijaa nykyistä opiskelijamäärää pienempi. Tilastokeskuksen väestöennuste ennustaa vuotiaiden nuorten määrän vähennystä Varkaudessa ja lähialueen kunnissa vuodesta 2014 vuoteen 2020 mennessä 227 nuorta. Suhteessa nuorten määrään opiskelupaikkoja on tulevaisuudessa Varkaudessa hieman nykyistä enemmän. Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste vuotiaat yhteensä Varkaus, Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Rantasalmi, vuotiaat yhteensä Opetustilojen lisäksi on huomioitu toiminnan vaatimat tuki-, oheis- ja kiinteistötoiminnot. Näitä ovat mm. sisääntuloaulat, opiskelijoiden tavaroiden säilytys, ravitsemispalvelut, henkilöstön työtilat, kokoustilat, kirjasto, infopiste, opintotoimisto, lähiarkisto, siivous ja kiinteistönhoito.

6 Sivu 6/ Aikamalli Wop -mittauksessa opiskelijamäärän ja toiminnan lisäksi lähtötietona käytetään aikamallia. Aikamalli kuvaa sitä aikaa vuodesta, jonka koulu on toiminnassa. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on keväällä 2014 määritellyt, että nuorten ammatillisesta perusopetuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Lisäksi opintoaloilla siirrytään päivittäiseen kahteen vuoroon tai viikoittaiseen vuorottelujärjestelmään tietopuolisen opetuksen ja työpaikoilla tapahtuvan opetuksen välillä. Tässä selvityksessä on yhtymähallituksen ohjetta toteutettu seuraavasti: Nuorten osalta perustutkinto-opintojen kesto on 3 vuotta (120 opintoviikkoa), yopohjaisilla 2 vuotta (80 ov) ja kaksoistutkinnon suorittajilla 4 vuotta. Aikuisten koulutuksessa on tutkittu vuodessa annettavien kontaktiopintojen määrä / ryhmä (tuntia / vuosi). Vuoden 2015 syksystä opinnot suunnitellaan osaamispisteinä. Tämä muutos suunnitellaan yhtymähallituksen antaman toteutustavan mukaisesti ja ei vaikuta mittaustulokseen merkittävästi. Tässä selvityksessä nuorten ammatillisen opetuksen toiminta-ajan aikamallina on käytetty 38 viikkoa vuodessa ja 50 tuntia viikossa. Päivittäinen toiminta-aika on siis arkipäivisin klo 8-18 välillä. Aikamalli toteuttaa yhtymähallituksen linjausta toiminta-ajan pidennyksestä. Aikuisopetuksen kontaktitunneista Wop -mittauksessa on huomioitu päivällä yhtä aikaa nuorten opetuksen kanssa tapahtuva toiminta. Aikamallina on käytetty 40 viikkoa vuodessa ja 50 tuntia viikossa.

7 Sivu 7/14 Lukiokoulutuksessa tilatarpeen määrittelyssä lähtökohtana on opiskelijamäärä, ryhmäkoko ja kurssitarjonta (minimi 75 kurssia/ opiskelija). Selvityksessä on käytetty keväällä 2012 tehtyyn toimitilastrategiatyöhön haastattelussa kerrottua toimintatapaa. Lukio-opintojen osalta aikamallina on 38 viikkoa vuodessa ja 40 tuntia viikossa ja kolmannen vuoden aikamallina on käytetty 25 viikkoa. Aikuislukion toiminta tapahtuu samoissa tiloissa, mutta ilta-aikaan, joten se ei määritä tilantarvetta. Toiminnan järjestäminen muuna ajankohtana, iltaisin, viikonloppuisin tai lomaaikoina, nostaa tilojen käyttöä, mutta ei vaikuta tilojen tarpeen mitoittamiseen. Tilaluetteloissa esitetyt tilojen käyttöasteet prosentteina kuvaavat ko. tilan käyttöä opintoviikkojen / kurssien tuntimäärän perusteella lasketun tarpeen mukaan. Tilaa käytetään 100 %:sti, jos siellä on opetussuunnitelman mukaista toimintaa 50 tuntia (lukio 40 tuntia) viikossa. Opetussuunnitelmien mukainen opetus vaatii erilaisia tiloja ja opetus tapahtuu jaksoissa, joiden kuormat vaihtelevat, joten tiloihin tulee varata lukujärjestyksen suunnittelukapasiteettia. Wop - mallinnuksessa lähtökohtana on, että pyritään 75 % eli n. 37,5 (lukio 30) viikkotunnin tilakohtaiseen kuormaan. Ohjelma avaa uuden samannimisen tilan, jos ko. aikaraja tilassa ylittyy. Tehdyissä Wop -mittauksissa on pyritty optimoimaan tilankäyttöä tavoitteen mukaisesti. Jos erikoistilan vaatimukset ja varusteet ovat sellaiset, että optimoinnin suunnittelu vaatii tarkempaa toimintojen tuntemista tai mahdollisesti opettamisen tavan muuttamista, ei optimointia ole tehty, vaan tila on jäänyt vajaakäyttöiseksi (korostettu tilaluetteloissa). Toimintojen Wop -mittauksen tuloksena syntyneitä tilaohjelmia (tilaluettelo) on tarpeellista edelleen kehittää viimeistään siinä vaiheessa, kun tilahankkeen hanke-/ toteutussuunnittelu käynnistyy. Toimitilastrategian suunnittelun lähtötiedoksi nyt mitatun tilatarpeen tarkkuus on riittävä.

8 Sivu 8/14 3 TOIMINNOT VARKAUDEN ALUEELLA Savon koulutuskuntayhtymän Varkauden alueen toiminnot on wopmittauksessa tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, joka sisältää Savon ammattija aikuisopiston sekä Varkauden lukion toiminnot. Varkaudessa opiskelee noin 870 nuorta ammattiopistossa ja noin 260 nuorta lukiossa. Aikuisopiskelijoita on 110 opiskelijaa. Mitatut toiminnot ovat seuraavat: Kohde: Sakky, Varkaus Toimiala Mitoitin Ryhmäk. Yksikkö Aik Metalliala (20 opisk) koulutuspäivää Aik Puhdistuspalvelujen koulutus (20 opisk) koulutuspäivää Aik Rakennus-ja talotekniikka (20 opisk) koulutuspäivää Lita aikuiskoulutus (50 opisk) koulutuspäivää Lita Merkonomi, pk opisk Media-assistentti opisk Sote Lähihoitaja (PK, sis. otto 3x22 opisk./v) opisk Sote Parturi-kampaaja opisk Tekn Autoala opisk Tekn Met Koneistaja opisk Tekn Met Levyseppähitsaaja opisk Tekn Sisustaja opisk Tekn Säh ICT-asentaja opisk Tekn Säh Sähköasentaja opisk Tekn Talo Putkiasentaja opisk Tekn Talonrakentaja opisk Tekn Turvallisuusvalvoja opisk Valma opisk Varkauden lukio Yo-tutkinto-opinnot opisk Yhteensä 1130 opisk (nuoret) 495 koulutuspäivää Edellä kuvatun toiminnan tilatarve Wop-mittauksen mukaisesti on yhteensä m2. Tilaluettelo on liitteenä 1. Aikuiskoulutusta on päiväaikaan 495 koulutuspäivää, keskimäärin 2,5 ryhmää päivässä. 4 SAKKY:N NYKYISET TILAT VARKAUDESSA Savon koulutuskuntayhtymällä on tiloja Varkaudessa noin m2. Tilat jakautuvat eri rakennuksiin seuraavasti:

9 Sivu 9/14 Varkauden nykyiset tilat Osmajoentien 28, kauppaoppilaitos 1 726,0 Osmajoentien 28, sosiaali- ja terveysala 2 675,5 Osmajoentie 75 A-osa 5 199,5 Osmajoentie 75 B-osa 6 755,0 Osmajoentie 75 C-osa 3 626,5 Osmajoentie 30 (vuokratila) 2 242,0 Käsityökatu 56 (vuokratila) 450,0 Laivalinnankatu 23 (vuokratila) 507,0 Yhteensä ,5 Varkauden tilakustannukset ovat vuonna 2014 yhteensä noin 1,78 M vuodessa (15 % vuoden 2015 tulorahoituksesta). 5 TILATARPEEN JA TARJONNAN VERTAILU Tilojen tarve Varkaudessa on m2 ja tarjonta on m2. Tiloja on selvästi tarvetta enemmän. Vajaakäyttöisten tilojen muodostuminen oppilaitoksiin on monen eri tekijän summa. Opiskelijamäärät ovat ajan saatossa pienentyneet tai tutkintojen tarjonta, opetussuunnitelmat ja opettamisen tapa on muuttunut. Yhtymähallituksen linjaus 50 % opetuksen viemisestä työpaikoille ja toiminta-ajan määrittäminen klo 8-18 välille pienentää myös tilantarvetta. Toimintojen uudelleen sijoittamisen ja toimitilastrategian suunnittelulla tarvittavat investoinnit voidaan suunnitella tehokkaaksi samalla kun vajaakäyttöisistä tiloista on mahdollisuus luopua. Korjaushankkeissa tarvittavia tiloja ei aina kannata sijoittaa esitetyn kokoisena olemassa oleviin tiloihin. Esimerkiksi jos tarve on 60 m2 ja olemassa oleva tila on 64 m2, ei seiniä kannata kaataa. Tavoitteeksi arkkitehtisuunnittelulle tai toimintojen uudelleen sijoittamisen suunnittelulle on yleensä asetettu enintään 10% hukka. Tilatarpeen ja tarjonnan vertailussa voidaan nykyisen rakennuksen vastaavan laajuudeltaan Wop -mittauksen tarvetta, jos ero on alle 10%.

10 Sivu 10/14 6 ESITYS TOIMITILASTRATEGIAKSI VARKAUDESSA Oppilaitoksen pitkän tähtäimen toimitilastrategian muodostaminen on tarpeellista, sillä tilaresurssi on muutosten suhteen hidas. Rakennus on pysyvä, pitkäikäinen ja investointina suuri. Toimitilastrategiaa muodostettaessa näkökulman tulee ensisijaisesti olla tilan käyttäjän näkökulma. Näkökulmassa korostuvat mm. kysymykset, mitä toimintaa tilat palvelevat, mikä on toiminnan volyymi, missä toimintaa järjestetään ja mikä määrä toiminnan varoista tiloihin halutaan uhrata. Toimitilastrategiaesityksen mukaan Varkaudessa käyttöön jäävät tilat: Osmajoentie 75 B-osa B-osa, autoalan tiloista luovutaan Uudisrakennus (keittiö, ruokasali) C-osa Savonia A-osa Yhteensä m m2 731 m m m m2 ero tarjonta-tarve m2 suunnitteluväljyys 13 % Toimintojen uudelleen sijoittamiselle on luonnollisesti useita vaihtoehtoja. Tämän selvityksen yhteydessä on laadittu yksi tutkittu vaihtoehto (liite 3). Tämän testisijoituksen avulla arvioidaan tilojen toiminnallisten muutostarpeiden määrää ja hintaa sekä tutkitaan suunnitteluväljyyden tarvetta. Suunnitteluväljyydeksi muodostui noin m2 (13 %). Uuden valmistuskeittiön ja ruokasalin sijoitukselle ei löytynyt käyttöön esitetyistä nykyisistä tiloista sopivaa tilaa, joten tilat on esitetty rakennettavaksi uudisrakennukseen. Maalaustilat on esitetty säilytettäväksi ennallaan, vaikka niille ei nyt ole tiedossa käyttöä (hiljattain remontoidut kalliit tilat). Lisäksi sosiaalitiloja on noin 100 m2 mitattua tarvetta enemmän. Uudisrakennuksen tilaluettelo on liitteenä 2.

11 Sivu 11/ Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet Varkaudessa Seuraavassa on esitetty pääpiirteissään tilojen kehittämisesitykset. Osmajoentie 28 tiloista luovutaan. Tilojen siirtymisestä Varkauden kaupungille on neuvottelut käynnissä. Osmajoentie 30 tiloista luovutaan. Tilat ovat vuokratilat (lukion käytössä) ja Varkauden kaupungilla on tarve ottaa ne omaan käyttöönsä. Osmajoentie 75 A-osa puretaan tiloihin kohdistuvan peruskorjaustarpeen ja kellaritilojen huonon hyödynnettävyyden vuoksi. A-osassa sijaitsee kampuksen valmistuskeittiö ja ruokailutilat sekä liikuntasali. Ruokailutilat pitää uudelleen sijoittaa kampukselle. Liikuntasalia ei tässä esityksessä ole mukana. Ajatuksena on, että liikuntasalitilaa vuokrataan Varkauden kaupungin saleista tarpeen mukaan. Osmajoentie 75 B-osa on peruskorjattu vuonna 2006 lukuun ottamatta vuonna 1965 rakennettuja autoalan tiloja, noin m2. Autoalan tilat on esitetty purettaviksi. Alueelle tehdään uudisrakennuksena noin 730 m2 uusi valmistuskeittiö ja ruokasali. 1.kerrokseen tehdään opiskelijapalvelujen tilat sekä kohennetaan pääsisäänkäyntiaulaa. Kampuksen pääsisäänkäynti voi jatkossa sijaita B- osassa. Läheisiä sosiaalitiloja tulee jatkossa tarkastella kriittisesti ja mahdollisesti muuttaa niiden käyttötarkoitusta. 2.kerrokseen tehdään muutostöinä soten hoitoluokat, soten paja sekä hiusalan harjoitusluokka. Osmajoentie 75 C-osa on rakennettu vuonna Metallialan työsaleihin on tehty muutostöitä kesällä C-osa tulee peruskorjausikään (40 v) vuonna 2026 eli pian tämän selvityksen tarkasteluajankohdan jälkeen. Investoinneissa on arvioitu pakolliset muutostyöt vuoteen 2020 saakka. Autoalan työsali tehdään muutostöinä osaan metallialan työsalia. Muissa työsaleissa tehdään uusi layout-suunnitelma. Autoalan nosto-ovien sijoitusta varten puretaan kaksi luokkaa. Valmentavan ja soten käyttöön tuleva kotikeittiö tehdään muutostöinä samoin kuin terveydenhoitajan tilat. Savonia ammattikorkeakoululta ostetaan tai vuokrataan Osmajoentie 75 A- rakennus, m2. Rakennus on rakennettu vuonna Tiloihin tehdään talotekniikan päivitys ja pintojen kevyt ehostus sekä muutostyönä kaksi luonnon-

12 Sivu 12/14 tiedeluokkaa lukion tarpeisiin. Kampuksen pääsisäänkäynti voi jatkossa sijaita myös tässä osassa kampusta. Sisäänkäynnin uudistaminen esim. katoksella. Käsityönkatu 57 tilat ovat vuokratilat ja ne ovat rakennusalan aikuiskoulutuksen käytössä. Tiloista luovutaan kuten myös Laivalinnankadun tiloista. 6.2 Investointitarpeet Sijoitusesityksen mukaan arvioitu investointitarve on yhteensä 5,6 M. Seuraavassa on esitetty arvio investointien ajoituksesta: Vuosi 2015 (lukio muuttaa kesällä 2015 Savonia A-rakennukseen), Alv 0% Yht Savonia A-osan muutostyöt: luonnontiedeluokat Savonian A-osan talotekniikan päivitys+pinnat paikaten Yhteensä Vuosi (Liiketalous muuttaa kesällä 2016 Osm 75 kampuksell, Alv 0% Savonia A-osan muutostyöt: sisäänkäynti Savonia A-osan muutostyöt: Sakky-shop C-osan muutostyöt: auton työsalin muutostyöt C-osan luokkien purku ja aulan muutostyöt B-osan autoalan tilojen purku, 1230 m B-osan muutostyöt: puutyön konesalialueen muutokse Vuosi (Sote muuttaa kesällä 2017 Osm 75 kampukselle), Alv 0% Uudisrakennus: keittiö ja ruokailutilat B-osan muutostyöt: pääaula ja opiskelijapalvelut B-osan muutostyöt: sisäänkäynti B-osan muutostyöt: Ohjaus, omatoimisen opiskelun til B-osan muutostyöt: Sote hoitoluokat B-osan muutostyöt: hiusalan harjoitusluokka C-osan muutostyöt: opetuskeittiö (kotikeittiö) Vuosi 2018, Alv 0% C-osan muutostyöt: oppilashuollon tilat C-osan muutostyöt: pupa tilat A-osan purku Kaikki yhteensä

13 Sivu 13/14 Arvioidut investointitarpeet eivät sisällä pihatöitä, kalusteita, varusteita eivätkä muutto- tai väistökustannuksia. 7 ARVIO TULEVISTA TILAKUSTANNUKSISTA Esityksen mukaan tiloja on käytössä m2. Tilakustannukset ovat noin 1,65 M vuodessa (11,13 /m2/kk). Määrä on noin 18 % arvioiduista Varkauden toimipisteen vuoden 2020 tulorahoituksesta, 9,35 M. (Tulorahoitus vuonna 2015 on noin 11,6 M.) Arvio tulevista tilakustannuksista on laskettu esityksen mukaisen tilojen määrän, tilojen nykyisen arvon ja tarvittavien investointien pohjalta. Tiloihin kohdistuu edellä kuvatun mukaan noin 5,6 M investointitarve. Savonian A-osan ostohintana laskelmassa on käytetty 1,2 M. Varkauden kiinteistöistä on tasearvoa jäljellä 7,5 M. Rahoituskuluiksi on arvioitu 6-7 /m2/kk. Hoitokuluina on käytetty 5 /m2/kk. Hoitokulut sisältävät hallinnon, kiinteistöjen hoidon ja huollon, energian, veden, sähkön ja siivouksen. Muiden palvelujen, kuten ruokailu, oppilashuolto, kustannuksia ei ole mukana laskelmissa. Laskentaperusteet on käyty työn ohjausryhmän kanssa läpi. Laskelmat on todettu oikeansuuntaisiksi ja antavan pohjan jatkoneuvotteluille. Laskelmissa ei ole indeksikorotusta eikä investointeja ole diskontattu. 8 YHTEENVETO Toimitilojen uudistamisen tulee olla prosessi, jonka lopputuloksena organisaatio saa käyttönsä tilat, jotka tukevat sen liiketoimintaa ja uudenlaista työn tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti. Tämä edellyttää käyttäjän nykyisten ja tulevien tarpeiden analysointia, uudenlaisten tilaratkaisumallien hyödyntämistä ja yleensä myös käyttäjän valmiutta muuttaa nykyisiä toimintatapojaan.

14 Sivu 14/14 Tässä esityksessä Sakky luopuu Varkaudessa noin puolesta nykyisistä tiloistaan. Käyttöön jää m2. Tilakulut ovat noin 1,65 M vuodessa. Esitetyillä toimenpiteillä Sakky saa käyttöönsä ydintoiminnan turvaavat asianmukaiset tilat. Tilakustannusten osuus tulevaisuuden tulorahoitukseen nähden nousee nykyisestä 15 %:sta 18 %:iin. Tilat ovat yksi osa oppilaitosten talouden kokonaisuutta. Uudenveroiset viihtyisät tilat ovat tärkeät imagon, vetovoimaisuuden ja uudenlaisten opettamisen tapojen jalkauttamisen kannalta, mutta tiloihin ei voi satsata osaavien opettajien sekä asianmukaisten koneiden ja laitteiden kustannuksella. Työelämä, ammattirakenne ja ammattien sisällöt muuttuvat. OPH on käynnistänyt ammatillisten tutkintojen uudistamistyön, jonka tavoitteena on mm. tarkastella nykyistä tutkintorakennetta, lisätä ammatillisen koulutuksen ja opetuksen joustavuutta, työelämävastaavuutta ja osaamisperusteisuutta. Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja pedagogiikan on myös vastattava muuttuvan työelämän tarpeisiin. Opetuksen luonteen muuttuminen vaikuttaa tilankäyttöön. Tilojen muunneltavuus tulee ottaa suunnittelun eri vaiheissa huomioon. Oppilaitoksen tilat tulee suunnitella joustaviksi ja helposti muunneltaviksi.

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS 17.12.2014 Sivu 1/14 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 VARKAUDEN TOIMITILOJEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN JA KUOPION TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

SIILINJÄRVEN JA KUOPION TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS 21.01.2015 Sivu 1/24 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 SIILINJÄRVEN

Lisätiedot

Yhteensä 1130 opisk (nuoret) 495 koulutuspäivää

Yhteensä 1130 opisk (nuoret) 495 koulutuspäivää m2 10 944 Kohde: Sakky, Varkaus Toimiala Mitoitin Ryhmäk. Yksikkö Aik Metalliala () 140 10 koulutuspäivää Aik Puhdistuspalvelujen koulutus () 90 20 koulutuspäivää Aik Rakennus-ja talotekniikka () 115 20

Lisätiedot

Mitatut koulutusalat ja sijoitusvaihtoehdot A ja B

Mitatut koulutusalat ja sijoitusvaihtoehdot A ja B Liite 1 Liite 1 Mitatut koulutusalat ja sijoitusvaihtoehdot A ja B Toivala VE A (metsä, rakennus, talotekniikka, sisust, maalari) Toivala VE B (kaikki tekniikan alat Toivalassa) Mitoitin Mitoitin Mitoitin

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitysten laadinnan menetelmät

Palveluverkkoselvitysten laadinnan menetelmät Palveluverkkoselvitysten laadinnan menetelmät Tekn.tri Ari Pennanen Projektipäällikkö Raili Kuosmanen Palveluverkkosuunnittelun haasteita Yhteisön näkökulmasta kysynnän painopisteisiin (terveyskeskus sinne,

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd.

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. ETELÄ KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. syksy 2013 Pintakäsittelyn perustutkinto (rakennusmaalari) kevät ja syksy

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Asevelikadun toimipisteen tilojen kehittämisen hankesuunnitelma. Kehitettävä alue

Asevelikadun toimipisteen tilojen kehittämisen hankesuunnitelma. Kehitettävä alue 05.09.2014 Sivu 1/14 Tilaaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Asevelikadun toimipisteen tilojen kehittämisen hankesuunnitelma LOPPURAPORTTI Kehitettävä alue Haahtela Oy Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki,

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus LUKIOVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus 1 TAVOITTEET LUKIOVERKON KEHITTÄMISELLE Laadullisesti korkeatasoinen lukiokoulutus Riittävät valinnanmahdollisuudet takaava resurssointi

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Rehtorien ja koulutusjohtajien ajankohtaispäivät 28.-29.1.2015 Tampere Rehtori, KT etunimi.sukunimi@vantaa.fi Vantaan ammattiopisto

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Varkauden opiskelijakampuksen suunnittelijoiden valinta sekä rakennustoimikunnan nimeäminen

Varkauden opiskelijakampuksen suunnittelijoiden valinta sekä rakennustoimikunnan nimeäminen Yhtymähallitus 174 25.09.2015 Yhtymähallitus 195 23.10.2015 Varkauden opiskelijakampuksen suunnittelijoiden valinta sekä rakennustoimikunnan nimeäminen 217/02.08.00/2015, 213/02.08.00/2015, 214/02.08.00/2015,

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa

Esteettömyys Savoniaammattikorkeakoulussa Esteettömyys Savonia Hyväksytty 1.3.2011 Esteettömyyys Savonia- 1 / 4 Sisällys Yleistä tietoa korkeakoulusta... 2 Opintojen ohjaus ja järjestäminen... 2 Valintakoe... 2 Yleinen kulkukelpoisuus korkeakoulussa...3

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö 1 Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi tarjoaa ammatillista erityisopetusta ja ammatillista aikuiskoulutusta yhteensä 23 paikkakunnalla kautta

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Maahanmuuttajanuorten VaSkooli Salon seudun koulutuskuntayhtymä Tomi Vuorela Mervi Leino 1 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmallin

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus 01 04 05 06 07 08 22 50 51 52 67 huomioitavaa

toiminnallinen taloudellinen vaikutus (* muuta vaikuttavuus 01 04 05 06 07 08 22 50 51 52 67 huomioitavaa 1. palveluverkko toimenpide Oppilaitosverkoston jatkuva tarkastelu Päivähoidon ja opetustoimen yhdistäminen Ammatti-instituutin ja opetustoimen yhdistäminen Kreivilän ja Paavolan koulutiloista luopuminen

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu:

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu: AMK-yhteistyö; rakennusmestarikoulutus; miten tästä eteenpäin Johtaja Mervi Karikorpi, 18.2.2011 Tarve Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat työnjohdon

Lisätiedot

Työ tekijäänsä opettaa Työturvallisuusosaajana raksalla. Susanna Tervonen ja Minna Ruokojoki

Työ tekijäänsä opettaa Työturvallisuusosaajana raksalla. Susanna Tervonen ja Minna Ruokojoki Työ tekijäänsä opettaa Työturvallisuusosaajana raksalla Susanna Tervonen ja Minna Ruokojoki Työ tekijäänsä opettaa Hankkeen taustaa OPHn ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän/ Oulun seudun ammattiopiston

Lisätiedot

KEVÄÄN YHTEISHAKU - Sinun mahdollisuutesi! HAKUOPAS 2015. Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 www.sakky.fi

KEVÄÄN YHTEISHAKU - Sinun mahdollisuutesi! HAKUOPAS 2015. Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 www.sakky.fi KEVÄÄN YHTEISHAKU - Sinun mahdollisuutesi! HAKUOPAS 2015 Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 www.sakky.fi Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Varkauden lukion Kevään 2015 hakuopas Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

ETÄOPISKELUN VOIMA PIENTEN RYHMIEN OPISKELUSSA

ETÄOPISKELUN VOIMA PIENTEN RYHMIEN OPISKELUSSA ETÄOPISKELUN VOIMA PIENTEN RYHMIEN OPISKELUSSA TIEKE, HELSINKI vaikuta ja vaikutu 09.10.2008 Lauri Pirkkalainen Konneveden lukio Lukioiden virtuaaliverkosto http://www.peda.net/veraja/pienetlukiot KONNEVEDE

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014

Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014 Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014 PERUSTASON ENSIHOIDON KOULUTUSKOKEILUJEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 25.3.2015 Marja Veikkola Väliraportin tietojen kerääminen Webropol kysely 2.1. - 23.1.2015

Lisätiedot

AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1

AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1 AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1 Jokavuotiset avoimet ovet pidetään torstaina 16.1.2014 kello 10 15 kaikissa Varian toimipisteissä. Toimipisteiden välillä voi kulkea maksuttomalla pikkubussikuljetuksella.

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat 12.9.2014. Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto

Ajankohtaiset asiat 12.9.2014. Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto Ajankohtaiset asiat 12.9.2014 Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto Uudistuva Omnia: Tulevaisuus työn alla Omnia 2017: Palvelemme asiakkaitamme entistä paremmin elinikäisen oppimisen tiellä! Nuorten

Lisätiedot

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1. Työkokemus opettajana

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot