SIILINJÄRVEN JA KUOPION TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVEN JA KUOPION TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS"

Transkriptio

1 Sivu 1/24 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 SIILINJÄRVEN JA KUOPION TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS Haahtela Oy Bulevardi 16 B, Helsinki, puhelin , telefax , sähköposti

2 Sivu 2/24 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO WORKPLACE PLANNING- PROSESSI WOP MITTAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄ JA AIKAMALLI Opiskelijamäärät... 5 Aikamalli TUTKITUT TOIMINNOT JA TOIMINTOJEN SIJOITTAMISVAIHTOEHDOT Vaihtoehto A: Toivalassa metsä-, rakennus- ja talotekniikka-, sisustus- ja pintakäsittelyalat ja muu opetus Savilahdessa Vaihtoehto B: Toivalassa kaikki tekniikan alan koulutus ja muu opetus Savilahdessa Vaihtoehtojen A ja B tilatarpeen ero SAKKY:N NYKYISET TILAT JA TILAKULUT KUOPIOSSA JA SIILINJÄRVELLÄ Logistiikka- ja lentokonealan koulutus Teollisen pintakäsittelyalan ja veneenrakennuksen koulutus TILATARPEEN JA TARJONNAN VERTAILU TOIMITILASTRATEGIAN VAIHTOEHDOT Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet vaihtoehdossa A Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet vaihtoehdossa B INVESTOINTITARPEET AIKATAULU ARVIO TULEVISTA TILAKUSTANNUKSISTA ESILLE NOUSSEITA HUOMIOITA YHTEENVETO Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Wop-mittauksen opiskelijamäärät ja koulutusalat Wop-mittaus, Toivalan tilatarpeen tilaluettelo, vaihtoehto A Wop-mittaus, Savilahden tilatarpeen tilaluettelo, vaihtoehto A Wop-mittaus, Toivalan tilatarpeen tilaluettelo, vaihtoehto B Wop-mittaus, Savilahden tilatarpeen tilaluettelo, vaihtoehto B Wop-mittaus, Toivalan laajennuksen tilaluettelo, vaihtoehto A Wop-mittaus, Toivalan laajennuksen tilaluettelo, vaihtoehto B Toimintojen sijoituskaaviot Toivalan tiloihin, vaihtoehto A Toimintojen sijoituskaaviot Toivalan tiloihin, vaihtoehto B

3 Sivu 3/24 JOHDANTO Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) Kuopion ja Siilinjärven alueiden toimitilastrategiatyö on tehty Savon koulutuskuntayhtymän toimeksiannosta. Työ on käynnistynyt elokuussa 2014 ja se on valmistunut tammikuussa Tämän toimitilastrategiatyön lähtökohtana on ollut Sakkyn halu tutkia toiminnan keskittämistä Kuopiossa Savilahdesta tarjotulle tontille. Siilinjärvellä Toivalan toimipistettä on viime vuosina kehitetty. Uudisrakennus otettiin käyttöön vuonna Toivalaan tulevaisuudessa sijoitettavan toiminnan määrä vaikuttaa Savilahden uudisrakennuksen kokoon. Toivalan toimipisteeseen on tutkittu kaksi vaihtoehtoa, joissa vaihtoehdossa A Toivalassa on noin 850 opiskelijaa ja vaihtoehdossa B noin 2100 opiskelijaa. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus linjasi keväällä 2014, että nuorten ammatillisesta koulutuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena ja toimintaa toteutetaan kahdessa vuorossa. Tämä toimintamalli vähentää tilojen tarvetta oppilaitoksessa. Savon koulutuskuntayhtymällä on Kuopiossa tiloja noin m2 ja Siilinjärvellä noin m2. Yhteensä tiloja on noin m2 ja niiden nykyiset tilakulut ovat noin 7,8 M vuodessa. Tilat ovat pääosin koulutuskuntayhtymän omistamia. Tiloihin käytetyt varat kilpailevat opetustoimintaan käytettyjen varojen kanssa (henkilöstön palkat, materiaalit jne.). Toimitilastrategiatyön aikana optimoidaan tilojen määrä ja koko sekä tutkitaan tilojen yhteiskäytöstä mahdollisesti saavutettavia hyötyjä. Tiloja arvioidaan resurssina sinä missä muutakin toimintaa. Selvitystyön tavoitteena on aikaansaada tutkittu ja läpinäkyvä esitys opetuksen tilatarpeista eri koulutusaloilla. Tilatarpeiden ja Sakkyn toimintastrategian pohjalta on laadittu esitys toimintojen uudelleen sijoittamisesta ja toimipisteiden kehittämistarpeista Savilahdessa ja Toivalassa. Tavoitteena ovat toimitilat, jotka ovat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja pysyvät kustannuksiltaan hyväksyttävällä tasolla. Selvitystyötä ovat ohjanneet Savon koulutuskuntayhtymän edustajat Esa Karvinen kuntayhtymän johtaja

4 Sivu 4/24 Ensio Vatanen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Esa Juvonen pedagoginen johtaja Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi kuntayhtymän hallituksen vjp Ari Orsjoki kiinteistöjohtaja Sisko Raatikainen talousjohtaja Timo Törmänen koulutuspäällikkö Toimitilastrategiatyön ovat laatineet projektipäälliköt Minna Moisio ja Raili Kuosmanen, työtä on johtanut dosentti Ari Pennanen Haahtela kehitys Oy:stä. 1 WORKPLACE PLANNING- PROSESSI WorkPlace Planning -prosessissa organisaatio ei ilmoita tilojen määriä tai kokotavoitteita vaan he kuvaavat mitä he tekevät operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatioiden opetustoiminta (ydintoiminta) kuvataan oppilaan näkökulmasta opintoviikkojen tai kurssien pohjalta. Kuvauksessa huomioidaan opiskelijamäärä, opintojen määrä ja opintojen tarvitsemat erilaiset oppimisympäristöt. Kuvausten perusteella ohjelmisto mitoittaa toimintaa palvelevat tilat ja niiden käyttöasteet. Tuki- ja oheistoimintoja ovat oppilaitosten hallinto, henkilöstön itsenäinen työskentely, varastointi, ravitsemuspalvelut jne. Tuki- ja oheistoiminnot kuvataan henkilöstön määrinä, varastointitarpeina, lounasmäärinä jne. Kuvausten perusteella ohjelmisto mitoittaa toimintaa palvelevat tilat. WorkPlace Planning -prosessissa toimialan strateginen ja operatiivinen johto suunnittelee tulevan toimitilaympäristön avoimen interaktiivisen dialogin avulla. Keskustelun näkökulmina ovat toimintojen ajankäytön tarkoituksenmukaisuus tiloissa sekä tilojen laajuuden tarkoituksenmukaisuus suhteessa tilan sisäisiin suorituksiin. Dialogia ja oppimisprosessia ohjaa toimitilasuunnittelija raportoimalla prosessin nykytilanteesta ja nostamalla esiin toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Dialogia tuetaan Wop- mallin mittausten avustuksella.

5 Sivu 5/24 2 WOP MITTAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄ JA AIKAMALLI 2.1 Opiskelijamäärät Wop-mittauksen lähtökohtana ydintoimintojen osalta ovat tutkinnot ja opiskelijamäärät. Sakkyssa Kuopion ja Siilinjärven toimipisteissä opiskelee noin nuorisoasteen opiskelijaa eri ammattialojen perustutkintoja. Lisäksi järjestetään muuta koulutusta kuten ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, oppisopimus- ja työvoimakoulutusta sekä ohjaavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Aikuiskoulutuksen määrää on Wop-mittauksessa tarkasteltu koulussa annettavina lähiopetuspäivinä (kontaktipäivinä) vuodessa tai opetussuunnitelmapohjaisesti. Wopmittauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain ovat liitteenä 1. Opetustilojen lisäksi on huomioitu toiminnan vaatimat tuki-, oheis- ja kiinteistötoiminnot. Näitä ovat mm. sisääntuloaulat, opiskelijoiden tavaroiden säilytys, ravitsemispalvelut, henkilöstön työtilat, kokoustilat, kirjasto, infopiste, opintotoimisto, lähiarkisto, siivous ja kiinteistönhoito. 2.2 Aikamalli Wop -mittauksessa opiskelijamäärän ja toiminnan lisäksi lähtötietona käytetään aikamallia. Aikamalli kuvaa sitä aikaa vuodesta, jonka koulu on toiminnassa. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on keväällä 2014 määritellyt, että nuorten ammatillisesta perusopetuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Lisäksi opintoaloilla siirrytään päivittäiseen kahteen vuoroon tai viikoittaiseen vuorottelujärjestelmään tietopuolisen opetuksen ja työpaikoilla tapahtuvan opetuksen välillä. Nuorten ammatillisen opetuksen toiminta-ajan aikamallina on käytetty 38 viikkoa vuodessa ja 50 tuntia viikossa. Päivittäinen toiminta-aika on siis arkipäivisin klo 8-18 välillä. Aikamalli toteuttaa yhtymähallituksen linjausta toiminta-ajan pidennyksestä. Aikuisopetuksen kontaktitunneista Wop -mittauksessa on huomioitu päivällä yhtä aikaa nuorten opetuksen kanssa tapahtuva toiminta. Aikamallina on käytetty 40 viikkoa vuodessa ja 50 tuntia viikossa.

6 Sivu 6/24 Tässä selvityksessä yhtymähallituksen ohjetta on nuorten koulutuksen osalta toteutettu seuraavasti: Nuorten osalta perustutkinto-opintojen kesto on 3 vuotta (120 opintoviikkoa), yopohjaisilla 2 vuotta (80 ov) ja kaksoistutkinnon suorittajilla 4 vuotta. Aikuisten koulutuksessa on tutkittu vuodessa annettavien kontaktiopintojen määrä / ryhmä (tuntia / vuosi). Vuoden 2015 syksystä opinnot suunnitellaan osaamispisteinä. Tämä muutos suunnitellaan yhtymähallituksen antaman toteutustavan mukaisesti ja ei vaikuta mittaustulokseen merkittävästi. Toiminnan järjestäminen muuna ajankohtana, iltaisin, viikonloppuisin tai lomaaikoina, nostaa tilojen käyttöä, mutta ei vaikuta tilojen tarpeen mitoittamiseen. Tilaluetteloissa esitetyt tilojen käyttöasteet prosentteina kuvaavat ko. tilan käyttöä opintoviikkojen tuntimäärän perusteella lasketun tarpeen mukaan. Tilaa käytetään 100 %:sti, jos siellä on opetussuunnitelman mukaista toimintaa 50 tuntia viikossa. Opetussuunnitelmien mukainen opetus vaatii erilaisia tiloja ja opetus tapahtuu jaksoissa, joiden kuormat vaihtelevat, joten tiloihin tulee varata lukujärjestyksen suunnittelukapasiteettia. Wop -mallinnuksessa lähtökohtana on, että pyritään 75 % eli n. 37,5 viikkotunnin tilakohtaiseen kuormaan. Ohjelma avaa uuden samannimisen tilan, jos ko. aikaraja tilassa ylittyy. Tehdyissä Wop -mittauksissa on pyritty optimoimaan tilankäyttöä tavoitteen mukaisesti. Jos erikoistilan vaatimukset ja varusteet ovat sellaiset, että optimoinnin suunnittelu vaatii tarkempaa toimintojen tuntemista tai mahdollisesti opettamisen tavan muuttamista, ei optimointia ole tehty, vaan tila on jäänyt vajaakäyttöiseksi (korostettu tilaluetteloissa). Toimintojen Wop -mittauksen tuloksena syntyneitä tilaohjelmia on tarpeellista edelleen kehittää viimeistään siinä vaiheessa, kun tilahankkeen hanke-/ toteu-

7 Sivu 7/24 tussuunnittelu käynnistyy. Toimitilastrategian suunnittelun lähtötiedoksi nyt mitatun tilatarpeen tarkkuus on riittävä. 3 TUTKITUT TOIMINNOT JA TOIMINTOJEN SIJOITTAMISVAIHTOEHDOT Savon koulutuskuntayhtymän Kuopion ja Siilinjärven alueen toiminnot on wopmittauksessa tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, joka sisältää Savon ammattija aikuisopiston toiminnot. Toimintojen sijoittamisesta tulevaisuudessa joko Savilahteen tai Toivalaan on laadittu kaksi vaihtoehtoista mallia. Vaihtoehdot on esitelty seuraavassa. Toivalan vaihtoehdon valinta vaikuttaa Savilahden vaihtoehdon tilatarpeeseen. Toivalassa on molemmissa vaihtoehdoissa mukana liikuntasali, 375 m Vaihtoehto A: Toivalassa metsä-, rakennus- ja talotekniikka-, sisustus- ja pintakäsit- telyalat ja muu opetus Savilahdessa Toivala A Toivalassa opiskelee noin 720 nuorta. Aikuisopiskelijoiden päiväaikaan tapahtuvat opinnot on huomioitu mittauksessa koulutuspäivinä. Aikuisia on arvioitu olevan noin 120. Yhteensä Toivalassa on tässä vaihtoehdossa noin 850 opiskelijaa. Mitatut toiminnot ovat seuraavat: Vaihtoehto A Kohde: Sakky Toivalan kampus Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö Tekn Aik Rakennus- ja talotekniikka koulutuspäivää Tekn Aik Sisustaja, näyttötutkinto opisk Tekn Maalari opisk Tekn Sisustaja opisk Tekn Talo Ilmanvaihtoasentaja opisk Tekn Talo Kylmälaiteasentaja opisk Tekn Talo Lämmityslaiteasentaja opisk Tekn Talo Putkiasentaja opisk Tekn Talonrakentaja opisk Aik Metsäala koulutuspäivää Metsäalan pt opisk Valmentava I opisk Yhteensä 1406 koulutuspäivää 20 opisk (aikuiset) 724 opisk (nuoret) Edellä kuvatun Toivalaan sijoittuvan toiminnan tilatarve Wop-mittauksen mukaisesti on yhteensä m2. Tilaluettelo on liitteenä 2.

8 Sivu 8/24 Savilahti A Savilahdessa opiskelee noin nuorta. Aikuisopiskelijoiden päiväaikaan tapahtuvat opinnot on huomioitu mittauksessa koulutuspäivinä. Aikuisia on arvioitu olevan noin 640. Yhteensä Savilahdessa on tässä vaihtoehdossa noin opiskelijaa. Mitatut toiminnot ovat seuraavat: Kohde: Sakky, Kuopio Savilahti VAIHTOEHTO A Toimiala Mitoitin Ryhmäk. Yksikkö Elint Leipuri-kondiittori opisk Elintarvikeala opisk Lita aikuiskoulutus koulutuspäivää Lita Datanomi opisk Lita Merkonomi, kaksoistutkinto opisk Lita Merkonomi, pk opisk Lita Merkonomi, yo opisk Maahanmuuttajakoulutus opisk Mara tep koulutuspäivää Marata Hotraca opisk Marata Kodinhoito-ja puhdistuspalvelu opisk Marata Matkailu opisk Sote Aik Kosmetologi opisk Sote Aik Lähihoitaja pt opisk Sote Aik Lääketeknikko opisk Sote Aik Parturi-kampaaja opisk Sote aikuiskoulutus (HK) koulutuspäivää Sote aikuiskoulutus (PT) koulutuspäivää Sote aikuiskoulutus (RD) koulutuspäivää Sote Kosmetologi ja kosmetiikkaneuvoja opisk Sote Lähihoitaja (eh-koulutuskokeilu) opisk Sote Lähihoitaja (kaksoistutkinto) opisk Sote Lähihoitaja (PK, sis. otto 96 opisk./v) opisk Sote Lähihoitaja (YO, sis. otto 81 opisk./v) opisk Sote Lähihoitaja (YO, tammikuussa aloittavat) opisk Sote Lääketeknikko opisk Sote Parturi-kampaaja opisk Sote Välinehuoltaja opisk Tekn Aik Autoala koulutuspäivää Tekn Autoala (mukana pienryhmä) opisk Tekn Aik Muovialan pt opisk Tekn Aik Puuala koulutuspäivää Tekn Aik Sähköala koulutuspäivää Tekn Aik Turvallisuusala koulutuspäivää Tekn Laborantti opisk Tekn Metallituotteiden pintakäsittelijä opisk Tekn Prosessinhoitaja opisk Tekn Puualan pienryhmä opisk Tekn Puualan pt opisk Tekn Säh ICT-asentaja opisk Tekn Säh Sähkö-ja automaatiotekniikan pt opisk Tekn Aik Metalliala koulutuspäivää Tekn Met Koneenasentaja opisk Tekn Met Koneistaja opisk Tekn Met Kunnossapitoasentaja opisk Tekn Met Levyseppähitsaaja opisk Tekn Turvallisuusvalvoja opisk Tekn Vaatetusompelija opisk Valma opisk Yhteensä 3388 opisk (nuoret) 240 opisk (aikuiset) 4968 koulutuspäivää

9 Sivu 9/24 Edellä kuvatun Savilahteen sijoittuvan toiminnan tilatarve Wop-mittauksen mukaisesti on yhteensä m2. Tilaluettelo on liitteenä Vaihtoehto B: Toivalassa kaikki tekniikan alan koulutus ja muu opetus Savilahdessa Toivala B Toivalassa opiskelee noin 1800 nuorta. Aikuisopiskelijoiden päiväaikaan tapahtuvat opinnot on huomioitu mittauksessa koulutuspäivinä. Aikuisia on arvioitu olevan noin 300. Yhteensä Toivalassa on tässä vaihtoehdossa noin 2100 opiskelijaa. Mitatut toiminnot ovat seuraavat: Vaihtoehto B Kohde: Sakky Toivalan kampus Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö Tekn Aik Autoala koulutuspäivää Tekn Aik Metalliala koulutuspäivää Tekn Aik Muovialan pt opisk Tekn Aik Puuala koulutuspäivää Tekn Aik Rakennus- ja talotekniikka koulutuspäivää Tekn Aik Sisustaja, näyttötutkinto opisk Tekn Aik Sähköala koulutuspäivää Tekn Aik Turvallisuusala koulutuspäivää Tekn Autoala opisk Tekn Laborantti opisk Tekn Maalari opisk Tekn Met Koneenasentaja opisk Tekn Met Koneistaja opisk Tekn Met Kunnossapitoasentaja opisk Tekn Met Levyseppähitsaaja opisk Tekn Metallituotteiden pintakäsittelijä opisk Tekn Prosessinhoitaja opisk Tekn Puualan pienryhmä opisk Tekn Puualan pt opisk Tekn Sisustaja opisk Tekn Säh ICT-asentaja opisk Tekn Säh Sähkö- ja automaatiotekniikan pt opisk Tekn Talo Ilmanvaihtoasentaja opisk Tekn Talo Kylmälaiteasentaja opisk Tekn Talo Lämmityslaiteasentaja opisk Tekn Talo Putkiasentaja opisk Tekn Talonrakentaja opisk Tekn Turvallisuusvalvoja opisk Tekn Vaatetusompelija opisk Aik Metsäala koulutuspäivää Metsäalan pt opisk Valmentava I opisk Yhteensä 3367 koulutuspäivää 40 opisk (aikuiset) 1819 opisk (nuoret)

10 Sivu 10/24 Edellä kuvatun Toivalaan sijoittuvan toiminnan tilatarve Wop-mittauksen mukaisesti on yhteensä m2. Tilaluettelo on liitteenä 4. Savilahti B Savilahdessa opiskelee noin 2300 nuorta. Aikuisopiskelijoiden päiväaikaan tapahtuvat opinnot on huomioitu mittauksessa koulutuspäivinä. Aikuisia on arvioitu olevan noin 460. Yhteensä Savilahdessa on tässä vaihtoehdossa noin opiskelijaa. Mitatut toiminnot ovat seuraavat: Kohde: Sakky, Kuopio VAIHTOEHTO B Toimiala Mitoitin Ryhmäk. Yksikkö Elint Leipuri-kondiittori opisk Elintarvikeala opisk Lita aikuiskoulutus koulutuspäivää Lita Datanomi opisk Lita Merkonomi, kaksoistutkinto opisk Lita Merkonomi, pk opisk Lita Merkonomi, yo opisk Maahanmuuttajakoulutus opisk Mara tep koulutuspäivää Marata Hotraca opisk Marata Kodinhoito-ja puhdistuspalvelu opisk Marata Matkailu opisk Sote Aik Kosmetologi opisk Sote Aik Lähihoitaja pt opisk Sote Aik Lääketeknikko opisk Sote Aik Parturi-kampaaja opisk Sote aikuiskoulutus (HK) koulutuspäivää Sote aikuiskoulutus (PT) koulutuspäivää Sote aikuiskoulutus (RD) koulutuspäivää Sote Kosmetologi ja kosmetiikkaneuvoja opisk Sote Lähihoitaja (eh-koulutuskokeilu) opisk Sote Lähihoitaja (kaksoistutkinto) opisk Sote Lähihoitaja (PK, sis. otto 96 opisk./v) opisk Sote Lähihoitaja (YO, sis. otto 81 opisk./v) opisk Sote Lähihoitaja (YO, tammikuussa aloittavat) opisk Sote Lääketeknikko opisk Sote Parturi-kampaaja opisk Sote Välinehuoltaja opisk Valma opisk Yhteensä 2293 opisk (nuoret) 220 opisk (aikuiset) 3007 koulutuspäivää Edellä kuvatun Savilahteen sijoittuvan toiminnan tilatarve Wop-mittauksen mukaisesti on yhteensä m2. Tilaluettelo on liitteenä Vaihtoehtojen A ja B tilatarpeen ero Vaihtoehdossa A tilantarve on m2 enemmän kuin vaihtoehdossa B (vertailutaulukko on kohdassa 5). Tilojen kokonaismäärä kasvaa, koska vaihtoeh-

11 Sivu 11/24 dossa A on saman sisältöisiä tekniikan alojen työsaleja sekä Kuopiossa että Toivalassa. Työsalit kasvattavat myös liikennetilojen ja teknisten tilojen määrää. Vaihtoehto A:ssa molemmissa toimipisteissä on Työsali / tila Tilaohjelma kasvaa Pintakäsittelytyösali 200 m2 Puurakentamisen työsali 250 m2 Hitsaustyösali 200 m2 Liikennetilat (käytävät, tuulikaapit) kasvavat 117 m2 Tekniset tilat kasvavat 44 m2 Yhteensä 811 m2 4 SAKKY:N NYKYISET TILAT JA TILAKULUT KUOPIOSSA JA SIILINJÄRVELLÄ Savon koulutuskuntayhtymällä on Kuopiossa ja Siilinjärvellä tiloja yhteensä m2 ja niiden tilakulut ovat noin 7,8 vuodessa. Tilat ja tilakulut jakautuvat eri toimipisteisiin seuraavasti: Kuopio Sakky Kuopion nykyiset tilat m2 Tilakulut vuodessa Presidentinkatu Presidentinkatu Savonia muu kuin hotelli Savonia liiketoiminta (hotelli) Hermanninaukio Pohjolankatu Kuntayhtymän keskushallinto Bioteknia Sahakatu (teollisen pintakäsittelyn tilat ja autoalan väistötilat) Siikaranta (veneenrakennus) Kolmisopentie 7 (Kiitoauton tilojen yhteydessä) Yhteensä

12 Sivu 12/24 Presidentinkadun kampuksesta on tavoitteena luopua ja alueen kehittämisestä asuinkäyttöön on Kuopion kaupungin kanssa neuvottelut käynnissä. Hotelli Savonian toimintaa ei ole käsitelty tässä selvityksessä. Opetustiloista on kuitenkin tavoitteena luopua. Savonian Sammakkolammentiellä tapahtuva hotelli- ja ravintola-alan opetus on mukana Wop-mittauksessa. Hermanninkadun, Pohjolankadun, kuntayhtymän keskushallinnon ja oppisopimuskeskuksen tiloista on tavoitteena luopua. Toiminnot ovat mukana Wopmittauksessa Bioteknian hanke- ja projektitiloista pyritään luopumaan. Toimintoja ei ole mitattu. Sahakadulla olevat teollisen pintakäsittelyalan vuokratilat säilyvät. Autoalan väistötiloista sekä metallialan tep-toiminnan tiloista luovutaan. Autoala ja metallin tep-toiminnat ovat mukana Wop-mittauksessa. Siikarannassa olevat veneenrakennusalan tilat säilyvät. Kolmisopentiellä Kiitoauto-yrityksen yhteydessä olevat tilat ovat kunnossa ja tiloissa tapahtuva logistiikka-alan koulutus on mukana Wop-mittauksessa. Siilinjärvi Sakky Siilinjärven nykyiset tilat: m2 Tilakulut vuodessa Toivala tilakulut (ilman Simel ja Rissala) Toivalan kampus, Koivula (rak 1) 974 (+asunnot 274m2) Toivalan kampus, toimistorak (rak 4) 550 Toivalan kampus, ruokalarak (rak 6) 637 Toivalan kampus, liikuntasali-koneh (rak 8) 941 (+asunnot 129m2) Toivalan kampus, rakennus 7 (valm v 2013) Simel-halli Rissala, lentokonealan tilat Yhteensä

13 Sivu 13/24 Koivula-rakennus on suojeltu ja odottaa opetustilojen osalta peruskorjausta. Asuntolan tilat on peruskorjattu vuonna Toimistorakennus, ruokalarakennus ja liikuntasalirakennus ovat erillisissä kuntoselvityksissä todettu kunnoltaan ja rakenteiltaan sellaisiksi, että niitä ei kannata peruskorjata. Rakennuksista on päätetty luopua. Rakennus 7 on valmistunut vuonna 2013 ja tilat ovat kunnossa. Toivalan kampuksella sijaitsevat asuntolarakennukset ja niiden pinta-alat eivät ole mukana selvityksessä. Rissalan tilat ovat kunnossa. 4.1 Logistiikka- ja lentokonealan koulutus Logistiikka- ja lentokonealan koulutukset esitetään säilyvän nykyisillä paikoillaan eikä tiloihin esitetä muutosta. Logistiikka-alan koulutusta järjestetään noin 115 nuorisoasteen opiskelijalle ja lisäksi on aikuiskoulutusta. Logistiikka-alalla on kuljetusalan yrityksen yhteydessä osoitteessa Kolmisopentie 7 vuokratiloja m2. Tilat ovat toimivat ja mahdollistaisivat nykyistä suuremman määrän koulutuksen järjestämistä. Logistiikka-alan koulutuksen tuominen muun tekniikan alan koulutuksen yhteyteen ei tuntunut tarkoituksenmukaiselle. Savilahteen on vaikeaa ja kallista rakentaa raskaalle liikenteelle soveltuvia liikenneyhteyksiä tai harjoittelualueita. Tilakulut nykyisissä tiloissa ovat noin vuodessa (10,9 /m2/kk). Lentokonemekaanikon koulutusta järjestetään noin 56 nuorisoasteen opiskelijalle. Koulutuksella on Rissalassa lentokentän yhteydessä tilaa m2. Toiminta on tilaa vievää (mm. lentokoneiden säilytys). Tilat ovat toimivat ja mahdollistaisivat nykyistä suuremman määrän koulutuksen järjestämistä. Toiminnalle luonteva sijoitus on lentokentän välittömässä läheisyydessä. Tilakulut nykyisistä vuokratiloista ovat noin vuodessa (9,9 /m2/kk).

14 Sivu 14/ Teollisen pintakäsittelyalan ja veneenrakennuksen koulutus Teollisen pintakäsittelyalan koulutusta annetaan nyt Sahakadulla vuokratiloissa. Tiloihin on tehty mittavat muutostyöt toiminnan tarvitsemia erikoistiloja varten. Jos teollisen pintakäsittelyn koulutusta annetaan tulevaisuudessa, se tapahtuu näissä tiloissa. Tiloja on käytössä noin 545 m2 ja tilakulut niistä ovat noin vuodessa (15,22 /m2/kk). Sahakadulla on tällä hetkellä myös autoalan väliaikaiset väistötilat sekä metallin tep-toimintaa. Autoalalla on tiloja käytössä noin 536 m2 ja tilakulut ovat noin vuodessa. Metallin tep-toiminnalla on käytössä noin 649 m2 ja tilakulut ovat vuodessa. Autoala ja metallin tep-koulutus on huomioitu Wopmittauksen tilatarpeessa ja näiden koulutusten käyttämistä Sahakadun tiloista luovutaan. Veneenrakennuksen koulutusta annetaan nyt Siikarannassa yritystoiminnan kanssa yhteistyössä (Bella-veneet Oy). Koulutuksen odotetaan jatkuvan samaan tapaan myös tulevaisuudessa. 5 TILATARPEEN JA TARJONNAN VERTAILU Seuraavassa on verrattu Toivalan ja Savilahden Wop-mittauksen tilatarvetta nykyisiin tiloihin. Nykyisistä käyttöön jäävistä toimipisteistä (Kolmisopentie, Sahakatu, Siikaranta ja Rissala) on käytetty nykyisiä pinta-aloja. Nykyisin tiloja on noin m2 eli noin m2 tarvetta enemmän. Taulukko tilojen tarjonnasta ja Wop-mittauksen mukaisesta tarpeesta

15 Sivu 15/24 Toimipiste Nykyiset tilat m2 Wop-mittaus Vaihtoehto A, m2 Wop-mittaus Vaihtoehto B, m2 Kuopio (ei sis Kolmisopentie, Sahakatu, Siikaranta) Kolmisopentie 7* Sahakatu** (mm. autoalan väistötilat) Siikaranta* Savilahti Toivala Rissala* Yhteensä Ero/muutos Luku, johon verrattu * Kolmisopentien, Siikarannan ja Rissalan osalta on käytetty nykyisiä neliöitä ** Sahakadulla käytetty teollisen pintakäsittelyn käytöön jäävien tilojen neliöitä Vajaakäyttöisten tilojen muodostuminen oppilaitoksiin on monen eri tekijän summa. Opiskelijamäärät ovat ajan saatossa pienentyneet tai tutkintojen tarjonta, opetussuunnitelmat ja opettamisen tapa on muuttunut. Yhtymähallituksen linjaus 50 % opetuksen viemisestä työpaikoille ja toiminta-ajan määrittäminen klo 8-18 välille pienentää myös tilantarvetta. Toimintojen uudelleen sijoittamisen ja toimitilastrategian suunnittelulla tarvittavat investoinnit voidaan suunnitella tehokkaaksi samalla kun vajaakäyttöisistä tiloista on mahdollisuus luopua. Korjaushankkeissa tarvittavia tiloja ei aina kannata sijoittaa esitetyn kokoisena olemassa oleviin tiloihin. Esimerkiksi jos tarve on 60 m2 ja olemassa oleva tila on 64 m2, ei seiniä kannata kaataa. Tavoitteeksi arkkitehtisuunnittelulle tai toimintojen uudelleen sijoittamisen suunnittelulle on yleensä asetettu enintään 10% hukka. Tilatarpeen ja tarjonnan vertailussa voidaan nykyisen rakennuksen vastaavan laajuudeltaan Wop -mittauksen tarvetta, jos ero on alle 10%. 6 TOIMITILASTRATEGIAN VAIHTOEHDOT Oppilaitoksen pitkän tähtäimen toimitilastrategian muodostaminen on tarpeellista, sillä tilaresurssi on muutosten suhteen hidas. Rakennus on pysyvä, pitkäikäinen ja investointina suuri.

16 Sivu 16/24 Toimitilastrategiaa muodostettaessa näkökulman tulee ensisijaisesti olla tilan käyttäjän näkökulma. Näkökulmassa korostuvat mm. kysymykset, mitä toimintaa tilat palvelevat, mikä on toiminnan volyymi, missä toimintaa järjestetään ja mikä määrä toiminnan varoista tiloihin halutaan uhrata. Toimintojen uudelleen sijoittamiselle on luonnollisesti useita vaihtoehtoja. Tämän selvityksen yhteydessä on laadittu kaksi tutkittua vaihtoehtoa, vaihtoehdot A ja B, jotka on esitelty edellä. Toivalan rakennus 7:n, Simel-hallin ja Koivulan osalta on tehty toiminnan testisijoituksia pohjapiirustuksiin (liitteet 8 ja 9). Testisijoitusten avulla arvioidaan nykyisten tilojen toiminnallisten muutostarpeiden määrää ja hintaa sekä tutkitaan suunnitteluväljyyden tarvetta. Suunnitteluväljyys on huomioitu alla olevassa esityksessä. Olemassa oleviin tiloihin sijoittamatta jääneet tilat muodostavat uudisrakentamisen tilatarpeen. Savilahdessa kaikki toiminnot sijoittuvat uudisrakennukseen. Taulukko, jossa on vertailtu vaihtoehtoja A ja B nykyisiin tiloihin: Toimipiste Nykyiset tilat m2 Esitys Vaihtoehto A, m2 Esitys Vaihtoehto B, m2 Kuopio (ei sis Kolmisopentie, Sahakatu, Siikaranta) Kolmisopentie 7* Sahakatu** (mm. autoalan väistötilat) Siikaranta* Savilahti Toivala Rissala* Yhteensä Ero/muutos % -42 % Luku, johon verrattu * Kolmisopentien, Siikarannan ja Rissalan osalta on käytetty nykyisiä neliöitä ** Sahakadulla käytetty teollisen pintakäsittelyn käytöön jäävien tilojen neliöitä Tilojen määrä pienenee vaihtoehdossa A noin m2 (-41 %) ja vaihtoehdossa B noin m2 (-42 %). Vaihtoehdon A:n tilamäärä on m2 suurempi kuin vaihtoehto B:n. Vaihtoehto A:ssa on samoja työsaleja sekä Savilahdessa että Toivalassa (ks kohta 3.3).

17 Sivu 17/ Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet vaihtoehdossa A Toivalan tilat vaihtoehdossa A m2 Rakennus ,0 Metsäkonehalli 661,0 Koivula (mukana opetuksen tilat) 974,0 Uudisrakennus 1 437,0 Tilat yhteensä 8 172,0 Ero tarjonta - tarve 665,0 Suunnitteluväljyys 9 % Toivalan rakennus 7 Rakennus 7 on valmistunut vuonna 2013 ja tilat ovat kunnossa. Metallialan koulutus siirtyy Kuopioon. Metallialan työsaleihin tehdään talotekniikan koulutuksen tarvitsemat tilaympäristöt. Kylmäasennuskoulutukselle tehdään soveltuvaa tilaympäristöä energialaboratorion tiloihin sekä koneenasennustyösaliin. 1.kerroksen työsalit tulevat sisustajien ja talonrakentajien käyttöön. Työsalien muutostöihin on investoinneissa varattu euroa. 3.kerroksen työsalin osaan rakennetaan neuvottelutila ja kaksi työhuonetta. Talonrakentajille rakennetaan lisäksi 500 m2 kylmä / puolilämmin kevytrakenteinen halli. Koivula Koivulan rakennus on rakennettu vuonna 1953 ja se on suojeltu. Asuntolan puoli on peruskorjattu vuonna Opetuskäytössä nykyisinkin olevat tilat, 974 m2, peruskorjataan opetuksen ja tukipalvelujen käyttöön. Sijoitusesityksessä tiloihin on sijoitettu luokkia sekä terveydenhoitajan, oppilashuollon ja valmentavan koulutuksen tiloja. Simel-halli Simel-halli ja hallin lähiympäristö on metsäalan koulutuksen käytössä. Halli sijaitsee noin 4 km päässä Toivalan kampukselta. Halli on rakennettu vuonna 2004 ja siihen ei esitetä muutoksia. Tilat ovat toimivat ja hyvässä kunnossa ja lähiympäristö soveltuu hyvin metsäalan koulutukselle.

18 Sivu 18/24 Toivalan purettavat tilat: m2 Toimistorak (rak 4) 550 Ruokalarak (rak 6) 637 Liikuntasali-koneh (rak 8) 941 (+asunnot 129m2) Yhteensä Toivalaan rakennetaan uudisrakennus m2, jonka tilaluettelo on liitteenä 6. Savilahteen rakennetaan uudisrakennus m2, jonka tilaluettelo on liitteenä Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet vaihtoehdossa B Toivalan tilat vaihtoehdossa B Rakennus ,0 Metsäkonehalli 661,0 Koivula (mukana opetuksen tilat 974,0 Uudisrakennus ,0 Tilat yhteensä ,0 Ero tarjonta - tarve 697,5 Suunnitteluväljyys 4 % Toivalan rakennus 7 Kuten vaihtoehto A, mutta metallin työsaleihin ei tule muutoksia. Koivula Kuten vaihtoehto A. Simel-halli Kuten vaihtoehto A. Toivalassa purettavat rakennukset kuten vaihtoehto A. Toivalaan rakennetaan uudisrakennus m2, jonka tilaluettelo on liitteenä 7. Savilahdeteen rakennetaan uudisrakennus m2, jonka tilaluettelo on liitteenä 5.

19 Sivu 19/24 7 INVESTOINTITARPEET Investointitarpeet ovat vaihtoehdossa A noin 67,7 M ja ne jakautuvat seuraavasti: Toivalan investointitarve, VE A, alv 0% Työsalien muutostyöt (varaus) Metallialan koneiden siirto Savilahteen Työtilojen rakentaminen (3.krs) työsaliin Rakentamisen halli, kylmä tai puolilämmin, 500 m (laskelmissa ei ole mukana vuokraa tälle erikseen, vain investointi huomioitu) Koivula, peruskorjaus (mukana opetuksen tilat) Uudisrakennus, m valmistuskeittiö, mukana laitteet liikuntatilat muut tilat Toivalan investointitarve yhteensä Savilahden uudisrakennus, m Yhteensä Investointitarpeet ovat vaihtoehdossa B noin 65,6 M ja ne jakautuvat seuraavasti: Toivalan investointitarve, VE B, alv 0% Työsalien muutostyöt (varaus) Työtilojen rakentaminen (3.krs) työsaliin Rakentamisen halli, kylmä tai puolilämmin, 500 m (laskelmissa ei vuokraa tälle erikseen, vain investointi huomioitu) Koivula, peruskorjaus (mukana opetuksen tilat) Uudisrakennus, m valmistuskeittiö, mukana laitteet liikuntatilat muut tilat Toivalan investointitarve yhteensä Savilahden uudisrakennus, m Yhteensä

20 Sivu 20/24 Arvioidut investointitarpeet eivät sisällä tontin hankintaa, aluetöitä, kalusteita, varusteita eivätkä muutto- tai väistökustannuksia. Vaihtoehdossa A investointitarve on noin 2 M suurempi kuin vaihtoehdossa B. Ero syntyy pääosin vaihtoehdon A suuremmasta tilamäärästä (samoja työsaleja sekä Toivalassa että Savilahdessa). 8 AIKATAULU Seuraavassa on esitys toteutusaikataulusta: 2015 Toivalan uudisrakennuksen suunnittelu Pohjolankadusta luovutaan kun metalli siirtyy Toivalasta Pressa 3:een ja talotekniikka Toivalaan 2015 Savilahden uudisrakennuksen suunnittelu alkaa (hankesuunn.) 2016 Toivalan uudisrakennuksen rakentaminen (aloitus jo 2015?) 2017 Savilahden uudisrakennuksen rakentaminen alkaa 2018 Savilahden uudisrakennuksen rakentaminen jatkuu Presidentinkadulta muutto Savilahteen (vaiheittain) 2020 Toivalan vanha ruokala, toimistorakennus ja liikuntasali puretaan 9 ARVIO TULEVISTA TILAKUSTANNUKSISTA Tiloihin kohdistuu edellä kuvatun mukaan noin 65,6 67,7 M investointitarve. Rahoituskuluiksi on arvioitu 7-10 /m2/kk. Hoitokuluina on käytetty 5 /m2/kk. Hoitokulut sisältävät hallinnon, kiinteistöjen hoidon ja huollon, energian, veden, sähkön ja siivouksen. Muiden palvelujen, kuten ruokailu, oppilashuolto, kustannuksia ei ole mukana laskelmissa. Vaihtoehdossa A Savon koulutuskuntayhtymällä on tiloja käytössä Kuopiossa ja Siilinjärvellä yhteensä m2 ja tilakulut ovat noin 7,23 M vuodessa.

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS 15.12.2014 Sivu 1/14 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 VARKAUDEN TOIMITILOJEN

Lisätiedot

Mitatut koulutusalat ja sijoitusvaihtoehdot A ja B

Mitatut koulutusalat ja sijoitusvaihtoehdot A ja B Liite 1 Liite 1 Mitatut koulutusalat ja sijoitusvaihtoehdot A ja B Toivala VE A (metsä, rakennus, talotekniikka, sisust, maalari) Toivala VE B (kaikki tekniikan alat Toivalassa) Mitoitin Mitoitin Mitoitin

Lisätiedot

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS 17.12.2014 Sivu 1/14 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 VARKAUDEN TOIMITILOJEN

Lisätiedot

Yhteensä 1130 opisk (nuoret) 495 koulutuspäivää

Yhteensä 1130 opisk (nuoret) 495 koulutuspäivää m2 10 944 Kohde: Sakky, Varkaus Toimiala Mitoitin Ryhmäk. Yksikkö Aik Metalliala () 140 10 koulutuspäivää Aik Puhdistuspalvelujen koulutus () 90 20 koulutuspäivää Aik Rakennus-ja talotekniikka () 115 20

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

KEVÄÄN YHTEISHAKU - Sinun mahdollisuutesi! HAKUOPAS 2015. Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 www.sakky.fi

KEVÄÄN YHTEISHAKU - Sinun mahdollisuutesi! HAKUOPAS 2015. Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 www.sakky.fi KEVÄÄN YHTEISHAKU - Sinun mahdollisuutesi! HAKUOPAS 2015 Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 www.sakky.fi Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Varkauden lukion Kevään 2015 hakuopas Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd.

KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA. Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. ETELÄ KOULUTUS KESTO AJANKOHTA HELSINGIN VANKILA Muu ammatillinen lisäkoulutus ja valmentava ja ohjaava koulutus Valmentava I mahd. syksy 2013 Pintakäsittelyn perustutkinto (rakennusmaalari) kevät ja syksy

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Koulutustarjonta Yhteishaku kevät 2016 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opi, innostu, työllisty Opiskele ammattilaiseksi OSAOn moderneissa oppimisympäristöissä laadukkailla laitteilla ja kalustolla.

Lisätiedot

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Rehtorien ja koulutusjohtajien ajankohtaispäivät 28.-29.1.2015 Tampere Rehtori, KT etunimi.sukunimi@vantaa.fi Vantaan ammattiopisto

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015. Yhteishaku on osoitteessa: www.opintopolku.fi

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015. Yhteishaku on osoitteessa: www.opintopolku.fi Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 Yhteishaku on suunnattu pääsääntöisesti peruskoulusta tuleville nuorille. Yhteishaussa voivat hakea ne, joilla ei ole toisen-

Lisätiedot

KOULUTUS TEKEE HYVÄÄ! HAKUOPAS 2016 YHTEISHAKU 23.2. 15.3.2016 WWW.SAKKY.FI

KOULUTUS TEKEE HYVÄÄ! HAKUOPAS 2016 YHTEISHAKU 23.2. 15.3.2016 WWW.SAKKY.FI KOULUTUS TEKEE HYVÄÄ! HAKUOPAS 2016 YHTEISHAKU 23.2. 15.3.2016 WWW.SAKKY.FI KEVÄÄN 2016 HAKUOPAS Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Varkauden lukio tarjoavat kevään 2016 yhteishaussa yli 90 eri hakukohdetta

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Hakuaika Ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 25.2. 15.3.2013 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään 23.4. 17.5.

HAKUOPAS 2013 Hakuaika Ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 25.2. 15.3.2013 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään 23.4. 17.5. HAKUOPAS 2013 Hakuaika Ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 25.2. 15.3.2013 Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään 23.4. 17.5.2013 KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU sinun mahdollisuutesi! Savon ammatti-

Lisätiedot

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2015-2016 VIPUSENKATU 14. - 15.10.2015 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2015-2016 VIPUSENKATU 14. - 15.10.2015 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN VIUSENKATU, LAHTI G-RAKENNUS D-RAKENNUS B4 C-RAKENNUS E-RAKENNUS B-RAKENNUS E C B2 A-RAKENNUS VIUSENKATU 5 F Kahvila- ja ravintolapalvelut Vipusenkatu F-RAKENNUS VIUSENKATU 3 VIUSENKATU 14. - 15.10.2015

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2014-2015 VIPUSENKATU 12. - 13.11.2014 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN VIUSENKATU, LAHTI D2 D-RAKENNUS D1 G-RAKENNUS B2 C-RAKENNUS E-RAKENNUS B-RAKENNUS B1 A-RAKENNUS VIUSENKATU 5 Kahvila- ja ravintolapalvelut Vipusenkatu F-RAKENNUS VIUSENKATU 3 VIUSENKATU 12. - 13.11.2014

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ajankohtaiset asiat 12.9.2014. Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto

Ajankohtaiset asiat 12.9.2014. Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto Ajankohtaiset asiat 12.9.2014 Maija Aaltola vs. rehtori Omnian ammattiopisto Uudistuva Omnia: Tulevaisuus työn alla Omnia 2017: Palvelemme asiakkaitamme entistä paremmin elinikäisen oppimisen tiellä! Nuorten

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitysten laadinnan menetelmät

Palveluverkkoselvitysten laadinnan menetelmät Palveluverkkoselvitysten laadinnan menetelmät Tekn.tri Ari Pennanen Projektipäällikkö Raili Kuosmanen Palveluverkkosuunnittelun haasteita Yhteisön näkökulmasta kysynnän painopisteisiin (terveyskeskus sinne,

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

STÅHLBERGINKATU - SVINHUFVUDINKATU, LAHTI. Koulutuskeskus Salpaus puh. 03 828 11 www.salpaus.fi

STÅHLBERGINKATU - SVINHUFVUDINKATU, LAHTI. Koulutuskeskus Salpaus puh. 03 828 11 www.salpaus.fi STÅHLBERGINKATU - SVINHUFVUDINKATU, LAHTI Svinhufvudinkatu 17 D Kauneustalo Helmi asiakaspalvelu klo 10-14 Svinhufvudinkatu 6 Shop-café avoinna to klo 9-16.30, pe 9-16 ja la klo 9-15 Ravintola Kulinaari

Lisätiedot

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1. Työkokemus opettajana

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Työ tekijäänsä opettaa Työturvallisuusosaajana raksalla. Susanna Tervonen ja Minna Ruokojoki

Työ tekijäänsä opettaa Työturvallisuusosaajana raksalla. Susanna Tervonen ja Minna Ruokojoki Työ tekijäänsä opettaa Työturvallisuusosaajana raksalla Susanna Tervonen ja Minna Ruokojoki Työ tekijäänsä opettaa Hankkeen taustaa OPHn ja Oulun seudun koulutuskuntayhtymän/ Oulun seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Opiskelijan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opiskelijan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opiskelijan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta. Sukupuoli Vastaajien määrä: ) Nainen ) Mies. Ikä vuosina Vastaajien määrä: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 v 5 . Meneillään oleva opiskeluvuosi

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 Kaikki Hyväk Alin hyväksytty hakeneet sytyt pistemäärä Ahlmanin ammattiopisto 909 114 Eläintenhoidon ko, pk (maatalousalan pt) 308 26

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

hakuopas 2014 Hakuaika Ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 24.2. 14.3.2014. Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään 24.4. 16.5.2014.

hakuopas 2014 Hakuaika Ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 24.2. 14.3.2014. Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään 24.4. 16.5.2014. hakuopas 2014 Hakuaika Ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 24.2. 14.3.2014. Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään 24.4. 16.5.2014. Kevään 2014 yhteishaku sinun mahdollisuutesi! Savon

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Matti Husso Tuntiopettaja KM, tradenomi (turvallisuus) matti.husso@edu.hel.fi 040-33 40

Lisätiedot

Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia. Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker

Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia. Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker Toimintajärjestelmä.. Mikä se on? Toimintajärjestelmä sisältää toimintaprosessit, toiminnan mittaamisen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon!

Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! Optimaalista ohjausta Vaasassa! perjantaina 30.10.2015 klo 9.15 Tervetuloa, koulutuspäällikkö Seppo Uusitalo Kahvi + sämpylä klo 9.30 Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta,

Lisätiedot

AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1

AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1 AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1 Jokavuotiset avoimet ovet pidetään torstaina 16.1.2014 kello 10 15 kaikissa Varian toimipisteissä. Toimipisteiden välillä voi kulkea maksuttomalla pikkubussikuljetuksella.

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu

1(4) 15.9.2015. Laukaan Ekokoulu. Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO. Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu 1(4) HANKE TILAAJA Laukaan Ekokoulu Laukaan kunta Laukaantie 14 41340 Laukaa TAVOITEHINTA ARVIO LASKENTAMUISTIO Tavoitehinta, Laukaan Ekokoulu TAVOITEHINTA ARVIO 2(4) 1. HANKETIEDOT Hanke: Osoite: Hankemuoto:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ohjauksen vastuutaho: koulutuksen järjestäjä Ohjauksen vastuutaho: perusopetuksen järjestäjä KOULUTUS Lukiokoulutus PERUSOPETUS Oppilaanohjausta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN

KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN KEVÄT 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus

Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus LUKIOVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus 1 TAVOITTEET LUKIOVERKON KEHITTÄMISELLE Laadullisesti korkeatasoinen lukiokoulutus Riittävät valinnanmahdollisuudet takaava resurssointi

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta. paikat hakeneet sytyt valinta

Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta. paikat hakeneet sytyt valinta ALIN HYVÄKSYTTY PISTEMÄÄRÄ Aloitus- 1. sij. Hyväk- Esi- Valinta Espoo Kelloseppäkoulu, Espoo paikat hakeneet sytyt valinta Kello- ja mikromekaniikan pt, pk 10 39 12 10.00 6.32 Omnian ammattiopisto, Espoon

Lisätiedot

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö 1 Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi tarjoaa ammatillista erityisopetusta ja ammatillista aikuiskoulutusta yhteensä 23 paikkakunnalla kautta

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Aurinkoteknillinen Yhdistys ATY aurinkoseminaari 2.10.2014 Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus

Aurinkoteknillinen Yhdistys ATY aurinkoseminaari 2.10.2014 Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus Aurinkoteknillinen Yhdistys ATY aurinkoseminaari 2.10.2014 Aurinkolämpöjärjestelmien pätevöitymiskoulutus Projekti-insinööri Janne Happonen Uusiutuvien energioiden koulutusten ja osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Asevelikadun toimipisteen tilojen kehittämisen hankesuunnitelma. Kehitettävä alue

Asevelikadun toimipisteen tilojen kehittämisen hankesuunnitelma. Kehitettävä alue 05.09.2014 Sivu 1/14 Tilaaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Asevelikadun toimipisteen tilojen kehittämisen hankesuunnitelma LOPPURAPORTTI Kehitettävä alue Haahtela Oy Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki,

Lisätiedot

Forssan ammatti-instituutti

Forssan ammatti-instituutti 1 Oppikirjat 2015-2016 Autoalan perustutkinto, Ajoneuvoasentaja, AA15 Auto- ja kuljetusalan perusoppi 2 ISBN: 9511202723 Kustantaja: Otava 2010 Auto- ja kuljetusalan perusoppi 6 Moottori ISBN: 9511185225

Lisätiedot

Vankiloiden opetustarjonta 2015

Vankiloiden opetustarjonta 2015 Vankiloiden opetustarjonta 2015 ETELÄ-SUOMEN RIKOSSEURAAMUSALUE Vankila Koulutus Ala Ankohta Järjestäjä Helsingin Peruskoulu/ lyhytaikaisvangeille Peruskoulu (9.luokan puuttuvat kurssit) neljä kurssia

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 3/2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 3/2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan Ennakointikamari 10.5.2012 Matti Vesalainen, toimialajohtaja, Amiedu Sisällys Amiedun osaamiskeskukset Kiinteistöpalvelu-

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot