SIILINJÄRVEN JA KUOPION TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIILINJÄRVEN JA KUOPION TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS"

Transkriptio

1 Sivu 1/24 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 SIILINJÄRVEN JA KUOPION TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS Haahtela Oy Bulevardi 16 B, Helsinki, puhelin , telefax , sähköposti

2 Sivu 2/24 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO WORKPLACE PLANNING- PROSESSI WOP MITTAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄ JA AIKAMALLI Opiskelijamäärät... 5 Aikamalli TUTKITUT TOIMINNOT JA TOIMINTOJEN SIJOITTAMISVAIHTOEHDOT Vaihtoehto A: Toivalassa metsä-, rakennus- ja talotekniikka-, sisustus- ja pintakäsittelyalat ja muu opetus Savilahdessa Vaihtoehto B: Toivalassa kaikki tekniikan alan koulutus ja muu opetus Savilahdessa Vaihtoehtojen A ja B tilatarpeen ero SAKKY:N NYKYISET TILAT JA TILAKULUT KUOPIOSSA JA SIILINJÄRVELLÄ Logistiikka- ja lentokonealan koulutus Teollisen pintakäsittelyalan ja veneenrakennuksen koulutus TILATARPEEN JA TARJONNAN VERTAILU TOIMITILASTRATEGIAN VAIHTOEHDOT Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet vaihtoehdossa A Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet vaihtoehdossa B INVESTOINTITARPEET AIKATAULU ARVIO TULEVISTA TILAKUSTANNUKSISTA ESILLE NOUSSEITA HUOMIOITA YHTEENVETO Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Wop-mittauksen opiskelijamäärät ja koulutusalat Wop-mittaus, Toivalan tilatarpeen tilaluettelo, vaihtoehto A Wop-mittaus, Savilahden tilatarpeen tilaluettelo, vaihtoehto A Wop-mittaus, Toivalan tilatarpeen tilaluettelo, vaihtoehto B Wop-mittaus, Savilahden tilatarpeen tilaluettelo, vaihtoehto B Wop-mittaus, Toivalan laajennuksen tilaluettelo, vaihtoehto A Wop-mittaus, Toivalan laajennuksen tilaluettelo, vaihtoehto B Toimintojen sijoituskaaviot Toivalan tiloihin, vaihtoehto A Toimintojen sijoituskaaviot Toivalan tiloihin, vaihtoehto B

3 Sivu 3/24 JOHDANTO Savon koulutuskuntayhtymän (Sakky) Kuopion ja Siilinjärven alueiden toimitilastrategiatyö on tehty Savon koulutuskuntayhtymän toimeksiannosta. Työ on käynnistynyt elokuussa 2014 ja se on valmistunut tammikuussa Tämän toimitilastrategiatyön lähtökohtana on ollut Sakkyn halu tutkia toiminnan keskittämistä Kuopiossa Savilahdesta tarjotulle tontille. Siilinjärvellä Toivalan toimipistettä on viime vuosina kehitetty. Uudisrakennus otettiin käyttöön vuonna Toivalaan tulevaisuudessa sijoitettavan toiminnan määrä vaikuttaa Savilahden uudisrakennuksen kokoon. Toivalan toimipisteeseen on tutkittu kaksi vaihtoehtoa, joissa vaihtoehdossa A Toivalassa on noin 850 opiskelijaa ja vaihtoehdossa B noin 2100 opiskelijaa. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus linjasi keväällä 2014, että nuorten ammatillisesta koulutuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena ja toimintaa toteutetaan kahdessa vuorossa. Tämä toimintamalli vähentää tilojen tarvetta oppilaitoksessa. Savon koulutuskuntayhtymällä on Kuopiossa tiloja noin m2 ja Siilinjärvellä noin m2. Yhteensä tiloja on noin m2 ja niiden nykyiset tilakulut ovat noin 7,8 M vuodessa. Tilat ovat pääosin koulutuskuntayhtymän omistamia. Tiloihin käytetyt varat kilpailevat opetustoimintaan käytettyjen varojen kanssa (henkilöstön palkat, materiaalit jne.). Toimitilastrategiatyön aikana optimoidaan tilojen määrä ja koko sekä tutkitaan tilojen yhteiskäytöstä mahdollisesti saavutettavia hyötyjä. Tiloja arvioidaan resurssina sinä missä muutakin toimintaa. Selvitystyön tavoitteena on aikaansaada tutkittu ja läpinäkyvä esitys opetuksen tilatarpeista eri koulutusaloilla. Tilatarpeiden ja Sakkyn toimintastrategian pohjalta on laadittu esitys toimintojen uudelleen sijoittamisesta ja toimipisteiden kehittämistarpeista Savilahdessa ja Toivalassa. Tavoitteena ovat toimitilat, jotka ovat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja pysyvät kustannuksiltaan hyväksyttävällä tasolla. Selvitystyötä ovat ohjanneet Savon koulutuskuntayhtymän edustajat Esa Karvinen kuntayhtymän johtaja

4 Sivu 4/24 Ensio Vatanen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Esa Juvonen pedagoginen johtaja Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi kuntayhtymän hallituksen vjp Ari Orsjoki kiinteistöjohtaja Sisko Raatikainen talousjohtaja Timo Törmänen koulutuspäällikkö Toimitilastrategiatyön ovat laatineet projektipäälliköt Minna Moisio ja Raili Kuosmanen, työtä on johtanut dosentti Ari Pennanen Haahtela kehitys Oy:stä. 1 WORKPLACE PLANNING- PROSESSI WorkPlace Planning -prosessissa organisaatio ei ilmoita tilojen määriä tai kokotavoitteita vaan he kuvaavat mitä he tekevät operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatioiden opetustoiminta (ydintoiminta) kuvataan oppilaan näkökulmasta opintoviikkojen tai kurssien pohjalta. Kuvauksessa huomioidaan opiskelijamäärä, opintojen määrä ja opintojen tarvitsemat erilaiset oppimisympäristöt. Kuvausten perusteella ohjelmisto mitoittaa toimintaa palvelevat tilat ja niiden käyttöasteet. Tuki- ja oheistoimintoja ovat oppilaitosten hallinto, henkilöstön itsenäinen työskentely, varastointi, ravitsemuspalvelut jne. Tuki- ja oheistoiminnot kuvataan henkilöstön määrinä, varastointitarpeina, lounasmäärinä jne. Kuvausten perusteella ohjelmisto mitoittaa toimintaa palvelevat tilat. WorkPlace Planning -prosessissa toimialan strateginen ja operatiivinen johto suunnittelee tulevan toimitilaympäristön avoimen interaktiivisen dialogin avulla. Keskustelun näkökulmina ovat toimintojen ajankäytön tarkoituksenmukaisuus tiloissa sekä tilojen laajuuden tarkoituksenmukaisuus suhteessa tilan sisäisiin suorituksiin. Dialogia ja oppimisprosessia ohjaa toimitilasuunnittelija raportoimalla prosessin nykytilanteesta ja nostamalla esiin toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Dialogia tuetaan Wop- mallin mittausten avustuksella.

5 Sivu 5/24 2 WOP MITTAUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄ JA AIKAMALLI 2.1 Opiskelijamäärät Wop-mittauksen lähtökohtana ydintoimintojen osalta ovat tutkinnot ja opiskelijamäärät. Sakkyssa Kuopion ja Siilinjärven toimipisteissä opiskelee noin nuorisoasteen opiskelijaa eri ammattialojen perustutkintoja. Lisäksi järjestetään muuta koulutusta kuten ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, oppisopimus- ja työvoimakoulutusta sekä ohjaavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Aikuiskoulutuksen määrää on Wop-mittauksessa tarkasteltu koulussa annettavina lähiopetuspäivinä (kontaktipäivinä) vuodessa tai opetussuunnitelmapohjaisesti. Wopmittauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain ovat liitteenä 1. Opetustilojen lisäksi on huomioitu toiminnan vaatimat tuki-, oheis- ja kiinteistötoiminnot. Näitä ovat mm. sisääntuloaulat, opiskelijoiden tavaroiden säilytys, ravitsemispalvelut, henkilöstön työtilat, kokoustilat, kirjasto, infopiste, opintotoimisto, lähiarkisto, siivous ja kiinteistönhoito. 2.2 Aikamalli Wop -mittauksessa opiskelijamäärän ja toiminnan lisäksi lähtötietona käytetään aikamallia. Aikamalli kuvaa sitä aikaa vuodesta, jonka koulu on toiminnassa. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on keväällä 2014 määritellyt, että nuorten ammatillisesta perusopetuksesta toteutetaan vähintään 50 % työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Lisäksi opintoaloilla siirrytään päivittäiseen kahteen vuoroon tai viikoittaiseen vuorottelujärjestelmään tietopuolisen opetuksen ja työpaikoilla tapahtuvan opetuksen välillä. Nuorten ammatillisen opetuksen toiminta-ajan aikamallina on käytetty 38 viikkoa vuodessa ja 50 tuntia viikossa. Päivittäinen toiminta-aika on siis arkipäivisin klo 8-18 välillä. Aikamalli toteuttaa yhtymähallituksen linjausta toiminta-ajan pidennyksestä. Aikuisopetuksen kontaktitunneista Wop -mittauksessa on huomioitu päivällä yhtä aikaa nuorten opetuksen kanssa tapahtuva toiminta. Aikamallina on käytetty 40 viikkoa vuodessa ja 50 tuntia viikossa.

6 Sivu 6/24 Tässä selvityksessä yhtymähallituksen ohjetta on nuorten koulutuksen osalta toteutettu seuraavasti: Nuorten osalta perustutkinto-opintojen kesto on 3 vuotta (120 opintoviikkoa), yopohjaisilla 2 vuotta (80 ov) ja kaksoistutkinnon suorittajilla 4 vuotta. Aikuisten koulutuksessa on tutkittu vuodessa annettavien kontaktiopintojen määrä / ryhmä (tuntia / vuosi). Vuoden 2015 syksystä opinnot suunnitellaan osaamispisteinä. Tämä muutos suunnitellaan yhtymähallituksen antaman toteutustavan mukaisesti ja ei vaikuta mittaustulokseen merkittävästi. Toiminnan järjestäminen muuna ajankohtana, iltaisin, viikonloppuisin tai lomaaikoina, nostaa tilojen käyttöä, mutta ei vaikuta tilojen tarpeen mitoittamiseen. Tilaluetteloissa esitetyt tilojen käyttöasteet prosentteina kuvaavat ko. tilan käyttöä opintoviikkojen tuntimäärän perusteella lasketun tarpeen mukaan. Tilaa käytetään 100 %:sti, jos siellä on opetussuunnitelman mukaista toimintaa 50 tuntia viikossa. Opetussuunnitelmien mukainen opetus vaatii erilaisia tiloja ja opetus tapahtuu jaksoissa, joiden kuormat vaihtelevat, joten tiloihin tulee varata lukujärjestyksen suunnittelukapasiteettia. Wop -mallinnuksessa lähtökohtana on, että pyritään 75 % eli n. 37,5 viikkotunnin tilakohtaiseen kuormaan. Ohjelma avaa uuden samannimisen tilan, jos ko. aikaraja tilassa ylittyy. Tehdyissä Wop -mittauksissa on pyritty optimoimaan tilankäyttöä tavoitteen mukaisesti. Jos erikoistilan vaatimukset ja varusteet ovat sellaiset, että optimoinnin suunnittelu vaatii tarkempaa toimintojen tuntemista tai mahdollisesti opettamisen tavan muuttamista, ei optimointia ole tehty, vaan tila on jäänyt vajaakäyttöiseksi (korostettu tilaluetteloissa). Toimintojen Wop -mittauksen tuloksena syntyneitä tilaohjelmia on tarpeellista edelleen kehittää viimeistään siinä vaiheessa, kun tilahankkeen hanke-/ toteu-

7 Sivu 7/24 tussuunnittelu käynnistyy. Toimitilastrategian suunnittelun lähtötiedoksi nyt mitatun tilatarpeen tarkkuus on riittävä. 3 TUTKITUT TOIMINNOT JA TOIMINTOJEN SIJOITTAMISVAIHTOEHDOT Savon koulutuskuntayhtymän Kuopion ja Siilinjärven alueen toiminnot on wopmittauksessa tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, joka sisältää Savon ammattija aikuisopiston toiminnot. Toimintojen sijoittamisesta tulevaisuudessa joko Savilahteen tai Toivalaan on laadittu kaksi vaihtoehtoista mallia. Vaihtoehdot on esitelty seuraavassa. Toivalan vaihtoehdon valinta vaikuttaa Savilahden vaihtoehdon tilatarpeeseen. Toivalassa on molemmissa vaihtoehdoissa mukana liikuntasali, 375 m Vaihtoehto A: Toivalassa metsä-, rakennus- ja talotekniikka-, sisustus- ja pintakäsit- telyalat ja muu opetus Savilahdessa Toivala A Toivalassa opiskelee noin 720 nuorta. Aikuisopiskelijoiden päiväaikaan tapahtuvat opinnot on huomioitu mittauksessa koulutuspäivinä. Aikuisia on arvioitu olevan noin 120. Yhteensä Toivalassa on tässä vaihtoehdossa noin 850 opiskelijaa. Mitatut toiminnot ovat seuraavat: Vaihtoehto A Kohde: Sakky Toivalan kampus Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö Tekn Aik Rakennus- ja talotekniikka koulutuspäivää Tekn Aik Sisustaja, näyttötutkinto opisk Tekn Maalari opisk Tekn Sisustaja opisk Tekn Talo Ilmanvaihtoasentaja opisk Tekn Talo Kylmälaiteasentaja opisk Tekn Talo Lämmityslaiteasentaja opisk Tekn Talo Putkiasentaja opisk Tekn Talonrakentaja opisk Aik Metsäala koulutuspäivää Metsäalan pt opisk Valmentava I opisk Yhteensä 1406 koulutuspäivää 20 opisk (aikuiset) 724 opisk (nuoret) Edellä kuvatun Toivalaan sijoittuvan toiminnan tilatarve Wop-mittauksen mukaisesti on yhteensä m2. Tilaluettelo on liitteenä 2.

8 Sivu 8/24 Savilahti A Savilahdessa opiskelee noin nuorta. Aikuisopiskelijoiden päiväaikaan tapahtuvat opinnot on huomioitu mittauksessa koulutuspäivinä. Aikuisia on arvioitu olevan noin 640. Yhteensä Savilahdessa on tässä vaihtoehdossa noin opiskelijaa. Mitatut toiminnot ovat seuraavat: Kohde: Sakky, Kuopio Savilahti VAIHTOEHTO A Toimiala Mitoitin Ryhmäk. Yksikkö Elint Leipuri-kondiittori opisk Elintarvikeala opisk Lita aikuiskoulutus koulutuspäivää Lita Datanomi opisk Lita Merkonomi, kaksoistutkinto opisk Lita Merkonomi, pk opisk Lita Merkonomi, yo opisk Maahanmuuttajakoulutus opisk Mara tep koulutuspäivää Marata Hotraca opisk Marata Kodinhoito-ja puhdistuspalvelu opisk Marata Matkailu opisk Sote Aik Kosmetologi opisk Sote Aik Lähihoitaja pt opisk Sote Aik Lääketeknikko opisk Sote Aik Parturi-kampaaja opisk Sote aikuiskoulutus (HK) koulutuspäivää Sote aikuiskoulutus (PT) koulutuspäivää Sote aikuiskoulutus (RD) koulutuspäivää Sote Kosmetologi ja kosmetiikkaneuvoja opisk Sote Lähihoitaja (eh-koulutuskokeilu) opisk Sote Lähihoitaja (kaksoistutkinto) opisk Sote Lähihoitaja (PK, sis. otto 96 opisk./v) opisk Sote Lähihoitaja (YO, sis. otto 81 opisk./v) opisk Sote Lähihoitaja (YO, tammikuussa aloittavat) opisk Sote Lääketeknikko opisk Sote Parturi-kampaaja opisk Sote Välinehuoltaja opisk Tekn Aik Autoala koulutuspäivää Tekn Autoala (mukana pienryhmä) opisk Tekn Aik Muovialan pt opisk Tekn Aik Puuala koulutuspäivää Tekn Aik Sähköala koulutuspäivää Tekn Aik Turvallisuusala koulutuspäivää Tekn Laborantti opisk Tekn Metallituotteiden pintakäsittelijä opisk Tekn Prosessinhoitaja opisk Tekn Puualan pienryhmä opisk Tekn Puualan pt opisk Tekn Säh ICT-asentaja opisk Tekn Säh Sähkö-ja automaatiotekniikan pt opisk Tekn Aik Metalliala koulutuspäivää Tekn Met Koneenasentaja opisk Tekn Met Koneistaja opisk Tekn Met Kunnossapitoasentaja opisk Tekn Met Levyseppähitsaaja opisk Tekn Turvallisuusvalvoja opisk Tekn Vaatetusompelija opisk Valma opisk Yhteensä 3388 opisk (nuoret) 240 opisk (aikuiset) 4968 koulutuspäivää

9 Sivu 9/24 Edellä kuvatun Savilahteen sijoittuvan toiminnan tilatarve Wop-mittauksen mukaisesti on yhteensä m2. Tilaluettelo on liitteenä Vaihtoehto B: Toivalassa kaikki tekniikan alan koulutus ja muu opetus Savilahdessa Toivala B Toivalassa opiskelee noin 1800 nuorta. Aikuisopiskelijoiden päiväaikaan tapahtuvat opinnot on huomioitu mittauksessa koulutuspäivinä. Aikuisia on arvioitu olevan noin 300. Yhteensä Toivalassa on tässä vaihtoehdossa noin 2100 opiskelijaa. Mitatut toiminnot ovat seuraavat: Vaihtoehto B Kohde: Sakky Toivalan kampus Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö Tekn Aik Autoala koulutuspäivää Tekn Aik Metalliala koulutuspäivää Tekn Aik Muovialan pt opisk Tekn Aik Puuala koulutuspäivää Tekn Aik Rakennus- ja talotekniikka koulutuspäivää Tekn Aik Sisustaja, näyttötutkinto opisk Tekn Aik Sähköala koulutuspäivää Tekn Aik Turvallisuusala koulutuspäivää Tekn Autoala opisk Tekn Laborantti opisk Tekn Maalari opisk Tekn Met Koneenasentaja opisk Tekn Met Koneistaja opisk Tekn Met Kunnossapitoasentaja opisk Tekn Met Levyseppähitsaaja opisk Tekn Metallituotteiden pintakäsittelijä opisk Tekn Prosessinhoitaja opisk Tekn Puualan pienryhmä opisk Tekn Puualan pt opisk Tekn Sisustaja opisk Tekn Säh ICT-asentaja opisk Tekn Säh Sähkö- ja automaatiotekniikan pt opisk Tekn Talo Ilmanvaihtoasentaja opisk Tekn Talo Kylmälaiteasentaja opisk Tekn Talo Lämmityslaiteasentaja opisk Tekn Talo Putkiasentaja opisk Tekn Talonrakentaja opisk Tekn Turvallisuusvalvoja opisk Tekn Vaatetusompelija opisk Aik Metsäala koulutuspäivää Metsäalan pt opisk Valmentava I opisk Yhteensä 3367 koulutuspäivää 40 opisk (aikuiset) 1819 opisk (nuoret)

10 Sivu 10/24 Edellä kuvatun Toivalaan sijoittuvan toiminnan tilatarve Wop-mittauksen mukaisesti on yhteensä m2. Tilaluettelo on liitteenä 4. Savilahti B Savilahdessa opiskelee noin 2300 nuorta. Aikuisopiskelijoiden päiväaikaan tapahtuvat opinnot on huomioitu mittauksessa koulutuspäivinä. Aikuisia on arvioitu olevan noin 460. Yhteensä Savilahdessa on tässä vaihtoehdossa noin opiskelijaa. Mitatut toiminnot ovat seuraavat: Kohde: Sakky, Kuopio VAIHTOEHTO B Toimiala Mitoitin Ryhmäk. Yksikkö Elint Leipuri-kondiittori opisk Elintarvikeala opisk Lita aikuiskoulutus koulutuspäivää Lita Datanomi opisk Lita Merkonomi, kaksoistutkinto opisk Lita Merkonomi, pk opisk Lita Merkonomi, yo opisk Maahanmuuttajakoulutus opisk Mara tep koulutuspäivää Marata Hotraca opisk Marata Kodinhoito-ja puhdistuspalvelu opisk Marata Matkailu opisk Sote Aik Kosmetologi opisk Sote Aik Lähihoitaja pt opisk Sote Aik Lääketeknikko opisk Sote Aik Parturi-kampaaja opisk Sote aikuiskoulutus (HK) koulutuspäivää Sote aikuiskoulutus (PT) koulutuspäivää Sote aikuiskoulutus (RD) koulutuspäivää Sote Kosmetologi ja kosmetiikkaneuvoja opisk Sote Lähihoitaja (eh-koulutuskokeilu) opisk Sote Lähihoitaja (kaksoistutkinto) opisk Sote Lähihoitaja (PK, sis. otto 96 opisk./v) opisk Sote Lähihoitaja (YO, sis. otto 81 opisk./v) opisk Sote Lähihoitaja (YO, tammikuussa aloittavat) opisk Sote Lääketeknikko opisk Sote Parturi-kampaaja opisk Sote Välinehuoltaja opisk Valma opisk Yhteensä 2293 opisk (nuoret) 220 opisk (aikuiset) 3007 koulutuspäivää Edellä kuvatun Savilahteen sijoittuvan toiminnan tilatarve Wop-mittauksen mukaisesti on yhteensä m2. Tilaluettelo on liitteenä Vaihtoehtojen A ja B tilatarpeen ero Vaihtoehdossa A tilantarve on m2 enemmän kuin vaihtoehdossa B (vertailutaulukko on kohdassa 5). Tilojen kokonaismäärä kasvaa, koska vaihtoeh-

11 Sivu 11/24 dossa A on saman sisältöisiä tekniikan alojen työsaleja sekä Kuopiossa että Toivalassa. Työsalit kasvattavat myös liikennetilojen ja teknisten tilojen määrää. Vaihtoehto A:ssa molemmissa toimipisteissä on Työsali / tila Tilaohjelma kasvaa Pintakäsittelytyösali 200 m2 Puurakentamisen työsali 250 m2 Hitsaustyösali 200 m2 Liikennetilat (käytävät, tuulikaapit) kasvavat 117 m2 Tekniset tilat kasvavat 44 m2 Yhteensä 811 m2 4 SAKKY:N NYKYISET TILAT JA TILAKULUT KUOPIOSSA JA SIILINJÄRVELLÄ Savon koulutuskuntayhtymällä on Kuopiossa ja Siilinjärvellä tiloja yhteensä m2 ja niiden tilakulut ovat noin 7,8 vuodessa. Tilat ja tilakulut jakautuvat eri toimipisteisiin seuraavasti: Kuopio Sakky Kuopion nykyiset tilat m2 Tilakulut vuodessa Presidentinkatu Presidentinkatu Savonia muu kuin hotelli Savonia liiketoiminta (hotelli) Hermanninaukio Pohjolankatu Kuntayhtymän keskushallinto Bioteknia Sahakatu (teollisen pintakäsittelyn tilat ja autoalan väistötilat) Siikaranta (veneenrakennus) Kolmisopentie 7 (Kiitoauton tilojen yhteydessä) Yhteensä

12 Sivu 12/24 Presidentinkadun kampuksesta on tavoitteena luopua ja alueen kehittämisestä asuinkäyttöön on Kuopion kaupungin kanssa neuvottelut käynnissä. Hotelli Savonian toimintaa ei ole käsitelty tässä selvityksessä. Opetustiloista on kuitenkin tavoitteena luopua. Savonian Sammakkolammentiellä tapahtuva hotelli- ja ravintola-alan opetus on mukana Wop-mittauksessa. Hermanninkadun, Pohjolankadun, kuntayhtymän keskushallinnon ja oppisopimuskeskuksen tiloista on tavoitteena luopua. Toiminnot ovat mukana Wopmittauksessa Bioteknian hanke- ja projektitiloista pyritään luopumaan. Toimintoja ei ole mitattu. Sahakadulla olevat teollisen pintakäsittelyalan vuokratilat säilyvät. Autoalan väistötiloista sekä metallialan tep-toiminnan tiloista luovutaan. Autoala ja metallin tep-toiminnat ovat mukana Wop-mittauksessa. Siikarannassa olevat veneenrakennusalan tilat säilyvät. Kolmisopentiellä Kiitoauto-yrityksen yhteydessä olevat tilat ovat kunnossa ja tiloissa tapahtuva logistiikka-alan koulutus on mukana Wop-mittauksessa. Siilinjärvi Sakky Siilinjärven nykyiset tilat: m2 Tilakulut vuodessa Toivala tilakulut (ilman Simel ja Rissala) Toivalan kampus, Koivula (rak 1) 974 (+asunnot 274m2) Toivalan kampus, toimistorak (rak 4) 550 Toivalan kampus, ruokalarak (rak 6) 637 Toivalan kampus, liikuntasali-koneh (rak 8) 941 (+asunnot 129m2) Toivalan kampus, rakennus 7 (valm v 2013) Simel-halli Rissala, lentokonealan tilat Yhteensä

13 Sivu 13/24 Koivula-rakennus on suojeltu ja odottaa opetustilojen osalta peruskorjausta. Asuntolan tilat on peruskorjattu vuonna Toimistorakennus, ruokalarakennus ja liikuntasalirakennus ovat erillisissä kuntoselvityksissä todettu kunnoltaan ja rakenteiltaan sellaisiksi, että niitä ei kannata peruskorjata. Rakennuksista on päätetty luopua. Rakennus 7 on valmistunut vuonna 2013 ja tilat ovat kunnossa. Toivalan kampuksella sijaitsevat asuntolarakennukset ja niiden pinta-alat eivät ole mukana selvityksessä. Rissalan tilat ovat kunnossa. 4.1 Logistiikka- ja lentokonealan koulutus Logistiikka- ja lentokonealan koulutukset esitetään säilyvän nykyisillä paikoillaan eikä tiloihin esitetä muutosta. Logistiikka-alan koulutusta järjestetään noin 115 nuorisoasteen opiskelijalle ja lisäksi on aikuiskoulutusta. Logistiikka-alalla on kuljetusalan yrityksen yhteydessä osoitteessa Kolmisopentie 7 vuokratiloja m2. Tilat ovat toimivat ja mahdollistaisivat nykyistä suuremman määrän koulutuksen järjestämistä. Logistiikka-alan koulutuksen tuominen muun tekniikan alan koulutuksen yhteyteen ei tuntunut tarkoituksenmukaiselle. Savilahteen on vaikeaa ja kallista rakentaa raskaalle liikenteelle soveltuvia liikenneyhteyksiä tai harjoittelualueita. Tilakulut nykyisissä tiloissa ovat noin vuodessa (10,9 /m2/kk). Lentokonemekaanikon koulutusta järjestetään noin 56 nuorisoasteen opiskelijalle. Koulutuksella on Rissalassa lentokentän yhteydessä tilaa m2. Toiminta on tilaa vievää (mm. lentokoneiden säilytys). Tilat ovat toimivat ja mahdollistaisivat nykyistä suuremman määrän koulutuksen järjestämistä. Toiminnalle luonteva sijoitus on lentokentän välittömässä läheisyydessä. Tilakulut nykyisistä vuokratiloista ovat noin vuodessa (9,9 /m2/kk).

14 Sivu 14/ Teollisen pintakäsittelyalan ja veneenrakennuksen koulutus Teollisen pintakäsittelyalan koulutusta annetaan nyt Sahakadulla vuokratiloissa. Tiloihin on tehty mittavat muutostyöt toiminnan tarvitsemia erikoistiloja varten. Jos teollisen pintakäsittelyn koulutusta annetaan tulevaisuudessa, se tapahtuu näissä tiloissa. Tiloja on käytössä noin 545 m2 ja tilakulut niistä ovat noin vuodessa (15,22 /m2/kk). Sahakadulla on tällä hetkellä myös autoalan väliaikaiset väistötilat sekä metallin tep-toimintaa. Autoalalla on tiloja käytössä noin 536 m2 ja tilakulut ovat noin vuodessa. Metallin tep-toiminnalla on käytössä noin 649 m2 ja tilakulut ovat vuodessa. Autoala ja metallin tep-koulutus on huomioitu Wopmittauksen tilatarpeessa ja näiden koulutusten käyttämistä Sahakadun tiloista luovutaan. Veneenrakennuksen koulutusta annetaan nyt Siikarannassa yritystoiminnan kanssa yhteistyössä (Bella-veneet Oy). Koulutuksen odotetaan jatkuvan samaan tapaan myös tulevaisuudessa. 5 TILATARPEEN JA TARJONNAN VERTAILU Seuraavassa on verrattu Toivalan ja Savilahden Wop-mittauksen tilatarvetta nykyisiin tiloihin. Nykyisistä käyttöön jäävistä toimipisteistä (Kolmisopentie, Sahakatu, Siikaranta ja Rissala) on käytetty nykyisiä pinta-aloja. Nykyisin tiloja on noin m2 eli noin m2 tarvetta enemmän. Taulukko tilojen tarjonnasta ja Wop-mittauksen mukaisesta tarpeesta

15 Sivu 15/24 Toimipiste Nykyiset tilat m2 Wop-mittaus Vaihtoehto A, m2 Wop-mittaus Vaihtoehto B, m2 Kuopio (ei sis Kolmisopentie, Sahakatu, Siikaranta) Kolmisopentie 7* Sahakatu** (mm. autoalan väistötilat) Siikaranta* Savilahti Toivala Rissala* Yhteensä Ero/muutos Luku, johon verrattu * Kolmisopentien, Siikarannan ja Rissalan osalta on käytetty nykyisiä neliöitä ** Sahakadulla käytetty teollisen pintakäsittelyn käytöön jäävien tilojen neliöitä Vajaakäyttöisten tilojen muodostuminen oppilaitoksiin on monen eri tekijän summa. Opiskelijamäärät ovat ajan saatossa pienentyneet tai tutkintojen tarjonta, opetussuunnitelmat ja opettamisen tapa on muuttunut. Yhtymähallituksen linjaus 50 % opetuksen viemisestä työpaikoille ja toiminta-ajan määrittäminen klo 8-18 välille pienentää myös tilantarvetta. Toimintojen uudelleen sijoittamisen ja toimitilastrategian suunnittelulla tarvittavat investoinnit voidaan suunnitella tehokkaaksi samalla kun vajaakäyttöisistä tiloista on mahdollisuus luopua. Korjaushankkeissa tarvittavia tiloja ei aina kannata sijoittaa esitetyn kokoisena olemassa oleviin tiloihin. Esimerkiksi jos tarve on 60 m2 ja olemassa oleva tila on 64 m2, ei seiniä kannata kaataa. Tavoitteeksi arkkitehtisuunnittelulle tai toimintojen uudelleen sijoittamisen suunnittelulle on yleensä asetettu enintään 10% hukka. Tilatarpeen ja tarjonnan vertailussa voidaan nykyisen rakennuksen vastaavan laajuudeltaan Wop -mittauksen tarvetta, jos ero on alle 10%. 6 TOIMITILASTRATEGIAN VAIHTOEHDOT Oppilaitoksen pitkän tähtäimen toimitilastrategian muodostaminen on tarpeellista, sillä tilaresurssi on muutosten suhteen hidas. Rakennus on pysyvä, pitkäikäinen ja investointina suuri.

16 Sivu 16/24 Toimitilastrategiaa muodostettaessa näkökulman tulee ensisijaisesti olla tilan käyttäjän näkökulma. Näkökulmassa korostuvat mm. kysymykset, mitä toimintaa tilat palvelevat, mikä on toiminnan volyymi, missä toimintaa järjestetään ja mikä määrä toiminnan varoista tiloihin halutaan uhrata. Toimintojen uudelleen sijoittamiselle on luonnollisesti useita vaihtoehtoja. Tämän selvityksen yhteydessä on laadittu kaksi tutkittua vaihtoehtoa, vaihtoehdot A ja B, jotka on esitelty edellä. Toivalan rakennus 7:n, Simel-hallin ja Koivulan osalta on tehty toiminnan testisijoituksia pohjapiirustuksiin (liitteet 8 ja 9). Testisijoitusten avulla arvioidaan nykyisten tilojen toiminnallisten muutostarpeiden määrää ja hintaa sekä tutkitaan suunnitteluväljyyden tarvetta. Suunnitteluväljyys on huomioitu alla olevassa esityksessä. Olemassa oleviin tiloihin sijoittamatta jääneet tilat muodostavat uudisrakentamisen tilatarpeen. Savilahdessa kaikki toiminnot sijoittuvat uudisrakennukseen. Taulukko, jossa on vertailtu vaihtoehtoja A ja B nykyisiin tiloihin: Toimipiste Nykyiset tilat m2 Esitys Vaihtoehto A, m2 Esitys Vaihtoehto B, m2 Kuopio (ei sis Kolmisopentie, Sahakatu, Siikaranta) Kolmisopentie 7* Sahakatu** (mm. autoalan väistötilat) Siikaranta* Savilahti Toivala Rissala* Yhteensä Ero/muutos % -42 % Luku, johon verrattu * Kolmisopentien, Siikarannan ja Rissalan osalta on käytetty nykyisiä neliöitä ** Sahakadulla käytetty teollisen pintakäsittelyn käytöön jäävien tilojen neliöitä Tilojen määrä pienenee vaihtoehdossa A noin m2 (-41 %) ja vaihtoehdossa B noin m2 (-42 %). Vaihtoehdon A:n tilamäärä on m2 suurempi kuin vaihtoehto B:n. Vaihtoehto A:ssa on samoja työsaleja sekä Savilahdessa että Toivalassa (ks kohta 3.3).

17 Sivu 17/ Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet vaihtoehdossa A Toivalan tilat vaihtoehdossa A m2 Rakennus ,0 Metsäkonehalli 661,0 Koivula (mukana opetuksen tilat) 974,0 Uudisrakennus 1 437,0 Tilat yhteensä 8 172,0 Ero tarjonta - tarve 665,0 Suunnitteluväljyys 9 % Toivalan rakennus 7 Rakennus 7 on valmistunut vuonna 2013 ja tilat ovat kunnossa. Metallialan koulutus siirtyy Kuopioon. Metallialan työsaleihin tehdään talotekniikan koulutuksen tarvitsemat tilaympäristöt. Kylmäasennuskoulutukselle tehdään soveltuvaa tilaympäristöä energialaboratorion tiloihin sekä koneenasennustyösaliin. 1.kerroksen työsalit tulevat sisustajien ja talonrakentajien käyttöön. Työsalien muutostöihin on investoinneissa varattu euroa. 3.kerroksen työsalin osaan rakennetaan neuvottelutila ja kaksi työhuonetta. Talonrakentajille rakennetaan lisäksi 500 m2 kylmä / puolilämmin kevytrakenteinen halli. Koivula Koivulan rakennus on rakennettu vuonna 1953 ja se on suojeltu. Asuntolan puoli on peruskorjattu vuonna Opetuskäytössä nykyisinkin olevat tilat, 974 m2, peruskorjataan opetuksen ja tukipalvelujen käyttöön. Sijoitusesityksessä tiloihin on sijoitettu luokkia sekä terveydenhoitajan, oppilashuollon ja valmentavan koulutuksen tiloja. Simel-halli Simel-halli ja hallin lähiympäristö on metsäalan koulutuksen käytössä. Halli sijaitsee noin 4 km päässä Toivalan kampukselta. Halli on rakennettu vuonna 2004 ja siihen ei esitetä muutoksia. Tilat ovat toimivat ja hyvässä kunnossa ja lähiympäristö soveltuu hyvin metsäalan koulutukselle.

18 Sivu 18/24 Toivalan purettavat tilat: m2 Toimistorak (rak 4) 550 Ruokalarak (rak 6) 637 Liikuntasali-koneh (rak 8) 941 (+asunnot 129m2) Yhteensä Toivalaan rakennetaan uudisrakennus m2, jonka tilaluettelo on liitteenä 6. Savilahteen rakennetaan uudisrakennus m2, jonka tilaluettelo on liitteenä Toimintojen sijoittuminen ja tilojen kehittämistarpeet vaihtoehdossa B Toivalan tilat vaihtoehdossa B Rakennus ,0 Metsäkonehalli 661,0 Koivula (mukana opetuksen tilat 974,0 Uudisrakennus ,0 Tilat yhteensä ,0 Ero tarjonta - tarve 697,5 Suunnitteluväljyys 4 % Toivalan rakennus 7 Kuten vaihtoehto A, mutta metallin työsaleihin ei tule muutoksia. Koivula Kuten vaihtoehto A. Simel-halli Kuten vaihtoehto A. Toivalassa purettavat rakennukset kuten vaihtoehto A. Toivalaan rakennetaan uudisrakennus m2, jonka tilaluettelo on liitteenä 7. Savilahdeteen rakennetaan uudisrakennus m2, jonka tilaluettelo on liitteenä 5.

19 Sivu 19/24 7 INVESTOINTITARPEET Investointitarpeet ovat vaihtoehdossa A noin 67,7 M ja ne jakautuvat seuraavasti: Toivalan investointitarve, VE A, alv 0% Työsalien muutostyöt (varaus) Metallialan koneiden siirto Savilahteen Työtilojen rakentaminen (3.krs) työsaliin Rakentamisen halli, kylmä tai puolilämmin, 500 m (laskelmissa ei ole mukana vuokraa tälle erikseen, vain investointi huomioitu) Koivula, peruskorjaus (mukana opetuksen tilat) Uudisrakennus, m valmistuskeittiö, mukana laitteet liikuntatilat muut tilat Toivalan investointitarve yhteensä Savilahden uudisrakennus, m Yhteensä Investointitarpeet ovat vaihtoehdossa B noin 65,6 M ja ne jakautuvat seuraavasti: Toivalan investointitarve, VE B, alv 0% Työsalien muutostyöt (varaus) Työtilojen rakentaminen (3.krs) työsaliin Rakentamisen halli, kylmä tai puolilämmin, 500 m (laskelmissa ei vuokraa tälle erikseen, vain investointi huomioitu) Koivula, peruskorjaus (mukana opetuksen tilat) Uudisrakennus, m valmistuskeittiö, mukana laitteet liikuntatilat muut tilat Toivalan investointitarve yhteensä Savilahden uudisrakennus, m Yhteensä

20 Sivu 20/24 Arvioidut investointitarpeet eivät sisällä tontin hankintaa, aluetöitä, kalusteita, varusteita eivätkä muutto- tai väistökustannuksia. Vaihtoehdossa A investointitarve on noin 2 M suurempi kuin vaihtoehdossa B. Ero syntyy pääosin vaihtoehdon A suuremmasta tilamäärästä (samoja työsaleja sekä Toivalassa että Savilahdessa). 8 AIKATAULU Seuraavassa on esitys toteutusaikataulusta: 2015 Toivalan uudisrakennuksen suunnittelu Pohjolankadusta luovutaan kun metalli siirtyy Toivalasta Pressa 3:een ja talotekniikka Toivalaan 2015 Savilahden uudisrakennuksen suunnittelu alkaa (hankesuunn.) 2016 Toivalan uudisrakennuksen rakentaminen (aloitus jo 2015?) 2017 Savilahden uudisrakennuksen rakentaminen alkaa 2018 Savilahden uudisrakennuksen rakentaminen jatkuu Presidentinkadulta muutto Savilahteen (vaiheittain) 2020 Toivalan vanha ruokala, toimistorakennus ja liikuntasali puretaan 9 ARVIO TULEVISTA TILAKUSTANNUKSISTA Tiloihin kohdistuu edellä kuvatun mukaan noin 65,6 67,7 M investointitarve. Rahoituskuluiksi on arvioitu 7-10 /m2/kk. Hoitokuluina on käytetty 5 /m2/kk. Hoitokulut sisältävät hallinnon, kiinteistöjen hoidon ja huollon, energian, veden, sähkön ja siivouksen. Muiden palvelujen, kuten ruokailu, oppilashuolto, kustannuksia ei ole mukana laskelmissa. Vaihtoehdossa A Savon koulutuskuntayhtymällä on tiloja käytössä Kuopiossa ja Siilinjärvellä yhteensä m2 ja tilakulut ovat noin 7,23 M vuodessa.

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS

VARKAUDEN TOIMITILOJEN KEHITTÄMISESITYS 15.12.2014 Sivu 1/14 Tilaaja: Savon koulutuskuntayhtymä Hanke: Savon koulutuskuntayhtymän oppimisympäristöjen kuvaus sekä tilojen määrän optimointi ja tilastrategian laadinta vuoteen 2020 VARKAUDEN TOIMITILOJEN

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA 2014 PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA Helsingin kaupungin opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.1.2014 12 (2) Helsingin opetusvirasto Hallinto-

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

TOIMITILASTRATEGIA 2015

TOIMITILASTRATEGIA 2015 TOIMITILASTRATEGIA 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet 2.2 Kustannuskehitys

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 27.2.2015 1(4) TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 100 Tarkastuslautakunta 110 Yhtymävaltuusto 120 Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TILASTRATEGIA

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TILASTRATEGIA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TILASTRATEGIA Työryhmän raportti 25.11.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Metropolian tavoitetila vuonna 2016... 2 3. Tilastrategialinjaus 22.6.2010... 4 4. Metropolian

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. TOIMITILASTRATEGIA 2006 2010 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ...4 1 TOIMITILASTRATEGIAN

Lisätiedot

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA

VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA VAALIJALAN LAITOSHOIDOSSA OLEVIEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN JA PÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kehitysvammaisten laitoshoidon purku 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä

14/2012. Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän. puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän puitesuunnitelma valtioneuvoston toimitilojen ja yhteisten palveluiden kehittämisestä 14/2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja Ministeriöiden toimitilayhteistyöryhmän

Lisätiedot

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Liite 1 92 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Ammatillisen aikuiskoulutuksen alueellista keskittämistä pohtivan työryhmän päätösesitys Turun kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2 JÄSENKUNNAT JA KUNTIEN ÄÄNIVALTA YHTYMÄVALTUUSTOSSA...

Lisätiedot