Bioteknologian vallankumous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bioteknologian vallankumous"

Transkriptio

1 Kääntänyt: Keskustelujatkumo 3: Bioteknologian vallankumous Esittely: Bioteknologian avulla näemme elävän olennon sisimpään, geeneihin, ja pystymme jopa muuttamaan niitä. Mutta missä määrin tutkijoiden pitäisi saada muuttaa ja luoda eläviä olentoja? Mitä rajoituksia pitäisi asettaa alkioiden seulonnalle ja istuttamiselle? Miten bioteknologia vaikuttaa kehittyviin maihin? Missä määrin meillä on oikeus tietää perinnöllisestä alttiudesta sairauksille? Kenen pitäisi maksaa kustannukset tämän geenitiedon hankkimisesta? Oppilaat keskustelevat 8-11hengen ryhmissä kustakin väittämästä ja päättävät, mihin kukin kortti sijoittuu vaihtoehtojen Samaa mieltä ja Eri mieltä välillä. Suuremmissa ryhmissä voidaan keskustella aiheesta vapaasti, tai voit pyytää heitä keskustelemaan muodollisemmissa puitteissa tai pienemmissä ryhmissä. Sisältö: Resurssi sisältää: SAMAA MIELTÄ - ja ERI MIELTÄ -kortit 11 keskustelukorttia, joissa on väittämiä bioteknologiasta ja tarvittaessa lisätietoa 7 infokorttia, joissa on lisätietoa keskustelukorteissa käsitellyistä aiheista

2 Pelin kulku: 1. Pelaajat muodostavat pieniä ryhmiä, korkeintaan 11 ryhmässä. Kullekin ryhmälle annetaan SAMAA MIELTÄ -kortti, ERI MIELTÄ -kortti ja 11 keskustelukorttia. 2. Kukin ryhmä asettaa SAMAA MIELTÄ -kortin ja ERI MIELTÄ -kortin pöydälle tai lattialle n. metrin päähän toisistaan. Ne edustavat jatkumon ääripäitä. Niiden väliin asetetaan pelin kuluessa keskustelukortit. 3. Ensimmäinen pelaaja lukee ensimmäisen keskustelukortin ääneen ryhmälle. Hänen tulee varmistaa, että kaikki ymmärtävät kortin sisällön ja käyttää tarvittaessa infokortteja. 4. Ensimmäinen pelaaja päättää, missä määrin on samaa mieltä ensimmäisen kortin kanssa. Hän asettaa kortin tekstipuoli ylöspäin keskutelujatkumoon, lähemmäksi joko SAMAA MIELTÄ -korttia tai ERI MIELTÄ -korttia. Päätöksen tekee vuorossa oleva pelaaja yksin eikä siitä keskustella ryhmässä. Pelaaja voi perustella päätöksensä jos haluaa. 5. Kukin pelaaja lukee vuorollaan kortin, varmistaa että kaikki ymmärtävät sen ja päättää, mihin kohtaan jatkumoa asettaa sen. 6. Kun kaikki kortit on luettu, ymmärretty ja asetettu jatkumoon, keskustelu alkaa. Tarkoituksena on asettaa kortit jatkumoon järjestyksessä, josta suurin osa pelaajista on samaa mieltä. Kortti kerrallaan valitaan ja keskustellaan siitä, pitäisikö sitä siirtää ja mihin suuntaan. 7. Keskustelun päätteeksi kullakin ryhmällä tulisi olla jatkumo, josta he ovat suurimmaksi osaksi samaa mieltä. 8. Jos ryhmiä on useita, ohjaaja voi vertailla niiden tuloksia. Kunkin ryhmän edustaja voi kertoa, miksi tietyt kortit ovat siinä missä ovat. Keskustelujatkumon laati Ecsite yhdessä Barcelonan tiedepuiston kanssa Xplore Health -projektin yhteydessä. Kiitokset At-Bristolille keskustelujatkumon konseptin kehittämisestä: Käännöksen toimitti Scientix (www.scientix.eu)

3 Samaa mieltä

4 Eri mieltä

5 Keskustelukortit Isompi teksti on väittämä, josta pelaajan tulee olla samaa tai eri mieltä. Kursivoitu teksti on lisätietoa. Infokorteista saadaan vielä tarkempaa tietoa. Uutta teknologiaa ei pitäisi käyttää tai edes kehittää, ennen kuin ollaan sataprosenttisen varmoja, ettei se ole vaaraksi ihmisen terveydelle. Katso infokortti E, varovaisuusperiaate Perheenjäsenilläni on perinnöllinen sairaus, johon ei ole parannuskeinoa. Saatan olla tämän sairauden kantaja, mutta minulla on mielestäni oikeus olla käymättä testissä, koska en halua tietää. Testaamalla on mahdollista saada selville, millaisille sairauksille ihmiset ovat perinnöllisesti alttiita. Asunto- ja muita lainoja myöntävien tahojen tulisi saada nähdä tiedot ihmisten perimästä ne eivät halua myöntää lainaa ihmiselle, joka saattaa sairastua tai kuolla. Testaamalla on mahdollista saada selville, millaisille sairauksille ihmiset ovat perinnöllisesti alttiita.

6 Rahoitusta tulisi vähentää tutkimusprojekteilta, joissa keskitytään länsimaita vaivaaviin sairauksiin (esim. diabetes) ja lisätä projekteille, joissa keskitytään köyhiä maita vaivaaviin sairauksiin (esim. vitamiinipuutokset). Bioteknologiaprojekteja kehitysmaille: kultainen riisi ja malariarokote. Katso infokortti F, distributiivinen oikeudenmukaisuus. It s ethically wrong to breed genetically modified animals to use their organs for human transplantation. The process of introducing a new gene into a living thing to change its properties and those of its offspring is called transgenesis. Transgenesis in pigs, for example, can produce organs to be transplanted to humans. See Info Card C, Xenotransplantation. Ihmisen ja simpanssien tai muiden ihmisapinoiden geenien yhdistämisen tulisi olla laitonta, koska se on askel kohti apinan ja ihmisen risteytymän luomista, mikä on täysin epäeettistä. Katso infokortti C, ksenotransplantaatio

7 Kun hedelmöityshoitoa varten valitaan alkioita, on moraalitonta valita vain täydellisiä alkioita. Näiden alkioiden alttiutta ei-tappaville sairauksille ei tulisi testata, vaan jättää asia luonnon hoidettavaksi. Katso infokortti B, alkioseulonta Jos lapsella on parantumaton sairaus eikä sopivaa solunluovuttajaa ole tarjolla, vanhempien tulisi voida valita alkio, joka kehityttyään voi luovuttaa soluja sisarukselleen. Nk. pelastajasisarus on lapsi, joka syntyy luovuttaakseen elimen tai soluja vanhemmalle sisarukselle, jolla on hengenvaarallinen sairaus, johon paras hoito on kantasolusiirto - esim. syöpä tai Fanconin anemia. Vanhempien ei pitäisi koskaan voida valita, syntyykö heille poika vai tyttö. Katso infokortti B, alkioseulonta.

8 On täysin eettistä tuottaa ihmisen kantasoluja sairauksien hoitoon nk. terapeuttisen kloonauksen avulla. Tämä tutkimustyö voi olla avuksi sairauksien hoitamisessa ja estämisessä, ja sitä tulisi tukea voimakkaasti. See Info Card D: Cloning. Lääkärien tulee kunnioittaa potilaiden yksityisyyttä. Jos jollakulla todetaan perinnöllinen alttius tiettyyn sairauteen, hänellä on oikeus olla kertomatta siitä perheelleen. Bioteknologian avulla ihmisten perimästä voidaan todeta alttiuksia tiettyihin sairauksiin. Koska alttius on perinnöllinen, potilaan lähimmillä perheenjäsenillä on suuri todennäköisyys kantaa samaa alttiutta. Jos pystyttäisiin varmasti toteamaan sen olevan turvallista, tutkijat saisivat luoda kokonaan uuden lajin rakentamalla sen perimän laboratoriossa. Synteettinen biologia on kokonaan uusien biologisten toimintojen ja järjestelmien suunnittelemista ja rakentamista. Katso infokortti G, synteettinen biologia.

9 Infokortti A: Kantasolututkimus Mitä ovat kantasolut? Kantasolut ovat soluja, jotka voivat kehittyä erilaisiksi kehon soluiksi, esim. iho-, lihas- tai verisoluiksi. Ne ovat kehon luontainen soluvaranto ja ovat ainutlaatuisia, koska ne pystyvät uusiutumaan, tuottamaan uusia kantasoluja, ja myös tuottamaan muita, erikoistuneita soluja. Kantasoluja on kahdenlaisia: aikuisten kantasoluja (esim. ihon kantasoluja, jotka tuottavat uusia ihosoluja vanhojen ja vaurioituneiden tilalle) ja alkion kantasoluja. Alkion kantasoluja on viiden päivän ikäisessä alkiossa, joka on noin sadasta solusta koostuva pieni solupallo. Niitä on suuria määriä myös kehittyvässä sikiössä ja napaveressä syntymän hetkellä. Vuonna 2007 tutkijat löysivät tavan, jolla tiettyjä erikoistuneita aikuisen soluja voidaan uudelleenohjelmoida kantasolumaisiksi. Tällaisen kantasolun nimi on indusoitu pluripotentti kantasolu (ipsc). Mitä hyötyä kantasolututkimuksesta voi olla? Kantasolujen avulla voidaan tutkia sitä, miten monimutkainen eliö kehittyy hedelmöittyneestä munasolusta ja kehittää hoitokeinoja vakaviin sairauksiin kuten syöpä ja synnynnäiset vauriot. Kantasoluilla voidaan korvata vaurioituneita soluja ja hoitaa sairauksia tätä ominaisuutta käytetään jo palovammojen hoidossa ja leukemiapotilaiden veren korvaamisessa. Kantasoluilla saatetaan voida korvata solukatoa sellaisissa tällä hetkellä parantumattomissa sairauksissa kuin Parkinsonin tauti, aivoverenvuodot, sydäntauti ja diabetes. Kantasoluilla voidaan ehkä mallintaa sairauksien prosesseja laboratoriossa, jotta sairauksia ymmärretään paremmin. Kantasolujen avulla voidaan testata uusia hoitomuotoja ja vähentää siten eläinkokeita. Alkion kantasolujen tutkimus on useimmissa maissa tiukasti säänneltyä, koska se edellyttää ihmisalkion tuhoamista tai terapeuttista kloonaamista. Nämä ovat molemmat erittäin monimutkaisia ja myös kiisteltyjä toimenpiteitä. EU:ssa ihmisalkion kantasolututkimus on sallittua Ruotsissa, Suomessa, Belgiassa, Kreikassa, Britanniassa, Tanskassa, Espanjassa ja Alankomaissa; laitonta se on Saksassa, Itävallassa, Irlannissa, Italiassa ja Portugalissa. Lähde: EuroStemCell FAQ,

10 Infokortti B: Alkioseulonta Mitä on alkioseulonta? Alkioseulonta eli alkiodiagnostiikka on teknologia, jonka avulla tulevat vanhemmat voivat valita syntymättömälle lapselleen joitakin ominaisuuksia jo ennen kuin raskaus alkaa. Mitä hyötyä on alkioseulonnasta? Sen avulla voidaan välttää perinnöllisen sairauden tai vamman siirtyminen jälkeläiselle ilman raskauden keskeytystä. Alkiot diagnosointia varten tuotetaan perinteisellä koeputkihedelmöitystekniikalla. Miten seulonta tehdään? Alkion ollessa n. kahdeksan solun asteella siitä otetaan yksi tai kaksi solua ja DNA:sta analysoidaan tiettyjä ominaisuuksia. Jos alkiosta ei löydy perinnöllisiä sairauksia tai vaurioita, se voidaan siirtää kohtuun ja raskaus voi alkaa. Millaisia eettisiä kysymyksiä alkioseulontaan liittyy? Seulonnalla voidaan selvittää alkion sukupuoli, joten sitä voidaan käyttää sukupuolen valitsemiseen. Tulevaisuudessa seulonnalla voidaan ehkä valita muitakin perinnöllisiä ominaisuuksia, jotka eivät liity sairauksiin tai vaurioihin. Seulontaan kytkeytyy siis mahdollisuus design-vauvojen luomisesta. Seulonta on kallista, eivätkä sairausvakuutukset tai julkiset terveydenhuoltojärjestelmät aina korvaa kustannuksia. Siksi alkioseulonta kasvattaa kuilua niiden välillä, joilla on varaa maksaa ja niiden välillä, joilla ei ole varaa, vaikka seulonnasta olisi heille hyötyä. Lähde: PlayDecide-peli: Wikipedia:

11 Infokortti C: Ksenotransplantaatio Mitä on ksenotransplantaatio? Ksenotransplantaatio (xenos- kreikan sanasta "vieras") tarkoittaa elävien solujen, kudosten tai elinten siirtämistä lajista toiseen. Se sisältää: Kokonaisten elinten siirtämisen Solunsiirtohoidot Bioartificial Liver Device (BAL), sian maksasoluja käytetään ihmisen maksan toiminnassa. Perinteiset siirteet Ensimmäisistä sydämensiirroista lähtien on ihmiselimiä pidetty parhaina siirteinä. Jokaista luovutettua elintä odottaa viisi potilasta. Elimistä on siis vakava pula, eikä vaihtoehtoisia hoitomuotoja yleensä ole olemassa. Kystistä fibroosia sairastavat kuolevat yleensä ennen 30. ikävuottaan, elleivät saa keuhko- tai sydänkeuhkosiirtoa. Elinpulan ratkaisu Ksenotransplantaatiolla voidaan ratkaista pula siirtoelimistä käyttämällä sian tai kädellisten elimiä, koska ne muistuttavat kooltaan ja rakenteeltaan ihmisen elimiä. Yleensä käytetään sikoja, koska niiden elimet ovat suunnilleen oikean kokoisia ja suhteellisen halpoja, ja niiden käyttämiseen liittyy vähemmän eettisiä ongelmia kuin apinoiden elinten käyttämiseen. Kokonaisten elinten siirtämisen lisäksi tutkitaan parhaillaan sian hermosolujen käyttämistä Parkinsonin taudin ja Huntingtonin taudin hoidossa. Hylkimisreaktio Ksenotransplantaatiossa ongelmana on se, että ihmiskeho tunnistaa uuden elimen ulkopuoliseksi ja reagoi sitä vastaan. Ihmiselinten siirtäminen onnistuu nykyään hyvin, koska immunosuppressiiviset lääkkeet estävät hylkimisreaktiota ja leikkaustekniikat ovat kehittyneet. Estääkseen hylkimisreaktiota ksenotransplantaatiossa tutkijat muuntavat eläinten geenejä: eläimen geeneistä voidaan poistaa molekyyli, jonka perusteella ihmisen immuunijärjestelmä tunnistaa vieraan lajin, ja sikoihin voidaan siirtää ihmisen geenejä. Lähde: Xenotransplantation Decide -peli,

12 Infokortti D: Kloonaus (SCNT) Tumansiirron (SCNT) avulla suoritetulla kloonauksella syntyi Dolly-lammas, ensimmäinen aikuisen solun DNA:sta kloonattu eläin. Tässä toimenpiteessä poistetaan munasolusta tuma ja sen tilalle laitetaan toisen, aikuisesta yksilöstä otetun solun tuma. Dollyn tapauksessa solu otettiin aikuisen lampaan utareesta. Solun tumassa oli luovuttajalampaan DNA:ta. Tuma siirretään munasoluun ja solua stimuloidaan keinotekoisesti käyttäytymään kuten siittiösolun hedelmöittämä munasolu. Solu jakautuu elatusnesteessä alkiorakkulaksi, jolla on noin sata solua. Alkiorakkulan DNA on lähes identtinen luovuttajaeläimen DNA:n kanssa kysessä on siis geneettinen klooni. Tässä vaiheessa voidaan lähteä kahteen suuntaan: Reproduktiivinen (lisääntymistavoitteinen) kloonaus Dolly saatiin aikaan siirtämällä kloonattu alkiorakkula aikuisen lampaan kohtuun, jossa se kehittyi maailman kuuluisimmaksi karitsaksi. Kun kloonaamalla tuotetaan elävä kopio toisesta eläimestä, menetelmän nimi on reproduktiivinen eli lisääntymistavoitteinen kloonaus. Se on onnistunut lampailla, vuohilla, lehmillä, hiirillä, sioilla, kissoilla, kaneilla ja koirilla. Tällainen kloonaus ei liity kantasolututkimukseen. Useimmissa maissa on kiellettyä yrittää ihmisen reproduktiivista kloonaamista. Terapeuttinen (hoitotavoitteinen) kloonaus Terapeuttisessa kloonauksessa alkiorakkulaa ei siirretä kohtuun. Sen sijaan siitä eristetään alkion kantasoluja. Nämä kantasolut vastaavat geneettisesti luovuttajaeliötä, mikä antaa mahdollisuuden perinnöllisten sairauksien tutkimiseen. Kantasoluja voidaan ylläkuvatulla menetelmällä tuottaa esim. diabetesta tai Alzheimerin tautia sairastavan luovuttajan soluista. Kantasoluja voidaan tutkia laboratoriossa ja mahdollisesti ymmärtää paremmin näiden sairauksien syitä ja mekanismeja. Terapeuttisen kloonauksen toinen pitkän tähtäimen tavoite on potilaan solujen kanssa identtisten solujen valmistaminen. Tällaisten solujen siirtäminen potilaaseen ei aiheuttaisi minkäänlaista hylkimisreaktiota. Tähän päivään mennessä ei terapeuttisella kloonauksella ole vielä tuotettu yhtään ihmisen alkiokantasolulinjaa. Tässä esitetyt mahdollisuudet ovat siis vielä kaukana tulevaisuudessa. Lähde: EuroStemCell FAQ,

13 Infokortti E: Varovaisuusperiaate Mikä on varovaisuusperiaate? Varovaisuusperiaatteen mukaan mitään uutta teknologiaa ei pidä käyttää (tai edes kehittää) ennen kuin on saatu riittävästi todisteita sen vaarattomuudesta. Vaikka varovaisuusperiaatetta voitaisiin soveltaa mihin tahansa teknologiaan, siihen on vedottu erityisesti bioteknologiassa. Varovaisuusperiaatteen etuja Periaatteen takana on ajatus, että yhteiskunnalla on velvollisuus suojella jäseniään vaaroilta. Suojatoimia voidaan höllentää vain, jos tieteellisesti osoitetaan, ettei vaaraa ole. Varovaisuusperiaatteen arvostelua Arvostelijoiden mukaan varovaisuusperiaate on epäkäytännöllinen, koska riskejä on aina kun mitä hyvänsä teknologiaa käytetään. Jos periaatetta sovelletaan tiukasti, ei tieteellinen tutkimus voi edetä. Useimmilla teknologioilla on kaksi puolta, eikä väärinkäytön mahdollisuus saa estää teknologian kehittämistä. Tämänhetkinen tietämys ja teknologia perustuu aikaisempien tutkijasukupolvien työhön. Tällä hetkellä tehtävä työ muodostaa pohjan tulevaisuuden tietämykselle. Tutkimuksen kieltäminen hidastaa kehitystä ja voi aiheuttaa ikäviä vaikutuksia tuleville sukupolville. Filosofi Immanuel Kant (1784) totesi tieteellisen kehityksen tarpeellisuuden esseessään Vastaus kysymykseen: Mitä on valistus? : Mikään aikakausi ei voi sitoutua ja vannoa saattavansa seuraavaa sellaiseen tilaan, missä sen olisi mahdotonta kartuttaa (varsinkin tärkeitä) tietoja, puhdistaa niitä väärinkäsityksistä ja ylipäänsä kulkea edelleen valistusta kohti. Se olisi rikos ihmisluontoa vastaan, jonka alkuperäinen kutsumus muodostuu juuri tästä edistymisestä... Esimerkiksi geenimuuntelu ja tumansiirtotekniikka (terapeuttinen kloonaus) ihmisillä ovat kehittyneet rajoitusten takia paljon hitaammin kuin olisivat muuten kehittyneet. Siksi vaikuttaa selvältä, että vaikka kaikkea mitä voidaan tehdä ei suinkaan pidä tehdä, varovaisuusperiaatteeseen vetoaminen voi estää teknologiaa, joka parantaisi tulevien sukupolvien elämänlaatua. Hyötyjen ja riskien väliseen tasapainoon pyrkiminen (suhteellisuusperiaate) on toinen mahdollinen lähestymistapa. Lähde: Xplore Health Background information on biotechnology, Luis Ruiz Avila ja Josep Santaló, osiossa Resources for educators.

14 Infokortti F: Distributiivinen oikeudenmukaisuus Distributiivisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan terveydenhuollon oikeudenmukaista jakautumista ihmisten kesken. Bioteknologia on korkeateknologinen ala, mikä tarkoittaa, että se on aikaavievää ja kallista ja siten vain rikkaiden maiden ja ihmisten ulottuvilla. Sen johdosta bioteknologiassa jää usein syrjään kiinnostavaakin tutkimusta, ei siksi, että siitä ei olisi hyötyä monille ihmisille, vaan siksi, että se ei tuota paljon rahaa. Tämä on ongelma kehittyville maille, joissa parempaa terveydenhuoltoa kaikkein eniten tarvitaan, mutta bioteknologiasta hyödytään kaikkein vähiten. Esimerkkejä kehittyviä maita hyödyttävästä tutkimuksesta ovat malariarokote ja kultainen riisi. Kultainen riisi Kultainen riisi on Oryza sativa -riisin lajike, joka geenimuuntelun avulla on saatu tuottamaan A- vitamiinin esiastetta, beetakaroteenia. Kultainen riisi kehitettiin avuksi alueille, joilla ihmiset eivät saa ravinnostaan riittävästi A-vitamiinia. Yksityiskohtaista tietoa riisistä julkaistiin ensi kertaa Science-lehdessä vuonna Kultaista riisiä ei tässä vaiheessa käytetä ihmisten ravintona. Kultaisen riisin puolestapuhujat Kultaiseen riisiin johtaneen tutkimuksen tavoitteena oli auttaa A-vitamiinin puutteesta kärsiviä lapsia luvun alussa 124 miljoonaa ihmistä 118:ssa Afrikan ja Kaakkois-Aasian maassa kärsi tästä puutteesta. Se on syynä 1 2 miljoonaan kuolemaan. Geenimuuntelun puolestapuhujien mukaan ei ole todisteita siitä, että geenimuuntelu on ympäristölle vahingollista. Kultaisen riisin vastustajat Vaikka kultainen riisi kehitettiin humanitäärisessä tarkoituksessa, ympäristö- ja globalisaatioaktivistit vastustivat sitä. Osa heistä vastusti kaikkien geenimuunneltujen eliöiden päästämistä ympäristöön ja osa pelkäsi, että kultainen riisi johtaisi laajempaan geenimuuntelun käyttöön. Ei ole todisteita siitä, että geenimuuntelu on ympäristölle turvallista. Lähde: Xplore Health Background information on biotechnology, Luis Ruiz Avila ja Josep Santaló, osiossa Resources for educators. Wikipedia kultaisesta riisistä:

15 Infokortti G: Synteettinen biologia Synteettinen biologia on yksi bioteknologian uusimmista alueista. Se tarkoittaa tutkimusta (ja sitä tekevää teollisuutta), jolla pyritään kehittämään menetelmiä kokonaan uusien biologisten komponenttien, toimintojen ja järjestelmien suunnittelemiseen ja rakentamiseen. Synteettiset biologit tuottavat uusia eliöitä, joilla on toimintoja, joita ei löydy luonnosta. Tärkeimpiä alueita ovat energiantuotanto, biopuhdistus ja terveydenhoito. Kokonaan uuden eliön (bakteerin) luominen edellyttää koko geneettisen koodin suunnittelemista alusta alkaen. Prosessissa yhdistellään geenejä eri eliöistä. Yksi tunnetuimmista synteettisen biologian esimerkeistä on tunnetun biologin Craig Venterin kehittämä kokonaan synteettinen ja täysin toimiva mykoplasmabakteeri, jonka koko DNA tehtiin koneella. Mihin synteettista biologiaa voidaan käyttää? Synteettisen biologian tutkimuksessa pyritään edistämään useita biotekniikan, kemian ja biologian tutkimusaloja. Lopullisena tavoitteena biologisten järjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa on tiedon käsitteleminen, kemikaalien muokkaaminen ja materiaalien ja rakenteiden valmistaminen niin, että pystymme paremmin huolehtimaan ihmisten terveydestä ja ympäristöstä, tuottamaan energiaa uusien biokemikaalien avulla, tuottamaan ruokaa uusilla tavoilla ja tutkimaan elämän syntyä. Biologit käyttävät synteettistä biologiaa myös tämänhetkisen elävien järjestelmien ymmärryksen testaamiseen rakentamalla jostakin järjestelmästä version tämänhetkisen ymmärryksen perusteella. Sairauksien hoito ja ympäristönsuojelu ovat alueita, joilla synteettiseen biologiaan kohdistuu eniten odotuksia; toiveissa on mm. vedyn ja biopolttoaineiden tuottaminen sekä hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen suodattaminen ilmakehästä synteettisten bakteerien avulla. Millaisia eettisiä kysymyksiä synteettiseen biologiaan liittyy? Joidenkin mielestä synteettinen biologia rikkoo luonnonjärjestystä vastaan. Useimmat vastustajat vetoavat varovaisuusperiaatteeseen (ks. infokortti E) ja siihen, että tästä teknologiasta voi seurata ennustamattomia ja hallitsemattomia vaikutuksia. Lähde: Xplore Health Background information on biotechnology, Luis Ruiz Avila ja Josep Santaló, osiossa Resources for educators. Wikipedia:

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys.

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys. Avainsanat: mutaatio Monitekijäinen sairaus Kromosomisairaus Sukupuu Suomalainen tautiperintö Geeniterapia Suora geeninsiirto Epäsuora geeninsiirto Kantasolut Totipotentti Pluripotentti Multipotentti Kudospankki

Lisätiedot

Kantasolututkimuksen etiikasta - uusimmat näkymät. Timo Tuuri HUS, Naistenklinikka Biomedicum kantasolukeskus

Kantasolututkimuksen etiikasta - uusimmat näkymät. Timo Tuuri HUS, Naistenklinikka Biomedicum kantasolukeskus Kantasolututkimuksen etiikasta - uusimmat näkymät Timo Tuuri HUS, Naistenklinikka Biomedicum kantasolukeskus Kantasolut A) Kyky jakautua itsensä kaltaisiksi soluiksi (uusiutumiskyky) B) Kyky erilaistua

Lisätiedot

Luku 20. Biotekniikka

Luku 20. Biotekniikka 1. Harjoittele käsitteitä Biotekniikkaa on tekniikka, jossa käytetään hyväksi fysiikkaa. tekniikka, jossa käytetään hyväksi puuta. tekniikka, jossa käytetään hyväksi eläviä eliöitä. puutarhakasvien siementen

Lisätiedot

Vallitseva periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Vallitseva periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Vallitseva periytyminen Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; and the London IDEAS Genetic

Lisätiedot

Peittyvä periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Peittyvä periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Peittyvä periytyminen Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; and the London IDEAS Genetic

Lisätiedot

Geenitekniikan perusmenetelmät

Geenitekniikan perusmenetelmät Loppukurssikoe To klo 14-16 2 osiota: monivalintatehtäväosio ja kirjallinen osio, jossa vastataan kahteen kysymykseen viidestä. Koe on auki klo 14.05-16. Voit tehdä sen oppitunnilla, jolloin saat tarvittaessa

Lisätiedot

Symbioosi 2 VASTAUKSET

Symbioosi 2 VASTAUKSET Luku 13 Symbioosi 2 VASTAUKSET 1. Termit Vastaus: a= sukusolut b= genotyyppi c= F2-polvi d= F1-polvi e= P-polvi 2. Termien erot a. Fenotyyppi ja genotyyppi Vastaus: fenotyyppi on yksilön ilmiasu, genotyyppi

Lisätiedot

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1) Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA MITÄ ROKOTUKSIA? Muistatko mitä rokotuksia olet saanut ja minkä viimeiseksi? Miten huolehdit koulun jälkeen rokotuksistasi? Mikrobit uhkaavat elimistöä Mikrobit voivat olla bakteereita,

Lisätiedot

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö 1 Biopankkeja koskeva lainsäädäntö Biomedicum 20.9.2004 Mervi Kattelus mervi.kattelus@stm.fi 2 Mikä on biopankki? Ei ole määritelty Suomen lainsäädännössä Suppea määritelmä: kudosnäytekokoelma Laaja määritelmä:

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA IHMINEN ON TOIMIVA KOKONAISUUS Ihmisessä on noin 60 000 miljardia solua Solujen perusrakenne on samanlainen, mutta ne ovat erilaistuneet hoitamaan omia tehtäviään Solujen on oltava

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille

Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille Ureakierron häiriöt ja rgaanishappovirtsaisuudet Lapsille www.e-imd.org Mikä on ureakierron häiriö/orgaanishappovirtsaisuus? Kehomme hajottaa syömämme ruoan tuhansien kemiallisten reaktioiden avulla ja

Lisätiedot

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri

Positiivisten asioiden korostaminen. Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Positiivisten asioiden korostaminen Hilla Levo, dosentti, KNK-erikoislääkäri Krooninen sairaus - Pitkäaikainen sairaus = muuttunut terveydentila, mikä ei korjaannu yksinkertaisella kirurgisella toimenpiteellä

Lisätiedot

GEENITEKNIIKAN PERUSASIOITA

GEENITEKNIIKAN PERUSASIOITA GEENITEKNIIKAN PERUSASIOITA GEENITEKNIIKKKA ON BIOTEKNIIKAN OSA-ALUE! Biotekniikka tutkii ja kehittää elävien solujen, solun osien, biokemiallisten menetelmien sekä molekyylibiologian uusimpien menetelmien

Lisätiedot

X-kromosominen periytyminen. Potilasopas. TYKS Perinnöllisyyspoliklinikka PL 52, 20521 Turku puh (02) 3131 390 faksi (02) 3131 395

X-kromosominen periytyminen. Potilasopas. TYKS Perinnöllisyyspoliklinikka PL 52, 20521 Turku puh (02) 3131 390 faksi (02) 3131 395 12 X-kromosominen periytyminen TYKS Perinnöllisyyspoliklinikka PL 52, 20521 Turku puh (02) 3131 390 faksi (02) 3131 395 FOLKHÄLSANS GENETISKA KLINIK PB 211, (Topeliusgatan 20) 00251 Helsingfors tel (09)

Lisätiedot

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Siirtogeenisiä organismeja käytetään jo nyt monien yleisten biologisten lääkeaineiden valmistuksessa. Esimerkiksi sellaisia yksinkertaisia

Lisätiedot

Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin.

Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin. 1. Pääryhmien ominaispiirteitä Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin. Merkitse aukkoihin mittakaavan tuttujen yksiköiden lyhenteet yksiköitä ovat metri,

Lisätiedot

Asia: Neuvoston2431.istunto(TYÖLLISYYSJASOSIAALIPOLITIKKA), Luxemburg,3.kesäkuuta2002

Asia: Neuvoston2431.istunto(TYÖLLISYYSJASOSIAALIPOLITIKKA), Luxemburg,3.kesäkuuta2002 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,17.kesäkuuta2002(05.07) (OR.fr) PUBLIC 9538/02 ADD1 LIMITE PV/CONS28 SOC288 LISÄYSEHDOTUKSEENPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvoston2431.istunto(TYÖLLISYYSJASOSIAALIPOLITIKKA),

Lisätiedot

Potilasopas. 12 Mitä Genetiikan Laboratoriossa Tapahtuu?

Potilasopas. 12 Mitä Genetiikan Laboratoriossa Tapahtuu? 12 Mitä Genetiikan Laboratoriossa Tapahtuu? ei halua, että hänen näytettään käytetään näihin tarkoituksiin. Kuten muutkin lääketieteelliset näytteet, DNA katsotaan osaksi potilaan potilasasiakirjoja, joten

Lisätiedot

ZA4816. Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4816. Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Finland ZA4816 Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ANIMAL CLONING GENERAL BACKGROUND KNOWLEDGE

Lisätiedot

Peli tulee tulostaa A4-kokoiselle paperille tai pahville. Parhaan tulostuksen saat, kun käytät 160 g/m paperia.

Peli tulee tulostaa A4-kokoiselle paperille tai pahville. Parhaan tulostuksen saat, kun käytät 160 g/m paperia. Kiitos tämän Decide-pelipaketin lataamisesta! Jokainen pelipaketti sisältää kaiken tarvittavan Decide-pelin pelaamiseen. Yksittäistä peliä voi pelata jopa 8 pelaajaa. Jos pelaajia on enemmän, tulostakaa

Lisätiedot

KOE 6 Biotekniikka. 1. Geenien kloonaus plasmidien avulla.

KOE 6 Biotekniikka. 1. Geenien kloonaus plasmidien avulla. Esseekysymyksistä 1-2 voi saada enintään 9 pistettä/kysymys. Vastauksia pisteytettäessä huomioidaan asiatiedot, joista voi saada enintään 7 pistettä. Lisäksi vastaaja saa enintään kaksi pistettä, mikäli

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0151(CNS) 22. syyskuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta teollisuus-,

Lisätiedot

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Puheenjohtaja Kimmo Pitkänen Biotekniikan neuvottelukunta Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS Biotekniikan neuvottelukunta BIOPANKKIEN MERKITYS KANSALAISILLE

Lisätiedot

Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä

Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä Laura Walin OTT, FT Laura Walin 2.10.2012 Luentorunko 1. Sääntelyn kohde ja sääntelyinstrumentit 2. Case: Alkiotutkimus 3. Case: Biopankit 4. Bio-oikeus

Lisätiedot

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi?

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Helena Kääriäinen tutkimusprofessori 29.1.16 HK 1 Potilaat ja kansalaiset ovat tutkimuksen tärkein voimavara Biopankkien pitäisi olla kansalaisen näkökulmasta

Lisätiedot

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ Syöminen vaikuttaa ympäristöön. Ruoan tuottamiseen tarvitaan valtavasti peltoja, vettä, ravinteita ja energiaa. Peltoja on jo niin paljon, että niiden määrää on vaikeaa lisätä,

Lisätiedot

Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus

Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus Kuka omistaa genomitiedon - työpaja 12.09.2014 Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus Kristiina Aittomäki, prof., ylilääkäri HUSLAB, Helsingin yliopisto Genomistrategia työryhmä

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

KEESHONDIEN MONIMUOTOISUUSKARTOITUS

KEESHONDIEN MONIMUOTOISUUSKARTOITUS KEESHONDIEN MONIMUOTOISUUSKARTOITUS 2 3. 0 1. 2 0 1 1 K A A R I N A Marjut Ritala DNA-diagnostiikkapalveluja kotieläimille ja lemmikeille Polveutumismääritykset Geenitestit Serologiset testit Kissat, koirat,

Lisätiedot

Bioteknologian perustyökaluja

Bioteknologian perustyökaluja Bioteknologian perustyökaluja DNAn ja RNAn eristäminen helppoa. Puhdistaminen työlästä (DNA pestään lukuisilla liuottimilla). Myös lähetti-rnat voidaan eristää ja muuntaa virusten käänteiskopioijaentsyymin

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA LAPSUUS ON VOIMAKKAAN KASVUN JA KEHITYKSEN AIKAA Pitkän lapsuusajan uskotaan vähentävän lapsikuolleisuutta. Lapsuus on pitkä ajanjakso ihmisen elämässä. Se on yhteydessä aivojen kehittymiseen

Lisätiedot

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Tärkeää tietoa Erivedge -valmistetta käyttäville mies- ja naispotilaille raskauden ehkäisemisestä ja ehkäisystä. 1 2 Sisältö 1. Johdanto 1.1. Mitä Erivedge

Lisätiedot

Geenitutkimuksista. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Geenitutkimuksista. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Geenitutkimuksista Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; Huhtikuussa 2008 Tätä työtä

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT Jussi Huttunen Tampere 20.4.2016 LÄÄKETIETEEN MEGATRENDIT Väestö vanhenee ja sairauskirjo muuttuu Teknologia kehittyy - HOITOTEKNOLOGIA - tietoteknologia Hoito yksilöllistyy

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Mitä teollinen biotekniikka oikein on?

Mitä teollinen biotekniikka oikein on? 1 Mitä teollinen biotekniikka oikein on? Seminaari 17.8.2006 Biotekniikan neuvottelukunta 2 Bioteknologia! Bioteknologia on eliöiden, solujen, solujen osien tai solussa esiintyvien molekyylien toimintojen

Lisätiedot

Peli tulee tulostaa A4-kokoiselle paperille tai pahville. Parhaan tulostuksen saat, kun käytät 160 g/m paperia.

Peli tulee tulostaa A4-kokoiselle paperille tai pahville. Parhaan tulostuksen saat, kun käytät 160 g/m paperia. Kiitos tämän Decide-pelipaketin lataamisesta! Jokainen pelipaketti sisältää kaiken tarvittavan Decide-pelin pelaamiseen. Yksittäistä peliä voi pelata jopa 8 pelaajaa. Jos pelaajia on enemmän, tulostakaa

Lisätiedot

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä

STUK. Sirpa Heinävaara TUTKIMUSHANKKEET - KÄYNNISSÄ OLEVAT KANSAINVÄLISET HANKKEET. tutkija/tilastotieteilijä KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET - KANSAINVÄLISET HANKKEET Sirpa Heinävaara tutkija/tilastotieteilijä STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Tutkimusten lähtökohtia Matkapuhelinsäteilyn ja aivokasvainten

Lisätiedot

BI4 Ihmisen Biologia KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO

BI4 Ihmisen Biologia KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO BI4 Ihmisen Biologia KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO 2016-2017 Tervetuloa BI4-kurssille! Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa: ihmissolun erilaistumisen pääperiaatteet sekä kudosten ja elinten rakenteet

Lisätiedot

Geenisakset (CRISPR)- Geeniterapian vallankumousko? BMOL Juha Partanen

Geenisakset (CRISPR)- Geeniterapian vallankumousko? BMOL Juha Partanen Geenisakset (CRISPR)- Geeniterapian vallankumousko? BMOL 19.11.2016 Juha Partanen Geenisakset 2 2 N A T U R E V O L 5 2 2 4 J U N E 2 0 1 5 Sisältö Geenimuokkaus: historiallinen perspektiivi Geenisakset

Lisätiedot

Ihmisen kantasolut, kloonaus ja tutkimus

Ihmisen kantasolut, kloonaus ja tutkimus e Ihmisen kantasolut, kloonaus ja tutkimus e Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE ETENE:n lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto TUKIJA

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana. Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere

Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana. Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere 17.11.2011 Mistä lihastauti aiheutuu? Suurin osa on perinnöllisiä Osassa perimä altistaa

Lisätiedot

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) Hedelmöityshoitotilastoinnin tiedonkeruun tietosisältö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista sähköisellä tiedonkeruulomakkeella,

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-114.2510 Laskennallinen systeemibiologia 3. Harjoitus 1. Koska tilanne on Hardy-Weinbergin tasapainossa luonnonvalintaa lukuunottamatta, saadaan alleeleista muodostuvien eri tsygoottien genotyyppifrekvenssit

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet

BIOS 1 ja OPS 2016 OPS Biologian opetussuunnitelma Opetuksen tavoitteet BIOS 1 ja OPS 2016 Biologian opetussuunnitelma 2016 Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Opetus lisää ymmärrystä biologian merkityksestä osana

Lisätiedot

Geneettisen tutkimustiedon

Geneettisen tutkimustiedon Geneettisen tutkimustiedon omistaminen Tutkijan näkökulma Katriina Aalto-Setälä Professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Tampereen Yliopisto ja TAYS Sydänsairaala Etiikan päivät 9.3.2016

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 9.7.2003 KOM (2003) 390 lopullinen 2003/0151 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta "Eurooppalaisen tutkimusalueen

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT

PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa. Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT PredictAD-hanke Kohti tehokkaampaa diagnostiikkaa Alzheimerin taudissa Jyrki Lötjönen, johtava tutkija VTT 2 Alzheimerin taudin diagnostiikka Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus. Alzheimerin tauti

Lisätiedot

Kantasolututkimuksen juridiset ja eettiset ulottuvuudet

Kantasolututkimuksen juridiset ja eettiset ulottuvuudet Kantasolututkimuksen juridiset ja eettiset ulottuvuudet Laura Walin OTK, FT Kantasolututkimuksen juridiset ja eettiset ulottuvuudet Kehitysbiologian lyhyt oppimäärä juristeille Alkion suoja Suomen oikeusjärjestyksessä

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI

TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI TALTIONI BIOPANKKITALLETTAJAN VERKKOPANKKI Biopankkitoiminnan tavoitteet ja periaatteet Edistää lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä toimia henkilökohtaisen lääketieteen veturina Turvata

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

III Perinnöllisyystieteen perusteita

III Perinnöllisyystieteen perusteita Perinnöllisyystieteen perusteita III Perinnöllisyystieteen perusteita 15. Populaatiogenetiikka ja evoluutio 1. Avainsanat 2. Evoluutio muuttaa geenipoolia 3. Mihin valinta kohdistuu? 4. Yksilön muuntelua

Lisätiedot

Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä

Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä Laura Walin OTK, FT Luentorunko 1. Sääntelyn kohteesta 2. Sääntelyinstrumentit 3. Case: Alkiotutkimus 4. Case: Biopankit 5. Sääntelyinstrumenttien arviointia

Lisätiedot

Lisääntyminen. BI1 Elämä ja evoluutio Leena kangas-järviluoma

Lisääntyminen. BI1 Elämä ja evoluutio Leena kangas-järviluoma Lisääntyminen BI1 Elämä ja evoluutio Leena kangas-järviluoma säilyä hengissä ja lisääntyä kaksi tapaa lisääntyä suvuton suvullinen suvuttomassa lisääntymisessä uusi yksilö syntyy ilman sukusoluja suvullisessa

Lisätiedot

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta Aira Virtala Vanhempainilta 091109 Tampereen yliopisto Perhesuunnittelu Haluttu määrä lapsia sopivin välein vanhempien iän huomioiden Ei haluttujen raskauksien

Lisätiedot

Kymmenen kärjessä mitkä ovat suomalaisten yleisimmät perinnölliset sairaudet?

Kymmenen kärjessä mitkä ovat suomalaisten yleisimmät perinnölliset sairaudet? Kymmenen kärjessä mitkä ovat suomalaisten yleisimmät perinnölliset sairaudet? Harvinaiset-seminaari TYKS 29.9.2011 Jaakko Ignatius TYKS, Perinnöllisyyspoliklinikka Miksi Harvinaiset-seminaarissa puhutaan

Lisätiedot

Evoluutiopuu. Aluksi. Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot. Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio

Evoluutiopuu. Aluksi. Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot. Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Evoluutiopuu Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Välineet: loogiset palat, paperia, kyniä Kuvaus: Tehtävässä tutkitaan bakteerien evoluutiota.

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Tuotantoeläinten kloonaaminen

Tuotantoeläinten kloonaaminen Tuotantoeläinten kloonaaminen Tuotantoeläinten kloonaaminen Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 2008 Tuotantoeläinten kloonaaminen Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja Kirjoittajat: Leena Mannonen,

Lisätiedot

Varovaisuus, solidaarisuus, ihmisarvo

Varovaisuus, solidaarisuus, ihmisarvo 1 Matti Häyry Varovaisuus, solidaarisuus, ihmisarvo Kohti eurooppalaista geenitekniikan etiikkaa? Geenitekniikka, samoin kuin useimmat muutkin tekniikan muodot, tähtää luonnon hallintaan ja ihmisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.2 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013

Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013 Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013 Milloin tutkimuksiin? Perustutkimukset kun raskautta on yritetty vuosi Kun asia alkaa askarruttaa

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING

NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT NON-INVASIVE-PRENATAL TESTING NIPT perustuu äidin veressä olevan sikiöperäisen soluvapaan DNA:n tutkimiseen ja seulonta kattaa sikiön 21-trisomian (Downin syndrooma), 18-trisomian, 13-trisomian

Lisätiedot

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes

Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Milloin seulonta lisää terveyttä? Prof. Marjukka Mäkelä FinOHTA/Stakes Jyviä ja akanoita Leikkuupuimuri seuloo jyvät mukaan ja akanat pois. Terveydenhuollon seulonnoissa halutaan löytää

Lisätiedot

Fidan projektikylän etuudet

Fidan projektikylän etuudet Säännöt Pelin tavoitteena on, että ainakin yksi kylän lapsista saa käydä koulun loppuun. Peli aloitetaan seisten. Kyläläinen, joka kuolee tai joutuu poistumaan koulusta tai kylästä, istuu alas. Jos vähintään

Lisätiedot

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite

Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite LAPSIASIAVALTUUTETTU Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? Selkokielinen esite Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ne kuuluvat myös kaikille lapsille. Lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Mitä YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Perinnöllisyyden perusteita

Perinnöllisyyden perusteita Perinnöllisyyden perusteita Perinnöllisyystieteen isä on augustinolaismunkki Gregor Johann Mendel (1822-1884). Mendel kasvatti herneitä Brnon (nykyisessä Tsekissä) luostarin pihalla. 1866 julkaisu tuloksista

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

5.7. Biologia. Opetuksen tavoitteet

5.7. Biologia. Opetuksen tavoitteet 5.7. Biologia Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin

Lisätiedot

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2)

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2) 5.7 Biologia Biologia tutkii elämää ja sen edellytyksiä. Opetus syventää aikuisopiskelijan luonnontuntemusta ja auttaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Biologian opiskelu kehittää opiskelijan luonnontieteellistä

Lisätiedot

måndag 10 februari 14 Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda

måndag 10 februari 14 Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda GENETIIKKA: KROMOSOMI DNA & GEENI Yksilön ominaisuudet 2 Yksilön ominaisuudet Perintötekijät 2 Yksilön ominaisuudet Perintötekijät Ympäristötekijät 2 Perittyjä ominaisuuksia 3 Leukakuoppa Perittyjä ominaisuuksia

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Etunimi: Henkilötunnus:

Etunimi: Henkilötunnus: Kokonaispisteet: Lue oheinen artikkeli ja vastaa kysymyksiin 1-25. Huomaa, että artikkelista ei löydy suoraan vastausta kaikkiin kysymyksiin, vaan sinun tulee myös tuntea ja selittää tarkemmin artikkelissa

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Leena Vähäkylä Menestystarinat Akatemian viestinnässä Akatemian pitkäjänteinen rahoitus laadukkaaseen tutkimukseen näkyy rahoitettujen ja menestyneiden tutkijoiden tutkijanurasta

Lisätiedot

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pramipexol Stada. 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pramipexol Stada 18.10.2013, Versio V01 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Pramipexol STADA 0,088 mg tabletti Pramipexol STADA 0,18 mg tabletti Pramipexol STADA

Lisätiedot

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä

LAPSET JA BIOPANKIT. Valvira 25.11.2014. Jari Petäjä LAPSET JA BIOPANKIT Valvira 25.11.2014 Jari Petäjä 1 Lasten elämänkaari sairaanhoidon näkökulmasta Aikuisten hoito kasvu ja kehitys perhe ja vanhemmuus raha, taudit potilaan hoitomyöntyvyys 0 ikä 16 25

Lisätiedot

SUKUPUOLEN MONINAISUUS PERHEESSÄ JA LASTEN TARPEET. Maarit Huuska

SUKUPUOLEN MONINAISUUS PERHEESSÄ JA LASTEN TARPEET. Maarit Huuska SUKUPUOLEN MONINAISUUS PERHEESSÄ JA LASTEN TARPEET Maarit Huuska 1. LAPSET 2. VANHEMMAT SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON Osa ihmisyyttä. Osa luontoa. Tunnettu kaikissa kulttuureissa. Kuuluu Suomen historiaan.

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

Sustainable well-being

Sustainable well-being Mitä kuluttajat ajattelevat geenitesteistä? Biopankit osaksi hoito- ja elintapasuosituksia Sustainable well-being Subtitle Name Date 0.0.2015 Tuula Tiihonen, Johtava asiantuntija, Sitra, Hyvinvoinnin palveluoperaattori

Lisätiedot

Seulontavaihtoehdot ja riskit

Seulontavaihtoehdot ja riskit Seulontavaihtoehdot ja riskit Hannele Laivuori HUSLAB Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Jaakko Ignatius TYKS, Perinnöllisyyslääketiede Finohta / Sikiöseulontojen yhtenäistäminen / Hannele Laivuori ja

Lisätiedot

Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman koulutuspäivä, Riihimäki, 25.10.2014 Pasi Hellstén

Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman koulutuspäivä, Riihimäki, 25.10.2014 Pasi Hellstén Suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman koulutuspäivä, Riihimäki, 25.10.2014 Pasi Hellstén Sisäsiittoisuudella tarkoitetaan perinnöllisyystieteessä lisääntymistä, jossa pariutuvat yksilöt ovat enemmän

Lisätiedot

Geeniteknologia mahdollisuuksia ja uhkia

Geeniteknologia mahdollisuuksia ja uhkia 1 Jaana Hallamaa Geeniteknologia mahdollisuuksia ja uhkia Ihminen on osa luontoa ja hänen elämänsä riippuu kokonaan siitä. Toisin kuin muut eläimet ihminen osaa kuitenkin muokata luontoa ja käyttää sitä

Lisätiedot

DNA:n informaation kulku, koostumus

DNA:n informaation kulku, koostumus DNA:n informaation kulku, koostumus KOOSTUMUS Elävien bio-organismien koostumus. Vety, hiili, happi ja typpi muodostavat yli 99% orgaanisten molekyylien rakenneosista. Biomolekyylit voidaan pääosin jakaa

Lisätiedot

Tiedonjyväsiä cavalierien geenitestauksista imuroituna maailmalta

Tiedonjyväsiä cavalierien geenitestauksista imuroituna maailmalta Tiedonjyväsiä cavalierien geenitestauksista imuroituna maailmalta Genetiikan tutkijat Englannin Kennel Clubin ja AHT:n kanssa yhteistyössä ovat laatineet seuraavanlaisen artikkelin Episodic Fallingista

Lisätiedot

Ennakoivat Geenitutkimukset. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Ennakoivat Geenitutkimukset. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com Ennakoivat Geenitutkimukset Tämän potilasoppaan on kehittänyt The Genetic Interest Group. Kääntänyt Tiina Lund-Aho. Toukokuussa 2009 Tätä työtä tuki EuroGentest, joka on Euroopan yhteisön tutkimuksen kuudennen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot