Bioteknologian vallankumous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bioteknologian vallankumous"

Transkriptio

1 Kääntänyt: Keskustelujatkumo 3: Bioteknologian vallankumous Esittely: Bioteknologian avulla näemme elävän olennon sisimpään, geeneihin, ja pystymme jopa muuttamaan niitä. Mutta missä määrin tutkijoiden pitäisi saada muuttaa ja luoda eläviä olentoja? Mitä rajoituksia pitäisi asettaa alkioiden seulonnalle ja istuttamiselle? Miten bioteknologia vaikuttaa kehittyviin maihin? Missä määrin meillä on oikeus tietää perinnöllisestä alttiudesta sairauksille? Kenen pitäisi maksaa kustannukset tämän geenitiedon hankkimisesta? Oppilaat keskustelevat 8-11hengen ryhmissä kustakin väittämästä ja päättävät, mihin kukin kortti sijoittuu vaihtoehtojen Samaa mieltä ja Eri mieltä välillä. Suuremmissa ryhmissä voidaan keskustella aiheesta vapaasti, tai voit pyytää heitä keskustelemaan muodollisemmissa puitteissa tai pienemmissä ryhmissä. Sisältö: Resurssi sisältää: SAMAA MIELTÄ - ja ERI MIELTÄ -kortit 11 keskustelukorttia, joissa on väittämiä bioteknologiasta ja tarvittaessa lisätietoa 7 infokorttia, joissa on lisätietoa keskustelukorteissa käsitellyistä aiheista

2 Pelin kulku: 1. Pelaajat muodostavat pieniä ryhmiä, korkeintaan 11 ryhmässä. Kullekin ryhmälle annetaan SAMAA MIELTÄ -kortti, ERI MIELTÄ -kortti ja 11 keskustelukorttia. 2. Kukin ryhmä asettaa SAMAA MIELTÄ -kortin ja ERI MIELTÄ -kortin pöydälle tai lattialle n. metrin päähän toisistaan. Ne edustavat jatkumon ääripäitä. Niiden väliin asetetaan pelin kuluessa keskustelukortit. 3. Ensimmäinen pelaaja lukee ensimmäisen keskustelukortin ääneen ryhmälle. Hänen tulee varmistaa, että kaikki ymmärtävät kortin sisällön ja käyttää tarvittaessa infokortteja. 4. Ensimmäinen pelaaja päättää, missä määrin on samaa mieltä ensimmäisen kortin kanssa. Hän asettaa kortin tekstipuoli ylöspäin keskutelujatkumoon, lähemmäksi joko SAMAA MIELTÄ -korttia tai ERI MIELTÄ -korttia. Päätöksen tekee vuorossa oleva pelaaja yksin eikä siitä keskustella ryhmässä. Pelaaja voi perustella päätöksensä jos haluaa. 5. Kukin pelaaja lukee vuorollaan kortin, varmistaa että kaikki ymmärtävät sen ja päättää, mihin kohtaan jatkumoa asettaa sen. 6. Kun kaikki kortit on luettu, ymmärretty ja asetettu jatkumoon, keskustelu alkaa. Tarkoituksena on asettaa kortit jatkumoon järjestyksessä, josta suurin osa pelaajista on samaa mieltä. Kortti kerrallaan valitaan ja keskustellaan siitä, pitäisikö sitä siirtää ja mihin suuntaan. 7. Keskustelun päätteeksi kullakin ryhmällä tulisi olla jatkumo, josta he ovat suurimmaksi osaksi samaa mieltä. 8. Jos ryhmiä on useita, ohjaaja voi vertailla niiden tuloksia. Kunkin ryhmän edustaja voi kertoa, miksi tietyt kortit ovat siinä missä ovat. Keskustelujatkumon laati Ecsite yhdessä Barcelonan tiedepuiston kanssa Xplore Health -projektin yhteydessä. Kiitokset At-Bristolille keskustelujatkumon konseptin kehittämisestä: Käännöksen toimitti Scientix (www.scientix.eu)

3 Samaa mieltä

4 Eri mieltä

5 Keskustelukortit Isompi teksti on väittämä, josta pelaajan tulee olla samaa tai eri mieltä. Kursivoitu teksti on lisätietoa. Infokorteista saadaan vielä tarkempaa tietoa. Uutta teknologiaa ei pitäisi käyttää tai edes kehittää, ennen kuin ollaan sataprosenttisen varmoja, ettei se ole vaaraksi ihmisen terveydelle. Katso infokortti E, varovaisuusperiaate Perheenjäsenilläni on perinnöllinen sairaus, johon ei ole parannuskeinoa. Saatan olla tämän sairauden kantaja, mutta minulla on mielestäni oikeus olla käymättä testissä, koska en halua tietää. Testaamalla on mahdollista saada selville, millaisille sairauksille ihmiset ovat perinnöllisesti alttiita. Asunto- ja muita lainoja myöntävien tahojen tulisi saada nähdä tiedot ihmisten perimästä ne eivät halua myöntää lainaa ihmiselle, joka saattaa sairastua tai kuolla. Testaamalla on mahdollista saada selville, millaisille sairauksille ihmiset ovat perinnöllisesti alttiita.

6 Rahoitusta tulisi vähentää tutkimusprojekteilta, joissa keskitytään länsimaita vaivaaviin sairauksiin (esim. diabetes) ja lisätä projekteille, joissa keskitytään köyhiä maita vaivaaviin sairauksiin (esim. vitamiinipuutokset). Bioteknologiaprojekteja kehitysmaille: kultainen riisi ja malariarokote. Katso infokortti F, distributiivinen oikeudenmukaisuus. It s ethically wrong to breed genetically modified animals to use their organs for human transplantation. The process of introducing a new gene into a living thing to change its properties and those of its offspring is called transgenesis. Transgenesis in pigs, for example, can produce organs to be transplanted to humans. See Info Card C, Xenotransplantation. Ihmisen ja simpanssien tai muiden ihmisapinoiden geenien yhdistämisen tulisi olla laitonta, koska se on askel kohti apinan ja ihmisen risteytymän luomista, mikä on täysin epäeettistä. Katso infokortti C, ksenotransplantaatio

7 Kun hedelmöityshoitoa varten valitaan alkioita, on moraalitonta valita vain täydellisiä alkioita. Näiden alkioiden alttiutta ei-tappaville sairauksille ei tulisi testata, vaan jättää asia luonnon hoidettavaksi. Katso infokortti B, alkioseulonta Jos lapsella on parantumaton sairaus eikä sopivaa solunluovuttajaa ole tarjolla, vanhempien tulisi voida valita alkio, joka kehityttyään voi luovuttaa soluja sisarukselleen. Nk. pelastajasisarus on lapsi, joka syntyy luovuttaakseen elimen tai soluja vanhemmalle sisarukselle, jolla on hengenvaarallinen sairaus, johon paras hoito on kantasolusiirto - esim. syöpä tai Fanconin anemia. Vanhempien ei pitäisi koskaan voida valita, syntyykö heille poika vai tyttö. Katso infokortti B, alkioseulonta.

8 On täysin eettistä tuottaa ihmisen kantasoluja sairauksien hoitoon nk. terapeuttisen kloonauksen avulla. Tämä tutkimustyö voi olla avuksi sairauksien hoitamisessa ja estämisessä, ja sitä tulisi tukea voimakkaasti. See Info Card D: Cloning. Lääkärien tulee kunnioittaa potilaiden yksityisyyttä. Jos jollakulla todetaan perinnöllinen alttius tiettyyn sairauteen, hänellä on oikeus olla kertomatta siitä perheelleen. Bioteknologian avulla ihmisten perimästä voidaan todeta alttiuksia tiettyihin sairauksiin. Koska alttius on perinnöllinen, potilaan lähimmillä perheenjäsenillä on suuri todennäköisyys kantaa samaa alttiutta. Jos pystyttäisiin varmasti toteamaan sen olevan turvallista, tutkijat saisivat luoda kokonaan uuden lajin rakentamalla sen perimän laboratoriossa. Synteettinen biologia on kokonaan uusien biologisten toimintojen ja järjestelmien suunnittelemista ja rakentamista. Katso infokortti G, synteettinen biologia.

9 Infokortti A: Kantasolututkimus Mitä ovat kantasolut? Kantasolut ovat soluja, jotka voivat kehittyä erilaisiksi kehon soluiksi, esim. iho-, lihas- tai verisoluiksi. Ne ovat kehon luontainen soluvaranto ja ovat ainutlaatuisia, koska ne pystyvät uusiutumaan, tuottamaan uusia kantasoluja, ja myös tuottamaan muita, erikoistuneita soluja. Kantasoluja on kahdenlaisia: aikuisten kantasoluja (esim. ihon kantasoluja, jotka tuottavat uusia ihosoluja vanhojen ja vaurioituneiden tilalle) ja alkion kantasoluja. Alkion kantasoluja on viiden päivän ikäisessä alkiossa, joka on noin sadasta solusta koostuva pieni solupallo. Niitä on suuria määriä myös kehittyvässä sikiössä ja napaveressä syntymän hetkellä. Vuonna 2007 tutkijat löysivät tavan, jolla tiettyjä erikoistuneita aikuisen soluja voidaan uudelleenohjelmoida kantasolumaisiksi. Tällaisen kantasolun nimi on indusoitu pluripotentti kantasolu (ipsc). Mitä hyötyä kantasolututkimuksesta voi olla? Kantasolujen avulla voidaan tutkia sitä, miten monimutkainen eliö kehittyy hedelmöittyneestä munasolusta ja kehittää hoitokeinoja vakaviin sairauksiin kuten syöpä ja synnynnäiset vauriot. Kantasoluilla voidaan korvata vaurioituneita soluja ja hoitaa sairauksia tätä ominaisuutta käytetään jo palovammojen hoidossa ja leukemiapotilaiden veren korvaamisessa. Kantasoluilla saatetaan voida korvata solukatoa sellaisissa tällä hetkellä parantumattomissa sairauksissa kuin Parkinsonin tauti, aivoverenvuodot, sydäntauti ja diabetes. Kantasoluilla voidaan ehkä mallintaa sairauksien prosesseja laboratoriossa, jotta sairauksia ymmärretään paremmin. Kantasolujen avulla voidaan testata uusia hoitomuotoja ja vähentää siten eläinkokeita. Alkion kantasolujen tutkimus on useimmissa maissa tiukasti säänneltyä, koska se edellyttää ihmisalkion tuhoamista tai terapeuttista kloonaamista. Nämä ovat molemmat erittäin monimutkaisia ja myös kiisteltyjä toimenpiteitä. EU:ssa ihmisalkion kantasolututkimus on sallittua Ruotsissa, Suomessa, Belgiassa, Kreikassa, Britanniassa, Tanskassa, Espanjassa ja Alankomaissa; laitonta se on Saksassa, Itävallassa, Irlannissa, Italiassa ja Portugalissa. Lähde: EuroStemCell FAQ,

10 Infokortti B: Alkioseulonta Mitä on alkioseulonta? Alkioseulonta eli alkiodiagnostiikka on teknologia, jonka avulla tulevat vanhemmat voivat valita syntymättömälle lapselleen joitakin ominaisuuksia jo ennen kuin raskaus alkaa. Mitä hyötyä on alkioseulonnasta? Sen avulla voidaan välttää perinnöllisen sairauden tai vamman siirtyminen jälkeläiselle ilman raskauden keskeytystä. Alkiot diagnosointia varten tuotetaan perinteisellä koeputkihedelmöitystekniikalla. Miten seulonta tehdään? Alkion ollessa n. kahdeksan solun asteella siitä otetaan yksi tai kaksi solua ja DNA:sta analysoidaan tiettyjä ominaisuuksia. Jos alkiosta ei löydy perinnöllisiä sairauksia tai vaurioita, se voidaan siirtää kohtuun ja raskaus voi alkaa. Millaisia eettisiä kysymyksiä alkioseulontaan liittyy? Seulonnalla voidaan selvittää alkion sukupuoli, joten sitä voidaan käyttää sukupuolen valitsemiseen. Tulevaisuudessa seulonnalla voidaan ehkä valita muitakin perinnöllisiä ominaisuuksia, jotka eivät liity sairauksiin tai vaurioihin. Seulontaan kytkeytyy siis mahdollisuus design-vauvojen luomisesta. Seulonta on kallista, eivätkä sairausvakuutukset tai julkiset terveydenhuoltojärjestelmät aina korvaa kustannuksia. Siksi alkioseulonta kasvattaa kuilua niiden välillä, joilla on varaa maksaa ja niiden välillä, joilla ei ole varaa, vaikka seulonnasta olisi heille hyötyä. Lähde: PlayDecide-peli: Wikipedia:

11 Infokortti C: Ksenotransplantaatio Mitä on ksenotransplantaatio? Ksenotransplantaatio (xenos- kreikan sanasta "vieras") tarkoittaa elävien solujen, kudosten tai elinten siirtämistä lajista toiseen. Se sisältää: Kokonaisten elinten siirtämisen Solunsiirtohoidot Bioartificial Liver Device (BAL), sian maksasoluja käytetään ihmisen maksan toiminnassa. Perinteiset siirteet Ensimmäisistä sydämensiirroista lähtien on ihmiselimiä pidetty parhaina siirteinä. Jokaista luovutettua elintä odottaa viisi potilasta. Elimistä on siis vakava pula, eikä vaihtoehtoisia hoitomuotoja yleensä ole olemassa. Kystistä fibroosia sairastavat kuolevat yleensä ennen 30. ikävuottaan, elleivät saa keuhko- tai sydänkeuhkosiirtoa. Elinpulan ratkaisu Ksenotransplantaatiolla voidaan ratkaista pula siirtoelimistä käyttämällä sian tai kädellisten elimiä, koska ne muistuttavat kooltaan ja rakenteeltaan ihmisen elimiä. Yleensä käytetään sikoja, koska niiden elimet ovat suunnilleen oikean kokoisia ja suhteellisen halpoja, ja niiden käyttämiseen liittyy vähemmän eettisiä ongelmia kuin apinoiden elinten käyttämiseen. Kokonaisten elinten siirtämisen lisäksi tutkitaan parhaillaan sian hermosolujen käyttämistä Parkinsonin taudin ja Huntingtonin taudin hoidossa. Hylkimisreaktio Ksenotransplantaatiossa ongelmana on se, että ihmiskeho tunnistaa uuden elimen ulkopuoliseksi ja reagoi sitä vastaan. Ihmiselinten siirtäminen onnistuu nykyään hyvin, koska immunosuppressiiviset lääkkeet estävät hylkimisreaktiota ja leikkaustekniikat ovat kehittyneet. Estääkseen hylkimisreaktiota ksenotransplantaatiossa tutkijat muuntavat eläinten geenejä: eläimen geeneistä voidaan poistaa molekyyli, jonka perusteella ihmisen immuunijärjestelmä tunnistaa vieraan lajin, ja sikoihin voidaan siirtää ihmisen geenejä. Lähde: Xenotransplantation Decide -peli,

12 Infokortti D: Kloonaus (SCNT) Tumansiirron (SCNT) avulla suoritetulla kloonauksella syntyi Dolly-lammas, ensimmäinen aikuisen solun DNA:sta kloonattu eläin. Tässä toimenpiteessä poistetaan munasolusta tuma ja sen tilalle laitetaan toisen, aikuisesta yksilöstä otetun solun tuma. Dollyn tapauksessa solu otettiin aikuisen lampaan utareesta. Solun tumassa oli luovuttajalampaan DNA:ta. Tuma siirretään munasoluun ja solua stimuloidaan keinotekoisesti käyttäytymään kuten siittiösolun hedelmöittämä munasolu. Solu jakautuu elatusnesteessä alkiorakkulaksi, jolla on noin sata solua. Alkiorakkulan DNA on lähes identtinen luovuttajaeläimen DNA:n kanssa kysessä on siis geneettinen klooni. Tässä vaiheessa voidaan lähteä kahteen suuntaan: Reproduktiivinen (lisääntymistavoitteinen) kloonaus Dolly saatiin aikaan siirtämällä kloonattu alkiorakkula aikuisen lampaan kohtuun, jossa se kehittyi maailman kuuluisimmaksi karitsaksi. Kun kloonaamalla tuotetaan elävä kopio toisesta eläimestä, menetelmän nimi on reproduktiivinen eli lisääntymistavoitteinen kloonaus. Se on onnistunut lampailla, vuohilla, lehmillä, hiirillä, sioilla, kissoilla, kaneilla ja koirilla. Tällainen kloonaus ei liity kantasolututkimukseen. Useimmissa maissa on kiellettyä yrittää ihmisen reproduktiivista kloonaamista. Terapeuttinen (hoitotavoitteinen) kloonaus Terapeuttisessa kloonauksessa alkiorakkulaa ei siirretä kohtuun. Sen sijaan siitä eristetään alkion kantasoluja. Nämä kantasolut vastaavat geneettisesti luovuttajaeliötä, mikä antaa mahdollisuuden perinnöllisten sairauksien tutkimiseen. Kantasoluja voidaan ylläkuvatulla menetelmällä tuottaa esim. diabetesta tai Alzheimerin tautia sairastavan luovuttajan soluista. Kantasoluja voidaan tutkia laboratoriossa ja mahdollisesti ymmärtää paremmin näiden sairauksien syitä ja mekanismeja. Terapeuttisen kloonauksen toinen pitkän tähtäimen tavoite on potilaan solujen kanssa identtisten solujen valmistaminen. Tällaisten solujen siirtäminen potilaaseen ei aiheuttaisi minkäänlaista hylkimisreaktiota. Tähän päivään mennessä ei terapeuttisella kloonauksella ole vielä tuotettu yhtään ihmisen alkiokantasolulinjaa. Tässä esitetyt mahdollisuudet ovat siis vielä kaukana tulevaisuudessa. Lähde: EuroStemCell FAQ,

13 Infokortti E: Varovaisuusperiaate Mikä on varovaisuusperiaate? Varovaisuusperiaatteen mukaan mitään uutta teknologiaa ei pidä käyttää (tai edes kehittää) ennen kuin on saatu riittävästi todisteita sen vaarattomuudesta. Vaikka varovaisuusperiaatetta voitaisiin soveltaa mihin tahansa teknologiaan, siihen on vedottu erityisesti bioteknologiassa. Varovaisuusperiaatteen etuja Periaatteen takana on ajatus, että yhteiskunnalla on velvollisuus suojella jäseniään vaaroilta. Suojatoimia voidaan höllentää vain, jos tieteellisesti osoitetaan, ettei vaaraa ole. Varovaisuusperiaatteen arvostelua Arvostelijoiden mukaan varovaisuusperiaate on epäkäytännöllinen, koska riskejä on aina kun mitä hyvänsä teknologiaa käytetään. Jos periaatetta sovelletaan tiukasti, ei tieteellinen tutkimus voi edetä. Useimmilla teknologioilla on kaksi puolta, eikä väärinkäytön mahdollisuus saa estää teknologian kehittämistä. Tämänhetkinen tietämys ja teknologia perustuu aikaisempien tutkijasukupolvien työhön. Tällä hetkellä tehtävä työ muodostaa pohjan tulevaisuuden tietämykselle. Tutkimuksen kieltäminen hidastaa kehitystä ja voi aiheuttaa ikäviä vaikutuksia tuleville sukupolville. Filosofi Immanuel Kant (1784) totesi tieteellisen kehityksen tarpeellisuuden esseessään Vastaus kysymykseen: Mitä on valistus? : Mikään aikakausi ei voi sitoutua ja vannoa saattavansa seuraavaa sellaiseen tilaan, missä sen olisi mahdotonta kartuttaa (varsinkin tärkeitä) tietoja, puhdistaa niitä väärinkäsityksistä ja ylipäänsä kulkea edelleen valistusta kohti. Se olisi rikos ihmisluontoa vastaan, jonka alkuperäinen kutsumus muodostuu juuri tästä edistymisestä... Esimerkiksi geenimuuntelu ja tumansiirtotekniikka (terapeuttinen kloonaus) ihmisillä ovat kehittyneet rajoitusten takia paljon hitaammin kuin olisivat muuten kehittyneet. Siksi vaikuttaa selvältä, että vaikka kaikkea mitä voidaan tehdä ei suinkaan pidä tehdä, varovaisuusperiaatteeseen vetoaminen voi estää teknologiaa, joka parantaisi tulevien sukupolvien elämänlaatua. Hyötyjen ja riskien väliseen tasapainoon pyrkiminen (suhteellisuusperiaate) on toinen mahdollinen lähestymistapa. Lähde: Xplore Health Background information on biotechnology, Luis Ruiz Avila ja Josep Santaló, osiossa Resources for educators.

14 Infokortti F: Distributiivinen oikeudenmukaisuus Distributiivisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan terveydenhuollon oikeudenmukaista jakautumista ihmisten kesken. Bioteknologia on korkeateknologinen ala, mikä tarkoittaa, että se on aikaavievää ja kallista ja siten vain rikkaiden maiden ja ihmisten ulottuvilla. Sen johdosta bioteknologiassa jää usein syrjään kiinnostavaakin tutkimusta, ei siksi, että siitä ei olisi hyötyä monille ihmisille, vaan siksi, että se ei tuota paljon rahaa. Tämä on ongelma kehittyville maille, joissa parempaa terveydenhuoltoa kaikkein eniten tarvitaan, mutta bioteknologiasta hyödytään kaikkein vähiten. Esimerkkejä kehittyviä maita hyödyttävästä tutkimuksesta ovat malariarokote ja kultainen riisi. Kultainen riisi Kultainen riisi on Oryza sativa -riisin lajike, joka geenimuuntelun avulla on saatu tuottamaan A- vitamiinin esiastetta, beetakaroteenia. Kultainen riisi kehitettiin avuksi alueille, joilla ihmiset eivät saa ravinnostaan riittävästi A-vitamiinia. Yksityiskohtaista tietoa riisistä julkaistiin ensi kertaa Science-lehdessä vuonna Kultaista riisiä ei tässä vaiheessa käytetä ihmisten ravintona. Kultaisen riisin puolestapuhujat Kultaiseen riisiin johtaneen tutkimuksen tavoitteena oli auttaa A-vitamiinin puutteesta kärsiviä lapsia luvun alussa 124 miljoonaa ihmistä 118:ssa Afrikan ja Kaakkois-Aasian maassa kärsi tästä puutteesta. Se on syynä 1 2 miljoonaan kuolemaan. Geenimuuntelun puolestapuhujien mukaan ei ole todisteita siitä, että geenimuuntelu on ympäristölle vahingollista. Kultaisen riisin vastustajat Vaikka kultainen riisi kehitettiin humanitäärisessä tarkoituksessa, ympäristö- ja globalisaatioaktivistit vastustivat sitä. Osa heistä vastusti kaikkien geenimuunneltujen eliöiden päästämistä ympäristöön ja osa pelkäsi, että kultainen riisi johtaisi laajempaan geenimuuntelun käyttöön. Ei ole todisteita siitä, että geenimuuntelu on ympäristölle turvallista. Lähde: Xplore Health Background information on biotechnology, Luis Ruiz Avila ja Josep Santaló, osiossa Resources for educators. Wikipedia kultaisesta riisistä:

15 Infokortti G: Synteettinen biologia Synteettinen biologia on yksi bioteknologian uusimmista alueista. Se tarkoittaa tutkimusta (ja sitä tekevää teollisuutta), jolla pyritään kehittämään menetelmiä kokonaan uusien biologisten komponenttien, toimintojen ja järjestelmien suunnittelemiseen ja rakentamiseen. Synteettiset biologit tuottavat uusia eliöitä, joilla on toimintoja, joita ei löydy luonnosta. Tärkeimpiä alueita ovat energiantuotanto, biopuhdistus ja terveydenhoito. Kokonaan uuden eliön (bakteerin) luominen edellyttää koko geneettisen koodin suunnittelemista alusta alkaen. Prosessissa yhdistellään geenejä eri eliöistä. Yksi tunnetuimmista synteettisen biologian esimerkeistä on tunnetun biologin Craig Venterin kehittämä kokonaan synteettinen ja täysin toimiva mykoplasmabakteeri, jonka koko DNA tehtiin koneella. Mihin synteettista biologiaa voidaan käyttää? Synteettisen biologian tutkimuksessa pyritään edistämään useita biotekniikan, kemian ja biologian tutkimusaloja. Lopullisena tavoitteena biologisten järjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa on tiedon käsitteleminen, kemikaalien muokkaaminen ja materiaalien ja rakenteiden valmistaminen niin, että pystymme paremmin huolehtimaan ihmisten terveydestä ja ympäristöstä, tuottamaan energiaa uusien biokemikaalien avulla, tuottamaan ruokaa uusilla tavoilla ja tutkimaan elämän syntyä. Biologit käyttävät synteettistä biologiaa myös tämänhetkisen elävien järjestelmien ymmärryksen testaamiseen rakentamalla jostakin järjestelmästä version tämänhetkisen ymmärryksen perusteella. Sairauksien hoito ja ympäristönsuojelu ovat alueita, joilla synteettiseen biologiaan kohdistuu eniten odotuksia; toiveissa on mm. vedyn ja biopolttoaineiden tuottaminen sekä hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen suodattaminen ilmakehästä synteettisten bakteerien avulla. Millaisia eettisiä kysymyksiä synteettiseen biologiaan liittyy? Joidenkin mielestä synteettinen biologia rikkoo luonnonjärjestystä vastaan. Useimmat vastustajat vetoavat varovaisuusperiaatteeseen (ks. infokortti E) ja siihen, että tästä teknologiasta voi seurata ennustamattomia ja hallitsemattomia vaikutuksia. Lähde: Xplore Health Background information on biotechnology, Luis Ruiz Avila ja Josep Santaló, osiossa Resources for educators. Wikipedia:

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys.

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys. Avainsanat: mutaatio Monitekijäinen sairaus Kromosomisairaus Sukupuu Suomalainen tautiperintö Geeniterapia Suora geeninsiirto Epäsuora geeninsiirto Kantasolut Totipotentti Pluripotentti Multipotentti Kudospankki

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1) Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

ZA4816. Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4816. Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Finland ZA4816 Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ANIMAL CLONING GENERAL BACKGROUND KNOWLEDGE

Lisätiedot

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi?

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Helena Kääriäinen tutkimusprofessori 29.1.16 HK 1 Potilaat ja kansalaiset ovat tutkimuksen tärkein voimavara Biopankkien pitäisi olla kansalaisen näkökulmasta

Lisätiedot

Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus

Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus Kuka omistaa genomitiedon - työpaja 12.09.2014 Genomitiedon hyödyntäminen yksilötasolla ja tiedon omistajuus Kristiina Aittomäki, prof., ylilääkäri HUSLAB, Helsingin yliopisto Genomistrategia työryhmä

Lisätiedot

Asia: Neuvoston2431.istunto(TYÖLLISYYSJASOSIAALIPOLITIKKA), Luxemburg,3.kesäkuuta2002

Asia: Neuvoston2431.istunto(TYÖLLISYYSJASOSIAALIPOLITIKKA), Luxemburg,3.kesäkuuta2002 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,17.kesäkuuta2002(05.07) (OR.fr) PUBLIC 9538/02 ADD1 LIMITE PV/CONS28 SOC288 LISÄYSEHDOTUKSEENPÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvoston2431.istunto(TYÖLLISYYSJASOSIAALIPOLITIKKA),

Lisätiedot

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT

BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT BIOLÄÄKETIETEEN LÄPIMURROT Jussi Huttunen Tampere 20.4.2016 LÄÄKETIETEEN MEGATRENDIT Väestö vanhenee ja sairauskirjo muuttuu Teknologia kehittyy - HOITOTEKNOLOGIA - tietoteknologia Hoito yksilöllistyy

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-114.2510 Laskennallinen systeemibiologia 3. Harjoitus 1. Koska tilanne on Hardy-Weinbergin tasapainossa luonnonvalintaa lukuunottamatta, saadaan alleeleista muodostuvien eri tsygoottien genotyyppifrekvenssit

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia

Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Biopankkilain valmistelun lyhyt historia Puheenjohtaja Kimmo Pitkänen Biotekniikan neuvottelukunta Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS Biotekniikan neuvottelukunta BIOPANKKIEN MERKITYS KANSALAISILLE

Lisätiedot

KOE 6 Biotekniikka. 1. Geenien kloonaus plasmidien avulla.

KOE 6 Biotekniikka. 1. Geenien kloonaus plasmidien avulla. Esseekysymyksistä 1-2 voi saada enintään 9 pistettä/kysymys. Vastauksia pisteytettäessä huomioidaan asiatiedot, joista voi saada enintään 7 pistettä. Lisäksi vastaaja saa enintään kaksi pistettä, mikäli

Lisätiedot

Geneettisen tutkimustiedon

Geneettisen tutkimustiedon Geneettisen tutkimustiedon omistaminen Tutkijan näkökulma Katriina Aalto-Setälä Professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Tampereen Yliopisto ja TAYS Sydänsairaala Etiikan päivät 9.3.2016

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana. Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere

Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana. Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere 17.11.2011 Mistä lihastauti aiheutuu? Suurin osa on perinnöllisiä Osassa perimä altistaa

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.2 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Lisääntyminen. BI1 Elämä ja evoluutio Leena kangas-järviluoma

Lisääntyminen. BI1 Elämä ja evoluutio Leena kangas-järviluoma Lisääntyminen BI1 Elämä ja evoluutio Leena kangas-järviluoma säilyä hengissä ja lisääntyä kaksi tapaa lisääntyä suvuton suvullinen suvuttomassa lisääntymisessä uusi yksilö syntyy ilman sukusoluja suvullisessa

Lisätiedot

Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä

Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä Laura Walin OTT, FT Laura Walin 2.10.2012 Luentorunko 1. Sääntelyn kohde ja sääntelyinstrumentit 2. Case: Alkiotutkimus 3. Case: Biopankit 4. Bio-oikeus

Lisätiedot

Sustainable well-being

Sustainable well-being Mitä kuluttajat ajattelevat geenitesteistä? Biopankit osaksi hoito- ja elintapasuosituksia Sustainable well-being Subtitle Name Date 0.0.2015 Tuula Tiihonen, Johtava asiantuntija, Sitra, Hyvinvoinnin palveluoperaattori

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

Perinnöllisyyden perusteita

Perinnöllisyyden perusteita Perinnöllisyyden perusteita Perinnöllisyystieteen isä on augustinolaismunkki Gregor Johann Mendel (1822-1884). Mendel kasvatti herneitä Brnon (nykyisessä Tsekissä) luostarin pihalla. 1866 julkaisu tuloksista

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 9.7.2003 KOM (2003) 390 lopullinen 2003/0151 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmasta "Eurooppalaisen tutkimusalueen

Lisätiedot

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2)

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2) 5.7 Biologia Biologia tutkii elämää ja sen edellytyksiä. Opetus syventää aikuisopiskelijan luonnontuntemusta ja auttaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Biologian opiskelu kehittää opiskelijan luonnontieteellistä

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Marita Sihto Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen sisältö! Terveyspolitiikan

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi.

Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi. Tehtävä A1 Kirjoita essee aiheesta: Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi. Vastaa esseemuotoisesti, älä käytä ranskalaisia viivoja. Piirroksia voi käyttää. Vastauksessa luetaan ansioksi selkeä

Lisätiedot

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Genomitiedon vaikutus terveydenhuoltoon työpaja 7.11.2014 Sitra, Helsinki Jaakko Ignatius, TYKS Kliininen genetiikka Perimän

Lisätiedot

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Tampereen BIOPANKKI Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Pyydämme sinulta suostumusta näytteiden ja sinua koskevien tietojen keräämiseksi Tampereen Biopankkiin ja käytettäväksi biopankkitutkimukseen.

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Kantasolututkimuksen juridiset ja eettiset ulottuvuudet

Kantasolututkimuksen juridiset ja eettiset ulottuvuudet Kantasolututkimuksen juridiset ja eettiset ulottuvuudet Laura Walin OTK, FT Kantasolututkimuksen juridiset ja eettiset ulottuvuudet Kehitysbiologian lyhyt oppimäärä juristeille Alkion suoja Suomen oikeusjärjestyksessä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Tutkiminen on jokapäiväinen asia Tutkit usein itse - esimerkiksi: Verkko ei toimi. Et kuitenkaan ajattele, että netti on noiduttu vaan että vika on tekninen. Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Medikalisaatio ja terveysarvojen imperialismi Luento 6. Farmasian tdk. 15.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Arvot tieteessä Terveysarvot

Lisätiedot

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA Kaikki koiran perimät geenit sisältyvät 39 erilliseen kromosomipariin. Geenejä arvellaan

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä.

Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. 1 Hoitotahto Potilaan itsemääräämisoikeutta edellytetään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. Hoitotahdossa ihminen ilmaisee tahtonsa sellaisen

Lisätiedot

Harvinaisten sairauksien tutkimisen eettiset pulmat

Harvinaisten sairauksien tutkimisen eettiset pulmat Harvinaisten sairauksien tutkimisen eettiset pulmat Helena Kääriäinen Tutkimusprofessori, THL Varapj, TUKIJA Harvinaiset sairaudet Ovat nimensä mukaan harvinaisia EU:ssa tauti lasketaan harvinaiseksi,

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames

Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Eesti mesinike suvine teabepäev Koht ja aeg: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ruumides, 11.07.2015.a.

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

LUOMINEN JA EVOLUUTIO

LUOMINEN JA EVOLUUTIO LUOMINEN JA EVOLUUTIO Maailman syntyminen on uskon asia Evoluutioteoria Luominen Teoria, ei totuus Lähtökohta: selittää miten elollinen maailma olisi voinut syntyä, jos mitään yliluonnollista ei ole Ei

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

Etunimi: Henkilötunnus:

Etunimi: Henkilötunnus: Kokonaispisteet: Lue oheinen artikkeli ja vastaa kysymyksiin 1-25. Huomaa, että artikkelista ei löydy suoraan vastausta kaikkiin kysymyksiin, vaan sinun tulee myös tuntea ja selittää tarkemmin artikkelissa

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono

1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... (ympyröikää yksi numero) 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 1. Onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 erinomainen 2 varsin hyvä 3 hyvä 4 tyydyttävä 5 huono 2. Jos vertaatte nykyistä terveydentilaanne vuoden takaiseen, onko terveytenne yleisesti ottaen... 1 tällä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Luomukotieläinten olot ja valvonta Mikkeli 26.1.2016 Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI

HYPOGLYKEMIAPÄIVÄKIRJANI Hypoglykemia tarkoittaa tilaa, jossa verensokerin taso on alle 3,9 mmol/l tai 70 mg/dl 1, tosin tarkka lukema voi vaihdella yksilöllisesti. Hypoglykemia voi johtua useista syistä, ja sen yleisin aiheuttaja

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset

ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 1 (8) S ikiön seulonta- ja kromosomitutkimukset POTILASOHJE 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO Mitä kehityshäiriöiden seulonta tarkoittaa? 3 Ultraääniseulontatutkimukset 4 Varhainen ultraääniseulonta Toisen

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

NCL australiankarjakoirilla

NCL australiankarjakoirilla NCL australiankarjakoirilla Yleistä NCL-ryhmään kuuluvat sairaudet ovat kuolemaan johtavia, yleensä resessiivisesti periytyviä sairauksia. Niissä mutaatiosta johtuva geenivirhe aiheuttaa sen, että hermosoluihin

Lisätiedot

Evolutiivisesti stabiilin strategian oppiminen

Evolutiivisesti stabiilin strategian oppiminen Evolutiivisesti stabiilin strategian oppiminen Janne Laitonen 8.10.2008 Maynard Smith: s. 54-60 Johdanto Käytös voi usein olla opittua perityn sijasta Tyypillistä käytöksen muuttuminen ja riippuvuus aikaisemmista

Lisätiedot

Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä

Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä Modernin bioteknologian sääntelyn erityiskysymyksiä Laura Walin OTK, FT Luentorunko 1. Sääntelyn kohteesta 2. Sääntelyinstrumentit 3. Case: Alkiotutkimus 4. Case: Biopankit 5. Sääntelyinstrumenttien arviointia

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Etiikka, tiede ja arvot Luento 5. Farmasian tdk. 14.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi Reduktionistisen ohjelman pyramidi: Humanistiset Yhteiskuntatieteet Psykologia

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

ALKIODIAGNOSTIIK KA ANN-MARIE NORDSTRÖM

ALKIODIAGNOSTIIK KA ANN-MARIE NORDSTRÖM ALKIODIAGNOSTIIK KA ANN-MARIE NORDSTRÖM 180114 Lapsettomuushoidot 80-luvulla Ensimmäiset IVF-lapset Suomessa 1984 Hoidon onnistuminen 80-luvulla - hormonistimulaatiomenetelmät vasta kehittymässä - siirrettiin

Lisätiedot

2a) Piirrä ison valtimon ja laskimon rakenne ja nimeä kuvaan siinä näkyvät rakenteet (4p) (Ihminen s.40)

2a) Piirrä ison valtimon ja laskimon rakenne ja nimeä kuvaan siinä näkyvät rakenteet (4p) (Ihminen s.40) TerBio Valintakoe 2010 Biologian osakoe, vastaukset 1. Määrittele lyhyesti, mitä tarkoittavat a) Systolinen verenpaine (1p) (Ihminen s.42) b) Imuneste (1p) (Ihminen s. 179) c) Perusaineenvaihdunta (2p)

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle

Soluista elämää. Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Soluista elämää Tietopaketti Kantasolurekisteriin liittyjälle Perehdy huolella tietopakettiin ennen liittymistäsi Kantasolurekisteriin. Rekisteriin liitytään osoitteessa www.soluistaelämää.fi kantasolujen

Lisätiedot

Ampumahiihto. Hiihto. Pelihahmon piirtäminen. Jos tahdot animoida hiihtämisen, Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin

Ampumahiihto. Hiihto. Pelihahmon piirtäminen. Jos tahdot animoida hiihtämisen, Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin Ampumahiihto 1 Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin hiihdetään ammuntapaikalle rämpyttämällä nuolinäppäimiä ja sen jälkeen yritetään ampua maalitaulut mahdollisimman nopeasti aikasakot välttäen.

Lisätiedot

Elinsiirrot. LsN, OTT, MA, dos. Salla Lötjönen Oikeusministeriö Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet

Elinsiirrot. LsN, OTT, MA, dos. Salla Lötjönen Oikeusministeriö Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet Elinsiirrot LsN, OTT, MA, dos. Salla Lötjönen Oikeusministeriö Luennon rakenne Taustatietoja Lainsäädäntö Elinsiirto kuolleelta luovuttajalta Elinsiirto elävältä luovuttajalta Pohjoismaista vertailua Taustaa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Elidel 10 mg/g emulsiovoide 8.12.2015, Versio 11 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ekseemaa esiintyy lähinnä lapsilla

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

Pyramidin yleiset säännöt

Pyramidin yleiset säännöt Pyramidin yleiset säännöt 1. Biljardivälineet ja tarvikkeet Seuraavassa kuvattuihin pyramidi -pelin versioiden pelaamiseen tarvittavat välineet ovat biljardipöytä, pallot sekä apuvälineet (mm. resti).

Lisätiedot

Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä. Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS

Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä. Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS Suomen Lihastautirekisteri osana kansainvälistä yhteistyötä Jaana Lähdetie Erikoislääkäri, Suomen Lihastautirekisterin vastuuhenkilö TYKS Taustaa Miksi uudet tutkimustulokset lihastautien perimmäisistä

Lisätiedot

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Erikoistutkija Suvi Nykäsenoja Jaostopäällikkö Antibioottijaosto Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin ökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin irteet

organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin ökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin irteet BIOLOGIA Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja

Lisätiedot

Pesässä on aina yli 20 C ja sikiöinnin aikana yli 30 C, suhteellinen kosteus sikiöalalla on yli 90 %

Pesässä on aina yli 20 C ja sikiöinnin aikana yli 30 C, suhteellinen kosteus sikiöalalla on yli 90 % Mehiläiset ja taudit Mehiläispesässä on runsaasti hiilihydraatteja, valkuaisia ja rasvoja Lisäksi siellä on suuri joukko tiiviissä kosketuksessa toisiinsa olevia toukkia ja aikuisia mehiläisiä Sama hengitysilma

Lisätiedot

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta

Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta Kilpailu kliinisistä lääketutkimuksista kiihtyy Eettisten toimikuntien kehittämistavoitteet sponsorin kannalta LT Petteri Knudsen Lääketieteellinen johtaja, Novartis Finland OY Valtakunnallinen eettisten

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

BIOLOGIA. Aihekokonaisuudet. Biologian opetuksessa huomioidaan erityisesti seuraavat aihekokonaisuudet: kestävä kehitys teknologia ja yhteiskunta

BIOLOGIA. Aihekokonaisuudet. Biologian opetuksessa huomioidaan erityisesti seuraavat aihekokonaisuudet: kestävä kehitys teknologia ja yhteiskunta BIOLOGIA Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot