VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

2 Sijoitusrahaston nimi Dynamic Freedom Presto Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto Rahaston aloituspäivä Vertailuindeksi Rahaston tavoitteet 1. Tuotto 2. Riski 60 % MSCI ACWI (net) (eur) & 40 % Deutsche Bank Global Government Hedged EUR Tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton Osakepaino voi olla enintään 130 % ja korkopaino enintään 220 % - - Absoluuttinen, korkea riskikorjattu tuotto Vastaava kuin OMX H CAP - indeksillä Absoluuttinen, korkea riskikorjattu tuotto Vastaava kuin OMX H CAP - indeksillä 3. Korrelaatio Korrelaatio sekä osake- että korko-markkinoiden kanssa Alhainen korrelaatio osake- ja korkomarkkinoiden kanssa Alhainen korrelaatio osake- ja korkomarkkinoiden kanssa Palkkiot A B C A B C D E C D E F 1. Hallinnointipalkkio 2. Tuottosidonnainen palkkio 3. Merkintäpalkkio 4. Lunastuspalkkio 1,9 % 1,4 % 0,9 % ,5 % 1,5 % 0 % 1 % 1 % 0 % 3 % 2,5 % 1,8 % 1,5 % 2 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1,5 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0,5 % 2 % 2,75 % 2,25 % 1,5 % 20 % 20 % 20 % 20 % 1 % 2,5 % 1,75 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % Merkintä/lunastus Päivittäin (jokaisena pankkipäivä) Päivittäin (jokaisena pankkipäivä) Päivittäin (jokaisena pankkipäivä) 2 VUOSIKATSAUS 2014

3 TIETOA RAHASTOISTA Dynamic Freedom Presto Vähimmäissijoitus A-osuus: EUR A-osuus: EUR C-osuus: EUR Rahaston arvo ja raportointi Valvova viranomainen Säilytysyhteisö B-osuus: EUR B-osuus: EUR D-osuus: EUR C-osuus: EUR C-osuus: EUR E-osuus: EUR Säästösopimus: Vähintään 100 EUR/kuukausi D-osuus: EUR E-osuus: EUR Säästösopimus: Vähintään 100 EUR/kuukausi F-osuus: EUR Säästösopimus: Vähintään 100 EUR/kuukausi Rahastoyhtiö julkaisee rahasto-osuuksien arvon päivittäin rahastoyhtiön Internet-sivuilla (www. estlander partners.fi) ja ilmoittaa rahasto-osuuksien arvot Suomen Sijoitustutkimus Oy:lle. Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan euroina. Finanssivalvonta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori Rahastoyhtiön ja rahaston tilintarkastajat Rahastoyhtiö Omaisuudenhoitaja KHT Kjell Berts KHT Kristian Berg* Varatilintarkastaja: Ernst & Young Oy *Osuudenomistajien valitsema Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, Vaasa, Suomi Puh: (0) , faksi: (0) S-posti: Estlander & Partners Oy Aleksanterinkatu 48 A, 6.krs, Helsinki, Suomi Puh: +358 (0) , faksi: +358 (0) S-posti: Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Dynamic, Freedom ja Presto ovat sijoitusrahastolain 12 luvun mukaisia erikoissijoitusrahastoja eikä niiden tarvitse noudattaa sijoitusrahastodirektiivin säännöksiä. On mahdollista, että ulkomaalaiset sijoittavat eivät maidensa lainsäädännön mukaan voi sijoittaa rahastoon. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy ei vastaa siitä, ovatko ulkomailta saapuvat sijoitukset tehty kyseisen maan lakien mukaisesti. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus rahastoon antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, että rahastoon tehdystä sijoituksesta ei aiheutuisi tappioita. Rahastoon sijoitettavien varojen arvo voi sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. Rahastoon tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina. Erimielisyydet liittyen rahastoa koskevaan informaatioon tai rahaston toimintaan ratkaistaan Suomen lain mukaisesti ja yksinomaan suomalaisessa tuomioistuimessa. VUOSIKATSAUS

4 Vuosikatsaus 2014 Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic, Freedom ja Presto Tilikausi VUOSIKATSAUS 2014

5 SISÄLLYSLUETTELO TIETOA RAHASTOISTA 2 SALKUNHOITAJAN VUOSIKATSAUS 6 Markkinakatsaus 7 Tulevaisuuden näkymät 7 TOIMINTAKERTOMUS 8 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC 9 Tulosanalyysi 9 Rahaston riskitaso 9 Rahaston tuotto 10 Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo 10 Rahaston palkkiot ja kustannukset 10 Rahaston avainluvut 11 Rahaston sijoitusten jakautuminen 11 Tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot 12 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM 13 Tulosanalyysi 13 Rahaston riskitaso 13 Rahaston tuotto 14 Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo 14 Rahaston palkkiot ja kustannukset 15 Rahaston avainluvut 15 Rahaston sijoitusten jakautuminen 15 Tuloslaskelma ja tase 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 ESTLANDER & PARTNERS PRESTO 20 Tulosanalyysi 20 Rahaston riskitaso 20 Rahaston tuotto 21 Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo 21 Rahaston palkkiot ja kustannukset 22 Rahaston avainluvut 22 Rahaston sijoitusten jakautuminen 22 Tuloslaskelma ja tase 23 Tilinpäätöksen liitetiedot 24 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 25 TILINTARKASTUSKERTOMUS 27 VUOSIKATSAUS

6 SALKUNHOITAJAN VUOSIKATSAUS Vuosi 2014 on ollut tapahtumarikas vuosi Estlander & Partners Rahastoyhtiölle. Sen lisäksi, että pääasialliset tuotteemme ovat osoittaneet vahvaa tulosta, on vuoden 2014 aikana tehty uusia lanseerauksia sekä uusia sijoitusmahdollisuuksia on löytynyt. Perustuen pitkälti samoihin metodeihin ja riskienhallintaan, joita käytämme pitkälti kaikissa tuotteissamme, aloitti Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic toimintansa huhtikuussa. Dynamicia voidaan kutsua ns. riskipariteettistrategiaksi, joka tehokkaasti allokoi sijoituksiaan globaalisti sekä osakkeisiin että korkomarkkinoille. Dynamicilla on ollut erinomainen aloitusvuosi ja se on menestynyt erinomaisesti suhteessa sen kenties enemmän perinteisiin kilpailijoihin. Tämän vuoden marraskuussa, aloitti toimintansa myös Estlander & Partners Commodity erikoissijoitus-rahasto. Se on uusi, erittäin innovatiivinen tuote, joka muista rahastotuotteistamme poiketen, sijoittaa ainoastaan hyödykkeisiin. Maailmantaloudessa myllertäneiden taantumusten merkkien takia hyödykkeiden hinnat ovat painautuneet alaspäin. Useat hyödykerahastot ovat lopettaneet toimintansa ja suuret investointipankit ovat lopettaneet hyödykekaupankäyntiosastojaan sijoittajapaon seurauksena. Hyödykkeet ovat kuitenkin syklisiä sijoituksia ja nykyinen tilanne avaa sijoittajille mielenkiintoisia mahdollisuuksia, ja olemmekin jo nähneet vahvoja trendiliikkeitä useissa hyödykkeissä. Vähentynyt kilpailu mahdollistaa sen, että uusilla ratkaisuilla voidaan löytää mahdollisesti suurempia marginaaleja niittää tuottoa sijoituksille.uskomme Commodityrahaston olevan erittäin mielenkiintoinen tuote tulevina vuosina kun voimme tarjojta sijoittajille pääsyn omaisuuslajiin, joka on historiallisesti ollut lähde sekä hyville tuottomahdollisuuksille että onnistuneelle hajautukselle. Commodityn strategia on suurelta osin yhdistelmä Preston ja Freedomin kaupankäyntimalleille, jonka lisäksi tutkimustyömme avulla olemme kehittäneet myös uusia malleja. Commodity-rahasto on toistaiseksi vielä tosiasiallisesti piensijoittajien saavuttamattomissa, sillä ainoaan rahastoluokkaan minimimerkintä on 1,5 miljoonaa euroa. Rahasto tulee kuitenkin avaamaan uuden osuusluokan pienemmällä minimimerkinnällä ensi vuoden aikana. Voidaan siis sanoa, että tuotevalikoimamme on tuplaantunut kuluneen vuoden aikana, joka mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan systemaattisia sijoitustuotteita vastaamaan yhä paremmin erilaisten sijoittajien erilaisia tarpeita. On myös erittäin hienoa nähdä, että perinteisemmät trendienseuraajasijoitusstrategiamme ovat taas näyttämässä sijoittajien odottamaa positiivista suuntaa muutaman haasteellisemman vuoden jälkeen. Suomessa on myös 2014 vuoden aikana alettu soveltamaan direktiiviä vaihtoehtorahastojen hoitajista ja rahastoyhtiömme hyväksyttiinkiin ensimmäisten joukossa vaihtoehtorahastojen hoitajaksi. Uudet muutokset lainsäädännössä, mahdollistavat sen, että rahastoyhtiön tuotteita voidaan enemmissä määrin markkinoida kansainvälisille sijoitajille, joka avaa suomalaiselle rahastotoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Rahastoala Suomessa on kehittynyt vuoden aikana positiiviseen suuntaan ja erilaiset toimija markkinoilla ovat onnistuneet hyödyntämään innovatiivisesti uuden sääntelyn ja päiviteyn lainsäädännön mahdollisuuksia. Muutokset ovat parantaneet toiminnan lainmukaisuutta ja turvallisuutta sekä samalla synnyttänyt uusia mielenkiintoisia rahastotuotteita. Uskomme tämän olevan hyödyksi sekä asiakkaillemme että yhteistyökumppaneillemme ja tulemme mahdollisesti yhä kasvattamaan rahastotarjontaamme. Yleisesti katsottuna, uskomme että kasvava mielenkiinto rahastoja ja rahastosäästämistä kohtaan nostaa yleistä kiinnostusta myös vaihtoehtoisempiin rahastotuotteisiin, jota Estlander & Partnersin toiminta erityisesti edustaa. Odotamme vuodelta 2015 mahdollisuuksia tarjota asiakkaillemme vielä uusia sijoitusmahdollisuuksia perustuen ydinosaamiseemme. Olemme erikoisalan yritys, joka pyrkii panostamaan korkealaatuiseen asiakaspalveluun yhdistelemällä yksilöllistä palvelua ja räätälöityjä ratkaisuja. Asiakaslähtöisyys yhdistettynä systemaattisuuteen ja tarkkaan tutkimustyöhön ovat tavaramerkkimme. Uskomme vahvasti, että nämä lisättynä innovatiiviseen tuotetarjontaamme - joka varmasti tulee vielä parantumaan vuoden 2015 aikana - pystymme tekemään asiakkaamme tyytyväiseksi tulevina vuosina. 6 VUOSIKATSAUS 2014

7 Markkinakatsaus Tulevaisuuden näkymät Pääasiallisilla strategioillamme oli tasapainoinen loppuvuosi, ja erityisesti valuutta- ja raaka-aine segmentit tarjosivat hyvää kaupankäyntiympäristöä kun trendejä muodostui laajalti. Kun katsomme vuotta taaksepäin kokonaisuudessaan, voimme todeta, että erityisesti vuoden jälkipuolisko oli erityisen vahva kun hyödykkeet ja valuutat rikkoivat kapeat kaupankäyntiintervallit jonka sisällä laajat indeksit ovat olleet jo vuodesta 2011 lähtien. Yhdysvaltain dollari nousi korkeimmilleen yli viiteen vuoteen ja BloomBerg Spot Dollar indeksi nousi 11 % ja energia-segmentti lähti karhumarkkinoille WTI-raakaöljyn pudottua alimmilleen sitten vuoden S&P 500 kuului vahvimpiin markkinoihin vuoden 2014 aikana 11 % nousullaan. Eurooppalaiset osakemarkkinat nousivat kolmatta vuotta putkeen saavuttaen 4,3 %:n nousun vuoden aikana samalla kun myös kiinalaiset osakkeet tavoittivat parhaat tuottonsa sitten vuoden 2009, vaikkakin kasvumarkkinat kokonaisuudessaan noteerasivat toisen peräkkäisen negatiivisen vuotensa ensimmäisen kerran 12 vuoteen. MSCI Emerging Markets indeksi laski -4,6 % kun Venäjän Micex-indeksit laskeutui -7,2 %. Rupla upposi -44 % dollaria vastaan, Bloombergin datan mukaan toiseksi eniten kaikista valuutoista Ukrainan hryvnian jälkeen. Hyödykepuolella sukelsi Bloomberg Commodity indeksi -17 % vuoden 2014 aikana. Näemme erityisesti, että kasvavat erot eri talousalueiden välillä tulevat olemaan hyvä lähde erilaisten trendien syntymiselle. Näyttää siltä, että Yhdysvallat ovat enemmän tai vähemmän jo selvittäneet talouskriisinsä, kun valitettavasti me Euroopassa emme voi todeta vielä aivan samaa. Tämä kehitys mahdollistanee kehittyvien maiden saavan yhä paremmin jalkaa oven väliin maailman tuotantoketjuun. Kuka voittaa, kuka häviää, jää nähtäväksi. Kuitenkin varmuudella tulemme näkemään suuria liikkeitä matkan varrella. Tutkimustemme mukaan markkinavolatiliteetti, joka vuoden 2014 aikana kääntyi pohjalukemistaan, jatkanee nousuaan vuoden 2015 aikana, erityisesti kiitos kuulunee keskuspankeille, jotka valinnevat toisistaan poikkeavat rahamarkkinapolitiikat erilaisten markkinaedellytysten edessä. Volatiliteetin muutos lieneekin suurin selittävä tekijä trendienseuraaja-strategioiden hyvälle tuotolle, ja voimmekin realistisesti odottaa vahvaa vuotta Estlander & Partners on hyvin valmistautunut kuluvaan vuoteen. Tiimimme on vahva ja lähdemme luottavaisin mielin tulevaan. Jatkamme vahvaa panostustamme tutkimukseen ja kehittämiseen, jotta varmistamme että meillä on ne edellytykset joita vaaditaan sen tuoton saavuttamiseksi, jota meidän sijoittajamme meiltä odottavat. VUOSIKATSAUS

8 TOIMINTAKERTOMUS Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Dynamic, Estlander & Partners Freedom ja Estlander & Partners Presto ovat Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia rahastoja ja niiden salkunhoitajana toimii Estlander & Partners Oy. Rahastoyhtiö hallinnoi myös Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Commoditya, joka aloitti toimintansa ja sen ensimmäinen tilikausi päättyy Rahastot ovat sijoitusrahastolain mukaisia erikoissijoitusrahastoja sekä lain vaihtoehto rahastojen hoitajista tarkoittamia vaihtoehtorajastoja. Kaikkien neljän edellä mainitun rahastojen säännöt on vahvistettu viimeksi Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä. Säännöt astuivat voimaan seuraavalla tilikaudella Vuoden 2014 aikana Suomeen ja muualle Eurooppaan saatiin vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tarkoitettu sääntely, joka vaikutti osaltaan myös Estlander & Partner Rahastoyhtiön hallinnoimiin rahastoihin, joista kaikki soveltavat nykyisin sijoitusrahastolain lisäksi myös lakia vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lainsäädännön muutokset eivät ole vaikuttaneet suoranaisesti rahastojen sijoitustoimintaan vaan muutoksen kohteena ovat olleet rahastojen hallinto sekä erityisesti raportointivaatimusten ja sijoittajainformaation lisääntyminen ja kehittyminen. Sijoitusstrategioissa ei vuoden aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Rahastoyhtiön hallitukseen kuului tilikauden aikana Martin Estlander (puheenjohtaja), Per-Johan West ja Hans Seppelin (osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen). Rahastoyhtiön toimitusjohtaja on Per-Johan West. Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 valittiin KHT Kjell Berts Ernst & Young Oy:stä tilintarkastajaksi. KHT Kaj Riska Ernst & Young Oy:stä valittiin tilintarkastajaksi osuudenomistajien toimesta. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin Kjell Bertsin ja Kaj Riskan varatilintarkastajaksi. Kaj Riska on eronnut toimestaan syksyllä 2014 ja hänen tilalleen valittiin KHT Kristian Berg VUOSIKATSAUS 2014

9 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC Tulosanalyysi Estlander & Partners Dynamic aloitti ensimmäinen vuotensa stabiililla ja vahvalla positiivisella tuotolla. Huhtikuussa 2014 sijoitustoimintansa aloittanut Dynamic on lajissaan uudenlainen ja uniikki lähestymistapa yhdistelmärahastoihin riskipariteettiluonteellaan. Perinteisissä yhdistelmärahastoissa sijoitettu pääoma jaetaan osakkeiden ja korkojen välille. Perinteitä rikkova Dynamic puolestaan jakaa aktiivisesti riskit osakkeiden ja korkojen välille riippuen odotetusta riskistä ja tuottopotentiaalista. Vuoden aikana dynaaminen allokointilähestymistapa salkussa johti siihen, että riskitasot elokuun alkuun asti voitiin pitää merkittävinä sekä osakkeissa että koroissa. Kyseisen ajanjakson aikana, osakemarkkinat olivat nousussa. Loppukesän ja syksyn suurempi riskiaversio vastaanotettiin pienentämällä osakepainolla ja lisäämällä riskinottoa korkopapereissa. Samanaikaisesti dynaaminen allokaatiomalli johti siihen, että Dynamic selviytyi volatiilista syksystä erinomaisella tuotolla ja samalla piti arvonalennusajanjaksot erityisen lyhyinä. Ensimmäisenä vuotena Dynamic tulos oli 9,7 % (C-osuudet). Rahaston riskitaso Rahaston riskitaso yhden päivän Value-at-Risk (95 %) -luvulla mitattuna oli vuoden 2014 aikana 0,3 % ja 0,8 % välillä keskiarvon ollessa 0,5 %. Annualisoitu volatiliteetti samalla jaksolla, mitattuna päivittäisillä tuotoilla, oli 4,1 %. Yhteenvetona voidaan todeta, että katsauskauden aikana rahaston riskialtistus on ollut linjassa rahastolle sallitun riskimandaatin kanssa. Taulukko 1. Rahaston arvioitu riskitaso päivittäisen Value at Risk (95 %) -luvun mukaan Kuviossa 2 on vertailtu todellisia päivittäisiä tuottoja ja päivittäisiä VaR(95) estimaatteja. VaR-käyrän yllä olevien pisteiden määrä sijoittuu odotetun intervallin sisälle 95 %:n konfidenssilla. VaR-luku on siis ollut hyvä arvio rahaston päivittäisen riskille altistetulle arvolle. Myös toteutuneet tuotot ovat olleet linjassa rahastolle sallitun riskitason kanssa. Kuvio 1. Rahaston VaR(95) ja sen jakautuminen eri markkinasektoreille Yhden päivän Value-at-Risk (95 %) Keskiarvo Minimi Maksimi 0,5 % VaR: 4-6/2014 0,6 % 0,0 % 0,8 % VaR: 7-9/2014 0,4 % 0,3 % 0,5 % VaR: 10-12/2014 0,4 % 0,3 % 0,6 % VaR(95) VaR: ,4 % Katsauskauden lopussa VaR(95) oli 0,4 %. Tämä aktiivisista positioista aiheutunut riski koostui korkosektorin (n. 61 %) ja osakesektorin (n. 39 %). Rahaston riskialtistusta ja riskien jakautumista eri markkinasektoreille kuvataan Kuviossa 1. eri markkinasektoreiden yhteenlaskettu riskialtistus ei täysin vastaa salkun kokonaisriskiä eri markkinasektoreiden välisten korrelaatioiden vuoksi. 0,0 % Salkku Korkoinstrumentit Osakkeet VUOSIKATSAUS

10 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC Kuvio 2. Rahaston päivittäinen Value-at-Risk ja toteutuneet päivittäiset tuotot vuonna ,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Päivittäinen Päivittäinen tuotto tuotto Taulukko 2. Rahaston vipuvaikutus Toteutunut ja säännelty taso Value-at-Risk Keskiarvo Tavanomaisesti* Maksimi Säännelty maksimi 1,5 1,3 1,8 2,0 5,0 *2/3 lasketusta ajasta näiden kahden arvon välissä Rahaston tuotto A B C 4/2014 0,47 % 0,47 % 0,47 % 5/2014 2,59 % 2,63 % 2,67 % 6/2014 1,00 % 1,04 % 1,09 % 7/2014 0,35 % 0,39 % 0,43 % 8/2014 2,68 % 2,72 % 2,76 % 9/2014-1,25 % -1,21 % -1,17 % 10/2014 1,23 % 1,28 % 1,32 % 11/2014 2,06 % 2,10 % 2,14 % 12/2014-0,46 % -0,42 % -0,37 % 1 12/2014 8,92 % 9,28 % 9,66 % Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo Rahaston arvo yhteensä EUR ,93 A-osuuksien arvo EUR 1 089,15 B-osuuksien arvo EUR 1 092,85 C-osuuksien arvo EUR 1 096,55 Hallinnoitavien varojen määrä on vuoden 2014 aikana ollut keskimäärin ,32 euroa. Vuoden aikana ei ole tehty muutoksia säänneltyyn maksimitasoon. Rahaston palkkiot ja kustannukset Kuva 1. Keskimääräinen riski markkinasegmentein Osakkeet (48,9 %) Korot (51,1 %) (EUR) Hallinnointipalkkio Säilytysyhteisö Pankkikuluja 4-6/ , ,22 316,48 7-9/ , ,06 211, / , ,99 236,67 Vuosi , ,27 764,90 Rahasto on kauden aikana maksanut 992,72 euron komissiot johdannaissopimusten kaupankäynnistä. Rahasto on myös maksanut 66,73 euron koron rahaston varoille sekä kaupantekotoiminnan rahoittamiselle. 10 VUOSIKATSAUS 2014

11 Rahaston avainluvut Volatiliteetti p.a. 3,3 % Sharpe-luku Salkun kiertonopeus Juoksevat kulut ,8 (C-osuuksien osalta) 0 kertaa A-osuudet 1,90 %* B-osuudet 1,40 %* C-osuudet 0,90 %* *Arvio Volatiliteetti on rahaston tuoton havaittu standardipoikkeama eli historiallisten muutosten mittari. Sharpe-luku lasketaan vuosittain käyttämällä ko. vuoden keskimääräistä 3 kuukauden Euribor-korkoa vastaavaa riskitöntä korkoa (0,17 % vuonna 2014). Koska rahasto ainoastaan käy kauppaa johdannaissopimuksilla, joita tavanomaisen käytännön mukaan ei huomioida salkun kiertonopeuden laskennassa, salkun kiertonopeus on nolla. Juoksevat kulut lasketaan yhtenäisen eurooppalaisen käytännön mukaisesti. Juoksevat kulut sisältävät kaikki kustannukset, jotka veloitetaan rahaston varoista, kuten kiinteän hallinnointipalkkion, säilytyspalkkion ja mahdolliset pankkikulut. Luvussa ei huomioida kaupankäyntikuluja eikä osuudenomistajan maksamia kuluja, kuten merkintä- ja lunastusmaksuja. Rahaston sijoitusten jakautuminen Sijoitusstrategiansa mukaisesti rahasto voi sijoittaa kaikki varansa johdannaissopimuksiin, jotka ovat sidottuja kansainvälisiin osake- ja korkomarkkinoihin. Tilinpäätöksen liitetiedoissa oleva luettelo sijoituksista osoittaa rahaston sijoitukset futuureihin tilikauden lopussa. Rahasto ei ole toiminnassaan käyttänyt lainatai takaisinostosopimuksia. Kuva 2. Rahaston sijoitusten jakautuminen C-osuudet (70 %) B-osuudet (22 %) A-osuudet (8 %) Rahastolla oli tilikauden lopussa 83 osuudenomistaja (A, B ja C -osuuksissa). Tuloslaskelma ja tase Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamicin sijoitukset on arvostettu 31. joulukuuta 2014 virallisen tai sitä vastaavan päätöskurssin mukaan (viimeisin kaupantekokurssi tai viimeisten osto- ja myyntinoteerausten keskiarvo). Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic TULOSLASKELMA (EUR) TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Johdannaissopimusten nettotuotot ,87 Johdannaissopimusten nettotuotot ,55 Valuuttatoiminnan nettotuotot 3 890,32 Korkotuotot ,13 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT ,00 KULUT Palkkiot Omaisuudenhoitajalle ,37 Rahastoyhtiölle ,61 Säilytysyhteisölle ,27 Korkokulut -241,86 Pankkikulut ,90 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,99 TASE (EUR) VASTAAVAA Johdannaissopimusten arvonnousut ,10 Rahat ja pankkisaamiset ,37 SUMMA VASTAAVAT ,47 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Merkityt rahasto-osuudet ,94 Tilikauden voitto/tappio ,99 RAHASTON ARVO ,93 VIERAS PÄÄOMA Muut velat 3 537,08 Johdannaissopimusten arvonalennukset ,21 Siirtovelat 8 138,25 SUMMA VASTATTAVAA ,47 VUOSIKATSAUS

12 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Johandannaissopimusten nettotuotot Realisoidut tuotot johdannaiskaupasta ,66 Realisoidut tappiot johdannaiskaupasta ,00 Realisoitumattomat tuotot/ tappiot johdannaiskaupasta ,89 Yhteensä ,55 2. Korkotuotot Realisoidut korkotuotot 175,13 Realisoidut korkokulut -241,86 Yhteensä -66,73 3. Saamiset luottolaitoksista Newedge ,34* SEB ,25 Nordea Pankki ,61 Danske Bank ,63 Osuuspankki ,20 Aktia Pankki ,32 Handelsbanken ,02 Yhteensä ,37 *Josta vakuutena ,34 euroa 4. Rahaston sijoitukset Futurit Valuutta Määrä Markkinaarvo/ arvonmuutos (EUR) % rahaston arvosta Canadian 10y Bond CAD ,97 0,12 % S&P 500 Index E-Mini USD ,23 0,31 % FT-SE 100 Index GBP ,85 0,12 % German 10y Bund EUR ,00 0,41 % UK Long Gilt GBP ,83 0,27 % US 5y T-Note USD ,72 0,01 % Hang Seng Index HKD ,23 0,04 % OMX-S30 Index SEK 1 660,49 0,01 % Nikkei 225 Stock Index JPY ,22-0,02 % US 2y T-Note USD ,99-0,02 % US 10y T-Note USD ,47 0,11 % US 30y T-Bond USD ,32 0,48 % Sijoitukset ytheensä ,89 1,83 % Kassa ja muut varat ,04 98,17 % Rahaston arvo ,93 100,00 % 5. Rahaston avaava tase ,00 Rahasto-osuuksien merkintä ,33 Rahasto-osuuksien lunastus ,39 Tilikauden voitto/tappio ,99 Rahaston lopputase ,93 Liikkeessä olevat rahasto-osuudet A-osuudet 494,05 B-osuudet 1 314,62 C-osuudet 4 293,68 Rahasto-osuuksien arvo A-osuudet 1 089,15 B-osuudet 1 092,85 C-osuudet 1 096,55 12 VUOSIKATSAUS 2014

13 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Tulosanalyysi Vuosi ylipäätään tarjosi vahvoja markkinatrendejä, joita rahasto hyödynsi onnistuneesti. Kaikki markkinasegmentit osakkeita lukuunottamatta myötävaikutti rahaston positiiviseen tuottoon. Menestys korkoinstrumenteissa oli vahva vuoden aikana erityisesti Saksan obligaatiomarkkinoiden kehityksen ansiosta. Rahasto onnistui rahastamaan myös putoavilla öljyhinnoilla sekä valuuttaliikkeillä vuoden toisen vuosipuoliskon aikana. Vuoden kokonaistuotto oli 12,6 % (D-osuudet). Rahaston riskitaso Rahaston riskitaso yhden päivän Value-at-Risk (95 %) -luvulla mitattuna oli vuoden 2014 aikana 0,5 % ja 2,4 % välillä keskiarvon ollessa 1,2 %. Annualisoitu volatiliteetti samalla jaksolla, mitattuna päivittäisillä tuotoilla, oli 11,6 %. Yhteenvetona voidaan todeta, että katsauskauden aikana rahaston riskialtistus on ollut linjassa rahastolle sallitun riskimandaatin kanssa. Kuviossa 4 on vertailtu todellisia päivittäisiä tuottoja ja päivittäisiä VaR(95) estimaatteja. VaR-käyrän yllä olevien pisteiden määrä sijoittuu odotetun intervallin sisälle 95 %:n konfidenssilla. VaR-luku on siis ollut hyvä arvio rahaston päivittäisen riskille altistetulle arvolle. Myös toteutuneet tuotot ovat olleet linjassa rahastolle sallitun riskitason kanssa. Taulukko 3. Rahaston arvioitu riskitaso päivittäisen Value at Risk (95 %) -luvun mukaan Kuvio 3. Rahaston VaR(95) ja sen jakautuminen eri markkinasektoreille Yhden päivän Value-at-Risk (95 %) Keskiarvo Minimi Maksimi VaR: 1-3/2014 1,2 % 0,7 % 2,2 % 1,0 % VaR: 4-6/2014 1,8 % 1,1 % 2,4 % VaR: 7-9/2014 1,0 % 0,7 % 1,4 % VaR: 10-12/2014 0,8 % 0,5 % 1,2 % VaR: ,6 % VaR(95) 0,5 % 0,0 % Katsauskauden lopussa VaR(95) oli 0,6 %. Tämä aktiivisista positioista aiheutunut riski koostui korkosektorin (n. 24 %), osakesektorin (n. 12 %), valuuttasektorin (n. 29 %) ja raakaainesektorin riskeistä (n. 35 %). Rahaston riskialtistusta ja riskien jakautumista eri markkinasektoreille kuvataan Kuviossa 3. eri markkinasektoreiden yhteenlaskettu riskialtistus ei täysin vastaa salkun kokonaisriskiä eri markkinasektoreiden välisten korrelaatioiden vuoksi. Salkku Valuutat Korkoinstrumentit Osakkeet Hyödykeet VUOSIKATSAUS

14 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Kuvio 4. Rahaston päivittäinen Value-at-Risk ja toteutuneet päivittäiset tuotot vuonna % 2% 1% 0% -1% -2% -3% tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Taulukko 4. Rahaston vipuvaikutus Toteutunut ja säännelty taso Keskiarvo Tavanomaisesti* Maksimi Säännelty maksimi 12,6 10,0 15,2 20,0 35,0 *2/3 lasketusta ajasta näiden kahden arvon välissä Vuoden aikana ei ole tehty muutoksia säänneltyyn maksimitasoon. Kuva 3. Keskimääräinen riski markkinasektoreittain Hyödykkeet (25,8 %) Päivittäinen tuotto Päivittäinen tuotto Value-at-Risk Value-at-Risk Valuutat (21,1 %) Rahaston tuotto A B C D E 1/2014-2,68 % -2,64 % -2,58 % -2,56 % -2,60 % 2/2014 2,22 % 2,26 % 2,32 % 2,34 % 2,30 % 3/2014-4,10 % -4,06 % -4,00 % -3,98 % -8,82 % 4/2014-0,48 % -0,44 % -0,38 % -0,36 % -0,40 % 5/2014 3,87 % 3,92 % 3,98 % 4,00 % 3,96 % 6/2014 0,66 % 0,70 % 0,76 % 0,79 % 0,75 % 7/2014-0,26 % -0,22 % -0,16 % -0,13 % -0,18 % 8/2014 1,37 % 1,41 % 1,46 % 1,49 % 1,45 % 9/2014 3,91 % 3,95 % 4,02 % 4,04 % 4,00 % 10/2014-1,37 % -1,33 % -1,27 % -1,25 % -1,29 % 11/2014 4,89 % 4,93 % 4,98 % 5,01 % 4,97 % 12/2014 2,83 % 2,88 % 2,94 % 2,97 % 2,92 % 1-12/ ,93 % 11,49 % 12,27 % 12,61 % 6,44 % Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo Rahaston arvo yhteensä EUR A-osuuksien arvo EUR B-osuuksien arvo EUR C-osuuksien arvo EUR D-osuuksien arvo EUR E-osuuksien arvo EUR , , , ,71 903,01 944, ,57 918,11 955, ,98 939,68 970, ,73 949,08 977,59 811,82 762,68 831,08 Hallinnoitavien varojen määrä on vuoden 2014 aikana ollut keskimäärin ,03 euroa. Osakkeet (26,3 %) Korot (26,8 %) 14 VUOSIKATSAUS 2014

15 Rahaston palkkiot ja kustannukset Rahaston sijoitusten jakautuminen (EUR) Hallinnointipalkkio Tuottosidonnainen palkkio Säilytysyhteisö Pankkikuluja 1-3/ ,14 0,00 986,30 510,24 4-6/ ,73 0,00 997,26 592,56 7-9/ ,16 0, ,20 491, / ,60 0, ,87 740,97 Vuosi ,64 0, , ,12 Sijoitusstrategiansa mukaisesti rahasto voi sijoittaa kaikki varansa johdannaissopimuksiin, jotka ovat sidottuja kansainvälisiin osake-, korko-, valuutta- ja hyödykemarkkinoihin. Tilinpäätöksen liitetiedoissa oleva luettelo sijoituksista osoittaa rahaston sijoitukset futuureihin ja forwardseihin tilikauden lopussa. Rahasto ei ole toiminnassaan käyttänyt laina- tai takaisinostosopimuksia. Kuva 4. Rahaston sijoitusten jakautuminen Rahasto on kauden aikana maksanut ,08 euron kommissiot johdannaissopimusten kaupankäynnistä. Rahasto on myös maksanut ,28 euron koron rahaston varoille sekä kaupantekotoiminnan rahoittamiselle. E-osuudet (18 %) A-osuudet (16 %) Rahaston avainluvut B-osuudet (18 %) Volatiliteetti p.a. Sharpe-luku Salkun kiertonopeus 11,7 % (A-D-osuudet), 12,7 % (E-osuudet) 1,1 (D-osuuksien osalta) 0 kertaa D-osuudet (31 %) C-osuudet (17 %) Juoksevat kulut 2014 A-osuudet 3,03 % B-osuudet 2,53 % C-osuudet 1,82 % D-osuudet 1,52 % E-osuudet 2,02 % Rahastolla oli tilikauden lopussa osuudenomistajaa (A, B, C, D ja E osuuksissa). Volatiliteetti on rahaston tuoton havaittu standardipoikkeama eli historiallisten muutosten mittari. Sharpe-luku lasketaan vuosittain käyttämällä ko. vuoden keskimääräistä 3 kuukauden Euribor-korkoa vastaavaa riskitöntä korkoa (0,21 % vuonna 2014). Koska rahasto ainoastaan käy kauppaa johdannaissopimuksilla, joita tavanomaisen käytännön mukaan ei huomioida salkun kiertonopeuden laskennassa, salkun kiertonopeus on nolla. Juoksevat kulut lasketaan yhtenäisen eurooppalaisen käytännön mukaisesti. Juoksevat kulut sisältävät kaikki kustannukset, jotka veloitetaan rahaston varoista, kuten kiinteän hallinnointipalkkion, säilytyspalkkion ja mahdolliset pankkikulut. Luvussa ei huomioida kaupankäyntikuluja eikä osuudenomistajan maksamia kuluja, kuten merkintä- ja lunastusmaksuja eikä tuottosidonnaista palkkiota. VUOSIKATSAUS

16 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Tuloslaskelma ja tase Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedomin sijoitukset on arvostettu 31. joulukuuta 2014 virallisen tai sitä vastaavan päätöskurssin mukaan (viimeisin kaupantekokurssi tai viimeisten osto- ja myyntinoteerausten keskiarvo). Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom TULOSLASKELMA (EUR) TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Johdannaissopimusten nettotuotot , ,58 Johdannaissopimusten nettotuotot , ,58 Valuuttatoiminnan nettotuotot , ,00 Korkotuotot , ,99 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT , ,59 KULUT Palkkiot Omaisuudenhoitajalle , ,73 Rahastoyhtiölle , ,69 Säilytysyhteisölle , ,00 Korkokulut , ,69 Pankkikulut , ,78 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,48 Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom TASE (EUR) VASTAAVAA Johdannaissopimusten arvonnousut , ,43 Siirtosaamiset 2. 0, ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,49 SUMMA VASTAAVAT , ,68 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Merkityt rahasto-osuudet , ,06 Tilikauden voitto/tappio , ,47 Edellisten tilikausien voitto/ tappio , ,01 RAHASTON ARVO , ,58 VIERAS PÄÄOMA Muut velat , ,72 Johdannaissopimusten arvonalennukset , ,81 Siirtovelat , ,57 SUMMA VASTATTAVAA , ,68 16 VUOSIKATSAUS 2014

17 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Johdannaissopimusten nettotuotot Realisoidut tuotot johdannaiskaupasta Realisoidut tappiot johdannaiskaupasta Realisoitumattomat tuotot/tappiot johdannaiskaupasta *Josta vakuutena ,97 euroa **Josta vakuutena ,80 euroa , , , , , ,12 Yhteensä , ,58 2. Korkotuotot Realisoidut korkotuotot , ,23 Realisoidut korkokulut , ,69 Realisoitumattomat korkotuotot/ -kulut 0, ,76 Yhteensä , ,70 3.Saamiset luottolaitoksista Newedge ,90* ,83** SEB , ,54 Nordea Pankki , ,76 Danske Bank , ,46 Osuuspankki , ,72 Aktia Pankki , ,29 Handelsbanken , ,89 Yhteensä , ,49 4. Rahaston sijoitukset Futurit Valuutta Määrä Markkina-arvo/ arvonmuutos (EUR) % rahaston arvosta AUD/USD CME USD ,21 0,31 % FTSE/JSE Top 40 Index Canadian 3m Bank Accept ZAR ,66 0,00 % CAD ,10-0,01 % Soybean Oil USD ,27-0,04 % GBP/USD CME USD ,88-0,04 % Corn USD ,34 0,06 % Cocoa ICE USD ,88 0,01 % CAD/USD CME USD -7-49,58 0,00 % Canadian 10y Bond CAD ,67 0,15 % WTI Crude Oil USD ,91 0,25 % Swiss 10y Bond CHF ,89 0,00 % Cotton USD ,67-0,01 % US Dollar Index USD ,35 0,14 % Eurodollar 3m USD ,41-0,03 % S&P 500 Index E-Mini USD ,03 0,03 % Feeder Cattle USD ,53-0,03 % CAC-40 Index EUR ,00 0,00 % DAX German Index EUR ,50-0,01 % Euribor 3m EUR ,50 0,02 % Euroswiss 3m CHF ,89 0,01 % DJ Euro STOXX 50 Index EUR ,00 0,00 % FT-SE 100 Index GBP ,19 0,17 % German 10y Bund EUR ,00 0,39 % German 5y Bobl EUR ,00 0,04 % German 2y Schatz EUR ,00 0,14 % German 30y Buxl EUR ,00 0,01 % UK Long Gilt GBP ,50 0,32 % Short Sterling 3m GBP ,24 0,16 % US 5y T-Note USD ,51-0,03 % Gold USD ,59-0,03 % Goldman Sachs Index USD ,58 0,25 % H-Shares Index HKD ,06 0,00 % Copper COMEX USD ,06 0,09 % NY Harbor ULSD USD ,95 0,08 % VUOSIKATSAUS

18 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Hang Seng Index HKD ,49 0,03 % FTSE MIB Index EUR ,00-0,07 % Euroyen 3m JPY 9 0,00 0,00 % Japanese 10y Bond JPY ,65 0,14 % JPY/USD CME USD ,44-0,03 % Coffee ICE USD ,49 0,03 % FTSE KLC Index MYR ,62 0,00 % Crude Palm Oil MYR ,60 0,02 % USD/SEK ICE SEK ,07 0,00 % CHF/JPY ICE JPY ,45-0,01 % Lumber USD ,71 0,00 % Live Cattle USD ,87-0,03 % Cocoa Liffe GBP ,20 0,11 % Brent Crude Oil USD ,88 0,16 % Gas Oil USD ,97 0,30 % Lean Hogs USD ,90 0,04 % Coffee Liffe USD ,83 0,13 % Aluminium LME USD ,89 0,04 % Copper LME USD ,25-0,02 % IBEX-35 Stock Index EUR ,00-0,06 % Nickel LME USD ,66-0,01 % MXN/USD CME USD ,42 0,29 % Lead LME USD ,66 0,04 % Tin LME USD ,56-0,05 % Zinc LME USD ,45-0,01 % New Zealand 90d Bill NZD ,56 0,00 % NZD/USD CME USD ,03 0,00 % Natural Gas USD ,01 0,09 % NASDAQ E-Mini USD ,99 0,00 % USD/NOK ICE NOK ,32 0,03 % Orange Juice USD ,82 0,01 % OMX-S30 Index SEK ,95 0,00 % Palladium USD ,69 0,03 % RBOB Petroleum USD ,27 0,10 % Rapeseed / Canola CAD ,92 0,08 % EUR/JPY CME JPY ,67-0,02 % Soybeans USD ,50 0,00 % Sugar #11 USD ,10 0,24 % CHF/USD CME USD ,33 0,14 % Silver USD ,54-0,01 % S&P CNX Nifty Index USD ,16 0,00 % Soybean Meal USD ,51-0,08 % GBP/CHF ICE CHF ,21 0,01 % MSCI Singapore Stock Index Nikkei 225 Stock Index MSCI Taiwan Stock Index S&P Canada 60 Index SGD 1 324,61 0,00 % JPY ,00-0,07 % USD 5 652,84 0,00 % CAD ,30-0,20 % GBP/JPY ICE JPY 1-51,70 0,00 % US 2y T-Note USD ,87 0,00 % US 10y T-Note USD ,07 0,00 % EUR/USD CME USD ,40 0,06 % US 30y T-Bond USD ,25 0,12 % Wheat USD ,91 0,00 % Volatility Index (VIX) ASX SPI 200 Index USD ,62-0,04 % AUD ,70 0,00 % Australian 90d Bill AUD ,40 0,02 % Australian 10y T-Bond AUD ,46 0,10 % Australian 3y Bond AUD ,84 0,00 % USD/ZAR ICE ZAR 3-389,35 0,00 % Aluminium Forward USD ,80 0,16 % Copper Forward USD ,79 0,11 % Nickel Forward USD ,51 0,06 % Lead Forward USD ,54 0,37 % Tin Forward USD ,04-0,01 % Zinc USD ,19-0,09 % Forwardit USD/BRL BRL ,57-0,01 % USD/CZK CZK ,92 0,09 % USD/HUF HUF ,65-0,02 % USD/INR INR ,40-0,16 % USD/KRW KRW ,24-0,01 % USD/PLN PLN ,98 0,02 % USD/RUB RUB ,41-0,03 % USD/SGD SGD ,94 0,00 % USD/TRY TRY ,82-0,07 % USD/TWD TWD ,86 0,01 % Sijoitukset yhteensä Kassa ja muut varat ,62 4,53 % ,86 95,47 % Rahaston arvo ,48 100,00 % 18 VUOSIKATSAUS 2014

19 5. Rahaston avaava tase , ,61 Rahasto-osuuksien merkintä , ,62 Rahasto-osuuksien lunastus , ,96 Tuotonjako (E-osuudet) , ,22 Tilikauden voitto/tappio , ,47 Rahaston lopputase , ,58 Liikkeessä olevat rahastoosuudet A-osuudet 9 524, ,98 B-osuudet , ,12 C-osuudet 9 865, ,66 D-osuudet , ,62 E-osuudet , ,36 Rahasto-osuuksien arvo A-osuudet 1 001,71 903,01 B-osuudet 1 023,57 918,11 C-osuudet 1 054,98 939,68 D-osuudet 1 068,73 949,08 E-osuudet* 811,82 762,68 *E-osuudet laskettiin liikkeelle alkaen VUOSIKATSAUS

20 ESTLANDER & PARTNERS PRESTO Tulosanalyysi Oikeastaan koko vuoden ajan markkinatilanne korkoinstrumenteissa oli rahastolle suotuisa. Erityisesti Saksan obligaatiomarkkina toi positiivista tuottoa. Valuutta-segmentti tarjosi jakautuneesti vuoden aikana ensin negatiivista tuottoa ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta toisella vuosipuoliskolla valuuttamarkkinoiden tuotto saatiin käännettyä ja koko vuoden tulos jäikin jonkin verran positiiviseksi. Heikoimmat segmentit rahastolle olivat hyödyke- ja osakepuolella, joissa erityisesti jalometalli-markkinat olivat rahastolle erityisen vaikeita. Koko vuoden tulos rahastolle oli -6.1 % (C-osuudet). Rahaston riskitaso Rahaston riskitaso yhden päivän Value-at-Risk (95 %) -luvulla mitattuna oli vuoden 2014 aikana 0,4 % ja 2,9 % välillä keskiarvon ollessa 1,3 %. Annualisoitu volatiliteetti samalla jaksolla, mitattuna päivittäisillä tuotoilla, oli 14,4 %. Yhteenvetona voidaan todeta, että katsauskauden aikana rahaston riskialtistus on ollut linjassa rahastolle sallitun riskimandaatin kanssa. Kuviossa 6 on vertailtu todellisia päivittäisiä tuottoja ja päivittäisiä VaR(95) estimaatteja. VaR-käyrän yllä olevien pisteiden määrä sijoittuu odotetun intervallin sisälle 95 %:n konfidenssilla. VaR-luku on siis ollut hyvä arvio rahaston päivittäisen riskille altistetulle arvolle. Myös toteutuneet tuotot ovat olleet linjassa rahastolle sallitun riskitason kanssa. Taulukko 5. Rahaston arvioitu riskitaso päivittäisen Value at Risk (95 %) -luvun mukaan Kuvio 5. Rahaston VaR(95) ja sen jakautuminen eri markkinasektoreille Yhden päivän Value-at-Risk (95 %) Keskiarvo Minimi Maksimi VaR: 1-3/2014 1,5 % 0,5 % 2,9 % 1,0 % VaR: 4-6/2014 1,6 % 1,0 % 2,7 % VaR: 7-9/2014 1,3 % 0,4 % 2,4 % VaR: 10-12/2014 1,0 % 0,4 % 2,5 % VaR: ,0 % VaR(95) 0,5 % 0,0 % Katsauskauden lopussa VaR(95) oli 1,0 %. Tämä aktiivisista positioista aiheutunut riski koostui korkosektorin (n. 18 %), osakesektorin (n. 27 %), valuuttasektorin (n. 15 %) ja raakaainesektorin riskeistä (n. 40 %). Rahaston riskialtistusta ja riskien jakautumista eri markkinasektoreille kuvataan Kuviossa 5. eri markkinasektoreiden yhteenlaskettu riskialtistus ei täysin vastaa salkun kokonaisriskiä eri markkinasektoreiden välisten korrelaatioiden vuoksi. Salkku Valuutat Korkoinstrumentit Osakkeet Hyödykeet 20 VUOSIKATSAUS 2014

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 2-10 Rahaston perustiedot 11 Tuloslaskelma 12 Tuloslaskelman liitetiedot 13 Tase 14 Taseen liitetiedot

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot