VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

2 Sijoitusrahaston nimi Dynamic Freedom Presto Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto Rahaston aloituspäivä Vertailuindeksi Rahaston tavoitteet 1. Tuotto 2. Riski 60 % MSCI ACWI (net) (eur) & 40 % Deutsche Bank Global Government Hedged EUR Tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton Osakepaino voi olla enintään 130 % ja korkopaino enintään 220 % - - Absoluuttinen, korkea riskikorjattu tuotto Vastaava kuin OMX H CAP - indeksillä Absoluuttinen, korkea riskikorjattu tuotto Vastaava kuin OMX H CAP - indeksillä 3. Korrelaatio Korrelaatio sekä osake- että korko-markkinoiden kanssa Alhainen korrelaatio osake- ja korkomarkkinoiden kanssa Alhainen korrelaatio osake- ja korkomarkkinoiden kanssa Palkkiot A B C A B C D E C D E F 1. Hallinnointipalkkio 2. Tuottosidonnainen palkkio 3. Merkintäpalkkio 4. Lunastuspalkkio 1,9 % 1,4 % 0,9 % ,5 % 1,5 % 0 % 1 % 1 % 0 % 3 % 2,5 % 1,8 % 1,5 % 2 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1,5 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0,5 % 2 % 2,75 % 2,25 % 1,5 % 20 % 20 % 20 % 20 % 1 % 2,5 % 1,75 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % Merkintä/lunastus Päivittäin (jokaisena pankkipäivä) Päivittäin (jokaisena pankkipäivä) Päivittäin (jokaisena pankkipäivä) 2 VUOSIKATSAUS 2014

3 TIETOA RAHASTOISTA Dynamic Freedom Presto Vähimmäissijoitus A-osuus: EUR A-osuus: EUR C-osuus: EUR Rahaston arvo ja raportointi Valvova viranomainen Säilytysyhteisö B-osuus: EUR B-osuus: EUR D-osuus: EUR C-osuus: EUR C-osuus: EUR E-osuus: EUR Säästösopimus: Vähintään 100 EUR/kuukausi D-osuus: EUR E-osuus: EUR Säästösopimus: Vähintään 100 EUR/kuukausi F-osuus: EUR Säästösopimus: Vähintään 100 EUR/kuukausi Rahastoyhtiö julkaisee rahasto-osuuksien arvon päivittäin rahastoyhtiön Internet-sivuilla (www. estlander partners.fi) ja ilmoittaa rahasto-osuuksien arvot Suomen Sijoitustutkimus Oy:lle. Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan euroina. Finanssivalvonta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori Rahastoyhtiön ja rahaston tilintarkastajat Rahastoyhtiö Omaisuudenhoitaja KHT Kjell Berts KHT Kristian Berg* Varatilintarkastaja: Ernst & Young Oy *Osuudenomistajien valitsema Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, Vaasa, Suomi Puh: (0) , faksi: (0) S-posti: Estlander & Partners Oy Aleksanterinkatu 48 A, 6.krs, Helsinki, Suomi Puh: +358 (0) , faksi: +358 (0) S-posti: Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Dynamic, Freedom ja Presto ovat sijoitusrahastolain 12 luvun mukaisia erikoissijoitusrahastoja eikä niiden tarvitse noudattaa sijoitusrahastodirektiivin säännöksiä. On mahdollista, että ulkomaalaiset sijoittavat eivät maidensa lainsäädännön mukaan voi sijoittaa rahastoon. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy ei vastaa siitä, ovatko ulkomailta saapuvat sijoitukset tehty kyseisen maan lakien mukaisesti. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus rahastoon antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, että rahastoon tehdystä sijoituksesta ei aiheutuisi tappioita. Rahastoon sijoitettavien varojen arvo voi sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. Rahastoon tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina. Erimielisyydet liittyen rahastoa koskevaan informaatioon tai rahaston toimintaan ratkaistaan Suomen lain mukaisesti ja yksinomaan suomalaisessa tuomioistuimessa. VUOSIKATSAUS

4 Vuosikatsaus 2014 Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic, Freedom ja Presto Tilikausi VUOSIKATSAUS 2014

5 SISÄLLYSLUETTELO TIETOA RAHASTOISTA 2 SALKUNHOITAJAN VUOSIKATSAUS 6 Markkinakatsaus 7 Tulevaisuuden näkymät 7 TOIMINTAKERTOMUS 8 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC 9 Tulosanalyysi 9 Rahaston riskitaso 9 Rahaston tuotto 10 Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo 10 Rahaston palkkiot ja kustannukset 10 Rahaston avainluvut 11 Rahaston sijoitusten jakautuminen 11 Tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot 12 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM 13 Tulosanalyysi 13 Rahaston riskitaso 13 Rahaston tuotto 14 Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo 14 Rahaston palkkiot ja kustannukset 15 Rahaston avainluvut 15 Rahaston sijoitusten jakautuminen 15 Tuloslaskelma ja tase 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 ESTLANDER & PARTNERS PRESTO 20 Tulosanalyysi 20 Rahaston riskitaso 20 Rahaston tuotto 21 Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo 21 Rahaston palkkiot ja kustannukset 22 Rahaston avainluvut 22 Rahaston sijoitusten jakautuminen 22 Tuloslaskelma ja tase 23 Tilinpäätöksen liitetiedot 24 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 25 TILINTARKASTUSKERTOMUS 27 VUOSIKATSAUS

6 SALKUNHOITAJAN VUOSIKATSAUS Vuosi 2014 on ollut tapahtumarikas vuosi Estlander & Partners Rahastoyhtiölle. Sen lisäksi, että pääasialliset tuotteemme ovat osoittaneet vahvaa tulosta, on vuoden 2014 aikana tehty uusia lanseerauksia sekä uusia sijoitusmahdollisuuksia on löytynyt. Perustuen pitkälti samoihin metodeihin ja riskienhallintaan, joita käytämme pitkälti kaikissa tuotteissamme, aloitti Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic toimintansa huhtikuussa. Dynamicia voidaan kutsua ns. riskipariteettistrategiaksi, joka tehokkaasti allokoi sijoituksiaan globaalisti sekä osakkeisiin että korkomarkkinoille. Dynamicilla on ollut erinomainen aloitusvuosi ja se on menestynyt erinomaisesti suhteessa sen kenties enemmän perinteisiin kilpailijoihin. Tämän vuoden marraskuussa, aloitti toimintansa myös Estlander & Partners Commodity erikoissijoitus-rahasto. Se on uusi, erittäin innovatiivinen tuote, joka muista rahastotuotteistamme poiketen, sijoittaa ainoastaan hyödykkeisiin. Maailmantaloudessa myllertäneiden taantumusten merkkien takia hyödykkeiden hinnat ovat painautuneet alaspäin. Useat hyödykerahastot ovat lopettaneet toimintansa ja suuret investointipankit ovat lopettaneet hyödykekaupankäyntiosastojaan sijoittajapaon seurauksena. Hyödykkeet ovat kuitenkin syklisiä sijoituksia ja nykyinen tilanne avaa sijoittajille mielenkiintoisia mahdollisuuksia, ja olemmekin jo nähneet vahvoja trendiliikkeitä useissa hyödykkeissä. Vähentynyt kilpailu mahdollistaa sen, että uusilla ratkaisuilla voidaan löytää mahdollisesti suurempia marginaaleja niittää tuottoa sijoituksille.uskomme Commodityrahaston olevan erittäin mielenkiintoinen tuote tulevina vuosina kun voimme tarjojta sijoittajille pääsyn omaisuuslajiin, joka on historiallisesti ollut lähde sekä hyville tuottomahdollisuuksille että onnistuneelle hajautukselle. Commodityn strategia on suurelta osin yhdistelmä Preston ja Freedomin kaupankäyntimalleille, jonka lisäksi tutkimustyömme avulla olemme kehittäneet myös uusia malleja. Commodity-rahasto on toistaiseksi vielä tosiasiallisesti piensijoittajien saavuttamattomissa, sillä ainoaan rahastoluokkaan minimimerkintä on 1,5 miljoonaa euroa. Rahasto tulee kuitenkin avaamaan uuden osuusluokan pienemmällä minimimerkinnällä ensi vuoden aikana. Voidaan siis sanoa, että tuotevalikoimamme on tuplaantunut kuluneen vuoden aikana, joka mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan systemaattisia sijoitustuotteita vastaamaan yhä paremmin erilaisten sijoittajien erilaisia tarpeita. On myös erittäin hienoa nähdä, että perinteisemmät trendienseuraajasijoitusstrategiamme ovat taas näyttämässä sijoittajien odottamaa positiivista suuntaa muutaman haasteellisemman vuoden jälkeen. Suomessa on myös 2014 vuoden aikana alettu soveltamaan direktiiviä vaihtoehtorahastojen hoitajista ja rahastoyhtiömme hyväksyttiinkiin ensimmäisten joukossa vaihtoehtorahastojen hoitajaksi. Uudet muutokset lainsäädännössä, mahdollistavat sen, että rahastoyhtiön tuotteita voidaan enemmissä määrin markkinoida kansainvälisille sijoitajille, joka avaa suomalaiselle rahastotoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Rahastoala Suomessa on kehittynyt vuoden aikana positiiviseen suuntaan ja erilaiset toimija markkinoilla ovat onnistuneet hyödyntämään innovatiivisesti uuden sääntelyn ja päiviteyn lainsäädännön mahdollisuuksia. Muutokset ovat parantaneet toiminnan lainmukaisuutta ja turvallisuutta sekä samalla synnyttänyt uusia mielenkiintoisia rahastotuotteita. Uskomme tämän olevan hyödyksi sekä asiakkaillemme että yhteistyökumppaneillemme ja tulemme mahdollisesti yhä kasvattamaan rahastotarjontaamme. Yleisesti katsottuna, uskomme että kasvava mielenkiinto rahastoja ja rahastosäästämistä kohtaan nostaa yleistä kiinnostusta myös vaihtoehtoisempiin rahastotuotteisiin, jota Estlander & Partnersin toiminta erityisesti edustaa. Odotamme vuodelta 2015 mahdollisuuksia tarjota asiakkaillemme vielä uusia sijoitusmahdollisuuksia perustuen ydinosaamiseemme. Olemme erikoisalan yritys, joka pyrkii panostamaan korkealaatuiseen asiakaspalveluun yhdistelemällä yksilöllistä palvelua ja räätälöityjä ratkaisuja. Asiakaslähtöisyys yhdistettynä systemaattisuuteen ja tarkkaan tutkimustyöhön ovat tavaramerkkimme. Uskomme vahvasti, että nämä lisättynä innovatiiviseen tuotetarjontaamme - joka varmasti tulee vielä parantumaan vuoden 2015 aikana - pystymme tekemään asiakkaamme tyytyväiseksi tulevina vuosina. 6 VUOSIKATSAUS 2014

7 Markkinakatsaus Tulevaisuuden näkymät Pääasiallisilla strategioillamme oli tasapainoinen loppuvuosi, ja erityisesti valuutta- ja raaka-aine segmentit tarjosivat hyvää kaupankäyntiympäristöä kun trendejä muodostui laajalti. Kun katsomme vuotta taaksepäin kokonaisuudessaan, voimme todeta, että erityisesti vuoden jälkipuolisko oli erityisen vahva kun hyödykkeet ja valuutat rikkoivat kapeat kaupankäyntiintervallit jonka sisällä laajat indeksit ovat olleet jo vuodesta 2011 lähtien. Yhdysvaltain dollari nousi korkeimmilleen yli viiteen vuoteen ja BloomBerg Spot Dollar indeksi nousi 11 % ja energia-segmentti lähti karhumarkkinoille WTI-raakaöljyn pudottua alimmilleen sitten vuoden S&P 500 kuului vahvimpiin markkinoihin vuoden 2014 aikana 11 % nousullaan. Eurooppalaiset osakemarkkinat nousivat kolmatta vuotta putkeen saavuttaen 4,3 %:n nousun vuoden aikana samalla kun myös kiinalaiset osakkeet tavoittivat parhaat tuottonsa sitten vuoden 2009, vaikkakin kasvumarkkinat kokonaisuudessaan noteerasivat toisen peräkkäisen negatiivisen vuotensa ensimmäisen kerran 12 vuoteen. MSCI Emerging Markets indeksi laski -4,6 % kun Venäjän Micex-indeksit laskeutui -7,2 %. Rupla upposi -44 % dollaria vastaan, Bloombergin datan mukaan toiseksi eniten kaikista valuutoista Ukrainan hryvnian jälkeen. Hyödykepuolella sukelsi Bloomberg Commodity indeksi -17 % vuoden 2014 aikana. Näemme erityisesti, että kasvavat erot eri talousalueiden välillä tulevat olemaan hyvä lähde erilaisten trendien syntymiselle. Näyttää siltä, että Yhdysvallat ovat enemmän tai vähemmän jo selvittäneet talouskriisinsä, kun valitettavasti me Euroopassa emme voi todeta vielä aivan samaa. Tämä kehitys mahdollistanee kehittyvien maiden saavan yhä paremmin jalkaa oven väliin maailman tuotantoketjuun. Kuka voittaa, kuka häviää, jää nähtäväksi. Kuitenkin varmuudella tulemme näkemään suuria liikkeitä matkan varrella. Tutkimustemme mukaan markkinavolatiliteetti, joka vuoden 2014 aikana kääntyi pohjalukemistaan, jatkanee nousuaan vuoden 2015 aikana, erityisesti kiitos kuulunee keskuspankeille, jotka valinnevat toisistaan poikkeavat rahamarkkinapolitiikat erilaisten markkinaedellytysten edessä. Volatiliteetin muutos lieneekin suurin selittävä tekijä trendienseuraaja-strategioiden hyvälle tuotolle, ja voimmekin realistisesti odottaa vahvaa vuotta Estlander & Partners on hyvin valmistautunut kuluvaan vuoteen. Tiimimme on vahva ja lähdemme luottavaisin mielin tulevaan. Jatkamme vahvaa panostustamme tutkimukseen ja kehittämiseen, jotta varmistamme että meillä on ne edellytykset joita vaaditaan sen tuoton saavuttamiseksi, jota meidän sijoittajamme meiltä odottavat. VUOSIKATSAUS

8 TOIMINTAKERTOMUS Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Dynamic, Estlander & Partners Freedom ja Estlander & Partners Presto ovat Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia rahastoja ja niiden salkunhoitajana toimii Estlander & Partners Oy. Rahastoyhtiö hallinnoi myös Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Commoditya, joka aloitti toimintansa ja sen ensimmäinen tilikausi päättyy Rahastot ovat sijoitusrahastolain mukaisia erikoissijoitusrahastoja sekä lain vaihtoehto rahastojen hoitajista tarkoittamia vaihtoehtorajastoja. Kaikkien neljän edellä mainitun rahastojen säännöt on vahvistettu viimeksi Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä. Säännöt astuivat voimaan seuraavalla tilikaudella Vuoden 2014 aikana Suomeen ja muualle Eurooppaan saatiin vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tarkoitettu sääntely, joka vaikutti osaltaan myös Estlander & Partner Rahastoyhtiön hallinnoimiin rahastoihin, joista kaikki soveltavat nykyisin sijoitusrahastolain lisäksi myös lakia vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lainsäädännön muutokset eivät ole vaikuttaneet suoranaisesti rahastojen sijoitustoimintaan vaan muutoksen kohteena ovat olleet rahastojen hallinto sekä erityisesti raportointivaatimusten ja sijoittajainformaation lisääntyminen ja kehittyminen. Sijoitusstrategioissa ei vuoden aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Rahastoyhtiön hallitukseen kuului tilikauden aikana Martin Estlander (puheenjohtaja), Per-Johan West ja Hans Seppelin (osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen). Rahastoyhtiön toimitusjohtaja on Per-Johan West. Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 valittiin KHT Kjell Berts Ernst & Young Oy:stä tilintarkastajaksi. KHT Kaj Riska Ernst & Young Oy:stä valittiin tilintarkastajaksi osuudenomistajien toimesta. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin Kjell Bertsin ja Kaj Riskan varatilintarkastajaksi. Kaj Riska on eronnut toimestaan syksyllä 2014 ja hänen tilalleen valittiin KHT Kristian Berg VUOSIKATSAUS 2014

9 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC Tulosanalyysi Estlander & Partners Dynamic aloitti ensimmäinen vuotensa stabiililla ja vahvalla positiivisella tuotolla. Huhtikuussa 2014 sijoitustoimintansa aloittanut Dynamic on lajissaan uudenlainen ja uniikki lähestymistapa yhdistelmärahastoihin riskipariteettiluonteellaan. Perinteisissä yhdistelmärahastoissa sijoitettu pääoma jaetaan osakkeiden ja korkojen välille. Perinteitä rikkova Dynamic puolestaan jakaa aktiivisesti riskit osakkeiden ja korkojen välille riippuen odotetusta riskistä ja tuottopotentiaalista. Vuoden aikana dynaaminen allokointilähestymistapa salkussa johti siihen, että riskitasot elokuun alkuun asti voitiin pitää merkittävinä sekä osakkeissa että koroissa. Kyseisen ajanjakson aikana, osakemarkkinat olivat nousussa. Loppukesän ja syksyn suurempi riskiaversio vastaanotettiin pienentämällä osakepainolla ja lisäämällä riskinottoa korkopapereissa. Samanaikaisesti dynaaminen allokaatiomalli johti siihen, että Dynamic selviytyi volatiilista syksystä erinomaisella tuotolla ja samalla piti arvonalennusajanjaksot erityisen lyhyinä. Ensimmäisenä vuotena Dynamic tulos oli 9,7 % (C-osuudet). Rahaston riskitaso Rahaston riskitaso yhden päivän Value-at-Risk (95 %) -luvulla mitattuna oli vuoden 2014 aikana 0,3 % ja 0,8 % välillä keskiarvon ollessa 0,5 %. Annualisoitu volatiliteetti samalla jaksolla, mitattuna päivittäisillä tuotoilla, oli 4,1 %. Yhteenvetona voidaan todeta, että katsauskauden aikana rahaston riskialtistus on ollut linjassa rahastolle sallitun riskimandaatin kanssa. Taulukko 1. Rahaston arvioitu riskitaso päivittäisen Value at Risk (95 %) -luvun mukaan Kuviossa 2 on vertailtu todellisia päivittäisiä tuottoja ja päivittäisiä VaR(95) estimaatteja. VaR-käyrän yllä olevien pisteiden määrä sijoittuu odotetun intervallin sisälle 95 %:n konfidenssilla. VaR-luku on siis ollut hyvä arvio rahaston päivittäisen riskille altistetulle arvolle. Myös toteutuneet tuotot ovat olleet linjassa rahastolle sallitun riskitason kanssa. Kuvio 1. Rahaston VaR(95) ja sen jakautuminen eri markkinasektoreille Yhden päivän Value-at-Risk (95 %) Keskiarvo Minimi Maksimi 0,5 % VaR: 4-6/2014 0,6 % 0,0 % 0,8 % VaR: 7-9/2014 0,4 % 0,3 % 0,5 % VaR: 10-12/2014 0,4 % 0,3 % 0,6 % VaR(95) VaR: ,4 % Katsauskauden lopussa VaR(95) oli 0,4 %. Tämä aktiivisista positioista aiheutunut riski koostui korkosektorin (n. 61 %) ja osakesektorin (n. 39 %). Rahaston riskialtistusta ja riskien jakautumista eri markkinasektoreille kuvataan Kuviossa 1. eri markkinasektoreiden yhteenlaskettu riskialtistus ei täysin vastaa salkun kokonaisriskiä eri markkinasektoreiden välisten korrelaatioiden vuoksi. 0,0 % Salkku Korkoinstrumentit Osakkeet VUOSIKATSAUS

10 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC Kuvio 2. Rahaston päivittäinen Value-at-Risk ja toteutuneet päivittäiset tuotot vuonna ,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Päivittäinen Päivittäinen tuotto tuotto Taulukko 2. Rahaston vipuvaikutus Toteutunut ja säännelty taso Value-at-Risk Keskiarvo Tavanomaisesti* Maksimi Säännelty maksimi 1,5 1,3 1,8 2,0 5,0 *2/3 lasketusta ajasta näiden kahden arvon välissä Rahaston tuotto A B C 4/2014 0,47 % 0,47 % 0,47 % 5/2014 2,59 % 2,63 % 2,67 % 6/2014 1,00 % 1,04 % 1,09 % 7/2014 0,35 % 0,39 % 0,43 % 8/2014 2,68 % 2,72 % 2,76 % 9/2014-1,25 % -1,21 % -1,17 % 10/2014 1,23 % 1,28 % 1,32 % 11/2014 2,06 % 2,10 % 2,14 % 12/2014-0,46 % -0,42 % -0,37 % 1 12/2014 8,92 % 9,28 % 9,66 % Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo Rahaston arvo yhteensä EUR ,93 A-osuuksien arvo EUR 1 089,15 B-osuuksien arvo EUR 1 092,85 C-osuuksien arvo EUR 1 096,55 Hallinnoitavien varojen määrä on vuoden 2014 aikana ollut keskimäärin ,32 euroa. Vuoden aikana ei ole tehty muutoksia säänneltyyn maksimitasoon. Rahaston palkkiot ja kustannukset Kuva 1. Keskimääräinen riski markkinasegmentein Osakkeet (48,9 %) Korot (51,1 %) (EUR) Hallinnointipalkkio Säilytysyhteisö Pankkikuluja 4-6/ , ,22 316,48 7-9/ , ,06 211, / , ,99 236,67 Vuosi , ,27 764,90 Rahasto on kauden aikana maksanut 992,72 euron komissiot johdannaissopimusten kaupankäynnistä. Rahasto on myös maksanut 66,73 euron koron rahaston varoille sekä kaupantekotoiminnan rahoittamiselle. 10 VUOSIKATSAUS 2014

11 Rahaston avainluvut Volatiliteetti p.a. 3,3 % Sharpe-luku Salkun kiertonopeus Juoksevat kulut ,8 (C-osuuksien osalta) 0 kertaa A-osuudet 1,90 %* B-osuudet 1,40 %* C-osuudet 0,90 %* *Arvio Volatiliteetti on rahaston tuoton havaittu standardipoikkeama eli historiallisten muutosten mittari. Sharpe-luku lasketaan vuosittain käyttämällä ko. vuoden keskimääräistä 3 kuukauden Euribor-korkoa vastaavaa riskitöntä korkoa (0,17 % vuonna 2014). Koska rahasto ainoastaan käy kauppaa johdannaissopimuksilla, joita tavanomaisen käytännön mukaan ei huomioida salkun kiertonopeuden laskennassa, salkun kiertonopeus on nolla. Juoksevat kulut lasketaan yhtenäisen eurooppalaisen käytännön mukaisesti. Juoksevat kulut sisältävät kaikki kustannukset, jotka veloitetaan rahaston varoista, kuten kiinteän hallinnointipalkkion, säilytyspalkkion ja mahdolliset pankkikulut. Luvussa ei huomioida kaupankäyntikuluja eikä osuudenomistajan maksamia kuluja, kuten merkintä- ja lunastusmaksuja. Rahaston sijoitusten jakautuminen Sijoitusstrategiansa mukaisesti rahasto voi sijoittaa kaikki varansa johdannaissopimuksiin, jotka ovat sidottuja kansainvälisiin osake- ja korkomarkkinoihin. Tilinpäätöksen liitetiedoissa oleva luettelo sijoituksista osoittaa rahaston sijoitukset futuureihin tilikauden lopussa. Rahasto ei ole toiminnassaan käyttänyt lainatai takaisinostosopimuksia. Kuva 2. Rahaston sijoitusten jakautuminen C-osuudet (70 %) B-osuudet (22 %) A-osuudet (8 %) Rahastolla oli tilikauden lopussa 83 osuudenomistaja (A, B ja C -osuuksissa). Tuloslaskelma ja tase Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamicin sijoitukset on arvostettu 31. joulukuuta 2014 virallisen tai sitä vastaavan päätöskurssin mukaan (viimeisin kaupantekokurssi tai viimeisten osto- ja myyntinoteerausten keskiarvo). Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic TULOSLASKELMA (EUR) TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Johdannaissopimusten nettotuotot ,87 Johdannaissopimusten nettotuotot ,55 Valuuttatoiminnan nettotuotot 3 890,32 Korkotuotot ,13 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT ,00 KULUT Palkkiot Omaisuudenhoitajalle ,37 Rahastoyhtiölle ,61 Säilytysyhteisölle ,27 Korkokulut -241,86 Pankkikulut ,90 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,99 TASE (EUR) VASTAAVAA Johdannaissopimusten arvonnousut ,10 Rahat ja pankkisaamiset ,37 SUMMA VASTAAVAT ,47 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Merkityt rahasto-osuudet ,94 Tilikauden voitto/tappio ,99 RAHASTON ARVO ,93 VIERAS PÄÄOMA Muut velat 3 537,08 Johdannaissopimusten arvonalennukset ,21 Siirtovelat 8 138,25 SUMMA VASTATTAVAA ,47 VUOSIKATSAUS

12 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Johandannaissopimusten nettotuotot Realisoidut tuotot johdannaiskaupasta ,66 Realisoidut tappiot johdannaiskaupasta ,00 Realisoitumattomat tuotot/ tappiot johdannaiskaupasta ,89 Yhteensä ,55 2. Korkotuotot Realisoidut korkotuotot 175,13 Realisoidut korkokulut -241,86 Yhteensä -66,73 3. Saamiset luottolaitoksista Newedge ,34* SEB ,25 Nordea Pankki ,61 Danske Bank ,63 Osuuspankki ,20 Aktia Pankki ,32 Handelsbanken ,02 Yhteensä ,37 *Josta vakuutena ,34 euroa 4. Rahaston sijoitukset Futurit Valuutta Määrä Markkinaarvo/ arvonmuutos (EUR) % rahaston arvosta Canadian 10y Bond CAD ,97 0,12 % S&P 500 Index E-Mini USD ,23 0,31 % FT-SE 100 Index GBP ,85 0,12 % German 10y Bund EUR ,00 0,41 % UK Long Gilt GBP ,83 0,27 % US 5y T-Note USD ,72 0,01 % Hang Seng Index HKD ,23 0,04 % OMX-S30 Index SEK 1 660,49 0,01 % Nikkei 225 Stock Index JPY ,22-0,02 % US 2y T-Note USD ,99-0,02 % US 10y T-Note USD ,47 0,11 % US 30y T-Bond USD ,32 0,48 % Sijoitukset ytheensä ,89 1,83 % Kassa ja muut varat ,04 98,17 % Rahaston arvo ,93 100,00 % 5. Rahaston avaava tase ,00 Rahasto-osuuksien merkintä ,33 Rahasto-osuuksien lunastus ,39 Tilikauden voitto/tappio ,99 Rahaston lopputase ,93 Liikkeessä olevat rahasto-osuudet A-osuudet 494,05 B-osuudet 1 314,62 C-osuudet 4 293,68 Rahasto-osuuksien arvo A-osuudet 1 089,15 B-osuudet 1 092,85 C-osuudet 1 096,55 12 VUOSIKATSAUS 2014

13 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Tulosanalyysi Vuosi ylipäätään tarjosi vahvoja markkinatrendejä, joita rahasto hyödynsi onnistuneesti. Kaikki markkinasegmentit osakkeita lukuunottamatta myötävaikutti rahaston positiiviseen tuottoon. Menestys korkoinstrumenteissa oli vahva vuoden aikana erityisesti Saksan obligaatiomarkkinoiden kehityksen ansiosta. Rahasto onnistui rahastamaan myös putoavilla öljyhinnoilla sekä valuuttaliikkeillä vuoden toisen vuosipuoliskon aikana. Vuoden kokonaistuotto oli 12,6 % (D-osuudet). Rahaston riskitaso Rahaston riskitaso yhden päivän Value-at-Risk (95 %) -luvulla mitattuna oli vuoden 2014 aikana 0,5 % ja 2,4 % välillä keskiarvon ollessa 1,2 %. Annualisoitu volatiliteetti samalla jaksolla, mitattuna päivittäisillä tuotoilla, oli 11,6 %. Yhteenvetona voidaan todeta, että katsauskauden aikana rahaston riskialtistus on ollut linjassa rahastolle sallitun riskimandaatin kanssa. Kuviossa 4 on vertailtu todellisia päivittäisiä tuottoja ja päivittäisiä VaR(95) estimaatteja. VaR-käyrän yllä olevien pisteiden määrä sijoittuu odotetun intervallin sisälle 95 %:n konfidenssilla. VaR-luku on siis ollut hyvä arvio rahaston päivittäisen riskille altistetulle arvolle. Myös toteutuneet tuotot ovat olleet linjassa rahastolle sallitun riskitason kanssa. Taulukko 3. Rahaston arvioitu riskitaso päivittäisen Value at Risk (95 %) -luvun mukaan Kuvio 3. Rahaston VaR(95) ja sen jakautuminen eri markkinasektoreille Yhden päivän Value-at-Risk (95 %) Keskiarvo Minimi Maksimi VaR: 1-3/2014 1,2 % 0,7 % 2,2 % 1,0 % VaR: 4-6/2014 1,8 % 1,1 % 2,4 % VaR: 7-9/2014 1,0 % 0,7 % 1,4 % VaR: 10-12/2014 0,8 % 0,5 % 1,2 % VaR: ,6 % VaR(95) 0,5 % 0,0 % Katsauskauden lopussa VaR(95) oli 0,6 %. Tämä aktiivisista positioista aiheutunut riski koostui korkosektorin (n. 24 %), osakesektorin (n. 12 %), valuuttasektorin (n. 29 %) ja raakaainesektorin riskeistä (n. 35 %). Rahaston riskialtistusta ja riskien jakautumista eri markkinasektoreille kuvataan Kuviossa 3. eri markkinasektoreiden yhteenlaskettu riskialtistus ei täysin vastaa salkun kokonaisriskiä eri markkinasektoreiden välisten korrelaatioiden vuoksi. Salkku Valuutat Korkoinstrumentit Osakkeet Hyödykeet VUOSIKATSAUS

14 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Kuvio 4. Rahaston päivittäinen Value-at-Risk ja toteutuneet päivittäiset tuotot vuonna % 2% 1% 0% -1% -2% -3% tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Taulukko 4. Rahaston vipuvaikutus Toteutunut ja säännelty taso Keskiarvo Tavanomaisesti* Maksimi Säännelty maksimi 12,6 10,0 15,2 20,0 35,0 *2/3 lasketusta ajasta näiden kahden arvon välissä Vuoden aikana ei ole tehty muutoksia säänneltyyn maksimitasoon. Kuva 3. Keskimääräinen riski markkinasektoreittain Hyödykkeet (25,8 %) Päivittäinen tuotto Päivittäinen tuotto Value-at-Risk Value-at-Risk Valuutat (21,1 %) Rahaston tuotto A B C D E 1/2014-2,68 % -2,64 % -2,58 % -2,56 % -2,60 % 2/2014 2,22 % 2,26 % 2,32 % 2,34 % 2,30 % 3/2014-4,10 % -4,06 % -4,00 % -3,98 % -8,82 % 4/2014-0,48 % -0,44 % -0,38 % -0,36 % -0,40 % 5/2014 3,87 % 3,92 % 3,98 % 4,00 % 3,96 % 6/2014 0,66 % 0,70 % 0,76 % 0,79 % 0,75 % 7/2014-0,26 % -0,22 % -0,16 % -0,13 % -0,18 % 8/2014 1,37 % 1,41 % 1,46 % 1,49 % 1,45 % 9/2014 3,91 % 3,95 % 4,02 % 4,04 % 4,00 % 10/2014-1,37 % -1,33 % -1,27 % -1,25 % -1,29 % 11/2014 4,89 % 4,93 % 4,98 % 5,01 % 4,97 % 12/2014 2,83 % 2,88 % 2,94 % 2,97 % 2,92 % 1-12/ ,93 % 11,49 % 12,27 % 12,61 % 6,44 % Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo Rahaston arvo yhteensä EUR A-osuuksien arvo EUR B-osuuksien arvo EUR C-osuuksien arvo EUR D-osuuksien arvo EUR E-osuuksien arvo EUR , , , ,71 903,01 944, ,57 918,11 955, ,98 939,68 970, ,73 949,08 977,59 811,82 762,68 831,08 Hallinnoitavien varojen määrä on vuoden 2014 aikana ollut keskimäärin ,03 euroa. Osakkeet (26,3 %) Korot (26,8 %) 14 VUOSIKATSAUS 2014

15 Rahaston palkkiot ja kustannukset Rahaston sijoitusten jakautuminen (EUR) Hallinnointipalkkio Tuottosidonnainen palkkio Säilytysyhteisö Pankkikuluja 1-3/ ,14 0,00 986,30 510,24 4-6/ ,73 0,00 997,26 592,56 7-9/ ,16 0, ,20 491, / ,60 0, ,87 740,97 Vuosi ,64 0, , ,12 Sijoitusstrategiansa mukaisesti rahasto voi sijoittaa kaikki varansa johdannaissopimuksiin, jotka ovat sidottuja kansainvälisiin osake-, korko-, valuutta- ja hyödykemarkkinoihin. Tilinpäätöksen liitetiedoissa oleva luettelo sijoituksista osoittaa rahaston sijoitukset futuureihin ja forwardseihin tilikauden lopussa. Rahasto ei ole toiminnassaan käyttänyt laina- tai takaisinostosopimuksia. Kuva 4. Rahaston sijoitusten jakautuminen Rahasto on kauden aikana maksanut ,08 euron kommissiot johdannaissopimusten kaupankäynnistä. Rahasto on myös maksanut ,28 euron koron rahaston varoille sekä kaupantekotoiminnan rahoittamiselle. E-osuudet (18 %) A-osuudet (16 %) Rahaston avainluvut B-osuudet (18 %) Volatiliteetti p.a. Sharpe-luku Salkun kiertonopeus 11,7 % (A-D-osuudet), 12,7 % (E-osuudet) 1,1 (D-osuuksien osalta) 0 kertaa D-osuudet (31 %) C-osuudet (17 %) Juoksevat kulut 2014 A-osuudet 3,03 % B-osuudet 2,53 % C-osuudet 1,82 % D-osuudet 1,52 % E-osuudet 2,02 % Rahastolla oli tilikauden lopussa osuudenomistajaa (A, B, C, D ja E osuuksissa). Volatiliteetti on rahaston tuoton havaittu standardipoikkeama eli historiallisten muutosten mittari. Sharpe-luku lasketaan vuosittain käyttämällä ko. vuoden keskimääräistä 3 kuukauden Euribor-korkoa vastaavaa riskitöntä korkoa (0,21 % vuonna 2014). Koska rahasto ainoastaan käy kauppaa johdannaissopimuksilla, joita tavanomaisen käytännön mukaan ei huomioida salkun kiertonopeuden laskennassa, salkun kiertonopeus on nolla. Juoksevat kulut lasketaan yhtenäisen eurooppalaisen käytännön mukaisesti. Juoksevat kulut sisältävät kaikki kustannukset, jotka veloitetaan rahaston varoista, kuten kiinteän hallinnointipalkkion, säilytyspalkkion ja mahdolliset pankkikulut. Luvussa ei huomioida kaupankäyntikuluja eikä osuudenomistajan maksamia kuluja, kuten merkintä- ja lunastusmaksuja eikä tuottosidonnaista palkkiota. VUOSIKATSAUS

16 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Tuloslaskelma ja tase Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedomin sijoitukset on arvostettu 31. joulukuuta 2014 virallisen tai sitä vastaavan päätöskurssin mukaan (viimeisin kaupantekokurssi tai viimeisten osto- ja myyntinoteerausten keskiarvo). Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom TULOSLASKELMA (EUR) TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Johdannaissopimusten nettotuotot , ,58 Johdannaissopimusten nettotuotot , ,58 Valuuttatoiminnan nettotuotot , ,00 Korkotuotot , ,99 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT , ,59 KULUT Palkkiot Omaisuudenhoitajalle , ,73 Rahastoyhtiölle , ,69 Säilytysyhteisölle , ,00 Korkokulut , ,69 Pankkikulut , ,78 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,48 Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom TASE (EUR) VASTAAVAA Johdannaissopimusten arvonnousut , ,43 Siirtosaamiset 2. 0, ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,49 SUMMA VASTAAVAT , ,68 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Merkityt rahasto-osuudet , ,06 Tilikauden voitto/tappio , ,47 Edellisten tilikausien voitto/ tappio , ,01 RAHASTON ARVO , ,58 VIERAS PÄÄOMA Muut velat , ,72 Johdannaissopimusten arvonalennukset , ,81 Siirtovelat , ,57 SUMMA VASTATTAVAA , ,68 16 VUOSIKATSAUS 2014

17 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Johdannaissopimusten nettotuotot Realisoidut tuotot johdannaiskaupasta Realisoidut tappiot johdannaiskaupasta Realisoitumattomat tuotot/tappiot johdannaiskaupasta *Josta vakuutena ,97 euroa **Josta vakuutena ,80 euroa , , , , , ,12 Yhteensä , ,58 2. Korkotuotot Realisoidut korkotuotot , ,23 Realisoidut korkokulut , ,69 Realisoitumattomat korkotuotot/ -kulut 0, ,76 Yhteensä , ,70 3.Saamiset luottolaitoksista Newedge ,90* ,83** SEB , ,54 Nordea Pankki , ,76 Danske Bank , ,46 Osuuspankki , ,72 Aktia Pankki , ,29 Handelsbanken , ,89 Yhteensä , ,49 4. Rahaston sijoitukset Futurit Valuutta Määrä Markkina-arvo/ arvonmuutos (EUR) % rahaston arvosta AUD/USD CME USD ,21 0,31 % FTSE/JSE Top 40 Index Canadian 3m Bank Accept ZAR ,66 0,00 % CAD ,10-0,01 % Soybean Oil USD ,27-0,04 % GBP/USD CME USD ,88-0,04 % Corn USD ,34 0,06 % Cocoa ICE USD ,88 0,01 % CAD/USD CME USD -7-49,58 0,00 % Canadian 10y Bond CAD ,67 0,15 % WTI Crude Oil USD ,91 0,25 % Swiss 10y Bond CHF ,89 0,00 % Cotton USD ,67-0,01 % US Dollar Index USD ,35 0,14 % Eurodollar 3m USD ,41-0,03 % S&P 500 Index E-Mini USD ,03 0,03 % Feeder Cattle USD ,53-0,03 % CAC-40 Index EUR ,00 0,00 % DAX German Index EUR ,50-0,01 % Euribor 3m EUR ,50 0,02 % Euroswiss 3m CHF ,89 0,01 % DJ Euro STOXX 50 Index EUR ,00 0,00 % FT-SE 100 Index GBP ,19 0,17 % German 10y Bund EUR ,00 0,39 % German 5y Bobl EUR ,00 0,04 % German 2y Schatz EUR ,00 0,14 % German 30y Buxl EUR ,00 0,01 % UK Long Gilt GBP ,50 0,32 % Short Sterling 3m GBP ,24 0,16 % US 5y T-Note USD ,51-0,03 % Gold USD ,59-0,03 % Goldman Sachs Index USD ,58 0,25 % H-Shares Index HKD ,06 0,00 % Copper COMEX USD ,06 0,09 % NY Harbor ULSD USD ,95 0,08 % VUOSIKATSAUS

18 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Hang Seng Index HKD ,49 0,03 % FTSE MIB Index EUR ,00-0,07 % Euroyen 3m JPY 9 0,00 0,00 % Japanese 10y Bond JPY ,65 0,14 % JPY/USD CME USD ,44-0,03 % Coffee ICE USD ,49 0,03 % FTSE KLC Index MYR ,62 0,00 % Crude Palm Oil MYR ,60 0,02 % USD/SEK ICE SEK ,07 0,00 % CHF/JPY ICE JPY ,45-0,01 % Lumber USD ,71 0,00 % Live Cattle USD ,87-0,03 % Cocoa Liffe GBP ,20 0,11 % Brent Crude Oil USD ,88 0,16 % Gas Oil USD ,97 0,30 % Lean Hogs USD ,90 0,04 % Coffee Liffe USD ,83 0,13 % Aluminium LME USD ,89 0,04 % Copper LME USD ,25-0,02 % IBEX-35 Stock Index EUR ,00-0,06 % Nickel LME USD ,66-0,01 % MXN/USD CME USD ,42 0,29 % Lead LME USD ,66 0,04 % Tin LME USD ,56-0,05 % Zinc LME USD ,45-0,01 % New Zealand 90d Bill NZD ,56 0,00 % NZD/USD CME USD ,03 0,00 % Natural Gas USD ,01 0,09 % NASDAQ E-Mini USD ,99 0,00 % USD/NOK ICE NOK ,32 0,03 % Orange Juice USD ,82 0,01 % OMX-S30 Index SEK ,95 0,00 % Palladium USD ,69 0,03 % RBOB Petroleum USD ,27 0,10 % Rapeseed / Canola CAD ,92 0,08 % EUR/JPY CME JPY ,67-0,02 % Soybeans USD ,50 0,00 % Sugar #11 USD ,10 0,24 % CHF/USD CME USD ,33 0,14 % Silver USD ,54-0,01 % S&P CNX Nifty Index USD ,16 0,00 % Soybean Meal USD ,51-0,08 % GBP/CHF ICE CHF ,21 0,01 % MSCI Singapore Stock Index Nikkei 225 Stock Index MSCI Taiwan Stock Index S&P Canada 60 Index SGD 1 324,61 0,00 % JPY ,00-0,07 % USD 5 652,84 0,00 % CAD ,30-0,20 % GBP/JPY ICE JPY 1-51,70 0,00 % US 2y T-Note USD ,87 0,00 % US 10y T-Note USD ,07 0,00 % EUR/USD CME USD ,40 0,06 % US 30y T-Bond USD ,25 0,12 % Wheat USD ,91 0,00 % Volatility Index (VIX) ASX SPI 200 Index USD ,62-0,04 % AUD ,70 0,00 % Australian 90d Bill AUD ,40 0,02 % Australian 10y T-Bond AUD ,46 0,10 % Australian 3y Bond AUD ,84 0,00 % USD/ZAR ICE ZAR 3-389,35 0,00 % Aluminium Forward USD ,80 0,16 % Copper Forward USD ,79 0,11 % Nickel Forward USD ,51 0,06 % Lead Forward USD ,54 0,37 % Tin Forward USD ,04-0,01 % Zinc USD ,19-0,09 % Forwardit USD/BRL BRL ,57-0,01 % USD/CZK CZK ,92 0,09 % USD/HUF HUF ,65-0,02 % USD/INR INR ,40-0,16 % USD/KRW KRW ,24-0,01 % USD/PLN PLN ,98 0,02 % USD/RUB RUB ,41-0,03 % USD/SGD SGD ,94 0,00 % USD/TRY TRY ,82-0,07 % USD/TWD TWD ,86 0,01 % Sijoitukset yhteensä Kassa ja muut varat ,62 4,53 % ,86 95,47 % Rahaston arvo ,48 100,00 % 18 VUOSIKATSAUS 2014

19 5. Rahaston avaava tase , ,61 Rahasto-osuuksien merkintä , ,62 Rahasto-osuuksien lunastus , ,96 Tuotonjako (E-osuudet) , ,22 Tilikauden voitto/tappio , ,47 Rahaston lopputase , ,58 Liikkeessä olevat rahastoosuudet A-osuudet 9 524, ,98 B-osuudet , ,12 C-osuudet 9 865, ,66 D-osuudet , ,62 E-osuudet , ,36 Rahasto-osuuksien arvo A-osuudet 1 001,71 903,01 B-osuudet 1 023,57 918,11 C-osuudet 1 054,98 939,68 D-osuudet 1 068,73 949,08 E-osuudet* 811,82 762,68 *E-osuudet laskettiin liikkeelle alkaen VUOSIKATSAUS

20 ESTLANDER & PARTNERS PRESTO Tulosanalyysi Oikeastaan koko vuoden ajan markkinatilanne korkoinstrumenteissa oli rahastolle suotuisa. Erityisesti Saksan obligaatiomarkkina toi positiivista tuottoa. Valuutta-segmentti tarjosi jakautuneesti vuoden aikana ensin negatiivista tuottoa ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta toisella vuosipuoliskolla valuuttamarkkinoiden tuotto saatiin käännettyä ja koko vuoden tulos jäikin jonkin verran positiiviseksi. Heikoimmat segmentit rahastolle olivat hyödyke- ja osakepuolella, joissa erityisesti jalometalli-markkinat olivat rahastolle erityisen vaikeita. Koko vuoden tulos rahastolle oli -6.1 % (C-osuudet). Rahaston riskitaso Rahaston riskitaso yhden päivän Value-at-Risk (95 %) -luvulla mitattuna oli vuoden 2014 aikana 0,4 % ja 2,9 % välillä keskiarvon ollessa 1,3 %. Annualisoitu volatiliteetti samalla jaksolla, mitattuna päivittäisillä tuotoilla, oli 14,4 %. Yhteenvetona voidaan todeta, että katsauskauden aikana rahaston riskialtistus on ollut linjassa rahastolle sallitun riskimandaatin kanssa. Kuviossa 6 on vertailtu todellisia päivittäisiä tuottoja ja päivittäisiä VaR(95) estimaatteja. VaR-käyrän yllä olevien pisteiden määrä sijoittuu odotetun intervallin sisälle 95 %:n konfidenssilla. VaR-luku on siis ollut hyvä arvio rahaston päivittäisen riskille altistetulle arvolle. Myös toteutuneet tuotot ovat olleet linjassa rahastolle sallitun riskitason kanssa. Taulukko 5. Rahaston arvioitu riskitaso päivittäisen Value at Risk (95 %) -luvun mukaan Kuvio 5. Rahaston VaR(95) ja sen jakautuminen eri markkinasektoreille Yhden päivän Value-at-Risk (95 %) Keskiarvo Minimi Maksimi VaR: 1-3/2014 1,5 % 0,5 % 2,9 % 1,0 % VaR: 4-6/2014 1,6 % 1,0 % 2,7 % VaR: 7-9/2014 1,3 % 0,4 % 2,4 % VaR: 10-12/2014 1,0 % 0,4 % 2,5 % VaR: ,0 % VaR(95) 0,5 % 0,0 % Katsauskauden lopussa VaR(95) oli 1,0 %. Tämä aktiivisista positioista aiheutunut riski koostui korkosektorin (n. 18 %), osakesektorin (n. 27 %), valuuttasektorin (n. 15 %) ja raakaainesektorin riskeistä (n. 40 %). Rahaston riskialtistusta ja riskien jakautumista eri markkinasektoreille kuvataan Kuviossa 5. eri markkinasektoreiden yhteenlaskettu riskialtistus ei täysin vastaa salkun kokonaisriskiä eri markkinasektoreiden välisten korrelaatioiden vuoksi. Salkku Valuutat Korkoinstrumentit Osakkeet Hyödykeet 20 VUOSIKATSAUS 2014

PUOLIVUOTISKATSAUS 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO

PUOLIVUOTISKATSAUS 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO PUOLIVUOTISKATSAUS 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM AND PRESTO PUOLIVUOTISKATSAUS 2014 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, 65100 Vaasa Y-tunnus 1830022-0 PUOLIVUOTISKATSAUS 2014

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2015 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

VUOSIKATSAUS 2015 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO VUOSIKATSAUS 2015 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO SISÄLLYSLUETTELO SALKUNHOITAJAN VUOSIKATSAUS 1 MARKKINAKATSAUS 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 ESTLANDER & PARTNERS

Lisätiedot

PUOLIVUOTISKATSAUS 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

PUOLIVUOTISKATSAUS 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO PUOLIVUOTISKATSAUS 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO PUOLIVUOTISKATSAUS 2016 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, 65100 Vaasa Y-tunnus 1830022-0 MARKKINAKATSAUS

Lisätiedot

PUOLIVUOTISKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM, PRESTO, ALPHA TREND JA ALPHA TREND 3x

PUOLIVUOTISKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM, PRESTO, ALPHA TREND JA ALPHA TREND 3x PUOLIVUOTISKATSAUS 2017 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM, PRESTO, ALPHA TREND JA ALPHA TREND 3x PUOLIVUOTISKATSAUS 2017 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, 65100 Vaasa Y-tunnus

Lisätiedot

VUOSI- KATSAUS 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

VUOSI- KATSAUS 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO VUOSI- KATSAUS 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO VUOSIKATSAUS 2016 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, 65100 Vaasa Y-tunnus 1830022-0 SISÄLLYSLUETTELO SALKUNHOITAJAN

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

HINNASTO DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER

HINNASTO DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER HINNASTO DEGIRO BASIC/ACTIVE/TRADER OSAKKEET, CFD:T, VIPUTUOTTEET JA WARRANTIT PÄÄPÖRSSIT Helsinki - OMXH 2,00 + 0,02 % - - Saksa XETRA 4,00 + 0,04 % 60,00 - Saksa Zertifikate-Börse Frankfurt 2,00 + 0,10

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli huhtikuussa lopussa 279,70, eli kuukauden aikana rahaston arvo nousi +2,38 %. 12 kuukauden tuotto oli huhtikuun lopussa +25,30 % ja kuuden kuukauden tuotto +14,73

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

FREEDOM - Tuottoa sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla. Jesper Nyberg Salkunhoitaja, Partner

FREEDOM - Tuottoa sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla. Jesper Nyberg Salkunhoitaja, Partner FREEDOM - Tuottoa sekä nousevilla että laskevilla markkinoilla Jesper Nyberg Salkunhoitaja, Partner Kokenut varainhoitaja Estlander & Partners on vuoteen 1991 asti juuret omaava yritys Erikoistunut systemaattisten

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Aasiassa kurssikehitys oli elokuussa hyvin epäyhtenäistä, kun Kaakkois-Aasian maiden pörssit jatkoivat kiihtyvällä vauhdilla laskujaan, eikä kyseisten maiden heikkenevät valuutat auttaneet tilannetta.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDEL TA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta,

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Hinnat. Maa Osakkeet Minimi Esimerkki Optiot Futuurit USD 10

Hinnat. Maa Osakkeet Minimi Esimerkki Optiot Futuurit USD 10 Hinnat Maa Osakkeet Minimi Esimerkki Optiot Futuurit Yhdysvallat < 2000 osaketta: 0,01 USD per osake > 2000 osaketta : 0,005 USD per osake Enintään 1% tapahtuman arvosta USD 5,00 1.000 osaketta, joiden

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot