VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO"

Transkriptio

1 VUOSIKATSAUS 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

2 Sijoitusrahaston nimi Dynamic Freedom Presto Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto Rahaston aloituspäivä Vertailuindeksi Rahaston tavoitteet 1. Tuotto 2. Riski 60 % MSCI ACWI (net) (eur) & 40 % Deutsche Bank Global Government Hedged EUR Tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton Osakepaino voi olla enintään 130 % ja korkopaino enintään 220 % - - Absoluuttinen, korkea riskikorjattu tuotto Vastaava kuin OMX H CAP - indeksillä Absoluuttinen, korkea riskikorjattu tuotto Vastaava kuin OMX H CAP - indeksillä 3. Korrelaatio Korrelaatio sekä osake- että korko-markkinoiden kanssa Alhainen korrelaatio osake- ja korkomarkkinoiden kanssa Alhainen korrelaatio osake- ja korkomarkkinoiden kanssa Palkkiot A B C A B C D E C D E F 1. Hallinnointipalkkio 2. Tuottosidonnainen palkkio 3. Merkintäpalkkio 4. Lunastuspalkkio 1,9 % 1,4 % 0,9 % ,5 % 1,5 % 0 % 1 % 1 % 0 % 3 % 2,5 % 1,8 % 1,5 % 2 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1,5 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0,5 % 2 % 2,75 % 2,25 % 1,5 % 20 % 20 % 20 % 20 % 1 % 2,5 % 1,75 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % Merkintä/lunastus Päivittäin (jokaisena pankkipäivä) Päivittäin (jokaisena pankkipäivä) Päivittäin (jokaisena pankkipäivä) 2 VUOSIKATSAUS 2014

3 TIETOA RAHASTOISTA Dynamic Freedom Presto Vähimmäissijoitus A-osuus: EUR A-osuus: EUR C-osuus: EUR Rahaston arvo ja raportointi Valvova viranomainen Säilytysyhteisö B-osuus: EUR B-osuus: EUR D-osuus: EUR C-osuus: EUR C-osuus: EUR E-osuus: EUR Säästösopimus: Vähintään 100 EUR/kuukausi D-osuus: EUR E-osuus: EUR Säästösopimus: Vähintään 100 EUR/kuukausi F-osuus: EUR Säästösopimus: Vähintään 100 EUR/kuukausi Rahastoyhtiö julkaisee rahasto-osuuksien arvon päivittäin rahastoyhtiön Internet-sivuilla (www. estlander partners.fi) ja ilmoittaa rahasto-osuuksien arvot Suomen Sijoitustutkimus Oy:lle. Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan euroina. Finanssivalvonta Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori Rahastoyhtiön ja rahaston tilintarkastajat Rahastoyhtiö Omaisuudenhoitaja KHT Kjell Berts KHT Kristian Berg* Varatilintarkastaja: Ernst & Young Oy *Osuudenomistajien valitsema Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, Vaasa, Suomi Puh: (0) , faksi: (0) S-posti: Estlander & Partners Oy Aleksanterinkatu 48 A, 6.krs, Helsinki, Suomi Puh: +358 (0) , faksi: +358 (0) S-posti: Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Dynamic, Freedom ja Presto ovat sijoitusrahastolain 12 luvun mukaisia erikoissijoitusrahastoja eikä niiden tarvitse noudattaa sijoitusrahastodirektiivin säännöksiä. On mahdollista, että ulkomaalaiset sijoittavat eivät maidensa lainsäädännön mukaan voi sijoittaa rahastoon. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy ei vastaa siitä, ovatko ulkomailta saapuvat sijoitukset tehty kyseisen maan lakien mukaisesti. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus rahastoon antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, että rahastoon tehdystä sijoituksesta ei aiheutuisi tappioita. Rahastoon sijoitettavien varojen arvo voi sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. Rahastoon tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina. Erimielisyydet liittyen rahastoa koskevaan informaatioon tai rahaston toimintaan ratkaistaan Suomen lain mukaisesti ja yksinomaan suomalaisessa tuomioistuimessa. VUOSIKATSAUS

4 Vuosikatsaus 2014 Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic, Freedom ja Presto Tilikausi VUOSIKATSAUS 2014

5 SISÄLLYSLUETTELO TIETOA RAHASTOISTA 2 SALKUNHOITAJAN VUOSIKATSAUS 6 Markkinakatsaus 7 Tulevaisuuden näkymät 7 TOIMINTAKERTOMUS 8 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC 9 Tulosanalyysi 9 Rahaston riskitaso 9 Rahaston tuotto 10 Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo 10 Rahaston palkkiot ja kustannukset 10 Rahaston avainluvut 11 Rahaston sijoitusten jakautuminen 11 Tuloslaskelma ja tase 11 Tilinpäätöksen liitetiedot 12 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM 13 Tulosanalyysi 13 Rahaston riskitaso 13 Rahaston tuotto 14 Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo 14 Rahaston palkkiot ja kustannukset 15 Rahaston avainluvut 15 Rahaston sijoitusten jakautuminen 15 Tuloslaskelma ja tase 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 ESTLANDER & PARTNERS PRESTO 20 Tulosanalyysi 20 Rahaston riskitaso 20 Rahaston tuotto 21 Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo 21 Rahaston palkkiot ja kustannukset 22 Rahaston avainluvut 22 Rahaston sijoitusten jakautuminen 22 Tuloslaskelma ja tase 23 Tilinpäätöksen liitetiedot 24 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 25 TILINTARKASTUSKERTOMUS 27 VUOSIKATSAUS

6 SALKUNHOITAJAN VUOSIKATSAUS Vuosi 2014 on ollut tapahtumarikas vuosi Estlander & Partners Rahastoyhtiölle. Sen lisäksi, että pääasialliset tuotteemme ovat osoittaneet vahvaa tulosta, on vuoden 2014 aikana tehty uusia lanseerauksia sekä uusia sijoitusmahdollisuuksia on löytynyt. Perustuen pitkälti samoihin metodeihin ja riskienhallintaan, joita käytämme pitkälti kaikissa tuotteissamme, aloitti Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic toimintansa huhtikuussa. Dynamicia voidaan kutsua ns. riskipariteettistrategiaksi, joka tehokkaasti allokoi sijoituksiaan globaalisti sekä osakkeisiin että korkomarkkinoille. Dynamicilla on ollut erinomainen aloitusvuosi ja se on menestynyt erinomaisesti suhteessa sen kenties enemmän perinteisiin kilpailijoihin. Tämän vuoden marraskuussa, aloitti toimintansa myös Estlander & Partners Commodity erikoissijoitus-rahasto. Se on uusi, erittäin innovatiivinen tuote, joka muista rahastotuotteistamme poiketen, sijoittaa ainoastaan hyödykkeisiin. Maailmantaloudessa myllertäneiden taantumusten merkkien takia hyödykkeiden hinnat ovat painautuneet alaspäin. Useat hyödykerahastot ovat lopettaneet toimintansa ja suuret investointipankit ovat lopettaneet hyödykekaupankäyntiosastojaan sijoittajapaon seurauksena. Hyödykkeet ovat kuitenkin syklisiä sijoituksia ja nykyinen tilanne avaa sijoittajille mielenkiintoisia mahdollisuuksia, ja olemmekin jo nähneet vahvoja trendiliikkeitä useissa hyödykkeissä. Vähentynyt kilpailu mahdollistaa sen, että uusilla ratkaisuilla voidaan löytää mahdollisesti suurempia marginaaleja niittää tuottoa sijoituksille.uskomme Commodityrahaston olevan erittäin mielenkiintoinen tuote tulevina vuosina kun voimme tarjojta sijoittajille pääsyn omaisuuslajiin, joka on historiallisesti ollut lähde sekä hyville tuottomahdollisuuksille että onnistuneelle hajautukselle. Commodityn strategia on suurelta osin yhdistelmä Preston ja Freedomin kaupankäyntimalleille, jonka lisäksi tutkimustyömme avulla olemme kehittäneet myös uusia malleja. Commodity-rahasto on toistaiseksi vielä tosiasiallisesti piensijoittajien saavuttamattomissa, sillä ainoaan rahastoluokkaan minimimerkintä on 1,5 miljoonaa euroa. Rahasto tulee kuitenkin avaamaan uuden osuusluokan pienemmällä minimimerkinnällä ensi vuoden aikana. Voidaan siis sanoa, että tuotevalikoimamme on tuplaantunut kuluneen vuoden aikana, joka mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan systemaattisia sijoitustuotteita vastaamaan yhä paremmin erilaisten sijoittajien erilaisia tarpeita. On myös erittäin hienoa nähdä, että perinteisemmät trendienseuraajasijoitusstrategiamme ovat taas näyttämässä sijoittajien odottamaa positiivista suuntaa muutaman haasteellisemman vuoden jälkeen. Suomessa on myös 2014 vuoden aikana alettu soveltamaan direktiiviä vaihtoehtorahastojen hoitajista ja rahastoyhtiömme hyväksyttiinkiin ensimmäisten joukossa vaihtoehtorahastojen hoitajaksi. Uudet muutokset lainsäädännössä, mahdollistavat sen, että rahastoyhtiön tuotteita voidaan enemmissä määrin markkinoida kansainvälisille sijoitajille, joka avaa suomalaiselle rahastotoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Rahastoala Suomessa on kehittynyt vuoden aikana positiiviseen suuntaan ja erilaiset toimija markkinoilla ovat onnistuneet hyödyntämään innovatiivisesti uuden sääntelyn ja päiviteyn lainsäädännön mahdollisuuksia. Muutokset ovat parantaneet toiminnan lainmukaisuutta ja turvallisuutta sekä samalla synnyttänyt uusia mielenkiintoisia rahastotuotteita. Uskomme tämän olevan hyödyksi sekä asiakkaillemme että yhteistyökumppaneillemme ja tulemme mahdollisesti yhä kasvattamaan rahastotarjontaamme. Yleisesti katsottuna, uskomme että kasvava mielenkiinto rahastoja ja rahastosäästämistä kohtaan nostaa yleistä kiinnostusta myös vaihtoehtoisempiin rahastotuotteisiin, jota Estlander & Partnersin toiminta erityisesti edustaa. Odotamme vuodelta 2015 mahdollisuuksia tarjota asiakkaillemme vielä uusia sijoitusmahdollisuuksia perustuen ydinosaamiseemme. Olemme erikoisalan yritys, joka pyrkii panostamaan korkealaatuiseen asiakaspalveluun yhdistelemällä yksilöllistä palvelua ja räätälöityjä ratkaisuja. Asiakaslähtöisyys yhdistettynä systemaattisuuteen ja tarkkaan tutkimustyöhön ovat tavaramerkkimme. Uskomme vahvasti, että nämä lisättynä innovatiiviseen tuotetarjontaamme - joka varmasti tulee vielä parantumaan vuoden 2015 aikana - pystymme tekemään asiakkaamme tyytyväiseksi tulevina vuosina. 6 VUOSIKATSAUS 2014

7 Markkinakatsaus Tulevaisuuden näkymät Pääasiallisilla strategioillamme oli tasapainoinen loppuvuosi, ja erityisesti valuutta- ja raaka-aine segmentit tarjosivat hyvää kaupankäyntiympäristöä kun trendejä muodostui laajalti. Kun katsomme vuotta taaksepäin kokonaisuudessaan, voimme todeta, että erityisesti vuoden jälkipuolisko oli erityisen vahva kun hyödykkeet ja valuutat rikkoivat kapeat kaupankäyntiintervallit jonka sisällä laajat indeksit ovat olleet jo vuodesta 2011 lähtien. Yhdysvaltain dollari nousi korkeimmilleen yli viiteen vuoteen ja BloomBerg Spot Dollar indeksi nousi 11 % ja energia-segmentti lähti karhumarkkinoille WTI-raakaöljyn pudottua alimmilleen sitten vuoden S&P 500 kuului vahvimpiin markkinoihin vuoden 2014 aikana 11 % nousullaan. Eurooppalaiset osakemarkkinat nousivat kolmatta vuotta putkeen saavuttaen 4,3 %:n nousun vuoden aikana samalla kun myös kiinalaiset osakkeet tavoittivat parhaat tuottonsa sitten vuoden 2009, vaikkakin kasvumarkkinat kokonaisuudessaan noteerasivat toisen peräkkäisen negatiivisen vuotensa ensimmäisen kerran 12 vuoteen. MSCI Emerging Markets indeksi laski -4,6 % kun Venäjän Micex-indeksit laskeutui -7,2 %. Rupla upposi -44 % dollaria vastaan, Bloombergin datan mukaan toiseksi eniten kaikista valuutoista Ukrainan hryvnian jälkeen. Hyödykepuolella sukelsi Bloomberg Commodity indeksi -17 % vuoden 2014 aikana. Näemme erityisesti, että kasvavat erot eri talousalueiden välillä tulevat olemaan hyvä lähde erilaisten trendien syntymiselle. Näyttää siltä, että Yhdysvallat ovat enemmän tai vähemmän jo selvittäneet talouskriisinsä, kun valitettavasti me Euroopassa emme voi todeta vielä aivan samaa. Tämä kehitys mahdollistanee kehittyvien maiden saavan yhä paremmin jalkaa oven väliin maailman tuotantoketjuun. Kuka voittaa, kuka häviää, jää nähtäväksi. Kuitenkin varmuudella tulemme näkemään suuria liikkeitä matkan varrella. Tutkimustemme mukaan markkinavolatiliteetti, joka vuoden 2014 aikana kääntyi pohjalukemistaan, jatkanee nousuaan vuoden 2015 aikana, erityisesti kiitos kuulunee keskuspankeille, jotka valinnevat toisistaan poikkeavat rahamarkkinapolitiikat erilaisten markkinaedellytysten edessä. Volatiliteetin muutos lieneekin suurin selittävä tekijä trendienseuraaja-strategioiden hyvälle tuotolle, ja voimmekin realistisesti odottaa vahvaa vuotta Estlander & Partners on hyvin valmistautunut kuluvaan vuoteen. Tiimimme on vahva ja lähdemme luottavaisin mielin tulevaan. Jatkamme vahvaa panostustamme tutkimukseen ja kehittämiseen, jotta varmistamme että meillä on ne edellytykset joita vaaditaan sen tuoton saavuttamiseksi, jota meidän sijoittajamme meiltä odottavat. VUOSIKATSAUS

8 TOIMINTAKERTOMUS Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Dynamic, Estlander & Partners Freedom ja Estlander & Partners Presto ovat Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia rahastoja ja niiden salkunhoitajana toimii Estlander & Partners Oy. Rahastoyhtiö hallinnoi myös Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Commoditya, joka aloitti toimintansa ja sen ensimmäinen tilikausi päättyy Rahastot ovat sijoitusrahastolain mukaisia erikoissijoitusrahastoja sekä lain vaihtoehto rahastojen hoitajista tarkoittamia vaihtoehtorajastoja. Kaikkien neljän edellä mainitun rahastojen säännöt on vahvistettu viimeksi Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä. Säännöt astuivat voimaan seuraavalla tilikaudella Vuoden 2014 aikana Suomeen ja muualle Eurooppaan saatiin vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tarkoitettu sääntely, joka vaikutti osaltaan myös Estlander & Partner Rahastoyhtiön hallinnoimiin rahastoihin, joista kaikki soveltavat nykyisin sijoitusrahastolain lisäksi myös lakia vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lainsäädännön muutokset eivät ole vaikuttaneet suoranaisesti rahastojen sijoitustoimintaan vaan muutoksen kohteena ovat olleet rahastojen hallinto sekä erityisesti raportointivaatimusten ja sijoittajainformaation lisääntyminen ja kehittyminen. Sijoitusstrategioissa ei vuoden aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Rahastoyhtiön hallitukseen kuului tilikauden aikana Martin Estlander (puheenjohtaja), Per-Johan West ja Hans Seppelin (osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen). Rahastoyhtiön toimitusjohtaja on Per-Johan West. Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 valittiin KHT Kjell Berts Ernst & Young Oy:stä tilintarkastajaksi. KHT Kaj Riska Ernst & Young Oy:stä valittiin tilintarkastajaksi osuudenomistajien toimesta. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin Kjell Bertsin ja Kaj Riskan varatilintarkastajaksi. Kaj Riska on eronnut toimestaan syksyllä 2014 ja hänen tilalleen valittiin KHT Kristian Berg VUOSIKATSAUS 2014

9 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC Tulosanalyysi Estlander & Partners Dynamic aloitti ensimmäinen vuotensa stabiililla ja vahvalla positiivisella tuotolla. Huhtikuussa 2014 sijoitustoimintansa aloittanut Dynamic on lajissaan uudenlainen ja uniikki lähestymistapa yhdistelmärahastoihin riskipariteettiluonteellaan. Perinteisissä yhdistelmärahastoissa sijoitettu pääoma jaetaan osakkeiden ja korkojen välille. Perinteitä rikkova Dynamic puolestaan jakaa aktiivisesti riskit osakkeiden ja korkojen välille riippuen odotetusta riskistä ja tuottopotentiaalista. Vuoden aikana dynaaminen allokointilähestymistapa salkussa johti siihen, että riskitasot elokuun alkuun asti voitiin pitää merkittävinä sekä osakkeissa että koroissa. Kyseisen ajanjakson aikana, osakemarkkinat olivat nousussa. Loppukesän ja syksyn suurempi riskiaversio vastaanotettiin pienentämällä osakepainolla ja lisäämällä riskinottoa korkopapereissa. Samanaikaisesti dynaaminen allokaatiomalli johti siihen, että Dynamic selviytyi volatiilista syksystä erinomaisella tuotolla ja samalla piti arvonalennusajanjaksot erityisen lyhyinä. Ensimmäisenä vuotena Dynamic tulos oli 9,7 % (C-osuudet). Rahaston riskitaso Rahaston riskitaso yhden päivän Value-at-Risk (95 %) -luvulla mitattuna oli vuoden 2014 aikana 0,3 % ja 0,8 % välillä keskiarvon ollessa 0,5 %. Annualisoitu volatiliteetti samalla jaksolla, mitattuna päivittäisillä tuotoilla, oli 4,1 %. Yhteenvetona voidaan todeta, että katsauskauden aikana rahaston riskialtistus on ollut linjassa rahastolle sallitun riskimandaatin kanssa. Taulukko 1. Rahaston arvioitu riskitaso päivittäisen Value at Risk (95 %) -luvun mukaan Kuviossa 2 on vertailtu todellisia päivittäisiä tuottoja ja päivittäisiä VaR(95) estimaatteja. VaR-käyrän yllä olevien pisteiden määrä sijoittuu odotetun intervallin sisälle 95 %:n konfidenssilla. VaR-luku on siis ollut hyvä arvio rahaston päivittäisen riskille altistetulle arvolle. Myös toteutuneet tuotot ovat olleet linjassa rahastolle sallitun riskitason kanssa. Kuvio 1. Rahaston VaR(95) ja sen jakautuminen eri markkinasektoreille Yhden päivän Value-at-Risk (95 %) Keskiarvo Minimi Maksimi 0,5 % VaR: 4-6/2014 0,6 % 0,0 % 0,8 % VaR: 7-9/2014 0,4 % 0,3 % 0,5 % VaR: 10-12/2014 0,4 % 0,3 % 0,6 % VaR(95) VaR: ,4 % Katsauskauden lopussa VaR(95) oli 0,4 %. Tämä aktiivisista positioista aiheutunut riski koostui korkosektorin (n. 61 %) ja osakesektorin (n. 39 %). Rahaston riskialtistusta ja riskien jakautumista eri markkinasektoreille kuvataan Kuviossa 1. eri markkinasektoreiden yhteenlaskettu riskialtistus ei täysin vastaa salkun kokonaisriskiä eri markkinasektoreiden välisten korrelaatioiden vuoksi. 0,0 % Salkku Korkoinstrumentit Osakkeet VUOSIKATSAUS

10 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC Kuvio 2. Rahaston päivittäinen Value-at-Risk ja toteutuneet päivittäiset tuotot vuonna ,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Päivittäinen Päivittäinen tuotto tuotto Taulukko 2. Rahaston vipuvaikutus Toteutunut ja säännelty taso Value-at-Risk Keskiarvo Tavanomaisesti* Maksimi Säännelty maksimi 1,5 1,3 1,8 2,0 5,0 *2/3 lasketusta ajasta näiden kahden arvon välissä Rahaston tuotto A B C 4/2014 0,47 % 0,47 % 0,47 % 5/2014 2,59 % 2,63 % 2,67 % 6/2014 1,00 % 1,04 % 1,09 % 7/2014 0,35 % 0,39 % 0,43 % 8/2014 2,68 % 2,72 % 2,76 % 9/2014-1,25 % -1,21 % -1,17 % 10/2014 1,23 % 1,28 % 1,32 % 11/2014 2,06 % 2,10 % 2,14 % 12/2014-0,46 % -0,42 % -0,37 % 1 12/2014 8,92 % 9,28 % 9,66 % Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo Rahaston arvo yhteensä EUR ,93 A-osuuksien arvo EUR 1 089,15 B-osuuksien arvo EUR 1 092,85 C-osuuksien arvo EUR 1 096,55 Hallinnoitavien varojen määrä on vuoden 2014 aikana ollut keskimäärin ,32 euroa. Vuoden aikana ei ole tehty muutoksia säänneltyyn maksimitasoon. Rahaston palkkiot ja kustannukset Kuva 1. Keskimääräinen riski markkinasegmentein Osakkeet (48,9 %) Korot (51,1 %) (EUR) Hallinnointipalkkio Säilytysyhteisö Pankkikuluja 4-6/ , ,22 316,48 7-9/ , ,06 211, / , ,99 236,67 Vuosi , ,27 764,90 Rahasto on kauden aikana maksanut 992,72 euron komissiot johdannaissopimusten kaupankäynnistä. Rahasto on myös maksanut 66,73 euron koron rahaston varoille sekä kaupantekotoiminnan rahoittamiselle. 10 VUOSIKATSAUS 2014

11 Rahaston avainluvut Volatiliteetti p.a. 3,3 % Sharpe-luku Salkun kiertonopeus Juoksevat kulut ,8 (C-osuuksien osalta) 0 kertaa A-osuudet 1,90 %* B-osuudet 1,40 %* C-osuudet 0,90 %* *Arvio Volatiliteetti on rahaston tuoton havaittu standardipoikkeama eli historiallisten muutosten mittari. Sharpe-luku lasketaan vuosittain käyttämällä ko. vuoden keskimääräistä 3 kuukauden Euribor-korkoa vastaavaa riskitöntä korkoa (0,17 % vuonna 2014). Koska rahasto ainoastaan käy kauppaa johdannaissopimuksilla, joita tavanomaisen käytännön mukaan ei huomioida salkun kiertonopeuden laskennassa, salkun kiertonopeus on nolla. Juoksevat kulut lasketaan yhtenäisen eurooppalaisen käytännön mukaisesti. Juoksevat kulut sisältävät kaikki kustannukset, jotka veloitetaan rahaston varoista, kuten kiinteän hallinnointipalkkion, säilytyspalkkion ja mahdolliset pankkikulut. Luvussa ei huomioida kaupankäyntikuluja eikä osuudenomistajan maksamia kuluja, kuten merkintä- ja lunastusmaksuja. Rahaston sijoitusten jakautuminen Sijoitusstrategiansa mukaisesti rahasto voi sijoittaa kaikki varansa johdannaissopimuksiin, jotka ovat sidottuja kansainvälisiin osake- ja korkomarkkinoihin. Tilinpäätöksen liitetiedoissa oleva luettelo sijoituksista osoittaa rahaston sijoitukset futuureihin tilikauden lopussa. Rahasto ei ole toiminnassaan käyttänyt lainatai takaisinostosopimuksia. Kuva 2. Rahaston sijoitusten jakautuminen C-osuudet (70 %) B-osuudet (22 %) A-osuudet (8 %) Rahastolla oli tilikauden lopussa 83 osuudenomistaja (A, B ja C -osuuksissa). Tuloslaskelma ja tase Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamicin sijoitukset on arvostettu 31. joulukuuta 2014 virallisen tai sitä vastaavan päätöskurssin mukaan (viimeisin kaupantekokurssi tai viimeisten osto- ja myyntinoteerausten keskiarvo). Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic TULOSLASKELMA (EUR) TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Johdannaissopimusten nettotuotot ,87 Johdannaissopimusten nettotuotot ,55 Valuuttatoiminnan nettotuotot 3 890,32 Korkotuotot ,13 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT ,00 KULUT Palkkiot Omaisuudenhoitajalle ,37 Rahastoyhtiölle ,61 Säilytysyhteisölle ,27 Korkokulut -241,86 Pankkikulut ,90 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,99 TASE (EUR) VASTAAVAA Johdannaissopimusten arvonnousut ,10 Rahat ja pankkisaamiset ,37 SUMMA VASTAAVAT ,47 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Merkityt rahasto-osuudet ,94 Tilikauden voitto/tappio ,99 RAHASTON ARVO ,93 VIERAS PÄÄOMA Muut velat 3 537,08 Johdannaissopimusten arvonalennukset ,21 Siirtovelat 8 138,25 SUMMA VASTATTAVAA ,47 VUOSIKATSAUS

12 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Johandannaissopimusten nettotuotot Realisoidut tuotot johdannaiskaupasta ,66 Realisoidut tappiot johdannaiskaupasta ,00 Realisoitumattomat tuotot/ tappiot johdannaiskaupasta ,89 Yhteensä ,55 2. Korkotuotot Realisoidut korkotuotot 175,13 Realisoidut korkokulut -241,86 Yhteensä -66,73 3. Saamiset luottolaitoksista Newedge ,34* SEB ,25 Nordea Pankki ,61 Danske Bank ,63 Osuuspankki ,20 Aktia Pankki ,32 Handelsbanken ,02 Yhteensä ,37 *Josta vakuutena ,34 euroa 4. Rahaston sijoitukset Futurit Valuutta Määrä Markkinaarvo/ arvonmuutos (EUR) % rahaston arvosta Canadian 10y Bond CAD ,97 0,12 % S&P 500 Index E-Mini USD ,23 0,31 % FT-SE 100 Index GBP ,85 0,12 % German 10y Bund EUR ,00 0,41 % UK Long Gilt GBP ,83 0,27 % US 5y T-Note USD ,72 0,01 % Hang Seng Index HKD ,23 0,04 % OMX-S30 Index SEK 1 660,49 0,01 % Nikkei 225 Stock Index JPY ,22-0,02 % US 2y T-Note USD ,99-0,02 % US 10y T-Note USD ,47 0,11 % US 30y T-Bond USD ,32 0,48 % Sijoitukset ytheensä ,89 1,83 % Kassa ja muut varat ,04 98,17 % Rahaston arvo ,93 100,00 % 5. Rahaston avaava tase ,00 Rahasto-osuuksien merkintä ,33 Rahasto-osuuksien lunastus ,39 Tilikauden voitto/tappio ,99 Rahaston lopputase ,93 Liikkeessä olevat rahasto-osuudet A-osuudet 494,05 B-osuudet 1 314,62 C-osuudet 4 293,68 Rahasto-osuuksien arvo A-osuudet 1 089,15 B-osuudet 1 092,85 C-osuudet 1 096,55 12 VUOSIKATSAUS 2014

13 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Tulosanalyysi Vuosi ylipäätään tarjosi vahvoja markkinatrendejä, joita rahasto hyödynsi onnistuneesti. Kaikki markkinasegmentit osakkeita lukuunottamatta myötävaikutti rahaston positiiviseen tuottoon. Menestys korkoinstrumenteissa oli vahva vuoden aikana erityisesti Saksan obligaatiomarkkinoiden kehityksen ansiosta. Rahasto onnistui rahastamaan myös putoavilla öljyhinnoilla sekä valuuttaliikkeillä vuoden toisen vuosipuoliskon aikana. Vuoden kokonaistuotto oli 12,6 % (D-osuudet). Rahaston riskitaso Rahaston riskitaso yhden päivän Value-at-Risk (95 %) -luvulla mitattuna oli vuoden 2014 aikana 0,5 % ja 2,4 % välillä keskiarvon ollessa 1,2 %. Annualisoitu volatiliteetti samalla jaksolla, mitattuna päivittäisillä tuotoilla, oli 11,6 %. Yhteenvetona voidaan todeta, että katsauskauden aikana rahaston riskialtistus on ollut linjassa rahastolle sallitun riskimandaatin kanssa. Kuviossa 4 on vertailtu todellisia päivittäisiä tuottoja ja päivittäisiä VaR(95) estimaatteja. VaR-käyrän yllä olevien pisteiden määrä sijoittuu odotetun intervallin sisälle 95 %:n konfidenssilla. VaR-luku on siis ollut hyvä arvio rahaston päivittäisen riskille altistetulle arvolle. Myös toteutuneet tuotot ovat olleet linjassa rahastolle sallitun riskitason kanssa. Taulukko 3. Rahaston arvioitu riskitaso päivittäisen Value at Risk (95 %) -luvun mukaan Kuvio 3. Rahaston VaR(95) ja sen jakautuminen eri markkinasektoreille Yhden päivän Value-at-Risk (95 %) Keskiarvo Minimi Maksimi VaR: 1-3/2014 1,2 % 0,7 % 2,2 % 1,0 % VaR: 4-6/2014 1,8 % 1,1 % 2,4 % VaR: 7-9/2014 1,0 % 0,7 % 1,4 % VaR: 10-12/2014 0,8 % 0,5 % 1,2 % VaR: ,6 % VaR(95) 0,5 % 0,0 % Katsauskauden lopussa VaR(95) oli 0,6 %. Tämä aktiivisista positioista aiheutunut riski koostui korkosektorin (n. 24 %), osakesektorin (n. 12 %), valuuttasektorin (n. 29 %) ja raakaainesektorin riskeistä (n. 35 %). Rahaston riskialtistusta ja riskien jakautumista eri markkinasektoreille kuvataan Kuviossa 3. eri markkinasektoreiden yhteenlaskettu riskialtistus ei täysin vastaa salkun kokonaisriskiä eri markkinasektoreiden välisten korrelaatioiden vuoksi. Salkku Valuutat Korkoinstrumentit Osakkeet Hyödykeet VUOSIKATSAUS

14 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Kuvio 4. Rahaston päivittäinen Value-at-Risk ja toteutuneet päivittäiset tuotot vuonna % 2% 1% 0% -1% -2% -3% tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Taulukko 4. Rahaston vipuvaikutus Toteutunut ja säännelty taso Keskiarvo Tavanomaisesti* Maksimi Säännelty maksimi 12,6 10,0 15,2 20,0 35,0 *2/3 lasketusta ajasta näiden kahden arvon välissä Vuoden aikana ei ole tehty muutoksia säänneltyyn maksimitasoon. Kuva 3. Keskimääräinen riski markkinasektoreittain Hyödykkeet (25,8 %) Päivittäinen tuotto Päivittäinen tuotto Value-at-Risk Value-at-Risk Valuutat (21,1 %) Rahaston tuotto A B C D E 1/2014-2,68 % -2,64 % -2,58 % -2,56 % -2,60 % 2/2014 2,22 % 2,26 % 2,32 % 2,34 % 2,30 % 3/2014-4,10 % -4,06 % -4,00 % -3,98 % -8,82 % 4/2014-0,48 % -0,44 % -0,38 % -0,36 % -0,40 % 5/2014 3,87 % 3,92 % 3,98 % 4,00 % 3,96 % 6/2014 0,66 % 0,70 % 0,76 % 0,79 % 0,75 % 7/2014-0,26 % -0,22 % -0,16 % -0,13 % -0,18 % 8/2014 1,37 % 1,41 % 1,46 % 1,49 % 1,45 % 9/2014 3,91 % 3,95 % 4,02 % 4,04 % 4,00 % 10/2014-1,37 % -1,33 % -1,27 % -1,25 % -1,29 % 11/2014 4,89 % 4,93 % 4,98 % 5,01 % 4,97 % 12/2014 2,83 % 2,88 % 2,94 % 2,97 % 2,92 % 1-12/ ,93 % 11,49 % 12,27 % 12,61 % 6,44 % Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo Rahaston arvo yhteensä EUR A-osuuksien arvo EUR B-osuuksien arvo EUR C-osuuksien arvo EUR D-osuuksien arvo EUR E-osuuksien arvo EUR , , , ,71 903,01 944, ,57 918,11 955, ,98 939,68 970, ,73 949,08 977,59 811,82 762,68 831,08 Hallinnoitavien varojen määrä on vuoden 2014 aikana ollut keskimäärin ,03 euroa. Osakkeet (26,3 %) Korot (26,8 %) 14 VUOSIKATSAUS 2014

15 Rahaston palkkiot ja kustannukset Rahaston sijoitusten jakautuminen (EUR) Hallinnointipalkkio Tuottosidonnainen palkkio Säilytysyhteisö Pankkikuluja 1-3/ ,14 0,00 986,30 510,24 4-6/ ,73 0,00 997,26 592,56 7-9/ ,16 0, ,20 491, / ,60 0, ,87 740,97 Vuosi ,64 0, , ,12 Sijoitusstrategiansa mukaisesti rahasto voi sijoittaa kaikki varansa johdannaissopimuksiin, jotka ovat sidottuja kansainvälisiin osake-, korko-, valuutta- ja hyödykemarkkinoihin. Tilinpäätöksen liitetiedoissa oleva luettelo sijoituksista osoittaa rahaston sijoitukset futuureihin ja forwardseihin tilikauden lopussa. Rahasto ei ole toiminnassaan käyttänyt laina- tai takaisinostosopimuksia. Kuva 4. Rahaston sijoitusten jakautuminen Rahasto on kauden aikana maksanut ,08 euron kommissiot johdannaissopimusten kaupankäynnistä. Rahasto on myös maksanut ,28 euron koron rahaston varoille sekä kaupantekotoiminnan rahoittamiselle. E-osuudet (18 %) A-osuudet (16 %) Rahaston avainluvut B-osuudet (18 %) Volatiliteetti p.a. Sharpe-luku Salkun kiertonopeus 11,7 % (A-D-osuudet), 12,7 % (E-osuudet) 1,1 (D-osuuksien osalta) 0 kertaa D-osuudet (31 %) C-osuudet (17 %) Juoksevat kulut 2014 A-osuudet 3,03 % B-osuudet 2,53 % C-osuudet 1,82 % D-osuudet 1,52 % E-osuudet 2,02 % Rahastolla oli tilikauden lopussa osuudenomistajaa (A, B, C, D ja E osuuksissa). Volatiliteetti on rahaston tuoton havaittu standardipoikkeama eli historiallisten muutosten mittari. Sharpe-luku lasketaan vuosittain käyttämällä ko. vuoden keskimääräistä 3 kuukauden Euribor-korkoa vastaavaa riskitöntä korkoa (0,21 % vuonna 2014). Koska rahasto ainoastaan käy kauppaa johdannaissopimuksilla, joita tavanomaisen käytännön mukaan ei huomioida salkun kiertonopeuden laskennassa, salkun kiertonopeus on nolla. Juoksevat kulut lasketaan yhtenäisen eurooppalaisen käytännön mukaisesti. Juoksevat kulut sisältävät kaikki kustannukset, jotka veloitetaan rahaston varoista, kuten kiinteän hallinnointipalkkion, säilytyspalkkion ja mahdolliset pankkikulut. Luvussa ei huomioida kaupankäyntikuluja eikä osuudenomistajan maksamia kuluja, kuten merkintä- ja lunastusmaksuja eikä tuottosidonnaista palkkiota. VUOSIKATSAUS

16 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Tuloslaskelma ja tase Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedomin sijoitukset on arvostettu 31. joulukuuta 2014 virallisen tai sitä vastaavan päätöskurssin mukaan (viimeisin kaupantekokurssi tai viimeisten osto- ja myyntinoteerausten keskiarvo). Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom TULOSLASKELMA (EUR) TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Johdannaissopimusten nettotuotot , ,58 Johdannaissopimusten nettotuotot , ,58 Valuuttatoiminnan nettotuotot , ,00 Korkotuotot , ,99 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT , ,59 KULUT Palkkiot Omaisuudenhoitajalle , ,73 Rahastoyhtiölle , ,69 Säilytysyhteisölle , ,00 Korkokulut , ,69 Pankkikulut , ,78 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,48 Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom TASE (EUR) VASTAAVAA Johdannaissopimusten arvonnousut , ,43 Siirtosaamiset 2. 0, ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,49 SUMMA VASTAAVAT , ,68 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Merkityt rahasto-osuudet , ,06 Tilikauden voitto/tappio , ,47 Edellisten tilikausien voitto/ tappio , ,01 RAHASTON ARVO , ,58 VIERAS PÄÄOMA Muut velat , ,72 Johdannaissopimusten arvonalennukset , ,81 Siirtovelat , ,57 SUMMA VASTATTAVAA , ,68 16 VUOSIKATSAUS 2014

17 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Johdannaissopimusten nettotuotot Realisoidut tuotot johdannaiskaupasta Realisoidut tappiot johdannaiskaupasta Realisoitumattomat tuotot/tappiot johdannaiskaupasta *Josta vakuutena ,97 euroa **Josta vakuutena ,80 euroa , , , , , ,12 Yhteensä , ,58 2. Korkotuotot Realisoidut korkotuotot , ,23 Realisoidut korkokulut , ,69 Realisoitumattomat korkotuotot/ -kulut 0, ,76 Yhteensä , ,70 3.Saamiset luottolaitoksista Newedge ,90* ,83** SEB , ,54 Nordea Pankki , ,76 Danske Bank , ,46 Osuuspankki , ,72 Aktia Pankki , ,29 Handelsbanken , ,89 Yhteensä , ,49 4. Rahaston sijoitukset Futurit Valuutta Määrä Markkina-arvo/ arvonmuutos (EUR) % rahaston arvosta AUD/USD CME USD ,21 0,31 % FTSE/JSE Top 40 Index Canadian 3m Bank Accept ZAR ,66 0,00 % CAD ,10-0,01 % Soybean Oil USD ,27-0,04 % GBP/USD CME USD ,88-0,04 % Corn USD ,34 0,06 % Cocoa ICE USD ,88 0,01 % CAD/USD CME USD -7-49,58 0,00 % Canadian 10y Bond CAD ,67 0,15 % WTI Crude Oil USD ,91 0,25 % Swiss 10y Bond CHF ,89 0,00 % Cotton USD ,67-0,01 % US Dollar Index USD ,35 0,14 % Eurodollar 3m USD ,41-0,03 % S&P 500 Index E-Mini USD ,03 0,03 % Feeder Cattle USD ,53-0,03 % CAC-40 Index EUR ,00 0,00 % DAX German Index EUR ,50-0,01 % Euribor 3m EUR ,50 0,02 % Euroswiss 3m CHF ,89 0,01 % DJ Euro STOXX 50 Index EUR ,00 0,00 % FT-SE 100 Index GBP ,19 0,17 % German 10y Bund EUR ,00 0,39 % German 5y Bobl EUR ,00 0,04 % German 2y Schatz EUR ,00 0,14 % German 30y Buxl EUR ,00 0,01 % UK Long Gilt GBP ,50 0,32 % Short Sterling 3m GBP ,24 0,16 % US 5y T-Note USD ,51-0,03 % Gold USD ,59-0,03 % Goldman Sachs Index USD ,58 0,25 % H-Shares Index HKD ,06 0,00 % Copper COMEX USD ,06 0,09 % NY Harbor ULSD USD ,95 0,08 % VUOSIKATSAUS

18 ESTLANDER & PARTNERS FREEDOM Hang Seng Index HKD ,49 0,03 % FTSE MIB Index EUR ,00-0,07 % Euroyen 3m JPY 9 0,00 0,00 % Japanese 10y Bond JPY ,65 0,14 % JPY/USD CME USD ,44-0,03 % Coffee ICE USD ,49 0,03 % FTSE KLC Index MYR ,62 0,00 % Crude Palm Oil MYR ,60 0,02 % USD/SEK ICE SEK ,07 0,00 % CHF/JPY ICE JPY ,45-0,01 % Lumber USD ,71 0,00 % Live Cattle USD ,87-0,03 % Cocoa Liffe GBP ,20 0,11 % Brent Crude Oil USD ,88 0,16 % Gas Oil USD ,97 0,30 % Lean Hogs USD ,90 0,04 % Coffee Liffe USD ,83 0,13 % Aluminium LME USD ,89 0,04 % Copper LME USD ,25-0,02 % IBEX-35 Stock Index EUR ,00-0,06 % Nickel LME USD ,66-0,01 % MXN/USD CME USD ,42 0,29 % Lead LME USD ,66 0,04 % Tin LME USD ,56-0,05 % Zinc LME USD ,45-0,01 % New Zealand 90d Bill NZD ,56 0,00 % NZD/USD CME USD ,03 0,00 % Natural Gas USD ,01 0,09 % NASDAQ E-Mini USD ,99 0,00 % USD/NOK ICE NOK ,32 0,03 % Orange Juice USD ,82 0,01 % OMX-S30 Index SEK ,95 0,00 % Palladium USD ,69 0,03 % RBOB Petroleum USD ,27 0,10 % Rapeseed / Canola CAD ,92 0,08 % EUR/JPY CME JPY ,67-0,02 % Soybeans USD ,50 0,00 % Sugar #11 USD ,10 0,24 % CHF/USD CME USD ,33 0,14 % Silver USD ,54-0,01 % S&P CNX Nifty Index USD ,16 0,00 % Soybean Meal USD ,51-0,08 % GBP/CHF ICE CHF ,21 0,01 % MSCI Singapore Stock Index Nikkei 225 Stock Index MSCI Taiwan Stock Index S&P Canada 60 Index SGD 1 324,61 0,00 % JPY ,00-0,07 % USD 5 652,84 0,00 % CAD ,30-0,20 % GBP/JPY ICE JPY 1-51,70 0,00 % US 2y T-Note USD ,87 0,00 % US 10y T-Note USD ,07 0,00 % EUR/USD CME USD ,40 0,06 % US 30y T-Bond USD ,25 0,12 % Wheat USD ,91 0,00 % Volatility Index (VIX) ASX SPI 200 Index USD ,62-0,04 % AUD ,70 0,00 % Australian 90d Bill AUD ,40 0,02 % Australian 10y T-Bond AUD ,46 0,10 % Australian 3y Bond AUD ,84 0,00 % USD/ZAR ICE ZAR 3-389,35 0,00 % Aluminium Forward USD ,80 0,16 % Copper Forward USD ,79 0,11 % Nickel Forward USD ,51 0,06 % Lead Forward USD ,54 0,37 % Tin Forward USD ,04-0,01 % Zinc USD ,19-0,09 % Forwardit USD/BRL BRL ,57-0,01 % USD/CZK CZK ,92 0,09 % USD/HUF HUF ,65-0,02 % USD/INR INR ,40-0,16 % USD/KRW KRW ,24-0,01 % USD/PLN PLN ,98 0,02 % USD/RUB RUB ,41-0,03 % USD/SGD SGD ,94 0,00 % USD/TRY TRY ,82-0,07 % USD/TWD TWD ,86 0,01 % Sijoitukset yhteensä Kassa ja muut varat ,62 4,53 % ,86 95,47 % Rahaston arvo ,48 100,00 % 18 VUOSIKATSAUS 2014

19 5. Rahaston avaava tase , ,61 Rahasto-osuuksien merkintä , ,62 Rahasto-osuuksien lunastus , ,96 Tuotonjako (E-osuudet) , ,22 Tilikauden voitto/tappio , ,47 Rahaston lopputase , ,58 Liikkeessä olevat rahastoosuudet A-osuudet 9 524, ,98 B-osuudet , ,12 C-osuudet 9 865, ,66 D-osuudet , ,62 E-osuudet , ,36 Rahasto-osuuksien arvo A-osuudet 1 001,71 903,01 B-osuudet 1 023,57 918,11 C-osuudet 1 054,98 939,68 D-osuudet 1 068,73 949,08 E-osuudet* 811,82 762,68 *E-osuudet laskettiin liikkeelle alkaen VUOSIKATSAUS

20 ESTLANDER & PARTNERS PRESTO Tulosanalyysi Oikeastaan koko vuoden ajan markkinatilanne korkoinstrumenteissa oli rahastolle suotuisa. Erityisesti Saksan obligaatiomarkkina toi positiivista tuottoa. Valuutta-segmentti tarjosi jakautuneesti vuoden aikana ensin negatiivista tuottoa ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta toisella vuosipuoliskolla valuuttamarkkinoiden tuotto saatiin käännettyä ja koko vuoden tulos jäikin jonkin verran positiiviseksi. Heikoimmat segmentit rahastolle olivat hyödyke- ja osakepuolella, joissa erityisesti jalometalli-markkinat olivat rahastolle erityisen vaikeita. Koko vuoden tulos rahastolle oli -6.1 % (C-osuudet). Rahaston riskitaso Rahaston riskitaso yhden päivän Value-at-Risk (95 %) -luvulla mitattuna oli vuoden 2014 aikana 0,4 % ja 2,9 % välillä keskiarvon ollessa 1,3 %. Annualisoitu volatiliteetti samalla jaksolla, mitattuna päivittäisillä tuotoilla, oli 14,4 %. Yhteenvetona voidaan todeta, että katsauskauden aikana rahaston riskialtistus on ollut linjassa rahastolle sallitun riskimandaatin kanssa. Kuviossa 6 on vertailtu todellisia päivittäisiä tuottoja ja päivittäisiä VaR(95) estimaatteja. VaR-käyrän yllä olevien pisteiden määrä sijoittuu odotetun intervallin sisälle 95 %:n konfidenssilla. VaR-luku on siis ollut hyvä arvio rahaston päivittäisen riskille altistetulle arvolle. Myös toteutuneet tuotot ovat olleet linjassa rahastolle sallitun riskitason kanssa. Taulukko 5. Rahaston arvioitu riskitaso päivittäisen Value at Risk (95 %) -luvun mukaan Kuvio 5. Rahaston VaR(95) ja sen jakautuminen eri markkinasektoreille Yhden päivän Value-at-Risk (95 %) Keskiarvo Minimi Maksimi VaR: 1-3/2014 1,5 % 0,5 % 2,9 % 1,0 % VaR: 4-6/2014 1,6 % 1,0 % 2,7 % VaR: 7-9/2014 1,3 % 0,4 % 2,4 % VaR: 10-12/2014 1,0 % 0,4 % 2,5 % VaR: ,0 % VaR(95) 0,5 % 0,0 % Katsauskauden lopussa VaR(95) oli 1,0 %. Tämä aktiivisista positioista aiheutunut riski koostui korkosektorin (n. 18 %), osakesektorin (n. 27 %), valuuttasektorin (n. 15 %) ja raakaainesektorin riskeistä (n. 40 %). Rahaston riskialtistusta ja riskien jakautumista eri markkinasektoreille kuvataan Kuviossa 5. eri markkinasektoreiden yhteenlaskettu riskialtistus ei täysin vastaa salkun kokonaisriskiä eri markkinasektoreiden välisten korrelaatioiden vuoksi. Salkku Valuutat Korkoinstrumentit Osakkeet Hyödykeet 20 VUOSIKATSAUS 2014

VUOSIKATSAUS 2015 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

VUOSIKATSAUS 2015 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO VUOSIKATSAUS 2015 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO SISÄLLYSLUETTELO SALKUNHOITAJAN VUOSIKATSAUS 1 MARKKINAKATSAUS 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 ESTLANDER & PARTNERS

Lisätiedot

PUOLIVUOTISKATSAUS 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

PUOLIVUOTISKATSAUS 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO PUOLIVUOTISKATSAUS 2016 ESTLANDER & PARTNERS COMMODITY, DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO PUOLIVUOTISKATSAUS 2016 Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, 65100 Vaasa Y-tunnus 1830022-0 MARKKINAKATSAUS

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Aasiassa kurssikehitys oli elokuussa hyvin epäyhtenäistä, kun Kaakkois-Aasian maiden pörssit jatkoivat kiihtyvällä vauhdilla laskujaan, eikä kyseisten maiden heikkenevät valuutat auttaneet tilannetta.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 KPMG Oy Ab Lrnrlankatu 26 C 20lOO TUEKU Puhelrn 02O 760 3000 Faksr 020 760 3061 TILINTARKASTUSKERTOMUS Liedon

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2005

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2005 Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2005 joulukuu 2005 marraskuu 2005 lokakuu 2005 syyskuu 2005 elokuu 2005 heinäkuu 2005 (muutos 15.7.2005) kesäkuu 2005 (muutoksia 13.6.2005, 20.6.2005,

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Cleantech Invest Oyj

Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2005438-0 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot