JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA. Päällystysurakan urakkaohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA. Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA Päällystysurakan urakkaohjelma

2 2(30) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO, URAKAN LAAJUUS JA OHJELMOINTI OHJELMOINTI SUORITUSVASTUUN LAAJUUS MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS SIVUVELVOLLISUUDET URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA HANKINNAT YHTEISET TYÖT ASFALTTIPÄÄLLYSTETYÖT ALUSTA- JA ESITYÖT KALUSTOVAATIMUKSET URAKKARAJAT URAKKAAN KUULUMATTOMAT TYÖT JA HANKINNAT SIVUVELVOLLISUUDET URAKOITSIJAN TYÖNANTAJA-ASEMASTA JOHTUVAT VELVOLLISUUDET (LAKI TILAAJAN SELVITYSVELVOLLISUUDESTA JA VASTUUSTA ULKOPUOLISTA TYÖVOIMAA KÄYTETTÄESSÄ, 1233/2006) TYÖMAAPALVELUT TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT URAKKA-AIKA JA VIIVÄSTYSSAKOT... 15

3 3(30) 6.1 URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA TÖIDEN ALOITUS JA TÖISTÄ TIEDOTTAMINEN VÄLITAVOITTEET VIIVÄSTYSSAKKO YKSITTÄISEN KOHTEEN VIIVÄSTYSSAKKO MUUT SANKTIOT VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET TAKUUAIKA JA VAKUUDET VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUTUKSET TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN URAKKAHINNAN MAKSAMINEN ENNAKKO MAKSUSUORITUKSET HINTASIDONNAISUUDET KUSTANNUSINDEKSI YKSIKKÖHINTOJEN MUUNNOKSET / MUUTOKSET POIKKEAVAN TYÖAJAN KOROTUS PIENTEN TYÖKOHTEIDEN KOROTUS TYÖMÄÄRIEN MITTAUS JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET JA VIIKKOPALAVERIT TYÖMAAPÄIVÄKIRJA AUDITOINTI KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS VASTAANOTTOTARKASTUS... 25

4 4(30) 10.7 TAKUUTARKASTUS LAADUNVARMISTUS LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET TILAAJAN LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS LAATUSUUNNITELMA ENNAKKOKOKEET TYÖNAIKAINEN LAADUN SEURANTA VALMIIN PÄÄLLYSTEEN TUTKIMINEN LAATUDOKUMENTTIEN KOKOAMINEN SOPIMUKSEN PURKAMINEN RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET... 29

5 5(30) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA Rakennuttajina ovat Jyväskylän kaupunki ja. Urakasta tehdään yksi sopimus, jonka kaikki sopimusosapuolet allekirjoittavat. Rakennuttajan edustajina, tilaajina toimivat Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelujen yhdyskuntatekniikan vastuualue ja. 1.3 RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO, URAKAN LAAJUUS JA OHJELMOINTI Ohjelmointi Rakennuskohteina ovat eri puolilla Jyväskylän kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut ja muut liikenne- ja piha-alueet. Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka, joka sisältää vuosien 2012 ja 2013 päällystystyöt yksikköhintalomakkeiden mukaisesti. Vuoden 2012 alustava työmäärä on esitetty määrä- ja yksikköhintaluettelossa. Vuoden 2013 urakkaan on käytettävissä vastaava rahoitus kuin vuonna Tilaaja antaa urakoitsijalle mahdollisuuden esittää tarjous jatkosopimukseksi vuosien 2014 ja 2015 päällystystöistä. Optioiden osalta urakoitsijan tulee toimittaa kaksi erillistä tarjousta tilaajalle vuoden 2013 marraskuun loppuun mennessä. Toisessa tarjouksessa urakoitsija esittää tarjouksen vuoden 2014 ja toisessa vuosien 2014 ja 2015 päällystystöistä. Tilaajalla on oikeus hyväksyä haluamansa vaihtoehto edellä mainituista tarjouksista tai hylätä molemmat urakoitsijan tekemät tarjoukset. Mikäli tilaaja hyväksyy marraskuussa 2013 ainoastaan vuoden 2014 jatkosopimuksen, voi urakoitsija esittää marraskuussa 2014 tarjouksen vuoden 2015 töistä. Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä urakoitsijan tekemä tarjoukset. Urakoitsija tekee pyydettäessä tilaajalle esityksen Jyväskylän kaupungin uudelleenpäällystysohjelmaksi (kohteet, menetelmät, massatyypit) vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Vuoden 2012 uudelleenpäällystysohjelman laatii kuitenkin tilaaja. Kaikki urakoitsijan ohjelmointia varten tekemät/teettämät kuntomittaukset ja selvitykset tuloksineen ovat tilaajan omaisuutta ja jäävät tilaajalle sopimuksen päättyessä. Myös kaikki tutkimusten aikana syntyvä aineisto mm. valokuvat luovutetaan tilaajalle. Urakoitsija luovuttaa ohjelman laatimiseen liittyvät tiedot ja aineistot tilaajalle aina pyydettäessä ja sähköisessä muodossa.

6 6(30) Ohjelmoinnista maksetaan erillinen korvaus tarjouslomakkeessa annettavan hinnan mukaisesti kerran päällystyskaudessa, kun tarvittavat kuntomittaukset ja päällystevaurioinventointi sekä ohjelmointi on tehty ja hyväksytty. Ohjelmoinnin lähtökohtana on ajoitus tasaisesti päällystyskaudelle. Tilaaja määrittelee joidenkin kohteiden päällystysajankohdan. Lisäksi ohjelmoinnissa huomioidaan tilaajan käytössä oleva rahoitus ja uudelleenpäällystyskohteiden sijoittaminen alkukesään sekä pienten ennakoimattomien töiden sijoittaminen päällystysohjelmaan. Ohjelmoinnin periaatteet (mm. ohjelmointiin kuuluvat väylät) ja yksityiskohdat sovitaan erikseen ennen ohjelmoinnin käynnistämistä. Päällystysohjelman hyväksyy aina tilaaja. Mikäli tilaaja tekee ohjelmoinnin, vuosittaiset työkohdeluettelot (päällystyskauden alustavat työkohdeluettelot) toimitetaan urakoitsijalle keväällä ennen päällyskauden alkua. Työkohdeluetteloon tulevat aikataulutarkennukset, muutokset ja lisäykset sovitaan kunkin kauden aikana pidettävissä työmaakokouksissa ja viikkopalavereissa. 2. SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 MAKSUPERUSTE Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 2.2 URAKKASUHTEET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsijan tulee sitoutua siihen, että osa töistä voidaan alistaa alistetuksi sivu-urakaksi tilaajan teettämiin muihin urakoihin. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE 98 1 :n mukainen. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan sivuvelvollisuudet ovat YSE 98 mukaiset siltä osin, kuin urakkaasiakirjoissa ei ole muuta sanottu.

7 7(30) 3.3 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Yhteiset työt Urakkaan kuuluvat päällystys- ja jyrsintätyöt kohdan 1.3 mukaisesti. Määrä- ja yksikköhintaluetteloissa ilmoitetut pinta-alat, tonnimäärät, kappalemäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruusluokan. Päällystetyypistä riippumatta urakoitsija laatii tai laadituttaa ehdotuksen suhteituksesta sekä sideaine- ja täytejauhepitoisuudesta (mahdolliset lisäaineet mukaan lukien) sen mukaan, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa sanotaan. Suhteitusehdotus tulee hyväksyttää tilaajalla. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana. Yhteisiin töihin kuuluvat työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla (Yleisohje: Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla, päivitetty versio kyseisestä ohjeesta otetaan käyttöön heti sen ilmestymisen jälkeen). Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tilaajalla tai alueen haltijalla, ellei työtä suoriteta Jyväskylän kaupungin hallinnoimalla alueella sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja pelastusviranomaisille sekä tarvittaessa joukkoliikenteestä vastaaville tahoille. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin päällystys- ja muiden töiden yksikköhintoihin. Jokainen massakuorma punnitaan ja kuormien lämpötila mitataan levittimestä. Tiedot kirjataan ylös urakoitsijan toimesta ja kustannuksella ja luovutetaan tilaajalle aina sähköpostitse viimeistään työmaakokousta edeltävänä päivänä. Porareikien täytön tekee näytteiden ottaja kustannuksellaan. Reiät on täytettävä välittömästi näytteen ottamisen jälkeen. Asfalttirouheen tai -murskeen käytöstä massan valmistukseen on aina sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Kun tilaajan asfalttirouhetta tai vanhan asfaltin murskauksessa saatua asfalttimursketta käytetään asfalttimassan valmistukseen, siitä otetaan tilaajan kustannuksella satunnaisnäytteitä ennen massan valmistukseen ryhtymistä Asfalttipäällystetyöt Päällysteiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raaka-ainehankintoineen, kuljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiiksi päällysteeksi

8 8(30) sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet. Päällysteiden yksikköhintoihin on sisällytettävä mm. seuraavat aputyöt: sidotun alustan puhdistus ja kuivaus lukuun ottamatta koneellista alkupuhdistusta työaikaiset suunnitelmat mukaan lukien liikenteenohjaukseen tarvittavat suunnitelmat työssä syntyvien jätteiden poisto välittömästi työn jälkeen (vuorokauden kuluessa) sitomattomilla alustoilla tilaajan toimesta sahatun tai leikatun lähtösauman asfalttikappaleiden (lähtösauman suojaus) poistaminen ja poisvienti sekä tarvittaessa liikennettä vasten jäävien saumojen tilapäinen loivennus mahdollisten paljaiden sideainepintojen karkeutus jyrsintäsaumojen liuostus valmiit saumat liuostetaan päällystämisen jälkeen sekä pituus- että poikkisuunnissa päältäpäin noin 20 cm:n leveydeltä liimaaineella ja kuivalla kivituhkalla tai hiekalla. Liima-aineena on käytettävä bitumiliuosta BL 0. Tilaajan kanssa erikseen sovittaessa voidaan pituussuuntaiset saumat jättää liuostamatta. Päällystystöiden yksikköhintoina käytetään määrä- ja yksikköhintalomakkeelle urakoitsijan tarjoamia päällystetyyppikohtaisia yksikköhintoja. Hintoja korjataan sovitusta suhteituksen muutoksesta johtuvien materiaalimäärien muutoksella määrä- ja yksikköhintalomakkeella tarjottujen muutoshintojen mukaisesti. Asfalttimassojen yksikköhintojen tulee perustua määrä- ja yksikköhintaluettelon laatuvaatimusluokkiin sekä ohjeellisiin sideaine- sekä erikseen lisättäviin täyteaine- ja lisäainepitoisuuksiin. Asfalttimassoissa sideaineena tulee käyttää bitumia B70/100. Urakoitsija osoittaa käyttämänsä sideaineen laadun CE- merkinnällä. Urakoitsija osoittaa käyttämänsä kiviaineksen laadun Asfalttinormien mukaisesti CE- merkinnällä. Otettaessa massaa kuljetukseen varastosiilosta jokainen massakuorma punnitaan urakoitsijan toimesta ja kustannuksella Alusta- ja esityöt Seuraavat työt, jotka eivät sisälly päällysteen yksikköhintoihin, suoritetaan erikseen sovituilla yksikköhinnoilla.

9 9(30) Sitomaton alusta Tilaaja suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen täysin valmiiksi ja suorittaa kaivon kansien ja sulkujen säädön murskepinnan tasoon sekä lähtösaumojen leikkauksen. Sidottu alusta Urakkaan kuuluvat sidotun alustan liimaus-, tasaus- ja jyrsintätyöt. Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja poisajo tilaajan osoittamaan paikkaan (15 km:iin saakka, ylimenevistä kilometreistä maksetaan erillinen kilometrikorvaus), liikennettä haittaavien jyrsintäsaumojen loivennus sekä työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintoihin. Jyrsinnän tarjottavat yksikköhinnat perustuvat alla oleviin poikkileikkausvaihtoehtoihin. tasausjyrsintä laatikkojyrsintä reunajyrsintä. Jyrsintäsyvyydet vaihtelevat kohteittain tapauskohtaisesti ja ovat keskimäärin tasausjyrsintätyössä n mm ja laatikko- ja reunajyrsintätyössä n. 30 mm. Jyrsintätyöt sisältävät sekä pituussuuntaisia että poikittaissuuntaisia epätasaisuuksien tasaamisia. Lähtösaumajyrsintä (kuuluu pintauksissa massanhintaan) tehdään siten, että sauma on vähintään 50 mm syvä ja nollautuu 6-8 m matkalla. Kaivojen ja kansistojen laskemisesta jyrsintätyön ajaksi ja nostamisesta sekä ympäryksen paikkauksesta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta. Jyrsintä ja päällystystyöt on ajoitettava siten, että jyrsitty alue päällystetään välittömästi jyrsinnän suorittamisen jälkeen (vuorokauden kuluessa). Jos lähtösaumat on loivennettu, päällystystyö on tehtävä viiden vuorokauden kuluessa. Kaikki ajosuuntaan nähden poikittaiset tai vinottaiset saumat on loivennettava. Urakoitsijalle kuuluu mahdollisten reikien paikkaus ennen päällystystyötä. Ajosuuntaan nähden poikittaiset tai vinottaiset jyrsinsaumat ja kansistot on aina merkattava huomiomaalilla. Reunajyrsintäkohteissa lähtösaumojen, risteysalueiden ja liittymien jyrsinnät tehdään reunajyrsintöjen yksikköhinnoin. Maksuperusteena on koko jyrsityn alueen pinta-alan kokoluokan mukainen reunajyrsinnän yksikköhinta. Reunajyrsintä on ulotettava vähintään viiden senttimetrin etäisyydelle reunakivestä tms. Lähtösaumojen jyrsinnän yksikköhintaa käytetään ainoastaan kohteissa, joihin tehdään vain ainoastaan lähtösaumojen jyrsinnät. Pintaus- ja uudisrakennuskohteissa sekä jyrsintätöissä lopullinen pinta-ala pyöristetään täysiksi neliömetreiksi.

10 10(30) Alustan liimauksen liima-aineena käytetään bitumiemulsiota BE-L ja keskimääräinen menekki on 0,3 kg/m 2. Sidotun alustan tasausmassa sovitaan erikseen kohdekohtaisesti. Muut työt Urakkaan kuuluu seuraavien valmistelu- ja erikoistöiden suoritus, joista maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta (hinta sisältää kaikki kustannukset): kelluvien kansistojen säätötyöt (kaivot ja sulut) päällystettävällä alueella asfalttireunalistojen ja kourujen rakentaminen saumanauhojen hankinta ja asennus reikien paikkaukset. Reikien paikkaukset on tehtävä I - ja II -luokan kaduilla kahden vuorokauden kuluessa ja kevyenliikenteen väylillä sekä III luokan kaduilla yhden viikon kuluessa tilaajan ilmoituksesta. Yksikköhintoina käytetään määrä- ja yksikköhintalomakkeilla tarjottuja yksikköhintoja Kalustovaatimukset Urakkarajat Urakassa käytettävän kuljetuskaluston tulee olla tyypiltään sellaista, että asfalttimassa ei lajitu kuljetuksen aikana (puolipyöreät lavat). Tilaaja voi sallia työselostuksessa ilmenevään lavanmuotovaatimukseen poikkeuksen. Asfalttimassojen valmistukseen käytetään annosperiaatteella toimivaa asfalttiasemaa, jonka annoskoko on vähintään 2 tonnia. Massaa valmistettaessa siinä käytettäville kiviaineslajikkeille tulee olla omat kylmäsyöttösiilonsa. Sideaineitten varastosäiliöt on merkittävä selvästi ja niissä tulee olla lämpömittarit. Massan valmistuksessa käytettävät raaka-aineet annostellaan punnitsemalla, lukuun ottamatta sekoittajaan syötettäviä käyttöpakkauksia. Asfalttiaseman toimintaa täytyy voida ohjata ja valvoa automaattisesti. Mikäli urakassa käytetään massan valmistukseen tilaajan raaka-aineita, ei urakoitsija saa käyttää niitä muille tilaajille tehtäviin töihin.

11 11(30) Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Tilaaja voi teettää muun urakan osana tämän urakkaohjelman mukaisia töitä myös muilla urakoitsijoilla. Tilaaja voi urakan aikana kilpailuttaa erikseen hiljaiset päällysteet tai muita päällystetyyppejä, jotka eivät kuulu tähän urakkaan sekä joitakin kohteita toimivuusvastuu-urakkana. 3.4 SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98 2 ). Urakoitsijan edustaja suorittaa työmäärien mittauksen kaikissa kohteissa välittömästi työn suorittamisen jälkeen. Tilaajan edustaja (voi olla myös ulkopuolinen valvoja) on halutessaan mukana mittauksen suorittamisessa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa, joka luovutetaan tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen laskutusta Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä vuosittain ennen päällystyskauden alkua. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset kuin laki edellyttää ja mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Pääurakoitsijan / päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työturvallisuuslain 52 a mukainen valokuvalla varustettu kulkulupa, johon on viimeistään alkaen merkitty myös veronumero. Pääurakoitsijan / päätoteuttajan on pidettävä luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä heidän suorittamistaan Tie-/katuturva sekä tulityökursseista.

12 12(30) 3.5 TYÖMAAPALVELUT Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet ja hankkii tarvittaessa viranomaisluvat. Mikäli työn suorittamista varten tarvitsee tehdä meluilmoitus, vastaa ilmoituksen tekemisestä urakoitsija. Katutyöilmoituksen tekemisestä ja kustannuksista vastaavat kuitenkin tilaajat. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Urakoitsijan tulee noudattaa lupaehtoja. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Vastuu liikennejärjestelyistä ja turvallisuuteen vaikuttavista asioista päättyy kuitenkin vasta, kun työ on maastossa tarkastettu yhdessä tilaajan edustajan kanssa. Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. Urakoitsijan tulee hankkia urakassa tarvittava asemapaikka ja hoitaa lupa- ja ilmoitusasiat. Urakoitsija on velvollinen niiltä osin, joilta työmaa-alue on luovutettu urakoitsijan käyttöön, huolehtimaan tilaajan hyväksymällä tavalla päällystystyön takia tarvittavista liikennejärjestelyistä ja liikenneturvallisuudesta asettamalla määräysten mukaisia liikennemerkkejä, puomeja, varoitusvilkkuja yms. Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla tieosalla ja/tai jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä tai toimenpiteistä sekä kunnossapidon laiminlyönneistä. Urakoitsijan tehtäviin kuuluu mm. liikenteen ohjaus työmaa-alueilla ja niiden läheisyydessä liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla, päällystystyön etenemisen mukaan muutettavien liikennemerkkien siirto, ajokaistan liikenteeltä sulkemisen takia tarvittavien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden sijoittaminen ja siirto sekä katualueen liikennemerkkien tilapäinen peittäminen työn / liikenteen ohjauksen ajaksi. Keskeytysten sattuessa liikennettä tarpeettomasti rajoittavat liikennemerkit ja sulkulaitteet on poistettava varsinkin viikonlopuksi ja juhlapyhien ajaksi. Samoin on keskeytysten ajaksi siirrettävä työkoneet ja laitteet sellaisiin paikkoihin, etteivät ne rajoita ja vaaranna liikennettä. Vastuu yksittäisen työkohteen liikenneturvallisuudesta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa ko. työkohteessa tai alkukatselmuspöytäkirjassa sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy työkohteen mittausta tai yhteisesti kirjallisesti todettua valmistumispäivää seuraavana työpäivänä edellyttäen, että urakoitsija on asiamukaisesti huolehtinut alueen siivouksesta ja liikennejärjestelyjen palauttamisesta. Työmaalla on aina oltava sellainen urakoitsijan nimeämä henkilö, joka huolehtii ja vastaa tien liikennekelpoisuudesta, liikennejärjestelyistä ja liikennemerkeistä. Jos urakoitsija ei hoida liikennejärjestelyihin kuuluvia tehtäviä, on tilaajalla oikeus teettää niitä urakoitsijan kustannuksella välittömästi puutteen havaittuaan. Urakoitsijan työnjohdon tai muun työstä vastaavan henkilön pätevyysvaa-

13 13(30) timuksena on tieturva II-koulutuksen tai vastaavan liikenteelle vaarallisen työn työturvallisuuskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Työntekijöillä tulee olla tieturva I tai vastaavan koulutuksen pätevyys. Urakoitsijan on erityisesti kiinnitettävä huomiota liikennejärjestelyissä siihen, ettei liikennettä päästetä päällystetylle pinnalle ennen kuin se on jäähtynyt riittävästi. Erityiskohteiden liikennejärjestelyratkaisuista sovitaan tilaajan kanssa ennen työn aloitusta. 3.6 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti työskentele tilaajan omajohtoista työvoimaa tai tilaajan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen täysin valmiiksi ja suorittaa kaivon kansien ja sulkujen säädön murskepinnan tasoon sekä lähtösaumojen leikkauksen. Tilaaja toteuttaa kustannuksellaan tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt (kiertotiet, bussireittien järjestelyt, sulkemiset, yksisuuntaistamiset). Mikäli liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa/toteutetaan olemassa väylien kautta liikenteenohjauslaitteilla ja liikennemerkeillä, kaikista kustannuksista vastaa urakoitsija. Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siirron päällystettävältä katualueelta ja siirtoon liittyvien betonijalustaisten informaatiotaulujen pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde). Asfalttirouhe ajetaan tilaajan osoittamaan paikkaan. Tarvittaessa, mikäli kuljetusmatka on yli 15 km, kuljetuksesta maksetaan korvaus yksikköhintaluettelon mukaisesti. Tilaaja suorittaa rakennuskohteissa urakka-aikana seuraavia töitä: tarvittaessa vanhan päällysteen koneellisen puhdistuksen korkeus- ja sijaintimerkinnät sitomattoman alustan viimeistely- ja tasaustöitä reunakivien ja päällystekivien asennustöitä tilaaja rakentaa ja viimeistelee pääsääntöisesti kantavan kerroksen sitomattoman osan.

14 14(30) Tilaaja ilmoittaa tiedossaan olevat urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat, jotka voivat rajoittaa tai haitata urakan toteutusta. Tästä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta ei urakoitsija ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta. Tilaajalla on oikeus ottaa ja tutkituttaa halutessaan näyte (3 kg) kustakin sideaineen lajista. Näyte suljetaan astiaan ilmatiiviisti ja lähetetään kohdetietoineen laboratorioon tavanomaisia normimääräyksiä varten. Jos sideaineen laadusta on luotettava (tarpeeksi tuore) muu selvitys, näytetutkimuksista voidaan luopua. Alle massatonnin sideainelajeista tehdään näytetutkimus kuitenkin vain siinä tapauksessa, että on aihetta epäillä sideaineen poikkeavan laatuvaatimuksista. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma liitteineen f) työturvallisuusasiakirja g) PANK ry:n Asfalttiurakan asiakirjat 2005, arvonmuutosperusteet h) Infra 2006 Määrämittausohje i) tarjous liitteineen. B TEKNISET ASIAKIRJAT j) päällystystöiden työkohtainen työselostus ja laatuvaatimukset k) PANK ry:n Asfalttiurakan asiakirjat 2005, yleinen työselostus l) Asfalttinormit 2011 m) Infra RYL 2010 n) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla (tai julkaisun uudempi versio, mikäli se ilmestyy urakkasopimuksen voimassaoloaikana) o) piirustukset. Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä.

15 15(30) Lisäksi työssä on noudatettava päällystettävien katujen vahvistettuja suunnitelmia, urakkaan kuuluvia töitä koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, ympäristönsuojelua koskevia ohjeita sekä työtä varten myönnetyissä luvissa noudatettavaksi asetettuja ehtoja. 6. URAKKA-AIKA JA VIIVÄSTYSSAKOT 6.1 URAKKA-AIKA Suoritusaika Urakan vuotuinen suoritusaika on Marras- tai joulukuussa tehdään kuitenkin urakkaan kuuluvia töitä vain urakoitsijan kanssa asiasta etukäteen sopimalla. Urakoitsijalle marras-joulukuun töistä aiheutuvat lisäkustannukset maksaa tilaaja. Tilaajan pintaustyöt painottuvat urakka-ajan alkuun touko-kesäkuulle ja muut työt tasaisesti koko urakka-ajalle lokakuun loppuun saakka. Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloin kuin arkisin välisenä aikana. Keskusta-alueilla ja pääväylillä töiden suorittamisajankohta on sovittava aina etukäteen tilaajan kanssa Töiden aloitus ja töistä tiedottaminen Välitavoitteet Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja aloituskokous pidetty. Ensimmäistä vuotta seuraavien vuosien työt voidaan aloittaa, kun kutakin vuotta koskeva aloituskokous on pidetty. Säännöllisesti pidettävissä työmaakokouksissa tarkennetaan työohjelma seuraavaan kokoukseen saakka. Kutakin viikkoa koskeva tarkempi, sitova työohjelma, vahvistetaan edellisen viikon torstaina pidettävässä viikkopalaverissa. Urakoitsijan tulee antaa tarkennettu työaikataulu tilaajan viikkopalaverissa antamista töistä päällystys- ja jyrsintätyötä edeltävän viikon perjantaina klo mennessä. Tilaaja siirtää työaikataulun nettisivuilleen edeltävän viikon perjantaina Urakoitsijan on aloitettava työt vahvistetun työohjelman mukaisesti ja suoritettava ne yhtäjaksoisesti ja viipymättä valmiiksi. Merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttavista töistä tiedotetaan yhteistyössä. Tilaaja vastaa tiedotteen laatimisesta ja jakelusta. Urakoitsija vastaa lisätietojen antamisesta ja tiedotteen karttamateriaalin toimittamisesta tilaajalle. Työt on suoritettava tilaajan määrittelemää työjärjestystä noudattaen.

16 16(30) Mikäli urakoitsija ei, päällystyskelpoisista kohteista huolimatta, suoriudu työmaakokouksessa ja/tai viikkopalaverissa sovitusta työohjelmasta, kirjallisen huomautuksen jälkeenkään, on rakennuttajalla oikeus teettää kohteet muilla urakoitsijoilla ja periä näin aiheutuneet lisäkustannukset alkuperäiseltä urakoitsijalta. 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,05 % arvonlisäverottomasta lopullisesta vuotuisesta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä Yksittäisen kohteen viivästyssakko Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työmaakokouksessa, viikkopalaverissa tai alkukatselmuspöytäkirjassa sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästyssakkona /työkohde/alkava viikko. Yksittäisen työkohteen viivästyssakolle ei aseteta ylärajaa, eikä sen osalta peritty sakko vähennä koko urakan osalta perittävää viivästyssakkoa. Jos töiden aloitus siirtyy sovitusta alkamisajankohdasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus periä korvaus ylimääräisistä valvonta- ja kunnossapitokuluista. Mikäli työn viivästyminen aiheuttaa muiden urakoiden tai työvaiheiden viivästymistä, on urakoitsija velvollinen korvaamaan aiheutuneet kustannukset. Vastaavasti urakoitsijalla on ylimääräisten kulujensa perimisoikeus tilaajalta, jos aloitus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä. Töiden aloitukseksi katsotaan se ajankohta, jolloin massan levitystyö on alkanut normaalilla teholla. Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä viiden vuorokauden tai työmaakokouksessa/viikkopalaverissa sovitun ajan kuluessa jyrsintätyön valmistumisesta, peritään viivästyssakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta 500. Tässä tarkoitettu jyrsintätyö ei koske hienojyrsintäkohteita. Urakoitsija on velvollinen laatusuunnitelmansa mukaisesti dokumentein osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää poikkeamaraportilla, joka toimitetaan tilaajalle sen päivän kuluessa kuin laadun alitus tai poikkeama havaitaan. Säätilan aiheuttamista muutoksista viikkoohjelmaan on sovittava tilaajan kanssa.

17 17(30) 6.3 Muut sanktiot Laatupoikkeamista voidaan määrätä seuraavat sanktiot: kirjallinen muistutus rahallinen rangaistus eli sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) urakoitsijan edustajan vaihto. Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan tai työvuoroilmoitukseen tai työmaakokouspöytäkirjaan tai viikkopalaverin pöytäkirjaan tai voidaan antaa erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla ja käsitellään aina työmaakokouksessa. Rahallinen rangaistus eli sakko Yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat urakkakohtaisesti aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon: laadunvalvontaan liittyvien mittausten ym. toimien laiminlyönti euroa ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit euroa tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaitut laadunalitukset, joita ei ole kohdan mukaisesti osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportilla euroa reikien paikkausajan ylitys euroa työssä syntyneiden jätteiden poiston laiminlyönti euroa viisteiden tekemisen laiminlyönti euroa muu poikkeama urakkaohjelmassa esitettyihin seikkoihin euroa. Seuraavat laatupoikkeamat aiheuttavat sakon suoraan, ilman kirjallista muistutusta laatupoikkeamaan ei ole reagoitu tai työtä tehdään laatusuunnitelman vastaisesti euroa urakoitsijan laatujärjestelmän mukaisessa asiakirjassa, esimerkiksi laaturaportissa tai päiväkirjoissa todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja euroa. Tilaajalla on tässä tilanteessa oikeus määrätä välittömästi urakoitsijalle em. sakko sekä oikeus vaatia urakoitsijan edustaja vaihdettavaksi. liikennejärjestelyihin, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät puutteet; tietyömaasta varoittavien merkkien puuttuminen tai nopeusrajoitusta ei ole alennettu teillä, jossa rajoitus on yli 60 km/h tai varoitusvaatetusta ei käytetä euroa / kaikki muut puutteet ja laiminlyönnit, joita ei ole

18 18(30) mainittu edellä mm. henkilökohtaisten suojainten käytön laiminlyönti euroa. asfalttirouheen käyttäminen ilman, että asiasta on sovittu tilaajan kanssa euroa (lisäksi urakoitsija hyvittää tilaajalle rouheen käytöstä saamansa kustannushyödyn). Sakko voidaan määrätä samasta laatupoikkeamasta useampaan kertaan myös samassa työkohteessa ellei urakoitsija välittömästi huomautuksen asiasta saatuaan korjaa poikkeamaa. Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella ellei urakoitsija korjaa puutetta tilaajan edustajan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Tässä tapauksessa urakoitsijalla ei ole oikeutta vaatia korvausta aiheutuneista kustannuksista. Urakoitsijan edustaja on vaihdettava tilaajan pyytäessä, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä kirjallista muistutusta tai perittyä sakkoa yhden päällystyskauden aikana. Vaihto ei ole automaatti, vaan tilaajan harkinnanvarainen oikeus. Mikäli tilaaja sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava urakasta vastaava henkilö - urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE mom. Jos valmista saumaa ei ole liuostettu viikon sisällä päällystystyön valmistumisesta, peritään sakkoa liuostamattomista saumoista 2 euroa/metri. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Vakuudet jätetään erikseen kullekin tilaajalle Takuuaika ja vakuudet Takuuaika kunkin päällystyskauden töistä alkaa vuosittain syksyllä pidettävän päällystyskauden loppukokouksen (vastaanottotarkastus) jälkeen ja on kaksi vuotta (YSE ). Takuuajan vakuus euroa asetetaan kuitenkin vasta urakan päättymisen jälkeen ja sen on tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Vuosittainen rakennusajan vakuus on 10 % (YSE ) urakkatarjouksen mukaisesta ensimmäisen päällystyskauden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja sen tulee olla voimassa saakka. Mikäli optiot lunastetaan, jatketaan vakuuden voimassa oloa 3 kk yli urakka-ajan. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä

19 19(30) 7.2 VAKUUTUKSET b) viivästyssakon suorittamisesta c) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen d) urakka-aikana ilmenevien takuuseen kuuluvien töiden suorittamisesta (takuuajanvakuus urakan aikana). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle urakan päättymisen jälkeen, kun työ on kokonaisuudessaan otettu vastaan vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu takuuajan vakuus on asetettu mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Annettavista takuuajan vakuuksista tulee ilmetä, että ne koskevat koko urakkasopimuksen tarkoittamaa työtä muutos- ja lisätöineen. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä ettei takuun antaja vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE :n perusteella. Tilaaja ei esitä selvitystä maksuvelvollisuutensa täyttämisestä eikä aseta vakuutta Urakoitsijan vakuutukset Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa tästä työstä tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella. Työt hinnoitellaan määrä- ja yksikköhintalomakkeilla arvonlisäverottomin yksikköhinnoin. Näin hinnoiteltujen määrä- ja yksikköhintalomakkeiden mukais-

20 20(30) ten työmäärien avulla laskettu loppusumma on veroton urakkahinta. Verotonta urakkahintaa käytetään rakennusajan vakuuden ja viivästyssakon laskentaperusteena. Hinnoitellun tarjouslomakkeen määrien ja yksikköhintojen avulla lasketun loppusumman on oltava sama, kuin sitä vastaava tarjoushinta tarjouskirjeessä. Jos näin ei ole, ovat tarjouslomakkeessa ilmoitetut yksikköhinnat määrääviä ja niistä massamääriä muuttamatta laskemalla saatua loppusummaa pidetään tarjoushintana. Tarjottavien yksikköhintojen tulee perustua määrä- ja yksikköhintaluettelossa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmeneviin tietoihin. Sideaineena käytetään B 70/100. Laskennassa käytetään täytejauheena kalkkifilleriä. Täytejauhopitoisuuden laskenta-arvo AB -massoilla on 4,0 % ja SMA -massoilla 8,0 %. ABK ja PAB-O päällysteillä laskenta-arvo on 0 %. Jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia, on määräluettelon kohtiin aina merkittävä yksikköhinta. Mikäli kaikkia yksikköhintoja ei ole annettu, tarjous hylätään. 8.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Maksusuoritukset Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen määrien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Laskut osoitetaan tilaajittain seuraavilla osoitteilla: Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalvelut, yhdyskuntatekniikka, osoitteella PL 184, Basware, PL 5129, Kuopio Urakoitsija toimittaa tilaajalle jokaisesta työkohteesta erikseen mittauspöytäkirjan, jossa on mainittava mittauksen suorittajat, päivämäärä sekä aika, milloin työ on tehty ja työkohteen tarkka sijainti, nimi ja asfalttipäällysteen laatu sekä muut kyseiseen työkohteeseen tehdyt työsuoritukset. Laskutus tehdään tilaajan edustajan hyväksymän mittauspöytäkirjan perusteella. Jyväskylän kaupungin laskutus on suoritettava siten, ettei uudisrakennuskohteita ja uudelleenpäällystyksiä koskevia töitä laskuteta samalla laskulla. Laskussa on oltava selvästi näkyvillä tilaajan kullekin kohteelle antamat tunnistetiedot.

21 21(30) Tämän urakkaohjelman perusteella tehdyllä urakkasopimuksella muille kuin sopimuksen allekirjoittaneelle osapuolelle tehdyistä töistä urakoitsija laskuttaa suoraan työn tilaajaa. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. Tilaaja hyväksyy työn laskutettavaksi vasta, kun kohde on siivottu asianmukaisesti ja liikennejärjestelyt on palautettu eli työ voidaan todeta täysin valmiiksi. 8.3 HINTASIDONNAISUUDET Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa. Hinta- ja palkkatason muutokset (YSE ) Hinta- ja palkkatason muutokset eivät lisää eivätkä vähennä urakkasummaa. Arvonlisävero (YSE ) Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään verottomien hintojen pohjalta ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Arvonlisäveron mahdolliset muutokset otetaan urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä aina huomioon muutoksen suuruisena. Jyväskylän kaupunki on arvonlisäverolain (AVL) 8 c :n 1. momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Tässä urakassa noudatetaan käännettyä verovelvollisuutta. Laskuissa tulee näkyä arvonlisäveroton hinta, rakennuttajan alv tunniste (Y-tunnus ) ja tieto siitä, että rakennuttaja rakentamispalvelun ostajana on AVL 8 c :n mukainen veronmaksuvelvollinen Kustannusindeksi Urakkahinta sidotaan indeksiin ainoastaan bitumin osalta Yksikköhintojen muunnokset / muutokset Neliömetrihinta ( /m 2 ) muunnetaan tonnihinnaksi ( /t) teoreettisen massamenekin mukaisesti. Sideaineen, täytejauheen tai massassa käytettävien lisäaineiden määrien, laadun tai määrän muuttuessa tarjouspyynnön mukaisista ohjearvoista tarkistetaan vastaavaa yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Päällysteiden yksikköhintojen muutokset lasketaan teoreettisen massamenekin tai liima-aine menekin ja työselityksen mukaisen sideainepitoisuuden mukaisesti.

22 22(30) Sideaineen hinnanmuutos otetaan huomioon siten, että vertailukohtana on syyskuun 2011 indeksi. Muutosten suuruus lasketaan tilastokeskuksen bitumi-indeksin avulla. Sideaineen hinnanmuutos määritetään laskennallisesti. Laskenta perustuu Tilastokeskuksen julkaisemaan bitumin indeksilukuun (2005=100). Laskentaa varten urakoitsijan tulee ilmoittaa syyskuun 2011 bitumin hintaindeksin pistelukua 201,0 vastaavat urakassa käytettävät bitumien hinnat. Hinnanmuutos tarkistetaan kuukausittain. Hinnantarkistusta varten urakoitsijan on esitettävä toteutunut bituminkulutus päivittäisellä tarkkuudella raportoinnissaan. Menekin määritys on hyväksytyn suhteutuksen mukainen. Tarkistus tehdään seuraavan kaavan mukaisesti. Ikk Pt Akk = Pt, jossa Itar = bitumin tarkastelukuukauden hinnanmuutos A kk I kk = tarkastelukuukauden indeksiluku I tar = syyskuun 2011 pisteluku 201,0. P t Poikkeavan työajan korotus = urakoitsijan antama elokuun 2011 indeksilukua vastaava bitumin hinta? /kg Mikäli työkohde tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osittain yötyönä (arkisin klo ) tai pyhätyönä (la klo ma klo 07.00) maksetaan ko. henkilötyön osalta korotus. Korotusprosentin urakoitsija ilmoittaa tarjouslomakkeessa Pienten työkohteiden korotus Pienten töiden hintoja käytetään, kun kohdeluettelon mukainen työ tehdään tilaajasta johtuen useammassa osassa kuin kohdeluettelossa on mainittu ja osatyön koko vastaa pienten töiden kokoluokkia. 8.4 TYÖMÄÄRIEN MITTAUS JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Työkohteen valmistuttua suoritetaan siinä käyttöönottotarkastus ja määrämittaus. Määrämittaus on suoritettava välittömästi työn valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavan päivän aikana. Tilaajan edustajan kanssa suoritetaan maastossa käyttöönottotarkastus mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viiden vuorokauden kuluessa työn valmistumisesta. Urakoitsijan edustaja suorittaa työmäärien mittauksen kaikissa kohteissa työn suorittamisen jälkeen. Tilaajan edustajalle ilmoitetaan mittauksen ajankohta ja tilaajan edustaja (voi olla myös ulkopuolinen valvoja) on halutessaan mukana mittauksen suorittamisessa. Massajätteet ja muut jätteet on poistettava ja työ-

23 23(30) alue siivottava ennen mittauksen suorittamista. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa, joka luovutetaan tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen laskutusta. Mittauspöytäkirjaan merkitään mittaustulosten lisäksi mahdolliset viat, puutteet ja muut huomautukset. Mikäli käyttöönottokatselmus suoritetaan eri aikaan, käydään katselmuksen aikana läpi mittauspöytäkirjaan tehdyt merkinnät ja niitä täydennetään tarvittaessa. Päällysteen pinta-alaa laskettaessa mitataan päällystetyn osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu päällysteleveys. Lopullinen pinta-ala pyöristetään täysiksi neliömetreiksi. Jyrsitty pinta-ala lasketaan jyrsittäväksi määrätyn alueen pituuden ja leveyden mukaan. Toistensa välittömässä läheisyydessä sijaitsevat erilliset (alle 200 m²), mutta toisistaan (reunasta reunaan) alle 100 metrin etäisyydellä tai samalla kadulla olevat yhtäjaksoisesti tehtävät jyrsintä- ja asfalttityökohteet katsotaan samaksi kohteeksi. Pieniä kohteita voidaan yhdistää ja summata kuitenkin enintään 500 m²:iin. Paikkaustöissä erillään sijaitsevia paikkoja ei yhdistetä, vaan ne mitataan jokainen erikseen. Paikkaustyön pinta-alan laskemisessa käytettävät mitat tulee merkitä loppumittauspöytäkirjaan ja lopullinen pinta-ala ilmoitetaan 0,1 m 2 :n tarkkuudella, jolloin saatu tulos on laskutustyömäärä. 8.5 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Urakan työmäärien pieneneminen tai suureneminen yksikköhintaluettelossa annetuista arvioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan urakan yksikköhintoja (poikkeus YSE ). Tarjoukseen sisältyvissä muutos- ja lisätöissä käytettävän yksikköhintaluettelon yksikköhintojen tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen. 9. ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Päätöksen tästä urakasta tekevät Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan vastuualue ja.

24 24(30) Rakennustyön valvonta kuuluu vastaavasti Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan vastuualueelle ja Jyväskylän Energia Oy:lle. Vuosittaisessa aloituskokouksessa nimetään urakan vastuuhenkilöt ja valvontaorganisaatio sekä mahdollinen ulkopuolinen valvoja. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Urakoitsijan toimivaltaisen edustajan, vastaavan työnjohtajan, työturvallisuudesta vastaavan henkilön sekä levitystyöstä vastaavan henkilön on kyettävä kommunikoimaan suomen kielellä. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä perustellusta syystä urakoitsijan esittämä työnjohto. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työkohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön. Sitomattoman alustan muotoilu ja muu viimeistely kuuluvat tilaajan tehtäviin ja urakoitsijan on ennen päällystystöiden alkua esitettävä kirjallisesti huomautuksensa alustan kaltevuus-, kantavuus-, tms. puutteista, jotka se haluaa jättää tilaajan vastuulle. Huomautukset tulee merkitä työmaapäiväkirjaan. Ellei urakoitsija ole ennen työhön ryhtymistään esittänyt kirjallista huomautusta alustaa koskevista puutteista, vastaa urakoitsija kustannuksellaan kaikista korjaus- ja muutostöistä TYÖMAAKOKOUKSET JA VIIKKOPALAVERIT Urakan aikana pidetään työmaakokouksia noin kuukauden välein tai tarvittaessa. Urakoitsijan ja tilaajan edustajat pitävät viikoittain (kokouksen), viikkopalaverin, jossa sovitaan tarkemmin työmaakokouksessa sovitun alustavan työohjelman toteuttamisesta, aikataulutuksesta ja muista urakkaan liittyvistä asioista. Palaverista pidetään pöytäkirjaa TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE ) ja toimittaa kopio päiväkirjasta tilaajalle viikoittain tai pyydettäessä.

25 25(30) 10.4 AUDITOINTI Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä kirjanpitoa urakkaan liittyvien liikennemerkkien asentamisesta ja poistamisesta. Kirjanpito luovutetaan tilaajalle pyydettäessä. Työmaapäiväkirjaa tulee merkitä kaikki työtä ja/tai työmaata koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirjasta on pystyttävä jälkeenpäin luotettavasti osoittamaan työnkulku mm. vahinkotapausten käsittelyssä. Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamaraportilla. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden järjestää sopimusaikana tarvittavan määrän urakoitsijan laatusuunnitelman ja siihen liittyvien asiakirjojen auditointitilaisuuksia. Tilaajalle on päällystyskauden aikana pyydettäessä luovutettava kohdan 11 mukaisia dokumentteja KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Työkohteen valmistuttua suoritetaan työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä. Ellei tilaajan edustaja ole paikalla tarkastuksen aikana, on urakoitsijan edustajalla velvollisuus ottaa välittömästi yhteyttä tilaajan edustajaan sopiakseen tarvittaessa edellä mainituista asioista tai muista mahdollisesti esille tulevista seikoista VASTAANOTTOTARKASTUS Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään päällystyskausittain. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet. Jälkitarkastus pidetään kesäkuun loppuun mennessä TAKUUTARKASTUS Takuutarkastus pidetään YSE :n mukaisesti. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET Päällystystöiden laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen mukaisesti. Arvonmuutokset määräytyvät PANK ry:n Asfalttiurakan asiakirjat 2005, arvonmuutosperusteet mukaisesti.

26 26(30) Massan valmistukseen käytetään sopimusasiakirjoissa määriteltyjä ja laatuvaatimukset täyttäviä sideaineita, kiviaineksia ja lisäaineita. Tilaajan suostumuksella voidaan käyttää myös tavanomaisesta poikkeavia, normaalit laatuvaatimukset täyttämättömiä raaka-aineita, jos niiden ominaisuudet ja vaikutukset päällysteen laatuun ja kestävyyteen tunnetaan riittävän hyvin ja ko. ainesten käyttö on taloudellisesti edullista tai kokeilutarkoituksessa muutoin perusteltua. Tällöin on toiminnallinen ennakkosuhteutus välttämätön TILAAJAN LAADUNVARMISTUS Tilaajalla on oikeus ottaa ja tutkia kustannuksellaan sideaine-, täytejauhe- ja tartukenäytteet. Tarvittaessa tilaaja tekee murskaustyön aikaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia päällystekiviaineksesta sekä pintaustöiden sideaineen levitykseen liittyviä tarkistuksia (kg/m 2 ). Tilaajalla on oikeus tutkituttaa kustannuksellaan urakassa käytettäviä kiviaineksia muulloinkin kuin murskaustyön aikana siitä urakoitsijalle etukäteen erikseen ilmoittamatta. Tilaajan urakan aikana suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Tilaajan edustajalla on oikeus suorittaa massa-autojen koepunnituksia urakoitsijan kustannuksella urakoitsijan suorittaman päällystemassan punnituksen tarkistamiseksi ja mahdollisten punnituslaitteiden vikojen havaitsemiseksi. Tarkistuksia tehdään kohtuullinen määrä huomioiden koneaseman koko ja teho. Tilaajan edustajalla on myös oikeus tehdä tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa seurantaa koneasemalla. Koneasemalla tehtävästä seurannasta ei ole velvollisuutta ilmoittaa etukäteen urakoitsijalle URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Laatusuunnitelma Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Kaikki laatusuunnitelmaan urakan aikana tehtävät muutokset on hyväksytettävä tilaajalla. Urakoitsijan laatusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraavat asiat: Laadunvalvontaorganisaatio toteutustasolla. Tiedonkulun varmistaminen. Laadunvalvonnassa käytettävä kalusto. Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden työn ja toimitusten laadun varmistaminen.

27 27(30) Kelpoisuuden osoittaminen ja laadunmittaustulosten dokumentointi Ennakkokokeet Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen työn alkua hankkimiensa kiviainesten tutkimusselostukset, joista ilmenee kiviainesten kelpoisuus päällysteen raaka-aineeksi. Urakoitsijan tulee tehdä ehdotus kunkin massaseoksen suhteutukseksi (kokemusperäinen suhteutus) käyttötarkoitus huomioon ottaen. Urakoitsijan tulee esittää toiminnallinen suhteutus tilaajan hyväksyttäväksi SMA massoista. Kiviaineksen ottopaikan vaihtuessa tai kiviaineksen laatuominaisuuksien muuttuessa, tulee urakoitsijan toimittaa uudet tutkimustulokset tilaajalle ennen kiviaineksen käyttöönottoa. Laadun seurantaa varten urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle jäljennökset kiviaineksen laatututkimuksista, massanäytetutkimuksista Työnaikainen laadun seuranta Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laadun arvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edustajan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi. Kaikki massanäytteet ottaa ja tutkii/tutkituttaa urakoitsija yhteisesti sovitussa laboratoriossa omalla kustannuksellaan. Massanäytetutkimukset on toimitettava tilaajalle kolmen päivän kuluessa niiden ottamisesta Valmiin päällysteen tutkiminen Asfalttimassan koostumus tutkitaan ja arvostellaan massa- ja poranäytteiden perusteella. Asfalttinormit 2011 mukaisten näytemäärien lisäksi voi kumpi tahansa osapuoli tutkituttaa omalla kustannuksellaan lisäporanäytteitä esim. lajittumien tutkimiseksi mahdollisesti epäilyttävistä kohdista. Nämä tulokset otetaan laadun arvostelussa huomioon samanarvoisina kuin muutkin näytteet.

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA. Ajoratamerkintäurakan urakkaohjelma 2013-2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA. Ajoratamerkintäurakan urakkaohjelma 2013-2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Ajoratamerkintäurakan urakkaohjelma 2013-2015 2 (19) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 5 1.1 RAKENNUTTAJA... 5 1.2 TILAAJA... 5 1.3 RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO, URAKAN LAAJUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA

KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄLLYSTYSTYÖT 2016 URAKKAOHJELMA 2 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 1(8) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(8) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 RAKENNUTTAJA... 3 1.2 TILAAJA... 3 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. ARVONLISÄVERO... 4 3. URAKOITSIJAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma Liite 4 Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma Liite 4 Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma Liite 4 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma Liite 4 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2 Tilaaja...

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015. Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 Urakkaohjelma JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Urakkaohjelma LIITE 8 14.1.2015 Sisällysluettelo 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 1 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA 29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ 2(7) 1. Työn nimi Päällystystyöt 2012-2013 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat on

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon.

16.3.2010. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kansallisenkynnysarvon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 16.3.2010 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT 2010 Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä paikkaustöistä yksikköhintaisena kokonaisurakkana

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTAINEN KOKONAISURAKKA

YKSIKKÖHINTAINEN KOKONAISURAKKA 23.3.2016 Sivu 1/24 Tilaaja: Janakkalan kunta Juttilantie 1 14200 Turenki Hanke: YKSIKKÖHINTAINEN KOKONAISURAKKA Sivu 2/24 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja ja rakennuttaja...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 Liite 4 Urakkaohjelma Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 URAKKAOHJELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 URAKKAOHJELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS...

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULA KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus. URAKKAOHJELMA Päällysteurakan urakkaohjelma 2017

MÄNTTÄ-VILPPULA KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus. URAKKAOHJELMA Päällysteurakan urakkaohjelma 2017 MÄNTTÄ-VILPPULA KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus URAKKAOHJELMA Päällysteurakan urakkaohjelma 2017 URAKKAOHJELMA MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuttaja...4 1.2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA

Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA Ruotulan alueen katusaneeraukset Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA. Tampereen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA 1.3.2012 Katutuotanto VUONNA 2012 2013 URAKKAOHJELMA 1.3.2012 2(15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA...4 1.2 TILAAJA...4 1.3 TYÖKOHDE...4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA URAKKATARJOUSPYYNTÖ Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO Puh: 016-687111 Fax: 016-662 628 24.1.2018 Ivalon tulvasuojelu, tulvapenkereiden korotus (tulvapenger 2 ja 5) Inarin

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. URAKKAOHJELMA Asfalttipäällystystöiden urakkaohjelma 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. URAKKAOHJELMA Asfalttipäällystystöiden urakkaohjelma 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI URAKKAOHJELMA Asfalttipäällystystöiden urakkaohjelma 2017 URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA Rakennuttaja on Iisalmen

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 URAKKAOHJELMA 14.2.2012 ESPOON KAUPUNKI Katutuotanto PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 Katutuotanto 14.2.2012 2(16) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

U R A K K A S O P I M U S L U O N N O S

U R A K K A S O P I M U S L U O N N O S U R A K K A S O P I M U S L U O N N O S Tilaaja KEMPELEEN KUNTA y-tunnus: 0186002-9 Urakoitsija Urakka PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017-2019; KEMPELEEN KUNTA URAKKASOPIMUSLUONNOS 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 URAKAN

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä...

Lisätiedot

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA Hyyppäräntie Hyvinkää Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(9) 14.10.2014 Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA 14.11.2014 URAKKAOHJELMA 2(9) 14.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille

Tarjouspyyntö, konetyöt sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille KUORTANEEN KUNTA Arto Ojala arto.ojala@kuortane.fi 044 550 2545 26.9.2017 Tarjouspyyntö, konetyöt 2018 2020 sekä optio sopimuksen jatkamisesta vuosille 2021-2022 Kuortaneen kunta rakentaa ja korjaa kiinteistöjänsä,

Lisätiedot

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 19.2.2009 1 (6) Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 1. Tarjouspyyntö rakennuskohteesta Tampereen kaupunki / pyytää tarjoustanne Ratinanrannan promenadin pintarakenteiden, kalusteiden

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013 URAKKAOHJELMA 31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013 Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 2(17) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Liikenneviraston ja ELYkeskuksen urakka-asiakirjat sekä arvonmuutosperusteet PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Tilaajan vastuulla Eri sopimusmalleissa on erilaiset urakka-asiakirjat! T-urakka

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(19) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA B. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

URAKKAOHJELMA 1(19) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA B. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 1(19) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA B Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(19) 1. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 4 1.1 URAKKAMUOTO... 4 1.2 MAKSUPERUSTE... 4 1.3 URAKKASUHTEET... 4 2.... 4 3.

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL

Liite 4. Urakkaohjelma. Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL Liite 4 Urakkaohjelma Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL 2016 014402 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja...

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 2 Sisällysluettelo HAMINAN KAUPUNKI... 1 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot