Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen"

Transkriptio

1 Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

2 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

3 Sisältö Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Tutkinnon rakenne Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun prosessit ja suunnittelu...7 Asiakasviestintä... 8 Toimistotehtävien perusteet... 9 Työyhteisötaidot...10 Liiketalouden lainsäädäntö Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti Kaupan toimintaympäristö ja kestävä kehitys...12 Tuotevastuualueen hoito...13 Kaupan asiakaspalvelu ja myyntityö...14 Hinnoittelu ja myynnin kannattavuuden seuranta...15 Asiakkuuksien hoito ja myyntityö Asiakkuuksien hallinta ja kestävä asiakassuhde...16 Myyntityö...17 Myynnin tuloksellisuuden ja kannattavuuden seuranta...18 Visuaalinen myyntityö Kampanjoiden ja esillepanon suunnittelu...19 Asiakasinformaation tuottaminen Myynnin tukipalvelut Myynnin tukeminen...21 Myynnin toimistotehtävät Asiakasviestintä Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Talouspalvelut Kirjanpidon perusteet Osto- ja myyntireskontran hoitaminen, laskutus ja maksukehotukset Palkat ja henkilösivukulut kirjanpidossa

4 Kirjanpito Kuukauden kirjanpidon hoitaminen...27 Laskentakaudelle tulevien tulojen ja menojen kohdistaminen Toimistopalvelut Asiakirjatuotanto Kokous-, matka- ja tilaisuuksien järjestelyt Palkanlaskenta Palkanmaksukauden palkanlaskenta ja lainsäädäntö...31 Palkanlaskenta erityistilanteissa Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Markkinointiviestinnän perusteet Markkinointiviestinnän projektin suunnittelu, toteutus ja seuranta Markkinointiviestinnän asiakirjat Tuoteneuvonta Tuotetuntemus Tuote-esittely-, myynti- ja neuvontatilanteen suunnittelu...37 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Kannattavuus ja kustannuslaskenta Budjetointi ja hinnoittelu Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus Tilinpäätöksen laatiminen ja tilinpäätösanalyysi Yritysmuodot: kirjanpito, tilinpäätös ja verotus...41 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Työvälineohjelmien käyttö Työvälineohjelmien tehokäyttö Monisivuisen asiakirjan laatiminen Rahoituspalvelut Rahoituspalvelut Esimerkki toteutuksen vuosikellosta

5 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Kaikille pakollinen tutkinnon osa 1/3 Asiakaspalvelun prosessit ja suunnittelu 10 ov Asiakasviestintä 10 ov Asiakaspalvelu 30 ov Toimistotehtävien perusteet 4 ov Työyhteisötaidot 4 ov Liiketalouden lainsäädäntö 2 ov Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan toimintaympäristö ja kestävä kehitys 2 ov Kaupan palvelu ja myynti 10 ov Tuotevastuualueen hoito 2 ov Kaupan asiakaspalvelu ja myyntityö 4 ov Hinnoittelu ja myynnin kannattavuuden seuranta 2 ov Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 10 ov Asiakkuuksien hallinta ja kestävä asiakassuhde 3 ov Myyntityö 4 ov Myynnin tuloksellisuuden ja kannattavuuden seuranta 3 ov Visuaalinen myyntityö 10 ov Kampanjoiden ja esillepanon suunnittelu 6 ov Asiakasinformaation tuottaminen 4 ov Myynnin tukeminen 4 ov Myynnin tukipalvelut 10 ov Myynnin toimistotehtävät 3 ov Asiakasviestintä 3 ov 4

6 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala 2/3 Kirjanpidon perusteet 10 ov Talouspalvelut 20 ov Osto- ja myyntireskontran hoitaminen, laskutus ja maksukehotukset 5 ov Palkat ja henkilösivukulut kirjanpidossa 5 ov Kirjanpito 10 ov Kuukauden kirjanpidon hoitaminen 8 ov Laskentakaudelle tulevien tulojen ja menojen kohdistaminen 2 ov Toimistopalvelut 10 ov Asiakirjatuotanto 5 ov Kokous-, matka- ja tilaisuuksien järjestelyt 5 ov Palkanlaskenta 10 ov Palkanmaksukauden palkanlaskenta ja lainsäädäntö 6 ov Palkanlaskenta erityistilanteissa 4 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Markkinointiviestinnän perusteet 3 ov Markkinointiviestinnän projektin suunnittelu, toteutus ja seuranta 5 ov Markkinointiviestinnän asiakirjat 2 ov Tuoteneuvonta 10 ov Tuotetuntemus 6 ov Tuote-esittely-, myynti- ja neuvontatilanteen suunnittelu 4 ov 5

7 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain 3/3 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Kannattavuus ja kustannuslaskenta 6 ov Budjetointi ja hinnoittelu 4 ov Tilipäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov Tilinpäätöksen laatiminen ja tilinpäätösanalyysi 7 ov Yritysmuodot: kirjanpito, tilinpäätös ja verotus 3 ov Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito 10 ov Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito 10 ov Työvälineohjelmien käyttö 10 ov Työvälineohjelmien tehokäyttö 5 ov Monisivuisen asiakirjan laatiminen 5 ov Rahoituspalvelut 10 ov Rahoituspalvelut 10 ov 6

8 ASIAKASPALVELUN PROSESSIT JA SUUNNITTELU Asiakaspalvelu 10 ov Opiskelija orientoituu asiakaspalvelutyön vaiheisiin: valmistautumiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen yrityksen pysyvien asiakassuhteiden ja kannattavan liiketoiminnan muodostumisessa, sisäistää laatutavoitteiden ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan, ymmärtää kannattavuuden merkityksen yrityksen toiminnassa ja tuntee tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä selvittää työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä katteita. - Asiakaspalveluorientaatio ja asiakassuhdemarkkinointi - Asiakaspalvelun perusteet - Asiakaspalvelun prosessit ja suunnittelu: - Kannattavuus asiakaspalvelussa Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakaspalvelujen prosesseista ja suunnittelusta. Pakkanen, R., Korkeamäki, A. & Kiiras, H. Palvelun taitajaksi. WSOY, Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 7

9 ASIAKASVIESTINTÄ Myynnin tukipalvelut 3 ov Kehittyä viestintätaidoissa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa ymmärtäen ja ottaen huomioon organisaation arvot, käytännöt ja asiakkuuden sekä viestintävälineen. - Asiakaspalvelu puhelimessa - Sähköposti viestintävälineenä - Visuaalinen viestintä - Tiedottaminen Liiketalouden perustutkinnon myynnin tukipalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakasviestinnästä. Kaloinen, M., Suntinen, R. & Vallisaari, M. Viesti ja vaikuta. SanomaPro, Alajärvi, K., Herno, L. & Koskinen, H. Työelämän viestintä. Sanoma- Pro, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 8

10 TOIMISTOTEHTÄVIEN PERUSTEET Asiakaspalvelu 4 ov Perehtyä työvälineohjelmien käyttöön ja syventää osaamistaan A- ajokorttitasoiseksi, tuntee yrityksen tietoturvaan liittyvät kysymykset ja arkistointiohjeistuksen ja ottaa ne toiminnassaan huomioon, soveltaa oppimaansa palvelutilanteiden edellyttämien laskutoimitusten tekemisessä sekä sisäistää ergonomian osana toimistotyötä ja motivoituu huolehtimaan omasta ergonomiastaan. - Työvälineohjelmat (Word, Excel, PowerPoint) - Kansiorakenteet - Tietoturva - Tietosuoja ja arkistointi - Laskutoimitusten perusteet (Excelin perusteet, peruslaskutoimitukset, kaavioiden tekeminen) - Ergonomia Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään toimistotehtävien perusteista. Lammi, O., Mäkelä, H. Tietokoneen käyttötaito. Docendo, Opettajan valmistama aineisto Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 9

11 TYÖYHTEISÖTAIDOT Asiakaspalvelu 4 ov Ymmärtää ja sisäistää oman toimintansa vaikutuksen omaan jaksamiseensa, sisäistää oman toimintansa merkityksen sekä työilmapiiriin että työyhteisön kanssa käytävään vuorovaikutukseen ja viestintään sekä tutustuu yritystoiminnan perustekijöihin ja orientoituu toimimaan yrittäjämäisesti ja liiketoimintaa edistävästi. - Ajanhallinta - Työyhteisön jäsenenä toimiminen - Yrittäjyys Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työyhteisötaidoista. Opettajan valmistama aineisto Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 10

12 LIIKETALOUDEN LAINSÄÄDÄNTÖ Asiakaspalvelu 2 ov Ymmärtää kuluttajasuojaajan liittyvät asiat osana kaupan työtä ja myyjän tehtäviä sekä tuntee toimialan säädökset, määräykset ja työlainsäädännön ja osaa noudattaa niitä. - Kuluttajasuoja - Työlainsäädäntö Monimuotokoulutus Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään liiketalouden lainsäädännöstä. Opettajan valmistama aineisto Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 11

13 KAUPAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS Kaupan palvelu ja myynti 2 ov Tutustua kaupan ulkoiseen ja sisäiseen toimintaympäristöön ja saada työkaluja toimia vastuullisesti yrityksen laadun ja kestävän kehityksen mukaisesti. - Ketjut/kaupanryhmittymät ja toimintaympäristö - Kestävä kehitys Liiketalouden perustutkinnon kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kaupan toimintaympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Retail, kaupan työt ja toiminta. Edita, Havumäki, H., Jaranka, E. Kauppa: toiminnan suunnittelusta markkinointiin. Otava, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 12

14 TUOTEVASTUUALUEEN HOITO Kaupan palvelu ja myynti 2 ov Perehtyä tuoteryhmän hoitamiseen kaupan ohjausjärjestelmien ja ohjeiden mukaisesti, tiedostaa hävikin merkityksen ja motivoituu soveltamaan oppimaansa hävikin estämiseen, tietää kuinka tuotteet vastaanotetaan ja myyntikunnostetaan sekä osaa hoitaa suunnitelmien mukaisesti kampanjoiden esillepanot, huolehtia esillä olevien tuotteiden riittävyydestä sekä osallistua tilauksiin ja palautuksiin. - Tavaran vastaanotto, myyntikunnostus ja esille laitto - Tuotetietous Liiketalouden perustutkinnon kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään tuotevastuualueen hoidosta. Retail, kaupan työt ja toiminta. Edita, Havumäki, H., Jaranka, E. Kauppa: toiminnan suunnittelusta markkinointiin. Otava, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 13

15 KAUPAN ASIAKASPALVELU JA MYYNTITYÖ Kaupan palvelu ja myynti 4 ov Ymmärtää asiakaspalvelun ja myynnin prosessien merkityksen sekä soveltaa niitä käytäntöön palvelemalla asiakasta ja myymällä tälle yrityksen tuotteita/palveluita asiakassuhteen jatkuvuutta rakentaen. Ja tuntee maksutapahtuman ja kaupan jälkitoimet sekä ymmärtää myyjän ja asiakkaan oikeuksien vaikutukset omaan myyntityöhönsä ja motivoituu soveltamaan niitä myyntityöhönsä. - Asiakkuuksien hallinta ja kestävä asiakassuhde - Kaupan myyntityö Liiketalouden perustutkinnon kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kaupan asiakaspalvelusta ja myyntityöstä. Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Retail, kaupan työt ja toiminta. Edita, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 14

16 HINNOITTELU JA MYYNNIN KANNATTAVUUDEN SEURANTA Kaupan palvelu ja myynti 2 ov Sisäistää myyntitilanteen laskutoimitukset ja arvon-lisäverollisen hinnoittelun periaatteet ja soveltaa oppimaansa tuotteen tai palvelun myynnissä ja hinnoittelussa, sisäistää toimintatavan, jolla voi estää hävikin syntymistä, tuntee kannattavuusajattelun ja siihen liittyvät käsitteet sekä ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa toiminnan kannattavuuteen ja motivoituu toimimaan kannattavasti - Hintamerkinnät ja arvonlisäverollisen hinnan laskeminen - Kannattavuus myyntityössä ja myynnin kehityksen seuranta Liiketalouden perustutkinnon kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään hinnoittelusta ja myynnin kannattavuuden seurannasta. Raatikainen, L. Asiakas, tuote ja markkinat. Edita, Tomperi, S. Yrityksen taloushallinto 3. Edita, Opettajan valmistama aineisto Arvonlisäverolaki. 15

17 ASIAKKUUKSIEN HALLINTA JA KESTÄVÄ ASIAKASSUHDE Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 3 ov Sisäistää kestävien asiakassuhteiden merkitys yrityksen toiminnassa, ymmärtää asiakassuhteen hoidon vaiheiden ja asiakaspalautteen merkityksen sekä osaa soveltaa niitä asiakkuuksien hoidossa sekä motivoitua tavoitteelliseen asiakkaiden hankintaan, asiakaslähtöiseen asiakassuhteen ylläpitämiseen ja jälkitoimiin. - Asiakassuhdemarkkinointi - Asiakkuuksien johtaminen (luominen, säilyttäminen ja lopettaminen) - Asiakkuuden arvon määrittely ja ryhmittely - Asiakastietojen hyödyntäminen ja päivittäminen Liiketalouden perustutkinnon asiakkuuksien hoito ja myyntityö tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakkuuksien hallinnasta ja kestävästä asiakassuhteesta. Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Raatikainen, L. Asiakas, tuote ja markkinat. Edita, Retail, kaupan työt ja toiminta. Edita, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet Asiakasmarkkinointiliitto. 16

18 MYYNTITYÖ Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 4 ov Ymmärtää palveluprosessit, kuinka asiakkuuksia hoidetaan, myyntityötä suunnitellaan ja kokonaisuuksia hallitaan tehokkaasti ja tuloksellisesti, saada perustyökalut myydä asiakkaalle tuotteita ja palveluita, ymmärtää yrityskuvan, tilanteen, ja lainsäädännön merkityksen erilaisten asiakastilanteiden hoidossa sekä arvioida ja kehittää omaa työtään ja työskentelytapojaan laatutavoitteet huomioiden. - Myyntiprosessin hallinta asiakaskäyntien sopimisesta, myyntineuvotteluun ja jälkitoimiin - Myyntityön perusteet - Tuotteiden ja palvelujen myynti - Asiakashankinta ja lisämyynti - Tarjousten laatiminen, sopimusten ja reklamaatioiden tekeminen Liiketalouden perustutkinnon asiakkuuksien hoito ja myyntityö tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään myyntityöstä. Leppänen, E. Asiakaslähtöinen myynti. Suomen Yrityskirjat, Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Retail, kaupan työt ja toiminta. Edita, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 17

19 MYYNNIN TULOKSELLISUUDEN JA KANNATTAVUUDEN SEURAAMI- NEN Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 3 ov Tuntee myyntibudjetin laatimisen periaatteet ja soveltaa tietoa toteutumisen seurannassa sekä ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa toiminnan kannattavuuteen ja motivoituu hinnoittelemaan kannattavasti sekä ymmärtää ja osaa tulkita ja arvioida myyntiraportteja sekä yrityksen tuloslaskelmaa ja tasetta. - Kannattavuus myyntityössä ja myynnin kehityksen seuranta Liiketalouden perustutkinnon asiakkuuksien hoito ja myyntityö tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään myynnin tuloksellisuudesta ja kannattavuuden seuraamisesta. Tomperi, S. Yrityksen taloushallinto 3. Edita, Opettajan valmistama aineisto 18

20 KAMPANJOIDEN JA ESILLEPANON SUUNNITTELU Visuaalinen myyntityö 4 ov Perehtyä myymälään markkinointivälineenä sekä visuaaliseen esillepanotekniikkoihin ja saada työkalut tehdä yrityksen ilmeen mukaisia esille laittoja. - Yritysilmeen toteuttaminen - Myymälämarkkinointi Liiketalouden perustutkinnon visuaalinen myyntityö tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kampanjoiden ja esillepanon suunnittelusta. Nieminen, T. Visuaalinen markkinointi. SanomaPro, Raninen, T., Rautio, J. Mainonnan ABC. SanomaPro, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 19

21 ASIAKASINFORMAATION TUOTTAMINEN Visuaalinen myyntityö 4 ov Perehtyy tekstin asettelun ja typografian perusteisiin ja osaa soveltaa niitä yrityksen ohjeiden mukaisesti asiakasinformaation tuottamiseen. - Graafinen ohje - Graafisen materiaalin tuottaminen - Tekstin suunnittelu ja toteuttaminen Liiketalouden perustutkinnon visuaalinen myyntityö tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakasinformaation tuottamisesta. Nieminen, T. Visuaalinen markkinointi. SanomaPro, Raninen, T., Rautio, J. Mainonnan ABC. SanomaPro, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 20

22 MYYNNIN TUKEMINEN Myynnin tukipalvelut 4 ov Ymmärtää sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelun merkityksen ja palvelee heitä kasvokkain tai viestintävälineitä hyödyntäen sekä ymmärtää myynnin tuen välineiden kuten mainosmateriaalien, tilaisuuksien ja kokouksien hyödyntämisen myynti- tai palveluyksikön asiakkuuksien hoidossa. - Asiakaspalvelu - Mainos- ja esitemateriaalin käsittely - Tilaisuuksien järjestäminen - Kokous- ja matkajärjestelyt Liiketalouden perustutkinnon myynnin tukipalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään myynnin tukemisesta. Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Raatikainen, L. Asiakas, tuote ja markkinat. Edita, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 21

23 MYYNNIN TOIMISTOTEHTÄVÄT Myynnin tukipalvelut 3 ov Ymmärtää myynnin tuen välineiden kuten asiakasrekisterin hyödyntämisen myynti- tai palveluyksikön asiakkuuksien hoidossa, saa työkalut myynnin asiakirjojen laatimiseen sekä osoitteellisten asiakirjojen tekemiseen sekä oppii laskutuksen perusteet. - Tilastojen ja rekisterien laatiminen ja muokkaaminen taulukkolaskentaohjelmalla - Myynnin asiakirjat: tilaus, tarjous, sopimukset, raportointi, tilastot - Osoiterekisterin laatiminen ja yhdistäminen asiakirjaan - Laskutus Liiketalouden perustutkinnon myynnin tukipalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään myynnin toimistotehtävistä. Lammi, O. Tietokoneen käyttötaito 2. Docendo, Opettajan valmistama aineisto Oppimistehtävät tunnilla Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 22

24 ASIAKASVIESTINTÄ Myynnin tukipalvelut 3 ov Kehittyä viestintätaidoissa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa ymmärtäen ja ottaen huomioon organisaation arvot, käytännöt ja asiakkuuden sekä viestintävälineen. - Asiakaspalvelu puhelimessa - Sähköposti viestintävälineenä - Visuaalinen viestintä - Tiedottaminen Liiketalouden perustutkinnon myynnin tukipalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakasviestinnästä. Kaloinen, M., Suntinen, R. & Vallisaari, M. Viesti ja vaikuta. SanomaPro, Alajärvi, K., Herno, L. & Koskinen, H. Työelämän viestintä. Sanoma- Pro, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 23

25 KIRJANPIDON PERUSTEET Talouspalvelut 10 ov Osaa valmistella dokumentit tai tositteet tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta varten, osaa tulkita ja soveltaa kirjanpidon säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita, tuntee kirjanpidon peruskäsitteet ja tilikauden vaiheet, osaa laskea ja kirjata tavanomaiset liiketapahtumat taloushallinnon kirjanpitoohjelmalla, osaa tulkita tuloslaskelman ja taseen sisältöä, kehittää kielitaitoaan pystyäkseen hoitamaan taloushallinnon palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. - Taloushallinnon säädökset, määräykset ja ohjeet - Kirjanpidon peruskäsitteet - Tositteiden käsittely ja valmistelu jatkokäsittelyyn - Tavanomaisten liiketapahtumien laskeminen ja kirjaaminen - Tuloslaskelman ja taseen tulkinta - Taloushallinnon asiakaspalveluruotsi - Taloushallinnon asiakaspalveluenglanti Liiketalouden perustutkinnon talouspalvelut tutkinnonosan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kirjanpidon perusteista. Tomperi, S. Käytännön kirjanpito. Edita, Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 24

26 OSTO- JA MYYNTIRESKONTRAN HOITAMINEN, LASKUTUS JA MAKSU- KEHOTUKSET Talouspalvelut 5 ov Tuntee talouspalvelujen eri osa-alueet, osaa tulkita ja soveltaa dokumenttien ja tositteiden käsittelyyn liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita laskutuksessa sekä myynti- ja ostoreskontrassa, ymmärtää tietojen päivittämisen merkitys, hallitsee tiedostojen noutamisen, lähettämisen ja siirtämisen, oppii hoitamaan osto- ja myyntireskontraa ja laskutusta sekä osaa tarkistaa reskontran asiakas- ja toimittajakohtaisen maksutilanteen ja lähettää tarvittaessa maksukehotuksia. - Osto- ja myyntireskontraohjelmien käyttö - Laskutusohjelman käyttö - Rekisteritietojen tarkistaminen ja päivittäminen - Maksukehotukset - Osakirjanpitojen täsmäytys pääkirjanpitoon - Soveltavat harjoitukset Liiketalouden perustutkinnon talouspalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään osto- ja myyntireskontran hoitamisesta, laskutuksesta ja maksukehotuksista. Tomperi, S. Käytännön kirjanpito. Edita, Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 25

27 PALKAT JA HENKILÖSIVUKULUT KIRJANPIDOSSA Talouspalvelut 5 ov Osaa tulkita ja soveltaa palkanlaskentaan liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita sekä ymmärtää, mistä tavanomainen maksettava palkka koostuu. Osaa tehdä kirjanpidon palkkakirjaukset, oppii käyttämään taloushallinnon palkanlaskenta -ohjelmaa tai palkka.fi -ohjelmaa. - Ennakonpidätyksen alainen palkka - Ennakonpidätys - Sosiaalivakuutusmaksut - Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Palkkakirjanpito - Palkanmaksukirjaukset - Palkanlaskentaan liittyvät säädökset, määräykset ja ohjeet - Soveltavat harjoitukset Excelillä sekä Passeli- tai palkka.fi -ohjelmalla Liiketalouden perustutkinnon talouspalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään palkoista ja henkilösivukuluista kirjanpidossa. Tomperi, S. Käytännön kirjanpito. Edita, Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 26

28 KUUKAUDEN KIRJANPIDON HOITAMINEN Kirjanpito 8 ov Kehittää taitojaan tulojen, menojen ja rahoitustapahtumien sekä niiden oikaisuerien (hyvityslaskut ja alennukset) kirjaamisessa, osaa laatia alvlaskelman ja tarkistaa sen oikeellisuuden, tiedostaa rahatilien sekä velka- ja saamistilien saldojen kuukausittaisten täsmäyttämistoimenpiteiden merkityksen, oppii täsmäyttämään osakirjanpidot pääkirjanpitoon, kehittää taitojaan käyttää taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tehokkaasti ja taloudellisesti, ymmärtää toimenpiteidensä ja aikataulujen merkityksen yrityksen toimintaan, raportointiin ja seurantaan, tuntee kirjanpidon raportit ja osaa arvioida raporttien oikeellisuutta. - Tulojen, menojen, rahoitustapahtumien ja niiden oikaisuerien kirjaaminen arvonlisävero huomioiden - Alv-laskelman laatiminen ja oikeellisuuden tarkistaminen - Rahatilien sekä velka- ja saamistilien saldojen täsmäyttäminen kuukauden lopussa - Kirjanpidon raportit - Soveltavat harjoitukset Passelilla Liiketalouden perustutkinnon kirjanpito tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kuukauden kirjanpidon hoitamisesta. Tomperi, S. Käytännön kirjanpito. Edita, Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 27

29 LASKENTAKAUDELLE KUULUVIEN TULOJEN JA MENOJEN KOHDIS- TAMINEN Kirjanpito 2 ov Ymmärtää varaston muutoksen ja pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston poiston arvostamis- ja jaksotusperiaatteet, osaa soveltaa oppimaansa varaston muutoksen sekä pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston poiston laskemisessa ja kirjaamisessa, ymmärtää kirjausten merkityksen yrityksen tulokseen ja taseeseen, motivoituu tiedonhankintaan ja tietojensa päivittämiseen. - Meno-tulon kohdalle -periaate - Varaston arvostaminen ja varaston muutoksen kirjaaminen - Rakennuksen ja kaluston arvostamis- ja jaksotusperiaatteet - Rakennuksen ja kaluston poiston kirjaaminen - Kerralla kuluksi kirjattavat kalustohankinnat - Soveltavat harjoitukset Excelillä ja Passelilla Liiketalouden perustutkinnon kirjanpito tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään laskentakaudelle kuuluvien tulojen ja menojen kohdistamisesta. Tomperi, S. Käytännön kirjanpito. Edita, Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 28

30 ASIAKIRJATUOTANTO Toimistopalvelut 5 ov Hallitsee toimiston työvälineiden, viestintävälineiden ja sovellutusohjelmien, käytön ja osaa opastaa niiden käytössä (työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausohjelmia), sisäistää ja osaa tuottaa asiakirjastandardin mukaisia asiakirjoja, osaa arkistoida, hävittää asiakirjoja säilytysaikoja noudattaen, ymmärtää varmuuskopioinnin merkityksen ja ottaa tarvittavat varmuuskopiot sekä hoitaa sähköistä arkistointia sekä on perustaidot tuottaa eri toimisto-ohjelmilla asiakasrekistereitä, tilastoja ja raportteja. - Asiakirjatuotanto, arkistointi ja asiakirjajärjestelmät - Tilastojen ja rekisterien laatiminen ja muokkaaminen taulukkolaskentaohjelmalla Liiketalouden perustutkinnon toimistopalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakirjatuotannosta Opettajan valmistama aineisto Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 29

31 KOKOUS-, MATKA- JA TILAISUUKSIEN JÄRJESTELYT Toimistopalvelut 5 ov Tuntee kokouksen, palaverin tai neuvottelun järjestelykäytännöt ja osaa hoitaa edellisiin liittyen tilan, tarjoilun, materiaalit ja tarvittavat välineet sekä tuntee ja osaa toteuttaa matkaan liittyviä järjestelyjä, kuten matka- ja majoitusvaraukset ja hankkia matkaan sisältyvät asiakirjat. - Kokous- ja matkajärjestelyt (tila, tarjoilut, materiaalit ja välineet) - Asiakastilaisuuden järjestely Liiketalouden perustutkinnon toimistopalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kokous-, matka- ja tilaisuuksien järjestelyissä. Opettajan valmistama aineisto Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 30

32 PALKANMAKSUKAUDEN PALKANLASKENTA JA LAINSÄÄDÄNTÖ Palkanlaskenta 6 ov - Saa perustiedot palkanlaskennan tositteiden käsittelystä, osaa tulkita ja soveltaa työsuhteen, palkanlaskennan ja verotuksen ajantasaisia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita, valmistelee palkanlaskennan aineiston, sisäistää miten lasketaan kuukausi- tai tuntipalkka suorituspalkkiot, luontoisedut ja vuosilomapalkan mukaan lukien sekä kaikki pidätykset ja maksettava palkka, ymmärtää mitä tietoja kuukausi-ilmoitukseen tarvitaan, osaa laskea sosiaaliturvamaksun ja toimittaa tiedot eteenpäin, ymmärtää palkanlaskennan oikeellisuuden merkityksen yrityksen ja palkansaajan kannalta, kehittää taitojaan käyttää taloushallinnon palkanlaskenta -ohjelmaa tehokkaasti ja taloudellisesti, motivoituu tiedonhankintaan ja tietojensa päivittämiseen. - Palkanmaksukauden palkanlaskenta - Kuukausi-ilmoituksen laadinta - Työsuhteen, palkanlaskennan ja verotuksen lainsäädäntö Liiketalouden perustutkinnon palkanlaskenta tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään palkanmaksukauden palkanlaskennasta ja lainsäädännöstä. Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 31

33 PALKANLASKENTA ERITYISTILANTEISSA Palkanlaskenta 4 ov - Opiskelija sisäistää miten lasketaan palkanlaskentakauden erityistilanteet esim. palkattomat poissaolot, ylityökorvaukset, sairausajan palkka ja tarvittavat pidätykset. - Palkattomat poissaolot - Ylityökorvaukset - Sairausajan palkka - Palkasta tehtävät pidätykset Liiketalouden perustutkinnon palkanlaskenta tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään palkanlaskennasta erityistilanteissa. Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 32

34 MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERUSTEET Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 3 ov Tuntee markkinointiviestintään vaikuttavat sopimukset ja säännökset ja osaa soveltaa niitä, tuntee palvelun tuottajien kilpailuttamiseen liittyviä seikkoja, tuntee markkinointi-viestinnän periaatteet ja osaa soveltaa niitä hoitaessaan toimenpiteisiin liittyvä viestintää sekä osaa soveltaa osaamistaan ja oikolukea vastuualueensa vedoksia. - Mainonta - Myynnin edistäminen - Suhdetoiminta Liiketalouden perustutkinnon markkinoinninviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään markkinoinninviestinnän perusteista. Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Markkinoinnin kansainväliset säännöt. Opettajan valmistama aineisto 33

35 MARKKINOINTIVIESTINNÄN PROJEKTIN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA SEURANTA Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 5 ov Tuntee suunnitteluprosessin vaiheet ja ymmärtää suunnitelman merkityksen ja tavoitteellisen toiminnan välineenä, soveltaa osaamistaan ja osallistuu omilla ideoillaan tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen yrityksen/organisaation markkinointisuunnitelman pohjalta sekä ymmärtää suunnittelemiensa toimenpiteiden vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen ja osallistuu kampanjan tuloksellisuuden seurantaan. - Nykytila - Tavoite - Toimenpiteet - Seuranta - Budjetointi Liiketalouden perustutkinnon markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään markkinointiviestinnän projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Raatikainen, L. Tavoitteellinen markkinointi. Edita, Opettajan valmistama aineisto 34

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi/ Ekocenter Käytettävät koneet/laitteet: Maksupääte Kassakone Tietokone Tulostin Puhelin Tarrahinnoittelukone Hinnoittelupyssy

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Ammatilliset tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 12.6.2015 Rehtorin päätös 58/20/2015 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO... 3 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 6 3.1 Pakolliset tutkinnon... 6 3.1.1 Asiakaspalvelu...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 141/20/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Paula Hyytiäinen Kehitysjohtaja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto paula.hyytiainen@businesscollege.fi Liiketalouden kehittämispäivä 30.1.2013 PERUSTEIDEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun myynnin osaamisala, merkonomi Talous- toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- kirstopalveluiden osaamisala,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen pankkipisteissä pankkityötä jo tekeville tai ko. tehtäviin

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi ( alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi ( alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1 KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1 Koulutuksen kokonaistavoitteet lla koulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa vähittäiskaupan tuoteryhmävastaavia/lähiesimiehiä/tiiminvetäjiä.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi ( alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi ( alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Tutustu, valitse & rakenna oma. koulutuskokonaisuutesi! Liiketalouden aikuiskoulutuksen osaamistarjotin

Tutustu, valitse & rakenna oma. koulutuskokonaisuutesi! Liiketalouden aikuiskoulutuksen osaamistarjotin Tutustu, valitse & rakenna oma koulutuskokonaisuutesi! Liiketalouden aikuiskoulutuksen osaamistarjotin Kevät 2015 Liiketalouden aikuiskoulutuksen osaamistarjotin Kevät 2015 2 Tervetuloa opiskelemaan liiketaloutta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Käsitelty johtoryhmässä 8.11.2010 Hyväksytty Vips-päätöksellä 219/2010 Reija Lepola 1 SISÄLTÖ 1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

Suorita merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Taloushallinnon ammattitutkinto

Taloushallinnon ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa hoitaa asiakaspalvelun ja on yhteistyökykyinen. Kirjanpitäjän osaamisalan valinnut tutkinnon suorittaja osaa hoitaa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala Hyväksytty 9.6.2016 Koulutus tekee hyvää!

Lisätiedot

Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet 3H-500, 22 op. Liiketoimintaosaamisen perusteet. Liiketalous/Iso-Junno 9.5.2016

Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet 3H-500, 22 op. Liiketoimintaosaamisen perusteet. Liiketalous/Iso-Junno 9.5.2016 Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet Liiketalouden monimuotokoulutus sopii hyvin henkilöille, joille on kertynyt liiketalouden osaamista joko aikaisemman alan koulutuksen, työkokemuksen tai molempien

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

Näyttötoimikunnan käsittelyssä / 2015

Näyttötoimikunnan käsittelyssä / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia

Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Virastojen tehtäviä ennen käyttöönottoprojektia Versio 1,0 1.6.2012 Seija Friman Tilaisuus, Esittäjä Taha-prosessit Perustiedot Sisäinen laskenta - Sisäinen budjetointi ja valtuuksien seuranta - Vyörytykset

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 Suomen Kuntaliitto APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 R = Rehabilitation A = Apuvälinepalvelut RA1 ARVIOINTI JA SUUNNITTELU ASIAKKAAN APUVÄLINEPALVELUISSA Arviointi ja suunnittelu ovat perusta asiakkaan

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla kriteerit suunnittelee ja toteuttaa annettujen ohjeiden mukaan

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot