Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen"

Transkriptio

1 Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

2 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

3 Sisältö Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Tutkinnon rakenne Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu Asiakaspalvelun prosessit ja suunnittelu...7 Asiakasviestintä... 8 Toimistotehtävien perusteet... 9 Työyhteisötaidot...10 Liiketalouden lainsäädäntö Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti Kaupan toimintaympäristö ja kestävä kehitys...12 Tuotevastuualueen hoito...13 Kaupan asiakaspalvelu ja myyntityö...14 Hinnoittelu ja myynnin kannattavuuden seuranta...15 Asiakkuuksien hoito ja myyntityö Asiakkuuksien hallinta ja kestävä asiakassuhde...16 Myyntityö...17 Myynnin tuloksellisuuden ja kannattavuuden seuranta...18 Visuaalinen myyntityö Kampanjoiden ja esillepanon suunnittelu...19 Asiakasinformaation tuottaminen Myynnin tukipalvelut Myynnin tukeminen...21 Myynnin toimistotehtävät Asiakasviestintä Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Talouspalvelut Kirjanpidon perusteet Osto- ja myyntireskontran hoitaminen, laskutus ja maksukehotukset Palkat ja henkilösivukulut kirjanpidossa

4 Kirjanpito Kuukauden kirjanpidon hoitaminen...27 Laskentakaudelle tulevien tulojen ja menojen kohdistaminen Toimistopalvelut Asiakirjatuotanto Kokous-, matka- ja tilaisuuksien järjestelyt Palkanlaskenta Palkanmaksukauden palkanlaskenta ja lainsäädäntö...31 Palkanlaskenta erityistilanteissa Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Markkinointiviestinnän perusteet Markkinointiviestinnän projektin suunnittelu, toteutus ja seuranta Markkinointiviestinnän asiakirjat Tuoteneuvonta Tuotetuntemus Tuote-esittely-, myynti- ja neuvontatilanteen suunnittelu...37 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Kannattavuus ja kustannuslaskenta Budjetointi ja hinnoittelu Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus Tilinpäätöksen laatiminen ja tilinpäätösanalyysi Yritysmuodot: kirjanpito, tilinpäätös ja verotus...41 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Työvälineohjelmien käyttö Työvälineohjelmien tehokäyttö Monisivuisen asiakirjan laatiminen Rahoituspalvelut Rahoituspalvelut Esimerkki toteutuksen vuosikellosta

5 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Kaikille pakollinen tutkinnon osa 1/3 Asiakaspalvelun prosessit ja suunnittelu 10 ov Asiakasviestintä 10 ov Asiakaspalvelu 30 ov Toimistotehtävien perusteet 4 ov Työyhteisötaidot 4 ov Liiketalouden lainsäädäntö 2 ov Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan toimintaympäristö ja kestävä kehitys 2 ov Kaupan palvelu ja myynti 10 ov Tuotevastuualueen hoito 2 ov Kaupan asiakaspalvelu ja myyntityö 4 ov Hinnoittelu ja myynnin kannattavuuden seuranta 2 ov Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 10 ov Asiakkuuksien hallinta ja kestävä asiakassuhde 3 ov Myyntityö 4 ov Myynnin tuloksellisuuden ja kannattavuuden seuranta 3 ov Visuaalinen myyntityö 10 ov Kampanjoiden ja esillepanon suunnittelu 6 ov Asiakasinformaation tuottaminen 4 ov Myynnin tukeminen 4 ov Myynnin tukipalvelut 10 ov Myynnin toimistotehtävät 3 ov Asiakasviestintä 3 ov 4

6 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala 2/3 Kirjanpidon perusteet 10 ov Talouspalvelut 20 ov Osto- ja myyntireskontran hoitaminen, laskutus ja maksukehotukset 5 ov Palkat ja henkilösivukulut kirjanpidossa 5 ov Kirjanpito 10 ov Kuukauden kirjanpidon hoitaminen 8 ov Laskentakaudelle tulevien tulojen ja menojen kohdistaminen 2 ov Toimistopalvelut 10 ov Asiakirjatuotanto 5 ov Kokous-, matka- ja tilaisuuksien järjestelyt 5 ov Palkanlaskenta 10 ov Palkanmaksukauden palkanlaskenta ja lainsäädäntö 6 ov Palkanlaskenta erityistilanteissa 4 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Markkinointiviestinnän perusteet 3 ov Markkinointiviestinnän projektin suunnittelu, toteutus ja seuranta 5 ov Markkinointiviestinnän asiakirjat 2 ov Tuoteneuvonta 10 ov Tuotetuntemus 6 ov Tuote-esittely-, myynti- ja neuvontatilanteen suunnittelu 4 ov 5

7 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain 3/3 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov Kannattavuus ja kustannuslaskenta 6 ov Budjetointi ja hinnoittelu 4 ov Tilipäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov Tilinpäätöksen laatiminen ja tilinpäätösanalyysi 7 ov Yritysmuodot: kirjanpito, tilinpäätös ja verotus 3 ov Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito 10 ov Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito 10 ov Työvälineohjelmien käyttö 10 ov Työvälineohjelmien tehokäyttö 5 ov Monisivuisen asiakirjan laatiminen 5 ov Rahoituspalvelut 10 ov Rahoituspalvelut 10 ov 6

8 ASIAKASPALVELUN PROSESSIT JA SUUNNITTELU Asiakaspalvelu 10 ov Opiskelija orientoituu asiakaspalvelutyön vaiheisiin: valmistautumiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen yrityksen pysyvien asiakassuhteiden ja kannattavan liiketoiminnan muodostumisessa, sisäistää laatutavoitteiden ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan, ymmärtää kannattavuuden merkityksen yrityksen toiminnassa ja tuntee tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä selvittää työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä katteita. - Asiakaspalveluorientaatio ja asiakassuhdemarkkinointi - Asiakaspalvelun perusteet - Asiakaspalvelun prosessit ja suunnittelu: - Kannattavuus asiakaspalvelussa Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakaspalvelujen prosesseista ja suunnittelusta. Pakkanen, R., Korkeamäki, A. & Kiiras, H. Palvelun taitajaksi. WSOY, Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 7

9 ASIAKASVIESTINTÄ Myynnin tukipalvelut 3 ov Kehittyä viestintätaidoissa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa ymmärtäen ja ottaen huomioon organisaation arvot, käytännöt ja asiakkuuden sekä viestintävälineen. - Asiakaspalvelu puhelimessa - Sähköposti viestintävälineenä - Visuaalinen viestintä - Tiedottaminen Liiketalouden perustutkinnon myynnin tukipalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakasviestinnästä. Kaloinen, M., Suntinen, R. & Vallisaari, M. Viesti ja vaikuta. SanomaPro, Alajärvi, K., Herno, L. & Koskinen, H. Työelämän viestintä. Sanoma- Pro, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 8

10 TOIMISTOTEHTÄVIEN PERUSTEET Asiakaspalvelu 4 ov Perehtyä työvälineohjelmien käyttöön ja syventää osaamistaan A- ajokorttitasoiseksi, tuntee yrityksen tietoturvaan liittyvät kysymykset ja arkistointiohjeistuksen ja ottaa ne toiminnassaan huomioon, soveltaa oppimaansa palvelutilanteiden edellyttämien laskutoimitusten tekemisessä sekä sisäistää ergonomian osana toimistotyötä ja motivoituu huolehtimaan omasta ergonomiastaan. - Työvälineohjelmat (Word, Excel, PowerPoint) - Kansiorakenteet - Tietoturva - Tietosuoja ja arkistointi - Laskutoimitusten perusteet (Excelin perusteet, peruslaskutoimitukset, kaavioiden tekeminen) - Ergonomia Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään toimistotehtävien perusteista. Lammi, O., Mäkelä, H. Tietokoneen käyttötaito. Docendo, Opettajan valmistama aineisto Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 9

11 TYÖYHTEISÖTAIDOT Asiakaspalvelu 4 ov Ymmärtää ja sisäistää oman toimintansa vaikutuksen omaan jaksamiseensa, sisäistää oman toimintansa merkityksen sekä työilmapiiriin että työyhteisön kanssa käytävään vuorovaikutukseen ja viestintään sekä tutustuu yritystoiminnan perustekijöihin ja orientoituu toimimaan yrittäjämäisesti ja liiketoimintaa edistävästi. - Ajanhallinta - Työyhteisön jäsenenä toimiminen - Yrittäjyys Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työyhteisötaidoista. Opettajan valmistama aineisto Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 10

12 LIIKETALOUDEN LAINSÄÄDÄNTÖ Asiakaspalvelu 2 ov Ymmärtää kuluttajasuojaajan liittyvät asiat osana kaupan työtä ja myyjän tehtäviä sekä tuntee toimialan säädökset, määräykset ja työlainsäädännön ja osaa noudattaa niitä. - Kuluttajasuoja - Työlainsäädäntö Monimuotokoulutus Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään liiketalouden lainsäädännöstä. Opettajan valmistama aineisto Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 11

13 KAUPAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS Kaupan palvelu ja myynti 2 ov Tutustua kaupan ulkoiseen ja sisäiseen toimintaympäristöön ja saada työkaluja toimia vastuullisesti yrityksen laadun ja kestävän kehityksen mukaisesti. - Ketjut/kaupanryhmittymät ja toimintaympäristö - Kestävä kehitys Liiketalouden perustutkinnon kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kaupan toimintaympäristöstä ja kestävästä kehityksestä. Retail, kaupan työt ja toiminta. Edita, Havumäki, H., Jaranka, E. Kauppa: toiminnan suunnittelusta markkinointiin. Otava, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 12

14 TUOTEVASTUUALUEEN HOITO Kaupan palvelu ja myynti 2 ov Perehtyä tuoteryhmän hoitamiseen kaupan ohjausjärjestelmien ja ohjeiden mukaisesti, tiedostaa hävikin merkityksen ja motivoituu soveltamaan oppimaansa hävikin estämiseen, tietää kuinka tuotteet vastaanotetaan ja myyntikunnostetaan sekä osaa hoitaa suunnitelmien mukaisesti kampanjoiden esillepanot, huolehtia esillä olevien tuotteiden riittävyydestä sekä osallistua tilauksiin ja palautuksiin. - Tavaran vastaanotto, myyntikunnostus ja esille laitto - Tuotetietous Liiketalouden perustutkinnon kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään tuotevastuualueen hoidosta. Retail, kaupan työt ja toiminta. Edita, Havumäki, H., Jaranka, E. Kauppa: toiminnan suunnittelusta markkinointiin. Otava, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 13

15 KAUPAN ASIAKASPALVELU JA MYYNTITYÖ Kaupan palvelu ja myynti 4 ov Ymmärtää asiakaspalvelun ja myynnin prosessien merkityksen sekä soveltaa niitä käytäntöön palvelemalla asiakasta ja myymällä tälle yrityksen tuotteita/palveluita asiakassuhteen jatkuvuutta rakentaen. Ja tuntee maksutapahtuman ja kaupan jälkitoimet sekä ymmärtää myyjän ja asiakkaan oikeuksien vaikutukset omaan myyntityöhönsä ja motivoituu soveltamaan niitä myyntityöhönsä. - Asiakkuuksien hallinta ja kestävä asiakassuhde - Kaupan myyntityö Liiketalouden perustutkinnon kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kaupan asiakaspalvelusta ja myyntityöstä. Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Retail, kaupan työt ja toiminta. Edita, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 14

16 HINNOITTELU JA MYYNNIN KANNATTAVUUDEN SEURANTA Kaupan palvelu ja myynti 2 ov Sisäistää myyntitilanteen laskutoimitukset ja arvon-lisäverollisen hinnoittelun periaatteet ja soveltaa oppimaansa tuotteen tai palvelun myynnissä ja hinnoittelussa, sisäistää toimintatavan, jolla voi estää hävikin syntymistä, tuntee kannattavuusajattelun ja siihen liittyvät käsitteet sekä ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa toiminnan kannattavuuteen ja motivoituu toimimaan kannattavasti - Hintamerkinnät ja arvonlisäverollisen hinnan laskeminen - Kannattavuus myyntityössä ja myynnin kehityksen seuranta Liiketalouden perustutkinnon kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään hinnoittelusta ja myynnin kannattavuuden seurannasta. Raatikainen, L. Asiakas, tuote ja markkinat. Edita, Tomperi, S. Yrityksen taloushallinto 3. Edita, Opettajan valmistama aineisto Arvonlisäverolaki. 15

17 ASIAKKUUKSIEN HALLINTA JA KESTÄVÄ ASIAKASSUHDE Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 3 ov Sisäistää kestävien asiakassuhteiden merkitys yrityksen toiminnassa, ymmärtää asiakassuhteen hoidon vaiheiden ja asiakaspalautteen merkityksen sekä osaa soveltaa niitä asiakkuuksien hoidossa sekä motivoitua tavoitteelliseen asiakkaiden hankintaan, asiakaslähtöiseen asiakassuhteen ylläpitämiseen ja jälkitoimiin. - Asiakassuhdemarkkinointi - Asiakkuuksien johtaminen (luominen, säilyttäminen ja lopettaminen) - Asiakkuuden arvon määrittely ja ryhmittely - Asiakastietojen hyödyntäminen ja päivittäminen Liiketalouden perustutkinnon asiakkuuksien hoito ja myyntityö tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakkuuksien hallinnasta ja kestävästä asiakassuhteesta. Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Raatikainen, L. Asiakas, tuote ja markkinat. Edita, Retail, kaupan työt ja toiminta. Edita, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet Asiakasmarkkinointiliitto. 16

18 MYYNTITYÖ Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 4 ov Ymmärtää palveluprosessit, kuinka asiakkuuksia hoidetaan, myyntityötä suunnitellaan ja kokonaisuuksia hallitaan tehokkaasti ja tuloksellisesti, saada perustyökalut myydä asiakkaalle tuotteita ja palveluita, ymmärtää yrityskuvan, tilanteen, ja lainsäädännön merkityksen erilaisten asiakastilanteiden hoidossa sekä arvioida ja kehittää omaa työtään ja työskentelytapojaan laatutavoitteet huomioiden. - Myyntiprosessin hallinta asiakaskäyntien sopimisesta, myyntineuvotteluun ja jälkitoimiin - Myyntityön perusteet - Tuotteiden ja palvelujen myynti - Asiakashankinta ja lisämyynti - Tarjousten laatiminen, sopimusten ja reklamaatioiden tekeminen Liiketalouden perustutkinnon asiakkuuksien hoito ja myyntityö tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään myyntityöstä. Leppänen, E. Asiakaslähtöinen myynti. Suomen Yrityskirjat, Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Retail, kaupan työt ja toiminta. Edita, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 17

19 MYYNNIN TULOKSELLISUUDEN JA KANNATTAVUUDEN SEURAAMI- NEN Asiakkuuksien hoito ja myyntityö 3 ov Tuntee myyntibudjetin laatimisen periaatteet ja soveltaa tietoa toteutumisen seurannassa sekä ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa toiminnan kannattavuuteen ja motivoituu hinnoittelemaan kannattavasti sekä ymmärtää ja osaa tulkita ja arvioida myyntiraportteja sekä yrityksen tuloslaskelmaa ja tasetta. - Kannattavuus myyntityössä ja myynnin kehityksen seuranta Liiketalouden perustutkinnon asiakkuuksien hoito ja myyntityö tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään myynnin tuloksellisuudesta ja kannattavuuden seuraamisesta. Tomperi, S. Yrityksen taloushallinto 3. Edita, Opettajan valmistama aineisto 18

20 KAMPANJOIDEN JA ESILLEPANON SUUNNITTELU Visuaalinen myyntityö 4 ov Perehtyä myymälään markkinointivälineenä sekä visuaaliseen esillepanotekniikkoihin ja saada työkalut tehdä yrityksen ilmeen mukaisia esille laittoja. - Yritysilmeen toteuttaminen - Myymälämarkkinointi Liiketalouden perustutkinnon visuaalinen myyntityö tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kampanjoiden ja esillepanon suunnittelusta. Nieminen, T. Visuaalinen markkinointi. SanomaPro, Raninen, T., Rautio, J. Mainonnan ABC. SanomaPro, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 19

21 ASIAKASINFORMAATION TUOTTAMINEN Visuaalinen myyntityö 4 ov Perehtyy tekstin asettelun ja typografian perusteisiin ja osaa soveltaa niitä yrityksen ohjeiden mukaisesti asiakasinformaation tuottamiseen. - Graafinen ohje - Graafisen materiaalin tuottaminen - Tekstin suunnittelu ja toteuttaminen Liiketalouden perustutkinnon visuaalinen myyntityö tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakasinformaation tuottamisesta. Nieminen, T. Visuaalinen markkinointi. SanomaPro, Raninen, T., Rautio, J. Mainonnan ABC. SanomaPro, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 20

22 MYYNNIN TUKEMINEN Myynnin tukipalvelut 4 ov Ymmärtää sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelun merkityksen ja palvelee heitä kasvokkain tai viestintävälineitä hyödyntäen sekä ymmärtää myynnin tuen välineiden kuten mainosmateriaalien, tilaisuuksien ja kokouksien hyödyntämisen myynti- tai palveluyksikön asiakkuuksien hoidossa. - Asiakaspalvelu - Mainos- ja esitemateriaalin käsittely - Tilaisuuksien järjestäminen - Kokous- ja matkajärjestelyt Liiketalouden perustutkinnon myynnin tukipalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään myynnin tukemisesta. Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Raatikainen, L. Asiakas, tuote ja markkinat. Edita, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 21

23 MYYNNIN TOIMISTOTEHTÄVÄT Myynnin tukipalvelut 3 ov Ymmärtää myynnin tuen välineiden kuten asiakasrekisterin hyödyntämisen myynti- tai palveluyksikön asiakkuuksien hoidossa, saa työkalut myynnin asiakirjojen laatimiseen sekä osoitteellisten asiakirjojen tekemiseen sekä oppii laskutuksen perusteet. - Tilastojen ja rekisterien laatiminen ja muokkaaminen taulukkolaskentaohjelmalla - Myynnin asiakirjat: tilaus, tarjous, sopimukset, raportointi, tilastot - Osoiterekisterin laatiminen ja yhdistäminen asiakirjaan - Laskutus Liiketalouden perustutkinnon myynnin tukipalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään myynnin toimistotehtävistä. Lammi, O. Tietokoneen käyttötaito 2. Docendo, Opettajan valmistama aineisto Oppimistehtävät tunnilla Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 22

24 ASIAKASVIESTINTÄ Myynnin tukipalvelut 3 ov Kehittyä viestintätaidoissa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa ymmärtäen ja ottaen huomioon organisaation arvot, käytännöt ja asiakkuuden sekä viestintävälineen. - Asiakaspalvelu puhelimessa - Sähköposti viestintävälineenä - Visuaalinen viestintä - Tiedottaminen Liiketalouden perustutkinnon myynnin tukipalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakasviestinnästä. Kaloinen, M., Suntinen, R. & Vallisaari, M. Viesti ja vaikuta. SanomaPro, Alajärvi, K., Herno, L. & Koskinen, H. Työelämän viestintä. Sanoma- Pro, Opettajan valmistama aineisto Alan lehdet 23

25 KIRJANPIDON PERUSTEET Talouspalvelut 10 ov Osaa valmistella dokumentit tai tositteet tarkastusta, hyväksyntää ja kirjausta varten, osaa tulkita ja soveltaa kirjanpidon säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita, tuntee kirjanpidon peruskäsitteet ja tilikauden vaiheet, osaa laskea ja kirjata tavanomaiset liiketapahtumat taloushallinnon kirjanpitoohjelmalla, osaa tulkita tuloslaskelman ja taseen sisältöä, kehittää kielitaitoaan pystyäkseen hoitamaan taloushallinnon palvelutilanteen joustavasti ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä. - Taloushallinnon säädökset, määräykset ja ohjeet - Kirjanpidon peruskäsitteet - Tositteiden käsittely ja valmistelu jatkokäsittelyyn - Tavanomaisten liiketapahtumien laskeminen ja kirjaaminen - Tuloslaskelman ja taseen tulkinta - Taloushallinnon asiakaspalveluruotsi - Taloushallinnon asiakaspalveluenglanti Liiketalouden perustutkinnon talouspalvelut tutkinnonosan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kirjanpidon perusteista. Tomperi, S. Käytännön kirjanpito. Edita, Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 24

26 OSTO- JA MYYNTIRESKONTRAN HOITAMINEN, LASKUTUS JA MAKSU- KEHOTUKSET Talouspalvelut 5 ov Tuntee talouspalvelujen eri osa-alueet, osaa tulkita ja soveltaa dokumenttien ja tositteiden käsittelyyn liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita laskutuksessa sekä myynti- ja ostoreskontrassa, ymmärtää tietojen päivittämisen merkitys, hallitsee tiedostojen noutamisen, lähettämisen ja siirtämisen, oppii hoitamaan osto- ja myyntireskontraa ja laskutusta sekä osaa tarkistaa reskontran asiakas- ja toimittajakohtaisen maksutilanteen ja lähettää tarvittaessa maksukehotuksia. - Osto- ja myyntireskontraohjelmien käyttö - Laskutusohjelman käyttö - Rekisteritietojen tarkistaminen ja päivittäminen - Maksukehotukset - Osakirjanpitojen täsmäytys pääkirjanpitoon - Soveltavat harjoitukset Liiketalouden perustutkinnon talouspalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään osto- ja myyntireskontran hoitamisesta, laskutuksesta ja maksukehotuksista. Tomperi, S. Käytännön kirjanpito. Edita, Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 25

27 PALKAT JA HENKILÖSIVUKULUT KIRJANPIDOSSA Talouspalvelut 5 ov Osaa tulkita ja soveltaa palkanlaskentaan liittyviä säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita sekä ymmärtää, mistä tavanomainen maksettava palkka koostuu. Osaa tehdä kirjanpidon palkkakirjaukset, oppii käyttämään taloushallinnon palkanlaskenta -ohjelmaa tai palkka.fi -ohjelmaa. - Ennakonpidätyksen alainen palkka - Ennakonpidätys - Sosiaalivakuutusmaksut - Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Palkkakirjanpito - Palkanmaksukirjaukset - Palkanlaskentaan liittyvät säädökset, määräykset ja ohjeet - Soveltavat harjoitukset Excelillä sekä Passeli- tai palkka.fi -ohjelmalla Liiketalouden perustutkinnon talouspalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään palkoista ja henkilösivukuluista kirjanpidossa. Tomperi, S. Käytännön kirjanpito. Edita, Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 26

28 KUUKAUDEN KIRJANPIDON HOITAMINEN Kirjanpito 8 ov Kehittää taitojaan tulojen, menojen ja rahoitustapahtumien sekä niiden oikaisuerien (hyvityslaskut ja alennukset) kirjaamisessa, osaa laatia alvlaskelman ja tarkistaa sen oikeellisuuden, tiedostaa rahatilien sekä velka- ja saamistilien saldojen kuukausittaisten täsmäyttämistoimenpiteiden merkityksen, oppii täsmäyttämään osakirjanpidot pääkirjanpitoon, kehittää taitojaan käyttää taloushallinnon työvälineitä ja sovellusohjelmia tehokkaasti ja taloudellisesti, ymmärtää toimenpiteidensä ja aikataulujen merkityksen yrityksen toimintaan, raportointiin ja seurantaan, tuntee kirjanpidon raportit ja osaa arvioida raporttien oikeellisuutta. - Tulojen, menojen, rahoitustapahtumien ja niiden oikaisuerien kirjaaminen arvonlisävero huomioiden - Alv-laskelman laatiminen ja oikeellisuuden tarkistaminen - Rahatilien sekä velka- ja saamistilien saldojen täsmäyttäminen kuukauden lopussa - Kirjanpidon raportit - Soveltavat harjoitukset Passelilla Liiketalouden perustutkinnon kirjanpito tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kuukauden kirjanpidon hoitamisesta. Tomperi, S. Käytännön kirjanpito. Edita, Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 27

29 LASKENTAKAUDELLE KUULUVIEN TULOJEN JA MENOJEN KOHDIS- TAMINEN Kirjanpito 2 ov Ymmärtää varaston muutoksen ja pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston poiston arvostamis- ja jaksotusperiaatteet, osaa soveltaa oppimaansa varaston muutoksen sekä pysyvien vastaavien rakennusten ja kaluston poiston laskemisessa ja kirjaamisessa, ymmärtää kirjausten merkityksen yrityksen tulokseen ja taseeseen, motivoituu tiedonhankintaan ja tietojensa päivittämiseen. - Meno-tulon kohdalle -periaate - Varaston arvostaminen ja varaston muutoksen kirjaaminen - Rakennuksen ja kaluston arvostamis- ja jaksotusperiaatteet - Rakennuksen ja kaluston poiston kirjaaminen - Kerralla kuluksi kirjattavat kalustohankinnat - Soveltavat harjoitukset Excelillä ja Passelilla Liiketalouden perustutkinnon kirjanpito tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään laskentakaudelle kuuluvien tulojen ja menojen kohdistamisesta. Tomperi, S. Käytännön kirjanpito. Edita, Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 28

30 ASIAKIRJATUOTANTO Toimistopalvelut 5 ov Hallitsee toimiston työvälineiden, viestintävälineiden ja sovellutusohjelmien, käytön ja osaa opastaa niiden käytössä (työvälineohjelmia A- ajokorttitasoisesti, taloushallinnon ohjelmia, kulunvalvonta- ja kalenteriohjelmia, ajan- ja tilojenvarausohjelmia), sisäistää ja osaa tuottaa asiakirjastandardin mukaisia asiakirjoja, osaa arkistoida, hävittää asiakirjoja säilytysaikoja noudattaen, ymmärtää varmuuskopioinnin merkityksen ja ottaa tarvittavat varmuuskopiot sekä hoitaa sähköistä arkistointia sekä on perustaidot tuottaa eri toimisto-ohjelmilla asiakasrekistereitä, tilastoja ja raportteja. - Asiakirjatuotanto, arkistointi ja asiakirjajärjestelmät - Tilastojen ja rekisterien laatiminen ja muokkaaminen taulukkolaskentaohjelmalla Liiketalouden perustutkinnon toimistopalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakirjatuotannosta Opettajan valmistama aineisto Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 29

31 KOKOUS-, MATKA- JA TILAISUUKSIEN JÄRJESTELYT Toimistopalvelut 5 ov Tuntee kokouksen, palaverin tai neuvottelun järjestelykäytännöt ja osaa hoitaa edellisiin liittyen tilan, tarjoilun, materiaalit ja tarvittavat välineet sekä tuntee ja osaa toteuttaa matkaan liittyviä järjestelyjä, kuten matka- ja majoitusvaraukset ja hankkia matkaan sisältyvät asiakirjat. - Kokous- ja matkajärjestelyt (tila, tarjoilut, materiaalit ja välineet) - Asiakastilaisuuden järjestely Liiketalouden perustutkinnon toimistopalvelut tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kokous-, matka- ja tilaisuuksien järjestelyissä. Opettajan valmistama aineisto Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 30

32 PALKANMAKSUKAUDEN PALKANLASKENTA JA LAINSÄÄDÄNTÖ Palkanlaskenta 6 ov - Saa perustiedot palkanlaskennan tositteiden käsittelystä, osaa tulkita ja soveltaa työsuhteen, palkanlaskennan ja verotuksen ajantasaisia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita, valmistelee palkanlaskennan aineiston, sisäistää miten lasketaan kuukausi- tai tuntipalkka suorituspalkkiot, luontoisedut ja vuosilomapalkan mukaan lukien sekä kaikki pidätykset ja maksettava palkka, ymmärtää mitä tietoja kuukausi-ilmoitukseen tarvitaan, osaa laskea sosiaaliturvamaksun ja toimittaa tiedot eteenpäin, ymmärtää palkanlaskennan oikeellisuuden merkityksen yrityksen ja palkansaajan kannalta, kehittää taitojaan käyttää taloushallinnon palkanlaskenta -ohjelmaa tehokkaasti ja taloudellisesti, motivoituu tiedonhankintaan ja tietojensa päivittämiseen. - Palkanmaksukauden palkanlaskenta - Kuukausi-ilmoituksen laadinta - Työsuhteen, palkanlaskennan ja verotuksen lainsäädäntö Liiketalouden perustutkinnon palkanlaskenta tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään palkanmaksukauden palkanlaskennasta ja lainsäädännöstä. Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 31

33 PALKANLASKENTA ERITYISTILANTEISSA Palkanlaskenta 4 ov - Opiskelija sisäistää miten lasketaan palkanlaskentakauden erityistilanteet esim. palkattomat poissaolot, ylityökorvaukset, sairausajan palkka ja tarvittavat pidätykset. - Palkattomat poissaolot - Ylityökorvaukset - Sairausajan palkka - Palkasta tehtävät pidätykset Liiketalouden perustutkinnon palkanlaskenta tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään palkanlaskennasta erityistilanteissa. Moodle-verkkokurssi, https://moodle2.pkky.fi 32

34 MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERUSTEET Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 3 ov Tuntee markkinointiviestintään vaikuttavat sopimukset ja säännökset ja osaa soveltaa niitä, tuntee palvelun tuottajien kilpailuttamiseen liittyviä seikkoja, tuntee markkinointi-viestinnän periaatteet ja osaa soveltaa niitä hoitaessaan toimenpiteisiin liittyvä viestintää sekä osaa soveltaa osaamistaan ja oikolukea vastuualueensa vedoksia. - Mainonta - Myynnin edistäminen - Suhdetoiminta Liiketalouden perustutkinnon markkinoinninviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään markkinoinninviestinnän perusteista. Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Markkinoinnin kansainväliset säännöt. Opettajan valmistama aineisto 33

35 MARKKINOINTIVIESTINNÄN PROJEKTIN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA SEURANTA Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 5 ov Tuntee suunnitteluprosessin vaiheet ja ymmärtää suunnitelman merkityksen ja tavoitteellisen toiminnan välineenä, soveltaa osaamistaan ja osallistuu omilla ideoillaan tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen yrityksen/organisaation markkinointisuunnitelman pohjalta sekä ymmärtää suunnittelemiensa toimenpiteiden vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen ja osallistuu kampanjan tuloksellisuuden seurantaan. - Nykytila - Tavoite - Toimenpiteet - Seuranta - Budjetointi Liiketalouden perustutkinnon markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osan opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään markkinointiviestinnän projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Bergström, S., Leppänen, A. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita, Raatikainen, L. Tavoitteellinen markkinointi. Edita, Opettajan valmistama aineisto 34

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä AIKUISKOULUTUSTA Pieksämäellä Työelämän koulutuskori Syksy 2014 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta.

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014

FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Näyttötutkinnon perusteet FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys 23/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:23 Määräykset ja ohjeet 2014:23 Näyttötutkinnon perusteet FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

LIIKETALOUS TEKNIIKKA 2015

LIIKETALOUS TEKNIIKKA 2015 O P P I M A T E R I A A L I T LIIKETALOUS TEKNIIKKA 2015 YHTEYSTIEDOT Ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus Sisällysluettelo Myynti ja markkinointi Monika Lahtinen markkinointiassistentti

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot