Luutuumorit. E. Antero Mäkelä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luutuumorit. E. Antero Mäkelä"

Transkriptio

1 Luusairaudet Luutuumorit E. Antero Mäkelä Hyvänlaatuisia luukasvaimia arvioidaan ilmaantuvan maassamme noin 200 uutta tapausta vuodessa, ja primaareja pahanlaatuisia luukasvaimia todetaan vuosittain tapausta. Tärkeimmät pahanlaatuiset kasvaimet ovat osteosarkooma, kondrosarkooma, Ewingin sarkooma, myelooma ja erityyppiset luulymfoomat, joiden määrä näyttää viime vuosina lisääntyneen. Metastaattiset kasvaimet ovat huomattavasti tavallisempia, ja primaarisen kasvaimen paikka on yleensä rintarauhanen, eturauhanen, munuainen, keuhkot, kilpirauhanen tai suoliston alue. Hyvänlaatuisista luumuutoksista tavallisimmat ovat luukystat, osteokondrooma ja luun jättisolukasvain. Luukasvainten diagnostiikassa perustutkimuksena on natiiviröntgenkuvaus. Tietokonetomografia ja magneettikuvaus antavat lisätietoa. Liitännäishoito solunsalpaajilla on tuonut merkittävän avun erityisesti osteosarkooman hoitoon ja parantanut ennustetta merkittävästi. Raajan säästävässä kirurgiassa poistettu luualue korvataan endoproteesilla, luusiirteellä tai niiden yhdistelmällä (nk. komposiittigrafti). Luukasvainten harvinaisuuden vuoksi on hoitolinjat pyritty yhdenmukaistamaan eri keskusten välillä keskinäisin sopimuksin, hyvänä esimerkkinä osteosarkooman yhteispohjoismaiseen tutkimukseen liittyvä hoitojen yhtenäistäminen. Termiä luutuumori käytetään yleisnimityksenä tavallisimmin natiiviröntgenkuvasta todetusta luumuutoksesta, jonka alkuperä ja perimmäinen luonne ovat diagnoosia tehtäessä vielä osittain tai kokonaan epäselviä. Niinpä tätä käsitettä onkin luontevaa käyttää sellaisesta luumuutoksesta, josta vielä puuttuu histologinen tai kuvantamistutkimuksella tarkennettu diagnostinen varmistus. Diagnoosi varmistetaan histologisesti näytepalasta tai lisätutkimusten avulla. Luutuumorit voidaan jakaa luukasvaimiin (bone tumor) ja luukasvaimen kaltaisiin luumuutoksiin (tumorlike lesions of bone) (kuvat 1 3) (Campanacci 1999, Unni 1996, Schajowicz 1994). Luutuumoreita hoitava yksikkö joutuu usein ottamaan kantaa myös luumuutoksiin, jotka eivät varsinaisesti ole luutuumoreita vaan liittyvät luun normaaliin paranemiseen (väsymismurtuma, osteomyeliitti), johonkin systeemisairauteen (osteoporoosi, osteomalasia, hyperparatyreoosi) tai hoidon kannalta merkityksettömään luun rakenteen muuttumiseen (luuinfarkti). Varsinaiset luukasvaimet jaetaan hyvän- ja pahanlaatuisiin luukasvaimiin ja jälkimmäiset edelleen primaarisiin ja metastaattisiin eli sekundaarisiin. Luukasvainpotilaiden ikäjakaumassa on havaittavissa selvä huippu vuotiailla, minkä jälkeen esiintyvyys ensin vähenee ja sitten iän myötä lisääntyy tasaisesti. Hyvänlaatuisia luukasvaimia on arvioitu ilmaantuvan maassamme noin 200 uutta tapausta vuodessa. Primaa- Duodecim 2001;117:

2 Eksostoosi Jättisolutuumori Osteoidi osteooma Kondrooma Histiosyyttinen fibrooma Kondroblastooma Osteoblastooma Hemangiooma Kondromyksoidi fibrooma Osteofibroottinen dysplasia Lipooma Osteooma Hemimeelinen epifyseaalinen dysplasia Hemangioendoteliooma Desmoidi fibrooma Hyvänlaatuinen fibroottinen histiosytooma Neurilemmooma Potilaita Kuva 1. Hyvänlaatuiset luukasvaimet potilaan kumulatiivisessa aineistossa. (Rizzioli Orthopaedic Institute, Bologna, Italia) (Campanacci 1999). Etäpesäkkeet Osteosarkooma Kondrosarkooma Ewingin sarkooma ja PNET Myelooma Lymfooma Pahanlaatuinen fibroottinen histiosytooma Fibrosarkooma Kordooma Hemangiosarkooma Sarkooma ja krooninen osteomyeliitti Hodgkinin tauti Adamantinooma Sarkooma ja Pagetin tauti Hemangioperisytooma Leiomyosarkooma Pahanlaatuinen mesenkymooma Potilaita Kuva 2. Pahanlaatuiset luukasvaimet potilaan kumulatiivisessa aineistossa. (Rizzioli Orthopaedic Institute, Bologna, Italia) (Campanacci 1999). PNET = perifeerinen neuroektodermaalinen tuumori E. A. Mäkelä

3 Non-ossifying fibrooma Fibroottinen dysplasia Luukysta Aneurysmaattinen luukysta Eosinofiilinen granulooma Juksta-artikulaarinen luukysta Myositis ossificans Intraosseaalinen epidermoidikysta Brown tumor Jättisolugranulooma Potilaita Kuva 3. Tuumorin kaltaiset luumuutokset luukasvainpotilaan aineistossa (The WHO International Reference Center for the Histological Definition and Classification of Bone Tumors) ( Schajowicz 1994). reja pahanlaatuisia luukasvaimia ilmaantuu Suomessa vuosittain noin kappaletta ja niiden osuus kaikista maligneista kasvaimista on vain 1/80 (Elomaa ym. 1999). Metastaattiset luukasvaimet ovat huomattavasti tavallisempia, ja tällöin primaarisen kasvaimen paikka on yleensä rintarauhanen, eturauhanen, munuainen, keuhkot, kilpirauhanen tai suoliston alue. Viime vuosina on lisääntynyt myös luuytimestä lähtöisin olevien kasvainten (lymfoomat, plasmasytooma ja myelooma) määrä. Luukasvainten jaottelu ja kasvainten erityispiirteitä WHO:n luokituksen mukaan luukasvaimet jaetaan seitsemään alaryhmään (luuta muodostavat kasvaimet, rustoa muodostavat kasvaimet, jättisolukasvaimet, luuytimestä lähtöisin olevat kasvaimet, verisuoniperäiset kasvaimet, muut sidekudosperäiset kasvaimet ja muut kasvaimet) (Schajowicz 1994). Nämä alaryhmät jaetaan edelleen hyvän- ja pahanlaatuisiin. Luuta muodostavat kasvaimet. Hyvänlaatuisista luuta muodostavista kasvaimista tavallisin on osteoidi osteooma, jonka tavallisin esiintymispaikka on nuoren miehen reisi- tai sääriluu ja tyypillisin oire jomottava särky, joka pahenee öisin ja johon auttaa asetyysalisyylihappo (kuva 4). Pahanlaatuisista luuta muodostavista kasvaimista tärkein on osteosarkooma. Se on myelooman jälkeen toiseksi yleisin pahanlaatuinen primaarinen luukasvain, jonka tavallisimpia esiintymispaikkoja ovat pitkien luiden metafyysiosat (noin 50 % kasvaimista sijaitsee polven seudussa). Maassamme todetaan vuosittain kaikkiaan noin uutta luusarkoomaa. Näistä tapausta on uusia osteosarkoomia. Ikäjakauman huippu on vuotta, ja tavallisimmat oireet ovat kipu ja nivelen seudun turvotus; joskus ensioireena voi olla patologinen murtuma. Rustoa muodostavat kasvaimet. Osteokondrooma (eksostoosi) on yleisin hyvänlaatuisista rustoa muodostavista luukasvaimista. Se esiintyy pitkien luiden metafyysialueella, ja tavallisimmat paikat ovat reisiluun distaaliosa sekä sääri- ja olkaluun proksimaaliosa. Osteokondrooman kasvu loppuu kasvuiän päättyessä. Tavallisin oire on kasvaimen aiheuttama mekaaninen ärsytys. Kondrooma on toinen melko tavallinen hyvänlaatuinen rustoa muodostava luukasvain, jota tavataan usein sattumalöydöksenä käden ja jalan röntgentutkimuksen yhteydessä. Useimmiten kasvain sijaitsee kokonaan luun sisäpuolella, jolloin siitä käytetään nimitystä enkondrooma. Enkondrooman kasvu on hidasta, ja kasvain on usein oireeton. Luutuumorit 2207

4 Kuva 4 A) Reisiluun kaulan osteoidi osteooma (nuoli) 44-vuotiaalla miehellä. Kliinisenä oireena oli oikean lonkan seudun särky, jota oli jatkunut 15 vuoden ajan ja johon asetyylisalisyylihappo tyypillisesti auttoi. B) Luustokartta ( 99m Tc) osoittaa selvän pistemäisen kertymän oikean reisiluun kaulassa. C) Osteoidin osteooman aktiivinen nidus (nuoli) on nähtävissä selvästi magneettikuvassa. D) Seurantaröntgenkuva vuoden kuluttua leikkaushoidon jälkeen. Hoitona oli luualueen poisto ja defektialueelle suoritettu luunsiirto. Lonkan kipu hävisi heti leikkauksen jälkeen E. A. Mäkelä

5 Pahanlaatuisista rustoa muodostavista luukasvaimista tavallisin on kondrosarkooma. Sen osuus kaikista pahanlaatuisita luukasvaimista on 10 %. Suomessa uusia kondrosarkoomatapauksia todetaan vuosittain noin Potilaat ovat vuotiaita, ja noin 25 % kasvaimista kehittyy joko multippeliin tai solitaariseen osteokondroomaan tai multippeliin enkondroomaan (Ollierin tauti eli multippeli enkondromatoosi). Tyypillistä kondrosarkoomalle on kasvaimen hidas kasvu ja se, että sinänsä asianmukaisen kirurgisen hoidon jälkeenkin residiivikasvaimia saattaa esiintyä jopa viiden vuoden kuluttua primaarihoidosta. Jättisolukasvaimet. Luun jättisolukasvain (giant cell tumor of bone, GCT) sijaitsee yleensä pitkien luiden metafyysialueella, ja sen yleisimmät sijaintipaikat ovat reisiluun distaaliosa ja sääriluun proksimaaliosa. Kasvaimen oireina ovat tavallisimmin nivelen seudun kipu ja yösärky. Natiiviröntgenkuvassa on nähtävissä kirkastuma, ja usein kortikaalinen luu on ohut ja se on pullistunut ulospäin. Jättisolukasvaimella on sitkeä taipumus uusiutua paikallisesti kasvaimen huolellisenkin evakuaation jälkeen. Luuresektio antaa paremman lopputuloksen ja on suositeltavampi hoitovaihtoehto, mikä voi merkitä joissakin tapauksissa laajaakin luuresektiota ja poistetun luualueen korvaamista joko luusiirteellä (kuva 5) (auto- tai allografti) tai endoproteesilla. Histologiselta kuvaltaan sinänsä hyvänlaatuinen jättisolukasvain voi lähettää etäpesäkkeitä keuhkoihin. Yleensä tällöin kysymyksessä on jo residivoinut jättisolukasvain. Etäpesäkkeet kannattaa poistaa kirurgisesti. Jättisolukasvaimen pahanlaatuistuminenkin on mahdollista, ja sitä on kuvattu erityisesti kasvaimen sädehoidon jälkitilana. Luun jättisolukasvaimen erotusdiagnostiikassa on huomioitava hyperparatyreoosiin joskus liittyvä nk. brown tumor. Sen röntgenologinen ja histologinen kuva muistuttaa luun jättisolukasvainta. Nimitys brown tumor tulee kasvaimen makroskooppisesta punertavanruskeasta väristä. Hyperparatyreoosiin liittyvät luumuutokset syntyvät osteoklastien aiheuttamasta luuresorptiosta, ja poikkeuksetta siihen liittyy hyperkalsemia sekä seerumin alkalisen fosfataasin lisääntynyt aktiivisuus. Hyperparatyreoosin hoito eli adenooman (tai joskus harvoin lisäkilpirauhasen karsinooman) poisto johtaa näiden luumuutostenkin häviämiseen. Luuytimestä lähtöisin olevat kasvaimet. Ewingin sarkooma kuuluu nykykäsityksen mukaan luuytimestä lähtöisin olevien pahanlaatuisten luukasvainten ryhmään (round-cell tumors), johon kuuluu myös nk. perifeerinen neuroektodermaalinen tuumori (peripheral primitive neu- Kuva 5. A ja B) Jättisolukasvain oikean värttinäluun distaalipäässä 35-vuotiaalla miehellä. Huomaa kystinen rakenne ja ohentunut, deformoitunut luun korteksi. C ja D) Kasvain on hoidettu luun resektiolla ja poistettu luualue korvattu proksimaalisesta pohjeluusta otetulla autograftilla. Seurantaröntgenkuva vuoden kuluttua leikkauksesta. Pohjeluusiirre antaa tällaisessa tapauksessa toiminnallisesti erinomaisen lopputuloksen. Luutuumorit 2209

6 roectodermal tumor, PNET). Näille kasvaimille yhteinen piirre on kromosomien 11 ja 22 välinen translokaatio t[11;22][q24;q12] (Gebhardt 1996). Maassamme todetaan vuosittain noin 5 8 uutta Ewingin sarkoomaa, ja niiden osuus kaikista pahanlaatuisista luukasvaimista on noin 6 %. Kasvain esiintyy kaikissa luissa, mutta yleisin se on alaraajojen pitkissä luissa ja lantion alueella. Ewingin sarkoomaa esiintyy lapsilla ja murrosikäisillä; ikäjakauman huippu ajoittuu välille Sitä on joskus alkuoireiden perusteella vaikea erottaa osteomyeliitistä etenkin silloin, kun oireina on kuumeilu ja lasko ja CRParvot ovat kohonneet. Kasvain on hyvin pahanlaatuinen, ja viiden vuoden eloonjäämisluku on noin %. Myelooman osuus kaikista pahanlaatuisista luukasvaimista on noin 47 %. Myelooman tavallisimpia oireita ovat luustokivut, jotka paikantuvat rintakehän tai selkärangan alueelle. Joskus esiintyy neurologisia oireita, jotka johtuvat patologisista murtumista tai kasvaimen ekspansiosta. Potilaiden ikäjakauman huippu on 50 ja 60 vuoden välillä, ja kasvaimeen liittyy tyypillinen seerumin ja virtsan elektroforeesilöydös, jossa on todettavissa monoklonaalinen piikki merkkinä poikkeavasta immunoglobuliinin tuotannosta. Usein virtsasta on osoitettavissa nk. Bence Jonesin proteiini. Lisäksi potilailla on todettavissa anemia ja usein hyperkalsemia. Paikallisen kasvaimen kirurgisen poiston ja sädehoidon jälkeen ennuste on parempi kuin yleistyneen sairauden (nk. multippeli myelooma), jossa viiden vuoden eloonjäämisennuste on alle 10 %. Verisuoniperäiset kasvaimet. Vaskulaarisista kasvaimista tavallisimmat ovat hyvänlaatuinen hemangiooma ja pahanlaatuinen hemangiosarkooma. Molemmat ovat suhteellisen harvinaisia; niiden osuus kaikista luukasvaimista on alle 1 %. Hemangiooma esiintyy yleensä nikamassa tai kallossa. Hemangiooma on magneettikuvauksessa yleinen sattumalöydös. Hemangiosarkoomaa tavataan kaikissa luissa, ja se aiheuttaa usein patologisia murtumia. Muut sidekudosperäiset kasvaimet. Desmoplastinen fibrooma ja lipooma, jotka molemmat ovat harvinaisia, kuuluvat ryhmään»muut hyvänlaatuiset luun sidekudoskasvaimet». Sinänsä harvinainen, mutta maligneista sidekudoskasvaimista tavallisin on maligni fibroottinen histiosytooma (MFH), jota todetaan maassamme vuosittain 4 6 uutta tapausta. Se on keski-ikäisten ja vanhemman ikäryhmän kasvain. Tyypillisiä piirteitä ovat laajat osteolyyttiset muutokset luissa ja patologiset murtumat. Erotusdiagnostisesti tärkeimmät sairaudet ovat osteosarkooma ja pahanlaatuinen jättisolukasvain. MFH on erittäin pahanlaatuinen ja sillä on huono ennuste: keskimääräinen elinikä on alle 2 vuotta kasvaimen toteamisesta. Muut kasvaimet. WHO:n luokituksen mukaisesti muita luun kasvaimia ovat neurofibrooma ja kordooma. Ensin mainittu on harvinainen ja liittyy yleensä von Recklinghausenin tautiin (multippeli neurofibromatoosi). Kordooma on paikallisesti esiintyvä pahanlaatuinen kasvain, joka saa alkunsa notokordin jäänteistä nikamavälilevyssä. Sen osuus on pahanlaatuisista luukasvaimista noin 1,5 %. Potilaat ovat yleensä yli 30-vuotiaita ja tyyppipaikat ovat selkärangan proksimaalinen ja distaalinen osa. Lievästi pahanlaatuisen kasvaimen ennuste on paikallisen poiston jälkeen hyvä. Hyvin pahanlaatuisissa kasvaimissa ja epätäydellisen poiston jälkeen viiden vuoden eloonjäämisennuste on alle 20 %. Luukasvaimen kaltaiset muutokset. Tavallisimmat luukasvaimen kaltaiset muutokset ovat luukysta (solitaarinen, aneurysmaattinen tai juksta-artikulaarinen), myositis ossificans -muutos ja fibroottinen dysplasia. Solitaarinen luukysta kehittyy kasvuruston häiriintyneen kasvun seurauksena ja sijaitsee tavallisesti olkaluun yläosassa, reisiluun alaosassa tai sääriluun yläosassa. Kysta sisältää yleensä nestettä, ja sen seinämää verhoaa fibroottinen kalvo. Aneurysmaattinen luukysta sijaitsee tavallisesti pitkien luiden metafyysissä tai nikamissa, ja nimensä mukaisesti se usein deformoi luun korteksia. Kysta sisältää onteloita, jotka ovat hyytymättömän veren täyttämiä. Erotusdiagnostiikassa tulee kyseeseen luun jättisolukasvain. Juksta-artikulaarinen kysta on hyvänlaatuinen ja sijaitsee melkein aina olkaluun tai sääriluun alaosassa. Fibroottinen dysplasia on luuta muodostavan mesenkyymin synnynnäinen häiriö ja siitä aiheutu E. A. Mäkelä

7 va luuepämuodostuma. Se voi esiintyä ainoastaan yhdessä luussa (monostoottinen) tai useassa luussa (polyostoottinen), ja usein se antaa oireita jo kasvuiällä luun käyristyessä tai murtuessa. Diagnoosi on yleensä tehtävissä röntgenkuvasta, mutta monostoottisessa muodossa tarvitaan usein biopsia varmistukseksi. Diagnostiikkaan liittyviä näkökohtia Luukasvainten tutkimisessa pyritään ensisijaisesti selvittämään kasvaimen laatu ja levinneisyys. Huolellinen anamneesi ja kliininen tutkimus kuuluvat ensiselvittelyyn. Diagnoosi perustuu kliinisiin, röntgenologisiin ja histopatologisiin löydöksiin, ja usein se ei ole varmuudella tehtävissä yksittäisen tutkimuksen perusteella, vaan tutkimuslöydökset tulee yhdistää toisiinsa. Luukasvainten diagnostiikka ja hoidon suunnittelu ja toteutus edellyttävät usein hyvää yhteistyötä ortopedin, radiologin, patologin ja onkologin välillä. Ehdoton perustutkimus on natiiviröntgenkuvaus, joka on aina tehtävä, kun herää epäily luukasvaimesta. Laboratoriotutkimukset eivät sellaisenaan ole kovin luotettavia, mutta laskon, CRP-pitoisuuden, täydellisen verenkuvan ja virtsan sedimentin sekä seerumin alkalisen fosfataasin, kalsiumin, fosfaatin ja proteiinin määritykset kuuluvat selvittelyihin. Lisäksi seerumin ja virtsan immunoelektroforeesitutkimukset ja keuhkojen röntgenkuvaus kuuluvat rutiinitutkimuksiin. Lisäselvittelyt on usein tarkoituksenmukaisinta järjestää paikassa, jossa luukasvainten diagnostiikkaan ja hoitoon on olemassa valmiuksia. Luustokartoitus ( 99m Tc) antaa hyvän kuvan kasvaimen aktiivisuudesta, ja siitä selviää, onko kysymyksessä primaarinen luukasvain vai mahdollisesti muun kasvaimen etäpesäke. Tietokonetomografia ja magneettikuvaus antavat tietoa kasvaimen laajuudesta ja sen Kuva 6. A) Periasetabulaarinen kondrosarkooma vasemmalla lantiossa 35-vuotiaalla miehellä. B) Kolmiulotteinen tietokonetomografiarekonstruktiokuva lantiosta antaa hyvän kuvan periasetabulaarisen kondrosarkooman koosta ja sijainnista. Se mahdollistaa resektiolinjojen suunnittelun sekä mittojen mukaisen endoproteesin valmistamisen etukäteen varmasti paikalleen sopivaksi. C) Seurantaröntgenkuva leikkaushoidon jälkeen. Vasemmalle puolelle on tehty lantioresektio. Poistettu luualue ja lonkkanivel on korvattu endoproteesilla. Luutuumorit 2211

8 suhteesta lähikudoksiin, kuten verisuoniin ja hermoihin. Nämä kuvantamismenetelmät tekevät mahdolliseksi kasvaimen kirurgisen hoidon yksityiskohtaisen suunnittelun etukäteen. Kasvainalueelta tehty kolmiulotteinen mallikuva helpottaa poistetun luualueen rekonstruktiota. Näin voidaan esimerkiksi valmistaa mittojen mukaan poistettua luualuetta tarkalleen vastaava endoproteesi (kuvat 6). Kasvaimen laatu saadaan selville varmimmin biopsianäytteestä, joka otetaan kasvaimesta aina ennen lopullista hoitoa. Näytepala tulee ottaa aina siinä paikassa, jossa lopullinen hoitokin annetaan. Näytepala otetaan usein kasvaimesta avoimessa leikkauksessa suoraan näkökontrollissa. Eräissä tapauksissa näytepala voidaan ottaa käyttäen läpivalaisua tai tietokonetomografiaohjausta ja laajaa (läpimitta 5 6 mm) holkkiporaa (kuva 7 A ja B). Näin tehdään esimerkiksi epäiltäessä luun lymfoomaa, jonka hoito sinänsä on pääasiassa ei-kirurginen (solunsalpaajat ja sädehoito). Pahanlaatuisten luukasvainten hoidon periaatteita Pahanlaatuisissa luukasvaimissa hoitovaihtoehdot ovat leikkaus, solunsalpaajalääkitys ja sädehoito. Useimmiten hoito on kuitenkin yhdisteltyä siten, että leikkaukseen liitetään solunsalpaajalääkitys tai sädehoito tai molemmat. Sädehoitoa käytetään täydentämään leikkausta eräissä tapauksissa, jos kasvaimen laaja kirurginen poisto on mahdoton. Lähinnä tämä tulee kyseeseen Ewingin sarkooman hoidossa ja metastaattisia kasvaimia hoidettaessa. Liitännäishoito solunsalpaajilla aloitetaan luusarkoomissa heti diagnoosin varmistuttua, ja sillä pyritään mikrometastaasien tuhoamiseen. Siitä on hyötyä osteosarkooman ja Ewingin sarkooman hoidossa. Hoito alkaa 2 3 kuukauden pituisella preoperatiivisella yhdistelmähoidolla, jota jatketaan leikkauksen jälkeen vasteen mukaan 4 6 kuukautta. Nykyaikaisten ja tehokkaiden solunsalpaajien ansiosta monet raajojen alueen luukasvaimet, jotka aikaisemmin voitiin hoitaa vain amputaatiolla, voidaan nykyisin hoitaa tehokkaasti raajan säästävällä kirurgialla käyttäen endoproteeseja, allografteja tai niiden yhdistelmiä Kuva 7. A ja B) Luukasvainbiopsia tehdään yleensä avointa leikkaustekniikkaa käyttäen. Kuitenkin silloin, kun kasvaimen varsinainen hoito on ei-kirurginen, kuten tässä tapauksessa epäiltäessä magneettikuvauksen perusteella olkaluun proksimaaliosan lymfoomaa, voidaan biopsiaan käyttää holkkiporaa. Pora ohjataan kohteeseensa johtopiikin avulla läpivalaisua käyttäen. Näytteeksi saadaan edustava luusylinteri, jonka halkaisija on 5 6 mm. (komposiittigrafteja) (kuvat 6 C ja 8 F) (Cannon 1997, Kabukcuoglu ym. 1999). Liitännäishoito solunsalpaajilla helpottaa usein luukasvaimen laajaa resektiota pienentämällä kasvaimen kokoa ja tekemällä rajan terveeseen kudokseen nähden makroskooppisesti tarkastellen selvemmäksi. Kuvat 8 A ja B esittävät tyypillistä osteosarkooman röntgenlöydöstä 16-vuotiaan pojan reisiluun alaosassa. Luustokartta (kuva 8 C) osoitti huomattavan paikallisen kertymän oikean reisiluun alaosassa, mikä viittasi primaariseen luukasvaimeen. Magneettikuva oikean reisiluun alaosasta ennen biopsiaa antoi hyvän käsityksen kasvaimen laajuudesta (kuva 8 D). Seurantatutkimus 12 viikon solunsalpaajahoidon jälkeen (kuva 8 E) osoitti hyvin solunsalpaajahoidon vaikutuksen: kasvain oli pienentynyt ja 2212 E. A. Mäkelä

9 E D Kuva 8. A ja B) Tyypillinen osteosarkooma 16-vuotiaan pojan reisiluun distaaliosassa. C) Luustokartta ( 99m Tc) vahvisti primaarisen luukasvaimen oikean reisiluun distaalipäässä. D) Magneettikuvassa on nähtävissä epifyysiin ulottuva T 3 -luukasvain oikean reisiluun metafyysialueella. E) Magneettikuva 12 viikon solunsalpaajahoidon jälkeen. Luukasvain on selvästi pienentynyt ja rajautunut. Tumma alue kasvaimen keskellä on polymetyylimetakrylaattisementtiä (PMMA) biopsia-alueella (nuoli). F) Reisiluun distaaliosan osteosarkooman hoito laajaa resektiota ja endoproteesirekonstruktiota käyttäen. Reisiluun distaaliosa ja polvinivel on korvattu modulaarisella endoproteesilla. Tällainen rekonstruktio sallii potilaan liikkumisen heti toimenpiteen jälkeen, ja kävely normaalistuu 1 2 viikossa. Luutuumorit 2213

10 raja terveeseen kudokseen tarkentunut. Kasvaimen koon pieneneminen ja reaktiivisen alueen tarkentuminen helpottivat kirurgisen hoidon toteuttamista. Tässä tapauksessa, kun kysymyksessä oli T 3 -kasvain (taulukko), asianmukainen hoito on kasvaimen laaja resektio (Enneking 1986, Enneking ja Wolf 1996)) ja reisiluun alaosan ja polvinivelen rekonstruktio modulaarista (leikkauksen aikana osista koottava) endoproteesia käyttäen (kuva 8F). Endoproteesin käytön etuna rekonstruktiossa on toimintakyvyn nopea palautuminen: raajan normaali käyttö on useimmiten sallittua heti leikkauksen jälkeen. Raajan säästävä kirurgia kuuluu ehdottomasti nykypäivän luukasvainkirurgiaan. Sille ovat luoneet edellytykset endoprotetiikan ja pankkiluutoiminnan kehitys. Tällainen rekonstruktiokirurgia edellyttää monipuolista endoproteesikirurgian hallintaa ja luusiirteiden käyttöön liittyvää taitotietoa, jota on vain muutenkin ortopedista endoproteesikirurgiaa (sekä primaari- että revisioendoproteesikirurgiaa) tekevissä yksiköissä. Lisäksi luukasvainten hoitoon erikoistuneessa yksikössä tulee olla hyvät valmiudet solunsalpa- Taulukko 1. Luukasvainten TNM-luokitus (UICC 1997). Primaarikasvain (T) T0 Kasvainta ei ole osoitettavissa T1 Luunsisäinen kasvain T2 Luunsisäinen kasvain ulottuu korteksiin mutta ei ole läpäissyt luukalvoa (periostia) T3 Kasvain ulottuu luun ulkopuolelle Alueellinen levinneisyys imusolmukkeisiin (N) NX Alueellisten imusolmukkeiden tila ei ole arvioitavissa (esim. poistettu) N0 Ei histologisesti todettua leviämistä N1 Histologisesti todettu leviäminen (harvinaista luusyövässä) Etäpesäkkeet (M) M0 Ei etäpesäkkeitä M1 Etäpesäkkeitä todettu aja- ja sädehoitoon sekä perehtyneisyyttä niiden käyttöön ja niistä mahdollisesti aiheutuvien komplikaatioiden hoitoon. Primaaristen luukasvainten harvinaisuuden vuoksi on eri keskuksissa toteutettavat hoitolinjat pyritty yhdenmukaistamaan keskinäisin sopimuksin, mistä on hyvänä esimerkkinä osteosarkooman osalta yhteispohjoismaiseen tutkimukseen liittyvä hoitojen yhtenäistäminen (SSG 1990, ISG/SSG 1996, Alvegård ym. 1999). Kirjallisuutta Alvegård TA, Bauer H, Blomqvist C, Möller T, Rydholm A, Saeter G. The Scandinavian Sarcoma Group. Background, organization and the central register the first 20 years. Acta Orthop Scand 1999;70 Suppl 285:3 7. Campanacci M. Bone and soft tissue tumors: clinical features, imaging, pathology and treatment. Toinen painos. Wien New York: Springer-Verlag, Cannon SR. Massive prostheses for malignant bone tumours of the limbs. J Bone Joint Surg 1997;79-B: Elomaa I, Wiklund T, Kivioja A, Karaharju E. Luusarkoomat. Kirjassa: Joensuu H, Roberts PJ, Teppo L, toim. Syöpätaudit. 2. painos. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim, 1999, s Enneking WF. A system of staging musculoskeletal neoplasms. Clin Orthop 1986;204:9 24. Enneking WF, Wolf RE. The staging and surgery of musculoskeletal neoplasms. Orthop Clin North Am 1996;27(3): Gebhardt MC. Molecular biology of sarcomas. Orthop Clin North Am 1996;27: ISG/SSG I. An Italian Scandinavian treatment and research protocol for high-grade osteosarcoma of the extremities. Localized disease and metastatic relapse. Lund: Scandinavian Sarcoma Group and Onclogic Center,1997. Kabukcuoglu Y, Grimmer RJ, Tillman RM, Carter SR. Endoprosthetic replacement for primary malignant tumors of the proximal femur. Clin Orthop 1999;358:8 14. Schajowicz F. Tumors and tumorlike lesions of bone: pathology, radiology and treatment. 2. painos. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, SSG VIII/90. The treatment of osteosarcoma. Lund: Scandinavian Sarcoma Group and Oncologic Center, UICC (International Union Against Cancer). TNM classification of malignant tumors. Sobin LH, Wittekind C, toim. 5. painos. New York: Wiley Liss, Unni KK. Dahlin s bone tumors: general aspects and data on cases. Viides painos. Philadelphia New York: Lippincott-Raven, E. ANTERO MÄKELÄ, LKT, dosentti, osastonylilääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Kirurgian klinikka Kuopio 2214

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumorit IAP Turku 7.5.2010 Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumori tiimi älä tee diagnoosia yksin Ortopedi Radiologi Onkologi Geneetikko ja Patologi -kliiniset tiedot/löydökset -natiivi-rtg,

Lisätiedot

HYVÄNLAATUISET LUUTUUMORIT JA TUUMORINKALTAISET LUUMUUTOKSET POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ VUOSINA 2010-2011

HYVÄNLAATUISET LUUTUUMORIT JA TUUMORINKALTAISET LUUMUUTOKSET POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ VUOSINA 2010-2011 HYVÄNLAATUISET LUUTUUMORIT JA TUUMORINKALTAISET LUUMUUTOKSET POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ VUOSINA 2010-2011 Matti Heikkinen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

MALIGNIT LUUTUUMORIT JA LUUTUUMOREINA ESILLE TULLEET METASTAASIT KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUOSINA 2010 JA 2011

MALIGNIT LUUTUUMORIT JA LUUTUUMOREINA ESILLE TULLEET METASTAASIT KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUOSINA 2010 JA 2011 MALIGNIT LUUTUUMORIT JA LUUTUUMOREINA ESILLE TULLEET METASTAASIT KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA VUOSINA 2010 JA 2011 Malignant bone tumours and bone metastases at Kuopio University Hospital in 2010

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan sarkoomatyöryhmän käsittelemät luukudosmuutokset vuosina

Tampereen yliopistollisen sairaalan sarkoomatyöryhmän käsittelemät luukudosmuutokset vuosina Tampereen yliopistollisen sairaalan sarkoomatyöryhmän käsittelemät luukudosmuutokset vuosina 2013-2014 Kim Sihvonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen yksikkö Maaliskuu

Lisätiedot

Rustotuumorit. IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere

Rustotuumorit. IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere Rustotuumorit IAP Turku 13.5.2016 Mikko Rönty Fimlab, Tampere Rustotuumorit yleistä Suurimpia primäärien luutuumoreiden ryhmiä Tyyppipiirre on kasvainsolujen tuottama kondroidi matriksi (soluväliaine)

Lisätiedot

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB IAP Kuopio 27.9.2007 Mesenkymaalisia kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB Pehmytkudoskasvainten patologiaa Valtaosa pehmytkudoskasvaimista benignejä, malignit harvinaisia,

Lisätiedot

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito

Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Sakrumin pahanlaatuisten luukasvainten kirurginen hoito Toni-Karri Pakarinen 1, Piia Suomalainen 1, Hannu Kuokkanen 2, Minna Laitinen 1 1 Sarkoomayksikkö, Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue, TAYS

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan sarkoomatyöryhmän käsittelemät tapaukset vuosina

Tampereen yliopistollisen sairaalan sarkoomatyöryhmän käsittelemät tapaukset vuosina Tampereen yliopistollisen sairaalan sarkoomatyöryhmän käsittelemät tapaukset vuosina 2011-12 Miikka Yliniemi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Kesäkuu 2016

Lisätiedot

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty!

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! COPYRIGHT MARTINE VORNANEN Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! PAPILLAN JA ULKOISTEN SAPPITEIDEN KASVAIMET MARTINE VORNANEN PSHP LABORATORIOKESKUS ULKOISTEN SAPPITEIDEN

Lisätiedot

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Pehmytkudos- ja luusarkoomissa eri hoito-ohjelmat pehmytkudossarkoomissa yleensä kirurgia ensin Onkologinen

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Plasmasolukasvaimet (hematologin näkökulmasta) Eeva-Riitta Savolainen LKT, dos Os.ylilääkäri

Plasmasolukasvaimet (hematologin näkökulmasta) Eeva-Riitta Savolainen LKT, dos Os.ylilääkäri Plasmasolukasvaimet (hematologin näkökulmasta) Eeva-Riitta Savolainen LKT, dos Os.ylilääkäri Monoklonaaliset gammapatiat (plasmasolutaudit) Plasmasolumyelooma Merkitykseltään epäselvä monoklonaalinen gammapatia

Lisätiedot

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka

Osteoporoosin diagnostiikka. Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo, osteoporoosiklinikka Tavoitteet Oireet ja löydökset Periaatteet ja menetelmät Diagnostiset kriteerit Erotusdiagnostiikka Seulonta Lähde:

Lisätiedot

Primaarit luulymfoomat

Primaarit luulymfoomat Alkuperäistutkimus ESA JANTUNEN, JUKKA KETTUNEN, LEA NIEMITUKIA, KIRSI ROPPONEN, MARTINE VORNANEN, LEENA VOUTILAINEN, HANNA MUSSALO JA TAPIO NOUSIAINEN Primaarit luulymfoomat KYS:n kokemukset 1990 2003

Lisätiedot

Lantion sarkoomien kirurginen hoito ongelmia odotettavissa?

Lantion sarkoomien kirurginen hoito ongelmia odotettavissa? Lantion sarkoomien kirurginen hoito ongelmia odotettavissa? Toni-Karri Pakarinen, Jyrki Nieminen, Piia Suomalainen, Hannu Kuokkanen, Minna Laitinen TAYS Sarkoomayksikkö, Tekonivelsairaala COXA, TAYS Plastiikkakirurgian

Lisätiedot

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO

MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO MUNASARJAN EI- EPITELIAALISTEN MALIGNIEN KASVAINTEN KIRURGINEN HOITO Dosentti Johanna Mäenpää Naistenklinikka TAYS JM 05 KÄSITELTÄVÄT KASVAIMET Itusolukasvaimet Stroomaperäiset kasvaimet Kasvaimet epäspesifisestä

Lisätiedot

Sädehoidon jälkeen todetut sarkoomat Suomessa

Sädehoidon jälkeen todetut sarkoomat Suomessa Sädehoidon jälkeen todetut sarkoomat Suomessa Samuli Salminen Lääketieteen kandidaatti Helsingin Yliopisto Helsinki 22.11.2012 Syventävien opintojen tutkielma samuli.h.salminen@helsinki.fi Ohjaajat: Prof.

Lisätiedot

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS 19.3.2014 Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia Tehtävän suoritus Palautuksia: 51 Tiivistelmien keskipituus 97 sanaa hyvä! OTSIKOT Otsikko tutkimuksen

Lisätiedot

Sarkoomien syto- ja molekyyligenetiikkaa Iina Tuominen, FT Erikoistuva sairaalasolubiologi Tyks-Sapa-liikelaitos IAP:n kevätkokous 12.5.

Sarkoomien syto- ja molekyyligenetiikkaa Iina Tuominen, FT Erikoistuva sairaalasolubiologi Tyks-Sapa-liikelaitos IAP:n kevätkokous 12.5. Sarkoomien syto- ja molekyyligenetiikkaa Iina Tuominen, FT Erikoistuva sairaalasolubiologi Tyks-Sapa-liikelaitos IAP:n kevätkokous 12.5.2016 Iina.Tuominen@tyks.fi Genetiikan tutkimukset sarkoomien diagnostiikassa

Lisätiedot

Luuston CT Degeneratiivisista muutoksista, neoplasmeista ja proteesikomplikaatioista

Luuston CT Degeneratiivisista muutoksista, neoplasmeista ja proteesikomplikaatioista Luuston CT Degeneratiivisista muutoksista, neoplasmeista ja proteesikomplikaatioista 9.4.2010 EL Ia Kohonen TYKS-SAPA SAPA A-sairaalan röntgenr Degeneratiivisia muutoksia missä tahansa rangan alueella,

Lisätiedot

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa 2007-2013 1 Sisältö Imukudoksen ja verta muodostavan kudoksen kasvaimien pääryhmät 2 Uudet tapaukset koko maassa sukupuolittain

Lisätiedot

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa

Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa Leukemioiden, lymfoomien ja muiden pahanlaatuisten veritautien ilmaantuvuus Suomessa 2008-2014 1 Sisältö Imukudoksen ja verta muodostavan kudoksen kasvaimien pääryhmät 3 Uudet tapaukset koko maassa sukupuolittain

Lisätiedot

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola PERIPROTEETTISET MURTUMAT 19.4.2007 Maija Pesola oyl, K-SKS Määritelmästä Klassisesti: vähäisen trauman aiheuttama tekoniveleen liittyvä murtuma (oma M- alkuinen dg-numero) Käytännössä: Mistä tahansa syystä

Lisätiedot

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

ETURAUHASSYÖPÄ OSASTONYLILÄÄKÄRI PETTERI HERVONEN HUS SYÖPÄKESKUS, HELSINKI

ETURAUHASSYÖPÄ OSASTONYLILÄÄKÄRI PETTERI HERVONEN HUS SYÖPÄKESKUS, HELSINKI ETURAUHASSYÖPÄ OSASTONYLILÄÄKÄRI PETTERI HERVONEN HUS SYÖPÄKESKUS, HELSINKI ETURAUHANEN - ANATOMIA 21.11.2018 2 ETURAUHASEN TOIMINTA Maapähkinän kokoinen rauhanen, joka sijaitsee peniksen takana, peräsuolen

Lisätiedot

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Varsirevisiot IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi 24. 26.4.2019 Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa SIDONNAISUUDET TEKONIVELSAIRAALA COXA VASTAANOTTO LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN KOULUTUSMATKOJA

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

Luuston kasvuhäiri ja liikuntaelinten sairauksia

Luuston kasvuhäiri ja liikuntaelinten sairauksia Luuston kasvuhäiri iriöt t ja muita tuki- ja liikuntaelinten sairauksia Anu Lappalainen Pieneläinsairauksien insairauksien Erikoiseläinl inlääkäri SPL:n kasvattajakurssi 24.2.2006 Termejä dysplasia = kasvuhäiri

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

LASTEN SUKKULASOLUISET PEHMYTOSATUUMORIT IAP TURKU Jukka Laine Lastenpatologi TYKS

LASTEN SUKKULASOLUISET PEHMYTOSATUUMORIT IAP TURKU Jukka Laine Lastenpatologi TYKS SUKKULASOLUISET IAP 2016 Jukka Laine Lastenpatologi TYKS LAPSILLA I Pediatriset blastoomat/small Round Cell Tumors (SRCT) II Lipomatoottiset tuumorit III Sukkulasolutuumorit IV Muut pediatriset tuumorit

Lisätiedot

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa 2 Tarkkuussädehoitoa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sädehoitoyksikössä sijaitsee Pohjoismaiden ensimmäinen robottitekniikkaan

Lisätiedot

Polven periproteettiset murtumat

Polven periproteettiset murtumat Polven periproteettiset murtumat VTK 2017 Mika Junnila TYKS Esiintyvyys Polven periproteettisten murtumien esiintyvyys on n 2,5% Patellamurtumat harvinaisia Mayo Clinic Joint Registry 0,68% Tibiamurtumat

Lisätiedot

Tapaus vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori

Tapaus vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori Tapaus 1 52 vuotias mies, jolla nenän iholla laaja alainen tuumori Tapaus 1 PAD: Acral myxoinflammatory fibroblastic sarcoma Hitaasti kasvava kivuton leesio raajojen distaaliosassa v sormet ja kämmenalue

Lisätiedot

Ewingin sarkooma Suomessa 1990 2008

Ewingin sarkooma Suomessa 1990 2008 Ewingin sarkooma Suomessa 1990 2008 Joni Serlo 1, Ilkka Helenius 2, Mika Sampo 3, Ulla Pihkala 4, Sanna Kivivuori 4, Kim Vettenranta 5, Mikko Perkkiö 6, Aarne Kivioja 7, Erkki Tukiainen 7, Tom Böhling

Lisätiedot

OHJE LÄHETTÄVÄLLE YKSIKÖLLE RADIOLOGIA NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET

OHJE LÄHETTÄVÄLLE YKSIKÖLLE RADIOLOGIA NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET Sivu 1/5 NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET Potilaan ohjaaminen tutkimukseen... 2 Tutkimukset, joista on harvoin hyötyä potilaan hoidon kannalta... 2 Häntäluu... 2 Kallo... 2 Kasvojen luut... 2 Kitarisa... 2 Korva,

Lisätiedot

Crmo Eli Toistuva Pitkäaikainen Monipesäkkeinen Osteomyeliitti

Crmo Eli Toistuva Pitkäaikainen Monipesäkkeinen Osteomyeliitti www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Crmo Eli Toistuva Pitkäaikainen Monipesäkkeinen Osteomyeliitti Versio 2016 1. MIKÄ ON CRMO? 1.1 Mikä se on? Toistuva pitkäaikainen monipesäkkeinen osteomyeliitti

Lisätiedot

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ?

MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? MITÄ PATOLOGIN LAUSUNNON IHOKASVAIMISTA PITÄISI SISÄLTÄÄ? Riitta Huotari-Orava Patologian erikoislääkäri Iho-ja sukupuolitautien erikoislääkäri 9.1.2007 Löydöksenä on basaliooma. Kasvain yltää reunaan.

Lisätiedot

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA?

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? O S A S T O N Y L I L Ä Ä K Ä R I M A I J A T A R K K A N E N H Y K S S Y Ö P Ä K E S K U S LUENNON SISÄLTÖ luu- ja pehmytkudossarkoomat ei pediatrisia tutkimuksia ei gynekologisia

Lisätiedot

Ewingin sarkooma on harvinainen luun tai

Ewingin sarkooma on harvinainen luun tai Joni Serlo, Ilkka Helenius, Kim Vettenranta, Tom Böhling, Hannu Aro, Anna-Stina Jääskeläinen ja Maija Tarkkanen Ewingin sarkooman diagnostiikka ja hoito Ewingin sarkooma on harvinainen, yleensä nuorten

Lisätiedot

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa hallitsee röntgenlähetteen laatimisen tietää säteilyturvallisuuden keskeiset periaatteet (mm. ymmärtää

Lisätiedot

Levinneen suolistosyövän hoito

Levinneen suolistosyövän hoito Levinneen suolistosyövän hoito Yhteyshoitajakoulutus 29.9. LT ylilääkäri Pirkanmaan Syöpäyhdistys Uusien tapausten lukumäärät, yleisimpien syöpien mennyt ja ennustettu trendi, miehet Uusien tapausten lukumäärät,

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Yleispatologia Johdanto

Yleispatologia Johdanto Mitä patologia on? Yleispatologia Johdanto Jarkko Hietanen professori, LKT, HLL, M.Sc Hammaslääketieteen laitos Hammaslääketieteellinen patologia Patologia on tautioppia. Inflammaatio ja immunologiset

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat. Panu Hirvinen, Ortopedi

Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat. Panu Hirvinen, Ortopedi Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat Panu Hirvinen, Ortopedi Varhaisen kasvuiän apofysiitit Apo = kärki Fyysi = liitos; kasvupiste Iitti = höpölöpö LUUN KASVUPISTE, JOHON JÄNNE KIINNITTYY Ainoastaan

Lisätiedot

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f.

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Tekonivelkirurgian asiantuntijalääkärin koulutusohjelma Tekonivelkirurgia on nivelten kivuliaiden ja asentovirheitä aiheuttavien degeneratiivisten

Lisätiedot

Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011

Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011 Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011 Esimerkki Potilas on ollut osastolla tekonivelen luksaation vuoksi Diagnoosit väärässä järjestyksessä 1. I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 2. I10 Essentiaalinen verenpainetauti

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Syöpä lapsella. Kim Vettenranta, dos. Osastonylilääkäri Lasten veri- ja syöpätautien sekä kantasolusiirtoklinikka HYKS

Syöpä lapsella. Kim Vettenranta, dos. Osastonylilääkäri Lasten veri- ja syöpätautien sekä kantasolusiirtoklinikka HYKS Syöpä lapsella Kim Vettenranta, dos. Osastonylilääkäri Lasten veri- ja syöpätautien sekä kantasolusiirtoklinikka HYKS Lasten syöpätaudit Leukemiat (30%) Aivotuumorit (28%) Lymfoomat (Hodgkin, NHL) (11%)

Lisätiedot

Harringtonin menetelmän tulokset lantion periasetabulaaristen metastaasien hoidossa

Harringtonin menetelmän tulokset lantion periasetabulaaristen metastaasien hoidossa Harringtonin menetelmän tulokset lantion periasetabulaaristen metastaasien hoidossa Jonne Ketola, Minna Laitinen, Toni-Karri Pakarinen, Piia Suomalainen, Antti Eskelinen, Maire Ratasvuori ja Jyrki Nieminen

Lisätiedot

FIBROOTTINEN DYSPLASIA PÄÄN JA KAULAN, ERITYISESTI TEMPORAALILUUN ALUEELLA

FIBROOTTINEN DYSPLASIA PÄÄN JA KAULAN, ERITYISESTI TEMPORAALILUUN ALUEELLA FIBROOTTINEN DYSPLASIA PÄÄN JA KAULAN, ERITYISESTI TEMPORAALILUUN ALUEELLA Anna Ukkonen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos / lääketiede

Lisätiedot

Luuston SPECT ja PETCT

Luuston SPECT ja PETCT Luuston SPECT ja PETCT Marko Seppänen, dos, oyl Isotooppiosasto ja Valtakunnallinen PET-keskus TYKS http://www.turkupetcentre.fi Luuston kuvantaminen Gammakuvauksella vs. PET-menetelmällä SPET-CT vs. PET/CT

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEEN VUOSIEN 2009 2010 SARKOOMATYÖRYHMÄN POTILAIDEN VÄESTÖTIETEELLISET OMINAISUUDET SEKÄ

TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEEN VUOSIEN 2009 2010 SARKOOMATYÖRYHMÄN POTILAIDEN VÄESTÖTIETEELLISET OMINAISUUDET SEKÄ TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEEN VUOSIEN 2009 2010 SARKOOMATYÖRYHMÄN POTILAIDEN VÄESTÖTIETEELLISET OMINAISUUDET SEKÄ DIAGNOOSIT Dominik Kerimov Syventävien opintojen kirjallinen

Lisätiedot

GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus

GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio 25.-26.1.2013 Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus Eri kohdealueiden rajaaminen ei ole eksaktia tiedettä, vaan perustuu osittain kokemukseen

Lisätiedot

ylilääkäri Teijo Kuopio

ylilääkäri Teijo Kuopio ylilääkäri Teijo Kuopio 28.8.2013 Vasteiden tarkastelu voi tapahtua: Elinten tasolla (makroskooppinen patologia) Kudostasolla (histopatologia) Solutasolla (solupatologia) Molekyylitasolla (molekyylipatologia)

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala

PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset. Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala PET-tutkimusten vaikuttavuus ja kustannukset Esko Vanninen palvelualuejohtaja Kuopion yliopistollinen sairaala ISI Web of Science: hakusana PET/CT N = 4974, 27.4.2010 Mihin diagnostisia menetelmiä tarvitaan?

Lisätiedot

Koiran osteosarkooma - kirjallisuuskatsaus

Koiran osteosarkooma - kirjallisuuskatsaus Koiran osteosarkooma - kirjallisuuskatsaus ELK Maija Talvitie Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma Pieneläinten sisätaudit Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit: mitä, miksi ja milloin

Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit: mitä, miksi ja milloin Luun aineenvaihdunnan biokemialliset mittarit: mitä, miksi ja milloin Marja-Kaisa Koivula FT, dosentti, sairaalakemisti 22.5.2014 Esityksen sisältö Mitä luun aineenvaihdunnalla tarkoitetaan? Mitä ovat

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

Metaboliset luustosairaudet ja tekonivel. Jyrki Nieminen, ylilääkäri Tekonivelsairaala Coxa

Metaboliset luustosairaudet ja tekonivel. Jyrki Nieminen, ylilääkäri Tekonivelsairaala Coxa Metaboliset luustosairaudet ja tekonivel Jyrki Nieminen, ylilääkäri Tekonivelsairaala Coxa Sidonnaisuudet LEO Pharma: Osallistuminen 8th International Conference on Thrombosis and Hemostasis Issues in

Lisätiedot

08:00-09:00 Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen. Vapaat esitelmät 1 n. 15x n. 10min, kahvitauko n. 30min

08:00-09:00 Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen. Vapaat esitelmät 1 n. 15x n. 10min, kahvitauko n. 30min OT-PÄIVÄT 2015, ALUSTAVA OHJELMA 10.9.15 KESKIVIIKKO 25.11.2015 Sali 1 Sali 2 08:00-09:00 Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 09:00-12:00 Vapaat esitelmät 1 n. 15x n. 10min, kahvitauko n. 30min 12:00-13:00

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Mitä onkologi toivoo patologilta?

Mitä onkologi toivoo patologilta? Mitä onkologi toivoo patologilta? Mikä PAD-lausunnossa vaikuttaa kilpirauhassyövän hoitoon Hanna Mäenpää, dos HUS, Syöpätautien klinikka Onkologian trendejä Entiteetit pirstoutuvat pienemmiksi: lisää tietoa

Lisätiedot

Selkäkivun diagnostiset kompastuskivet? Hannu Miettinen Kuopion yliopistollinen sairaala

Selkäkivun diagnostiset kompastuskivet? Hannu Miettinen Kuopion yliopistollinen sairaala Selkäkivun diagnostiset kompastuskivet? Hannu Miettinen Kuopion yliopistollinen sairaala Selkäsairaudet Välilevytyrä Selkäydinkanavan ahtauma Nikamasiirtymä Välilevyrappeuma Tuumorit Muut L III - IV

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn ja hoitoprosessin seuranta pehmytkudoskasvainten hoidossa KYS:in alueella vuonna 2016 pehmytkudoskasvainlähetteellä tulleilla

Hoitoonpääsyn ja hoitoprosessin seuranta pehmytkudoskasvainten hoidossa KYS:in alueella vuonna 2016 pehmytkudoskasvainlähetteellä tulleilla Hoitoonpääsyn ja hoitoprosessin seuranta pehmytkudoskasvainten hoidossa KYS:in alueella vuonna 2016 pehmytkudoskasvainlähetteellä tulleilla potilailla. Marko Kutvonen Syventävien opintojen tutkielma Lääketieteen

Lisätiedot

REFLUKSISAIRAUS eli NÄRÄSTYS. Ilari Airo

REFLUKSISAIRAUS eli NÄRÄSTYS. Ilari Airo REFLUKSISAIRAUS eli NÄRÄSTYS MITÄ REFLUKSI TARKOITTAA? Mahalaukun tai ohuensuolen sisällön pääsy ruokatorveen ilman oksentamista fysiologinen refluksi kenellä tahansa sopivissa olosuhteissa patologinen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Eila Lantto HUS-Kuvantaminen } Mitä sattumalöydöksellä tarkoitetaan? } Sattumalöydösten esiintyminen ja merkitys } Miten sattumalöydökseen tulisi suhtautua, jos se löytyy Maksasta Sappirakosta Pernasta

Lisätiedot

Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen

Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen Antti Lamminen osastonylilääkäri HUS Kuvantaminen, HYKS Meilahden sairaala Kuvantamislöydökset ovat aina olleet oleellisessa roolissa selkärankareuman ja muiden

Lisätiedot

Langerhansin solujen histiosytoosi

Langerhansin solujen histiosytoosi Langerhansin solujen histiosytoosi Kirjoittaja: Talvikki Eskelinen, erikoistuva lääkäri (ihotaudit) 8.8.2009 Langerhansin solujen histiosytoosi on aiemmin jaoteltu useampaan eri sairauteen, jotka oli määritelty

Lisätiedot

Nuoren naisen lantiotuumori. GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS

Nuoren naisen lantiotuumori. GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS Nuoren naisen lantiotuumori GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS Yleisyydestä teini-iässä alle 6% lantiotuumoripotilasta teini-ikäisiä toiminnalliset ei-neoplastiset muutokset selvästi yleisimpiä

Lisätiedot

Milloin apuun. tarvitaan. tekoniveliä?

Milloin apuun. tarvitaan. tekoniveliä? Milloin apuun tarvitaan tekoniveliä? Tekonivelleikkaus Tekonivelkirurgia on kallista Vuotuiset kustannukset on noin 1miljardin luokkaa Tekoniveliä asennetaan polviin, lonkkiin, olkapäihin, nilkkoihin,

Lisätiedot

Jukka Perälä OYS, toimenpideradiologia

Jukka Perälä OYS, toimenpideradiologia Jukka Perälä OYS, toimenpideradiologia Hypervaskulaarisen tuumorin devaskularisaatio Preoperatiivinen Leikkausvuodon vähentäminen Demarkaatio -> ekskiisio helpottuu Palliatiivinen Kivun lievitys Aktiivin

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

Lasten luuydinpatologiaa. Jouko Lohi HUSLAB, Patologian keskuslaboratorio ja Helsingin yliopisto

Lasten luuydinpatologiaa. Jouko Lohi HUSLAB, Patologian keskuslaboratorio ja Helsingin yliopisto Lasten luuydinpatologiaa Jouko Lohi HUSLAB, Patologian keskuslaboratorio ja Helsingin yliopisto Päivän prikalta 3 v 11 kk tyttö Ontuminen, jalkakipu Osteomyeliitti? Cristabiopsiat molemmin puolin Leder

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Syövän hoito on hyvin kehittynyttä ja elinajan

Syövän hoito on hyvin kehittynyttä ja elinajan Maire Ratasvuori ja Minna Laitinen Raajojen ja lantion luustoetäpesäkkeiden kirurginen hoito ei enää pelkkää palliaatiota Luusto on yksi yleisimmistä syövän leviämispaikoista. Luustoetäpesäkkeiden hoidossa

Lisätiedot

Sarkoomaresekaatin käsittely. Maria Laari HUSLAB

Sarkoomaresekaatin käsittely. Maria Laari HUSLAB Sarkoomaresekaatin käsittely Maria Laari HUSLAB Sarkoomaresekaatin käsittely preoperatiiviset biopsiat leikkauspreparaatti tuorenäyttenä formaliinifiksoidun näytteen käynnistys PAD lausunto Preoperatiiviset

Lisätiedot

15.10.2012. Benignit tuumorit. Hyvänlaatuiset kasvaimet. = Hyvänlaatuiset kasvaimet. H4 Suu- ja leukakirurgian jatkokurssi 16.10.2012.

15.10.2012. Benignit tuumorit. Hyvänlaatuiset kasvaimet. = Hyvänlaatuiset kasvaimet. H4 Suu- ja leukakirurgian jatkokurssi 16.10.2012. Luennon tavoite H4 Suu- ja leukakirurgian jatkokurssi Benignit tuumorit = Hyvänlaatuiset kasvaimet 16.10.2012 Dosentti Irja Ventä Suukirurgian erikoishammaslääkäri Yliopistonlehtori Oppia havaitsemaan

Lisätiedot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot Aulin Ulla- Riitta Autere Jaana Bendel Paula Frösen Juhana Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Radiologia, neuroradiologia Pään ja kaulan alueen tuumorit Liikehäiriösairaudet Aneurysmaattinen aivoverenvuoto

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala

Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol. 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Kliinikko ja S-korsol/dU-korsol 4.2.2009 Anna-Mari Koski Keski-Suomen keskussairaala Lisämunuaisen toiminnan tutkimiseen käytettävät t hormonitutkimukset Tutkimusaihe Perustutkimus Rasituskokeet Hyperkortisolismi

Lisätiedot

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua.

TerveysInfo. GIST potilaan opas Oppaassa kerrotaan GISTin hoidosta, täsmälääkehoidosta sekä siitä mistä ja miten sairastunut saa apua. TerveysInfo Cancerpatientens sociala förmåner Syöpäpotilaan sosiaalietuudet pähkinänkuoressa. Maksuton yksityishenkilöille, yhteisöille 2 e/kpl, A5, 44 sivua http:///@bin/270880/sosedut netti_ru. Hakusanat:

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa:

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Ryhmittely 1) Ymmärrettävä, hallittava ja osattava käyttää tai soveltaa 2) Tiedettävä, tunnistettava 3) Erityisosaamista

Lisätiedot

Palliatiivinen torakolumbaalirangan tuumorikirurgia

Palliatiivinen torakolumbaalirangan tuumorikirurgia Palliatiivinen torakolumbaalirangan tuumorikirurgia Timo Nyyssönen Kuopion Yliopistollinen Sairaala There is an increasing number of patients with metastatic spine disease. The most common tumors are breast

Lisätiedot

Tekijöiden alkusanat. Arvoisa lukija

Tekijöiden alkusanat. Arvoisa lukija Multippeli myelooma Tekijöiden alkusanat Arvoisa lukija Lukuisten keskustelujen perusteella tiedämme, että potilaiden ja heidän läheistensä on usein vaikea muodostaa selkeä kuva multippelista myeloomasta.

Lisätiedot

Immunohistokemia pehmytosakasvainten diagnostiikassa mitä uutta? IAP kevätkokous Turku Markku Kallajoki Tyks-Sapa / patologia

Immunohistokemia pehmytosakasvainten diagnostiikassa mitä uutta? IAP kevätkokous Turku Markku Kallajoki Tyks-Sapa / patologia Immunohistokemia pehmytosakasvainten diagnostiikassa mitä uutta? IAP kevätkokous Turku 12.5. 2016 Markku Kallajoki Tyks-Sapa / patologia WHO:n pehmytosakasvainten luokitus vuodelta 2013 Keratiineja ilmentaviä

Lisätiedot

Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset. Anne Salonen TAYS

Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset. Anne Salonen TAYS Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset Anne Salonen TAYS Idiopaattisen skolioosin luokittelu Ikä Primaarikäyryys Luokitusjärjestelmät Luokittelu iän perusteella I Infantiili

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Osteoporoosihoitaja Tanja Jukola 20.2.2015 1 Projektin taustaa Suomessa todetaan vuosittain arviolta 30000

Lisätiedot