Stressi ja lapsettomuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stressi ja lapsettomuus"

Transkriptio

1 katsaus Leena Anttila dosentti, ylilääkäri Väestöliiton klinikat Oy, Turun klinikka Jyrki Korkeila professori, ylilääkäri Harjavallan sairaala, Turku Stressi ja lapsettomuus Pitkittynyt stressi voi vaikuttaa lisääntymisterveyteen siten, että naisilla kuukautiskierron säätely häiriintyy ja miehillä sperman laatu heikkenee. Stressin aiheuttama henkinen kuormittuminen ei nykykäsityksen mukaan aiheuta naiselle pysyvää lapsettomuutta, vaikka se voi heikentää hedelmällisyyttä. Hedelmöityshoidoilla suurin osa pareista saa avun lapsettomuuteen, ja raskaus alkaa lapsettomuusstressistä riippumatta. Ahdistuneisuus ja stressi voivat saada parin lopettamaan hoidot ennen kuin optimaalinen määrä hoitoja on käyty läpi. Potilaslähtöinen työskentelytapa ja kevennetyt hoitoprotokollat voivat vähentää hoitoihin liittyvää stressiä. Vaikka lapsettomuusyksikön hoitohenkilökunnan antama ohjaus ja neuvonta koetaan usein riittäväksi psyykkiseksi tueksi, olisi tärkeää tunnistaa ne yksilöt, jotka hyötyisivät psykoterapiasta. Vertaisarvioitu VV Tahaton lapsettomuus on monelle sen kokeneelle yksi aikuiselämän suurimmista vastoinkäymisistä, joka edellyttää psykologista sopeutumista edistäviä hallintakeinoja. Ei ole siis yllättävää, että lapsettomuuden kokemiseen liittyy voimakkaita tunteita (1). Lapsettomuuden aiheuttama stressikokemus on monivaiheinen: lapsettomuuden tiedostaminen, tutkimuksiin hakeutuminen sekä tutkimustulosten odotus ja tulkinta. Edelleen, henkistä kuormitusta aiheuttavat päätökset hedelmöityshoidoista, hoitojen toteutukseen ja hoitotoimenpiteisiin liittyvät pelot sekä epäonnistumisen ja pysyvän lapsettomuuden pelko. Sopeutumisen haaste voi herättää ahdistusta ja surua (kuvio 1). Hoitoon hakeutuvia pareja kiinnostaa, voiko yksilön kokema stressi aiheuttaa lapsettomuutta tai vaikuttaako stressi, ahdistus tai suru hedelmöityshoidon tulokseen. Nykyhoidoilla suurin osa pareista saa avun lapsettomuuteen ja raskaus alkaa lapsettomuusstressistä riippumatta. Tässä katsauksessa tarkastellaan stressin merkitystä lisääntymisterveyden ja hedelmöityshoitojen kannalta. Sitä, miten lapsettomuuskokemus vaikuttaa parisuhteeseen, on käsitelty toisaalla tässä numerossa (1). Hyvä ja paha stressi Vaikka yleiskielessä puhutaan paljon stressistä, ei sillä ole täsmällistä lääketieteellistä määritelmää. Yleensä stressillä tarkoitetaan hallitsemattomaksi ja epämiellyttäväksi koettua elimistön vireystasoa (2). Ihminen stressaantuu, kun häneen kohdistuvat vaatimukset ja hänen keinonsa selviytyä niistä eivät ole tasapainossa. Stressin sietäminen on yksilöllistä: ihmiset reagoivat samoihin stressitekijöihin eri tavoin. Näin ollen pelkästään yksittäisen tilanteen perusteella ei voida arvioida siitä mahdollisesti aiheutuvan stressin määrää. Tämä pätee myös pohdittaessa tahatonta lapsettomuutta sekä hedelmöityshoitoja. Osalle naisista pitkittyneeseen stressiin liittyvä masentuneisuus ja aloitekyvyttömyys voi olla jopa este hakeutua tutkimuksiin tai tehdä päätöstä hedelmöityshoidon aloittamisesta (3). Akuutti stressivaste on evoluution aikana kehittynyt sopeutumista edistävä mekanismi, joka on auttanut lajiamme selviytymään uhkaavissa tilanteissa. Riittävä palautumisaika stressin jälkeen on välttämätön, koska palautumisjärjestelmät toimivat hitaammin kuin stressivaste eli taistelujärjestelmä. Liiallisesti kuormittava tai krooniseksi muuttunut stressi muuttaa ihmisen tapaa tuntea, ajatella ja käyttäytyä (taulukko 1). Pitkittyessään stressi voi muodostaa uhan terveydelle, jolloin seurauksena voi olla ahdistuneisuushäiriö tai masennus (kuvio 1). Lisäksi stressi vaikuttaa mm. immuunipuolustukseen ja lisää altistumista erilaisille tulehdussairauksille (2,4). Stressireaktiossa sympaattisen hermoston aktiivisuus lisääntyy ja elimistö asettuu taistele tai pakene -valmiuteen. Sympaattinen hermosto aktivoi lisämunuaisen ydintä erittämään adrenaliinia, joka mm. laukaisee fyysiset stressioireet. Autonomisen hermoston ohella stressireaktiota säätelee hypotalamus-hypofyysi- 2076

2 tieteessä Kirjallisuutta 1 Tulppala M. Lapsettomuus ja parisuhde. Suom Lääkäril 2012;67: Korkeila J. Stressi, tunteiden säätely ja immuniteetti. Duodecim 2008;124: Herbert DL, Lucke JC, Dobson AJ. Depression: an emotional obstacle to seeking medical advice for infertility. Fertil Steril 2010;94: Korkeila K. Mikä suojaa stressiltä ja stressihaitoilta? Suom Lääkäril 2006;61: Volpi S, Rabadan-Diehl C, Aguilera G. Vasopressinergic regulation of the hypothalamic pituitary adrenal axis and stress adaptation. Stress 2004;7: Hill MN, Tasker JG. Endocannabinoid signaling, glucocorticoidmediated negative feedback, and regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Neuroscience 2012;204:5 16. Julkaistu verkossa Riebe CJ, Pamplona F, Kamprath K, Wotjak CT. Fear relief toward a new conceptual frame work and what endocannabinoids gotta do with it. Neuroscience 2012;204: Julkaistu verkossa Hillard CJ, Weinlander KM, Stuhr KL. Contributions of endocannabinoid signaling to psychiatric disorders in humans: genetic and biochemical evidence. Neuro science 2012;204: Julkaistu verkossa Ferin M. Stress and the Reproductive Cycle. JCEM 1999;84: Dobson H, Ghuman S, Prabhakar S, Smith R. A conceptual model of the influence of stress on female reproduction. Reproduction 2003;125: Hjollund NH, Jensen TK, Bonde JP ym. Distress and reduced fertility: a follow-up study of first-pregnancy planners. Fertil Steril 1999;72: Sanders KA, Bruce NW. A prospective study of psychosocial stress and fertility in women. Hum Rerod 1997;12: kuvio 1. taulukko 1. Pitkäaikaiseen stressiin liitettyjä oireita. Emotionaaliset reaktiot Ärtyneisyys, ahdistuneisuus, uniongelmat, masennus, hypokondria, eristäytyminen, loppuun palaminen ja ongelmat perhesuhteissa Kognitiiviset reaktiot Keskittymisvaikeudet, muistiongelmat sekä vaikeus oppia uusia asioita tai tehdä päätöksiä Muutokset käyttäytymisessä Päihteiden ja alkoholin väärinkäyttö, tupakointi sekä tuhoisa käytös Fyysiset reaktiot Vastustuskyvyn heikkeneminen, verenpaineen ja sykkeen nousu, rytmihäiriöt, vatsavaivat, päänsärky, pyörrytys, krooninen kipu ja epämääräinen fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen Lapsettomuustutkimusten ja hedelmöityshoitojen sekä epäonnistumisen pelon henkinen kuormittavuus. Lapsettomuuskokemuksen stressitekijöitä Tilanteen tiedostaminen Tutkimukset Diagnoosi Hedelmöityshoidot Hoidon epäonnistuminen Normaali vireys Lapsettoman stressikokemus Tunne epäonnistumisesta Tunne huonommuudesta Pelko, ahdistus Syyllisyys Epävarmuus, suru Uupumus, ahdistus, masennus Sosiaalinen tuki: Puoliso, ystävät, läheiset, vertaistuki, ammattiauttajat Riittävät Vähäiset Stressinhallintakeinot lisämunuais akselin vaste. Stressi aktivoi aivoissa hypotalamusta erittämään kortikotropiinia, joka johtaa adrenokortikotropiinin (ACTH) erittymiseen hypofyysista, joka puolestaan aktivoi lisämunuaisen kuorikerroksen kortisolierityksen (kuvio 2). Stressivasteen kokonaisuus ja sen pitkittymisen mahdolliset haitat riippuvat vasteen ja sen vastavaikuttajan, antistressijärjestelmän, välisestä tasapainosta. Parasympaattis-vagaalinen antistressijärjestelmä aktivoituu stressivasteen palautumisvaiheessa ja erilaisten rauhoittavien yllykkeitten vaikutuksesta. Kortikotropiinin vastavaikuttajina myöhäisessä palautumisvaiheessa saattavat toimia varsin hiljattain löytyneet urokortiinit. Neuropeptidit oksitosiini ja vasopressiini osallistuvat stressivasteen vaimentamiseen ja stressistä palautumiseen vähentämällä ahdistusta ja masennusta sekä lisäämällä anabolisia toimintoja (4,5). Glukokortikoidien erityksen aktivoima etuotsalohkon, mantelitumakkeen ja hypotalamuksen endokannabinoidijärjestelmä vaimentaa stressin aikana hypotalamus-hypofyysi-lisämunuaisakselin toimintaa (6). Järjestelmä muodostaa kognitiivisia toimintoja ja emotionaalista käyttäytymistä muokkaavan stressipuskurin, joka lievittää pelkoreaktiota (7). Endokannabinoidit muokkaavat myös metaboliaa ja immuniteetin toimintaa. Endokannabinoidireseptoreita löytyy myös monosyyteistä ja makrofageista, jotka myös erittävät endokannabinoideja ja hillitsevät sytokiinien eritystä ja aktivaatiota. Näitä reseptoreita esiintyy myös sympaattisissa hermo päätteissä, joissa ne vähentävät noradrenaliinieritystä. Endokannabinoidit säätelevät näin primaarista, sytokiinitason stressivastetta (8). Stressi ja lisääntymisterveys Samalla kun stressi aktivoi hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin toimintaa, tapahtuu hypotalamus-aivolisäke-gonadiakselin vaimennus. Kortikotropiini jarruttaa tehokkaasti gonadotropiineja vapauttavan hormonin (GnRH) pulsoivaa eritystä. Kortikotropiinin lisäksi stressin aktivoimat sympaattinen ja limbinen järjestemä sekä vasopressiini osallistuvat GnRH-erityksen muokkaamiseen (kuvio 2) (9,10). Koska normaaliin munarakkulan kypsymiseen ja munasolun irtoamiseen tarvitaan optimaalisesti pulsoivaa gonadotropiinieritystä, GnRH-erityshäiriön vaikeusasteesta riippuen seurauksena on eriasteisia munasolun kypsymis- ja ovulaatio-ongelmia. Stressiin näyttääkin liittyvän pitkittyneet kuukautiskierrot (11) ja raskauden viipyminen (12). Urheilijan amenorreaan liittyvä hypotalaaminen anovulaatio on ääriesimerkki stressin vaikutuksesta lisääntymisterveyteen. Urheilijan stressiä lisää fyysisen ja henkisen kuormituksen lisäksi tilapäinen tai pitkittynyt energiavaje (13). Pelkkä henkinen kuormittuminen ei nykykäsityksen mukaan aiheuta naiselle pysyvää lapsettomuutta (steriliteettiä), vaikka siihen voi liittyä hedelmällisyyden tilapäinen heikkeneminen (subfertiliteetti). 2077

3 katsaus kuvio 2. Stressin vaikutus (punaiset nuolet) neuroendokrinologisiin järjestelmiin. Antistressijärjestelmässä (merkitty sinisellä) urikortiinit toimivat CRH:n ja oksitosiini vasopresiinin vastavaikuttajina. Sympaattinen hermosto aktiivisuus Taistele-pakenevalmius Lisämunuainen Ydin: adrenaliini Stressi Hypotalamus: Hypofyysi: ACTH CRH Kuorikerros: kortisoli Hypotalamusaivolisäke-lisämunuaisakselin aktivaatio ACTH = Kortikotropiini CRH = Kortikotropiinia vapauttava hormoni FSH = Follikkelia stimuloiva hormoni LH = Luteinisoiva hormoni 13 Olive DL. Exercise and fertility: an update. Curr Opin Obstet Gynecol 2010;22: Gollenberg AL, Liu F, Brazil C ym. Semen quality in fertile men in relation to psychosocial stress. Fertil Steril 2010;93: Li Y, Lin H, Li Y, Cao J. Association between socio-psycho-behavioral factors and male semen quality: systematic review and meta-analyses. Fertil Steril 2011;95: Hall E, Byrt VK. Male fertility: psychiatric considerations. Fertil Steril 2012;97: Koszycki D, Bisserbe JC, Blier P, Bradwejn J, Markowitz J. Interpersonal psychotherapy versus brief supportive therapy for depressed infertile women: first pilot randomized controlled trial. 1. Arch Womens Ment Health 2012;15: Julkaistu verkossa Faramarzi M, Kheirkhah F, Esmaelzadeh S, Alipour A, Hjiahmadi M, Rahnama J. Is psychotherapy a reliable alternative to pharmacotherapy to promote the mental health of infertile women? A randomized clinical trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;141: Mäkelä S, Pajulo M, Sourander A. Raskauden ajan psyykkinen oireilu ja lapsen kehitys. Duodecim 2010;126: Rauhoittavat yllykkeet - Parasympaattinen hermosto aktiivisuus Vasopressiini LH/FHS Gonadi: sukuhormonit Hypotalamusaivolisäke-gonadiakselin vaimennus Urokortiinit - Oksitosiini Antistessijärjestelmä palautuminen Hedelmällisten miesten lisääntymisterveyttä kartoittavassa tutkimuksessa analysoitiin 744 miehen siemennestenäytteet (14). Tässä ryhmässä miesten raportoimat kuormittavat elämänkokemukset liittyivät heikentyneeseen spermanlaatuun (14). Tuoreen meta-analyysin mukaan psykologinen stressi voi vaikuttaa negatiivisesti siittiötiheyteen ja siittiöiden liikkuvuuteen (15). Stressi liittyy myös alentuneeseen testosteronitasoon (16). Mielialalääkkeiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti Suomessa viime vuosina, eikä ole tavatonta, että lapsettomuustutkimuksiin tai -hoitoon tuleva käyttää mielialalääkitystä. Vastaanottotilanteessa pohdinta lääkityksen jatkamisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta kohdentuu yleensä naisen lääkitykseen ja lääkkeen käyttöön raskauden aikana. Lapsettomuuteen liittyvän masennuksen hoidossa interpersoonallinen ja kognitiivinen psykoterapia ovat osoittautuneet yhtä vaikuttaviksi kuin mielialalääkitys (17,18). Jos potilaalla on lievä tai keskivaikea masennus, hänet tulisi ohjata vaikuttavaan psyko terapiaan. Jos masennusoireet ovat vaikeampia tai kestäneet pitkään (yli kaksi vuotta), on myös lääkehoito aiheellinen, mutta potilaalle on syytä kertoa mahdollisista riskeistä. Apuna tässä voi käyttää esim. Terveyskirjaston potilasohjeita ja HUS:n Teratologisen tietopalvelun apua. Mielialalääkkeen lopettamisen päätös ja sen vaikuttavuuden seuranta kuuluu hoidon aloittaneelle lääkärille. Raskausajan stressin ja psyykkisen oireilun vaikutuksia lapsen kehitykseen on käsitelty tuoreessa katsausartikkelissa (19). Stressi ja hedelmöityshoidot Stressin mahdollinen vaikutus koeputkihedelmöityksen tuloksiin on kiinnostanut tutkijoita pitkään. Krooniseen stressiin liittyvä seerumin korkea kortisolitaso voi suurentaa munarakkulanesteiden kortisolipitoisuutta ja häiritä muna solujen kypsymisympäristöä (20). Näin stressitaso voisi vaikuttaa koeputkihedelmöityshoidossa munasolujen määrään, laatuun sekä hedelmöittymiseen. Kliiniset tutkimustulokset stressin tai sen ylläpitämien tunteiden ahdistuneisuuden tai masentuneisuuden yhteydestä hoitojen onnistumiseen ovat jossain määrin ristiriitaisia. Vuonna 2005 Klonoff-Cohen arvioi 43 julkaisua ja totesi, että on olemassa vain viitteellinen näyttö stressin mahdollisesta negatiivisesta vaikutuksesta hoitotulokseen (21). Päätelmien tekemistä vaikeutti ennen kaikkea tutkimusaineistojen ja -menetel mien heterogeenisuus. Yksittäisen elämäntapatekijän vaikutusta onkin vaikea tutkia, koska koeputkihedelmöityksen tulokseen vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten ikä, diagnoosi, tupakointi sekä yli- ja alipaino. Verhaakin katsauksessa tarkastellaan vuosina julkaistuja tutkimuksia (n = 27), jotka käsittelevät koeputkihedelmöityshoitoa saavien naispotilaiden tunteitten hallintaa (22). Valtaosa naisista pystyy sopeutumaan hoitojen epäonnistumiseen ja sietämään perättäisiä hoitoja sekä käsittelemään tehokkaasti hoitojen ja epäonnistumisten aiheuttaman henkisen rasituksen (22). Vaikka tulokset, jotka koskivat ennen hoitoa koettua ahdistuneisuutta, olivat jossain määrin ristiriitaisia, hoidon aikaista ahdistusta ja stressiä mitattaessa löydökset olivat samansuuntaiset: stressi lisääntyy merkittävästi munasolupoiminta- ja raskaustestipäivinä (22). 2078

4 tieteessä 20 An Y, Wang Z, Ji H, Zhang Y, Wu K. Pituitary-adrenal and sympathetic nervous system responses to psychiatric disorders in women undergoing in vitro fertilization treatment. Fertil Steril 2011;96: Klonoff-Cohen H. Female and male lifestyle habits and IVF: what is known and unknown. Hum Reprod Update 2005;11: Verhaak CM, Smeenk JM, Evers AW, Kremer JA, Kraaimaat FW, Braat DD. Women s emotional adjustment to IVF: a systematic review of 25 years of research. Hum Reprod Update 2007;13: Boivin J, Griffiths E, Venetis CA. Emotional distress in infertile women and failure of assisted reproductive technologies: metaanalysis of prospective psychosocial studies. BMJ 2011;342:d223 doi: /bmj.d Matthiesen SM, Frederiksen Y, Ingerslev HJ, Zachariae R. Stress, distress and outcome of assisted reproductive technology (ART): a meta-analysis. Hum Reprod 2011;26: Nachtigall RD, Becker G, Wozny M. The effects of gender-specific diagnosis on men s and women s response to infertility. Fertil Steril 1992;57: Holter H, Anderheim L, Bergh C, Moller A. The psychological influence of gender infertility diagnoses among men about to start IVF or ICSI treatment using their own sperm. Hum Reprod 2007;22: Chachamovich JL, Chachamovich E, Ezer H ym. Psychological distress as predictor of quality of life in men experiencing infertility: a crosssectional survey. Reprod Health 2010;7: Brandes M, van der Steen JO, Bokdam SB ym. When and why do subfertile couples discontinue their fertility care? A longitudinal cohort study in a secondary subfertility population. Hum Reprod 2009;24: Olivius C, Friden B, Borg G, Bergh C. Why do couples discontinue in vitro fertilization treatment? A cohort study. Fertil Steril 2004;81: Smeenk JMJ, Verhaak CM, Stolwijk AM, Kremer JAM, Braat DDM. Reasons for dropout in an in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection program. Fertil Steril 2004;81: Rajkhowa M, McConnell A, Thomas GE. Reasons for discontinuation of IVF treatment: a questionnaire study. Hum Reprod 2006;21: Verberg MFG, Eijkemans MJC, Heijnen EMEW ym. Why do couples drop-out from IVF treatment? A prospective cohort study. Hum Reprod 2008;23: Miettinen A. Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla. Väestöntutkimuslaitos, katsauksia E40/2011. Väestöliitto, Helsinki Koeputkihedelmöitystä pidetään yleisesti stressaavana, koska siihen liittyy pistoksina annosteltavia lääkkeitä sekä hoitotoimenpiteitä. On arveltu, että koeputkihedelmöitykseen asti päätyneillä naisilla olisi keskimääräistä parempi stressinsietokyky. Stressiä ja koeputkihedelmöityksen tuloksellisuutta selvittäneistä tutkimusraporteista on julkaistu kaksi tuoretta meta-analyysia (23,24). Boivinin ym. analyysiin hyväksyttiin 12 julkaisua (2 700 naista) ja kaksi kokousabstraktia (884 naista), joissa arvioitiin tunneperäistä stressiä (23). Lohduttava löydös oli, että lapsettomuuteen tai muuhun hoidon aikaiseen stressiin liittyvät tunteet eivät heikentäneet raskauden alkamisen mahdollisuutta. Matthiesen ym. (24) tarkasteli stressiä hieman laajemmin: tähän meta-analyysiin hyväksyttiin 31 julkaisua (4 902 naista), joissa lapsettomuuteen liittyvää stressiä oli mitattu neljässä tutkimuksessa ja elämäntilanteisiin liittyvää stressiä kahdessa tutkimuksessa. Valtaosassa niistä arvioitiin masentuneisuuden ja/tai ahdistuneisuuden määrää (24). Tutkijat löysivät pienen, mutta tilastollisesti merkitsevän kytköksen stressin, stressiin liittyvien tunnereaktioiden ja hoidon epäonnistumisen välille, mutta pitivät sen kliinistä merkitystä vähäisenä (24). Koska hedelmöityshoitojen kohteena on nainen, valtaosa hoitoihin liittyvistä stressitutkimuksista on tehty naisen kokemuksen kautta. Jos lapsettomuus johtuu miehestä, vahvistuvat miehen kielteiset hedelmättömyyteen liittyvät emotionaaliset reaktiot (25). Miesten henkinen sopeutumiskyky hoitotilanteeseen ainakin ennen ensimmäistä koeputkihedelmöityshoitoa on hyvä (26), mutta vähäinenkin masentuneisuus ja ahdistus näyttävät heikentävän lapsettoman miehen elämänlaatua (27). Hedelmöityshoitojen keskeyttäminen Ahdistuneisuus ja stressi voivat vaikuttaa hedelmöityshoitojen epäonnistumiseen alentamalla kynnystä lopettaa hoidot ennen kuin optimaalinen määrä hoitoja on toteutettu. Kyselytutkimusten mukaan emotionaalinen stressi on tavallinen syy (21 36 %) olla jatkamatta koeputkihedelmöityshoitoja (28,29,30,31,32). Vuosina tehdyssä suomalaisessa kyselytutkimuksessa kartoitettiin lapsettomuustutkimuksiin ja hedelmöityshoitoihin hakeutuvien lapsettomien miesten (n = 154) ja naisten (n = 294) hedelmöityshoitoihin liittyviä pelkoja (33). Yli 70 % naisista ja lähes puolet miehistä tunsi suurta huolta siitä, että hoidot eivät lopulta johtaisikaan lapsen syntymään. Kaksi kolmasosaa naisista oli huolissaan hoitojen henkisestä raskaudesta ja lähes 60 % omasta jaksamisestaan. Vastaavasti lähes puolta miehistä huolestutti puolison jaksaminen sekä hoitojen henkinen raskaus (33). Tuoreessa hollantilaistutkimuksessa kartoitettiin lapsettomuustutkimusten ja -hoitojen keskeyttäjien profiilia sekä kokonaisennustetta potilaan aineistossa (28). Neljän vuoden seuranta-aikana tutkimuksista tai hedelmöityshoidoista luopui kaiken kaikkiaan 319 paria, valtaosa (77 %) oma-aloitteisesti. Tärkeimmät syyt keskeyttämiseen olivat tunnepohjainen stressi tai huono ennuste. Merkittävää on, että lähes puolet luopui leikistä ennen kuin hedelmöityshoito oli edes aloitettu ja vain noin kolmannes päätyi koeputkihedelmöityshoitoon (28). Yksi hollantilaistutkimuksen mielenkiintoisista tuloksista löytyy raskausraportoinnissa: kaiken kaikkiaan hoitoa jatkaneista 962 parista 69,2 % (95 %:n LV 66,7 71,6) ja keskeyttäneistä vain 32 paria (10,0 %; 95 %:n LV 6,7 13,3) tuli raskaaksi. Spontaanin raskauden mahdollisuus oli hivenen suurempi (11,4 %; 95 %:n LV 7,2 15,6) ennen koeputkihedelmöityshoitojen aloitusta keskeyttäneillä kuin niillä, jota keskeyttivät ennen optimaalisten hoitojen loppuun viemistä (7,0 %; 95 %:n LV 2,0 12,0) (27). Nämä luvut eivät puolla uskomusta, jonka mukaan hoidoista luopuminen ja ajatusten suuntaaminen muuhun esim. adoptioon olisi tehokas tapa hoitaa lapsettomuutta. Lopuksi Kuormittava ja pitkään jatkuva stressi on epäterveellistä. Lapsettomuuteen liittyvä stressi voi olla yksi lisätekijä monen muun stressaavan tilanteen ohella. Kun tällaiset elämäntilanteet kasautuvat, hedelmöityshoidon epäonnistumiseen riski kasvaa (34). Monissa lapsettomuusklinikoissa käyttöön otettu potilaslähtöinen työskentelytapa ja hoitojen yksilöllinen räätälöinti näyttäisi vähentävän lapsettomuusstressiä tehokkaasti (35). Myös lääkemäärien ja -pistosten vähentäminen näyttäisi lisäävän hoitomyöntyvyyttä (36). Lapsettomuusstressissä sosiaalinen tuki on tärkeä apu uupumuksen ennaltaehkäisyssä. Valtaosa naisista kokee saavansa 2079

5 katsaus 34 Ebbesen SM, Zachariae R, Mehlsen MY ym. Stressful life events are associated with a poor invitro fertilization (IVF) outcome: a prospective study. Hum Reprod 2009;24: Aarts JW, Huppelschoten AG, van Empel IW ym. How patient-centred care relates to patients quality of life and distress: a study in 427 women experiencing infertility. Hum Reprod 2012;27: Fauser BC, Nargund G, Andersen AN, Norman R, Tarlatzis B, Boivin J, Ledger W. Mild ovarian stimulation for IVF: 10 years later. Hum Reprod 2010;25: riittävästi henkistä tukea lapsettomuusyksiköiden hoitohenkilökunnan antaman neuvonnan ja ohjauksen avulla (22). On kuitenkin arvioitu, että epäonnistuneiden hedelmöityshoitojen jälkeen % naisista kärsii kliinisesti merkittävästä masentuneisuudesta (22). Erityisen tär keää olisi tunnistaa ne yksilöt ja parit, jotka hyötyisivät psyykkisen työn ammattilaisen tuesta. Masennuksen tunnistamisen apuna voi käyttää erilaisia seulontamenetelmiä, joista ainakin PHQ-9-, DEPS- ja Beckin masennuskysely löytyvät Terveysportista. n Sidonnaisuudet: Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Leena Anttila: Ei sidonnaisuuksia. Jyrki Korkeila: Luentopalkkiot (Pfizer, MSD, Lundbeck, GSK, AstraZeneca, Janssen-Cilag, BMS, Boehringer Ingelheim). English summary > in english Stress and childlessness promedico_165x75_final.pdf ELÄMÄSI LÄÄKÄRIKOULU Oppimismahdollisuuksia ympäri Suomen Koulutuskalenteri koulutuskalenteri.promedico.fi Finska Läkaresällskapet, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto 2080

6 tieteessä english summary Leena Anttila Docent, Head of Department Väestöliitto Fertilitiy Clinics Ltd, Turku Clinic Jyrki Korkeila Professor Harjavalta Hospital, Turku Stress and childlessness Facing childlessness and infertility are upsetting experiences for people who are trying to conceive. The diagnostic work up and treatment of infertility as well as the fears of treatment failure and of remaining childless are all powerful stressors. Chronic emotional stress causes activation of the hypothalamic-pituitary-axis, which inhibits the GnRH pulse generator by increasing CRF and vasopressin activities. This may disturb the female menstrual cycle and reduce circulating testosterone levels in men. Chronic emotional stress may exert a negative impact on sperm quality. Furthermore, elevated cortisol levels in follicular fluid might interfere with oocyte maturation and quality. Studies on the possible impact of psychosocial stress on infertility and the outcomes of infertility treatments have yielded to some extent contradictory results. However, according to existing data, emotional stress does not cause sterility, but may result in subfertility. Modern assisted reproductive technology is able to help most infertile couples and existing emotional distress does not compromise the chance of becoming pregnant. Still, anxiety and psychological stress or burden may cause early discontinuation of IVF-treatment. Furthermore, depressive mood and lack of initiative may prevent infertile women from seeking medical advice. While mild stimulation protocols for IVF-treatment along with a patient-centred approach are likely to reduce treatment related stress, health care providers should be aware that besides normal counselling additional emotional support is sometimes needed for individuals with present or previous fertility problems. 2080a

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat Katsaus tieteessä Anna Sofia Urrila LT, tutkija, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri THL (MIPO/LAMI) ja HYKS nuorisopsykiatria anna.urrila@helsinki.fi Anu-Katriina Pesonen PsT, dosentti, yliopistonlehtori

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Trauma on ihmisen sietokyvyn ylittävä järkyttävä. Raiskaustrauma I: Raiskauksen kokeminen altistaa psyykkisille ongelmille.

Trauma on ihmisen sietokyvyn ylittävä järkyttävä. Raiskaustrauma I: Raiskauksen kokeminen altistaa psyykkisille ongelmille. Katsausartikkeli Raija-Leena Punamäki, Riitta Ylikomi Raiskaustrauma I: Raiskauksen kokeminen altistaa psyykkisille ongelmille Tärkein tieto K Raiskauksen uhreilla on suurentunut riski sairastua masennukseen

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA

KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA KYSELYTUTKIMUS NEUVOLA - ASIAKKAIDEN SEKSUAALISESTA HYVINVOINNISTA JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ NEUVONNAN JA TUEN TARPEESTA Riitta Ala-Luhtala Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Jyväskylän yliopisto Hanna Vänttilä Terveystieteellinen tiedekunta Terveyskasvatus Kanditaatin tutkielma Syksy 2004 hapavant@cc.jyu.fi 1. Johdanto

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Parkinsonin tautia sairastavalle

Parkinsonin tautia sairastavalle SEKSUAALIOPAS Parkinsonin tautia sairastavalle Opas sairastaville, heidän kumppaneilleen ja ammattilaisille Kirjoittajat Päivi Liippola, ft, auktorisoitu seksuaalineuvoja, Aivoliitto ry Kirsti Martikainen,

Lisätiedot

Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa

Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa Katsaus projektin tuloksiin Katja Kuusisto & Pekka Saarnio Johdanto Tämä artikkeli on katsaus päihdehoidon yleisiin tekijöihin kohdistuvaan projektiin

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Oikea ja väärä lääketieteessä. Amos Pasternack

Oikea ja väärä lääketieteessä. Amos Pasternack Tutkimus ja opetus Oikea ja väärä lääketieteessä Amos Pasternack Kysymys lääketieteen oikeasta ja väärästä on moniulotteinen. Tärkeätä on ymmärtää, että väärin tekemisen välttämiseksi käytännön lääketieteen

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Miten työstressiä voi hallita?

Miten työstressiä voi hallita? Työterveys Kirsi Räisänen ja Irma Karila Miten työstressiä voi hallita? Perustietämys haitallisen työstressin tunnistamisesta ja hoitokeinoista on tärkeää kaikille työssä käyvää väestöämme hoitaville,

Lisätiedot

Yhdessä vai erikseen?

Yhdessä vai erikseen? Perhebarometri 2013 Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47/2013 Julkaisija: Väestöliitto

Lisätiedot

Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä? Tieteessä katsaus Janne Kataja LT, lastennefrologi, osaston vastaava lääkäri TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, lasten teho-osasto janne.kataja@tyks.fi Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Koululaisten uniongelmia voidaan ehkäistä ennalta

Koululaisten uniongelmia voidaan ehkäistä ennalta TIETEESSÄ OUTI SAARENPÄÄ-HEIKKILÄ LT, lastenneurologian erikoislääkäri TAYS, lastentautien klinikka Koululaisten uniongelmia voidaan ehkäistä ennalta Unettomuus on kouluikäisillä tavallinen vaiva, jota

Lisätiedot

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka kehittymiseen. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Lihavuus Lihavuus Jarmo Kaukua Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus Lihavuus heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua. Sille ominaisia elämänlaatuongelmia esiintyy mm. psykososiaalisissa

Lisätiedot

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö teemu.niiranen@thl.fi Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori

Lisätiedot