LASTEN JA NUORTEN AIVOJEN YLEINEN HYVINVOINTI. Tiina Walldén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN JA NUORTEN AIVOJEN YLEINEN HYVINVOINTI. Tiina Walldén 13.11.1009"

Transkriptio

1 LASTEN JA NUORTEN AIVOJEN YLEINEN HYVINVOINTI Tiina Walldén

2 LÄHTÖKOHTA paljon oppimisvaikeus/ tarkkaavaisuus/ päänsärky / käyttäytymisen säätely / kontaktiongelmaisia lapsia miten ympäristö vaikuttaa? miten ympäristöön vaikuttamalla voidaan ohjata aivojen kehitystä? Kansallinen allergiaohjelma 2

3 Kansallinen allergiaohjelma Allergiaohjelmassa pyritään immunologisen toleranssin parantamiseen ja sietokyvyn lisäämiseen asennemuutoksen kautta. Kaikille lieville ja yleisille oireille ei tarvitse antaa diagnoosinumeroa. Medikalisointia pitää vähentää. 3

4 Kansallinen allergiaohjelma ohjelmassa tehdään valistuneita arvauksia, joista jotkin voivat myöhemmin osoittautua vääriksi. Siksi ohjelmaan on rakennettu prosessin ja sen tulosten seuranta, jonka mukaan ohjelmaa tarvittaessa muokataan. seurantamittareita 4

5 RASKAUS AIVOJEN TOIMINTA VARHAINEN HOIVA JA STRESSISIETO KYKY EPIGENEESI PERIMÄ JA YMPÄRISTÖN TEKIJÄT UNI LIIKUNTA 5

6 RASKAUS ALKOHOLI arvio 1:110 vastasyntyneellä joitain sikiöaikaisen alkoholialtistuksen oireita ( Halmesmäki et al, Duodecim 2005;121:54-61). TUPAKKA. äidin raskauden aikainen tupakointi lisää lapsen riskiä olla ylivilkas kaksinkertaiseksi ( Duodecim 2005;121:2157 ) 6

7 RASKAUS Äidin hyvin voimakas stressivaste voi vaikuttaa lapsen temperamenttiin ja stressinsäätelykykyyn ( HPA akselin pysyvä muutos ) ( Karlsson et al, Lääkärilehti 2007;62(37): ) Vanhempien huumeiden käyttö Riski lapsen terveydelle ja kehitykselle Syntymän jälkeen lapsella vaara joutua fyysisen ja emotionaalisen hoidon laiminlyönnin ja kaltoinkohtelun kohteeksi (Duodecim 2006;122(5) ) 7

8 EPIGENEESI periytyvät, geenien toimintaan vaikuttavat varsinaisen emäsjärjestyksen ulkopuoliset säätelytekijät ympäristön ja perimän vuorovaikutus siirtyy jälkeläisiin muutokset DNA:n metylaatiossa ( estää/ avaa ) 8

9 EPIGENEESI Varhaisen hoivan vaikutus Rotilla ja apinoilla emon rauhoittava kosketus/ sukiminen aiheuttaa pennuilla pysyviä muutoksia aivoissa ja vaikuttaa stressin säätelykykyyn aikuisena hoivakäyttäytyminen periytyy jälkipolville hoivaavalta emolta ympäristön vaikutuksena ei - geneettisesti hoivaaville jälkeläisille DNA metylaatio HPA - akseli 9

10 1 0

11 STRESSI Stressiä on kaikki, mikä uhkaa elimistön tasapainotilaa Stressireaktio on elimistön normaali ja tarkoituksenmukainen vaste stressille Auttaa sopeutumaan uuteen tilanteeseen Ongelmia tulee, jos stressi liian voimakasta ja/tai pitkäkestoista suhteessa yksilön kykyyn säädellä stressiä 1 1

12 STRESSI Stressinsietokyky määräytyy yksilöllisesti Siihen vaikuttavat mm. Ikä, perimä, varhaisvaiheen hoivasuhteet ja elämäntapahtumat Stressinsäätelyjärjestelmät voivat muuttua pysyvästi heikosti säädellyiksi yksilön voimakkaan stressin vaikutuksesta 1 2

13 STRESSI Varhaisen hoivan vaikutus HPA akselin vaste yksilöllinen toisilla tapahtuu herkistyminen, toisilla vaimeneminen varhaiset kiintymyssuhteet ja lapsuuden hoiva vaikuttavat vasteeseen kaltoinkohdelluilla lapsilla voi olla pienempi aivojen koko ja aivokurkiainen ikätovereihin verrattuna 1 3

14 STRESSI Varhaisen hoivan vaikutus Lapsena koettu vakava stressi saattaa aiheuttaa pysyviä vaikutuksia aivojen rakenteisiin ja elintoimintoihin ja sitä kautta käyttäytymiseen ja tunne-elämään sekä muuhun terveyteen vielä aikuisiässäkin (Karlsson et al Suomen Lääkärilehti 2007(62): 37: ) varhaisvaiheen hoivalla perimää suurempi merkitys stressiherkkyyden kannalta ( Karlsson et al. Lääkärilehti 2007;62(37): ) Turvallinen kiintymyssuhde auttaa stressinsäätelyjärjestelmän kehitystä 1 4

15 1 5

16 PERIMÄ JA YMPÄRISTÖ Alttius toteutuu jos tietty ympäristön tekijä pääsee vaikuttamaan esimerkiksi : Lapsuudenaikainen kaltoinkohtelu voi johtaa masennukseen aikuisena( SERT geeni) Kannabiksen aiheuttama psykoosi ( COMT ) Alkoholin käytön varhainen aloitusikä 1 6

17 1 7

18 UNEN MERKITYS Valveilla syntyneet muistijäljet vahvistuvat unen aikana ( Sallinen et al, Lääkärilehti 2006;61: ) Valvominen häiritsee normaalia energiaaineenvaihduntaa ( laktaattivaste ) aivojen otsalohkossa, mikä voidaan todeta ajattelua vaativan tehtävän aikana Muutos voi tulla esille kun hermosolut aktiivisia ( Urrila: väitöskirja 2007, Helsinki ) 1 8

19 UNI Unen määrä ja laatu vaikuttavat koulumenestykseen Yöunen kokeellinen lyhentäminen lisäsi merkittävästi opettajan raportoimaa lasten väsyneisyyttä ja keskittymisvaikeuksia sekä heikensi kognitiivista suoritustasoa lasten suoritustaso heikkenee ensimmäisenä monimutkaista päättelyä ja luovuutta vaativissa tehtävissä (Paavonen et al, Suomen Lääkärilehti;2008;63: ) 1 9

20 UNI On mahdollista, että lapset ovat aikuisia herkempiä unenpuutteen haitoille. Unen laadun ja neurokognitiivisten ongelmien yhteyden on havaittu olevan voimakkain nimenomaan nuorimmissa ikäryhmissä Yksilölliset erot herkkyydessä reagoida unenpuutteelle ovat suuria. Ne voivat korostua lapsuusiässä, jolloin kompensaatiomekanismit eivät ole vielä täysin kehittyneet. (Paavonen et al, Suomen Lääkärilehti;2008;63: ) 2 0

21 2 1

22 LIIKUNTA 2-5 vuotiailla Yhteys pikkulasten kognitioon, fyysiseen, sosiaaliseen ja tunne-elämän hyvinvointiin Leikki muovaa uusia hermostoyhteyksiä, harjoittaa kielen, motoriikan ja sosiaalisia neuvottelutatiotja ja tarjoaa väylän lapsille ilmaista tunteitaan Kognitiivisilla ja motorisilla taidoilla yhteys 2 2

23 LIIKUNTA - ELÄINMALLEISSA Fyysinen aktiivisuus parantaa muistia ja oppimista, suojelee hermostoa vaurioilta ja rappeutumiselta. Aivojen muovautuvuutta edistävät valkuaisaineet lisääntyvät ja todennäköisesti välittävät liikunnan hyvää tekevän vaikutuksen aivoissa. Hiirillä liikunta stimuloi uusien hermosolujen syntyä hippokampuksessa ja aivokammioiden reunamissa. (Ploughman M, Developmental Neurorehalitation, July 2008; 11(3): ) 2 3

24 LIIKUNTA Näyttää vähentävän ahdistusta ja masentuneisuutta ja lisäävän itseluottamusta ja koulumenestystä, parantavan muistia ja keskittymistä ja käytöstä koulussa (Strong et al, J Pediatr 2005;146:732-7 ) Turussa % 10 v liikkui vähintään tunnin / päivä ( Siirilä et al,duodecim 2008;124: ) SUOSITUS 1 tunti hauskaa, ikään sopivaa, kohtalaisesti tai raskaasti kuormittavaa liikuntaa päivässä 2 4

25 ALKOHOLI JA NUORET.12 v käyttää alkoholia 1 x kk %.14 v käyttää alkoholia 1 x kk 50 % v raittiita 20 % (Lintonen,Duodecim 2005;121:1925-7). Mielihyvärata päihdemuisti. Alkoholin käytön aloittamisen myöhentäminen voi vaikuttaa käyttöön aikuisena. Aikuisten/ yhteiskunnan asenteet 2 5

26 ALKOHOLI JA NUORET Alkoholin käytön alkamisikä vaikuttaa aikuisiän alkoholin ongelmakäytön riskiin 17v iässä < 14v aloittaneet 8-15 % käytti alkoholia päivittäin/viikottain ( vrt. 2-5% >14v) 25 v iässä < 14v aloittaneet 20% alkoholiongelmia ( vrt. 7% > 17v )(Pagan et al, Behav Genet.2006;36(4): ) 2 6

27 ALKOHOLI JA NUORET Käytön aloittamiseen ja tiheyteen pojilla ympäristöllä suurempi vaikutus kuin perimällä (vrt. tytöt) Perimän vaikutus kasvaa kun alkoholin käyttö aloitettu (Pagan et al, Behav Genet.2006;36(4): ) 2 7

28 YMPÄRISTÖÖN VAIKUTTAMINEN PÄIHTEETÖN RASKAUS VARHAINEN HOIVA / KOSKETUS UNI LIIKUNTA ALKOHOLIN KÄYTÖN MYÖHENTÄMINEN 2 8

29 2 9

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä Luokanopettajankoulutus Tekijä Kuronen, Janne & Lukkari, Heikki Työn nimi PÄÄ TYYNYYN ILLALLA, EI PULPETTIIN PÄIVÄLLÄ!

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA OPETUSTUNTIEN PITO ALPPILAN LUKIOSSA Laura Mennander Terveydenhoitajan kehittämistyö, OT2, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli elämänkaaren vaiheet elämän kehitysvaiheisiin kuuluvat sikiöaika, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus, jotka jokainen jakautuvat puolestaan

Lisätiedot

KOLMASLUOKKALAISTEN MOTORISET PERUSTAIDOT, FYYSINEN AKTIIVISUUS JA RUOKAILUTOTTUMUKSET

KOLMASLUOKKALAISTEN MOTORISET PERUSTAIDOT, FYYSINEN AKTIIVISUUS JA RUOKAILUTOTTUMUKSET KOLMASLUOKKALAISTEN MOTORISET PERUSTAIDOT, FYYSINEN AKTIIVISUUS JA RUOKAILUTOTTUMUKSET Donna Sääkslahti Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD Verkkosivut Terveysnettiin OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyö Hoitotyön

Lisätiedot

~ 1 ~ Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyyti ry UHKAAKO BURNOUT NYKYAJAN NUORTA?

~ 1 ~ Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyyti ry UHKAAKO BURNOUT NYKYAJAN NUORTA? ~ 1 ~ Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyyti ry UHKAAKO BURNOUT NYKYAJAN NUORTA? Suurin osa nuorista voi psyykkisesti hyvin ja selviytyy tasapainoisesti sekä opiskelussa että työelämässä. Osalla on kuitenkin

Lisätiedot

OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä

OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä OMAHOITAJANA ALLE KOLMEVUOTIAIDEN LASTEN PÄIVÄKOTIYHMÄSSÄ Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien näkemyksiä Oulun yliopisto KTK/ Varhaiskasvatus Leena Isojärvi Laura Kangas Maaliskuu 2008 Tiivistelmä

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikusille Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 10/2007 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2007 Publications

Lisätiedot

Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen

Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen Heikki Seppälä Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen johtaja Kehitysvammaliitto 2011 Tästä on kysymys Äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

ELÄMÄN LANGAT KÄSISSÄSI

ELÄMÄN LANGAT KÄSISSÄSI ELÄMÄN LANGAT KÄSISSÄSI Puheeksiottoväline terveydenhoitajan ja lukioikäisen päihdekeskusteluun Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 18.4.2007 Eveliina Kotonen Kristiina Krauel HELSINGIN

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Hanna Korkiala & Susanna Skrabb

Hanna Korkiala & Susanna Skrabb Hanna Korkiala & Susanna Skrabb SYLITTELYÄ, PUSUTTELUA, LAULUA JA KATSEKONTAKTEJA Vanhempien kokemuksia varhaisesta vuorovaikutuksesta sekä sen tukemisesta tehostetussa perhevalmennuksessa Opinnäytetyö

Lisätiedot

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi Muistiopas Aivo - tärkein omistamamme pääoma Arvoisa lukija Kädessäsi on Muistiliitto ry:n Muistiopas. Muistiopas on jokamiehen opasvihkonen aivojen ja muistin toiminnasta sekä niiden aktivoimisesta. Oppaasta

Lisätiedot

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia ARTIKKELIT 3 Erja Tuompo-Johansson & Anitta Toivanen Lasten psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia Lapsi elää perheessään, päiväkodissaan, koulussaan ja harrastuksissaan erilaisissa ryhmissä. Niinpä aikuisten

Lisätiedot

Annika Hakamaa ja Minna Palovaara

Annika Hakamaa ja Minna Palovaara Annika Hakamaa ja Minna Palovaara Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Kevät 2013 Vanhemmille suunnattuja osioita opinnäytetyöstä: Sensitiivisyyttä, hoivaa ja rajoja - Opas lapsen kiintymyssuhteen tukemiseen ja

Lisätiedot

AIVOT, OPPIMISEN VALMIUDET JA KOULUNKÄYNTI

AIVOT, OPPIMISEN VALMIUDET JA KOULUNKÄYNTI Teija Kujala, Christina M. Krause, Nina Sajaniemi, Maarit Silvén, Timo Jaakkola & Kari Nyyssölä (toim.) AIVOT, OPPIMISEN VALMIUDET JA KOULUNKÄYNTI Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Lea Karjalainen Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Rentoutustuokioiden vaikutus kouluikäisten oppimistilanteisiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Psykomotoriikan erikoistumisopinnot Kehittämistyö 25.10.2013

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään!

Terveysliikunta. uutiset. KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään! Terveysliikunta uutiset KEHO JA MIELI LIIKKEELLE valtimoterveyttä edistämään! 2012 Terveysliikuntauutiset 2012 Mieli ja keho liikkeelle valtimoterveyttä edistämään UKK-instituutin julkaisema Terveysliikuntauutiset-lehti

Lisätiedot

VIISIVUOTIAS VIISIVUOTIAAN KEHITYS TAPATURMAT

VIISIVUOTIAS VIISIVUOTIAAN KEHITYS TAPATURMAT VIISIVUOTIAAN KEHITYS VIISIVUOTIAS TAPATURMAT Lapsi alkaa olla monessa asiassa itsenäinen. Vaikka lapsi saattaa näyttää vanhempien silmissä jo isolta, tarvitsee hän kuitenkin päivittäin huolenpitoa ja

Lisätiedot

NUORTEN DEPRESSIO. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

NUORTEN DEPRESSIO. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille NUORTEN DEPRESSIO Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille 1 LL Linnea Haarasilta Dos Mauri Marttunen Kansanterveyslaitos, Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto 2000 Kuvat: Jonna Vuokola

Lisätiedot

LIIKUNTA JA OPPIMINEN

LIIKUNTA JA OPPIMINEN Heidi Syväoja, Marko Kantomaa, Kaarlo Laine, Timo Jaakkola, Kirsi Pyhältö ja Tuija Tammelin LIIKUNTA JA OPPIMINEN TILANNEKATSAUS LOKAKUU 2012 Muistiot 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2012:5 ISBN

Lisätiedot

NAISTEN TAUDIT EPIDEMIOLOGIA

NAISTEN TAUDIT EPIDEMIOLOGIA NAISTEN TAUDIT Naisten tupakointi on lisääntynyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Naisten altistuminen ympäristön tupakansavulle on vähentynyt Suomessa, mutta edelleen useat naiset toimivat ammateissa,

Lisätiedot