Asiakaskysely / Jätekukon toimialue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaskysely / Jätekukon toimialue"

Transkriptio

1 Asiakaskysely / Jätekukon toimialue Asiakaskysely toteutettiin keväällä 2010 ja sen tavoitteena oli selvittää Jätekukon toimialueeseen kuuluvien kiinteistöjen jätehuollon palveluiden toimivuutta ja kehittämistarpeita. Kysely jaettiin paperilomakkeina ja se oli mahdollista täyttää myös osakaskuntien ja Jätekukon www-sivuilla. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 3800 kappaletta (2850 vakituiset asukkaat ja 950 vapaa-ajan asukkaat) ja vastauksia saatiin 2524 (1967 vakituiset ja 557 vapaa-ajan) kappaletta. Postikyselyn vastausprosentti oli 53. Vastaajien taustatiedot Vastaajien sukupuolijakauma oli suhteellisen tasainen molemmissa ryhmissä; vakituisista asukkaista naisia oli 46,5 % ja miehiä 53,5 %, kun vapaa-ajan asukkaista naisia oli 43,9 % ja miehiä 56,1 %. Ikäryhmien perusteella tarkasteltaessa suurin osa vakituisista asukkaista kuului ikäryhmään vuotiaat (55,5 %), 40,2 % ikäryhmään yli 60-vuotiaat ja loput 4,3 % olivat alle 30-vuotiaita. Vapaa-ajan asukkaista suurin osa oli yli 60-vuotiaita (61,1 %), 38,4 % oli vuotiaita ja loput, 0,5 % alle 30-vuotiaita. (Kuvio 1) Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma ,1 55,5 38,4 40,2 4,3 0,5 Alle 30 vuotta vuotta Yli 60 vuotta Vakituiset Vapaa-ajan Kuviosta 2 nähdään vakituisesti Jätekukon toimialueella asuvien asuinkunta tai vapaa-ajan asunnon sijaintikunta. Selkeästi eniten vakituisesti alueella asuvia vastaajia oli Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Vastaavasti vastaajien vapaa-ajan kiinteistöt sijaitsivat eniten Kuopiossa ja Konnevedellä. Vakituisista asukkaista 51,8 % asui taajama-alueella, kun 48,2 % haja-asutusalueella.

2 Kuvio 2. Vakituisten asukkaiden asuinkunta ja vapaa-ajan asunnon sijaintikunta Kuopio Siilinjärvi Vesanto Lieksa Konnevesi Maaninka Juuka Nurmes Pieksämäki Tervo Suonenjoki Rautavaara Nilsiä Karttula Kaavi Valtimo Tuusniemi Rautalampi Juankoski Vakituiset, yht Vapaa-ajan, yht Taustatekijöinä kysyttiin lisäksi vastaajien talouden koko, mikä vakituisesti asuvilla vastaajilla oli lähes 48 %:lla kahden henkilön talous, 30,3 %:lla kolmen tai useamman henkilön talous ja 22 %:lla yhden henkilön talous. Vapaa-ajan asukkailla talouden koko oli n. 60 %:lla kahden henkilön talous, n. 23 % :lla kolmen tai useamman henkilön talous ja 17,5 %:lla yhden henkilön talous. Asumismuotonaan vakituiset asukkaat ilmoittivat omakotitalon / paritalon (77,5 %) ja 22,5 % rivitalon/kerrostalon. Jätekukon arviointi Vastaajia pyydettiin arvioimaan Jätekukkoa annettujen ominaisuuksien perusteella arviointiskaalalla 1-5, missä arvo 1 = kuvaa erittäin hyvin ja arvo 5 = ei kuvaa ollenkaan. Vakituisten asukkaiden mielestä kolme parhaiten Jätekukkoa kuvaavaa ominaisuutta olivat tunnettu, luotettava ja nykyaikainen. Vapaa-ajan asukkaiden mielestä Jätekukkoa parhaiten kuvaavat ominaisuudet tunnettu, luotettava ja palveleva. Vähiten Jätekukkoa arvioitiin molemmissa vastaajaryhmissä kuvaavan edullisuus sekä joustavuus. Vakituisten asukkaiden mielipiteissä reilusti yli puolet oli sitä, että annetuista ominaisuuksista nykyaikainen, ympäristöystävällinen palveleva, tehokas, joustava, vastuullinen, arvostettu, luotettava ja tunnettu kuvaavat Jätekukkoa joko erittäin tai melko hyvin. Joustavuuden osalta hajonta vastauksissa on hiukan suurempaa kuin muiden ominaisuuksien osalta. Lähes 40 % arvioi, että ominaisuus edullinen kuvaa Jätekukkoa erittäin tai melko hyvin. Vapaa-ajan asukkaiden arvioinnit olivat samansuuntaiset (Kuviot 3 ja 4).

3 Kuvio 3. Vakituisten asukkaiden arvioinnit Jätekukosta Tunnettu 46,7 36,6 12,0 3,3 1,3 Luotettava 33,8 45,2 14,9 4,6 1,6 Nykyaikainen 29,7 42,6 20,0 5,0 2,7 Vastuullinen Ympäristöystävällinen 27,7 25,7 44,5 41,6 20,7 23,7 4,8 6,4 2,3 2,6 kuvaa erittäin hyvin kuvaa melko hyvin Palveleva 27,4 39,7 23,5 6,6 2,8 ei hyvin eikä huonosti Tehokas Arvostettu 24,3 20,3 42,7 43,8 25,5 27,4 4,9 5,8 2,6 2,7 kuvaa huonosti ei kuvaa lainkaan Joustava 18,0 34,8 31,0 11,8 4,5 Edullinen 12,2 27,2 36,6 16,8 7,2 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 4. Vapaa-ajan asukkaiden arvioinnit Jätekukosta Tunnettu 39,4 32,0 18,5 6,2 3,9 Luotettava 27,8 39,0 20,6 8,6 4,1 Vastuullinen 22,7 39,1 24,7 9,4 4,0 Palveleva Nykyaikainen 25,1 24,6 35,2 35,6 23,5 26,3 10,8 7,3 5,5 6,2 kuvaa erittäin hyvin kuvaa melko hyvin Ympäristöystävällinen 22,5 37,2 26,3 8,1 5,9 ei hyvin eikä huonosti Tehokas Arvostettu 20,9 15,8 37,9 35,5 26,3 33,9 9,8 9,7 5,1 5,0 kuvaa huonosti ei kuvaa lainkaan Joustava 16,1 34,9 27,4 13,2 8,4 Edullinen 9,6 24,6 34,6 20,2 11,0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

4 Jätteiden lajittelu Vastaajilta kysyttiin mitä jätteitä he lajittelevat ja yleisesti molemmissa ryhmissä säännöllisen lajittelun määrät ovat suhteellisen suuria. Ainoastaan tekstiilin lajittelun säännöllisyys oli selkeästi heikointa, vaikka sitäkin lajitteli molemmissa ryhmissä reilut 40 % vastaajista. Vakituisten asukkaiden osalta eniten säännöllisesti lajiteltiin keräyspaperia (91,8 %) ja -lasia (81,8 %). Vastaajista 19,4 % ei lajittele biojätettä lainkaan. Vapaa-ajan asukkaiden säännöllinen lajittelu on yli 70 % kaikissa muissa kysytyissä alueissa paitsi tekstiilien lajittelussa. (Kuviot 5 ja 6) Kuvio 5. Vakituisten asukkaiden jätteiden lajittelu Keräyspaperi Keräyslasi 81,8 91,8 4,6 1,4 2,3 11,6 1,4 5,1 lajittelen säännöllisesti Keräyskartonki 71,0 15,2 5,2 8,6 lajittelen joskus Pienmetalli Biojäte 69,0 65,0 16,8 12,8 2,8 2,3 11,9 19,4 jätteitä ei ole syntynyt Tekstiilit 42,3 27,9 15,6 14,3 en lajittele 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kuvio 6. Vapaa-ajan asukkaiden jätteiden lajittelu Keräyspaperi Keräyslasi 84,6 80,8 4,2 10,5 8,7 2,5 4,8 3,8 lajittelen säännöllisesti Biojäte 71,3 11,1 7,1 10,5 lajittelen joskus Keräyskarto nki Pienmetalli Tekstiilit 44,6 71,3 70,7 21,4 13,8 15,8 22,4 8,9 6,0 5,2 8,3 11,6 jätteitä ei ole syntynyt en lajittele 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

5 Yleiset väittämät Vastaajilta kysyttiin jätehuoltoon liittyviä yleisiä väittämiä liittyen vastaajien näkemyksiin, tietämykseen ja asenteeseen jätehuoltoa kohtaan. Vakituiset asukkaat olivat lähes yksimielisiä siitä, että Jätteiden laitosmaista hyödyntämistä energiana tulisi lisätä. Vahvasti samaa oltiin myös väittämien Jätteiden lajittelu on helppoa, Jätteiden lajittelulla on vaikutusta ilmastonmuutoksen ehkäisyssä, Olen tutustunut vakituisen asuinkuntani/vapaa-ajan kiinteistöni sijaintikunnan jätehuoltomääräyksiin, On hyvä, että kotitalouksien ekopiste- ja ongelmajätepalvelu rahoitetaan kaikilta tasapuolisesti perittävällä perusmaksulla sekä Kierrätän tavaroita (kierrätyskeskukset, kirpputorit, tuttavat). Enemmän hajontaa oli väittämien Jätehuolto on kohtuuhintaista, Tiedän mitä palveluita jätemaksuilla tuotetaan sekä Olen valmis maksamaan siitä, että jätteitä saadaan ohjattua nykyistä enemmän hyötykäyttöön. Näiden väittämien osalta noin yksi neljäsosa oli eri väittämän kanssa (Kuvio 7). Kuvio 7. Vakituisten asukkaiden yleiset väittämät Jätteiden laitomaista hyödyntämistä energiana tulisi lisätä 90,0 7,52,5 Jätteiden lajittelu on helppoa 83,4 10,4 6,2 Jätteiden lajittelulla on vaikutusta ilmastonmuutoksen ehkäisyssä 79,2 12,4 8,4 Olen tutustunut asuinkuntani jätehuoltomääräyksiin 78,7 12,2 9,1 On hyvä, että kotitalouksien ekopiste- ja ongelmajätepalvelu rahoitetaan kaikilta tasapuolisesti perittävällä perusmaksulla Kierrätän tavaroita (kierrätyskeskukset, kirpputorit, tuttavat) Tiedän mitä palveluita jätemaksuilla tuotetaan 76,7 73,7 53,2 22,7 12,0 11,3 13,5 12,8 24,1 samaa en samaa enkä eri eri Olen valmis maksamaan siitä, että jätteitä saadaan ohjattua nykyistä enemmän hyötykäyttöön 47,7 26,5 25,8 Jätehuolto on kohtuuhintaista 45,2 26,2 28,7 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

6 Vapaa-ajan asukkaiden näkemykset myös näissä asioissa mukailivat suhteellisen tarkasti vakituisten asukkaiden näkemyksiä (Kuvio 8). Kuvio 8. Vapaa-ajan asukkaiden yleiset väittämät Jätteiden laitomaista hyödyntämistä energiana tulisi lisätä 89,4 8,1 2,5 Jätteiden lajittelu on helppoa 84,7 11,0 4,3 Olen tutustunut vapaa-ajan asuntoni sijaintikunnan jätehuoltomääräyksiin 78,6 11,0 10,4 Jätteiden lajittelulla on vaikutusta ilmastonmuutoksen ehkäisyssä 73,9 16,2 10,0 On hyvä, että kotitalouksien ekopiste- ja ongelmajätepalvelu rahoitetaan kaikilta tasapuolisesti perittävällä perusmaksulla Kierrätän tavaroita (kierrätyskeskukset, kirpputorit, tuttavat) 70,5 67,8 11,0 17,6 18,6 14,7 samaa en samaa enkä eri eri Tiedän mitä palveluita jätemaksuilla tuotetaan 52,7 24,4 23,0 Olen valmis maksamaan siitä, että jätteitä saadaan ohjattua nykyistä enemmän hyötykäyttöön 50,3 23,5 26,2 Jätehuolto on kohtuuhintaista 40,2 26,2 33,7 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

7 Ekopisteiden arviointi Ekopisteiden arvioinnissa vakituisista asukkaista reilusti yli puolet on hyvin tyytyväisiä ekopistepalveluun, ekopisteiden ulkonäköön, sijaintiin, lajitteluvalikoimiin sekä lajitteluohjeisiin. Noin 20 % vastaajista olisi valmis siihen, että perusmaksua korotettaisiin ekopisteiden kehittämistä varten, mutta noin 57 % oli eri asiasta (Kuvio 9). Kuvio 9. Vakituisten asukkaiden ekopisteiden arviointi Ekopisteissä on selkeät lajitteluohjeet 80,5 11,5 8,0 Ekopisteet sijaitsevat hyvillä paikoilla 77, ,2 Olen tyytyväinen ekopistepalveluihin Ekopisteet näyttävät hyvältä Ekopisteiden Lajitteluvalikoimat ovat riittävät Perusmaksua voitaisiin korottaa ekopisteiden kehittämisesksi 19,4 77,4 64,8 64,5 23,9 18,6 15,4 56,8 12,4 10,2 16,5 20,1 Ei samaa eikä eri Eri Vapaa-ajan asukkaiden näkemykset ekopisteistä ovat myös positiiviset, eivät kuitenkaan aivan niin positiiviset kuin vakituisilla asukkailla. Perusmaksun korottamista vastusti noin 61 %, kun vihreää valoa näyttivät hieman vajaa 20 % vastaajista (Kuvio 10). Kuvio 10. Vapaa-ajan asukkaiden ekopisteiden arviointi Ekopisteet sijaitsevat hyvillä paikoilla Perusmaksua voitaisiin korottaa ekopisteiden kehittämiseksi 74,5 63,8 14,6 20,7 10,9 15,6 Ekopisteet näyttävät hyvältä Olen tyytyväinen ekopistepalveluihin 61,5 61,2 23,3 19,1 15,1 19,6 Ei samaa eikä eri Ekopisteiden Lajitteluvalikoimat ovat riittävät 52,9 27,0 21,1 Eri Ekopisteissä on selkeät lajitteluohjeet 18,7 20,6 30,7

8 Jäteaseman arviointi Vakituisista asukkaista suurin osa oli tyytyväinen jäteasemapalveluun, jäteaseman siisteyteen, lajitteluvalikoimaan, sijaintiin sekä varsinaiseen palveluun jäteasemalla. Vastaavasti aukioloaikaan sekä hinnoitteluun liittyen mielipiteet jakaantuivat siten että noin puolet oli tyytyväisiä. 34 % oli eri siitä, että aukioloaika olisi riittävä sekä lähes neljäsosa sitä, että hinnoittelu ei ole kohtuullista. Vapaa-ajan asukkaiden mielipiteet noudattelivat tässäkin samaa linjaa kuin vakituiset asukkaat kuitenkin hienoisella heikommalla tyytyväisyydellä (Kuviot 11 ja 12). Kuvio 11. Vakituisten asukkaiden jäteaseman arviointi Olen tyytvöinen jäteasemanpalveluun Jäteraseman lajitteluvalikoima on riittävä 79,6 79,5 12,8 13,8 7,6 6,8 Jäteasemalla on hyvä palvelu Jäteaseman sijainti on hyvä Jäteasema on siisti 79,3 76,8 76,0 13,9 6,9 12,3 16,2 11,0 7,7 Ei samaa eikä eri Jäteaseman hinnoittelu on kohtuullinen 50,3 25,3 24,4 Eri Jäteaseman aukioloaika on riittävä 49,1 16,8 34,2 Perusmaksua voitaisiin korottaa jäteaseman aukioloaikojen lisäämiseksi 21,8 22,6 55,6 Kuvio 12. Vapaa-ajan asukkaiden jäteaseman arviointi Jäteraseman lajitteluvalikoima on riittävä Jäteasemalla on hyvä palvelu 69,6 67,3 16,9 18,1 13,2 14,6 Olen tyytvöinen jäteasemanpalveluun Jäteasema on siisti Jäteaseman sijainti on hyvä 67,3 65,6 65,5 18,5 21,9 17,4 14,2 12,61 17,14 Ei samaa eikä eri Jäteaseman aukioloaika on riittävä 47,2 19,9 33,0 Eri Jäteaseman hinnoittelu on kohtuullinen 46,2 25,5 28,3 Perusmaksua voitaisiin korottaa jäteaseman aukioloaikojen lisäämiseksi 19,7 21,1 59,1

9 Ongelmajätekeräyksen arviointi Ongelmajätekeräyksen osalta suurin osa vakituisista asukkaista oli tyytyväisiä ongelmajätepalveluihin, pisteen saavutettavuuteen sekä sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoon. Suurin osa myös tiesi, missä ongelmajätteiden vastaanottopiste sijaitsee. Aukioloaikaan liittyen vastausten hajonta on suurempi; edelleen noin puolet on tyytyväisiä myös aukioloaikaan, mutta 28 % on tyytymättömiä. Pääosin vastaajat ovat vieneet lääkejätettä apteekkeihin (79,3 %) sekä paristoja paristopisteisiin (84 %) (Kuvio 13). Vapaa-ajan asukkaiden mielipiteet noudattelivat vakituisen kiinteistön omistajien mielipiteitä. (Kuvio 14) Kuvio 13. Vakituisten asukkaiden ongelmajätekeräyksen arviointi Tiedän, missä ongelmajätteiden vastaanottopiste sijaitsee Olenvienyt paristoja kauppojen paristopisteisiin 88,3 84,0 5,3 6,4 5,110,9 Olen vienyt lääkejätettä apteekkeihin 79,3 5,0 15,6 Plen tyytyväinen ongelmajätepalveluihin Ongelmajätepiste on helposti saavutettavissa 71,6 70,4 14,5 13,2 13,9 16,4 Ei samaa eikä eri Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto on järjestetty hyvin 69,2 15,8 15,0 Eri Ongelmajätepisteen aukioloaika on riittävä 53,2 18,5 28,4 Perusmaksua voitaisiin korottaa ongelmajätteiden vastaanottoverkoston kehittämiseksi 21,4 23,6 54,9 Kuvio 14. Vapaa-ajan asukkaiden ongelmajätekeräyksen arviointi Tiedän, missä ongelmajätteiden vastaanottopiste sijaitsee Olenvienyt paristoja kauppojen paristopisteisiin 82,1 80,6 6,8 11,1 4,2 15,2 Olen vienyt lääkejätettä apteekkeihin 74,0 4,8 21,2 Ongelmajätepiste on helposti saavutettavissa Plen tyytyväinen ongelmajätepalveluihin 65,4 63,9 13,4 16,2 21,6 19,9 Ei samaa eikä eri Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto on järjestetty hyvin 62,5 19,2 18,4 Eri Ongelmajätepisteen aukioloaika on riittävä 52, ,6 Perusmaksua voitaisiin korottaa ongelmajätteiden vastaanottoverkoston kehittämiseksi 21,2 21,5 57,3

10 Tyytyväisyys muihin palveluihin Vakituiset asukkaat ovat suurimmalta osin tyytyväisiä paperinkeräyksen järjestämiseen. Yli puolet vastaajista oli sitä, että he saavat itse järjestettyä kuljetuksen isokokoisille jätteille ja noin 19 % oli sitä, etteivät he saa järjestettyä kuljetusta itse. Noin 40 % oli sitä, että kierrätyskelpoisten tavaroiden vastaanotto on järjestetty hyvin, mutta toisaalta lähes 20 % oli eri. Sako- ja umpikaivolietteiden sekä puutarhajätteiden vastaanoton toimivuutta ja järjestämistä pystyi arvioimaan vain osa vastaajista, mutta vastaukset näissä ovat positiiviset. Vapaa-ajan asukkaiden tulokset mukailivat vakituisten asukkaiden tuloksia sillä erotuksella, että kokonaisuutena vapaa-ajan kiinteistön omistajat eivät osanneet arvioida väittämiä. (Kuviot 15 ja 16) Kuvio 15. Vakituisten asukkaiden arviot muista palveluista Paperinkeräys on järjestetty hyvin 86,6 5,5 4,9 2,9 Saan itse järjestettyä kuljetuksen isokokoisille jätteille niiden asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin 62,8 8,9 18,6 9,8 En samaa enkä eri Kierrätyskelpoisten tavaroiden vastaanotto on järjestetty hyvin 40,4 17,1 19,9 22,6 Eri Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyspalvelu toimii hyvin 38,8 11,1 5,3 44,8 Puutarhajätteiden vastaanotto on järjestetty hyvin 32,9 11,0 13,3 42,8 En osaa sanoa

11 Kuvio 16. Vapaa-ajan asukkaiden arviot muista palveluista Saan itse järjestettyä kuljetuksen isokokoisille jätteille niiden asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin 63,4 7,8 12,7 16,2 Paperinkeräys on järjestetty hyvin 61,3 8,1 6,4 24,1 En samaa enkä eri Kierrätyskelpoisten tavaroiden vastaanotto on järjestetty hyvin 25,4 12,4 15,3 47,0 Eri Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyspalvelu toimii hyvin 22,4 8,5 6,0 63,0 En osaa sanoa Puutarhajätteiden vastaanotto on järjestetty hyvin 15,0 8,5 9,2 67,3

12 Jätekuljetuksen arviointi Jätekuljetuksen arvioinnin osalta lähes kaikki vakituiset asukkaat olivat yksimielisesti samaa siitä, että jätekuljettaja hoitaa työnsä hyvin ja että jäteastia on helposti saavutettavissa. Vastaajat olivat myös erittäin tyytyväisiä palveluun sekä siihen, että jäteastian tyhjennys tapahtuu ajallaan sekä siihen että jäteastian ympäristö pysyy siistinä. Vajaat 20 % vastaajista oli sitä, että jäteastian tyhjennysväli on liian pitkä ja 25 % sitä, että tyhjennysväli on liian lyhyt. Yli puolet vastaajista oli myös sitä, että jäteastian tyhjennyshinta on kohtuullinen, tosin hieman yli 20 % oli eri. (Kuvio 17) Vapaa-ajan asukkaiden arvioinnit olivat edelleen linjassa vakituisten asukkaiden kanssa. Jäteastian ympäristön siistinä pysymisestä oli tässä ryhmässä eri noin 19 %, kun vastaava osuus oli noin 6 % vakituisten asukkaiden mielipiteissä. (Kuvio 18) Kuvio 17. Vakituisten asukkaiden jätekuljetuksen arviointi Jäteastia on helposti saavutettavissa Jätekuljettaja hoitaa työnsä hyvin 95,4 93,5 3,3 4,0 1,4 2,5 Olen tyytyväinen palveluun 89,8 5,7 4,5 Jäteastian ympäristö pysyy siistinä Jäteastian tyhjennys tapahtuu ajallaan 87,9 87,4 6,2 7,6 5,9 5,1 En samaa enkä eri Jäteastian tyhjennyshinta on kohtuullinen Jäteastian tyhjennysväli on liian lyhyt 25,1 56,9 18,7 22,0 56,2 21,2 Eri Jäteastian tyhjennysväli on liian pitkä 19,3 20,3 60,4 Kuvio 18. Vapaa-ajan asukkaiden jätekuljetuksen arviointi Jäteastia on helposti saavutettavissa Jätekuljettaja hoitaa työnsä hyvin 79,3 75,7 10,6 19,5 10,1 4,8 Olen tyytyväinen palveluun 74,5 13,1 12,4 Jäteastian tyhjennys tapahtuu ajallaan Jäteastian ympäristö pysyy siistinä 72,3 69,6 16,1 11,6 11,9 18,6 En samaa enkä eri Jäteastian tyhjennyshinta on kohtuullinen Jäteastian tyhjennysväli on liian pitkä 30,5 50,8 20,9 25,7 48,6 23,5 Eri Jäteastian tyhjennysväli on liian lyhyt 26,1 22,4 51,5

13 Tyytyväisyys kunnan viranomaiseen Vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään kunnan viranomaisen toimintaan. Arviot ovat jokaiselta kysytyltä osiolta positiiviset (vähintään 70 %); vastaajat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja ystävällisyyteen, oikean henkilön tavoittamiseen, asian käsittelyn nopeuteen sekä ammattitaitoon. Vapaaajan asukkaat arvioivat saamaansa palvelua hiukan kriittisemmin kuin vakituiset asukkaat. (Kuviot 18 ja 19) Kuvio 18. Vakituisten asukkaiden tyytyväisyys kunnan viranomaiseen Asiani käsiteltiin ystävällisesti Olen tyytyväinen saamaani palveluun 76,4 73,6 12,8 12,4 10,8 14,0 Tavoitin helposti oikean henkilön 69,6 14,3 16,1 En samaa enkä eri Asiani käsiteltiin nopeasti 69,2 15,0 15,8 Eri Asiani käsiteltiin ammattitaitoisesti 69,0 16,3 14,7 Kuvio 19. Vapaa-ajan asukkaiden tyytyväisyys kunnan viranomaiseen Asiani käsiteltiin ystävällisesti 70,6 13,3 16,1 Tavoitin helposti oikean henkilön 60,7 18,6 20,7 Olen tyytyväinen saamaani palveluun 60,4 15,1 24,5 En samaa enkä eri Asiani käsiteltiin ammattitaitoisesti 58,2 21,3 20,6 Eri Asiani käsiteltiin nopeasti 57,6 23,6 18,8

14 Jätekukon asiakaspalvelu Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan tyytyväisyyttään Jätekukon asiakaspalveluun. Arviot ovat jokaiselta kysytyltä osiolta positiiviset (vastaajista 80 %:sta ylöspäin); vastaajat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja ystävällisyyteen, oikean henkilön tavoittamiseen, asian käsittelyn nopeuteen sekä ammattitaitoon. Vapaa-ajan asukkaat arvioivat saamaansa palvelua hiukan kriittisemmin kuin vakituiset asukkaat. (Kuviot 20 ja 21) Kuvio 20. Vakituisten asukkaiden tyytyväisyys Jätekukon asiakaspalveluun Asiani käsiteltiin ystävällisesti 84,9 6,7 8,4 Olen tyytyväinen saamaani palveluun 82,5 7,6 9,9 Asiani käsiteltiin nopeasti 81,1 8,5 10,4 En samaa enkä eri Asiani käsiteltiin ammattitaitoisesti 80,9 8,1 11,0 Eri Tavoitin helposti oikean henkilön 79,3 8,3 12,4 Kuvio 21. Vapaa-ajan asukkaiden tyytyväisyys Jätekukon asiakaspalveluun Asiani käsiteltiin ystävällisesti 80,3 9,4 10,3 Tavoitin helposti oikean henkilön 78,3 8,8 12,8 Olen tyytyväinen saamaani palveluun 77,5 7,4 15,2 En samaa enkä eri Asiani käsiteltiin ammattitaitoisesti 76,3 11,6 12,1 Eri Asiani käsiteltiin nopeasti 75,9 10,9 13,2

15 Jätekukon nettisivut Tyytyväisyys Jätekukon nettisivuihin on vastaajien joukossa erittäin korkea; molemmat vastaajaryhmät arvioivat sivujen monipuolisuuden sekä helppokäyttöisyyden erittäin korkealle tasolle. (Kuviot 22 ja 23) Kuvio 22. Vakituisten asukkaiden mielipide Jätekukon www-sivuista Sivut ovat helppokäyttöiset 85,0 11,3 3,8 En samaa enkä eri Sivut ovat monipuoliset 81,5 14,4 4,1 Eri Kuvio 23. Vapaa-ajan asukkaiden mielipide Jätekukon www-sivuista Sivut ovat helppokäyttöiset 77,8 17,2 5,1 En samaa enkä eri Sivut ovat monipuoliset 74,5 22,3 3,2 Eri

16 Yhteenveto Asiakaskyselyn tulokset kokonaisuudessaan olivat erittäin positiivisia. Huomion arvoista on, että vakituiset asukkaat ovat kautta linjan hiukan tyytyväisempiä palveluihin kuin vapaa-ajan asukkaat. Mielikuva Jätekukosta on molemmilla ryhmillä muodostunut positiiviseksi. Jätekukko on onnistunut luomaan mielikuvan tunnetusta, luotettavasta, arvostetusta, vastuullisesta, tehokkaasta, palvelevasta, ympäristöystävällisestä sekä nykyaikaisesta organisaatiosta. Mielikuva Jätekukosta joustavana ja edullisena ei ole yhtä vahva kuin aikaisemmin mainitut. Mielikuvaan joustavuudesta vaikuttanee se, että jätehuollon järjestäminen monine yksityiskohtineen on lainsäädännöllä ja määräyksissä säädeltyä. Suurin osa vastaajista olikin tutustunut jätehuoltomääräyksiin. Säännellyistä tyhjennysväleistä huolimatta yli puolet vastaajista ei pitänyt tyhjennysvälejä liian pitkinä eikä liian lyhyinä. Heikko mielikuva edullisuudesta kävi ilmi myös jätemaksuihin liittyvissä kysymyksissä, joiden vastauksissa oli varsin suuri hajonta. 53 % vastaajista oli sitä, että he tietävät, mitä palveluita jätemaksuilla tuotetaan, 47 % ei tiennyt tai ei osannut vastata. Jätehuoltoa kokonaisuudessaan piti kohtuuhintaisena noin 40 % vastaajista, eri asiasta oli noin 30 %. Vastauksessa on selkeä ristiriita sen kanssa, että jäteastian tyhjennyshintaa piti kohtuullisena kuitenkin yli puolet vastaajista ja jäteasemien hinnoitteluakin lähes puolet vastaajista. Lisäksi yli 70 % vastaajista piti hyvänä sitä, että kotitalouksien ekopiste- ja ongelmajätepalvelu rahoitetaan kaikilta perittävällä perusmaksulla. Jätteiden lajittelun osalta vastaajien voidaan sanoa olevan aktiivisia lajittelijoita. Lähes kaikki vastaajat lajittelevat keräyspaperia (92 % säännöllisesti). Vähiten lajitellaan tekstiilejä ja biojätettä, jonka 19 % vastaajista ilmoitti jättävänsä lajittelematta. Selvästi suurin osa (yli 80 %) kokee, että jätteiden lajittelu on helppoa ja että sillä on vaikutusta ilmastonmuutoksen ehkäisyssä (noin 70 %). Iso osa (noin 65 %) vastaajista myös konkreettisesti toteuttaa tavaroiden kierrättämistä omassa toiminnassaan. Asennoituminen jätteiden kierrättämiseen ja hyödyntämiseen oli tutkimuksen mukaan erittäin positiivinen, mutta vain puolet vastaajista olisi valmiita maksamaan siitä, että jätteitä saataisiin ohjattua enemmän hyötykäyttöön. Kuitenkin lähes kaikki olivat sitä, että jätteiden laitosmaista hyödyntämistä energiana tulisi lisätä. Jätekuljetusten arviointi oli kokonaisuudessaan erittäin positiivista, joskin hajonta vakituisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden välillä oli huomionarvoinen. Erityisen tyytyväisiä oltiin siihen, että jäteastia on helposti saavutettavissa ja että jätekuljettajat hoitavat työnsä hyvin. Myös ekopiste-, jäteasema- ja ongelmajäteasemapalveluihin vastaajat olivat tyytyväisiä. Positiivisesti yllättävää oli se, että eniten samaa molemmissa ryhmissä oltiin väittämästä, jonka mukaan vastaajat tietävät missä ongelmajätteiden vastaanottopiste sijaitsee. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella kehittämiselle ei ole välitöntä tarvetta, eikä siitä oltu halukkaita maksamaan. Mikäli haluaa etsiä kehittämiskohteita, sellaisiksi voisi mainita jäteaseman aukioloajat ja hinnoittelun sekä ongelmajäteaseman aukioloajan.

17 Muiden palvelujen osalta vastaajien oli selkeästi vaikeampaa antaa arvioitaan. Heikkoja arvioita löytyi tyytyväisyydessä puutarhajätteiden ja kierrätyskelpoisten tavaroiden vastaanoton järjestelyille. Vakituisista asukkaista 87 % oli sitä, että paperinkeräys on järjestetty hyvin. Vapaa-ajan asukkaista vastaava luku oli 61 %, mutta 24 % ei osannut vastata kysymykseen. Tyytyväisyys asiakaspalveluun sekä kunnan viranomaisen että Jätekukon puolesta oli korkea. Verrattaessa mielipiteitä tyytyväisyys kunnan viranomaisen palveluun jäi jonkun verran Jätekukon asiakaspalvelua heikommaksi. Myös näissä vastauksissa vapaa-ajan asukkaiden tyytyväisyys jäi säännöllisesti vakituisia kiinteistöjä alemmalle tasolle. Jätekukon nettisivut olivat lähes kaikkien vastaajien (noin 80 %) mielestä helppolukuiset sekä monipuoliset.

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusurakoiden piiriin kuuluvien biojäteastioiden pesut aloitetaan ma 13. syyskuuta

Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusurakoiden piiriin kuuluvien biojäteastioiden pesut aloitetaan ma 13. syyskuuta Sivu 1 / 5 TIEDOTE ISÄNNÖITSIJÖILLE 31.8.2010 Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusurakoiden piiriin kuuluvien biojäteastioiden pesut aloitetaan ma 13. syyskuuta Biojäteastioita pestään viikoilla 37 ja 38,

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Yhteenveto 2011 asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö 2 Sisältö 1. Kyselyn toteutus ja taustat...

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015 Savo-Pielisen jätelautakunta JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki,

Lisätiedot

Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus

Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus Jätelautakuntasopimuksen päivittäminen KUNTIEN NEUVOTTELU SAIJA PÖNTINEN 10.5.2016 Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus Jätelaki edellyttää, että alueilla, joilla kunnat hoitavat jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Hyväksytty

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA 1.1.2016 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä

Lisätiedot

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi OpasMpienkiinteistöille JÄRJESTETTYMJÄTTEEKULJETUSM OMJOKAISEMOIKEUS,M MUTTAMMYÖSMVELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että kiinteistöllämonm sopimusmjätehuollostamjätteenkuljetusyrityksenmkanssa.

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEKATOS. katon lape kulkusuunnasta. riittävän leveä oviaukko. ei ovea. luiska, ei kynnystä

HYVÄ JÄTEKATOS. katon lape kulkusuunnasta. riittävän leveä oviaukko. ei ovea. luiska, ei kynnystä HYVÄ JÄTEKATOS t o i m i v a j a t u r v a l l i n e n katon lape kulkusuunnasta poispäin riittävän leveä oviaukko ei ovea luiska, ei kynnystä auto pääsee esteettä ja turvallisesti jätekatoksen välittömään

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen Jätetaksa 1.1.2016 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 28.9.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015 Juankoski AVIn viranomaistarkastukset 22 2,38 52,40 tarkastuskäynti max 2h 18 79,34 1 428,12 pieneläinkäynti 66 173,71 11 464,86 Päiväaikainen pieneläinkäynti 448 48,94 21 925,12 suureläinkäynti 201 226,15

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Tamcat-tietokannan tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 16 23.2.2015 18 Asianro 7247/00.00.01.00/2014 Savo-Pielisen jätelautakunnan seuduittaisten jäsenten nimeäminen vuosille 2015-2016

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 Kuntien järjestämä jätteidenkuljetus Toimialue / kunta Yritys sekajäte joka 2. vko Tyhjennysmaksut biojäte

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA Tällä sopimuksella sovitaan siitä, että Jätekukko Oy:n (jäljempänä jäteyhtiö) osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman Jätekukko kk Oy yhtiön toiminnan esittely Virve Hartikainen tiedottaja, Jätekukko Oy Jätekukko Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö perustettu tuottamaan kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2010 Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn toteutus 3. Jätemaksut kiinteistökohtaisessa keräyksessä 3.1

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

TerPS2-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa Kyselyn tuloksia TERVIS-hankealueelta koonnut Timo Renfors

TerPS2-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa Kyselyn tuloksia TERVIS-hankealueelta koonnut Timo Renfors Ter-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa 0 Kyselyn tuloksia -hankealueelta koonnut Timo Renfors Kyselyn toteuttaminen ja siihen vastaaminen Terps- hanke teki syyskuussa

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ TUTKIMUS HELSINKILÄISNUORTEN YMPÄRISTÖKÄYTTÄYTYMINEN Nuoret Helsingissä -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Saostus ja umpikaivojen tyhjentäjät

Saostus ja umpikaivojen tyhjentäjät Saostus ja umpikaivojen tyhjentäjät Jätetiedostossa 31.8.2015 Jätekukko laskuttaa Juankoski Hakkarainen Ari Navasjoentie 44, 73470 Västinniemi 044 290 3331 Kuljetus Vartianen ky Viklantie 10, 73500 Juankoski

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella

Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella Kansalaisten käsitykset, odotukset ja mielipiteet metsäenergiasta Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusalueella KEHITTYVÄ METSÄENERGIA -HANKE Laukka Pasi, Laurila Jussi & Tasanen Tapani www.kehittyvametsaenergia.fi

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 16.11.2016 9.00 Tervetuloa! 9.15 Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Ilkka Töyrylä ja Virpi Leppälä 10.00 Asiaa energiasta Kymenlaakson Sähkö Oy,

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Enontekiön kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Enontekiön kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2017 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä 9

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto. Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto. Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla 9.3.2017 Keltakangas Kotkan ja Kouvolan välissä, vieressä vt 15 ja Kymijoki Kymenlaakson Jäte Oy:n omistajat Monipuoliset palvelut

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos

Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2015 1 (1) 17 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien järjestämän ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutasoluonnos Vastuut ekopisteiden

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Jätetaksa alkaen

Jätetaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 23 Asianro 6571/02.05.00.00/2016 Jätetaksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut Yleistä jätetaksasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto 70 17.06.2013. 70 Asianro 152/00.00.05/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto 70 17.06.2013. 70 Asianro 152/00.00.05/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 70 Asianro 152/00.00.05/2013 Alueellisen jätelautakunnan (Savo-Pielisen jätelautakunta) valitseminen vuosiksi 2013-2016 Kaupunginhallitus 3.6.2013 213 Alueellisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Päiväys 5.4.2017 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Pietarsaaren ympäristöterveydenhuolto on toteuttanut kyselytutkimuksen joulu-tammikuussa 2016 2017. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot