Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013"

Transkriptio

1

2 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu

3 Helsingin seudun ympäristöpalvelut

4 HSY:n jätehuolto

5 Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä

6 Toimipisteet kartalla Jätteenkäsittelykeskus, Ämmässuo Sortti-asema kompostointilaitos kaatopaikka kaasuvoimala Konalan Sortti-asema Ruskeasannan Sorttiasema (v. 2014) Kivikon jätepalvelukeskus Sorttiasema Kotitalouksien ja yritysten vaaralliset jätteet Munkinmäen jäteasema Kirkkonummen Sorttiasema (v. 2016) Pasila Hallinto Lisäksi käytöstä poistettuja kaatopaikkoja: Seutula

7 Pääkaupunkiseudulla syntyi jätteitä yht. 6,5 milj. t vuonna 2010 Maa- ja vesirakentaminen 81 % Sähkö-, kaasuja lämpöhuolto 2 % Talonrakentaminen 5 % Yksityiset palvelut 4 % Julkiset palvelut 2 % Kotitaloudet 5 % Teollisuus 1 % Yhdyskuntajäte n t Lähde: Pääkaupunkiseudun jätevirrat, HSY (2013)

8 Kotitalouksissa syntyi 327 kg/ hlö jätettä v. 2010, josta suurin osa oli paperia ja biojätettä Biojätteet; 26% Muut jätteet; 12% Sähkö- ja elektroniikka romu; 3 % Puu; 3% Metalli; 5% Lasi; 4% Muovi; 7% Pahvi ja kartonki; 7% Paperi; 33% Lähde: Pääkaupunkiseudun jätevirrat, HSY (2013)

9 Reilu puolet kotitalousjätteistä lajiteltiin v % 2 % 2 % 1 % 1 % Sekajäte 3 % 3 % 3 % Paperi Biojäte Pahvi ja kartonki 9 % 28 % 46 % Lasi Metalli Vaarallinen jäte Puutarhajäte Puu Sähkö- ja elektroniikkaromu Muut jätteet Lähde: Pääkaupunkiseudun jätevirrat, HSY (2013)

10 Hyödynnettävät jätteet pääkaupunkiseudulla Biojäte: vähintään 10 huoneistoa tai jos syntyy yli 50 kiloa viikossa Kartonki: vähintään 20 huoneistoa tai jos syntyy yli 50 kiloa viikossa (2014 alusta laajenee vähintään 10 huoneistoon) Lasipakkaukset: vähintään 20 huoneistoa (2014 alkaen) Metallipakkaukset: vähintään 20 huoneistoa (2014 alkaen) Energiajäte: (vapaaehtoinen) Pahvi: muu kuin asuinkiinteistö, yli 50 kiloa viikossa Lisäksi paperinkeräyksen järjestäminen on tuottajayhteisön vastuulla Rakennus- ja purkujäte (betoni-, kipsipohjainen metalli-, lasi-, muovi-, paperi- ja kartonkijäte, maa ja kiviaines) : mahdollisimman suuri osa kerättävä erilleen (lajitteluvelvollisuus)

11 Kotitalouksien jätehuolto pääkaupunkiseudulla Uudelleenkäyttö Kierrätyskeskukset Kirpputorit Tavaroiden vaihtopalvelut Kierrätyspisteet (n. 120 kpl) Vaarallisen jätteen kontit (n. 70 kpl) Lasi Paperi Kartonki Metalli Tekstiilit Lääkkeet apteekkiin Sortti-asemat Kivikko Konala Ämmässuo Ruskeasanta (v.2014) Munkinmäen jäteasema Syntypaikkalajittelu Sekajäte Paperi Kartonki Biojäte Kompostointi Lasi Metalli v.2014 v.2014 Tuottajat Ämmässuon kaatopaikka, v Vantaan energian jätevoimala Sopimusperusteinen kuljetus Ämmässuon kompostointilaitos Kiertävä keräysauto Tuottajat Tuottajat

12 Jätehuollon kustannukset katetaan jätemaksuilla Sisältää jätteen keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn lisäksi HSY:n tarjoaman neuvonnan, tiedotuksen ja hallinnon kustannukset sekä jätteenkäsittelykeskuksen käytöstä, maisemoinnista ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi katetaan vaarallisen jätteen ja muiden alueellisten vastaanottopaikkojen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä jäteverosta aiheutuvat kustannukset. HSY:n asiakashinta keskimäärin 10,84 euroa / tyhjennys vuonna 2013

13 Jätteen määrän vähentämistä ja materiaalihyötykäyttöä edelleen tehostetaan Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen ja lajitteluaktiivisuuden lisääntyminen Neuvonta pääasiallisena keinona Kartongin erilliskeräysvelvoite laajenee ja lasija metallipakkausten erilliskeräysvelvoite alkaa suurimmissa kiinteistöissä v Velvoitteet edistävät kierrätystavoitteiden saavuttamista sekä parantavat jätevoimalaan päätyvän sekajätteen polttokelpoisuutta Mädätyslaitos lisää biojätteen käsittelykapasiteettia lähivuosina.

14 Hyötykäyttö energiana lisääntyy merkittävästi Vantaan Energian jätevoimala Långmossebergenissä otetaan käyttöön vuonna Taustalla vuonna 2016 voimaan astuvan biohajoavan ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto HSY toimittaa pääkaupunkiseudun, Kirkkonummen ja Nurmijärven kotitalouksien kierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen jätevoimalaan, jossa se muutetaan sähköksi ja kaukolämmöksi. Ämmässuolle rakennetaan jätteiden paalauslaitos varastoineen ja voimalan tuhkien ja kuonien vastaanotto alkaa.

15 Sekajätteen paalaus

16 Jätteen vastaanotto, käsittely ja varastointi 2. Jätteen poltto 3. Palamisenergian talteenotto jätekattilassa 4. Sähkön ja lämmön tuotanto höyryturbiinilaitos (vihreä), kaasuturbiini (oranssi), lämmön talteenottokattila (keltainen) 5. Savukaasujen puhdistus

17 Jätevoimalalla suuret vaikutukset jätehuoltoon Sekajätteiden kaatopaikkasijoitus loppuu. Jätteen kokonaishyötykäyttöaste nousee merkittävästi. Tilantarve ja ympäristöhaitat kaatopaikalla vähenevät (mm. kaatopaikan metaanipäästöt vähenevät). Kuljetuskustannukset ja ympäristövaikutukset vähenevät. Jätteiden lajittelu kuitenkin edelleen jatkuu ja mahdollisuudet jopa paranevat voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten myötä.

18 Mädätyslaitos lisää uusiutuvan energian tuotantoa pk-seudulla Mädätyslaitoksessa biojätteestä tuotetaan uusiutuvaa energiaa ja multatuotteen raaka-ainetta. toistaiseksi on päättämättä, tehdäänkö syntyvästä biokaasusta sähköä ja lämpöä vai liikennepolttoainetta. Käsittelymenetelmänä osavirtamädätys kuivamädätystekniikalla. tavoitteena on minimoida biojätteen käsittelyn ympäristövaikutukset ja tuottaa mädätettävästä biojätteestä mahdollisimman paljon hyödynnettävää biokaasua 70 % biojätteestä ohjataan mädätykseen ja noin 30 % suoraan kompostointiin. Kapasiteetti tonnia, investointi 12,9 milj.

19 Mädätyslaitoksen toimintaperiaate

20 Mädätyslaitoksen energiatuotto 2015 noin m 3 biokaasua (metaanipitoisuus noin 58 %) noin MWh energiaa Kaasun jalostus ja syöttö verkkoon sähkötuotanto n m 3 liikennepolttoainekaasua = auton vuosikulutus n MWh sähköä = omakotitalon tarve (ilman lämmitystä) + n MWh lämpöä = 700 omakotitalon tarve

21 Muutoksia kuljetusjärjestelyissä Osa pakkausjätteistä siirtyy HSY:n järjestämään kiinteistöittäiseen keräykseen ja kuljetukseen vuosien aikana. Tämä tehostaa pk-seudun jätelogistiikkaa sekä mahdollistaa yhä useamman jätehuoltopalvelun saamisen yhdeltä toimijalta eli HSY:ltä. HSY käynnistää lasin ja metallin keräyksen Itä-Helsingissä ja Itä- Vantaalla keväällä 2013.

22 Ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Miljömedvetna handlingar för en god vardag Kiitos! Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

Vastuullinen ja toimiva jätehuolto SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO 2014

Vastuullinen ja toimiva jätehuolto SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO 2014 Vastuullinen ja toimiva jätehuolto SUOMEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO 2014 PARAS JÄTEHUOLTO KUNTALAISELLE ON MYÖS SUOMEN MENESTYSTEKIJÄ Yhdyskuntajätettä syntyy muun muassa asumisessa. Yhdyskuntajätteeksi luetaan

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus OHEISMATERIAALI 6 Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

TUHKASTA TIMANTTEJA PEITTOON KIERRÄTYSPUISTO HANKE JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS MURROKSESSA LIIKETOIMINTAA ENSIKSI EHTIVILLE

TUHKASTA TIMANTTEJA PEITTOON KIERRÄTYSPUISTO HANKE JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS MURROKSESSA LIIKETOIMINTAA ENSIKSI EHTIVILLE TUHKASTA TIMANTTEJA PEITTOON KIERRÄTYSPUISTO HANKE JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS MURROKSESSA LIIKETOIMINTAA ENSIKSI EHTIVILLE 20.8.2013 MIRJA MUTIKAINEN, RAMBOLL NYKYTILAN PÄÄKOHDAT LYHYESTI Suomessa syntyy

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Kaukolämpöä & sähköä. Sekajätteet hyötykäyttöön s. 8. Kaukonpäivänä uimaan! Ks. takasivu Talkootyön sankarit s. 6. Hyödynnä aikasähkö s.

Kaukolämpöä & sähköä. Sekajätteet hyötykäyttöön s. 8. Kaukonpäivänä uimaan! Ks. takasivu Talkootyön sankarit s. 6. Hyödynnä aikasähkö s. Vantaan Energia Oy:n ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n yhteinen asiakaslehti 1 2014 Kaukonpäivänä uimaan! Ks. takasivu Talkootyön sankarit s. 6 Hyödynnä aikasähkö s. 14 Virtaa varpaisiin s. 18 Kaukolämpöä

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ

JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA KUMPPANUUTTA USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ NRO 1 TOUKOKUU 2013 SITA SUOMEN ASIAKASLEHTI USEAN ROBOTIN JÄRJESTELMÄ VIIKKIIN SUOMI KIERRÄTYKSEN KESKITASOA PALVELEVA LAHDEN YKSIKKÖ KIRSI-MARJA LEPO JA SINIKKA LIEHO, ONNINEN JÄTEHUOLTO ON AKTIIVISTA

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

Jätelakiesityksen sudenkuopat

Jätelakiesityksen sudenkuopat Jätelakiesityksen sudenkuopat Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Uusi jätelaki vesittäisi suurelta osin saavutetut pakkausten hyötykäytön ympäristöhyödyt ja aiheuttaisi paljon turhia lisäkustannuksia.

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2010 Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn toteutus 3. Jätemaksut kiinteistökohtaisessa keräyksessä 3.1

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot