TerPS2-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa Kyselyn tuloksia TERVIS-hankealueelta koonnut Timo Renfors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TerPS2-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa Kyselyn tuloksia TERVIS-hankealueelta koonnut Timo Renfors"

Transkriptio

1 Ter-kysely kunnanvaltuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille maaliskuussa 0 Kyselyn tuloksia -hankealueelta koonnut Timo Renfors

2 Kyselyn toteuttaminen ja siihen vastaaminen Terps- hanke teki syyskuussa 0 Webropol-alkukartoituskyselyn, joka lähetettiin Ter-hankekuntien valtuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille. Muokattu kysely toistettiin maaliskuussa 0, ja se jaettiin Kuntaliiton sähköpostin kautta kaikkiin Suomen kuntien kirjaamoihin edelleen ohjattavaksi kuntien valtuutetuille ja hyvinvointiryhmien jäsenille. Täten kysely koski myös Terveempi Itä-Suomi-hankkeen () hankealueita (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo). Hyvinvointiryhmien jäsenten kyselyyn vuonna 0 saatiin koko maassa vähintään yksi vastaus kunnasta eli prosentista Manner-Suomen kuntia ja valtuutettujen kyselyyn kunnasta eli 0 prosentista Manner-Suomen kuntia. Vastaajien määrät vaihtelivat merkittävästi kunnittain. Suurimmasta osasta kuntia saatiin vain - jäsenen vastaus, mikä heikentää tulosten yleistettävyyttä. -alueella tuloksia tarkastellaan ja esitetään maakunnittain jolloin mukana ovat myös ne kunnat, jotka kuuluvat Etelä-Savon maakuntaan ja samalla Itä-Savon sairaanhoitopiirin, joka ei ollut mukana hankkeessa. Näin Heinävesi on tuloksissa mukana Etelä-Savon yhteydessä. -alueella kyselyyn saatiin vastaus valtuutetuille suunnatussa kyselyssä kunnasta ( % alueiden kunnista) ja hyvinvointiryhmien osalta kunnasta ( % alueiden kunnista). Vastaus saatiin valtuutetulta (, vastausta/kunta) ja hyvinvointiryhmän jäseneltä (, vastausta/kunta). Hyvinvointiryhmän jäsenten vastausmäärä ja kuntakohtainen luku on alhaisempi kuin valtuutetuille suunnatussa kyselyssä, sillä hyvinvointiryhmiä ei ole kaikissa kunnissa ja ryhmän jäsenten määräkin on alhaisempi kuin valtuutettujen määrä. Vastausten lukumäärä alueen kunnista valtuutetuille (valt) ja hyvinvointiryhmien jäsenille (hvr) suunnatun kyselyn osalta. Etelä-Savo valt. hvr. Pohjois-Karjala valt. hvr. Pohjois-Savo valt. hvr. Heinävesi - Ilomantsi Iisalmi Enonkoski - Joensuu Juankoski - Joroinen - Juuka - Kaavi - Juva Kitee - Keitele Kangasniemi Kontiolahti Kiuruvesi - Mikkeli - Lieksa Kuopio Mäntyharju Liperi Lapinlahti Pertunmaa - Nurmes Leppävirta Pieksämäki Outokumpu - Maaninka - Puumala Rääkkylä Pielavesi - Rantasalmi Tohmajärvi Rautavaara - Sulkava Yhteensä Siilinjärvi Yhteensä Sonkajärvi Tervo Tuusniemi - Varkaus Vesanto - Vieremä - Yhteensä Sekä valtuutettujen että hyvinvointiryhmien jäsenten vastauksissa on kasautumista tietyille paikkakunnille. Tämä vaikuttaa siihen, että yhden tai muutaman kunnan ääni vaikuttaa muita kuntia painokkaammin koko alueen vastauksiin. Raportissa on kuitenkin toimittu yksi ääni/vastaaja periaatteella eikä yritetty laskea mitään kuntakohtaista keskiarvoa. Tästä syystä on hankalaa verrata eri alueiden tilanteita keskenään. Eri alueiden välisiä eroja on pidettävä suuntaa antavina. Vastaukset sinänsä kuvaavat hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää tilaa kunnissa ja hankealueella. Näistä voidaan nähdä miten asiat ovat ja asettaa tavoitteita sille, miten niiden tulisi olla.

3 Kyselyn sisältö ja tulokset Kyselyssä oli kuusi eri osa-aluetta, joissa kussakin yksi tai useampia eri arvioitavaa asiaa: A. Hyvinvointijohtaminen kunnassa B. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan asiakirjoissa C. Hyvinvointikertomus D. Hyvinvointikertomus ja kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu E. Hyvinvointijohtamiseen liittyvä osaaminen F. Hyvinvointijohtamisen koulutustarve A. HYVINVOINTIJOHTAMINEN KUNNASSASI Kysytty sekä valtuutetuilta että hyvinvointiryhmän jäseniltä Arvioi seuraavien periaatteiden toteutumista kunnassasi tällä hetkellä (kysyttiin sekä valtuutetuilta että hyvinvointiryhmien jäseniltä): Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä haasteita pidetään yhtä tärkeinä kuin kuntamme taloudellisia haasteita Kuntaamme johdetaan strategisesti kuntalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta Kuntamme strategiaa toimeenpannaan kuntalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta Kaikki hallinnonalat / toimialat kantavat vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä Vastausvaihtoehtoina oli: Toteutuu hyvin Toteutuu melko hyvin Toteutuu keskikertaisesti Toteutuu melko huonosti Toteutuu huonosti Tiedän, mitä tällä tarkoitetaan, mutta en osaa arvioida, miten tämä toteutuu Mielestäni tämä periaate on tarpeeton / huono eikä sitä siksi tarvitsekaan toteuttaa En tiedä, mitä tällä periaatteella tarkoitetaan Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä haasteita pidetään yhtä tärkeinä kuin kuntamme taloudellisia haasteita Kysymykseen antoi vastauksen 0 valtuutettua. Yksi vastaajista ei osannut ottaa kantaa tähän kysymykseen, vaikka tiesi, mitä asialla tarkoitetaan ja kaksi jätti vastaamatta kysymykseen. Tyypillisin vastaus oli keskikertaisesti. Näin vastasi valtuutetuista %, kun huonosti tai melko huonosti vastanneiden osuus oli %. Joka kolmas vastaaja katsoi, että tämä periaate toteutuu vähintäänkin melko hyvin. Hyvinvointiryhmän jäsenet Kysymykseen jätti vastaamatta kaksi henkilöä ja kolme valitsi vaihtoehdon: tiedän, mitä tällä tarkoitetaan, mutta en osaa 0 0 0

4 arvioida, miten periaate toteutuu. Tyypillisin vastaus oli keskikertaisesti. Näin vastasi hyvinvointiryhmien jäsenistä %. Etelä-Savossa näin vastanneiden osuus oli %. Kuntaamme johdetaan strategisesti kuntalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta Kysymykseen vastasi valtuutetuista ja vastaamatta jätti. Tyypillisin vastaus oli keskikertaisesti. Näin vastasi valtuutetuista %, kun huonosti tai melko huonosti vastanneiden osuus oli %. Yli joka kolmas piti periaatteet toteutumista vähintään melko hyvänä. Hyvinvointiryhmän jäsenet Kysymykseen jätti vastaamatta kaksi henkilöä ja kolme valitsi vaihtoehdon: tiedän, mitä tällä tarkoitetaan, mutta en osaa arvioida, miten periaate toteutuu. 0

5 Kuntamme strategiaa toimeenpannaan kuntalaisen hyvinvoinnin näkökulmasta Tähän kysymykseen vastasi yhtä lukuun ottamatta kaikki vastanneet valtuutetut. Tyypillisin vastaus oli keskikertaisesti. Näin vastasi % ja melko hyvin tai hyvin %. Alueiden väliset erot ovat yleensä 0 olleet pienet kaikissa em. ar- viointikohdissa. Ja vaikka Pohjois- Karjalan kohdalla melko hyvin tai hyvin vastanneiden osuus on %, ei tästä välttämättä voi vetää merkittäviä johtopäätöksiä alueiden välisistä eroista. 0 Hyvinvointiryhmän jäsenet Kysymykseen jätti vastaamatta kaksi henkilöä ja kolme valitsi vaihtoehdon: tiedän, mitä tällä tarkoitetaan, mutta en osaa arvioida, miten periaate toteutuu. Tyypillisin vastaus oli keskikertaisesti. Näin vastasi % ja melko hyvin tai hyvin %. Pohjois-Savossa melko hyvin tai hyvin vastanneiden osuus oli %. 0 Kaikki hallinnonalat / toimialat kantavat vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä Kaikki vastasivat kysymykseen, mutta vastaajista kolme ei osannut ottaa kantaa tähän kysymykseen, vaikka tiesi, mitä asialla tarkoitetaan Tyypillisin vastaus oli keskikertaisesti. Näin vastasi valtuutetuista % ja melko hyvin tai hyvin %. Pohjois-Karjalaan verrattuna Etelä-ja Pohjois-Savossa näyttäisi olevan enemmän niitä, jotka vastasivat huonosti tai melko huonosti. Näin vastanneiden osuus oli yli %. Johtopäätösten tekeminen tässäkin on vaikeaa. 0

6 Hyvinvointiryhmän jäsenet Kysymykseen jätti vastaamatta yksi henkilö ja kaksi valitsi vaihtoehdon: 0 tiedän, mitä tällä tar- koitetaan, mutta en osaa arvioida, miten periaate toteutuu. Tyypillisin vastaus oli keskikertaisesti. 0 Näin vastasi % ja melko hyvin tai hyvin 0 %, mikä on jonkin verran korkeampi osuus kuin valtuutetuilla. Hyvinvointijohtamisen arviointikysymysten - yhdistäminen kuvaa koko -alueen ja muiden alueiden tilannetta. osuu- Erivastausvaihtoehtojen det koko alueella olivat: Hyvin, % Melko hyvin 0, % Kohtalaisesti, % Melko huonosti,0 % Huonosti, % 0 0 Kun valtuutetut arvioivat kuntansa hyvinvointijohtamista nimenomaan lähtökohtana kuntalaisten hyvinvointi ja kuntalaisten huomioiminen ja vain joka kolmas arvioi näiden toteutuvan hyvin tai melko hyvin, ei tilannetta välttämättä voi pitää hyvänä. Toisaalta valtuutetut kuntalaisten valitsemina päättäjinä ovat osaltaan vastuussa tilanteesta. 0 Hyvinvointiryhmän jäsenet Eri vastausvaihtoehtojen osuudet koko alueella olivat: 0 Hyvin, % Melko hyvin, % Kohtalaisesti, % Melko huonosti, % Huonosti, % 0 0 Hyvinvointiryhmän jäsenten vastausten jakautuminen eri vaihtoehtoihin on koko alueella käytännössä samanlainen kuin valtuutetuilla. Osa-alueilla on enemmän vaihtelua. Erityisesti Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kohdalla ryhmien välillä on joitakin eroja. Pohjois-Karjalassa on hyvinvointiryhmän jäsenillä enemmän keskinkertaisesti vastauksia kuin valtuutetuilla (, % / 0, %) ja Pohjois-Savossa vastaavasti valtuutetuilla on jonkin verran enemmän keskinkertaisesti vastauksia kuin hyvinvointiryhmän jäsenillä (, % /, %). pohdi

7 Hyvinvointiryhmän jäsenet a b c d e a b c d e, 0,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,,,, 0,,, 0,0,,,,, 0,,,0,0,,,,0, B. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNAN ASIAKIRJOISSA Kysytty sekä valtuutetuilta että hyvinvointiryhmän jäseniltä Sisältävätkö kuntasi kuntastrategia, toiminta- ja taloussuunnitelma (talousarvio) ja eri hallinnonalojen käyttösuunnitelmat sellaisia näkökulmia, sisältöjä tai tavoitteita, jotka liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen? Kuntastrategia Toiminta- ja taloussuunnitelma (talousarvio) Eri hallinnonalojen käyttösuunnitelmat Vastausvaihtoehtoina oli: Kyllä sisältää, ja ne näkyvät asiakirjassa selvästi Kyllä sisältää, mutta ne eivät ole selvästi näkyvissä Ei sisällä En osaa sanoa, sisältääkö En tiedä, mitä tällä kysymyksellä tarkoitetaan Mielestäni ei pidäkään sisältää Kuntastrategia Kysymykseen vastasivat kaikki valtuutetut. 0 Kuntastrategiassa näkyy vastaajien mielestä hyvin niitä näkökulmia, sisältöjä tai tavoitteita, jotka liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen? Osa näin ajattelevista oli sitä mieltä, että ne näkyvät selvästi strategiassa ja osa puolestaan katsoi, etteivät ne näy selvästi. Yksi vastaaja oli sitä mieltä, näkyy selvästi ei näy selvästi ei sisällä eos ei tarvita ettei kuntastrategian pidäkään sisältää ko. asioita. Hyvinvointiryhmän jäsenet Kysymykseen vastasivat kaikki. Hieman alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kysytyt näkökulmat näkyvät hyvin kuntastrategiassa ja joka neljäs katsoi, että strategia kyllä sisältää niitä, mutta ne eivät näy selvästi. Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, ettei kuntastrategian pidäkään sisältää ko. asioita. 0 näkyy selvästi ei näy selvästi ei sisällä eos ei tarvita

8 Toiminta- ja taloussuunnitelma (talousarvio) Kysymykseen vastasivat kaikki valtuutetut. Koko -alueen vastauksista % oli ei näy selvästivalintoja. 0 Vain kahdeksan vastaajaa oli sitä mieltä, ettei talousarvio sisällä kysyttyjä asioita. Yksi vastaaja oli sitä mieltä, ettei kuntastrategian pidäkään sisältää ko. asioita. Pohjois-Karjalassa on suhteellisesti näkyy selvästi ei näy selvästi ei sisällä eos ei tarvita vähiten niitä, jotka valitsivat vaihtoehdon näkyy selvästi. Hyvinvointiryhmän jäsenet Kysymykseen vastasivat kaikki. Koko alueen vastauksista % oli ei näy selvästi-valintoja ja näkyy selvästi-valintoja oli 0 %. Tässä hyvinvointiryhmän jäsenten vastaukset eroavat valtuutettujen vastauksista. Toisaalta en osaa sanoa-vastauksia oli enemmän. 0 0 näkyy selvästi ei näy selvästi ei sisällä eos ei tarvita

9 Eri hallinnonalojen käyttösuunnitelmat Yksi valtuutettu jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Verrattuna kuntastrategiaan ja talousarvioon on hallintokuntien käyttösuunnitelmia koskevissa vastauksissa vähemmän näkyy selvästi ja enemmän ei sisällä ja en osaa sanoa vastauksia. Ei näy selvästi -vastausten osuus koko -alueella oli % kaikista vastauksista. 0 näkyy selvästi ei näy selvästi ei sisällä eos 0 Hyvinvointiryhmän jäsenet Yksi hyvinvointiryhmään kuuluneista jätti vastaamatta kysymykseen. Ei näy selvästi -vastausten osuus koko -alueella oli %, mikä on huomattavasti alempi osuus kuin valtuutetuilla. Vastaavasti näkyy selvästivastauksien osuus oli korkeampi ( %) kuin valtuutetuilla ( %). 0 0 näkyy selvästi ei näy selvästi ei sisällä eos ei tarvita Valtuutettujen ja hyvinvointiryhmän jäsenten arviot yhdistettyinä koko alueella Valtuutettujen vastauksissa on merkittävää se, että näkyy selvästi-arvioiden määrä on suurin kuntastrategian kohdalla (str), alempi talous- ja toimintasuunnitelmien kohdalla (talsu) ja kaikkein pienin hallintokuntien käyttösuunnitelmien kohdalla. str talsu hall.k 0 0 näkyy selvästi ei näy selvästi ei sisällä eos ei tarvita Hyvinvointiryhmän jäsenet Hyvinvointiryhmien jäsenten arvioinneissa on sama suunta kuin valtuutetuilla. Valtuutettuihin verrattuna näkyy selvästiarvioita on suhteellisesti enemmän, ei näy selvästi- str talsu hall.k näkyy selvästi ei näy selvästi ei sisällä eos ei tarvita

10 arvioita vähemmän ja en osaa sanoa-arviointeja enemmän. Laskeva linja strategioista hallintokuntien käyttösuunnitelmiin voi tarkoittaa sitä, strategioihin on viety sellaisia näkökulmia, sisältöjä tai tavoitteita, jotka liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Osa niistä näkyy selvästi ja osa puolestaan ei kovin selvästi. Hallintokuntien käyttösuunnitelmiin strategioiden näkökulmat, sisällöt ja tavoitteet eivät näytä integroituneen ainakaan täydellisesti. Kuitenkin hallintokunnissa tehdään paljon sitä työtä jolla terveyttä ja hyvinvointia edistetään.

11 C. HYVINVOINTIKERTOMUS Onko kunnassasi laadittu hyvinvointikertomus tai muu vastaava asiakirja? Voit valita useamman vaihtoehdon. Vastausvaihtoehtoina oli: Kyllä Ei Hyvinvointikertomuksen (tai vastaavan) laadinta on kesken Tiedän, mitä hyvinvointikertomuksella tarkoitetaan, mutta en osaa sanoa, onko sitä laadittu Mielestäni hyvinvointikertomusta ei tarvitse tai tarvitsisi tehdä Hyvinvoinnin edistäminen on huomioitu kunnassani muuten / muutenkin kuin laatimalla hyvinvointikertomus En tiedä, mitä hyvinvointikertomuksella tarkoitetaan Tätä kysyttiin vain valtuutetuilta. Koska kysely tehtiin vuoden 0 keväällä, on tilanne monessa kunnassa muuttunut kyselyn tekemisen jälkeen. Ajankohtainen tieto on saatavilla kunnista. HYVINVOINTIKERTOMUS JA KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU Kysytty vain valtuutetuilta Hyvinvointikertomuksen tulee olla osa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Miten tämä toteutuu kunnassasi tällä hetkellä? Vastausvaihtoehtoina oli: Hyvin Melko hyvin Keskinkertaisesti Melko huonosti Huonosti Tiedän, mitä tällä tarkoitetaan, mutta en osaa arvioida, onko hyvinvointikertomus osana kuntamme toiminnan ja talouden suunnittelua En tiedä, mitä tällä kysymyksellä tarkoitetaan / Asia ei ole minulle tuttu Mielestäni hyvinvointikertomuksen ei tarvitse olla osana toiminnan ja talouden suunnittelua Yksi valtuutettu ei vastannut tähän kysymykseen, yhdelle asia ei ollut tuttu ja kahden mielestä hyvinvointikertomuksen ei tarvitse olla osana toi- minnan ja talouden suunnittelua. 0 Koko alueella hyvin tai melko hyvin-vastanneiden määrä on vain hieman suurempi kuin melko huonosti ja huonostivastanneiden hyvin melko hyvin keskikertaisesti määrä. En osaa melko huonosti huonosti eos sanoa-vastauksia oli yli kymmenen prosenttia. Pohjois-Karjalaa lukuunottamatta tyypillisin yksittäinen valinta oli keskinkertaisestivaihtoehto.

12 HYVINVOINTIKERTOMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖSSÄ Kysytty vain hyvinvointiryhmän jäseniltä Hyvinvointikertomusta tulee hyödyntää kaikkien kunnan hallinnonalojen ja muiden toimijoiden käytännön työssä sekä käytännön työn suunnittelussa ja arvioinnissa Pohdi edustamasi tahon (esim. toimialasi, järjestön, seurakunnan tai yrityksen) käytännön työtä ja toimintaa. Miten hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen mielestäsi toteutuu tällä hetkellä edustamasi tahon... Työn suunnittelussa Työn toteutuksessa Työn arvioinnissa Työn suunnittelussa Kuusi henkilöä jätti vastaamatta kysymykseen. Yksi vastasi: Tiedän, mitä tällä tarkoitetaan, mutta en osaa arvioida, miten hyvinvointikertomusta hyödynnetään ja viisi vastasi: Hyvinvointikertomuksen valmistelu ja/tai sen kytkeminen käytännön työhön on niin alussa, että tätä ei voi vielä arvioida. Työn toteutuksessa Viisi henkilöä jätti vastaamatta kysymykseen. Yksi vastasi: Tiedän, mitä tällä tarkoitetaan, mutta en osaa arvioida, miten hyvinvointikertomusta hyödynnetään ja seitsemän vastasi: Hyvinvointikertomuksen valmistelu ja/tai sen kytkeminen käytännön työhön on niin alussa, että tätä ei voi vielä arvioida. Toiminnan arvioinnissa Seitsemän henkilöä jätti vastaamatta kysymykseen. Yksi vastasi: Tiedän, mitä tällä tarkoitetaan, mutta en osaa arvioida, miten hyvinvointikertomusta hyödynnetään ja kahdeksan vastasi: Hyvinvointikertomuksen valmistelu ja/tai sen kytkeminen käytännön työhön on niin alussa, että tätä ei voi vielä arvioida

13

14 HYVINVOINTIJOHTAMISEEN LIITTYVÄ OSAAMINEN Kysytty vain valtuutetuilta Kuinka helppoja tai vaikeita seuraavat tehtävät Sinulle ovat? Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen päätöksenteon tukena on minulle Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) -menetelmän käyttö päätöksenteon tukena on minulle Vastausvaihtoehtoina oli: Helppoa Melko helppoa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko vaikeaa Vaikeaa Tiedän mitä tällä tarkoitetaan, mutta en osaa antaa arviota tehtävän helppoudesta tai vaikeudesta Asia ei koske minua / En tarvitse tällaista osaamista En tiedä, mitä tällä tarkoitetaan / Asia ei ole minulle tuttu HYVINVOINTIJOHTAMISEN KOULUTUSTARVE Kysytty vain valtuutetuilta Arvioi omaa hyvinvointijohtamisen koulutustarvettasi seuraavien asioiden suhteen: Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen päätöksenteon tukena Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) -menetelmän käyttö päätöksenteon tukena Vastausvaihtoehtoina oli: Olen jo saanut aiheesta koulutusta, enkä koe kaipaavani sitä lisää Olen jo saanut aiheesta koulutusta, mutta kaipaan lisäkoulutusta En ole saanut aiheesta koulutusta, mutta koen kaipaavani sitä En ole saanut aiheesta koulutusta, enkä kaipaa koulutusta Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen päätöksenteon tukena, siihen saatu koulutus ja koulutuksen tarve Hyvinvointikertomus Yhtä lukuun ottamatta kaikki valtuutetut vastasivat kysymykseen. Alle kymmenen prosenttia vastanneista piti hyvinvointikertomuksen hyödyntämistä helppona päätöksenteon tukemisessa ja joka neljäs melko helppona. Vain muutama piti tehtävää vaikeana. Pohjois-Karjalassa ja Pohjois- Savossa niiden osuus, jotka vastasivat ei helppoa eikä vaikeaa, osuus oli lähes kaksinkertainen, Etelä-Savoon verrattuna. Helppoa Melko helppoa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko vaikeaa Vaikeaa En osaa antaa arviota En tarvitse Asia ei ole minulle tuttu % % % % % % % %,,,,,,, 0,,,,, -,,, 0,,0, 0,,,, -,,,,,,, Helppoa Melko helppoa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko vaikeaa Vaikeaa En osaa antaa arviota 0 0

15 Hyvinvointikertomuksen koulutustarve Koulutustarvetta kartoittaneeseen kysymyksen jätti kaksi valtuutettua 0 vastaamatta. Tyypillisin vastaus oli: en ole saanut aiheesta koulutusta, mutta koen kaipaavani sitä. Koko alueella yli puolet vastasi näin. Kouluttamattomien ja siihen tarvetta kokemattomien 0 määrä oli lähes %. Pohjois-Karjalassa ja Pohjois- Savossa niiden koulutusta saaneiden osuus, jotka kaipasivat lisäkoulutusta osuus, oli kolminkertainen 0 % 0 % K+ K- 0 % K+ K- 0 % K- K+ 0 % K- K- 00 % Etelä-Savoon verrattuna. Vastaavasti Etelä-Savossa koulutusta saamattomien, mutta sitä haluavien osuus oli suuri, lähes 0 %. K+ K- % K+ K+ % K- K+ % K- K- %,,,,,,,, 0,,0,, 0,,,, K+ K- Olen jo saanut aiheesta koulutusta, enkä koe kaipaavani sitä lisää K+ K- Olen jo saanut aiheesta koulutusta, mutta kaipaan lisäkoulutusta K- K+ En ole saanut aiheesta koulutusta, mutta koen kaipaavani sitä K- K- En ole saanut aiheesta koulutusta, enkä kaipaa koulutusta Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) -menetelmän käyttö päätöksenteon tukena, siihen saatu koulutus ja koulutuksen tarve Vaikutusten ennakkoarviointi Kuusi valtuutettua jätti vastamatta kysymykseen. Hyvinvointikertomuksen käytön helppoutta koskeneeseen verrattuna, vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttö koettiin vaikeampana. Helppoa tai melko helppoa vastanneiden osuus oli hyvinvointikertomuksen kohdalla, % ja vaikutusten ennakkoarvioinnin,0 %. Vastaavasti vaikeaa tai melko vaikeaa vastanneiden osuus oli hyvinvointikertomuksen kohdalla,0 % ja vaikutusten ennakkoarvioinnin kohdalla,0 %. Helppoa Melko helppoa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko vaikeaa Vaikeaa En osaa antaa arviota En tarvitse Asia ei ole minulle tuttu % % % % % % % %,,,,0,0,,,,, 0, 0,,,,,,,,0, -, -, 0 0 Helppoa Melko helppoa Ei helppoa eikä vaikeaa Melko vaikeaa Vaikeaa En osaa antaa arviota 0

16 ,,,,,,,, Vaikutusten ennakkoarvioinnin koulutustarve Koulutustarvetta kartoittaneeseen kysymyksen jätti kaksi valtuutettua vastaamatta. Koulutusta saaneiden osuus oli, %. Koulutusta saamattomien koulutustarve oli suuri. Lähes kaksi kolmesta toivoi sitä saavansa., mikä on kymmenen prosenttiyksikköä matalampi kuin hyvinvointikertomuksen osalta. K+ K- K+ K- K- K+ K- K- K+ K- % K+ K+ % K- K+ % K- K- %, 0,,,,, 0,,,,0,,,,,, K+ K- Olen jo saanut aiheesta koulutusta, enkä koe kaipaavani sitä lisää K+ K- Olen jo saanut aiheesta koulutusta, mutta kaipaan lisäkoulutusta K- K+ En ole saanut aiheesta koulutusta, mutta koen kaipaavani sitä K- K- En ole saanut aiheesta koulutusta, enkä kaipaa koulutusta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 30.11.2017 Koulumatkakyselyn päätulokset Koulumatkojen pituudet ovat kasvaneet

Lisätiedot

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta

Liikennealue // Nykyinen Waltti- Waltti Kunta // seutulipun yleiskausilipun *) kuntakausilipun **) Yhteysväli // hinta hinta hinta JOENSUUN LIIKENNEALUE Joensuu Paikallisliikenne 0-vyöhyke Paikallisliikenne 1-vyöhyke Joensuu-Ilomantsi 138 236 165 Joensuu-Juuka 138 254 178 Joensuu-Kitee 138 192 135 Joensuu-Lieksa 138 254 178 Joensuu-Polvijärvi

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Yhteenvetoa Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 380

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet

Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Vuonna 2014 päättyvät ostoliikenteet Sopimus päättyy Ajopäivät Reitti 30.6.2014 L 08.25 Vesanto-Karttula-09.55 Kuopio 30.6.2014 L 14.15 Kuopio-Karttula-15.55 Vesanto 30.6.2014 SS 15.00 Vesanto-Karttula-16.45

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS

TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS Hanke 4263007, Hanhikankaan pohjavesialueen rakennetutkimus Mikkelissä Tilaaja Jari Hyvärinen Työkohde Työmaa Hanhikangas Mikkeli Kunta Mikkeli Yksikön käsittely Päiväys 24.2.2015 Jari Hyvärinen, geologi

Lisätiedot

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 957. Valtioneuvoston asetus. ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 957. Valtioneuvoston asetus. ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2004 N:o 957 960 SISÄLLYS N:o Sivu 957 Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 :n muuttamisesta... 2639 958 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista

Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista Terveempi Pohjois-Suomi 2 hanke: Arviointia TerPS2- kunnista HYVINVOINTIFOORUMI 21.08.2014 Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien osaprojekti Tuula Löf 1 Hyvinvointiryhmät Perustettu ryhmiä Olemassa olleiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS

YHTEISTYÖSOPIMUS YHTEISTYÖSOPIMUS 14.8.2015 Tässä yhteistyösopimuksessa sovitaan Kansa-koulu, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano -hankkeen toteuttamisesta 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopijaosapuoli Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointijohtaminen. haasteita ja mahdollisuuksia

Kunnan hyvinvointijohtaminen. haasteita ja mahdollisuuksia Kunnan hyvinvointijohtaminen haasteita ja mahdollisuuksia 1 Kunnan olemassaolon kolmikanta 14.5.2013 etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma Hyvinvoinnin edistämisen kolmikanta kunnassa 14.5.2013 etunimi sukunimi

Lisätiedot

Hallinnoijana Piällysmies ry

Hallinnoijana Piällysmies ry Hallinnoijana Piällysmies ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v Lähde: Kela, Kelasto

Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v Lähde: Kela, Kelasto Kunnan osarahoi+ama työmarkkinatuki v. 2014-2016 Lähde: Kela, Kelasto 2.3.2017 Kun$en mahdollisuus vaiku1aa työmarkkinatuen sakkomaksuihin paranee Vuoden alusta on tullut voimaan lainmuutos, mikä mahdollistaa

Lisätiedot

Etelä-Savo 2(2) Väestötaso & kunta-/ yhteistoimintataso

Etelä-Savo 2(2) Väestötaso & kunta-/ yhteistoimintataso Etelä-Savo 1(2) Kuntakierros tehty, kehittäjäsopimuksia työn alla Alueellinen tukiryhmä kokoontui 12/2013 Kehittämisen lähtökohtana kuntien tarpeet (ehvk) Kehittämiskohteet: 1) ravitsemus ja painonhallinta,

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen esittely Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 1 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO HAUTAUSTOIMILAKI Luvat ja valvonta

Lisätiedot

Kaikki mukaan tukea tarjolla. Elina Karvinen, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti Mikkeli

Kaikki mukaan tukea tarjolla. Elina Karvinen, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti Mikkeli Kaikki mukaan tukea tarjolla Elina Karvinen, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti Mikkeli 22.5.2017 Al Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Päätavoite Hyvien terveysliikuntakäytäntöjen soveltaminen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2013 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 2 (7) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min 15 min 30 min 30

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN TOIMINTATILASTOT 1.1.-31.3.2014 Q1 2 (6) Saatavuustavoite Tavoite Riskialueluokka Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö Hoitotason yksikkö /Lääkäriyksikkö C D 8 min

Lisätiedot

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. 1 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja sen koti paikka

Lisätiedot

Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatukäsikirja. Juho Jussila

Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatukäsikirja. Juho Jussila Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatukäsikirja Juho Jussila 19.9.2017 Sisällys Laatukäsikirja-hankkeen taustaa Yleistä laadunarvioinnista Laatukäsikirjan toimintaperiaate Laatukäsikirjan sisältö Yhteenveto

Lisätiedot

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke

Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke Terveempi Pohjois Suomi 2 (TerPS2) hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois Suomi2 Koordinaatio Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012 31.10.2014 Kokonaisbudjetti 3 066 667 e Osahankkeet

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus strategisen hyvinvointijohtamisen välineenä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Suomen Kuntaliitto 11.1.2013 Kunnan hyvinvointijohtaminen Kuntalaki 1 : Kunta

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteet Selvityshenkilö ad 19.3.2013 Jorma Penttinen, JYL, KYS Etunimi Sukunimi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallit NYKYMALLI Huom. erva ei oikeushenkilö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 831. Valtioneuvoston asetus. kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta

SISÄLLYS. N:o 831. Valtioneuvoston asetus. kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2007 N:o 831 834 SISÄLLYS N:o Sivu 831 Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta...

Lisätiedot

Liikuntatoimen ajankohtaisia asioita aluehallintovirastosta. Itä-Suomen aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä

Liikuntatoimen ajankohtaisia asioita aluehallintovirastosta. Itä-Suomen aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä Liikuntatoimen ajankohtaisia asioita aluehallintovirastosta Itä-Suomen aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä 1 Valtionavustukset Peruspalvelujen arviointi TEAviisari Koulutustilaisuudet/tapaamiset

Lisätiedot

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat

PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat PRONTO-järjestelmän maastoliikenneonnettomuuksien analysointi 2009-2013 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat 7.4.2014 Pelastuslaitoksen PRONTO-onnettomuustilasto Pelastustoimen resurssi-

Lisätiedot

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke

haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke haasteita ja mahdollisuuksia Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hanke www.terps.fi 1 Terveempi Pohjois-Suomi2 Koordinaatio Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hankeaika 1.3.2012-31.10.2014 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kansalaisen hyvinvointi (tieto)

Kansalaisen hyvinvointi (tieto) Kansalaisen hyvinvointi (tieto) terveyspalveluiden toiminnan ohjaajana -case sähköinen hyvinvointikertomus 1 Kunnan toiminnan kolmikanta HYVINVOINTI ELINVOIMA KUNNAN PALVELUT 30.5.2013 etunimi sukunimi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1 MUISTIO Liite kutsuun 1.9.2015 ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS 1. Kuntayhtymän taustaa Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on oikeushenkilönä aloittanut vuonna 1928, jolloin

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta Kunnanjohtaja Matti Raatikainen

Ajankohtaiskatsaus. Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Ajankohtaiskatsaus Kuntavaaliehdokkaiden perehdytysilta 14.3.2017 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Ohjelma 18.00 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen / Tilaisuuden avaus ja yleiskatsaus kunnan talouteen ja toimintaan

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot

Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna Toimintatilastot Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2011 Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 Toimintatilastot Pirkko

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Valtionosuudet v. 2010-2014 Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Pohjois-Savon kuntien valtionosuudet yhteensä vuosina 2010-2014 (=peruspalvelujen valtionosuus (ml. valtionosuuden tasaus)

Lisätiedot

Oppiva yritys -palvelut 12/2008 3/2014

Oppiva yritys -palvelut 12/2008 3/2014 Kaiken ydin! Oppiva Yritys on Pohjois-Savon ainoa yrityslähtöisesti suunniteltu ja toteutettu hanke Matti Rönkkö, varapuheenjohtaja Savon Yrittäjät, Oppivan yrityksen ohjausryhmän jäsen ja Yrittäjä! Oppiva

Lisätiedot

Vakava piittaamattomuus: LP Kuopion yksikön alue

Vakava piittaamattomuus: LP Kuopion yksikön alue Vakava piittaamattomuus: LP Kuopion yksikön alue Tietosisällön viimeinen kk / 8 12 Tiedot poimittu LTJ:n ajo-oikeuspäätöksistä LIIKKUVA POLIISI / ANALYYSI Tietolähde päivitetty 7.8.212 Päätöksen kirjanneen

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä

Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Liite raporttiin Tietoyhteiskunta 2004: Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 (ISBN 951-563-464-4) Taloustutkimus, Tietoyhteiskunta.fi,

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. ITÄ-SUOMEN PÄ1I-IDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Tuustaipaleen kuntouturniskeskus. Tuustaipaleentie 720 52740 TUUSTAIPALE. Puh.

PERUSSOPIMUS. ITÄ-SUOMEN PÄ1I-IDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Tuustaipaleen kuntouturniskeskus. Tuustaipaleentie 720 52740 TUUSTAIPALE. Puh. Tuustaipaleentie 720 Fax 020 703 2935 Puh. 020 703 2900 52740 TUUSTAIPALE Voimaantulopäivä 1.1.1997 PERUSSOPIMUS ITÄ-SUOMEN PÄIIIDEHUOLLON KUNTAVIITYMÄ ITÄ-SUOMEN PÄ1I-IDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Tuustaipaleen

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta

Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta 1 Esitys kunnille 21.4.2016 / JT Sopimus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamisesta 1. Yleistä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot sopivat tällä sopimuksella Itä-Suomen

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä miltä TERVIS-alue näyttää?

Kunta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä miltä TERVIS-alue näyttää? Kunta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä miltä TERVIS-alue näyttää? TERVIS-Hyvinvointifoorumi, Siilinjärven Kunnonpaikka, 2.9.2015 Timo Ståhl, johtava asiantuntija, Hyvinvointiosasto, THL Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009

Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot 10/2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 Toimintatilastot

Lisätiedot

Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo

Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo Kuopion kaupunginkirjaston sukututkimuksen mikrotallenneluettelo KIRKONARKISTOT ENO Rippikirjat 1780 1843 TK 1304 Rippikirjat 1844 1900 28-159 Lastenkirjat 1808 1900 1-98 Syntyneet 1797 1906 1-30 Vihityt

Lisätiedot

TILASTOSELVITYS MAAHANMUUTOSTA ITÄ-SUOMESSA. Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

TILASTOSELVITYS MAAHANMUUTOSTA ITÄ-SUOMESSA. Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala TILASTOSELVITYS MAAHANMUUTOSTA ITÄ-SUOMESSA Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Tilastoselvitys Annika Kuusela Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.8.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO..2

Lisätiedot

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Tutkimusosio Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkein ( % valtuutetuista pitää erittäin tai melko tärkeänä)

Lisätiedot

Etelä-Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Etelä-Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Etelä-Savon Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015 Juankoski AVIn viranomaistarkastukset 22 2,38 52,40 tarkastuskäynti max 2h 18 79,34 1 428,12 pieneläinkäynti 66 173,71 11 464,86 Päiväaikainen pieneläinkäynti 448 48,94 21 925,12 suureläinkäynti 201 226,15

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan rajavartiosto toimii Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Valvottavaa rajaosuutta on yhteensä 304 kilometriä.

Pohjois-Karjalan rajavartiosto toimii Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella. Valvottavaa rajaosuutta on yhteensä 304 kilometriä. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2.1. Toiminta-alue Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue muodostuu Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois- Savon maakunnista. Alueen kokonaispinta-ala on 61 082 km². Se on 15,6

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

16 Pohjois-Savo. 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 16 Pohjois-Savo 16.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 16.1. POHJOIS-SAVO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 16 kpl Pohjois-Savo

Lisätiedot

Juustaipale ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS. 1. Kuntayhtymän taustaa

Juustaipale ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS. 1. Kuntayhtymän taustaa 1. Kuntayhtymän taustaa ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TULEVAISUUS www.tuustaipale.fi Puhelin (vaihde); 020 703 2900, päivystys 020 703 2914 Tuustaipaleentie 720, 52740 Tuustaipale 1.9.2015

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pohjois-Karjalan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pohjois-Karjalan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Itäisen sosiaali ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisvalmistelu. Keski Suomen sote foorumi 27.01.2015 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Itäisen sosiaali ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisvalmistelu. Keski Suomen sote foorumi 27.01.2015 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Itäisen sosiaali ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisvalmistelu Keski Suomen sote foorumi 27.01.2015 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne 2017 Sosiaali

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Hyvinvointia TERVIS-yhteistyöllä - hankkeen tuotoksia ja tuloksia

Hyvinvointia TERVIS-yhteistyöllä - hankkeen tuotoksia ja tuloksia Hyvinvointia TERVIS-yhteistyöllä - hankkeen tuotoksia ja tuloksia Terveempi Itä-Suomi (TERVIS) hankkeen hyvinvointifoorumi.9.05, Kunnonpaikka Siilinjärvi Simo Kokko, ylilääkäri, PSSHP Mervi Lehmusaho,

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen

Sähköinen hyvinvointikertomus. Erityisasiantuntija Anne Sormunen Sähköinen hyvinvointikertomus Erityisasiantuntija Anne Sormunen 1 = Tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus ja prosessit elinvoima, rakenne ja talous

Lisätiedot

9G 1 13 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTA

9G 1 13 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTA r LIPERIN KUNTA Tuustaipaleentie 720, 52740 Tuustaipale Puhelin (vaihde): 020 703 2900, päivystys 020 703 2914 www.tuustaipale.fi utaaritunnus 9G 1 13 11.4.2013 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2013 POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan. TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankesuunnittelija

Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan. TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankesuunnittelija Hyvinvointijohtaminen - kuntajohtamista parhaimmillaan TerPS2-hanke Suvi Helanen Hankesuunnittelija 2013-2014 1 Start up Mitä on hyvinvointi? Mistä se muodostuu, mikä sitä luo sinun kohdallasi, läheisesi

Lisätiedot

Huono-osaisuuden pitkät varjot

Huono-osaisuuden pitkät varjot Huono-osaisuuden pitkät varjot Kuinka pysyvää huono-osaisuus on? Sakari Kainulainen Dosentti, Diakonia-ammattiukorkeakoulu Tackling Inequalities in Time of Austerity Please insert your text here Mistä

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kaupunginhallitus 262 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 70 20.06.2016 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus 521/00.04.01.03/2013 KH 262 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 30 23.01.2017 Kunnanhallitus 104 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 21 27.04.2017 Aluehallintoviraston (AVI) ohjauskirje 3.1.2017 Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisestä/rautavaaran kunnan laajan

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen

Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Hyvinvoinnin johtaminen kunnissa Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Kunnan hyvinvoinnin edistäminen miten tätä johdetaan? Kuntalaisten omaehtoinen toiminta Kunnan strateginen toiminta Eri hallinnonalojen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopaivä 1.1.2015. 1 luku KUNTAYHTYMÄ. Nimi ja kotipaikka

ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopaivä 1.1.2015. 1 luku KUNTAYHTYMÄ. Nimi ja kotipaikka ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS (luonnos) Voimaantulopaivä 1.1.2015 1 luku KUNTAYHTYMÄ Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja sen koti paikka

Lisätiedot

Mustola Kajaani Talo Vuoreslahdessa Oulujärven etelärannalla

Mustola Kajaani Talo Vuoreslahdessa Oulujärven etelärannalla Eelis Mustonen Lista Mustos- paikannimikilpailuun kokoamistani paikannimistä Suomessa. Luettelo Musto- johdannaisista paikannimistä Suomessa 16.8.2016 / 19.8.2016. Eelis Mustonen Nimi Kunta Tyyppi Sijaintiviite

Lisätiedot

Väliarvioinnin aineisto

Väliarvioinnin aineisto Väliarvioinnin aineisto Hankkeiden lkm Hakumenettelyt maakunnittain 60 50 40 30 20 8 49 14 8 Maakuntaliitot kilpailuttaneet 226 hanketta, joista noin puoleen hanke-ehdotuksia (117 hanketta) 43 Hankkeita,

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016

Ehkäisevä päihdetyö Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016 Ehkäisevä päihdetyö Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016 Anne Kejonen Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 20/2017 Aluehallintovirastojen julkaisuja

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Savon Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Savon Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Selvitys tule-terveyden edistämisestä Suomessa 2017

Selvitys tule-terveyden edistämisestä Suomessa 2017 Selvitys tule-terveyden edistämisestä Suomessa 2017 Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien sekä valtakunnan tason päättäjien parissa selvityksen tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisestä

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke. Tampereella Virpi Launonen

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke. Tampereella Virpi Launonen Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke Tampereella 6.9.2013 Virpi Launonen Miksi? Jatkuva muutos Uusi järjestelmä, sähköiset aineistot vain osa muutoksesta Eläköityminen,

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot