Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin."

Transkriptio

1 Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/ Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje yrittäjälle: Tunne ajoissa oma tilasi Konkurssi päättyy akordiinkin Takaisinsaanti voi tulla yllätyksenä Hyvä luottopolitiikka auttaa riskienhallinnassa 10 Tilaisuus tekee varkaan Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

2 Pääkirjoitus Kansakuntamme talous kävi syvässä kuopassa, josta jo on onneksi tehty pientä nousua. Oliko se tässä vai tuleeko vielä jotakin takapakkia? Sitä ei tiedä varmuudella kukaan. Onneksi pahimmat uhkakuvat työttömyyden ja konkurssien osalta eivät ole toteutuneet. Suhdannekuoppa on kohdellut eri toimialoja ja yrityksiä hyvin eri tavoin. On yrityksiä, joihin se ei ole vaikuttanut juuri mitenkään ja sitten on niitä, joiden matka loppui siihen. Yritysten vahva tase on ollut kullan arvoinen. Toivottavasti päättäjät muistavat tämän, kun tehdään seuraavaa verouudistusta. Tämän teemanumeron tarkoitus on tuoda esiin niitä asioita, jotka koskevat liiketoimintaan liittyviä maksuvaikeuksia. Tällaisia ovat mm. luottomyynti ja perintä sekä asiakasyritysten konkurssi- ja yrityssaneerausasiat. Maksuvaikeudet voivat koskea myös omia asiakkaitamme jopa siinä määrin, että yrityssaneeraus tai konkurssi jäävät ainoiksi vaihtoehdoiksi. Myös näissä tapauksissa meiltä löytyy apua ja neuvoja. Kannattaa vain olla yhteydessä ajoissa, jolloin mahdollisuuksia ja toimintavaihtoehtojakin on jäljellä enemmän. Velkojiltakin löytyy yleensä enemmän ymmärrystä, kun asioista aletaan puhua avoimesti silloin, kun vielä jotakin on tehtävissä. Näiden vakavien asioiden merkeissä toivotamme asiakkaillemme voimia ja menestystä vuodelle 2011! Timo heikkilä Päätoimittaja Heikkilä & Co Turku: Linnankatu 11 b, Turku, Puh , Fax. (02) Heikkilä & Co Helsinki: Bulevardi 46, Helsinki, Puh. (09) , Fax (09) Heikkilä & Co Tampere: Keskustori 1, (II kerros), Tampere, Puh , Fax Yrittäjien Oikeussuoja: Bulevardi 46, Helsinki, Puh (09) , Fax (09) Jos maksuvaikeuksia ilmenee, voidaan kertaluonteisesta luottotappiosta johtuvaa tilapäistä maksukyvyttömyyttä hallita sopimalla velkojien kanssa rahoitusehtojen helpotuksista. Sopiminen on yleensä molempien osapuolten intressissä, sillä tilapäisillä myönnytyksillä pystytään välttämään suuremmat ongelmat ja maksukatkokset. Esimerkiksi tavarantoimittajat suostuvat useimmiten maksusopimuksiin, kun tästä sovitaan ennen laskun eräpäivää. Perintätoimiin ryhtyneen velkojan kanssa tilanne on jo mutkikkaampi ja aiheuttaa lisäkuluja. Velkojakohtainen sopiminen on hyödyllistä siksi, että järjestely ei karkota tai pelota mahdollisia muita yhteistyökumppaneita. Varsinaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä esimerkiksi velkojen leikkaaminen voi heijastua negatiivisesti yrityksen liikesuhteisiin, sillä liikekumppanit Monet yritykset, elleivät jopa kaikki, ovat jossain vaiheessa yritystoimintaansa törmänneet maksuvaikeuksiin. Useat selviävät niistä sen suuremmitta ongelmitta, mutta joissakin tapauksissa tilanne voi laittaa liikkeelle yllättäviin mittoihin paisuvan lumipallon. Yleensä syynä on liian myöhäinen reagointi. voivat muuttua tappion pelossa yhteistyöhaluttomiksi eivätkä myy enää luotolla. Tilanteen tervehdyttämiseen käytettävissä olevien keinojen kannalta onkin ehdottoman tärkeää olla ajoissa liikkeellä. Vapaaehtoisella saneerauksella lisäaikaa Joskus veloista erikseen sopiminen ei ole mahdollista. Silloin voi olla syytä harkita vapaaehtoista yrityssaneerausta, joka on virallisia maksukyvyttömyysmenettelyjä miedompi ja taloudellisempi vaihtoehto. Vapaaehtoinen, sopimiseen perustuva menettely ei vahingoita yrityksen imagoa eikä rasita kohtuuttomasti sen liikesuhteita. Vaikka vapaaehtoinen menettely edellyttää yrityksen kaikkien velkojien tukea, johtaa se yleensä virallismenettelyjä parempaan lopputulokseen, mikä osaltaan jo madaltaa velkojien suostumiskynnystä. Vapaaehtoinen saneeraus mahdollistaa mm. sopimisen rauhoitusajasta, joka antaa velalliselle tilaa järjestää taloutensa maksuaikataulun mukaiseksi. Menettely on myös verrattain nopea mm. siksi, ettei siihen liity tuomioistuinkäsittelyä. Vapaaehtoisen saneerauksen vahvuudeksi ja heikkoudeksi voi nimetä juuri mahdollisuuden poiketa lain mukaisesta menettelystä. Vaikka tahdonvaltaisuus osaltaan joustavoittaa menettelyä, tuo se mukanaan myös epävarmuutta ja epäselvyyttä aina ei ole selvää, ovatko sopimukset esimerkiksi rauhoitusajasta päteviä, mikäli joku velkojista haluaakin hakea velallisyrityksen viralliseen yrityssaneeraus- tai konkurssimenettelyyn. 2 3

3 Konkurssi ei ole häpeä Konkurssi on joskus väistämätön ja toisinaan myös saneerausta parempi vaihtoehto. Väkisin ei saneeraus onnistu. Usein saneeraus on epäonnistunut varsinkin sellaisissa yrityksissä, joiden taustalla on jo ollut konkurssihakemuksia tai muita maksuhäiriöitä. Ajan, voimavarojen ja varallisuuden tuhlaaminen yrityssaneeraukseen ei ole kannattavaa, mikäli yritys ei ole elinkelpoinen. Tilanteeseen kannattaakin aina suhtautua realistisesti. Vapaaehtoisen saneerauksen keinoja ovat esimerkiksi divestoinnit eli omaisuuden myymiset velkojen kattamiseksi myynnistä saaduilla varoilla, velkojen leikkaaminen velkojien suostumuksella tai vieraan pääoman muuntaminen omaksi pääomaksi. Velkojen määrään tai laatuun puututtaessa sovintoon pääseminen edellyttää usein myös pääomistajien lisäpanostusta yritykseen. Toimenpiteiden yhteydessä kannattaa varmistaa myös se, ettei syyllisty velkojainsuosintaan. Velkojia on kohdeltava tasapuolisesti. Vapaaehtoisen menettelyn onnistumisen kannalta on muutenkin keskeistä, että asianosaisten välillä vallitsee luottamus ja että toiminta tapahtuu yhteistyön pohjalta. Lakiin perustuva saneeraus voi tervehdyttää Yksi vaihtoehto on turvautua lain mukaiseen yrityssaneeraukseen. Menettelyn selviä etuja verrattuna esimerkiksi vapaaehtoiseen saneeraukseen ovat ainakin vahva suoja velkojien perintätoimia vastaan ja se, että suurimpien velkojien suostumus riittää menettelyn aloittamiseen. Saneeraus ei poista yrityksen oikeutta päättää tavanomaisista liiketoimistaan, vaikka sen liiketoimintaa valvotaankin menettelyn aikana. Virallinen saneerausmenettely nähdään usein pelkästään lakimääräisenä keinona leikata velkoja pois. Näin ei ole, vaan saneeraus vaatii niin vapaaehtoisessa kuin virallisessakin menettelyssä hyvää suunnittelua ja toteutusta onnistuakseen. Onnistuneissa saneerauksissa on myös usein ehdotettu suunnittelu- ja valvontajärjestelmien kehittämistä. Vaasan yliopiston professorin Erkki K. Laitisen suorittaman pieniä yrityksiä koskeneen tutkimuksen mukaan erityisesti suunnittelujärjestelmien kehittäminen ja ydinliiketoimintaan keskittyminen ovat liittyneet onnistuneisiin yrityssaneerauksiin. Tulosten perusteella saneeraus onnistuu paremmin aktiivisilla kuin passiivisilla keinoilla. Myös yrityksen nopea reagointiaika näkyy onnistumisten määrässä ja laadussa, sillä heikompia tuloksia on saatu ryhdyttäessä toimenpiteisiin keskimäärin vasta yli vuoden kuluttua kriisin ensimerkeistä. Suuret yritykset onnistuvat saneerauksissa yleensä paremmin kuin pienemmät, mikä liittyy arvatenkin liiketoiminnan elinkelpoisuuteen. Yrityksen elinkelpoisuutta voidaankin pitää saneerauksen onnistumisen tärkeimpänä edellytyksenä. Jos kassavirtaa ei ole, ei saneerauskaan tule onnistumaan. Onnistumista on konkreettisissa tilanteissa tukenut myös kannattamattomien tuotteiden karsiminen ja toisaalta tuotteiden hintatason nostaminen kannattavuuden parantamiseksi. Uusia tuotteita kehittelemällä ja realisoimalla omaisuutta, kuten varastoja, on päädytty heikompiin tuloksiin. Parhaan ratkaisun löytäminen ei ole aina yksinkertaista. Kokemuksesta ja ammattitaidosta on paljon apua mietittäessä tapauskohtaisia toimintamalleja. Ota siis asiantuntijaan yhteyttä, jos ongelmat mietityttävät tervehdyttämisessä on syytä toimia ajoissa. Janne Röytiö Kirjoittaja on asianajaja ja Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n osakas. Hän on perehtynyt mm. konkurssi- ja yrityssaneerausasioihin. 4 5

4 Huolellisesti tehty myyntisopimus on ensisijainen keino myyntisaatavien turvaamiseksi. Yritystoimintaan kuuluu luonnollisena riskitekijänä epävarmuus siitä, kykeneekö sopimuskumppani kaikissa olosuhteissa vastaamaan velvoitteistaan. Erityisesti aloilla, joissa yrityksen tuotteistaan saamat katteet ovat pieniä, yksikin iso luottotappio voi vaikuttaa merkittävästi koko vuoden tulokseen. Huolellisesti laadittu myyntisopimus on tässä paras turva. Siinä voidaan määrittää tarkat ehdot kauppahinnan maksusta, suorittamisajankohdasta ja tavasta sekä niistä seuraamuksista, jotka aiheutuvat maksua koskevista laiminlyönneistä. Tällaisina ehtoina voidaan käyttää esimerkiksi suorituksesta pidättäytymistä tai suorituksen keskeyttämistä, mikäli ostaja ei kykene täyttämään velvoitteitaan. Yleisen ennakkomaksukäytännön lisäksi myyntisaatavien turvaamiseksi voidaan myyntisopimukseen ottaa omistuksen pidätystä koskeva ehto, jonka mukaan omistus kaupan kohteeseen siirtyy ostajalle vasta sitten, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Tämän käyttäminen ei kuitenkaan pienennä vahinkoriskiä silloin, kun sopimusobjekti on laadultaan sellainen (esimerkiksi neuvontapalvelus tai jo hyödynnetty käyttöoikeus), jota ei voida palauttaa. Jälleenmyytäväksi tarkoitettujen tavaroiden kaupassa omistuksenpidätysehdon käyttäminen ei myöskään ole tehokasta silloin, kun sopimuskumppani ajautuu konkurssiin. Pankkitakaus ja remburssi Pankkitakausta käyttämällä yritys voi varmistua sopimuskumppanin kyvystä toimia sopimuksen edellyttämällä tavalla erityisesti silloin, kun tämä on tuntematon. Pankkitakauksen enimmäismäärä sekä voimassaoloaika on kuitenkin rajattu. Kotimaan pankkitakaukset ovat lähes aina omavelkaisia. Tällöin saatava voidaan vaatia takaajalta eli pankilta heti, kun se on erääntynyt ilman, että suoritusta on ensin yritetty saada takauksenottajalta. Pankkitakauksia voidaan käyttää vakuutena esimerkiksi erilaisissa urakoissa ja toimituksissa, yksittäisen kauppahintasaatavan turvaamiseksi tai useita hankintoja varten myönnetyn tililuoton maksamisen vakuutena. Erityisesti kansainvälisessä kaupassa hyväksyttynä maksutapana käytetään ns. remburssia. Siinä osapuolten sopimia remburssiasiakirjoja vastaan ostajan pankki antaa kirjallisen sitoumuksen kauppahinnan maksamisesta myyjälle tai myyjän pankille jo ennen tavaran toimittamista. Remburssi voi olla joko vahvistettu tai vahvistamaton. Vahvistetussa remburssissa myyjän pankki ottaa saman vastuun maksamisesta kuin ostajan pankki eli avaajapankki. Vahvistamattomassa remburssissa ostajan pankki on yksin vastuussa suorituksesta myyjälle. Apua factoring -toiminnasta Yrityksen myynnistä syntyvät laskusaatavat voidaan muuttaa rahaksi myös erityisen rahoitusyhtiön avulla. Tällöin kyseessä on ns. factoring toiminta, jossa yritys saa välittömästi käyttöönsä osan (usein 80 prosenttia) myyntisaatavan pääomasta. Yritys saa loput kauppahinnasta luonnollisesti rahoitusyhtiön veloittamaa palkkiota lukuun ottamatta - sitten, kun asiakas on maksanut laskun. Tällä järjestelyllä yrityksen saatava voidaan turvata, kun se saadaan siirrettyä kokonaisuudessaan rahoitusyhtiölle. Erityisesti kansainvälisessä factoringissa käytetään menettelyä, jossa rahoitusyhtiö ostaa laskusaatavat kokonaisuudessaan asiakasyritykseltään. Tällöin rahoittaja kantaa yleensä riskin ostajien maksukyvystä. Mikäli ostaja riitauttaa saatavan, siirtyy riski kauppahintasaatavasta kuitenkin takaisin myyjälle. Uutuutena luottovakuutukset Koko ajan suosiotaan kasvattanut väline luottotappioiden riskienhallinnassa ja myynnin kasvattamisessa on myyntisaatavien vakuuttaminen luottovakuutuksella. Kaikki kaupalliset myyntisaatavat ovat periaatteessa vakuutuskelpoisia, lukuun ottamatta tilanteita, jossa ostaja on luottokelvoton. Hyväksytyille yrityksille määritellään luottoraja, johon asti vakuutusyhtiö on valmis kattamaan riskin. Vakuutuksenottajan omavastuu on sopimuksesta riippuen yleensä prosenttia. Luottovakuutuksella on mahdollista vakuuttaa yrityksen koko liikevaihto tai selkeä osa siitä, esimerkiksi vienti, kotimaankauppa tai tietyn toimialan kauppa. Myyntisaatavat voivat muodostaa hyvinkin suuren osan taseen loppusummasta. Kun riskitekijät kauppahinnan viivästymisestä tai mahdollisesta ostajan maksukyvyttömyydestä on huomioitu jo sopimuksentekovaiheessa, voi yritys toteuttaa samalla kertaa sekä suunnitelmallista riskienhallintaa että myynnin kasvattamisen strategiaa. Silja Takalo-Eskola OTM Silja Takalo-Eskola on aloittanut avustavana lakimiehenä Helsingin toimistossa Tehtävään hän siirtyi Oulun Osuuspankista. Takalo-Eskola on työskennellyt sekä pankkilakimiehenä että toisessa asianajotoimistossa. Hän on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Hän on opiskellut myös Nottinghamin yliopistossa Iso-Britanniassa perehtyen erityisesti immateriaalioikeuteen sekä kansainvälisiin kysymyksiin. Tällä hetkellä hän työskentelee pääasiallisesti erilaisten liikejuridiikan alaan kuuluvien tehtävien parissa. 6 7

5 Tärkeimmät tunnusluvut Kannattavuus: Käyttökateprosentti = Liikevoitto + poistot x Liikevaihto teollisuus n % kauppa n % palvelut n % Maksuvalmius: Oman yrityksen taloudellisen tilanteen seuraaminen on menestymisen elinehto. Tähän on olemassa omat konstinsa. Quick ratio = Rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit + lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikainen vieras pääoma > 1 hyvä 0,5-1 tyydyttävä < 0,5 heikko Liikekumppanilla saattaa olla taloudellisia vaikeuksia, ja yrityksen on hyvä suojautua niitä vastaan. Yhtä tärkeää on oman yrityksen taloudellisen tilanteen aktiivinen seuraaminen. Vaikka pk-yrityksessä yrittäjän tärkein tehtävä onkin tuottavan työn tekeminen ja operatiivisen toiminnan johtaminen, tulisi hänen kuitenkin aktiivisesti seurata myös yrityksensä taloudellista asemaa ja sen kehitystä. Olennaista on ennen muuta omaksua tietyt perustaidot yrityksen tilanteen analysoimiseksi. Vaikka usein ajatellaan, että tilitoimisto hoitaa kaikki kirjanpitoon ja talouteen liittyvät asiat, ei tämä kuitenkaan korvaa yrittäjän omaa aktiivista seurantaa. Toimiva suhde tilitoimiston kanssa on tietenkin välttämätöntä. Yrittäjällä tulee olla mahdollisimman reaaliaikainen tieto kirjanpidosta. Lisäksi ideaalitilanteessa analysoidaan tilitoimiston kanssa viimeisimmät luvut useampaankin kertaan vuodessa. Vakavaraisuus on tukipilari Yrityksen taloudellista tilaa seurataan erilaisia tunnuslukuja käyttämällä. Tärkeimmät kohteet ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Vaikka näillä mitataan eri asioita, ovat ne kuitenkin olennaisesti liitoksissa toisiinsa. Kannattavuus on normaalin liiketoiminnan jatkuvuuden ehdoton edellytys, ja kannattavuus on myös käytännössä yksi yrityksen tärkeimmistä tunnusluvuista. Kannattavakaan yritys ei ole kuitenkaan välttämättä maksukykyinen. Maksukyky tarkoittaa yksinkertaisimmillaan yrityksen kykyä selviytyä juoksevista liiketoiminnan velvoitteistaan aikataulussa. Mikäli rahaa on sitoutunut esimerkiksi pitkäksi venyneisiin myynti- tai muihin lainasaataviin tai vaihtoehtoisesti investointeihin, voi kannattavakin yritys ajautua maksuvaikeuksiin. Vakavaraisuutta koskevat tunnusluvut osoittavat yrityksen velkaantumisasteen. Vakavaraisuuden sanotaan olevan tunnusluvuista se tukipilari, jonka varaan yritys voi nojata jonkin kahdesta edellä mainitusta osa-alueesta pettäessä. Jos yritys on joutunut tilapäisiin maksuvaikeuksiin vaikkapa investointiensa vuoksi, pankki tutkii ensimmäiseksi yrityksen vakavaraisuuden luottoa myöntäessään. Seurannan oltava jatkuvaa Taloudellista tilannetta ja sen kehitystä tulisi seurata jatkuvasti ei pelkästään silloin kun on tiukkaa. Kontrolli on tärkeää myös positiivisessa nosteessa. Valitettavan usein yritykset ovat ajautuneet vaikeuksiin vahvan kasvun myötä, kun ei ole osattu varautua kaikkiin sen tuomiin haasteisiin. Ajan tasalla oleminen ja ennen muuta tulevaisuuteen kohdistuva arviointi ovat olennainen osa yrityksen hallittua kasvua. Kirjanpidosta saatavat tunnusluvut ovat aina historiaa koskevia tietoja. Tuoreet tunnusluvut kertovat, missä juuri nyt mennään. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. On arvioitava myös tulevaisuutta tehdyn liiketoimintasuunnitelman ja budjetin kautta. Ideaalitilanteessa ongelmakohtiin reagoidaan jo ennakolta. Säännöllinen, esimerkiksi kuukausitasolla tapahtuva seuranta ja tilanteen analysointi mahdollistavat oikea-aikaiset korjausliikkeet. Lisärahoituksen tarve nähdään hyvissä ajoin, ja rahoituksen järjestäminen tai velkojen maksuohjelmien uudelleen neuvottelu kyetään suunnittelemaan ja toteuttamaan hallitusti. Kannattavan yrityksen maksuvalmiusongelmat voivat johtua ainoastaan myyntisaatavien kiertonopeuden kasvamisesta. Perintää tehostamalla tilanne on mahdollista saada pienellä vaivalla hallintaan. Korjaustoimet ottavat aikansa Kannattavuutta parantavien säästötoimien toimeenpano vie usein aikaa, ja säästöjen vaikutukset alkavat näkyä vasta tietyn ajan kuluttua. Esimerkkinä voidaan mainita henkilöstöön liittyvät toimet, joiden täytäntöönpanoa saattaa edeltää useita viikkoja kestävät yt-neuvottelut. Tällöinkin oikeaaikainen reagointi säästää huomattavia summia ja saattaa joskus olla koko toimenpiteen onnistumisen edellytys. Yrittäjältä ei voi vaatia kaiken osaamista. Riittää, että muutamat perusasiat tuloslaskelman ja taseen lukemiseksi ovat hallussa. Tärkeintä on aktiivinen kiinnostus seurata yrityksen kehitystä ja tilaa. Apua yrittäjä saa yhteistyökumppaneiltaan, esimerkiksi tilitoimistolta sekä oikeudelliselta neuvonantajalta. Olennaisinta on, että yrittäjä pystyy tunnistamaan ongelmatilanteensa riittävän aikaisin. Silloin avunpyyntökin kyetään tekemään ajoissa. Käyttöpääoma = Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset ostovelat saadut ennakot Vakavaraisuus: Omavaraisuusaste = Oma pääoma x Taseen loppusumma >40 % hyvä % tyydyttävä <20 % heikko Timo huhtala Kirjoittaja on asianajajana ja osakkaana Heikkilän Helsingin toimistossa. Hänen erikoisalaansa ovat sopimus- ja työoikeus, yritysjärjestelyt, kansainväliset asiat ja riita-asiat. Hän toimi aikaisemmin yhdeksän vuotta vero- ja yritysjuridiikkaan erikoistuneen lakiasiaintoimiston palveluksessa. 8 9

6 Tilaisuus tekee varkaan Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Siellä jos missä tiedetään, kuinka pahasti harmaa talous nakertaa tervettä taloutta. Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen kertoo, että pesänhoitajat ovat oppineet käyttämään konkurssiasiamiehen toimiston palveluja viimeisen 15 vuoden aikana. Pesänhoito sujuu myös useimmiten mallikkaasti. Konkurssiasiamiehen toimiston alkuperäinen ja pääasiallinen tehtävä on ollut konkurssipesien hallinnon valvonta. Käytännössä tämä on tarkoittanut pesänhoitajien toiminnan valvontaa. Koska pesänhoitajat toimivat tämän päivän Suomessa yli 90 prosenttisesti kuten pitääkin, on konkurssiasiamiehen toimiston työ siirtynyt yhä enemmän velallisten asioihin, kertoo konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Turusta. Konkurssiasiamiehen 10 hengen toimistoa vastassa on nykyään myös yhä selvemmin valtava ongelmavyyhti nimeltä harmaa talous. Niin kauan kuin lainsäädäntö ja käytännöt mahdollistavat harmaan talouden rehottamisen, ei nykyinen tilanne korjaannu. Harmaan talouden kitkemiseen ei riitä, että pystymme puuttumaan talousrikollisuuteen vain jälkijättöisesti esimerkiksi konkurssien yhteydessä, Hämäläinen toteaa. 90-luvun lama synnytti toimiston Konkurssiasiamiehen virka ja toimisto perustettiin 15 vuotta sitten pesänhoidon valvontaa varten kolmeen kaupunkiin: Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. 90-luvun laman eräs lieveilmiö kun oli ollut, että liian useissa konkursseissa pesänhoitaja oli velallisen luottohenkilö, jonka tehtävä oli lakaista roskat maton alle. Juristi Hämäläinen vertaa konkurssiylitarkastajan työtä verkonpaikkaajan ammattiin: Etsii, etsii vaan ei soisi löytävänsä, naurahtaa Hämäläinen. Konkurssiasiamiehen toimistossa ollaan pitkälti jo siinä tilanteessa, että pesänhoitajat soittavat sinne omaaloitteisesti ongelmatilanteissa. Ei pelätä enää lainkaan sitä, että valvontaviranomainen ryhtyy heti nuuskimaan pesänhoitajan virheitä, kun viranomaiseen ottaa yhteyttä. Näin valvova viranomainen on muuttanut roolinsa yhä selvemmin neuvovaksi viranomaiseksi. Myös isot velkojat ja velalliset osaavat käyttää konkurssiasiamiehen toimiston palveluja Apuna erityistilintarkastus Toki meillä on laaja tiedonsaantioikeus konkurssipesistä ja jokaisen pesänhoitajan kuuluu lähettää meille jokaisesta konkurssista erinäisiä asiakirjoja, Hämäläinen jatkaa. Hämäläisen mukaan valtaosa pesänhoitajista toimii tänä päivänä hyvin ammattimaisesti ja rehellisesti. Suomessa tehdään noin konkurssia vuodessa. Käytännössä kaikki konkurssit tehdään pk-sektorilla. Hämäläisellä on mutu-tuntuma sen suhteen, että talousrikollisuuden osuus tehdyissä konkursseissa ei olisi kasvanut viimeisen taantuman aikana

7 päättyy akordiinkin Tilaisuus tekee varkaan Konkurssi ei aina toteudu täysimittaisena eli pääty omaisuuden Konkurssiasiamiehen toimisto voi teettää konkurssitilanteessa erityistilintarkastuksen silloin kuin epäillään, että konkurssissa on mukana laitonta toimintaa. Tarkistutamme noin 100 konkurssia vuodessa. Pesänhoitajat yleensä ilmoittavat meille, kun havaitsevat velallisen toiminnassa jotain filunkia, jonka jälkeen voimme käynnistää erityistilintarkastuksen. Usein erityistilintarkastuksissa paljastuu yksinkertaisia ja epätoivoisiakin tekoja. Yrittäjä saattaa yrittää hädissään pelastaa yrityksestä itselleen rahaa tai siirtää sitä läheisten nimiin juuri ennen konkurssia. Näistä jäädään poikkeuksetta kiinni. Julkisselvityksillä hyvä osumatarkkuus Eräs konkurssiasiamiehen työkalu ovat julkisselvitykset, joiden käyttöön voidaan turvautua, mikäli konkurssipesässä on merkkejä vakavista talousrikoksista. Julkisselvitysten osumatarkkuus on ollut tähän mennessä hyvä. Julkisselvitysten idea on, että konkurssi viedään loppuun yhteiskunnan rahoilla. Esimerkiksi vuoden 2010 alkupuoliskolla lopetetuista 10 julkisselvityksestä rikostuomiot tulivat pääosin törkeistä talousrikoksista ja yhdeksässä velallisen edustaja määrättiin liiketoimintakieltoon. Joistakin pesistä on saatu samalla perittyä rahaa enemmän kuin mitä julkisselvitysten tekeminen on maksanut. Myös velkojat ovat saaneet rahojaan pois. Konkursseihin voi liittyä monenlaista rikollisuutta kuten laitonta varallisuuden siirtoa veroparatiiseihin, kuittikauppaa tai bulvaanien käyttöä. Olen erittäin huolestunut erityisesti harmaan talouden ilmiöistä, sillä ne vaikuttavat yhteiskunnan perusrakenteisiin. Ongelma on se, että ns. virallinen koneisto, kuten poliisi, verottaja, tulli ja myös me, tulee aina jäljessä. Onko velkavastuu liian ankara? Harmaassa taloudessa on usein kyse siitä, että tilaisuus tekee varkaan. Systeemissä on Hämäläisen mukaan ikään kuin valuvika, joka mahdollistaa talousrikollisuuden. Kyse on siitä, että yhteiskunnalle tilitettäväksi tarkoitetut rahat kuten ennakonpidätykset, alvit, sotut ja eläkemaksut ovat ensin aina firman käsissä. Jos yritys haluaa toimia epärehellisesti, pitää se rahat itsellään ja jättää tilitykset tekemättä. Hämäläisellä on tilanteen korjaamiseksi periaatteessa yksinkertainen idea. Kannatan ajatusta siitä, että yhteiskunnalle kuuluva osuus pitäisi tilittää jo siinä vaiheessa, kun raha on vielä ostajan käsissä. Silloin pitkissä alihankintaketjuissa toimittaisiin ikään kuin neton varassa. Uudelleen yrittäminen on Suomessa ollut usein mahdotonta pitkän perintäajan ja muutenkin tiukan velkavastuun takia. Monissa maissa on mahdollista tehdä myös veloista vapauttava konkurssi. Velkajärjestelyä voitaisiin kehittää niin, että se olisi mahdollista myös liiketoimintaa jatkavalle yrittäjälle. TIINA RUULIO KUVA: Mika Okko rahaksi muuttamiseen ja lopputilitykseen. Se voi päättyä akordiin. Konkurssin raukeamisen tai peruuntumisen ohella on olemassa myös vaihtoehtoja, joissa velallisen velkavastuu toteutuu ainakin jossakin laajuudessa. Konkurssi voi päättyä velallisen ja velkojien väliseen sovintoon. Konkurssi voi myös päättyä akordiin, joka tarkoittaa velallisen ja velkojien välistä sopimusta velkojen osittaisesta tai täydellisestä anteeksiantamisesta jo konkurssin uhatessa tai sen aikana. Sopia voidaan velan pääoman, korkojen tai molempien anteeksiantamisesta. Akordi saneerauksen vaihtoehtona Akordimenettely muistuttaa saneerausmenettelyä. Myös siinä velallinen saa velkoja kokonaan tai osittain anteeksi. Kumpaakin menettelyä voidaan käyttää elinkelpoisen yritystoiminnan jatkamiseen. Akordimenettelyä koskevia lainsäännöksiä ei ole olemassa. Ns. pakkoakordia koskeva laki kumottiin yrityssaneerauslain tullessa voimaan vuonna Akordien määrästä ei ole täsmällistä tietoa, koska menettelystä ei tehdä merkintää yrityksen luottotietoihin. Tämä on velallisyrityksen kannalta etu yrityssaneeraukseen verrattuna. Akordimenettelyä aloitettaessa velkojaa ei kuitenkaan koske saneerausmenettelyn mukainen perintäkielto. Akordisopimuksen syntymiseen saakka velalliseen saa ja kannattaakin kohdistaa perimistoimia. Akordin toteuttamismahdollisuudet ovat sitä paremmat, mitä aikaisemmin menettely aloitetaan. Liikkeelle ajoissa Velallisen kannattaa toimia avoimesti velkojiaan kohtaan ja neuvotella näiden kanssa ajoissa. Velallisen kannattaa myös laatia kirjallinen akordiehdotus, jonka pohjalta sopimus voidaan tehdä. Akordi sitoo vain velkojaa, joka siihen suostuu. Akordisopimuksessa ei yleensä anneta maksettavalle osuudelle lisämaksuaikaa, vaan se on maksettava hyvin pian. Lisäksi voidaan sopia akordin raukeamisesta siinä tapauksessa, ettei maksuosuutta hoideta sovitussa ajassa. Vuonna 2008 käräjäoikeudet käsittelivät loppuun konkurssihakemusta. Konkurssin käsittely keskeytyi konkurssipesän varattomuudesta johtuen 872 tapauksessa ja hakemuksen peruuttamisesta johtuen 865 tapauksessa. Konkurssiin asettamisen jälkeen konkurssin peruuttamisia tehtiin 89. Siltä osin kuin asia on edennyt viranomaismenettelyyn asti, akordeja sisältynee peruuttamisia koskeviin lukuihin. Muilta osin akordien määrä on, kuten sanottu, arvailujen varassa. Kirsi Raivio Kirjoittaja tekee töitä Asianajotoimisto Heikkilä & CO:n palveluksessa Tampereella. Hän on perehtynyt monipuolisesti yleisjuridiikkaan

8 Konkurssiin menneen yrityksen velkojat voivat vaatia konkurssipesään takaisin yrityksen varoja, joita on siirretty pois yrityksestä yleensä juuri vähän ennen konkurssia. Pesään voidaan joutua palauttamaan sinänsä aivan päteväkin velan maksu. Marja-Liisa Pajunen Takaisinsaannissa on kyse velallisen ennen konkurssia tekemien sinänsä pätevien oikeustoimien peräyttämisestä konkurssipesään. Takaisinsaantia voidaan vaatia myös yrityssaneerauksen, yksityishenkilön velkajärjestelyn ja ulosmittauksen yhteydessä. Konkurssiin menneeltä asiakkaalta varoja saaneelle yritykselle tulee pesänhoitajan vaatimus takaisinsaannista usein yllätyksenä. Yleisimmin vaatimus koskee vähän ennen konkurssia tehtyjä velkojen maksuja. Asiakkaan tekemä aivan vilpitönkin velan maksu saattaa peräytyä asiakkaan konkurssissa, kun se on tehty vain muutama kuukausi ennen konkurssia. Toisaalta juuri ennen konkurssia tehdyn jo erääntyneen pienehkön velan maksu rahalla ei juuri voine peräytyä. Velkojien suosimista ei hyväksytä Erityisen alttiita takaisinsaannille ovat sellaiset järjestelyt, joissa konkurssia ennakoiden on pyritty suosimaan joitain velkojia joko maksamalla vain heidän velkojaan tai siirtämällä velallisen varoja muutoin pois tarkoituksena suojata ne konkurssin vaikutuksilta. Tällaisiin vilpillisiin järjestelyihin voidaan takaisinsaannilla puuttua jopa ilman ajallista takarajaa. Takaisinsaantia voivat vaatia pesänhoitaja ja velkoja, joka on valvonut saatavansa konkurssissa tai jonka saatava on otettu muuten huomioon jakoluettelossa. Takaisinsaantia vaaditaan nostamalla kanne käräjäoikeudessa tai tekemällä muistutus konkurssivalvontaa vastaan. Takaisinsaantikanne tulee nostaa kuuden kuukauden kuluessa konkurssivalvonnan määräpäivästä tai kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun konkurssipesä havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita takaisinsaannin peruste. Takaisinsaannin perusteiden tulee täyttyä Velallisen oikeustoimi voi peräytyä konkurssipesään vain laissa säädettyjen edellytysten eli niin sanottujen takaisinsaantiperusteiden täyttyessä. Nämä jaetaan yleiseen takaisinsaantiperusteeseen ja erityisiin takaisinsaantiperusteisiin. Yleinen takaisinsaantiperuste tarkoittaa velallisen takaisinsaantiaikana (eli myöhemmin kuin viisi vuotta ennen konkurssihakemuksen jättämispäivää) tekemää oikeustointa, joka on ollut laissa kuvaillulla tavalla muita velkojia kohtaan sopimaton. Sopimaton on sellainen toimenpide, joka on tehty mahdollisen konkurssin vaikutusten kiertämiseksi. Esimerkkinä voidaan mainita velan maksu, jolla on sopimattomasti suosittu yhtä velkojaa toisten velkojien kustannuksella. Yleisen takaisinsaantiperusteen täyttyminen edellyttää velallisen maksukyvyttömyyttä tai silloin, kun kyse on lahjasta, lahjanluonteisesta oikeustoimesta tai osituksesta, ylivelkaisuutta oikeustoimen hetkellä. Edellytyksenä on myös, että oikeustoimen toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää velallisen maksukyvyttömyydestä ja oikeustoimen sopimattomuudesta. Mikäli toinen osapuoli on ollut velallisen läheinen, myös aikaisemmin kuin viisi vuotta ennen konkurssihakemusta tehty oikeustoimi voi peräytyä. Kriittinen 10 prosenttia Tiettyjen, velallisen ennen konkurssia tekemien oikeustoimien osalta on laissa säädetty lisäksi erityisistä takaisinsaantiperusteista. Tällaisia oikeustoimia ovat lahja ja lahjanluonteinen sopimus, kohtuuton etuus, ositus, velan maksu, vekselin tai shekin maksu, ulosmittauksella saatu maksu, kuittaus ja vakuus. Näiden oikeustoimien osalta laissa säädetty takaisinsaantiaika on yleensä noin kolme kuukautta. Yleisesti käytetty peruste takaisinsaannille on pesän varoihin nähden huomattavan velan maksu. Huomattavana määränä pidetään yleensä noin 10 prosenttia pesän varoista. Pesän varoihin lasketaan pesässä konkurssin alkaessa olleet vapaat varat. Pantattua omaisuutta ei siis lasketa mukaan. Mikäli takaisinsaantikanne menestyy, velalliselta saadut varat tai niiden arvo tulee palauttaa konkurssipesään. Vastaavasti konkurssipesän tulee palauttaa mahdollisesti saamansa vastike. Takaisinsaannilla pyritään siten saavuttamaan tilanne, joka vallitsi ennen muita velkojia loukkaavan oikeustoimen tapahtumista. Yritys voi suojata saatavansa asiakkaan konkurssin varalta vain velasta alun perin sovittaessa. Tällöin on jo sovittava riittävistä vakuuksista. Lähellä asiakasyrityksen konkurssia on velkaa suojaaviin järjestelyihin sen sijaan yleensä liian myöhäistä ryhtyä. Kirjoittaja on ollut Asianajotoimisto Heikkilässä vuodesta 2006 lähtien. Hän on perehtynyt erityisesti perhe- ja perintöoikeuteen, sopimusoikeuteen sekä vero-oikeuteen. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä yhtiö maksoi noin puoli vuotta ennen konkurssia määrältään huomattavan velan kokonaisuudessaan. Velan takaajina olivat yhtiön läheisinä pidettävät kolme henkilöä. Yhtiön useat muut velkojat jäivät vaille merkittäviä suorituksia. Korkein oikeus katsoi, että saatavia oli suoritettu valikoiden, ja että velan maksu oli tehty yhtiön läheisinä olevien takaajien suosimiseksi. Korkein oikeus peräytti velan maksun takaisin konkurssipesään. (KKO 2009:69) 14 15

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA

Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Nopeutettu saneerausmenettely - NOPSA Aalto-yliopisto 24.5.2011 Konkurssiylitarkastaja Harri Hämäläinen Konkurssiasiamiehen toimistokonkurssiasiamiehen toimisto Bulevardi 30 B, PL 157 00121 HELSINKI Esityksen

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Mistä on Taitoa Kuntaperintä tehty? Taitoa Kuntaperintä Oy on arvoiltaan, juuriltaan ja omistukseltaan 100% kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 9.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA SANTASPORT FINLAND OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6.

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 31.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot