2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)"

Transkriptio

1 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso ) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) 3) Itsekriminointisuojan vaikutukset täytäntöönpanomenettelyissä? (10 p) ) A) Minkä sisältöinen myötävaikutusvelvollisuus konkurssivelallisella on KonkL:n mukaan konkurssipesän pesäluettelon laatimisen ja vahvistamisen osalta? B) Mitä pakkokeinoja pesänhoitajalla on käytössään, jos velallinen niskoittelee em. myötävaikutusvelvollisuuden täyttämisessä? Huom. kysymyksessä lähdetään siitä, että velallinen ei ole epäiltynä esitutkinnassa eikä syytteessä rikoksesta, joten velallisen itsekriminoitisuojaa ei ole vastauksessa tarkoitus käsitellä. Maksimipistemäärä kysymyksestä 10 pistettä. Vastauksen enimmäispituus on kaksi sivua. 2) Ulosottokaaressa säädetyt ulosmittauskiellot (10 p) 3) Ulosoton tehtävät? (10 p) ) Mitä tiedät KonkL:n 11 luvussa säädetystä julkisselvityksestä? (10 p.) 2) Mitä ovat ulosottokaaren omistusoikeusoletukset ja mikä niiden merkitys ulosottomenettelyssä on (UK 4:10-13)? (10 p) 3) Ulosoton tehtävät? (10 p.)

2 ) Mitä yrityssaneerauslaissa tarkoitetaan velallisen saneerausvelalla ja mitä velkajärjestelyn keinoja saneerausvelkaan voidaan kohdistaa? (10 p.) 5) a) Ulosottomenettelyn asianmukaisuuden vaatimus (UK 1:19)? (7 p) b) Mitä tarkoittaa - ulosottomenettelyn virallistoimintoisuus? (1,5 p) -ulosottomenettelyssä noudatettava attraktioperiaate? (1,5 p) 6) Itsekriminointisuojan sisältö ja millä edellytyksillä sitä annetaan rikosprosessin ulkopuolisissa täytäntöönpanomenettelyissä? (10 p.) Konkurssin henkilökohtaiset vaikutukset? (Insolvenssioikeus. Oikeuden perusteokset) (10 p.) 2. Mitä yrityssaneerauslaissa tarkoitetaan velallisen saneerausvelalla ja mitä velkajärjestelyn keinoja saneerausvelkaan voidaan kohdistaa. (10p.) 3. a) Uhkasakon käyttäminen häätötilanteessa. (5 pst) b) Ulosottomenettelystä johtuvat oikeudenkäyntikulut. (5 pst.) Insolvenssioikeuden oikeusperiaatteet ja niiden funktiot? (Insolvenssioikeus. Oikeuden perusteokset) (10 p.) 2. Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? 3. (a) Maksusopimus ulosottokaaren mukaan (vaihtoehtoinen perintäkeino). (5 p.) (b) Kerro, mitkä tilanteet ulosottomenettelystä aiheuttavat velalliselle luottohäiriömerkinnän ja miten kyseiset merkinnät poistuvat rekisteristä. (5 p.) Mitä tarkoitetaan täytäntöönpanon rauhoituksella ja millaisia rauhoitusaikoja on säädetty? (Linna Leppänen, Ulosmittaus ja myynti) (10 p.)

3 2. Luettele kymmenen ulosottomenettelyssä noudatettavaa yleistä periaatetta? (10 p.) 3. Mitä tiedät KonkL:n 11 luvussa säännellystä julkisselvityksestä? (10 p.) Summaarisuus ja attraktio ulosotossa? (Linna Leppänen, Ulosottomenettely) (10 p.) 2. Vaihtoehtoiset perintäkeinot ulosoton täytäntöönpanomuotoina? (10 p.) 3. Toimit konkurssipesän pesänhoitajana jäljempänä mainituissa konkurssipesissä, joissa pesän selvittämiseen ja pesäluettelon laatimiseen sekä vahvistamiseen liittyen Sinun on ratkaistava seuraavat kysymykset: 1. Konkurssipesässä konkurssivelallinen A on valmis vahvistamaan pesäluettelon oikeaksi allekirjoituksellaan, mutta A on kanssasi eri mieltä eräästä pesäluettelon yksityiskohdasta. Miten tässä tilanteessa on meneteltävä? 2. Konkurssipesässä konkurssivelallinen B ei saavu sovittuna aikana toimistoosi allekirjoittamaan pesäluetteloa. Sinulla on muutenkin syytä epäillä, että B:n pesäluetteloa varten antamat tiedot eivät pidä kaikilta osin paikkaansa. Miten tässä tilanteessa on meneteltävä? 3. Konkurssipesässä konkurssivelallinen C ilmoittaa Sinulle, että hän ei tule tekemään minkäänlaista yhteistyötä pesänhoitajan kanssa pesän selvittämiseksi. C ei kerro mitään syytä menettelylleen. Minkälaisia keinoja Sinulla pesänhoitajana on käytössä tässä tarkoitetun tilanteen varalta? 4. Konkurssipesässä Sinulle soittaa konkurssivelallinen D:n asianajaja Y, joka kertoo, että hänen päämiehensä D kieltäytyy itsekriminointisuojaan vedoten vahvistamasta eräitä pesäluettelon kohtia. Mitä itsekriminointisuojalla tarkoitetaan erityisesti, kun on kysymys konkurssivelallisesta? Mitä tietoja velallinen on velvollinen antamaan ulosottomiehelle ja millä tavalla? Kuka on tietojenantovelvollinen, jos velallinen on osakeyhtiö? 2. Kuka on sivullinen ulosotossa? (Linna Leppänen, Ulosmittaus ja myynti) (10 p.) 3. KonkL:n mukaan päätösvaltaa konkurssipesässä käyttävät velkojat siltä osin kuin asia ei kuulu lain mukaan pesänhoitajan päätettäväksi tai hoidettavaksi. Lain mukaan velkojat käyttävät päätösvaltaansa velkojainkokouksessa. Millä tavoin velkojainkokous voidaan järjestää, miten kokouksessa tehdään päätöksiä ja mitä rajoituksia KonkL mahdollisesti asettaa velkojien päätöksenteolle? (luennot. KonkL 15 luku)

4 Mitä tarkoittaa ulosottokaaren mukainen tulopohja ja kuinka suuri osa velallisen palkasta saadaan ulosmitata? 2. Takaisinsaannin edellytykset ulosotossa? (Linna Leppänen, Ulosottomenettely) (10 p.) 3. Mitä tiedät julkisselvityksestä? (luennot, KonkL 4 luku)? Jos ulosottoasiassa on esitetty omistusoikeusväite ja ulosottomiehen tulee kuulla sen vuoksi sivullista, suorittaako ulosottomies: a) turvaamistoimen, b) väliaikaistoimen vai c) turvaavan ulosmittauksen, jotta omaisuutta ei hukata. Kerro, mitä käsitteet tarkoittavat ja miksi valitsemasi sopii kuvattuun tilanteeseen. Mitä tarkoittaa attraktioperiaate ja liittyykö se mainittuun tilanteeseen? Entä summaarisuusperiaate? Onko sivullisen omaisuuden suoja ulosotossa ehdoton? 2. Ulosoton tavoitteet ja arvot? (Linna Leppänen, Ulosottomenettely) (10 p.) 3. Konkurssivelallisen myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuus KonkL:n mukaan (luennot, KonkL 4 luku)? Mitä olennaisia eroja on: a) Bryssel I-asetuksen ja eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta koskevan asetuksen välillä ja b) yhtäältä eurooppalaista täytäntöönpanoperustetta koskevan asetuksen ja toisaalta eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn ja eurooppalaisia vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn välillä? (10 p.) 2. Mitä tarkoitetaan täytäntöönpanon rauhoituksella ja millaisia rauhoitusaikoja on säädetty? (Linna - Leppänen, Ulosmittaus ja myynti) (10 p.) 3. Konkurssivelallinen voi toisinaan laiminlyödä KonkL:ssa säädetyn myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuutensa. Mitä pakkokeinoja pesänhoitajalla on lain mukaan käytössään, jos velallinen niskoittelee em. tavalla? Miten pesänhoitajan on meneteltävä, jos hän joutuu turvautumaan tässä tarkoitettuihin pakkokeinoihin velallista kohtaan? (10 p.) Ulosottovelallisen itsekriminointisuoja ulosottokaaren mukaan? (10 p.) 2. Kuka on sivullinen ulosotossa? (Linna-Leppänen: Ulosmittaus ja myynti) (10 p.)

5 3. Mitä tiedät KonkL:n 11 luvussa säädetystä julkisselvityksestä? (10 p.)

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Tapauksessa on kyse lainvoimaa vailla olevan maksutuomion täytäntöönpanosta, velallisen oikeudesta saada ulosottomieheltä maksuaikaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulosottolaissa olevat tuomioita

Lisätiedot

Asianmukainen maksusuunnitelmien ja ohjelmien seuranta ulosotossa Case: Helsingin ulosottovirasto

Asianmukainen maksusuunnitelmien ja ohjelmien seuranta ulosotossa Case: Helsingin ulosottovirasto Asianmukainen maksusuunnitelmien ja ohjelmien seuranta ulosotossa Case: Helsingin ulosottovirasto Vennelä, Asta 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Asianmukainen maksusuunnitelmien ja ohjelmien

Lisätiedot

MITEN LAKI SYNTYY? OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON PERUSTEET. Teoriatiivistelmät 2012 Juristivalmennus

MITEN LAKI SYNTYY? OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON PERUSTEET. Teoriatiivistelmät 2012 Juristivalmennus MITEN LAKI SYNTYY? OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON PERUSTEET Teoriatiivistelmät 2012 Juristivalmennus Sisältö 2 OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖPANON PERUSTEET... 5 I JOHDANNOKSI... 5 1 Yleistä prosessioikeudesta...

Lisätiedot

ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA

ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA ULOSOTTOKAAREN MUKAINEN VELALLISEN SUOJA PALKAN JA MUUN TOISTUVAISTULON ULOSMITTAUKSESSA Lapin yliopisto Pro gradu tutkielma Kristiina Vola Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Professori, dosentti, OTT, VT. Asko Lehtonen: VELALLISEN RIKOKSET

TAMPEREEN YLIOPISTO. Professori, dosentti, OTT, VT. Asko Lehtonen: VELALLISEN RIKOKSET TAMPEREEN YLIOPISTO Professori, dosentti, OTT, VT Asko Lehtonen: VELALLISEN RIKOKSET Tampere 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.................................................... 3 2. VELALLISEN PETOS............................................

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5. KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS TEHDÄ RIKOSILMOITUS 1 YLEISTÄ 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.4 :n mukaan: Jos on syytä epäillä, että velallinen

Lisätiedot

Henna-Leena Lehtinen. Kiinteistön realisointi ulosotossa

Henna-Leena Lehtinen. Kiinteistön realisointi ulosotossa Henna-Leena Lehtinen Kiinteistön realisointi ulosotossa Liiketalous ja matkailu 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henna-Leena Lehtinen Opinnäytetyön nimi Kiinteistön

Lisätiedot

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 1 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 1 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAN SUOSITUS 1 1 (10) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTO 1 YLEISTÄ Kun tuomioistuin asettaa velallisen konkurssiin, velallisen omaisuus siirtyy velkojien määräysvaltaan. Omaisuuden

Lisätiedot

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Risto Koulu Heidi Lindfors MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsinki 2010 FORUM

Lisätiedot

Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET

Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET Anni Heikkinen KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET KONKURSSIPESÄN HALTUUNOTTOON KUULUVAT TOIMENPITEET Anni Heikkinen Opinnäytetyö Kevät 2012 Liiketalous Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto

Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto Aro, Marko 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Toistuvaistulon maksukieltojen toimivuus - Case: Helsingin ulosottovirasto

Lisätiedot

Laki. ulosottolain muuttamisesta

Laki. ulosottolain muuttamisesta 41 Lakiehdotukset 1. Laki ulosottolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 1 luvun 5 :n 1 ja 5-8 kohta, 4, 5 ja 6 luku, 8 luvun

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Maksuhaluton velallinen, ulosoton erikoisperintä ja taloudellisen laskusuhdanteen vaikutus ulosottoon

Maksuhaluton velallinen, ulosoton erikoisperintä ja taloudellisen laskusuhdanteen vaikutus ulosottoon Maksuhaluton velallinen, ulosoton erikoisperintä ja taloudellisen laskusuhdanteen vaikutus ulosottoon Saarelainen, Minttu 2011 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maksuhaluton velallinen,

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 10 1 (8) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIPESÄN KIRJANPITO JA TARKASTUS 1 KIRJANPIDOSTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 10 1 (8) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIPESÄN KIRJANPITO JA TARKASTUS 1 KIRJANPIDOSTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 10 1 (8) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIPESÄN KIRJANPITO JA TARKASTUS 1 KIRJANPIDOSTA 1.1 Velallisen kirjanpidon loppuunsaattaminen ja konkurssihetken tilinpäätös Velallisen

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO (Sisältöä muutettu 15.12.2009; muutokset merkitty lihavoidulla. Myös kieliasua on tarkistettu.) 1 YLEISTÄ Pesäluettelon tarkoituksena

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVALVONTA JA JAKOLUETTELO Sisältöä muutettu 11.12.2012 1 YLEISTÄ Konkurssilain (120/2004, KonkL) 12 lukuun sisältyvät säännökset konkurssisaatavista,

Lisätiedot

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.

Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus. 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p. Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus Erikoistumisjaksot 25.4.2013, lakikirjatentti 1) Prekluusio hovioikeudessa? (Jokela, hovioikeusmenettely) (10 p.) 2) Konkurssiin

Lisätiedot

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAN SUOSITUS 2 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO 1 YLEISTÄ Pesäluettelon tarkoituksena on antaa havainnollinen ja todenmukainen kuva velallisen taloudellisesta tilanteesta konkurssin

Lisätiedot

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke Kirjallinen työ insolvenssioikeuden kurssilla 2006 Laatija: Pekka Lindberg Ohjaaja: Tuomas Hupli Maaliskuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 10 1 (11) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 10 1 (11) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 10 1 (11) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIPESÄN KIRJANPITO JA TARKASTUS 10/2004 (Asiamuutokset lihavoitu; myös kieliasua tarkistettu / 27.02.2009) 1 KIRJANPIDOSTA 1.1 Velallisen

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT

SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT KONKURSSIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SUOSITUS 16 SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ... 3 2 SELVITTÄJÄN KELPOISUUS... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 ESTEETTÖMYYS... 5 2.3 AMMATTITAITO JA MUUT VALMIUDET...

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot