Hyvinvointituotteiden kartoitus 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointituotteiden kartoitus 2007"

Transkriptio

1 Hyvinvointituotteiden kartoitus 2007 MEK E: 56 Matkailun edistämiskeskus, Helsinki 2008 ISBN (PDF) ISSN Toiminimi Terhi Hook

2 1 JOHDANTO Työn tavoitteet ja toteutus TULOKSET Tuotteet Sauna Nordic Walking Modulit Markkinointi HANKKEET 12 4 INCOMING-TOIMISTOT PORTAALIT JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET TOIMENPITEIKSI

3 TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena oli selvittää, mitä hyvinvointituotteita markkinoitiin ulkomaisille asiakkaille vuonna 2007 alueorganisaatioiden esitteissä ja Internet-sivuilla, tärkeimmissä Internetportaaleissa, tärkeimpien incoming-toimistojen toimesta ja kahdessa hyvinvointihankkeessa (Itähyvä ja Lappi Wellbeing). Lisäksi kartoituksessa analysoitiin, millä tavoin tuotteita markkinoitiin kyseisissä kanavissa. Kartoituksessa hyvinvointituotteiden määritelmänä noudatettiin MEKin hyvinvointi- ja wellness - matkailun peruskartoituksen (MEK: A:144) sekä MEKin hyvinvointituotteille annetun ohjeistuksen mukaista tuotejakoa. Tuotteiksi laskettiin varsinaiset tuotekuvaukset, hyvinvointipalveluja tarjoavien yritysten tarjontaa esittävät kuvaukset ja myös hyvinvointituotemodulit Esitteet ovat muuttuneet pitkälti imagollisiksi esitteiksi, ja siksi niissä annetaan tietoa tuotteista yleisellä tasolla kuvaillen koko alueen tarjontaa yhteisesti. Tuottajat mainitaan lähinnä kontaktitiedoilla. Lisätietojen saamiseksi viitataan Internet-sivuihin. Varsinaisia tuotepaketteja löytyi enemmän Internet-sivuilta kuin esitteistä, mutta hyvinvointituotteiden kohdalla niissäkin keskityttiin useimmiten asiakkaan mielenkiinnon herättämiseen imagollisella markkinoinnilla. Hyvinvointituotteita löytyi lähes kaikkien alueiden esitteistä tai nettisivuilta, mutta niiden markkinointiin ei kuitenkaan ole panostettu vastaavassa määrin. Erityisesti Internet-sivuilla hyvinvointituotteet katosivat helposti muiden tuoteryhmien tai otsikoiden alle. Yli puolella tarkastelluista alueista hyvinvointituotteita löytyi vain joko majoitusluetteloa selaamalla kulloisenkin majoituskohteen kuvauksen sisältä erilaisten muiden tuoteryhmien tai otsikoiden alta (mm Special Interest, Winter -> Children, Destinations, History and Culture, Children -> Swimming). Todellisia valmiita tuotepaketteja näkyi markkinoinnissa suhteellisen vähän, 30% markkinoiduista hyvinvointituotteista oli varsinaisia hyvinvointipaketteja tuotekuvauksineen. Muiden kohdalla markkinointi keskittyi yritykseen/ kohteeseen yleisellä tasolla. Hyvinvointituotteiden tuotepaletti on jo diversifioitunut ja suomalaisia autenttisia erityispiirteitä löytyy tarjonnasta. Kuitenkin pienillä ponnisteluilla hyvinvointiasiakkaiden potentiaalia saataisiin hyödynnettyä paremmin. Tuotteiden markkinointia on syytä tehostaa. Hyvinvointituotteiden kokoaminen Internet-sivuille yhden hyvinvointiotsikon alle olisi tärkeä ensimmäinen toimenpide. Saunan ja Nordic Walkingin tarjontaa tarkasteltaessa todettiin, että Suomi ei itse tuo esille niitä hyvinvointituotteiden elementtejä, joita muut markkinoivat nimenomaan suomalaisina. 3

4 1 JOHDANTO Hyvinvointi- ja wellness-matkailu on yksi tämän hetken matkailutrendeistä ja sen tuotekehitykseen ja markkinointiin panostetaan. Hyvinvointituotteita on kehitetty Suomessa joitakin vuosia hankkeiden, alueorganisaatioiden ja MEKin toimesta. 1.1 Työn tavoitteet ja toteutus Työn tavoitteena oli selvittää mitä hyvinvointituotteita markkinoitiin vuonna 2007 alueorganisaatioiden esitteissä ja Internet-sivuilla, tärkeimmissä Internet-portaaleissa, tärkeimpien incoming-toimistojen toimesta ja kahdessa hyvinvointihankkeessa (Itähyvä ja Lappi Wellbeing) ulkomaalaisille asiakkaille. Lisäksi kartoituksessa analysoitiin millä tavoin tuotteita markkinoitiin kyseisissä kanavissa. Kartoitukseen otettiin mukaan 30 alueorganisaatiota tai vastaavaa tahoa, joiden ulkomaan markkinoille tarkoitetut, englanninkieliset esitteet ja Internetsivut käytiin läpi. Kaikilla alueilla ei ollut omaa alue-esitettä tai Internetsivustoa, jolloin käytettiin yksittäisten kaupunkien/kuntien esitteitä ja Internetsivuja. Ne luettiin tilastoinnissa yhdeksi alueeksi. Olemassa olevien suuralueiden esitteet ja Internet-sivustot otettiin myös mukaan. Lisäksi analysoitiin ja nettiportaalit, 10 tärkeimmän incoming - toimiston tarjonta nettisivuilta ja puhelinhaastatteluna sekä kaksi hyvinvointihanketta; Itähyvä ja Lappi Wellbeing. Liitteenä on luettelo kartoitetuista alueista. Kaikkiaan kartoituksessa käytiin läpi 39 esitettä ja 56 Internet-sivustoa. Kartoituksessa hyvinvointituotteiden määritelmänä noudatettiin MEKin hyvinvointi- ja wellness - matkailun peruskartoituksen (MEK: A:144) sekä MEKin hyvinvointituotteille annetun ohjeistuksen mukaista tuotejakoa. Ulkopuolelle rajattiin terveydenhoitomatkailun lääketieteelliset toimenpiteet. Tuotteiksi laskettiin kartoituksessa sekä varsinaiset tuotekuvaukset että hyvinvointipalveluja tarjoavien yritysten tarjontaa esittävät kuvaukset. Tämä siitä syystä, että useimmiten tarkkaa tuotepakettia ei esitelty, vaan yrityksen 4

5 tarjonta kokonaisuudessaan. Hyvinvointituotteita ovat sekä paketoidut hyvinvointituotteet, jotka koostuivat majoituksesta ja hyvinvointipalveluista kuten hoidot, sauna, ohjattu liikunta että päiväpaketit, jotka olivat hyvinvointituotteita ilman majoitusta (esim. sauna, johon kuului rentoutushieronta tai day spa-tyyppiset tuotteet). Kartoitukseen otettiin vastoin alkuperäistä suunnitelmaa mukaan myös hyvinvointituotemodulit, koska suomalaisen saunan hyödyntäminen hyvinvoinnissa haluttiin selvittää. Hyvinvointimoduliksi soveltuvat tuotteet otettiin mukaan riippumatta siitä, miten niitä markkinoitiin. Näin siksi, että sauna esiteltiin usein muutoin kuin hyvinvointipalveluna (esim. kulttuurituotteena tai erikoisena käyntikohteena). Hyvinvointimoduleiksi käsitettiin tuotteet, jotka olivat luonteeltaan käyntikohteita tai soveltuvat kiertomatkailijalle tai lyhytlomailijalle, jolloin itse hyvinvointi ei ole loman päämotiivi. Ne voisivat olla sellaisenaan hyvinvointituotteen osa, kuten hieronta, fitness-studio tai sauna. Löydetyt hyvinvointituotteet luetteloitiin excel-taulukkoon ja niiden markkinointi analysoitiin. Yksi tuote tai kohde otettiin mukaan tilastointiin vain yhden kerran. Jos se oli mainittu nettisivuilla ja esitteessä useammassa kohdassa, se tilastoitiin vain yhtenä tuotteena. Jos yrityksellä oli useita erilaisia tuotepaketteja, ne otettiin mukaan tilastointiin eri tuotteina. Jos yritys tai tuote oli mainittu eri alueen sivuilla tai esitteessä, se laskettiin erillisenä tuotteena mukaan. Selviä nimeltä mainittuja tuotepaketteja sisältökuvauksineen oli vähän, sillä useimmiten tuotteena markkinoitiin yritystä tai kohdetta, esim. Spa Kuusamon Tropiikki, Spa and Wellness Hotel Rokua, Hallan Saaga Wellness & Sauna World. Siten tuotteiden luokittelu tyypin mukaan (esim. wellnessloma, terveys&kuntoliikuntalomaksi) tehtiin yrityksen nimen tai muun kuvauksen antaman tiedon perusteella. Tuote otettiin tilastointiin mukaan hyvinvointituotteena, jos se täytti hyvinvointituotteiden määritelmän, riippumatta siitä miten sitä markkinoitiin, esim. majoituskohteena markkinoitu kylpylä. Kartoituksessa analysoitiin erikseen tuotteiden markkinointi. Joitakin Internet-sivustoja päivitettiin ja uudistettiin kartoituksen aikana, jolloin kartoituksen tulokset voivat poiketa tilanteesta muutaman kuukauden kuluttua. Tämän kartoituksen tilanne vastaa ajankohtaa joulukuu tammikuu

6 2 TULOKSET 2.1 Tuotteet Esitteet ovat muuttuneet pitkälti imagollisiksi esitteiksi, jolloin niissä ei ole tuotekuvauksia. Esitteissä tietoa tuotteista annetaan yleisellä tasolla kuvaillen koko alueen tarjontaa yhteisesti ja tuottajat mainitaan lähinnä kontaktitiedoilla. Niissä viitataan lisätietojen saamiseksi Internet-sivuihin, jolloin laajempi tarjonta löytyi sieltä. Siten esitteistä löytyi vähemmän tuotteita (59 kpl) kuin nettisivuilta ( 96 kpl). Mukana oli luonnollisesti paljon päällekkäisiä tuotteita, mutta esitteiden mainoksista johtuen esitteissä oli tuotteita, joita Internetsivuilta ei löytynyt. Vaikka varsinaisia tuotepaketteja löytyi enemmän Internet-sivuilta kuin esitteistä, hyvinvointituotteiden kohdalla Internetissäkin keskityttiin asiakkaan mielenkiinnon herättämiseen imagollisella markkinoinnilla. Esitteissä varsinaisia tuotekuvauksia esiintyi 7 kpl, kun niitä kaikkiaan Internetistä ja esitteistä löytyi 35 kpl. Yhteensä esitteiden ja Internetin tuotteista 31% oli valmiita tuotepaketteja tuotekuvauksineen ja 69% hyvinvointituotteita tarjoavia yrityksiä. 6

7 Hyvinvointituotteita löytyi alueorganisaatioiden esitteistä ja nettisivuilta kiitettävä määrä. Lähes jokaisella alueorganisaatiolla oli esitteessä tai nettisivuilla vähintään yksi hyvinvointituote. Alueita, joiden esitteestä tai nettisivuilta ei löytynyt hyvinvointituotteita tai imagollista tekstiä, oli vain 3 kpl. 30 alueen esitteistä ja nettisivuilta löytyi erilaisia hyvinvointituotteita yhteensä 114 kpl. Eniten hyvinvointituotteita yksittäisistä alueorganisaatioista oli Levillä (12 tuotetta) ja Ruka-Kuusamolla (8 tuotetta). Seuraavana tulivat Ahvenanmaa, Kuopio ja Pohjanmaa. Keskimäärin hyvinvointituotteita löytyi 2 4 tuotetta /alue. 7

8 Suuralueittain tarkasteltuna selvästi eniten tuotteita löytyi Lapista (34%, 39 kpl) ja Järvi-Suomen alueelta (31%, 35 kpl). Tuotteista 49 % oli luonteeltaan kylpylähotellikohteita, päivähoitolatuotteita (day spa tyyppisiä) oli 11 %. Day Spa - tuotteita löytyi pääasiassa vain pääkaupunkiseudulta ja Ahvenanmaalta. Hiljentymistä ja rentoutusta pääasiassa tarjoavia oli 10 % tuotteista ja saunatuotteita oli 19 %. Kuntoliikuntaan keskittyviä tuotteita oli 6 % ja muita hyvinvointituotteita oli 7 %. Näiden joukossa oli muutamia esimerkillisiä tuotteita suomalaisesta hyvinvointilomasta, esimerkiksi Hotelli Kalevalan wellbeing - ohjelma sisältäen mm. majoituksen puolihoidolla, hierontaa, Nordic Walkingia, yrttikylvyn ja turvesaunan. 8

9 2.2 Sauna Saunan hyödyntäminen hyvinvointituotteena oli yllättävän vähäistä. Saunoja ei läheskään aina markkinoitu hyvinvointiin liittyen, vaikka alue olisikin muutoin markkinoinut hyvinvointia. Noin puolet kohteista esitteli esitteessä tai nettisivuilla suomalaisen saunan kohteena tai tuotteena matkailijoille, mutta hyvinvointituotteena se löytyi vain kahdeksalta alueelta (27 %). Kahdella oli lisäksi imagollinen teksti saunasta ilman hyvinvointituotteita. Hyvinvointimoduleina saunoja löytyi 85 kpl, (69 % moduleista). Hyvinvointituotteeksi kehitettyjä saunatuotteita oli tarjonnassa yhteensä 22, joista 2/3 oli kahden alueen Levin ja Kuusamon - tuotteita. Levi ja Kuusamo olivat selvästikin kehittäneet useita hyvinvointituotteita saunan ympärille. 13 alueelta ei löytynyt saunaa lainkaan tuotteena tai käyntikohteena. Saunat ovat usein mukana tuotetarjonnassa omana otsikkona tai kulttuurin, palvelujen, nähtävyyksien, aktiviteettien tai kokous- ja kongressipalvelujen alla, mutta niitä ei markkinoida hyvinvointiotsikolla siten, että ulkomaalainen wellbeingtai wellnesstarjontaa etsivä osaisi ne siihen yhdistää. Imagollisissa osuuksissa saunaa kuvataan usein kulttuurin näkökannalta tai suomalaisena erikoisuutena. 9

10 Hyvinvointimatkailun peruskartoituksen mukaan (MEK: A:144 ) venäläiset ja saksalaiset asiakkaat odottavat suomalaisen hyvinvointiloman sisältävän mm. perinteisten hoitojen lisäksi urheilullisia aktiviteetteja, terveysruokaa ja suomalaisen saunan. Näiden asiakkaiden kotimaisilla markkinoilla yhtenä hyvinvointituotteena markkinoidaan nimenomaan suomalaista saunaa. Siksi heille Suomessa tarjottavien tuotteiden tulisi sisältää saunan ja sitä tulisi myös markkinoida. Näiden asiakkaiden odotuksia vastaisi hyvin esim. yhdistelmä Sauna & Fitness Spa, jota ei suomalaisilta markkinoilta tämän tutkimuksen aineiston perusteella löydy lainkaan. 2.3 Nordic Walking Nordic Walking -tarjontaa ei ole liitetty hyvinvointiin. Tuotekuvauksista löytyi vain kolmen tuotteen kohdalla Nordic Walking yhdistettynä hyvinvointituotteeseen. Vaikeutena analysoinnissa oli se, että täydellisiä tuotekuvauksia löytyi vähän. Nordic Walking esiteltiin esitteissä ja Internetissä imagollisissa teksteissä aktiviteettina, mutta tuote löytyi yllättävän harvoin omana aktiviteettilajinaan nimeltä mainittuna. Hyvinvointimatkailun peruskartoituksen (MEK: A:144) tutkimustuloksissa kaikkien tutkittujen kansallisuuksien odotukset suomalaisesta hyvinvointilomasta sisälsivät kävelyä. Näiden maiden tuotetarjontaa tarkastellessa Nordic Walking nousee esille usein Spa tai Fitness-tarjonnan sisältönä. Kuten edellä kuvatun saunankin suhteen, Suomi ei itse tuo esille niitä hyvinvointituotteiden elementtejä, joita muut markkinoivat nimenomaan suomalaisina. 2.4 Modulit Erilaisia hyvinvointimoduleita löytyi 123 kpl, joista 69 % oli saunoja. Modulien tarkka määrittäminen hyvinvointituotteiksi ei ollut mahdollista, sillä tuotteista ei ollut riittävästi tietoa, josta olisi voinut päätellä tuotteen luonnetta. Siksi tuotteiden määrää ei ole tässä kartoituksessa analysoitu tarkemmin. Esimerkiksi saunat olivat usein vain luettelona puhelinnumeroineen. Muita 10

11 hyvinvointimoduleita olivat mm. fysioterapiapalvelut, hierontapalvelut, fitnessstudiot ja vesiliikuntakeskukset. 2.5 Markkinointi Vaikka hyvinvointituotteita löytyi lähes kaikkien alueiden esitteistä tai nettisivuilta, niiden markkinointiin ei kuitenkaan ole panostettu vastaavassa määrin. Alle puolet tarkastelluista alueista (14) nosti hyvinvoinnin yhdeksi markkinoitavaksi tuoteryhmäksi markkinoimalla sitä imagollisesti esitteessä tai nettisivuilla. Erityisesti Internet-sivuilla hyvinvointituotteet katosivat helposti muiden tuoteryhmien tai otsikoiden alle. Internet - sivuilla vain 12 alueella oli hyvinvointituotteet esitelty siten, että asiakas löysi termin spa, wellbeing, wellness, feeling good tms. pää- tai alasvetonavigaatiosta. Näillä Internetsivuilla hyvinvointi löytyi useimmiten päänavigaatioiden, kuten Accommodation Activities Other services Action What to do 11

12 Sports and Leisure Sights & Attractions Places of Interest alasvetonavigaationa. Yhdellä alueella (Turku) Spa Hotels oli näkyvillä suoraan etusivulla päänavigaatiossa. Muilla hyvinvointituotteita löytyi muiden tuotteiden seasta vain joko majoitusluetteloa selaamalla kulloisenkin majoituskohteen kuvauksen sisältä tai klikkaamalla esim. seuraavia tuoteryhmiä tai otsikoita: Special Interest Winter -> Children Destinations History and Culture Children -> Swimming Sivustoilla olleet hakukoneetkaan eivät usein olleet avuksi. Niiden kautta löytyi hakusanoilla wellness tai wellbeing harvoin selkeä lista tuotteita. Esimerkiksi Spa-termi haki kaikki sanat, joissa oli kirjainyhdistelmä spa. Todellisia valmiita tuotepaketteja näkyi markkinoinnissa suhteellisen vähän. 30% markkinoiduista hyvinvointituotteista oli varsinaisia hyvinvointipaketteja tuotekuvauksineen. Muiden kohdalla markkinointi keskittyi yritykseen/ kohteeseen yleisellä tasolla. 3 HANKKEET Kartoituksessa tutkittiin kahden hyvinvointihankkeen Lappi Wellbeing ja Itähyvä - tuotteiden markkinointia. Koska molemmat hankkeet olivat kartoituksen aikana vasta alussa, niiden omat markkinointitoimenpiteet eivät olleet vielä pitkällä. Lappi Wellbeing - hanke keskittyy tuotekehitykseen ja sen tavoitteena on tuotteistaa Lapin luonto, laadukkaat ohjelmapalvelut, ruokakulttuuri, luontaishoidot sekä luonnontuotteet identtisesti omaksi, kiinnostavaksi ja vetovoimaiseksi matkailutuotteeksi kansainvälisille matkailumarkkinoille. Lappi Wellbeing - hankkeessa mukana olevasta 25.stä yrityksestä 4 löytyi oman alueorganisaationsa Internet-sivuilta hyvinvointituotteiden tarjoajana. Lisäksi 7 12

13 yritystä mainittiin Internet-sivuilla, mutta ei hyvinvointipalvelujen tuottajana. Lappi Wellbeing - hankkeen tuotteita ryhtyy markkinoimaan Villi Pohjola. Jo nyt sen esitteessä on imagollinen hyvinvointikuvaus. Tuotteet tulevat markkinointiin Villi Pohjolan Internet-sivuille. Itähyvä - hankkeessa on lähdetty työstämään uutta itäsuomalaista innovaatiota - Lake Wellness -konseptia, jossa tavoitteena on järviresurssin hyödyntäminen osana hyvinvointimatkailua. Itähyvä-projektin viidestä osanottajasta kolmea markkinoidaan ennestään alueensa Internet-sivuilla hyvinvointipalvelujen tuottajana. Hankkeiden kautta on odotettavissa lisää uusia mielenkiintoisia tuotteita täydentämään kyseisten alueiden hyvinvointitarjontaa. 4 INCOMING-TOIMISTOT Kartoituksessa tarkasteltiin 11 incoming-toimistoa, joista seitsemän markkinoi Internet-sivuillaan hyvinvointilomia. Näistä neljällä oli hyvinvointituotepaketin kuvaus Internetsivuilla. Kolme toimistoa myy hyvinvointituotteita jonkin verran, pääasiassa ryhmille, mutta räätälöi paketin asiakkaan tarpeiden mukaan. Neljä toimistoa kertoi, että hyvinvointituotteita myydään vain, jos asiakas niitä tiedustelee, tai niitä ei myydä lainkaan. 5 PORTAALIT Finland.com -portaali toimii ainoastaan hakutoiminnolla. Se antoi tulokseksi 60 erilaista hyvinvointituotetta. Tuotteiden joukossa on 18 tuotetta, joita ei löytynyt alueorganisaatioiden Internet-sivuilta. GoFinland.fi-portaalista löytyi navigaation Accommodation -> Spa alta 21 eri tuotetta kuvauksineen. Niistä 3 oli tuotteita, joita ei löytynyt alueorganisaatioiden sivuilta. 13

14 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET TOIMENPITEIKSI Hyvinvointituotteiden tuotepaletti on jo diversifioitunut ja suomalaisia autenttisia erityispiirteitä löytyy tarjonnasta. Kuitenkin pienillä ponnisteluilla hyvinvointiasiakkaiden potentiaalia saataisiin hyödynnettyä paremmin. Tämä koskee erityisesti niitä alueita, joilla satsaukset varsinaisten hyvinvointipakettien tuotekehitykseen eivät ole tuottaneet riittävästi tuloksia. Tuotteiden markkinointia on syytä tehostaa. Hyvinvointituotteiden kokoaminen Internet-sivuille yhden hyvinvointiotsikon alle on asiakkaan kannalta paras vaihtoehto. Näin tarjonta näyttää riittävän laajalta asiakkaan ostopäätöksen herättämiseksi. Mikään ei silti estä esittelemästä samoja tuotteita myös muiden tuoteryhmien kohdalla, luonnollisesti painotusta muuttaen. Perinteisen kylpylätarjonnan rinnalla saunojen ja day spa - kohteiden yhdistäminen näkyvämmin hyvinvointimarkkinointiin laajentaisi tarjontaa ilman muita suuria panostuksia. Lyhyet kuvaukset saunan hyvinvointivaikutuksista tuovat saunatarjonnan myös entistä paremmin tämän kohderyhmän käyttöön. Saunatarjontaan tulisi kokonaisuudessaan kiinnittää enemmän huomiota, koska se on aito suomalainen elementti, jonka asiakkaat osaavat jo luonnostaan yhdistää hyvinvointilomaan. Sauna tuodaan kohdemarkkinoidemme omassa hyvinvointitarjonnassa esille nimenomaan suomalaisena saunana. Suomessa saunaa ei kuitenkaan tuoda esille hyvinvointituotteiden osana. Saunan ympärille rakennetut pienet lisäpalvelut eivät aina vaadi suuria investointeja, mutta lisäävät liikevaihtoa (kuten tuotepakettiin lisätyt vitamiinicocktailit, fitness-salaatit tms). Lisäpalveluita voisivat myös olla erilaiset neuvontapalvelut, luennot tai jopa ruoka-annosten tarjoilu. Peruskartoituksen tuloksissa todettiin, että ulkomaalaiset asiakkaat odottavat suomalaiselta hyvinvointilomalta myös terveellistä ruokaa. Myös päiväkylpylä-tyyppiset hoitolat tarjoavat tällä hetkellä laajan valikoiman hoitoja, mutta hyvinvointi- ja wellness-konseptin laajamittaisempi hyödyntäminen puhuttelisi suurempaa asiakaskuntaa. Muutamat hoitolat tarjoavat jo erilaisia saunoja päiväkylpylän yhteydessä, mutta sauna tulisi nostaa yhtä tärkeäksi osaksi hyvinvointipalveluja kuin hoidot. Tuotekehityksen saralla konsepti Sauna & Fitness Spa, johon sisältyy sauna, kuntoiluohjelmaa (esim. Nordic Walking) ja hierontaa, voisi olla hyvin 14

15 potentiaalinen tuote ja hyvä vaihtoehto perinteisen kylpylätarjonnan rinnalle. Samoin liikunnallisten kohteiden ja etenkin Nordic Walkingin esille tuominen hyvinvointituotteina monipuolistaisi tarjontaa ja toisi siihen suomalaisen autenttisen erityispiirteen. Valitettavasti saunan ja Nordic Walkingin tarjontaa tarkasteltaessa todettiin, että Suomi ei itse tuo esille niitä hyvinvointituotteiden elementtejä, joita muut markkinoivat nimenomaan suomalaisina. Luonnollisesti liikunnallisten tuotteiden kohdalla tulee ottaa huomioon, että ne ovat luonteeltaan rentoutumiseen ja oman itsensä tai kuntonsa hoitamiseen tähtäävää liikuntaa, ei aktiivista urheilua. Jos kylpylät markkinoisivat teemaksi paketoituja tuotteita jo yleismarkkinoinnissaan, ne pystyisivät erottautumaan toisistaan paremmin. Nyt kylpylätarjonta on hyvin homogeenista. Kylpylä, joka sopii kaikille vauvasta vaariin ei markkinointitekstinä houkuttele hyvinvointikohderyhmää. Tarjonnassa ja markkinoinnissa tulisi luoda selvä ero perhekylpyläpakettien ja hemmottelupakettien välillä. Yritysten mainoksissa tämä jo kävi ilmi, mutta imagolliset alueorganisaatioiden tekstit puhuttelivat myös kaikkia kohderyhmiä. Käytännössä eroa voi toteuttaa esimerkiksi hyvinvointimatkailijoille rauhoitetulla omalla allasosastolla. Hyvinvointituotteiden joukossa on paljon tarjontaa, joita matkailija voi käyttää ad hoc, ilman ennakkovalmistautumista. Siten informaatio tuotteista olisi järkevä olla myös, Internetin lisäksi, painetussa muodossa mukaan otettavaksi matkalle tai paikan päällä jaettuna. 15

Hyvinvointimatkailun työpaja. Hyvinvointia meille ja muille-seminaari, 26.10.2009, Jyväskylä Liisa Renfors, MEK

Hyvinvointimatkailun työpaja. Hyvinvointia meille ja muille-seminaari, 26.10.2009, Jyväskylä Liisa Renfors, MEK Hyvinvointimatkailun työpaja Hyvinvointia meille ja muille-seminaari, 26.10.2009, Jyväskylä, MEK Suomalainen hyvinvointi: Teemat Wellness 4-5 tähteä Finnrelax Terveysja kuntoliikunta Hemmottelu PERUSTARJONTA

Lisätiedot

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde

Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Suomi luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Otteita tutkimuksesta Suomi hyvinvointimatkailun kohdemaana (Itä-Suomen yliopisto) Liisa Renfors 04.12.2014 Haikon

Lisätiedot

Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3.

Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3. Luontoon tukeutuvat matkailun hyvinvointipalvelut Etelä-Pohjanmaalla Luonnontuotteet matkailu- ja hyvinvointipalveluissa 20.3.2014 Ähtäri Jaana Rintala, projektikoordinaattori MATKO3-hanke SeAMK Elintarvike

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013 Outdoors Finland II Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke Satakunta 14.11.2013 Heli Saari heli.saari@visitfinland.com www.mek.fi/outdoorsfinland Matkailun edistämiskeskus Tehtävänä

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

2.4.2003. Seuraavan tekstin otsikot ovat yhteneväiset tutkimuksen otsikoiden kanssa.

2.4.2003. Seuraavan tekstin otsikot ovat yhteneväiset tutkimuksen otsikoiden kanssa. 1 MEK A:124 MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT Niin kotimaisen kuin ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kehittyminen edellyttää sen piirissä toimivien erilaisten tahojen joustavaa ja tarpeisiin sovitettua

Lisätiedot

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Finrelax - luonnollista hyvinvointia Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Sisältö Finrelax -hyvinvointimatkailustrategia: Visio Missio Ydinviesti Painopistealueet Finrelax -kasvuohjelma

Lisätiedot

Suomalainen hyvinvointimatkailu kansainvälisillä markkinoilla

Suomalainen hyvinvointimatkailu kansainvälisillä markkinoilla Suomalainen hyvinvointimatkailu kansainvälisillä markkinoilla 14.05.2013, Liisa Renfors / MEK The Global Spa Economy 2007 Hyvinvointi on yksi neljästä kehitettävästä tuoteteemasta jotka mainitaan Suomen

Lisätiedot

Luonnon hyvinvointivaikutuksista uusia palveluja. Viljo Kuuluvainen, projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Luonnon hyvinvointivaikutuksista uusia palveluja. Viljo Kuuluvainen, projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Luonnon hyvinvointivaikutuksista uusia palveluja Viljo Kuuluvainen, projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu Luonnon hyvinvointivaikutusten tuotteistaminen-seminaari 3.9.2015 Seminaarin ohjelma klo

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT MEK, Matkailun edistämiskeskus

toy taloustutkimus oy MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT MEK, Matkailun edistämiskeskus toy taloustutkimus oy MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT MEK, Matkailun edistämiskeskus Puhelinhaastattelu 27.9. - 18.10.2002 Christel Nummela ja Jari Pajunen 15.11.2002 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan

Lisätiedot

Nordic Islands. Markkinointiviestinnän konseptin kiteytys ja toteutusesimerkkejä. Things look different here

Nordic Islands. Markkinointiviestinnän konseptin kiteytys ja toteutusesimerkkejä. Things look different here Markkinointiviestinnän konseptin kiteytys ja toteutusesimerkkejä Things look different here Kiteytys LOGIIKKA KILPAILUKENTTÄ (KILPAILUKYKY): Pohjoinen merellinen luontomatkailu. Kilpailijat Pohjoismaat

Lisätiedot

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen

15.11.2011. Kalevalasta kansainvälisyyteen 15.11.2011 Kalevalasta kansainvälisyyteen Perusasiat 44 kpl kahden hengen huoneita, 3 suitea kaksi suomalaista, infrapuna- ja turvesaunat, wellness -osasto kaksi kokoustilaa: 100 henkilöä ja 30 henkilöä

Lisätiedot

Stopover Finland HELI MENDE

Stopover Finland HELI MENDE Stopover Finland Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018

Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Sisältö Hyvinvointimatkailu ja sen tavoitteet Tuotetarjonta ja painopistealueet Kehittämistä vaativat strategiset osa-alueet Kohderyhmät ja markkinointi

Lisätiedot

Trade Follow Up 2013: Iso-Britannia Brittiläisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta

Trade Follow Up 2013: Iso-Britannia Brittiläisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta Trade Follow Up 2013: Iso-Britannia Brittiläisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS 2014 Esipuhe Iso-Britannia on Saksan jälkeen Euroopan suurin lähtömaa. Britit

Lisätiedot

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi MATKAILUSATSAUKSET 2015 Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi Miksi aasia? 2 Matkailuelinkeinon toimintasuunnitelma Määrittellään visio, siitä missä voimme

Lisätiedot

Trade Follow Up 2013: Saksa. Saksalaisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta

Trade Follow Up 2013: Saksa. Saksalaisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta Trade Follow Up 2013: Saksa Saksalaisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS 2014 Esipuhe Saksalaiset tunnetaan matkailun maailmanmestareina. Viime vuonna he

Lisätiedot

SUOMALAISEN HYVINVOINTIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA 2009-2013

SUOMALAISEN HYVINVOINTIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA 2009-2013 SUOMALAISEN HYVINVOINTIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLÄ MARKKINOILLA 2009-2013 2009 Strategiatyöryhmä: Marianne Hildén, Naantalin kylpylä Maisa Häkkinen, Anttolanhovi Johanna Liinamaa, Lomayhtymä

Lisätiedot

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö

Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Hoitopalveluiden kansainvälistyminen - HealthCareFinland markkinointiyhteistyö Matti Eskola, FinnMedi Oy, 13.10.2010 Muutkin toimialat ovat kansainvälistyneet - miksi muka myös terveys- ja hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä Kohdemaa: Venäjä 1 Näkyvyys venäjänkielisessä Tampere blogissa Fontanka.fi sivustolla Kohderyhmä: Venäjänkieliset Fontanka uutissivuston lukijat (pääasiallisesti Pietarin alueella), joita kiinnostavat

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, 17.5.2011 Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kv markkinoille: MEK 2008 Kulttuurimatkailun visio Suomalainen

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Sauna from Finland -konsepti 9/2009

Sauna from Finland -konsepti 9/2009 Sauna from Finland -konsepti 9/2009 Monta ulottuvuutta Saunominen tutussa ympäristössä arkinen, toistuva, puhdistauminen Suvi-illan saunominen järven rannassa ihanne, luksusta, rentoutuminen Saunominen

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 Liisa Renfors / MEK

Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 Liisa Renfors / MEK Aurora borealis in Lapland Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 / MEK Tuotekehityksen tuki ja tutkimus Katto-ohjelmat Outdoors Finland

Lisätiedot

KOTIMAAN KAMPANJAT. Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys 11.11.2014

KOTIMAAN KAMPANJAT. Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys 11.11.2014 KOTIMAAN KAMPANJAT Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys Kohderyhmä: Kesän lomakohteita suunnittelevat kotimaiset perhematkailijat ja tapahtumakävijät Tavoitteet: Esitellä ja tehdä

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin Geopark Rokua Geopark Jäsenyys lokakuussa 2010 Teema: Jääkauden perintö

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Hyvinvointimatkailun maailmanlaajuinen osuus $ 439 miljardia. 14 % kaikesta matkailun kulutuksesta

Hyvinvointimatkailun maailmanlaajuinen osuus $ 439 miljardia. 14 % kaikesta matkailun kulutuksesta Suomi- luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Talouslukuja Hyvinvointimatkailun maailmanlaajuinen osuus $ 439 miljardia 12 miljoonaa työpaikkaa 14 % kaikesta

Lisätiedot

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari Työpajan 1 (laatu) yhteenveto 1. Alkuperä esiin ja sille arvostus 2. Ammattitaito ja osaaminen 3. Luokitus ja kriteerit 4. Palvelu 5. Tietologistiikka KOKONAISUUDEN MERKITYS = ELÄMYS Työpaja 2, jakelutiet

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa. Sisukkaasti ja yhdessä.

Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa. Sisukkaasti ja yhdessä. Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa. Sisukkaasti ja yhdessä. Hyvinvointimatkailussa nähdään paljon potentiaalia. Suomella on erinomaiset edellytykset tarjota hyvinvointia keholle ja mielelle. Saunassa

Lisätiedot

YLEINEN OHJE. Mökin lisääminen Lomaovi.fi palveluun. Kwantic 1

YLEINEN OHJE. Mökin lisääminen Lomaovi.fi palveluun. Kwantic 1 YLEINEN OHJE Mökin lisääminen Lomaovi.fi palveluun Kwantic 1 OHJEITA MÖKKIEN LISÄÄMISEKSI LOMAOVI PALVELUUN Hakukone näkyvyydellä voi olla suuri merkitys siihen kuinka monta tiedustelua tai kauppaa internetin

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin

Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu (TEM, HO) Finland

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

Vaellus ja sauvakävely. Finland TRADE. Outdoors TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET K AL ASTUS VAELLUS PYÖR ÄILY MELONTA WILDLIFE HEVOSMATK AILU

Vaellus ja sauvakävely. Finland TRADE. Outdoors TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET K AL ASTUS VAELLUS PYÖR ÄILY MELONTA WILDLIFE HEVOSMATK AILU ja sauvakävely TEEMAKOHTAISET TUOTESUOSITUKSET Outdoors Finland on valtakunnallinen kesäaktiviteettien kehittämisohjelma, jonka päätavoitteena on koota pienten ohjelmapalveluyritysten kenttä yhteen kehittämään

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2015. Markkinointiedustaja Sanna Tuononen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2015. Markkinointiedustaja Sanna Tuononen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2015 Markkinointiedustaja Sanna Tuononen 5.11.2015 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä 19.3.2009 Selvityksen tavoitteet ajankohtaisen tiedon kokoaminen Suomen kilpailijoista MEKin strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien tueksi

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille

Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Visit Finlandin kehittämispalvelut yrityksille Matkailun toimialaraportin julkistamisseminaari Rovaniemi 10.12.2014 Heli Mende, Visit Finland / Finpro Matkailuyrityksen systemaattinen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Jaana Ruoho, 16.10.2014

Jaana Ruoho, 16.10.2014 Jaana Ruoho, 16.10.2014 Green Care -esiselvitys- ja tiedotushanke 1.9.2013-30.10.2014 Green Care -toiminnan kartoittaminen Satakunnassa Tiedottaminen Toteuttaja on SAMK, matkailun tiimi Rahoittaja on Satakunnan

Lisätiedot

18.1.2011. Liisa Hentinen, MEK

18.1.2011. Liisa Hentinen, MEK 1 Aurora borealis in Lapland Kv-matkailun näkymiä Etelä-Suomen EAKR ohjelman teemahankkeiden ideahaun verkostoitumistilaisuus Liisa Hentinen MEK, Helsinki18.01.2011 Kansainväliset saapumiset vähenivät

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

Rovaniemen alueen hyvinvointimatkailuselvitys Taustaa

Rovaniemen alueen hyvinvointimatkailuselvitys Taustaa 1 Rovaniemen alueen hyvinvointimatkailuselvitys 2008 Taustaa Terveys- ja hyvinvointimatkailu nähdään yhtenä tärkeänä kehittyvänä matkailun osa-alueena lähitulevaisuudessa. Hyvinvointimatkailu on yksi matkailun

Lisätiedot

Kärkihankkeet 2015-2018

Kärkihankkeet 2015-2018 Matkailun poikkihallinnollinen sateenvarjo- (strateginen) ohjelma Suomi johtavaksi stopover - maaksi Kärkihankkeet 2015-2018 Finrelax- Suomesta hyvinvoin/matkailun kärkimaa Merellinen saaristo kansainvälises/

Lisätiedot

FinRelax Akatemia

FinRelax Akatemia FinRelax Akatemia 8.1.2016 Suomen luontokeskus Haltia Riikka Laatikainen Visit Espoo Visit Espoo Leisure Events Incentives Conferences Meetings Espoo Marketing Oy Visit Espoo Espoo Innovation Garden Omistajuus:

Lisätiedot

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia Lisätietoja: Pirjo Räsänen Skype: pirjorasanen1

Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia  Lisätietoja: Pirjo Räsänen Skype: pirjorasanen1 Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia www.outdoorsfinland.com Lisätietoja: Pirjo Räsänen pirjo.rasanen@lamk.fi 044 708 1242 Skype: pirjorasanen1 1 2 3 21.10.2015 2 21.10.2015 3 Liiketoimintapoten tiaali

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Aito suomalainen saunaelämys - vinkit kehi3ämiseen Carita Harju Sauna from Finland ry

Aito suomalainen saunaelämys - vinkit kehi3ämiseen Carita Harju Sauna from Finland ry Aito suomalainen saunaelämys - vinkit kehi3ämiseen Carita Harju Sauna from Finland ry Sauna from Finland Yhdistys peruste?in 29.4.2010 Jäseniä nyt laajasg eri toimialoilta noin 100 ja luku kasvaa koko

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Matkailuinvestointien tulevaisuus Suomessa - case Holiday Club

Matkailuinvestointien tulevaisuus Suomessa - case Holiday Club Matkailuinvestointien tulevaisuus Suomessa - case Holiday Club Holiday Club Perustettu 1986 Holiday Club on Euroopan johtava viikko-osakealan yritys ja Suomen johtava vapaa-ajan asumisen ja matkailun toimija.

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.10.2012 30.4.2013 28.5.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUYRITYS mikä se on? Leena Petäjistö 25.03. 2014

LUONTOMATKAILUYRITYS mikä se on? Leena Petäjistö 25.03. 2014 LUONTOMATKAILUYRITYS mikä se on? Leena Petäjistö 25.03. 2014 Taustaa Luontomatkailuyrityksiä tutkittu suhteellisen vähän Yleispätevä luontomatkailun määritelmä on puuttunut Ei ole tilastoitu Suppeat ja

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / Ranska SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Huonekaluteollisuus nousuun nyt tai ei koskaan Kilpailevatko huonekalualan ketjut itsensä hengiltä vai onko markkinoilla tilaa uusille konsepteille?

Huonekaluteollisuus nousuun nyt tai ei koskaan Kilpailevatko huonekalualan ketjut itsensä hengiltä vai onko markkinoilla tilaa uusille konsepteille? Huonekaluteollisuus nousuun nyt tai ei koskaan Kilpailevatko huonekalualan ketjut itsensä hengiltä vai onko markkinoilla tilaa uusille konsepteille? Kilpailevatko huonekalualan ketjut itsensä hengiltä

Lisätiedot

Viitosväylä. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi? Kari Turunen Sirpa Uimonen Pirkko Vallinkoski 17.5.2013

Viitosväylä. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi? Kari Turunen Sirpa Uimonen Pirkko Vallinkoski 17.5.2013 Viitosväylä Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi? Kari Turunen Pirkko Vallinkoski VIITOSVÄYLÄ Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jyrki Oksanen 1.5.2013 31.10.2013 30.1.2014 Sisältö/ Saksa ja Sveitsi 2/2013 Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

SUOMALAISTEN HYVINVOINTIMATKAILUTUOTTEI- DEN ASIAKASPOTENTIAALI PIETARISSA Suomen kielen opiskelijoiden kiinnostus hyvinvointimatkailuun

SUOMALAISTEN HYVINVOINTIMATKAILUTUOTTEI- DEN ASIAKASPOTENTIAALI PIETARISSA Suomen kielen opiskelijoiden kiinnostus hyvinvointimatkailuun Ekaterina Vanchinova SUOMALAISTEN HYVINVOINTIMATKAILUTUOTTEI- DEN ASIAKASPOTENTIAALI PIETARISSA Suomen kielen opiskelijoiden kiinnostus hyvinvointimatkailuun Opinnäytetyö Restonomi ylempi AMK Toukokuu

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

Anne Kalliomäki. Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka

Anne Kalliomäki. Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka Anne Kalliomäki Keski-Suomen vetovoiman lisääminen tarinallistamalla 20.11.2014 Peurunka JOS KESKI-SUOMI OLISI TUNNE! MIKÄ TUNNE SE OLISI?! PUNAINEN LANKA Tarinakone valmentaa yrityksiä tarinallistamaan

Lisätiedot

4.10.2013 Esityksen laatija. Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013

4.10.2013 Esityksen laatija. Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013 4.10.2013 Esityksen laatija Maakunnan ajankohtaisia matkailukuulumisia Matkailukoordinaattori Leena Pajala 3.10.2013 1 Keski-Suomen liitto / Keski-Suomi Loma-Suomi Keski-Suomen liiton rooli matkailussa

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot