Hyvinvointituotteiden kartoitus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointituotteiden kartoitus 2007"

Transkriptio

1 Hyvinvointituotteiden kartoitus 2007 MEK E: 56 Matkailun edistämiskeskus, Helsinki 2008 ISBN (PDF) ISSN Toiminimi Terhi Hook

2 1 JOHDANTO Työn tavoitteet ja toteutus TULOKSET Tuotteet Sauna Nordic Walking Modulit Markkinointi HANKKEET 12 4 INCOMING-TOIMISTOT PORTAALIT JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET TOIMENPITEIKSI

3 TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena oli selvittää, mitä hyvinvointituotteita markkinoitiin ulkomaisille asiakkaille vuonna 2007 alueorganisaatioiden esitteissä ja Internet-sivuilla, tärkeimmissä Internetportaaleissa, tärkeimpien incoming-toimistojen toimesta ja kahdessa hyvinvointihankkeessa (Itähyvä ja Lappi Wellbeing). Lisäksi kartoituksessa analysoitiin, millä tavoin tuotteita markkinoitiin kyseisissä kanavissa. Kartoituksessa hyvinvointituotteiden määritelmänä noudatettiin MEKin hyvinvointi- ja wellness - matkailun peruskartoituksen (MEK: A:144) sekä MEKin hyvinvointituotteille annetun ohjeistuksen mukaista tuotejakoa. Tuotteiksi laskettiin varsinaiset tuotekuvaukset, hyvinvointipalveluja tarjoavien yritysten tarjontaa esittävät kuvaukset ja myös hyvinvointituotemodulit Esitteet ovat muuttuneet pitkälti imagollisiksi esitteiksi, ja siksi niissä annetaan tietoa tuotteista yleisellä tasolla kuvaillen koko alueen tarjontaa yhteisesti. Tuottajat mainitaan lähinnä kontaktitiedoilla. Lisätietojen saamiseksi viitataan Internet-sivuihin. Varsinaisia tuotepaketteja löytyi enemmän Internet-sivuilta kuin esitteistä, mutta hyvinvointituotteiden kohdalla niissäkin keskityttiin useimmiten asiakkaan mielenkiinnon herättämiseen imagollisella markkinoinnilla. Hyvinvointituotteita löytyi lähes kaikkien alueiden esitteistä tai nettisivuilta, mutta niiden markkinointiin ei kuitenkaan ole panostettu vastaavassa määrin. Erityisesti Internet-sivuilla hyvinvointituotteet katosivat helposti muiden tuoteryhmien tai otsikoiden alle. Yli puolella tarkastelluista alueista hyvinvointituotteita löytyi vain joko majoitusluetteloa selaamalla kulloisenkin majoituskohteen kuvauksen sisältä erilaisten muiden tuoteryhmien tai otsikoiden alta (mm Special Interest, Winter -> Children, Destinations, History and Culture, Children -> Swimming). Todellisia valmiita tuotepaketteja näkyi markkinoinnissa suhteellisen vähän, 30% markkinoiduista hyvinvointituotteista oli varsinaisia hyvinvointipaketteja tuotekuvauksineen. Muiden kohdalla markkinointi keskittyi yritykseen/ kohteeseen yleisellä tasolla. Hyvinvointituotteiden tuotepaletti on jo diversifioitunut ja suomalaisia autenttisia erityispiirteitä löytyy tarjonnasta. Kuitenkin pienillä ponnisteluilla hyvinvointiasiakkaiden potentiaalia saataisiin hyödynnettyä paremmin. Tuotteiden markkinointia on syytä tehostaa. Hyvinvointituotteiden kokoaminen Internet-sivuille yhden hyvinvointiotsikon alle olisi tärkeä ensimmäinen toimenpide. Saunan ja Nordic Walkingin tarjontaa tarkasteltaessa todettiin, että Suomi ei itse tuo esille niitä hyvinvointituotteiden elementtejä, joita muut markkinoivat nimenomaan suomalaisina. 3

4 1 JOHDANTO Hyvinvointi- ja wellness-matkailu on yksi tämän hetken matkailutrendeistä ja sen tuotekehitykseen ja markkinointiin panostetaan. Hyvinvointituotteita on kehitetty Suomessa joitakin vuosia hankkeiden, alueorganisaatioiden ja MEKin toimesta. 1.1 Työn tavoitteet ja toteutus Työn tavoitteena oli selvittää mitä hyvinvointituotteita markkinoitiin vuonna 2007 alueorganisaatioiden esitteissä ja Internet-sivuilla, tärkeimmissä Internet-portaaleissa, tärkeimpien incoming-toimistojen toimesta ja kahdessa hyvinvointihankkeessa (Itähyvä ja Lappi Wellbeing) ulkomaalaisille asiakkaille. Lisäksi kartoituksessa analysoitiin millä tavoin tuotteita markkinoitiin kyseisissä kanavissa. Kartoitukseen otettiin mukaan 30 alueorganisaatiota tai vastaavaa tahoa, joiden ulkomaan markkinoille tarkoitetut, englanninkieliset esitteet ja Internetsivut käytiin läpi. Kaikilla alueilla ei ollut omaa alue-esitettä tai Internetsivustoa, jolloin käytettiin yksittäisten kaupunkien/kuntien esitteitä ja Internetsivuja. Ne luettiin tilastoinnissa yhdeksi alueeksi. Olemassa olevien suuralueiden esitteet ja Internet-sivustot otettiin myös mukaan. Lisäksi analysoitiin ja nettiportaalit, 10 tärkeimmän incoming - toimiston tarjonta nettisivuilta ja puhelinhaastatteluna sekä kaksi hyvinvointihanketta; Itähyvä ja Lappi Wellbeing. Liitteenä on luettelo kartoitetuista alueista. Kaikkiaan kartoituksessa käytiin läpi 39 esitettä ja 56 Internet-sivustoa. Kartoituksessa hyvinvointituotteiden määritelmänä noudatettiin MEKin hyvinvointi- ja wellness - matkailun peruskartoituksen (MEK: A:144) sekä MEKin hyvinvointituotteille annetun ohjeistuksen mukaista tuotejakoa. Ulkopuolelle rajattiin terveydenhoitomatkailun lääketieteelliset toimenpiteet. Tuotteiksi laskettiin kartoituksessa sekä varsinaiset tuotekuvaukset että hyvinvointipalveluja tarjoavien yritysten tarjontaa esittävät kuvaukset. Tämä siitä syystä, että useimmiten tarkkaa tuotepakettia ei esitelty, vaan yrityksen 4

5 tarjonta kokonaisuudessaan. Hyvinvointituotteita ovat sekä paketoidut hyvinvointituotteet, jotka koostuivat majoituksesta ja hyvinvointipalveluista kuten hoidot, sauna, ohjattu liikunta että päiväpaketit, jotka olivat hyvinvointituotteita ilman majoitusta (esim. sauna, johon kuului rentoutushieronta tai day spa-tyyppiset tuotteet). Kartoitukseen otettiin vastoin alkuperäistä suunnitelmaa mukaan myös hyvinvointituotemodulit, koska suomalaisen saunan hyödyntäminen hyvinvoinnissa haluttiin selvittää. Hyvinvointimoduliksi soveltuvat tuotteet otettiin mukaan riippumatta siitä, miten niitä markkinoitiin. Näin siksi, että sauna esiteltiin usein muutoin kuin hyvinvointipalveluna (esim. kulttuurituotteena tai erikoisena käyntikohteena). Hyvinvointimoduleiksi käsitettiin tuotteet, jotka olivat luonteeltaan käyntikohteita tai soveltuvat kiertomatkailijalle tai lyhytlomailijalle, jolloin itse hyvinvointi ei ole loman päämotiivi. Ne voisivat olla sellaisenaan hyvinvointituotteen osa, kuten hieronta, fitness-studio tai sauna. Löydetyt hyvinvointituotteet luetteloitiin excel-taulukkoon ja niiden markkinointi analysoitiin. Yksi tuote tai kohde otettiin mukaan tilastointiin vain yhden kerran. Jos se oli mainittu nettisivuilla ja esitteessä useammassa kohdassa, se tilastoitiin vain yhtenä tuotteena. Jos yrityksellä oli useita erilaisia tuotepaketteja, ne otettiin mukaan tilastointiin eri tuotteina. Jos yritys tai tuote oli mainittu eri alueen sivuilla tai esitteessä, se laskettiin erillisenä tuotteena mukaan. Selviä nimeltä mainittuja tuotepaketteja sisältökuvauksineen oli vähän, sillä useimmiten tuotteena markkinoitiin yritystä tai kohdetta, esim. Spa Kuusamon Tropiikki, Spa and Wellness Hotel Rokua, Hallan Saaga Wellness & Sauna World. Siten tuotteiden luokittelu tyypin mukaan (esim. wellnessloma, terveys&kuntoliikuntalomaksi) tehtiin yrityksen nimen tai muun kuvauksen antaman tiedon perusteella. Tuote otettiin tilastointiin mukaan hyvinvointituotteena, jos se täytti hyvinvointituotteiden määritelmän, riippumatta siitä miten sitä markkinoitiin, esim. majoituskohteena markkinoitu kylpylä. Kartoituksessa analysoitiin erikseen tuotteiden markkinointi. Joitakin Internet-sivustoja päivitettiin ja uudistettiin kartoituksen aikana, jolloin kartoituksen tulokset voivat poiketa tilanteesta muutaman kuukauden kuluttua. Tämän kartoituksen tilanne vastaa ajankohtaa joulukuu tammikuu

6 2 TULOKSET 2.1 Tuotteet Esitteet ovat muuttuneet pitkälti imagollisiksi esitteiksi, jolloin niissä ei ole tuotekuvauksia. Esitteissä tietoa tuotteista annetaan yleisellä tasolla kuvaillen koko alueen tarjontaa yhteisesti ja tuottajat mainitaan lähinnä kontaktitiedoilla. Niissä viitataan lisätietojen saamiseksi Internet-sivuihin, jolloin laajempi tarjonta löytyi sieltä. Siten esitteistä löytyi vähemmän tuotteita (59 kpl) kuin nettisivuilta ( 96 kpl). Mukana oli luonnollisesti paljon päällekkäisiä tuotteita, mutta esitteiden mainoksista johtuen esitteissä oli tuotteita, joita Internetsivuilta ei löytynyt. Vaikka varsinaisia tuotepaketteja löytyi enemmän Internet-sivuilta kuin esitteistä, hyvinvointituotteiden kohdalla Internetissäkin keskityttiin asiakkaan mielenkiinnon herättämiseen imagollisella markkinoinnilla. Esitteissä varsinaisia tuotekuvauksia esiintyi 7 kpl, kun niitä kaikkiaan Internetistä ja esitteistä löytyi 35 kpl. Yhteensä esitteiden ja Internetin tuotteista 31% oli valmiita tuotepaketteja tuotekuvauksineen ja 69% hyvinvointituotteita tarjoavia yrityksiä. 6

7 Hyvinvointituotteita löytyi alueorganisaatioiden esitteistä ja nettisivuilta kiitettävä määrä. Lähes jokaisella alueorganisaatiolla oli esitteessä tai nettisivuilla vähintään yksi hyvinvointituote. Alueita, joiden esitteestä tai nettisivuilta ei löytynyt hyvinvointituotteita tai imagollista tekstiä, oli vain 3 kpl. 30 alueen esitteistä ja nettisivuilta löytyi erilaisia hyvinvointituotteita yhteensä 114 kpl. Eniten hyvinvointituotteita yksittäisistä alueorganisaatioista oli Levillä (12 tuotetta) ja Ruka-Kuusamolla (8 tuotetta). Seuraavana tulivat Ahvenanmaa, Kuopio ja Pohjanmaa. Keskimäärin hyvinvointituotteita löytyi 2 4 tuotetta /alue. 7

8 Suuralueittain tarkasteltuna selvästi eniten tuotteita löytyi Lapista (34%, 39 kpl) ja Järvi-Suomen alueelta (31%, 35 kpl). Tuotteista 49 % oli luonteeltaan kylpylähotellikohteita, päivähoitolatuotteita (day spa tyyppisiä) oli 11 %. Day Spa - tuotteita löytyi pääasiassa vain pääkaupunkiseudulta ja Ahvenanmaalta. Hiljentymistä ja rentoutusta pääasiassa tarjoavia oli 10 % tuotteista ja saunatuotteita oli 19 %. Kuntoliikuntaan keskittyviä tuotteita oli 6 % ja muita hyvinvointituotteita oli 7 %. Näiden joukossa oli muutamia esimerkillisiä tuotteita suomalaisesta hyvinvointilomasta, esimerkiksi Hotelli Kalevalan wellbeing - ohjelma sisältäen mm. majoituksen puolihoidolla, hierontaa, Nordic Walkingia, yrttikylvyn ja turvesaunan. 8

9 2.2 Sauna Saunan hyödyntäminen hyvinvointituotteena oli yllättävän vähäistä. Saunoja ei läheskään aina markkinoitu hyvinvointiin liittyen, vaikka alue olisikin muutoin markkinoinut hyvinvointia. Noin puolet kohteista esitteli esitteessä tai nettisivuilla suomalaisen saunan kohteena tai tuotteena matkailijoille, mutta hyvinvointituotteena se löytyi vain kahdeksalta alueelta (27 %). Kahdella oli lisäksi imagollinen teksti saunasta ilman hyvinvointituotteita. Hyvinvointimoduleina saunoja löytyi 85 kpl, (69 % moduleista). Hyvinvointituotteeksi kehitettyjä saunatuotteita oli tarjonnassa yhteensä 22, joista 2/3 oli kahden alueen Levin ja Kuusamon - tuotteita. Levi ja Kuusamo olivat selvästikin kehittäneet useita hyvinvointituotteita saunan ympärille. 13 alueelta ei löytynyt saunaa lainkaan tuotteena tai käyntikohteena. Saunat ovat usein mukana tuotetarjonnassa omana otsikkona tai kulttuurin, palvelujen, nähtävyyksien, aktiviteettien tai kokous- ja kongressipalvelujen alla, mutta niitä ei markkinoida hyvinvointiotsikolla siten, että ulkomaalainen wellbeingtai wellnesstarjontaa etsivä osaisi ne siihen yhdistää. Imagollisissa osuuksissa saunaa kuvataan usein kulttuurin näkökannalta tai suomalaisena erikoisuutena. 9

10 Hyvinvointimatkailun peruskartoituksen mukaan (MEK: A:144 ) venäläiset ja saksalaiset asiakkaat odottavat suomalaisen hyvinvointiloman sisältävän mm. perinteisten hoitojen lisäksi urheilullisia aktiviteetteja, terveysruokaa ja suomalaisen saunan. Näiden asiakkaiden kotimaisilla markkinoilla yhtenä hyvinvointituotteena markkinoidaan nimenomaan suomalaista saunaa. Siksi heille Suomessa tarjottavien tuotteiden tulisi sisältää saunan ja sitä tulisi myös markkinoida. Näiden asiakkaiden odotuksia vastaisi hyvin esim. yhdistelmä Sauna & Fitness Spa, jota ei suomalaisilta markkinoilta tämän tutkimuksen aineiston perusteella löydy lainkaan. 2.3 Nordic Walking Nordic Walking -tarjontaa ei ole liitetty hyvinvointiin. Tuotekuvauksista löytyi vain kolmen tuotteen kohdalla Nordic Walking yhdistettynä hyvinvointituotteeseen. Vaikeutena analysoinnissa oli se, että täydellisiä tuotekuvauksia löytyi vähän. Nordic Walking esiteltiin esitteissä ja Internetissä imagollisissa teksteissä aktiviteettina, mutta tuote löytyi yllättävän harvoin omana aktiviteettilajinaan nimeltä mainittuna. Hyvinvointimatkailun peruskartoituksen (MEK: A:144) tutkimustuloksissa kaikkien tutkittujen kansallisuuksien odotukset suomalaisesta hyvinvointilomasta sisälsivät kävelyä. Näiden maiden tuotetarjontaa tarkastellessa Nordic Walking nousee esille usein Spa tai Fitness-tarjonnan sisältönä. Kuten edellä kuvatun saunankin suhteen, Suomi ei itse tuo esille niitä hyvinvointituotteiden elementtejä, joita muut markkinoivat nimenomaan suomalaisina. 2.4 Modulit Erilaisia hyvinvointimoduleita löytyi 123 kpl, joista 69 % oli saunoja. Modulien tarkka määrittäminen hyvinvointituotteiksi ei ollut mahdollista, sillä tuotteista ei ollut riittävästi tietoa, josta olisi voinut päätellä tuotteen luonnetta. Siksi tuotteiden määrää ei ole tässä kartoituksessa analysoitu tarkemmin. Esimerkiksi saunat olivat usein vain luettelona puhelinnumeroineen. Muita 10

11 hyvinvointimoduleita olivat mm. fysioterapiapalvelut, hierontapalvelut, fitnessstudiot ja vesiliikuntakeskukset. 2.5 Markkinointi Vaikka hyvinvointituotteita löytyi lähes kaikkien alueiden esitteistä tai nettisivuilta, niiden markkinointiin ei kuitenkaan ole panostettu vastaavassa määrin. Alle puolet tarkastelluista alueista (14) nosti hyvinvoinnin yhdeksi markkinoitavaksi tuoteryhmäksi markkinoimalla sitä imagollisesti esitteessä tai nettisivuilla. Erityisesti Internet-sivuilla hyvinvointituotteet katosivat helposti muiden tuoteryhmien tai otsikoiden alle. Internet - sivuilla vain 12 alueella oli hyvinvointituotteet esitelty siten, että asiakas löysi termin spa, wellbeing, wellness, feeling good tms. pää- tai alasvetonavigaatiosta. Näillä Internetsivuilla hyvinvointi löytyi useimmiten päänavigaatioiden, kuten Accommodation Activities Other services Action What to do 11

12 Sports and Leisure Sights & Attractions Places of Interest alasvetonavigaationa. Yhdellä alueella (Turku) Spa Hotels oli näkyvillä suoraan etusivulla päänavigaatiossa. Muilla hyvinvointituotteita löytyi muiden tuotteiden seasta vain joko majoitusluetteloa selaamalla kulloisenkin majoituskohteen kuvauksen sisältä tai klikkaamalla esim. seuraavia tuoteryhmiä tai otsikoita: Special Interest Winter -> Children Destinations History and Culture Children -> Swimming Sivustoilla olleet hakukoneetkaan eivät usein olleet avuksi. Niiden kautta löytyi hakusanoilla wellness tai wellbeing harvoin selkeä lista tuotteita. Esimerkiksi Spa-termi haki kaikki sanat, joissa oli kirjainyhdistelmä spa. Todellisia valmiita tuotepaketteja näkyi markkinoinnissa suhteellisen vähän. 30% markkinoiduista hyvinvointituotteista oli varsinaisia hyvinvointipaketteja tuotekuvauksineen. Muiden kohdalla markkinointi keskittyi yritykseen/ kohteeseen yleisellä tasolla. 3 HANKKEET Kartoituksessa tutkittiin kahden hyvinvointihankkeen Lappi Wellbeing ja Itähyvä - tuotteiden markkinointia. Koska molemmat hankkeet olivat kartoituksen aikana vasta alussa, niiden omat markkinointitoimenpiteet eivät olleet vielä pitkällä. Lappi Wellbeing - hanke keskittyy tuotekehitykseen ja sen tavoitteena on tuotteistaa Lapin luonto, laadukkaat ohjelmapalvelut, ruokakulttuuri, luontaishoidot sekä luonnontuotteet identtisesti omaksi, kiinnostavaksi ja vetovoimaiseksi matkailutuotteeksi kansainvälisille matkailumarkkinoille. Lappi Wellbeing - hankkeessa mukana olevasta 25.stä yrityksestä 4 löytyi oman alueorganisaationsa Internet-sivuilta hyvinvointituotteiden tarjoajana. Lisäksi 7 12

13 yritystä mainittiin Internet-sivuilla, mutta ei hyvinvointipalvelujen tuottajana. Lappi Wellbeing - hankkeen tuotteita ryhtyy markkinoimaan Villi Pohjola. Jo nyt sen esitteessä on imagollinen hyvinvointikuvaus. Tuotteet tulevat markkinointiin Villi Pohjolan Internet-sivuille. Itähyvä - hankkeessa on lähdetty työstämään uutta itäsuomalaista innovaatiota - Lake Wellness -konseptia, jossa tavoitteena on järviresurssin hyödyntäminen osana hyvinvointimatkailua. Itähyvä-projektin viidestä osanottajasta kolmea markkinoidaan ennestään alueensa Internet-sivuilla hyvinvointipalvelujen tuottajana. Hankkeiden kautta on odotettavissa lisää uusia mielenkiintoisia tuotteita täydentämään kyseisten alueiden hyvinvointitarjontaa. 4 INCOMING-TOIMISTOT Kartoituksessa tarkasteltiin 11 incoming-toimistoa, joista seitsemän markkinoi Internet-sivuillaan hyvinvointilomia. Näistä neljällä oli hyvinvointituotepaketin kuvaus Internetsivuilla. Kolme toimistoa myy hyvinvointituotteita jonkin verran, pääasiassa ryhmille, mutta räätälöi paketin asiakkaan tarpeiden mukaan. Neljä toimistoa kertoi, että hyvinvointituotteita myydään vain, jos asiakas niitä tiedustelee, tai niitä ei myydä lainkaan. 5 PORTAALIT Finland.com -portaali toimii ainoastaan hakutoiminnolla. Se antoi tulokseksi 60 erilaista hyvinvointituotetta. Tuotteiden joukossa on 18 tuotetta, joita ei löytynyt alueorganisaatioiden Internet-sivuilta. GoFinland.fi-portaalista löytyi navigaation Accommodation -> Spa alta 21 eri tuotetta kuvauksineen. Niistä 3 oli tuotteita, joita ei löytynyt alueorganisaatioiden sivuilta. 13

14 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET TOIMENPITEIKSI Hyvinvointituotteiden tuotepaletti on jo diversifioitunut ja suomalaisia autenttisia erityispiirteitä löytyy tarjonnasta. Kuitenkin pienillä ponnisteluilla hyvinvointiasiakkaiden potentiaalia saataisiin hyödynnettyä paremmin. Tämä koskee erityisesti niitä alueita, joilla satsaukset varsinaisten hyvinvointipakettien tuotekehitykseen eivät ole tuottaneet riittävästi tuloksia. Tuotteiden markkinointia on syytä tehostaa. Hyvinvointituotteiden kokoaminen Internet-sivuille yhden hyvinvointiotsikon alle on asiakkaan kannalta paras vaihtoehto. Näin tarjonta näyttää riittävän laajalta asiakkaan ostopäätöksen herättämiseksi. Mikään ei silti estä esittelemästä samoja tuotteita myös muiden tuoteryhmien kohdalla, luonnollisesti painotusta muuttaen. Perinteisen kylpylätarjonnan rinnalla saunojen ja day spa - kohteiden yhdistäminen näkyvämmin hyvinvointimarkkinointiin laajentaisi tarjontaa ilman muita suuria panostuksia. Lyhyet kuvaukset saunan hyvinvointivaikutuksista tuovat saunatarjonnan myös entistä paremmin tämän kohderyhmän käyttöön. Saunatarjontaan tulisi kokonaisuudessaan kiinnittää enemmän huomiota, koska se on aito suomalainen elementti, jonka asiakkaat osaavat jo luonnostaan yhdistää hyvinvointilomaan. Sauna tuodaan kohdemarkkinoidemme omassa hyvinvointitarjonnassa esille nimenomaan suomalaisena saunana. Suomessa saunaa ei kuitenkaan tuoda esille hyvinvointituotteiden osana. Saunan ympärille rakennetut pienet lisäpalvelut eivät aina vaadi suuria investointeja, mutta lisäävät liikevaihtoa (kuten tuotepakettiin lisätyt vitamiinicocktailit, fitness-salaatit tms). Lisäpalveluita voisivat myös olla erilaiset neuvontapalvelut, luennot tai jopa ruoka-annosten tarjoilu. Peruskartoituksen tuloksissa todettiin, että ulkomaalaiset asiakkaat odottavat suomalaiselta hyvinvointilomalta myös terveellistä ruokaa. Myös päiväkylpylä-tyyppiset hoitolat tarjoavat tällä hetkellä laajan valikoiman hoitoja, mutta hyvinvointi- ja wellness-konseptin laajamittaisempi hyödyntäminen puhuttelisi suurempaa asiakaskuntaa. Muutamat hoitolat tarjoavat jo erilaisia saunoja päiväkylpylän yhteydessä, mutta sauna tulisi nostaa yhtä tärkeäksi osaksi hyvinvointipalveluja kuin hoidot. Tuotekehityksen saralla konsepti Sauna & Fitness Spa, johon sisältyy sauna, kuntoiluohjelmaa (esim. Nordic Walking) ja hierontaa, voisi olla hyvin 14

15 potentiaalinen tuote ja hyvä vaihtoehto perinteisen kylpylätarjonnan rinnalle. Samoin liikunnallisten kohteiden ja etenkin Nordic Walkingin esille tuominen hyvinvointituotteina monipuolistaisi tarjontaa ja toisi siihen suomalaisen autenttisen erityispiirteen. Valitettavasti saunan ja Nordic Walkingin tarjontaa tarkasteltaessa todettiin, että Suomi ei itse tuo esille niitä hyvinvointituotteiden elementtejä, joita muut markkinoivat nimenomaan suomalaisina. Luonnollisesti liikunnallisten tuotteiden kohdalla tulee ottaa huomioon, että ne ovat luonteeltaan rentoutumiseen ja oman itsensä tai kuntonsa hoitamiseen tähtäävää liikuntaa, ei aktiivista urheilua. Jos kylpylät markkinoisivat teemaksi paketoituja tuotteita jo yleismarkkinoinnissaan, ne pystyisivät erottautumaan toisistaan paremmin. Nyt kylpylätarjonta on hyvin homogeenista. Kylpylä, joka sopii kaikille vauvasta vaariin ei markkinointitekstinä houkuttele hyvinvointikohderyhmää. Tarjonnassa ja markkinoinnissa tulisi luoda selvä ero perhekylpyläpakettien ja hemmottelupakettien välillä. Yritysten mainoksissa tämä jo kävi ilmi, mutta imagolliset alueorganisaatioiden tekstit puhuttelivat myös kaikkia kohderyhmiä. Käytännössä eroa voi toteuttaa esimerkiksi hyvinvointimatkailijoille rauhoitetulla omalla allasosastolla. Hyvinvointituotteiden joukossa on paljon tarjontaa, joita matkailija voi käyttää ad hoc, ilman ennakkovalmistautumista. Siten informaatio tuotteista olisi järkevä olla myös, Internetin lisäksi, painetussa muodossa mukaan otettavaksi matkalle tai paikan päällä jaettuna. 15

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Finrelax - luonnollista hyvinvointia Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Sisältö Finrelax -hyvinvointimatkailustrategia: Visio Missio Ydinviesti Painopistealueet Finrelax -kasvuohjelma

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

2.4.2003. Seuraavan tekstin otsikot ovat yhteneväiset tutkimuksen otsikoiden kanssa.

2.4.2003. Seuraavan tekstin otsikot ovat yhteneväiset tutkimuksen otsikoiden kanssa. 1 MEK A:124 MATKAILUN RAKENTEELLISET ONGELMAT Niin kotimaisen kuin ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kehittyminen edellyttää sen piirissä toimivien erilaisten tahojen joustavaa ja tarpeisiin sovitettua

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Trade Follow Up 2013: Iso-Britannia Brittiläisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta

Trade Follow Up 2013: Iso-Britannia Brittiläisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta Trade Follow Up 2013: Iso-Britannia Brittiläisten matkanjärjestäjien tarjonta Suomesta ja lähialueilta MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS 2014 Esipuhe Iso-Britannia on Saksan jälkeen Euroopan suurin lähtömaa. Britit

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK

Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisen haasteet Kulttuurimatkailufoorumi Toivakka, 17.5.2011 Liisa Hentinen, MEK Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kv markkinoille: MEK 2008 Kulttuurimatkailun visio Suomalainen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus 37. Valtakunnallinen maaseutumatkailuseminaari, Kauhava 22.-23.3.2011 Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin Geopark Rokua Geopark Jäsenyys lokakuussa 2010 Teema: Jääkauden perintö

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018

Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Sisältö Hyvinvointimatkailu ja sen tavoitteet Tuotetarjonta ja painopistealueet Kehittämistä vaativat strategiset osa-alueet Kohderyhmät ja markkinointi

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Matkailuinvestointien tulevaisuus Suomessa - case Holiday Club

Matkailuinvestointien tulevaisuus Suomessa - case Holiday Club Matkailuinvestointien tulevaisuus Suomessa - case Holiday Club Holiday Club Perustettu 1986 Holiday Club on Euroopan johtava viikko-osakealan yritys ja Suomen johtava vapaa-ajan asumisen ja matkailun toimija.

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

FinRelax Akatemia

FinRelax Akatemia FinRelax Akatemia 8.1.2016 Suomen luontokeskus Haltia Riikka Laatikainen Visit Espoo Visit Espoo Leisure Events Incentives Conferences Meetings Espoo Marketing Oy Visit Espoo Espoo Innovation Garden Omistajuus:

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.10.2012 30.4.2013 28.5.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Hyvinvointimatkailun maailmanlaajuinen osuus $ 439 miljardia. 14 % kaikesta matkailun kulutuksesta

Hyvinvointimatkailun maailmanlaajuinen osuus $ 439 miljardia. 14 % kaikesta matkailun kulutuksesta Suomi- luonnollisen hyvinvoinnin lähde Hyvinvointimatkailun kehittämisstrategia 2014-2018 Talouslukuja Hyvinvointimatkailun maailmanlaajuinen osuus $ 439 miljardia 12 miljoonaa työpaikkaa 14 % kaikesta

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä 19.3.2009 Selvityksen tavoitteet ajankohtaisen tiedon kokoaminen Suomen kilpailijoista MEKin strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien tueksi

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Rovaniemen alueen hyvinvointimatkailuselvitys Taustaa

Rovaniemen alueen hyvinvointimatkailuselvitys Taustaa 1 Rovaniemen alueen hyvinvointimatkailuselvitys 2008 Taustaa Terveys- ja hyvinvointimatkailu nähdään yhtenä tärkeänä kehittyvänä matkailun osa-alueena lähitulevaisuudessa. Hyvinvointimatkailu on yksi matkailun

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet Jorma Penttinen Terveysmatkailu Kuopion matkailustrategiassa 2005-2012 Terve Kuopio ohjelma / Terveysmatkailu 11.11.2004 Terveysmatkailu on uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark ohjausryhmä 24.3.2011 Taustaa Rokua Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden elinkeinotoimintaa,

Lisätiedot

Neljä (+ yksi) strategista teemaa

Neljä (+ yksi) strategista teemaa Neljä (+ yksi) strategista teemaa Kulttuuri Hyvinvointi Kesä Talvi Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat ohjaavat Visit Finlandin tuotekehitystyötä ja linjaavat kansallisella tasolla koko

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Mika Lehtolainen Luontomatkailun kasvuun uskotaan Luontomatkailua pidetään yhtenä nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista. Suomessa luontomatkailuun liittyvän

Lisätiedot

Hieroja kotiin, töihin, mökille

Hieroja kotiin, töihin, mökille 1 Hieroja kotiin, töihin, mökille Mikä on IisiUp Oy? 2 Iisi Up Oy on vuonna 2015 perustettu terveydenhoitoalan palveluita Minulle, Tänne, Nyt -periaatteella tarjoava yritys. Iisi Upin tehtävänä on tuoda

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon

Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Opas markkinoinnin automaation sisällöntuotantoon Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on avata markkinoinnin automaatiota sisällöntuotannon näkökulmasta. Vielä ei ole kehitetty teknistä ratkaisua, joka automatisoisi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Hemmottelumatkailu Virossa

Hemmottelumatkailu Virossa Hemmottelumatkailu Virossa Tarmo Bachmann Kartanonherra Vihula Manor Country Club & Spa 28.9.2011 Lapin Matkailuparlamentti Mistä tänään puhutaan! Mista kaikki alkoi - historia Viron kylpylähistoria perinteet

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Kilpailun ohjeet. Culture Finland. Kärkituotekilpailu. Kenelle

Kilpailun ohjeet. Culture Finland. Kärkituotekilpailu. Kenelle Kilpailun ohjeet Culture Finland Kärkituotekilpailu Kenelle Culture Finland (CF) on valtakunnallinen kulttuurimatkailun kehittämisohjelma. CF:n toimenpiteillä lisätään Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Käytä mahdollisuuksia

Käytä mahdollisuuksia Käytä mahdollisuuksia Käytä mahdollisuuksia Tuotteemme päätyvät asiakkaille mitä erilaisempia teitä. Jälleenmyyjämmekin löytävät luoksemme mitä erilaisempia teitä. On tärkeää käyttää hyväkseen kaikki mahdollisuudet

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA

ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Väliraportti 13.12.2010 Juho Pesonen juho.pesonen@uef.fi Pu i s tok a tu 5, P L 7 8,5 7 1 0 1 Sa v on li n na ASIAKKAAN

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet

VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet VisitKarelia.fi & VisitKarelia.ru sähköiset mahdollisuudet Tilanne tänään matkailussa Maakunnan matkailuportaali VisitKarelia.fi uudistuu Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvussa erityisesti Venäjältä

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas

Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas Venäläiset matkailijat Kuopion alueella Kuopion Matkailupalvelu Oy Katja Renkas Suomi venäläisille Suomella ja suomalaisilla tuotteilla hyvä ja positiivinen perusmaine Venäjällä Suomen maantieteellinen

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Lapin Matkailuparlamentti Olostunturi 28. - 29.9.2011

Lapin Matkailuparlamentti Olostunturi 28. - 29.9.2011 TERVETULOA LAPIN MATKAILUPARLAMENTTIIN! 28. - 29.9.2011 Lapland Hotel Olos LAPPI ELÄMÄNVOIMAA! Keskiviikko 28.9.2011: klo 08.30 Hyvää huomenta! Aitoja makuja Lapista Aamiainen tarjolla hirsiravintolassa

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen Matkailun tulevaisuus Jaakko Lehtonen 1.9.2011 kansainvälinen matkailu kasvaa, 3-4% vuodessa, ellei mitään aivan järisyttävää tapahdu Aasia, etenkin Kiina, nousee vahvasti niin lähtöalueena kuin kohteenakin

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa

TEM: HoivaSuomi.fi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa TEM: HoivaSuomifi - verkkopalvelu Esiselvitys vanhusten palveluita tarjoavista Internet -sivustoista Ruotsissa, Tanskassa ja Iso- Britanniassa 2432011 Tavoite Osana esiselvitystä analysoidaan verkkopalvelujen

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

SUOMALAISTEN HYVINVOINTIMATKAILUTUOTTEI- DEN ASIAKASPOTENTIAALI PIETARISSA Suomen kielen opiskelijoiden kiinnostus hyvinvointimatkailuun

SUOMALAISTEN HYVINVOINTIMATKAILUTUOTTEI- DEN ASIAKASPOTENTIAALI PIETARISSA Suomen kielen opiskelijoiden kiinnostus hyvinvointimatkailuun Ekaterina Vanchinova SUOMALAISTEN HYVINVOINTIMATKAILUTUOTTEI- DEN ASIAKASPOTENTIAALI PIETARISSA Suomen kielen opiskelijoiden kiinnostus hyvinvointimatkailuun Opinnäytetyö Restonomi ylempi AMK Toukokuu

Lisätiedot

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja

Voimametsistä viherkattoihin -työpaja Voimametsistä viherkattoihin -työpaja 1 Teppo Tutkija 12.6.2015 Voimametsistä viherkattoihin Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun 1.1.2015-31.12.2017

Lisätiedot

KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI

KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI Hiljainen päivä toimistolla. KOP KOP! Hmph. Kuka siellä koputtelee? Vaikket varmaan ihan heti usko, niin meiltä keskisuomalaisilta loppuu tätä menoa

Lisätiedot

Matkailutuotteet tehdään yhdessä. tuloksia MIT-hankkeesta

Matkailutuotteet tehdään yhdessä. tuloksia MIT-hankkeesta Matkailutuotteet tehdään yhdessä tuloksia MIT-hankkeesta MIT "Terve, minä olen Pirkko ja mulla on luksusmökkitoimintaa. Jatkuva tuotekehitys on kyllä tärkiää mutta siihen ei taho löytyä aikaa, ja kun ois

Lisätiedot

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailu Ge 2 Yhteinen maailma Syksy 2016 Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailumaantiede Onko matkailu tieteenala vai tutkimuskohde? Monitieteellisyys ja ulottuvuus hidastavat teoreettisen tiedon

Lisätiedot