Tanssin iloa kaikille!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanssin iloa kaikille!"

Transkriptio

1 Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra

2 Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku ry (ent. Lavatansskerho Sekahaku ry) on perustettu laajentamaan ja monpuolstamaan lavatanssharrastusta Turussa ja lähseudulla. Sekahaun tomnnan tarkotus on järjestää tansstreenejä ja -tapahtuma kaken käslle toma yhtestyössä kakken tanssharrastusta edstäven tahojen kanssa antaa mahdollsuuden tutustua uusn ystävn tanssn kautta tehdä tanssharrastuksen alottamnen helpoks ja saada akaan tanssn loa kerhon tomnnan tarkotus e ole tuottaa vottoa Sekahaun jäsenyydet Suomen Seuratanssltto SUSEL ry Lounas-Suomen Lkunta ja Urhelu ry Läntnen tanssn aluekeskus ry Tetoa Sekahaun tomnnasta saat nettsvulta kausestteestä, jota parhallaan luet. Kauseste lmestyy kolme kertaa vuodessa. Kaudet ovat kevät, kesä ja syksy. Sekahaku löytyy myös Facebooksta. sähköposttedottesta. Lty sähköpostrnkn nettsvulla. Lty jäseneks, saat tuntuva etuja Edullset hnnat treenehn, tapahtumn ja retkn. Myös lmasa tansseja ja tapahtuma. Jäsenetuyrtystemme alennukset. Tansspakkojen alennukset. Suomen Seuratanssltto SUSEL ry:n edut, Edullset hnnat Sekahaun tapahtumn ja retkn. Jäsenmaksu 2015 on 30 /vuos. Opskeljan (vomassa oleva opskeljakortt) ja vuotaan nuoren jäsenmaksu on 15 /vuos. Lsätetoja jäsenyydestä netssä ja treenessä. Treenessä vhdytään Treenmme ovat kaklle kään ja kokoon katsomatta. Ilonen mel ja halu oppa uutta takaavat, että onnstut. Vot tulla yksn, kaksn ta porukalla. Kakk pääsevät tanssmaan, sllä käytössä on JATKUVA parnvahto. Tulethan pakalle ajossa. Hyötyä ja huva Tanss on ova keno saavuttaa vkon lkunta-annos. Tanss parantaa kestävyyttä ja lhasvomaa. Se kehttää notkeutta, koordnaatota ja reaktokykyä. Tanss tom hyvänä rentouttajana ja kaken lsäks tapaa uusa kvoja hmsä. TASOT Tarksta treentedosta TASO ja valtse tselle parhaten sopva; alkeet, alkesjatko, jatko ta jatko+. Osallstumalla tselles sopvalle tasolle, saat parhaan lon ja hyödyn! Jos et ole käynyt ennen tansskursslla, suosttelemme alottamaan alkesta. Alkeet Akasempa tansstatoja e tarvta. Harjotellaan perusaskeleet ja -kuvot. Jokanen jo jonkn akaa tanssnutkn saa uusa deota ja varmuutta tanssnsa. Alkesjatko (aj.) Kerrataan alkestason asota ja harjotellaan uusa kuvota. Perusrytmn lsäks harjotellaan myös uusa rytmtyksä, josta on apua myös muskn tulkntaan. Jatko Syvennetään aemmn opttua, opetellaan uusa kuvota sekä muskntulkntaa. Jatkotasolla on haastetta pdempäänkn tanssnelle. Edellyttää perusteden hyvää hallntaa. Kuvotunnt Pääpano on lmotettujen tasomäärtysten mukasten tansskuvoden harjottelussa. Teknkka Vahvat perusteet tansslle saa van okean teknkan avulla. Tanssteknkkaa, sekä askelteknkkaa että vartalonkäyttöä, harjotellaan kaklla tasolla. Numerot tanssn kohdalla Numerodut treent etenevät el joka kerralla optaan lsää uutta. Joka tasolla kannattaa alottaa 1. treenestä. Esm. alkeet-tason Foks 1 ja Foks 2 muodostavat kokonasuuden, jossa 1. kerralla lähdetään lkkeelle avan perustesta ja seuraavalla kerralla kerrataan ja optaan uutta. Ilmottautumnen Lavatansstreenehn e ole ennakkolmottautumsta. Tule mukaan kun se snulle parhaten sop. Varusteet Ota mukaan rennot ja joustavat vaatteet sekä hyvät kengät. Kannattaa välttää korkokenkä ja jalkas kttävät myöhemmn. Ota mukaan myös vespullo ja plke slmäkulmaan. Treenen maksamnen Hntamme ovat edullsa ja jäsenlle on omat alennetut hnnat. Hnnat lmotettu estteessä jäsen / e jäsen. Käytössä on kertamaksu, jollon snun e tarvtse stoutua ptkn treenkausn, maksat van nstä kerrosta kun olet mukana. Varaathan tasarahan, jos mahdollsta. Treenessä käy Smartumn Lkunta- ja Kulttuursetelt, Luottokunnan Vrkesetelt ja Tyky-Kuntosetel. Setelt evät käy tanssen yhteydessä järjestettävssä treenessä. Jäsenlle on lsäks treenkortt, jolla säästää velä vähän lsää. Kysy lsätetoja treenessä. Jäsenmaksun maksamnen Jäsenmaksun vot maksaa joko pankkn ta kätesellä treenessä. Lkunta- ym. setelt evät käy maksuvälnenä jäsenmaksuun. Pankkn maksaessas lata lsätetohn nden henklöden nmet, jota maksu koskee. Tapahtumat Lttosten lavan avajaset, jäsenlle lmaset treent ja tansst Lauantan tovotut ja Sunnuntan suoskt Lttosten lavalla tunnn tansst Lttosten lavalla Kehtysvammasten tansstapahtuma Lttosten lavalla Lasten Lauanta Pyrkvän Urhelutalolla Sljan tanssrstely 3.9. Lttosten lavan päättäjästreent ja -tansst Jäsenlle lmaset treent ja tansst Pappsten lavalla. Lty sähköpostlstalle Lty netssä sähköpostlstalle ja tedät mtä tanssrntamalla tapahtuu! Sekahaku Facebookssa Tykkää mestä Facebookssa. Yhteystetojen muutos Jäsen, mustathan lmottaa muuttuneet yhteystetos netssä kohdassa Jäseneks/Yhteystetojen muutos. Yhteystetoja Matt Mustajärv, puheenjohtaja p Raja Pohjavrta, järjestöpäällkkö p Srkku Vanhanen, treenvastaava p Raja Nemnen, jäsenrekstern hotaja p Tanssseura Sekahaku ry tomsto, Lukkarlante 2, Raso. Y-tunnus

3 Kesän 2015 treen- ja tansspakat Lttosten lava, Kaarna Tansstreent maanantasta torstahn, lsäks torstasn ltatansst. Lauantan tovotut ja sunnuntan suoskt Monpuolnen tansslajvalkoma sekä rento ja hauska tunnelma! Ohjaajana Antt-Vlle Hekklä. Tervetuloa mukaan! LITTOISTEN LAVALLA, Vanha Lttostente 153, Kaarna. LA 6.6. klo Fusku alkesjatko klo Rumba alkesjatko klo Bugg alkesjatko SU 7.6. klo Fusku jatko klo Rumba jatko klo Bugg jatko ALKEISJATKO / JATKO Alle 25-vuotalle -50 % alennus! Uttamo Pavljonk, Turku Tansstreent maanantasn. Hnnat: jäsen: 9 /tanss, 22 /koko pävä. Muut: 11 /tanss, 28 /koko pävä. Maksuvälneenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Treenkortt e käy. Lsätedot: Srkku Vanhanen, p Kosk palvelee. PYRKIVÄN URHEILUTALO OOPERI KALLIONOKKA 4 Pappsten Lava, Lomaa Tansstreent ja ltatansst perjantasn. Huvlntu, Raso Tansstreent ja ltatansst lauantasn. Pyrkvä, Turku Tansstreent keskvkkosn. Ooper, Rauma Tansstreent keskvkkosn. Kallonokka, Yläne Tansstreent sunnuntasn. Kakk treentedot käteväst samassa pakassa TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN Arvoa avolle: avot ovat tössä yötä pävää... omstetaan yhdessä hetk nden huollolle! Kehtystä kehon kautta: keho on kotmme Pdetään se kunnossa myös työpakalla! Ymmärrystä yhtestyöhön: kaks päätä on usen vsaamp kun yks, joten harjotellaan yhdessä myös rstrtojen ratkasua. Ota yhteyttä ja kysy lsää! mnds.f ALLE 25-VUOTIAILLE SUPERETU Sekahaun juhlavuoden kunnaks alle 25-vuotalle -50 % treen- ja treenkortthnnosta sekä Tanssseura Sekahaku ry:n järjestämstä tanssesta. Alennus e koske jäsenmaksua.

4 Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Sekahaun 10-vuotnen taval Elokuussa 2005 muutamat nnokkaat tanssn hurahtaneet päättvät perustaa oman kerhon, aluks Turun Kansantanssystäven tomnnan yhteyteen. Alussa tavotteena ol järjestää lavatansstreenejä Turussa, Lomaalla ja Mynämäessä. Nopeast tomnta kutenkn laajentu myös mulle pakkakunnlle ja vuonna 2015 tomntaa on jo 11 pakkakunnalla. Itsenäsenä yhdstyksenä Sekahaku on tomnut vuodesta 2008 lähten. Alun toveet olvat vaatmattomat ja ajatuksena ol van penen kohderyhmän tavottamnen. Nopeast kutenkn selvs, ette han penestä jutusta ollutkaan kysymys. Tansstreenen saama suur suoso ja hurjast kasvava jäsenmäärä yllättvät täysn. Ensmmäsen vuoden muutaman kuukauden tomnnan tuloksena ol 248 jäsentä ja seuraavan vuoden lopulla jäsenä ol jo 765. Sekahaun tomnta huomotn myös valtakunnallsest, kun Suomen Seuratanssltto valts Sekahaun vuoden 2006 tanssseuraks. Perustelu valnnalle ol lyhyessä ajassa saavutettu uskomaton menestys seuratomnnassa. Ensmmäsen tomntavuoden akana Sekahaku kunnost talkoovomn tuollon purkuuhan alasen Lttosten lavan. Tätä on pdetty suorastaan kulttuurtekona suomalasen lavatanssn edstämsessä ja anutkertasena myös valtakunnallsest. Lttosten lavan kunnostamnen on tarjonnut dyllset putteet treenehn ja tanssehn kesästä 2006 lähten ja nstä saamme nautta tänäkn kesänä. Vuoden 2014 lopulla jäsenä ol yl Laajan ympärvuotsen tomnnan on mahdollstanut alusta alkaen osaava joukko aktvsa vapaaehtosa. Näden vapaaehtosten panos onkn ollut merkttävässä roolssa Sekahaun menestystarnassa ja suur ktos helle pyyteettömästä tomnnastaan. Tomnta muuttu hallnnollsest ammattmaseks kun vuonna 2011 Sekahaulle palkattn kaks työntekjää. Opetus- ja kulttuurmnsterön myöntämä seuratuk päätomsen työntekjän palkkaukseen ol heno tunnustus vasta kuus vuotta tomneelle ja täysn vapaaehtostyöhön perustuvalle yhdstykselle. Lsää tunnustusta saatn, kun Turun kaupunk myöns Sekahaulle lkuntaseurastatuksen vuonna Osaavat ja mukavat ohjaajat sekä monpuolnen treenohjelma ovat taanneet Sekahaun treenen hyvän tason ja suuret osallstujamäärät vuodesta toseen. Treenessä tärkentä on tarjota tanssn loa ja tehdä tanssharrastuksen alottamnen helpoks kaklle. Tässä tehtävässä Sekahaku on onnstunut ernomasest. Tanss on terveyslkuntaa parhammllaan unohtamatta sen tuottamaa suurta melhyvää. Hyvänä esmerkknä ovat supersuostut 60+ ryhmät. Näden ryhmen treent ovat täynnä naurua, ystävyyttä ja todellsta lkunnan remua. Myös avan penempen ryhmssä lkunnan lo ja kavereden tapaamnen ovat ykkössjalla. Tansstreenehn osallstujsta nuormmat ovat alle vuoden käsä ja vanhmmat yl 80-vuotata. Vo ss sanoa, että tomnta kattaa koko elämänkaaren. Oman lsänsä tomntaan on tuonut ertysryhmen tansstomnta; kehtysvammasten tansstapahtumat, neurologsen ryhmän tansstreent sekä tanssn lon tuottamnen vanhukslle mm. veralemalla vanhankodessa. Nämä tuovat sekä osallstujlle että toteuttajlle suurta melhyvää. 10 vuotta tanssn loa - tästä on hyvä jatkaa tavalta. Iso ktos Snulle, kun olet mukana tällä matkalla. Treenkertoja Osallstumskertoja Jäsenä Treenpakkakunnat 2014 Rauma Huttnen Latla Yläne Lomaa Uuskaupunk Rhkosk Raso Turku Pamo Kaarna 11 pakkakuntaa 19 pakkaa 6 Tarksta taso svulta 2. Osallstumalla tselles sopvalle tasolle (alkeet, alkesjatko, jatko ta jatko+) saat parhaan hyödyn! 7

5 LITTOISTEN LAVA Vanha Lttostente 153, Kaarna Lavaa koskevat tedustelut p Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! PkaStartt tansstatoon - lavatanssen perusteet haltuun! PkaStartt sop snulle joka et osaa tanssa yhtään, epälet ettet edes opps ta arstaa muuten vaan tulla kokelemaan mltä tanssmnen tuntuu. Tstana alotetaan, keskvkkona kerrataan ja optaan uutta. Tansseja pääsee myös kertaamaan käteväst ptkn kesää. Yks tanss joka vkko. PkaStartt kalenterssa vhreällä. Rohkeast vaan mukaan! klo ALKEISJATKO MAANANTAISIN TIISTAISIN KESKIVIIKKOISIN klo JATKO klo JATKO klo PkaStartt tansstatoon ALKEET, jatkuu keskvkkona klo ALKEET ta ALKEISJATKO klo PkaStartt tansstatoon ALKEET, jatkoa tstalle Ohj. Antt-Vlle Hekklä Fusku 1 Tango Bugg 1 Foks Salsa alkeet 1 Foks Fusku 2 Tango Bugg 2 Hdas Valss Salsa alkeet 2 Hdas Valss Fusku 3 Foks 2.6. Bugg 3 Valss Salsa alkeet 3 Valss Bugg 1 Fusku Rumba 1 Fusku Salsa alkeet 4 Fusku Bugg 2 Fusku Rumba 2 Tango Salsa aj. 1 Tango Bugg 3 Fusku Rumba 3 Kävelyhumppa Salsa aj. 2 Kävelyhumppa Hdas Valss 1 Bugg Cha Cha 1 Bugg Salsa aj. 3 Bugg Hdas Valss 2 Bugg Cha Cha 2 Foks Lndy Hop alkeet 1 Foks Hdas Valss 3 Bugg Foks 1 Hdas Valss Lndy Hop alkeet 2 Hdas Valss Rumba 1 Bugg Foks 2 Valss Lndy Hop aj. 1 Valss Rumba 2 Hdas Valss Fusku 1 Fusku Lndy Hop aj. 2 Fusku Rumba 3 Hdas Valss Fusku 2 Bugg tunnn tansst 102 tunnn tansst Cha Cha 1 Rumba Fusku 3 Bugg Jve alkeet 1 Bugg Cha Cha 2 Rumba Salsa 1 Tango Jve alkeet 2 Tango 2 Tansst ja Tango treent 1järjestää Tanssseura Cha Cha 1 Sekahaku ry. Salsa 2 Kävelyjenkka Jve aj. 1 Kävelyjenkka Tango 2 Cha Cha Salsa 3 Humppa Jve aj. 2 Humppa 2 Treent ennen tansseja klo ALKEISJATKO TORSTAISIN Tansst treenen jälkeen klo Fusku Atlas ja kesän solstveraljat. Avajaset, jäsenlle lmaset Hdas Valss Lemmenetsjät. Erkoslta 12 / Rumba Sanna Tovanen & Atlas 4.6. Bugg Janna Lehtonen ja Vlle Mäkmattla & Putkrato Cha Cha Ar Aalto & Atlantc Fusku Kyöst Mäkmattla & Varjokuva. Erkoslta 13 / Bugg Merja Lehtnen & Jallut 2.7. Kävelyhumppa Lasse Laaksonen & Hotlne 9.7. Rumba Joun ja Lass & Mranda Tango Sebastan, Anr ja Tno Ahlgren & Atlas Hdas Valss Harry Lndström & Yönkulkjat Wanha Tango alkeet Ak Korhonen & Kojart tunnn tansst Tulpunaruusut. Erkoslta 12 / Bugg Ma Levo & Pequeno Rumba Putkrato Kävelyjenkka Arto Nuoto & Sunset 3.9. Fusku Atlas ja solstt. Päättäjäset. Hnnat jäsen / e jäsen / kerta MA-KE 7 / 11. Jäsenlle treenkortt 30 / 5 kertaa ta 60 / 10 kertaa. Kysy lsää treenessä. Alle 25-vuotalle hnnosta -50 %. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. TO 10 / 12, pats erkosllat. Hnta ssältää treent ja tansst. Torstana tanssen yhteydessä järjestettävssä treenessä EI KÄY lkunta- ja kulttuursetelt ekä Sekahaun treenkortt. Tansst ja treent järjestää Tanssseura Sekahaku ry. Tarksta ajantasaset hnta- ja esntyjätedot. Lsätedot Srkku Vanhanen, p Matt Mustajärv, p Katso Lauantan tovotut ja sunnuntan suoskt s. 5. Katso lsätedot s ja netstä 8 Tarksta taso svulta 2. Osallstumalla tselles sopvalle tasolle (alkeet, alkesjatko, jatko ta jatko+) saat parhaan hyödyn! 9

6 Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! PYRKIVÄN URHEILUTALO KESKIVIIKKOISIN RYHMÄ PAREILLE klo ALKEET/ALKEISJATKO Ohj. Matt Mustajärv Fusku Fusku Fusku Fusku Hdas Valss Hdas Valss Hdas Valss Bugg Bugg Bugg Bugg E treenejä Rumba Rumba Rumba 3 Ryhmä parelle sop nlle, jotka haluavat tanssa oman parn kanssa. Hnnat jäsen / e jäsen / kerta 7 / 11. Jäsenlle treenkortt 30 / 5 kertaa ta 60 / 10 kertaa. Kysy lsää treenessä. Alle 25-vuotalle hnnosta -50 %. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Lsätedot Srkku Vanhanen, p Matt Mustajärv, p Vuokrattavana Turun keskustan tuntumassa vhtysät tlat juhln, kokouksn, saunaltohn sekä urhelusal treenehn. Ptopalvelu. PYRKIVÄN URHEILUTALO Tuurepornkatu 2, Turku tellä ta mellä. PITOPALVELUA JUHLATILAT KOKOUSPALVELU SAUNATILAT Sota ja pyydä tarjous. ARKIPÄIVISIN LOUNAS Ravntola Huhkotalo Lukkarlante 2, Raso puh Tykkää mestä Facebookssa TANSSILIIKUNNASTA HYVINVOINTIA! Tanss on ernomasta terveyslkuntaa. Se vakuttaa postvsest lhaskuntoon, nveln, sydämen tomntaan, verenkertoon, panonsäätelyyn ja henkseen hyvnvontn. Tanssn vakutuksa: ryht kohenee keskvartalo vahvstuu tasapano ja lkkeden koordnaato paranee nvelstö pysyy kunnossa kestävyys ja lhasvoma paranevat edstää avojen hyvnvonta tuottaa melhyvää Tansskengät jalkaan ja joraamaan - keho kttää! Kysy lsää ja varaa Tanssseura Sekahaku ry p Tarksta taso svulta 2. Osallstumalla tselles sopvalle tasolle (alkeet, alkesjatko, jatko ta jatko+) saat parhaan hyödyn! 11

7 UITTAMO PAVILJONKI 102 tunta tanssn loa yötä pävää! Rykmentnte 29, Turku MAANANTAISIN klo klo ALKEET ALKEISJATKO Veralevat huppuohjaajat Susa Matson, Kat ja Joonas Kanulanen sekä Matleena Kortesalm ja Antt-Vlle Hekklä. Ohj Marka Rnne ja Teemu Leno Matt Mustajärv Marka Rnne ja Teemu Leno Foks 1 Hdas Valss Foks 2 Hdas Valss Kävelyhumppa Hdas Valss Fusku 1 Foks 8.6. Fusku 2 Kävelyhumppa Fusku 3 Kävelyhumppa Bugg 1 Fusku Bugg 2 Fusku Bugg 3 Fusku Tango 1 Bugg Tango 2 Bugg Kävelyjenkka 1 Tango Kävelyjenkka 2 Tango Rumba 1 Kävelyjenkka Rumba 2 Kävelyjenkka Humppa 1 Rumba Humppa 2 Rumba 2 Joka lta tansst Tulpunaruusut, Pekkanskan Pojat, Martt Metsäkedon orkester, Jar & Taka sekä Tmo Rautala. Hnnat jäsen / e jäsen / kerta 7 / 11. Jäsenlle treenkortt 30 / 5 kertaa ta 60 / 10 kertaa. Kysy lsää treenessä. Alle 25-vuotalle hnnosta -50 %. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Lsätedot Srkku Vanhanen, p Matt Mustajärv, p

8 Sekahaku täyttää 10 vuotta ja tetenkn tätä ptää juhla 102 tunta putkeen! Luvassa tanssa yötä pävää! Vuonna 2006 järjestettn Sekahaku 100 tunta tansslattalla -tapahtuma ja stä se dea stten läht. Vuonna 2010, kun Sekahaku täytt vs vuotta, järjestettn 101 tunnn tansst. Pernne jatkuu nyt 102 tunnn tanssella. Tutustu laajaan tapahtumatarjontaan ja tule mukaan. Vakka ohjelmassa ols tauko ta e ole merkattu erkseen ohjelmaa, so muskk kutenkn ja tansslatta kutsuu tanssmaan tunta putkeen. Koko ohjelma netssä Keskvkko treent - Hdas Valss alkeet. Ohjaus Matt Mustajärv Tauko Kävelyjenkka alkesjatko ja Valjakkojenkka alkeet. Ohjaus Matt Mustajärv Venyttely TANSSIT Jar & Taka Yöohjelma ja levytansst alkavat Torsta Aamunavaus treen - Fusku alkeet. Ohjaus Antt-Vlle Hekklä Ruokatauko Fusku alkesjatko. Ohjaus Matleena Kortesalm ja Antt-Vlle Hekklä Tauko Bugg alkesjako 1. Ohjaus Matleena Kortesalm ja Antt-Vlle Hekklä Tauko Bugg alkesjatko 2. Ohjaus Matleena Kortesalm ja Antt-Vlle Hekklä Venyttely Tauko NAAMIAISTANSSIT Tulpunaruusut. Kolme parasta asua palktaan Yöohjelma ja levytansst alkavat Perjanta Aamunavaus, Latnobc alkeet treen - Kävelyhumppa alkeet. Ohjaus Prjo Antto Ruokatauko Salsa alkesjatko/jatko. Ohjaus Susa Matson Tauko Cha Cha alkesjatko/jatko. Ohjaus Susa Matson Tauko Rumba alkesjatko/jatko. Ohjaus Susa Matson Venyttely Tauko TANSSIT Pekkanskan Pojat Yöohjelma ja levytansst alkavat. Hattujen ja solmoden yö. Lauanta Aamunavaus, Latnobc alkeet Matn juoksutreent. Juosten ta kävellen Lttostenjärven ympär. Kesto 1h-1,5h. Yhtestyössä juoksukoulu Vauhtsammakot Lavasto-Swng alkeet. Ohjaus Marka Rnne ja Teemu Leno Ruokatauko Bugg alkesjatko/jatko. Ohjaus Kat ja Joonas Kanulanen Tauko Fusku alkesjatko/jatko. Ohjaus Kat ja Joonas Kanulanen Tauko Hdas Valss alkesjatko/jatko. Ohjaus Kat ja Joonas Kanulanen Venyttely Tauko TANSSIT Martt Metsäkedon orkester Yöohjelma ja levytansst alkavat. Pyjamableet. Sunnunta Aamunavaus Sekahaku 10 vuotta, tervehdysten vastaanotto Lavalla lapset TenavaTanss 3-4v TenavaTanss 5-6v Ruokatauko Foks alkeet. Ohjaus Antt-Vlle Hekklä Tauko Fusku alkeet. Ohjaus Antt-Vlle Hekklä Jooga Tauko TANSSIT Tmo Rautala Ilmapallopamaus. Tapahtuma päättyy. Muutokset mahdollsa. Muutokset mahdollsa

9 PAPPISTEN LAVA HUVILINTU Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Pappstenjärvente 42, Lomaa Lnnuksente 39, Raso HUOM! Huvlnnun tansst alkavat PERJANTAISIN Treent klo ALKEISJATKO Tansst PE ja TO klo 21-01, TI Ohj. Harr Petäjä pe 5.6. E treenejä Hekk Koskelo & Tavaankaar pe Fusku Tom Markkola & Fernet to E treenejä Agents ja FBI Beat pe Tango Marko Maunuksela & Fantasa pe 3.7. Bugg Mkko Mäkelänen & Myrskylyhty t 7.7. E treenejä Helmnauha pe Bugg Annel Mattla & V.I.P t E treenejä Eja Kantola & Omega pe Hdas Valss Kyöst Mäkmattla & Varjokuva ja Pyrstötäht t E treenejä Hurma pe Kuvohumppa Pekkanskan Pojat t E treenejä In The Mood & Suv Karjula pe Hdas Lavafoks Johanna Pakonen & Mdnett pe 7.8. Fusku Jorma Kääränen yhtyeneen ja Tanssorkester Avalon pe Cha Cha Neljänsuora ja Akalsä pe Salsa Sntavas pe E treenejä Fnlanders pe 4.9. Kuvohumppa Turun Osuuskaupan, Sekahaun ja Pappsten Lavan yhtestyötansst: Janna Lehtonen ja Vlle Mäkmattla & Putkrato. Katso s. 24. LAUANTAISIN Treent klo Tansst klo ALKEET/ALKEISJATKO 9.5. Fusku Antt Ahopelto ja Etkett Bugg Kake Randeln & Presto Hdas Valss Markku Aro & Desel Tango Saja Tuupanen & exmehet 6.6. Rumba Marta Taavtsanen & Tanssorkester Kovu Bugg Matt ja Teppo & Horzone Fusku Myrskytuul Kävelyjenkka Tulpunaruusut 4.7. Rumba Helmenkalastajat Bugg Janne Tulkk & Tulnen sydän Kävelyhumppa Hurma ja Onnentäht Tango Johanna Debreczen ja Joun Keronen & Kedas 1.8. Hdas Valss Susanna Hekk & Antt Rask & Sesam 8.8. Rumba Kaja Pohjola & Tulset Cha Cha Annel Mattla & Recados Fusku Tomm Sodnmäk & Energa ja Tanssorkester Ippe Manskka Wanha Tango alkeet Eja Kantola & Omega 5.9. Bugg Takakuu ja Teemu Harjukar & Tavaanrannanmaalart Hdas Valss Kar Pronen & Camnto Hnta Hnta ss. treent & tansst. Tarksta ajantasaset hnta- ja esntyjätedot Tanssen yhteydessä järjestettävssä treenessä EI KÄY lkunta- ja kulttuursetelt ekä Sekahaun treenkortt. Treent järjestää Tanssseura Sekahaku ry Lsätedot Harr Petäjä, p Hnta Hnta ss. treent & tansst. Tarksta ajantasaset hnta- ja esntyjätedot Tanssen yhteydessä järjestettävssä treenessä EI KÄY lkunta- ja kulttuursetelt ekä Sekahaun treenkortt. Treent järjestää Tanssseura Sekahaku ry. Lsätedot treenestä: Srkku Vanhanen, p Tarksta taso svulta 2. Osallstumalla tselles sopvalle tasolle (alkeet, alkesjatko, jatko ta jatko+) saat parhaan hyödyn! 17

10 KESÄ 2015 RAUMA YLÄNE Ooper, Vanha Turunte 56 Kallonokka, Kallonokante 131 KESKIVIIKKOISIN klo ALKEET Häävalsstunnt Ykstystunnt Ryhmätunnt SUNNUNTAISIN klo ALKEISJATKO klo ALKEET / ALKEISJATKO klo ALKEET / ALKEISJATKO Ohj. Lasse ja Päv. Henäkuu ohj. Päv ja Pekka Ohj. Sole Hakanpää Hdas Valss 1 Lavasto-Swng Fusku 1 Hdas Valss Hdas Valss 2 Lavasto-Swng Fusku 2 Hdas Valss Fusku 1 Hdas Valss Bugg 1 Tango Fusku 2 Hdas Valss Bugg 2 Tango Bugg 1 Fusku Salsa 1 Htaat Bugg 2 Fusku Salsa 2 Htaat Salsa 1 Bugg Rumba 1 Cha Cha Salsa 2 Bugg E treenejä E treenejä Rumba 1 Salsa E treenejä E treenejä Rumba 2 Salsa Rumba 2 Cha Cha Hdas Lavafoks 1 Rumba Kävelyhumppa 1 Foks Hdas Lavafoks 2 Rumba Kävelyhumppa 2 Foks Kävelyjenkka 1 Hdas Lavafoks Fusku ja Bugg Tango ja Htaat Kävelyjenkka 2 Hdas Lavafoks 2 Hnnat jäsen / e jäsen / kerta Hnnat jäsen / e jäsen / kerta 6 / / 10. Jäsenlle treenkortt 25 / 5 kertaa. Kysy lsää treenessä. Jäsenlle treenkortt 25 / 5 kertaa. Kysy lsää treenessä. Alle 25-vuotalle hnnosta -50 %. Alle 25-vuotalle hnnosta -50 %. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Lsätedot Lsätedot Lasse Lsk, p Sole Hakanpää, p Plke Slmäkulmassa Antt-Vlle Hekklä K äyk k o k e l e m a s s a :o o p. fi/ m o b l K äy o k e l e m a s s a : p. fi/ m o b l

11 PARANET PIAN LähTapolan henklövakuutusasakkaana vot sottaa maksutta TerveysHelppn, jossa Lääkärkeskus Dextran ammattlaset tarjoavat apua kakenlasn vavohn flunssasta luunmurtumn, kakkalla Suomessa. Tarvttaessa saat het ajan erkoslääkärlle ja korvausasas vrelle. Kuntoudut nopeammn, kun hoto hodetaan alusta ast oken. lahtapola.f/ terveyshelpp LähTapola Varsnas-Suom on Tanssseura Sekahaun jäsenetuyrtys. Tarjoamme muhkeat edut Sekahaun jäsenlle. Ota yhteyttä yhteyshenklöömme, Joun Flemmng, puh , nn kerromme lsää. SAIRAUDEN TAI TAPATURMAN SATTUESSA, SOITA Palveluntarjoajat: LähTapola Kesknänen Vakuutusyhtö, LähTapola Kesknänen Henkvakuutusyhtö, LähTapola alueyhtöt ja Dextra. PYRKIVÄN URHEILUTALO Tuurepornkatu 2, Turku Kesäkuussa tstasn 4 kertaa ja Henäkuussa tstasn 4 kertaa VaavTanss 3kk-1v, laps ja akunen, klo TaaperoTanss 1-3v, laps ja akunen, klo TenavaTanss 3-4v, klo TenavaTanss 5-6v, klo JunnuTanss 7-10v, päälajna Bugg, klo Hnnat: 12 /laps/kuukaus el 4 kertaa. Maksu kätesellä treenessä. Lsätedot ja lmottautumset: Arja Lukka, p Ilmottautumnen kesäkuun tunnelle vmestään su 7.6. mennessä ja henäkuun tunnelle vmestään su 5.7. mennessä. Treenejä e toteuteta, jos osanottaja e ole rttäväst. Saman perheen toselle lapselle alennus 2 /kk Hauskanptoa ja uusa kavereta! Tervetuloa mukaan! Lastentapahtuma su 9.8. Katso lsää s Tansslkuntaa tytölle ja pojlle Tärkentä lasten ja nuorten tansslkuntaryhmssä on lkkumnen, hauskanpto ja uuden oppmsen lo! Vaav- ja TaaperoTanss Lapsen ja akusen yhtenen tansshetk, joka koostuu tanssesta sekä loru- ja laululektyksstä. Lapsen tulee osata kävellä. TenavaTanss Ryhmssä tutustutaan rytmkkaan ja tanssn lekn avulla, tutustutaan er tanss- ja muskklajehn. JunnuTanss Rytmkkaa, kehonhallntaa ja er tansslajeja Lasten Lauanta - Pyrkvällä lmanen lastentapahtuma. Lsätetoja myöhemmn netssä.

12 60+ TANSSITREENIT on suunnteltu yl 60-vuotalle, jotka haluavat uusa haasteta, loa ja hyvnvonta elämään. Ryhmssä opetellaan kvalla porukalla ja rennolla otteella lavatansseja ladasta lataan. Tee tanssmsesta säännöllnen, hauska ja hyödyllnen harrastus! Tule snäkn mukaan! Lttosten lava, Vanha Lttostente 153, Kaarna Pyrkvä, Tuurepornkatu 2, Turku MAANANTAISIN Lttosten lavalla klo ALKEET/ALKEISJATKO Ohj. Antt-Vlle Hekklä Kävelyhumppa Kävelyhumppa Kävelyhumppa Foks Foks Foks Fusku Fusku Fusku Hdas Valss Hdas Valss Hdas Valss Tango Tango Kävelyjenkka Kävelyjenkka 2 KESKIVIIKKOISIN Pyrkvän Urhelutalolla klo ALKEET Ohj. Matt Mustajärv Foks Foks Foks Hdas Valss Hdas Valss Hdas Valss Kävelyjenkka Kävelyjenkka Kävelyjenkka Tango Tango E treenejä Fusku Fusku Fusku tunnn tansstapahtumassa 60+ treenejä ke 5.8., to 6.8. ja pe 7.8. Katso lsää s Hnnat jäsen / e jäsen / kerta 7 / 11. Jäsenlle treenkortt 30 / 5 kertaa ta 60 / 10 kertaa. Kysy lsää treenessä. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Lsätedot: Srkku Vanhanen, p Matt Mustajärv, p Tavota tansskansa - manosta Sekahaun estteessä Manostamalla kausestteessä, tavotat aktvset, tanssa harrastavat hmset laajalla alueella sekä tuet samalla tärkeää seuratomntaa. Synttärkampps 2015 Yks hnta - kaks manospakkaa: 1. lmotus syksyn 2015 kausestteeseen 2. yrtykses logo + lnkk nettsvulle koko kaudeks Manospakkoja rajotetust. Tee varaus mennessä! Syksyn estteen panosmäärä on 5000 kpl. Jakeluaka elokuu - joulukuu 2015 treenessä ja tapahtumssa sekä mm. tansspakolla Varsnas-Suomessa. Syksylle suunnttellut treenpakkakunnat mm. Turku, Raso, Uuskaupunk, Lomaa, Huttnen, Latla, Rauma, Pöytyä ja Kaarna. Katso lsätedot ja medakortt Punaslla lavolla ark sujuu kun tanss Amorella ja Vkng Grace ovat tulvllaan hyvää muskka, tähtä ja showestyksä. Lavollamme veralee artsteja, orkestereta, tanssjota, koomkota, takureta, näytteljötä ja asantuntjota satoja vhdyttäjä ja elämysten tekjötä. Tervetuloa vhtymään ja nauttmaan monpuolssta palvelustamme! Katso lsää vknglne.f. Varaa matkas vknglne.f Myyntpalvelu (1,75 /puhelu + pvm./mpm.) 22

13 JÄSEN Jäsenetuyrtystemme alennukset Lukusa joukko er alojen yrtyksä tarjoaa etuja juur snulle! Sekahaun jäsenetupakat svulla 26. Netstä löydät tarkemmat tedot. SUSEL-edut Sekahaun jäsenenä saat myös Suomen Seuratanssltto SUSEL ry:n valtakunnallset alennukset. Lsätedot HYödYNNÄ ETUSI Tanssseura Sekahaku ry:n jäsenenä saat tuntuva etuja: Edullsemmat hnnat Jäsenlle edullsemmat kertahnnat treenehn sekä treenkortt, jolla säästät veläkn enemmän. Tapahtumat Sekahaku järjestää mm. tanssrstelyjä ja tanssretkä jäsenlleen. Tapahtumat löytyvät svulta 3 ja netstä. Katso ajantasaset tedot edusta Lty jäseneks - jäsenlomake svulla 27 ja netssä. Tanssrstely Slja Baltc Prncessllä Merkkaa ressu jo kalentern. Lsätetoa netssä kesän akana Lttosten lavalla tansstapahtuma kehtysvammaslle klo Tervetuloa mukaan vettämään lonen ltapävä! Hnta 5 / osallstuja. Kahvo palvelee. Lsätetoja netssä kesän akana. Ilmottautumset ja lsätedot Raja Pohjavrta, p Pappsten lavalla Sekahaun ja TOK:n jäsenlle lmanen tansstreen ja tansst. Kuvohumppa klo Tansst klo Janna Lehtonen ja Vlle Mäkmattla & Putkrato Pappsten lava, Pappstenjärvente 42, Lomaa Yhtestyössä Nnjoen seudun kyläyhdstys. Ilmanen Tanssseura Sekahaku ry:n ja TOK:n jäsenlle. E ennakkolmottautumsta. Musta ottaa jäsenkortt ta S-etukortt mukaan. Mulle lput 10. Snun manokses vos olla tässä! Jäsenetuyrtykslle manostla -20% Koko kesän treen- ja tapahtumatarjonta ÖLJYNVAIHTOHUOLLOT KATSASTUS- YM. REMONTIT KATSASTUSPALVELU RENKAANVAIHDOT KÄYNNISTYSAPU PESUT JA VAHAUS SISÄPESUT JA SIIVOUKSET Sota ja varaa aka: Puh R. Rähä Oy Yrttäjänte 11, Rhkosk Lalln teollsuusalue Tervetuloa! 24 25

14 Jäsenetuyrtykset Lukusat yrtykset tarjoavat jäsenllemme alennuksa monlla er palvelun ja kaupan alolla. Saadakses edut, snulla tulee olla vomassaoleva jäsenkortt. Alennukset normaalhntassta tuottesta ja palvelusta. Turku Heroja Rkka Pentkänen Hotola Saunan vsaus JTS-Remontt/Jorma Sahamäk Kampaamo Sen Kauneushotola Kosmos LähTapola Länskeskuksen suutar ja avanpalvelu Partur-Kampaamo Swng Pruett Putkasennus Aht Srkelä Oy Suomen TanssPuot Turun Lounasparkk Turun Suolahotola Oy / Suomen Meda & Acton Zarfet Raso Ravntola Huhkotalo Raso TK Huskulma / Tomnm Kar Flpus Huttnen Kauneus Deea Oy Lkenneasema Härkäpakar Oy Rauta Huttnen Sporta Johanna Eurajok Eurajoen parturlke Rala Vnamäk Partur kampaamo Krs Mara Phala Pamo Teknset VstaVso Pkkö Paakarn Lounastupa Oy Masku Heroja Janne Laukkanen Tavassalo salorannanmarjatla.f Rauma Hotopste Intersport Rauma Juhlatalo Ooper Lankanne Narv-Sähkö Ky Partur-Kampaamo Saxa Pyörä Nurm Oy Trkoo-Asu Tukkapaja V. Valo ja Kumpp. Eurajok Eurajoen parturlke Rala Vnamäk Partur kampaamo Krs Mara Phala Mynämäk Heroja/urheluheroja, Marko Asell Marttla Oy Urhelu ja Vär Muot-Asm Lomaa Laura-Mara Lomaan SaraSport Oy Luontastuote Mnttu Medän Kenkä / MuotlkeToday Partur Kampaamo Arja Poutala Sporta Lomaa Uuskaupunk Hotopste Kastanja Järven kello ja kulta Ky Kenkäkauppa Alna Mertäht Putkk Sk - Sak Sporta Cty Salo Tanssva Enkel Suomen Seuratanssltto SUSEL ry:n alennukset mm. tansspakolle. Lsätedot Puuttuuko yrtykses jäsenetulstalta? Tarjoamme jäsenetuyrtyksllemme markknapakan netssä, sähköpostssa sekä panetussa estteessä. Vastneeks tovomme van alennusta jäsenllemme. Lty mukaan jäsenetuyrtysten joukkoon! Lsätetoja ja Raja Pohjavrta, , Katso lsätedot jäsenedusta ja jäsenetuyrtyksstä: Lekkaa rt JÄSENMAKSUSTA * = pakollnen teto Antamas tedot ovat luottamuksellsa. * * * * * * Syntymävuos Jäsenmaksu 30 Opskeljan (vomassa oleva opskeljakortt) ja vuotaan nuoren jäsenmaksu 15 Pakka, aka ja kuttaus: Maksu pankkn kätesellä Pakka, aka ja kuttaus: Musta lttyä Sekahaun sähköpostlstalle netssä: Sekahaku on myös Facebookssa: 26

15 Yläne Vahvsta tansstatoas ja op uusa lajeja! ALKEET ALKEISJATKO JATKO EDISTYNEET TEEMA Tervetuloa kesän suurmmalle ja hauskmmalle tansslerlle! Huketa elämyksä ja tanssn remua Suomen suostumpen tanssopettajen johdolla. Tule yksn ta parn kanssa, kun snulle sop! Tansskenkäkauppa Turussa! Uus verkkokauppa avattu Lavatansskengät & -vaatteet naslle ja mehlle! Sekahaun jäsenet -10% ostokssta! Hakakatu 16, Turku T-To klo

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssin iloa kaikille! Foksi Valssi Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Jive S SYKSY 2015 a Riihikoski Turku Raisio Kaarina Loimaa Uusikaupunki Huittinen Tanssiseura Sekahaku ry - Tanssin iloa kaikille!

Lisätiedot

Hidas V KEVÄT 2010. Blues Foksi Samb. Hidas Valssi. Hidas. Hidas Valss. Hidas. Boogie Woogie. Samb. Rumba. Samba Samba. Tango. Polkka. Tango.

Hidas V KEVÄT 2010. Blues Foksi Samb. Hidas Valssi. Hidas. Hidas Valss. Hidas. Boogie Woogie. Samb. Rumba. Samba Samba. Tango. Polkka. Tango. ogie o Rumba i Rumba V si Boogie Woogie ogie Wo ogie Tango Blues Foksi Blues Foksi Cha Cha idas Valssi Cha Cha Valssi Masurkka V si Rumba Hidas Valssi Samb a Rumba Hidas V Tanssin iloa kaikille! Samba

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN! AURINKONIEMEN MAATILATORI avaa ovensa elokuussa 2011 luomun ja lähruuan myyjänä! Tarkemmat tedot ja aukoloajat löydät osotteesta www.aurnkonem.f SADONKORJUU AURINKONIEMESSÄ 13. 14.8.2011 Sadonkorjuu-tapahtuman

Lisätiedot

s Valssi Bugg Hidas Valssi Hidas Valssi Blues Jive Jive Jive Blues Samba Lavatanssikisat Jive Cha Cha Foksi Foksi Polkka Jive Jive Tango Rumba

s Valssi Bugg Hidas Valssi Hidas Valssi Blues Jive Jive Jive Blues Samba Lavatanssikisat Jive Cha Cha Foksi Foksi Polkka Jive Jive Tango Rumba ha si si lsa s Humppa Humppa Masurkka Masurkka Salsa Salsa Tanssin iloa kaikille! Hidas Valss Hidas Cha Hidas Va Cha Ch Blues Blues KEVÄT 2014 Blues Blues Polk iumba a ha Cha Lavatanssikisat Masurkka 8.3.2014

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009

NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009 2.4.2009 R Itella Oy NIINIJOEN SEUDUN KYLÄUUTISET 3/2009 la. 4.4. P y h ä k o u l u koulun liikuntasalissa klo. 10 11.30 ma.13.4. P ä ä s i ä i s j u h l a Rukoushuoneella klo.18.vetäjinä Rita ja Hannu

Lisätiedot

Jäsenlehti 2 / 2010. Syyskauden 2010 tanssikurssiohjelma. www.kestavat.fi

Jäsenlehti 2 / 2010. Syyskauden 2010 tanssikurssiohjelma. www.kestavat.fi Jäsenlehti 2 / 2010 Syyskauden 2010 tanssikurssiohjelma www.kestavat.fi Keski-Suomen Tanssin Ystävät Kestävät ry Hallituksen jäsenet 2010 Teija Jussi Tarja Markku Pauliina Kauko Julie Birgitta puheenjohtaja:

Lisätiedot

Jäsentiedote 1 / 2011

Jäsentiedote 1 / 2011 Jäsentiedote 1 / 2011 Tervehdys! Kädessäsi on vuoden 2011 ensimmäinen jäsentiedote. Vuosi 2010 on laitettu muistojen arkistoihin, niin arki- kuin tanssimuistojenkin osalta. Haluamme kiittää kaikkia jäseniä,

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2011. SYYSKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry www.kestavat.fi

JÄSENLEHTI 2/2011. SYYSKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry www.kestavat.fi JÄSENLEHTI 2/2011 SYYSKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry Keski- Suomen Tanssin Ystävät Kestävät ry Hallituksen jäsenet Virve, Mikael, Päivi, Teija, Jussi, Marketta, Kauko,

Lisätiedot

LAVATANSSISEURA JÄSENTIEDOTE 3 / 2015. Hallituksen tervehdys Loppuvuoden tapahtumat

LAVATANSSISEURA JÄSENTIEDOTE 3 / 2015. Hallituksen tervehdys Loppuvuoden tapahtumat LAVATANSSISEURA JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 Hallituksen tervehdys Loppuvuoden tapahtumat Puheenjohtajan tervehdys Lämpöisten kesäkelien vielä helliessä on taas se aika vuodesta kun syksyn harrasteet alkavat.

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

Ilmainen tanssikurssi BUGG alkeet

Ilmainen tanssikurssi BUGG alkeet JÄSENLEHTI 1/2016 Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry Lavatanssikurssit sunnuntaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin! Kursseilla toimiva parinvaihto, et tarvitse omaa paria! Ilmainen tanssikurssi BUGG

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3 / 2014

JÄSENTIEDOTE 3 / 2014 LAVATANSSISEURA TANSSIKAS RY JÄSENTIEDOTE 3 / 2014 Hallituksen tervehdys Syksyn tapahtumat Tulevan talven ohjelmaa HALLITUKSEN TERVEHDYS Kymmenen ensimmäistä vuotta Tanssikkaan historiassa on tanssittu

Lisätiedot

Jäsentiedote 3 / 2011

Jäsentiedote 3 / 2011 Jäsentiedote 3 / 2011 Terveiset Tanssikkaasta! Lämmin kesä alkaa kääntyä jälleen syksyksi. Haluammekin kiittää kaikkia Tango & Tanssilavaan osallistuneita! Tapahtumaan osallistui huikeat yli 100 tanssijaa,

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12 Pallollse puolustae: Sokea ja ta käspallo/ Lppupallo Tavote: aalteo estäe sjottue puolustavalle puolelle, potku ta heto estäe, syöttäse estäe rstäe taklaus, pae tla vottase estäe sjottue puolustavalle

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

Jäsentiedote 1 / 2012

Jäsentiedote 1 / 2012 Jäsentiedote 1 / 2012 Tervehdys! Vuosi on vaihtunut jälleen uuteen ja haluamme kiittää kaikkia jäseniä, yhteistyökumppaneita ja opettajia kuluneesta vuodesta. Vuosi on ollut hyvä ja tanssia täynnä. Heti

Lisätiedot

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION Valmstelut 1 Pergo-lamnaattlattan mukana tomtetaan kuvallset ohjeet. Alla olevssa tekstessä on seltykset kuvn. Ohjeet on jaettu kolmeen er osa-alueeseen, jotka ovat valmstelu, asennus ja svous. Suosttelemme,

Lisätiedot

10 v. Jäsenlehti 1/2008 1997-2007. Kestavat. www..fi. Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry

10 v. Jäsenlehti 1/2008 1997-2007. Kestavat. www..fi. Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry www..fi Kestavat 10 v. 1997-2007 Jäsenlehti 1/2008 Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry HALLITUS Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry Kotipaikka: Laukaa Jäsenasiat: jasenasiat@kestavat.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp. PP Roolkäyttäytymsanalyys Roolkäyttäytymsanalyys Rool: Krjanptäjä Asema: Laskentapäällkkö Organsaato: Mallyrtys Tekjä: Matt Vrtanen 8.0.0 Tämän raportn on tuottanut: MLP Modular Learnng Processes Oy Äyrte

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry. Jäsenasiat: jasenasiat@kestavat.fi

Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry. Jäsenasiat: jasenasiat@kestavat.fi HALLITUS Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry Kotipaikka: Laukaa Jäsenasiat: jasenasiat@kestavat.fi Y-tunnus: 1708126-5 Kotisivu: www.kestavat.fi Sähköposti: tanssin.ystavat@kestavat.fi Jos haluat

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta.

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Tampereen ensi- ja turvakoti ry Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 2014 1 Vuoskertomus 2014 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 2014 Ssällys Copyrght Suunnttelu, kuvat ja tatto: Juho Paavola 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Lisätiedot

www.kolumbus.fi/tanssitalojuulia Tanssitunnit syksy 2012

www.kolumbus.fi/tanssitalojuulia Tanssitunnit syksy 2012 www.kolumbus.fi/tanssitalojuulia Tanssitunnit syksy 2012 itämainen tanssi Itämaista tanssia, kuntotanssia ja kuntoliikuntaa sekä discorientaltanssia kaikenikäisille, -kokoisille ja kuntoisille lapsille,

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen.

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen. ^EUTUTYÖVÄEN LTTO R.Y. PÖYTÄKRJA 13/1984 VALOKUNNAN KOKOUS 5 JG Luonnos SAL-lomatuk ja lomalle hakemnen -lomakkeesta Merkttn tedoks lomatukhakemuksneen. 9 Tauno Hltusen apuraha-anomus SAK:n kulttuurrahastolle

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2012 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA. Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry. www.kestavat.fi

JÄSENLEHTI 1/2012 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA. Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry. www.kestavat.fi JÄSENLEHTI 1/2012 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS Kaarle Kovanen, puheenjohtaja 041 7019464 Kauko Saarinen,

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2015

JÄSENTIEDOTE 2 / 2015 LAVATANSSISEURA TANSSIKAS JÄSENTIEDOTE 2 / 2015 Hallituksen tervehdys Jäsenedut Seuravaatteet Kesän tapahtumat Kevätkokous Syksyn tulevaa ohjelmaa HALLITUKSEN TERVEHDYS Kurssitarjontamme jatkuu hyvin aktiivisena

Lisätiedot

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta.

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta. -112- asettama ehtoja veroluontesesta suhdannetasausjärjestelmästä. Estetty hntasäännöstelyjärjestelmä perustuu nk. Wahlroosn komtean metntöön. Estyksessä on muutama ratkasevan hekko kohta. 15 :ssä todetaan:

Lisätiedot

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 Tervetuloa kakspäväslle Lakeuden Etapn ja JLY - Jätelatosyhdstys ry:n järjestämlle vestntäpävlle 4.-5.11.2009 Senäjoelle. Pävlle odotetaan 80 120 vestnnän, tedottamsen

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

Jäsenlehti 1 / 2010. Kevätkauden 2010 tanssikurssiohjelma. www.kestavat.fi

Jäsenlehti 1 / 2010. Kevätkauden 2010 tanssikurssiohjelma. www.kestavat.fi Jäsenlehti 1 / 2010 Kevätkauden 2010 tanssikurssiohjelma Keski-Suomen Tanssi Ystävät Kestävät ry Hallituksen jäsenet 2010 Jussi Birgitta Teija Markku Julie Tarja Pauliina Kauko puheenjohtaja: Teija Jalonen-Hautanen...

Lisätiedot

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö Saatteeks Tomtlojen rakentamsta seurattn velä vme vuoskymmenen lopulla säännöllsest vähntään kerran vuodessa tehtävllä raportella. Monsta tosstaan rppumattomsta ja rppuvsta systä johtuen raportont loppu

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI 06 07 11 13 14 14 15 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.5.2013 30.4.2014

Vuosikertomus 1.5.2013 30.4.2014 1 (5) Lavatanssikerho Sekahaku ry Vuosikertomus 1.5.2013 30.4.2014 Lavatanssikerho Sekahaku (myöhemmin Seura) aloitti toimintansa 10.8.2005 Turun Kansantanssin Ystävät ry:n (myöhemmin TKY) alajaostona

Lisätiedot

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010 2011 2010 Nokan kaupungnkrjaston asakaskysely 2010 Nokan kaupungnkrjasto Päv Kar 2011 2 Ssältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 4 Vastaajat... 4 Mtä krjastoja käytät?... 6 Krjastojen aukoloajat... 7 Kunka

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS. (Loppi n.

KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS. (Loppi n. KESÄRETRIITTI 2012 JOOGA & CHI KUNG TIETOISUUS, SYDÄN JA VAHVAT JUURET ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 28.6.-1.7.2012 RETRIITIN TEEMAT JA HARJOITUKSET TORSTAI on

Lisätiedot

22 H -HUVIRISTEILY ALKUVIIKKO MERITANSSEJA

22 H -HUVIRISTEILY ALKUVIIKKO MERITANSSEJA 22 H -HUVIRISTEILY ALKUVIIKKO MERITANSSEJA 22 h -RISTEILYT HELSINGISTÄ TALLINNAAN JOKA ILTA KLO 18.30 SUNNUNTAI Sunnuntain viihdekattaus tarjoillaan aikuisille maistuvaan tapaan. Jokaista lähtöä tahdittaa

Lisätiedot

HAKA GYM RY:N JÄSENTIEDOTE KESÄLLE 2012

HAKA GYM RY:N JÄSENTIEDOTE KESÄLLE 2012 HAKA GYM RY:N JÄSENTIEDOTE KESÄLLE 2012 Hei! Tässä Haka Gym ry:n jäsentiedote kaikille jäsenille! Tiedotteesta löydät tietoa mm. kesän jumppa- tarjonnasta sekä leikkikenttä- ja kesäkerhoista. Muistuttelemme

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600..

Asennus- ja käyttöohjeet. Videoterminaali 2600.. Asennus- ja käyttöohjeet Vdeotermnaal 2600.. Ssällysluettelo Latekuvaus...3 Asennus...4 Lassuojuksen rrottamnen...5 Käyttö...5 Normaal puhekäyttö...6 Kutsun vastaanotto... 6 Puheen suunnan ohjaus... 7

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

+ Uusi elinkeinosopimus tuo sujuvammat palvelut. Gasera Oy kasvaa julkisten elinkeinopalveluiden vauhdittamana

+ Uusi elinkeinosopimus tuo sujuvammat palvelut. Gasera Oy kasvaa julkisten elinkeinopalveluiden vauhdittamana Ajankohtasta Turun seudun yrtyspalvelusta 2 2015 + 6Aka - koht älykästä ja kestävää kaupunka + Uus elnkenosopmus tuo sujuvammat palvelut + Gasera Oy kasvaa julksten elnkenopalveluden vauhdttamana busnessturku.f

Lisätiedot

kaksi SYÖPÄÄ Jarmo Hautamäki selätti Uusi tankkauspiste MUNUAISPOTILAILLE Lääkäri venyy VIIKOSSA MONEEN Kinkkinen KILPIRAUHANEN

kaksi SYÖPÄÄ Jarmo Hautamäki selätti Uusi tankkauspiste MUNUAISPOTILAILLE Lääkäri venyy VIIKOSSA MONEEN Kinkkinen KILPIRAUHANEN Saraanhotoprn leht prkanmaalaslle 1/2016 TERVE IRKANMAA Jarmo Hautamäk selätt kaks SYÖÄÄ Uus tankkauspste MUNUAISOTILAILLE Lääkär venyy VIIKOSSA MONEEN Knkknen KILIRAUHANEN 1/2016 TERVE IRKANMAA Saraanhotoprn

Lisätiedot

Ilmainen tanssikurssi. HUMPAN alkeet. www.kestavat.fi

Ilmainen tanssikurssi. HUMPAN alkeet. www.kestavat.fi Ilmainen tanssikurssi HUMPAN alkeet PeeJiiJaanan palsta Edelleen puheenjohtajana ja mikäpä on ollessa, kun on ympärillä innokkaita seuran toimihenkilöitä, tanssikurssilaisia, ohjaajia ym. tanssiin hurahtaneita.

Lisätiedot

Vuosikertomus tilikaudelta 1.5.2012 30.4.2013

Vuosikertomus tilikaudelta 1.5.2012 30.4.2013 1 (5) Lavatanssikerho Sekahaku ry Vuosikertomus tilikaudelta 1.5.2012 30.4.2013 Lavatanssikerho Sekahaku (myöhemmin Kerho) aloitti toimintansa 10.8.2005 Turun Kansantanssin Ystävät ry:n (myöhemmin TKY)

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

Mikäli et jatkossa halua tanssikerhon tiedotteita, vastaa tähän viestiin "poista"

Mikäli et jatkossa halua tanssikerhon tiedotteita, vastaa tähän viestiin poista Hei, Tässä elo-syyskuun tiedotteessa olevia asioita: 1. Syyskausi alkaa, syksyn kurssit 2. Hobby 12 - Heinolan harrastemessut 3. Kansainväliset tanssiurheilukilpailut Helsingissä 3. Jam n Rollin (Lahti)

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä Suomen metsäkeskus Zonton j luonnonhodon lueellnen suunnttelu ykstysmetsssä Johtv luonnonhodon sntuntj Mtt Seppälä METSO j Zonton semnr Ksvu j vkuttvuutt METSO luonnonhotoon 2014-2016 Zonton kehttämsen

Lisätiedot

Tanssin Taikaa ry. Puheenjohtaja Nettisivut Lauri Pitkänen puh. 0400-544 970 lare@tanssittaa.fi

Tanssin Taikaa ry. Puheenjohtaja Nettisivut Lauri Pitkänen puh. 0400-544 970 lare@tanssittaa.fi Lavatanssikurssit Zumba Jäsenlehti syksy 01 www.tanssittaa.fi Latinobic Tanssin Taikaa ry on perustettu 00 ja yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistys tarjoaa tanssin taikaa kaikelle kansalle. Opettajillamme

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, teknisten palvelujen neuvotteluhuone. Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kuvaja ja sihteeriksi Anja Heikkinen.

Hyrynsalmen kunta, teknisten palvelujen neuvotteluhuone. Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kuvaja ja sihteeriksi Anja Heikkinen. LIITE YM 29.8.2013 Hyrynsalmen kunta Teknset palvelut PL 5 89401 HYRYNSALMI TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA nmyynttarjoukset Aka: 07.08.2013 klo 8.40-8.55 Pakka: Läsnä: 1 2 Hyrynsalmen kunta, teknsten palvelujen

Lisätiedot

LAVATANSSISEURA JÄSENTIEDOTE 1 / 2015. Hallituksen tervehdys Alkuvuoden tapahtumat Jäsenedut

LAVATANSSISEURA JÄSENTIEDOTE 1 / 2015. Hallituksen tervehdys Alkuvuoden tapahtumat Jäsenedut LAVATANSSISEURA JÄSENTIEDOTE 1 / 2015 Hallituksen tervehdys Alkuvuoden tapahtumat Jäsenedut HALLITUKSEN TERVEHDYS Menestyksellisesti on juhlavuosi juhlittu! Syytä juhlaan on paljon, tanssin taito ja ilo

Lisätiedot

Niinijoen Seudun kyläyhdistys järjestää teatterireissun

Niinijoen Seudun kyläyhdistys järjestää teatterireissun Rantapäivät Ylätuvalla kahtena kesäisenä päivänä ke 24.6.2015 KLO 15-21 ja ke 22.7.2015 klo 15-21 Pappisten järvellä Tarjolla löylyttelyä, polskintaa, makkaranpaistoa, kahvia TERVETULOA! kesän 2015 hauskin

Lisätiedot

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto Ohelmen analsont Ohelmen kuvaamnen kaavolla ohelmen mmärtämnen kaavoden avulla kaavoden tuottamnen ohelmasta Erlasa kaavotppeä: ER-kaavot, tlakaavot, UML-kaavot tetohakemsto vuokaavot (tarkemmn) Vuoanals

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta.

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta. VUOKRSOPMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALM Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CO Tl-Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde Hallan

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa

Mittausvirhe. Mittaustekniikan perusteet / luento 6. Mittausvirhe. Mittausepävarmuus ja siihen liittyvää terminologiaa Mttausteknkan perusteet / luento 6 Mttausepävarmuus ja shen lttyvää termnologaa Mttausepävarmuus = mttaustulokseen lttyvä parametr, joka kuvaa mttaussuureen arvojen odotettua vahtelua Mttauksn lttyvä kästtetä

Lisätiedot

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Ssällys Halltuksen puheenjohtajan katsaus svu 2 Tomnnanjohtajan katsaus svu 3 Yhdstystomnta svu 5 Lapsperheden

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2011. Kevätkauden 2011 tanssikurssiohjelma. www.kestavat.fi

JÄSENLEHTI 1/2011. Kevätkauden 2011 tanssikurssiohjelma. www.kestavat.fi JÄSENLEHTI 1/2011 Kevätkauden 2011 tanssikurssiohjelma 2 Keski-Suomen Tanssin Ystävät Kestävät ry Hallituksen jäsenet Virve, Mikael, Päivi, Teija, Jussi, Marketta, Kauko, Pauliina, Markku, Birgitta Teija

Lisätiedot

Peruukkien palvelusetelituottajat (aakkosjärjestyksessä):

Peruukkien palvelusetelituottajat (aakkosjärjestyksessä): Peruukkien palvelusetelituottajat (aakkosjärjestyksessä): BonCon Oy / Suomikallio Nyt! Käyntiosoite: Tilkankatu 7A, 00300 Helsinki Puhelinnumero: 09 6943200 Sähköpostiosoite: info@suomikallio.fi www.suomikallio.fi

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1 / 2013

JÄSENTIEDOTE 1 / 2013 LAVATANSSISEURA TANSSIKAS RY JÄSENTIEDOTE 1 / 2013 Hallituksen tervehdys Kevään kurssit Jäsenmaksut Jäsenedut Smartum Hallitus 2013 Susel ry Tervehdys! Jälleen Tanssikas on tarjonnut vuoden verran tanssia,

Lisätiedot

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ FIN ] Ssällysluettelo 1 Johdanto ------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 1.1 Tästä käskrjasta ---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: l"t i" meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: lt i meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan Kukkaselu Anne Kostan: r ff,, I O/n/ O//n& Tapasmrne F puutarhur, yrttää Anne Kostann, joka ayaa kukken a Selurkukan * herkkää ssntä. Kukkaselunmellä hmsä auttana Kostan kertoo, mkä on kukken henknen l"t

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT Työryhmän raportt 16.12.2005 Monste 1/2006 Opetushalltus ja tekjät Tm Eja Högman ISBN 952-13-2718-9 (nd.) ISBN 952-13-2719-7 ISSN 1237-6590 Edta Prma Oy, Helsnk 2006

Lisätiedot

Tietoa työnantajille 2010

Tietoa työnantajille 2010 Tetoa työnantajlle 2010 Ssältö Alkusanat 5 Sanasto 6 Maahanmuuttajan kotouttamnen 8 Faktat 9 Oleskeluluvat 10 Akusten maahanmuuttajen koulutusmahdollsuudet Kanuussa 11 Maahanmuuttaja työntekjänä 12 Maahanmuuttajen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2012

JÄSENTIEDOTE 2 / 2012 LAVATANSSISEURA TANSSIKAS JÄSENTIEDOTE 2 / 2012 Hallituksen tervehdys Kesän tapahtumat Jäsenedut Syksyn tulevaa ohjelmaa Seuravaatteet Kevätkokous HALLITUKSEN TERVEHDYS Kurssitarjontamme talvella ja kevättalvella

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa URUN AMMAIKORKEAKOULU YÖOHJE (7) FYSIIKAN LABORAORIO V.2 2.2 38E. MEKAANISEN VÄRÄHELYN UKIMINEN. yön tavote 2. eoraa yössä tutustutaan harmonsen mekaansen värähdyslkkeen omnasuuksn seuraavssa tapauksssa:

Lisätiedot

Tanssitunnit syksy 2011

Tanssitunnit syksy 2011 Tanssitunnit syksy 2011 Tanssitalo juulia antaa uusia tuulia Itämaista ja discoriental-tanssia kaikenikäisille, -kokoisille ja -kuntoisille lapsille, nuorille ja aikuisille naisille. Pojille omat tunnit.

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN

TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN VATT-TUTKIMUKSIA 85 VATT-RESEARCH REPORTS Juha Tuomala TYÖVOIMAKOULUTUKSEN VAIKUTUS TYÖTTÖMIEN TYÖLLISTYMISEEN Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research Helsnk 2002 ISBN

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 26.6.-29.6.2014 LAADUKKAASTA OHJELMASTA LÖYDÄT eli muutama hyvä syy

Lisätiedot

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT

COULOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT COUOMBIN VOIMA JA SÄHKÖKENTTÄ, PISTEVARAUKSET, JATKUVAT VARAUSJAKAUMAT SISÄTÖ: Coulombn voma Sähkökenttä Coulombn voman a sähkökentän laskemnen pstevaaukslle Jatkuvan vaauksen palottelemnen pstevaauksks

Lisätiedot

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607

AquaPro 3-10 11-18 19-26 27-34. Bedienungsanleitung Operating instructions Gebruiksaanwijzing Käyttöohje FIN. 046.01.00 Rev.0607 046.01.00 Rev.0607 D GB NL FIN Bedenungsanletung Operatng nstructons Gebruksaanwjzng Käyttöohje 3-10 11-18 19-26 27-34 120 Automaattnen pyörvä laser kallstustomnnolla: Itsetasaus vaakasuorassa tasossa

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia ähköstaattnen enega Potentaalenegan a potentaaln suhde on samanlanen kun Coulomn voman a sähkökentän suhde: ähkökenttä vakuttaa vaattuun kappaleeseen nn, että se kokee Coulomn voman, mutta sähkökenttä

Lisätiedot

Ristin tiellä kohtaat itsesikin

Ristin tiellä kohtaat itsesikin sltaleht.f Tamperelanen seurakuntaleht Maalskuu Elokuu 2015 2016 Tampereen seurakunten hljanen vkko ja pääsänen Tapahtumalte Janne Ruotsalanen Emertuspspa Juha Phkala: Rstn tellä kohtaat tseskn Svut 8

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

www.kestavat.fi PeeJiiJaanan palsta

www.kestavat.fi PeeJiiJaanan palsta 1 PeeJiiJaanan palsta Nätisti niiaten ja kauniisti kumartaen kiitän koko jäsenistöä ja Kestävien hallitusta, sekä erityisesti ohjaajiamme aktiivisesta toiminnasta tanssin pyörteissä. Kevätkaudella 2014

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ HUOMIO: Kauttmes (e tomteta latteen mukana) vovat erota tässä ohjekrjassa estetystä. mall RNV70 HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ Huolto ja teknset tedot LUE käyttöohjeet, ennen kun yrtät käyttää latetta. VARMISTA,

Lisätiedot

REILUUS, SOSIAALISET PREFERENSSIT JA PELITEORIA

REILUUS, SOSIAALISET PREFERENSSIT JA PELITEORIA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousteteden latos REILUUS, SOSIAALISET PREFERENSSIT JA PELITEORIA Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Marraskuu 2009 Ohaaat: Snkka Hämälänen Matt Tuomala Lsa Ekman TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot