Tanssin iloa kaikille!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tanssin iloa kaikille!"

Transkriptio

1 Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra

2 Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku ry (ent. Lavatansskerho Sekahaku ry) on perustettu laajentamaan ja monpuolstamaan lavatanssharrastusta Turussa ja lähseudulla. Sekahaun tomnnan tarkotus on järjestää tansstreenejä ja -tapahtuma kaken käslle toma yhtestyössä kakken tanssharrastusta edstäven tahojen kanssa antaa mahdollsuuden tutustua uusn ystävn tanssn kautta tehdä tanssharrastuksen alottamnen helpoks ja saada akaan tanssn loa kerhon tomnnan tarkotus e ole tuottaa vottoa Sekahaun jäsenyydet Suomen Seuratanssltto SUSEL ry Lounas-Suomen Lkunta ja Urhelu ry Läntnen tanssn aluekeskus ry Tetoa Sekahaun tomnnasta saat nettsvulta kausestteestä, jota parhallaan luet. Kauseste lmestyy kolme kertaa vuodessa. Kaudet ovat kevät, kesä ja syksy. Sekahaku löytyy myös Facebooksta. sähköposttedottesta. Lty sähköpostrnkn nettsvulla. Lty jäseneks, saat tuntuva etuja Edullset hnnat treenehn, tapahtumn ja retkn. Myös lmasa tansseja ja tapahtuma. Jäsenetuyrtystemme alennukset. Tansspakkojen alennukset. Suomen Seuratanssltto SUSEL ry:n edut, Edullset hnnat Sekahaun tapahtumn ja retkn. Jäsenmaksu 2015 on 30 /vuos. Opskeljan (vomassa oleva opskeljakortt) ja vuotaan nuoren jäsenmaksu on 15 /vuos. Lsätetoja jäsenyydestä netssä ja treenessä. Treenessä vhdytään Treenmme ovat kaklle kään ja kokoon katsomatta. Ilonen mel ja halu oppa uutta takaavat, että onnstut. Vot tulla yksn, kaksn ta porukalla. Kakk pääsevät tanssmaan, sllä käytössä on JATKUVA parnvahto. Tulethan pakalle ajossa. Hyötyä ja huva Tanss on ova keno saavuttaa vkon lkunta-annos. Tanss parantaa kestävyyttä ja lhasvomaa. Se kehttää notkeutta, koordnaatota ja reaktokykyä. Tanss tom hyvänä rentouttajana ja kaken lsäks tapaa uusa kvoja hmsä. TASOT Tarksta treentedosta TASO ja valtse tselle parhaten sopva; alkeet, alkesjatko, jatko ta jatko+. Osallstumalla tselles sopvalle tasolle, saat parhaan lon ja hyödyn! Jos et ole käynyt ennen tansskursslla, suosttelemme alottamaan alkesta. Alkeet Akasempa tansstatoja e tarvta. Harjotellaan perusaskeleet ja -kuvot. Jokanen jo jonkn akaa tanssnutkn saa uusa deota ja varmuutta tanssnsa. Alkesjatko (aj.) Kerrataan alkestason asota ja harjotellaan uusa kuvota. Perusrytmn lsäks harjotellaan myös uusa rytmtyksä, josta on apua myös muskn tulkntaan. Jatko Syvennetään aemmn opttua, opetellaan uusa kuvota sekä muskntulkntaa. Jatkotasolla on haastetta pdempäänkn tanssnelle. Edellyttää perusteden hyvää hallntaa. Kuvotunnt Pääpano on lmotettujen tasomäärtysten mukasten tansskuvoden harjottelussa. Teknkka Vahvat perusteet tansslle saa van okean teknkan avulla. Tanssteknkkaa, sekä askelteknkkaa että vartalonkäyttöä, harjotellaan kaklla tasolla. Numerot tanssn kohdalla Numerodut treent etenevät el joka kerralla optaan lsää uutta. Joka tasolla kannattaa alottaa 1. treenestä. Esm. alkeet-tason Foks 1 ja Foks 2 muodostavat kokonasuuden, jossa 1. kerralla lähdetään lkkeelle avan perustesta ja seuraavalla kerralla kerrataan ja optaan uutta. Ilmottautumnen Lavatansstreenehn e ole ennakkolmottautumsta. Tule mukaan kun se snulle parhaten sop. Varusteet Ota mukaan rennot ja joustavat vaatteet sekä hyvät kengät. Kannattaa välttää korkokenkä ja jalkas kttävät myöhemmn. Ota mukaan myös vespullo ja plke slmäkulmaan. Treenen maksamnen Hntamme ovat edullsa ja jäsenlle on omat alennetut hnnat. Hnnat lmotettu estteessä jäsen / e jäsen. Käytössä on kertamaksu, jollon snun e tarvtse stoutua ptkn treenkausn, maksat van nstä kerrosta kun olet mukana. Varaathan tasarahan, jos mahdollsta. Treenessä käy Smartumn Lkunta- ja Kulttuursetelt, Luottokunnan Vrkesetelt ja Tyky-Kuntosetel. Setelt evät käy tanssen yhteydessä järjestettävssä treenessä. Jäsenlle on lsäks treenkortt, jolla säästää velä vähän lsää. Kysy lsätetoja treenessä. Jäsenmaksun maksamnen Jäsenmaksun vot maksaa joko pankkn ta kätesellä treenessä. Lkunta- ym. setelt evät käy maksuvälnenä jäsenmaksuun. Pankkn maksaessas lata lsätetohn nden henklöden nmet, jota maksu koskee. Tapahtumat Lttosten lavan avajaset, jäsenlle lmaset treent ja tansst Lauantan tovotut ja Sunnuntan suoskt Lttosten lavalla tunnn tansst Lttosten lavalla Kehtysvammasten tansstapahtuma Lttosten lavalla Lasten Lauanta Pyrkvän Urhelutalolla Sljan tanssrstely 3.9. Lttosten lavan päättäjästreent ja -tansst Jäsenlle lmaset treent ja tansst Pappsten lavalla. Lty sähköpostlstalle Lty netssä sähköpostlstalle ja tedät mtä tanssrntamalla tapahtuu! Sekahaku Facebookssa Tykkää mestä Facebookssa. Yhteystetojen muutos Jäsen, mustathan lmottaa muuttuneet yhteystetos netssä kohdassa Jäseneks/Yhteystetojen muutos. Yhteystetoja Matt Mustajärv, puheenjohtaja p Raja Pohjavrta, järjestöpäällkkö p Srkku Vanhanen, treenvastaava p Raja Nemnen, jäsenrekstern hotaja p Tanssseura Sekahaku ry tomsto, Lukkarlante 2, Raso. Y-tunnus

3 Kesän 2015 treen- ja tansspakat Lttosten lava, Kaarna Tansstreent maanantasta torstahn, lsäks torstasn ltatansst. Lauantan tovotut ja sunnuntan suoskt Monpuolnen tansslajvalkoma sekä rento ja hauska tunnelma! Ohjaajana Antt-Vlle Hekklä. Tervetuloa mukaan! LITTOISTEN LAVALLA, Vanha Lttostente 153, Kaarna. LA 6.6. klo Fusku alkesjatko klo Rumba alkesjatko klo Bugg alkesjatko SU 7.6. klo Fusku jatko klo Rumba jatko klo Bugg jatko ALKEISJATKO / JATKO Alle 25-vuotalle -50 % alennus! Uttamo Pavljonk, Turku Tansstreent maanantasn. Hnnat: jäsen: 9 /tanss, 22 /koko pävä. Muut: 11 /tanss, 28 /koko pävä. Maksuvälneenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Treenkortt e käy. Lsätedot: Srkku Vanhanen, p Kosk palvelee. PYRKIVÄN URHEILUTALO OOPERI KALLIONOKKA 4 Pappsten Lava, Lomaa Tansstreent ja ltatansst perjantasn. Huvlntu, Raso Tansstreent ja ltatansst lauantasn. Pyrkvä, Turku Tansstreent keskvkkosn. Ooper, Rauma Tansstreent keskvkkosn. Kallonokka, Yläne Tansstreent sunnuntasn. Kakk treentedot käteväst samassa pakassa TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN Arvoa avolle: avot ovat tössä yötä pävää... omstetaan yhdessä hetk nden huollolle! Kehtystä kehon kautta: keho on kotmme Pdetään se kunnossa myös työpakalla! Ymmärrystä yhtestyöhön: kaks päätä on usen vsaamp kun yks, joten harjotellaan yhdessä myös rstrtojen ratkasua. Ota yhteyttä ja kysy lsää! mnds.f ALLE 25-VUOTIAILLE SUPERETU Sekahaun juhlavuoden kunnaks alle 25-vuotalle -50 % treen- ja treenkortthnnosta sekä Tanssseura Sekahaku ry:n järjestämstä tanssesta. Alennus e koske jäsenmaksua.

4 Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Sekahaun 10-vuotnen taval Elokuussa 2005 muutamat nnokkaat tanssn hurahtaneet päättvät perustaa oman kerhon, aluks Turun Kansantanssystäven tomnnan yhteyteen. Alussa tavotteena ol järjestää lavatansstreenejä Turussa, Lomaalla ja Mynämäessä. Nopeast tomnta kutenkn laajentu myös mulle pakkakunnlle ja vuonna 2015 tomntaa on jo 11 pakkakunnalla. Itsenäsenä yhdstyksenä Sekahaku on tomnut vuodesta 2008 lähten. Alun toveet olvat vaatmattomat ja ajatuksena ol van penen kohderyhmän tavottamnen. Nopeast kutenkn selvs, ette han penestä jutusta ollutkaan kysymys. Tansstreenen saama suur suoso ja hurjast kasvava jäsenmäärä yllättvät täysn. Ensmmäsen vuoden muutaman kuukauden tomnnan tuloksena ol 248 jäsentä ja seuraavan vuoden lopulla jäsenä ol jo 765. Sekahaun tomnta huomotn myös valtakunnallsest, kun Suomen Seuratanssltto valts Sekahaun vuoden 2006 tanssseuraks. Perustelu valnnalle ol lyhyessä ajassa saavutettu uskomaton menestys seuratomnnassa. Ensmmäsen tomntavuoden akana Sekahaku kunnost talkoovomn tuollon purkuuhan alasen Lttosten lavan. Tätä on pdetty suorastaan kulttuurtekona suomalasen lavatanssn edstämsessä ja anutkertasena myös valtakunnallsest. Lttosten lavan kunnostamnen on tarjonnut dyllset putteet treenehn ja tanssehn kesästä 2006 lähten ja nstä saamme nautta tänäkn kesänä. Vuoden 2014 lopulla jäsenä ol yl Laajan ympärvuotsen tomnnan on mahdollstanut alusta alkaen osaava joukko aktvsa vapaaehtosa. Näden vapaaehtosten panos onkn ollut merkttävässä roolssa Sekahaun menestystarnassa ja suur ktos helle pyyteettömästä tomnnastaan. Tomnta muuttu hallnnollsest ammattmaseks kun vuonna 2011 Sekahaulle palkattn kaks työntekjää. Opetus- ja kulttuurmnsterön myöntämä seuratuk päätomsen työntekjän palkkaukseen ol heno tunnustus vasta kuus vuotta tomneelle ja täysn vapaaehtostyöhön perustuvalle yhdstykselle. Lsää tunnustusta saatn, kun Turun kaupunk myöns Sekahaulle lkuntaseurastatuksen vuonna Osaavat ja mukavat ohjaajat sekä monpuolnen treenohjelma ovat taanneet Sekahaun treenen hyvän tason ja suuret osallstujamäärät vuodesta toseen. Treenessä tärkentä on tarjota tanssn loa ja tehdä tanssharrastuksen alottamnen helpoks kaklle. Tässä tehtävässä Sekahaku on onnstunut ernomasest. Tanss on terveyslkuntaa parhammllaan unohtamatta sen tuottamaa suurta melhyvää. Hyvänä esmerkknä ovat supersuostut 60+ ryhmät. Näden ryhmen treent ovat täynnä naurua, ystävyyttä ja todellsta lkunnan remua. Myös avan penempen ryhmssä lkunnan lo ja kavereden tapaamnen ovat ykkössjalla. Tansstreenehn osallstujsta nuormmat ovat alle vuoden käsä ja vanhmmat yl 80-vuotata. Vo ss sanoa, että tomnta kattaa koko elämänkaaren. Oman lsänsä tomntaan on tuonut ertysryhmen tansstomnta; kehtysvammasten tansstapahtumat, neurologsen ryhmän tansstreent sekä tanssn lon tuottamnen vanhukslle mm. veralemalla vanhankodessa. Nämä tuovat sekä osallstujlle että toteuttajlle suurta melhyvää. 10 vuotta tanssn loa - tästä on hyvä jatkaa tavalta. Iso ktos Snulle, kun olet mukana tällä matkalla. Treenkertoja Osallstumskertoja Jäsenä Treenpakkakunnat 2014 Rauma Huttnen Latla Yläne Lomaa Uuskaupunk Rhkosk Raso Turku Pamo Kaarna 11 pakkakuntaa 19 pakkaa 6 Tarksta taso svulta 2. Osallstumalla tselles sopvalle tasolle (alkeet, alkesjatko, jatko ta jatko+) saat parhaan hyödyn! 7

5 LITTOISTEN LAVA Vanha Lttostente 153, Kaarna Lavaa koskevat tedustelut p Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! PkaStartt tansstatoon - lavatanssen perusteet haltuun! PkaStartt sop snulle joka et osaa tanssa yhtään, epälet ettet edes opps ta arstaa muuten vaan tulla kokelemaan mltä tanssmnen tuntuu. Tstana alotetaan, keskvkkona kerrataan ja optaan uutta. Tansseja pääsee myös kertaamaan käteväst ptkn kesää. Yks tanss joka vkko. PkaStartt kalenterssa vhreällä. Rohkeast vaan mukaan! klo ALKEISJATKO MAANANTAISIN TIISTAISIN KESKIVIIKKOISIN klo JATKO klo JATKO klo PkaStartt tansstatoon ALKEET, jatkuu keskvkkona klo ALKEET ta ALKEISJATKO klo PkaStartt tansstatoon ALKEET, jatkoa tstalle Ohj. Antt-Vlle Hekklä Fusku 1 Tango Bugg 1 Foks Salsa alkeet 1 Foks Fusku 2 Tango Bugg 2 Hdas Valss Salsa alkeet 2 Hdas Valss Fusku 3 Foks 2.6. Bugg 3 Valss Salsa alkeet 3 Valss Bugg 1 Fusku Rumba 1 Fusku Salsa alkeet 4 Fusku Bugg 2 Fusku Rumba 2 Tango Salsa aj. 1 Tango Bugg 3 Fusku Rumba 3 Kävelyhumppa Salsa aj. 2 Kävelyhumppa Hdas Valss 1 Bugg Cha Cha 1 Bugg Salsa aj. 3 Bugg Hdas Valss 2 Bugg Cha Cha 2 Foks Lndy Hop alkeet 1 Foks Hdas Valss 3 Bugg Foks 1 Hdas Valss Lndy Hop alkeet 2 Hdas Valss Rumba 1 Bugg Foks 2 Valss Lndy Hop aj. 1 Valss Rumba 2 Hdas Valss Fusku 1 Fusku Lndy Hop aj. 2 Fusku Rumba 3 Hdas Valss Fusku 2 Bugg tunnn tansst 102 tunnn tansst Cha Cha 1 Rumba Fusku 3 Bugg Jve alkeet 1 Bugg Cha Cha 2 Rumba Salsa 1 Tango Jve alkeet 2 Tango 2 Tansst ja Tango treent 1järjestää Tanssseura Cha Cha 1 Sekahaku ry. Salsa 2 Kävelyjenkka Jve aj. 1 Kävelyjenkka Tango 2 Cha Cha Salsa 3 Humppa Jve aj. 2 Humppa 2 Treent ennen tansseja klo ALKEISJATKO TORSTAISIN Tansst treenen jälkeen klo Fusku Atlas ja kesän solstveraljat. Avajaset, jäsenlle lmaset Hdas Valss Lemmenetsjät. Erkoslta 12 / Rumba Sanna Tovanen & Atlas 4.6. Bugg Janna Lehtonen ja Vlle Mäkmattla & Putkrato Cha Cha Ar Aalto & Atlantc Fusku Kyöst Mäkmattla & Varjokuva. Erkoslta 13 / Bugg Merja Lehtnen & Jallut 2.7. Kävelyhumppa Lasse Laaksonen & Hotlne 9.7. Rumba Joun ja Lass & Mranda Tango Sebastan, Anr ja Tno Ahlgren & Atlas Hdas Valss Harry Lndström & Yönkulkjat Wanha Tango alkeet Ak Korhonen & Kojart tunnn tansst Tulpunaruusut. Erkoslta 12 / Bugg Ma Levo & Pequeno Rumba Putkrato Kävelyjenkka Arto Nuoto & Sunset 3.9. Fusku Atlas ja solstt. Päättäjäset. Hnnat jäsen / e jäsen / kerta MA-KE 7 / 11. Jäsenlle treenkortt 30 / 5 kertaa ta 60 / 10 kertaa. Kysy lsää treenessä. Alle 25-vuotalle hnnosta -50 %. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. TO 10 / 12, pats erkosllat. Hnta ssältää treent ja tansst. Torstana tanssen yhteydessä järjestettävssä treenessä EI KÄY lkunta- ja kulttuursetelt ekä Sekahaun treenkortt. Tansst ja treent järjestää Tanssseura Sekahaku ry. Tarksta ajantasaset hnta- ja esntyjätedot. Lsätedot Srkku Vanhanen, p Matt Mustajärv, p Katso Lauantan tovotut ja sunnuntan suoskt s. 5. Katso lsätedot s ja netstä 8 Tarksta taso svulta 2. Osallstumalla tselles sopvalle tasolle (alkeet, alkesjatko, jatko ta jatko+) saat parhaan hyödyn! 9

6 Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! PYRKIVÄN URHEILUTALO KESKIVIIKKOISIN RYHMÄ PAREILLE klo ALKEET/ALKEISJATKO Ohj. Matt Mustajärv Fusku Fusku Fusku Fusku Hdas Valss Hdas Valss Hdas Valss Bugg Bugg Bugg Bugg E treenejä Rumba Rumba Rumba 3 Ryhmä parelle sop nlle, jotka haluavat tanssa oman parn kanssa. Hnnat jäsen / e jäsen / kerta 7 / 11. Jäsenlle treenkortt 30 / 5 kertaa ta 60 / 10 kertaa. Kysy lsää treenessä. Alle 25-vuotalle hnnosta -50 %. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Lsätedot Srkku Vanhanen, p Matt Mustajärv, p Vuokrattavana Turun keskustan tuntumassa vhtysät tlat juhln, kokouksn, saunaltohn sekä urhelusal treenehn. Ptopalvelu. PYRKIVÄN URHEILUTALO Tuurepornkatu 2, Turku tellä ta mellä. PITOPALVELUA JUHLATILAT KOKOUSPALVELU SAUNATILAT Sota ja pyydä tarjous. ARKIPÄIVISIN LOUNAS Ravntola Huhkotalo Lukkarlante 2, Raso puh Tykkää mestä Facebookssa TANSSILIIKUNNASTA HYVINVOINTIA! Tanss on ernomasta terveyslkuntaa. Se vakuttaa postvsest lhaskuntoon, nveln, sydämen tomntaan, verenkertoon, panonsäätelyyn ja henkseen hyvnvontn. Tanssn vakutuksa: ryht kohenee keskvartalo vahvstuu tasapano ja lkkeden koordnaato paranee nvelstö pysyy kunnossa kestävyys ja lhasvoma paranevat edstää avojen hyvnvonta tuottaa melhyvää Tansskengät jalkaan ja joraamaan - keho kttää! Kysy lsää ja varaa Tanssseura Sekahaku ry p Tarksta taso svulta 2. Osallstumalla tselles sopvalle tasolle (alkeet, alkesjatko, jatko ta jatko+) saat parhaan hyödyn! 11

7 UITTAMO PAVILJONKI 102 tunta tanssn loa yötä pävää! Rykmentnte 29, Turku MAANANTAISIN klo klo ALKEET ALKEISJATKO Veralevat huppuohjaajat Susa Matson, Kat ja Joonas Kanulanen sekä Matleena Kortesalm ja Antt-Vlle Hekklä. Ohj Marka Rnne ja Teemu Leno Matt Mustajärv Marka Rnne ja Teemu Leno Foks 1 Hdas Valss Foks 2 Hdas Valss Kävelyhumppa Hdas Valss Fusku 1 Foks 8.6. Fusku 2 Kävelyhumppa Fusku 3 Kävelyhumppa Bugg 1 Fusku Bugg 2 Fusku Bugg 3 Fusku Tango 1 Bugg Tango 2 Bugg Kävelyjenkka 1 Tango Kävelyjenkka 2 Tango Rumba 1 Kävelyjenkka Rumba 2 Kävelyjenkka Humppa 1 Rumba Humppa 2 Rumba 2 Joka lta tansst Tulpunaruusut, Pekkanskan Pojat, Martt Metsäkedon orkester, Jar & Taka sekä Tmo Rautala. Hnnat jäsen / e jäsen / kerta 7 / 11. Jäsenlle treenkortt 30 / 5 kertaa ta 60 / 10 kertaa. Kysy lsää treenessä. Alle 25-vuotalle hnnosta -50 %. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Lsätedot Srkku Vanhanen, p Matt Mustajärv, p

8 Sekahaku täyttää 10 vuotta ja tetenkn tätä ptää juhla 102 tunta putkeen! Luvassa tanssa yötä pävää! Vuonna 2006 järjestettn Sekahaku 100 tunta tansslattalla -tapahtuma ja stä se dea stten läht. Vuonna 2010, kun Sekahaku täytt vs vuotta, järjestettn 101 tunnn tansst. Pernne jatkuu nyt 102 tunnn tanssella. Tutustu laajaan tapahtumatarjontaan ja tule mukaan. Vakka ohjelmassa ols tauko ta e ole merkattu erkseen ohjelmaa, so muskk kutenkn ja tansslatta kutsuu tanssmaan tunta putkeen. Koko ohjelma netssä Keskvkko treent - Hdas Valss alkeet. Ohjaus Matt Mustajärv Tauko Kävelyjenkka alkesjatko ja Valjakkojenkka alkeet. Ohjaus Matt Mustajärv Venyttely TANSSIT Jar & Taka Yöohjelma ja levytansst alkavat Torsta Aamunavaus treen - Fusku alkeet. Ohjaus Antt-Vlle Hekklä Ruokatauko Fusku alkesjatko. Ohjaus Matleena Kortesalm ja Antt-Vlle Hekklä Tauko Bugg alkesjako 1. Ohjaus Matleena Kortesalm ja Antt-Vlle Hekklä Tauko Bugg alkesjatko 2. Ohjaus Matleena Kortesalm ja Antt-Vlle Hekklä Venyttely Tauko NAAMIAISTANSSIT Tulpunaruusut. Kolme parasta asua palktaan Yöohjelma ja levytansst alkavat Perjanta Aamunavaus, Latnobc alkeet treen - Kävelyhumppa alkeet. Ohjaus Prjo Antto Ruokatauko Salsa alkesjatko/jatko. Ohjaus Susa Matson Tauko Cha Cha alkesjatko/jatko. Ohjaus Susa Matson Tauko Rumba alkesjatko/jatko. Ohjaus Susa Matson Venyttely Tauko TANSSIT Pekkanskan Pojat Yöohjelma ja levytansst alkavat. Hattujen ja solmoden yö. Lauanta Aamunavaus, Latnobc alkeet Matn juoksutreent. Juosten ta kävellen Lttostenjärven ympär. Kesto 1h-1,5h. Yhtestyössä juoksukoulu Vauhtsammakot Lavasto-Swng alkeet. Ohjaus Marka Rnne ja Teemu Leno Ruokatauko Bugg alkesjatko/jatko. Ohjaus Kat ja Joonas Kanulanen Tauko Fusku alkesjatko/jatko. Ohjaus Kat ja Joonas Kanulanen Tauko Hdas Valss alkesjatko/jatko. Ohjaus Kat ja Joonas Kanulanen Venyttely Tauko TANSSIT Martt Metsäkedon orkester Yöohjelma ja levytansst alkavat. Pyjamableet. Sunnunta Aamunavaus Sekahaku 10 vuotta, tervehdysten vastaanotto Lavalla lapset TenavaTanss 3-4v TenavaTanss 5-6v Ruokatauko Foks alkeet. Ohjaus Antt-Vlle Hekklä Tauko Fusku alkeet. Ohjaus Antt-Vlle Hekklä Jooga Tauko TANSSIT Tmo Rautala Ilmapallopamaus. Tapahtuma päättyy. Muutokset mahdollsa. Muutokset mahdollsa

9 PAPPISTEN LAVA HUVILINTU Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Pappstenjärvente 42, Lomaa Lnnuksente 39, Raso HUOM! Huvlnnun tansst alkavat PERJANTAISIN Treent klo ALKEISJATKO Tansst PE ja TO klo 21-01, TI Ohj. Harr Petäjä pe 5.6. E treenejä Hekk Koskelo & Tavaankaar pe Fusku Tom Markkola & Fernet to E treenejä Agents ja FBI Beat pe Tango Marko Maunuksela & Fantasa pe 3.7. Bugg Mkko Mäkelänen & Myrskylyhty t 7.7. E treenejä Helmnauha pe Bugg Annel Mattla & V.I.P t E treenejä Eja Kantola & Omega pe Hdas Valss Kyöst Mäkmattla & Varjokuva ja Pyrstötäht t E treenejä Hurma pe Kuvohumppa Pekkanskan Pojat t E treenejä In The Mood & Suv Karjula pe Hdas Lavafoks Johanna Pakonen & Mdnett pe 7.8. Fusku Jorma Kääränen yhtyeneen ja Tanssorkester Avalon pe Cha Cha Neljänsuora ja Akalsä pe Salsa Sntavas pe E treenejä Fnlanders pe 4.9. Kuvohumppa Turun Osuuskaupan, Sekahaun ja Pappsten Lavan yhtestyötansst: Janna Lehtonen ja Vlle Mäkmattla & Putkrato. Katso s. 24. LAUANTAISIN Treent klo Tansst klo ALKEET/ALKEISJATKO 9.5. Fusku Antt Ahopelto ja Etkett Bugg Kake Randeln & Presto Hdas Valss Markku Aro & Desel Tango Saja Tuupanen & exmehet 6.6. Rumba Marta Taavtsanen & Tanssorkester Kovu Bugg Matt ja Teppo & Horzone Fusku Myrskytuul Kävelyjenkka Tulpunaruusut 4.7. Rumba Helmenkalastajat Bugg Janne Tulkk & Tulnen sydän Kävelyhumppa Hurma ja Onnentäht Tango Johanna Debreczen ja Joun Keronen & Kedas 1.8. Hdas Valss Susanna Hekk & Antt Rask & Sesam 8.8. Rumba Kaja Pohjola & Tulset Cha Cha Annel Mattla & Recados Fusku Tomm Sodnmäk & Energa ja Tanssorkester Ippe Manskka Wanha Tango alkeet Eja Kantola & Omega 5.9. Bugg Takakuu ja Teemu Harjukar & Tavaanrannanmaalart Hdas Valss Kar Pronen & Camnto Hnta Hnta ss. treent & tansst. Tarksta ajantasaset hnta- ja esntyjätedot Tanssen yhteydessä järjestettävssä treenessä EI KÄY lkunta- ja kulttuursetelt ekä Sekahaun treenkortt. Treent järjestää Tanssseura Sekahaku ry Lsätedot Harr Petäjä, p Hnta Hnta ss. treent & tansst. Tarksta ajantasaset hnta- ja esntyjätedot Tanssen yhteydessä järjestettävssä treenessä EI KÄY lkunta- ja kulttuursetelt ekä Sekahaun treenkortt. Treent järjestää Tanssseura Sekahaku ry. Lsätedot treenestä: Srkku Vanhanen, p Tarksta taso svulta 2. Osallstumalla tselles sopvalle tasolle (alkeet, alkesjatko, jatko ta jatko+) saat parhaan hyödyn! 17

10 KESÄ 2015 RAUMA YLÄNE Ooper, Vanha Turunte 56 Kallonokka, Kallonokante 131 KESKIVIIKKOISIN klo ALKEET Häävalsstunnt Ykstystunnt Ryhmätunnt SUNNUNTAISIN klo ALKEISJATKO klo ALKEET / ALKEISJATKO klo ALKEET / ALKEISJATKO Ohj. Lasse ja Päv. Henäkuu ohj. Päv ja Pekka Ohj. Sole Hakanpää Hdas Valss 1 Lavasto-Swng Fusku 1 Hdas Valss Hdas Valss 2 Lavasto-Swng Fusku 2 Hdas Valss Fusku 1 Hdas Valss Bugg 1 Tango Fusku 2 Hdas Valss Bugg 2 Tango Bugg 1 Fusku Salsa 1 Htaat Bugg 2 Fusku Salsa 2 Htaat Salsa 1 Bugg Rumba 1 Cha Cha Salsa 2 Bugg E treenejä E treenejä Rumba 1 Salsa E treenejä E treenejä Rumba 2 Salsa Rumba 2 Cha Cha Hdas Lavafoks 1 Rumba Kävelyhumppa 1 Foks Hdas Lavafoks 2 Rumba Kävelyhumppa 2 Foks Kävelyjenkka 1 Hdas Lavafoks Fusku ja Bugg Tango ja Htaat Kävelyjenkka 2 Hdas Lavafoks 2 Hnnat jäsen / e jäsen / kerta Hnnat jäsen / e jäsen / kerta 6 / / 10. Jäsenlle treenkortt 25 / 5 kertaa. Kysy lsää treenessä. Jäsenlle treenkortt 25 / 5 kertaa. Kysy lsää treenessä. Alle 25-vuotalle hnnosta -50 %. Alle 25-vuotalle hnnosta -50 %. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Lsätedot Lsätedot Lasse Lsk, p Sole Hakanpää, p Plke Slmäkulmassa Antt-Vlle Hekklä K äyk k o k e l e m a s s a :o o p. fi/ m o b l K äy o k e l e m a s s a : p. fi/ m o b l

11 PARANET PIAN LähTapolan henklövakuutusasakkaana vot sottaa maksutta TerveysHelppn, jossa Lääkärkeskus Dextran ammattlaset tarjoavat apua kakenlasn vavohn flunssasta luunmurtumn, kakkalla Suomessa. Tarvttaessa saat het ajan erkoslääkärlle ja korvausasas vrelle. Kuntoudut nopeammn, kun hoto hodetaan alusta ast oken. lahtapola.f/ terveyshelpp LähTapola Varsnas-Suom on Tanssseura Sekahaun jäsenetuyrtys. Tarjoamme muhkeat edut Sekahaun jäsenlle. Ota yhteyttä yhteyshenklöömme, Joun Flemmng, puh , nn kerromme lsää. SAIRAUDEN TAI TAPATURMAN SATTUESSA, SOITA Palveluntarjoajat: LähTapola Kesknänen Vakuutusyhtö, LähTapola Kesknänen Henkvakuutusyhtö, LähTapola alueyhtöt ja Dextra. PYRKIVÄN URHEILUTALO Tuurepornkatu 2, Turku Kesäkuussa tstasn 4 kertaa ja Henäkuussa tstasn 4 kertaa VaavTanss 3kk-1v, laps ja akunen, klo TaaperoTanss 1-3v, laps ja akunen, klo TenavaTanss 3-4v, klo TenavaTanss 5-6v, klo JunnuTanss 7-10v, päälajna Bugg, klo Hnnat: 12 /laps/kuukaus el 4 kertaa. Maksu kätesellä treenessä. Lsätedot ja lmottautumset: Arja Lukka, p Ilmottautumnen kesäkuun tunnelle vmestään su 7.6. mennessä ja henäkuun tunnelle vmestään su 5.7. mennessä. Treenejä e toteuteta, jos osanottaja e ole rttäväst. Saman perheen toselle lapselle alennus 2 /kk Hauskanptoa ja uusa kavereta! Tervetuloa mukaan! Lastentapahtuma su 9.8. Katso lsää s Tansslkuntaa tytölle ja pojlle Tärkentä lasten ja nuorten tansslkuntaryhmssä on lkkumnen, hauskanpto ja uuden oppmsen lo! Vaav- ja TaaperoTanss Lapsen ja akusen yhtenen tansshetk, joka koostuu tanssesta sekä loru- ja laululektyksstä. Lapsen tulee osata kävellä. TenavaTanss Ryhmssä tutustutaan rytmkkaan ja tanssn lekn avulla, tutustutaan er tanss- ja muskklajehn. JunnuTanss Rytmkkaa, kehonhallntaa ja er tansslajeja Lasten Lauanta - Pyrkvällä lmanen lastentapahtuma. Lsätetoja myöhemmn netssä.

12 60+ TANSSITREENIT on suunnteltu yl 60-vuotalle, jotka haluavat uusa haasteta, loa ja hyvnvonta elämään. Ryhmssä opetellaan kvalla porukalla ja rennolla otteella lavatansseja ladasta lataan. Tee tanssmsesta säännöllnen, hauska ja hyödyllnen harrastus! Tule snäkn mukaan! Lttosten lava, Vanha Lttostente 153, Kaarna Pyrkvä, Tuurepornkatu 2, Turku MAANANTAISIN Lttosten lavalla klo ALKEET/ALKEISJATKO Ohj. Antt-Vlle Hekklä Kävelyhumppa Kävelyhumppa Kävelyhumppa Foks Foks Foks Fusku Fusku Fusku Hdas Valss Hdas Valss Hdas Valss Tango Tango Kävelyjenkka Kävelyjenkka 2 KESKIVIIKKOISIN Pyrkvän Urhelutalolla klo ALKEET Ohj. Matt Mustajärv Foks Foks Foks Hdas Valss Hdas Valss Hdas Valss Kävelyjenkka Kävelyjenkka Kävelyjenkka Tango Tango E treenejä Fusku Fusku Fusku tunnn tansstapahtumassa 60+ treenejä ke 5.8., to 6.8. ja pe 7.8. Katso lsää s Hnnat jäsen / e jäsen / kerta 7 / 11. Jäsenlle treenkortt 30 / 5 kertaa ta 60 / 10 kertaa. Kysy lsää treenessä. Maksuvälnenä käyvät kätenen sekä lkunta- ja kulttuursetelt. Lsätedot: Srkku Vanhanen, p Matt Mustajärv, p Tavota tansskansa - manosta Sekahaun estteessä Manostamalla kausestteessä, tavotat aktvset, tanssa harrastavat hmset laajalla alueella sekä tuet samalla tärkeää seuratomntaa. Synttärkampps 2015 Yks hnta - kaks manospakkaa: 1. lmotus syksyn 2015 kausestteeseen 2. yrtykses logo + lnkk nettsvulle koko kaudeks Manospakkoja rajotetust. Tee varaus mennessä! Syksyn estteen panosmäärä on 5000 kpl. Jakeluaka elokuu - joulukuu 2015 treenessä ja tapahtumssa sekä mm. tansspakolla Varsnas-Suomessa. Syksylle suunnttellut treenpakkakunnat mm. Turku, Raso, Uuskaupunk, Lomaa, Huttnen, Latla, Rauma, Pöytyä ja Kaarna. Katso lsätedot ja medakortt Punaslla lavolla ark sujuu kun tanss Amorella ja Vkng Grace ovat tulvllaan hyvää muskka, tähtä ja showestyksä. Lavollamme veralee artsteja, orkestereta, tanssjota, koomkota, takureta, näytteljötä ja asantuntjota satoja vhdyttäjä ja elämysten tekjötä. Tervetuloa vhtymään ja nauttmaan monpuolssta palvelustamme! Katso lsää vknglne.f. Varaa matkas vknglne.f Myyntpalvelu (1,75 /puhelu + pvm./mpm.) 22

13 JÄSEN Jäsenetuyrtystemme alennukset Lukusa joukko er alojen yrtyksä tarjoaa etuja juur snulle! Sekahaun jäsenetupakat svulla 26. Netstä löydät tarkemmat tedot. SUSEL-edut Sekahaun jäsenenä saat myös Suomen Seuratanssltto SUSEL ry:n valtakunnallset alennukset. Lsätedot HYödYNNÄ ETUSI Tanssseura Sekahaku ry:n jäsenenä saat tuntuva etuja: Edullsemmat hnnat Jäsenlle edullsemmat kertahnnat treenehn sekä treenkortt, jolla säästät veläkn enemmän. Tapahtumat Sekahaku järjestää mm. tanssrstelyjä ja tanssretkä jäsenlleen. Tapahtumat löytyvät svulta 3 ja netstä. Katso ajantasaset tedot edusta Lty jäseneks - jäsenlomake svulla 27 ja netssä. Tanssrstely Slja Baltc Prncessllä Merkkaa ressu jo kalentern. Lsätetoa netssä kesän akana Lttosten lavalla tansstapahtuma kehtysvammaslle klo Tervetuloa mukaan vettämään lonen ltapävä! Hnta 5 / osallstuja. Kahvo palvelee. Lsätetoja netssä kesän akana. Ilmottautumset ja lsätedot Raja Pohjavrta, p Pappsten lavalla Sekahaun ja TOK:n jäsenlle lmanen tansstreen ja tansst. Kuvohumppa klo Tansst klo Janna Lehtonen ja Vlle Mäkmattla & Putkrato Pappsten lava, Pappstenjärvente 42, Lomaa Yhtestyössä Nnjoen seudun kyläyhdstys. Ilmanen Tanssseura Sekahaku ry:n ja TOK:n jäsenlle. E ennakkolmottautumsta. Musta ottaa jäsenkortt ta S-etukortt mukaan. Mulle lput 10. Snun manokses vos olla tässä! Jäsenetuyrtykslle manostla -20% Koko kesän treen- ja tapahtumatarjonta ÖLJYNVAIHTOHUOLLOT KATSASTUS- YM. REMONTIT KATSASTUSPALVELU RENKAANVAIHDOT KÄYNNISTYSAPU PESUT JA VAHAUS SISÄPESUT JA SIIVOUKSET Sota ja varaa aka: Puh R. Rähä Oy Yrttäjänte 11, Rhkosk Lalln teollsuusalue Tervetuloa! 24 25

14 Jäsenetuyrtykset Lukusat yrtykset tarjoavat jäsenllemme alennuksa monlla er palvelun ja kaupan alolla. Saadakses edut, snulla tulee olla vomassaoleva jäsenkortt. Alennukset normaalhntassta tuottesta ja palvelusta. Turku Heroja Rkka Pentkänen Hotola Saunan vsaus JTS-Remontt/Jorma Sahamäk Kampaamo Sen Kauneushotola Kosmos LähTapola Länskeskuksen suutar ja avanpalvelu Partur-Kampaamo Swng Pruett Putkasennus Aht Srkelä Oy Suomen TanssPuot Turun Lounasparkk Turun Suolahotola Oy / Suomen Meda & Acton Zarfet Raso Ravntola Huhkotalo Raso TK Huskulma / Tomnm Kar Flpus Huttnen Kauneus Deea Oy Lkenneasema Härkäpakar Oy Rauta Huttnen Sporta Johanna Eurajok Eurajoen parturlke Rala Vnamäk Partur kampaamo Krs Mara Phala Pamo Teknset VstaVso Pkkö Paakarn Lounastupa Oy Masku Heroja Janne Laukkanen Tavassalo salorannanmarjatla.f Rauma Hotopste Intersport Rauma Juhlatalo Ooper Lankanne Narv-Sähkö Ky Partur-Kampaamo Saxa Pyörä Nurm Oy Trkoo-Asu Tukkapaja V. Valo ja Kumpp. Eurajok Eurajoen parturlke Rala Vnamäk Partur kampaamo Krs Mara Phala Mynämäk Heroja/urheluheroja, Marko Asell Marttla Oy Urhelu ja Vär Muot-Asm Lomaa Laura-Mara Lomaan SaraSport Oy Luontastuote Mnttu Medän Kenkä / MuotlkeToday Partur Kampaamo Arja Poutala Sporta Lomaa Uuskaupunk Hotopste Kastanja Järven kello ja kulta Ky Kenkäkauppa Alna Mertäht Putkk Sk - Sak Sporta Cty Salo Tanssva Enkel Suomen Seuratanssltto SUSEL ry:n alennukset mm. tansspakolle. Lsätedot Puuttuuko yrtykses jäsenetulstalta? Tarjoamme jäsenetuyrtyksllemme markknapakan netssä, sähköpostssa sekä panetussa estteessä. Vastneeks tovomme van alennusta jäsenllemme. Lty mukaan jäsenetuyrtysten joukkoon! Lsätetoja ja Raja Pohjavrta, , Katso lsätedot jäsenedusta ja jäsenetuyrtyksstä: Lekkaa rt JÄSENMAKSUSTA * = pakollnen teto Antamas tedot ovat luottamuksellsa. * * * * * * Syntymävuos Jäsenmaksu 30 Opskeljan (vomassa oleva opskeljakortt) ja vuotaan nuoren jäsenmaksu 15 Pakka, aka ja kuttaus: Maksu pankkn kätesellä Pakka, aka ja kuttaus: Musta lttyä Sekahaun sähköpostlstalle netssä: Sekahaku on myös Facebookssa: 26

15 Yläne Vahvsta tansstatoas ja op uusa lajeja! ALKEET ALKEISJATKO JATKO EDISTYNEET TEEMA Tervetuloa kesän suurmmalle ja hauskmmalle tansslerlle! Huketa elämyksä ja tanssn remua Suomen suostumpen tanssopettajen johdolla. Tule yksn ta parn kanssa, kun snulle sop! Tansskenkäkauppa Turussa! Uus verkkokauppa avattu Lavatansskengät & -vaatteet naslle ja mehlle! Sekahaun jäsenet -10% ostokssta! Hakakatu 16, Turku T-To klo

SELKÄLEHTI 1 SELKÄLEHTI 1 2014 JÄSENLEHTI

SELKÄLEHTI 1 SELKÄLEHTI 1 2014 JÄSENLEHTI SELKÄLEHTI 1 SELKÄLEHTI T U R U N S E U D U N S E L K Ä Y H D I S T Y S R Y 1 2014 JÄSENLEHTI TURUN SEUDUN SELKÄYHDISTYS ry Postiosoite: Yliopistonkatu 19, Aleksandrankuja 20100 TURKU Puhelin 040 525 1739

Lisätiedot

Roihuvuoren seurakunnan lehti. Kiikari. Syksy. Seurakunta sinua varten. Alexandra Hannola

Roihuvuoren seurakunnan lehti. Kiikari. Syksy. Seurakunta sinua varten. Alexandra Hannola Roihuvuoren seurakunnan lehti Kiikari 2013 Syksy Alexandra Hannola Seurakunta sinua varten 2 Kiikari Timo Pekka Kaskinen Kiikarissa Tervetuloa yhteyteen Kristillisyys on ytimeltään uskoa Jeesukseen ja

Lisätiedot

9/2014 5.11.2014. 26. vuosikerta LAPSILLE OMA MENU! NOUTOPIZZERIA PETONEN. Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com tällä setelillä

9/2014 5.11.2014. 26. vuosikerta LAPSILLE OMA MENU! NOUTOPIZZERIA PETONEN. Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com tällä setelillä 9/2014 5.11.2014 26. vuosikerta Kuva: Janina Ruotsalainen Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti Abu-Bakrien uusi elämä s. 2 Organisaatiot vanhusten apuna s. 3 Pizzakauppa käy Petosella s.

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60 PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Kielitaitoa: Maahanmuuttaja- naiset oppivat

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina.

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan. Tiedotuslehti 2/2015 Pöytyä ylpeä suvestaan. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI 2/2015 Sisällysluettelo KUNTA

Lisätiedot

Liikkumaan kaikki! s.12

Liikkumaan kaikki! s.12 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 3/2012 KUNNALLISVAALIT......s. 3 APUVOIMIA ARJEN TÖIHIN TYÖPAJOISTA...s. 17 TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT...s. 6 Liikkumaan kaikki! s.12 Pääkirjoitus Vuosi 2012 on ehtinyt jälkimmäiselle

Lisätiedot

Jäsenhankintakilpailu

Jäsenhankintakilpailu Turun seudun Reumayhdistys ry:n jäsenlehti 4 2014 Jäsenhankintakilpailu sivu 5 Kevään kerhot ja liikuntaryhmät Yhdistyksen tapahtumia sivu 12 sivu 16 65-vuotis juhlavuosi 2015 Avoinna: arkisin 8-21, lauantaisin

Lisätiedot

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit 1 www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit s. 3 Leirikokeus s. 7 Juniorijoukkueet s:t 9-12 Nuorissa on tulevaisuus s. 13 Lämmin ja välittävä ilmapiiri s. 13 Aivot pihalle s. 15 Taitovalmentaja Juuso Malmikare

Lisätiedot

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Asiointi: Hervannan Kela ei aukea kuukausiin.

Lisätiedot

Heitosta Haukipudas tunnetaan!

Heitosta Haukipudas tunnetaan! Heitosta Haukipudas tunnetaan! Ehkä Suomen paras seuraleh Maaliskuu 2012 Tunnista kahteen päivässä Lasten liikunnan määrissä on parantamisen varaa. LIIKUNTA JA TERVEYS SIVU 3 Kivet vierineet jo kymmenen

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan! löydät meidät myös facebookista. KEILAUS HOHTOKEILAUS BAARI BILJARDI SCREEN SAUNA KOKOUSTILAT MINIGOLF

Tervetuloa tutustumaan! löydät meidät myös facebookista. KEILAUS HOHTOKEILAUS BAARI BILJARDI SCREEN SAUNA KOKOUSTILAT MINIGOLF LoPS 2015 Jyvällä tulevaisuudesta TÄYDEN PALVELUN KEILAHALLI LOIMAAN KEILAHALLI OY Kartanomäenkatu 2 B 32200 LOIMAA, p. (02) 721 8988 posti@loimaankeilahalli.fi www.loimaankeilahalli.fi Tervetuloa tutustumaan!

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

YKKÖS-LOHJA. Timo Lahtinen

YKKÖS-LOHJA. Timo Lahtinen Keskiviikkona 27.6.2012 Y K K Ö S PÄÄSTÄ LUOVUUTESI VALLOILLEEN KÄSILLÄ TEHDEN KOTIA SISUSTAEN YSTÄVIÄ MUISTAEN KESKIVIIKKONA 27.6.2012 Asema Center, Venteläntie 4, Lohja as Puh. 382 840 Avoinna ti-pe

Lisätiedot

YKKÖS-LOHJA. PT LOHJA VIRKKALA 4h+k+saunaos. n. 122 m² lisäksi 2 parvihuonetta ja talouskellari. Oma tontti n. 631 m² (hallinnanjakosopimus).

YKKÖS-LOHJA. PT LOHJA VIRKKALA 4h+k+saunaos. n. 122 m² lisäksi 2 parvihuonetta ja talouskellari. Oma tontti n. 631 m² (hallinnanjakosopimus). Y K K Ö S PUOLUEETON KAUPUNKILEHTI LOHJAN SEUDULLA N:o 14 KESKIVIIKKONA 6.4.2011 UUSIA OMAKOTITALOJA LOHJAN HAIKARIIN Haikarin alueelle lähelle Lohjanjärveä rakennetaan 6 kpl syksyllä valmistuvia tasokkaita

Lisätiedot

VETOLAINEN. Korson Vedon tiedotuslehti 2/2013

VETOLAINEN. Korson Vedon tiedotuslehti 2/2013 VETOLAINEN Korson Vedon tiedotuslehti 2/2013 2 VETOLAINEN 2/2013 Puheenjohtajan palsta Korson Vedon 80. toimintakausi on saatu lämpimän kesän jälkeen käyntiin. Vuosikokous elokuun lopulla valitsi seuralle

Lisätiedot

NASTOLAN NYT NASTOLASSA SAA REUMAHOITOA! TARVIKEOSA KY

NASTOLAN NYT NASTOLASSA SAA REUMAHOITOA! TARVIKEOSA KY NYT NASTOLASSA SAA REUMAHOITOA! Reuma- ja sisätautien erikoislääkäri Jorma Vuotila. PlusTerveys Nastolan lääkärikeskus Pekkalantie 0, 15560 Nastola Ajanvaraus (03) 764 999 klo 8-16 www.plusterveys.fi NASTOLAN

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008 Kuva: Jussi Peltola / Savon Sanomat On Juhlan aika Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 Tällainen oli tilanne Kuopion seutukunnan golfissa 17.5.1983. Kuvassa

Lisätiedot

HAVISEVAN KYLÄYHDISTYS RY JUHANNUSLEHTI 2010 30. VSK

HAVISEVAN KYLÄYHDISTYS RY JUHANNUSLEHTI 2010 30. VSK HAVISEVAN KYLÄYHDISTYS RY JUHANNUSLEHTI 2010 30. VSK Junat huristavat Suinulan ohi ja niin näyttää jatkuvankin Suinulan aseman myyntiä viimeistellään Lähemmin sisäsivuilla www.haviseva.fi Tervehdys kyläläiset!

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Yrittäjät: Isännöitsijöitä näyttämölle Kauppa-Lopon. Kesäteatteri: Lysti tuo. shokkihinta! ErÄ! Ben & Jerry s JÄÄTElÖT

Yrittäjät: Isännöitsijöitä näyttämölle Kauppa-Lopon. Kesäteatteri: Lysti tuo. shokkihinta! ErÄ! Ben & Jerry s JÄÄTElÖT PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Pyöräreitit: Vuores-Hervanta- yhteys vielä suunnitteilla

Lisätiedot

4/2014 HCM & HCR. Ohjeet talvikauden. harjoitteluun. HCMreitin. Alle viisi kuukautta HCR:lle. kohokohdat. ilmoittaudu nyt! JUOKSU

4/2014 HCM & HCR. Ohjeet talvikauden. harjoitteluun. HCMreitin. Alle viisi kuukautta HCR:lle. kohokohdat. ilmoittaudu nyt! JUOKSU 4/2014 HCM & HCR Ohjeet talvikauden harjoitteluun Alle viisi kuukautta HCR:lle ilmoittaudu nyt! HCMreitin kohokohdat JUOKSU Samuli Vasala Harrasteliikuntajohtaja Suomen Urheiluliitto Miksi juokset? Tuo

Lisätiedot

KIRSU 1.3.2010 HYVINKÄÄN SEUDUN KENNELKERHON JÄSENLEHTI KEVÄT 2010

KIRSU 1.3.2010 HYVINKÄÄN SEUDUN KENNELKERHON JÄSENLEHTI KEVÄT 2010 KIRSU 1.3.2010 HYVINKÄÄN SEUDUN KENNELKERHON JÄSENLEHTI KEVÄT 2010 Mitä on KAVERIKOIRA TOIMINTA? VUODEN 2009 PARHAAT Palkinnot jaettiin kevätkokouksessa KEVÄÄN KOULUTUKSET Jaostot tiedottavat HYVINKÄÄN

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

HIUKSET HULMUTEN KOHTI KESÄÄ! - cm pidennys 350,- cm tuuhennus 225,- cm pidennys 450,- cm tuuhennus 275,- cm pidennys 550,-

HIUKSET HULMUTEN KOHTI KESÄÄ! - cm pidennys 350,- cm tuuhennus 225,- cm pidennys 450,- cm tuuhennus 275,- cm pidennys 550,- Keskiviikko1.4.2015 3. vuosikerta n:o 12 Jakelu 46 540 kpl News-lehdet Hän on nopein juoksija Keski-Uudellamaalla. SIVU 8 HIUKSET HULMUTEN 30 45 60 Kuntosali 3kk 115 +20 kulkukortti www.edendayspa.fi Peruskasvohoito...60

Lisätiedot

Äiti hylkäsi mut hiekkalaatikolle. Mun tarina s. 8. Satakuntaa ei ole ilman Raumaa. Maakuntajohtaja Pertti Rajala haastattelussa s. 6-7.

Äiti hylkäsi mut hiekkalaatikolle. Mun tarina s. 8. Satakuntaa ei ole ilman Raumaa. Maakuntajohtaja Pertti Rajala haastattelussa s. 6-7. Äiti hylkäsi mut hiekkalaatikolle Mun tarina s. 8 Satakuntaa ei ole ilman Raumaa Maakuntajohtaja Pertti Rajala haastattelussa s. 6-7 Toivonviesti Rauman Seudun Katulähetys ry 1/2013 1 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot