TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus"

Transkriptio

1 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot, jotka tarvitaan toimeentulotuesta päätettäessä (Toimeentulotukilaki 17 ). Hakemuksen käsittelijällä on oikeus tarkistaa hakemuksessa olevat tiedot mm. väestörekisteristä, verottajalta ja Kansaneläkelaitokselta. Antamanne tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Puutteellisen hakemuksen käsittely viivästyy. HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Osoite Puhelin äidinkieli ellei Suomi Henkilötunnus Perhesuhde naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa naimaton avoliitossa eronnut leski erillään asuva Ammatti Kansalaisuus ellei Suomen PUOLISON TIEDOT Nimi Puhelin Muuttopäivä nykyiseen osoitteeseen Henkilötunnus Ammatti Äidinkieli ellei Suomi Kansalaisuus ellei Suomen Maahanmuuttajan oleskelulupa/status Luvan myöntämispäivä ja peruste Hakija Puoliso Hakija Puoliso Asumismuoto päävuokralainen alivuokralainen omistusasunto vanhempien/vanhemman luona vailla vakinaista laitoksessa muu, mikä Asunnon Vuokranantajan nimi/asunto-osakeyhtiön nimi Koko m² h + k Vuokran/yhtiövastikkeen maksutili Viitenumero Kotona asuvien lasten ja muiden samassa taloudessa asuvien nimet ja henkilötunnukset Eri taloudessa asuvien lasten nimet ja henkilötunnukset

2 2/5 Pankkitilit Kaikista perheen pankkitileistä liitetään tiliotteet hakemukseen Hakija Puoliso Lapset Perheen varallisuus/omaisuus/säästöt (esimerkiksi kiinteistö, asunto-osakkeet, auto, kesämökki, osakkeet, talletukset, rahasto-osuudet ym. varallisuus) TULOT HAKIJAN JA PUOLISON TULOT Alla mainituista tuloista on oltava tositteet (myös ulkomaan eläkkeet ja tulot), joista ilmenee nettosumma /kk, maksupäivä ja etuuden alkamispäivä. Tuloksi merkitään nettotulo /kk. TULOTOSITTEET Pankin tiliotteet 3 kuukaudelta Palkkatodistus / tilinauhat 3 kuukaudelta Muut tulot Viimeinen verolippu / -todistus Työmarkkinatuki / työttömyysrahapäätös ja 2 viimeistä maksuilmoitusta Sairauspäivärahapäätös ja maksutositteet Eläkepäätös Asumistukipäätös Elatustukipäätös Äitiys- / vanhempainrahapäätös Lastenhoidontukipäätös Opintotukipäätös ja opintolainan nostotosite Tulo Hakija Avio-/avopuoliso Tulo Hakija Avio-/avopuoliso Palkkatulo Muu eläke, mikä Työnantaja/yritys Yritystulo Sairauspäiväraha Työttömyyskassa, mikä Soviteltu tuki Työmarkkinatuki Kuntoutustuki Kansaneläke Maahanmuuttajan erityistuki Perhe-eläkkeet Lasten kotihoidontuki Lapsilisä Äitiyspäiväraha/ vanhempainraha Elatustuki/ elatusapu Asumistuki Opintoraha Opintolaina Asumislisä Muu tulo, mikä Muu tulo, mikä

3 3/5 Kotona asuvien alle 18-vuotiaiden tulot MUUT SELVITYKSET Vuokrasopimus Kotiutuneelta sotilaspassi Työttömältä todistus Muut kulut Kustannusarvio työvoimatoimistoon ilmoittautumisesta Yrittäjältä lisäksi tuloslaskelma tase todistus viimeksi nostetuista palkoista Viimeksi tehty veroilmoitus Ennakonperintärekisteriote (Esim. hammashoidosta, silmälaseista, muuttokustannuksista) Avioerotilanteessa ositustodistus Työtön täyttää Työttömyyden alkamispäivä Seuraava varattu aika työvoimatoimistoon Työnhakusuunnitelma on tehty ei ole tehty työnhaku ei ole voimassa Millä tavalla haette työtä tai koulutusta tai muuten edistätte työllistymistänne Vireillä olevat etuudet, esimerkiksi haettu työmarkkinatuki, eläke, päiväraha, asumistuki, opintoraha, opintolaina, asumislisä, joista ei vielä ole päätöstä esimerkiksi Kelasta tai työttömyyskassasta. Etuuden laatu Mistä päivästä alkaen vireillä Mistä etuus on haettu Jos perheessä ei ole tuloja eikä etuuksia ole vireillä, selittäkää miksi Jos saatte toimeentulotukea sinä aikana, kun ensisijaisen etuuden hakemus on käsiteltävänä, voidaan toimeentulotuki siltä osin periä takaisin samalle ajalle myönnetystä etuudesta (Toimeentulotukilaki 23 )

4 4/5 MENOT Hakijan ja perheenjäsenten tuloista vähennetään perusosa perheen koon mukaan. Toimeentulotuen perusosan määrä vuonna 2012 Perusosa sisältää seuraavat menot, Yksin asuva 461,05 /kk joista ei tarvitse liittää tositetta. yksinhuoltaja 507,16 /kk - ruokamenot ja hygienia Avio- ja avopuolisot 391,89 /kk - vaatetus Vanhempansa luona asuva 18 vuotta - vähäiset terveydenhuoltomenot täyttänyt 336,57 /kk - paikallisliikenteen matkakulut vuotias - 1.lapsi 322,74 /kk - sanomalehden tilausmaksu, TV-lupamaksu - 2.lapsi 299,68 /kk - puhelinkulut, internet - 3.jne. lapsi 276,63 /kk - vapaa-ajan menot sekä vastaavat muut henkilön Alle 10 vuotias - 1.lapsi 290,46 /kk ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat - 2.lapsi 267,41 /kk menot - 3.jne. lapsi 244,36 /kk - man auton käyttökustannukset Tositteiden mukaan huomioitavat menot Asumismenot: vuokra/hoitovastike, sähkö, kotivakuutus, lämmityskulut, vesi, jätehuoltomaksut sekä asuntolainan korot. Terveydenhoitomenot: julkishallinnon terveydenhoitomenot, kuten reseptilääkkeet, sairaala- ja terveyskeskusmaksut, sekä hammashoito. Lasten päivähoitomenot: menosta tulee hakea vapautusta tai alennusta tulojen perusteella. Hakijan ja hänen perheensä erityisistä tarpeista johtuvat menot, kuten esim. muuttokulut, kun muuton katsotaan korjaavan hakijan taloudellista tai sosiaalista tilannetta. MENOTOSITTEET Vuokrat /kk Nuohousmaksu /kk Sairauskulujen laskut ja Yhtiövastike /kk Kotivakuutus /kk kuitit /kk Vesi /kk Kiinteistövero /kk Terveydenhuollon asiakasmaksun Vesi- ja jätemaksu /kk Asuntolainan korot /kk seuranta /kk Sähkölasku /kk Opintolainan korot /kk Päivähoitomaksut /kk Lämmityskulut /kk Lääkekuluista reseptit ja kuitit Elatusmaksut /kk Jätehuolto /kk /kk /kk Velat ja lainat Pankkilainat Mihin tarkoitukseen laina on otettu ja milloin Lainan nykyinen määrä Lainan lyhennys /kk Korko Muut velat Velkajärjestelypäätös tai velkajärjestelyhakemus (päätös liitettävä toimeentulotukihakemukseen) ei ole on Päätöspäivämäärä / TAI Hakemuksen jättämispäivämäärä /

5 Haen toimeentulotukea seuraaviin menoihin alkaen Perustoimeentulotuen hakemusta ei tarvitse perustella Mahdollinen lisäselvitys Perustoimeentulotukeen sisältyvät menot huomioidaan tositteiden mukaan. Mikäli haette täydentävää toimeentulotukea, tulee siitä esittää aina perustelut, miten tuki edistäisi teidän tai perheenjäsentenne itsenäistä suoriutumista ja turvaisi toimeentulon. Täydentävän toimeentulotuen päätöksenteko voi edellyttää tapaamista/kotikäyntiä, mikä ilmoitetaan hakijalle erikseen. Jos täydentävää tukea haetaan lasten tapaamisesta johtuviin kuluihin on hakijan täytettävä ERILLINEN LASTEN TAPAAMISET LOMAKE, jonka liitteeksi on ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA liitettävä Huolto- ja tapaamissopimus! Toimeentulotukea ei voi saada asunto-/opintolainojen, kulutusluottojen tai muiden velkojen lyhennyksiin. Tukea ei myöskään myönnetä jäännösveroihin eikä sakkoihin. 5/5 Haluan keskustella sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa, miksi Tiliyhteys Tilinomistajan nimi ja henkilötunnus Tilinumero Allekirjoitus Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana tiedoissa tapahtuneet muutokset. Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen on rangaistava teko. Virheellisten tietojen perusteella annettu toimeentulotuki voidaan periä takaisin (Toimeentulotukilaki 20 ). Antamanne tiedot voidaan tarkistaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 ja 21 ). Päiväys Allekirjoitus/allekirjoitukset / 20 Tietojanne rekisteröidään asiakastietojärjestelmään. Huom. Joulukuun toimeentulotukihakemukseen on liitettävä viimeisimmät verotiedot ja veropäätös. Ilman verotietoja emme valitettavasti voi käsitellä hakemustanne.

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja toimipaikka Kotipaikka

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja -toimipaikka Kotipaikka Sähköpostiosoite

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.11.2012 103 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2013 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm.

Sosiaalista luototusta voidaan myöntää henkilön tai perheen itsenäistä selviytymistä tukeviin tarkoituksiin mm. /t Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus on tarkoitettu Torniossa vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla eri syistä, esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot

KAN_1 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_1_090514PP +

KAN_1 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_1_090514PP + KAN_1 1 *1169901* KANSALAISUUSHAKEMUS Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet Suomen kansalaisuutta. Jos haet Suomen kansalaisuutta myös alaikäisille, huollossasi oleville lapsille, on heistä

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP + OLE_MUU 1 *1069901* OLESKELULUPAHAKEMUS SUOMEEN; MUU PERUSTE Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa perusteella, jolle ei ole olemassa omaa hakemuslomaketta. Huomaathan,

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

+ + Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_P_PEU_230614PP +

+ + Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_P_PEU_230614PP + OLE_P_PEU 1 *1279901* PYSYVÄÄ OLESKELULUPAA KOSKEVA HAKEMUS Tällä hakemuksella voit hakea joko pysyvää oleskelulupaa (P) Suomeen tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU oleskelulupaa (P-EU).

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ

SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (6) SOSIAALISEN LUOTON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEY- DENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ Yleistä Laki sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan 1.1.2003 (1133/2002). Sosiaalisen luototuksen

Lisätiedot

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA OLE_TY4 1 *1149901* OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet oleskelulupaa Suomeen urheilijana tai urheiluvalmentajana, ja toimintasi Suomessa

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot