etoimeentulotukihakemuksen ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "etoimeentulotukihakemuksen ohjeet"

Transkriptio

1 etoimeentulotukihakemuksen ohjeet Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen tuki, kun tulot ja varat eivät kata toimeentulotukilain tarkoittamia välttämättömiä menoja. Toimeentulotuen tarkoitus on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä (ToTul ja asetus /1412). Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuen perusosa kattaa: - ravintomenot - vaatemenot - vähäiset terveydenhuoltomenot - henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot - asiointimatkoista aiheutuvat menot - sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, Internetin ja puhelimen käytöstä aiheutuvat menot - harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot - jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot Perusosaan sisältyvistä menoista ei tarvitse liittää tositteita hakemukseen. Täytä lomake huolellisesti kaikilta osin. Hakemuksesi käsittely viivästyy, mikäli joudumme pyytämään sinulta lisäselvityksiä. 1. Hakemuksen perustelut Kerro mihin tarkoitukseen haet toimeentulotukea. 2. Ajalle Toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti yhdelle kuukaudelle. Oletuksena on kuluva kuukausi. Tarvittaessa voit vaihtaa alku- ja loppupäivämääriä. 3. Henkilötiedot Koulutus: Merkitse viimeisin tutkinto. Ammatti: Nykyinen ammatti, mikäli olet työtön, merkitse viimeisin ammatti. Pankkitili: Merkitse pankkitili, jolle haluat etuuden maksettavaksi. Onko muita pankkitilejä: Valitse "Kyllä" tai "Ei". Mikäli valitset "Kyllä", merkitse avautuvaan kenttään toinen pankkitilisi. Jos sinulla on useampia pankkitilejä, merkitse ne hakemuksen viimeisellä sivulla olevaan Lisätieto-kenttään. Sinun

2 tulee ilmoittaa kaikki pankkitilisi. Kotona asuvien lasten nimet ja henkilötunnukset: Merkitse tiedot kotona asuvista alle 18-vuotiaista lapsista. Käytä Lisää-painiketta. Muiden samassa asunnossa asuvien nimet ja henkilötunnukset: Merkitse tiedot muista samassa asunnossa asuvista henkilöistä. Käytä Lisää-painiketta. 4. Elämäntilanne Valitse valikosta elämäntilannettasi vastaava vaihtoehto. Tekstikentässä voit kertoa lisätietoja elämäntilanteestasi. Valitessasi vaihtoehdon muu, kerro tekstikentässä tarkemmin elämäntilanteestasi, esimerkiksi äitiyslomalla, kotihoidontuella, armeijassa tms. Opiskelijoita koskevat kysymykset Opiskelupaikka: Merkitse oppilaitoksen lisäksi mihin tutkintoon opintosi johtavat. Onko laina nostettu: Valitse "Kyllä" tai "Ei". Mikäli myönnettyä lainaa ei ole nostettu, kirjoita perustelu tekstikenttään, sekä esitä Kelan kielteinen päätös opintolainan valtiontakauksesta. Opintolaina on ensisijainen tulo toimeentulotukeen nähden. Opiskelijan kesäajan toimeentulotuki Kesäajan oleskelukunta: Merkitse kesäajan oleskelukuntasi nimi. Toimeentulotuen myöntää opiskelijan oleskelukunta. Mikäli oleskelet kesäajan toisella paikkakunnalla (esimerkiksi vanhempien luona), tulee sinun hakea toimeentulotukea kyseiseltä oleskelupaikkakunnaltasi. Oletko hakenut kesätyöpaikkaa: Merkitse oletko hakenut kesätyöpaikkaa ja mistä olet töitä hakenut. Opiskelijan on haettava aktiivisesti ansiotöitä kesäajalle. Muualla mainittujen liitteiden ja tositteiden lisäksi opiskelijan on toimitettava seuraavat tositteet: - opiskelutodistus - opintotukipäätökset syys- ja kevätlukukaudelta, myös lainantakauspäätös. Toimeentulotuen käsittelyä varten edellytetään, että sinulla on lainantakauspäätös vaikka sinulla olisi maksuhäiriömerkintä. - opintolainan nostotositteet: tiliotteet nostokuukausilta, joista ilmenevät nostopäivät ja nostetut summat (nostosopimus tai velkakirja ei ole riittävä) - mahdollinen opiskeluajan työsopimus ja palkkalaskelmat - harjoittelusopimus ja mahdolliset palkkalaskelmat

3 - mahdollinen kesäajan työsopimus ja palkkalaskelma - kesäajalta tosite henkilökohtaisesta työnhakijaksi ilmoittautumisesta Työ- ja Elinkeinotoimistoon, mikäli et voi suorittaa opintoja tai et ole työssä. 5. Tulot Valitse valikosta kotitaloutesi tulolajit. Merkitse kuukausittaiset nettomäärät kotitaloutesi kaikista tuloista. Nettomäärä tarkoittaa verojen jälkeen jäävää eurosummaa. Jos kotitaloudessasi on sellaista tuloa, jota luettelossa ei mainita, merkitse se/ne kohtaan "Muu tulo". Merkitse kaikille tuloille päivämäärä, jolloin tulo on maksettu sinulle tai perheenjäsenellesi. Selite-kenttään voit kertoa lisätietoja tulosta. Kaikista tuloista on toimitettava tositteet hakemuksen liitteeksi. Tulolajit Ansiotulot: Merkitse kuukausittainen nettotulosi palkkalaskelmastasi. Työn alkaessa toimita hakemuksen liitteeksi työsopimus ja kuukausittain palkkalaskelma tai -erittely. Työn loppuessa sinun tulee toimittaa myös työtodistus. Mikäli olet uusi toimeentulotuen hakija tai toimeentulotuen haussasi on ollut katkos, tulee sinun toimittaa palkkalaskelmat kahdelta viimeiseltä kuukaudelta. Omaishoidontuki: Merkitse kuukausittainen nettotulosi palkkalaskelmastasi. Omaishoidontuen alkaessa, toimita omaishoidontukisopimus ja kuukausittain palkkalaskelmat. Yritystoiminnan tulot: Merkitse kuukausittainen arvio nettotulostasi. Yrittäjän on toimitettava myös erillinen selvitys yrityksestä saadusta tulosta. Yrittäjien tuloselvityslomakkeen saa sosiaalipalvelujen neuvonnasta. Asumistuki, yleinen tai eläkkeensaajan: Merkitse kuukausittainen yleisen tai eläkkeensaajan asumistuen määrä asumistukipäätöksestä. Toimita viimeisin Kelan päätös asumistuesta hakemuksesi liitteeksi. Elatusapu/-tuki: Merkitse kuukausittainen elatusavun/-tuen määrä elatusapu/-tukipäätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi. Elatusavun/-tuen alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi. Eläke: Merkitse kuukausittaisten eläkkeidesi nettomäärät eläkepäätöksistä. Sinun tulee ilmoittaa kaikki eläkkeesi ja toimittaa niistä päätökset eläkkeen alkaessa tai muuttuessa. Selitekentässä tulee ilmoittaa eläkkeen maksaja. Lapsilisät: Merkitse kuukausittainen lapsilisän määrä päätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi. Lapsilisän alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi.

4 Huomaa! Yksinhuoltajien on haettava lapsilisän yksinhuoltajakorotus. Lasten kotihoidon tuki: Merkitse kuukausittainen nettomäärä maksuilmoituksesta tai päätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi. Lastenhoidon tuen alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi. Opintolaina: Merkitse viimeisin lainan nostoerä pankin nostotositteestasi. Toimita opintotukipäätös ja lainan nostotosite hakemuksesi liitteeksi. Tositteestasi tulee ilmetä lainan nostosumma ja nostopäivämäärä. Huomaa! Opintososiaaliset etuudet, eli opintoraha, asumislisä ja opintolaina ovat opiskelijan ensisijaisia toimeentulon turvaajia. Opiskelijana sinun on haettava Kelalta opintolainan takausta. Opintotuki (opintoraha ja opiskelijan asumislisä): Merkitse kuukausittainen nettomäärä opintotukipäätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi. Opintolaina: Merkitse kuukausittainen lainaerä. Liitä Kelan päätös opintolainan valtiontakauksesta hakemukseesi. Opintotuen alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi. Sairaspäiväraha: Merkitse kuukausittainen nettomäärä maksuilmoituksesta tai päätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi. Päivärahan alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi. Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha: Merkitse kuukausittainen nettotulosi Kelan maksuilmoituksesta. Toimita maksuilmoitus kuukausittain hakemuksen liitteeksi. Mikäli päivärahan maksussa tapahtuu muutos, toimita aina päätös hakemuksesi liitteeksi. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha: Merkitse kuukausittainen nettotulosi työttömyyskassan maksuilmoituksesta. Toimita maksuilmoitus kuukausittain hakemuksen liitteeksi. Mikäli päivärahan maksussa tapahtuu muutos, toimita aina päätös hakemuksesi liitteeksi. Äitiys- ja vanhempainraha: Merkitse kuukausittainen nettomäärä maksuilmoituksesta tai päätöksestä. Toimita viimeisin päätös hakemuksesi liitteeksi. Äitiys- ja vanhempainrahan alkaessa tai muuttuessa, toimita aina päätös hakemuksen liitteeksi. 6. Varallisuus Merkitse tiedot varallisuudesta hakemukseen. Liitä varallisuudesta hakemukseen tarkka selvitys esimerkiksi perunkirja, osituskirja, kauppakirja ja tositteet rahastoista, osakkeista tai muusta omaisuudesta esim. autosta. Säästöistä liitä hakemukseen tiliotteet.

5 7. Vireillä olevat etuudet Merkitse vireillä olevat etuudet, joista sinulla ei ole vielä päätöstä. Vireillä olevista etuuksista on liitettävä tosite hakemuksen liitteeksi. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Ennen toimeentulotuen hakemista sinun tulisi laittaa vireille ensisijaiset etuudet kuten esimerkiksi työttömyysturva, asumistuki, opintoraha ja -laina sekä elatusturva. 8. Asuminen Merkitse tiedot asumismuodosta, pinta-alasta ja lämmitysmuodosta. 9. Menot Valitse valikosta kotitaloutesi menolajit. Merkitse kuukausittaiset euromäärät kotitaloutesi menoista. Jos kotitaloudessasi on sellaista menoa, jota luettelossa ei mainita, merkitse se/ne kohtaan muu meno. Merkitse kaikille menoille päivämäärä, jolloin meno on maksettu tai lasku erääntyy. Selite-kenttään voit kertoa lisätietoja menosta. Kaikista menoista on toimitettava alkuperäinen, kokonainen lasku ja maksukuitti hakemuksen liitteeksi. Vuokra: Merkitse kuukausittainen vuokrasi euromäärä. Toimita vuokralasku ja kuitti maksetusta vuokrasta kuukausittain hakemuksesi liitteeksi. Vuokrasuhteen alkaessa toimita vuokrasopimus ja vuokran muuttuessa ilmoitus hakemuksen liitteeksi. Erittele vuokran yhteydessä perittävät maksut, esimerkiksi vesi-, autopaikka- ja kaapeli-tv-maksut erillisiksi menoeriksi. Yhtiövastike: Merkitse kuukausittainen yhtiövastikkeesi euromäärä. Toimita yhtiövastikelasku tai -tilisiirto ja kuitti maksetusta yhtiövastikkeesta kuukausittain hakemuksesi liitteeksi. Asuntolainan korot: Merkitse kuukausittainen asuntolainan koron euromäärä. Toimita lainanantajan tosite siitä, että on kyse asuntolainoista. Tositteesta tulee selvitä eriteltynä koron, lyhennyksen ja mahdollisten muiden kulujen osuudet. Liitä kuukausittain hakemukseen viimeisimmät pankin maksutositteet. Tositteeksi ei riitä pikatiliote tai käteiskuitti. Kotivakuutus: Toimita hakemuksen liitteeksi vakuutuskirja, lasku ja maksukuitti. Terveydenhuoltomenot: Toimeentulotuessa otetaan huomioon pääsääntöisesti vain julkisen terveydenhuollon maksut (terveyskeskus, keskussairaala). Toimita hakemuksen liitteeksi alkuperäiset laskut ja kuitit, jos laskut on maksettu. Toimeentulotuessa otetaan huomioon

6 menona pääsääntöisesti vain julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämien lääkkeiden omavastuuosuudet. Toimita hakemuksen liitteeksi resepti tai lääkemääräys ja apteekin kuitti. Käsikauppalääkkeet ja hoitotarvikkeet sisältyvät perusosaan, joten niitä ei oteta erikseen huomioon laskelmassa. Elatusmaksut: Toimita kuukausittain hakemuksen liitteeksi maksukuitti. Toimita liitteeksi myös elatussopimus, mikäli olet uusi toimeentulotuen hakija tai elatusmaksussa on tapahtunut muutos. Elatusmaksuista voi hakea vapautusta, esim. työttömyyden perusteella lastenvalvojalta. Opintolainan korko: Opintolainan korkoihin on ensisijaisesti haettava Kelan korkoavustusta. Toimeentulotukea haettaessa toimita hakemuksen liitteeksi Kelan korkoavustuspäätös, alkuperäinen erääntymisilmoitus ja kuitti tai tiliote. 10. Hakemuksen liitteet Hakemuksen liitteenä tulee olla tiliotteet kaikista hakijan ja perheen jäsenten pankkitileistä, jatkuvasti toimeentulotukea saavan kotitalouden pankkitilit tulee esittää siten että ne muodostavat ajallisesti ehjän kokonaisuuden kuukausittain esitettyinä. Mikäli toimeentulotukea ei ole haettu kuukausittain, tulee tiliotteet esittää vähintään kahden kuukauden ajalta. Perheen/talouden tuloista ja menoista tulee esittää tositteet. Laskut on esitettävä liitteinä kokonaisuudessaan. Mikäli taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutoksia toimeentulotuen hakemisaikana, tulee siitä liittää tositteet toimeentulotukihakemukseen, esimerkiksi takautuvasti maksetut etuudet tai palkka. Skannaa liitteet ensin tietokoneellesi ja liitä ne sähköiseen hakemukseen. 1. Hae liite: Hae skannaamasi liitteet yksitellen tietokoneesi hakemistosta, johon liitteet on tallennettu 2. Tallenna liite 3. Selitekenttä: Nimeä liitteet selitekenttään (esim. vuokranmaksu kuitti, tiliote) Näet liitetyt ja nimetyt liitteet hakemuksessasi. Tarvittaessa voit poistaa tai lisätä uusia liitteitä. Hakemuksen lähettämisen jälkeen et voi enää lisätä sähköisesti kyseiseen hakemukseen liitteitä, toimita ne suoraan sosiaalipalveluihin. 11. Lisäselvitykset Jos kaikki päätöksen tekemistä varten tarvittavat tiedot eivät käy selville hakemuksesta ja liitteistä, voit kirjoittaa lisäselvityksiä alla olevaan tekstikenttään. Tähän kohtaan voit merkitä esimerkiksi ulkomailla oleskeluajan (lähtö- ja paluupäivämäärä), perheenjäsenten laitos- ja sairaalahoidon

7 päivämäärät jne. Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle: Valitse valikosta "Kyllä" ja kirjoita lyhyesti "Asian luonne"-kohtaan mitä asiaa ajanvarauspyyntösi koskee. Mikäli et halua ajanvarausta, valitse valikosta "Ei". Hakemuksen lähettäminen Rastita ruutu "Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ", ja lähetä hakemus. Saat kuittauksen hakemuksen kirjautumisesta asiakastietojärjestelmään. Voit myös tulostaa hakemuksen itsellesi kuitiksi lähetyksestä.

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JANAKKALAN KUNTA Perusturvalautakunta Juttilantie 1 14200 TURENKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS VIRKAILIJA TÄYTTÄÄ Saapunut, pvm Vastaanottaja Postitse Kotikäynti Toimistoasiointi Muu OHJEET HAKEMUS Mille ajalle

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämisohje

Toimeentulotuen myöntämisohje Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 20 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Toimeentulotuen myöntämisohje 1. ESIPUHE... 1 2. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 2.1 Säännökset... 2 2.2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämisen ohjeet. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä

Toimeentulotuen myöntämisen ohjeet. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä Asiakasohje 1 (23) Toimeentulotuen myöntämisen ohjeet Kainuun sosiaali- ja ssä Asiakasohje 2 (23) Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Säännökset... 4 1.2 Keskeiset toimintalinjat toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Toimeentulotuen menettelytapaohje 2013 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MENETTELYTAPAOHJEIDEN TARKOITUS 4 2 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 3 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA KÄSITTELY... 3 3 OLESKELUKUNTA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot