TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS"

Transkriptio

1 JANAKKALAN KUNTA Perusturvalautakunta Juttilantie TURENKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS VIRKAILIJA TÄYTTÄÄ Saapunut, pvm Vastaanottaja Postitse Kotikäynti Toimistoasiointi Muu OHJEET HAKEMUS Mille ajalle haette toimeentulotukea? Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea? / / --- / / HAKIJA (yhdessäasujien hakemuksessa hakijana mies) Lähiosoite Puhelin Postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti Opiskelija Töissä Työtön Ammatti / opintolinja Hakijan työnantaja / opiskelupaikka PERHESUHDE Avioliitossa Avoliitossa Naimaton Eronnut Leski Rekisteröity parisuhde Asumuserossa PUOLISO/ AVOPUOLISO Opiskelija Töissä Työtön Ammatti / opintolinja Puolison työnantaja / opiskelupaikka Puhelin KANSA- LAISUUS, ELLEI SUOMEN KOTONA ASUVAT LAPSET Hakijan kansalaisuus Puolison kansalaisuus Oleskelulupa/status Oleskelulupa/status Luvan myöntämispäivä Luvan myöntämispäivä Äidinkieli Asiointikieli Äidinkieli Asiontikieli MUUT ASUNNOSSA ASUVAT ASUMISMUOTO Omistusasunto Vuokra-asunto Alivuokralaisasunto Työsuhdeasunto Vanhempien luona asuva Tilapäinen asunto Asuntola Hoitokoti Asumisoikeus-/osaomistusasunto Ei asuntoa Muu (mikä?) Asunnon pinta-ala m 2 Huonemäärä h + k / kk

2 OMAISUUS JA VARALLISUUS Asunto: Auto: Ei On, arvo Ei On, arvo Osakkeet ym. arvopaperit: Ei ole On Arvopaperien nimet: Arvot Säästöt: Ei On, arvo Muu: (Esim. tontti, kesämökki, kuolinpesä, vene) Ei On, arvo Mitä? VELAT JA LAINAT Velkoja / pankki Velan nykyinen määrä Lyhennys /kk Korot /kk Asuntolaina Opintolaina Osamaksu Ulosottovelka Elatusapuvelka Muu: VELKA- JÄRJESTELY Velkajärjestelyhakemus Ei ole On, milloin jätetty? Velkajärjestelypäätös Ei ole On, milloin tehty? _ LIITÄ HAKEMUKSEEN TULOISTA ALKUPERÄISET JA TILIOTTEET KAIKISTA TILEISTÄ KAHDEN KUUKAUDEN AJALTA. Esim. palkkalaskelma, Kelan tai työttömyyskassan maksuilmoitus etuuksista. Pankin toimittama paperitiliote tai pankissa tulostettu tiliote tai itse tulostettu verkkotiliote, jossa JATKUVA SIVUNUMEROINTI. Merkitkää tähän taulukkoon kaikki nettotulot ja niiden maksupäivämäärä pankkitilille. TULOT Palkka- ja yritystulot Hakija Puoliso Alle 18v perheenjäsen pvm pvm pvm Ansiosidonnainen työttömyysturva Kelan peruspäiväraha / työmarkkinatuki Sairauspäiväraha Kuntoutustuki Koulutustuki Asumistuki Lapsilisä Elatusapu/-tuki Aitiys-/isyys-/vanhempainraha Lasten kotihoidontuki Omaishoidontuki Opintoraha + asumislisä Opintolaina Kansaneläke Työeläke Muu eläke Yksityispanot (liitä hakemukseen selvitys) Muut tulot

3 VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET Etuus, josta ei vielä ole tehty päätöstä (esim. eläke, päiväraha, asumistuki yms.) Milloin haettu? Mistä haettu? Jos olette saanut toimeentulotukea sinä aikana, kun ensisijainen etuuden hakemus on käsiteltävänä, voidaan toimeentulotuki siltä osin periä takaisin samalle ajalle takautuvasti myönnetystä etuudesta (Toimeentulotukilaki 23 ). KERTA- KORVAUS Onko joku taloudessanne saanut viimeisen vuoden aikana kertaluonteisia tuloja, kuten vakuutuskorvauksen, myyntitulon, perinnön, tuloa omaisuuden jaosta, irtisanoutumiskorvauksen tai vastaavan? Ei Kyllä Maksupäivä _ Määrä Mikä kertakorvaus? (selvitys liitteeksi) LIITÄ HAKEMUKSEEN KAIKISTA LASKUISTA ALKUPERÄISET OSAT KOKONAISUUDESSAAN. MIKÄLI LASKUT ON MAKSETTU LIITÄ MUKAAN KUITTI. Menot huomioidaan ensimmäisen erääntymispäivämäärän mukaisessa toimeentulotukilaskelmassa. Maksumuistutuksia ei siten huomioida menona hakemuskuukaudelle, ne ovat velkoja. Merkitkää tähän taulukkoon kaikki menot ja niiden erääntymispäivämäärät. MENOT Vuokra / yhtiövastike Hakija eräpvm Puoliso eräpvm Maksettu (Liitä kuitti) Maksetaan suoraan mahd. toim.tulotuesta Sähkö (lämmitys- ja taloussähkö) Vesimaksu (jos ei sisälly vuokraan) Saunamaksu (ei huomioida menona mikäli asunnossa normaalit pesutilat) Lämmitysöljy Lämmityspuut Asuntolainan korot Opintolainan korko (mikäli ei siirretty pääomaan) Palovakuutus Jätemaksu Kiinteistövero Nuohous Tontin vuokra Kotivakuutus (vakuutuskirja liitteeksi) Terveydenhoitomenot (huomioidaan pääasiallisesti julkisten terveyspalvelujen mukaan) Lääkekulut (resepti ja apteekin kuitti liitteeksi) Ay-jäsenmaksut (huomioidaan menona, jos ei ole vähennetty palkkatulosta suoraan) Työmatkakustannukset Opiskelijan matkakulut Elatusmaksut Lasten tapaamiskustannukset Päivähoitomenot Muut menot

4 LÄÄKEMENOT Mikäli teille syntyy oikeus toimeentulotukeen, teille voidaan myöntää maksusitoumus terveyskeskuslääkärin tai muun julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämiin lääkkeisiin toimeentulotukikuukaudelle. Itsehoitolääkkeisiin ei myönnetä toimeentulotukea. Apteekki laskuttaa maksusitoumuksella ostetut lääkkeet suoraan sosiaalitoimelta etkä siten tarvitse rahaa lääkeostoihin. RESEPTIT HAKEMUKSEN LIITTEEKSI! Tarvitsen maksusitoumuksen lääkkeisiin. Lääkkeet määrää: Terveyskeskuslääkäri Yksityislääkäri Muu, mikä taho? VUOKRAN- MAKSU Suostun siihen, että mikäli haen toimeentulotukea vuokran maksamiseen ja vuokra on maksamatta hakemuskuukaudelta, mahdollisesti myönnetty tuki maksetaan sosiaalitoimistosta suoraan vuokraan. Olen jo maksanut vuokran ja liittänyt TOSITTEEN maksusta tämän hakemuksen liitteeksi. En suostu vuokran maksamiseen suoraan sosiaalitoimistosta. Huom! Vuokravelkaan ei myönnetä toimeentulotukea ajalta, jolle hakija on saanut toimeentulotukea. TYÖTÖN TÄYTTÄÄ Työttömyys alkanut,pvm Seur. Ilmoitt. TE-toimistoon Onko teille tehty työllistymis- tai aktivointisuunnitelma? hakija puoliso Ei On, milloin? Ei On, milloin? Minkälaisin omin toimin haette työtä tai koulutusta tai muutoin edistätte työllistymistänne? SOSIAALITYÖN TARVE Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle / sosiaaliohjaajalle keskustelua varten. Asian luonne: LISÄTIETOJA TILITIEDOT Pankkitili, jolle haluatte mahdollisen tuen maksettavaksi: Tilinumero IBAN-muodossa Tilin omistaja Muut perheen pankkitilit (tarvittaessa jatkakaa lisätietoja kohtaan) Tilinumero IBAN-muodossa Tilin omistaja PÄIVÄYS JA ALLE- KIRJOITUKSET Allekirjoittamatonta hakemusta ei voida käsitellä. Puutteellinen hakemus tai tositteiden puuttuminen viivästyttää käsittelyä! Joudumme tekemään teille kirjallisen lisäselvityspyynnön, mikä hidastaa hakemuksenne käsittelyä. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin (Toimeentulotukilaki 20 ). Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun toimeentulotuen tarpeen jatkuessa ilmoittamaan niissä tapahtuneet muutokset. Suostun/suostumme annettujen tietojen tarkistamiseen. Päiväys ja paikka Hakijan allekirjoitus Päiväys ja paikka Puolison allekirjoitus

5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN LIITELUETTELO ASUMISESTA TULOISTA YRITTÄJÄN OPISKELIJAT ELÄKELÄISET VARALLISUUS VELAT MENOISTA (KUITIT) Vuokrasopimus - Alivuokralaiselta myös päävuokralaisen vuokrasopimus (asunnon kokonaisvuokra oltava näkyvissä) - Vanhempien luona asuvan hakijan on liitettävä mukaan tosite vanhempien maksamasta vuokrasta/yhtiövastikkeesta jos haetaan toimeentulotukea asumismenoihin. Viimeisin verotuspäätös ja erittelyosa Palkkatulot - Kerran kuukaudessa maksettavasta palkasta 2 viimeistä palkkalaskelmaa. - Kahden viikon jaksoissa maksettavasta palkasta 4 viimeistä palkkalaskelmaa. - lopputilin yhteydessä edellä mainitut palkkalaskelmat, lomaraha, mahdollinen irtisanoutumiskorvaus ja irtisanomisajan palkka. Tiliotteet - Tiliotteet hakijan ja perheenjäsenten kaikista tileistä kahdelta viimeiseltä kuukaudelta Pankin toimittama paperitiliote, pankissa tulostettu tiliote tai itse tulostettu verkkotiliote, jossa JATKUVA SIVUNUMEROINTI Selvitys tiliotteen yksityispanoista Päätös ja viimeisin maksuilmoitus seuraavista: - ansiosidonnainen päiväraha - Kelan peruspäiväraha / työmarkkinatuki / kuntoutustuki - koulutustuki - asumistuki - elatustuki / elatusapu (elatussopimus ja elatustukipäätös) - äitiys-, isyys- tai vanhempainraha - lasten kotihoidontuki - sairauspäiväraha - hoito-/vammaistuki Selvitys muista mahdollisista tuloista (esim. kertakorvauksena saadut tulot) Kirjanpitäjän selvitys omaan käyttöön otetusta tulosta ja/tai palkasta viimeiseltä kahdelta kuukaudelta Yrityksen kirjanpito (jos yrityksen kirjanpitoa ei hoida tilitoimisto tai tilintarkastaja) Tositteet yrityksen ja omien tilien saldoista ja rahaliikenteestä viimeiseltä kahdelta kuukaudelta = tiliotteet Opintotukipäätös Selvitys opintolainasta jos haetaan toimeentulotukea opiskeluaikana maksettavaan 1%:n korkoon Opiskelijan erillinen lisäliitelomake Kansaneläkepäätös, josta ilmenevät eläkkeen osat Työeläkepäätös Perhe-eläkepäätös Selvitykset omaisuudesta ja varallisuudesta (arvo-osuustili, kauppakirja, perukirja yms.) Todistus asuntolainojen pääomasta ja kuukausikorosta. Todistuksessa tulee olla pankin merkintä lainan käyttötarkoituksesta. Velkajärjestelypäätös Vuokra Yhtiövastike Asuntolainan korot Omakotitalossa asuvalta: - vesi- ja jätevesimaksu - nuohousmaksu - jätteenkuljetusmaksu - palovakuutus - lämmityskulut - tontin vuokra - kiinteistövero Kokonaisuudessaan alkuperäiset laskut: - sähkölasku ja kotivakuutuslasku erittelyineen - päivähoito, työmatkakulut selvityksineen - lääkekulut, joihin liitteeksi resepti ja apteekin kuitti Tositteet muista mahdollisista menoista HUOM! Tositteena laskun maksamisesta käy: 1. pankin tai laskuttajan kuittaama lasku 2. pankkiautomaattikuitti + lasku 3. pankin tiliote + lasku

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja -toimipaikka Kotipaikka Sähköpostiosoite

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SIIKALATVAN-HAAPAVEDEN SEUTUKUNNASSA Hyväksytty Pyhännän perusturvalautakunnassa _17_/_2 2009 21 _ PYHÄNNÄN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämisohje

Toimeentulotuen myöntämisohje Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 20 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Toimeentulotuen myöntämisohje 1. ESIPUHE... 1 2. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 2.1 Säännökset... 2 2.2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämisen ohjeet. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä

Toimeentulotuen myöntämisen ohjeet. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä Asiakasohje 1 (23) Toimeentulotuen myöntämisen ohjeet Kainuun sosiaali- ja ssä Asiakasohje 2 (23) Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Säännökset... 4 1.2 Keskeiset toimintalinjat toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SISÄISET MENETTELYTAPAOHJEET Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö

TOIMEENTULOTUEN SISÄISET MENETTELYTAPAOHJEET Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö HEINOLAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SISÄISET MENETTELYTAPAOHJEET Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö 1.2.2015 alkaen SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TOIMEENTULOTUEN HAKEMISESTA.. 3 2. TULOJEN HUOMIOIMINEN 9

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja toimipaikka Kotipaikka

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityö TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 28.1.2015 6 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 1.1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot