Perusturvalautakunta Keskustie OITTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta Keskustie 2 4 12100 OITTI"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Keskustie OITTI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Kuukaudelle: Saapunut: Hakemuksessa vaadittavat tositteet. Puutteellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien tositteiden puuttuminen viivästyttävät käsittelyä. Täytä selkeästi. Viimeisin vahvistettu veroehdotus tai verotuspäätös erittelyosineen, veroviranomaisen tai ulosottoviraston tosite veronpalautuksen ulosmittauksesta Pankin tiliotteet tai verkkopankin tiliotteet alkuperäisinä kaikista pankkitileistä kahdelta viimeiseltä kuukaudelta hakijalta ja kaikilta perheenjäseniltä (pankkiautomaatin tilitapahtumat eivät ole riittäviä) Työssäkäyvien henkilöiden palkkalaskelmat kahdelta viimeiseltä kuukaudelta Päätökset ja viimeiset maksuilmoitukset muista tuloista: eläkkeet (myös ulkomailta maksettavat), työttömyysturva, äitiys- tai vanhempainraha, sairauspäiväraha, asumistuki, kotihoidontuki, elatustuki, elatusapu, opintotuki, yms. tulot sekä viimeisin toimeentulotukipäätös, mikäli olette muuttanut toisesta kunnasta Työttömältä henkilöltä tosite työnhakijana olosta sekä mahdollinen työvoimapoliittinen lausunto sekä selvitys viimeisestä työsuhteesta esimerkiksi työtodistus Opiskelijalta päätökset opintotuesta ja opintolainasta sekä opiskelutodistus, tosite opintolainan nostamisesta ja opintosuoriteote ja alle 21-vuotiaan opiskelijan osalta selvitys vanhempien antamasta taloudellisesta tuesta ja osallistumisesta opiskelukustannuksiin Vuokrasopimus, lasku ja kuitti maksetusta vuokrasta tai vastikkeesta, jossa on eritelty yhtiövastikkeen ja mahdollisen rahoitusvastikkeen osuudet Tositteet erääntyvästä sähkölaskusta, kotivakuutuksen vakuutuskirja ja erääntyvä lasku, vesilasku, jätelasku, kiinteistövero Pankin tosite asuntolainan määrästä ja lyhennyssuunnitelma, josta käy ilmi kuukausittainen korko Vailla vakinaista asuntoa olevalta kirjallinen selvitys osoitteista, joissa oleskelee (oleskelupaikkojen osoitteet, oleskeluajankohta ja asunnon haltijan nimi, puhelinnumero ja allekirjoitukset) Terveydenhoitomenoista ja sairauskuluista: reseptit/apteekin potilasohje ja niitä vastaavat apteekin ostoskuitit, julkisen terveydenhuollon käyntimaksut ja hammashoidon laskut, poliklinikka- ja sairaalalaskut ja maksukattotositteet Muut tositteet (esim. elatussopimus HENKILÖTIEDOT Hakijan sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Kotikunta Perhesuhde yksin asuva avoliitto leski asumuserossa, mistä alkaen avioliitto rekisteröity parisuhde eronnut asuu erossa, mistä alkaen Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Hakijan pankki ja tilinumero, jonne toimeentulotuki maksetaan Avio-/avopuoliso/puoliso suku- ja etunimi Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Puolison pankki ja tilinumero Samassa taloudessa asuvien lasten nimet Henkilötunnus Yli 16-vuotiaan työ-/opiskelupaikka Muiden samassa taloudessa asuvien nimet Henkilötunnus Suhde hakijaan

2 SOSIOEKONOMINEN ASEMA Hakija Työssä Työtön Opiskelija Eläkeläinen Sairausloma Määräaikainen eläke/kuntoutustuki Vanhempain vapaa Hoitovapaa Varusmiesp./ Siviilip. Muu, mikä? Mistä alkaen? Hakijan koulutus ja/tai ammatti Hakijan työ-/opiskelupaikka Hakijan työ-/opiskelupaikka Työnhaun voimassaolo/ seuraava ilmoittautuminen Laadittu työhakusuunnitelma, milloin aktivointisuunnitelma, milloin Suunnitelmat työhaun, työvoimakoulutuksen ym. suhteen Avio-/avopuoliso Työssä Työtön Opiskelija Eläkeläinen Sairausloma Määräaikainen eläke/kuntoutustuki Vanhempain vapaa Hoitovapaa Varusmiesp./ Siviilip. Muu, mikä? Mistä alkaen? Avio-/ avopuolison koulutus ja/tai ammatti Avio-/avopuolison työ-/opiskelupaikka Avio-/avopuolison työ-/opiskelupaikka Työnhaun voimassaolo/ seuraava ilmoittautuminen Laadittu työhakusuunnitelma, milloin aktivointisuunnitelma, milloin Suunnitelmat työhaun, työvoimakoulutuksen ym. suhteen ASUMINEN Asumismuoto Omistusasunto Asumisoikeus-/osaomistusasunto Alivuokralaisasunto Vanhempien asunto Vuokra-asunto Työsuhdeasunto Hoitokoti, palvelutalo tms. Tilapäinen asunto Asuntola Ei asuntoa Muu, mikä? (esim. soluasuminen tai yhteisöasuminen) Tiedot asunnosta Asunnon pinta-ala Huoneiden lukumäärä Kerrostalo Rivi-/paritalo Omakotitalo m2 h+kk/k Asunnon lämmitysmuoto keskuslämmitys sähkö öljy muu, mikä? Omistusasunto, omassa käytössä Asunnon omistaja/ omistajat Asunnon hankkimisajankohta (vuosiluku) OMAISUUS JA VARALLISUUS Varallisuus- ja omaisuuslaji Arvo euroina Päivämäärä, jolloin arvo on Muu asunto/osa on ei ole Onko omassa käytössä ei, kenen? kyllä määrätty Auto tai moottoripyörä ei ole on (liitteeksi kopio rekisteriotteesta) Hakijan, avio-/avopuolison ja muiden perheenjäsenten muut pankit ja pankkitilit sekä myös ns. kauppapankkien pankkitilit (esim. S- Pankki) ei ole on Teidän tulee esittää myös näiden pankkien tiliotteet kahdelta viimeiseltä kuukaudelta. Osakkeet, sijoitusrahastot, eläkevakuutus ym. arvopaperit ei ole on (liitteeksi kopio arvotiliotteesta), arvopapereiden nimet Muu omaisuus (esim. vene, tontti, kesämökki, kuolinpesän osakkuus) Omaisuus ulkomailla VELAT JA LAINAT Velan käyttötarkoitus Asuntolaina Nykyinen velkapääoma euroina Alkuperäinen velkapääoma euroina Lyhennys euroa/kk Korko euroa/kk Opintolaina Muut velat, osamaksut, luotolliset tilit,

3 pikaluotot yms. yhteensä Velkajärjestelypäätös tai -hakemus ei ole on kuukausilyhennys euroa/kk Päätöksen pvm. tai hakemuksen jättämispvm. VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET Mitä etuuksia (esim. asumistuki, työttömyysturva, kotihoidontuki, eläke, opintoetuudet, palkkaturva yms., joista ei ole vielä tehty päätöstä) teillä on vireillä? Toimeentulotuki voidaan periä takautuvasti myönnetystä etuudesta samalta ajalta, kun toimeentulotuki ja etuus ovat olleet maksussa (laki toimeentulotuesta 23 ). Mikä etuus? Mistä haettu? Mistä alkaen vireillä? Jos perheessä ei ole tuloja eikä etuuksia vireillä, kertokaa miksi ei? TULOT Toimeentulotuen määrä lasketaan pääsääntöisesti kuukautta kohti. Kaikkien samassa taloudessa asuvien, myös avopuolison ja lapsen/lasten tulot, varat ja säästöt on ilmoitettava ja tositteet esitettävä esim. lapsen eläke tai palkkatulo. Tulot (veron pidätyksen jälkeen) Hakija Puoliso/ avopuoliso Euroa /kk Maksupäivä Euroa/kk Maksupäivä Ansiotulo(palkka) 2 kk:n ajalta Ansiosidonnainen työttömyyskassa (liiton työttömyyspäiväraha) Kelan työttömyysturva Kansaeläke, Kelan maksama Työeläke Työeläke 2 (kaikki työeläkkeet) Muu eläke (esim. ulkomaan eläke, lesken eläke) maksaja? Sairauspäiväraha Kuntoutusraha Asumistuki Lapsilisä Elatustuki (Kelan maksama) Elatusapu Äitiysraha/ vanhempainraha Lasten (koti)hoidontuki

4 Omaishoidontuki Opintotuki ja/tai asumislisä Opintolaina Pääomatulot (vuokratulot, osingot yms.) Veronpalautus, ulosmitattu Kyllä Ei Jos ulosmitattu, niin keneltä Muut tulot (mm alaikäisen lapsen palkkatulo ja eläkkeet) Vammaistuki/ hoitotuki/äitiysavustus yms. tulot (joita ei huomioida tulona) Pellon vuokra Valtion konttorin korvaus Suoritettu kertakorvaus (vakuutuskorvaus, myyntitulo, perintö, eroraha tai vastaava...) Muut tulot tai etuudet Yhtensä Menot Euro/kk Eräpäivä Vuokra/yhtiövastike, liitteenä vuokrasopimus Vesimaksu Taloussähkö Lämmitys Kiinteistövero Tiehoitomaksu Jätehuolto Kotivakuutus (irtaimistovakuutus, esitettävä vakuutuskirja) Julkisen terveydenhuollon ja hammashoidon asiakasmaksut ja reseptilääkkeet, mahdollinen asiakasmaksukattotosite Päivähoitomaksut Elatusapumaksut Työmatkakulut, hakija Työmatkakulut, avio-/avopuoliso Muut menot, mitkä?

5 HAKEMUKSEN PERUSTELUT Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea PÄIVÄYS, ALLEKIRJOITUKSET Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot ja muutenkin myötävaikutettava asiansa selvittämiseen (Laki toimeentulotuesta 17, hallintolaki 13 ). Tietojanne rekisteröidään sosiaaliviraston asiakastietojärjestelmään. Teillä on oikeus tarkistaa tietonne ja vaatia niiden korjaamista. Seloste siitä, minkälaisia tietoja rekisterissä pidetään ja rekisteröidyn oikeuksista, on nähtävissä asiakastyön toimipisteissä. Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana tiedoissa tapahtuneet muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi aiheuttaa myös oikeudellisia toimenpiteitä (Laki toimeentulotuesta 20 ). Päiväys Hakijan allekirjoitus Nimen selvennys Päiväys Puolison/avopuolison allekirjoitus Nimen selvennys

Postinumero ja toimipaikka. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen. Oleskeluluvan voimassaoloaika. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen

Postinumero ja toimipaikka. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen. Oleskeluluvan voimassaoloaika. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen Nakkilan sosiaalitoimisto Porintie 11 29250 Nakkila TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Haen toimeentulotukea alkaen Hakemuksen saapumispvm ( virkailija täyttää ) HENKILÖTIEDOT Hakijan sukunimi ja etunimet Äidinkieli

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JANAKKALAN KUNTA Perusturvalautakunta Juttilantie 1 14200 TURENKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS VIRKAILIJA TÄYTTÄÄ Saapunut, pvm Vastaanottaja Postitse Kotikäynti Toimistoasiointi Muu OHJEET HAKEMUS Mille ajalle

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Perusturvalautakunta. puh. 015 788 2111 HAKEMUS HENKILÖTIEDOT

Perusturvalautakunta. puh. 015 788 2111 HAKEMUS HENKILÖTIEDOT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI puh. 015 788 2111 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Oiva Toimeentulotuki Puhelinvaihde (03) 880 200

Peruspalvelukeskus Oiva Toimeentulotuki Puhelinvaihde (03) 880 200 HOLLOLAN KUNTA Peruspalvelukeskus Oiva Toimeentulotuki Puhelinvaihde (03) 880 200 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Viranomainen täyttää Saapumispäivä / 20 Postitse Jätetty toimistoon Muu Toimeentulotuen hakijan,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

etoimeentulotukihakemuksen ohjeet

etoimeentulotukihakemuksen ohjeet etoimeentulotukihakemuksen ohjeet Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen tuki, kun tulot ja varat eivät kata toimeentulotukilain tarkoittamia välttämättömiä menoja. Toimeentulotuen tarkoitus on

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja -toimipaikka Kotipaikka Sähköpostiosoite

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja toimipaikka Kotipaikka

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämisohje

Toimeentulotuen myöntämisohje Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 20 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Toimeentulotuen myöntämisohje 1. ESIPUHE... 1 2. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 2.1 Säännökset... 2 2.2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SIIKALATVAN-HAAPAVEDEN SEUTUKUNNASSA Hyväksytty Pyhännän perusturvalautakunnassa _17_/_2 2009 21 _ PYHÄNNÄN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA LIITE NRO 3, Perusturvalautakunta 10.6.2015 TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA Voimassa 11.6.2015 alkaen Ohjeelliset periaatteet yksilöllisen harkinnan tueksi. LIITE NRO 3, Perusturvalautakunta

Lisätiedot

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS

KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Päivitetty 24.3.2015 KURI KAN SOSIAALl TOI MEN TOI MEENTULOTUKI OHJEISTUS Käsittely:.JIK ky Johtokunta 23.5.2014 Sisällysluettelo 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 3 2 Toimeentulotuen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot