TURKU Hyvinvointitoimiala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURKU Hyvinvointitoimiala"

Transkriptio

1 TURKU Hyvinvointitoimiala Toimeentulotukihakemus Saapumispäivämäärä 1 (5) Lähetetty asiakkaalle Postitse Jätetty toimistoon Osoite Puhelinnumero Kansalaisuus Mille ajalle haette toimeentulotukea? Äidinkieli tarvitsen tulkin Oleskelu toisella paikkakunnalla / ulkomailla. Oma näkemyksenne siitä, miksi tarvitsette toimeentulotukea ja mihin tarkoitukseen? Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti ja lopuksi allekirjoittamaan hakemuksen. Puolisot tai avopuolisot hakevat toimeentulotukea samalla hakemuksella ja siksi siinä tulee olla molempien hakemusten allekirjoitukset. Muistattehan tarkistaa, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. Lisäksi kaikista tuloista, menoista ja varallisuudesta viimeisen kahden kuukauden ajalta on esitettävä tositteet. Huomioittehan, että puutteellista hakemusta ei käsitellä. Mikäli hakemuksessa ilmoitettuihin tietoihin tulee muutoksia, niistä on ilmoitettava etuuskäsittelyyn viipymättä. Sellainen ansiotulo, joka ei ole tiedossa toimeentulotuesta päätettäessä, voidaan ottaa jälkikäteen tulona huomioon (toimeentulotukilaki 15 ). täyttää Avio-/avopuolison nimi Osoite Puhelinnumero Koulutus ja ammatti Siviilisääty n koulutus ja ammatti Puolison / avopuolison koulutus ja ammatti Naimaton Naimisissa n työnantaja Puolison / avopuolison työnantaja Avoliitossa Leski Työtön Työtön Eronnut Asumuserossa, mistä alkaen? Muu, mikä? Kotona asuvien lasten nimet Nimi Painatuspalvelut

2 2 (5) Nimi Muut asunnossa asuvat henkilöt Oleskelulupa/ status Puolison / avopuolison kansalaisuus, ellei Suomen Maahanmuuttajan oleskelulupa / status (hakija) Maahanmuuttajan oleskelulupa / status (puoliso) Tiedot asumisesta n oleskeluluvan myöntämispäivämäärä Vuokra-asunto Omistusasunto Huoneiden lukumäärä asunnossa Puolison oleskeluluvan myöntämispäivämäärä Muu hallintamuoto, mikä? Asunnon pinta-ala m 2 Asunnoton, oleskeluosoite: Muu selvitys asumisesta (jos on) Työttömän tiedot Olen ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi Mistä olette viimeksi hakenut työtä tai koulutusta? Oma työllistymissuunnitelma tai koulutussuunnitelma Puoliso / avopuoliso Olen ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi Mistä olette viimeksi hakenut työtä tai koulutusta? Oma työllistymissuunnitelma tai koulutussuunnitelma Tiedot omaisuudesta Asunto Auto Kaikki pankkitalletukset, pankki ja tilinumero Liitettävä rekisteritodistus Saldo Saldon päivämäärä Selvitys muista säästöistä (esim. eläkesäästäminen, säästökassatilit) Osakkeet ym. arvopaperit (mitä / kpl) Muu omaisuus, mikä (esim. tontti, mökki, vene, kuolinpesä)

3 3 (5) Velka- ja lainatiedot Mihin tarkoitukseen laina on otettu ja milloin Lainan nykyinen määrä Lainan lyhennyssuunnitelma, / kk Lyhennys Korot Pankkilainat (asunto, opinto) Muut velat Velkajärjestelypäätös tai velkajärjestelyhakemus Liittäkää mahdollinen velkajärjestelypäätös toimeentulohakemukseen Perheen tulot ja menot Päätöspäivämäärä Hakemus on jätetty Merkitkää tähän kaikki perheen nettotulot (veronpidätyksen jälkeen käytettävissä oleva tulo) ja tulojen maksupäivämäärä pankkitilille kuluvan kuukauden ajalta. Menopuolelle merkitään esimerkiksi hakemuskuukautena maksettaviksi erääntyvät laskut. Hakemuskuukauden tulot Palkka (Edellisen kuukauden lopussa maksettu palkka lasketaan pääsääntöisesti olevan käytettävissä seuraavan kuukauden menoihin. Mainitse myös kuluvan kuukauden aikana maksettu palkka.) Puoliso Maksupäivämäärä Maksupäivämäärtias perheenpäivämäärä Alle 18-vuo- Maksujäsen Kelan työttömyysturva (jos useampi kuin yksi erä, mainitse kaikki) Ansiosidonnainen työttömyysturva (jos useampi kuin yksi erä, mainitse kaikki) Asumistuki ja vuositarkastuspäivämäärä Lapsilisä Elatusapu (lapsen vanhemmalta) Elatustuki (Kelan maksama) Vanhempainraha Lasten kotihoidontuki Opintotuki Opintolaina Sairauspäiväraha Kuntoutustuki Kansaneläke Työeläke Muu eläke Omaishoidontuki Muut tulot, mitkä

4 4 (5) Hakemuskuukauden menot Vuokra (ilman autopaikkamaksua) / kk / kk Muut asumismenot, mitkä Yhtiövastike (erottele pääomavastike) Vesimaksu Sähkölaskut + eräpäivä Saunamaksu Asuntolainojen korot Lämmityskulut, mitkä Potilasmaksut / sairaalalaskut Lääkemenot Työmatkat Muut menot, mitkä Vireillä olevat etuudet (Esim. eläke, päiväraha, asumistuki) Toimeentulotukihakemuksen liitteet Mikäli teillä on jokin toimeentulotukeen nähden ensisijainen etuus vireillä, voidaan etuuden takautuva osa periä takaisin toimeentulotukilain 20 ja 23 perusteella. Etuuden laatu Viimeisin esitäytetty veroilmoitus (ei verokorttia eikä selvitystä ennakonpidätysperusteista) sisältäen erittelyosan. (Saa verotoimistosta, ellei ole tallessa, muista pyytää myös erittelyosa). Lisäksi lopullinen verotuspäätös, jos tehnyt muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen (jos jo tullut postitse). Tiliote pankista viimeisen kahden kuukauden ajalta (kaikki pankkitilit) Varallisuusselvitys-lomake (täytettynä ja allekirjoitettuna) Palkkatositteet kuluvan ja viimeisen kahden kuukauden aikana maksetusta palkasta Etuuksista annetut päätökset ja maksuilmoitukset (esim. asumistuki, työmarkkinatuki, peruspäiväraha, työttömyyskassan maksama päiväraha, kansaneläke, työeläkkeet, sairauspäiväraha, vanhempainraha, lastenhoidontuki, opintotuki, omaishoidontuki, elatustuki) Selvitys vireillä olevista etuuksista tai korvausasiasta (mistä alkaen, etuuden maksaja) Tositteet muista tuloista (esim. elatussopimus, muut avustukset) Selvitys työsuhteen päättymisestä ja siihen liittyvistä mahdollisista korvauksista Selvitys opinnoista (opintotukipäätös ja opintolainan nostokuitit, stipendit ja apurahat, opintosuoritusote ja lukuvuoden opintosuunnitelma) Vuokrasopimus Erääntyvät sähkö-, vesi- ja vuokralaskut ja niihin liittyvät kuitit, jos on maksettu Jos hakija asuu omistusasunnossa: selvitys asunnon hankinta-ajankohdasta ja -hinnasta, asuntolainan pääomasta, lyhennyksistä ja koroista. Alkuperäiset laskut julkiseen terveydenhuoltoon liittyvistä menoista ja kuitit, jos on maksettu Alkuperäiset kuitit sairauden hoitoon määrätyistä lääkkeistä ja niihin liittyvät kopiot resepteistä Kuitit muista menoista ja niihin liittyvät laskut Selvitys ulosmitatuista veloista ulosottoviraston suorituskuitilla Muut tositteet ja selvitykset, jotka selvittävät tilannettanne Mistä päivästä asti vireillä ja missä laitoksessa? Jälkihuolto Olen jälkihuollettava. Minkä kunnan?

5 5 (5) Pankkitili, jolle haluatte tuen maksettavaksi Allekirjoitukset Tilinumero (IBAN) Tilin omistaja Olen tietoinen, että sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 :n nojalla sosiaaliviranomaisilla on oikeus saada valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä, kansaneläkelaitokselta, eläketurvakeskukselta, eläkesäätiöltä ja muulta eläkelaitokselta, vakuutuslaitokselta, koulutuksen järjestäjältä, sosiaalipalvelun tuottajalta, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalta yhteisöltä tai toimintayksiköltä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä salassapitosäännösten estämättä näiden hallussa olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän mukaisesti ovat välttämättömiä sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi ja viranomaiselle annettujen tietojen tarkastamiseksi. Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla on tekninen yhteys Kelan sosiaalietuuksien osalta. Olen tietoinen siitä, että tietojani rekisteröidään Turun kaupungin hyvinvointitoimialan asiakastietojärjestelmään. Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaiset. Sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana tiedoissa tapahtuneet muutokset (toimeentulotukilain 17 1 ja 2 mom.). Suostun/suostumme annettujen tietojen tarkistamiseen. Hakemuksen lisätiedot ja palautus n allekirjoitus Hakemukseen liittyvät kysymykset: puhelin kello Avio-/avopuolison allekirjoitus puhelinaika Toimeentulotukihakemus käsitellään kirjallisesti etuuskäsittelyssä. Postittakaa hakemus osoitteella: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Voitte myös toimittaa kirjeen samassa osoitteessa sijaitsevaan postilaatikkoon tai info-pisteeseen.

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JANAKKALAN KUNTA Perusturvalautakunta Juttilantie 1 14200 TURENKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS VIRKAILIJA TÄYTTÄÄ Saapunut, pvm Vastaanottaja Postitse Kotikäynti Toimistoasiointi Muu OHJEET HAKEMUS Mille ajalle

Lisätiedot

Postinumero ja toimipaikka. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen. Oleskeluluvan voimassaoloaika. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen

Postinumero ja toimipaikka. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen. Oleskeluluvan voimassaoloaika. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen Nakkilan sosiaalitoimisto Porintie 11 29250 Nakkila TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Haen toimeentulotukea alkaen Hakemuksen saapumispvm ( virkailija täyttää ) HENKILÖTIEDOT Hakijan sukunimi ja etunimet Äidinkieli

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Keskustie 2 4 12100 OITTI

Perusturvalautakunta Keskustie 2 4 12100 OITTI Perusturvalautakunta Keskustie 2 4 12100 OITTI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Kuukaudelle: Saapunut: Hakemuksessa vaadittavat tositteet. Puutteellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien tositteiden puuttuminen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Oiva Toimeentulotuki Puhelinvaihde (03) 880 200

Peruspalvelukeskus Oiva Toimeentulotuki Puhelinvaihde (03) 880 200 HOLLOLAN KUNTA Peruspalvelukeskus Oiva Toimeentulotuki Puhelinvaihde (03) 880 200 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Viranomainen täyttää Saapumispäivä / 20 Postitse Jätetty toimistoon Muu Toimeentulotuen hakijan,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta. puh. 015 788 2111 HAKEMUS HENKILÖTIEDOT

Perusturvalautakunta. puh. 015 788 2111 HAKEMUS HENKILÖTIEDOT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI puh. 015 788 2111 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVIEN LOMAKKEIDEN PILOTOINTI KAAKKOIS-SUOMESSA KAASO II- HANKE. Tuula Sirén

TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVIEN LOMAKKEIDEN PILOTOINTI KAAKKOIS-SUOMESSA KAASO II- HANKE. Tuula Sirén TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVIEN LOMAKKEIDEN PILOTOINTI KAAKKOIS-SUOMESSA KAASO II- HANKE Tuula Sirén 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Toimeentulotuen asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä...

Lisätiedot

etoimeentulotukihakemuksen ohjeet

etoimeentulotukihakemuksen ohjeet etoimeentulotukihakemuksen ohjeet Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen tuki, kun tulot ja varat eivät kata toimeentulotukilain tarkoittamia välttämättömiä menoja. Toimeentulotuen tarkoitus on

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI TOIMINTAOHJE 1.10.2012

TOIMEENTULOTUKI TOIMINTAOHJE 1.10.2012 1 TOIMEENTULOTUKI TOIMINTAOHJE 1.10.2012 PoSa johtokunta 25.9.2012, 93 2 1. YLEISTÄ... 5 1.1. Säännökset... 5 Hallintolaki 1.1.04 alkaen:... 5 1.2. Käsittely... 6 1.2.1 Hakeminen... 6 1.2.2. Hakemuksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN KAUPUNKI Hyvinvoinnin ydinprosessi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2011 1. YLEISTÄ 1 1.1. Säännökset 1 1.2. Käsittely 2 1.2.1 Hakeminen 2 1.2.2. Hakemuksen käsittely 2 1.2.3. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA LIITE NRO 3, Perusturvalautakunta 10.6.2015 TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA Voimassa 11.6.2015 alkaen Ohjeelliset periaatteet yksilöllisen harkinnan tueksi. LIITE NRO 3, Perusturvalautakunta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3.2015 ALKAEN 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen 2(39) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot