UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS"

Transkriptio

1 UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä Sukunimi ja etunimet (päähenkilö) Avio-/avopuolison suku- ja etunimet Kotona asuvat lapset tai muut samassa taloudessa asuvat Asuminen ja asumismuoto Asunto-osoite Postinumero Kotikunta Puhelin Asumismuoto Vailla vakinaista asuntoa ( ) Pankkiyhteys, johon toimeentulotuki maksetaan Muussa yhteistaloudessa asuva ( ), selitys sivulle 3. Hakijan IBAN- pankkitilin numero ja BIC Puolison pankki, IBAN: BIC: Vuokranantajalle, IBAN: BIC: Jollekin muulle, kenelle ja IBAN ja BIC Sosioekonominen Asema Hakija- Mistä alkaen ( ) Työtön Puoliso- Mistä alkaen ( ) Työtön ( ) Työssä ( ) Työssä ( ) Opiskelija ( ) Opiskelija ( ) Eläkeläinen ( ) Eläkeläinen ( ) Sv-päiväraha ( ) Sv-päiväraha ( ) Äitiys-/isyysraha ( ) Äitiys-/isyysraha ( ) Vanhempainraha ( ) Vanhempainraha ( ) Lasten hoidon tuki ( ) Lasten hoidon tuki ( ) Muu, mikä ( ) Muu, mikä Osoite: Kunnanvirasto, Luossatie 1 Puh: , PL 41 Fax: (016) UTSJOKI

2 Perheen tulo- ja menotiedot Täytettävä huolella ja liitettävä tositteet ilmoitetuista tuloista ja menoista - puutteellisesti täytettyä hakemusta ei käsitellä - Toimeentulotukea määrättäessä tuloissa otetaan huomioon perheen tulot ja varat, siten kuin toimeentulotukilaissa säädetään. Hallussa olevat käteisvarat ja tileillä olevat säästöt euroa/ tiliotteet liitteenä Varallisuus HUOM! Ilmoitettava joka kerta Omaisuus (esim. verotodistus yms. selvitys) Verotodistus ja verolippu viimeksi toimitetusta verotuksesta Asunto-osake ( ), Omakotitalo ( ), Kesämökki tai muu vastaava kiinteistö ( ), Maa- tai metsäomaisuutta ( ), Arvopapereita ( ) Asunto-osale/ OK-talo, joka ei omassa käytössä ( ), Auto ( ) merkki ja vuosimalli: Osuus jakamattomaan perintöön ( ), ositus kesken ( ), Muu omaisuus, mikä: Nettotulot hakemuskuukauden aikana Ansiotulot; palkka Euroa/kk Menot hakemuskuukauden aikana Toimeentulotuen perusosien määrät lukien Euroa/kk Yritystulot -erillinen selvitys annettava Työttömyysturva -maksuilmoitukset Eläketulot -työeläke -kansaneläke + asumistuki Koulutustuki Sv-päiväraha / vanhempainraha Yksin asuva ja yksinhuoltaja 480,20 - alennettu (20 %) 384,16 - alennettu (40 %) 288,12 Yksinhuoltaja 528,22 - alennettu (20 %) 422,58 - alennettu (40 %) 316,93 Muu 18 vuotta täyttänyt (avio- ja avopuolisot kumpikin) 408,17 - alennettu (20 %) 326,54 - alennettu (40 %) 244,90 Vanhempiensa tai vanhempansa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 350,55 - alennettu (20 %) 280,44 - alennettu (40 %) 210, vuotias lapsi 1. lapsi 336,14 2. lapsi 312,13 3. jne.lapsi 288,12 Alle 10-vuotias lapsi 1. lapsi 302,53 2. lapsi 278,52 3. jne.lapsi 254,51 -virkailija täyttää Vuokra Yhtiövastike / kk Lapsilisä Vesimaksu saunamaksu / kk Lasten hoidontuki Lämmityskustannukset Asumistuki, opintotuen Sähkölasku, asumislisä eräpäivä / 2014 Opintoraha Asuntolainan korko; ( )/kk, ( ) ½ vuotta Opintolaina Elatusapu / Elatustuki Muut sosiaaliturvaetuudet Muut asumiskustannukset Koti-/ palovakuutus, tontin vuokra, jätemaksu Päivähoitomenot Terveydenhuoltomenot Tulot varallisuudesta Opintolainan korko, eräpäivä / 2014 Esitettävä Kelan korkopäätös Muut menot; Mitkä erillinen selvitys Muut tulot tai avustukset Nettotulot yhteensä Menot yhteensä

3 Velkajärjestely Velkajärjestelypäätös kyllä ei vireillä Velkajärjestelypäätöksen päivämäärä tai hakemuksen jättöpäivä / velkajärjestelypäätös liitteeksi Vireillä olevat etuudet (esim. eläke, päiväraha, asumistuki, opintotuki) Mistä päivästä alkaen vireillä ja missä laitoksessa? Toimeentulotuen käyttötarkoitus Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea? Selvitys tämänhetkisestä elämäntilanteesta (työnhaku, koulutus, sairaus, velat, osamaksut yms.) sekä mahdollinen suunnitelma Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi ja samalla sitoudun ilmoittamaan olosuhteissani tapahtuneista muutoksista (TTTL 17 ). Väärien tietojen antaminen johtaa takaisinperintään ja hakija on rikosoikeudellisessa vastuussa väärien tietojen antamisesta. SUOSTUN ANTAMIENI TIETOJEN TARKENTAMISEEN VIRANOMAISILTA JA MUILTA ASIANOSAISILTA / /2014 Paikka ja päivämäärä Hakijan allekirjoitus Lisätietoja: Perusturvajohtaja puh Sosiaalityöntekijä alkaen Sosiaalitoimisto puh

4 Tietoa toimeentulotuesta ja sen hakemisesta Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään aina henkilön tai perheen tilanne perhekohtaisesti. Toimeentulotuki määrätään tukeen oikeuttavien menojen ja tulojen erotuksen perusteella. Toimeentulotuki myönnetään pääsääntöisesti kalenterikuukausittain. Hakijan tuloina huomioidaan hakukuukautena käytettävissä olevat tulot ja varat. Tulo voidaan kuitenkin jakaa eriin otettavaksi huomioon useampana toimeentulotuen määräämisen ajanjaksona, jos se on kohtuullista tulon kertaluonteisuus, saamisen peruste tai käyttötarkoitus huomioon ottaen. Mikäli hakijan säännöllisenä tulona on työttömyysturva, se jaetaan kuukausieriin käyttäen keskimääräisenä kertoimena 21,5 päivää. Menoina huomioidaan hakukuukautena maksussa olevat toimeentulotuen piiriin kuuluvat menot. Huomioon otettavat tulot Tulot huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa nettomääräisinä. Tuloina huomioidaan palkka, yritystulo, eläkkeet, sairausvakuutus-, kuntoutus-, äitiys-, vanhempain- ja työttömyyspäiväraha, työmarkkina- ja koulutustuki, opintoraha- ja laina (vaikka ei nostaisikaan, mutta mahdollisuus saada), asumislisä, lasten hoidontuki, elatustuki/-apu, asumistuki, lapsilisät. Samoin huomioidaan myös säästöt ja varallisuus (omaisuus, joka ei ole tarpeen jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi), huomioon otetaan myös osakkeet ja arvopaperit. Myös muut säännölliset ja satunnaiset tulot huomioidaan. Toimeentulotuki jaetaan perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen. Lisäksi on ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuella katettavia menoja (perusmenot)ovat: -Perustoimeentulotukeen sisältyy perusosa. Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisesta hygieniasta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot sekä lehtien tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. -Taloussähkö -Kotivakuutus (palovakuutus) -Asumistukilain 6 :n mukaiset asumismenot (vuokra, vesimaksut, yhtiövastike, asuntolainan korkomenot) -Vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot Täydentävällä toimeentulotuella katettavia menoja (erityismenot)ovat: -Lasten päivähoitomenot -Muut kuin perustoimeentulotuella katettavat asumismenot -Henkilön tai perheen erityisistä tarpeista toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. HAKEMUKSENNE KÄSITTELYÄ VARTEN TEIDÄN TULEE TOIMITTAA SEURAAVAT TOSITTEET TULOISTA JA MENOISTA VIIMEISEN KAHDEN KUUKAUDEN AJALTA: Pankin tiliotteet kaikista pankkitileistä tai kopio pankkikirjasta Tosite ansiotuloista Työvoimapoliittinen lausunto työvoimatoimistosta/ tosite työttömyyden alkamisesta Tosite muista tuloista (mm. eläkkeet, työttömyysturva, vanhempainraha, sairauspv-raha, asumistuki sekä varallisuudesta/säästöistä) Tosite ja selvitys vireillä olevista sosiaaliturvaetuuksista Verolippu tai verotodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta Elatussopimus ja tosite maksetusta elatusavusta Vuokrasopimus Pankin kuitti maksetusta vuokrasta/ yhtiövastikkeesta Tositteet/ laskut erääntyvistä sähkö-, vesi- ja vuokralaskuista Todistus asuntolainan pääomasta sekä lyhennyksistä ja koroista kuukaudessa Kuitit terveydenhuoltomenoista tai sairauden hoitokuluista Opiskelutodistus opiskelijalta Opintotukipäätös ja opistolainan nostokuitit Sotilaspassi kotiutuneelta Yrittäjillä liike- ja yritystoimintaa selvittävät asiakirjat

5 Muut tositteet, jotka selvittävät tilannettanne

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JANAKKALAN KUNTA Perusturvalautakunta Juttilantie 1 14200 TURENKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS VIRKAILIJA TÄYTTÄÄ Saapunut, pvm Vastaanottaja Postitse Kotikäynti Toimistoasiointi Muu OHJEET HAKEMUS Mille ajalle

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

Perusturvalautakunta. puh. 015 788 2111 HAKEMUS HENKILÖTIEDOT

Perusturvalautakunta. puh. 015 788 2111 HAKEMUS HENKILÖTIEDOT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI puh. 015 788 2111 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA LIITE NRO 3, Perusturvalautakunta 10.6.2015 TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT OHJEET HAMINASSA Voimassa 11.6.2015 alkaen Ohjeelliset periaatteet yksilöllisen harkinnan tueksi. LIITE NRO 3, Perusturvalautakunta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Oiva Toimeentulotuki Puhelinvaihde (03) 880 200

Peruspalvelukeskus Oiva Toimeentulotuki Puhelinvaihde (03) 880 200 HOLLOLAN KUNTA Peruspalvelukeskus Oiva Toimeentulotuki Puhelinvaihde (03) 880 200 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Viranomainen täyttää Saapumispäivä / 20 Postitse Jätetty toimistoon Muu Toimeentulotuen hakijan,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2015 alkaen Päivitetty 17.12.2014 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4

Lisätiedot

Postinumero ja toimipaikka. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen. Oleskeluluvan voimassaoloaika. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen

Postinumero ja toimipaikka. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen. Oleskeluluvan voimassaoloaika. Puhelin Kotikunta Kansalaisuus, ellei Suomen Nakkilan sosiaalitoimisto Porintie 11 29250 Nakkila TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Haen toimeentulotukea alkaen Hakemuksen saapumispvm ( virkailija täyttää ) HENKILÖTIEDOT Hakijan sukunimi ja etunimet Äidinkieli

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.3.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 18.3.2015 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje

Toimeentulotuen soveltamisohje Toimeentulotuen soveltamisohje 23.4.2014 Sisällys 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4 2.3 Eräät eritystilanteet...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

etoimeentulotukihakemuksen ohjeet

etoimeentulotukihakemuksen ohjeet etoimeentulotukihakemuksen ohjeet Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen tuki, kun tulot ja varat eivät kata toimeentulotukilain tarkoittamia välttämättömiä menoja. Toimeentulotuen tarkoitus on

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot