Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus"

Transkriptio

1 Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus

2 Sotilasavustuksen tarkoitus Turvata palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle toimeentulo sekä Korvata asevelvolliselle itselleen hänen käytössään olevasta asunnosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset ja opintolainan korot

3 Sotilasavustuksen myöntämisedellytys Palvelus on heikentänyt avustukseen oikeutetun toimeentulomahdollisuuksia ja hän on avustuksen tarpeessa Maksetaan asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittavalle sekä hänen omaiselleen (avio-/avopuoliso ja alaikäiset lapset) palveluksen ajalta Palveluksessa olevaksi katsotaan myös vapaaehtoisena asepalvelusta suorittava nainen

4 Sotilasavustuksen etuudet Omaiselle Perusavustus vastaa yksinäiselle maksettavaa täyttä kansaneläkettä 633,91 e/kk Asumisavustus todellisten kustannusten mukaan enintään paikkakunnan käyvän vuokratason mukaan Erityisavustus harkinnanvarainen Asevelvolliselle/Siviilipalvelus Asumisavustus Palvelusaikana erääntyvät opintolainojen korot Lapselle Elatusapu Sotilasavustusta määrättäessä otetaan huomioon asevelvollisen ja avustukseen oikeutettujen omaisten nettotulot

5 Perusavustus/erityisavustus Perusavustuksella katetaan omaisen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvia menoja kuten ravinto, puhtaus, vaatetus, vakuutusmaksut, vähäiset terveydenhoitomenot jne. Perusavustus määräytyy porrastetusti omaisten lukumäärän mukaan siten, että 1. omainen saa 100 % täydestä kansaneläkkeestä, 2. omainen 50 % täydestä, 3. omainen ja sen jälkeiset 30 % täydestä kansaneläkkeestä. Erityisavustuksena voidaan korvata omaiselle mm. terveydenhoitomenoja (lääkärin määräämät lääkkeet, hammashoitokulut, näön tarkastus ja silmälasien hankinta), lasten hoitoon liittyviä menoja (lastenvaunut/rattaat), omaisen opintolainan korot. 5

6 Sotilasavustukseen oikeutettu omainen Asevelvollisen aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Asevelvollisen avopuoliso, jos hänellä on asevelvollisen kanssa yhteinen alaikäinen lapsi huollettavana. Asevelvollisen tai hänen aviopuolisonsa alaikäinen lapsi, ottolapsi tai asevelvollisen luokse pysyväisluonteisesti sijoitettu lapsi, joka on hänen huollettavanaan. 6

7 Hakeminen ja hakuaika Sotilasavustusta ja sen etuudenosia haetaan Kelasta lomakkeella SA1. Sotilasavustusta voi hakea Kelan sähköisessä verkkoasiointipalvelussa, jossa voi ilmoittaa myös tukeen vaikuttavista muutoksista. Hakemukseen liitteeksi tarvittavat selvitykset kuten esim. vuokrasopimus, maksukuitti tai suoraveloitusilmoitus opintolainan koroista, tuloselvitykset. Sotilasavustus myönnetään tai sen määrää korotetaan aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa (SAL 15 ). Kela saa sähköisesti tietoja ase- ja siviilipalvelusvelvollisten palveluksesta kuten alkamisen, keskeytyksen ja päättymisen. 7

8 Palveluksen keskeyttäminen Jos palvelus kestää enintään kolme vuorokautta, sotilasavustushakemus hylätään. Jos palvelus kestää yli kolme vuorokautta, sotilasavustus myönnetään palvelukseen astumiskuukaudelle. Jos palvelus keskeytyy vähintään 14 päivän ajaksi, maksetaan sotilasavustus kuukauden loppuun saakka. 8

9 Siviilipalvelus/asumismenot Kela maksaa siviilipalvelusvelvollisen oman vakinaisen asunnon asumismenot asumisavustuksena palvelukseen astumispäivästä sen kuukauden loppuun, jonka aikana peruskoulutus siviilipalveluskeskuksessa päättyy. Peruskoulutusjakson jälkeisen työpalvelusajan asumismenojen korvaamiseen vaikuttaa sotilasavustuslain säännösten ohella siviilipalveluslain 46 : n säännös, jonka mukaan siviilipalvelusvelvollisella on oikeus mm. palveluspaikan kustantamaan ilmaiseen asuntoon Asunto voi sijaita: palveluspaikan tiloissa, palveluspaikan vuokraamassa asunnossa tai siviilipalvelusvelvollisen omassa vakinaisessa asunnossa. 9

10 Siviilipalvelus/asumismenot Sotilasavustusratkaisu tehdään palvelussitoumuksen perusteella, josta nähdään mihin palveluspaikka on osoittanut siviilipalvelusvelvollisen asumaan. Osoitus on ratkaiseva- ei todellinen asuminen, siviilipalvelusvelvollisen kieltäytymisellä ei ole merkitystä. Kun palveluspaikka osoittaa siviilipalvelusvelvollisen asumaan muualle kuin omaan vakinaiseen asuntoonsa, voidaan vakinaisen asunnon asumismenot korvata. Kun palveluspaikka osoittaa siviilipalvelusvelvollisen asumaan omaan vakituiseen asuntoonsa tai ei osoita mitään asuntoa, vastaa palveluspaikka vakinaisen asunnon asumismenoista. 10

11 Siviilipalvelus/asumismenot Kun siviilipalvelusvelvollinen on avio- tai avoliitossa ja hänet on osoitettu asumaan omaan vakinaiseen asuntoonsa, palveluspaikka vastaa vain siviilipalvelusvelvollisen osuudesta perheen asumismenoista. Jos palveluspaikka osoittaa siviilipalvelusvelvollisen asumaan hänen omaan vakinaiseen asuntoonsa ja maksaa asumismenot osittain, ei Kela korvaa loppuja asumismenoja, koska ne katsotaan palveluspaikan menoiksi. Kaikissa tilanteissa Kela maksaa siviilipalvelusvelvollisen asuntolainojen korot asumisavustuksena koko palvelusajalta. Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus saada myös opintolainojensa korot sotilasavustuksena. 11

12 Siviilipalvelus/asumismenot Aviopuolisot tai avopuolisot, joilla on yhteinen lapsi->saavat yleistä asumistukea ja palveluspaikka osoittaa siviilipalvelusvelvollisen asumaan omaan vakinaiseen asuntoonsa: - Ensin tarkistetaan asumistuki. Asumistuki myönnetään puolesta perheen asumismenoja, koska toinen puoli on siviilipalvelusvelvollisen osuutta, josta palveluspaikka vastaa. - Sitten myönnetään palveluksessa olevan puolisolle asumisavustus hänen osuudestaan asumismenoja, joista on vähennetty asumistuki. 12

13 Siviilipalvelus/asumismenot Avopuolisot, joilla ei ole yhteistä lasta saavat asumistukea ja palveluspaikka osoittaa siviilipalvelusvelvollisen asumaan omaan vakinaiseen asuntoonsa: - Ensin tarkistetaan asumistuki. Asumistuki myönnetään puolesta perheen asumismenoja, toinen puoli on siviilipalvelusvelvollisen osuutta, josta palveluspaikka vastaa. - Palveluksessa olevalla ei ole asumisavustuksena korvattavia asumismenoja. Maksussa oleva yleinen asumistuki katsotaan ensisijaiseksi asumisavustukseen nähden, eikä sitä lakkauteta palveluksen alkamisen perusteella. Sotilasavustuksen asumisavustuksena myönnetään näissä tilanteissa yleisen asumistuen ja asumismenojen välinen erotus. 13

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu. Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi

Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset. Lyhyesti ja selkeästi Opiskelu Opiskelijan tuet ja asevelvollisen avustukset Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Opiskelu 1 Kelan tuet opiskelijalle 2 Opintotuki lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle 3 Opintotuki korkeakouluopiskelijalle

Lisätiedot

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015

KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015 KELAN ETUUDET NUMEROINA 2015 KOTI JA PERHE TERVEYS JA KUNTOUTUS OPISKELU JA ASEVELVOLLISUUS TYÖTTÖMYYS ELÄKKEELLE Hakemukset ja liitteet www.kela.fi/asiointi Puhelinpalvelu ma pe klo 8 18 Asevelvollisen

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 Kyhall 18.9.2014 131 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa

Kelainfo. Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Opintolainan valtiontakaus, korkoavustus ja korkeakouluopiskelijan opintolainavähennys verotuksessa Kelainfo Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Tässä esitteessä kerrotaan valtiontakauksen hakemisesta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SIIKALATVAN-HAAPAVEDEN SEUTUKUNNASSA Hyväksytty Pyhännän perusturvalautakunnassa _17_/_2 2009 21 _ PYHÄNNÄN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Joensuu Kontiolahti - Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2014 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus RAISION OHJEITA TOIMEENTULOTUESTA 1. 1. 2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET... 1 1. TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämisohje

Toimeentulotuen myöntämisohje Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 20 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Toimeentulotuen myöntämisohje 1. ESIPUHE... 1 2. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 2.1 Säännökset... 2 2.2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Sosiaali- ja terveyslautakunnalle RAISION KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 10. 2. 2009 SISÄLLYS Lyhenteet...

Lisätiedot