Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:"

Transkriptio

1 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Oikeudesta toimeentulotukeen säädetään toimeentulotukilain 2 :n 1 momentissa seuraavasti: Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, hänen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

2 Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joten ennen tuen myöntämistä selvitetään aina henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista, ensisijaisistatulonlähteistä. Toimeentulotukea hakeva vuotias henkilö on velvollinen ilmoittautumaan työnhakijaksi ellei hän ole toimeentulotukilain 2 a : n mukaisenhyväksyttävän syyn vuoksi esteellinen vastaanottamaan työt PERUSTOIMEENTULOTUKI Perusosien määrät v. 2014: Asumiskustannukset Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön ja perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Kohtuuhinnat ylittävät asumismenot voidaan ottaa huomioon perustoimeentulotuenlaskelmassa todellisen suuruisina, jos toimeentulotuen hakijalla ei ole tosiasiassamahdollisuutta saada paikkakunnalta asuntoa, jonka menot olisivat sen suuruiset kuin kunnassa on arvioitu kohtuulliseksi tai sosiaalityöntekijän / - ohjaajan harkinnanperusteella asunnon vaihtaminen on kohtuutonta, kun huomioidaan perheen sosiaalisetolosuhteet. Toimeentulotukiasiakkaalle annetaan riittävä aika (3 kk mukaan lukien hakemuskuukausi)hakeutua edullisempaan asuntoon, ennen kuin asumismeno voidaan ottaa tukea myönnettäessä kohtuullistettuna huomioon. Asiakasta ohjeistetaan päätöksessä hakemaan edullisempaa asuntoa jättämällä vuokraasuntohakemusedullisemmasta/pienemmästä asunnosta. Mikäli ohjeistuksen kohtuullistamisesta antaa etuuskäsittelijä, ilmoittaa hän asiasta myös asiakkaan/perheen vastaavalle sosiaalityöntekijälle, joka voi tarvittaessa tehdä suunnitelmaa asiakkaan kanssaedullisemman/pienemmän asunnon saamiseksi ja ottaa kantaa, mikäli asunnonvaihtaminen on perheen sosiaalinen tilanne huomioiden kohtuutonta. Asiakkaan on muutoin itse 3 kuukauden sisällä annettava toimeentulotukihakemuksessa selvitys siitä, kuinka on pyrkinyt asumisen kuluja kohtuullistamaan, esim. minne jättänyt hakemuksia ja milloin. Mikäli opiskelijalle on tarjottu opiskelija-asunto, velvoitetaan häntä ensisijaisena asumisensa turvaamisen keinona ottamaan tarjottu asuntolapaikka vastaan. Kotona asuvien täysiikäisten nuorten osalta asumismenoja huomioitaessa huomioidaan perheenkoko ja nuoren tosiasiallinen velvollisuus osallistua asumisen kuluihin: esim. jos perheessä on kuusi

3 henkilöä, on nuoren osuus asumismenoista 1/6 ja tiliotteissa pitää näkyä nuorenosuus maksetuista asumismenoista hakemusta edeltäviltä kuukausilta. Asumistukilain 6 :ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat: vuokra, erikseen maksettavat kohtuulliset lämmityskustannukset, kohtuulliset vesimaksut, saunamaksu ja kotivakuutus. Kohtuulliset asumismenot Enimmäisasumiskulut muodostuvat paikkakuntakohtaisesti huomioiden kunnassa vuokraasuntoja tarjoavien vuokrayhtiöiden keskimääräiset neliövuokrat, asuntojen saatavuus ja Kelan huomioimat enimmäisasumismenot ja asumisneliöt. Vuokratasoa seurataan vuosittain. Toimeentulotuella voidaan huomioida paikkakunnan kohtuullisen asumisen tosiasiallisetmenot. Mikäli vuokraa ei tarvitse itse maksaa, tai sen maksaa hakijan puolesta jokin muu taho, ei menoa voida katsoa hakijan tosiasialliseksi asumisen menoksi. Vuokran maksu tulee todentua hakijan omista varoista maksetuksi. IISALMI 1 henkilö (37 m2) 451 euroa/kk 2 henkilöä (57 m2) 604 euroa/kk 3 henkilöä (77 m2) 704 euroa/kk 4 henkilöä (90 m2) 825 euroa/kk 5 henkilöä (105 m2) 956 euroa/kk 6 henkilöä (115 m2) 1050 euroa/kk Opiskelijan kohtuuhintaisiksi asumisen kuluiksi huomioidaan 252 /kk Kelan opintotuenasumislisään hyväksyttyjen enimmäisasumiskulujen mukaisesti. KIURUVESI, SONKAJÄRVI, VIEREMÄ: 1 henkilö (37 m2) 370 euroa/kk 2 henkilöä (57 m2) 484 euroa/kk 3 henkilöä (77 m2) 628 euroa/kk 4 henkilöä (90 m2) 726 euroa/kk 5 henkilöä (105 m2) 849 euroa/kk 6 henkilöä (115 m2) 927 euroa/kk Yllä mainittuihin enimmäisasumiskuluihin sisältyvät asumisen kulut eri asumismuodoissa: Rivi- ja kerrostaloasunto (vuokra- tai omistusasunto) - vuokra tai yhtiövastike ja osakehuoneiston hoitovastike sekä rahoitusvastikkeesta koron osuus - asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista koroista aiheutuvat menot, edellyttäen että tuen hakijalla on verotuksen ennakonpidätyksessä asuntolainojen korot huomioitu

4 - mahdolliset lämmityskulut mikäli eivät sisälly vuokraan (esim. kaukolämpö, sähkö, puu, öljy) Omakotitalo (vuokra tai omistus) - vuokra - asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen vuotuisista koroista aiheutuvat menot, edellyttäen että tuen hakijalla on verotuksen ennakonpidätyksessä asuntolainojen korot huomioitu - lämmityskulut mikäli eivät sisälly vuokraan (esim. kaukolämpö, sähkö, puu, öljy) - kiinteistövero - tontin vuokra - jätehuolto -jätekaivon tyhjennys -lumen auraus -tienhoito- ja yksikkömaksut -nuohous Lisäksi kaikissa asumismuodoissa huomioidaan menona erikseen mahdollinen vesimaksu, pyykkitupamaksu, saunamaksu, taloussähkö ja koti- ja palovakuutus kohtuullisensuuruisena. - Kohtuullinen veden kulutus on enintään 22 /henkilö/kuukausi. - Pyykkituvan käytön kuluja huomioidaan enintään 8 koneellista/henkilö/kk. - Kohtuullinen saunamaksu on enintään 15 e/kk/talous (käyttömaksu tai mahdolliset ylimääräiset sähkö- tai polttopuukulut asuntoon kuuluvissa saunoissa). - Kohtuullinen taloussähkön osuus on enintään: 40 /yksin asuva henkilö/kk, 50 /2-3 henkilön perhe/kk, 60 /4 henkilön perhe/kk 70 /yli 5 henkilön perhe/kk (huom. lämmityssähkö sisältyy paikkakuntakohtaisiin kohtuullisiin asumismenoihin) -Kohtuuhintainen koti- ja palovakuutus: kerros- tai rivitaloasunnoissa enintään 7 /perhe/kk ja omakotitaloissa enintään 25 /kk. Enimmäisasumismenoista lämmityksen kuluina huomioidaan pääasiallisen lämmitysmuodon mukaisesti enintään: Puulämmitteisissä taloissa polttopuita huomioidaan 2 kuutiota/kk kun kyseessä on asunnon lämmittäminen puilla ja enintään 3 kuutiota/kk mikäli myös käyttövesi lämmitetään puilla. Lisälämmitykseen polttopuita voidaan huomioida enintään 1kuutio/kk. Polttopuiden hinta enintään 50 e/kuutio tai toimeentulotuen käsittelijän arvionperusteella edullisin alueella saatavissa oleva kuutiohinta. Kerralla voidaan huomioida enintään puolen vuoden polttopuut pitkäaikaisasiakkaille laskua tai maksutositetta vastaan. Mahdollisuus on myöntää myös maksusitoumuspuuntoimittajalle. Pelletti- ja brikettilämmityskulut huomioidaan erillisen tarveselvityksen perusteella.

5 Asumismenot huomioidaan pääsääntöisesti kuukausikohtaisesti. Tapauskohtaisesti, esim. jatkuva perustoimeentulotuenasiakkuus, asumismenot voidaan huomioida myös laskuneräpäivän mukaan. Tasauslaskut huomioidaan kohtuukulutuksen mukaisesti erääntymiskuukaudelle. Kotona asuvien täysi-ikäisten nuorten osalta asumismenoja huomioitaessa huomioidaan perheen koko: esim. jos perheessä kuusi henkilöä, on nuoren osuus asumismenoista 1/6. Tiliotteissa pitää näkyä nuoren osuus tosiasiallisesti maksetuista asumismenoista. Terveydenhuoltomenot Vähäiset terveydenhuoltomenot (yleensä ns. käsikauppalääkkeet) sisältyvät perusosaan. Lääkärin määräämät reseptilääkkeet otetaan laskelmassa huomioon kokonaisuudessaan. Hakiessaan toimeentulotukea lääkkeisiin hakijan on esitettävä lääkereseptit ja kuitit ostoista. Pitkäaikaisasiakkaalle voidaan myöntää maksusitoumus apteekkiin, jos hän ei pysty ostamaan lääkkeitä. Toimeentulotukeen hyväksyttäviksi menoiksi lasketaan pääsääntöisesti vain julkisenterveydenhuollon käytöstä aiheutuneet kustannukset. Hammashoidossa edellytetään käytettäväksi julkisen terveydenhuollon palveluja. Hammasproteeseista ja suuremmasta hampaiden korjauksesta on esitettävä kirjallinen. kustannusarvio ennen toimeentulotukiasian käsittelemistä. Kustannusarviohammasproteesien teosta ja korjauksesta tulee hakea kahdesta eri liikkeestä. Proteesienteettäminen tai korjaus huomioidaan halvimman kustannusarvion mukaan. Jos proteesit täytyy uusia useammin kuin 3 vuoden välein, on siitä oltava hammaslääkärin suositus. Silmälasien hankinnan tulee olla välttämättömään tarpeeseen perustuva, ja mahdollista tukea kustannuksiin tulee hakea jo silmälasien hankintaa suunniteltaessa. Silmälasit voidaan huomioida toimeentulotukilaskelmassa korkeintaan 4 vuoden välein ja tätä useammin vain lääketieteellisesti perustellusta syistä. Fysioterapiana huomioidaan ainoastaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän avohoidonkuntoutuksena järjestämät hoidon kustannukset. Yksityisen fysioterapian kustannukset eivät ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Kelan kustantaman psykoterapian omavastuuosuuteen voidaan myöntää toimeentulotukea. Mikäli psykoterapian tarve jatkuu vielä sen jälkeen kun Kelan myöntämäkuntoutus loppuu, tulee asiakas ohjata terveyskeskuksen aikuistenmielenterveyspalvelujen yksikköön jatkohoitoa varten. Toimeentulotukea ei myönnetä yksityisen psykoterapian tai yksityisen psykiatrin hoidosta aiheutuviin kustannuksiin siinä tapauksessa, että asiakas ei saa terapiaan tukea Kelan kuntoutusvaroista.

6 TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää erityisperustein perustoimeentulotuen asiakkuudessa oleville mm. opiskelukustannuksiin, lasten harrastusmenoihin, kodinhankintoihin, lasten luonapidosta aiheutuviin kustannuksiin, vuokravakuuksiin, muuttokustannuksiin tai muihin tarvittaviin menoihin sosiaalityöntekijän harkinnanperusteella. Tarvittaviin menoihin tulee tehdä kirjallinen toimeentulotukihakemus ja esittää perustelut tarpeille. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaistariippuvuutta toimeentulotuesta. Tukea voidaan myöntää myös tilanteessa, jossa hakija ei muutoin olisi toimeentulotukeen oikeutettu, mikäli ennaltaehkäisevän tuen myöntämisellä voidaan ehkäistä pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden syntyminen. OPISKELIJAT Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki, joka on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset opinto- ja toimeentulokustannukset. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtiontakaamasta opintolainasta. Valtion takaama opintolaina on siten myös ensisijainentoimeentulotukeen nähden, ja opiskelija on velvoitettu nostamaan opintolainatoimeentulonsa turvaamiseksi. Opintolaina on nostettavissa joka vuosi välillä Mikäli opiskelija hakee toimeentulotukea elokuulle, huomioidaan yhden kuukauden opintolainaerä tulona, mikäli opintolaina on tosiasiallisesti opiskelijan nostettavissa. Opiskelijan tulee täyttää erillinen opiskelijaliite hakiessaan toimeentulotukea. Mikäli opiskelija ei saa opintoetuuksia tai opinnot ovat viivästyneet eikä opiskelija ole siitä syystä enää oikeutettu opintotukeen, tulee varata aika sosiaalityöntekijälle. Kesäaikana opiskelijan ensisijainen tulonlähde on palkkatyö. Tarvittaessa sosiaalitoimesta avustetaan opiskelijaa kesätyön hakemisessa.

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7

Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA. Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7 Tuusniemen kunnan SOSIAALILAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUESTA Sosiaalilautakunta 4.3.2013 7 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN RAKENNE 3 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN

Lisätiedot

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA 1.2.2008 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2008 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty sosiaali-

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

NURMEKSEN KAUPUNKI. Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET NURMEKSEN KAUPUNKI Toimeentulotukiohje TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Johtava sosiaalityöntekijä 29.4.2015 SISÄLLYSLUETTTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE STLTK 23.02.2012 Liite1 JUUAN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.3.2012 alkaen 1 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN... 2 1.1 Säännökset...2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.3.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 18.3.2015 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN.

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemis-... 4 menettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE... 5 2.1 Toimeentulotuen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin kunta ja Outokummun kaupunki OKULIN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2013 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen...

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa päättäessään perheen tai yksilön oikeudesta toimeentulotukeen. 1.5.2012 alkaen. 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 1 LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 Hyväksytty Liperin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.1.2014 12 (630/05.22.00/2013) Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje

Toimeentulotuen soveltamisohje Toimeentulotuen soveltamisohje 23.4.2014 Sisällys 1. SÄÄNNÖKSET... 3 2. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4 2.3 Eräät eritystilanteet...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE. 1.1.2015 alkaen TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2015 alkaen Päivitetty 17.12.2014 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA HAKEMISMENETTELY... 4 2.1 Tuen hakeminen... 4 2.2 Hakemuksen käsittely... 4

Lisätiedot