RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)"

Transkriptio

1 Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon sen kuukauden aikana, jolle tukea haetaan. HAKEMUS ON TOIMITETTAVA LIITTEINEEN, MUUTEN HAKEMUSTA EI VOIDA KÄSITELLÄ (Toimeentulotukilaki 17 ). HAKIJAN TIEDOT JA PERHESUHTEET Hakijan suku- ja etunimet Hakijan osoite Puhelinnumero Naimaton Avioliitossa Avoliitossa Rekisteröity parisuhde Leski Eronnut Erossa asuva Puolison/Avopuolison suku- ja etunimet Puolison osoite (ellei sama kun hakijan) Puhelinnumero Kotona asuvat lapset ja muut samassa taloudessa asuvat Pankkitilin numero, jolle tuki maksetaan Muut käytössä olevat (kaikista tileistä, kaikkien perheenjäsenten) tilinumerot Hakijan ammatti/koulutus Työ-/opiskelupaikka Puolison ammatti/koulutus Työ-/opiskelupaikka ASUMINEN Omistusasunto Vuokra/alivuokra Vanhempien luona Soluasunto Ei vakinaista asuntoa Pinta-ala ja asunnon huoneluku Asunnon lämmitysmuoto

2 Toimeentulotuki 2 (5) VARALLISUUS Asunto Kesämökki Säästöt Muut osake- ja rahoitussijoitukset Muu omaisuus, mikä? Puhelinosake Auto Osuus kuolinpesästä Ei omaisuutta PERHEEN TULOT JA MENOT Merkitkää tähän kaikki perheen nettotulot (veronpidätyksen jälkeen käytettävissä oleva tulo) ja tulojen maksupäivämäärä pankkitilille kuluvan kuukauden ajalta. Menopuolelle esim. hakemuskuukautena maksettaviksi erääntyvät laskut. TULOT Hakija Puoliso Euroa/kk Maksupäivä Euroa/kk Maksupäivä Palkka Työttömyyspäiväraha/ Työmarkkinatuki/ Peruspäiväraha Koulutustuki Kansaneläke Työeläke Sairausvakuutuksen päiväraha/kuntoutustuki Hoito/vammaistuki Äitiyspäiväraha/vanhempainraha Lapsilisä Kotihoidontuki/lastenhoidontuki Elatustuki Elatusapu Asumistuki, alkaen Opintolaina Opintoraha + asumislisä Veronpalautus Säästöt/perintötulot/tuotot Muut tulot, mitkä Perheen alaikäisten lasten tulot

3 Toimeentulotuki 3 (5) MENOT (menoista esitettävä laskut ja viimeisimmät kuitit) /kk Vuokra (ilman autopaikkamaksua) Yhtiövastike (erottele pääomavastike) Sähkölaskut + eräpäivä Vesimaksu Saunamaksu Kotivakuutus (vakuutuskirja esitettävä) Asuntolainojen korot Muut asumismenot, mitkä Ay-jäsenmaksut Elatusmaksut Työmatkakustannukset Terveydenhoitomenot Muut menot, mitkä VIREILLÄ OLEVAT ETUUDET (esim. eläke, päiväraha, asumistuki) Etuuden laatu Mistä päivästä alkaen etuus vireillä ja missä laitoksessa? TYÖTÖN TÄYTTÄÄ Työttömyyden alkamispäivä / 20 Onko työnhaku voimassa Kyllä Ei ole Työnhakusuunnitelma On, milloin tehty / 20 Ei ole Oma työ- ja/tai koulutussuunnitelma

4 Toimeentulotuki 4 (5) ELÄMÄNTILANNE JA MUUT LISÄTIEDOT Kertokaa lyhyesti elämäntilanteenne ja tulevaisuuden tavoitteet. Lisäksi tähän voitte laittaa muita lisätietoja. TUKEA HAETAAN Mille kuukaudelle haette toimeentulotukea: Mihin tarkoitukseen haette toimeentulotukea: LIITTEET Toimeentulotukihakemukseen tulee liittää vähintään seuraavat liitteet: Viimeisin pankin tiliote kaikista pankkitileistä hakijan ja perheenjäsenten osalta viimeisen kahden kuukauden ajalta Selvitykset tuloista (mm. palkkalaskelmat) ja menoista viimeisen kahden kuukauden ajalta Vuokrasopimus ja tosite edellisen kuukauden maksetuista asumiskuluista (vuokrasta, yhtiö vastikkeesta, asuntolainan koroista) Selvitys mahdollisesta omaisuudesta ja/tai säästöistä Opiskelijoilta opintotodistus (kesäajalle toimeentulotukea hakevalta opiskelijalta opiskelijan lisäselvityslomake) Työttömäksi jääneeltä irtisanomis-/lomautusilmoitus Yrittäjältä tuloselvitys yrityksestä saatavasta tulosta (erillinen lomake ja siinä pyydetyt liitteet). Muut liitteet (ks. liite 1 toimeentulotukihakemuksen liiteluettelo) Yrittäjältä tuloselvitys yrityksestä saatavasta tulosta (erillinen lomake ja siinä pyydetyt liitteet). Muut liitteet (ks. liite 1 toimeentulotukihakemuksen liiteluettelo) ALLEKIRJOITUS Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun tietojen tarkistamiseen. (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 ). Virheellisten tietojen antaminen aiheuttaa mm. saadun tuen takaisinperimisen (toimeentulotukilaki 20 ). Sitoudun toimeentulotuen tarpeen jatkuessa ilmoittamaan olosuhteissani tapahtuneet muutokset. Paikka ja aika Allekirjoitus / 20

5 Toimeentulotuki 5 (5) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN LIITELUETTELO Ensimmäistä kertaa hakiessasi ja kun edellisestä toimeentulotuen hakuajankohdasta on kulunut yli 6 kuukautta, toimeentulotukihakemuksen tulee liittää tulo- ja menotiedot mm. tiliotteet viimeisen kahden kuukauden ajalta. Jatkohakemuksella hakiessasi, tulee hakemukseen liittää edellisen kuukauden tiedot. (Aiemmin toimittuja liitteitä kuten vuokrasopimus ei tarvitse toimittaa uudelleen jatkohakemuksen liitteenä, ellei niissä ole tapahtunut muutoksia) ASUMINEN vuokrasopimus ensimmäistä kertaa asioidessasi tai vuokrasopimuksen muuttuessa (lisäksi tarvitaan erillinen selvitys vuokran ja veden suuruudesta, mikäli tiedot poikkeavat vuokrasopimuksesta) asumistukipäätös viimeinen vuokranmaksukuitti/ yhtiövastikkeen maksukuitti/ asuntolainan korkojen maksukuitti, erillistä kuittia ei tarvita mikäli tieto ilmenee tiliotteelta todistus asuntolainojen pääomasta ja kuukausikorosta. Todistuksessa tulee olla pankin merkintä lainan käyttötarkoituksesta. TULOT JA VARALLISUUS esitäytetty veroilmoitus/verotuspäätös erittelysivuineen. (Toimitetaan ainoastaan joulukuun hakemuksen liitteenä tai jos erikseen pyydetään) tiliotteet (pankin virallinen kirjallinen tiliote tai verkkotiliote) kaikista hakijan ja perheen-jäsenten tileistä. Tilillepanoista tulee antaa selvitys. työvoimapoliittinen lausunto sekä todistus työnhakijaksi ilmoittautumisesta työssäkäyvältä työsopimus työtodistus/ irtisanomisilmoitus/ lomautusilmoitus, mikäli työt päättyneet palkkatositteet tositteet tuloista (työttömyysetuudet, eläkepäätökset, sairauspäivärahapäätökset jne.) opiskelijalta opiskelutodistus oppilaitoksesta opiskelijalta opintotuki- ja lainatakauspäätös, opintolainan nostotodistukset elatus- ja tapaamissopimus selvitys omaisuudesta, varallisuudesta ja säästöistä tarvittaessa (selvitys arvo-osuustileistä, kauppakirjat ym.) Yrittäjiltä tuloslaskelma ja tase viimeiseltä tilikaudelta, tilinpitäjän todistus omaan käyttöön otetuista varoista ja maksetusta palkasta, sekä ennakkoverolaskelma kuluvalle vuodelle. MENOT toimeentulotuessa huomioitavia menoja vuokran lisäksi ovat mm. sähkölasku, kotivakuutus (esittävä vakuutuskirja), julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämät reseptilääkkeet (reseptit ja ostokuitit esitettävä), hammaslääkäri-, terveyskeskuskäynti- sairaala- ja poliklinikkalaskut julkisen taksan mukaan. Laskut, joihin haetaan toimeentulotukea, tulee esittää kokonaisuudessaan ja alkuperäisinä. Laskut huomioidaan pääsääntöisesti eräpäivän mukaisessa kuukaudessa. Perusosa kattaa puhelimen ja Internetin käytöstä aiheutuvat menot ja tv-lupamaksun. Niihin ei erikseen myönnetä toimeentulotukea eikä laskuja tarvitse liittää hakemukseen ELÄMÄNTILANNE/OLOSUHTEISSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET/MUUT LIITTEET Tilanteesta riippuen on toimitettava: Työvoimapoliittinen lausunto/työnhaku-/aktivointisuunnitelma Tosite työnhaun voimassaolosta/uusimispäivämäärästä Selvitys työsuhteen/koulutuksen päättymisestä (päättötodistus, työtodistus ja viimeiset palkkalaskelmat) Selvitys voimassa olevan työsuhteen/uuden alkamisesta (työsopimus ja palkanmaksupäivä) Koulutukseen valitsemispäätös/työharjoittelusopimus/työkokeilupäätös Armeijasta kotiutuneilta sotilaspassi Elatussopimus ja sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta Vankilan vapauspassi Ulkomaalaiselta/maahanmuuttajalta kopiot matkustus- ja oleskeluasiakirjoista

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015

Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA Kärsämäen kunta Toimeentulotuen soveltamisohjeet 2014-2015 1 Sisällysluettelo 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä

Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 1 Toimeentulotuen soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OHJE TOIMEENTULOTUEN SELVITYSTÄ JA PÄÄTÖKSENTEKOA VARTEN 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotuki-ohjeistus

Toimeentulotuki-ohjeistus Toimeentulotuki-ohjeistus Loviisan kaupungin perusturvakeskus 14.10.2014 Sisällys 1 Toimeentulotuen menettelytapaohjeiden tarkoitus... 4 2 Toimeentulotuen yleiset perusteet... 4 2.1 Säännökset... 4 2.2

Lisätiedot

Toimeentulotuen myöntämisohje

Toimeentulotuen myöntämisohje Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 20 Perusturvakuntayhtymä Karviainen Toimeentulotuen myöntämisohje 1. ESIPUHE... 1 2. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 2.1 Säännökset... 2 2.2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.10.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 48 25.9.2013 Voimaantuloajankohta 1.10.2013 Sisällys 1 YLEISTÄ... 4 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO

PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO PYHÄNNÄN KUNTA SOSIAALITOIMISTO TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SIIKALATVAN-HAAPAVEDEN SEUTUKUNNASSA Hyväksytty Pyhännän perusturvalautakunnassa _17_/_2 2009 21 _ PYHÄNNÄN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala 10.11.2011/päivitys 19.9.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS 1.1.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 1.1 Toimeentulotuen rakenne ja määräytyminen... 5 1.2 Toimeentulotuen määräytymisaika ja määräytyminen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty perusturvalautakunnassa 11.6.2015 44 LAUKAAN KUNNAN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISPERIAATTEET LAUKAAN KUNTA Perusturvaosasto sosiaalityö 1.6.2013/päivitetty viimeksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SISÄISET MENETTELYTAPAOHJEET Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö

TOIMEENTULOTUEN SISÄISET MENETTELYTAPAOHJEET Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö HEINOLAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN SISÄISET MENETTELYTAPAOHJEET Sosiaali- ja terveystoimi Aikuissosiaalityö 1.2.2015 alkaen SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TOIMEENTULOTUEN HAKEMISESTA.. 3 2. TULOJEN HUOMIOIMINEN 9

Lisätiedot

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotukiohjeet 1.1.2013 alkaen Sosiaalilautakunnan hyväksymät 20.11.2012 103 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1.1.2013 ALKAEN... 2 1 ASUMINEN... 3 Toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot:... 3 Vuokra-asunto...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja -toimipaikka Kotipaikka Sähköpostiosoite

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Joensuu Kontiolahti - Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2014 alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB

SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB SALON KAUPUNKI SOSIAALINEN LUOTTO HAKEMUS MUUTOS Saapumispäivä Hakemusversio 130214/RRB HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus Kotiosoite Puhelin kotiin Postinumero ja toimipaikka Kotipaikka

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN

Perusturvalautakunta 10.6.2015 49. Hailuodon perusturvapalvelut. Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Hailuodon perusturvapalvelut Sosiaalitoimi 1. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.6.2015 ALKAEN Kunnilla on mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa kuitenkaan rajoittaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot