ASENTAJAN VIITEOPAS. intelligent Tablet Controller DCC601A51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENTAJAN VIITEOPAS. intelligent Tablet Controller DCC601A51"

Transkriptio

1 4PFI4009-B_06_0.ook Pge Stury, Mrh, 06 4:06 PM ASENTAJAN VIITEOPAS intelligent Tlet Controller

2 4PFI4009-B_06_0.ook Pge Stury, Mrh, 06 4:06 PM Sisältö intelligent Tlet Controller sivu Asentjn viiteops Tietoj tästä sikirjst Tietoj tästä sikirjst.... Tietoj tästä sikirjst..... Koheyleisö..... Asikirjsrj... Asennus.... Yleiset vrotoimet..... Yleistä..... Asennuspikk..... Sähköinen.... Srjn sisältö j lisävrusteet..... Srjn sisältö..... Lisävrusteet Järjestelmän yleiskuvus Dikin intelligent Tlet Controller -rtkisu intelligent Tlet Controller -srj Yhteensopivt (Dikin-) litteet intelligent Tlet Controller -rtkisun lisäkomponentit Ennen sennust Trvittvt trvikkeet Asennuspikn määrittäminen Liittimien j kytkimien sijinti intelligent Tlet Controller -litteiston sennus Sähköjohtojen sennus Liittäminen muihin litteisiin Virrnsyötön kytkeminen kikkiin mouuleihin LAN-kpelin liittäminen Dikinin toimittmn reitittimen sennus... 9 Käyttöönotto intelligent Tlet Controllerin käyttöönotto Käyttöönoton vähimmäisvtimukset Dtn vrmistuspriston kytkeminen päälle Yhteyen muoostminen intelligent Tlet Controller -yksikköön ensimmäisen kerrn Liteohjelmiston päivittäminen uusimpn versioon Käyttöönottotyöklun ensimmäinen suoritus Verkkosetusten määrittäminen (pikllinen käyttöönottotyöklu) Liitettyjen litteien pikmääritys (pikllinen käyttöönottotyöklu)... Käyttö Tietoj tästä sikirjst Koheyleisö Vltuutetut sentjt j huoltoteknikot.. Asikirjsrj Tämä sikirj on os sikirjsrj. Asikirjsrjn kuuluvt: Asennusops: Asennusohjeet Muoto: pperi (toimitetn srjn mukn) Asentjn viiteops: Asennuksen vlmistelu, tekniset tieot, viitetieot Muoto: Digitliset tieostot osoitteess Mukn toimitettujen sikirjojen uusimmt versiot voivt oll stvill lueesi Dikin-sivustolt ti jälleenmyyjän kutt. Alkuperäinen sikirj on littu englnniksi. Kikki muut kielet ovt käännöksiä. 0. intelligent Tlet Controller -yksikön lisämääritys Pikllinen käyttöönottotyöklu (Lol Commissioning Tool) -pääikkunn yleiskuvus Hllintpisteet Päivämäärän j kellonjn muuttminen Verkkosetusten muuttminen Toimintotiln vihtminen... 9 Kunnosspito Litteiston settminen kunnosspitoon j pois siitä Liteohjelmiston päivittäminen.... Dtn vrmistuspriston vihtminen... Liite Tunnetut rjoitukset Tekniset tieot Ulkomitt Ympäristöolosuhteet Sähkökppi Virrnkulutustieot Muut intelligent Tlet Controller -yksikön tekniset tieot Käyttöönottotietokoneen vtimukset Työklujen oletusslsnt Kytkentävtimukset Jätehuoltovtimukset Tekijänoikeus j tvrmerkit... 5 Asentjn viiteops intelligent Tlet Controller

3 4PFI4009-B_06_0.ook Pge Stury, Mrh, 06 4:06 PM Asennus. VAROITUS Yleiset vrotoimet Lue nämä yleiset vrotoimet huolellisesti ennen intelligent Tlet Controller -srjn sennust. Käytä vin kuprijohtimi. Vrmist, että kenttäjohotus täyttää sovellettvt määräykset. Kenttäjohotus on tehtävä tuotteen toimitetun kytkentäkvion mukisesti. Asenn moitus sinmukisesti. ÄLÄ moit yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojn ti puhelimen mhn. Epätäyellinen moitus voi iheutt sähköiskun. Yksikön käyttö eellyttää erillistä, sille vrttu virtlähettä. Missään tpuksess EI s käyttää jonkin toisen litteen knss yhteistä virtlähettä. Muist sent suojktkisijt. Muist sent mvuotoktkisin. Jos näin ei tehä, seuruksen voi oll sähköisku ti tuliplo. Kun litteisto on sennettu, trkist, että virtlähe j intelligent Tlet Controller -mouulit toimivt oikein käynnistyksen ikn... Yleistä Jos et ole vrm, miten mouulit sennetn ti miten niitä käytetään, ot yhteyttä jälleenmyyjääsi. HUOMIO Vrusteien ti lisälitteien vääränlinen sentminen ti liittäminen stt iheutt sähköiskun, oikosulun, vuotoj, tuliplon ti muut vhinko litteelle. Käytä vin lisävrusteit, oheislitteit j vrosi, jotk Dikin on tehnyt ti hyväksynyt. kikki trvittvt mukn sulkkeet ti Asenn johtimet vähintään metrin päähän televisioist j rioist häiriöien estämiseksi. Riolloist riippuen metrin etäisyys ei välttämättä riitä. VAROITUS VAROITUS Vrmist, että sennus, testus j käytetyt mterilit täyttävät sovellettvt määräykset (Dikin-sikirjn ohjeien vtimusten lisäksi). Kun sähkötyöt on tehty, trkist, että jokinen sähköos j sähkökpiss olev liitin on liitetty kunnoll. Vrmist ennen yksiköien käynnistämistä, että kikki knnet on suljettu. HUOMAUTUS Käytä riittävää henkilökohtist suojvrustust (suojkäsineet, turvlsit jne.) kun sennt, suoritt kunnosspito ti huollt järjestelmää.... VAROITUS Revi rikki j heitä pois muoviset pkkuspussit, jott etenkään lpset eivät voi leikkiä niien knss. Mhollinen vr: tukehtuminen. Srjn sisältö j lisävrusteet Srjn sisältö Trkist seurvn trvikeluettelon vull, että kikki intelligent Tlet Controller -litteen ost j trvikkeet ovt mukn srjss. Jos jokin os puuttuu ti on villinen, ot yhteyttä Dikinjälleenmyyjään, jolt ostit tämän tuotteen... Asennuspikk ÄLÄ senn litteisto mhollisesti räjähyslttiiseen ympäristöön... Sähköinen VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA Ktkise kikki virrnsyötöt ennen sähköjohtojen kytkemistä ti sähköosien koskettmist. Irrot virrnsyöttö vähintään minuutiksi j mitt jännite päävirtpiirin konensttoreien liittimistä ti sähköosist ennen huolto. Mittun jännitteen on oltv lle 50 V DC, ennen kuin voit koske sähköosiin. Ktso liittimien sijinnit johotuskviost. ÄLÄ koske sähköosiin märillä käsillä. ÄLÄ jätä yksikköä vlvomtt, kun huoltoknsi on irrotettu. VAROITUS Pääkytkin ti muu erotuslite on sennettv kiinteään johotukseen niin, että se irrott kikki nvt ylijänniteluokn III ehtojen täyttyessä. intelligent Tlet Controller e L e N CPU-mouuli ( ) I/O-mouuli ( ) WAGO-verkkolite ( ) USB-kpeli, 0,5 m ( ) Asennusops (tämä ops) ( ) Asentjn viiteops

4 4PFI4009-B_06_0.ook Pge Stury, Mrh, 06 4:06 PM.. Lisävrusteet 4.. Seurvt lisävrusteet ovt stvill: Vruste Tyyppi Mterilinro Dikinin toimittm reititin ASUS 4G-N 4G-N Dikinin toimittm tletti ASUS ZenP Z80C Z80C Jos hlut lisätietoj näistä lisävrusteist, ktso "4.4. intelligent Tlet Controller -rtkisun lisäkomponentit" sivull Tällä hetkellä intelligent Tlet Controller -rtkisu voin liittää tiettyihin Dikin-yksiköihin, joiss on DIII-NET-tieonsiirtoliitäntä. Muit tieonsiirtoliitäntöjä käyttävien Dikin-litteien liittämistä stetn tuke tuleviss päivityksissä. Ajntsinen luettelo litteist, joit voin ohjt intelligent Tlet Controller -yksiköllä, on seurvll sivustoll: HUOMIO intelligent Tlet Controller -yksikköä ei voi käyttää yhessä muien keskusohjinten knss, kuten intelligent Touh Mnger (itm). Järjestelmän yleiskuvus Dikin intelligent Tlet Controller -rtkisu Dikin intelligent Tlet Controller -rtkisun vull loppukäyttäjä voi ohjt erilisi Dikinin LVI-litteit tlettisovelluksen j selimen käyttöliittymästä. Lisäksi I/O-mouuliss on useit liittimiä igitlisten tulojen liittämistä vrten. Ensimmäisen liittimen igitlinen tulo on kiinteästi kytketty pkkopysäytyskontktin tuloksi. Loput igitliset tulot voin määrittää joko yleensä voimiksi ti yleensä suljetuiksi kontktituloiksi ti pulssituloiksi. HUOMIO intelligent Tlet Controller -rtkisu on stvn jommsskummss seurvist toimintotiloist (käyttötiloist): Itsenäinen til: Pikllinen toiminttil, joss voit ohjt pikllist ympäristöä missä thns lähiverkon lueell. Tämä tehään Dikinin toimittmn tletin intelligent Tlet Controller -sovelluksen kutt. Pilviyhteystil: Pilvipohjinen toiminttil, joss voit ohjt useit ympäristöjä kikkilt milmss. Tämä tehään selinsovelluksell käyttämällä Dikin Clou Servie -plvelu osoitteess: Huom, että Dikin Clou Servie -plvelu voin käyttää myös Dikinin toimittmss tulutietokoneess käynnissä olevll selimell. Pilvipohjisess toimintotilss pikllinen ohjus intelligent Tlet Controller -sovelluksen kutt on eelleen mhollist, mutt trjottvien ominisuuksien määrää on rjoitettu. Pilviyhteystil j liittyvät Dikin Clou Servie -toiminnot eivät ole tällä hetkellä stvill. 4.. intelligent Tlet Controller -srj intelligent Tlet Controller -rtkisun sentmiseksi ympäristöösi sinulle on nnettu Dikin intelligent Tlet Controller -srj. Srjss on keskussääin, j se linkittää tuetut Dikin-litteet piklliseen Ethernet-verkkoon j Dikin Clou Servie -plveluun. Srjss on seurvt komponentit: WAGO-verkkolite (PSU), CPU-mouuli, I/O-mouuli. Yhteensopivt (Dikin-) litteet Kun pkkopysäytyskontktin tulo suljetn, kikille liitetyille litteille lähetetään pysäytyssignli. Siitä ei kuitenkn ole tkuut, että kikki litteet pysähtyvät j pysyvät pysähtyneinä niin kun kuin pkkopysäytyskontktin tulo on ktiivinen intelligent Tlet Controller -rtkisun lisäkomponentit intelligent Tlet Controller -rtkisun osn on stvin seurvi lisävrusteit. Niien vtimukset riippuvt pikllisest ympäristöstä j trpeist. Kysy lisätietoj jälleenmyyjältä. Dikinin toimittm reititin (ASUS 4G-N) Vlinnisen Dikinin toimittmn reitittimen vull voin luo WiFi-ominisuuell vrustettu lähiverkko. Se voi oll trpeen, jos intelligent Tlet Controller -mouuleit ei voi liittää lähiverkkoon ti jos lähiverkko ei trjo Wi-Fi-yhteyttä Dikinin toimittm tletti vrten. Lisäksi reitittimessä on 4G-moiiliominisuuet, joien vull voin trjot yhteys Dikin Clou Servie -plveluun, mikäli lähiverkoss ei ole käytettävissä Internet-yhteyttä. Huom, että Internet-moiiliyhteyttä vrten trvitn SIM-kortti, jot ei toimitet reitittimen mukn. Dikinin toimittm tletti (ASUS ZenP 8.0 Z80C) Dikinin toimittm tletti trvitn intelligent Tlet Controller -sovelluksen suorittmiseen, jos vlitn pikllinen toiminttil. intelligent Tlet Controller voin sent Google Ply -plvelust. intelligent Tlet Controller -srjn tyypillinen sennus on esitetty kohss "intelligent Tlet Controller -kvkuv" sivull 4. Ennen intelligent Tlet Controller -srjn mouulien sentmist li tehoks työsuunnitelm käyttämällä tätä kviot sekä vrsinist sennusympäristöä. Asentjn viiteops intelligent Tlet Controller

5 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 4 Stury, Mrh, 06 4:06 PM intelligent Tlet Controller -kvkuv e** f** g ** RJ-45 4 V DC DIII-NET i i i F, F P, P F, F P, P F, F P, P F/F LAN h OUT IN F, F F, F L N POWER CPU IF I/O IF Di~Di4 USB 0 V AC l j* e f g h i j k l * ** l k* WAGO-verkkolite CPU-mouuli I/O-mouuli Vlinninen Dikinin toimittm tletti Tietokone, joss on yhteys Dikin Clou Servie -plveluun Dikin Clou Servie LAN-yhyskäytävä (vlinninen Dikinin toimittm reititin) Ulkoyksikkö liitetty DIII-NET-liitäntään Sisäyksikkö liitetty DIII-NET-liitäntään Pkkopysäytyskontktin tulo Digitliset tulot (voin määrittää joko kontktituloiksi ti pulssituloiksi) Lngllinen kukosääin Tämä on käsitteellinen kytkentäkvio ktso liittimien Di~Di4 oike kytkentä kohst "7... Digitlisten tuloj lähtölitteien liittäminen" sivull 8. Pilviyhteystil j liittyvät Dikin Clou Servie -toiminnot eivät ole tällä hetkellä stvill. intelligent Tlet Controller Asentjn viiteops 4

6 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 5 Stury, Mrh, 06 4:06 PM 5. Ennen sennust 5... Suorit seurvt vlmistelut, ennen kuin loitt intelligent Tlet Controller -yksikön sentmisen: Trkist, että intelligent Tlet Controller -srjn mukn ovt kikki trvikkeet. Ktso ".. Srjn sisältö" sivull. Trkist, että sinull on kikki intelligent Tlet Controller -srjn mouulien sentmiseen trvittvt trvikkeet. Ktso "5.. Trvittvt trvikkeet" sivull 5. Vrmist, että CPU-mouulin, I/O-mouulin j sähkökourujen välissä on til vähintään 60 mm j että mouulien j sähkökpin välissä on til vähintään 80 mm pystysuunnss. Vrmist, että WAGO-verkkolitteen j sähkökourujen välissä on til pystysuunnss vähintään 70 mm. CPU-mouuli j I/O-mouuli voin sent ilmn vpt til vksuunnss, mutt vrmist, että mouulien j sähkökpin välissä on til vähintään 0 mm pystysuunnss. WAGO-verkkolite vtii molemmin puolin til vähintään 5 mm vksuunnss. Tutustu intelligent Tlet Controller -mouulien liittimien j kytkimien sijintiin. Ktso "5.. Liittimien j kytkimien sijinti" sivull 6. Käytä seurvi trvikkeit intelligent Tlet Controller -srjn mouulien sentmiseen: Litteäpäinen ruuvitltt Ristipääruuvitltt Trvittv määrä sähköjohtoj j sinmukiset kytkentätyöklut. Lisätietoj käytettävistä johtimist on kohss "5.8. Kytkentävtimukset" sivull I/O (mm) Asennuspikk j kiinnityssuunt Vrmist, että sennuspikk täyttää seurvt vtimukset: CPU N Asenn intelligent Tlet Controller -komponentit pikkn, jok täyttää seurviss osioiss kuvtut ehot. L Asennuspikn määrittäminen Trvittvt trvikkeet 5.. Trkist, että intelligent Tlet Controller -mouulien sentmiseen on käytettävissä sinmukinen til. Ktso "5.. Asennuspikn määrittäminen" sivull 5. Vittv til Seurv kuv osoitt sennukseen trvittvn vähimmäistiln. Sähkökouru Sähkökppi Ot näien mouulien syvyys huomioon j muist vrt riittävästi til sähkökpin syvyyssuunnss. Sijinti: Sisätiloiss sähkökpiss. Mouuli Syvyys Sähkökppi: CPU-mouuli 45 mm I/O-mouuli 9 mm WAGO-verkkolite 9 mm lukittv ti vttviss vin erikoistyöklull. Avimen ti työklun täytyy oll vin huoltohenkilöstön stvill. sennettv pikkn, jonne suuri yleisö ei pääse. noutt soveltuv linsäääntöä. kotelointiluokk IP4X ti prempi (huolehi kuitenkin riittävästä ilmnvihost litteiston ylikuumenemisen estämiseksi). iskunsuojusluokk IK07 ti prempi (ktso knsinvälinen stnri IEC 66-00). korkeus vähintään 90 mm j leveys vähintään 40 mm kohss "5... Vittv til" sivull 5 määritettyä vpt til vrten. Kiinnityssuunt: vin pysty Vrmist, että sennuspikk täyttää "5.. Ympäristöolosuhteet" sivull 4 ympäristöolosuhteet. Asentjn viiteops 5 kohss määritetyt intelligent Tlet Controller

7 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 6 Stury, Mrh, 06 4:06 PM 5.. Liittimien j kytkimien sijinti Säätimet j kytkimet Perehy liittimien järjestykseen j mouulin ukkojen sijintiin j suunnittele sennuksen helpottmiseksi, miten kpeli veetään j missä järjestyksessä sen johtimet liitetään. Ktso trkempi liitäntätietoj luvust "7. Sähköjohtojen sennus" sivull [RESET] Pinikkeell käynnistetään CPU-mouuli j I/Omouuli uuelleen. k [DIP SW] Vrttu huolto vrten. Tehssetus: kikki kytkimet ovt sennoss POIS (OFF). n [BACKUP] Kytkin, joll vrvirt otetn käyttöön/pois käytöstä nykyisten setusten säilyttämistä vrten (virt sisäisestä pristost). CPU-mouuli Tehssetus: POIS (OFF). Tämä setetn PÄÄLLÄ (ON) -sentoon käyttöönoton ikn. A q LED-merkkivlot [CPU ALIVE] (vihreä) Tämä LED vilkkuu, kun CPU toimii normlisti. Ktso lisätietoj LED-toiminnoist kohst "LEDmerkkivlon til j toiminttulukko (CPU-mouuli)" sivull 6. [ALARM] (puninen) Tämä LED pl, jos hvitn toiminthäiriö. Ktso lisätietoj LED-toiminnoist kohst "LED-merkkivlon til j toiminttulukko (CPU-mouuli)" sivull 6. [RS- Tx] (vihreä) Tämä LED vilkkuu, kun srjportist lähetetään t. e [RS- Rx] (ornssi) Tämä LED vilkkuu, kun srjportti vstnott t. f [RS-485] (ornssi) Tämä LED vilkkuu, kun lähetetään ti vstnotetn RS-485-portin kutt. g [LAN] (vihreä) Tämä LED pl, kun yhteys on muoostettu oikein. LED vilkkuu, kun t lähetetään/vstnotetn. e f g B A h i j k [Vipu] Autt, kun mouuli sennetn DIN-kiskoon / irrotetn siitä. t LED-merkkivlon til j toiminttulukko (CPU-mouuli) Käyttötilnne Normli Virtktkos/litteistovik Sovellusohjelmisto ei ole sennettu B l m n o CPU ALIVE ALARM Vilkkuu POIS Pois päältä Pois päältä Vilkkuu PÄÄLLÄ p q Liittimet j pistokkeet [LAN] RJ-45-pistoke intelligent Tlet Controller -litteen Ethernetverkkoon liittämistä vrten. i [RS-485] Vrttu tulev käyttöä vrten. j [RS-] Vrttu tulev käyttöä vrten. l [Power] Virtliitin. Syöttöjännite 4 V DC trvitn, j se sn liittämällä WAGO-verkkolite. m [SD CARD] Vrttu huolto vrten. o [USB] USB.0 type-a -pistoke, vrttu huolto vrten. Tätä pistokett ei voi käyttää CPU-mouulin j I/O-mouulin liittämiseen. p [I/O IF] USB.0 type-a -pistoke. Käytä vin tätä USB-pistokett CPU-mouulin liittämiseen I/O-mouuliin. intelligent Tlet Controller Asentjn viiteops 6

8 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 7 Stury, Mrh, 06 4:06 PM 5... LED-merkkivlot I/O-mouuli A m [CPU ALIVE] (vihreä) Tämä LED vilkkuu, kun I/O-mouuli toimii normlisti. Ktso lisätietoj LED-toiminnoist kohst "LEDmerkkivlon til j toiminttulukko (I/O-mouuli)" sivull 7. [ALARM] (puninen) Tämä LED pl ti vilkkuu, jos hvitn toiminthäiriö. Ktso lisätietoj LED-toiminnoist kohst "LED-merkkivlon til j toiminttulukko (I/O-mouuli)" sivull 7. [RS-485] (ornssi) Tämä LED vilkkuu, kun t lähetetään ti vstnotetn RS-485-portin kutt. e [PP MONITOR] (ornssi) Tämä LED vilkkuu, kun t lähetetään ti vstnotetn PP-linjn kutt. f [DIII MONITOR] (ornssi) Tämä LED vilkkuu DIII-NETtieonsiirron ikn. e f LED-merkkivlon til j toiminttulukko (I/O-mouuli) Käyttötilnne CPU ALIVE Normli B A g h i j POIS Litteistovik Pois päältä PÄÄLLÄ Virtktkos Pois päältä Pois päältä PÄÄLLÄ Vilkkuu Tieonsiirtovik CPU-mouulin j I/Omouulin välillä (vähintään 0 sekunti) 6. B k l ALARM Vilkkuu intelligent Tlet Controller -litteiston sennus intelligent Tlet Controller -komponentit sennetn 5 mm:n DINkiskoon sähkökpin sisälle. Ktso lisätieto kohst "5... Asennuspikk j kiinnityssuunt" sivull 5. Asenn kolme intelligent Tlet Controller -litteiston komponentti seurvsti: Aset mouuli DIN-5-kiskon päälle niin, että tkpinnn yläkoukku kytkeytyy. Pin mouuli suuntn, kunnes lkoukku npsht kiskoon. Veä trvittess mouulin losn vipu suuntn, jott mouuli npsht kiskoon. Käytä trvittess litteäpäistä ruuvitltt. 4 Toist yllä olevt viheet kikille muille mouuleille. m Liittimet h [DIII (F/F) j PP (P/P)] tieonsiirtolinj, joill intelligent Tlet Controller yhistetään DIII-yhteensopiviin yksiköihin j PPyhteensopiviin yksiköihin. PP-liitäntä on vrttu tulev käyttöä vrten. i [RS-485] Vrttu tulev käyttöä vrten. k [CPU IF] USB.0 type-b -pistoke. CPU-mouulin yhistämistä vrten. Toimii I/O-mouulin virtlähe- j tieonsiirtoknvn. l [Di-4 j Do] Liittimet igitlisten tulojen (Di) j igitlisten lähtöjen (Do) liittämistä vrten. Do-liitäntä on vrttu tulev käyttöä vrten. Säätimet j kytkimet [RESET] Vrttu tulev käyttöä vrten. g [DIII MASTER] Kytkin, joll intelligent Tlet Controller setetn MASTERti SLAVE-tiln DIII-NETkonfigurtioss. Tehssetus: vsen sento (MASTER). j [DIP SW] Tiln vlitsin. Tehssetus: itti on PÄÄLLÄ (ON), itit 4 ovt POIS (OFF). m [Vipu] Autt, kun mouuli sennetn/irrotetn DIN-kiskost. Asentjn viiteops 7 intelligent Tlet Controller

9 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 8 Stury, Mrh, 06 4:06 PM 7. Sähköjohtojen sennus 7... Tässä luvuss kerrotn miten intelligent Tlet Controller -srjn komponentit kytketään Dikin-litteisiin j muihin litteisiin. VAROITUS Älä kytke virtlähettä päälle, ennen kuin kikki johot on kytketty. Muuten seuruksen voi oll sähköisku. Kun kytkennät on tehty, trkist uuelleen ennen virtlähteen kytkemistä päälle, että kikki johtimet on kytketty oikein. Kikkien erikseen hnkittvien osien mterilien j sähkötöien tulee noutt sovellettv linsäääntöä. 7.. Liitä kontktitulolinjt ti pulssitulolinjt I/O-mouulin pohjss olevn liittimen npoihin Di, Di, Di, Di4 j COM. Kunkin nvn toiminto näytetään seurvss kytkentäkvioss. Toimintojen määritystä voin kuitenkin muutt myöhemmin. Jos hlut lisätietoj trvittvst pulssin leveyestä j pulssivälistä, ktso "5.8. Kytkentävtimukset" sivull 5. Jos hlut tietoj toiminnon määrityksen muuttmisest, ktso "0..6. Hllintpisteien ttriuuttien kuvukset" sivull 6. Kirjoitushetkellä eräät liittimet eivät ole ktiivisi, vn ne on trkoitettu tulev käyttöä vrten. Kirjoitushetkellä igitlinen lähtöliitäntä Do ei ole ktiivinen, vn se on trkoitettu tulev käyttöä vrten. Piirikvio Di- j Do-liittimien knss Liittäminen muihin litteisiin Ktso tietoj kikist kytkentävtimuksist "5.8. Kytkentävtimukset" sivull Digitlisten tulo- j lähtölitteien liittäminen intelligent Tlet Controller voin liittää ilmstointilitteien pysäyttämistä vrten ulkoiseen signlitulolitteeseen, jonk sähköenergimittrit lskevt yksittäisten ilmstointilitteien ti muien litteien sähkönkäytön. kohst DIII-NET-yhteensopivien litteien liittäminen DIII-NET on inutltuinen ilmstointilitteien tieonsiirtoominisuus, jonk on kehittänyt Dikin. DIII-NET-tieonsiirron vull voin ohjt keskitetysti useit DIII-NET-yhteensopivi ilmstointilitteit liittämällä ne intelligent Tlet Controller -yksikköön. Käytä DIII-NET-tieonsiirtolinjn kytkemiseen I/O-mouulin yläosss olevi liittimiä F j F seurvn kvion mukisesti. Näillä khell liittimellä ei ole polriteetti. Seurvss kytkentäkvioss näytetään esimerkki usemmn kuin khen ilmstointilitteen kytkemisestä. Di Di COM Di Di4 COM Do COM [Di] Pkkopysäytyskontktin tulo (yleensä voin). [Di] [Di] [Di4] Digitliset tulot. Voin määrittää normlisti voimiksi (tyyppi A) ti normlisti suljetuiksi (tyyppi B) kontktituloiksi ti pulssituloiksi. [Do] Tulev käyttöä vrten. Piirikvio DIII-liittimien knss HUOMIO DIII F F Kun pkkopysäytyskontktin tulo suljetn, kikille liitetyille litteille lähetetään pysäytyssignli. Siitä ei kuitenkn ole tkuut, että kikki litteet pysähtyvät j pysyvät pysähtyneinä niin kun kuin pkkopysäytyskontktin tulo on ktiivinen. Kun pkkopysäytyskontktin tulo on suljettu, liitettyjä litteit ei voi käynnistää uuelleen, ennen kuin kontktitulo vtn uuelleen. HUOMIO Kikki COM-nvt on kytketty sisäisesti. Voit siis käyttää mitä thns niistä. Voit kuitenkin kytkeä smn ikn enintään kksi johint kuhunkin COM-npn. Kytke trvittess I/O-mouulin COM-np litteen npojen negtiiviselle puolelle. e f e f Ulkoyksikkö OUT - OUT IN - OUT Sisäyksikkö Enintään 7 ulkoyksikköä voin kytkeä. Enintään sisäyksikköä voin kytkeä (jokist yksikkö vrten trvitn inutkertinen DIIIosoite). intelligent Tlet Controller Asentjn viiteops 8

10 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 9 Stury, Mrh, 06 4:06 PM 7.. Virrnsyötön kytkeminen kikkiin mouuleihin Ktso tietoj kikist kytkentävtimuksist "5.8. Kytkentävtimukset" sivull 5. HUOMIO kohst Jos hlut kytkeä moitusjohtimen WAGOverkkolitteeseen, voit käyttää vin säikeellistä johint, jonk kärjessä on kutistusliitin. Toimi seurvsti: Kytke virtlähe WAGO-verkkolitteen (PSU) tulo-osn kolmeen npn: L (jännitteinen), N (noll) j m. Aset pyöreä kutistusliitin johon eristettyyn osn skk j kiinnitä liitin ristipääruuvitltll. Käsittele WAGO-verkkolitteen rungon kiinnikettä niin, että johtimet kiinnittyvät virtlähteeseen. Pyöreä kutistusliitin Säikeellinen johin 6 Kun kikki kytkennät on tehty j trkistettu, kytke virtlähe päälle. HUOMAUTUS Virrnsyöttö ttn vin, kun WAGO-verkkolitteen DC OK -LED-merkkivlo j sekä CPU-mouulin että I/Omouulin CPU ALIVE -LED-merkkivlot vilkkuvt. Jos yksi ti usempi yllä olevist LED-merkkivloist ei syty, trkist, onko villisi kytkentöjä. Aset ruuvitltt kiinnikkeen ylempään sisäänmenoon j set se kiinnikkeen yläpuolelle. Pin kiinnikettä lspäin kiertämällä ruuvitltt lspäin suuntn, jott kiinnikkeen lempi sisäänmeno vutuu. Aset johin vstvn kiinnikkeen lempn sisäänmenoon. Liitä WAGO-verkkolitteen DC-lähtö CPU-mouulin DC-tuloon. Ot johinten npisuus huomioon. Kytke USB-kpelin A-tyypin liitin CPU-mouulin oikenpuoleiseen USB-pistokkeeseen. Pistokkeess on merkintä I/O IF. 4 Kytke USB-kpelin B-tyypin liitin I/O-mouulin B-tyypin USBpistokkeeseen. 5 Tee moitusliitäntä CPU-mouulin jommllkummll seurvist tvoist: -npn Uuteen CPU-mouuliin ei ole sennettu sovellusohjelmisto. Siksi ALARM-LED-merkkivlo pl punisen. Tämä on normli, ktso "LED-merkkivlon til j toiminttulukko (CPU-mouuli)" sivull 6. Sovellusohjelmisto sennetn käyttöönottoviheen ikn, ktso "9. intelligent Tlet Controllerin käyttöönotto" sivull LAN-kpelin liittäminen Ktso tietoj kikist kytkentävtimuksist "5.8. Kytkentävtimukset" sivull 5. kohst Älä liitä LAN-kpeli, ennen kuin loitt intelligent Tlet Controller -yksikön käyttöönoton. Muuten seuruksen voi oll osoiteristiriit. kytke np sähkökpin moituskiskoon (jos on) ti kytke np WAGO-verkkolitteen lpinnss olevn Mmoitusruuviin. 8. Dikinin toimittmn reitittimen sennus 4 V DC Tietoj sennuksest on Dikinin toimittmn reitittimen mukn toimitetuss oppss. Jos hlut tietoj siitä, milloin Dikinin toimittm reititintä, ktso "4.4. intelligent Tlet Controller rtkisun lisäkomponentit" sivull All olevss tulukoss on tärkeimpien tietojen yleiskuvus. CPU L I/O N POWER CPU IF I/O IF Vtimus Tieto WiFi-oletusnimi (SSID) ASUS WiFi-oletusslsn (yhteysvin) Reitittimen tkn olevss trrss. Reitittimen määritys-url Käytä jompkump seurvist: Reitittimen määritysslsn Ei setettu. Se setetn, kun käynnistetään reitittimen Internet-piksetukset (Quik internet setup) -ominisuus. USB 0 V AC Asentjn viiteops 9 intelligent Tlet Controller

11 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 0 Stury, Mrh, 06 4:06 PM Käyttöönotto 9.. Dtn vrmistuspriston kytkeminen päälle intelligent Tlet Controller -yksikön CPU-mouuliss on sisäänrkennettu pristo, jott kikki setukset säilyvät myös sähköktkoksen ikn. 9. intelligent Tlet Controllerin käyttöönotto Kosk pristo on oletusrvoisesti pois käytöstä, ensimmäinen si, jok täytyy tehä ennen käyttöönotto, on priston ottminen käyttöön. Kun olet vrmistnut, että intelligent Tlet Controller -komponentit on sennettu j kikki trvittvt kytkennät on tehty, voit loitt intelligent Tlet Controller -kokoonpnon käyttöönoton. Kun hlut ott priston käyttöön, etsi CPU-mouulin lpuolelt BACKUP-kytkin. Aset tämä kytkin PÄÄLLÄ (ON) -sentoon ruuvitltll. Käyttöönottoviheess tehään seurvt toimet: Kytke tn vrmistuspristo päälle. Ktso vrmistuspriston kytkeminen päälle" sivull 0. Määritä tietokone niin, että se voi muoost yhteyen intelligent Tlet Controller -yksikköön. Ktso "9.. Yhteyen muoostminen intelligent Tlet Controller -yksikköön ensimmäisen kerrn" sivull 0. Päivitä liteohjelmisto uusimpn versioon. Ktso "9.4. Liteohjelmiston päivittäminen uusimpn versioon" sivull. Määritä päivämäärä j ik j set toimintotil. Ktso "9.5. Käyttöönottotyöklun ensimmäinen suoritus" sivull. Määritä LAN-setukset. Ktso "9.6. Verkkosetusten määrittäminen (pikllinen käyttöönottotyöklu)" sivull. Lisää kikki liitetyt (Dikin-) litteet intelligent Tlet Controller -sovellukseen. Ktso "9.7. Liitettyjen litteien pikmääritys (pikllinen käyttöönottotyöklu)" sivull. Jos vlitsit itsenäisen tiln, tätä viimeistä vihett ei trvit. Jos hlut lisätietoj tiloist, ktso "4. Järjestelmän yleiskuvus" sivull. 9.. BACKUP ON OFF "9.. Dtn Käyttöönoton vähimmäisvtimukset 9.. Yhteyen muoostminen intelligent Tlet Controller -yksikköön ensimmäisen kerrn Uuell CPU-mouulill on kiinteä IP-osoite j liverkon peite Yhteyen muoostmiseksi tähän litteeseen sinun täytyy muutt tietokoneen IP-osoite smlle lueelle tämän IP-osoitteen knss. Toimi seurvsti: Kytke CAT 5e (ti prempi) Ethernet-kpeli CPU-mouuliin. Liitä Ethernet-kpeli tietokoneeseen. Muut IP-osoite vstmn CPU-mouulin osoitett. Toimi seurvsti:. Av tietokoneen Ohjuspneeli.. Npsut Ohjuspneeliss Network n Shring Center (Verkko- j jkmiskeskus) >> Chnge Apter Settings (Muut sovittimen setuksi). Suorit seurvt vlmistelut, ennen kuin loitt intelligent Tlet Controller -yksikön konfiguroinnin.. Kksoisnpsut Network Connetions (Verkkoyhteyet) -ikkunss Lol Are Connetion (Lähiverkkoyhteys). Vrmist, että tietokoneen tekniset tieot täyttävät kohss "5.6. Käyttöönottotietokoneen vtimukset" sivull 4 ilmoitetut vähimmäisvtimukset.. Vlitse Internet Protool Version 4 (TCP/IPv4) j npsut Properties (Ominisuuet). Vrmist, että sinull on sekä versiopäivitystyöklu että käyttöönottotyöklu. Kummnkin työklun uusimmt versiot ovt stvill osoitteess Kysy verkonvlvojlt seurvt verkon tieot intelligent Tlet Controller -yksikköä vrten: intelligent Tlet Controller -yksikölle hluttu verkkonimi (ohjimen nimi), stttinen IP-osoite j vstv liverkon peite, oletusyhyskäytävän IP-osoite, DNS-plvelimen IP-osoite j vihtoehtoisen DNS-plvelimen IP-osoite (trvittess). Jos iot yhistää intelligent Tlet Controller -yksikön yrityksen Wi-Fi-verkkoon, pyyä verkonvlvojlt verkkonimi (SSID) j slsn. Vrmist, että kikkien liitettyjen litteien virt on kytketty päälle. intelligent Tlet Controller Asentjn viiteops 0

12 4PFI4009-B_06_0.ook Pge Stury, Mrh, 06 4:06 PM e. Vlitse Properties (Ominisuuet) -ikkunss Use the Following IP Aress (Käytä seurv IP-osoitett). f. Aset seurv IP-osoite: Liteohjelmiston päivittäminen uusimpn versioon Nyt kun yhteys intelligent Tlet Controller -yksikköön on muoostettu, liteohjelmisto täytyy päivittää intelligent Tlet Controller -yksikön optimoimiseksi. Toimi seurvsti: Vikk tässä esimerkissä käytetään osoitett , voit vlit minkä thns osoitteen lueelt ~ Liteohjelmisto sisältyy versiopäivitystyökluun. Muist käyttää versiopäivitystyöklun uusint versiot kohn "9.. Käyttöönoton vähimmäisvtimukset" sivull 0 ohjeien mukisesti. g. Aset seurv liverkon peite: Käynnistä versiopäivitystyöklu VerUpTool.exe. Kirjuu (Login) -ikkun tulee esiin. 4 Jott lngton verkko ei iheuttisi häiriöitä, poist kikki tietokoneen lngttomt verkkokortit käytöstä seurvsti:. Npsut Network Connetions (Verkkoyhteyet) -ikkunss hiiren kkkospinikkeell Wireless Network Connetion (Lngton verkkoyhteys).. Vlitse Disle (Poist käytöstä). 5 Kun tämä versio käynnistetään ensimmäisen kerrn, käyttöehot tulevt esiin. Lue käyttöehot huolellisesti j hyväksy ne. Hyväksy (Aept) -pinike tulee käyttöön vst sitten, kun olet vierittänyt ls j lukenut kikki ehot. Trkist, voitko muoost yhteyen tietokoneest CPUmouuliin. Tee se vmll tietokoneess komentokehote seurvll tvll: Ann slsn (psswor) (oletus: ikin). 4 Vrmist, että IP-osoite (IP ress) on: Kirjuu npsuttmll OK (OK).. Npsut Winowsin Käynnistä-pinikett. 6 Vrmist Suorituksen vhvistus (Exeution Confirmtion) -ikkunss, että sennettvn liteohjelmiston versio on uuempi kuin nykyinen versio.. Kirjoit hkuruutuun "ommn prompt" (komentokehote) ti "m".. Npsut tulosluetteloss (Komentokehote) ti Cm. Commn. Ping CPU-mouulin IP-osoitett. Tee se näppäilemällä: ping pinmll Enter-näppäintä. Prompt Jos nykyisen version kohll näkyy: "---", mitään liteohjelmisto ei ole sennettu. j vhvist Kun liteohjelmisto ei ole sennettu, ALARM-LEDmerkkivlo pl CPU-mouuliss. St seurvnkltisen vstuksen: 7 Vhvist päivitys npsuttmll Suorit (Exeute). Päivitys suoritetn. Oot, kunnes st vhvistuksen siitä, että liteohjelmisto on päivitetty. 8 Viimeistele sennus npsuttmll OK (OK). Versiopäivitystyöklu sulkeutuu utomttisesti. CPU-mouuli käynnistyy utomttisesti uuelleen j on vlmis otettvksi käyttöön. Jos liteohjelmisto ei ole sennettu, ALARM-LEDmerkkivlo pl. Kun tämä liteohjelmisto on sennettu, ALARM-LED-merkkivlo ei enää pl. Jos et s vstuksi vn ikktkisuj, yhteyessä voi oll jotin vik. Ktso kohst "5. Tekniset tieot" sivull ohjeit ongelmn rtkisemiseen. Asentjn viiteops intelligent Tlet Controller

13 4PFI4009-B_06_0.ook Pge Stury, Mrh, 06 4:06 PM 9.5. Käyttöönottotyöklun ensimmäinen suoritus Tämä menettely täytyy suoritt vin ensimmäisen sennuksen ikn. Jos tämä intelligent Tlet Controller siirretään ti sennetn uuelleen, tätä menettelyä ei trvitse suoritt uuelleen. Aloit intelligent Tlet Controller -yksikön käyttöönotto toimimll seurvsti: Käynnistä käyttöönottotyöklu CommissioningTool.exe. Aloitusikkun tulee esiin. 9 Jos hlut käyttää intelligent Tlet Controller -sovellust, määritä sovelluksen Toennuskooi (Authentition Coe) npsuttmll Muut (Moify). intelligent Tlet Controller -sovellus toimii vin, kun toennuskooi on setettu. Kun tämä työklu käynnistetään ensimmäisen kerrn, käyttöehot tulevt esiin. Lue käyttöehot huolellisesti j hyväksy ne. Vhvist kikki setukset npsuttmll OK (OK). Hyväksy (Aept) -pinike tulee käyttöön vst sitten, kun olet vierittänyt ls j lukenut kikki ehot. CPU-mouuli käynnistyy uuelleen. Vrmist, että IP-osoite, johon yhteys muoostetn, on: Npsut Pikllinen käyttöönottotyöklu (Lol Commissioning Tool). Jos yhteyen muoostminen onnistuu, pikllinen käyttöönottotyöklu tulee esiin. 5 Ann slsn (psswor) (oletus: ikin) j kirjuu. 6 Vlitse Aikvyöhykesetukset (Time Zone Settings) -ikkunn luettelost hlumsi ikvyöhyke j vhvist npsuttmll OK (OK). Tee Kellonjn/kesäjn setukset -ikkunss seurvt setukset: (Time/DST Setup). Aset nykyinen päivämäärä j ik npsuttmll Muut (Moify) Omn turvllisuutesi vuoksi on suositeltv sett vhv toennuskooi. Käyttöönottotyöklu ei käynnisty utomttisesti uuelleen. Jos hlut jtk käyttöönotto, sulje käyttöönottotyöklu j käynnistä se uuelleen Verkkosetusten määrittäminen (pikllinen käyttöönottotyöklu) Jott intelligent Tlet Controller toimisi verkoss, verkkosetukset täytyy määrittää. Kysy verkonvlvojlt seurvt verkon tieot etukäteen: Ohjimen nimi (intelligent Tlet Controller -yksikön nimi sellisen kuin se näytetään verkoss) Isäntänimi. Jos ikvyöhykkeelläsi käytetään kesäik, ot Kesäjn setus (Dylight Sving Time Setting) käyttöön. IP-osoite Aliverkon peite. Vlitse myös kesäjn Alkmispäivä (Strt Dte) j Päättymispäivä (En Dte). Oletusyhyskäytävä Ensisijinen DNS. Vhvist jn j kesäjn setukset npsuttmll OK (OK). Toissijinen DNS (trvittess) Vlitse Toimintotiln setus (Funtion Moe Setting) -ikkunss toimintotil, joss hlut intelligent Tlet Controller -yksikön toimivn: Itsenäinen til (Stn-lone Moe) ti Pilviyhteystil (Clou-onnet Moe). Lisätietoj kummstkin tilst on luvuss "4. Järjestelmän yleiskuvus" sivull. Pilviyhteystil j liittyvät Dikin Clou Servie -toiminnot eivät ole tällä hetkellä stvill. intelligent Tlet Controller Asentjn viiteops

14 4PFI4009-B_06_0.ook Pge Stury, Mrh, 06 4:06 PM Kun olet käynnistänyt käyttöönottotyöklun uuelleen j kirjutunut Pikllinen käyttöönottotyöklu -työkluun, toimi seurvsti: Npsut Vlikkoluettelo (Menu List) () >> Järjestelmäsetukset (System Settings) () >> Verkko (Network) () Liitettyjen litteien pikmääritys (pikllinen käyttöönottotyöklu) Ennen kuin intelligent Tlet Controller voi ohjt mitään liitettyä (Dikin-) litett, ne täytyy lisätä hllintpisteinä. Lisätietoj sivull 5. hllintpisteistä on kohss "0.. Hllintpisteet" Jos sitä ei tehty eellisessä viheess intelligent Tlet Controller knntt käynnistää uuelleen (pinmll CPU-mouulin NOLLAA (RESET) -pinikett) ennen pikllisen käyttöönoton suorittmist. Se tyhjentää luettelon iemmin liitetyistä yksiköistä, jotk eivät ole enää liitettyinä intelligent Tlet Controller -yksikköön. Ktso lisätieto kohst "4. Tunnetut rjoitukset" sivull. Jos hlut lisätä litteit hllintpisteinä, toimi seurvsti: Määritä Verkko (Network) -ikkunss verkon prmetrit (verkon mukn) seurvn esimerkin mukisesti. Käynnistä käyttöönottotyöklu. Vih IP-osoite vst setetuksi osoitteeksi. Kirjuu kohteeseen Pikllinen käyttöönottotyöklu (Lol Commissioning Tool). 4 Npsut Vlikkoluettelo (Menu List) () >> Huoltosetukset (Servie Settings) () >> Hllintpisteien tietojen rekisteröinti (Mgmt. Point Dt Register) (). Vhvist syötetyt tieot npsuttmll OK (OK). Hllintpisteien tietojen rekisteröinti (Mgmt. Point Dt Register) -ikkun tulee esiin. CPU-mouuli käynnistyy uuelleen. Käyttöönottotyöklu uuelleen. ei käynnisty utomttisesti 4 Plut tietokoneen rvoihins. LAN-verkkosetukset lkuperäisiin 5 Ot tietokoneen Wi-Fi-sovitin käyttöön, jos se poistettiin iemmin käytöstä. 6 Irrot Ethernet-kpeli tietokoneen j CPU-mouulin välistä. 7 Liitä Ethernet-kpeli CPU-mouulin j joko lähiverkon ti Dikinin toimittmn reitittimen (jos on) väliin. Kun hlut konfiguroi Dikinin toimittmn reitittimen, ktso "8. Dikinin toimittmn reitittimen sennus" sivull 9. Asentjn viiteops intelligent Tlet Controller

15 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 4 Stury, Mrh, 06 4:06 PM 5 Npsut tässä ikkunss A/C utomttinen rekisteröinti (A/C Auto Register), niin Automttihun tulos (Auto Serh Result) -ikkun tulee esiin. Kikki liitetyt litteet näytetään utomttisesti kohss Hkutulosluettelo (Serh Result List). Kikiss hkutuloksiss näytetään yksikön tyyppi, sen portti j DIII-NET-osoite. Käyttö 0. intelligent Tlet Controller -yksikön lisämääritys Käyttöönoton jälkeen voit määrittää eelleen ti uuelleen kokoonpno käyttämällä pikllist käyttöönottotyöklu. Tässä luvuss nnetn hluttujen setusten muuttmiseen trvittvt tieot. 0.. Pikllinen käyttöönottotyöklu (Lol Commissioning Tool) -pääikkunn yleiskuvus 6 e Jos jokin liitetty lite ei näy luetteloss, se voin lisätä mnulisesti. Jos hlut tehä niin, ktso "0. intelligent Tlet Controller -yksikön lisämääritys" sivull 4. f Jos hllintpisteen tyyppi on tuntemton (Trkk tyyppi = " "), voit toimi seurvsti:. Vlitse yksi tuntemttomist hllintpisteistä. g h. Npsut Trkk tyyppi (Detile Type).. Vlitse Hllintpisteien tyypit (Mngement Point Types) -ikkunst hlumsi tyyppi j vhvist. 7 Npsut Lisää kikki (A All), jos hlut lisätä kikki hllintpisteet kohteeseen Rekisteröi ehoksluettelo (Register Cnite List). Jos rekisteröinnin ylärj on svutettu, pinikkeet Lisää (A) j Lisää kikki (A All) näkyvät hrmin. Tällöin yksi ti usempi hllintpiste täytyy poist luettelost, ennen kuin voit lisätä uusi. 8 Rekisteröi kikki ehoksluettelon litteet npsuttmll OK (OK). 9 Pl päävlikkoon npsuttmll tietorekisterissä OK (OK). Kenttä Selitys Selityskuvke Näyttää kikkien tässä työkluss käytettävien kuvkkeien selityksen. Hllintpisteien kuvke Kikki intelligent Tlet Controller -yksikköön liitetyt hllintpisteet. Lisätietoj hllintpisteistä on kohss "0.. Hllintpisteet" sivull 5. Tieot (Detils) Näyttää vlitun hllintpisteen perustieot. Käyttösetus Kytkee vlitun hllintpisteen päälle ti pois. e Asetuspiste (Setpoint) Asett vlitun hllintpisteen (jos on) hlutun lämpötiln setuspisteen. f Tuulettimen nopeus (Fn Spee) -setus Asett vlitun hllintpisteen (jos on) tuulettimen hlutun nopeuen. g Vlikkoluettelo (Menu List) Tuo vlikon esiin. h Uloskirjutuminen (Logoff) Kirj ulos j pl kirjutumisnäyttöön. Oot 0 sekunti, ennen kuin kirjuut uuelleen. CPU-mouuli käynnistyy uuelleen. Käyttöönottotyöklu ei käynnisty utomttisesti uuelleen. Kun hlut jtk, sulje käyttöönottotyöklu j käynnistä se uuelleen. 0 Jos käytät itsenäistä til, intelligent Tlet Controller -sovellus on nyt määritetty j vlmis käytettäväksi. Jos vlitset yhen hllintpisteen, voit tehä yhen ti usempi seurvist toimenpiteistä. Voit kytkeä vlitun toimintosetuksell (). hllintpisteen päälle ti Voit muutt vlitun hllintpisteen tvoitesetuspistettä (e). Voit muutt vlitun hllintpisteen tuulettimen nopeutt (f). pois Muutmn sekunnin kuluttu kikki muutokset otetn käyttöön vlituss hllintpisteessä. Muutmn sekunnin kuluttu kikki muutokset myös näytetään liitetyssä lngllisess kukosäätimessä (jos on). intelligent Tlet Controller Asentjn viiteops 4

16 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 5 Stury, Mrh, 06 4:06 PM 0.. Hllintpisteet 0... Mikä hllintpiste on? Nämä toimenpiteet voin suoritt vin pikllisell käyttöönottotyöklull. intelligent Tlet Controller ei slli hllintpisteien rekisteröimistä, muokkmist ti poistmist. Hllintpiste on lite, jot intelligent Tlet Controller vlvoo j käyttää. Hllintpistetyypit, joit intelligent Tlet Controller voi ohjt, ovt: Sisäyksiköt Tuulettimet Digitliset tulot (Di) Pulssitulot (Pi) 0... Rekisteröi uusi hllintpisteitä utomttisesti Kun hlut lisätä hllintpisteitä luetteloon utomttisesti, toimi seurvsti: 0... Hllintpiste-rekisterin vminen Kun hlut seurvsti: nähä Kun hllintpistettä muoktn intelligent Tlet Controller -sovelluksell, voit muutt vin kunkin hllintpisteen nimeä, tietoj j kuvkett. kikkien hllintpisteien luettelon, toimi Npsut Vlikkoluettelo (Menu List) () >> Huoltosetukset (Servie Settings) () >> Hllintpisteien tietojen rekisteröinti (Mgmt. Point Dt Register) (). Npsut Hllintpisteien tietojen rekisteröinti (Mgmt. Point Dt Register) -ikkunss A/C utomttinen rekisteröinti (A/C Auto Register), niin Automttihun tulos (Auto Serh Result) -ikkun tulee esiin. Hllintpisteien tietojen rekisteröinti (Mgmt. Point Dt Register) -ikkun tulee esiin. Kikiss hkutuloksiss on seurvt tieot: Hllintpisteen tyyppi (jos tieoss) Hllintpisteen osoite Osoite koostuu DIII-NET-portist j -osoitteest. Jos hllintpisteen tyyppi on tuntemton (Trkk tyyppi = " "), voit toimi seurvsti:. Vlitse yksi tuntemttomist hllintpisteistä.. Npsut Trkk tyyppi (Detile Type).. Vlitse Hllintpisteien tyypit (Mngement Point Types) -ikkunst hlumsi tyyppi j vhvist.. Toist tämä kikille muille tuntemttomille hllintpisteille. Npsut Lisää kikki (A All), jos hlut lisätä kikki hllintpisteet kohteeseen Rekisteröi ehoksluettelo (Register Cnite List). HUOMAUTUS Jos rekisteröinnin ylärj on svutettu, pinikkeet Lisää (A) j Lisää kikki (A All) näkyvät hrmin. Tässä rekisterissä voit tehä seurvt toimet: Rekisteröi uuet "0... Rekisteröi sivull 5. Rekisteröi uuet hllintpisteet mnulisesti. Ktso "0..4. Hllintpisteien rekisteröiminen mnulisesti" sivull 6. Muokk, kopioi ti poist hllintpisteitä. Ktso "0..5. Olemss olevien hllintpisteien hllint" sivull 6. Trkist, onko rekisterissä virheitä. Ktso "0..5. Olemss olevien hllintpisteien hllint" sivull 6. Asentjn viiteops 5 Tällöin yksi ti usempi olemss olev hllintpiste täytyy poist luettelost, ennen kuin voit lisätä uusi. hllintpisteet utomttisesti. Ktso uusi hllintpisteitä utomttisesti" 4 Rekisteröi kikki ehoksluettelon litteet npsuttmll OK (OK). 5 Pl päävlikkoon npsuttmll tietorekisterissä OK (OK). intelligent Tlet Controller

17 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 6 Stury, Mrh, 06 4:06 PM Virheien trkistminen: npsut Trkist (Chek) vrmistksesi, ettei hllintpisterekisterissä ole virheitä. CPU-mouuli käynnistyy uuelleen. Käyttöönottotyöklu ei käynnisty utomttisesti uuelleen. Kun hlut jtk, sulje käyttöönottotyöklu j käynnistä se uuelleen. Muutmn ensimmäisen sekunnin jn vst lisätyt hllintpisteet näkyvät kuin tieonsiirross olisi virhe. Tämä korjutuu, kun tieonsiirron muoostminen tämän työklun j hllintpisteen välille on onnistunut (muutmn sekunnin kuluttu) Hllintpisteien rekisteröiminen mnulisesti Hllintpisteien ttriuuttien kuvukset Seurviss osioiss ikkunoien tieot. kuvtn hllintpisteien ttriuutti- Yhteinen (Common ) -välilehti Tässä välilehessä ovt kikkien hllintpistetyyppien yleiset kohteet. Näytettävien kohteien määrä voi vihell hllintpisteien tyypin mukn. Jos ympäristössä on hllintpisteitä, joit utomttinen tunnistus ei tunnistnut, voit lisätä ne mnulisesti. Toimi seurvsti: Npsut Hllintpisteien tietojen rekisteröinti (Mgmt. Point Dt Register) -ikkunss Lisää (A). Vlitse Hllintpisteien tyypit (Mngement Point Types) -ikkunst hlumsi uusien hllintpisteien tyyppi j vhvist. e f g Kenttä Selitys Portin numero (Port No.) Hllintpisteen portin numero. Ktso rvolueluettelo kohst "Hllintpisteien porttien numeroien j osoitteien hyväksyttävä lue" sivull 6. Hllintpisteen portin osoite.() Kun hlut muutt rvo, npsut vttvi luetteloit j vlitse hlumsi rvo. Osoite (Aress) Trkk tyyppi (Detile Type) Aiemmin vlittu hllintpisteen tyyppi. Hllintpisteen ttriuutit (Mgmt. Point Attriutes) -ikkunn välilehet j kohteet vihtelevt vlitun tyypin mukn. Hllintpisteen tunnus (Mgmt. Pt. ID) Hllintpisteen tunnus. Järjestelmä vlitsee sen utomttisesti, eikä sitä voi muutt. Lisätietoj on luvuss "0..6. Hllintpisteien ttriuuttien kuvukset" sivull 6. e Nimi (Nme) f Trkt tieot (Detile Info.) g Kuvke (Ion) Määritä uusien hllintpisteien ttriuuttien tieot Hllintpisteen ttriuutit (Mgmt. Point Attriutes) -ikkunss j vhvist Olemss olevien hllintpisteien hllint Hllintpisteen nimi (enintään merkkiä). Uusien hllintpisteien lisäämisen lisäksi voit myös hllit olemss olevi hllintpisteitä seurvsti: Poist olemss olev hllintpiste: hllintpiste j npsut Poist (Delete). vlitse hlumsi Muokk olemss olev hllintpistettä: vlitse hlumsi hllintpiste j npsut Muokk (Eit). Kopioi hllintpiste: vlitse hlumsi hllintpiste j npsut Kopioi (Copy), niin vlitust hllintpisteestä tehään trkk kopio. Ktso rvolueluettelo kohst "Hllintpisteien porttien numeroien j osoitteien hyväksyttävä lue" sivull 6. Jos hlut muutt nimeä, npsut Muut (Moify). Tietoj hllintpisteestä trvittess (enintään 50 merkkiä). Jos hlut lisätä tietoj ti muutt lisättyjä tietoj, npsut Muut (Moify). Vlitun hllintpisteen tyypin kuvke. Jos hlut viht kuvkkeen, npsut Muut (Moify) j vlitse hlumsi kuvke. () Kikkien osoitteien on oltv eriliset. Jos vlitset osoitteen kksoiskppleen, tphtuu virhe. Hllintpisteien hyväksyttävä lue porttien numeroien j Trkk tyyppi Portin numero Osoite HUOMAUTUS Di / Pi ~4 (oletus: ) Jos kopioit olemss olevn hllintpisteen, muist muokt vähintään kopion Nimi (Nme)- j Osoite (Aress) -kenttiä. Sisällä -00~4-5 (oletus: -00) Tuuletin -00~4-5 (oletus: -00) osoitteien Muuten seuruksen on osoitteien kksoiskppleist johtuvi virheitä. Jos et ole vrm muokkuksest, trkist, onko virheitä, npsuttmll Trkist (Chek). intelligent Tlet Controller Asentjn viiteops 6

18 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 7 Stury, Mrh, 06 4:06 PM Tuuletin (Ventiltor) -välilehti Kenttä Selitys Tuuletustil (Ventiltion Moe) Kun vlitn tuuletustil, tämän tuuletusyksikön Tuuletin (Ventiltor)-välilehti ktivoituu intelligent Tlet Controller -sovelluksess. Jos vlittu, kentät Rikst (Fresh Up) j Automttinen ilmmäärä (Auto Air Volume) otetn käyttöön. Ot tämä vihtoehto käyttöön, jos hlut, että loppukäyttäjä voi ohjt liitettyjen tuuletusyksiköien tuuletustil. Dio (Dio) -välilehti Kenttä Selitys Pisteen tyyppi (Point Type) Vlitse, onko igitlinen tulo normlisti voin (Atyyppi (A type)) ti normlisti suljettu (B-tyyppi (B type)) kontktitulo. Toiminttil (Opertion Moe) Vlitse, onko igitlinen tulo normli kontktitulo ti litevirheen tulo. Pulssi (Pulse) -välilehti Jos vlittu, Rikst (Fresh Up) -toiminnot lisätään Tuuletin (Ventiltor) -välilehen Tuuletusmäärä (Ventiltion Amount) -kohtn intelligent Tlet Controller -sovelluksess. Rikst (Fresh Up) Ot tämä vihtoehto käyttöön, jos hlut, että loppukäyttäjä voi ott liitettyjen tuuletusyksiköien Rikst (Fresh Up) -tiln käyttöön/pois käytöstä. All olevss tietoruuuss on tuuletustiln lyhyt kuvus. Jos vlittu, Autom. (Auto) -toiminnot lisätään intelligent Tlet Controller -sovelluksen kohtn Tuuletusmäärä (Ventiltion Amount). Automttinen ilmmäärä (Auto Air Volume) Ot tämä vihtoehto käyttöön, jos hlut, että loppukäyttäjä voi ott liitettyjen tuuletusyksiköien Automttinen ilmmäärä (Auto Air Volume) -tiln käyttöön/pois käytöstä. Kun jokin Autom. (Auto) -vihtoehto vlitn, ilmnpinett sääetään utomttisesti CO-tsojen mukn (jos oike COnturi on sennettu). Normlikäytössä huoneeseen syötetyn rittiin ilmn määrä j huoneest ulos syötetyn ilmn määrä ovt yhtä suuret. Kun jokin intelligent Tlet Controller -sovelluksen Rikst (Fresh Up) -toiminto vlitn, huoneeseen syötettävän rittiin ilmn määrä on suurempi ti pienempi kuin ulos poistettvn ilmn määrä (tämä viimeinen vihtoehto voin sett liitetyllä lngllisell kukosäätimellä). Kenttä Pulssien määrä on liitetyistä litteist vstnotettujen pulssien toellinen määrä jettun pulssin skelrvoll. Pulssien määrä (Pulse Amount) Kun huoneeseen syötetään enemmän ilm, syntyy positiivinen pine. Tämä estää keittiöien j kylpyhuoneien hjuj j kosteutt virtmst huoneeseen. Kun huoneeseen syötetään vähemmän ilm, syntyy hiemn negtiivinen pine. Tämä estää sirln hjuj j ilmss leijuvi kteereit virtmst huoneest käytäviin. Selitys Noll ti set pulssien määrä npsuttmll Muut (Moify) (oletus: ). : Nykyinen pulssien määrä säilytetään. 0: Pulssin rvoksi setetn 0. Mikä thns muu rvo: Määritettyä pulssien määrää käytetään. Määre, jok määrittää, monenko liitetystä litteest vstnotetun pulssin jälkeen pulssien määrää lisätään :llä. Pulssin skel (Pulse Step) Jos esimerkiksi pulssin skeleeksi on setettu 4 j vstnotetn 00 pulssi, pulssien määräksi setetn 5. Aset ti muut pulssin skelt npsuttmll Muut (Moify).() Mittyksikkötrr (Unit Lel) Hluttu mittyksikkö, jok näytetään intelligent Tlet Controller -sovelluksen päänäytön Luettelo (List) -näkymässä. Esimerkiksi: kwh, m³ jne. Syötä mittyksikkö (enintään kheksn merkkiä) npsuttmll Muut (Moify). Asentjn viiteops 7 intelligent Tlet Controller

19 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 8 Stury, Mrh, 06 4:06 PM Kenttä Tehosuhe (Power Rtio) Selitys 0.. Päivämäärän j kellonjn muuttminen Määre, jok muutt pulssien määrän vlituksi mittyksiköksi. Kun hlut muutt ti korjt intelligent Tlet Controller -sovelluksen päivämäärän j kellonjn setuksi, toimi seurvsti: Jos esimerkiksi tehosuhteeksi on setettu 0,00 j yksikön etiketiksi on setettu kwh, yksi pulssien määrä vst 0,0 kwh:i. Npsut Vlikkoluettelo (Menu List) () >> Huoltosetukset (Servie Settings) () >> Aikvyöhyke (Time Zone) (). Aset tehosuhe npsuttmll Muut (Moify) (oletus:,00). () Säilytä trkint seurnt vrten pulssin skeleen setuksen j vihtele sen sijn tehosuhett toellist tulo vstvsti. Virrnkulutus lsketn seurvll tvll: Toellisten vstnotettujen pulssien määrä / [Pulssin skel] = [Pulssien määrä] [Pulssien määrä] [Tehosuhe] = virrnkulutus Esimerkki: Kenttä Arvo Pulssin skel (Pulse Step) Mittyksikkötrr (Unit Lel) kwh Tehosuhe (Power Rtio) 0,00 Toellinen vstnotettujen pulssien määrä (Atul numer of pulses reeive) 000 Pulssien määrä (Pulse Amount) 000/= 000 Virrnkulutus (Power onsumption) 000 0,00=0 000 kwh Vlitse hlumsi ikvyöhyke j vhvist vlint. Npsut Vlikkoluettelo (Menu List) Järjestelmäsetukset (System Settings) Kellonik/kesäik (Time/DST) (). Syötetyt tieot näytetään, kun intelligent Tlet Controller -sovelluksen j pikllisen käyttöönottotyöklun päänäytössä vlitn Pulssitulolite (Pulse Input Devie) j npsutetn Tieot (Detils). () () >> >> Pulssitulolite (Pulse Input Devie) -litteen mittm virrnkulutus näytetään intelligent Tlet Controller -sovelluksen päänäytössä, kun vlitn Luettelo (List) -näkymä. intelligent Tlet Controller 4 Muut päivämäärää j kellonik npsuttmll Muut (Moify). 5 Voit ott kesäjn käyttöön (Ot käyttöön (Enle)) ti pois käytöstä (Poist käytöstä (Disle)). Asentjn viiteops 8

20 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 9 Stury, Mrh, 06 4:06 PM 6 Jos käytössä, set kesäjn lkmis- j päättymispäivä. 7 Vhvist kikki muutokset npsuttmll OK (OK). Muut Verkko (Network) -ikkunss hlumisi prmetrej seurvn esimerkin mukisesti. Vhvist syötetyt tieot. verkon Asetettu ik otetn käyttöön vst sitten, kun npsutt OK (OK). Jos jotin verkkosetust on muutettu, CPU-mouuli käynnistyy uuelleen. Käyttöönottotyöklu ei käynnisty utomttisesti uuelleen. Jos hlut jtk konfigurointi, sulje käyttöönottotyöklu j käynnistä se uuelleen Verkkosetusten muuttminen Kun hlut muutt ti päivittää intelligent Tlet Controller -yksikön verkkosetuksi, toimi seurvsti: Npsut Vlikkoluettelo (Menu List) () >> Järjestelmäsetukset (System Settings) () >> Verkko (Network) () Toimintotiln vihtminen Pilviyhteystil (Clou-onnet Moe) j liittyvät Dikin Clou Servie -toiminnot eivät ole tällä hetkellä stvill. Kun hlut viht itsenäisen tiln j pilviyhteystiln välillä, toimi seurvsti: Npsut Vlikkoluettelo (Menu List) () >> Huoltosetukset (Servie Settings) () >> Toimintotil (Funtion Moe) (). Asentjn viiteops 9 intelligent Tlet Controller

21 4PFI4009-B_06_0.ook Pge 0 Stury, Mrh, 06 4:06 PM Vlitse toimintotil, joss hlut intelligent Tlet Controller -yksikön toimivn: Kunnosspito. Itsenäinen til (Stn-lone Moe) ti. Pilviyhteystil (Clou-onnet Moe). Lisätietoj kummstkin tilst on luvuss "4. Järjestelmän yleiskuvus" sivull.. Litteiston settminen kunnosspitoon j pois siitä Kunnosspitotoiminto sett ti peruutt hllintpisteien Huollettvn (Uner Mintenne) -tiln hllintpisterekisterissä. Tämä toiminto ei voi sett itse intelligent Tlet Controller -yksikköä huoltotiln vn vin liitetyt hllintpisteet. Jos kunnosspito täytyy suoritt yhessä ti usemmss hllintpisteessä, niien tilksi täytyy viht Huollettvn (Uner Mintenne). HUOMAUTUS Hllintpisteitä, joien til on Huollettvn (Uner Mintenne): Jos hlut käyttää intelligent Tlet Controller -sovellust, määritä sovelluksen toennuskooi (Toennuskooi (Authentition Coe)) npsuttmll Muut (Moify). ei voi ohjt intelligent Tlet Controller -yksiköstä, ei voi seurt j ei voi sett kohteeksi. utomttisten ohjustoimintojen Kun hlut muutt hllintpisteien kunnosspitosetust, toimi seurvsti: Npsut Vlikkoluettelo (Menu List) () >> Järjestelmäsetukset (System Settings) () >> Huolto (Mintenne) (). intelligent Tlet Controller -sovellus toimii vin, kun Toennuskooi (Authentition Coe) on setettu. Omn turvllisuutesi vuoksi on suositeltv sett vhv toennuskooi. 4 Vhvist kikki setukset npsuttmll OK (OK). CPU-mouuli käynnistyy uuelleen. Käyttöönottotyöklu ei käynnisty utomttisesti uuelleen. Jos hlut jtk konfigurointi, sulje käyttöönottotyöklu j käynnistä se uuelleen. intelligent Tlet Controller Asentjn viiteops 0

22 4PFI4009-B_06_0.ook Pge Stury, Mrh, 06 4:06 PM Huoltosetukset (Mintenne Settings) -ikkunss voit tehä seurvt toimet:. Liteohjelmiston päivittäminen Vlitse hlumsi hllintpisteet Käytettävissä olevt hllintpisteet (Aville Mngement Points) -luettelost j lisää ne Huollettvn olevt pisteet (Points uner Mintenne) -luetteloon npsuttmll Lisää (A). Dikin pyrkii jtkuvsti prntmn käyttökokemust. Jott intelligent Tlet Controller toimisi mhollisimmn sujuvsti, käytä in liteohjelmiston uusint versiot. Vlitse hlumsi hllintpisteet Huollettvn olevt pisteet (Points uner Mintenne) -luettelost j poist ne tästä luettelost npsuttmll Poist (Remove). Kummnkin työklun uusimmt versiot (versiopäivitystyöklu j käyttöönottotyöklu) ovt stvill osoitteess Jos liteohjelmistost on stvill uuempi versio, voit päivittää sen seurvsti: Käynnistä versiopäivitystyöklu VerUpTool.exe. Kirjuu (Login) -ikkun tulee esiin. Vhvist kikki muutokset npsuttmll OK (OK). Kun tämä työklu käynnistetään ensimmäisen kerrn, käyttöehot tulevt esiin. Lue käyttöehot huolellisesti j hyväksy ne. Hyväksy (Aept) -pinike tulee käyttöön vst sitten, kun olet vierittänyt ls j lukenut kikki ehot. Ann slsn (psswor) (oletus: ikin). 4 Vrmist, että IP-osoite (IP ress) on CPU-mouulin nykyinen IP-osoite. 5 Kirjuu npsuttmll OK (OK). 6 Vrmist Suorituksen vhvistus (Exeution Confirmtion) -ikkunss, että sennettvn liteohjelmiston versio on uuempi kuin nykyinen versio. 7 Vhvist päivitys npsuttmll Suorit (Exeute). Päivitys suoritetn. Oot, kunnes st vhvistuksen siitä, että liteohjelmisto on päivitetty. 8 Viimeistele sennus npsuttmll OK (OK). Päivitystyöklu sulkeutuu utomttisesti. Asentjn viiteops intelligent Tlet Controller

ASENTAJAN VIITEOPAS. intelligent Tablet Controller DCC601A51

ASENTAJAN VIITEOPAS. intelligent Tablet Controller DCC601A51 PFI009-B_06_0.ook Pge Thursy, My 9, 06 : PM ASENTAJAN VIITEOPAS intelligent Tlet Controller PFI009-B_06_0.ook Pge Thursy, My 9, 06 : PM Sisältö intelligent Tlet Controller sivu Tietoj tästä sikirjst....

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Vrlämmitin ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7360N MFC-7460DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tieot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -lähiverkkosovitin BRP069A61 BRP069A62. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -lähiverkkosovitin.

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -lähiverkkosovitin BRP069A61 BRP069A62. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -lähiverkkosovitin. Asentjn viiteops Dikin Altherm -lähiverkkosovitin BRP069A6 BRP069A6 Asentjn viiteops Dikin Altherm -lähiverkkosovitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tieto

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme SL83* Digitl Series EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Sisällys TV:N ASENNUS Turvllisuustoimi... 4 Asennus j tärkeitä tietoj...

Lisätiedot

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M0102709 1214 fin SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Epson Projector Management -käyttöoppaasta

Epson Projector Management -käyttöoppaasta Epson Projector Mngement -käyttöoppst Sisältö 2 Epson Projector Mngement -johdnto 4 Epson Projector Mngementin ominisuudet... 5 Ohjelmiston settminen ensimmäisen kerrn 6 Ohjelmiston sennus... 7 Järjestelmävtimukset...

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J615W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Epson iprojection -käyttöoppaasta (Windows/Mac)

Epson iprojection -käyttöoppaasta (Windows/Mac) Epson iprojection -käyttöoppst (Windows/Mc) Sisältö 2 Epson iprojection -johdnto 5 Epson iprojection -ohjelmn ominisuudet... 6 Yhdistäminen erilisiin litteisiin... 6 Neljän pneelin näyttö... 6 Muut esittäjä-

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J650DW MFC-J870DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2600W Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisen

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8070D Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Tässä oppss jätetään suurin os litteen ominisuuksist tehdssetuksiins, jott sisit litteen

Lisätiedot

Asentajan ja käyttäjän viiteopas

Asentajan ja käyttäjän viiteopas sentjn j käyttäjän viiteops VRV IV -lämpöpumppu sisäsennust vrten RKXYQ5TY1 RDXYQ5TV1 sentjn j käyttäjän viiteops VRV IV -lämpöpumppu sisäsennust vrten Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS -järjestelmän sisäyksikkö HXY8A8VB HXYA8VB CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYUMLULUK-BEYANI CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Toimitukseen kuuluvat värikasetit CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-opaslevy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Toimitukseen kuuluvat värikasetit CD-ROM-asennuslevy CD-ROM-opaslevy Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6510DW MFC-J6710DW Lue Turvllisuutt j rjoituksi käsittelevä kirjnen ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Piksennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J430W Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka]

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka] Oikosulkukestoisuus EC:n mukn Oikosulkukestoisuus DN EN 439-1/EC 439-1:n mukn Tyyppikoestus DN EN 439-1 Järjestelmän tyyppikoestuksen yhteyessä suoritettiin seurvt Rittl-virtkiskojärjestelmien sekä vstvien

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J55W DCP-J75W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen

Lisätiedot

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-6490CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Nout näitä vroituksi mhollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-790CW MFC-990CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Nout näitä vroituksi mhollisten henkilövhinkojen

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J552DW DCP-J752DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-6890CDW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Nout näitä vroituksi mhollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J40DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J132W Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3 Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monoloc EBLQ0CAV EBLQ07CAV EDLQ0CAV EDLQ07CAV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monoloc Suomi CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J925DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm -mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm -mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 1.1.1 Vroitusten j symolien

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J525W DCP-J725DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Rumpuyksikkö- ja värikasettikokoonpano (esiasennettu)

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Rumpuyksikkö- ja värikasettikokoonpano (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Kiitos, että vlitsit Brother-litteen. Tukesi on meille tärkeää j rvostmme sikkuuttsi. Brother-tuotteesi on vlmistettu j suunniteltu tiukimpien

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Hukkavärisäiliö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Hukkavärisäiliö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ennen kuin käytät tätä litett ensimmäisen kerrn, lue tämä Pik-sennusops, jok utt litteen sennuksess j setusten määrityksessä. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 6 / vko 13

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 6 / vko 13 MS-A040 Diskreetin mtemtiikn perusteet, IV/07 Kngslmpi / Jkosson Diskreetin mtemtiikn perusteet Lskuhrjoitus / vko Tuntitehtävät 4-4 lsketn lkuviikon hrjoituksiss j tuntitehtävät 45-4 loppuviikon hrjoituksiss.

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot