Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1"

Transkriptio

1 Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo Suomi

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleiset vrotoimet 4. Tietoj sikirjst Vroitusten j symolien merkitys Asentjlle Yleistä Asennuspikk Kylmäine Suollious Vesi Sähköinen... 5 Tietoj sikirjst 6. Tieto tästä sikirjst Asentjn viiteoppn yleiskuvus... 6 Tietoj pkkuksest 7. Yleiskuvus: Tietoj pkkuksest Ulkoyksikkö Ulkoyksikön purkminen pkkuksest Vrusteien poistminen ulkoyksiköstä Säätörsi Säätörsin purkminen pkkuksest Vrusteien poistminen säätörsist Asetusrsi Asetusrsin purkminen pkkuksest Vrusteien poistminen setusrsist Vrlämmitin Vrlämmittimen purkminen pkkuksest Vrusteien poistminen vrlämmittimestä Tietoj yksiköistä j lisävrusteist 9 4. Yleiskuvus: Tietoj yksiköistä j lisävrusteist Tunnistminen Tunnistetietotrr: ulkoyksikkö Tunniste-etiketti: Säätörsi Tunniste-etiketti: Asetusrsi Tunniste-etiketti: Vrlämmitin Yksiköien j vlinnisvrusteien yhistäminen Ulkoyksikön j lisävrusteien mholliset yhistelmät Mhollisi lisävrusteit ulkoyksikölle Mhollisi lisävrusteit säätörsille Mhollisi lisävrusteit setusrsille Ulkoyksikön j kuumvesivrjn mholliset yhistelmät... 5 Käyttökoheohjeit 5. Yleiskuvus: Käyttökoheohjeit Tilnlämmitys-/-jäähytysjärjestelmän settminen Yksi huone Useit huoneit Yksi lähtöveen lämpötil-lue Useit huoneit Kksi lähtöveen lämpötil-luett 7 5. Tilnlämmityksen pulämmönlähteen settminen Kuumvesivrjn settminen Järjestelmän kvio Itsenäinen kuumvesivrj Kuumvesivrjn tilvuuen j hlutun lämpötiln settminen Asennus j kokoonpno Kuumvesivrj Kuumvesipumppu välitöntä kuum vettä vrten Kuumvesipumppu esinfiointi vrten Energimittuksen settminen Tuotettu lämpö Kulutettu energi Normlin kwh-tksn virrnsyöttö Toivotun kwh-tksn virrnsyöttö Virrnkulutuksen hllinnn settminen Pysyvä tehon rjoitus Tehon rjoitus ktivoin igitlisill tuloill Tehon rjoitustoimenpie Ulkoisen lämpötil-nturin settminen Vlmistelu 4 6. Yleiskuvus: Vlmistelu Asennuspikn vlmistelu Ulkoyksikön sennuspikn vtimukset Ulkoyksikön sennuspikn lisävtimukset kylmissä ympäristöissä Säätörsin sennuspikn vtimukset Asetusrsin sennuspikn vtimukset Vrlämmittimen sennuspikn vtimukset Vesiputkiston vlmistelu Vesipiirin vtimukset Kv pisunt-stin esipineen lskemiseen Vesimäärän j virtusnopeuen trkistminen Pisunt-stin esipineen muuttminen Veen tilvuuen trkistminen: Esimerkkejä Sähköjohotuksen vlmistelu Tietoj sähköjohotuksen vlmistelust Tietoj toivotun kwh-tksn virrnsyötöstä Sähköliitäntöjen yleiskuvus ulkoisi toimilitteit lukuun ottmtt Ulkoisten j sisäisten toimilitteien sähköliitäntöjen yleiskuvus Asennus 7. Yleiskuvus: Asennus Yksiköien vminen Tietoj yksiköien vmisest Ulkoyksikön vminen Ulkoyksikön kytkinrsin knnen vminen Säätörsin vminen Asetusrsin vminen Vrlämmittimen vminen Vrlämmittimen kytkinrsin knnen vminen Ulkoyksikön kiinnitys Tietoj ulkoyksikön sentmisest Ulkoyksikön sentmisess huomioitv Asennusrkenteen trjominen Ulkoyksikön sentminen Tyhjennyksestä huolehtiminen Ulkoyksikön ktumisen estäminen Säätörsin kiinnittäminen Tietoj säätörsin kiinnittämisestä Vrotoimet kun säätörsi kiinnitetään Säätörsin sentminen Asetusrsin kiinnittäminen Tietoj setusrsin kiinnittämisestä Vrotoimet kun setusrsi kiinnitetään Asetusrsin sentminen Vrlämmittimen kiinnittäminen Tietoj vrlämmittimen kiinnittämisestä Vrotoimet kun vrlämmitintä kiinnitetään Vrlämmittimen sentminen Vesiputkiston liittäminen Tietoj vesiputkiston liittämisestä Vrotoimet, kun vesiputkisto liitetään Vesiputkiston liittäminen Vrlämmittimen vesiputkien liittäminen Tieto venttiilisrjst Vesipiiri suojminen jäätymiseltä Vesipiirin täyttö Kuumvesivrjn täyttäminen Vesiputkiston eristäminen Sähköjohtojen kytkentä Tietoj sähköjohtojen liittämisestä Sähköjohtimien kytkennässä huomioitv... 4 Asentjn viiteops EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B 05.08

3 Sisällysluettelo 7.8. Ohjeet sähköjohtojen kytkemiseen Ulkoyksikön sähköjohtojen liittäminen Päävirrnsyötön liittäminen Käyttöliittymän liittäminen Sulkuventtiilin liittäminen Kuumvesipumpun kytkeminen Säätörsin sähköjohtojen liittäminen Säätörsin virrnsyötön kytkeminen Yhteiskytkentäjohon kiinnittäminen säätörsin j ulkoyksikköön Asetusrsin sähköjohtojen liittäminen Asetusrsin virrnsyötön kytkeminen Yhteiskytkentäjohon kiinnittäminen setusrsin j säätörsin Sähkömittrien liittäminen Virrnkulutuksen igitlisten tulojen kytkeminen Hälytyslähön kytkeminen Tilnjäähytyksen päällä/pois-lähön kytkeminen Ulkoiseen lämmönlähteeseen vihon kytkeminen Vrlämmittimen sähköjohtojen liittäminen Vrlämmittimen virrnsyötön kytkeminen Vrlämmitinsrjn liittäminen säätörsin Venttiilisrjn liittäminen Ulkoyksikön sennuksen viimeistely Ulkoyksikön sulkeminen Säätörsin sennuksen viimeistely Säätörsin sulkeminen Asetusrsin sennuksen viimeistely Asetusrsin sulkeminen Vrlämmittimen sennuksen viimeistely Vrlämmittimen sulkeminen Määritykset Yleiskuvus: Määritykset PC-kpelin liittäminen kytkinrsin Yleisimpien kommenttien käyttö Järjestelmäsetusten kopioiminen ensimmäisestä kukosäätimestä toiseen Kielisetuksen kopioiminen ensimmäisestä kukosäätimestä toiseen Apuohjelm: Aset järjestelmän kvio ensimmäisen käynnistyksen jälkeen Perusmääritykset Apuohjelm: Kieli / päivämäärä j ik Apuohjelm: Vkio Apuohjelm: Asetukset Apuohjelm: Kpsiteetit (energimittus) Tiln lämmityksen/jäähytyksen hllint Kuumn veen hllint Yhteystieot/tuen numero Eistynyt määritys/optimointi Tilnlämmitys-/jäähytystoiminto: eistynyt Kuumn veen hllint: eistynyt Lämmönlähteen setukset Järjestelmäsetukset Vlikkorkenne: Käyttäjän setusten yleiskuvus Vlikkorkenne: Asentjn setusten yleiskuvus Käyttöönotto Yleiskuvus: Käyttöönotto Käyttöönotto koskevi vrotoimenpiteitä Trkistuslist ennen käyttöönotto Trkistuslist käyttöönoton ikn Virtuksen miniminopeuen trkistminen Ilmnpoistotoiminto Koekäytön suorittminen Toimilitteen koekäytön suorittminen Lttilämmityksen tsoitekuivus Luovutus käyttäjälle Tietoj lukitsemisest j vmisest Mholliset toimintolukot Lukon ktiivisuuen trkistminen Toimintolukon ottminen käyttöön ti pois käytöstä Pinikelukon ottminen käyttöön ti pois käytöstä Kunnosspito j huolto 80. Yleiskuvus: Kunnosspito j huolto Kunnosspion vrotoimet Ulkoyksikön vminen Säätörsin vminen Asetusrsin vminen Vrlämmittimen vminen Ulkoyksikön vuosittisen kunnosspion trkistuslist... 8 Vinetsintä 8. Yleiskuvus: Vinmääritys Vinmäärityksessä huomioitv Ongelmien selvittäminen oireien perusteell Oire: Yksikkö EI lämmitä ti jäähytä ootetusti Oire: Kompressori EI käynnisty (tilnlämmitys ti kuumn veen lämmitys) Oire: Pumppu pitää ääntä (kvittio) Oire: Veen pineenlennusventtiili vutuu Oire: Veen pineenlennusventtiili vuot Oire: Til EI lämpene riittävästi lhisiss ulkolämpötiloiss Oire: Käyttöpisteen pine on väliikisesti epätvllisen korke Oire: Pisunut tnkki työntää koristepneelej Oire: Säiliön esinfiointitoiminto EI ole suoritettu oikein (AH-virhe) Oire: Energimittus (tuotettu lämpö) EI toimi oikein Ongelmien selvittäminen virhekooien perusteell Virhekooit: Yleiskuvus Hävittäminen 87. Yleiskuvus: Hävittäminen Poispumppus Pkotetun jäähytyksen loittminen j pysäyttäminen Tekniset tieot Yleiskuvus: Tekniset tieot Mitt j huoltotil Mitt j huoltotil: Ulkoyksikkö Mitt j huoltotil: Lisävrusteet Pinopiste Pinopiste: Ulkoyksikkö Pinopiste: Lisävrusteet Komponentit Komponentit: Ulkoyksikkö Komponentit: Kytkinrsi (ulkoyksikkö) Komponentit: Lisävrusteet Komponentit: Kytkinrsi (lisävruste) Putkikvio Putkikvio: Ulkoyksikkö Kytkentäkvio Johtokvio: Ulkoyksikkö Tekniset tieot Tekniset tieot: Ulkoyksikkö Tekniset tieot: Lisävrusteet Käyttöl Käyttöl: Lämmitys j jäähytys Käyttöl: Kuum vesi Venttiilisrjn trpeellisuus ESP-käyrä ESP-käyrä: ulkoyksikkö Snsto 5 6 Kenttäsetukset-tulukko 6 EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B Asentjn viiteops

4 Yleiset vrotoimet Yleiset vrotoimet. Tietoj sikirjst Alkuperäinen sikirj on littu englnniksi. Kikki muut kielet ovt käännöksiä. Tässä sikirjss olevt vrotoimet käsittelevät erittäin tärkeitä iheit. Nout niitä huolellisesti. Järjestelmän sennus sekä kikki sennusoppss j sentjn viiteoppss kuvtut toimenpiteet tulee suoritt vltuutetun sentjn toimest... Vroitusten j symolien merkitys VAARA Trkoitt tilnnett, jok joht kuolemn ti vkvn loukkntumiseen. VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA Trkoitt tilnnett, jok voi joht sähköiskuun. VAARA: PALAMISEN VAARA Trkoitt tilnnett, jok voi joht plovmmn ti pleltumn äärimmäisen kuumien ti kylmien lämpötilojen vuoksi. VAROITUS Trkoitt tilnnett, jok voi joht kuolemn ti vkvn loukkntumiseen. HUOMIO Trkoitt tilnnett, jok voi joht lievään ti keskiviken loukkntumiseen. Trkoitt tilnnett, jost voi seurt litteisto- j omisuusvhinkoj. Trkoitt hyöyllisiä vinkkejä ti lisätietoj.. Asentjlle.. Yleistä Jos et ole vrm kuink lite sennetn ti kuink sitä käytetään, ot yhteyttä jälleenmyyjääsi. Litteien ti lisälitteien väärä sennus ti liittäminen stt iheutt sähköiskun, oikosulun, vuotoj, tuliplon ti muut vhinko litteille. Käytä vin lisävrusteit, oheislitteit j vrosi, jotk Dikin on tehnyt ti hyväksynyt. VAROITUS Vrmist, että sennus, testus j käytetyt mterilit täyttävät sovellettvt määräykset (Dikin-sikirjn ohjeien vtimusten lisäksi). HUOMIO Käytä riittävää henkilökohtist suojvrustust (suojkäsineet, turvlsit jne.) kun sennt, suoritt kunnosspito ti huollt järjestelmää. VAROITUS Revi rikki j heitä pois muoviset pkkuspussit, jott etenkään lpset eivät voi leikkiä niien knss. Mhollinen vr: tukehtuminen. VAARA: PALAMISEN VAARA ÄLÄ koske kylmäineputkiin, vesiputkiin ti litteen sisäosiin käytön ikn ti heti käytön jälkeen. Se voi oll liin kuum ti liin kylmä. Ann sen plutu tvlliseen lämpötiln. Jos sinun on koskettv sitä, piä suojkäsineitä. ÄLÄ kosket vhingoss vuotv kylmäinett. VAROITUS Huolehi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää yksikköä suojpikknn. Sähköosi koskettvt pieneläimet voivt iheutt toiminthäiriöitä, svu ti tuliplon. HUOMIO ÄLÄ kosket tuloilmknv ti yksikön lumiiniripoj. ÄLÄ set mitään esineitä ti litteit yksikön päälle. ÄLÄ kiipeä yksikön päälle ti istu ti seiso sen päällä. Ulkoyksikköön tehtävät työt on prs tehä kuivss säässä veeltä suojutumist vrten. Sovellettvien lkisääteisten määräysten perusteell voi oll trpeen pitää tuotteelle huoltokirj, johon merkitään inkin: huoltotieot, korjukset, testien tulokset, vlmiustiljksot... Vähintään seurvt tieot on merkittävä tuotteen helposti käytettävään pikkn: Ohjeet järjestelmän smmuttmiseksi hätätilnteess Plolitoksen, poliisin j sirln yhteystieot Huoltoplvelun nimi, osoite j puhelinnumero virk-ikn sekä päivystysnumero Euroopss EN78-stnriss on trvittvt ohjeet huoltokirj vrten... Asennuspikk Vrmist, että yksikön ympärillä on riittävästi til huolto j ilmn kiertokulku vrten. Vrmist, että sennuspikk kestää yksikön pinon j värinän. Vrmist, että lue on hyvin tuuletettu. Vrmist, että yksikkö on vktsoss. ÄLÄ senn yksikköä seurvnlisiin pikkoihin: Räjähyslttiiseen ympäristöön. Pikkn, joss on sähkömgneettisi ltoj säteileviä litteit. Sähkömgneettiset llot voivt häiritä ohjusjärjestelmää j iheutt litteiston toiminthäiriöitä. Pikkn, joss stt iheutu tuliplo siellä esiintyvien plvien ksujen (esim. tinneri ti ensiini), hiilikuiun ti syttyvän ineen vuoon tki. Pikkn, joss muoostuu syövyttäviä ksuj (esimerkiksi rikkihppo). Kupriputkien ti juotettujen osien korroosio stt iheutt kylmäineen vuotmisen. Asentjn viiteops 4 EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B 05.08

5 .. Kylmäine Jos sovellettviss. Ktso sovelluksen käyttöoppst ti sentjn viiteoppst lisätietoj. Jos Juoksutusputke ei ole käytettävissä Yleiset vrotoimet Niin Lisää sylinteri ylöslisin. Vrmist, että kylmäineputkiston sennus täyttää sovellettvt määräykset. Euroopss sovellettv stnri on EN78. Vrmist, että kenttäputkisto j liitännät eivät ole rsituksen lisi. VAROITUS ÄLÄ KOSKAAN pineist tuotett koekäytön ikn korkemmll pineell kuin (yksikön nimikilven mukinen) suurin sllittu pine. VAROITUS Huolehi riittävistä vrotoimist kylmäinevuoon vrlt. Jos kylmäineksu pääsee vuotmn, tuulet lue välittömästi. Mhollisi vroj: Kylmäineen liillinen pitoisuus suljetuss huoneess voi iheutt hpenpuutett. Jos kylmäineksu pääsee kosketuksiin tulen knss, voi muoostu myrkyllistä ksu. VAROITUS Ot kylmäine in tlteen. ÄLÄ vput niitä suorn ympäristöön. Tyhjiöi litteisto tyhjiöpumpun vull. Kun kikki putket on kytketty, vrmist, että ksuvuotoj ei ole. Suorit ksuvuotokoe typen vull. Jott kompressori ei rikkoutuisi, ÄLÄ lisää kylmäinett enempää kuin määritetty määrä. Kun kylmäinejärjestelmä vtn, kylmäinett tulee käsitellä lkisääteisten määräysten mukisesti. VAROITUS Vrmist, että järjestelmässä ei ole hppe. Kylmäinett voi lisätä vst vuototestin j tyhjiökuivuksen suorittmisen jälkeen. Jos kylmäinett täytyy lisätä, ktso tietoj yksikön nimikilvessä. Siinä ilmoitetn kylmäineen tyyppi j trvittv määrä. Yksikkö on täytetty kylmäineell tehtll j riippuen putkien kooist j pituuksist kylmäinett on lisättävä joihinkin järjestelmiin. Käytä inostn järjestelmässä käytettävälle kylmäinetyypille trkoitettuj työkluj, jott vrmistetn pineenkesto j estetään vierien ineien pääsy järjestelmään. Lisää nestemäistä kylmäinett seurvsti: Jos Juoksutusputki on käytettävissä (ts. sylinterissä on merkintä Liqui filling siphon tthe ) Niin Lisää sylinteri pystysennoss. Av kylmäinesylinterit hitsti. Lisää kylmäinett nestemäisessä muooss. Kylmäineen lisääminen ksumisess muooss voi estää normlin toiminnn. HUOMIO Kun kylmäineen lisääminen on vlmis ti keskeytetään, sulje kylmäinesäiliön venttiili heti. Jos venttiiliä ei suljet heti, jäljellä olev pine voi lisätä enemmän kylmäinett. Mhollinen seurus: Virheellinen kylmäineen määrä...4 Suollious Jos sovellettviss. Ktso sovelluksen käyttöoppst ti sentjn viiteoppst lisätietoj. VAROITUS Suolliuoksen vlint ON tehtävä pikllisen linsääännön mukisesti. VAROITUS Huolehi riittävistä vrotoimist suolliuoksen vuoon vrlt. Jos suolliuost vuot, tuulet lue välittömästi j ot yhteyttä jälleenmyyjään. VAROITUS Yksikön sisäisen ympäristön lämpötil voi oll pljon korkempi kuin huonelämpötil, esim. 70 C. Jos suolliuost vuot, yksikön sisällä olevt kuumt ost voivt iheutt vrllisen tilnteen. VAROITUS Sovelluksen käytön j sennuksen ON noutettv sovellettvss linsääännössä määritettyjä turv- j ympäristövrotoimi...5 Vesi Jos sovellettviss. Ktso sovelluksen käyttöoppst ti sentjn viiteoppst lisätietoj. Vrmist, että veen ltu täyttää EU-irektiivin 98/8 EY...6 Sähköinen VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA KATKAISE kikki virrnsyötöt ennen kytkinrsin knnen irrottmist, sähköjohtojen kytkemistä ti sähköosien koskettmist. Irrot virrnsyöttö vähintään minuutiksi j mitt jännite päävirtpiirin konensttoreien liittimistä ti sähköosist ennen huolto. Mittun jännitteen ON oltv lle 50 V DC ennen kuin voit koske sähköosiin. Ktso liittimien sijinnit johotuskviost. ÄLÄ koske sähköosiin märillä käsillä. ÄLÄ jätä yksikköä vlvomtt, kun huoltoknsi on irrotettu. EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B Asentjn viiteops 5

6 Tietoj sikirjst VAROITUS Jos pääkytkintä ti muut erotuslitett EI ole sennettu tehtll, sellinen on sennettv kiinteään johotukseen niin, että se irrott kikki nvt ylijänniteluokn III ehtojen täyttyessä. VAROITUS Asentjn viiteops 6 Käytä VAIN kuprijohtimi. Vrmist, että kenttäjohotus täyttää sovellettvt määräykset. Kenttäjohotus on tehtävä tuotteen mukn toimitetun kytkentäkvion mukisesti. ÄLÄ KOSKAAN purist niputettuj kpeleit j vrmist, että ne eivät pääse koskettmn putki j teräviä reunoj. Vrmist, että liitäntöihin ei kohistu ulkoist pinett. Asenn moitus sinmukisesti. ÄLÄ moit yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojn ti puhelimen mhn. Epätäyellinen moitus voi iheutt sähköiskun. Yksikön käyttö eellyttää erillistä, sille vrttu virtlähettä. Missään tpuksess EI s käyttää jonkin toisen litteen knss yhteistä virtlähettä. Muist sent kikki trvittvt sulkkeet ti suojktkisijt. Muist sent mvuotoktkisin. Jos näin ei tehä, seuruksen voi oll sähköisku ti tuliplo. Kun sennt mvuotosuoj, vrmist, että se on yhteensopiv invertterin knss (sietää korketjuisi sähköisiä häiriöitä), jott mvuotosuoj ei ukeisi trpeettomsti. Virtjohtojen kiinnittämiseen liittyvät vrotoimet: Älä kytke eri pksuisi johtoj virrn kytkentärimn (löysät sähköjohot voivt iheutt liillist kuumenemist). Kun smnpksuisi johtoj kytketään, tee se seurvn kuvn mukisesti. Käytä johotukseen siihen trkoitettu virtjohto, kiinnitä johot lujsti j tue ne sitten niin, ettei kytkentälevyyn kohistu ulkoist pinett. Käytä liitinruuvien kiristämiseen sopiv ruuvimeisseliä. Pienipäinen ruuvimeisseli vhingoitt päätä j tekee kiristyksen mhottomksi. Ruuvien liikkiristys voi rikko ruuvit. Asenn virtjohot vähintään metrin päähän televisioist j rioist häiriöien estämiseksi. Riolloist riippuen metrin etäisyys ei välttämättä riitä. VAROITUS Kun sähkötyöt on tehty, trkist, että jokinen sähköos j sähköosrsiss olev liitin on liitetty kunnoll. Vrmist, että kikki knnet ovt kiinni ennen kuin käynnistät yksikön. Pätee vin silloin, kun virtlähe on kolmiviheinen j kompressoriss on PÄÄLLE/POIS-käynnistystp. Jos vstvihe on mhollinen hetkellisen virtktkoksen jälkeen, j virt menee päälle j pois tuotteen olless käynnissä, kiinnitä vstvihesuojusvirtpiiri pikllisesti. Tuotteen käyttö vstviheess voi rikko kompressorin j muit osi. Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst Koheyleisö Vltuutetut sentjt Asikirjsrj Tämä sikirj on os sikirjsrj. Asikirjsrjn kuuluvt: Yleiset vrotoimet: Turvllisuusohjeit, jotk on luettv ennen sennust Muoto: Pperi (ulkoyksikön pkkuksess) Ulkoyksikön sennusops: Asennusohjeet Muoto: Pperi (ulkoyksikön pkkuksess) Säätörsin sennusops: Asennusohjeet Muoto: Pperi (säätörsin pkkuksess) Asetusrsin sennusops: Asennusohjeet Muoto: Pperi (setusrsin pkkuksess) Vrlämmittimen sennusops: Asennusohjeet Muoto: Pperi (vrlämmittimen pkkuksess) Asentjn viiteops: Asennuksen vlmistelu, tekniset tieot, hyvät menettelytvt, viitetieot jne. Muoto: Digitliset tieostot osoitteess Oheislitteien liitekirj: Lisätietoj oheislitteien sentmisest Muoto: Pperi (ulkoyksikön pkkuksess) + Digitliset tieostot osoitteess Mukn toimitettujen sikirjojen uusimmt versiot voivt oll stvill lueesi Dikin-sivustolt ti jälleenmyyjän kutt. Alkuperäinen sikirj on littu englnniksi. Kikki muut kielet ovt käännöksiä.. Asentjn viiteoppn yleiskuvus Luku Yleiset vrotoimet Tietoj sikirjst Tietoj pkkuksest Kuvus Turvllisuusohjeit, jotk on luettv ennen sennust Asentjlle olevt sikirjt Yksiköien purkminen pkkuksist j vrusteien irrottminen EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B 05.08

7 Luku Tietoj yksiköistä j lisävrusteist Käyttökoheohjeit Vlmistelu Asennus Määritykset Käyttöönotto Luovutus käyttäjälle Kunnosspito j huolto Vinetsintä Hävittäminen Tekniset tieot Snsto Kenttäsetukset-tulukko Kuvus Yksiköien tunnistminen Yksiköien j lisävrusteien mholliset yhistelmät Järjestelmän eri sennuskokoonpnot Mitä on tehtävä j tieettävä ennen pikn päälle menemistä Mitä on tehtävä j tieettävä järjestelmän sentmist vrten Mitä on tehtävä j tieettävä järjestelmän määrittämistä vrten sennuksen jälkeen Mitä on tehtävä j tieettävä järjestelmän käyttöönotto vrten määrittämisen jälkeen Mitä nt j selittää käyttäjälle Kuink pitää yksiköitä kunnoss j huolt niitä Mitä tehä ongelmtilnteess Järjestelmän hävittäminen Järjestelmän tekniset tieot Termien määritelmä Asentjn on täytettävä tulukko j se on säilytettävä tulev trvett vrten Huomutus: Myös käyttäjän viiteoppss on sentjn setustulukko. Asentjn on täytettävä tämä tulukko j se on nnettv käyttäjälle. Tietoj pkkuksest. Ulkoyksikkö.. Ulkoyksikön purkminen pkkuksest Tietoj pkkuksest. Yleiskuvus: Tietoj pkkuksest Tämä luku kuv, mitä on tehtävä kun ulkoyksikön, säätörsin j/ti vrlämmittimen pketit on toimitettu pikn päälle. Se sisältää tietoj seurvist: Yksiköien purkminen pkkuksest j käsittely Vrusteien poistminen yksiköistä Piä seurv mielessä: Yksikkö täytyy trkst heti spumisen yhteyessä vurioien vrlt. Mholliset vuriot on ilmoitettv välittömästi liikennöitsijän korvusten käsittelijälle. Tuo yksikkö pkkuksessn mhollisimmn lähelle lopullist sijoituspikk välttääksesi vuriot siirron yhteyessä... Vrusteien poistminen ulkoyksiköstä Av ulkoyksikkö. EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B Asentjn viiteops 7

8 Tietoj pkkuksest.. Vrusteien poistminen säätörsist Av säätörsi. Poist vrusteet. 5 Poist vrusteet. e f e f g g Yleiset vrotoimet Oheislitteien liitekirj Ulkoyksikön sennusops Käyttöops Sulkuventtiilin tiivisterengs Sulkuventtiili Yksikön kiinnityslevy.4 Käyttöliittymän M4-pultit Käyttöliittymän M4-mutterit Kuumn veen lisälämmittimen releen johot Asetusrsi. Säätörsi Asetusrsi EKCB07CAV on lisävruste, jot voin käyttää vin ulkoyksiköien EDLQ05+07CAV j EBLQ05+07CAV knss. Säätörsi EKCB07CAV on lisävruste, jot voin käyttää vin ulkoyksiköien EDLQ05+07CAV j EBLQ05+07CAV knss... Säätörsin purkminen pkkuksest Asentjn viiteops 8 Asetusrsin käyttö eellyttää, että järjestelmässä on lisävrusteinen säätörsi EKCB07CAV..4. Asetusrsin purkminen pkkuksest EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B 05.08

9 4 Tietoj yksiköistä j lisävrusteist.4. Vrusteien poistminen setusrsist Av setusrsi..5. Vrusteien poistminen vrlämmittimestä Poist seinäkiinnike rsist. Poist vrusteet. Asetusrsin j säätörsin EKCB07CAV välisen yhteiskytkentäjohon liittimet..5 Vrlämmitin Vrlämmitin on lisävruste, jot voin käyttää vin ulkoyksiköien EDLQ05+07CAV j EBLQ05+07CAV knss. Vrlämmittimen käyttö eellyttää, että järjestelmässä on lisävrusteinen säätörsi EKCB07CAV..5. Vrlämmittimen purkminen pkkuksest 4 Tietoj yksiköistä j lisävrusteist 4. Yleiskuvus: Tietoj yksiköistä j lisävrusteist Tämä luku sisältää tietoj seurvist: Ulkoyksikön tunnistminen Säätörsin tunnistminen Vrlämmittimen tunnistminen Ulkoyksikön yhistäminen lisävrusteisiin Säätörsin yhistäminen lisävrusteisiin Ulkoyksikön j säätörsin mholliset yhistelmät 4. Tunnistminen Kun sennt ti huollt useit yksiköitä smnikisesti, vrmist, että ET vih eri mllien huoltopneeleit keskenään. EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B Asentjn viiteops 9

10 4 Tietoj yksiköistä j lisävrusteist 4.. Tunnistetietotrr: ulkoyksikkö Sijinti Kooi CB Säätörsi 07 Kpsiteettiluokk CA Mllisrj V Virrnsyöttö Kuvus 4..4 Tunniste-etiketti: Vrlämmitin Sijinti Mllin tunnistus Esimerkki: E B/D L Q 05 CA V Kooi Selitys E Monolo-ulkolämpöpumppu B Vihtosuuntinen (lämmitys+jäähytys) D Vin lämmitys L Lähtöveen lämpötil ulkolue: 0~ 5 C Q Kylmäine R40A 05 Kpsiteettiluokk CA Mllisrj V Virrnsyöttö 4.. Tunniste-etiketti: Säätörsi Sijinti Mllin tunnistus Esimerkki: EK M BUH CA V Kooi Selitys EK Euroopn mlli M Monoloille suunniteltu BUH Vrlämmitin CA Mllisrj Lisälämmittimen teho (kw) V Virrnsyöttö Mllin tunnistus Esimerkki: EK CB 07 CA V Kooi EK Euroopn mlli CB Säätörsi 07 Kpsiteettiluokk CA Mllisrj V Virrnsyöttö Kuvus 4. Yksiköien j vlinnisvrusteien yhistäminen 4.. Ulkoyksikön j lisävrusteien mholliset yhistelmät e f g i 4.. Tunniste-etiketti: Asetusrsi Sijinti Mllin tunnistus Esimerkki: EK CB 07 CA V Kooi EK Euroopn mlli Vlinninen Kuvus e f g h i FHL FHL FHL h Ulkoyksikkö (EBLQ05+07CAV ti EDLQ05+07CAV) Ulkoyksikön kylmäineos Ulkoyksikön hyro-os Venttiilisrj EKMBHBP Vrlämmitinsrj (EKMBUHCAV ti EKMBUHCA9W) Säätörsi EKCB07CAV Asetusrsi EKCB07CAV Kuumvesivrj Tilnlämmityspiiri Vihtoehto Oheistuotteet Lisävrusteen vtivt järjestelmäost Ulkoyksikkö EBLQ05+07CAV ti EDLQ05+07CAV Säätörsi EKCB07CAV Asetusrsi EKCB07CAV Venttiilisrj EKMBHBP Asentjn viiteops 0 EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B 05.08

11 Vihtoehto Käyttöliittymä (EKRUCBL*) (pkollinen) Yksinkertinen käyttöliittymä (EKRUCBS) Lisävrusteen vtivt järjestelmäost O O Ulkoyksikkö EBLQ05+07CAV ti EDLQ05+07CAV Kuumvesivrj O O Etäulkonturi (EKRSCA) PC-määritysohjelm (EKPCCAB) Huonetermosttti (EKRTWA, EKRTR) Lngttomn termosttin etänturi (EKRTETS) Lämpöpumpun konvektori (FWXV) Vrlämmitinsrj (EKMBUHCAV, EKMBUHCA9W) O O O O O Säätörsi EKCB07CAV O O O 4 Tietoj yksiköistä j lisävrusteist Asetusrsi EKCB07CAV O O O () Etäsisänturi (KRCS0-) O O O Erikseen hnkittvt komponentit Tilnlämmityksen/- jäähytyksen toiminnn ohjus (ti sulkuventtiili) Toivotun kwh-tksn virrnsyöttö (jännitteetön kosketin) O O Kuumvesipumppu O O Sähkömittri O O O Virrnkulutuksen igitliset tulot O O O O Hälytyslähtö O O O Tilnjäähytyksen/- lämmityksen PÄÄLLÄ/ POIS-lähtö Vihto ulkoiseen lämmönlähteeseen () O O O O O O Vin mllille EBLQ05+07CAV. Venttiilisrj EKMBHBP 4.. Mhollisi lisävrusteit ulkoyksikölle Kukosääin (EKRUCBL*) Kukosääin j mhollinen lisäkukosääin ovt stvill lisävrustein. Lisäkukosääin voin yhistää: Molempien käyttö: ohjus säätörsin lähellä, huonetermostttitoiminto tärkeimmässä lämmitettävässä tilss. Muit kieliä sisältävä kukosääin. Seurvt kukosäätimet ovt stvill: EKRUCBL sisältää seurvt kielet: sks, rnsk, hollnti, itli. EKRUCBL sisältää seurvt kielet: englnti, ruotsi, norj, suomi. EKRUCBL sisältää seurvt kielet: englnti, espnj, kreikk, portugli. EKRUCBL4 sisältää seurvt kielet: englnti, turkki, puol, romni. EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B EKRUCBL5 sisältää seurvt kielet: sks, tšekki, sloveeni, slovkki. EKRUCBL6 sisältää seurvt kielet: englnti, kroti, unkri, viro. EKRUCBL7 sisältää seurvt kielet: englnti, sks, venäjä, tnsk. Kukosäätimen kieliä voi myös lähettää tietokoneohjelmiston vull ti kopioi kukosäätimestä toiseen. Ktso sennusohjeit kohst "7.8.6 Käyttöliittymän liittäminen" sivull 4. Jos säätörsi EKCB07CAV EI ole os järjestelmää, kytke käyttöliittymä suorn ulkoyksikköön. Jos säätörsi EKCB07CAV on os järjestelmää, voit kytkeä sen myös säätörsin käyttöliittymään. Yksinkertinen käyttöliittymä (EKRUCBS) Yksinkertist käyttöliittymää voin käyttää vin yhessä pääkäyttöliittymän knss. Yksinkertinen käyttöliittymä toimii huonetermostttin j se on sennettv huoneeseen, jot hlut sen ohjvn. Asentjn viiteops

12 4 Tietoj yksiköistä j lisävrusteist Ktso ohjeit sennukseen huonetermosttin sennus- j käyttöoppst. Kuumvesivrj Ulkoyksikköön voin liittää vlinninen kuumvesivrj kuum vettä vrten. Kuumvesivrji on stvill kolme eri tyyppiä: Ruostumton terässäiliö (EKHWS j EKHWSU (vin Yhistynyt kuningskunt)) Stvill on eri tyyppiä: 50, 00 j 00 litr. Emloitu säiliö (EKHWE j EKHWET (seinäkiinnitteinen versio)) Stvill on erityyppistä EKHWE-mlli: 50, 00 j 00 litr. Stvill on tyyppi EKHWET-mlli: 50 litr. Ktso sennusohjeit kuumvesivrjn sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Kuumvesivrj voin liittää vin, jos säätörsi EKCB07CAV on os järjestelmää. Kuumvesivrj on kytketty ulkoyksikön hyro-osn j johotettu säätörsin EKCB07CAV. Etäulkonturi (EKRSCA) Ulkoyksikön sisällä olev nturi käytetään oletuksen ulkolämpötiln mittmiseen. Etäulkonturi voin sent lisävrusteen mittmn ulkolämpötil toisess sijinniss (esim. suorn uringon uringonvlon välttämiseksi) järjestelmän premp toimint vrten. Ktso sennusohjeit etäulkonturin sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Voit kytkeä vin joko etäsisänturin ti etäulkonturin. Lämpöpumpun konvektori (FWXV) Tilnlämmitystä/-jäähytystä vrten on mhollist käyttää lämpöpumppukonvektorej (FWXV). Ktso sennusohjeit lämpöpumppukonvektorin sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. 4.. Mhollisi lisävrusteit säätörsille Kukosääin (EKRUCBL*) Kukosääin j mhollinen lisäkukosääin ovt stvill lisävrustein. Lisäkukosääin voin yhistää: Molempien käyttö: ohjus säätörsin lähellä, huonetermostttitoiminto tärkeimmässä lämmitettävässä tilss. Muit kieliä sisältävä kukosääin. Seurvt kukosäätimet ovt stvill: EKRUCBL sisältää seurvt kielet: sks, rnsk, hollnti, itli. EKRUCBL sisältää seurvt kielet: englnti, ruotsi, norj, suomi. EKRUCBL sisältää seurvt kielet: englnti, espnj, kreikk, portugli. EKRUCBL4 sisältää seurvt kielet: englnti, turkki, puol, romni. EKRUCBL5 sisältää seurvt kielet: sks, tšekki, sloveeni, slovkki. EKRUCBL6 sisältää seurvt kielet: englnti, kroti, unkri, viro. EKRUCBL7 sisältää seurvt kielet: englnti, sks, venäjä, tnsk. Kukosäätimen kieliä voi myös lähettää tietokoneohjelmiston vull ti kopioi kukosäätimestä toiseen. Ktso sennusohjeit kohst "7.8.6 Käyttöliittymän liittäminen" sivull 4. Jos säätörsi EKCB07CAV EI ole os järjestelmää, kytke käyttöliittymä suorn ulkoyksikköön. Jos säätörsi EKCB07CAV on os järjestelmää, voit kytkeä sen myös säätörsin käyttöliittymään. Yksinkertinen käyttöliittymä (EKRUCBS) Yksinkertist käyttöliittymää voin käyttää vin yhessä pääkäyttöliittymän knss. Yksinkertinen käyttöliittymä toimii huonetermostttin j se on sennettv huoneeseen, jot hlut sen ohjvn. Ktso ohjeit sennukseen huonetermosttin sennus- j käyttöoppst. Huonetermosttti (EKRTWA, EKRTR) Voit yhistää vlinnisen huonetermosttin säätörsin EKCB07CAV. Tämä termosttti voi oll joko lngllinen (EKRTWA) ti lngton (EKRTR). Ktso sennusohjeit huonetermosttin sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Lngttomn termosttin etänturi (EKRTETS) Voit käyttää lngtont huonelämpötiln nturi (EKRTETS) vin yhessä lngttomn termosttin knss (EKRTR). Ktso sennusohjeit huonetermosttin sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. PC-määritysohjelm (EKPCCAB) PC-kpelin vull voin luo yhteys ulkoyksikön kytkinrsin (ti säätörsin EKCB07CAV) j tietokoneen välille. Sen vull käyttöliittymään voin lt eri kielitieostoj j ulkoyksikköön voin lt muuttuji. Kysy piklliselt jälleenmyyjältä, mitä kielitieostoj on stvill. Ohjelmisto j siihen liittyvät käyttöohjeet on stvill osoitteest Ktso sennusohjeit PC-kpelin sennusoppst, "8 Määritykset" sivull 50-luvust j oheislitteen liitekirjst Mhollisi lisävrusteit setusrsille Etäsisänturi (KRCS0-) Sisäistä kukosäätimen nturi käytetään oletuksen huonelämpötiln nturin. Etäsisänturi voin sent lisävrusteen mittmn huonelämpötil toisess sijinniss. Etäsisänturi on kytketty setusrsin EKCB07CAV. Ktso sennusohjeit etäsisänturin sennusoppst j oheislitteen liitekirjst. Etäsisänturi voin käyttää vin silloin, kun kukosäätimen on määritetty huonetermostttitoiminto. Voit kytkeä vin joko etäsisänturin ti etäulkonturin. Asentjn viiteops EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B 05.08

13 5 Käyttökoheohjeit 4..5 Ulkoyksikön j kuumvesivrjn mholliset yhistelmät Ulkoyksikk ö EBLQ05CA V EBLQ07CA V EDLQ05CA V EDLQ07CA V Kuumvesivrj EKHWS EKHWSU EKHWE EKHWET O O O O O O O O O O O O O O O O Kuumvesivrj voin liittää vin, jos säätörsi EKCB07CAV on os järjestelmää. Kuumvesivrj on kytketty ulkoyksikön hyro-osn j johotettu säätörsin EKCB07CAV. 5 Käyttökoheohjeit Jos ulkoist huonetermosttti käytetään, ulkoinen huonetermosttti hllitsee huoneen jäätymissuoj. Huoneen jäätymissuoj on mhollinen kuitenkin vin silloin, kun yksikön käyttöliittymän lähtöveen lämpötiln hllint on kytketty PÄÄLLE. Jos ulkoist huonetermosttti käytetään j huoneen jäätymissuoj on tttv kikiss olosuhteiss, utomttinen hätäkäyttö [A.5..] on setettv tiln. 5.. Yksi huone Lttilämmitys ti lämpöptterit Lngllinen huonetermosttti Asennus A B 5. Yleiskuvus: Käyttökoheohjeit Käyttökoheohjeien trkoitus on nt kuv Dikinlämpöpumppujärjestelmän mhollisuuksist. Käyttökoheohjeien kuvt on trkoitettu vin viitteiksi, j niitä EI tule käyttää trkkoin hyruliikkkvioin. Trkkoj hyruliikkmittoj j tspino EI näytetä, vn ne ovt sentjn vstuull. Voit ktso luvust "8 Määritykset" sivull 50 lisätietoj kokoonpnon setuksist, joill voit optimoi lämpöpumpun toiminnn. Tämä luku sisältää käyttökoheohjeit seurviin tilnteisiin: Tilnlämmitys-/-jäähytysjärjestelmän settminen Tilnlämmityksen pulämmönlähteen settminen Kuumvesivrjn settminen Energimittuksen settminen Virrnkulutuksen settminen Ulkoisen lämpötil-nturin settminen 5. Tilnlämmitys-/- jäähytysjärjestelmän settminen Lämpöpumppujärjestelmä nt lähtövettä yhessä ti usemmss huoneess oleviin lämmönluovuttjiin. Kosk järjestelmä trjo pljon joustvuutt jokisen huoneen lämpötiln hllintn, sinun on ensin vstttv seurviin kysymyksiin: Kuink mont huonett Dikin-lämpöpumppujärjestelmä lämmittää (ti jäähyttää)? Mitä lämmönluovuttjn tyyppejä kusskin huoneess käytetään j mikä niien suunniteltu lähtöveen lämpötil? Kun tilnlämmityksen/-jäähytyksen trpeet ovt selkeät, Dikin suosittelee seurvien setusohjeien nouttmist. EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B A B Päälähtöveen lämpötil-lue Yksittäinen huone Huonetermostttin käytettävä käyttöliittymä Säätörsi Vrlämmitin (lisävruste) Lttilämmitys ti ptterit yhistetään suorn ulkoyksikköön ti vrlämmittimeen, jos sellinen on. Huonelämpötil hllitn käyttöliittymästä, jok on liitetty säätörsin EKCB07CAV. Mholliset sennukset: Säätörsi EKCB07CAV on sennettu huoneeseen j käyttöliittymää käytetään huonetermostttin. Säätörsi EKCB07CAV on sennettu sisälle, lähelle ulkoyksikköä + käyttöliittymä on sennettu huoneeseen j sitä käytetään huonetermostttin. Määritykset Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A...7] Kooi: [C-07] Veen lämpötil-lueien määrä: #: [A...8] Kooi: [7-0] Eut Arvo (Hl:n ohjus): Yksikön toimint päätetään käyttöliittymän ympäristön lämpötiln perusteell. 0 ( lvl-lue): Pää Kustnnustehoks. ET trvitse lisäksi ulkoist huonetermosttti. Mukvin j tehokkin. Älykäs huonetermostttitoiminto voi vähentää ti lisätä hluttu lähtöveen lämpötil huoneen toellisen lämpötiln mukn (moultio). Seuruksen on: Vk huonelämpötil, jok vst hluttu lämpötil (mukvmpi) Vähemmän PÄÄLLE/POIS-kertoj (hiljisempi, mukvmpi j tehokkmpi) Alhisin mhollinen lähtöveen lämpötil (tehokkmpi) Asentjn viiteops

14 5 Käyttökoheohjeit Helppo. Voit helposti sett hlutun huonelämpötiln käyttöliittymästä: Päivittäisiä trpeit vrten voit käyttää esisetettuj rvoj j jstimi. Jos päivittäisistä trpeist trvitsee poiket, voit väliikisesti ohitt esisetetut rvot j jstimet käyttämällä lomtil. A B Lttilämmitys ti lämpöptterit Lngton huonetermosttti Asennus A B e A B Päälähtöveen lämpötil-lue Yksittäinen huone Käyttöliittymä Säätörsi Vrlämmitin (lisävruste) Lngttomn ulkoisen huonetermosttin vstnotin Lngton ulkoinen huonetermosttti Lttilämmitys ti ptterit yhistetään suorn ulkoyksikköön ti vrlämmittimeen, jos sellinen on. Huonelämpötil ohj lngton ulkoinen huonetermosttti (oheislite EKRTR). Määritykset Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A...7] Kooi: [C-07] Veen lämpötil-lueien määrä: #: [A...8] Kooi: [7-0] Päälueen ulkoinen huonetermosttti: #: [A...E.5] Kooi: [C-05] Eut Arvo (Ulk. hl:n ohj.): Yksikön toimint päätetään ulkoisen termosttin perusteell. 0 ( lvl-lue): Pää (Termos. ON/OFF): Kun käytetty ulkoinen huonetermosttti ti lämpöpumpun konvektori voi lähettää vin termosttin päällä/ pois-ehon. Lngton. Ulkoinen Dikin-huonetermosttti on stvill lngttomn version. Tehoks. Vikk ulkoinen huonetermosttti lähettää vin PÄÄLLE/POIS-signlit, se on erityisesti suunniteltu lämpöpumppujärjestelmää vrten. Mukv. Lttilämmityksen knss käytettäessä lngton ulkoinen huonetermosttti estää veen tiivistymistä lttille jäähytystoiminnn ikn mittmll huoneen kosteutt. Lämpöpumpun konvektorit Asennus e A B Päälähtöveen lämpötil-lue Yksittäinen huone Käyttöliittymä Säätörsi Vrlämmitin (lisävruste) Lämpöpumpun konvektorien kukosääin Lttilämmitys ti ptterit yhistetään suorn ulkoyksikköön ti vrlämmittimeen, jos sellinen on. Hluttu huonelämpötil setetn lämpöpumpun konvektorien kukosäätimellä. Tilnlämmityksen/-jäähytyksen trvesignli lähetetään yhteen säätörsin EKCB07CAV igitlisist tuloist (XM/ j XM/). Tiln käyttötil lähetetään lämpöpumpun konvektoreihin yhestä säätörsin EKCB07CAV igitlisest lähöstä (X8M/6 j X8M/7). Määritykset Kun käytät useit lämpöpumpun konvektoreit, vrmist, että jokinen vstnott infrpunsignlin lämpöpumpun konvektorien kukosäätimestä. Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A...7] Kooi: [C-07] Veen lämpötil-lueien määrä: #: [A...8] Kooi: [7-0] Päälueen ulkoinen huonetermosttti: #: [A...E.5] Kooi: [C-05] Eut Arvo (Ulk. hl:n ohj.): Yksikön toimint päätetään ulkoisen termosttin perusteell. 0 ( lvl-lue): Pää (Termos. ON/OFF): Kun käytetty ulkoinen huonetermosttti ti lämpöpumpun konvektori voi lähettää vin termosttin päällä/ pois-ehon. Jäähytys. Lämpöpumpun konvektori trjo lämmitystehon lisäksi loistvn jäähytystehon. Tehoks. Ihnteellinen energitehokkuus interlink-toiminnon nsiost. Tyylikäs. Yhistelmä: Lttilämmitys + Lämpöpumpun konvektorit Tilnlämmityksen suoritt: Lttilämmitys Lämpöpumpun konvektorit Tilnjäähytyksen suorittvt vin lämpöpumpun konvektorit. Sulkuventtiili smmutt lttilämmityksen. Asentjn viiteops 4 EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B 05.08

15 5 Käyttökoheohjeit Asennus A B A B Päälähtöveen lämpötil-lue Yksittäinen huone Käyttöliittymä Säätörsi Vrlämmitin (lisävruste) Lämpöpumpun konvektorien kukosääin Lämpöpumppukonvektorit yhistetään suorn ulkoyksikköön ti vrlämmittimeen, jos sellinen on. Sulkuventtiili (ei sisälly toimitukseen) sennetn ennen lttilämmitystä estämään veen tiivistymistä lttille jäähytystoiminnon ikn. Hluttu huonelämpötil setetn lämpöpumpun konvektorien kukosäätimellä. Tilnlämmityksen/-jäähytyksen trvesignli lähetetään yhteen säätörsin EKCB07CAV igitlisist tuloist (XM/ j XM/) Tiln käyttötil lähetetään säätörsin EKCB07CAV yhestä igitlisest lähöstä (X8M/6 j X8M/7) seurviin kohteisiin: Lämpöpumpun konvektorit Sulkuventtiili Määritykset Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A...7] Kooi: [C-07] Veen lämpötil-lueien määrä: #: [A...8] Kooi: [7-0] Päälueen ulkoinen huonetermosttti: #: [A...E.5] Kooi: [C-05] Eut M Arvo (Ulk. hl:n ohj.): Yksikön toimint päätetään ulkoisen termosttin perusteell. 0 ( lvl-lue): Pää (Termos. ON/OFF): Kun käytetty ulkoinen huonetermosttti ti lämpöpumpun konvektori voi lähettää vin termosttin päällä/ pois-ehon. Jäähytys. Lämpöpumpun konvektori trjo lämmitystehon lisäksi loistvn jäähytystehon. Tehoks. Lttilämmityksen suorituskyky on prs, kun käytössä on Altherm LT. Mukv. Khen lämmönluovuttjn yhistelmä trjo seurvt eut: Lttilämmityksen loistv lämmitysmukvuus Lämpöpumpun konvektorien loistv jäähytysmukvuus 5.. Useit huoneit Yksi lähtöveen lämpötil-lue Jos vin yksi lähtöveen lämpötil-lue trvitn, kosk kikkien lämmönluovuttjien suunniteltu lähtöveen lämpötil on sm, ET trvitse sekoitusventtiilisem (kustnnustehokst). Esimerkki: Jos lämpöpumppujärjestelmää käytetään lämmittämään yhtä ltti, kun kikiss huoneiss on smt lämmönluovuttjt. Lttilämmitys ti lämpöptterit Termostttiset venttiilit Jos lämmität huoneit lttilämmityksellä ti lämpöpttereill, yleinen tp on hllit päähuoneen lämpötil termosttill (jok voi oll joko säätörsin EKCB07CAV liitetty käyttöliittymä ti ulkoinen huonetermosttti), kun muit huoneit hllitn niin kutsutuill termostttisill venttiileillä, jotk vutuvt ti sulkeutuvt huonelämpötiln mukn. Asennus A B A Päälähtöveen lämpötil-lue B Huone C Huone Käyttöliittymä Säätörsi Vrlämmitin (lisävruste) Päähuoneen lttilämmitys yhistetään suorn ulkoyksikköön ti vrlämmittimeen, jos sellinen on. Päähuoneen huonelämpötil hllitn termostttin käytettävällä kukosäätimellä. Termostttiventtiili sennetn ennen lttilämmitystä jokiseen muuhun huoneeseen. Määritykset Huomioi tilnteet, joiss päähuonett voin lämmittää toisell lämmönlähteellä. Esimerkki: tulisijt. Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A...7] Kooi: [C-07] Veen lämpötil-lueien määrä: #: [A...8] Kooi: [7-0] Eut Kustnnustehoks. C T Arvo (Hl:n ohjus): Yksikön toimint päätetään käyttöliittymän ympäristön lämpötiln perusteell. 0 ( lvl-lue): Pää Helppo. Sm sennus kuin yhelle huoneelle, mutt termostttiventtiilien knss. EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B Asentjn viiteops 5

16 5 Käyttökoheohjeit Lttilämmitys ti lämpöptterit Useit ulkoisi huonetermostttej Asennus A B C A B M C M A Päälähtöveen lämpötil-lue B Huone C Huone Käyttöliittymä Säätörsi Vrlämmitin (lisävruste) Ohitusventtiili e Ulkoinen huonetermosttti Jokiseen huoneeseen sennetn sulkuventtiili (ei sisälly toimitukseen), jott lähtöveen syöttöä vältettäisiin, kun lämmitysti jäähytystrvett ei ole. Ohitusventtiili on sennettv, jott vesi voi kiertää silloin, kun kikki sulkuventtiilit on suljettu. Luotettvn toiminnn tkmiseksi on vrmistettv veen minimivirtusnopeus kohss olevn tulukon Vesimäärän j virtusnopeuen trkistminen mukisesti "6. Vesiputkiston vlmistelu" sivull 6.. Pääkäyttöliittymä (säätörsin EKCB07CAV liitetty) päättää tilnkäyttötiln. Huom, että kunkin (huonetermostttin käytettävän) lisäkäyttöliittymän tilnkäyttötiln on vstttv pääkäyttöliittymää. Huonetermosttit liitetään sulkuventtiileihin, mutt niien EI trvitse oll liitettyjä ulkoyksikköön. Ulkoyksikkö nt lähtövettä jtkuvsti, j lähtöveen jstin on mhollist ohjelmoi. Määritykset Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A...7] Kooi: [C-07] Veen lämpötil-lueien määrä: #: [A...8] Kooi: [7-0] Eut e Arvo 0 (Lvl:n ohjus): Yksikön toimint päätetään lähtöveen lämpötiln perusteell. 0 ( lvl-lue): Pää Verrttun yhen huoneen lttilämmitykseen ti lämpöpttereihin: Mukv. Voit sett hlutun huonelämpötiln, mukn lukien jstimet, jokiselle huoneelle huonetermostttien vull. e A Päälähtöveen lämpötil-lue B Huone C Huone Käyttöliittymä Säätörsi Vrlämmitin (lisävruste) Lämpöpumpun konvektorien kukosääin Hluttu huonelämpötil setetn lämpöpumpun konvektorien kukosäätimellä. Pääkäyttöliittymä (säätörsin EKCB07CAV liitetty) päättää tilnkäyttötiln. Kunkin lämpöpumpun konvektorin lämmityksen trvesignli yhistetään rinnn säätörsin igitliseen tuloon EKCB07CAV (XM/ j XM/). Ulkoyksikkö nt lähtöveen vin silloin, kun sille on toellist trvett. Määritykset Mukvuuen j suorituskyvyn lisäämistä vrten Dikin suosittelee, että jokiseen lämpöpumpun konvektoriin sennetn lisävrusteen venttiilisrj EKVKHPC. Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A...7] Kooi: [C-07] Veen lämpötil-lueien määrä: #: [A...8] Kooi: [7-0] Eut Arvo (Ulk. hl:n ohj.): Yksikön toimint päätetään ulkoisen termosttin perusteell. 0 ( lvl-lue): Pää Verrttun yhen huoneen lämpöpumpun konvektoreihin: Mukv. Voit sett hlutun huonelämpötiln, mukn lukien jstimet, jokiselle huoneelle lämpöpumpun konvektorien kukosäätimen vull. Yhistelmä: Lttilämmitys + Lämpöpumpun konvektorit Asennus Lämpöpumpun konvektorit Asennus Asentjn viiteops 6 EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B 05.08

17 5 Käyttökoheohjeit Lisälue = Toinen lue A B A Päälähtöveen lämpötil-lue B Huone C Huone Käyttöliittymä Säätörsi Vrlämmitin (lisävruste) Ulkoinen huonetermosttti e Lämpöpumpun konvektorien kukosääin Kukin huone, joss on lämpöpumppukonvektori: Lämpöpumppukonvektorit yhistetään suorn ulkoyksikköön ti vrlämmittimeen, jos sellinen on. Jokinen huone, joss on lttilämmitys: kksi sulkuventtiiliä (ei sisälly toimitukseen) sennetn ennen lttilämmitystä: Sulkuventtiili estämään kuumn veen tulo, kun huoneess ei ole lämmitystrvett Sulkuventtiili estämään veen tiivistymistä lttille jäähytystoiminnn ikn huoneiss, joiss on lämpöpumpun konvektorit. Jokinen huone, joss on lämpöpumpun konvektoreit: hluttu lämpötil setetn lämpöpumpun konvektorien kukosäätimellä. Jokinen huone, joss on lttilämmitys: hluttu lämpötil setetn ulkoisell huonetermosttill (lngllinen ti lngton). Pääkäyttöliittymä (säätörsin EKCB07CAV liitetty) päättää tilnkäyttötiln. Huom, että kunkin ulkoisen huonetermosttin j lämpöpumppukonvektorin kukosäätimen käyttötiln on vstttv pääkäyttöliittymää. Määritykset M M Mukvuuen j suorituskyvyn lisäämistä vrten Dikin suosittelee, että jokiseen lämpöpumpun konvektoriin sennetn lisävrusteen venttiilisrj EKVKHPC. Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A...7] Kooi: [C-07] Veen lämpötil-lueien määrä: #: [A...8] Kooi: [7-0] C Arvo 0 (Lvl:n ohjus): Yksikön toimint päätetään lähtöveen lämpötiln perusteell. 0 ( lvl-lue): Pää 5.. Useit huoneit Kksi lähtöveen lämpötil-luett Jos kuhunkin huoneeseen vlitut lämmönluovuttjt on suunniteltu eri lähtöveen lämpötiloille, voit käyttää eri lähtöveen lämpötillueit (korkeintn ). Tässä sikirjss: Päälue = Alue, joll on lhisin suunniteltu lämpötil lämmityksessä j korkein suunniteltu lämpötil jäähytyksessä e Jos lähtöveen lämpötil-lueit on kksi j ulkoist huonetermosttti käytetään, jäähytystoimint EI ole mhollist. HUOMIO Kun lähtöveen lueit on usempi kuin yksi, päälueelle on AINA sennettv sekoitusventtiilisem vähentämään (lämmityksessä) ti lisäämään (jäähytyksessä) lähtöveen lämpötil, kun lisälueell on trvett. Tyypillinen esimerkki: Huone (lue) Lämmönluovuttjt: suunniteltu lämpötil Olohuone (päälue) Lttilämmitys: 5 C Mkuuhuoneet (lisälue) Lämpöpumpun konvektorit: 45 C Asennus Päälue: e A B D E A Lähtöveen lämpötiln lisälue B Huone C Huone D Päälähtöveen lämpötil-lue E Huone Käyttöliittymä Säätörsi Vrlämmitin (lisävruste) Pineensäätöventtiili e Sekoitusventtiilisem f Lämpöpumpun konvektorien kukosääin Pineensäätöventtiili tulee ott käyttöön ennen sekoitusventtiilisem. Tämä tk oiken veen virtustspinon lähtöveen päälämpötil-lueell j lähtöveen lisälämpötil-lueell suhteess kummnkin lämpötil-lueen vittuun kpsiteettiin. Sekoitusventtiilisem sennetn ennen lttilämmitystä. Huonelämpötil hllitn käyttöliittymästä, jot käytetään huonetermostttin. Dikin EI ole vstuuss sekoitusventtiilisemn käytöstä. Pumppusemn tkminen on sentjn vstuull. f C f EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B Asentjn viiteops 7

18 5 Käyttökoheohjeit Lisälue: Lämpöpumppukonvektorit yhistetään suorn ulkoyksikköön ti vrlämmittimeen, jos sellinen on. Hluttu huonelämpötil setetn lämpöpumpun konvektorien kukosäätimellä kullekin huoneelle. Kunkin lämpöpumpun konvektorin lämmityksen ti jäähytyksen trvesignli yhistetään rinnn säätörsin igitliseen tuloon EKCB07CAV (XM/ j XM/). Ulkoyksikkö nt hlutun lisälähtöveen vin silloin, kun sille on toellist trvett. Pääkäyttöliittymä (säätörsin EKCB07CAV liitetty) päättää tilnkäyttötiln. Huom, että kunkin lämpöpumppukonvektorin kukosäätimen käyttötiln on vstttv pääkäyttöliittymää. Määritykset Asetus Yksikön lämpötilhllint: #: [A...7] Kooi: [C-07] Veen lämpötil-lueien määrä: #: [A...8] Kooi: [7-0] Lämpöpumpun konvektorit: Lisälueen ulkoinen huonetermosttti: #: [A...5] Kooi: [C-06] Sulkuventtiili Sekoitusventtiilisem Arvo (Hl:n ohjus): Yksikön toimint päätetään käyttöliittymän ympäristön lämpötiln perusteell. Huomutus: Päähuone = kukosääintä käytetään huonetermostttin Muut huoneet = ulkoinen huonetermostttitoiminto ( lvl-luett): Pää + lisä (Termos. ON/OFF): Kun käytetty ulkoinen huonetermosttti ti lämpöpumpun konvektori voi lähettää vin termosttin päällä/ pois-ehon. Ei erotust lämmitysj jäähytystrpeen välillä. Jos päälue on suljettv jäähytystiln ikn, jott vettä ei tiivistyisi lttille, set se vstvsti. Aset hluttu päälähtöveen lämpötil lämmitykselle j/ti jäähytykselle. 5. Tilnlämmityksen pulämmönlähteen settminen Tilnlämmityksen voi suoritt: Ulkoyksikkö Järjestelmään liitetty pukuumvesivrj (ei sisälly toimitukseen) Kun huonetermosttti vtii lämmitystä, ulkoyksikkö ti pukuumvesivrj loitt toiminnn ulkolämpötiln mukn (ulkoiseen lämmönlähteeseen vihon til). Kun lup nnetn pukuumvesivrjlle, ulkoyksikön tilnlämmitys kytketään pois päältä. Bivlenttinen toimint on mhollist vin tilnlämmitykselle, EI kuumn veen tuottmiselle. Kuum vettä tuotetn in ulkoyksikköön liitetyssä kuumvesivrjss. Asennus Jott ivlenttinen toimint olisi mhollist, järjestelmä vtii säätörsin EKCB07CAV. Lämpöpumpun lämmitystoiminnn ikn lämpöpumppu on toiminnss svuttkseen kukosäätimen kutt setetun hlutun lämpötiln. Kun säästä riippuv toimint on käytössä, veen lämpötil määritetään utomttisesti ulkolämpötiln mukn. Apukuumvesivrjn lämmitystoiminnn ikn pukuumvesivrj toimii svuttkseen pukuumvesivrjn säätimen kutt setetun hlutun veen lämpötiln. Ot kttil käyttöön seurvsti: f e h i M m j j k l Eut Mukv. Älykäs huonetermostttitoiminto voi vähentää ti lisätä hluttu lähtöveen lämpötil huoneen toellisen lämpötiln mukn (moultio). Khen lämmönluovuttjjärjestelmän yhistelmä trjo lttilämmityksen loistvn lämmitysmukvuuen j lämpöpumpun konvektorien loistvn jäähytysmukvuuen. Tehoks. Trpeest riippuen ulkoyksikkö nt erilämpöistä lähtövettä, jok vst eri lämmönluovuttjien suunniteltu lämpötil. Lttilämmityksen suorituskyky on prs, kun käytössä on Altherm LT. Asentjn viiteops 8 e f g h i j k l m n o g n p FHL FHL FHL Ulkoyksikkö Lämmönvihin Pumppu Sulkuventtiili Vrlämmitin (lisävruste) Säätörsi Käyttöliittymä Asetusrsi Moottoroitu -tieventtiili (toimitetn kuumvesivrjn mukn) Tkiskuventtiili (erikseen hnkittv) Sulkuventtiili (ei sisälly toimitukseen) Kollektori (ei sisälly toimitukseen) Apukuumvesivrj (ei sisälly toimitukseen) Pumpun termostttiventtiili (ei sisälly toimitukseen) Kuumvesivrj (lisävruste) EKCB07CAV + EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo 4P B k o

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolo Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHBH/X04+08CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet

Lisätiedot

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Varalämmitin ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Vrlämmitin ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH04+08CBV

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH04+08CBV Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHBH04+08CBV Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHBH/X04+08CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm -mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm -mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 1.1.1 Vroitusten j symolien

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHVH/X04S18CA EHVH/X08S18+26CA

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHVH/X04S18CA EHVH/X08S18+26CA + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S8CA EHVH/X08S8+6CA Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst... 3. Tieto tästä sikirjst... 3 Yleiset vrotoimet... 3. Tietoj sikirjst... 3.. Vroitusten j symolien

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHVH/X16S18+26CA

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHVH/X16S18+26CA + ERHQ0-04-06BA ERLQ0-04-06CA EHVH/X6S8+6CA Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst.... Tieto tästä sikirjst... Yleiset vrotoimet.... Tietoj sikirjst..... Vroitusten j symolien merkitys....

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluttlo Sisällysluttlo

Lisätiedot

Asentajan ja käyttäjän viiteopas

Asentajan ja käyttäjän viiteopas sentjn j käyttäjän viiteops VRV IV -lämpöpumppu sisäsennust vrten RKXYQ5TY1 RDXYQ5TV1 sentjn j käyttäjän viiteops VRV IV -lämpöpumppu sisäsennust vrten Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CA

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ CA EHBH/X04+08CA Asentjn viiteps + ERLQ004006008CA EHBH/X04+08CA Asentjn viiteps Sumi Sisällysluettel Sisällysluettel Tietj sikirjst... 3. Tiet tästä sikirjst... 3 Yleiset vrtimet... 3. Tietj sikirjst... 3.. Vritusten

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS -järjestelmän sisäyksikkö HXY8A8VB HXYA8VB CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYUMLULUK-BEYANI CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Asennusopas. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Asennusopas Modbus Interface DIII. Suomi

Asennusopas. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Asennusopas Modbus Interface DIII. Suomi Asennusopas Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Asennusopas Modbus Interface DIII Suomi 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Lisätiedot

Käyttöopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04+08DA EHBX04+08DA

Käyttöopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04+08DA EHBX04+08DA EHBH04+08DA EHBX04+08DA EHVH04S18DA EHVH04S23DA EHVH08S18DA EHVH08S23DA EHVX04S18DA EHVX04S23DA EHVX08S18DA EHVX08S23DA omi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 eto tästä sikirjst 2 2 etoj järjestelmästä

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHBH/X16CA

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHBH/X16CA Asentjn viiteps + ERHQ00406BA ERLQ00406CA EHBH/X6CA Asentjn viiteps Sumi Sisällysluettel Sisällysluettel Tietj sikirjst.... Tiet tästä sikirjst... Yleiset vrtimet.... Tietj sikirjst..... Vritusten j symlien

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Suomi 1 1 Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä. Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3 Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoloc EBLQ0CAV EBLQ07CAV EDLQ0CAV EDLQ07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoloc Suomi CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB. Asennusopas Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split.

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB EHVZ16S18CB. Asennusopas Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split. Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Split EHVZ0S8CB EHVZ08S8CB EHVZ6S8CB Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Split Suomi CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION DE CONFORMIDAD CE DECLARAÇÃO

Lisätiedot

Asennusopas Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CBV EHBH08CBV EHBH11CBV Suomi EHBH16CBV

Asennusopas Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHBH04CBV EHBH08CBV EHBH11CBV Suomi EHBH16CBV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split EHBH04CBV EHBH08CBV EHBH11CBV EHBH16CBV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monobloc EBLQ05CAV3 EBLQ07CAV3 EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3 Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monoloc EBLQ0CAV EBLQ07CAV EDLQ0CAV EDLQ07CAV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monoloc Suomi CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Suomi 1 1 Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä. Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHBH/X11+16CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHBH/X11+16CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluttlo Sisällysluttlo 1 Ylist vrotoimt

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Jaetut ilmastointilaitteet RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B

Asentajan viiteopas. Jaetut ilmastointilaitteet RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B Asntjn viitops Jtut ilmstointilittt RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B RZQSG125L8Y1B

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHVH04S18CBV EHVH08S18CBV EHVH08S26CBV EHVH11S26CBV EHVH16S26CBV

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split EHVH04S18CBV EHVH08S18CBV EHVH08S26CBV EHVH11S26CBV EHVH16S26CBV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split EHVH04S18CBV EHVH08S18CBV EHVH08S26CBV EHVH11S26CBV EHVH16S26CBV Asennusops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Split EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Split EHBH0CB EHBH08CB EHBHCB EHBHCB EHBX0CB EHBX08CB EHBXCB EHBXCB Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Split Suomi CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -lähiverkkosovitin BRP069A61 BRP069A62. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -lähiverkkosovitin.

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma -lähiverkkosovitin BRP069A61 BRP069A62. Asentajan viiteopas Daikin Altherma -lähiverkkosovitin. Asentjn viiteops Dikin Altherm -lähiverkkosovitin BRP069A6 BRP069A6 Asentjn viiteops Dikin Altherm -lähiverkkosovitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tieto

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Asentajan ja käyttäjän viiteopas

Asentajan ja käyttäjän viiteopas Asntjn j käyttäjän viitops VRV IV järjstlmän ilmstointilit REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Asntjn j käyttäjän viitops VRV IV järjstlmän ilmstointilit

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Asentajan ja käyttäjän viiteopas

Asentajan ja käyttäjän viiteopas Asntjn j käyttäjän viitops VRV IV järjstlmän ilmstointilit RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asennusopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asennusopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asennusops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asennusops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION DE CONFORMIDAD CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE ERKLÆRING OM SAMSVAR CE IZJAVA

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asennusopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma -maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asennusopas Daikin Altherma -maalämpöpumppu. Suomi Asennusops Dikin Altherm -mlämpöpumppu EGSQH0S8AA9W Asennusops Dikin Altherm -mlämpöpumppu Suomi CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - ERKLÆRING

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Suomi 1 1 Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä. Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin EG 150 Ruostumttomt lttikivot sniteettitiloihin EG 150 kivot Järjestelmäktsus ACO on suunnitellut ljn vlikoimn sniteettitilojen ruostumttomi kivoj. EG 150 järjestelmä on suunniteltu hygieeniseksi, helposti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

ASENTAJAN VIITEOPAS. intelligent Tablet Controller DCC601A51

ASENTAJAN VIITEOPAS. intelligent Tablet Controller DCC601A51 PFI009-B_06_0.ook Pge Thursy, My 9, 06 : PM ASENTAJAN VIITEOPAS intelligent Tlet Controller PFI009-B_06_0.ook Pge Thursy, My 9, 06 : PM Sisältö intelligent Tlet Controller sivu Tietoj tästä sikirjst....

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

ASENTAJAN VIITEOPAS. intelligent Tablet Controller DCC601A51

ASENTAJAN VIITEOPAS. intelligent Tablet Controller DCC601A51 4PFI4009-B_06_0.ook Pge Stury, Mrh, 06 4:06 PM ASENTAJAN VIITEOPAS intelligent Tlet Controller 4PFI4009-B_06_0.ook Pge Stury, Mrh, 06 4:06 PM Sisältö intelligent Tlet Controller sivu Asentjn viiteops Tietoj

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHVZ16S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ BA ERLQ CA EHVZ16S18CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVZ16S18CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluttlo Sisällysluttlo 1 Ylist vrotoimt

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7360N MFC-7460DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tieot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Sähkölämmittimen piirilevyn asennussarja

Sähkölämmittimen piirilevyn asennussarja SENNUSOHJEET Sähkölämmittimen piirilevyn asennussarja SISÄLLYS sivu sennussarjan sisältö... Osien nimet... Toimintomahdollisuudet... sennus yksikköön... Sähköliitännät... LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

1/8. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat yksiköt *BLQ05CAV3 *DLQ05CAV3 *BLQ07CAV3 *DLQ07CAV3. Huomautuksia (*1) *B* (*2) *D* 4P405542-1 - 2015.

1/8. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat yksiköt *BLQ05CAV3 *DLQ05CAV3 *BLQ07CAV3 *DLQ07CAV3. Huomautuksia (*1) *B* (*2) *D* 4P405542-1 - 2015. /8 Sovllttavat yksiköt *BLQ5CAV3 *DLQ5CAV3 *BLQ7CAV3 *DLQ7CAV3 Huomautuksia (*) *B* (*2) *D* 4P45542- - 25.3 2/8 Knttäkoodi Astuksn nimi Käyttäjäastukst Esiastut arvot Huon lämpötila Mukava (lämmitys)

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300

Lähetin, malli 3500 (9-johtiminen) tai Oheislaite, malli 3300 Pikohje P/N 3300787, trkistus C Huhtikuu 2003 Lähetin, mlli 3500 (9-johtiminen) ti Oheislite, mlli 3300 Asennusohjeet Pneelisennus Mikäli trvitset on-line teknistä pu käytä EXPERT 2 - järjestelmää, osoite:

Lisätiedot

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka]

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka] Oikosulkukestoisuus EC:n mukn Oikosulkukestoisuus DN EN 439-1/EC 439-1:n mukn Tyyppikoestus DN EN 439-1 Järjestelmän tyyppikoestuksen yhteyessä suoritettiin seurvt Rittl-virtkiskojärjestelmien sekä vstvien

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme SL83* Digitl Series EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Sisällys TV:N ASENNUS Turvllisuustoimi... 4 Asennus j tärkeitä tietoj...

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

1/9. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat sisäyksiköt. Huomautuksia (*1) *HB* (*2) *HV* (*3) *3V (*4) *9W (*5) *04/08* (*6) *11/16*

1/9. Kenttäasetustaulukko. Sovellettavat sisäyksiköt. Huomautuksia (*1) *HB* (*2) *HV* (*3) *3V (*4) *9W (*5) *04/08* (*6) *11/16* 1/9 Sovllttavat sisäyksiköt *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V *HVH8S18CB3V

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot