Lasten ja nuorten kipupoliklinikka SULAT Tuula Manner TYKS/TOTEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten kipupoliklinikka. 29.1.2015 SULAT Tuula Manner TYKS/TOTEK"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten kipupoliklinikka SULAT Tuula Manner TYKS/TOTEK

2

3 Kipuklinikka Bonica 1950-luvulla: aikuiset Monialaisuus/-ammatillisuus: - anestesiologi, fysiatri, neurologi, onkologi, psykiatri, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, ym. Organisaatio Informaatio

4 Kipuklinikat/ Toimintaperiaate konsultaatio-/ läheteperustainen poliklinikka kiputilan tutkimus: - kivun etiologia, lisätutkimusten tarve - kliininen status - psyko-sosio-fyysinen kokonaiskuva hoitolinjojen määrittely & jatkohoidon järjestely seuranta koulutus tutkimus

5 Lasten ja nuorten kipuklinikka miljoonakeskukset - USA, Englanti, Ruotsi, Ranska - C. Berde, G. Olsson, McGrath, D. Annequin Suomessa - HUS, TYKS, PHKS, ym. - OTO - resurssipula - suurin puute: kivunhallintapainotteisen kuntoutuksen puute

6 Pitkittynyt kipu yli 6 kk kestävä tai > 3 toistuvaa kipukohtausta 3 kk sisällä esiintyvyys aikuisilla: 40 % - TULES-kipu - syöpäkivut insidenssi lapsilla?? toistuva kipu yleisintä lapsipotilailla

7 Kiputilojen esiintyminen lapsilla ja nuorilla Arthritis Rheum 2001: Mikkelsson et al vuotiaat kaksoset s = 1789 kaksosparia - laaja muskuloskuletaal. kipu 9,9% - alaselkäkipua viikoittain 6,6% Pain 1997: Mikkelsson et al. & Pain 2004: El-Metwally et al. & koululaista - fibromyalgia 7,5% - muskuloskelataal. kipua 32,1% Spine 1997: Vaimela et al koululaista - selkäkipua 7-vuotiailla 1 % 10-vuotiailla 6 % 14 ja 16-vuotiailla 18%

8 Kiputilojen esiintyminen lapsilla ja nuorilla... Acta Paediatr. 1995: Vähäsarja koululaista - polvikipua 9-10-vuotialla 3,9% vuotiailla 18,5% Eur Child Adolesc Psychiatry 2012: Luntamo et al teini-ikäistä - viikoittain päänsärkyä 13% - viikoittain vatsakipua 6% Acta Paediatr 2004: Kokkonen et al koululaista - toistuvaa vatsakipua 16%

9 Luntamo T. et al. J Pediatr Psychol 2012

10 Lapsen pitkäkestoinen kipu: puutteellisesti diagnostisoitu ja hoidettu?? monen erikoisalan hoidossa - yleislääkärit,pediatrit, reumatologit, lastenkirurgit, onkologit, anestesiologit, psykologit, psykiatrit, kipuhoitajat ym. lapsen erilainen vaste kivulle - kehitysasteesta riippuva - tulkintavaikeus - perheen vaikutus

11 Lasten pitkittyneitä kiputiloja reumasairaudet, TULES-kivut migreeni, päänsärky ortopediset kivut - CP-vammat - anomaliat - traumat ja urheiluvammat syöpäkipu neuropaattinen kipu fibromyalgia vatsakivut - tulehdukselliset suolisto- sairaudet - toistuva vatsakipu kuukautiskivut

12 Kivun mittaaminen subjektiivinen VAS tai NRS : yli 4-vuotiaat subjektiiviset kasvoasteikot, väriasteikot tarkkailijan arvio: - sanallinen asteikko, käyttäytymiseen perustuva havainnointi lapsi on opetettava kivun mittaamiseen mittaus on toistettava (hoidon teho, kiputilan muutos)

13 KIVUNHOIDON PERUSTA = KIVUN MITTAAMINEN

14 Lääkehoito Fysioterapia: Pitkittyneen kivun hoitomuodot - TENS, mobilisaatio, lihasvoiman ylläpito Psykologiset terapiat - kognitiivinen kivunhallinta - psykofyysinen terapia, rentoutus, biofeedback - leikkiterapia - hypnoosi Erikoistekniikat - TNS, biofeedback, spinaalinen baklofeenipumppu, TMS (transcraniaalinen magneettistimulaatio), epiduraalistimulaattori

15 Kivun luokittelu Nosiseptiivinen kipu: - kudosvauriosta johtuva kipu, jota välittävät hermorakenteet ovat intakteja Neurogeeninen kipu: - vaurio kipua välittävissä hermorakenteissa -> kivun neuroanatominen sijainti ja tuntoaistin poikkeavuus Psykogeeninen kipu, kipuoireyhtymä - etiologia?

16

17

18 Neuropaattinen kipu lapsilla CRPS = complex regional pain syndrome - CRPS I - CRPS II perifeeristen hermovammojen jälkitilat, postoperatiiviset neuralgiat (erit. thoraxin alue), syöpäkipu - aavesärky etc. syöpään liittyvä neuropatia (kemoterapia)

19 CRPS kehittyy trauman ja/tai immobilisaation seurauksena yleensä alkaa yhden raajan alueelta, yleisempi tytöillä oireet: polttava kipu, hyperestesia, allodynia (=kaikki kosketus tuntuu kipuna) sympaattisen hermoston ylläpitämä raajan liikkumattomuus, turvotus, ihomuutokset (lämpötila, hikisyys, ihon paksuus), lihasten atrofioituminen

20

21 CRPS:n hoito Fysioterapia, toimintaterapia TENS Trisykliset antidepressantit Psykologiset hoidot NSAID? Epiduraalistimulaattori TMS

22 Neuropaattisen kivun lääkehoito trisykliset antidepressantit: mg/kg/vrk amitriptyliini (Triptyl) nortriptyliini (Noritren) Epilepsialääkkeet gabapentiini: mg/kg ad 35 mg/kg/vrk kolmena annoksena pregabaliini: mg/kg x 3; ad 600 mg/vrk lamotrigiini: mg/kg /vrk NMDA-reseptorin antagonistit ketamiini metadoni Sympaattinen blokki?

23 Neuropaattisen kivun ei-lääkkeellinen hoito: Fysioterapia TENS, akupunktio mobilisaatio, lihasvoiman ylläpito tuntoaistin stimulaatio ultraääni, kylmä-kuumahoidot

24 Syöpään liittyvä kipu tuumori: distensio, obstruktio metastaasit: luusto, aivot, etc. inflammaatio tuumorin infiltraatio hermokudokseen hoitojen seurauksena syntyvät kivut - sytostaattien aih. polyneuropatia, sädehoidon aih. kiinnikkeet ym. multimodaalinen etiologia tavallisin!

25 Opioidit ei-malignin kivun hoidossa varoen!!!! Huomioi toleranssin ja addiktion riski! suosi hitaasti vapautuvia lääkemuotoja (mm. transdermaaliset lääkemuodot: fentanyyli, buprenorfiini) lyhytvaikutteisia opioideja vain toimenpiteiden yhteydessä! hoida haittavaikutuksia: laksatiivit, pahoinvointilääkkeet kontrolloi hoidon teho/kiputilan muutos määrävälein, rajoita hoitoajat korkeintaan muutamiksi viikoiksi

26 Opioidit malignissa kivussa hitaasti vapautuvat lääkemuodot suositeltavia + lyhytvaikutteinen lisälääke läpilyöntikipuun PCA = patient controlled analgesia opioidirotaatio - haittavaikutusten minimointi - toleranssin esto

27 Opioidirotaatio (syöpäkipu) käytössä oleva opioidihoito (oksikodoni tai morfiini) ei enää tehoa järkevillä annostuksilla - vaihda metadoniin/transfdermaaliseen fentanyyliin - lisää matala-annos ketamiini (S-ketamiini mg/kg/vrk) sietämättömät haittavaikutukset - ummetus: vaihda transdermaaliseen fentanyyliin - muut: vaihda metadoniin, lisää hoitoon ketamiini

28 Gabapentiini ja pregabaliini antiepileptejä; neurogeenisen kivun ensisijainen lääkitys sitoutuvat jänniteherkkien Ca ++ -kanavien α 2 δ-alayksikköön vaikutukset: analgesia, sedaatio, anksiolyysi (pregabaliini), opioidia säästävä vaikutus, hermovauriokivun esto

29 Gabapentiini ja pregabaliini. aloitus: hitaasti annosta nostaen (3-5 vrk välein) haittavaikutukset: - pahoinvointi, huimaus, näköhäiriöt, alaraajaturvotus ja painonnousu - toleranssi ja addiktio: pregabaliini lapsipotilaille: - pregabaliini (Lyrica) 1-2 mg/kg x 2 - gabapentiini 5-15 mg/kg x 3

30 Pitkittynyt kipu/lääkehoidon ongelmat turvallisuus - haittavaikutukset: kehittyvä hermosto - interaktiot siedettävyys - lääkemuodot - hinta eettis-sosiaalis-epidemiologiset ongelmat seuranta - kiputilan muutos - lääkehoidon teho - oheishoitojen tarve: kipukuntoutus ym. TARKKA HARKINTA PITKÄAIKAISEN OPIOIDILÄÄKITYKSEN ALOITUKSESSA EI-MALIGNISSA LAPSEN KIVUSSA!!!

31 Psykologiset tekijät lapsen kivussa biologinen variaatio: kipukynnys perheen kipumalli - kipuherkkyys - somatisaatio - sekundaarihyöty - perheen psyykkiset voimavarat lapsen aikaisemmat kipukokemukset pelko, ahdistus, masennus sekundaarihyöty, koulusta poissaolo sosiaaliset (ja ekonomiset?) tekijät

32 Psykologiset terapiat kivunhallinta, psykologinen tuki, emotionaalisen tuen antaminen: läsnäolo, lohduttaminen perheterapia rentoutus ja biofeedback hypnoosi kognitiivis-behavioraalinen terapia: ajatusten muualle suuntaaminen, mielikuvien käyttö, rentoutuminen leikkiterapia

33 Pitkittyvän kivun sosiaaliset seurannaisvaikutukset koulunkäynti!!! kaverisuhteet harrastukset liikunta uni, ruokahalu - mahdollisimman nopea palautuminen!

34 Lasten ja nuorten kipuklinikka/ TYKS-malli vastaanotto 1-2 pv/kk uusia potilaita 15-20/v hoitopolku: - lähete (esh) à ajanvaraus + kipukyselykaavakkeet kotiin à psykoterapeutti/psykosomaatt. sairaanhoitajan vastaanotto à lääkärin vastaanotto (kivun aiheuttaja, tutkimukset, hoitosuunnitelma, konsultaatiot) à moniammatillinen kiputyöryhmä à kontrollikäynti /- soitto à jatkohoito pth:ssa

35 Lasten ja nuorten kipuklinikka/ TYKS-malli potilaat: - lähes 2/3 CRPS - lähes 1/3 selkäkipu - muut: tules-kipu, syöpähoitojen jälkitilat tulokset?? ongelmat: - kipukuntoutusmahdollisuuksien puute - runs. psykososiaalisia ongelmia - nuorisopsykiatrin konsultaatioiden huono saatavuus

36 SKTY: Lasten ja nuorten kiputoimikunta erikoisteemana lasten ja nuorten pitkittynyt kipu verkostoituminen, yhteistyömahdollisuuksien luominen nettisivut kehittelyssä: informaatio koulutuksista, kuntoutuksesta, konsultaatioista, vertaistuesta valtakunnallinen (videokoulutus) ensitietopäivä lapsille ja heidän vanhemmilleen TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

37 KIITOS!

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Neuropaattinen kipu CRPS-oireyhtymän tunnistaminen Fysioterapian periaatteet

Neuropaattinen kipu CRPS-oireyhtymän tunnistaminen Fysioterapian periaatteet Neuropaattinen kipu CRPS-oireyhtymän tunnistaminen Fysioterapian periaatteet Oh/ft Heli-Marja Oksanen TYKS/Asiantuntijapalvelut/Fysioterapia 28.2.2013 Neuropaattisen kivun määritelmä Kiputila, jonka syynä

Lisätiedot

Parasetamolista botuliiniin

Parasetamolista botuliiniin 1 jäsenlehti Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen MAALISKUU 2005 Lapsen kipu Parasetamolista botuliiniin 1 Sisällysluettelo Pääkirjoitus Vuorinen E. s. 3 Päätoimittajalta Tohmo H. s. 4 Sihteerin palsta Haakana

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN

HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN Orion on suomalainen avainlippuyritys. HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN Tähän itsehoito-oppaaseen on koottu tietoa kivusta, sen eri tyypeistä ja sijaintikohteista sekä esitelty kivun

Lisätiedot

KIVUNHOITOLÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS

KIVUNHOITOLÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS KIVUNHOITOLÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutusvaatimukset 2013-2015 2 Sisältö Sivu Erityispätevyyskoulutusvaatimukset yleiset periaatteet ja kaikille yhteiset Koulutusvaatimukset

Lisätiedot

Saattohoidon nykytilasta

Saattohoidon nykytilasta Saattohoidon nykytilasta JUHA HÄNNINEN 26.11.2014 JOENSUU 10 kysymystä saattohoidosta 1. Kuka kuolee 2. Missä kuolee 3. Kuinka kuolee 4. Mitä kuoleminen maksaa 5. Kenelle saattohoitoa 6. Millaista saattohoitoa

Lisätiedot

Syöpäpotilaan. kivun hoito. Opas potilaalle. Eero Vuorinen

Syöpäpotilaan. kivun hoito. Opas potilaalle. Eero Vuorinen Syöpäpotilaan kivun hoito Opas potilaalle Eero Vuorinen S i s ä l l y s Lukijalle.... Mikä on syöpä?... Mitä on kipu?.... Kivun yleisyys syöpätaudeissa.... Kivun hoito... Syöpäkivun hoitomenetelmät....

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kivun käsitteistöä akuutti kipu (fysiologinen) biologinen

Lisätiedot

POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO

POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO POSTOPERATIIVISEN KIVUN HOITO Opas hoitohenkilökunnalle Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 18.4.2007 Jaana Kuvaja Satu Solin-Laakkonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali-

Lisätiedot

viesti Lokakuu 2009 Lasten kivun hoito Kannabis kivunhoidossa NewSASP on perustettu

viesti Lokakuu 2009 Lasten kivun hoito Kannabis kivunhoidossa NewSASP on perustettu KIPUNo 2 viesti Lokakuu 2009 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Lasten kivun hoito Kannabis kivunhoidossa NewSASP on perustettu KIPUviesti 2 2009 1 KIPU ISSN

Lisätiedot

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t NSAID:t, ASA, muut 1. PROSTANOIDIT 2. LEUKOTRIEENIT (1+2 = eikosanoidit) 3. NSAID:t 4. ASA 5. NABUMETONI 6. PARASETAMOLI EIKOSANOIDIT = prostanoidit +

Lisätiedot

Kivunhoito ensiavussa. Ensihoidon koulutuspäivä 1.4.2009 POHJOIS-KARJALAN ENSIHOITAJAT RY

Kivunhoito ensiavussa. Ensihoidon koulutuspäivä 1.4.2009 POHJOIS-KARJALAN ENSIHOITAJAT RY Kivunhoito ensiavussa PKSSK Ensihoidon koulutuspäivä 1.4.2009 POHJOIS-KARJALAN ENSIHOITAJAT RY Kivunhoidon prosessi ensiavussa ja tarkkailuosastolla Kipu havaitaan / arvioidaan / ennustetaan sekä mitataan

Lisätiedot

viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita

viesti KIPU No 2 Lokakuu 2007 Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita KIPU viesti No 2 Lokakuu 2007 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Ajankohtaista kivun lääkehoidosta Kipu ja TULE-sairaudet Kipukuntoutuksen kehittämisen haasteita

Lisätiedot

Syöpäpotilas ja kipu

Syöpäpotilas ja kipu Syöpäpotilas ja kipu Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / syöpätautien poliklinikka 5/2015 Sisällys LUKIJALLE... 3 MITÄ KIPU ON?... 4 TIESITKÖ, ETTÄ KIPU KOOSTUU ERI OSA-ALUEISTA... 4 Fyysinen

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Selkäkipuisen käsikirja

Selkäkipuisen käsikirja Selkäkipuisen käsikirja Sisältö Lukijalle 1. Selän anatomiaa 2. Selkäkivun luonne 3. Selkäkivun riskitekijät ja ehkäisy Raskas työ Istuminen Lihavuus Tupakointi Psykososiaaliset tekijät Perintötekijät

Lisätiedot

Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan

Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan Syöpäpotilaiden kivun lääkehoidon haittavaikutusten ehkäisy -kriteerit ohjelehtisen laadintaan Saarinen, Katja 2012 Otaniemi Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen

4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen Kaisa Saarinen 4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen Psykomotorinen perheryhmäinterventio Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena Kehittämistyö

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö

Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö Lastenpsykiatrian ja perusterveydenhuollon yhteistyö Auli Laakso-Santavirta Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Lastenpsykiatrian el Lasten psykoterapian ja lasten psykoterapian kouluttajan erityispätevyys,

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

LUOKITTELUSTA PÄIHDEONGELMAT. HAITALLINEN KÄYTTÖ (F1x.1) 25.4.2011 PÄIHDEONGELMAISEN KIVUN, AHDISTUKSEN JA UNIHÄIRIÖN HOITO

LUOKITTELUSTA PÄIHDEONGELMAT. HAITALLINEN KÄYTTÖ (F1x.1) 25.4.2011 PÄIHDEONGELMAISEN KIVUN, AHDISTUKSEN JA UNIHÄIRIÖN HOITO PÄIHDEONGELMAISEN KIVUN, AHDISTUKSEN JA UNIHÄIRIÖN HOITO EL SOILI LAMMINEN KOKKOLA 28.4.2011 LUOKITTELUSTA ICD-10 ryhmä F10-19 Alko, opi, THC, bzd, amf Omat dg-koodit päihtymys, haitallinen käyttö, riippuvuus,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET...

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 13.11.2013el 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot

Migreenin käypä hoito

Migreenin käypä hoito 1 Migreenin käypä hoito Suomen Neurologinen Yhdistys ry (**Sisällysluettelo numerot alussa ok, sitten vähän aikaa 2 numeroa pienemmät kuin pitäisi ja jälleen lopussa ok. Viite 11 poistettu, koska siihen

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot