1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri. 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri. 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA HALLITUS Kokous 5/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka 5 Kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran siirtäminen ja politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viran perustaminen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 6 Arktisen keskuksen erikoistutkijan viran siirtäminen ja viran muuttaminen politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi 7 Ruotsin kielen lehtorin virka 8 Lapin yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten nimeäminen 9 Lapin yliopiston johtosäännön muuttaminen 10 Lapin yliopiston hallituksen syyskauden kokousaikataulu 11 Muut asiat Matkailut kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoito 12 Muut asiat Lapin yliopiston syyslukukauden avajaiset

2 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

3 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 2 Ilmoitusasiat +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Rehtorin katsaus Muut ilmoitusasiat: - Lapin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta Liite 1. - Lapin yliopiston hallitus on perustanut Lapin ja Oulun yliopiston yhteisen tutkimusprofessorin viran. Yhteiseen tutkimusprofessuuriin liittyvä sopimus on allekirjoitettu Liite 2. Esitys Päätös Todettaneen Todettiin, ja lisäksi todettiin, että yliopiston hallitus on myöntänyt prof. Juha Karhulle palkatonta virkavapautta velvoiteoikeuden professorin virasta ajalle Virkavapaudesta on peruuntunut välinen aika Karhun tultua nimitetyksi kyseiseksi ajaksi Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

4 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa FT Juha Pentikäinen on kirjeellään esittänyt, että hänet nimitettäisiin pohjoisen etnologian ja kulttuurin dosentiksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Edelleen, jos tiedekuntaneuvosto toteaa hakijan täyttävän kelpoisuusehdot, sen on tehtävä hallitukselle esitys asianomaisen ottamisesta dosentiksi. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa todettiin, että FT Juha Pentikäisen kiinnittäminen Lapin yliopistoon on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista ja vahvistettiin dosentuurin nimeksi pohjoisen etnografia ja kulttuuri. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa valittiin asiantuntijoiksi professori Nils G. Holm Åbo Akademista ja professori Håkan Rydving Bergenin yliopistosta antamaan lausuntonsa hakijan tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentuuriin. Asiantuntija Holmin lausunto saapui ja asiantuntija Rydvingin

5 Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan olla kutsumatta Pentikäistä opetusnäytteeseen sillä perusteella, että hänellä voidaan todeta olevan dosentuurin edellyttämä hyvä opetustaito pitkäaikaisen opetus- ja tutkimustoiminnan perusteella. Samalla tiedekuntaneuvosto totesi, että FT Juha Pentikäinen täyttää dosentin virkaan vaadittavat yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot sekä päätti esittää, että hänet nimitetään pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentin virkasuhteeseen. Liitteenä FT Juha Pentikäisen hakemusasiakirjat ja asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää FT Juha Pentikäinen pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentin virkasuhteeseen taiteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

6 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopistoon on asetuksella (207/90) perustettu kuvaamataidon professorin (A28) virka. Kuvaamataidon professorin virka kuuluu Lapin yliopistossa taiteiden tiedekuntaan. Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan päättänyt muuttaa kuvaamataidon professorin viran kuvataidekasvatuksen professorin (A28) viraksi alkaen. Kuvataidekasvatuksen professorin virka oli haettavana mennessä. Virkaa hakivat TaT Rita Apuli-Suuronen, TaT Päivi Granö, KT, FT Matti Itkonen ja TaT Seija Ulkuniemi. Itkonen on sittemmin peruuttanut hakemuksensa. Yliopiston rehtori hyväksyi kuvataidekasvatuksen professorin virkaan liittyvän virantäyttöselosteen ja täsmensi viran alaksi kuvataidekasvatuksen opetus ja tutkimus. Virantäyttöselosteen mukaan kuvataidekasvatuksen professorin viran tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää kuvataiteen opetuksen ja kuvataidekasvatuksen teorian, käytännön ja tutkimuksen hallintaa sekä alan opettajankoulutuksen tuntemusta. kuvataidekasvatuksen professorin viran haltijan tulee vastata laitoksen perus- ja jatkokoulutuksen tieteellisistä opinnoista ja opinnäytetöiden ohjaamisesta. Kuvataidekasvatuksen professorin virkaan vaaditaan kelpoisuusasetuksen (309/93) mukainen tieteellinen pätevyys- opetustaito ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.

7 Virantäyttölain (856/91, muut. 648/97) mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. Tiedekuntaneuvosto valitsi asiantuntijoiksi professori Leena Hyvösen Oulun yliopistosta, lehtori, TaT Jouko Pullisen Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksesta ja professori Helena Sederholmin Taideteollisesta korkeakoulusta. Asiantuntijalausunnot avattiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa Tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätettiin varata hakijoille tilaisuus opetusnäytteen antamiseen itse valitsemastaan, viran alaan liittyvästä aiheesta. Hakijat Granö ja Ulkuniemi antoivat opetusnäytteen Tiedekuntaneuvosto arvosteli molempien hakijoiden opetusnäytteet arvosanalla hyvä. Hakija Apuli-Suuronen ilmoitti puhelimitse ja sähköpostitse, ettei hän saavu antamaan opetusnäytettä hänelle varattuna aikana. Korkeakoulun professorin viran täyttämisestä annetun asetuksen (1581/91) 15 :n mukaan asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviranomainen tekee virantäyttölain (856/91) 9 :ssä tarkoitetun virkaehdotuksen tai, jos ketään ei voida asettaa ehdolle virkaan, päätöksen virantäyttöasian raukeamisesta. Hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ei päätetä erikseen. Liitteenä virantäyttöseloste, hakuasiakirjat, asiantuntijalausunnot ja esittelymuistio. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti asettaa asiantuntijalausuntojen, hakemusasiakirjojen ja esittelymuistion pohjalta ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella kuvataidekasvatuksen professorin viran hakijat ehdokassijoille seuraavasti: 1. ehdokassija TaT Päivi Granö 2. ehdokassija TaT Seija Ulkuniemi Viran hakijoille varattiin virantäyttöasetuksen 20 :n mukainen mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille mennessä. Muistutusajan päätyttyä ylipiston rehtori on tarkastanut ja hyväksynyt tiedekunnan tekemän virkaehdotuksen. Nimitettäväksi ehdotetun TaT Päivi Granön kanssa on käyty yliopiston käytännön mukainen keskustelu viran tehtävistä ja hoitamisesta. Liitteenä kuvataidekasvatuksen professorin viran virantäyttöseloste, viran jäljellä olevien hakijoiden hakemusasiakirjat, asiantuntijalausunnot, virkaehdotusta varten laadittu esittelymuistio ja rehtorin tarkastuspäätös. Kuvataidekasvatuksen professorin viran tehtävien vaativuustaso on arvioitu tasolle 8. Esitys Päätettäneen nimittää TaT Päivi Granö kuvataidekasvatuksen professorin virkaan taiteiden tiedekuntaan lukien. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

8 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 5 Kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran siirtäminen ja politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viran perustaminen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan Yliopiston hallitus on perustanut kokouksessaan kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran yhteisen opetuksen yksikköön lukien. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulossopimusneuvotteluissa vuodelle 2007 sovittiin, että kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan virka siirretään yhteisen opetuksen yksiköstä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan vahvistamaan sen politiikkatieteellistä profiilia perustamalla tiedekuntaan politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virka lukien. Varadekaani, yhteiskuntatutkimuksen laitoksen johtaja, kansainvälisten suhteiden yliassistentti, PhD Mika Luoma-aho esittää, että tiedekunta esittäisi yliopiston hallitukselle perustettavaksi politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viran lukien. Virkaa ei määritellä kuuluvaksi kumpaankaan oppiaineeseen, valtio-oppiin tai kansainvälisiin suhteisiin. Tehtäviin luetaan opetuksellisia ja yliopistoyhteisöllisiä tehtäviä molemmissa oppiaineissa. Viranhaltija tehtäviin kuuluu laitoksen johtajan Mika Luoma-ahon hallitukselle lähettämän kirjeen mukaan politiikkatieteiden perus- ja jatkotutkintokoulutus painottaen valtio-oppia. Lisäksi tehtäviin kuuluu politiikkatieteellisen tutkimustoiminnan kehittäminen. Kirje on liitteenä 1. Politiikkatieteiden yliopistonlehtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa joko kansainvälisten suhteiden tai valtio-opin tieteenalalta. Viran teh-

9 tävien hoito edellyttää aktiivista osallistumista tiedekunnan työyhteisön toimintaan, eli käytännössä viikoittaista läsnäoloa Rovaniemellä. Virkamieslain (750/94) 5 :n mukaan virka voidaan siirtää samassa virastossa muuhun yksikköön vain virkamiehen suostumuksella. Virkamiesasetuksen (971/94) 4 :n mukaan viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään muutettua virkaan säädettyä kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusasetuksen (309/93, muut.1217/00) mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Kansainvälisen opetuksen keskuksen johtaja Aini Linjakumpu on suostunut esitettyyn muutokseen. Linjakummulla on virkaan vaadittava tutkinto. Linjakumpu on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna 1999 Lapin yliopistossa. Hän on toiminut Tampereen yliopistossa tutkijana yhteensä noin kolme vuotta, kansainvälisten suhteiden assistenttina noin 17 kuukautta Lapin yliopistossa, valtio-opin lehtorina Lapin yliopistossa 7 kuukautta. Hän on toiminut kansainvälisten suhteiden professorin viran hoitajana lukien. Nykyinen määräaikainen nimitys päättyy Linjakumpu on nimitetty Lapin yliopiston kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajaksi Politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virka on tarkoitettu pysyväksi. Yliopistonlehtorin vaativuustaso on 5 7. Kyseessä oleva yliopistonlehtorin virka on tutkimuspainotteinen. Aini Linjakummun nimikirjanote ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se siirtäisi yhteisen opetuksen yksikköön perustetun kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Lisäksi tiedekuntaneuvosto esittää, että yliopiston hallitus muuttaisi kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien ja että se nimittäisi politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan YTT Aini Linjakummun lukien. Esitys Päätettäneen siirtää kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan virka yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, muuttaa virka politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien ja nimittää politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan YTT Aini Linjakumpu lukien. Päätös Päätettiin jättää asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Mirja Väyrynen

10 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 6 Arktisen keskuksen erikoistutkijan viran siirtäminen ja viran muuttaminen politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi Lapin yliopiston hallitus on perustanut kokouksessaan erikoistutkijan viran Arktiseen keskukseen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulossopimusneuvotteluissa vuodelle 2007 sovittiin, että Arktisesta keskuksesta siirtyy erikoistutkijan virka yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja että kyseessä oleva virka muutetaan politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi. Arktinen keskus on myös suostunut siihen, että kyseessä oleva virka siirrettäisiin yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Varadekaani, yhteiskuntatutkimuksen laitoksen johtaja, kansainvälisten suhteiden yliassistentti, PhD Mika Luoma-aho esittää, että kyseessä oleva erikoistutkijan virka muutettaisiin politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien. Yliopistonlehtorin virkaa ei määritellä kuuluvaksi kumpaankaan oppiaineeseen, valtio-oppiin tai kansainvälisiin suhteisiin. Tehtäviin luetaan opetuksellisia ja yliopistoyhteisöllisiä tehtäviä molemmissa oppiaineissa. Viranhaltija tulee vastaamaan erityisesti oppiaineiden englanninkielisestä opetuksesta ja kansainvälisen maisteriohjelman kehittämisestä ja toteutuksesta. Politiikkatieteiden yliopistonlehtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa joko kansainvälisten suhteiden tai valtio-opin tieteenalalta (asetus mahdollistaa poikkeamisen). Vi-

11 ran tehtävien hoito edellyttää aktiivista osallistumista tiedekunnan työyhteisön toimintaan, eli käytännössä viikoittaista läsnäoloa Rovaniemellä. Virkamieslain (750/94) 5 :n mukaan virka voidaan siirtää samassa virastossa muuhun yksikköön vain virkamiehen suostumuksella. Virkamiesasetuksen (971/94) 4 :n mukaan viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään muutettua virkaan säädettyä kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusasetuksen (309/93, muut.1217/00) mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Erikoistutkijan viranhaltija Lassi Heininen on suostunut esitettyyn muutokseen. Heinisellä on virkaan vaadittava tutkinto. Hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna Heininen on nimitetty vuonna 2002 Oulun yliopistoon geopolitiikan, erityisesti pohjoisten alueiden problematiikan dosentiksi. Lassi Heinisen nimikirjanote on liitteenä. Politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virka on tarkoitettu pysyväksi. Yliopistonlehtorin vaativuustaso on 5 7. Kyseessä oleva yliopistonlehtorin virka on opetuspainotteinen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se siirtäisi Arktiseen keskukseen sijoitetun erikoistutkijan viran yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Lisäksi tiedekuntaneuvosto esittää, että yliopiston hallitus muuttaisi erikoistutkijan viran politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien ja että se nimittäisi politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan YTT Lassi Heinisen lukien. Esitys Päätös Päätettäneen siirtää erikoistutkijan virka Arktisesta keskuksesta yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, muuttaa virka politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien ja nimittää politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan YTT Lassi Heininen lukien. Päätettiin jättää asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Mirja Väyrynen

12 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne, poistui 7 -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 7 Ruotsin kielen lehtorin virka +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Ruotsin kielen lehtorin virka on perustettu asetuksella 255/80. Virka on sijoitettu kielikeskukseen. Virka tulee avoimeksi lukien ja se on tarkoitus täyttää lukien. Virkaa hakivat määräaikaan mennessä FM Tuula Jurmu, FM Jaana Kolu, FM Paula Lauri, FM Taina Anttonen, hum. maisteri Anri Ikäläinen, fil.yo Katja Luoma ja kotikielen opettaja Sisko Nevanperä. FM Jaana Kolu perui hakemuksensa kirjallisesti Hakemukset ja nimikirjanotteet ovat liitteenä 1. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävissä yliopiston kirjaamossa. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93, muut. 1083/95, muut. 463/98, muut. 1217/00)15 :n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys. Opetus- ja tutkimusneuvosto päätti edellyttää hakijoilta käytännöllistä perehtyneisyyttä. Asetuksen (309/93, muut. 1083/95, muut. 463/98, muut. 1217/00) 15 mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito sekä kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Lisäksi kielen lehtorilta vaaditaan 4 :n mukaan opetettavan kielen erittäin hyvää hallintaa. Opetus- ja tutkimusneuvosto on nimittänyt virantäyttötyöryhmään Sinikka Koivurovan puheenjohtajaksi, Katriina Uljas-Raution sihteeriksi, Jorn Se-

13 veridtin ja Harri Heikkilän jäseniksi. Työryhmä arvioi täytettävänä olevan viran hakijoiden kokonaiskelpoisuutta seuraavin kriteerein: 1. koulutus ja työkokemus 2. pedagoginen koulutus ja osaaminen sekä 3. akateemisen opetuksen ja tutkimuksen tuntemus. Hakijoista fil. yo Katja Luomalla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa. Hakijoista FM Taina Anttosella, hum. maisteri Anri Ikäläisellä ja kotikielen opettaja Sisko Nevanperällä on ylempi korkeakoulututkinto, mutta heillä ei ole laudaturopintoja (noin 55 ov) ruotsin kielessä. Hakijoista FM Tuula Jurmulla ja FM Paula Laurilla on filosofian maisterin tutkinto ja pääaineena pohjoismaiset kielet. Lisäksi FM Paula Laurilla on tulkkikoulutus. Niin ikään molemmilla hakijoilla on opettajan pedagogiset opinnot (n.35 ov) suoritettuna. Virantäyttötyöryhmä kutsui opetusnäytteeseen ja haastatteluun hakijoista FM Tuula Jurmun, FM Paula Laurin ja FM Jaana Kolun. Opetus- ja tutkimusneuvosto arvioi FM Tuula Jurmun opetusnäytteen arvosanalla hyvä ja FM Paula Laurin opetusnäytteen arvosanalla hyvä. Virantäyttötyöryhmä on antanut kirjallisen lausunnon hakijoista kaikki kelpoisuuskriteerit ja viranhakumateriaalin huomioon ottaen. Työryhmä esittää, että FM Paula Lauri nimitettäisiin ruotsin kielen lehtorin virkaan lukien. Virantäyttötyöryhmän lausunto on liitteenä 2. Opetus- ja tutkimusneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että FM Paula Lauri nimitettäisiin ruotsin kielen lehtorin virkaan lukien. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää FM Paula Lauri ruotsin kielen lehtorin virkaan lukien. Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Mirja Väyrynen

14 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 8 Lapin yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten nimeäminen Lapin yliopiston hallituksen vaalit järjestettiin Hallitukseen kuuluu johtosäännön mukaan ylipistoyhteisöstä valittujen jäsenten lisäksi kaksi yliopiston ulkopuolelta valittavaa jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Esityksen ulkopuolisiksi jäseniksi tekee neuvottelukunta. Neuvottelukunta on kokouksessaan esittänyt, että hallitukseen nimetään toimikaudeksi yliopistoyhteisön ulkopuolisina jäseninä maaherra Hannele Pokka ja Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Markku Salomaa sekä heidän varajäsenikseen ja kansanedustaja Hannes Manninen ja Lappset Groupin hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo. Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että ulkopuoliset jäsenet edustavat paitsi yliopiston keskeisiä yhteistyötahoja myös sekä julkista hallintoa että elinkeinoelämää. Lisääntyvä yhteistyö Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa edellyttää myös, että vastavuoroisuuteen perustuen järjestetään rehtoreille mahdollisuus hallitustasolla osallistua toisen korkeakoulun hallintoon.

15 Hallitus 5/07, asia 8 Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen nimetä maaherra Hannele Pokka ja toimitusjohtaja Markku Salomaa sekä heidän varajäsenikseen ja kansanedustaja Hannes Manninen ja hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo Lapin yliopiston hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi hallituksen toimikaudeksi Päätettäneen kutsua Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtori Pentti Tieranta Lapin yliopiston hallituksen pysyväksi asiantuntijaksi hallituksen toimikaudeksi Päätös 1 Päätös 2 Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

16 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää +Heikki Mattila -Kaarina Määttä -Päivi Naskali, poistui 9 +Suvi Ronkainen -Monica Tennberg -Asko Suikkanen -Riitta Brusila -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 9 Lapin yliopiston johtosäännön muuttaminen +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Yliopistojen toiminnasta ja hallinnosta säädetään yleisellä tasolla yliopistolaissa (645/97) ja yliopistoasetuksessa (115/98). Yksityiskohtaisemmin niistä määrätään kunkin yliopiston omassa johtosäännössä. Lapin yliopiston hallitus uudisti yliopiston johtosäännön viimeksi Lisääntyvä yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa sekä yliopiston useiden hallintoelimien toimikauden päättyminen tekevät ajankohtaiseksi jälleen johtosäännön uudistamisen. Johtosääntöön esitettävät muutokset koskevat nyt seuraavia asioita: - neuvottelukunnan muuttaminen yhteiseksi Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa, - opetus- ja tutkimusneuvoston jakaminen opetusneuvostoksi ja tiedeneuvostoiksi, - aluepalveluiden suunnittelutoimikunnan kokoonpanon muuttaminen, - tietohuollon suunnittelutoimikunnan lakkauttaminen ja kirjaston johtokunnan perustaminen, - laatutavoitteiden seurannan lisääminen hallintoelinten tehtäviin, - vararehtoreiden työnjaon kirjaaminen johtosääntöön, - menetelmätieteiden laitoksen ja kielikeskuksen yhdistäminen yhteisen opetuksen yksiköksi, sekä - Lapin maakuntakorkeakoulun kirjaaminen johtosääntöön.

17 Liitteenä esitys johtosäännön mainittujen kohtien muuttamiseksi. Muutosesityksessä on todettu johtosäännön nykyiset määräykset sekä kursiivilla esitys niitten muuttamiseksi. Esitys Päätettäneen muuttaa yliopiston voimassa olevaa johtosääntöä alkaen liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Päätös Esityksen mukaan kokouksessa tehdyin muutoksin. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

18 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari +Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 10 Lapin yliopiston hallituksen syyskauden 2007 kokousaikataulu Esitys Päätettäneen pitää hallituksen syyskauden 2007 kokoukset seuraavasti: perjantai (uuden hallituksen orientaatiopäivän yhteydessä) torstaina klo torstaina klo torstaina klo torstaina klo Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

19 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää 11 Muut asiat -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo +Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoito Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan perustanut kulttuurimatkailun professorin viran lukien. Yliopiston hallitus muutti kokouksessaan viran nimeksi matkailun kulttuurintutkimuksen professori. Kulttuurimatkailun professorin virka on kuulunut alkaen kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan. Matkailun kulttuurintutkimuksen professorin virka on täytettävänä. Hakuaika päättyi Virkaa varten pyydetyistä asiantuntijalausunnoista viimeisin saadaan vasta kesä- tai heinäkuussa, joten virkaan tarvitaan hoitaja myös syyslukukauden 2007 ajaksi.

20 VTT Soile Veijola on toiminut matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoitajana alkaen puoli vuotta kestänyttä varttuneen tutkijan kautta lukuun ottamatta. Soile Veijola on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoitajaa nimitettäessä lukien, siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin kauintaan saakka. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on nimittänyt VTT Soile Veijolan matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa alkaen siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin kauintaan saakka. Yliopiston johtosäännön mukaan päätösvalta kaksi vuotta tai yli kestävissä viranhoidoissa kuuluu yliopiston hallitukselle. Liitteenä VTT Soile Veijolan ansioluettelo. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen ottaa asia käsiteltäväksi. Päätettäneen nimittää VTT Soile Veijola matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa alkaen siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin kauintaan saakka. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

21 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää 12 Muut asiat -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo +Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Lapin yliopiston syyslukukauden avajaiset Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen ottaa asia käsiteltäväksi. Päätettäneen pitää Lapin yliopiston syyslukukauden avajaiset perinteiseen tapaan syyskuun ensimmäisenä maanantaina eli Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

22 Lapin yliopiston johtosäännön muuttaminen Lapin yliopiston hallitus on yliopistolain (645/97) ja yliopistoasetuksen (115/98) perusteella vahvistanut yliopistojen johtosäännön Hallituksen tekemällä päätöksellä johtosääntöön on tehty seuraavat kursiivilla kirjoitetut muutokset: 1

23 4 Yliopiston organisaatio ja toimielimet 3. ja 4. mom. Yliopistolla ja Rovaniemen ammattikorkeakoululla on yhteinen neuvottelukunta. Yliopistolla on hallituksen asettamat opetusneuvosto, tiedeneuvosto ja aluepalveluiden suunnittelutoimikunta. 6 Hallituksen tehtävät 4 ) kohta 4) seurata yliopiston tulos- ja laatutavoitteiden saavuttamista 8 Rehtorin ja vararehtorien tehtävät 2. mom. Toinen vararehtoreista vastaa opetuksesta ja toinen tutkimuksesta. Muusta tehtäväjaosta rehtorit sopivat keskenään. Tehtäväjaon vahvistaa hallitus. Rehtori päättää kumpi vararehtoreista hoitaa rehtorin tehtäviä hänen olleessaan estynyt. 9 Neuvottelukunta Rovaniemellä toimivien korkeakoulujen, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, yhteistyötä ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteuttamista varten korkeakouluilla on yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan nimeää kummankin korkeakoulun päättävä hallintoelin. Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja korkeakouluja koskevista periaatteellisesti tärkeistä asioista. Neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti tuoda esille alueellisesti tärkeitä kehittämiskohteita. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuna korkeakoulujen toimialaan kuuluvien alojen, Lapin elinkeino- ja muun yhteiskunnallisen toiminnan sekä kulttuurielämän tuntemus. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon alueellinen edustavuus ja tasa-arvo. Korkeakouluyhteisöön kuuluva henkilö ei voi olla neuvottelukunnan jäsen. Korkeakoulujen rehtorit tekevät yhteisen esityksen neuvottelukunnan kokoonpanosta sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta korkeakoulujensa päättäville elimille. Neuvottelukunnassa on 14 jäsentä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. Neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelijoina ja sihteereinä toimivat kummankin korkeakoulun tehtävään määrätyt virkamiehet. 2

24 12 Muut yliopiston suunnittelu- ja hallintoelimet Opetusneuvosto Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on käsitellä ja valmistella opiskelun edellytyksiin, perusopetuksen ja jatkokoulutuksen kehittämiseen ja opetuksen laatuun ja arviointiin vaikuttavia asioita hallituksen ja rehtorin käsittelyä varten. Opetusneuvosto voi antaa opetusta ja jatkokoulutusta koskevia ohjeita ja suosituksia. Opetusneuvosto määrittelee suuntaviivoja opetuksen kehittämishankkeille ja päättää niille tarkoitettujen määrärahojen jaosta. Opetusneuvosto toimii myös yhteisen opetuksen yksikön johtokuntana ja ehdollepanoviranomaisena yksikön professorin virkoja ja dosentuureja täytettäessä. Opetusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja enintään 10 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Kokoonpanossa noudatetaan yliopistolain 12 :n 1 momenttia. Hallitus nimeää opetusneuvoston jäsenet tiedekuntia ja muita opetusta antavia yksiköitä sekä ylioppilaskuntaa kuultuaan Opetusneuvoston puheenjohtajana toimii opetuksesta vastaava vararehtori. Varapuheenjohtajan neuvosto valitsee keskuudestaan. Opetusneuvoston toimikausi on kolme lukuvuotta. Tiedeneuvosto Tiedeneuvoston tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä, joka käsittelee ja valmistelee tutkimustoiminnan edistämiseen, tutkimuksen edellytyksiin, tutkimuspolitiikkaan, tutkimuksen laatuun ja arviointiin sekä tutkijan uran edistämiseen liittyviä asioita. Tiedeneuvosto valmistelee hallitukselle esityksiä yliopiston tutkimuksen painopistealoiksi sekä laatii yliopiston sisäisten tutkimusmäärärahojen jaon periaatteet. Tiedeneuvosto voi antaa alaansa koskevia suosituksia. Tiedeneuvosto toimii myös yliopiston tutkimuseettisenä toimikuntana. Tiedeneuvoston nimeää yliopiston hallitus kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Tiedeneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja enintään 10 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten tulee edustaa yliopiston eri tieteenaloja ja olla tutkimustoiminnan asiantuntijoita. Jäsenistä kahden tulee olla jatko-opiskelijoita tai nuoria tutkijoita. Hallitus nimeää jäsenet tiedekuntia ja tutkimusta tekeviä erillislaitoksia kultuaan. Tutkimusneuvoston puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava vararehtori. Varapuheenjohtajan neuvosto valitsee keskuudestaan. 3

25 Aluepalveluiden suunnittelutoimikunta 3. ja 4. mom. Hallitus nimeää suunnittelutoimikuntaan puheenjohtajan ja enintään 10 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten tulee edustaa tiedekunnissa ja sekä muissa yliopiston yksiköissä tehtävää alueellista tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä alueellista koulutusta. Jäsenistä kaksi nimetään ylioppilaskunnan esityksestä. Suunnittelutoimikunta voi kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan. Suunnittelutoimikunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. Tietohuollon suunnittelutoimikunta Poistetaan. 14 Tulossopimusjärjestelmä 4. mom. Tulosyksiköiden johtajat vastaavat yksiköidensä toiminnasta ja taloudesta. He laativat vuosittain rehtorille ehdotuksen yksikkönsä tulossopimukseksi, jakavat yksikölleen jakamattomina myönnetyt määrärahat sekä tekevät määrärahojen käyttösuunnitelman. He raportoivat rehtorille yksikön toiminnasta, tavoitteiden saavuttamisesta sekä laadun kehittämistoimien toteutumisesta ja laativat yksikön toimintakertomuksen. 20 Dekaanin tehtävät 4) kohta 4) raportoida rehtorille tiedekunnan ja laitosten tulossopimusten ja laadun kehittämistoimien toteutumisesta ERILLISET LAITOKSET mom. Erillisiä laitoksia ovat: 1) Arktinen keskus 2) Meri-Lappi Instituutti, joka on yhteinen Oulun yliopiston kanssa 3) Lapin yliopiston kirjasto 4) Yhteisen opetuksen yksikkö 5) Lapin yliopiston aluepalvelut 24 Arktinen keskus 2. mom. Enintään puolet jäsenistä voidaan määrätä yliopistoon kuulumattomista henkilöistä (hallitus 9/ ) 4

26 26 Lapin yliopiston kirjasto 3. mom. Kirjaston hallintoa hoitavat johtokunta ja johtaja. Hallitus nimeää johtokuntaan puheenjohtajan ja 8 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kahden tulee edustaa opiskelijoita. Hallitus nimeää jäsenet tiedekuntia, erillisiä laitoksia ja ylioppilaskuntaa kuultuaan. Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan. Johtokunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. 27 Kielikeskus 28 Menetelmätieteiden laitos 27 Yhteisen opetuksen yksikkö Yhteisen opetuksen yksikkö muodostuu kielikeskuksesta ja menetelmätieteiden laitoksesta. Yhteisen opetuksen yksikön tehtävänä on hoitaa yliopiston tiedekuntien opintoihin sisältyvää yhteisenä annettavaa opetusta sekä harjoittaa aloihinsa liittyvää tutkimusta. Kielikeskuksen tehtävänä on huolehtia yliopiston perustutkintoihin sisältyvästä sekä muusta kielenopetuksesta. Kielikeskus tarjoaa myös käännöspalveluja ja tukee toiminnallaan yliopiston kansainvälistymistä. Menetelmätieteiden laitos huolehtii yliopiston yhteisestä tilastotieteen, filosofian, kulttuurihistorian, matematiikan, sovelletun informaatioteknologian tutkimusmenetelmien opetuksesta. Laitos hoitaa myös yliopiston yhteistä tutkijakoulutusta ja järjestää kansainvälistä opetusta. Yhteisen opetuksen yksikön hallintoa hoitavat johtokuntana toimiva opetusneuvosto ja opetuksesta vastaava vararehtori yksikön johtajana. Menetelmätieteiden laitoksen ja kielikeskuksen toiminnasta vastaavat tehtävään määrätyt vastuuhenkilöt oman tehtävänsä ohella. Menetelmätieteiden laitoksella ja kielikeskuksella on yhteinen kanslia. 31 Erillisen laitoksen johtokunnan tehtävät Muutetaan 30 :ksi 32 Erillisen laitoksen johtajan tehtävät Muutetaan 31 :ksi Lisätään uusi Lapin maakuntakorkeakoulu Lapin yliopisto on mukana Lapin läänin alueella toimivassa verkostona toimivassa Lapin maakuntakorkeakoulussa. Muut toiminnassa mukana olevat korkeakoulut ovat Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Lapin 5

27 kesäyliopisto. Maakuntakorkeakoulun toimielimiä ovat alueellisia toimijoita edustava neuvottelukunta, korkeakouluja edustava yhteistyöryhmä sekä seutukunnalliset yhteistyöelimet, joihin asianomaiset tahot nimeävät edustajansa. Maakuntakorkeakoulun toimintaa johtaa korkeakoulujen rehtoreiden yhteisellä päätöksellä valittu johtaja. VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 1. mom. Tämä johtosääntö tulee voimaan Edellä mainitut muutokset tulevat voimaan lähtien. Ennen muutosten voimaan tuloa voidaan ryhtyä niiden vaatimiin toimenpiteisiin. 6

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri HALLITUS 2.3.2005 Kokous 03/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Kasvatustieteen, erityisesti

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 3/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 3/07 1 341 3236 Läsnä + (pj) =Anne Kontsas +Jörn Severidt 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka HALLITUS kokous 11/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri 4 Ympäristösosiologian dosentuuri 5 Finanssioikeuden

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3244 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Naistutkimuksen professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Naistutkimuksen professorin virka HALLITUS 22.6.2005 Kokous 07/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Naistutkimuksen professorin virka 4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden professorin (A

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri. 5 Ympäristöoikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri. 5 Ympäristöoikeuden professorin virka HALLITUS Kokous 05/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri 5 Ympäristöoikeuden professorin virka

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). + (pj) (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri HALLITUS 1.12.2004 Kokous 10/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri 4 Hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi JOHTOKUNTA 12.06.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan nimeäminen 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus 5 Tutkijan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri HALLITUS Kokous 04/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Arktisen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta UUSI HALLITUS Kokous 01/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3 Yliopiston rehtorin valinta 4 Muut asiat 3210 2211 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti kulutus- ja ympäristötutkimuksen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti kulutus- ja ympäristötutkimuksen dosentuuri PÖYTÄKIRJA HALLITUS 20.6.2006 Kokous 07/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Markkinoinnin, erityisesti kulutus- ja ympäristötutkimuksen dosentuuri 4 Mediatieteen professorin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus HALLITUS 12.2.2003 Kokous 2/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus 5 Kansainvälisten

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma HALLITUS 15.8.2006 Kokous 09/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen professorin virka 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma 5 Opetus-

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen HALLITUS 10.9.2003 Kokous 7/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Soveltavan informaatioteknologian professorin määräaikaisen viran täyttö 4. Sosiaalityön lehtorin

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 8/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 8/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 torstai 30.11.2006 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä +Jukka Mäkelä (pj) +Heikki Huilaja 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka HALLITUS Kokous 8/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Matkailututkimuksen dosentuuri 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka 5. Lapin yliopiston

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito HALLITUS 19.4.2007 Kokous 4/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Valtiosääntöoikeuden dosentuuri 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi HALLITUS 11.11.2008 Kokous 8/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lasten mediakulttuurin dosentuuri. 4 Kertomuksen tutkimuksen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lasten mediakulttuurin dosentuuri. 4 Kertomuksen tutkimuksen dosentuuri HALLITUS 16.11.2005 Kokous 10/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Lasten mediakulttuurin dosentuuri 4 Kertomuksen tutkimuksen dosentuuri 5 Opetus- ja tutkimusneuvoston

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8,E siipi 3.kerros) Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta JOHTOKUNTA 20.08.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran täyttäminen (liite 1), äänestyspöytäkirja 4

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi 1 LAPIN YLIOPISTO Tuula Tolppi 341 3236 Aika keskiviikko 26.1.2005 klo 10.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) =Kari E Nurmi +Marja Tuominen

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1)

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1) JOHTOKUNTA 2.3.2005 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2006 2009 (Liite 1) 4. Seuraavan kokouksen ajankohta LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus. 5 Yliopistokollegion ja hallituksen valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus. 5 Yliopistokollegion ja hallituksen valinta HALLITUS Kokous 04/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Laskentatoimen dosentuuri 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus 5 Yliopistokollegion ja hallituksen

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentuuri. 5 Teollisen muotoilun päätoiminen tuntiopettaja

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentuuri. 5 Teollisen muotoilun päätoiminen tuntiopettaja HALLITUS 14.12.2005 Kokous 11/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentuuri 5 Teollisen muotoilun

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Tiedekuntaneuvostojen lisäjäsenet. 7 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Tiedekuntaneuvostojen lisäjäsenet. 7 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen HALLITUS 15.9.2004 Kokous 8/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalityön professorin viran täyttäminen kutsumismenettelyllä 4 Informaatioteknologian professorin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 9/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 9/06 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3236 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 16.03.2017 Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Aika 16.03.2017, 10:15-11:02 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat

Lisätiedot

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08 LAPIN YLIOPISTO 1 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen. 5 Lapin yliopiston valmiussuunnitelma

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen. 5 Lapin yliopiston valmiussuunnitelma HALLITUS 15.10.2004 Kokous 9/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Taidehistorian viran täyttö 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen 5 Lapin yliopiston

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka. 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka. 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka HALLITUS Kokous 5/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka 5 Graafisen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin korkeakoulukirjaston toiminnan käynnistäminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin korkeakoulukirjaston toiminnan käynnistäminen PÖYTÄKIRJA HALLITUS 24.9.2009 Kokous 09/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Lapin korkeakoulukirjaston toiminnan käynnistäminen 4 Muut asiat LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 1/06 1 341 3236 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu

3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille Lapin yliopiston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, keskustelu LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 10/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Kärkihankkeiden esittely 3. Lapin yliopiston kansainvälisyysohjelma vuosille 2013 2016 4. Lapin yliopiston

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö. 5 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto kaudelle

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö. 5 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto kaudelle ASIALISTA UUSI HALLITUS 24.8.2009 Kokous 02/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Rehtorin katsaus 3 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö 4 Rehtorisopimus 5 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri HALLITUS 14.2.2006 Kokous 02/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri 4 Vaalijohtosäännön muuttaminen

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 26.9.2017 Kokous 6/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vararehtoreiden valinnan valmistelu 3. Lapin yliopiston budjettikehys

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin virka HALLITUS 13.9.2005 Kokous 08/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin virka 4 Kasvatustieteen, erityisesti ongelmaperustainen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1 LAPIN YLIOPISTO 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2007, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 7/2007, 29.8.2007 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Ilmoitusasiat 4. Esitys tutkijan (opetus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Sukupuolen ja mediakulttuurin monitieteisen tutkimuksen dosentuuri. 4 Musiikkikasvatuksen lehtorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Sukupuolen ja mediakulttuurin monitieteisen tutkimuksen dosentuuri. 4 Musiikkikasvatuksen lehtorin virka PÖYTÄKIRJA HALLITUS 17.6.2009 Kokous 07/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sukupuolen ja mediakulttuurin monitieteisen tutkimuksen dosentuuri 4 Musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Opetus- ja tutkimusneuvosto 19.10.2004 Tuula Tolppi 341 3236 Kokous 2/04 Aika tiistai 19.10.2004 klo 10.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros).

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri HALLITUS 24.6.2003 Kokous 6/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri 4 Muodin tutkimuksen dosentuuri 5 Kuntoutuksen erityisesti

Lisätiedot

Osastosihteeri Riitta Kuusimäki, puh. 3072,

Osastosihteeri Riitta Kuusimäki, puh. 3072, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 17.4.2007 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Professori Risto Heiskala, pj. asiakohdissa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 15.11.2010 1/6 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan, 31 :n ja 33 :n 3 momentin nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 15.11.2010. Tämä

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 4/2009, 15.4.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Filosofian tohtori Juha-Antti Lambergin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 1/5 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. Tämä henkilöstöjohtosääntö luo edellytykset yliopiston henkilöstön ottamiselle

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1 Opetus- ja tutkimusneuvosto 13.12.2004 Tuula Tolppi 341 3236 Kokous 4/04 Aika maanantai 13.12.2004 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros).

Lisätiedot

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 3.11.2015 Kokous 7/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008

LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008 LAPIN YLIOPISTON ALUEPALVELUIDEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA KOKOUS 2/2008 Pöytäkirja Aika: 26.3.2008 klo 12.00 13.30 Paikka: Kokoustila F0043, F-siipi (kellarikerros) Jäsenet (varalla): + Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.8.2012 Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman hyväksyminen. Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten.

5. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman hyväksyminen. Lapin yliopiston määrärahahaku korkeakoulujen hakijasuman purkua varten. LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 4/2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston sijoitustoiminnan tilanne 3. Lapin yliopiston strategia vuoteen 2025 4. Lapin yliopiston

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.6.2016 klo 9.15 10.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 4A/2017 1 (7) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.3.2017 klo 9.15 9.45 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.6.2012 Kokous 6/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioita, keskustelu 3. Hallituksen toiminnan

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin virka HALLITUS 16.6.2004 Kokous 07/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Sosiaalityön dosentuuri 4. Digitaalisen median lehtorin virka 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Lääkintä- ja bio-oikeuden dosentuuri. 7 Yliopiston tutkimuspalvelujen organisointi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Lääkintä- ja bio-oikeuden dosentuuri. 7 Yliopiston tutkimuspalvelujen organisointi HALLITUS 19.3.2003 Kokous 3/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Media- ja informaatioteknologian filosofian ja yhteiskunnallisten seurausten tutkimuksen dosentuuri

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1 25.01.2017 Aika 25.01.2017, 10:15-10:51 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen)

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen) ASIALISTA 11.4.2016 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 19.4.3016 Kokous 3/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 15.10.2008 10/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 FL Tarja Salmi Tolosen väitöskirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot