1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri. 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri. 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA HALLITUS Kokous 5/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka 5 Kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran siirtäminen ja politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viran perustaminen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 6 Arktisen keskuksen erikoistutkijan viran siirtäminen ja viran muuttaminen politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi 7 Ruotsin kielen lehtorin virka 8 Lapin yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten nimeäminen 9 Lapin yliopiston johtosäännön muuttaminen 10 Lapin yliopiston hallituksen syyskauden kokousaikataulu 11 Muut asiat Matkailut kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoito 12 Muut asiat Lapin yliopiston syyslukukauden avajaiset

2 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

3 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 2 Ilmoitusasiat +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Rehtorin katsaus Muut ilmoitusasiat: - Lapin yliopiston tilintarkastuskertomus vuodelta Liite 1. - Lapin yliopiston hallitus on perustanut Lapin ja Oulun yliopiston yhteisen tutkimusprofessorin viran. Yhteiseen tutkimusprofessuuriin liittyvä sopimus on allekirjoitettu Liite 2. Esitys Päätös Todettaneen Todettiin, ja lisäksi todettiin, että yliopiston hallitus on myöntänyt prof. Juha Karhulle palkatonta virkavapautta velvoiteoikeuden professorin virasta ajalle Virkavapaudesta on peruuntunut välinen aika Karhun tultua nimitetyksi kyseiseksi ajaksi Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

4 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa FT Juha Pentikäinen on kirjeellään esittänyt, että hänet nimitettäisiin pohjoisen etnologian ja kulttuurin dosentiksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Edelleen, jos tiedekuntaneuvosto toteaa hakijan täyttävän kelpoisuusehdot, sen on tehtävä hallitukselle esitys asianomaisen ottamisesta dosentiksi. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa todettiin, että FT Juha Pentikäisen kiinnittäminen Lapin yliopistoon on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista ja vahvistettiin dosentuurin nimeksi pohjoisen etnografia ja kulttuuri. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa valittiin asiantuntijoiksi professori Nils G. Holm Åbo Akademista ja professori Håkan Rydving Bergenin yliopistosta antamaan lausuntonsa hakijan tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentuuriin. Asiantuntija Holmin lausunto saapui ja asiantuntija Rydvingin

5 Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan olla kutsumatta Pentikäistä opetusnäytteeseen sillä perusteella, että hänellä voidaan todeta olevan dosentuurin edellyttämä hyvä opetustaito pitkäaikaisen opetus- ja tutkimustoiminnan perusteella. Samalla tiedekuntaneuvosto totesi, että FT Juha Pentikäinen täyttää dosentin virkaan vaadittavat yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot sekä päätti esittää, että hänet nimitetään pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentin virkasuhteeseen. Liitteenä FT Juha Pentikäisen hakemusasiakirjat ja asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää FT Juha Pentikäinen pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentin virkasuhteeseen taiteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

6 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopistoon on asetuksella (207/90) perustettu kuvaamataidon professorin (A28) virka. Kuvaamataidon professorin virka kuuluu Lapin yliopistossa taiteiden tiedekuntaan. Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan päättänyt muuttaa kuvaamataidon professorin viran kuvataidekasvatuksen professorin (A28) viraksi alkaen. Kuvataidekasvatuksen professorin virka oli haettavana mennessä. Virkaa hakivat TaT Rita Apuli-Suuronen, TaT Päivi Granö, KT, FT Matti Itkonen ja TaT Seija Ulkuniemi. Itkonen on sittemmin peruuttanut hakemuksensa. Yliopiston rehtori hyväksyi kuvataidekasvatuksen professorin virkaan liittyvän virantäyttöselosteen ja täsmensi viran alaksi kuvataidekasvatuksen opetus ja tutkimus. Virantäyttöselosteen mukaan kuvataidekasvatuksen professorin viran tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää kuvataiteen opetuksen ja kuvataidekasvatuksen teorian, käytännön ja tutkimuksen hallintaa sekä alan opettajankoulutuksen tuntemusta. kuvataidekasvatuksen professorin viran haltijan tulee vastata laitoksen perus- ja jatkokoulutuksen tieteellisistä opinnoista ja opinnäytetöiden ohjaamisesta. Kuvataidekasvatuksen professorin virkaan vaaditaan kelpoisuusasetuksen (309/93) mukainen tieteellinen pätevyys- opetustaito ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.

7 Virantäyttölain (856/91, muut. 648/97) mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. Tiedekuntaneuvosto valitsi asiantuntijoiksi professori Leena Hyvösen Oulun yliopistosta, lehtori, TaT Jouko Pullisen Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksesta ja professori Helena Sederholmin Taideteollisesta korkeakoulusta. Asiantuntijalausunnot avattiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa Tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätettiin varata hakijoille tilaisuus opetusnäytteen antamiseen itse valitsemastaan, viran alaan liittyvästä aiheesta. Hakijat Granö ja Ulkuniemi antoivat opetusnäytteen Tiedekuntaneuvosto arvosteli molempien hakijoiden opetusnäytteet arvosanalla hyvä. Hakija Apuli-Suuronen ilmoitti puhelimitse ja sähköpostitse, ettei hän saavu antamaan opetusnäytettä hänelle varattuna aikana. Korkeakoulun professorin viran täyttämisestä annetun asetuksen (1581/91) 15 :n mukaan asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviranomainen tekee virantäyttölain (856/91) 9 :ssä tarkoitetun virkaehdotuksen tai, jos ketään ei voida asettaa ehdolle virkaan, päätöksen virantäyttöasian raukeamisesta. Hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ei päätetä erikseen. Liitteenä virantäyttöseloste, hakuasiakirjat, asiantuntijalausunnot ja esittelymuistio. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti asettaa asiantuntijalausuntojen, hakemusasiakirjojen ja esittelymuistion pohjalta ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella kuvataidekasvatuksen professorin viran hakijat ehdokassijoille seuraavasti: 1. ehdokassija TaT Päivi Granö 2. ehdokassija TaT Seija Ulkuniemi Viran hakijoille varattiin virantäyttöasetuksen 20 :n mukainen mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen yliopiston rehtorille mennessä. Muistutusajan päätyttyä ylipiston rehtori on tarkastanut ja hyväksynyt tiedekunnan tekemän virkaehdotuksen. Nimitettäväksi ehdotetun TaT Päivi Granön kanssa on käyty yliopiston käytännön mukainen keskustelu viran tehtävistä ja hoitamisesta. Liitteenä kuvataidekasvatuksen professorin viran virantäyttöseloste, viran jäljellä olevien hakijoiden hakemusasiakirjat, asiantuntijalausunnot, virkaehdotusta varten laadittu esittelymuistio ja rehtorin tarkastuspäätös. Kuvataidekasvatuksen professorin viran tehtävien vaativuustaso on arvioitu tasolle 8. Esitys Päätettäneen nimittää TaT Päivi Granö kuvataidekasvatuksen professorin virkaan taiteiden tiedekuntaan lukien. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

8 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 5 Kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran siirtäminen ja politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viran perustaminen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan Yliopiston hallitus on perustanut kokouksessaan kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran yhteisen opetuksen yksikköön lukien. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulossopimusneuvotteluissa vuodelle 2007 sovittiin, että kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan virka siirretään yhteisen opetuksen yksiköstä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan vahvistamaan sen politiikkatieteellistä profiilia perustamalla tiedekuntaan politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virka lukien. Varadekaani, yhteiskuntatutkimuksen laitoksen johtaja, kansainvälisten suhteiden yliassistentti, PhD Mika Luoma-aho esittää, että tiedekunta esittäisi yliopiston hallitukselle perustettavaksi politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viran lukien. Virkaa ei määritellä kuuluvaksi kumpaankaan oppiaineeseen, valtio-oppiin tai kansainvälisiin suhteisiin. Tehtäviin luetaan opetuksellisia ja yliopistoyhteisöllisiä tehtäviä molemmissa oppiaineissa. Viranhaltija tehtäviin kuuluu laitoksen johtajan Mika Luoma-ahon hallitukselle lähettämän kirjeen mukaan politiikkatieteiden perus- ja jatkotutkintokoulutus painottaen valtio-oppia. Lisäksi tehtäviin kuuluu politiikkatieteellisen tutkimustoiminnan kehittäminen. Kirje on liitteenä 1. Politiikkatieteiden yliopistonlehtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa joko kansainvälisten suhteiden tai valtio-opin tieteenalalta. Viran teh-

9 tävien hoito edellyttää aktiivista osallistumista tiedekunnan työyhteisön toimintaan, eli käytännössä viikoittaista läsnäoloa Rovaniemellä. Virkamieslain (750/94) 5 :n mukaan virka voidaan siirtää samassa virastossa muuhun yksikköön vain virkamiehen suostumuksella. Virkamiesasetuksen (971/94) 4 :n mukaan viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään muutettua virkaan säädettyä kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusasetuksen (309/93, muut.1217/00) mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Kansainvälisen opetuksen keskuksen johtaja Aini Linjakumpu on suostunut esitettyyn muutokseen. Linjakummulla on virkaan vaadittava tutkinto. Linjakumpu on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna 1999 Lapin yliopistossa. Hän on toiminut Tampereen yliopistossa tutkijana yhteensä noin kolme vuotta, kansainvälisten suhteiden assistenttina noin 17 kuukautta Lapin yliopistossa, valtio-opin lehtorina Lapin yliopistossa 7 kuukautta. Hän on toiminut kansainvälisten suhteiden professorin viran hoitajana lukien. Nykyinen määräaikainen nimitys päättyy Linjakumpu on nimitetty Lapin yliopiston kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajaksi Politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virka on tarkoitettu pysyväksi. Yliopistonlehtorin vaativuustaso on 5 7. Kyseessä oleva yliopistonlehtorin virka on tutkimuspainotteinen. Aini Linjakummun nimikirjanote ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se siirtäisi yhteisen opetuksen yksikköön perustetun kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Lisäksi tiedekuntaneuvosto esittää, että yliopiston hallitus muuttaisi kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan viran politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien ja että se nimittäisi politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan YTT Aini Linjakummun lukien. Esitys Päätettäneen siirtää kansainvälisen opetuksen keskuksen johtajan virka yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, muuttaa virka politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien ja nimittää politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan YTT Aini Linjakumpu lukien. Päätös Päätettiin jättää asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Mirja Väyrynen

10 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi +Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 6 Arktisen keskuksen erikoistutkijan viran siirtäminen ja viran muuttaminen politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi Lapin yliopiston hallitus on perustanut kokouksessaan erikoistutkijan viran Arktiseen keskukseen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulossopimusneuvotteluissa vuodelle 2007 sovittiin, että Arktisesta keskuksesta siirtyy erikoistutkijan virka yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja että kyseessä oleva virka muutetaan politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi. Arktinen keskus on myös suostunut siihen, että kyseessä oleva virka siirrettäisiin yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Varadekaani, yhteiskuntatutkimuksen laitoksen johtaja, kansainvälisten suhteiden yliassistentti, PhD Mika Luoma-aho esittää, että kyseessä oleva erikoistutkijan virka muutettaisiin politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien. Yliopistonlehtorin virkaa ei määritellä kuuluvaksi kumpaankaan oppiaineeseen, valtio-oppiin tai kansainvälisiin suhteisiin. Tehtäviin luetaan opetuksellisia ja yliopistoyhteisöllisiä tehtäviä molemmissa oppiaineissa. Viranhaltija tulee vastaamaan erityisesti oppiaineiden englanninkielisestä opetuksesta ja kansainvälisen maisteriohjelman kehittämisestä ja toteutuksesta. Politiikkatieteiden yliopistonlehtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa joko kansainvälisten suhteiden tai valtio-opin tieteenalalta (asetus mahdollistaa poikkeamisen). Vi-

11 ran tehtävien hoito edellyttää aktiivista osallistumista tiedekunnan työyhteisön toimintaan, eli käytännössä viikoittaista läsnäoloa Rovaniemellä. Virkamieslain (750/94) 5 :n mukaan virka voidaan siirtää samassa virastossa muuhun yksikköön vain virkamiehen suostumuksella. Virkamiesasetuksen (971/94) 4 :n mukaan viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään muutettua virkaan säädettyä kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusasetuksen (309/93, muut.1217/00) mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Erikoistutkijan viranhaltija Lassi Heininen on suostunut esitettyyn muutokseen. Heinisellä on virkaan vaadittava tutkinto. Hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna Heininen on nimitetty vuonna 2002 Oulun yliopistoon geopolitiikan, erityisesti pohjoisten alueiden problematiikan dosentiksi. Lassi Heinisen nimikirjanote on liitteenä. Politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virka on tarkoitettu pysyväksi. Yliopistonlehtorin vaativuustaso on 5 7. Kyseessä oleva yliopistonlehtorin virka on opetuspainotteinen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se siirtäisi Arktiseen keskukseen sijoitetun erikoistutkijan viran yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Lisäksi tiedekuntaneuvosto esittää, että yliopiston hallitus muuttaisi erikoistutkijan viran politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien ja että se nimittäisi politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan YTT Lassi Heinisen lukien. Esitys Päätös Päätettäneen siirtää erikoistutkijan virka Arktisesta keskuksesta yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, muuttaa virka politiikkatieteiden yliopistonlehtorin viraksi lukien ja nimittää politiikkatieteiden yliopistonlehtorin virkaan YTT Lassi Heininen lukien. Päätettiin jättää asia pöydälle lisäselvityksiä varten. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Mirja Väyrynen

12 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne, poistui 7 -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 7 Ruotsin kielen lehtorin virka +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Ruotsin kielen lehtorin virka on perustettu asetuksella 255/80. Virka on sijoitettu kielikeskukseen. Virka tulee avoimeksi lukien ja se on tarkoitus täyttää lukien. Virkaa hakivat määräaikaan mennessä FM Tuula Jurmu, FM Jaana Kolu, FM Paula Lauri, FM Taina Anttonen, hum. maisteri Anri Ikäläinen, fil.yo Katja Luoma ja kotikielen opettaja Sisko Nevanperä. FM Jaana Kolu perui hakemuksensa kirjallisesti Hakemukset ja nimikirjanotteet ovat liitteenä 1. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävissä yliopiston kirjaamossa. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93, muut. 1083/95, muut. 463/98, muut. 1217/00)15 :n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys. Opetus- ja tutkimusneuvosto päätti edellyttää hakijoilta käytännöllistä perehtyneisyyttä. Asetuksen (309/93, muut. 1083/95, muut. 463/98, muut. 1217/00) 15 mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito sekä kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Lisäksi kielen lehtorilta vaaditaan 4 :n mukaan opetettavan kielen erittäin hyvää hallintaa. Opetus- ja tutkimusneuvosto on nimittänyt virantäyttötyöryhmään Sinikka Koivurovan puheenjohtajaksi, Katriina Uljas-Raution sihteeriksi, Jorn Se-

13 veridtin ja Harri Heikkilän jäseniksi. Työryhmä arvioi täytettävänä olevan viran hakijoiden kokonaiskelpoisuutta seuraavin kriteerein: 1. koulutus ja työkokemus 2. pedagoginen koulutus ja osaaminen sekä 3. akateemisen opetuksen ja tutkimuksen tuntemus. Hakijoista fil. yo Katja Luomalla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa. Hakijoista FM Taina Anttosella, hum. maisteri Anri Ikäläisellä ja kotikielen opettaja Sisko Nevanperällä on ylempi korkeakoulututkinto, mutta heillä ei ole laudaturopintoja (noin 55 ov) ruotsin kielessä. Hakijoista FM Tuula Jurmulla ja FM Paula Laurilla on filosofian maisterin tutkinto ja pääaineena pohjoismaiset kielet. Lisäksi FM Paula Laurilla on tulkkikoulutus. Niin ikään molemmilla hakijoilla on opettajan pedagogiset opinnot (n.35 ov) suoritettuna. Virantäyttötyöryhmä kutsui opetusnäytteeseen ja haastatteluun hakijoista FM Tuula Jurmun, FM Paula Laurin ja FM Jaana Kolun. Opetus- ja tutkimusneuvosto arvioi FM Tuula Jurmun opetusnäytteen arvosanalla hyvä ja FM Paula Laurin opetusnäytteen arvosanalla hyvä. Virantäyttötyöryhmä on antanut kirjallisen lausunnon hakijoista kaikki kelpoisuuskriteerit ja viranhakumateriaalin huomioon ottaen. Työryhmä esittää, että FM Paula Lauri nimitettäisiin ruotsin kielen lehtorin virkaan lukien. Virantäyttötyöryhmän lausunto on liitteenä 2. Opetus- ja tutkimusneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että FM Paula Lauri nimitettäisiin ruotsin kielen lehtorin virkaan lukien. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää FM Paula Lauri ruotsin kielen lehtorin virkaan lukien. Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Mirja Väyrynen

14 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari +Heikki Mattila +Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 8 Lapin yliopiston hallituksen ulkopuolisten jäsenten nimeäminen Lapin yliopiston hallituksen vaalit järjestettiin Hallitukseen kuuluu johtosäännön mukaan ylipistoyhteisöstä valittujen jäsenten lisäksi kaksi yliopiston ulkopuolelta valittavaa jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Esityksen ulkopuolisiksi jäseniksi tekee neuvottelukunta. Neuvottelukunta on kokouksessaan esittänyt, että hallitukseen nimetään toimikaudeksi yliopistoyhteisön ulkopuolisina jäseninä maaherra Hannele Pokka ja Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Markku Salomaa sekä heidän varajäsenikseen ja kansanedustaja Hannes Manninen ja Lappset Groupin hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo. Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että ulkopuoliset jäsenet edustavat paitsi yliopiston keskeisiä yhteistyötahoja myös sekä julkista hallintoa että elinkeinoelämää. Lisääntyvä yhteistyö Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa edellyttää myös, että vastavuoroisuuteen perustuen järjestetään rehtoreille mahdollisuus hallitustasolla osallistua toisen korkeakoulun hallintoon.

15 Hallitus 5/07, asia 8 Esitys 1 Esitys 2 Päätettäneen nimetä maaherra Hannele Pokka ja toimitusjohtaja Markku Salomaa sekä heidän varajäsenikseen ja kansanedustaja Hannes Manninen ja hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo Lapin yliopiston hallituksen ulkopuolisiksi jäseniksi hallituksen toimikaudeksi Päätettäneen kutsua Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtori Pentti Tieranta Lapin yliopiston hallituksen pysyväksi asiantuntijaksi hallituksen toimikaudeksi Päätös 1 Päätös 2 Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

16 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää +Heikki Mattila -Kaarina Määttä -Päivi Naskali, poistui 9 +Suvi Ronkainen -Monica Tennberg -Asko Suikkanen -Riitta Brusila -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo 9 Lapin yliopiston johtosäännön muuttaminen +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Yliopistojen toiminnasta ja hallinnosta säädetään yleisellä tasolla yliopistolaissa (645/97) ja yliopistoasetuksessa (115/98). Yksityiskohtaisemmin niistä määrätään kunkin yliopiston omassa johtosäännössä. Lapin yliopiston hallitus uudisti yliopiston johtosäännön viimeksi Lisääntyvä yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa sekä yliopiston useiden hallintoelimien toimikauden päättyminen tekevät ajankohtaiseksi jälleen johtosäännön uudistamisen. Johtosääntöön esitettävät muutokset koskevat nyt seuraavia asioita: - neuvottelukunnan muuttaminen yhteiseksi Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa, - opetus- ja tutkimusneuvoston jakaminen opetusneuvostoksi ja tiedeneuvostoiksi, - aluepalveluiden suunnittelutoimikunnan kokoonpanon muuttaminen, - tietohuollon suunnittelutoimikunnan lakkauttaminen ja kirjaston johtokunnan perustaminen, - laatutavoitteiden seurannan lisääminen hallintoelinten tehtäviin, - vararehtoreiden työnjaon kirjaaminen johtosääntöön, - menetelmätieteiden laitoksen ja kielikeskuksen yhdistäminen yhteisen opetuksen yksiköksi, sekä - Lapin maakuntakorkeakoulun kirjaaminen johtosääntöön.

17 Liitteenä esitys johtosäännön mainittujen kohtien muuttamiseksi. Muutosesityksessä on todettu johtosäännön nykyiset määräykset sekä kursiivilla esitys niitten muuttamiseksi. Esitys Päätettäneen muuttaa yliopiston voimassa olevaa johtosääntöä alkaen liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Päätös Esityksen mukaan kokouksessa tehdyin muutoksin. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

18 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari +Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Hannele Pokka -Esko Lotvonen +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 10 Lapin yliopiston hallituksen syyskauden 2007 kokousaikataulu Esitys Päätettäneen pitää hallituksen syyskauden 2007 kokoukset seuraavasti: perjantai (uuden hallituksen orientaatiopäivän yhteydessä) torstaina klo torstaina klo torstaina klo torstaina klo Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

19 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää 11 Muut asiat -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo +Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoito Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan perustanut kulttuurimatkailun professorin viran lukien. Yliopiston hallitus muutti kokouksessaan viran nimeksi matkailun kulttuurintutkimuksen professori. Kulttuurimatkailun professorin virka on kuulunut alkaen kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan. Matkailun kulttuurintutkimuksen professorin virka on täytettävänä. Hakuaika päättyi Virkaa varten pyydetyistä asiantuntijalausunnoista viimeisin saadaan vasta kesä- tai heinäkuussa, joten virkaan tarvitaan hoitaja myös syyslukukauden 2007 ajaksi.

20 VTT Soile Veijola on toiminut matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoitajana alkaen puoli vuotta kestänyttä varttuneen tutkijan kautta lukuun ottamatta. Soile Veijola on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoitajaa nimitettäessä lukien, siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin kauintaan saakka. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on nimittänyt VTT Soile Veijolan matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa alkaen siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin kauintaan saakka. Yliopiston johtosäännön mukaan päätösvalta kaksi vuotta tai yli kestävissä viranhoidoissa kuuluu yliopiston hallitukselle. Liitteenä VTT Soile Veijolan ansioluettelo. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen ottaa asia käsiteltäväksi. Päätettäneen nimittää VTT Soile Veijola matkailun kulttuurintutkimuksen professorin viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa alkaen siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin kauintaan saakka. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

21 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 5/07 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää 12 Muut asiat -Kari Hakapää -Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen -Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen +Pasi Lintulahti -Wilhelmina Karikko -Paula Puusaari -Hannele Pokka +Antero Ikäheimo +Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila +Aila Huhtala -Saara Koikkalainen -Pekka Vasari -Jorma Leinonen -Juho Viljanen -Antti Brunni +Sari Viitamaa -Jaana Koskela -Esko Lotvonen -Markku Salomaa Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Lapin yliopiston syyslukukauden avajaiset Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen ottaa asia käsiteltäväksi. Päätettäneen pitää Lapin yliopiston syyslukukauden avajaiset perinteiseen tapaan syyskuun ensimmäisenä maanantaina eli Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirja vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg

22 Lapin yliopiston johtosäännön muuttaminen Lapin yliopiston hallitus on yliopistolain (645/97) ja yliopistoasetuksen (115/98) perusteella vahvistanut yliopistojen johtosäännön Hallituksen tekemällä päätöksellä johtosääntöön on tehty seuraavat kursiivilla kirjoitetut muutokset: 1

23 4 Yliopiston organisaatio ja toimielimet 3. ja 4. mom. Yliopistolla ja Rovaniemen ammattikorkeakoululla on yhteinen neuvottelukunta. Yliopistolla on hallituksen asettamat opetusneuvosto, tiedeneuvosto ja aluepalveluiden suunnittelutoimikunta. 6 Hallituksen tehtävät 4 ) kohta 4) seurata yliopiston tulos- ja laatutavoitteiden saavuttamista 8 Rehtorin ja vararehtorien tehtävät 2. mom. Toinen vararehtoreista vastaa opetuksesta ja toinen tutkimuksesta. Muusta tehtäväjaosta rehtorit sopivat keskenään. Tehtäväjaon vahvistaa hallitus. Rehtori päättää kumpi vararehtoreista hoitaa rehtorin tehtäviä hänen olleessaan estynyt. 9 Neuvottelukunta Rovaniemellä toimivien korkeakoulujen, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, yhteistyötä ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteuttamista varten korkeakouluilla on yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan nimeää kummankin korkeakoulun päättävä hallintoelin. Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja korkeakouluja koskevista periaatteellisesti tärkeistä asioista. Neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti tuoda esille alueellisesti tärkeitä kehittämiskohteita. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuna korkeakoulujen toimialaan kuuluvien alojen, Lapin elinkeino- ja muun yhteiskunnallisen toiminnan sekä kulttuurielämän tuntemus. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon alueellinen edustavuus ja tasa-arvo. Korkeakouluyhteisöön kuuluva henkilö ei voi olla neuvottelukunnan jäsen. Korkeakoulujen rehtorit tekevät yhteisen esityksen neuvottelukunnan kokoonpanosta sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta korkeakoulujensa päättäville elimille. Neuvottelukunnassa on 14 jäsentä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. Neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelijoina ja sihteereinä toimivat kummankin korkeakoulun tehtävään määrätyt virkamiehet. 2

24 12 Muut yliopiston suunnittelu- ja hallintoelimet Opetusneuvosto Opetusneuvosto on asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on käsitellä ja valmistella opiskelun edellytyksiin, perusopetuksen ja jatkokoulutuksen kehittämiseen ja opetuksen laatuun ja arviointiin vaikuttavia asioita hallituksen ja rehtorin käsittelyä varten. Opetusneuvosto voi antaa opetusta ja jatkokoulutusta koskevia ohjeita ja suosituksia. Opetusneuvosto määrittelee suuntaviivoja opetuksen kehittämishankkeille ja päättää niille tarkoitettujen määrärahojen jaosta. Opetusneuvosto toimii myös yhteisen opetuksen yksikön johtokuntana ja ehdollepanoviranomaisena yksikön professorin virkoja ja dosentuureja täytettäessä. Opetusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja enintään 10 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Kokoonpanossa noudatetaan yliopistolain 12 :n 1 momenttia. Hallitus nimeää opetusneuvoston jäsenet tiedekuntia ja muita opetusta antavia yksiköitä sekä ylioppilaskuntaa kuultuaan Opetusneuvoston puheenjohtajana toimii opetuksesta vastaava vararehtori. Varapuheenjohtajan neuvosto valitsee keskuudestaan. Opetusneuvoston toimikausi on kolme lukuvuotta. Tiedeneuvosto Tiedeneuvoston tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä, joka käsittelee ja valmistelee tutkimustoiminnan edistämiseen, tutkimuksen edellytyksiin, tutkimuspolitiikkaan, tutkimuksen laatuun ja arviointiin sekä tutkijan uran edistämiseen liittyviä asioita. Tiedeneuvosto valmistelee hallitukselle esityksiä yliopiston tutkimuksen painopistealoiksi sekä laatii yliopiston sisäisten tutkimusmäärärahojen jaon periaatteet. Tiedeneuvosto voi antaa alaansa koskevia suosituksia. Tiedeneuvosto toimii myös yliopiston tutkimuseettisenä toimikuntana. Tiedeneuvoston nimeää yliopiston hallitus kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Tiedeneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja enintään 10 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten tulee edustaa yliopiston eri tieteenaloja ja olla tutkimustoiminnan asiantuntijoita. Jäsenistä kahden tulee olla jatko-opiskelijoita tai nuoria tutkijoita. Hallitus nimeää jäsenet tiedekuntia ja tutkimusta tekeviä erillislaitoksia kultuaan. Tutkimusneuvoston puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava vararehtori. Varapuheenjohtajan neuvosto valitsee keskuudestaan. 3

25 Aluepalveluiden suunnittelutoimikunta 3. ja 4. mom. Hallitus nimeää suunnittelutoimikuntaan puheenjohtajan ja enintään 10 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten tulee edustaa tiedekunnissa ja sekä muissa yliopiston yksiköissä tehtävää alueellista tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä alueellista koulutusta. Jäsenistä kaksi nimetään ylioppilaskunnan esityksestä. Suunnittelutoimikunta voi kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan. Suunnittelutoimikunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. Tietohuollon suunnittelutoimikunta Poistetaan. 14 Tulossopimusjärjestelmä 4. mom. Tulosyksiköiden johtajat vastaavat yksiköidensä toiminnasta ja taloudesta. He laativat vuosittain rehtorille ehdotuksen yksikkönsä tulossopimukseksi, jakavat yksikölleen jakamattomina myönnetyt määrärahat sekä tekevät määrärahojen käyttösuunnitelman. He raportoivat rehtorille yksikön toiminnasta, tavoitteiden saavuttamisesta sekä laadun kehittämistoimien toteutumisesta ja laativat yksikön toimintakertomuksen. 20 Dekaanin tehtävät 4) kohta 4) raportoida rehtorille tiedekunnan ja laitosten tulossopimusten ja laadun kehittämistoimien toteutumisesta ERILLISET LAITOKSET mom. Erillisiä laitoksia ovat: 1) Arktinen keskus 2) Meri-Lappi Instituutti, joka on yhteinen Oulun yliopiston kanssa 3) Lapin yliopiston kirjasto 4) Yhteisen opetuksen yksikkö 5) Lapin yliopiston aluepalvelut 24 Arktinen keskus 2. mom. Enintään puolet jäsenistä voidaan määrätä yliopistoon kuulumattomista henkilöistä (hallitus 9/ ) 4

26 26 Lapin yliopiston kirjasto 3. mom. Kirjaston hallintoa hoitavat johtokunta ja johtaja. Hallitus nimeää johtokuntaan puheenjohtajan ja 8 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kahden tulee edustaa opiskelijoita. Hallitus nimeää jäsenet tiedekuntia, erillisiä laitoksia ja ylioppilaskuntaa kuultuaan. Varapuheenjohtajan johtokunta valitsee keskuudestaan. Johtokunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. 27 Kielikeskus 28 Menetelmätieteiden laitos 27 Yhteisen opetuksen yksikkö Yhteisen opetuksen yksikkö muodostuu kielikeskuksesta ja menetelmätieteiden laitoksesta. Yhteisen opetuksen yksikön tehtävänä on hoitaa yliopiston tiedekuntien opintoihin sisältyvää yhteisenä annettavaa opetusta sekä harjoittaa aloihinsa liittyvää tutkimusta. Kielikeskuksen tehtävänä on huolehtia yliopiston perustutkintoihin sisältyvästä sekä muusta kielenopetuksesta. Kielikeskus tarjoaa myös käännöspalveluja ja tukee toiminnallaan yliopiston kansainvälistymistä. Menetelmätieteiden laitos huolehtii yliopiston yhteisestä tilastotieteen, filosofian, kulttuurihistorian, matematiikan, sovelletun informaatioteknologian tutkimusmenetelmien opetuksesta. Laitos hoitaa myös yliopiston yhteistä tutkijakoulutusta ja järjestää kansainvälistä opetusta. Yhteisen opetuksen yksikön hallintoa hoitavat johtokuntana toimiva opetusneuvosto ja opetuksesta vastaava vararehtori yksikön johtajana. Menetelmätieteiden laitoksen ja kielikeskuksen toiminnasta vastaavat tehtävään määrätyt vastuuhenkilöt oman tehtävänsä ohella. Menetelmätieteiden laitoksella ja kielikeskuksella on yhteinen kanslia. 31 Erillisen laitoksen johtokunnan tehtävät Muutetaan 30 :ksi 32 Erillisen laitoksen johtajan tehtävät Muutetaan 31 :ksi Lisätään uusi Lapin maakuntakorkeakoulu Lapin yliopisto on mukana Lapin läänin alueella toimivassa verkostona toimivassa Lapin maakuntakorkeakoulussa. Muut toiminnassa mukana olevat korkeakoulut ovat Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Lapin 5

27 kesäyliopisto. Maakuntakorkeakoulun toimielimiä ovat alueellisia toimijoita edustava neuvottelukunta, korkeakouluja edustava yhteistyöryhmä sekä seutukunnalliset yhteistyöelimet, joihin asianomaiset tahot nimeävät edustajansa. Maakuntakorkeakoulun toimintaa johtaa korkeakoulujen rehtoreiden yhteisellä päätöksellä valittu johtaja. VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 1. mom. Tämä johtosääntö tulee voimaan Edellä mainitut muutokset tulevat voimaan lähtien. Ennen muutosten voimaan tuloa voidaan ryhtyä niiden vaatimiin toimenpiteisiin. 6

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Pöytäkirja 6A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika maanantai 15.6.2015 klo 9.15 9.50 Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 17. päivänä helmikuuta 2006. PÄÄTÖS: Todettiin päätösvaltaiseksi.

Kutsu kokoukseen on lähetetty perjantaina 17. päivänä helmikuuta 2006. PÄÄTÖS: Todettiin päätösvaltaiseksi. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUS PÖYTÄKIRJA Kokous: Keskiviikkona 22.2.2006 klo 13.15 N:o 10/2006 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Jouni Valjakka, p. (014) 260 1064, jouni.valjakka@adm.jyu.fi Läsnä: Rehtori

Lisätiedot

(1/6) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006

(1/6) VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7.2.2006 (1/6) VIRANTÄYTTÖSELOSTE LIIKETALOUSTIETEEN, ERITYISESTI LASKENTATOIMEN PROFESSORIN VIRAN (nro 68) TÄYTTÄMISTÄ VARTEN Virka Liiketaloustieteen,

Lisätiedot

17.12.2013. Liite 1/2/10A/2013. Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

17.12.2013. Liite 1/2/10A/2013. Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Johtokunta merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen. Pöytäkirja 10 A/2013 1 (6) Johtokunnan kokous 10 A/2013 Aika tiistai klo 10.15-11.00 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Viljanen, Veli-Pekka, varadekaani

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä.

3 Valtuuskunta Valtuuskunnan tehtävistä säädetään kunnallisen eläkelain 138 :ssä. 1 (5) Kevan johtosääntö Valtuuskunnan 13.3.2014 hyväksymä, voimaan 13.5.2014 I YLEISTÄ 1 Soveltaminen Tässä johtosäännössä annetaan kunnallisen eläkelain 168 :ssä tarkoitetut määräykset Keva-nimisen kunnallisen

Lisätiedot

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT

BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT BIOKESKUS SUOMI - BIOCENTER FINLAND -VERKOSTON SAANNOT Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto- ja Abo Akademi ovat perustaneet bioalan yhteistyoverkoston

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 1 (5) 7.11.2011 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 Aika Maanantai 7.11.2011 kello 14.05 16.05 Paikka TUAS-talo, kokoushuone 1593 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Petra Lagerblom ja Nina Kilpimaa-Lipasti. 5 Johtokunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Petra Lagerblom ja Nina Kilpimaa-Lipasti. 5 Johtokunnan kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Kokousaika: ti 17.3.2015 klo 17.00 Kokouspaikka: Vallilan ala-asteen koulun opettajainhuone, Paikalla: Hanna-Leena Keskinen, Kati Lounema Maryan Abdulkarim, pj. Petra Lagerblom Ville Idström Risto Widenius

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten professorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten professorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala Pohjoismaisten kielten professorin tehtävä 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Pohjoismaisten

Lisätiedot

Turun yliopiston johtosääntö

Turun yliopiston johtosääntö 1 (17) Turun yliopiston johtosääntö Turun yliopiston hallitus on hyväksynyt johtosäännön 6.2.2015. 1. luku Yleiset säännökset 1 Säädösperusta Turun yliopisto on yliopistolain (558/2009) mukaisesti Turun

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään:

KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja Pentti Laamanen on toimittanut 16.4.2014 seuraavan ilmoituksen työnantajalle eläkkeelle jäämisestään: Kaupunginhallitus 247 04.06.2014 Kaupunginhallitus 315 19.08.2014 Kaupunginhallitus 329 02.09.2014 Ympäristöjohtajan viran täyttäminen 422/03.05/2014, 468/03.05/2014 KH 04.06.2014 247 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6/2009

Johtokunnan kokous 6/2009 PÖYTÄKIRJA 5.2.2010 1 (6) Johtokunnan kokous 6/2009 Aika: ke 25.11.2009 klo. 9.08-11.10 Paikka: Päärakennuksen neuvotteluhuone H1, Teknillinen korkeakoulu, Otakaari 1, Otaniemi Läsnä: Vararehtori, professori

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Paikka HAMK, Visamäki, rakennus K, 1. krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna

Paikka HAMK, Visamäki, rakennus K, 1. krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 7/2012 144 Yhtymähallitus Aika 20.06.2012 klo 18:30-19:00 Paikka HAMK, Visamäki, rakennus K, 1. krs., neuvotteluhuone, Visakaarre 16, Hämeenlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 69 Laillisuuden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Talousjohtajan viran täyttäminen 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 8..0 talousjohtajan viran

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.05.2015 AIKA 20.05.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 26.3.2015 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija Mänki Sinikka

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 -2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 16.6.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5.6.2014 N:o 8/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5.6.2014 N:o 8/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 30.5.2014 Sivu 79 Kokousaika Torstai 5.6.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 101/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 101/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 101/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 38/2005 13.5.2005 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimus Yliopisto on velvoitettava maksamaan X:lle valtion virkamieslain 9 1 momentin

Lisätiedot

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta

Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta Ilkka Virtanen Tekniikka osaksi Vaasan yliopistoa - Virstanpylväitä kolmen vuosikymmenen ajalta 25.11.2014 Tekniikan ala mukana suunnitelmissa Kauppakorkeakoulun alusta alkaen Muistio 7.2.1967, VKKK:n

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Kunnanvaltuusto 57 27.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kunnanhallitus 95 02.03.2015 Kunnanhallitus 151 20.04.2015 Kunnanhallitus 158 27.04.2015 KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1921/01.01.01.01/2015 KHAL 02.03.2015 95 Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996 N:o 909 916 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta... 2521 910 Laki

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011. Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011. Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011 Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat A 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 10 Esitys tutkimusyksikön

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4

Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 7/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4 Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki

Lisätiedot

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Teppo Heiskanen. Jorma Lundström Marja-Leena Nykänen jäsen. Heikki Kilpeläinen

Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna. Teppo Heiskanen. Jorma Lundström Marja-Leena Nykänen jäsen. Heikki Kilpeläinen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 17.2.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15. päivänä toukokuuta 2014 Vahvistettu Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa.

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 2.5.2012 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 26 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015 AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mattila Kalle Haikka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Maija Jakkula Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA

LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitukselle 08.04.2014 LAUSUNTO JA SELVITYS PERHETYÖNTEKIJÄN VAKANSSIN TÄYTTÄMISESTÄ ULKOISELLA HAULLA Tarvasjoen kunnanhallitus on 31.3.2014 89 pyytänyt lausunnon ja selvityksen perhetyöntekijän

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 11A/2012

Johtokunnan kokous 11A/2012 Pöytäkirja 11 A/2012 1 (10) Johtokunnan kokous 11A/2012 Aika tiistai klo 10.15-12.00 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot