1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin virka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin virka"

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 07/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Sosiaalityön dosentuuri 4. Digitaalisen median lehtorin virka 5. Englannin kielen didaktiikan lehtorin virka 6. Julkisoikeuden, erityisesti kulutusverotus, lehtorin virka 7. Teknisen työn didaktiikan lehtorin virka 8. Lehtorin, opetusalana pohjoisten alueiden kysymykset määräaikainen virka 9. Graafisen suunnittelun päätoimisen tuntiopettajan virka 10. Tiedesihteerin määräaikainen virka 11. Kirjaston johtajan virka 12. Liikunnan didaktiikan lehtorin virka 13. Palvelujohtamisen (markkinointi) tutkimusprofessorin määräaikaisen viran perustaminen 14. Valtio-opin lehtorin viran perustaminen 15. Yliopiston johtosäännön muuttaminen 16. Arktisen keskuksen johtokunta 17. Opetus- ja tutkimusneuvoston asettaminen 18. Aluepalveluiden suunnittelutoimikunnan asettaminen 19. Tietohuollon suunnittelutoimikunnan asettaminen 20. Lisäjäsenten määrääminen kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 21. Lapin yliopiston Venäjän ja lähialueelle suuntautuvien toimintojen suunnitelman hyväksyminen 22. Muut asiat Venäjäosaamisen ja lähialueyhteistyön professuuri

2 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

3 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä +Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari -Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 2 Ilmoitusasiat - Dekaanivaalien tuloksia: OTK: Ahti Saarenpää, varadekaani Markus Aarto, KMTK: Juha Panula, varadekaani Seppo Aho, YTK: Kyösti Urponen, varadekaani Jari Stenvall, TTK: Mauri Ylä-Kotola, varadekaani Tuija Hautala-Hirvioja, KTK: Kaarina Määttä, varadekaani Raimo Rajala. - Lapin yliopiston hankelista, liite 1 - Opiskelijavalinta 2004, hakemukset hakukohteittain, liite 2 - Ylemmän tutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen, liite 3 - Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on todennut kuvataidekasvatuksen, viran alana kuvataidekasvatuksen opetus ja tutkimus, professorin viran virantäytön raue n- neeksi pätevien hakijoiden puuttuessa. - Riskien arviointiin perustuva toimenpide-esitys turvallisuuden hallinnan kehittämiseksi Lapin yliopistossa, liite 4 Esitys Todettaneen. Päätös Todettiin, ja lisäksi todettiin Tasa-arvovaltuutetun raportti (liite 5), Kajaanin yliopistokeskus-sopimus (liite 6), Apulaisoikeuskanslerin tarkastuskertomus (liite 7). Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

4 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen 3 Sosiaalityön dosentuuri -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Valtiotieteen tohtori Riitta Haverinen on hakenut päiväämällään kirjeellä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan (erityisesti sosiaalityön laitokselle) dosentiksi. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan , että VTT Riitta Haverisen kiinnittäminen yliopistoon on opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista. Samalla tiedekuntaneuvosto vahvisti valtiotieteen tohtori Riitta Haverisen hakeman dosentuurin nimeksi sosiaalityön dosentti. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto määräsi suostumuksensa mukaisesti professori Katja Forssénin Turun yliopistosta ja professori Mikko Mäntysaaren Jyväskylän yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa VTT Riitta Haverisen tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa sosiaalityön dosentin virkasuhteeseen. Tiedekuntaneuvosto on päättänyt vapauttaa Riitta Haverisen opetusnäytteen antamisesta. Haverinen on toiminut sosiaalityön professorina (ma.) kahdeksan kuukautta yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa ja antanut tänä aikana myös opetusta siinä määrin, että erillisen opetusnäytteen antamiseen ei ole tarvetta ja opetustaito voidaan arvioida olemassa olevin tiedoin. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto on todennut, että valtiotieteen tohtori Riitta Haverinen täyttää sosiaalityön dosentin virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot ja päättänyt esittää, että hänet nimitetään sosiaalityön dosentin virkasuhteeseen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan.

5 Liitteenä Riitta Haverisen hakemusasiakirjat sekä asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää VTT Riitta Haverinen sosiaalityön dosentin virkasuhteeseen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

6 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen 4 Digitaalisen median lehtorin virka -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan perustanut digitaalisen median lehtorin (A21) viran taiteiden tiedekuntaan alkaen. Virka on ollut haettavana mennessä. Sitä ovat hakeneet TaM Anne Ihalmo, TaM Tomi Knuutila, TaK Jari Mikkola ja TaK Vesa Tuisku. Hakijoiden nimikirjanotteet ja ansioluettelot ovat liitteenä 1. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävissä yliopiston kirjaamossa. Lehtorin tehtävänä on digitaalisen median, erityisesti multimedian opetus audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelmassa sekä tiedekunnan maisteriohjelmissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu erityisesti taidepainotteisten pro gradu -töiden ohjaus. Viran opetusalana on multimedia. Tiedekuntaneuvoston päätöksellä virkaan vaaditaan kelpoisuusasetuksen (309/93) 5 :n mukaiset tehtävän hoitamisen edellyttämät taiteelliset ansiot ja riittävä opetustaito sekä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Taiteellisiin ansioihin luetaan suoritetut tutkinnot, alan opetustoiminta, taiteellinen tuotanto digitaalisen median, erityisesti multimedian alalla, digitaaliset ja kirjalliset julkaisut sekä muu käytännöllinen ja teoreettinen kokemus alalla. Käytännöllinen perehtyneisyys edellyttää multimedian tuotanto- ja ilmaisumenetelmien ja -tekniikoiden hallintaa. Viran hakijat ovat antaneet opetusnäytteen itse valitsemasta aiheesta viran tehtäväalaan liittyen. Anne Ihalmon opetusnäyte arvosteltiin arvosanalla tyydyttävä, Tomi Knuutilan arvosanalla erinomainen, Jari Mikkolan äänin 2/2 arvosanalla erinomainen/hyvä ja Vesa Tuiskun arvosanalla hyvä.

7 Tiedekuntaneuvosto asetti digitaalisen median lehtorin virantäyttöä varten työryhmän, johon graafisen suunnittelun professori Riitta Brusila, multimedian kehitysjohtaja Tuomas Honka, soveltavan informaatioteknologian professori Hannakaisa Isomäki ja mediatieteen professori Mauri Ylä-Kotola ja hallintopäällikkö Kaisa Kangas. Virantäyttötyöryhmän lausunto digitaalisen median lehtorin viran täyttämisestä on liitteenä 2. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että TaM Tomi Knuutila nimitettäisiin digitaalisen median lehtorin (A21) virkaan alkaen. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää TaM Tomi Knuutila digitaalisen median lehtorin (A21) virkaan alkaen. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

8 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen 5 Englannin kielen didaktiikan lehtori (A21) virka -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Englannin kielen didaktiikan lehtorin (A21) virkaa hakivat päättyneen hakuajan kuluessa KL Elzbieta Dworakowska, KM Pirkko Sirviö, FT Juhani Toivanen. Nimikirjanotteet ja ansioluettelot ovat liitteenä 1. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nä h- tävissä yliopiston kirjaamossa. FT Juhani Toivanen on perunut hakemuksensa Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93, muut. 1083/95, muut. 463/98, muut. 1217/2000) mukaan lehtorilta vaaditaan: - soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto; virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan - hyvä opetustaito - käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan - opettajankoulutukseen kuuluvaa opetusharjoittelua ohjaavalta lehtorilta opetustyön teoreettinen ja käytännöllinen tuntemus - riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan , että virkaan valittavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan ja että siihen kuuluu opetusharjoittelun ohjaus. Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan virantäyttöä varten virantäyttötyöryhmän, jonka tehtävänä on arvioida viran hakijoiden kokonaiskelpoisuutta ja antaa ha-

9 kijoista kirjallinen lausunto sekä tehdä esitys virkaan nimitettävästä henkilöstä kaikki kelpoisuuskriteerit ja viranhakumateriaali huomioon ottaen. Virantäyttötyöryhmä käsitteli virantäyttöä kokouksessaan ja päätti kutsua hakijat pidettävään opetus- ja ohjausnäytteeseen sekä haastatteluun. KL Elzbieta Dworakowska on suorittanut kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna Maisterintutkinnon englantilaisessa filologiassa hän on suorittanut Puolassa vuonna Dworakowska on työskennellyt täytettävänä olevan viran määräaikaisena hoitajana , minkä lisäksi hänellä on vuoden työkokemus lehtorin tehtävistä Joensuun yliopistosta. Vuodesta 1990 lähtien hakija on työskennellyt myös Kuopion yliopistossa sekä sivutoimisena että päätoimisena tuntiopettajana. Koulusektorin opettajakokemusta hakijalla on Isosta-Britanniasta ja Puolasta. Virantäyttötyöryhmä arvioi Dworakowskan opetus- ja ohjausnäytteen äänin 3-1 arvosanalla hyvä. Hakijan kokonaiskelpoisuutta arvioidessaan työryhmä toteaa Dworakowskan täyttävän viran tutkintoa koskevan vaatimuksen, hänellä on vaadittava hyvä opetustaito, hän on käytännöllisesti perehtynyt tehtävänalaan ja hänellä on opetusharjoittelua ohjaavalta lehtorilta vaadittava teoreettinen ja käytännöllinen perehtyneisyys. Työryhmä arvioi hakijan kielitaitoa soveltaen kelpoisuusasetuksen (309/93, muut. 463/98) 18 :ä, jonka mukaan ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen tai ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin säädetä. Työryhmä toteaa hakijan eduiksi tutkimussuuntautuneisuuden, kansainväliset yhteydet ja kansainvälisen opetuksen sekä valmiudet hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa. KM Pirkko Sirviö on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon vuonna Lisäksi hän on suorittanut mm. englannin kielen perus- ja aineopinnot (50 ov). Sirviö on työskennellyt lukuvuoden Lapin yliopiston kielikeskuksessa englannin kielen päätoimisena tuntiopettajana, minkä lisäksi hänellä on noin 2,5 vuoden opettajakokemus yläasteelta. Hän on työskennellyt reilun kahden vuoden ajan myös sivutoimisena kielten tuntiopettajana. Virantäyttötyöryhmä arvioi Sirviön opetus- ja ohjausnäytteen yksimielisesti arvosanalla hyvä. Virantäyttötyöryhmä esittää äänin 3-1 tiedekuntaneuvostolle, että englannin kielen didaktiikan lehtorin (A21) virkaan nimitettäisiin KL Elzbieta Dworakowska. Virantäyttötyöryhmän lausunto on liitteenä 2. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi englannin kielen didaktiikan lehtorin (A21) virkaan alkaen KL Elzbieta Dworakowskan. Esitys Päätettäneen nimittää KL Elzbieta Dworakowska englannin kielen didaktiikan lehtorin (A21) virkaan alkaen. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

10 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä +Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari -Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 6 Julkisoikeuden, erityisesti kulutusverotus, lehtorin virka Julkisoikeuden, erityisesti kulutusverotus, lehtorin (A 21) virka on ollut haettavana mennessä. Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet dos., OTT Leila Juanto, OTT, VT Mirva Lohiniva-Kerkelä ja OTK Mikko Tuomi. Mikko Tuomi peruuttanut hakemuksensa Hakijoiden nimikirjanotteet ja ansioluettelot ovat liitteenä 1. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä yliopiston kirjaamossa. Viran erityiset kelpoisuusehdot on määritelty korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (309/93). Yliopettajalta, lehtorilta, apulaisopettajalta ja yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Edellä 1 momentissa mainittuun virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut hakija, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan päättänyt, että viranhakijoilta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Leila Juanto ja Mirva Lohiniva-Kerkelä ovat molemmat tohtoreita ja siten muodollisesti kelpoisia virkaan.

11 Hakijat ovat antaneet opetusnäytteen. OTT, VT Mirva Lohiniva-Kerkelän opetusnäyte arvosteltiin arvosanalla erinomainen ja Leila Juannon opetusnäyte myös arvosanalla erinomainen. Liitteenä 2 on professori Esko Linnakankaan lausunto hakijoista. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekunta neuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi oikeustieteiden tiedekuntaan sekä kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan käynnistämiseen liittyen julkisoikeus, erityisesti kulutusverotus, lehtorin (A21) virkaan lukien dos., OTT Leila Juannon oheisesta liitteestä ilmenevin perusteluin. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää dosentti, OTT Leila Juanto julkisoikeuden, erityisesti kulutusverotus, lehtorin (A21) virkaan lukien. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

12 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen 7 Teknisen työn didaktiikan lehtorin virka -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Teknisen työn didaktiikan lehtorin (A21) virkaa haki päättyneen hakuajan kuluessa KL Miia Hast. Hakemusasiakirjat liitteenä 1. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93, muut. 1083/95, muut. 463/98, muut. 1217/00) mukaan lehtorilta vaaditaan: - soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto; virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan hyvä opetustaito - käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan - opettajankoulutukseen kuuluvaa opetusharjoittelua ohjaavalta lehtorilta opetustyön teoreettinen ja käytännöllinen tuntemus - riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan , että virkaan vaaditaan käytännö l- linen perehtyneisyys tehtävänalaan ja että siihen kuuluu opetusharjoittelun ohjaus. Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan virantäyttöä varten virantäyttötyöryhmän, jonka tehtävänä on arvioida viran hakijoiden kokonaiskelpoisuutta ja antaa hakijoista kirjallinen lausunto sekä tehdä esitys virkaan nimitettävästä henkilöstä kaikki kelpoisuuskriteerit ja viranhakumateriaali huomioon ottaen. Virantäyttötyöryhmään

13 kuuluivat dekaani Kaarina Määttä, rehtori Eija Valanne, lehtori Päivi Linnansaari, kasv.yo Jussi Korpi. Virantäyttötyöryhmä käsitteli virantäyttöä kokouksessaan ja päätti kutsua hakijan pidettävään opetus- ja ohjausnäytteeseen sekä haastatteluun. KL Miia Hast on suorittanut kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna Lisensiaatin tutkimuksen aihe on "Teknologia-käsitteen ymmärtäminen opetuksen sisällön suunnittelun lähtökohtana". Hast on suorittanut taiteen maisterin tutkinnon vuonna 2001 ja hän on suorittanut käsityökasvatuksen perus- ja aineopinnot 40 ov (opetettavana aineena tekninen työ). Hakijalla on päätoimista yliopistokokemusta vuodesta 2002 alkaen. Lisäksi hänellä on vuoden työkokemus koulutoimesta ja opetuskokemusta myös kansalaisopistosta. Virantäyttötyöryhmä arvioi hakijan opetustaidon yksimielisesti mainesanalla erinomainen. Työryhmä arvioi, että KL Miia Hast täyttää viran tieteelliset pätevyysvaatimukset (lisensiaatin tutkinto), hänellä on koulutuksen, tutkimuksen ja opetustoiminnan kautta hankittu käytännöllinen perehtyneisyys viran tehtävänalaan, hänen opetustaitonsa on erinomainen sekä hänellä on kykyä ohjata opetusharjoittelua. Virantäyttötyöryhmä esittää tiedekuntaneuvostolle yksimielisesti, että teknisen työn didaktiikan lehtorin (A21) virkaan nimitettäisiin KL Miia Hast. Virantäyttötyöryhmän lausunto on liitteenä 2. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi teknisen työn didaktiikan le h- torin (A21) virkaan alkaen KL Miia Hastin. Esitys Päätettäneen nimittää KL Miia Hast teknisen työn didaktiikan lehtorin (A21) virkaan alkaen. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

14 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen 8 -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Lehtorin, opetusalana pohjoisten alueiden kysymykset (A21-24) määräaikainen virka Yliopiston hallitus on perustanut kansainvälisen opetuksen keskukseen lehtorin, opetusalana pohjoisten alueiden kysymykset määräaikaisen (A21-24) viran ajalle Virka oli haettavana mennessä. Määräajan kuluessa virkaa hakivat YTM Alain A. Grenier, Ph.D. Christopher Browning ja OTK varatuomari Peter Iiskola. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä yliopiston kirjaamossa. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (306/93, muut. 463/98) 3 :n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Edellä 1 momentissa mainittuun virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henk i- lö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta päätti edellyttää hakijoilta käytännö l- listä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Kelpoisuusasetuksen (309/93, muut.463/98) 15 :n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Saman asetuksen (309/93, muut.463/98) 18 :n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen

15 kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta asetti virantäyttötyöryhmän, jonka puheenjohtajana toimi kansainvälisen opetuksen keskuksen johtaja Aini Linjakumpu ja jäseninä lehtori Pekka Vasari, suunnittelija Pierre-Andre Forest, yliassistentti Mika Luoma-aho ja opiskelija Caroliina Kähärä. Caroliina Kähärä oli estynyt osallistumasta virantäyttötyöryhmän työskentelyyn ensimmäisen kokouksen jälkeen. Työryhmää täydennettiin ja uudeksi jäseneksi kutsuttiin opiskelija Katja Heikkilä. Virantäyttötyöryhmä arvioi hakijoiden kokonaiskelpoisuutta kokouksessaan ja päätti kutsua kaikki hakijat opetusnäytteeseen ja haastatteluun, joka järjestettiin Opetusnäytteeseen ja haastatteluun saapuivat Alain A. Grenier ja Christopher Browning. Peter Iiskola perui opetusnäytteeseen tulonsa , eikä pyytänyt uutta opetusnäyteaikaa. Virantäyttötyöryhmän lausunto on liitteenä 2. Virantäyttötyöryhmä määritteli käytännölliseksi perehtyneisyydeksi mm. pohjoisten alueiden tutkimuksen ja tuntemuksen, kansainvälisen työskentelyn ja opetustyön. Työryhmä arvioi, että Christopher Browningilla, Alain A. Grenierillä ja Peter Iiskolalla on käytännöllinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja että Alain A Grenierillä on akateemisia ansioita, joiden perusteella hänet voidaan katsoa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneeksi henkilöiksi, joka on erittäin hyvin perehtynyt viran tehtäväalaan. Hakijan väitöskirja tarkistetaan Lehtori, opetusalana pohjoisten alueiden kysymykset tulee opettamaan englanninkielisessä maisteriohjelmassa ja vastaa opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaamisesta. Ohjelman tutkinnot tehdään sosiologian, hallintotieteen ja kansainvälisten suhteiden pääaine i- siin. Koska virka liittyy maisteriohjelmaan, virantäyttötyöryhmä painotti tutkimustyötä ja laaja-alaista akateemista ohjaustaitoa opetusansioiden rinnalla viran täytössä. Christopher Browningilla on erittäin suppea opetustyön kokemus. Alain A. Grenierillä on useamman vuoden opetustyökokemus kielten opetuksesta, joka ei ole sisällöllisesti relevantti haettavaan virkaan. Kummallakaan hakijoista ei ole muodollista pedagogista koulutusta. Molempien hakijoiden opetusnäyte arvioitiin hyväksi ja haastattelut vakuuttivat hakijoiden osaamisesta opintojen ohjaamisessa ja halusta osallistua kansainvälisen opetuksen keskuksen hallinnolliseen työhön. Opetusmateriaalin tuottamisessa on Alain Grenierillä kokemusta ranskan kielen oppimateriaalin tekemisestä. Christopher Browningilla on kansainvälisten suhteiden ja politiikan alalta vahva tutkijakokemus ja laaja julkaisuluettelo. Hänellä on erittäin hyvä tieteellinen tuntemus Northern Resources ohjelman kansainvälisten suhteiden ja valtio-opin opetusalueilla. Alain A. Grenier on tutkimuksissaan perehtynyt matkailuun, joka ei ole suoraan sisältönä maisteriohjelmassa. Peter Iiskola ei saapunut antamaan opetusnäytettä, eikä hänellä ole tutkimus- ja opetusansioita, joiden perusteella hänet voisi katsoa kelpoiseksi lehtorin virkaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneena henkilönä. Kaikkien hakijoiden portfoliot täyttävät Lapin yliopiston vaatimukset. Hakijoista sekä Christopher Browning että Alain A. Grenier täyttävät viran yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset ja ovat käytettävissä ko. virkaa täytettäessä. Peter Iiskola ei täytä viran kelpoisuusvaatimuksia, eikä tule kyseeseen ko. virkaa täytettäessä.

16 Virantäyttötyöryhmä päätti kokouksessaan esittää yksimielisesti virkaan Ph.D. Christopher Browningia ja varasijalle YTM Alain A. Grenieriä. Yhteisen opetuksen yksikkö käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi Ph.D. Christopher Browning lehtorin, opetusalana pohjoisten alueiden kysymykset määräaikaiseen (A21) virkaan ajalle ja varasijalle YTM Alain A. Grenier. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää Ph.D. Christopher Browning lehtorin, opetusalana pohjoisten alueiden kysymykset määräaikaiseen (A21) virkaan ajalle ja hänen kieltäytymisensä varalle YTM Alain A. Grenier. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

17 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä +Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari -Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 9 Graafisen suunnittelun päätoimisen tuntiopettajan virka Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan perustanut graafisen suunnittelun päätoimisen tuntiopettajan viran alkaen. Virka vapautui viran haltijan tullessa nimitetyksi toiseen virkaan. Virka oli haettavana mennessä. Sitä haki graafinen suunnittelija Katarina Lyytikäinen. Hakijan hakemusasiakirjat ovat liitteenä. Graafisen suunnittelun päätoimisen tuntiopettajan tehtäviin kuuluu kandidaatin ja maisterin tutkintoon sisältyvä graafisen suunnittelun opetus. Kokemus viestintäteollisuudesta sekä printti- että verkkojulkaisemisen alueilta luetaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää graafisen suunnittelun alan käytännön kokemusta. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetussa asetuksessa (309/93) ei säädetä päätoimisten tuntiopettajien kelpoisuusvaatimuksista. Lyytikäinen on suorittanut vuonna 1977 Taideteollisen korkeakoulun loppututkinnon kuvallisen viestinnän laitoksella pääaineenaan graafinen suunnittelu. Hän on toiminut graafisen suunnittelun opetustehtävissä, yliopistotason opetuskokemusta hänellä on noin 2,5 vuotta. Lisäksi hän on toiminut vuosien aikana Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksessa täydennyskoulutuskurssien tuntipalkkaisena suunnittelijana ja opettajana. Lyytikäisellä on kokemusta taiteellisten portfolioiden ohjauksesta sekä erittäin vahva graafisen suunnittelun käytännön kokemus viestintäteollisuuden tehtävistä niin perinteisen kuin uuden median parissa. Lyytikäinen on taiteiden tiedekunnan jatko-opiskelija.

18 Lyytikäinen on antanut opetusnäytteen graafisen suunnittelun lehtoraattiin keväällä Opetusnäyte arvoteltiin yksimielisesti arvosanalla hyvä. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi graafinen suunnittelija Katarina Lyytikäisen graafisen suunnittelun päätoimisen tuntiopettajan (A 19) virkaan alkaen. Esitys Päätettäneen nimittää graafinen suunnittelija Katarina Lyytikäinen graafisen suunnittelun päätoimisen tuntiopettajan (A 19) virkaan alkaen. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

19 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen 10 Tiedesihteerin määräaikainen virka -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Yliopiston hallitus perusti tiedesihteerin määräaikaisen viran (A24) ajalle menetelmätieteiden laitokselle. Virka on ollut haettavana mennessä. Virkaa hakivat määräaikaan mennessä KM Pia Satta-Hakso ja KM Tuula Tolppi. Yhteenveto hakijoista on liitteenä. Tiedesihteerin tehtäviin kuuluvat menetelmätieteiden laitoksen hallintopäällikön tehtävät ja tutkijakoulun tiedesihteerin tehtävät. Menetelmätieteiden laitoksen hallintopäällikkönä tiedesihteeri koordinoi kanslian toimintaa, huolehtii laitoksen yleishallinto- ja henkilöstöasioista ja toimii johtokunnan esittelijänä. Tutkijakoulun tiedesihteerinä tiedesihteeri vastaa sen yleishallinnosta yhdessä tutkijakoulun johtajan kanssa, avustaa kotimaisen tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä osallistuu tutkijakoulun suunnittelutyöryhmän työskentelyyn. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja tiedehallinnon tuntemusta sekä yliopisto- ja korkeakouluhallinnon tuntemusta. Tehtävissä tarvitaan yhteistyö- ja organisointikykyä. Hakijalle luetaan eduksi Lapin yliopiston tieteenalojen tuntemus. Pia Satta-Hakso on vuonna 1997 Lapin yliopistosta valmistunut kasvatustieteiden maisteri, jonka pääaineena on kasvatustiede. Hänen työkokemuksensa on kertynyt taiteiden tiedekunnassa. Hän on ollut alkaen taiteiden tiedekunnassa amanuenssina, suunnittelijana ja tiedekuntasihteerinä (nykyisin hallintopäällikkö).

20 Hänellä on kokemusta tiedekunnan yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä taiteiden tiedekunnan mediatieteen laitoksen monenlaisista koordinointitehtävistä. Tuula Tolppi on vuonna 1991 Lapin yliopistosta valmistunut kasvatustieteiden maisteri, jonka pääaineena on kasvatustiede. Hänellä on myös lastentarhanopettajan tutkinto. Lisäksi hän on suorittanut mm. opettajien pedagogisen koulutuksen (40 ov), sosiaalipsykologian cum laude abbrobatur (35 ov) opinnot, kasvatuspsykologian syventäviä opintoja (20 ov) ja markkinoinnin (15 ov) opintokokonaisuuden. Hän on toiminut mm. lastentarhanopettajana, luokanopettajana, päätoimisena tuntiopettajana ja tutkijana. Hän on ollut kasvatustieteiden tiedekunnassa suunnittelijana lähtien ja lähtien koulutuspäällikkönä sekä Menetelmätieteiden laitoksella tiedesihteerinä lukien. Molemmilla hakijoilla on ylempi korkeakoulututkinto, tiedehallinnon tuntemusta sekä yliopisto- ja korkeakouluhallinnon tuntemusta. Hakijoista Tuula Tolppi on kuitenkin toiminut pidempään erilaisissa yliopistollisissa tehtävissä ja hän on suorittanut eri alojen opintoja tutkintonsa lisäksi. Molemmilla hakijoilla on työkokemuksen kautta tuntemusta yliopiston yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnosta, mutta Tuula Tolpin työkokemus on pidempi ja monipuolisempi. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi tiedesihteerin (A24) määräaikaiseen virkaan KM Tuula Tolpin ajalle Esitys Päätös Päätettäneen nimittää KM Tuula Tolppi tiedesihteerin (A24) määräaikaiseen virkaan ajalle Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

21 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen 11 Kirjaston johtaja virka -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Lapin yliopiston kirjastossa on ollut haettavana kirjastonjohtajan (A 25) virka mennessä. Hakuilmoitus (Liite 1.) julkaistiin yliopiston www-sivuilla sekä sanomalehdissä Helsingin Sanomat ja Lapin Kansa. Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa kaksi henkilöä: VTM Reino Lipponen (hakemukset, Liite 2) ja VTM Susanna Parikka (hakemukset, Liite 3). Yhteenveto hakijoista on liitteenä (Liite 4). Kirjastonjohtajan tehtävänä on yliopiston kirjastopalveluiden johto ja kehittäminen sekä henkilöstö- ja taloushallinto. Kirjastonjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys tehtäväalaan sekä kokemus johtamistehtävistä (asetus 309/1993). Virkaan vaadittavasta kotimaisten kielten taidoista on säädetty laissa 424/2003 ja asetuksessa 481/2003. Hakuilmoituksessa määriteltiin lisäksi, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan myös kokemus tieteellisen kirjaston toiminnasta sekä monipuolinen kielitaito. Tietohuoltoyksikön johtokunta perusti kokouksessaan valintatyöryhmän, johon kuuluivat tietohuoltoyksikön johtokunnan puheenjohtaja Juha Karhu, tietohuoltoyksikön johtokunnan jäsen Tuomas Honka ja tietopalvelupäällikkö Liisa Kurppa Arktisen keskuksen tietopalvelusta. Niin ikään johtokunta oikeutti valintatyöryhmän kutsumaan tarvittaessa kokouksiinsa lisäjäseniksi kirjastoalan asiantuntijoita. Liisa Kurpan ollessa

22 estynyt osallistumaan työryhmän kokouksiin työryhmä kutsui kirjastonhoitaja Kari Tiaisen työryhmän lisäjäseneksi. Valintatyöryhmä totesi molempien hakijoiden täyttävän kirjastonjohtajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset, mutta heidän vahvuuksiensa painottuvan eri tavoin. Työryhmä esitti yksimielisesti virkaan nimitettäväksi VTM Raimo Lipposta perustellen esitystä mm. Lipposen laajemmalla kokemuksella johtamis- ja esimiestehtävistä sekä kirjastoalan kehittämishankkeista. Valintatyöryhmän lausunto kirjastonjohtajan viran täytöstä (Liite 5). Tietohuoltoyksikön johtokunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 4 3 esittää, että VTM Susanna Parikka nimitetään kirjastonjohtajan virkaan alkaen. Liitteenä 6 johtokunnan pöytäkirjaan liitetty perustelu Susanna Parikan nimittämiseksi virkaan. Perustelut keskittyvät arvioon hakijoiden johtamiskokemuksesta ja tyylistä. Parikan ansiona pidetään kannustavana ja avoimen ilmapiirin luomiseen pyrkivää johtamista sekä kokemusta pienten yksiköiden johtamisesta. Lipposen osalta vastaavaa arviota johtamistaidosta ei ole voitu ulkopuolisena hakijana tehdä ja hänen johtamiskokemuksensa katsotaan osin virheellisesti olevan vain suurista organisaatioista. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää VTM Reino Lipponen kirjastonjohtajan (A25) virkaan alkaen. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

23 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Asko Suikkanen, poistui 12 +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen 12 Liikunnan didaktiikan lehtorin virka -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Liikunnan didaktiikan lehtorin (A21) virkaa hakivat päättyneen hakuajan kuluessa LitM Piritta Hakkari, LitM Erkki Kelhä, LitM Eeva-Kaarina Lähteenkorva. Hakijoiden nimikirjanotteet ja ansioluettelot ovat liitteenä 1. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä yliopiston kirjaamossa. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93, muut. 1083/95, muut. 463/98, muut. 1217/2000) mukaan lehtorilta vaaditaan: - soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto; virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan - hyvä opetustaito - käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan - opettajankoulutukseen kuuluvaa opetusharjoittelua ohjaavalta lehtorilta opetustyön teoreettinen ja käytännöllinen tuntemus - riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan , että virkaan vaaditaan käytännö l- linen perehtyneisyys tehtävänalaan ja että siihen kuuluu opetusharjoittelun ohjaus. Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan virantäyttöä varten virantäyttötyöryhmän, jonka tehtävänä on arvioida viran hakijoiden kokonaiskelpoisuutta ja antaa hakijoista kirjallinen lausunto sekä tehdä esitys virkaan nimitettävästä henkilöstä kaikki kelpoisuuskriteerit ja viranhakumateriaali huomioon ottaen. Virantäyttöryhmään kuu-

24 luivat puheenjohtajana professori Raimo Rajala, rehtori Eija Valanne, lehtori Mikko Pehkonen ja kasv.yo Jukka Turpeenniemi. Virantäyttötyöryhmä käsitteli virantäyttöä kokouksessaan ja päätti kutsua hakijat pidettävään opetus- ja ohjausnäytteeseen sekä haastatteluun. LitM Piritta Hakkari on suorittanut liikuntatieteiden maisterin tutkinnon vuonna Hakkarilla on opetuskokemusta koulusektorilta vuodesta 1998 lähtien. Muuta liikunnan alan työkokemusta Hakkarilla on mm. lyhyistä sijaisuuksista ja kesätöistä. LitM Erkki Kelhä on suorittanut liikuntatieteiden maisterin tutkinnon vuonna Hänellä on myös liikunnanohjaajan tutkinto. Kelhä on työskennellyt vuodesta 2000 lä h- tien lehtorina ammattikorkeakoulussa, minkä lisäksi hänellä on vuoden opettajakokemus peruskoulusta ja noin 1,5 vuoden kokemus toiselta asteelta. Muuta liikunnan alan työkokemusta Kelhällä on mm. erilaisista ohjaajatehtävistä. LitM Eeva-Kaarina Lähteenkorva on suorittanut liikuntatieteiden maisterin tutkinnon vuonna Lähteenkorva on suorittanut Kuopion yliopistossa liikuntalääketieteen opintoja ja on aloittanut jatko-opinnot Turun yliopistossa tavoitteena filosofian tohtorin tutkinto pääaineena fysiologia. Lisäksi Lähteenkorva on suorittanut liikunnan alan lyhyt kursseja sekä informa atioteknologian ja tutkimusmenetelmien opintoja. Lähteenkorva l- la on opetuskokemusta koulusektorilta noin yhdeksän vuotta ja noin neljä vuotta keskiasteelta. Muuta liikunnan alan työkokemusta Lähteenkorva on hankkinut mm. ohjaustehtävistä sekä töiden ohella että kesäisin. Virantäyttötyöryhmä arvioi yksimielisesti hakijoiden opetus- ja ohjausnäytteet arvosanalla hyvä. Arvioidessaan hakijoiden kokonaiskelpoisuutta työryhmä toteaa, ettei kukaan hakijoista täytä viran kelpoisuusvaatimuksia. Työryhmän lausunto on liitteenä 2. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää yliopiston hallitukselle, että se toteaisi liikunnan didaktiikan lehtorin (A21) virantäytön rauenneeksi, koska kukaan hakijoista ei täytä viran kelpoisuusvaatimuksia. Esitys Päätös Päätettäneen todeta liikunnan didaktiikan lehtorin (A21) virantäyttö rauenneeksi, koska kukaan hakijoista ei täytä viran kelpoisuusvaatimuksia. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

25 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä +Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari -Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 13 Palvelujohtamisen (markkinointi) tutkimusprofessorin (A 28) määräaikaisen viran perustaminen Lapin ja Oulun yliopistot ovat allekirjoittamassa yhteistyösopimusta ajalle kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan. Yhteistyösopimus koskee palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelmaa vuosille Sopimuksen osapuolina ovat Oulun yliopistosta taloustieteiden tiedekunta ja Lapin yliopistosta kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta ja Meri-Lappi Instituutti. Sopijaosapuolet toteuttavat vuosina palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelman, joka muodostuu kahdesta erillisestä ohjelmasta, joilla on yhteistyötä keskenään. Ohjelmat ovat Lapin ohjelma ja Oulun ohjelma. Kumpaankin ohjelmaan valitaan 25 opiskelijaa. Lapin ohjelmassa 10 opiskelijaa suuntautuu logistiikkaan ja 15 palvelujohtamiseen. Oulun ohjelman opiskelijat (25) sijoittuvat logistiikkaan. Palvelujohtamiseen suuntautuneet opiskelijat (15) ovat Lapin yliopiston opiskelijoita, opiskelijat (35), joiden suuntautuminen on logistiikka, ovat Oulun yliopiston opiskelijoita. Yhteistyösopimuksen mukaan valmistuttuaan opiskelijat saavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon, Lapin ohjelman palvelujohtamisen (pääaineena markkinointi) tutkinnot kirjautuvat Lapin yliopistoon. Tässä maisteriohjelmassa olevat Lapin yliopiston opiskelijat eivät kuulu Lapin ja Oulun yliopiston tekemän kauppatieteellistä opetusta koskevan sopimuksen piiriin. Palvelujohtamisen maisteriohjelmahanketta on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmässä ja siltä se

26 sai puoltavan lausunnon. Rahoitus Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelmaan haetaan erikseen Lapin ja Oulun lääninhallituksilta ja Kaupungeilta/kunnilta. Henkilöstöresursseista ja niiden käytöstä, opiskelijavalinnoista ja opiskelusta on tarkemmin sopimuksessa. Resurssien osalta yhteistyösopimuksessa esitetyn tutkimusprofessorin (A 28) virka tulee perustaa ennen hankkeen alkua. Tutkimusprofessorin määräaikainen virka alkaisi ja päättyisi Nimike olisi: palvelujohtamisen (markkinointi) tutkimusprofessori (A 28) alkaen saakka. Mikäli po. tutkimusprofessorin määräaikainen virka perustetaan niin tarkoituksena on julistaa määräaikainen virka haettavaksi välittömästi perustamisen jälkeen. Virkanimityksen tekee yliopiston hallitus suunnitelmien mukaan alkusyksystä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan palvelujohtamisen (markkinointi) tutkimusprofessorin (A 28) määräaikaisen viran alkaen saakka. Esitys Päätös Päätettäneen perustaa palvelujohtamisen (markkinointi) tutkimusprofessorin (A 28) määräaikainen virka alkaen saakka kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

27 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen 14 Valtio-opin lehtorin viran perustaminen -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulosneuvotteluissa joulukuussa 2003 sovittiin, että valtio-opin lehtorin virka vakinaistetaan lukien. Valtio-opin approbatur-opetus alkoi Lapin yliopistossa syksyllä 2000 avoimen yliopiston rahoituksen turvin. Tiedekunnassa on annettu valtio-opin opetusta perus- ja aineopinnoissa (approbatur ja cum laude) painottaen pohjoisen politiikan näkökulmaa ja konkreettisia poliittisia käytäntöjä. Ratkaisu on osoittautunut suosituksi opiskelijoiden joukossa. Opintoviikkosuorituksia on kertynyt kiitettävästi. Pohjoisen politiikan näkökulman syventäminen ja kehittäminen vastaavat ilmeisen selvästi alueellisia yleisiä kehittämistarpeita ja siten tarjoavat yliopistolle uuden mahdollisuuden vastata ympäristöstään nouseviin tarpeisiin ja haasteisiin. Valtio-opin oman opetuksen kehittäminen palvelee myös osaltaan yliopiston maisteriohjelmien ja myös kansainvälisen opetuksen tarpeita. Edellisen perusteella välitön tarve koskee valtio-opin lehtorin viran vakinaistamista. Koska lehtorin tehtäviä hoidetaan ja nyt ja siihen liittyvä rahoitus on olemassa, viran vakinaistaminen ei merkitse kustannusten kasvua ainakaan vuoden 2004 osalta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää, että hallitus perustaisi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan yhteiskuntatutkimuksen laitokseen sijoitettavan valtio-opin lehtorin (A 21) viran lukien.

28 Asia 14, hallitus 07/04, Esitys Päätettäneen perustaa valtio-opin lehtorin (A 21) virka yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan lukien. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

29 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 07/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä -Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Paula Vertainen 15 Yliopiston johtosäännön muuttaminen -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Hallituksen hyväksymän voimaan tulleen johtosäännön 24 :n mukaan Arktisen keskuksen hallintoa hoitavat johtokunta ja johtaja. Hallitus määrää johtokuntaan kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja enintään kaksitoista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kolmasosa jäsenistä voidaan määrätä yliopistoon kuulumattomista henkilöistä. Arktisen keskuksen valtakunnallinen tehtävä ja monipuolistunut toiminta edellyttävät, että yliopiston ulkopuolisten jäsenten määrää lisätään. Keskuksella on toimivat yhteydet kaikkiin suurimpiin kotimaisiin yliopistoihin ja lisäksi tulisi turvata yhteydet Lapissa toimiviin muihin tutkimusyksiköihin ja sidosryhmiin. Arktisen keskuksen johtaja on esittänyt, että nyt kun johtokunnan toimikausi on päättymässä tehdään johtosääntöön muutos, joka mahdollistaa ulkopuolisten jäsenten määrän nostamiseen puoleen koko johtokunnan kokoonpanosta. Yliopistoyhteistyötä tulisi lisätä Helsingin ja Oulun yliopistojen lisäksi esim. Joensuun ja Turun yliopistoihin, jotka tekevät merkittävää pohjoisten alueiden ja Venäjän tutkimusta. Esitys Päätös Päätettäneen muuttaa hallituksen hyväksymän Lapin yliopiston johtosäännön 24 :n 2 momenttia niin, että Arktisen keskuksen johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä enintään puolet voidaan määrätä yliopistoon kuulumattomista henkilöistä. Esityksen mukaan.

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka HALLITUS kokous 11/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri 4 Ympäristösosiologian dosentuuri 5 Finanssioikeuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri HALLITUS 2.3.2005 Kokous 03/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Kasvatustieteen, erityisesti

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3244 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi 1 LAPIN YLIOPISTO Tuula Tolppi 341 3236 Aika keskiviikko 26.1.2005 klo 10.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) =Kari E Nurmi +Marja Tuominen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Saksan kielen lehtorin viran täyttäminen. 7. Tutkimusmenetelmien professorin viran perustaminen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Saksan kielen lehtorin viran täyttäminen. 7. Tutkimusmenetelmien professorin viran perustaminen HALLITUS 11.2.2004 Kokous 2/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin viran täyttäminen 4. Saksan kielen lehtorin

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen)

2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen (ei julkinen) ASIALISTA 11.4.2016 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 19.4.3016 Kokous 3/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vuoden 2015 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri HALLITUS 24.6.2003 Kokous 6/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuvataiteen ja kuvataidekirjoittamisen dosentuuri 4 Muodin tutkimuksen dosentuuri 5 Kuntoutuksen erityisesti

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka. 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka. 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka HALLITUS Kokous 5/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutuksen lehtorin virka 4 Mediakasvatuksen lehtorin virka 5 Graafisen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito HALLITUS 19.4.2007 Kokous 4/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Valtiosääntöoikeuden dosentuuri 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 3/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 3/07 1 341 3236 Läsnä + (pj) =Anne Kontsas +Jörn Severidt 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Sosiaalipolitiikan erityisesti työvoima- ja koulutuspolitiikan dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Sosiaalipolitiikan erityisesti työvoima- ja koulutuspolitiikan dosentuuri HALLITUS 14.5.2003 Kokous 5/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalipolitiikan erityisesti työvoima- ja koulutuspolitiikan dosentuuri 4 Ympäristö- ja perusoikeuksien

Lisätiedot

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1)

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1) JOHTOKUNTA 2.3.2005 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2006 2009 (Liite 1) 4. Seuraavan kokouksen ajankohta LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri. 5 Ympäristöoikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri. 5 Ympäristöoikeuden professorin virka HALLITUS Kokous 05/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri 5 Ympäristöoikeuden professorin virka

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka HALLITUS Kokous 8/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Matkailututkimuksen dosentuuri 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka 5. Lapin yliopiston

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti kulutus- ja ympäristötutkimuksen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti kulutus- ja ympäristötutkimuksen dosentuuri PÖYTÄKIRJA HALLITUS 20.6.2006 Kokous 07/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Markkinoinnin, erityisesti kulutus- ja ympäristötutkimuksen dosentuuri 4 Mediatieteen professorin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Tutkimusjohtajan, Venäjä oikeus, määräaikainen virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Tutkimusjohtajan, Venäjä oikeus, määräaikainen virka HALLITUS 26.5.2004 Kokous 06/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Tutkimusjohtajan, Venäjä oikeus, määräaikainen virka 4. Julkisoikeuden, opetusalana hallinto-oikeus,

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). + (pj) (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi JOHTOKUNTA 12.06.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan nimeäminen 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus 5 Tutkijan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kauppa- ja rahoitusoikeuden dosentuuri. 4 Harjoittelukoulun rehtorin (C66) virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kauppa- ja rahoitusoikeuden dosentuuri. 4 Harjoittelukoulun rehtorin (C66) virka HALLITUS 16.4.2003 Kokous 4/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kauppa- ja rahoitusoikeuden dosentuuri 4 Harjoittelukoulun rehtorin (C66) virka 5 Lapin yliopiston

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta JOHTOKUNTA 20.08.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran täyttäminen (liite 1), äänestyspöytäkirja 4

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 8/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 8/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 torstai 30.11.2006 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä +Jukka Mäkelä (pj) +Heikki Huilaja 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus HALLITUS 12.2.2003 Kokous 2/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus 5 Kansainvälisten

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen HALLITUS 10.9.2003 Kokous 7/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Soveltavan informaatioteknologian professorin määräaikaisen viran täyttö 4. Sosiaalityön lehtorin

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2008, ASIALISTA Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta 3/2008, 19.3.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 3. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma HALLITUS 15.8.2006 Kokous 09/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen professorin virka 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma 5 Opetus-

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Lääkintä- ja bio-oikeuden dosentuuri. 7 Yliopiston tutkimuspalvelujen organisointi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Lääkintä- ja bio-oikeuden dosentuuri. 7 Yliopiston tutkimuspalvelujen organisointi HALLITUS 19.3.2003 Kokous 3/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Media- ja informaatioteknologian filosofian ja yhteiskunnallisten seurausten tutkimuksen dosentuuri

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri HALLITUS 1.12.2004 Kokous 10/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri 4 Hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 4A/2017 1 (7) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.3.2017 klo 9.15 9.45 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri. 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri. 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka PÖYTÄKIRJA HALLITUS 25.5.2007 Kokous 5/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 10.10.2008 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 15.10.2008 klo 10.00 alkaen kokoushuoneessa, Yliopistonkatu 8, III krs.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 15.10.2008 10/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 FL Tarja Salmi Tolosen väitöskirjan hyväksyminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri HALLITUS Kokous 04/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Arktisen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Naistutkimuksen professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Naistutkimuksen professorin virka HALLITUS 22.6.2005 Kokous 07/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Naistutkimuksen professorin virka 4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden professorin (A

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8,E siipi 3.kerros) Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professorin viran tehtävien hoito. 5 Kulttuurihistorian professorin viran perustaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professorin viran tehtävien hoito. 5 Kulttuurihistorian professorin viran perustaminen HALLITUS 29.1.2003 Kokous 1/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalityön, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön professorin viran tehtävien hoito 4 Julkishallinnon

Lisätiedot

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Pöytäkirja 6A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika maanantai 15.6.2015 klo 9.15 9.50 Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.6.2016 klo 9.15 10.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Sukupuolen ja mediakulttuurin monitieteisen tutkimuksen dosentuuri. 4 Musiikkikasvatuksen lehtorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Sukupuolen ja mediakulttuurin monitieteisen tutkimuksen dosentuuri. 4 Musiikkikasvatuksen lehtorin virka PÖYTÄKIRJA HALLITUS 17.6.2009 Kokous 07/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sukupuolen ja mediakulttuurin monitieteisen tutkimuksen dosentuuri 4 Musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi HALLITUS 11.11.2008 Kokous 8/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virka HALLITUS 21.1.2004 Kokous 1/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Julkishallinnon professorin virka 4. Kasvatustieteiden tiedekunnan hallintopäällikön virka 5. Saksan

Lisätiedot

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08

Opetusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 7/08 LAPIN YLIOPISTO 1 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2011 asialista

Kokouksen 9 / 2011 asialista Kokouksen 9 / 2011 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Rehtori- ja oppilaitosjohdon koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2012 4. Pro gradu tutkielmien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 4/2009, 15.4.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Filosofian tohtori Juha-Antti Lambergin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

Kokouksen 8 / 2011 asialista

Kokouksen 8 / 2011 asialista Kokouksen 8 / 2011 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Esitarkastajien määrääminen FM Tuija Anttilan väitöskirjaksi tarkoitetulle tutkimukselle 4. Tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648,

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1/2009 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 13.1.2009 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Jäsen Asiat: Varajäsen Asiat: Professori

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.3.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2017 ASIALISTA ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 26.9.2017 Kokous 6/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston vararehtoreiden valinnan valmistelu 3. Lapin yliopiston budjettikehys

Lisätiedot

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt selosteen kokouksessaan 23.11.2016. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 9A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.9.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta UUSI HALLITUS Kokous 01/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3 Yliopiston rehtorin valinta 4 Muut asiat 3210 2211 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 29.3.2017 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 4.4.2017

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 1/5 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. Tämä henkilöstöjohtosääntö luo edellytykset yliopiston henkilöstön ottamiselle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri HALLITUS 14.2.2006 Kokous 02/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri 4 Vaalijohtosäännön muuttaminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 7/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 7/2009, 26.8.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. FT Osmo Pekosen väitöskirjan arvosteleminen 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet, varajäsenet rehtori vararehtorit hallintojohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet, varajäsenet rehtori vararehtorit hallintojohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteerin KOKOUSKUTSU puh. 016 341 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 2.10.2008 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Professori, xxxx, xxxx laitos. Tehtävää koskevat tiedot XXXX. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Professori, xxxx, xxxx laitos. Tehtävää koskevat tiedot XXXX. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset Professori, xxxx, xxxx laitos Tehtävää koskevat tiedot XXXX Tehtävän kelpoisuusvaatimukset Professorin tehtävistä säädetään yliopistolain 33 :ssä (558/2009). Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä

Lisätiedot

Asialista 10A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Asialista 10A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 10A/2011 1 (6) Johtokunnan kokous Aika tiistai 25.10.2011 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 26.11.2008 12/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Maisteritutkielmien arvosteleminen 3 LL.M. Zuzanna

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot