1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri"

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 10/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri 4 Hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen dosentuuri 5 Harjoittelukoulun erityisopettajana toimivien lehtorien (C54) virat 6 Kansainvälisten asiain päällikön palkaton virkavapaus 7 Kuntouttava sosiaalityö -erikoisalalle perustettava osa-aikainen professorin määräaikainen virka 8 Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen 9 Suomen kielen lehtorin, opetusalana puheviestintä ja suomi vieraana kielenä (A21) määräaikaisen viran perustaminen kielikeskukseen 10 Hallinnon ja johtamisen informaatioteknologisen maisteriohjelmaan valittavien opiskelijoiden lukumäärän muutos 11 Työryhmän asettaminen selvittämään yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan yhteistyön kehittämistä 12 Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti -Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen +Pekka Vasari +Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni +Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

3 LAPIN YLIOPISTO PÄYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen +Pekka Vasari +Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti -Antti Brunni -Elina Rajaniemi +Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 2 Ilmoitusasiat - Yliopisto on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa opetusministeriön esitykseen laiksi yliopistolain 15 :n muutamisesta, liite 1. - Rahoituspäätöksiä: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Lapin lääninhallituksen rahoittama hanke: "Arktisen keskuksen näyttelyn uudistaminen Arktinen keskus tiedonvälityksen huippuyksikkönä". Hankkeen toteutusaika on ja suunniteltu kokonaisrahoitus Vastuuhenkilö Paula Kankaanpää. Hankkeessa uudistetaan tiedekeskuksen perusnäyttely. Arktisen keskuksen koordinoima "Tourist Destinations as Landscape Laboratories Tools for Sustainable Tourism / Matkailualueet maisemalaboratorioina Työvälineitä kestäävän matkailun edistämiseen" -hanke. Hankkeessa esitetään ratkaisuja luonnoltaan herkillä alueilla sijaitsevien matkailukeskusalueiden kestävien maankäyttöratkaisujen toteuttamiseksi. Vastuuhenkilönä toimii Jukka Jokimäki. Hankkeelle on myönnetty tukea Euroopan unionin LIFE ympäristö -ohjelmasta Hankkeen kokonaisbudjetti on Yliopistojen johdon päivät pidettiin Kuopiossa

4 - OPM:n järjestämä koulutuspäivä uudesta palkkausjärjestelmästä pidettiin Olun yliopostossa Koulutuspäivään osallistui Oulun, Lapin ja Vaasan yliopistojen työnantajavirkaelimiä ja järjestöjen edustajia. Esitys Todettaneen. Päätös Todettiin Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

5 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen +Pekka Vasari +Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti -Antti Brunni -Elina Rajaniemi +Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 3 Konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentuuri VTT, dosentti Matti Kortteinen on hakenut päiväämällään kirjeellä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentiksi. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n 1 momentin mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Saman asetuksen ja pykälän 2 momentin mukaan hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Yliopistoasetuksen 8 :n 3 momentin mukaan hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Kokouksessaan tiedekuntaneuvosto totesi, että VTT Matti Kortteisen kiinnittäminen yliopistoon on opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaista. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto päätti vahvistaa Kortteisen hakeman dosentuurin nimeksi konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentti. Edelleen pidetyssä kokouksessaan tiedekuntaneuvosto päätti määrätä professori Risto Alapuron Helsingin yliopistosta ja professori J.P. Roosin Helsingin yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa VTT Matti Kortteisen tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentin virkaan.

6 Asiantuntijalausuntojen saapumisen jälkeen Matti Kortteinen on antanut opetusnäytteensä Tiedekuntaneuvosto arvosteli opetusnäytteen kokouksessaan arvosanalla hyvä. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto totesi, että valtiotieteen tohtori, dosentti Matti Kortteinen täyttää konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentin virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot ja päätti esittää, että hänet nimitetään dosentin virkasuhteeseen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. VTT Matti Korteisen nimittäminen hänen hakemaansa dosentuurin on teknisistä syistä jäänyt käsittelemättä yliopiston hallituksessa. Hän on kuitenkin esityksen jälkeenkin antanut opetusta yliopistossa. Liitteenä Kortteisen hakemusasiakirjat ja asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää VTT, dosentti Matti Kortteinen konkreettisen sosiaalitutkimuksen dosentin virkasuhteeseen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

7 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen +Pekka Vasari +Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti -Antti Brunni -Elina Rajaniemi +Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 4 Hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen dosentuuri Hallintotieteiden tohtori Esa Hyyryläinen haki päiväämällään kirjeellä yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen dosentiksi. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan, että HTT Esa Hyyryläisen kiinnittäminen yliopistoon opetuksen ja tutkimustyön kannalta on tarkoituksenmukaista. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan vahvistaa hallintotieteiden tohtori Esa Hyyryläisen hakeman dosentuurin nimeksi hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen dosentti. Samalla tiedekuntaneuvosto määräsi suostumuksensa mukaisesti professori Markku Temmeksen Helsingin yliopistosta ja professori Juha Vartolan Tampereen yliopistosta antamaan asiantuntijalausuntonsa hallintotieteiden tohtori Esa Hyyryläisen tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen dosentin virkasuhteeseen. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n 1 momentin mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Yliopistoasetuksen 8 :n 3 momentin mukaan hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana.

8 Professori Vartolan lausunto on saapunut tiedekuntaan ja professori Temmeksen lausunto Esa Hyyryläinen antoi opetusnäytteensä aiheesta "Tutkittavuus hallintovertailun erityiskysymyksenä". Opetusnäyte hyväksyttiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa arvosanalla hyvä. Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessa , että hallintotieteiden tohtori Esa Hyyryläisellä on hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen dosentin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja että hän täyttää muutkin dosentin virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot, sekä päätti esittää että, hänet nimitetään hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen dosentin virkasuhteeseen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Liitteenä HTT Esa Hyyryläisen hakemusasiakirjat ja asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää HTT Esa Hyyryläinen hallintotieteen, erityisesti vertailevan tutkimuksen dosentin virkasuhteeseen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

9 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen +Pekka Vasari +Jorma Leinonen -Tomi Kemppainen -Paula Puusaari -Pasi Lintulahti -Antti Brunni -Elina Rajaniemi +Wilhelmina Karikko +Jaakko Ranta -Juho Viljanen 5 Harjoittelukoulun erityisopettajana toimivien lehtorien (C54) virat Harjoittelukoulun erityisopettajana toimivien lehtorien (C54) virkoja hakivat päättyneen hakuajan kuluessa KM Jukka Hakola, KM Teija Hämäläinen, KM Outi Kyrö-Ämmälä, KM Anna-Maija Kähkölä, KM Suvi Lakkala, KM, YTM Anna-Liisa Pietilä, KM Paula Sarajärvi, KM Riitta-Liisa Tölli, KM Arja Törmi, KM Aira Vasari, KM Irmeli Vähäaho, KM Sai Väyrynen. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä yliopiston kirjaamossa. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (309/93, muut. 1083/95, muut. 463/98, muut. 1068/98) mukaan harjoittelukoulun lehtorin virkaan vaaditaan: 1) sama kelpoisuus ja kielitaito kuin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan vaaditaan sen opetuksen antamiseen, joka lehtorin tehtävänä on 2) ylempi korkeakoulututkinto 3) vähintään 35 opintoviikon laajuinen opintokokonaisuus, joka käsittää kasvatustieteen aineopinnot 4) vähintään 2 vuotta virkaan kuuluvien tehtävien hoitamista edistävää päätoimista opettajankokemusta, joka on hankittu 1 kohdassa tarkoitetun kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen 5) hyvä opetustaito 6) riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.

10 Virkojen tehtäviin kuuluu opetusharjoittelun ohjaus. Hakukuulutuksen mukaan virkoja täytettäessä lisäansioiksi katsotaan opettajankoulutuskokemus sekä kokeilu- ja kehittämishalukkuus. Virkoihin valittavilta edellytetään hyväksytty opetus- ja ohjausnäyte ja heidän on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen ote ennen virkaan nimittämistä. Tiedekuntaneuvosto asetti kokouksessaan virkojen täyttöä varten virantäyttötyöryhmän, johon kuuluvat dekaani Kaarina Määttä, rehtori Eija Valanne, vararehtori Lauri Kärkkäinen, lehtori Tuula Matikainen, lehtori Anne Izadi, opiskelijoiden edustajana kasv. yo Olli Vesisenaho sekä hallintopäällikkö Kati Kärnä. Työryhmän tehtävänä on antaa virkojen hakijoista kirjallinen lausunto ja tehdä esitys virkoihin nimitettävistä henkilöistä kaikki kelpoisuuskriteerit ja viranhakumateriaali huomioon ottaen. Virantäyttötyöryhmä käsitteli virkojen täyttöä kokouksessaan ja päätti kutsua opetus- ja ohjausnäytteeseen sekä haastatteluun 11 hakijaa. Tilaisuudet järjestettiin harjoittelukoululla , ja Opetusnäytteen aiheeksi määriteltiin ensimmäisen luokan oppilaiden kouluvalmiuden arviointi ja ohjausnäytteessä hakijan tuli ohjata opiskelijaa tilaisuudessa esitettävän jaksosuunnitelman pohjalta. Opetus- ja ohjausnäytteiden päätteeksi työryhmä haastatteli jokaisen hakijan yhteisen haastattelurungon mukaisesti. Opetus- ja ohjausnäytteisiin sekä haastatteluun osallistui 10 hakijaa. KM Aira Vasari ilmoitti kirjeellään ettei hän osallistu tilaisuuteen ja perui samalla hakemuksensa. Kasvatustieteiden tiedekunta totesi kokouksessaan opetusnäytteet seuraavasti: Hakola, Hämäläinen, Kyrö-Ämmälä, Lakkala ja Tölli saivat arvosanan erinomainen, Kähkölä, Pietilä, Vähäaho ja Väyrynen arvosanan hyvä ja Sarajärvi arvosanan tyydyttävä. Työryhmä arvioi hakijoita kelpoisuusvaatimuksien ja yhteisesti sovitun kriteeristön perusteella. Arvioinnissa otettiin huomioon opetusnäytteen arvosana, ohjausnäytteessä menestyminen, työkokemus, erityisopettajan tutkintoa tukeva muu koulutus, muut hakemusasiakirjoissa ilmenevät ansiot (mm. opettajankoulutuskokemus ja kokeilu- ja kehittämishalukkuus)sekä haastattelussa esille tulleet asiat. Kokonaisarvioinnin perusteella työryhmä päätyy esittämään virkoihin valittaviksi KM Suvi Lakkalaa ja KM Teija Hämäläistä. Esitettävien kieltäytymisen varalle 1. varasijalle työryhmä esittää KM Anna-Maija Kähkölää ja 2. varasijalle KM Outi Kyrö-Ämmälää. Virantäyttötyöryhmän lausunto on liitteenä 2. Hakijoista KM Suvi Lakkala ja KM Teija Hämäläinen ovat käyneet esittämässä hyväksyttävän rikosrekisteriotteen. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi harjoittelukoulun erityisopettajana toimivien lehtoreiden (C54) virkoihin KM Suvi Lakkalan ja KM Teija Hämäläisen ja heidän kieltäytymisensä varalle ensimmäiselle varasijalle KM Anna-Maija Kähkölän ja toiselle varasijalle KM Outi Kyrö-Ämmälän. Virkoihin esitettävien on ennen asian hallituskäsittelyä esitettävä rikosrekisteriote (Laki 504/2002).

11 Esitys Päätös Päätettäneen nimittää harjoittelukoulun erityisopettajan toimivien lehtoreiden (C54) virkoihin KM Suvi Lakkalan ja KM Teija Hämäläisen ja heidän kieltäytymisensä varalle ensimmäiselle varasijalle KM Anna-Maija Kähkölän ja toiselle varasijalle KM Outi Kyrö-Ämmälän. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

12 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen +Pekka Vasari +Jorma Leinonen 6 -Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti -Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta Kansainvälisten asiain päällikön palkaton virkavapaus -Paula Puusaari -Antti Brunni +Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen Kansainvälisten asiain päällikkö Outi Snellman on pyytänyt virkavapautta ajalle Outi Snellman on palkattomalla virkavapaalla lähtien, jona aikana hän on ollut pääsihteerinä University of the Arctic hankkeessa. Uuden virkavapausesityksen perusteena on toimiminen University of the Arctic hankkessa varajohtajana ja Uarctic sihteeristön johtajana. Kansainvälisten asiain päällikön tehtävien hoito oli haettavana toukokuussa Hakijoilta edellytettiin korkeakoulujen kansainvälisten koulutusohjelmien tuntemusta, yhteistyö- ja neuvottelukykyä ja sujuvaa englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Hakijoilta toivottiin tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäkielitaito ja aikaisempi kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä on eduksi. Hakijoista tehtävään valittu TtM Harri Malinen on hoitanut viran tehtäviä alkaen. Lapin yliopiston johtosäännön liitteen 1.4 kohdan mukaan harkinnanvaraisen virkavapauden tai vastaavan vapauden myöntää se hallintoelin tai virkamies, jolla on toimivalta nimittää tai ottaa vastaavaksi ajaksi kyseiseen virkasuhteeseen tai tehtävään. Virkavapauden kestoksi lasketaan yhtäjaksoinen tai yksi tai useampi aikaisempi virkavapaus. Toimintayksiköiden päällikkövirkojen ja keskeisten esittelijä- ja hallintovirkojen ollessa kyseessä, päätöksen yhden vuoden ja yli yhden vuoden pituisesta virkavapaudesta tekee yliopiston hallitus. Kansainväliset asiain yksikkö koordinoi Erasmus Mundus projektia (Erasmus Mundus Enhancing Attractiveness Project / MUN MUNB41, Development of International Marketing network to Promote Barents Region Higher Education), jo-

13 ka on hyväksytty tunnettuuden lisäämiseksi toimialueella. Projekti on kolmivuotinen ja alkoi Projektiin ei ole tarkoitus palkata erillistä projektipäällikköä vaan projektipäällikkönä (50%) toimii Lapin yliopiston kansainvälisten asiain päällikkö Harri Malinen oman tehtävän ohella. Projektin kolmen vuoden kokonaisajalle on varattu projektipäällikön palkkaukseen määräraha noin 16 kuukauden ajalle. Kokonaissumman vahvistaa komissio. Tämän projektin hoitamiseksi on tarkoituksenmukaista nimittää Harri Malinen kansainvälisten asiain päällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen saakka kuitenkin sillä edellytyksellä, että Outi Snellman on vastaavan ajan virkavapaana. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen myöntää kansainvälisten asiain päällikkö Outi Snellmanille palkaton virkavapaus ajalle toisen viran hoitamiseksi Lapin yliopistossa. Päätettäneen nimittää TkM Harri Malinen kansainvälisten asiain päällikön (A24) viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa ajalle kuitenkin sillä edellytyksellä, että Outi Snellman on virkavapaana vastaavan ajan. Esityksen mukaan. Esittelijä otti esityksen 2 jatkovalmisteluun. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

14 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti -Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen +Pekka Vasari +Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni +Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen 7 Kuntouttava sosiaalityö -erikoisalalle perustettava osa-aikainen professorin määräaikainen virka Vuonna 2000 aloitettiin yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden lisensiaatintutkintoon johtava sosiaalityön ammatillinen lisensiaatinkoulutus, jota järjestää yliopistojen sosiaalityön yksiköiden muodostama valtakunnallinen yliopistoverkosto SOSNET. Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatinkoulutus on sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottaneen maisteritutkinnon pohjalta suoritettava ammatillistieteellinen jatkokoulutus nimetyllä sosiaalityön erikoisalalla. Tällä hetkellä käynnissä olevat neljä erikoisalaa ovat: Lapsi- ja nuorisososiaalityö, Kuntouttava sosiaalityö, Marginalisaatiokysymysten sosiaalityö ja Yhteisösosiaalityö. Kuntouttava sosiaalityö ja Marginalisaatiokysymysten sosiaalityö päättyvät vuoden 2004 lopussa. Opetusministeriö myöntää SOSNET:ille sen käytön vaatimat määrärahat tulossopimuskaudeksi kerrallaan. SOSNET:in johtoryhmä on kokouksessaan päättänyt käynnistää sosiaalityön ammatillisen lisensiaatinkoulutuksen kuntouttavan sosiaalityön erikoisalalla alkaen. Kuntouttava sosiaalityö -erikoisalan vastuuyliopistoina jatkavat Lapin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto. Lapin yliopisto voi käynnistää Kuntouttava sosiaalityö -erikoisalan vastuuprofessorin (65 %) virantäyttöprosessin omien käytäntöjensä mukaisesti. Virka voidaan täyttää ajalle Koulutus päättyy Virka voidaan perustaa ja täyttää vuoden 2008 loppuun sillä edellytyksellä, että koulutukseen tarvittavat määrärahat saadaan käyttöön täysimääräisenä.

15 Sosiaalityön laitos esittää perustettavaksi alkaen saakka kuntouttava sosiaalityö -erikoisalan osa-aikaisen (65 %) professorin (A 28) viran. Viran sijoituspaikka on sosiaalityön laitos. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan kuntouttava sosiaalityö -erikoisalalle osa-aikaisen (65 %) professorin (A 28) määräaikaisen viran alkaen saakka. Viran sijoituspaikkana on yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa sosiaalityön laitos. Esitys Päätettäneen perustaa kuntouttava sosiaalityö erikoisalalle osa-aikaisen (65%) professorin (A28) määräaikainen virka ajalle yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Päätös Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

16 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti -Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen +Pekka Vasari +Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni +Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen 8 Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen Lapin yliopiston hallitus on perustanut kokouksessaan sosiaalityön laitokselle sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran ajalle Sosiaalityön ma. professori Petri Kinnunen esittää, että sosiaalityön laitokselle perustettaisiin edelleenkin sosiaalityön lehtorin (A 21) määräaikainen virka alkaen saakka (liite). Oulussa on aloitettu kolmivuotinen sosiaalityön maisterikoulu, johon on valittu 25 opiskelijaa. Koulutuksen rahoitus järjestyy ESR:n kolmen tavoiteohjelman mukaisesti sekä Oulun kaupungin lahjoittaman sosiaalityön professuurin ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimesta. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, sosiaalityön laitokseen sosiaalityön lehtorin (A 21) määräaikaisen viran alkaen saakka. Virka sijoittuu Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Oulun toimintayksikköön.

17 Esitys Päätös Päätettäneen perustaa sosiaalityön lehtorin (A21) määräaikainen virka yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ajalle Virka sijoittuu Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Oulun toimintayksikköön. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

18 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mirja Väyrynen Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti -Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen +Pekka Vasari +Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni +Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen 9 Suomen kielen lehtorin, opetusalana puheviestintä ja suomi vieraana kielenä (A21) määräaikaisen viran perustaminen kielikeskukseen Kielikeskuksen perustehtävänä on tarjota tiedekuntien käyttöön kieli- ja viestintäopetusta. Yliopiston kansainvälistyessä kielikeskus on pyrkinyt laajentamaan opetustarjontaa, jota erityisesti ulkomailta tulevat opiskelijat voisivat hyödyntää. Syksyllä 2004 on aloitettu 15 opintoviikon suomen kielen käytön ja kulttuurin opintokokonaisuus Finnish for Foreigners opintokokonaisuuden rinnalla. Edelleen syksyllä on alkanut laajennettuna jo aiemminkin tarjottu Intercultural Communication Programme. Koska nykyisiä resursseja on käytetty laajentuviin ja kokonaan uusiin ohjelmiin, aikaisemmin mukana olleet opintokokonaisuudet ovat jääneet ilman hoitajaa. Vuosien tulossopimusneuvotteluissa sovittiin perustettavaksi kielikeskukseen lehtorin määräaikainen virka vuosille Virkaan on saatu opetusministeriöltä hankerahaa euroa. Lehtorin tehtävänä on opettaa yliopiston perustutkintoihin kuuluvia puheviestinnän opintojaksoja sekä jossain määrin suomi vieraana kielenä kursseja. Tehtävään kuuluu myös oppiaineiden sisältöjen ja opetus- ja arviointimenetelmien kehittämistä sekä opetukseen liittyvää yhteistyötä tiedekuntien ja muiden yksiköiden kanssa. Opetuskielenä on suomi, joissakin opintojaksoissa englanti.

19 Opetus- ja tutkimusneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää hallitukselle, että se perustaisi suomen kielen lehtorin, opetusalana puheviestintä ja suomi vieraana kielenä (A21) määräaikaisen viran ajalle Esitys Päätös Päätettäneen perustaa suomen kielen lehtorin, opetusalana puheviestintä ja suomi vieraana kielenä (A21) määräaikainen virka ajalle kielikeskukseen. Esityksen mukaan Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

20 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Sirkka-Liisa Laine Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Suvi Ronkainen +Asko Suikkanen -Raija Kivilahti -Anneli Pohjola +Leena Suopajärvi -Eija Valanne -Tomi Kemppainen -Pasi Lintulahti -Elina Rajaniemi +Jaakko Ranta -Heikki Mattila -Päivi Naskali -Monica Tennberg -Riitta Brusila -Aila Huhtala -Saara Koikkalainen +Pekka Vasari +Jorma Leinonen -Paula Puusaari -Antti Brunni +Wilhelmina Karikko -Juho Viljanen 10 Hallinnon ja johtamisen informaatioteknologisen maisteriohjelmaan valittavien opiskelijoiden lukumäärän muutos Yhteiskuntatieteiden tiedekunta hyväksyi kokouksessaan Hallinnon ja johtamisen informaatioteknologisen maisteriohjelman sekä sosiaalityön informaatioteknologisen maisteriohjelman valintaperusteet. Maisteriohjelmien rahoitusneuvottelut ovat pitkittyneet ja on käynyt ilmi, että sosiaalityön informaatioteknologiseen maisteriohjelmaan ei saada rahoitusta. Hallinnon ja johtamisen informaatioteknologiseen maisteriohjelmaan otetaan aikaisemmin hyväksyttyjen valintaperusteiden mukaan opiskelijoita soveltuvien yliopistoopintojen perusteella 10 sekä valintakokeen, tutkintoon soveltuvien yliopistoopintojen ja työkokemuksen perusteella 16. Syyskuun 2. päättyneessä haussa maisteriohjelmaan haki 61 henkilöä, joista 31 osallistui pidettyyn pääsykokeeseen. Yhteiskuntatutkimuksen laitoksen johtaja Jari Stenvall esittää kirjeellään (liite), että maisteriohjelmaan yhteensä 36 opiskelijaa. Heistä 21 otettaisiin valintakokeen kautta ja 15 aikaisempien opintojen perusteella. Opiskelijavalinnat tehdään heti kun rahoitus selviää. Hakijoita on tiedotettu pitkittyneistä rahoitusneuvotteluista.

21 Esitys Päätös Päätetään esittää yliopiston hallitukselle, että se hyväksyisi Hallinnon ja johtamisen informaatioteknologisen maisteriohjelman opiskelijamääräksi 36. Opiskelijat voidaan valita ja koulutus käynnistyä heti kun rahoitus selviää. Päätettiin esittelijän kokouksessa tekemän muutoksen mukaan vahvistaa Hallinnon ja johtamisen informaatioteknologisen maisteriohjelman opiskelijamääräksi 39. Opiskelijat voidaan valita ja koulutus käynnistyä heti kun rahoitus selviää. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Sirkka-Liisa Laine

22 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: Esko Riepula (pj.) Jukka Mäkelä (vpj.) Juha Karhu Kari Hakapää Kaarina Määttä Suvi Ronkainen Asko Suikkanen Raija Kivilahti Anneli Pohjola Leena Suopajärvi Eija Valanne Heikki Mattila Päivi Naskali Monica Tennberg Riitta Brusila Aila Huhtala Saara Koikkalainen Pekka Vasari Jorma Leinonen Tomi Kemppainen Paula Puusaari Pasi Lintulahti Antti Brunni Elina Rajaniemi Wilhelmina Karikko Jaakko Ranta Juho Viljanen 11 Työryhmän asettaminen selvittämään yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan yhteistyön kehittämistä Yliopiston neuvottelukunnan puheenjohtajat ovat päivätyllä kirjeellään esittäneet, että hallitus asettaa työryhmän selvittämään kuinka yliopiston organisaatiota tulisi lähivuosina kehittää niin, että se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla tehtäviltään laajentuvan yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan tarpeita. Esityksen taustana ovat neuvottelukunnan tätä koskevat keskustelut ja kannanotot useiden vuosien ajalta. Asian tärkeyttä ja kiireellisyyttä korostavat huoli yliopiston ulkopuolisen rahoituksen turvaamisesta sekä voimaan tuleva yliopistolain muutos, joka edellyttää ulkopuolisten mukaan ottamista yliopiston hallintoon. Liitteenä neuvottelukunnan kirje Esitys Päätös Päätettäneen asettaa neuvottelukunnan tekemän esityksen mukaisesti työryhmä selvittämään yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan yhteistyön kehittämistä sekä kutsua siihen jäseniksi neuvottelukunnan puheenjohtaja Esko Oikarinen, varapuheenjohtaja Antero Ikäheimo, rehtori Esko Riepula, vararehtorit Jukka Mäkelä ja Juha Karhu sekä dekaani Kyösti Urponen. Työryhmän määräaika on ja sen sihteerinä toimii virkatehtävänään neuvottelukunnan sihteeri, hallintojohtaja Juhani Lillberg. Päätettiin asettaa neuvottelukunnan puheenjohtajien kirjeessä tehdyn esityksen mukaisesti valmisteluelin selvittämään yliopiston ja ympäröivän yhteistyön kehittämistä sekä kutsua siihen jäseniksi neuvottelukunnan puheenjohtaja Esko Oikarinen, varapuheenjohtaja Antero Ikäheimo, rehtori Esko Riepula, vararehtorit Jukka Mäkelä ja Juha Karhu, dekaani Kyösti Urponen sekä professori Asko Suikkanen. Valmisteluelimen

23 Pöytäkirjan vakuudeksi: määräaika on ja sen sihteerinä toimii virkatehtävänään neuvottelukunnan sihteeri, hallintojohtaja Juhani Lillberg. Kirje liitteenä. Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

24 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Juhani Lillberg Kokous 10/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika klo Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: Esko Riepula (pj.) Jukka Mäkelä (vpj.) Juha Karhu 12 Muut asiat Kari Hakapää Kaarina Määttä Suvi Ronkainen Asko Suikkanen Raija Kivilahti Anneli Pohjola Leena Suopajärvi Eija Valanne Tomi Kemppainen Pasi Lintulahti Elina Rajaniemi Jaakko Ranta Heikki Mattila Päivi Naskali Monica Tennberg Riitta Brusila Aila Huhtala Saara Koikkalainen Pekka Vasari Jorma Leinonen Paula Puusaari Antti Brunni Wilhelmina Karikko Juho Viljanen Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri HALLITUS 2.3.2005 Kokous 03/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Muotoilun tutkimuksen professuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Kasvatustieteen, erityisesti

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Naistutkimuksen professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Naistutkimuksen professorin virka HALLITUS 22.6.2005 Kokous 07/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Naistutkimuksen professorin virka 4 Sosiaalityön, erityisesti hyvinvointipalveluiden professorin (A

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentuuri. 5 Teollisen muotoilun päätoiminen tuntiopettaja

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentuuri. 5 Teollisen muotoilun päätoiminen tuntiopettaja HALLITUS 14.12.2005 Kokous 11/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Sosiaali- ja kasvatustutkimuksen menetelmien dosentuuri 5 Teollisen muotoilun

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). + (pj) (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorin viraksi HALLITUS 11.11.2008 Kokous 8/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kuntoutuksen dosentuuri 4 Matematiikan didaktiikan lehtorin viran muuttaminen matematiikan didaktiikan

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 2/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien hoito HALLITUS 19.4.2007 Kokous 4/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Valtiosääntöoikeuden dosentuuri 5 Velvoiteoikeuden professorin viran tehtävien

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri. 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri. 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka PÖYTÄKIRJA HALLITUS 25.5.2007 Kokous 5/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pohjoisen etnografian ja kulttuurin dosentuuri 4 Kuvataidekasvatuksen professorin virka

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti kulutus- ja ympäristötutkimuksen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti kulutus- ja ympäristötutkimuksen dosentuuri PÖYTÄKIRJA HALLITUS 20.6.2006 Kokous 07/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Markkinoinnin, erityisesti kulutus- ja ympäristötutkimuksen dosentuuri 4 Mediatieteen professorin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri. 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri HALLITUS Kokous 04/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Markkinoinnin, erityisesti verkkoliiketoiminnan, dosentuuri 4 Vertailevan yksityisoikeuden dosentuuri 5 Arktisen

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Tiedekuntaneuvostojen lisäjäsenet. 7 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Tiedekuntaneuvostojen lisäjäsenet. 7 Tiedekuntaneuvostojen täydentäminen HALLITUS 15.9.2004 Kokous 8/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalityön professorin viran täyttäminen kutsumismenettelyllä 4 Informaatioteknologian professorin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lasten mediakulttuurin dosentuuri. 4 Kertomuksen tutkimuksen dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lasten mediakulttuurin dosentuuri. 4 Kertomuksen tutkimuksen dosentuuri HALLITUS 16.11.2005 Kokous 10/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Lasten mediakulttuurin dosentuuri 4 Kertomuksen tutkimuksen dosentuuri 5 Opetus- ja tutkimusneuvoston

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen. 5 Lapin yliopiston valmiussuunnitelma

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen. 5 Lapin yliopiston valmiussuunnitelma HALLITUS 15.10.2004 Kokous 9/04 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Taidehistorian viran täyttö 4 Graafisen viestinnän lehtorin viran perustaminen 5 Lapin yliopiston

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka HALLITUS Kokous 8/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Matkailututkimuksen dosentuuri 4. Julkisoikeuden, erityisesti lääkintäoikeuden lehtorin virka 5. Lapin yliopiston

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri. 5 Finanssioikeuden professorin virka HALLITUS kokous 11/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti biologian didaktiikan dosentuuri 4 Ympäristösosiologian dosentuuri 5 Finanssioikeuden

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Sosiaalityön lehtorin määräaikaisen viran perustaminen HALLITUS 10.9.2003 Kokous 7/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Soveltavan informaatioteknologian professorin määräaikaisen viran täyttö 4. Sosiaalityön lehtorin

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 3/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 3/07 1 341 3236 Läsnä + (pj) =Anne Kontsas +Jörn Severidt 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito. 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus HALLITUS 12.2.2003 Kokous 2/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Tietohallintopäällikön tehtävien hoito 4 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus 5 Kansainvälisten

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008;

LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 08/2008; ; ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Pro gradu -tutkielmien tarkastajien määrääminen 4. Pro gradu tutkielmien arvosteleminen 5. Sosiaalityön informaatioteknologisen

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07

Opetus ja tutkimusneuvosto Maire Syrjäkari Kokous 2/07 LAPIN YLIOPISTO 1 341 3244 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri. 5 Ympäristöoikeuden professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri. 5 Ympäristöoikeuden professorin virka HALLITUS Kokous 05/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Johtamisen dosentuuri 4 Yrittäjyys- ja johtajuustutkimuksen dosentuuri 5 Ympäristöoikeuden professorin virka

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 3.11.2015 Kokous 7/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri HALLITUS 14.2.2006 Kokous 02/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri 4 Vaalijohtosäännön muuttaminen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1)

3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille (Liite 1) JOHTOKUNTA 2.3.2005 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2006 2009 (Liite 1) 4. Seuraavan kokouksen ajankohta LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin virka HALLITUS 13.9.2005 Kokous 08/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti opettajankoulutus, professorin virka 4 Kasvatustieteen, erityisesti ongelmaperustainen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus. 5 Yliopistokollegion ja hallituksen valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus. 5 Yliopistokollegion ja hallituksen valinta HALLITUS Kokous 04/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Laskentatoimen dosentuuri 4 Julkishallinnon professori Jari Stenvallin virkavapaus 5 Yliopistokollegion ja hallituksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta JOHTOKUNTA 20.08.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran täyttäminen (liite 1), äänestyspöytäkirja 4

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi JOHTOKUNTA 12.06.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan nimeäminen 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus 5 Tutkijan

Lisätiedot

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT:

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT: JYVASKYLAN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto POYTAKIRJA 9/2011 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jasen

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professorin viran tehtävien hoito. 5 Kulttuurihistorian professorin viran perustaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Julkishallinnon professorin viran tehtävien hoito. 5 Kulttuurihistorian professorin viran perustaminen HALLITUS 29.1.2003 Kokous 1/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Sosiaalityön, erityisesti kuntouttavan sosiaalityön professorin viran tehtävien hoito 4 Julkishallinnon

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 8/06

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 8/06 LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 torstai 30.11.2006 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä +Jukka Mäkelä (pj) +Heikki Huilaja 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: Soittonumero 0800 136 716, PIN 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 28.4.2015 klo 10.00 10.28 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matkailun kulttuuritutkimuksen professorin viran hoito

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Matkailun kulttuuritutkimuksen professorin viran hoito HALLITUS 10.5.2006 Kokous 05/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Eurooppaoikeuden dosentuuri 4 Matkailun kulttuuritutkimuksen professorin viran hoito 5 Teollisen muotoilun

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai klo 10:00 15:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Päärakennus, Sali 11 Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kauppa- ja rahoitusoikeuden dosentuuri. 4 Harjoittelukoulun rehtorin (C66) virka

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kauppa- ja rahoitusoikeuden dosentuuri. 4 Harjoittelukoulun rehtorin (C66) virka HALLITUS 16.4.2003 Kokous 4/03 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kauppa- ja rahoitusoikeuden dosentuuri 4 Harjoittelukoulun rehtorin (C66) virka 5 Lapin yliopiston

Lisätiedot

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas. ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 15.12.2015 Kokous 8/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1 Liite Lapin yliopiston johtosääntöön VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1.1 Viran perustaminen Virka on perustettava ennen täyttötoimenpiteisiin ryhtymistä. Viran

Lisätiedot

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa.

KUTSU. Kokouksen asia- ja esityslistat lähetetään ohessa. KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan seuraava tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2016 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 5/07. maanantai klo Ravintola Felli kabinetti (Yliopistonkatu 8).

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 5/07. maanantai klo Ravintola Felli kabinetti (Yliopistonkatu 8). LAPIN YLIOPISTO 1 maanantai 18.6.2007 klo 10.00 Ravintola Felli kabinetti Läsnä + (pj) =Terttu Utriainen 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Kemin kaupunginvaltuusto on tehnyt kokouksessaan 9.12.2013 ( 159) päätöksen nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttämisestä.

Kemin kaupunginvaltuusto on tehnyt kokouksessaan 9.12.2013 ( 159) päätöksen nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttämisestä. Kulttuurilautakunta 24 09.04.2014 Kulttuurilautakunta 30 13.05.2014 Kulttuurilautakunta 34 10.06.2014 Nuoriso- ja liikuntajohtajan viran täyttäminen 114/01.01.01/2014 Kulttuurilautakunta 09.04.2014 24

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 14.12.2015 Kokous 02/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 4

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkijan viran perustaminen ja virkaan nimittäminen. 5 Lapin yliopiston siirtyminen periodijärjestelmään

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkijan viran perustaminen ja virkaan nimittäminen. 5 Lapin yliopiston siirtyminen periodijärjestelmään HALLITUS Kokous 02/05 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Opintopäällikön viran perustaminen kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan 4 Tutkijan viran perustaminen ja

Lisätiedot

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi

Opetus- ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi 1 LAPIN YLIOPISTO Tuula Tolppi 341 3236 Aika keskiviikko 26.1.2005 klo 10.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) =Kari E Nurmi +Marja Tuominen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kasvatustieteen professorin virka. 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma HALLITUS 15.8.2006 Kokous 09/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen professorin virka 4 Lapin yliopiston rakenteellisen kehittämisen ohjelma 5 Opetus-

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05

Opetus ja tutkimusneuvosto Tuula Tolppi Kokous 10/05 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8,E siipi 3.kerros) Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

3. Lapin korkeakoulukonsernin rakenteellinen kehittäminen. 5. Harjoittelukoulun yhtenäiskouluksi muuttamisen tilannekatsaus

3. Lapin korkeakoulukonsernin rakenteellinen kehittäminen. 5. Harjoittelukoulun yhtenäiskouluksi muuttamisen tilannekatsaus ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 29.9.2015 Kokous 6/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Varainkeruun tilannekatsaus 3. Lapin korkeakoulukonsernin rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 20.11.2014

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 20.11.2014 Oikeustieteiden tiedekunta 20.11.2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26.11.2014 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä. 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä. 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen YLIOPISTOKOLLEGIO 16.12.2010 Kokous 03/10 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen 4 Muut asiat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Virantäyttöseloste professorin viran, jonka ala on kasvatustiede, erityisesti opetushallinto ja oppilaitosjohtaminen, täyttämistä varten 1.12.2009 alkaen

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 1/2015 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 21.1.2015 klo 10.05 10.15 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa

Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa Oikaisuvaatimus rehtorin viran, nro 0011, täyttämisestä, Esa Yrttimaa Siv. ltk. 85 Sivistyslautakunta on julistanut haettavaksi 31.10.2008 mennessä reh- 25.11.2008 torin viran, nro 0011, vakinaisesti 1.8.2009

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Tutkimusjohtajan, Venäjä oikeus, määräaikainen virka

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Tutkimusjohtajan, Venäjä oikeus, määräaikainen virka HALLITUS 26.5.2004 Kokous 06/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Tutkimusjohtajan, Venäjä oikeus, määräaikainen virka 4. Julkisoikeuden, opetusalana hallinto-oikeus,

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1 LAPIN YLIOPISTO 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648,

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1/2009 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 13.1.2009 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Jäsen Asiat: Varajäsen Asiat: Professori

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

2.7.2015 KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ

2.7.2015 KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ Dekaanin päätös 1 (5) TEHTÄVÄSELOSTE KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste

Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 28.1.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 28.5.2015 Kokous 01/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 3 Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Lapin yliopiston tasa-arvosuunnitelma vuosille 2008 2010

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Lapin yliopiston tasa-arvosuunnitelma vuosille 2008 2010 PÖYTÄKIRJA HALLITUS 20.12.2007 Kokous 10/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Yliopiston kehittäminen 4 Lapin yliopiston tasa-arvosuunnitelma vuosille 2008 2010 5 Lapin

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 4/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 4/2009, 15.4.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Filosofian tohtori Juha-Antti Lambergin dosentuurihakemuksesta aiheutuvat

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot