ARVIOKIRJA. Pitkänkarinranta, Raahe Rakennusoikeuden arvo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOKIRJA. Pitkänkarinranta, Raahe Rakennusoikeuden arvo 13.2.2013"

Transkriptio

1 1 (10) ARVIOKIRJA Pitkänkarinranta, Raahe Rakennusoikeuden arvo CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS

2 2 (10) Oulu ARVIOKIRJA ARVION KOHDE Arvion kohteena on rakennusoikeuskerrosneliömetrin arvo alla kuvatulla Raahen kaupungin Pitkänkarinrannan asemakaava-alueella. ARVION TILAAJA Raahen kaupunki / Hannu Patanen Ruskatie 1, Pattijoki ARVION TARKOITUS JA KÄYTTÖTARKOITUS Markkina-arvon määrittäminen myyntipäätöksen tekoa varten. Markkina-arvo määritellään (IVS 2011) arvioiduksi rahamääräksi, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa. Ostajatahojen subjektiivisia erityisintressejä kohteen suhteen ei arvioinnissa oteta huomioon. Velaton arvo tarkoittaa sitä, ettei mahdollisia yhtiövelkoja, arvonlisäverovelkoja yms. vastuita ole vähennetty. KOHTEEN YKSILÖINTI Arvioitavat korttelit Kaupunki Raahe (678) Kaupunginosa Pitkäkari (30) Korttelit 3005 ja 3006 Pinta-ala m 2 / m 2 / 3006 Asemakaava Alueella on voimassa Raahen kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava. Arvioitavissa kortteleissa on yhteensä kem² asuinkerrostalorakennusoikeutta ja lisäksi on autotalleille ja talousrakennuksille rakennusoikeutta yhteensä kem 2. Rakennusten sallittu kerrosluku on rannan lähellä olevilla rakennusaloilla II-III ja kadun varren rakennusaloilla V-IV. Tonttijakoa kortteleihin ei ole tehty. Asemakaavakartta ja kaavamääräykset ovat seuraavalla sivulla.

3 3 (10) Asemakaavakartta

4 4 (10) Sijainti Tarkasteltava korttelialue sijaitsee Raahen keskustan ruutukaava-alueen luoteispuolella Pikkulahden rannalla. Sijaintikartta Hallinta Rakennukset Kunnallistekniikka Maa-alueen omistaa Raahen kaupunki. Alue on rakentamaton. Alueelle ei ole rakennettu kunnallistekniikkaa. TIEDOT KOHTEESTA Tiedot kohteesta on saatu arvion tilaajalta. KATSELMUS Kohteessa on suoritettu katselmus

5 5 (10) MARKKINATILANNE Yleistä markkinatilanteesta Finanssikriisin jälkeinen Suomen kiinteistömarkkinan kaupankäynnin volyymi on vaihdellut vuosina tasolla 1,6 1,8 miljardia euroa. Toimitilamarkkinoiden transaktiovolyymi oli vuonna 2012 noin 2,0 miljardia euroa eli se kasvoi hieman edellisvuosiin verrattuna 7 6 5,5 6,0 5 Mrd. euroa ,5 1,0 1,4 2,0 3,4 2,3 2,3 2,4 46% 3,2 46% 2,7 39% 54% 65% 3,7 48% 1,6 1,8 1,7 2,0 0 21% 17% 33% 28% 23% Lähde: Catella *) Aleksian kauppa n. 1.1 mrd **) Sponda - Kapiteeli kauppa 1.3 mrd ***) Capman osti hotelliportfolion 0.8 mrd Ulkomainen Kotimainen Suomessa kiinteistömarkkinoiden aktiviteettia rajoittaa rahoituksen saatavuuteen liittyvät ongelmat ja hyvien investointikohteiden puute; kysyntää prime-kohteille löytyisi, mutta tarjonta on vähäistä. Pääkaupunkiseudun ohella myös kasvukeskuksissa sijaitsevat hyvät kiinteistöt kiinnostavat sijoittajia kuten jäljempänä todetuista kaupoista käy ilmi. Itse asiassa alkuvuoden aikana toteutuneesta transaktiovolyymistä yli puolet muodostuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevista kiinteistöistä. Kiinteistösijoituksista haetaan turvasatamaa ja kohtuullista tuottoa sijoitettavalle pääomalle, kun muut sijoitusinstrumentit koetaan epävarmoiksi ja turvallisista korkoinstrumenteista ei välttämättä saa edes inflaation ylittävää reaalituottoa. Kaupanteon kriteerit ovat säilyneet ennallaan eli kohde kiinnostaa, jos se on uusi tai uudehko, pitkillä sopimuksilla vuokrattu kiinteistö, jonka tekniset riskit ovat vähäiset. Toinen peruste kiinnostavuudelle on prime-sijainti kaupungin keskustassa tai muulla alueella, jolla vuokrauskysyntää pidetään vakaana, vaikka ostohetken vuokrasopimusten maturiteetti ei olisikaan kovin pitkä. Sinänsä vakaan kassavirtatuoton omaava kiinteistö on tällä hetkellä turvallinen ja kohtalaisen hyvän tuoton antava sijoitus verrattuna moniin muihin sijoitusinstrumentteihin.

6 6 (10) B-kategoriaan luokiteltavien kohteiden myytävyys on pitkään ollut vaikeaa, johtuen mm. siitä, että rahoituksen saatavuus niihin on ongelmallista. Joitakin prime-alueiden ulkopuolella sijaitsevia vanhempia toimistokohteita on myyty, jos niillä on kehityspotentiaalia esim. asunnoiksi tai vanhusten hoivakodiksi. Varsinaisia hintanoteerauksia B-kategorian kohteista on viime aikoina saatu vain satunnaisesti. Suomen kiinteistömarkkinoiden eriytyminen siis jatkuu: prime-kohteiden kysyntä pitää niiden tuottovaatimukset alhaisina, mutta B-kategorian kohteiden kiinnostavuus heikkenee edelleen, mm. siitä syystä, että lainoituksen saanti niiden ostoon on entisestäänkin vaikeutunut. Vaikka toimitilakiinteistöjen kaupan volyymi vuonna 2012 nousikin hieman korkeammaksi kuin edellisenä vuotena, niin markkinoilla on myös ollut myynnissä suuri määrä kohteita, joille ei ole löytynyt ostajaa. Yleistä asuntomarkkinatilanteesta Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat jyrkästi vuonna 2008 koko maassa. Vuoden 2009 aikana hintakehitys kääntyi selvään nousuun alhaisen korkotason ja patoutuneen kysynnän siivittämänä. Vuodesta 2010 lähtien hintakehitys on ollut lievästi nouseva. Asuntokauppojen määrä on korreloinut hintakehitystä eli vuoden 2008 aikana kauppojen lukumäärä verrattuna edellisiin vuosiin suorastaan romahti, mutta nyt on palattu vähitellen normaaliin tilanteeseen kauppojen lukumäärien ja myyntiaikojen suhteen. Vanhojen asuntojen hintojen kehitys, indeksi 2005=100 Lähde: Asuntojen hinnat. Tilastokeskus

7 7 (10) Viimeisimmän, vuoden 2012 viimeistä neljännestä kuvaavan, tilaston mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa keskimäärin 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,3 prosenttia kun taas muualla maassa hinnat laskivat 1,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vanhojen asuntojen hinnat nousivat koko massa 1,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla nousua oli 2,4 prosenttia ja muualla maassa 1,1 prosenttia. Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa 5,9 prosenttia vuonna Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 9,7 prosenttia ja muualla maassa 3,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maassa uuden asunnon keskimääräinen neliöhinta oli euroa, pääkaupunkiseudulla euroa ja muualla maassa euroa. Tontti- ja asuntomarkkinatilanne Raahessa Raahen kaupungin väkiluku laski lievästi 1980 luvulta 2000-luvun alkuun. Viimeksi kuluneiden vajaan 10 vuoden aikana asukasluku on vakiintunut likimain tasolle asukasta. Vihannin kunta liittyi Raahen kaupunkiin vuoden 2013 alusta ja kaupungin väkiluku on liitoksen jälkeen runsaat Asuntorakentamisen volyymia kuvaa seuraava kuva, jossa ovat sekä uudisrakennukset että lisärakentaminen asuinneliömetreinä vuosina (myönnetyt luvat). Myönnettyjen uudisrakennuslupien määrä kasvoi selvästi vuosien 2003 ja 2006 välisenä aikana, mutta kääntyi lievään laskuun vuonna Vuo-

8 8 (10) den 2008 finanssikriisi näkyy tässäkin tilastossa selvänä kuoppana, mutta vuonna 2009 myönnettiin lupia jo saman verran kuin vuonna Vuosien 2009 ja 2012 välillä lupien määrissä ei ole kovin suurta vaihtelua ollut, vaikkakin trendi on ollut kolmena viime vuonna hieman laskeva. Taulukosta voidaan päätellä markkinatilanteen tasaantuneen, joka on pääteltävissä myös asuntojen hintakehityksestä. Asuntojen hintakehitys on ollut Raahessa samansuuntainen kuin muissakin pienehköissä kaupungeissa. Hintataso nousi 1990-luvun alun laman jälkeen koko vuosikymmenen lopun ajan luvun alkuvuosina hinnat pysyivät tasaisina ja kääntyivät jälleen nousuun ennen vuosikymmenen puoltaväliä. Vuonna 2007 nousuvauhti hiipui ja vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena hinnat kääntyivät selvään laskuun. Viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana hinnat ovat jälleen olleet lievässä nousussa. Kerrostalorakentamiseen on myönnetty rakennuslupia viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana kerrosneliömetreinä (kem 2 ) seuraavasti: Kerrostalolupien määrässä oli samanlainen taantuma vuonna 2008 kuin asuinrakennusluvissa kaikkiaankin. Vuosina myönnettiin jälleen rakennuslupin samaan tahtiin kuin vuosina Tällä hetkellä on muutama kerrostalokohde myynnissä. Uudistuotannon neliöhinnat ovat vaihdelleet yleisimmin noin /m² molemmin puolin. Myynnissä olevat kalleimmat pienasunnot uusissa kerrostaloissa ovat neliöhinnaltaan lähes /m 2. Raahen kaupungilla on tällä hetkellä myytävänä vajaat 70 pientalotonttia ja parikymmentä rivitalotonttia eri puolilla kaupunkia. Tonttitarjonta on vähentynyt muutaman viime vuoden aikana, sillä tontteja on myyty tai vuokrattu etenkin parhailta paikoilta Kanavarannassa ja Kylmäniemellä, jossa rakennusoikeuden yksikköhinnat ovat olleet noin /kem² tonttien mikrosijainnista riippuen. Myös Kaupunginmetsän omakotitontit on myyty tai vuokrattu ja siellä hintataso on ollut hieman yli 20 /kem². Muilla kaava-alueilla hintataso on alle tämän, esimerkiksi Honganpalossa, jossa tontteja on runsaasti tarjolla, kerrosneliömetrin yksikköhinta on hieman yli 15 /kem². Rakennusoikeuksien yksikköhinnoissa on siis pientalotonteissa suurta hajontaa, sillä syrjäisemmillä asuinalueilla kauppoja on tehty hintaan /kem 2, kun parhailla paikoilla Kanavanrannassa rannan tuntumassa on hintataso ollut yli 100 /kem 2. Arvion kohteen ja alueen kiinnostavuus markkinoilla Arvioitavan alueen kiinnostavuutta voidaan pitää hyvänä merenrannan ja ydinkeskustan läheisyyden vuoksi. Tonttien voidaan olettaa kiinnostavan rakennusliikkeitä laajasti. Tonttien hyvän sijainnin vuoksi rakentamisen voi olettaa alkavan tonteilla suhteellisen nopeasti ja kaiken rakennusoikeuden hyödyntäminen vie aikaa muutaman vuoden.

9 9 (10) ARVIOINNIN PERUSTEET Kohteen markkina-arvon määrityksen perusteena on käytetty käytössämme olevia vertailuhintatietoja. Arvioinnissa on lisäksi hyödynnetty kiinteistönvälitystoiminnassamme saamaamme markkinatietoutta. Arviointi kauppa-arvomenetelmällä Raahen keskustan alueella on tehty viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana joitakin kerrostalotonttikauppoja. Kun tarkastellaan vuoden 2008 alusta lukien tehtyjä kerrostalotonttikauppoja, saadaan hintatasosta kohtalaisen hyvä mielikuva, vaikkakin kauppoja on tehty suhteellisen vähän. Rakentamattomien tonttien kauppojen keskeiset tiedot ovat alla olevassa taulukossa: Hinta Hinta Aika Kaava Kiinteistötunnuala Pinta- RO Hinta m² kem 2 /m 2 /kem 2 3/2008 AL 5/17/ ,94 106,89 7/2009 AL 5/18/ ,88 169,23 9/2009 AL 5/18/ ,53 21,43 7/2010 AL 5/17/ ,93 95,78 5/2012 AK 11/4/ ,71 172,85 Vuoden 2009 kahdessa kaupassa ovat kaupan kohteena olleet vierekkäiset tontit. Ilmeisesti näissä on ostajana sama rakennusliike ja kun yhdistetään kauppojen tiedot, saadaan kokonaiskauppahinnaksi euroa. Rakennusoikeutta tonteilla on yhteensä kem 2 eli yksikköhinnaksi muodostuu noin 92,60 /kem 2. Näin ollen kolmessa vuosina tehdyssä ydinkeskustan kaupassa on rakennusoikeuskerrosneliön yksikköhinta vaihdellut välillä 92,60 106,89 /kem 2. Elinkustannusindeksillä korjattuna vaihteluväli on /kem 2. Viimeisimmässä kaupassa kohteena on ollut rakentamaton tontti uudella Kaupunginrannan asemakaava-alueella. Tässä rakennusoikeuden hinta on ollut selvästi ydinkeskustan kohteita korkeampi. Tämän kohteen sijainti on hyvin vertailukelpoinen arvion kohteena olevien kortteleiden kanssa. Kun otetaan huomioon, että arvioitavissa kortteleissa on asuinrakennusoikeutta yhteensä kem 2 ja Kaupunginrannan vertailukohteessa vain kem 2, voidaan olettaa yksikköhinnan jäävän arvion kohteessa alle tämän vertailuhinnan. Rakennusoikeuden käypä yksikköhinta on käsityksemme mukaan kuitenkin keskustan vertailuhintoja korkeampi. Tällä perusteella yksikköhinta on karkeasti arvioiden /kem 2 välillä. Rakennusoikeuden arvoa voidaan hahmottaa myös pientalotonttien hintojen ja myynnissä olevien sekä toteutuneiden kerrostaloasuntojen kauppahintojen perusteella.

10 10 (10) Voidaan olettaa, että arvioitaville tonteille toteutettavien kerrostaloasuntojen hintataso on kaupungin ylintä hintatasoa eli asuntojen keskineliöhinta tullee olemaan tasolla /htm². Kun otetaan huomioon rakentamiskustannukset, asuntojen markkinointikulut ja rakentajan kate, voidaan rakennusoikeudesta maksaa edellä arvioitu /kem². Talousrakennusten rakennusoikeudelle ei mainittavaa arvoa voida laskea. Yhteenveto ja arvion tarkkuus Edellä olevan perusteella arvioitavien kahden korttelin rakennusoikeuden käypä yksikköhinta kohde kokonaisuutena arvioiden on noin 140 /kem 2. Tämä tekee kokonaisuuden markkina-arvoksi hieman vajaat 1,4 milj. euroa. Vertailuaineiston vähäisyys ja kauppahintojen hajonta heikentävät arvion tarkkuutta. Arvion tarkkuus on noin +/- 15 %. MARKKINA-ARVO Edellä olevan perusteella arvioimme kohteen (edellä kuvatut Raahen kaupungin Pitkänkarinrannan asemakaava-alueella sijaitsevat asuinkerrostalokorttelit) velattomaksi markkina-arvoksi suuruusluokkaa miljoonaneljäsataatuhatta ( ) euroa, joka tekee asuinrakennusoikeuskerrosneliömetrin yksikköhinnaksi noin 141 /kem 2. ARVION LAATI CATELLA PROPERTY OY Arviointipalvelu Oulu Diplomi-insinööri, LKV Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK) Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), yleisauktorisoitu Pekka Laurila-Harju Diplomi-insinööri, LKV Myyntipäällikkö LISÄTIEDOT Lisätietoja arviosta antaa, puh

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007 Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus 15.6.2007 Tekijät Projektin johtoryhmä: Jukka Lahtinen(pj), Sakari Haulos, Aimo Koskinen, Päivi Mattila, Suvi Rihtniemi,

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO

HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO HAJA-ASUNTOTONTIN KAUPPA-ARVO Risto Peltola Juhani Väänänen MAANMITTAUSLAITOKSEN JULKAISUJA NRO 96 ISSN 1236-5084 ISBN 951-48-0183-0 MAANMITTAUSLAITOS Opastinsilta 12 C PL 84 00521 Helsinki Puh. 0205 41

Lisätiedot

Talousguru 2012 -kilpailu 18.1.2012 klo 9 11

Talousguru 2012 -kilpailu 18.1.2012 klo 9 11 Talousguru 0 -kilpailu 8..0 klo 9. Yhdistä oikein ( pistettä) a) Yhdistä viivalla 0 vuoden valtionlainan korko oikeaan maahan Saksa Kreikka Italia b) Yhdistä oikeaan korkoon EKP:n ohjauskorko Euribor kk

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

2/ 2009. Kutsu kevätkokoukseen 16.4

2/ 2009. Kutsu kevätkokoukseen 16.4 2/ 2009 Kutsu kevätkokoukseen 16.4 Koulutustilaisuus 16.4 - Miten saadaan energiakulutukset kuriin? - Uudella teknologialla ilmanvaihdon hukkalämpö talteen - Ilmalämpöpumput ja maalämpö taloyhtiöissä Lainatarjoukset

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? *

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Asuntolainamarkkinakatsaus

Asuntolainamarkkinakatsaus FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Elina Salminen SISÄLLYS Asuntolainamarkkinat Suomessa terveellä pohjalla... 1 Suomessa asuntolainojen kasvu nopeampaa kuin Euroopassa keskimäärin...

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat

Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat Julkinen BoF Online 2 2015 Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat 20 vuodessa Petri Mäki-Fränti Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

Lisätiedot