Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhteiset toiminnot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhteiset toiminnot"

Transkriptio

1 Liite 8. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhteiset toiminnot Strateginen yhteistyö Määrällinen toiminnankuvaus Laadullinen toiminnankuvaus Johtokunta Kokouksia 2 Johtokunta koostuu taustaorganisaatioiden henkilöstöstä ja opiskelijaedustuksesta sekä elinkeinoelämän edustuksesta. Tarkoituksena ohjata ja antaa linjauksia MTI:n toiminnasta. Käsiteltyjä asioita mm. - johtosäännön ja sopimuksen sisällön kehittäminen ja seuranta - MTI:n toiminnan seuranta ja ohjaus - tulossopimukset (Lay & AMK) Johtaja Johtajan tehtävänä on toimia strategisena johtajana huomioiden taustaorganisaatioiden toiminta ja niiden tavoitteet. Lisäksi johtaja pyrkii toimillaan lisäämään MTI:n tunnettuutta. Johtoryhmä Kokouksia: 5 Johtoryhmä koostuu MTI:n yhteisten tiimien puheenjohtajista ja sihteeristä. Johtoryhmä ohjaa, ideoi ja koordinoi yhteisten toimintojen toteutumista. Vuoden 2014 aikana johtoryhmä on edistänyt esimerkiksi seuraavia yhteisiä toimintoja: - MTI:n toiminnan varmistaminen painopisteiden mukaan - Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteisten painopisteiden ottaminen käyttöön - Kumppanuusklubin ja alumnitoiminnan kehittäminen - MTI:n tapahtumien koordinaatio,

2 kehittämispäivien hallinnointi Koulutustiimi Kokouksia: 6 Koulutustiimi koostuu taustaorganisaatioiden henkilöstö- ja opiskelijaedustajista. Tarkoituksena on edistää MTI:n yhteistä koulutustoimintaa ja varmistaa sen laatu sekä tarjota mahdollisuuksia yhteistyöhön koulutuksen kehittämisessä. Koulutustiimi on laatinut koulutusstrategian, joka ohjaa koulutusyhteistyön ja opintopolkujen rakentamista. Kokoukset pohjautuvat koulutusstrategiassa esille nostettuihin kehittämistoimenpiteisiin. Koulutustiimi koordinoi mm. yhteisiä ja ristiinvalittavia opintoja. Ristiinvalittavista opinnoista on tehty palautekysely, jonka mukaan ristiinvalittavat opinnot ovat melko tunnettuja korkeakouluosapuolten opiskelijoiden keskuudessa. Opintoihin palautteen mukaan liittyy haasteita erityisesti aikataulutuksessa ja ajallisella sijoittumisella muutenkin kiireiseen ajankohtaan. Koulutustiimi etsii eri ratkaisuja Lapin matkailuopiston opiskelijoiden mahdollisuuteen osallistua MTI:n yhteisiin opintopolkuihin. Koulutustiimi tekee yhteistyötä palvelutoiminnan ja hankkeiden edustajien kanssa rakentaen työelämäyhteistyötä ja yhteistyötä avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun kanssa kehittäen matkailun avoimen opetuksen laatua ja määrää. Tutkimustiimi Kokouksia: 2 Tutkimustiimin tehtävänä on edistää MTI:ssä tehtävää tutkimusta ja tukea tutkimusrahoituksen hakua, jatkokoulutusta ja yhteistyöverkostojen kehittämistä. Tutkimustiimi muodostuu taustaorganisaatioiden henkilöstöstä, jatkoopiskelijaedustuksesta ja tutkimusyhteistyökumppaniorganisaatioiden edustajista. Tutkimustiimi on perehtynyt vuoden 2014 aikana tutkimushankkeisiin ja ulkopuolisen rahoitukseen henkilöstörakenteen ja

3 hankehakukoordinaation näkökulmista sekä julkaisutoimintaan toteuman ja käytäntöjen näkökulmasta. Palvelutiimi Kokouksia: 2 Palvelutiimin tarkoituksena on tukea maksullisen palvelutoiminnan kehittymistä ja sen kautta tarjota perusopetukselle opintopisteitä tuottavia oppimisympäristöjä. Vuoden 2014 aikana toteutettu: - Palvelutoiminnan työ-/toimintasuunnitelma - Palvelutiimin tiedon vaihdon kehittäminen - Tehty palvelutiimin vuosikello - Aloitettu verkostotapaamisen suunnittelu muiden koulutusta tarjoavien organisaatioiden kanssa yhteistyön kehittämiseksi Kehittämisryhmä Kokoontuu tarvittaessa eri kokoonpanoissa tilanteen mukaan. Pitää yhteyttä sähköpostitse/puhelimi tse. Kehittämisryhmä toimii taustaorganisaatioiden ja MTI:n toiminta-alueiden koordinoivana ja valmistelevana voimana. Se muodostuu tiimien puheenjohtajista, jonka kautta varmistetaan päätösten siirtyminen koulutus- ja tki-toimintaan. Viestintätiimi Kokouksia: 3 Strategia Viestintätiimi kokoontuu tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Viestintätiimi tekee tiiviisti yhteistyötä sähköpostitse ja puhelimitse työn luonteen vuoksi. Viestintätiimi koordinoi MTI:n yhteistä ilmettä ja markkinointia sekä ohjaa henkilöstöä toimimaan yhteisen ilmeen mukaisesti. Viestintätiimi osaltaan koordinoi osaltaan myös MTI:n road show ta, jonka puitteissa tehdään opiskelijarekrytointia erityisesti Lapin alueella. Viestintätiimille on toimintaansa varten varattu MTI:n yhteiseen budjettiin määräraha. Strategia ohjaa työskentelyä ja suunnittelua MTI:ssä. Strategia tuo esiin niitä tekijöitä, joita MTI korostaa toiminnassaan. MTI:n strategia on linjassa taustaorganisaatioiden strategioiden kanssa ja tarkoituksena on vahvistaa taustaorganisaatioiden omia strategioita korostamalla toimialan mukaisia painopisteitä.

4 Operatiivinen yhteistyö Koulutus: Ristiinvalittavat opinnot Tarjolla olevat ristiinvalittavat opinnot vuoden 2014 aikana: o Keväällä Lay 43 op, amk 45 op, lamo 5 ov o Syksylle Lay 15 op, amk 10 op, Lamo 10 ov Yhteistoteutukset Destination Management and Seasonality (Lapin AMK) & Developing Destination Experiences (LaY) Designing Tourism Services (Lapin AMK & LaY) Tapahtumaosaaminen (LAMO) & Event Management (Lapin AMK) & Tapahtumamatkailu (LaY) Projektien johtaminen (Lapin AMK ylempi amk) & Projekti- ja hankeosaaminen (LaY) Matkailualan lainsäädäntö (Lapin AMK ylempi amk) & Matkailuoikeuden perusteet (LaY) Kansainvälinen gaala (Päivittäisjohtaminen) Lapin amk ja Lamo Yhteisopettajuus Yhteistoteutuksilla joko opettaja yhdestä taustaorganisaatiosta tai yleisemmin yksi opettaja jokaisesta taustaorganisaatiosta, jotka suunnittelevat ja toteuttavat toteutuksen yhdessä. Projektiopinnot Amkin koordinoimia eritasoisia projektiopintoja (kehitysprojektit, käytännön projekti caset), jotka tarjolla kaikille osapuolille. MTI:n opiskelijarekrytointia toteutetaan projektiopintojen kautta Road show na. Luentotasku Opiskelijoilla on mahdollisuus kerätä opintoja taustaorganisaation luentosarjojen tai vierailuluentojen avulla. Tarjotaan erityisesti kansainvälisten luennoitsijoiden luentoja. TK-toiminta Yhteiset artikkelit: Julkaisemista voidaan ohjata niin, että kaikista julkaisuista saadaan ulosmitattua rahoitusmallien mukaiset pisteet Hankesuunnitteluun saadaan mukaan substanssin kannalta oikeat henkilöt. Tämän avulla vältetään päällekkäiset toiminnot ja hankkeet, pystytään hyödyntämään paras osaaminen, hankkeita voidaan ohjata organisaatioille, joiden tehtäviin sisältö ja tavoitteet parhaiten sopivat. Hankesuunnittelussa hyödynnetään yhteisiä työkaluja, esim., reportronicin asettamispäätökset, työaikakirjaukset. Hankehallinnointia ja toteuttajia voidaan jaotella tarpeen ja tilanteen mukaan. Koska voidaan sisäisesti laskuttaa hankkeille, yliopiston, amkin ja Lamon henkilöt voivat tehdä hankkeiden sisältöjä ristiin riippumatta siitä mikä organisaatio hallinnoi hanketta

5 Verkostojen hyödyntäminen: osapuolten verkostojen hyödyntäminen ristiin uudet avaukset mahdollisia, asioiden ja osaamisen laaja markkinointi verkostoissa taustaorganisaatiosta riippumatta Palvelutoiminnassa asiantuntijoiden hyödyntäminen: toiminnan ohjaaminen vaikuttavuuden (rahoitusmalli) maksimoimiseksi, osoituksena palvelutoiminnan kannattavuus Rahoittajien suuntaan MTI:n tki-toiminta näyttäytyy yhtenäisenä ja hankehakemuksien käsittelyssä MTI on uskottava ja luotettava hanketoimija riippumatta siitä, mikä organisaatio on hankkeen hakija ja hallinnoija, osoituksena hankkeiden suuri läpimenoprosentti MTI on uskottava ja arvostettu kumppani kansallisesti ja kansainvälisesti, josta viimeisimpinä osoituksina mm. myönteinen rahoituspäätös LeTo-hankkeelle ja MERMAID-tutkimushankkeelle sekä Combat-hankkeelle, jotka kaikki rahoitettiin erittäin kilpailluista rahoituslähteistä Työelämäyhteistyö Alumnitoiminta Alumnitoimintaa koordinoidaan ja toteutetaan korkeakouluosapuolten kesken yhteistyössä. Alumneille tiedotetaan MTI:n tilaisuuksista ja tapahtumista, jotka ovat osa MTI:n opetus- ja tki-toimintaa. MTI:n kumppanuusklubi Yhteistyöyritykset perustavat nimikkoluokat MTI-kampukselle (Lapland Safaris, Pilke). Kumppanuusklubin jäsenille tiedotetaan MTI:n tilaisuuksista ja tapahtumista, jotka ovat osa MTI:n opetus- ja tki-toimintaa. Opetus Opetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä opintojaksotasolla, harjoitteluja työelämäjaksoilla. MTI:llä on sopimus Staalon teatterifestien järjestäjien kanssa vuosittaisesta yhteistyöstä festien järjestämisessä. Vuosittain MTI:n opiskelijat osallistuvat erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, mutta näistä sovitaan tapauskohtaisesti. Opetustoiminnassa rakennetaan alueellista yhteistyötä (Pyhä-Luosto) sekä Suomessa että kansainvälisesti (Kempten/Saksa). Työ on käynnistynyt ammattikorkeakouluvetoisesti ja tätä kehitystyötä jatketaan parhaillaan levittäytyen eri MTI:n osapuolille (LeTo-hanke). Tki-toiminta Tki-toiminnassa työelämän edustajat tiiviisti mukana erityisesti projektitoiminnassa. Viestintä Yhteinen intra MIITTI Yhteiset viestintäohjeet ja linjaukset Opiskelijarekrytointi road show

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhteiset toiminnot

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhteiset toiminnot Liite 1. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti yhteiset toiminnot Strateginen yhteistyö Määrällinen toiminnankuvaus Johtokunta Kokouksia 09/2014 asti: 1 Kokousmäärä tavoite 2014: 2 Laadullinen

Lisätiedot

Pöytäkirja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 2/2013

Pöytäkirja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 2/2013 Pöytäkirja 8.4.2013 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 2/2013 Aika: Maanantai 8.4.2013 klo 13.00 Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, kokoushuone 328 Läsnä: Johan Edelheim, johtoryhmän

Lisätiedot

Pöytäkirja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 5/2015

Pöytäkirja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 5/2015 Pöytäkirja 11.12.2015 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 5/2015 Aika: Perjantai 11.12.2015 klo 8.30 Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, kokoushuone 328 Läsnä: Johan Edelheim

Lisätiedot

Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014

Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014 Liite 5. Matkailun osaamisala Tulossopimus 2014 I Tarkoitus Tällä sopimuksella Lapin ammattikorkeakoulun vararehtori ja matkailupalveluiden osaamisala sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

Toimenpiteet ja tulokset v. 2017

Toimenpiteet ja tulokset v. 2017 TUTKINNON SAANTI ja OPINTOJEN LÄPÄISY Opiskelijapalautteen aktiivinen läpikäynti 1 krt/vuodessa ja kehittämistoimista sopiminen ssä sekä opiskelijoille tiedottaminen / prosessi Opiskelijapalautteen kehittyminen

Lisätiedot

LAPIN AMK MTI TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ: Yhteiset pelisäännöt. Opetustoiminta:

LAPIN AMK MTI TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ: Yhteiset pelisäännöt. Opetustoiminta: 23.9.2015 LAPIN AMK MTI TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ: Yhteiset pelisäännöt Opetustoiminta: Vierailut - Henkilöstön ja opetusryhmien vierailut työelämän kohteissa - Oppilaitoksen mahdollista kustantaa tarjoilut ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 1/2013

PÖYTÄKIRJA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 1/2013 PÖYTÄKIRJA 5.2.2013 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 1/2013 Aika: Tiistai 5.2.2013 klo 13.00 15.30 Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, kokoushuone 226 Läsnä: Johan Edelheim,

Lisätiedot

asiantuntijajäsen, sihteeri

asiantuntijajäsen, sihteeri MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2012 PÖYTÄKIRJA Aika: 10.10.2012 klo 12.00 Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, 328 Läsnä: Martti Lampela, pj. jäsen Seppo Hänninen, jäsen

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Pöytäkirja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 3/2015

Pöytäkirja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 3/2015 Pöytäkirja 28.8.2015 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 3/2015 Aika: Perjantai 28.8.2015 klo 8.30 Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, kokoushuone 328 Läsnä: Johan Edelheim puheenjohtaja

Lisätiedot

Otetaan käyttöön kumppanuuspyramidi, Luokitellaan kumppanit Kv-koordinaattori, tutkijat, projektipääll. Järjestetään yksi kvseminaari

Otetaan käyttöön kumppanuuspyramidi, Luokitellaan kumppanit Kv-koordinaattori, tutkijat, projektipääll. Järjestetään yksi kvseminaari MTI:n kansainvälistymisen toimenpidesuunnitelma 2013-2015 Tavoitteet yksilöidään vuosittaisissa tulossopimuksissa MTI Laaditaan MTI:n kvohjelma toimenpidesuunnitelma 2012-2015 MTIn johto Systematisoidaan

Lisätiedot

+Hannu Mällinen +Markku Tarvainen asiantuntijajäsen

+Hannu Mällinen +Markku Tarvainen asiantuntijajäsen MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: 21.1.2011, klo 9.10-11.45 Paikka: MTI, kokoushuone 328 Osallistujat: +Martti Lampela +Jaakko Lehtonen >9.24 +Arto

Lisätiedot

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 3/2015

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 3/2015 MUISTIO 12.6.2015 MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 3/2015 Aika: Tiistaina 26.5.2015 klo 9.00 Paikka: MTI164 Läsnä: Tarja Tammia, Lapin AMK, pj. Mikko Vehkaperä, MTI, siht. Minni Haanpää, LaY Asta Alatossava,

Lisätiedot

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 6/2015

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 6/2015 MUISTIO 17.11.2015 MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikkona 8.12.2015 klo 9.00 Paikka: MTI328 Läsnä: Tarja Tammia, Lapin AMK, pj. Minni Haanpää, LaY (kohdat 1 3) Asta Alatossava, LaY Joonas

Lisätiedot

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 3/2014

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 3/2014 MUISTIO 30.4.2014 MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 3/2014 Aika: Tiistaina 22.4.2014 klo 9.00 Paikka: MTI214 Läsnä: Tarja Tammia, RAMK, pj. Mikko Vehkaperä, MTI, siht. Päivi Niska, LAMO Alexandra Lindqvist,

Lisätiedot

Pöytäkirja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 4/2015

Pöytäkirja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 4/2015 Pöytäkirja 30.10.2015 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 4/2015 Aika: Perjantai 30.10.2015 klo 8.30 Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, kokoushuone 328 Läsnä: Johan Edelheim

Lisätiedot

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 2/2015

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 2/2015 MUISTIO 17.4.2015 MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 2/2015 Aika: Tiistaina 31.1.2015 klo 9.00 Paikka: MTI328 Läsnä: Tarja Tammia, Lapin AMK, pj. Mikko Vehkaperä, MTI, siht. Ari Kurtti, Lapin AMK (kohdat 1 4)

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

MTI:n koulutusstrategian toimeenpanosuunnitelma KOULUTUSTIIMIN ESITYS

MTI:n koulutusstrategian toimeenpanosuunnitelma KOULUTUSTIIMIN ESITYS MTI:n koulutusstrategian 2013 2016 toimeenpanosuunnitelma KOULUTUSTIIMIN ESITYS 26.9.2013 1. TAUSTAA MTI:n strategiasta voidaan poimia seuraavia erityisesti instituutin koulutusta ja koulutusyhteistyötä

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 3/2013

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 3/2013 MUISTIO 4.4.2013 MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 3/2013 Aika: Tiistaina 19.3.2013 klo 9.00 Paikka: MTI214 Läsnä: Tarja Tammia, RAMK, pj. Mikko Vehkaperä, MTI, siht. Päivi Niska, LAMO Leila Rautio, RAMK (kohdasta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot Tulossopimus 01 Tällä sopimuksella Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä ja resursseista.

Lisätiedot

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin.

Opiskelijapalautteen perusteella ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut tukevat opiskelua hyvin. Myös työelämäyhteyksien tuki toimii hyvin. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

Konserniyhteistyötä jo 10 vuoden ajan

Konserniyhteistyötä jo 10 vuoden ajan Konserniyhteistyötä jo 10 vuoden ajan 2008 Lapin korkeakoulukonserni perustetaan 2009 Perustetaan korkeakoulujen yhteinen neuvottelukunta Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti aloittaa toimintansa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Asialista Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 2/2014

Asialista Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 2/2014 Asialista 4.4.2014 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtoryhmän kokous 2/2014 Aika: Perjantai 4.4.2014 klo 9.00 Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, kokoushuone 214 Läsnä: Johan Edelheim, johtoryhmän

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 4/2014

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 4/2014 MUISTIO 19.9.2014 MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 4/2014 Aika: Tiistaina 16.9.2014 klo 9.00 Paikka: MTI164 Läsnä: Tarja Tammia, Lapin AMK, pj. Mikko Vehkaperä, MTI, siht. Juha-Matti Aho, Lapin AMK Minni Haanpää,

Lisätiedot

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta.

Opiskelijapalaute on myönteistä erityisesti työelämäyhteyksien ja harjoittelun järjestämisen osalta. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT HUMAK ja sen ylläpitäjät

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä

Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät Vaasa 9.5.2017 Riikka Vanhanen, FINNIPS-verkoston koordinaattori Aiheet Haku

Lisätiedot

Osallistujat: +Martti Lampela, pj. jäsen, (paikalla klo 8-9) -Outi Hyry-Honka, varajäsen. -Jaakko Lehtonen, jäsen -Taneli Kokkila, varajäsen

Osallistujat: +Martti Lampela, pj. jäsen, (paikalla klo 8-9) -Outi Hyry-Honka, varajäsen. -Jaakko Lehtonen, jäsen -Taneli Kokkila, varajäsen MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2012 PÖYTÄKIRJA Aika: 7.6.2012 klo 8.00-10.00 Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, 328 Osallistujat: +Martti Lampela, pj. jäsen, (paikalla

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Pohjanmaan aluekokeilut hankkeessa

Pohjanmaan aluekokeilut hankkeessa Pohjanmaan aluekokeilut hankkeessa Hakemukseen kirjatut tavoitteet: 1. Lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta 2. asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta 2.

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä.

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on laatinut

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä

HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä HOPSY-aktiivinen opiskelija hyvinvoivassa oppimisympäristössä Hanke-esittely Anu Tuovinen, hankekoordinaattori SATAEDU Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät 23.-24.11.2011 Tampere Yhteistyöverkosto

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 5/2014

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 5/2014 MUISTIO 11.11.2014 MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 5/2014 Aika: Tiistaina 4.11.2014 klo 9.00 Paikka: MTI214 Läsnä: Tarja Tammia, Lapin AMK, pj. Mikko Vehkaperä, MTI, siht. Anne Petrelius, LAMO Netta Syrjä,

Lisätiedot

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimustiimin tapaaminen 2/2015. Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, 3. kerroksen kokoushuone 328

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimustiimin tapaaminen 2/2015. Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, 3. kerroksen kokoushuone 328 Pöytäkirja 10.11.2015 hi, mh Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimustiimin tapaaminen 2/2015 Aika: Tiistai 10.11.2015 klo 9.20 11.22 Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, 3. kerroksen kokoushuone

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

31.10.2011. KAMK:n osaamisalueet

31.10.2011. KAMK:n osaamisalueet KAMK:n osaamisalueet Tietojärjestelmät Aktiviteettimatkailu = matkailu & liikunta Liiketoiminta ja innovaatiot Kone- ja kaivostekniikka Sairaan- ja terveydenhoito M i k k o K e r ä n e n 1 AKTIVITEETTIMATKAILU

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) Viirinkankaantie Rovaniemi. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viirinkankaantie Rovaniemi

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) Viirinkankaantie Rovaniemi. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viirinkankaantie Rovaniemi Partnerisopimus Osapuolet Finnair Oyj Tietotie 9 01530 VANTAA Y-tunnus: 0108023-3 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) Viirinkankaantie 1 96300 Rovaniemi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viirinkankaantie

Lisätiedot

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 2/2013

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 2/2013 MUISTIO 7.3.2013 MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 2/2013 Aika: Torstaina 28.2.2013 klo 12.30 Paikka: MTI214 Läsnä: Tarja Tammia, RAMK, pj. (klo 14 saakka) Mikko Vehkaperä, MTI, siht. (varapj.) Riitta Karusaari,

Lisätiedot

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimustiimin tapaaminen 2/2014. Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, 3. kerroksen kokoushuone 328

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimustiimin tapaaminen 2/2014. Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, 3. kerroksen kokoushuone 328 Pöytäkirja 21.11.2014 mjh & hi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimustiimin tapaaminen 2/2014 Aika: Perjantai 21.11.2014 klo 9.15-10.45 Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, 3. kerroksen kokoushuone

Lisätiedot

Kansainvälistymisen valtavirtaistuminen: nousu vai tuho? Francesca Cucinotta Minna Koutaniemi, pj Irinja Paakkanen

Kansainvälistymisen valtavirtaistuminen: nousu vai tuho? Francesca Cucinotta Minna Koutaniemi, pj Irinja Paakkanen Kansainvälistymisen valtavirtaistuminen: nousu vai tuho? Francesca Cucinotta Minna Koutaniemi, pj Irinja Paakkanen Kansainvälisten palveluiden rooli ja tehtävät muutoksessa Maisteriohjelmien palvelut,

Lisätiedot

Lähtökohta No Ordinary Projects

Lähtökohta No Ordinary Projects Ennakointi ja tuotekehitys TKI-toiminnan arjessa Sanna Kyyrä, projektipäällikkö, MTI Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -hanke Teija Tekoniemi-Selkälä, lehtori, MTI Matkailukoulutuksen verkostopäivät

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 2/2016

MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 2/2016 MUISTIO 15.4.2016 / MV MTI:n KOULUTUSTIIMIN KOKOUS 2/2016 Aika: Tiistaina 29.3.2016 klo 9.00 Paikka: MTI328 Läsnä: Tarja Tammia, Lapin AMK, pj. Päivi Kontiokoski, LaMO Teija Tekoniemi-Selkälä, Lapin AMK

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin KV seminaari

Lapin korkeakoulukonsernin KV seminaari Lapin korkeakoulukonsernin KV seminaari Kansainvälinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Kaj Kostiander KTAMK TKI Sisältö 1. Miksi KV TKI? Eli miksi kansainväliseen tutkimus-, kehitys, ja innovaatiotoimintaan

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Yhteistyösopimus Allekirjoitettiin 15.6.2010 Rovaniemellä MTI:n ja syksyllä 2010 Santasportin

Lisätiedot

Matkailututkimuksen oppiaine. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) TOIMINTAKÄSIKIRJA

Matkailututkimuksen oppiaine. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) TOIMINTAKÄSIKIRJA Matkailututkimuksen oppiaine Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) TOIMINTAKÄSIKIRJA Marraskuu 2015 3 SISÄLLYS JOHDANTO 1 ORGANISAATIORAKENNE JA VASTUUNJAKO 6 1.1 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta...7

Lisätiedot

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan

Pääteemat osaamisalueen pohjalta - Onko olemassa olevaa valmista aineistoa - Mikäli on, onko se hyödynnettävissä sellaisenaan Aineistokartoitustehtävä 1 - Työelämäpedagoginen osaamiskartta, osaava työelämäpedagogi ammatillisessa koulutuksessa, 6 op - Valmiina käytettävissä oleva aineistojen sekä puuttuvan aineiston valmistaminen

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus Ammatillisen koulutuksen järjestäjät SKILLS-HUIPPUVALMENNUSYKSIKKÖ HAKU 2015 2017 SKILLS-LAJIPÄÄLLIKÖIDEN JA -VALMENTAJIEN NIMEÄMINEN Skills Finland hakee huippuvalmennusyksiköitä, lajipäälliköitä ja valmentajia

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 Liite 3 YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 SOPIJAOSAPUOLET Hallinnoija Skills Finland ry Simonkatu 12 B 24 00100 Helsinki Yhteyshenkilö Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila puhelinnumero +358 40 455 2020 sähköposti

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Opetuksen johdon foorumi

Opetuksen johdon foorumi Opetuksen johdon foorumi 6.6.2017 helenatompuri Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto www. t y y l i h a n

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu on toteuttanut

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA. ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo Mervi Friman HAMK

TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA. ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo Mervi Friman HAMK TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo 15.3.2017 Mervi Friman HAMK AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEHTÄVÄ Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset 10 käytännön ohjetta Matti Väänänen Yrityslähtöinen TKI toiminnan malli Opettajat Opiskelijat Harjoittelijat Opettajat Asiakaslähtöiset projektitt

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Savonia-ammattikorkeakoulu ja

Lisätiedot

JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN OSANA HALLITUKSEN KÄRKIHANKKEITA

JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN OSANA HALLITUKSEN KÄRKIHANKKEITA JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMINEN OSANA HALLITUKSEN KÄRKIHANKKEITA KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 22.4.2016 Kärkihanke 6. Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan Toimenpide 1: Kehitetään nuoristakuusta

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Stepit - projektissa STEPIT: n ASIAKAS osaprojekti: Johdolle yhteinen ymmärrys:

Lisätiedot