Klubin rotarysäätiökomitean opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klubin rotarysäätiökomitean opas"

Transkriptio

1 Klubin rotarysäätiökomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226E-FI (313)

2 Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed by the Finnish District Governors. Please note that Rotary International has not reviewed the translation and is not responsible for its accuracy or content. Vastuuvapautuslauseke Tämän oppaan englanninkielisen tekstin on suomentanut Suomen Rotary ry:n käännöstoimikunta. Rotary International ei ole tarkastanut käännöstä eikä vastaa sen täsmällisyydestä eikä sisällöstä.

3 Sisällysluettelo Johdanto 1 Komitean rooli ja tehtävät...3 Klubin jäsenten rotarysäätiökoulutus...4 Rotarysäätiön apurahat...5 Lahjoitukset Rotarysäätiölle Klubin rotarysäätiökomitean puheenjohtaja...13 Komitean jäsenet...14 Tavoitteenasettelu...14 Talousarvio...15 Tiedonvälitys Tietolähteet ja resurssit...17 Piirineuvottelun keskustelunaiheita...19 Piirineuvottelun muistilistat...20 Tämä julkaisu on Klubin rotarysäätiökomitean oppaan painos v Se on tarkoitettu klubin komiteoiden käyttöön rotaryvuosina , ja Oppaan sisältö perustuu Rotaryklubin järjestysmuotoon ja mallisääntöihin, Rotary Internationalin järjestysmuotoon ja sääntöihin sekä Rotaryn ja Rotarysäätiön menettelytapaohjeisiin. Tarvittaessa saat lisää tietoa näistä lähteistä. Sääntövaltuuskunnan, RI:n hallituksen tai Rotarysäätiön hallituksen kolmivuosittain tekemät päätökset voivat muuttaa tämän julkaisun määräyksiä tai ohjeita. Valokuvat: Alyce Henson ja Monika Lozinska-Lee

4

5 Johdanto Klubin rotarysäätiökomitean opas on laadittu auttamaan rotaryklubien rotarysäätiökomiteoita tavoitteenasettelussa: niiden tulee osaltaan lisätä klubin tehokkuutta. Komitean tehtävät vaihtelevat paikallisten lakien, kulttuurikäytänteiden ja klubin vakiintuneiden menettelytapojen mukaan. Tämän julkaisun ehdotuksia tulisi soveltaa niin, että ne vastaavat klubin tarpeita. Tämä julkaisu sisältää kolme osaa. Ensimmäisessä osassa käydään läpi rotarysäätiökomitean päätehtävät. Toinen osa kertoo, mitä erityistehtäviä sinulla on komitean puheenjohtajana. Kolmannessa osassa on tietolähteitä, joista voi olla hyötyä sinulle ja komitean jäsenille. Kolmannen osan perässä on keskustelunaiheita, joita pitäisi pohtia ennen piirineuvottelua, sekä muistilistat, joita kyseisessä neuvottelussa tullaan käyttämään, joten muista ottaa tämä opas mukaasi. Jokaista komiteaa varten on opas, joka antaa yleiskuvan komiteasta ja sen tehtävistä (hallinto, jäsenyys, julkisuuskuva, palveluprojektit ja Rotarysäätiö). Tämä opas on myös vapaasti ladattavissa osoitteesta Opas sisältyy Klubin toimihenkilöiden opassarjaan (225-FI). Ylimääräisiä kappaleita voi rajoitetusti tilata Suomen Rotarytoimistosta. Keskustele luvusta 1 komitean jäsenten kanssa, jotta he ovat täysin selvillä komitean tehtävistä. Kun valmistaudut tehtävääsi klubin johtohenkilönä, muista että rotaryklubi on Rotary Internationalin jäsen. Jäsenyys yhdistää sen ympäri maailmaa toimivaan rotaryklubiin ja antaa sille oikeuden käyttää järjestön palveluita ja tietolähteitä. Niihin kuuluvat painotuotteet, joita julkaistaan yhdeksällä kielellä, osoitteesta löytyvä informaatio, Rotarysäätiön apurahat sekä RI:n pääkonttorin ja kansainvälisten toimistojen henkilökunnan tuki. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 1 JOHDANTO

6 Mahdolliset kommentit ja kysymykset Jos sinulla on tätä opasta koskevia kommentteja tai kysymyksiä RI:n koulutusaineistosta, lähetä ne seuraavaan osoitteeseen: Leadership Education and Training Division Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA S-posti: Puhelin: Faksi: KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 2 JOHDANTO

7 1 Komitean rooli ja tehtävät Klubipresidentti on virkansa puolesta jokaisen klubikomitean jäsen. Rotarysäätiökomitean tehtävät on lueteltu oheisessa yhteenvedossa ja niitä selostetaan tarkemmin jäljempänä tässä luvussa. Rotarysäätiökomitea: Rotarysäätiökomitean työ on osa yhteiskuntapalvelua, ammattipalvelua, kansainvälistä palvelua ja uudet sukupolvet -palvelua. Rotarysäätiö on Rotary Internationalin hyväntekeväisyyttä hoitava osa ja sen varat koostuvat yksinomaan rotareiden ja Säätiön ystävien lahjoituksista. Rotarysäätiön apurahojen avulla rotarit pystyvät edistämään maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa parantamalla terveydenhuoltoa, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä. Rotarysäätiökomitean tehtävä on laatia ja toteuttaa suunnitelma, jolla tuetaan Rotarysäätiötä osallistumalla sen apurahaprojekteihin ja -aktiviteetteihin ja tekemällä lahjoituksia. määrittelee komitealle sellaiset tavoitteet, jotka auttavat klubin vuositavoitteiden saavuttamisessa kertoo klubin jäsenille Rotarysäätiöstä kannustaa jäseniä osallistumaan Säätiön apurahoihin ja aktiviteetteihin ja tekee osallistumisen mahdollisimman helpoksi varmistaa, että klubi ja sen jäsenet lahjoittavat Rotarysäätiölle KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 3 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

8 Eri tehtäviä hoitamaan voi perustaa alakomiteoita, varsinkin jos klubi on suuri. varmistaa, että klubi on kvalifioitu saamaan Rotarysäätiön apurahoja ja että sillä on sellainen apurahojen hallinnointijärjestelmä, joka on kuvattu klubin yhteistyösopimuksessa järjestää innostava Säätiötä käsittelevä klubitapahtuma vähintään neljä kertaa vuodessa ottaa yhteyttä piirin rotarysäätiökomitean puheenjohtajaan, jotta löytäisitte alumneja tai vapaaehtoisia, jotka voisivat tulla kertomaan kokemuksistaan Rotarysäätiöstä kehittelee yhdessä palveluprojektikomitean kanssa teille erityisen tärkeän projektin, jonka vaikutukset ovat kestäviä. Kun edempänä luet lisää näistä tehtävistä mieti, millaisia tavoitteita komitealla on, millainen toimintasuunnitelma tulee olemaan ja mitä resursseja tarvitset toimintavuoden aikana. Klubin jäsenten rotarysäätiökoulutus Yksi rotarysäätiökomitean tehtävistä on klubin jäsenten rotarysäätiökoulutus. Kun rotarit ymmärtävät, että Säätiö pystyy muuttamaan ihmisten elämää, he innostuvat osallistumaan ohjelmiin ja tukemaan niitä taloudellisesti. Kun kerrot klubitovereillesi Rotarysäätiön ohjelmista, niin se auttaa säätiökomiteaa saavuttamaan tavoitteensa. Klubin ohjelmat. Sovi presidentin ja hallintokomitean kanssa, että klubikokouksissa olisi Rotarysäätiöön liittyvää ohjelmaa jokaisen vuosineljänneksen aikana. Laadi ohjelma siten, että joku kertoo omia henkilökohtaisia kokemuksiaan siitä, mitä Säätiö tekee pelastaakseen ihmishenkiä tai muuttaakseen ihmisten elämää. Kutsu alumneja ja vapaaehtoistyöntekijöitä kertomaan kokemuksistaan säätiöaktiviteeteissa, kuten: PolioPlus kansalliset rokotuspäivät (NID) Rotaryn rauhankeskukset Rotarysäätiön apurahat Ennen klubikokousta voisit keskustella esitelmöitsijän kanssa ja pyytää häntä kertomaan erityisesti siitä, mitä Säätiön ohjelmiin osallistuminen antaa stipendien saajille tai heidän paikkakunnilleen, rotareille, rotaryklubille ja alumneille. Säätiön tuottamat videot ja julkaisut, joita saa osoitteesta shop.rotary.org, antavat säätiöesityksille lisää uskottavuutta. Osallistuminen apurahoihin. Kannusta jäseniä osallistumaan Säätiön apurahoihin siten, että he suunnittelevat jonkin projektin tai ilmoittautuvat vapaaehtoisiksi johonkin projektiin tai että he työskentelevät yhdessä jonkin toisen klubin kanssa yhteisessä projektissa. Kun jäsenet ovat kerran kokeneet Rotarysäätiössä olevan voiman, pyydä heitä kertomaan kokemuksistaan klubin jäsenille. Kun klubisi ottaa osaa Säätiön apurahoihin, se houkuttelee usein uusia jäseniä klubiin. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 4 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

9 Viikoittainen tietoisku. Kerro jokaisen klubikokouksen alussa jotakin asioita Rotarysäätiöstä. Näin klubin jäsenet perehtyvät Säätiön toiminnan eri puoliin. Varmista, että klubin jäsenet ymmärtävät viikon tietoiskun tarkoituksen ja että jokainen tietoisku kertoo siitä, kuinka Säätiö pelastaa ihmishenkiä ja parantaa elämänlaatua. Viikon tietoiskuun saa aineistoa omista kokemuksista, The Rotarian tai Rotary Norden -lehdestä ja RI:n nettisivuilta (hakusana: Foundation thought). Säätiöseminaarit. Kannusta klubin jäseniä osallistumaan piirin järjestämiin rotarysäätiöseminaareihin, joissa he voivat tutustua Säätiöön ja kuulla kuinka he voisivat osallistua toimintaan. Rotarysäätiökomitea voi myös järjestää klubin oman säätiöseminaarin, jonka ohjelma voisi sisältää mm. seuraavia aiheita: katsaus Säätiön toimintaan klubin ja piirin rotarysäätiökomitean rooli PolioPlus Rotarysäätiön apurahat varojen hoito ja apurahojen saantiehtojen täyttäminen Säätiön rahoitus varainhankinta Rotaryn rauhankeskukset. Suunnittelun tietolähteisiin kuuluu District Rotary Foundation Seminar Manual -opas, piirin rotarysäätiökomitean jäsenet ja alueellinen rotarysäätiökoordinaattori. Apurahojen hallinnointiseminaari. Piirin järjestämässä apurahojen hallinnointiseminaarissa keskitytään sellaisiin parhaisiin käytänteisiin, joilla varmistetaan, että kaikilla Rotarysäätiön apurahaohjelmiin osallistuvilla on asianmukainen valvontajärjestelmä niin, että apurahavarojen kunnollinen hallinnointi sujuu. Jotta klubi täyttäisi Rotarysäätiön globaalien apurahojen saantikriteerit, sen tulee lähettää ainakin yksi edustaja koulutusseminaariin ja sen tulee allekirjoittaa ja hyväksyä klubin yhteistyösopimus. Piireillä saattaa olla lisävaatimuksia hyväksymistä hakeville klubeille. Jotkut piirit voivat esimerkiksi vaatia, että piirin klubien tulee olla hyväksyttyjä voidakseen saada piiriapurahavaroja. Rotarysäätiön apurahat Laajalta ja monipuoliselta rotarijoukolta saadun palautteen pohjalta Säätiön hallitus laati uuden apuraharakenteen, jonka tarkoitus on yksinkertaistaa Säätiön ohjelmia ja menettelytapoja niin, että ne ovat Säätiön tehtävän mukaisia keskittää Rotaryn palvelutoiminta sinne, missä sillä on suurin vaikutus suuntaamalla se puutteisiin, joissa rotareiden mielestä maailmassa vallitsee suuri tarve tarjota rahoitusvaihtoehtoja, joilla päästään sekä globaaleihin että paikallisiin tavoitteisiin siirtää päätäntävaltaa enemmän piireille ja niissä oleville klubeille KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 5 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

10 Tilaa sähköinen uutiskirje Rotary Grant News, osoitteesta www. rotary.org /newsletters. Siinä annetaan vinkkejä ja tietolähteitä uudesta Säätiön apurahamallista. saada enemmän ymmärtämystä Rotarysäätiön työlle ja parantaa Rotaryn julkista kuvaa. Apuraharakenne. Apurahojen rakentamisprosessin yksinkertaistamiseksi mallissa on kolmenlaisia apurahoja: piiriapurahat, globaalit apurahat ja paketoidut apurahat. Yhdessä ne antavat klubeille ja piireille mahdollisuuden toteuttaa hyvin monenlaisia humanitaarisia ja opetukseen liittyviä hankkeita niin paikallisesti kuin ulkomailla. Rotarysäätiön piiriapurahoja ja globaaleja apurahoja koskevat määräykset löytyvät osoitteesta Rotarysäätiön apurahat Piiriapurahat Globaalit apurahat Paketoidut apurahat Kysy piirin rotarysäätiökomitean puheenjohtajalta, millainen piirin piiriapurahojen hakuprosessi on. Piiriapurahat mahdollistavat klubien ja piirien tuen niiden erityisille palveluhankkeille, jotka ovat yhdenmukaisia Rotarysäätiön tehtävän kanssa ja kohdistuvat välittömiin puutteisiin sekä omalla paikkakunnalla että ulkomailla. Klubit pyytävät projektin rahoitusta piiriltä, joka hallinnoin näitä apurahoja, ennen kuin toiminnat käynnistyvät. Piiri päättää sen jälkeen, mitkä pyynnöt hyväksytään ja se myös päättää Säätiöltä anottavan apurahan suuruuden. Kun apuraha on saatu, piiri maksaa varat klubeille. Piiri on oikeutettu saamaan vuosittain yhden piiriapurahan. Esimerkkejä Klubi pyytää piiriltä USD ostaakseen kolmelle paikalliselle alakoululle uusia sanakirjoja. Klubi pyytää piiriltä USD antaakseen stipendin paikalliselle lukiolaiselle, jotta hän voisi osallistua kesällä kielikurssille. Klubi pyytää USD työvälineisiin, ruokaan ja matkakustannuksiin kolmelle rotarille, jotka auttavat jälleenrakentamaan erästä kylää hurrikaanin tuhojen jäljiltä. Globaalit apurahat tarkoitettu sellaisten suurten projektien ja aktiviteettien rahoitukseen, jotka kohdistuvat avunsaajapaikkakunnan osoittamaan avustuskohteeseen ja johon avunsaajapaikkakunnan rotarit ja asukkaat osallistuvat aktiivisesti. Globaalien apurahojen käytöllä saadaan mitattavissa olevat tulokset yhdellä tai useammalla Rotaryn keskittämisalueella. Ne on myös suunniteltu niin, että niiden positiiviset vaikutukset jatkuvat vielä kauan senkin jälkeen, kun rotaryklubi tai -piiri on saanut työnsä päätökseen. Keskittämisalueet ovat: rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu sairauksien ehkäisy ja hoito vesi ja sanitaatio KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 6 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

11 äidin ja lapsen terveys peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen. Globaalit apurahat antavat Maailmanrahaston USD minimiapurahan projektiin, jonka budjetti on vähintään USD. Maailmanrahaston apuraha perustuu 100 % kaksinkertaistavaan piirirahastoosuuteen (DDF) tai 50 % osuuteen käteislahjoituksesta. Globaalit apurahat edellyttävät kahden klubin tai piirin osallistumista: isäntäklubi maassa, jossa aktiviteetti tapahtuu ja kansainvälinen kumppani maan ulkopuolelta. Globaalien apurahojen haku on kasivaiheinen prosessi. Ensinnäkin sponsoroivat rotarit kirjautuvat Member Accessiin ja vastaavat kysymyksiin, joiden tarkoituksena on varmistaa, että he ovat valmiit tekemään hakemuksen. Sitten kun sponsori varmistuu siitä, että apurahahakemus täyttää kaikki vaatimukset, klubi tai piiri voi tehdä anomuksen sähköisesti. Piirin rotarysäätiökomitean puheenjohtajan on hyväksyttävä hakemus ennen kuin Säätiö käy sen läpi. Esimerkkejä Joukko klubeja tahtoo lähettää kuusi rotarilääkäriä ja yhden rotarin ryhmänjohtajana Nigeriaan. He perehtyvät äitiyshuoltoon ja lasten terveydenhoitoon ja kouluttavat paikallisille lääkäreille uusia lääketieteellisiä tekniikoita kaupunki- ja maaseutusairaaloissa. Matkan ja lääkintätarvikkeiden kustannukset ovat USD. Sairaalakoulutusjakson jälkeen rotarilääkärit tapaavat omien klubiensa rotareiden kanssa paikallisten isäntäklubien jäseniä jakaakseen heidän kanssaan äitiyspakkauksia maaseudun terveyskeskuksille. Rotaritiimit antavat käyttöönoton peruskoulutuksen yhdessä maaseudulla toimivan lääkintähenkilöstön kanssa, jotta USD arvoisia äitiyspakkauksia käytettäisiin oikein. Projektiin, jonka budjetti on USD, klubi käyttää USD DDF-varoja ja Säätiö antaa sitä vastaan USD Maailmanrahastosta. Klubi haluaa tarjota stipendin jatko-opintoja suorittavalle opiskelijalle toisen maan yliopistoon, missä hän opiskelee trooppisten sairauksien estämistä ja hoitoa. Tämä henkilö aikoo avata valmistuttuaan klinikan omalla paikkakunnallaan. Opiskelu-, matka- ja asumiskustannukset ovat yhteensä USD. Klubi ja sen kumppani siinä piirissä, jossa yliopisto sijaitsee, lähettävät yhdessä Säätiölle hakemuksen, jonka kokonaisbudjetti on USD. Sponsoripiirit antavat yhdessä USD DDF-varojaan ja Säätiö antaa sitä vastaan Maailmanrahastosta USD. Klubia, joka on aikaisemmin avustanut rotaryklubia kaivoprojektissa Guatemalassa, on pyydetty järjestämään paikkakunnalla koulutusohjelma, jonka tarkoitus on neuvoa, miten paikkakunnalla aloitetaan yritystoimintaa ja miten yritystä pyöritetään. Varoja tarvitaan koulutusmateriaaliin, tarvikkeisiin ja matkakustannuksiin kahdeksalle rotarille, jotka kouluttavat yhden kuukauden ajan 100 paikkakuntalaista Guatemalassa. Rotarit järjestäisivät myös uusille liikeyrityksille alkurahoituksen, jolla maksetaan mm. markkinointikustannukset, tuotevarasto tai muita vastaavia asioita. Guatemalalaiset rotarit pitäisivät yhteyttä liikeyrityksiin projektin päätyttyä ja huolehtisivat seurantakäynneistä ja tarvittaessa jatkokoulutuksesta. Piiri voi lahjoittaa USD DDF-varoistaan ja USD käteisenä. Säätiö antaa vastaavasti USD Maailmanrahastosta, ja USD käteislahjoitusta vastaan, jolloin koko projektin rahoitus on USD. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 7 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

12 Paketoidut apurahat ovat sellaisia, joita kehittävät Säätiö ja sen strategiset kumppanit. Maailmanrahasto ja sen strategiset kumppanit antavat 100 %:n rahoituksen ja rotarit toteuttavat apurahaprojektin. Paketoitujen apurahojen antamista mahdollisuuksista kerrotaan osoitteessa sitä mukaan, kun apurahoja on käytettävissä. Esimerkki Eräällä paketoidulla apurahalla muodostetaan ammattikoulutustiimejä, jotka tarjoavat sairaalapalveluita ja koulutusta perustuen Mercy Shipsin tekemään tarvekartoitukseen. Rotarit muodostavat tiimejä, jotka suorittavat vaikeita leikkauksia tai avustavat niissä ja kouluttavat paikallisia terveydenhuollon ammattilaisia tällaisiin leikkauksiin. Apurahoja rahoittavat muissa maissa (projektimaan ulkopuolella) olevat rotaryklubit ja -piirit. Toiminta voi tapahtua laivan ollessa satamassa tai kun laiva on siirtynyt seuraavaan satamaan. Rotaryn strateginen kumppani Mercy Ships käyttää laivoja liikkuvina toimipaikkoina ja näin tarjoavat apua ja tukea sitä tarvitseville paikkakunnille. He käyttävät tällä hetkellä Africa Mercy -nimistä laivaa. Siinä on kuusi leikkaussalia, joissa pystytään tekemään leikkausta vuodessa. Laivassa on 450 hengen suuruinen kansainvälinen miehistö, kaikki vapaaehtoisia. Kun haette Säätiöltä apurahaa, varmistakaa että molemmat partnerit saavat viimeisimmän tiedon kaikista haettavissa olevista apurahoista. Lisätietoa kvalifioinnista löytyy osoitteesta tai s-postilla osoitteesta Hallinnointi ja hyväksyminen. Kaikkien apurahasponsorien tulee osoittaa, että ne hoitavat Rotarysäätiön apurahavaroja hyvää hallintotapaa noudattaen. Valvontaan, joka heijastaa Neljän kysymyksen kokeen henkeä, kuuluu mm. että projektit suunnitellaan tarkkaan tehdään tarkat ja täydelliset hakemukset asiaankuuluvine liitteineen rotareiden tulee osallistua hankkeiden käytännön toteutukseen kaikki maksatus tapahtuu läpinäkyvästi projektien raportointi tapahtuu ajallaan. Apurahoja hakevien klubien tulee täyttää kaksi Säätiön asettamaa vähimmäisvaatimusta. Piirillä saattaa olla myös omia lisävaatimuksia. Kun piiri on kelpuuttanut klubin, se voi hakea globaaleja tai paketoituja apurahoja. Kvalifioinnin edellytyksenä on, että klubin tuleva presidentti tai klubin nimeämä/t edustaja/t osallistuvat apurahan hallinnointiseminaariin klubin presidentti ja tuleva presidentti hyväksyvät ja alekirjoittavat klubin yhteistyösopimuksen klubi täyttää muut piirin asettamat hyväksymisehdot. Lisätietoja apurahojen hallinnoinnista löytyy oppaasta Grant Management Manual. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 8 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

13 PolioPlus. Rotaryn tärkein tavoite on varmistaa, että polio on hävitetty koko maailmasta. PolioPlus on Rotaryn tunnetuin ohjelma ja Rotary on käyttänyt siihen keräyskampanjoilla kokoamiaan varoja yli 1 miljardia USD. Lisäksi rotarit palvelevat vahvana vapaaehtoisverkostona paikallisella tasolla työskentelemällä terveysasemilla ja mobilisoimalla ihmisiä osallistumaan polion rokotustalkoisiin tai muihin polion hävittämisaktiviteetteihin. Toteuttamalla seuraavia aktiviteetteja, klubisi voi auttaa varmistamaan, että tavoite polion hävittämisestä kaikkialta maailmasta toteutuu: Järjestäkää suurelle yleisölle suunnattu rahankeräystapahtuma, jonka avulla ihmisille kerrotaan enemmän Rotaryn polionhävityskampanjasta. Järjestäkää klubikokouksessa ohjelmaa polion hävittämisestä. Huolehtikaa siitä, että klubin jäsenillä on tarpeeksi tietoa polion hävittämisoperaatiosta ja että he ovat toiminnassa mukana siihen saakka, kunnes polio vahvistetaan hävitetyksi maailmasta. Jos klubi on maassa, jossa on kotoperäistä poliota, se voi tarjota apua kansalliselle PolioPlus-komitean puheenjohtajalle taudin seurantatoimissa tehdä yhteistyötä paikallisten terveysviranomaisten kanssa ja varmistaa, että mahdollisimman moni tulee rokotetuksi poliota ja muita sairauksia vastaan. Rotaryn rauhankeskukset. Rotaryn kansainväliset opintokeskukset tarjoavat Rotaryn rauhanstipendejä niille, jotka jossakin Rotaryn opintokeskuksista opiskelevat maisteritason tutkintoa tai suorittavat ammatillisia jatkokursseja aiheenaan rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu. Klubit voivat tehdä hakemuksia Rotaryn rauhanstipendiaateiksi piirin rotarysäätiökomitealle. Tarkistakaa hakuaika piirin rotarysäätiökomitealta. Rotarysäätiön tulee saada kaikki hakemukset 1.7. mennessä. Rotarit ovat mukana valintaprosessissa, opastuksessa ja stipendiaattien majoittamisessa. Klubi voi olla mukana monella tavalla, mm. kutsumalla nykyisen tai entisen Rotaryn rauhanstipendiaatin klubiin kertomaan kokemuksistaan nimeämällä Rotaryn rauhanstipendiaattiehdokkaita ja toimitaa esitykset piirille toimimalla stipendiaatin isäntänä tai neuvonantajana. Yhteistyö Säätiön alumnien kanssa. Yli stipendiaattia on saanut apurahan Säätiöltä vuodesta 1947 lähtien. On tärkeätä pitää yhteyttä alueellanne asuviin aiemmin Säätiön ohjelmiin osallistuneisiin, koska heidän kokemuksensa on mitä parhainta PR:ää Säätiölle. Lisäksi he ovat potentiaalisia rotareita ja lahjoittajia. Alumnit voivat myös auttaa klubianne saattamalla eri maiden rotaryklubeja yhteen, jotta voitaisiin paremmin toteuttaa joku palveluprojekti ja samalla edistää toveruutta KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 9 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

14 kertomalla klubille ja tiedotusvälineille omista kokemuksistaan stipendiaattina ja siitä kuinka Säätiö parantaa ihmisten elämää kertomalla ohjelmista tuttavapiirissään neuvomalla valinnassa, neuvomalla ohjelmiin osallistuvia ja auttaen perehdyttämisessä isännöimisessä tulemalla klubien jäseniksi. Ottakaa yhteyttä piirin jäsenyyskomitean puheenjohtajaan ja miettikää kuinka alumnit voitaisiin saada mukaan klubin aktiviteetteihin. SHARE ja Piirirahasto (DDF). SHARE-järjestelmän kautta Rotarysäätiön saamat lahjoitukset muutetaan Säätiön apurahoiksi, joilla parannetaan maailmaa ja muutetaan ihmisten elinoloja. Rotarysäätiön hallitus ottaa kaikki maailman rotarit mukaan Säätiön apurahoja ja ohjelmia koskevaan päätöksentekoon. Missään muussa säätiössä ei lahjoittajilla ole näin suurta vapautta päättää varojen käytöstä. Jokaisen rotaryvuoden päättyessä jaetaan kaikki kunkin piirin rotaryklubien Vuosirahastoon lahjoittamat varat kahteen rahastoon: 50 % siirretään Maailmanrahastoon 50 % siirretään Piirirahastoon (DDF)*. Maailmanrahaston osuuden Säätiö käyttää rahoittaakseen maailmanlaajuisia ohjelmia, jotka ovat kaikkien rotarypiirien haettavissa. Piirisi käyttää DDF-osuuden niiden Säätiön apurahojen ja ohjelmien rahoittamiseen, jotka se itse valitsee. Rotarysäätiön varojen kierrätysjärjestelmä palauttaa piirien lahjoitukset käyttöön kolmen vuoden kuluttua rahojen vastaanottamisesta. Kolmen vuoden ajanjakso antaa piireille aikaa suunnitella ohjelmia sekä antaa Säätiölle mahdollisuuden sijoittaa lahjoitukset. Sijoitusten tuotoilla maksetaan yleishallintokulut ja rahaston kehittämiskustannukset. Piirin rotarysäätiökomitea päättää, kuinka Piirirahaston DDF-varoja käytetään neuvoteltuaan ensin klubien kanssa. Ottakaa yhteyttä piirin rotarysäätiökomiteaan, jos haluat lisätietoja. Lahjoitukset Rotarysäätiölle Rotarysäätiön apurahat rahoitetaan ympäri maailmaa asuvien rotareiden lahjoituksilla. Kun rotarit näkevät koulutusprojektien, ammatillisten ja humanitaaristen projektien erinomaiset tulokset, he ymmärtävät, miksi Rotarysäätiön taloudellinen tukeminen on elintärkeää tehdäkseen maailmasta parempi paikka elää. Lahjoitukset Säätiölle tulisi suunnata Vuosirahastolle, Pysyvälle rahastolle tai PolioPlus-rahastolle. Lahjoitukset annetaan Member Accessin kautta TRF Contribution Form (123) -lomakkeella tai Multiple Donor Form (094) -lomakkeella. * Vuosirahastoon tehdyt lahjoitukset, jotka on suunnattu jollekin keskittämisalueelle, eivät sisälly piirin SHARE-laskelmiin ja niitä ei hyvitetä DDF-rahastoon. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 10 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

15 Osoitteesta löytyy alueelliset rotarysäätiökoordinaattorit, jotka auttavat ja neuvovat säätiöasioissa. PolioPlus-rahasto. Suurin haaste tänään taistelussa poliota vastaan on taloudellinen. Huolimatta niistä valtavista summista, jotka jo on käytetty, rahaa tarvitaan kipeästi lisää, jotta saavutamme kaikki lapset jäljellä olevissa polioendeemisessä maassa. Rotareita kannustetaan tekemään lahjoituksia PolioPlus-rahastoon, mikä auttaa meitä jatkamaan rokotustoimintaa siihen saakka, kun maailma julistetaan poliosta vapaaksi. Klubeja kannustetaan järjestämään rahankeräyskampanjoita PolioPlussan tukemiseksi. Tästä rahastosta annetuilla apurahoilla maksetaan osaltaan kansallisten rokotuspäivien ja seuranta-aktiviteettien aiheuttamia kustannuksia. Klubin säätiökomitean puheenjohtaja ja rotarysäätiöasiamies voivat tarkastella säätiölahjoituksia ja tunnustuksia saaneiden tietoja Member Accessin kautta osoitteessa Klubin presidentti tai sihteeri avaa pääsyn näihin tietoihin lisäämällä heidät SR:n jäsentietojärjestelmään. Vuosirahasto. Rotarysäätiön apurahoihin ja aktiviteetteihin käytettävät rahat tulevat suurimmalta osalta Vuosirahastosta. Rotareita kannustetaan lahjoittamaan rahaa Rotarysäätiölle vuosittain. Tukeaksenne Jokainen rotari, joka vuosi (EREY) -kampanjaa teidän tulisi: tehdä lahjoitus Säätiölle rotaryvuoden alussa kannustaa jokaista klubin jäsentä tekemään lahjoituksen joka vuosi kertoa jäsenille, miten heidän lahjoituksensa Vuosirahastoon tukee Säätiön apurahoja ja aktiviteetteja, joilla saadaan aikaan hyvää maailmassa antaa tunnustusta niille, jotka tukevat Rotarysäätiötä. Pysyvä rahasto. Pysyvä rahasto on Rotaryn pääomarahasto. Pääomaan ei kosketa ja vain osa tuotosta käytetään Säätiön apurahoihin ja aktiviteetteihin. Lahjoitukset Pysyvään rahastoon voivat olla suoranaisia rahalahjoja, arvopapereita, testamenttilahjoituksia tai elinkorkosopimuksia. Monet rotarit lahjoittavat huomattavia summia Pysyvään rahastoon. Rotarit, jotka haluavat tukea Rotaryn rauhankeskuksia voivat tehdä niin lahjoittamalla tähän ohjelmaan Pysyvän rahaston kautta. Jos klubissa on jäsen, jolla on mahdollisuus tehdä suuri lahjoitus Säätiölle, ottakaa yhteys alueelliseen rotarysäätiökoordinaattoriin tai apulaiskoordinaattoriin. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 11 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

16 Rotarysäätiön rahoitus Paikkakunnalta saatu rahoitusapu. Vaikka suuri osa Säätiön rahoituksesta saadaan lahjoituksina rotareilta, paikkakunnalta saadaan myös varoja varainkeruukampanjoilla ja yksittäisinä lahjoituksina. Miettikää, voisitteko järjestää varainkeruutempauksia, joiden avulla saisitte paikkakuntanne tukemaan klubia ja koko järjestöä. Lisätietoa löytyy Klubin palveluprojektikomitean oppaasta sen varainkeruuta koskevasta luvusta. Tunnustukset lahjoittajille. Lahjoituksesta myönnettävä vilpitön tunnustus on perusedellytys sille, että saadaan lahjoituksia myös tulevaisuudessa. Rotarysäätiö antaa tunnustusta lahjoittajille rahalahjoituksista tai sitoutumisesta tuleviin lahjoituksiin. ROTARYSÄÄTIÖN ANTAMAT TUNNUSTUKSET Tunnustukset yksityishenkilöille Rotary Foundation Sustaining Member Paul Harris Fellow Multiple Paul Harris Fellow Memorial Paul Harris Fellow Certificate Certificate of Appreciation (annetaan myös yrityksille) Benefactor Bequest Society Major Donor Arch C. Klumph Society Tunnustukset klubeille 100% Rotary Foundation Sustaining Member Club -standaari (vuosittain jaettava) Every Rotarian, Every Year banner (vuosittain jaettava) Top Three Annual Fund Per Capita Club -standaari (jaetaan vuosittain kussakin piirissä) 100% Paul Harris Fellow Club -standaari (myönnetään pyynnöstä) Tarkempaa tietoa tunnustuksista löytyy hakusanalla Appreciation and Recognition Opportunities osoitteesta KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 12 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

17 2 Klubin rotarysäätiökomitean puheenjohtaja Valmistaudu piirineuvotteluun vastaamalla oppaan lopussa oleviin kysymyksiin. Kun valmistaudut toimikauteesi komitean puheenjohtajana, ota selvää, mitä klubin hallitus, jäsenet, piiri ja Rotary International odottavat sinulta ja komitealtasi. Ennen toimikauden alkua sinun tulee valmistautua tehtävään monin tavoin. Sinun on osallistuttava koulutukseen piirineuvottelussa ja lisäksi sinun tulisi neuvotella edeltäjäsi kanssa perehtyä klubin sääntöihin, jotta tunnet sen menettelytavat ja ohjeet käydä läpi klubin strategiasuunnitelma ja määritellä sitä tukevat vuositavoitteet valita komiteasi jäsenet yhdessä tulevan presidentin kanssa perustaa tarvittaessa alakomiteoita (globaalit apurahat, piiriapurahat, varainkeruu, vuosittaiset lahjoitukset, suurlahjoitukset, PolioPlus, Rotaryn rauhankeskukset) laatia puheenjohtajakaudelle viestintäsuunnitelma selvittää, mitä muita tehtäviä tai velvoitteita klubi on antanut komitealle. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 13 KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

18 Kun valmistaudutaan hyvin, saadaan myös tuloksia. Kun olet ottanut toimen vastaan, niin tärkeimmät tehtävät komitean puheenjohtajana ovat seuraavat: valvoa komitean talousarvion toteutumista tehdä yhteistyötä klubin muiden komiteoiden ja piirikomitean kanssa sellaisissa asioissa, jotka koskevat useita piirin klubeja suunnitella ja pitää komitean kokoukset ja muut kokoontumiset säännöllisin väliajoin seurata komitean tavoitteiden toteutumista ja raportoida komitean toimista ja asioiden edistymisestä klubin presidentille, hallitukselle ja koko klubille. Komitean jäsenet Valitse tulevan presidentin kanssa komiteassa vapautuville paikoille uudet jäsenet ja pidä suunnittelukokouksia ennen uuden rotaryvuoden alkua. Jatkuvuuden varmistamiseksi komitean jäsenet tulee mahdollisuuksien mukaan nimittää kolmeksi vuodeksi. Kun valitsette uusia jäseniä, miettikää onko heillä kokemusta kansainvälisissä asioissa, vapaaehtoistyöstä tai varainkeruusta. Klubin suunnitteluun on käytettävissä erilaisia välineitä mm. Eläväisen klubin eväät: Klubijohtosuunnitelma ja Strategiasuunnittelun opas. Kun komitean jäsenet on valittu, sinun tehtäväsi on kouluttaa heidät tulevalle rotaryvuodelle. Mieti, miten voit käyttää heidän taitojaan ja kiinnostuksensa kohteita ja jaa sitten tehtäviä. Voit kouluttaa jäseniä seuraavasti: Kerro komitean uusille jäsenille klubin strategiasuunnitelmaan liittyvistä toiminnoista ja suunnitelmista. Pane jokainen uusi komiteajäsen työskentelemään kokeneemman jäsenen työparina. Kannusta jäseniä verkostoitumaan muiden klubien vastaavien komiteoiden kanssa. Tutustuta heidät komitean käytettävissä oleviin tietolähteisiin. Kerro jäsenille piirin toiminnoista ja kokouksista. Tavoitteenasettelu Komitean puheenjohtajana vastaat siitä, että komitea asettaa ja toteuttaa vuositavoitteet, joka tukevat klubin strategiasuunnitelmaa. Voit työstää tavoitteita tulevan presidentin ja muiden tulevien klubivirkailijoiden kanssa piirineuvottelussa. RI on kehittänyt Member Accessin kautta käytettävän nettityökalun Rotary Club Centralin, jonka avulla klubit voivat syöttää tavoitteensa RI:n tietokantaan. Tavoitteet, joilla on vaikuttavuutta. Vuotuisissa tavoitteissa tulee huomioida komitean rahkeet ja klubin intressit. Tavoitteiden tulee olla kaikkien hyväksymiä, olla mittavissa, haasteellisia ja saavutettavia sekä ajallisesti määriteltyjä. Toimintasuunnitelma. Laadi yhdessä klubin hallituksen ja komitean jäsenten kanssa toimintasuunnitelma, jossa esitetään, millä keinoin kukin tavoite saavutetaan. Seuraavat keinot voivat olla avuksi: Aseta kullekin toimenpiteelle aikataulu. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 14 KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

19 Päätä kuka on vastuussa mistäkin toimenpiteestä. Määrittele kriteerit, joilla mitataan edistymistä ja onnistumista. Mieti, mitä resursseja ja välineitä klubilta, piiriltä tai RI:ltä on saatavissa. Päätä, miten arvioitte tavoitteiden saavuttamista ja tarvitaanko pohjatietoja. Arvioi tavoitteita säännöllisesti ja varmista näin, että niiden saavuttaminen edistyy tasaisesti. Näin toimintaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Motivointi. Yksi sinun tehtävistäsi komitean puheenjohtajana on pitää jäsenet motivoituneina. Seuraavassa muutama yleinen motivointitekijä: usko siihen, että tavoitteen saavuttaminen on hyödyllistä usko siihen, että tavoite on toteutettavissa ja että projekti tai aktiviteetti onnistuu mahdollisuudet toveruuteen ja verkostoitumiseen se, että tehtävä edellyttää jäsenten erityisosaamista tunnustuksen antaminen komitean tavoitteiden eteen tehdystä työstä ja siihen käytetystä ajasta. Huomion kiinnittäminen näihin motivointitekijöihin pitää yllä jäsenten sitoutumista Rotaryyn ja kannustaa heitä yhä uudelleen osallistumaan klubin aktiviteetteihin. Talousarvio Laadi ennen 1.7. talousarvio yhdessä edeltäjäsi ja klubin rahastonhoitajan kanssa, jotta teillä on käsitys siitä, mitä varoja komiteanne tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa. Varmista, että komitean tarvitsemat varat ovat mukana klubin talousarviossa. Ota budjettiin mukaan myös suunnitellut varainhankintatoimet. Valvo varojen käyttöä, maksusuorituksia ja raportointia sekä seuraa koko ajan komitean rahatilannetta. Kun pidät säännöllisesti yhteyttä rahastonhoitajaan, korjaavat toimenpiteet voidaan tarvittaessa tehdä ajoissa. Tiedonvälitys Mieti, miten tulet hoitamaan yhteydenpidon seuraaviin tahoihin: Komitean jäsenet. Komitean tulee kokoontua säännöllisesti ja käydä läpi käytettävissä olevat resurssit, keskustella käynnissä olevista projekteista tai aloitteista sekä suunnitella keinoja, joilla komitean ja klubin tavoitteet saavutetaan. Klubi. Tiedota klubin presidentille, hallitukselle ja jäsenille komitean toiminnoista, toimintasuunnitelmista ja siitä, miten tavoitteisiin pääseminen edistyy. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 15 KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

20 Muut komiteat. Komitean työskentely vaikuttaa usein jonkin toisen komitean työhön. Komitean tulee tehdä yhteistyötä seuraavien klubikomiteoiden kanssa: Palveluprojektikomitea. Harkitaan yhdessä voidaanko Säätiön apurahoja käyttää palveluprojekteihin. Julkisuuskuvakomitea. Varmistetaan, että Säätiön projekteista ja jäsenten osallistumisesta tiedotetaan oikea-aikaisesti. Klubin hallintokomitea. Sovitaan rotarysäätiöohjelmasta neljästi vuodessa ja jaetaan tunnustukset palvelusta ja lahjoituksista. Jäsenyyskomitea. Pidetään yhteyttä Rotary Internationalin ja Rotarysäätiön alumneihin, otetaan heidät mukaan klubin toimintaan ja ehdotetaan alumneja jäseniksi. Rotarypiiri. Jos komitea tarvitsee opastusta tai tietoja, voit kääntyä piirin vastaavan komitean tai apulaiskuvernöörin puoleen. Alue. RI:n alueellinen rotarysäätiökoordinaattori (RRFC) on käytettävissä avustamaan klubia rotarysäätiöasioissa. Löydät oman alueesi RRFC:n osoitteesta KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 16 KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

21 3 Tietolähteet ja resurssit Käytettävissä on monia tietolähteitä, jotka auttavat komiteaa hoitamaan tehtäviään. Tietolähteitä voi ladata osoitteista ja tai tilata osoitteesta shop.rotary.org, s-postilla niitä voi tilata osoitteesta Niitä saa myös Zürichin kansainvälisestä toimistosta. Every Rotarian, Every Year Club Success Booklet (958) esitteitä, tarroja ja ohjeita edistämään klubien ohjelmaosallistumista ja vuosirahastolahjoitusten hankintaa. Gift Acceptance Policy Manual yhteenveto Rotarysäätiön hyväksymistä lahjoituksista, joihin kuuluvat myös lahjat Pysyvään rahastoon. Rotarysäätiö pähkinänkuoressa (159-FI) Rotarysäätiön uusimmat tilastotiedot taskukoossa. Rotary International and The Rotary Foundation Annual Report (187) edellisen rotaryvuoden vuosikertomus palvelutoiminnoista sekä taloutta koskevat tärkeimmät asiat ja päätapahtumat. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 17 TIETOLÄHTEET JA RESURSSIT

22 Henkilöresurssit Piirin rotarysäätiökomitea vastaa kaiken rotarysäätiöaktiviteetin valvonnasta piirissä. Alueellinen rotarysäätiökoordinaattori rotari, joka on nimitetty auttamaan piirejä ja klubeja kaikissa Rotarysäätiön asioissa. Alueellinen apulaisrotarysäätiökoordinaattori avustaa RRFC:tä, piirejä ja klubeja kysymyksissä liittyen vuosirahastolahjoituksiin, suurlahjoituksiin ja ohjelmiin osallistumiseen. End Polio Now -koordinaattori auttaa johtamaan ja levittää PolioPlus-tietoa ja puhuu polion hävittämisen puolesta ja tarjoaa taloudellista tukea piirille ja klubeille niiden polion hävittämiskampanjoissa. Rotarysäätiöalumnikoordinaattori avustaa RRFC:tä, klubeja ja piirejä uudelleen yhdistämään säätiöohjelmien alumneja mukaan Rotaryn aktiviteetteihin. PolioPlus-komiteat palvelevat kansainvälisinä, alueellisina, kansallisina tai paikallisina neuvonantajina Rotaryn osallistumisessa polion hävittämistoimiin. Contact Center Kontaktikeskuksen tiimiin, joka vastaa kysymyksiin, saa yhteyden osoitteessa Pohjois- Amerikan ulkopuolella toimivien rotareiden kannattaa ottaa yhteyttä omaan kansainväliseen toimistoonsa. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 18 TIETOLÄHTEET JA RESURSSIT

23 Piirineuvottelun keskustelunaiheita Piirineuvottelua varten Kun mietit seuraavia kysymyksiä, keskustele klubin eroavien ja tulevien toimihenkilöiden kanssa ajatuksistanne. Mitkä ovat rotarysäätiökomitean tehtävät ja sinun tehtäväsi tämän komitean puheenjohtajana? Kuinka komitea tukee klubin strategiasuunnitelmaa? Miten voimme kannustaa rotareita tekemään lahjoituksia Rotarysäätiölle? Millä tavoilla voimme kertoa rotareille Rotarysäätiöstä? Miten voit auttaa komitean jäseniä hoitamaan työnsä? Mitkä ovat komiteasi pitkän aikavälin tavoitteet ja vuositavoitteet? KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 19

24 Muistilista 1: Muistiinpanot Piirineuvottelua varten KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 20

25 Muistilista 2: Rotarysäätiön apurahat Piirineuvottelua varten Mihin sellaisiin projekteihin klubi on hiljattain osallistunut, jotka saattaisivat kuulua johonkin keskittämisalueeseen? (Rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu, sairauksien ehkäisy ja hoito, vesi ja sanitaatio, äidin ja lapsen terveys, peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen.) Kuinka voit ryhtyä yhteistyöhön piirin toisten klubien kanssa luomaan laajempia ja kestävämpiä tuloksia tuovia projekteja? Miten pystyt löytämään partnereita muista maista? Miten varmistat, että apurahavarojen hoitaminen tapahtuu ohjeiden mukaisesti? KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 21

26 Piirineuvottelua varten Muistilista 3: Tavoitteet Käytä tätä muistilistaa suunnitellessasi pitkän aikavälin tavoitetta ja kolmelle seuraavalle vuodelle sellaisia vuositavoitteita, jotka edesauttavat pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista. Varmista seuraavat seikat: Kaikki ovat tavoitteista yhtä mieltä. Ne, jotka ovat olleet suunnittelemassa tavoitteita ja kehittelemässä toimintasuunnitelmaa niiden toteuttamiseksi, haluavat olla myös toteuttamassa suunnitelmia. Tavoitteet ovat mitattavissa. Tavoitteen tulee olla niin konkreettinen, että tiedetään, mitä pitää saada aikaan. Tavoite on haasteellinen. Tavoitteen tulee olla niin haastava, että klubi ylittää aiemmat saavutuksensa. Tavoite on saavutettavissa. Rotareiden pitää pystyä saavuttamaan tavoite olemassa olevien resurssien avulla. Tavoite on ajallisesti täsmällinen. Tavoitteen toteutuksella pitää olla selvä takaraja tai aikataulu. Pitkän aikavälin tavoite (klubin tavoite kolmen vuoden kuluttua tästä hetkestä) Vuositavoite vuonna 1 Vuositavoite vuonna 2 Vuositavoite vuonna 3 KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 22

27 Muistilista 4: Toimintasuunnitelma Piirineuvottelua varten Kirjoita alla olevaan tilaan yksi vuositavoite tavoitteittesi luettelosta. Mieti sen jälkeen, millaisia toimintoja tarvitaan tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Vuositavoite Toiminto Vastuuhenkilö Toiminnon kesto 1. Edistymisen mittaaminen Käytettävissä olevat resurssit Tarvittavat resurssit KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 23

28 Piirineuvottelua varten Muistilista 5: Klubin rotarysäätiökomitea Tapausharjoituksia Lue alla oleva tapausharjoitus ja vastaa kysymyksiin. Laadi suunnitelma käyttämällä sivun 26 tapausharjoituksen toimintasuunnitelmaa. Tapausharjoitus 1 Klubin jäsenet sekoittavat piirisäätiön ja Rotarysäätiön. Miten pystyt selventämään jäsenille mikä on piirisäätiö ja mikä on Rotarysäätiö? Tapausharjoitus 2 Uudet Rotarysäätiön globaalit apurahat vaativat suurempia projekteja, jotka kestävät enemmän kuin vain yhden vuoden. Tästä syystä monet klubin jäsenet ovat ottaneet sinuun yhteyttä ja ehdottaneet sellaisten projektien kehittämistä, joilla on suuret vaikutukset. Mistä tunnistaa kestäviä tuloksia tuottavat projektit? Miettikää miten voitte taata, että teidän projektisuunnitelmanne tuottaa kestäviä tuloksia. Kuvaile kestäviä tuloksia antava projekti, jossa klubi on mukana nyt tai kuvaile sellainen projekti, jonka tulokset klubi haluaa tehdä kestävämmiksi. KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 24

29 Tapausharjoitus 3 Piirineuvottelua varten Sinua on pyydetty kehittelemään uudenlaisia tapoja rohkaista paikkakuntalaisia lahjoittamaan rahaa Rotarysäätiön polionhävittämiskampanjaan. Minkälaisilla uusilla luovilla tavoilla voimme pyytää lahjoituksia paikkakuntalaisilta? Tapausharjoitus 4 Klubilla on vuotuinen varainhankintakampanja, joka on suosittu sosiaalinen tapahtuma jäsenten keskuudessa. Tapahtumassa tarjotaan ilmaista syötävää ja juotavaa ja siitä on vuosien myötä kasvanut useamman sadan hengen tilaisuus. Jäsenet odottavat tätä tapahtumaa joka vuosi ja klubilla on oma alakomitea tämä tilaisuuden koordinoimiseksi. Olet kuullut klubin rahastonhoitajalta, että tilaisuus ei enää tuotakaan rahaa vaan klubilta sen sijaan kuluu rahaa järjestelyihin, mikä johtuu ruoan, juoman ja muiden asioiden nousseista hinnoista. Minkälaisia suosituksia annat alakomitealle varainhankintakampanjan suhteen? Tapausharjoitus 5 Toimikautesi ensimmäinen vuosi on puolivälissä ja monet komitean jäsenet eivät toimi odotustesi mukaisesti. He eivät vastaa s-posteihin eivät tule komitean kokouksiin. Olet turhautunut ja olet harkinnut eroavasi puheenjohtajan paikalta ellei tilanne muutu. Mitä teet? KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 25

30 Piirineuvottelua varten Tapausharjoituksen toimintasuunnitelma Toiminto Vastuuhenkilö Toiminnon kesto 1. Edistymisen mittaaminen Käytettävissä olevat resurssit Mitä huomasit voivasi toteuttaa klubissasi? Tarvittavat resurssit KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 26

31 Muistilista 6: Ongelmanratkaisun opas Piirineuvottelua varten Käytä Suunnitteluopasta tehokkaille rotaryklubeille ja istunnon 2 tavoitelistaa kehittääksesi oman ongelmanratkaisuoppaan. Analysoi klubin tavoitteet ja mieti, mitä mahdollisia haasteita niiden saavuttamisessa on. Esitä seuraavaksi ratkaisuja näihin haasteisiin. Tavoite Mahdollinen haaste Ratkaisu Hallinto Jäsenyys Julkisuuskuva Palveluprojektit Rotarysäätiö Muut KLUBIN ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN OPAS 27

32

33 Vain napsautus ja olet perillä! Mene Member Accessiin Käy läpi kursseja ja hanki lisää rotarytietoutta. Imuroi raportteja. Selaa klubisi puolivuotisraportteja (SAR) ja maksa jäsenmaksut. Syötä klubisi vuositavoitteet ja katso mihin olette päässeet. Member Accessiin pääset napsauttamalla Rotaryn kotisivun oikeassa yläkulmassa olevaa linkkiä. Siinä on sinun rotarytoimintasi sekatavarakauppa. One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA 226E-FI (313)

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö on Rotary Internationalin työkalu, jolla se tekee hyvää maailmassa. Sen kautta me rotarit edistämme

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation 2 Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.3.2017 TRF Työtä yhteisymmärryksen, terveyden, koulutuksen ja rauhan hyväksi Rotarysäätiö - rotarytoiminnan näkyvin ja vaikuttavin saavutus Toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

Klubin julkisuuskuvakomitean opas

Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226C-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi Rotarysäätiö Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi MIKÄ ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja

Lisätiedot

Klubin palveluprojektikomitean

Klubin palveluprojektikomitean Klubin palveluprojektikomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226D-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö y y Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin ttii 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE?

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Torbjörn Sonck Päivämäärä 16.02.2009 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Rotarysäätiökomitea. Painos E-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Rotarysäätiökomitea. Painos E-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Rotarysäätiökomitea Painos 2016-19 226E-FI (1015) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2. Rotarysäätiö Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.2016 Säätiöseminaarit 2015-16 DRFCC Niko Niemi Lahti-Wesijärvi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Stipendit. Terttu Vartiainen

Stipendit. Terttu Vartiainen Stipendit Terttu Vartiainen ROTARYSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN STIPENDI LUKUVUOSIA 2014-2015 VARTEN Rauhan ja konfliktin stipendi Stipendi on 2-vuotinen apurahaohjelma opiskeluun yhdessä rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

Lisätiedot

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj.

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Sisältö Rotarit ja rauha Polio Lääkäripankki Action groups Säätiö Painopistealueet

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma. Zone 15 RRFC Virpi Honkala

ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma. Zone 15 RRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma Zone 15 RRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖN JOHTO JA VYÖHYKKEEN 15 HENKILÖTUKI 2014 15 Rotarysäätiön pj: John Kenny Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi

Lisätiedot

Virpi Honkala, ARRFC Z15

Virpi Honkala, ARRFC Z15 Virpi Honkala, ARRFC Z15 25.8.2013Suomen Rotary 2 PYSYVÄ RAHASTO = ENDOWMENT FUND Pysyvän rahaston tavoite 200 miljoonaa USD saavutettiin v. 2005 Nykyinen tavoite on 1 miljardi USD v. 2025 mennessä Rotarysäätiön

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2011 2012 Karhunpään rotaryklubi 1. Sisältö Klubijohtosuunnitelma 2011 2012 sisältää seuraavat osiot: Klubin säännöt Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2011

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

Rotarysäätiön KÄSIKIRJA

Rotarysäätiön KÄSIKIRJA Rotarysäätiön KÄSIKIRJA Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee appointed by the Finnish District Governors.

Lisätiedot

Ammattikoulutusryhmän GG-hakuprosessi

Ammattikoulutusryhmän GG-hakuprosessi Ammattikoulutusryhmän GG-hakuprosessi TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuville koulutushankkeille, joiden tulokset ovat kestäviä ja mitattavia ja, jotka liittyvät

Lisätiedot

PAUL HARRIS FELLOW -TUNNUSTUKSEN HAKUOHJEET

PAUL HARRIS FELLOW -TUNNUSTUKSEN HAKUOHJEET PAUL HARRIS FELLOW -TUNNUSTUKSEN HAKUOHJEET Ohjeita Päivitys: 10.2.2017 Ryhmä: Rotarysäätiö 1. HENKILÖTUNNUSTUKSET Rotary Foundation Sustaining Member Rotary Foundation Sustaining Member on henkilö, joka

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTI Ö Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International, TRF Perustettu Atlantan kongressin

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet. PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus Oulu

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet. PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus Oulu Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus 26.10.2013 Oulu Miksi uusi apurahamalli? - tavoitteina tehokkuuden lisääminen ja järjestelmän yksinkertaistaminen

Lisätiedot

Rotarysäätiön tavoitteena on rakentaa yhteisymmärrystä ja maailmanrauhaa toteuttamalla paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä

Rotarysäätiön tavoitteena on rakentaa yhteisymmärrystä ja maailmanrauhaa toteuttamalla paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä n tavoitteena on rakentaa yhteisymmärrystä ja maailmanrauhaa toteuttamalla paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä Esittäjä Matti Honkala Päivämäärä 1.9.2007 humanitäärisiä, koulutus- ja kulttuuriohjelmia.

Lisätiedot

Klubin jäsenyyskomitean opas

Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226B-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

Klubin rotarysäätiökomitean opaskirjan tulevaisuussuunnitelmapainos

Klubin rotarysäätiökomitean opaskirjan tulevaisuussuunnitelmapainos 2011-12 Klubin rotarysäätiökomitean opaskirjan tulevaisuussuunnitelmapainos Sisältyy Klubin toimihenkilöiden opaskirjat -sarjaan 226E-FV-FI (1111) Tämä Klubin rotarysäätiökomitean opaskirjan tulevaisuussuunitelmapainos

Lisätiedot

3.4.2012Suomen Rotary 1

3.4.2012Suomen Rotary 1 3.4.2012Suomen Rotary 1 Virpi Honkala, ARRFCE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi TERVETULOA PETSIIN 2015 DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi 14.3.2016 District Assembly 2 DG Olli Pihlava Synt. 19.10.1948 Kokemäki Klubi: Raumanmeren rotaryklubi Luokitus: Metalliteoll./Taloushallinto

Lisätiedot

Rotarysäätiö Tutuksi. Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea

Rotarysäätiö Tutuksi. Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea Rotarysäätiö Tutuksi Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Vihti Vihti-Nummela - Karkkila 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu

Lisätiedot

Erkki Ilus. Kulosaaren yk

Erkki Ilus. Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.03.2017 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opaskirja

Klubin hallintokomitean opaskirja Klubin hallintokomitean opaskirja Sisältyy Klubin toimihenkilöiden opaskirjat -sarjaan 226A-FI (1111)) Tämä julkaisu on Klubin hallintokomitean opaskirjan painos v. 2011. Se on tarkoitettu klubin komiteoiden

Lisätiedot

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten Global Grant Scholarshipapuraha TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan akateemiseen

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Virve Eronen p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi

Virve Eronen p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi Mitä VTT on? VTT tarjoaa lähtevän ryhmän jäsenille mahdollisuuden oppia uutta sekä vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan vastaanottavassa klubissa / piirissä VTT-matka

Lisätiedot

Yhteinen säätiömme Rotarysäätiö tänään Leila Risteli, PDG, RRFC

Yhteinen säätiömme Rotarysäätiö tänään Leila Risteli, PDG, RRFC Yhteinen säätiömme Rotarysäätiö tänään Leila Risteli, PDG, RRFC Rotarysäätiö perustettiin jo 1917 The mission of The Rotary Foundation is to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill, and

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja Esittäjä DRFC Matti Honkala 2009 Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- teena on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS SISÄLTYY KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJAAN 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa 5.11.2015 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä humanitaarisilla sekä koulutusja

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kansainvälinen nuorten leiri Imatra TITLE 2 Kotka Meripäivät TITLE 3 RI:n presidentti ja teema 2017-2018 TITLE 4 RI:n tavoitteita - Jäsenistön

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala HALU TEHDÄ HYVÄÄ 2014 ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International,

Lisätiedot

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma Eläväisen klubin eväät Klubijohtosuunnitelma Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana: 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä.

Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä. Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä. Peter Flander 24.01.2014. Kun Rotarysäätiön Tulevaisuussuunnitelma astui voimaan 1.7.2013, muuttuivat monet tähän asti totutut asiat

Lisätiedot

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FVP) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh: 0400335719 TALOUDESTA 30.06.2011

Lisätiedot

Klubin jäsenyyskomitean opas

Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226B-FI (213) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

PAUL HARRIS FELLOW -TUNNUSTUKSEN HAKUOHJEET

PAUL HARRIS FELLOW -TUNNUSTUKSEN HAKUOHJEET PAUL HARRIS FELLOW -TUNNUSTUKSEN HAKUOHJEET Ohjeita Ryhmä: Rotarysäätiö Päivitys: 8.6.2014/REk 1. HENKILÖTUNNUSTUKSET Rotary Foundation Sustaining Member Rotary Foundation Sustaining Member on henkilö,

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet. Erkki Ilus Kalastajatorppa

Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet. Erkki Ilus Kalastajatorppa Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet Erkki Ilus Kalastajatorppa 16.11.2016 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä humanitaarisilla

Lisätiedot

Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta

Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubi Esa Ala-Mutka/Heikki Keravuori 9.9.2009 Lähteitä Rotarysäätiöseminaari Tampere

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot