Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle Tarja Repo, DG Sivu 1/6

2 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle on jotakin. Kaikkialla maailmassa isommilla ja pienemmillä paikkakunnilla rotarit ovat yli sata vuotta kokoontuneet yhteen palvelemaan. Rotaryn perustamisesta lähtien lukemattomat rotarit ovat löytäneet Rotaryn palvelutoiminnan ilon Rotaract, Interact, Rotaryn kansalaistoimintaryhmissä, nuorisovaihdossa ja monissa muissa Rotaryn ohjelmissa. Tänä päivänä Rotary ei ole ihan samanlainen kuin ennen. Sosiaalinen media, tiedon siirtyminen verkossa ja työelämän kiireet luovat omat haasteensa ja myös mahdollisuutensa. Se perusta, jolle Rotary on rakentunut ei ole muuttunut. Rotaryn perustana olevat keskeiset arvot: palvelu, toveruus, moninaisuus, riippumattomuus ja johtajuus luovat arvopohjan, jonka mukaan elämme ja toteutamme palvelutoimintaamme. Tämä luo perustan pohdiskelulle, olemmeko pelkästään rotaryklubin jäseniä vai todellisia rotareita. Jos päätämme olla todellisia rotareita, otamme Rotaryn palvelutoiminnan ja arvot osaksi jokapäiväistä elämää. Kun näin päätämme, silloin teemme Rotaryn Näkyväksi ja teemme paljon hyvää omalla paikkakunnalla, omassa piirissä ja maailmalla. Rotarykauden RI Presidentti Gary. K.C. Huang on valinnut teemakseen Light Up Rotary Rotary näkyväksi. Huang vetoaa meihin kaikkiin, että Rotary olisi osa elinyhteisöämme, näkyisi kaikkialla toimillaan ja teoillaan. Huang toivoo, että jokainen klubi ja jokainen piiri järjestävät alueellaan Rotary Day -tapahtuman. RotaryPäivä auttaa meitä kertomaan yhteisöissämme, mikä on Rotary ja mitä me teemme. Teemme myös Rotaryä näkyväksi poistamalla polion. End Polio Now on ohjelma, jolla polio hävitetään maailmasta. Taistelu poliota vastaan ei lopu, ennen kuin se on saatu hävitettyä maailmasta kokonaan. Se on Rotary-järjestön lupaus maailmalle. Huang ilmoittaa tavoitteekseen 1,3 miljoonaa jäsentä kautensa loppuun mennessä. Huang toivoo, että katsoisimme jäsenasiaa uudesta näkökulmasta: miten meidän tulee kehittää toimintaamme, jotta saamme mukaan kiireiset ammattilaiset! RI presidentin kunniamaininta : RI:n presidentin kunniamaininnan saa klubi, joka täyttää kolmessa vaaditussa kohdassa olevat tehtävät. Vaaditut aktiviteetit löytyvät RI Presidentin kunniamaininta ohjelmasta: 1. Jäsenistön kasvun edistäminen ( Rotaryn jäsenyys näkyväksi) 2. Osallistuminen paikalliseen tai kansainväliseen palveluprojektiin (Rotarypalvelu näkyväksi) 3. Rotaryverkoston luominen (Rotaryperhe näkyväksi) Tavoitteena on, että kaikki piirimme klubit saavat RI Presidentin kunniakirjan! Sivu 2/6

3 PIIRIN STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE : ROTARY NÄKYVÄKSI PIIRISSÄ 1400 o Rotaryjärjestön strategiset tavoitteet ovat pohjana piirimme tavoitteille. o Painopistealueet soveltuvat myös kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiimme. Jäsenyys o Piirimme jäsenmäärä on laskenut viime vuosien aikana. Jäsenmäärä on 1206 jäsentä. o Klubijäsenten keski-ikä on nousussa, tällä hetkellä 50 prosenttia on yli 60-vuotiaita. Klubiemme elinvoimaisuus tarvitsee uusia, nuoria, aktiivisia ja sitoutuneita jäseniä. o Erittäin tärkeää on myös, että nykyinen jäsenistö pysyy. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti sellaisiin jäseniin, joiden osallistuminen on heikentynyt ja varsinkin tällöin kummien roolia on korostettava. o RI Presidentti Huang on julkistanut uuden pinssin annettavaksi jokaiselle, joka tuo klubiin uuden jäsenen! o Klubien toiminnan kehittymistä ja jäsenhankintaa seurataan kuvernöörin vierailuilla. Monipuolinen toiminta, kokoontumisaikojen joustot ja projektien toteuttaminen ja niihin osallistuminen lisäävät Rotaryn kiinnostavuutta ja näkyvyyttä ja siten mahdollistaa uusien jäsenten saamista. 1. Jäsenyyskomitea organisoi koko piiriä kattavan jäsenkyselyn. Näin saamme kattavan kuvan mikä on hyvää ja mitä uutta halutaan, jotta saamme jäsenistömme pysymään klubeissa. 2. Jokainen klubi lisää nettojäsenmääräänsä vähintään yhdellä Rotaryvuoden aikana. 3. Kummitoiminnan merkitystä lisätään. Klubipalvelu o Klubipalvelun avulla saamme klubin toimimaan menestyksellisesti ja vahvistamme jäsenten yhteenkuuluvuutta. Se sisältää muun muassa toveruuden ja viihtymisen edistämiseen tarvittavaa toimintaa kuten klubikokousten tyylikkäät järjestelyt ja mielenkiintoiset sisällöt, klubineuvottelut ja klubin vuosipäivän tilaisuudet. Yhtenä tavoitteena on myös hauskan pitäminen! 1. Kiinnitetään huomiota klubitoiminnan monipuolistamiseen ja kiinnostavuuteen. Sivu 3/6

4 Nuorisopalvelu o Palveluväylässä panostamme nuorisoon ja nuoriin aikuisiin tarjoamalla heille mahdollisuuksia kehittää itseään. Nuorisovaihto on näkyvintä rotarytoiminnan muotoja. Vuosivaihto, kesävaihto ja leirit aktivoivat klubien toimintaa ja lisäävät nuorison keskuudessa kansainvälistä toimintaa. o Nuorisovaihdon, Interact-klubin ja Rotaract-klubin sekä nuorille järjestettävien johtajuusseminaarien (RYLA-seminaarit) avulla autamme nuorien kasvamista esimerkillisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Näillä toiminnoilla myös tuetaan ja vahvistetaan rotaryn tulevaisuutta. 1. RYLA-seminaarit järjestetään jokaisella AG-alueella. 2. Piiristämme lähtee nuoria vuosivaihtoon, kesävaihtoon ja kansainvälisille leireille. Näkyvyys, suhdetoiminta ja viestintä o Rotaryn näkyvyydellä, tiedottamisella ja suhdetoiminnalla luomme ulkoiseen ympäristöön positiivisen ja aktiivisen kuvan toiminnastamme. Kun näkyvyys ja tietoisuus Rotarysta paranee luomme pohjan uusien jäsenten saamiseksi klubeihin! o Tietotekniikan hyväksikäyttöä tehostetaan edelleen sekä piiritasolla että tekemällä klubeille tunnetuksi tarjolla olevia Suomen Rotaryn ja Rotary Internationalin tietojärjestelmäpalveluita. o Piirin toiminnasta tiedotetaan klubeille pääasiallisesti kuvernöörin kuukausikirjeillä ja niiden liitteillä. Piirin tiedotusvälineenä toimivat myös piirin kotisivut. 1. Julkaistaan sähköinen piirin lehti, johon klubit lähettävät kuvia ja tekstejä aktiviteeteistaan. 2. Piirin näkyvyyttä lisätään sosiaalisessa mediassa tiedottamalla piirissä tapahtuvista aktiviteeteista. 3. Klubeja tuetaan tietotekniikan hyväksikäytössä ja piirin kotisivujen käytössä informaation lähteenä 4. Jokainen klubi tiedottaa projekteistaan tiedotusvälineissä ja vastaavissa. 5. Mahdollisimman moni klubi järjestää Rotarypäivä-tapahtuman joko yksin tai yhdessä toisten klubien kanssa. Tapahtumat voivat olla myös piirin klubien ja piirien välisiä. Tapahtuma on epämuodollinen tilaisuus, johon kutsutaan ei-rotareita, jaetaan rotary-tietoutta ja pidetään hauskaa. Piirien yhteinen Rotarypäivä-tapahtuma on Mahdollisimman moni jäsen avaa My Rotary profiilin itselleen rotaryvuoden aikana. 7. Näytään rohkeasti rotareina! Piirissämme on uusi ja innokas Rotarytuotteiden toimittaja, joka ottaa uusia ideoita mielellään vastaan. Sivu 4/6

5 Rotarysäätiö o Rotary International Rotarysäätiön tavoite on mahdollistaa rotareille kansojen välisen yhteisymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämisen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä. o Rotarysäätiön apurahajärjestelmän mukaan kansainväliset apurahat tulee kohdistua Rotaryn kuudelle painopistealueelle. Näitä ovat: rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu; sairauksien ehkäisy ja hoito; vesi ja sanitaatio; äidin ja lapsen terveys; peruskoulutus ja lukutaito sekä taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen. o Future Vision Planin myötä ohjelmat ja prosessit on yksinkertaistettu ja kohdennettu siten, että saadaan aikaan suurempi vaikuttavuus niin maailmanlaajuisissa kuin paikallisissa palveluissa, lisätään piirien ja klubien omistajuutta palvelutoiminnoissa ja parannetaan Rotaryn näkyvyyttä. Klubit voivat organisoida paikallisia yhteiskuntaprojekteja kohderyhmänä nuoriso, vanhukset, sairaat tai muut avun tarvitsijat, jotka eivät selviä yksinomaan yhteiskunnan tarjoamalla tuella. Näihin hankkeisiin on mahdollista hakea Rotarysäätiön piirin käyttöön osoittamia DDF-varoja. 1. Mahdollisimman moni klubi suunnittelee paikallisen projektin, johon voi anoa piiriapurahaa (District Grants) 2. Jokainen klubi järjestää Polio-keräys tapahtuman 3. Piirissämme toteutetaan Ammatillinen opintoryhmän vaihto (VTT) 4. Piirissämme toteutetaan Global Grant-projekti piirin 3150 (Intia) kanssa, johon kaikki klubit osallistuvat 5. Mahdollisimman moni piirimme jäsen on EREY-lahjoittaja 6. Piirin klubien ja rotareiden lahjoitukset osoitetaan säätiön vuosirahastoon 7. Piirikokouksen yhteydessä järjestetään säätiökoulutus, jolloin kaikki klubit saavat sertifioinnin säätiöhankkeiden toteuttajiksi Koulutukset ja kokoukset o Rotary Institute ja GETS, Tanskan Legolandissa, Billundissa: o RLI-koulutus (kolme koulutuspäivää ja osiota): Haapavedellä , , o Piirijohdon koulutukset: elokuussa 2014 ja helmikuussa 2015 o Piirikokous ja säätiöseminaari: o PETS ja piirineuvottelu: o Piirikonferenssi: o RI-konventio Brasilian São Paulossa: Sivu 5/6

6 Loppusanat Rotaryvuoden toiminta ja tavoitteet vuodelle tähtäävät näkyvyyteen ja omalta osaltaan uudistumiseen ajan henkeen, jolloin voidaan tavoittaa uusia sukupolvia jäsenmäärän kasvattamiseksi ja arvokkaan toiminnan jatkumiseksi aktiivisena. Hauskanpito kuuluu luonnollisena osana Rotarytoimintaan! Paraskaan brändi ei elä, mukaan lukien Rotarytoiminta, ellei sitä jatkuvasti kehitetä ja pidetä ajan tasalla. Haapavedellä , Tarja Repo DG Sivu 6/6

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yli 300 Rotarypiirin yhteisprojekti kautta maailman. Rotaryvuosi 2012-13 Twentieth Anniversary Edition OSA I

Yli 300 Rotarypiirin yhteisprojekti kautta maailman. Rotaryvuosi 2012-13 Twentieth Anniversary Edition OSA I Yli 300 Rotarypiirin yhteisprojekti kautta maailman Rotaryvuosi 2012-13 Twentieth Anniversary Edition OSA I Tervetuloa rotarypiirin 1400 RLI-valmennukseen! Klubiemme nykyinen toiminta ja tulevaisuus riippuvat

Lisätiedot

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan

Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI. Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 1 Kiikartorn ROTARYKLUBIEN TIEDOTUS- LEHTI Maaliskuu 2005 Eura Eurajoki Rauma Raumanmeri Rauma Hauenguan 2 Aluekuvernööri Aluekuvernöörin palsta Aluegovernor Jukka Karenius Kevät on jo hyvässä tulossa,

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja Esittäjä DRFC Matti Honkala 2009 Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- teena on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!!

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!! 100-vuotisjuhlat lähestyvät. Oletko valmis? POLIISIVENEESSÄ HAMPURISSA!!! Paikalla olleet ker erto tovat t itse. TUTUT SARJAT NÄKEE JOPA SAIRAANA: 17 televisiota lahjoituksena vuodeosastolle! Suomen Lions-liitto

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot