Klubin jäsenyyskomitean opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klubin jäsenyyskomitean opas"

Transkriptio

1 Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226B-FI (1212)

2 Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed by the Finnish District Governors. Please note that Rotary International has not reviewed the translation and is not responsible for its accuracy or content. Vastuuvapautuslauseke Tämän oppaan englanninkielisen tekstin on suomentanut Suomen Rotary ry:n käännöstoimikunta. Rotary International ei ole tarkastanut käännöstä eikä vastaa sen täsmällisyydestä eikä sisällöstä.

3 Sisällysluettelo Johdanto 1 Komitean rooli ja tehtävät...3 Jäsenkehitys...4 Moninaisuus...7 Klubin julkinen kuva...7 Uusien klubien perustaminen Klubin jäsenyyskomitean puheenjohtaja...9 Komitea...10 Tavoitteenasettelu...10 Talousarvio...11 Tiedonvälitys Tietolähteet ja resurssit...13 Piirineuvottelun keskustelunaiheita...16 Piirineuvottelun muistilistat...17 Tämä julkaisu on Klubin jäsenyyskomitean oppaan painos v Se on tarkoitettu klubien jäsenyyskomiteoille rotaryvuosiksi , ja Oppaan sisältö perustuu Rotaryklubin järjestysmuotoon ja mallisääntöihin, Rotary Internationalin järjestysmuotoon ja sääntöihin sekä Rotaryn ja Rotarysäätiön menettelytapaohjeisiin. Tarvittaessa saat lisää tietoa näistä lähteistä. Sääntövaltuuskunnan, RI:n hallituksen tai Rotarysäätiön hallituksen kolmivuosittain tekemät päätökset voivat muuttaa tämän julkaisun määräyksiä tai ohjeita. Valokuvat: Alyce Henson ja Monika Lozinska-Lee

4

5 Johdanto Klubin jäsenyyskomitean opas on laadittu auttamaan rotaryklubien jäsenyyskomiteoita tavoitteenasettelussa ja klubin jäsenmäärän kasvattamisessa. Komitean tehtävät vaihtelevat paikallisten lakien, kulttuurikäytänteiden ja klubin vakiintuneiden käytänteiden ja tämän julkaisun ehdotuksia kannattaakin soveltaa klubin tarpeiden mukaan. Julkaisussa on kolme osaa. Ensimmäisessä osassa käydään läpi jäsenyyskomitean päätehtävät. Toinen osa kertoo, mitä erityistehtäviä komitean puheenjohtajalla on. Kolmannessa osassa kerrotaan tietolähteistä, joista voi olla hyötyä jäsenyyskomitean jäsenille ja puheenjohtajalle. Kolmannen osan perässä on keskustelunaiheita, joita jäsenyyskomitean puheenjohtajan odotetaan miettivän ennen piirineuvottelua, sekä työkirjoja, joita käytetään itse piirineuvottelussa, joten ota tämä opas mukaasi. Jokaisella komitealla on opas, joka antaa yleiskuvan komiteasta ja sen tehtävistä (klubin hallinto, jäsenyys, julkisuuskuva, palveluprojektit ja Rotarysäätiö). Tämä opas on maksutta imuroitavissa osoitteesta www. rotary.fi/suoja. Opas sisältyy Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarjaan (225-FI). Ylimääräisiä kappaleita voi rajoitetusti tilata Suomen Rotarytoimistosta. Keskustele luvusta 1 komitean jäsenten kanssa, jotta he ovat täysin selvillä komitean tehtävistä. Kun valmistaudut tehtävääsi klubin johtohenkilönä, muista että rotaryklubi on Rotary Internationalin jäsen. Tämä jäsenyys yhdistää sen ympäri maailmaa toimivaan rotaryklubiin ja sille on myönnetty oikeus käyttää hyväksi järjestön palveluita, kuten Rotarysäätiön apurahoja ja RI:n pääkonttorin ja kansainvälisten toimistojen henkilökunnan antamaa tukea, ja järjestön tietolähteitä. Näitä ovat painotuotteet, joita julkaistaan yhdeksällä kielellä, ja osoitteesta org löytyvä informaatio. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 1 JOHDANTO

6 Mahdolliset kommentit ja kysymykset Tätä opasta tai yleensä RI:n koulutusaineistoa koskevat kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään seuraavaan osoitteeseen: Leadership Education and Training Division Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA S-posti: Puhelin: Faksi: KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 2 JOHDANTO

7 1 Klubin presidentti toimii ex officio -jäsenenä kaikissa klubin komiteoissa. Komitean rooli ja tehtävät Klubin jäsenyyskomitean tehtävänä on laatia jäsenkehitystoimintasuunnitelma ja toteuttaa se. Klubi tarvitsee jäseniä ollakseen tehokas. Se, kuinka klubi pystyy palvelemaan paikkakuntaansa, tukemaan Rotarysäätiötä ja kouluttamaan johtajia, jotka kykenevät palvelemaan Rotarya klubitason yläpuolella, on suoraan riippuvainen klubiin jäsenmäärästä ja vahvuudesta. Jäsenyyskomitean tehtävät on lueteltu oheisessa yhteenvedossa ja niitä selostetaan tarkemmin jäljempänä tässä luvussa. Jäsenyyskomitea: Klubin jäsenyyskomitean työ on osa klubipalvelua ja ammattipalvelua sekä Uudet sukupolvet -palveluväylää. asettaa itselleen sellaiset tavoitteet, että klubin tulevan vuoden jäsentavoitteet saavutetaan, kouluttaa klubin jäseniä ja kertoa heille, kuinka tärkeää on rekrytoida uusia jäseniä ja pystyä pitämään entiset jäsenet klubissa, tutkia luokitusselvitysten avulla, edustavatko jäsenten ammatit ja yritykset yrityselämän ja paikkakunnan tämänhetkisiä tarpeita, kehittää jäsenyystoimintasuunnitelma, joka auttaa parantamaan jäsenistön tyytyväisyyttä. Toimintasuunnitelma perustuu jäsenkyselyihin ja muutoksia tehdään jäsenistön antaman palautteen perusteella. Näin huolehditaan siitä, että klubi on jäsenilleen tärkeä. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 3 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

8 Komitean eri tehtäviä hoitamaan voi perustaa alakomiteoita, varsinkin jos klubi on suuri. arvioida klubin heikkoudet ja vahvuudet, jotta voidaan suunnitella onnistuneita jäsenlisäys- ja jäsenhuoltotoimia, yhdessä julkisuuskuvakomitean kanssa luoda klubista myönteinen kuva niin, että klubi vetää puoleensa sekä mahdollisia tulevia että nykyisiä jäseniä, tukea tarvittaessa piirin alueelle perustettuja uusia klubeja. Kun edempänä luet lisää näistä tehtävistä mieti, millaisia tavoitteita komitealla on, millainen toimintasuunnitelma tulee olemaan ja mitä resursseja tarvitset toimintavuoden aikana. Jäsenkehitys Klubin jäsenistön kehittäminen edellyttää sekä uusien ehdokkaiden tunnistamista ja hankintaa että nykyisten sitouttamista. Uudet jäsenet tuovat klubiin lisäarvoa, kuten erilaisuutta, uusia ideoita ja uutta tarmoa. Nykyiset jäsenet ovat avainasemassa, kun klubi jatkaa hyväntekeväisyystyötä. Uusien jäsenten rekrytoimiseksi jäsenyyskomitea asettaa tavoitteita, laatii suunnitelman niiden saavuttamiseksi ja keskustelee klubin jäsenten kanssa suunnitelman toteuttamisesta. Vaikka komitea johtaa klubin jäsenhankintaa, on uusien jäsenten hankinta jokaisen jäsenen velvollisuus. Jäsenyyskomitean tulee rohkaista kaikkia jäseniä ottamaan yhteyttä ystäviinsä, sukulaisiin, liiketuttaviin ja muihin paikkakuntalaisiin ja pyytää heitä liittymään klubiin. Jäsenten sitouttaminen on yksi jäsenyyskomitean tärkeimmistä tehtävistä. Arvioi säännöllisesti klubin ja sen jäsenten vahvuuksia ja heikkouksia. Jäsenten tyytyväisyyttä voidaan parantaa huolehtimalla siitä, että heille annetaan tietoa, että he osallistuvat toimintaan ja että heille annetaan tunnustusta heidän panoksestaan klubin toimintaan. Kun seurataan läsnäolotrendejä, jäsenyyden kestoa, osallistumista palveluprojekteihin, aktiivisuutta toveruustoiminnassa ja Rotarysäätiölle tehtyjä lahjoituksia, saatetaan huomata ongelmia, joihin olisi syytä puuttua. Prosessi, j jäsenen informointi ja perehdyttäminen olla henkilö saadaan liittymään rotaryklubin jäseneksi sisältää usein seuraavat vaiheet: jäsenehdokkaan löytäminen, jäsenehdokkaan esitteleminen, jäseneksi kutsuminen, jäseneksi ottaminen, jäsenen informoiminen ja perehdyttäminen, jäsenen osallistuminen, jäsenen kouluttaminen. Löytäminen. Etsi paikkakunnan ammatin harjoittajien joukosta henkilöitä, jotka ovat sopivia liittymään klubiisi. Jäsenten tarkka valinta parantaa klubin sitoutuneisuutta ja vahvistaa myönteisiä asenteita uusien jäsenten ottamista kohtaan. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 4 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

9 Tehkää klubissa luokituskartoitus, jäsenistön moninaisuusarviointi ja 25 minuutin jäsenkysely löytääksenne paikkakunalta jäsenehdokkaita. Työkaluja on Club Assessment Tools -oppaassa osoitteessa Ennen kuin kutsutte uuden jäsenen, varmistakaa, että hän tuntee mahdollisuudet osallistua klubin palveluprojekteihin ja toimintoihin sekä jäsenyyden taloudelliset velvoitteet. Käy läpi klubin luokitukset ja arvioi jäsenistön kokoonpano selvittääksesi, kuinka hyvin klubin jäsenistö heijastaa paikkakunnan ammattijakaumaa ja suuntaa sitten jäsenhankinta niin, että klubi saadaan paremmin edustamaan paikkakunnan ammattiväestöä. Esitteleminen. Kerro mahdolliselle uudelle jäsenelle Rotarysta kuvailemalla klubin toimintaa, sen onnistuneita paikallisia ja kansainvälisiä projek-teja sekä RI:n ohjelmia. Kehittele esittely, joka antaa mahdolliselle tulevalle jäsenelle yleiskuvan seuraavista asioista: klubi, sen historia ja tärkeimmät projektit ja toiminnot, Rotary International ja Rotarysäätiö, klubin jäsenyyden suomat edut, erilaiset mahdollisuudet päästä mukaan klubin toimintoihin. Mahdollinen uusi jäsen, jolle innostuneet rotarit ovat jo etukäteen kertoneet Rotarysta ja joka tuntee klubin toiminnot ennen liittymistään, on todennäköisesti sitoutunut ja pysyy aktiivisena. Komitean tulisi laatia klubiesittely, joka voidaan antaa vierailijoille. Harkitse myös Prospective Member Information Kit (423) -paketin antamista jäsenehdokkaalle, sillä se sisältää julkaisuja, jotka kertovat RI:stä ja Rotarysäätiöstä. Paketin voi tilata osoitteesta shop.rotary.org. Kutsuminen. Ehdottajan ja jäsenyyskomitean edustajan tulisi henkilökohtaisesti tavata jäsenehdokas ja kutsua hänet klubin jäseneksi. Kutsun esittäjien pitäisi tietää, mistä jäsenehdokas on kiinnostunut ja mitä hän osaa, jotta hänelle pystyttäisiin esittelemään häntä kiinnostavia klubin toimintoja ja projekteja. Jos ehdokas on sopiva jäseneksi, komitean tulee tehdä klubin hallitukselle jäsenehdotus, josta ilmenevät ehdotuksen perustelut. Jäseneksi ottaminen. Uudet jäsenet tulee toivottaa tervetulleiksi arvokkaalla ja muistettavalla tavalla. Kutsu tilaisuuteen myös perheenjäseniä. Seremonian aikana uusia jäseniä tulisi pyytää kertomaan lyhyesti itsestään, työtehtävistään ja perheestään. Varmista, että kaikki jäsenet ovat paikalla ja että jokainen heistä henkilökohtaisesti toivottaa jokaisen uuden jäsenen tervetulleeksi klubiin. Klubin tulee antaa uudelle jäsenelle seuraavat esineet: Rotaryn rintamerkki, jäsenkortti, tietopaketti klubista, klubin nimilappu, Rotarymatrikkeli, piirikuvernöörin kuukausikirje, The Rotarian tai Rotary Norden -lehti, luettelo lähialueen klubeista paikkauksia varten. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 5 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

10 Ota yhteys klubin hallintokomiteaan ja varmista, että uusi jäsen ja hänen ehdottajansa esitellään klubin nettisivuilla ja muissa tiedotteissa. Make sure that members are well-informed about RI programs such as Rotary Youth Exchange, Rotaract, and RYLA. Involvement in one of these programs often sparks a lifelong interest in Rotary. Informoiminen ja perehdyttäminen. Kerro uusille jäsenille klubista ja RI:stä. Keskity seuraaviin osa-alueisiin: mahdollisuudet palvelemiseen ja osallistumiseen, klubin jäsenyydestä koituvat edut, klubin historia ja sen vaikutus paikalliseen yhteisöön, klubin hallinnon rutiinit. Harkitse, kannattaisiko uuden jäsenen perehdyttäminen jakaa useisiin osiin. Katso Uuden jäsenen opastaminen - opas klubeille (414-FI). Osallistuminen. Varmista, että kaikki klubin jäsenet ovat mukana klubin projekteissa, komiteoissa, toiminnoissa, varainhankinnassa, hallituksen kokouksissa, klubikokouksissa ja sosiaalisissa tapahtumissa. Osallistuva jäsen tuntee olevansa osa klubia ja asettaa Rotaryn etusijalle omassa elämässään. Yritä saada uudet jäsenet osallistumaan klubin toimintoihin seuraavin tavoin: Nimitä uudet jäsenet komiteoihin ja anna heille klubin kokouksissa tehtäviä. Hanki uusille jäsenille erityiset nimikortit, joita he kantavat yhden vuoden ajan. Kehota muita jäseniä etsimään näitä nimikortteja ja juttelemaan uuden jäsenen kanssa. Pyydä uutta jäsentä osallistumaan klubin edustajana piirikonferenssiin. Jotkin klubit auttavat uutta jäsentä maksamalla osallistumiskustannukset tai osan niistä. Pyydä uutta jäsentä esittämään konferenssin jälkeen klubille raportti kokemastaan. Anna kaikkien samana vuonna liittyneiden uusien jäsenten työskennellä yhdessä jossakin projektissa. Rohkaise uusia jäseniä ottamaan tuntumaa Rotaryn kansainvälisyyteen siten, että he osallistuvat RI:n kongressiin tai isännöivät vierailevia rotareita. Pyydä uusia jäseniä etsimään kaksi tai kolme jäsentä ystäväpiiristään. Kun uudet jäsenet mainostavat Rotarya ystävilleen, heistä tulee vahvempia ja innostuneempia rotareita. Kouluttaminen. Jäsenet, jotka tuntevat olevansa informoituja ja sitoutuneita, todennäköisesti myös osallistuvat toimintaan aktiivisesti. Klubien tulisi myös säännöllisin väliajoin kertoa jäsenille uutisia RI:stä ja Rotarysäätiöstä. Seuraavat toiminnot saattavat olla hyödyllisiä: säännöllisin väliajoin pidettävät klubineuvottelut, joissa keskustellaan siitä, mitä toimintoja klubin jäsenet haluavat jatkaa ja mitä muuttaa, osallistuminen uusien jäsenten monipiirikoulutuksiin, osallistuminen rotarykoordinaattorin, julkisuuskuvakoordinaattorin, alueellisen rotarysäätiökoordinaattorin ja rotarysäätiöalumnikoordinaattorin järjestämiin tilaisuuksiin, KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 6 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

11 osallistuminen RI:n järjestämiin klubitason webinaareihin, tuleville johtajille annettava johtajuuskoulutus, joka auttaa rotareita myös itsensä kehittämisessä. Käytä lähteenä opasta Johtajuuden kehittäminen: Oppaasi koulutusohjelman aloittamiseen (250-FI). Käytä lähteenä Membership Development Resource Guide (417) -opasta saadaksesi lisätietoa toimintasuunnitelman tekemisestä. Välittäkää kuvernööriltä ja RI:ltä tulevaa tietoa klubien ja piirin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, viikkokokouksissa, s-postilla ja jäsenkirjeissä. RI:n julkaisut ovat myös erinomaisia jatkokoulutusvälineitä. Lukemalla The Rotarianin ja Rotary Nordenin tapaisia lehtiä klubien jäsenet pysyvät ajan tasalla Rotaryn aktiviteeteistaeri puolilla maailmaa. Rohkaiskaa jäseniä käymään osoitteissa ja www. rotary.fi sekä Rotaryn sosiaalisessa mediassa, jotta he pysyisivät ajan tasalla tapahtumista ja resursseista. Moninaisuus Klubin jäsenistön tulisi heijastaa paikkakunnan asujaimistoa eri ammattiryhmien, sukupuolen, uskontokuntien ja etnisten ryhmien suhteen. Yksi tapa huolehtia siitä, että klubin jäsenistö on moninainen, on kartoittaa luokitus ja arvioida jäsenistön kattavuus säännöllisesti. Moninainen jäsenistö tuo klubiin laajan kokemus- ja tietoperustan, joista on hyötyä klubin palvelutoiminnoille. Jäsenistön moninaisuus helpottaa myös uusien jäsenten houkuttelemista klubiin. RI:n säännöt kieltävät rajoittamasta jäsenistön koostumusta sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, kansallisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Katso RI:n säännöt, Artikla Uusinta Rotaryn multimediatarjontaa on osoitteessa /mediacenter. Klubin julkinen kuva Klubin julkinen kuva vaikuttaa suoraan sen kykyyn rekrytoida uusia jäseniä. Klubin tulisi korostaa niitä erityisiä arvoja ja etuja, joita se suo jäsenilleen ja tiedottaa niistä mahdollisille tuleville jäsenille. Jos julkisuuskuvaa kehitetään laadukkaasti ja johdonmukaisesti, ihmiset joko itse hakeutuvat paikallisiin klubeihin tai hyväksyvät helpommin liittymiskutsun. Klubin jäsenyyskomitean tulisi toimia yhteistyössä julkisuuskuvakomitean kanssa ja koordinoida yhdessä julkisuuskuvatoimintaa. Tehkää klubille nettisivut, jotka kuvaavat sen projekteja ja tavoitteita ja joilla on ajankohtaisia kuvia, yhteystiedot, tietoja klubin kokouksista ja sen järjestämistä tapahtumista. Grafiikkaa ja nettibannereita, joita voidaan ladata ja sisällyttää klubinne nettisivuille, on saatavana osoitteessa Klubi voi edistää jäsenhankintaa levittämällä tietoa digitaalisilla äänitteillä, nettivideoilla, netissä olevalla ääniarkistolla (podcasts), netin sosiaalisilla verkostoilla ja nettipäiväkirjoilla (blogeilla). Näiden resurssien kehittämiseen jäsenhankinnassa pitäisi käyttää markkinoinnin, suhdetoiminnan ja IT-alan ammattilaisia. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 7 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

12 RI järjestää verkkoseminaareja eli webinaareja mm. aiheista verkkonäkyvyys ja jäsenistön sitouttamisen parhaat käytänteet. Webinarilmoituksia, tietoa rekisteröitymisestä ja videonauhoituksia on osoitteessa Uusien klubien perustaminen Vaikka klubin jäsenyyskomitea työskentelee ensisijaisesti oman klubin jäsenistön lisäämiseksi, tämä klubi ei välttämättä ole sopivin jokaiselle paikkakunnan mahdolliselle rotarille. Mahdollisten jäsenten työ- ja matkustusaikataulut, perheasiat ja erilaiset kiinnostuksen kohteet asettavat omat vaatimuksensa kokousajoille ja -päiville. Ilmoita kuvernöörille ja piirin laajennuskomitealle, onko uuden rotaryklubin perustamiselle riittävästi kysyntää paikkakunnalla. Klubi voi toimia mentorina ja tehdä yhteistyötä alueen uusien klubien kanssa. Jos klubi perustaa uuden rotaryklubin, niin komitea voi avustaa erityisedustajaa uuden klubin suunnittelussa ja hallinnon luomisessa, auttaa uuden klubin ohjelmien ja projektien organisoinnissa, raportoida kuvernöörille klubin ensimmäisen toimintavuoden ajan, toimia uuden klubin mentorina vähintään kahden vuoden ajan siitä, kun klubi on tullut hyväksytyksi RI:n jäseneksi. Uuden rotaryklubin perustamiseen liittyy mm. seuraavat vaatimukset: klubi pitää suostua olemaan uuden klubin mentorina vähintään yhden vuoden ajan, klubin talousasiat RI:n kanssa on oltava kunnossa, klubissa tulee olla vähintään 25 aktiivijäsentä, klubilla on oltava tasapainoinen rotarypalveluohjelma. Kuvernööriltä tai piirin jäsenyys- tai laajennuskomitealta saa lisätietoja uusien klubien perustamismahdollisuuksista. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 8 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

13 2 Klubin jäsenyyskomitean puheenjohtaja Valmistaudu piirineuvotteluun perehtymällä oppaan lopussa oleviin keskustelunaiheisiin. Kun valmistaudut toimikauteesi jäsenyyskomitean puheenjohtajana, ota selvää, mitä klubin hallitus, jäsenet, piiri ja Rotary International odottavat sinulta ja komitealta. Ennen kuin otat toimen vastaan, sinun on syytä valmistautua siihen usein eri tavoin. Sinun pitää osallistua piirineuvottelun yhteydessä järjestettävään koulutukseen ja lisäksi sinun on syytä: järjestää tapaaminen eroavan komitean puheenjohtajan kanssa, perehtyä klubin sääntöihin, jotta tunnet sen menettelytavat ja ohjeet, perehtyä klubin strategiasuunnitelmaan ja muodostaa omat vuositavoitteet sen tukemiseksi, valita ja valmistella jäsenyyskomitean jäsenet yhdessä tulevan presidentin kanssa, perustaa tarvittaessa alakomiteoita (uusien jäsenten löytäminen, jäsenten sitouttaminen, uusien jäsenten perehdyttäminen ja mentorointi), laatia toimintavuoden tiedotussuunnitelma, selvittää, mitä muita tehtäviä ja vastuita klubi asettaa jäsenyyskomitealle. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 9 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

14 Kaikkien tulevien komiteajäsenten tulisi osallistua piirin jäsenyysseminaariin, jotta he saisivat tietoa piirin jäsentavoitteista, voisivat keskustella jäsenstrategioista ja kuulisivat, mitä tietolähteitä ja resursseja on käytettävissä. Klubin suunnitteluun on käytettävissä erilaisia välineitä mm. Eläväisen klubin eväät: Klubijohtosuunnitelma ja Strategiasuunnittelun opas. Hyvä valmistautuminen tuottaa hyviä tuloksia. Jäsenyyskomitean puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat: valvoa komitean talousarvion toteutumista, tehdä yhteistyötä klubin muiden komiteoiden ja piirikomitean kanssa toimissa ja aloitteissa, jotka koskevat useita piirin klubeja, suunnitella ja pitää komitean kokoukset ja muut aktiviteetit säännöllisin väliajoin, seurata komitean tavoitteiden toteutumista ja raportoida komitean toimista ja asioiden edistymisestä klubin presidentille, hallitukselle ja koko klubille. Komitean jäsenet Valitse tulevan presidentin kanssa komiteassa vapautuville paikoille uudet jäsenet ja pidä suunnittelukokouksia ennen uuden rotaryvuoden alkua. Komitean jäsenet tulisi mahdollisuuksien mukaan nimittää kolmeksi vuodeksi jatkuvuuden varmistamiseksi. Tärkeitä jäsenten valintaperusteita ovat kokemus ammattimaisesta rekrytoinnista, markkinoinnista tai myynnistä, perusteellinen Rotaryn tuntemus, ulospäin suuntautuva ja seurallinen luonne. Kun komitean jäsenet on valittu, puheenjohtajan tehtävä on kouluttaa heidät tulevalle rotaryvuodelle. Mieti, kuinka voit hyödyntää jäsenten taitoja ja kiinnostuksen kohteita ja jaa tehtävät niiden mukaisesti. Voit valmistella komitean jäseniä seuraavasti: Kerro komitean uusille jäsenille klubin strategiasuunnitelmaan liittyvistä toiminnoista ja suunnitelmista. Pane uusi komiteajäsen työskentelemään kokeneemman jäsenen työparina. Kannusta jäseniä verkostoitumaan muiden klubien komiteoiden jäsenten kanssa (käytä apunasi Rotarymatrikkelia). Tutustuta heidät komitean käytettävissä oleviin tietolähteisiin. Kerro heille piirin toiminnoista ja kokouksista. Tavoitteenasettelu Komitean puheenjohtajana vastaat siitä, että se asettaa ja toteuttaa vuositavoitteet, joka tukevat klubin strategiasuunnitelmaa. Voit työstää tavoitteita tulevan presidentin ja muiden tulevien klubivirkailijoiden kanssa piirineuvottelussa. RI on kehittänyt nettityökalun, jonka avulla klubit voivat syöttää tavoitteensa Member Accessin kautta. Tavoitteet, joilla on vaikuttavuutta. Tavoitteissa tulee huomioida komitean rahkeet ja klubin intressit. Tavoitteiden tulee olla kaikkien hyväksymiä, olla mittavissa, haasteellisia ja saavutettavia sekä ajallisesti määriteltyjä. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 10 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

15 Toimintasuunnitelma. Laadi yhdessä klubin hallituksen ja komitean jäsenten kanssa toimintasuunnitelma, jossa esitetään, millä keinoin kukin tavoite saavutetaan. Seuraavat keinot voivat olla avuksi: Aseta kullekin toimenpiteelle aikataulu. Päätä kuka on vastuussa mistäkin toimenpiteestä. Määrittele kriteerit, joilla mitataan edistymistä ja onnistumista. Mieti, mitä resursseja ja välineitä klubilta, piiriltä tai RI:ltä on saatavissa. Päätä, miten arvioitte tavoitteiden saavuttamista ja tarvitaanko pohjatietoja. Arvioi tavoitteita säännöllisesti ja varmista näin, että niiden saavuttaminen edistyy tasaisesti. Näin toimintaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Motivointi. Yksi sinun tehtävistäsi komitean puheenjohtajana on pitää jäsenet motivoituneina. Seuraavassa muutama yleinen motivointitekijä: usko siihen, että tavoitteen saavuttaminen on hyödyllistä, usko siihen, että tavoite on toteutettavissa ja että projekti tai aktiviteetti onnistuu, mahdollisuudet toveruuteen ja verkostoitumiseen, se, että tehtävä edellyttää jäsenten erityisosaamista, tunnustuksen antaminen komitean tavoitteiden eteen tehdystä työstä ja siihen käytetystä ajasta. Huomion kiinnittäminen näihin motivointitekijöihin pitää yllä jäsenten sitoutumista Rotaryyn ja kannustaa heitä yhä uudelleen osallistumaan klubin aktiviteetteihin. Talousarvio Laadi ennen 1.7. talousarvio yhdessä edeltäjäsi ja klubin rahastonhoitajan kanssa, jotta teillä on käsitys siitä, mitä varoja komiteanne tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa. Varmista, että komitean tarvitsemat varat ovat mukana klubin talousarviossa. Ota budjettiin mukaan myös suunnitellut varainhankintatoimet. Valvo varojen käyttöä, maksusuorituksia ja raportointia sekä seuraa koko ajan komitean rahatilannetta. Kun pidät säännöllisesti yhteyttä rahastonhoitajaan, korjaavat toimenpiteet voidaan tarvittaessa tehdä ajoissa. Tiedonvälitys Mieti, miten tulet hoitamaan yhteydenpidon seuraaviin tahoihin: Komitean jäsenet. Komitean tulee kokoontua säännöllisesti ja käydä läpi käytettävissä olevat resurssit, keskustella käynnissä olevista projekteista tai aloitteista sekä suunnitella keinoja, joilla komitean ja klubin tavoitteet saavutetaan. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 11 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

16 Klubi. Tiedota klubin presidentille, hallitukselle ja jäsenille komitean toiminnoista, toimintasuunnitelmista ja siitä, miten tavoitteisiin pääseminen edistyy. Muut komiteat. Komitean työskentely vaikuttaa usein jonkin toisen komitean työhön. Komitean tulee tehdä yhteistyötä seuraavien klubikomiteoiden kanssa: julkisuuskuvakomitea (nostakaa klubin imagoa paikkakunnalla ja tehkää klubi kiinnostavammaksi mahdollisille jäsenille sekä kohottakaa nykyisten jäsenten omanarvontuntoa), palveluprojektikomitea (varmistakaa, että palveluprojektit kiinnostavat klubin jäseniä ja ovat merkityksellisiä paikkakunnallenne), hallintokomitea (suunnitelkaa ohjelmia, jotka vastaavat klubin jäsenten henkilökohtaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita). Piiri. Jos komitea tarvitsee opastusta tai tietoja, voit kääntyä piirin vastaavan komitean tai apulaiskuvernöörin puoleen. Alue. Rotarykoordinaattori voi auttaa klubeja jäsenyyskysymyksissä. Löydät oman alueesi rotarykoordinaattorin osoitteesta www. rotary.org. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 12 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

17 3 Tietolähteet ja resurssit Käytettävissä on monia tietolähteitä, jotka auttavat hallintokomiteaa hoitamaan tehtäviään. Tietolähteitä voi imuroida osoitteista www. rotary.org ja tai tilata osoitteesta shop.rotary.org, s-postilla niitä voi tilata osoitteesta Niitä saa myös Zürichin kansainvälisestä toimistosta. Membership Development Resource Guide (417) opas kuvaa kattavasti, kuinka klubin jäsenyystoimintasuunnitelma laaditaan. Siinä on myös jäsenhankintaa ja sitouttamista koskevia ehdotuksia. Sitä voidaan käyttää verkossa olevan Club Assessment Tools -työkalun kanssa. RI:n nettisivujen tarkoitus on auttaa klubin johtohenkilöitä kokoamaan tietoa klubien tehokkaista toimintatavoista. Sivuilta löytyy linkkejä seuraaviin aihepiireihin: klubihallinto, jäsenyys, PR, palveluprojektit ja Rotarysäätiö sekä klubitason tietolähteet. Miten ehdotan uutta jäsentä (254-FI) esitteessä selostetaan jäsenten ehdottamis- ja valintaprosessia. Sisältää jäsenehdotuslomakkeen. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 13 TIETOLÄHTEET JA RESURSSIT

18 Uuden jäsenen opastaminen: Opas klubeille (414-FI) tietoa klubin perehdyttämisohjelmista, jotka on suunnattu jäsenehdokkaille ja uusille jäsenille. Sisältää esimerkkejä ohjelmaluonnoksista, luettelon mahdollisista toimenpiteistä, muistilistoja ja luettelon tietolähteistä. Official Directory (007) sisältää RI:n ja Rotarysäätiön virkailijoiden, komiteoiden, resurssiryhmien ja sihteeristön yhteystiedot, luettelon maailman kaikista piireistä ja niiden kuvernööreistä, luettelon klubeista piireittäin aakkosjärjestyksessä yhteystietoineen. (Katso Member Access). Rotaryklubin mallisäännöt toimintaohje, joka täsmentää Rotaryklubin järjestysmuotoa. Rotaryklubin järjestysmuoto puitteet rotaryklubin toiminnalle ja sisältää mm. jäsenyyttä koskevat toimintaohjeet. RI newsletters sähköisiä uutiskirjeitä, jotka keskittyvät tiettyihin aiheisiin, mm. jäsenyyteen, polioon, PR:ään ja Rotarysäätiöön. Palkinnot ja tunnustukset RI:n ja Rotarysäätiön palkinto- ja tunnustusohjelmat, joihin kuuluvat RI Membership Development and Extension Award, RI Recognition of Membership Development Initiatives, RI Recognition of Smaller Club Membership Growth ja Reach One, Keep One -palkinto (tunnustus jäsenhankinnasta ja jäsenhuollosta). Katso osoitteesta Rotary E-Learning Center yksilöllinen, ajankohdasta riippumaton opiskelupaikka netissä. Tilaa osoitteesta shop.rotary.org Membership Video Set (427) kaksi DVD:tä (toinen uusille jäsenille, toinen mahdollisille tuleville jäsenille). Kumpikin sisältää rotaryvideoita. New Member Information Kit (426) tarjoaa uusille jäsenille oleellista tietoa Rotary Internationalista ja Rotarysäätiöstä. Prospective Member Information Kit (423) perustietoa Rotarysta, Rotarysäätiöstä ja klubin jäsenyyteen liittyvistä velvollisuuksista. Start with Rotary -postikortteja (614) ja -lompakkokortteja (613) voidaan käyttää, kun kutsutaan mahdollisia jäseniä osallistumaan rotaryklubin kokoukseen. Henkilöresurssit Yhteystietoja löytyy Official Directorysta osoitteesta Rotarymatrikkelista tai kuvernööriltä. Piirikuvernööri RI:n toimihenkilö, jonka tehtävänä on kertoa klubille niistä keinoista, joilla se saadaan toimimaan tehokkaammin. Apulaiskuvernööri rotari, jonka tehtävänä on auttaa kuvernööriä yhteydenpidossa tietyllä alueella oleviin rotaryklubeihin. Apulaiskuvernööri vierailee klubeissa vähintään neljä kertaa vuodessa, vastaa kysymyksiin ja antaa neuvoja. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 14 TIETOLÄHTEET JA RESURSSIT

19 Piirin muut klubikomiteoiden puheenjohtat johtohenkilöitä, joilta saa tietoa klubin projekteista ja aloitteista. Klubikomiteoiden entiset puheenjohtajat ja muut johtohenkilöt kokeneita rotareita, jotka voivat antaa neuvoja, kun suunnittelet puheenjohtajavuottasi. Voit myös nimittää heitä johtamaan komiteoiden aktiviteettejä. Rotarykoordinaattorit RI:n presidentin nimeämiä rotareja, joiden tehtävänä on vastata kysymyksiin ja antaa neuvontaa tietyllä alueella. Contact Center Kontaktikeskuksen tiimiin, joka vastaa kysymyksiin, saa yhteyden osoitteessa Pohjois- Amerikan ulkopuolella toimivien rotareiden kannattaa ottaa yhteyttä omaan kansainväliseen toimistoonsa. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 15 TIETOLÄHTEET JA RESURSSIT

20 Piirineuvottelun keskustelunaiheita Piirineuvottelua varten Kun mietit seuraavia kysymyksiä, keskustele eroavien ja tulevien klubin toimihenkilöiden kanssa. Mitkä ovat klubin jäsenyyskomitean ja sen puheenjohtajan velvollisuudet? Kuinka jäsenyyskomitea tukee klubin strategiasuunnitelman toteutumista? Miten klubin jäsenyyskomitea voi saada klubiin uusia jäseniä? Miten klubin jäsenyyskomitea voi sitouttaa jäsenet? Miten valvotaan, että uudet jäsenet saavat tarpeeksi tietoa ja että heidät otetaan mukaan toimintaan? Miten puheenjohtaja voi auttaa komitean jäseniä heidän työssään? KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 16

21 Muistilista 1: Muistiinpanot Piirineuvottelua varten KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 17

22 Piirineuvottelua varten Muistilista 2: Tavoitteet Käytä tätä muistilistaa suunnitellessasi pitkän aikavälin tavoitetta ja kolmelle seuraavalle vuodelle sellaisia vuositavoitteita, jotka edesauttavat pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista. Varmista, että: kaikki ovat tavoitteista yhtä mieltä. Ne, jotka ovat olleet suunnittelemassa tavoitteita ja kehittelemässä toimintasuunnitelmaa niiden toteuttamiseksi, haluavat olla myös toteuttamassa suunnitelmia. tavoitteet ovat mitattavissa. Tavoitteen tulee olla niin konkreettinen, että tiedetään, mitä pitää saada aikaan. tavoite on haasteellinen. Tavoitteen tulee olla niin haastava, että klubi ylittää aiemmat saavutuksensa.. tavoite on saavutettavissa. Rotareiden pitää pystyä saavuttamaan tavoite olemassa olevien resurssien avulla. tavoite on ajallisesti täsmällinen. Tavoitteen toteutuksella pitää olla selvä takaraja tai aikataulu. Pitkän aikavälin tavoite (klubin tavoite kolmen vuoden kuluttua tästä hetkestä) Vuositavoite vuonna 1 Vuositavoite vuonna 2 Vuositavoite vuonna 3 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 18

Klubin jäsenyyskomitean opas

Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226B-FI (213) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Klubin palveluprojektikomitean

Klubin palveluprojektikomitean Klubin palveluprojektikomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226D-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opaskirja

Klubin hallintokomitean opaskirja Klubin hallintokomitean opaskirja Sisältyy Klubin toimihenkilöiden opaskirjat -sarjaan 226A-FI (1111)) Tämä julkaisu on Klubin hallintokomitean opaskirjan painos v. 2011. Se on tarkoitettu klubin komiteoiden

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät klubi- ja piirihallinnon tukena Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2012 1 Tietovirtoja piireissä klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea. Painos C-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea. Painos C-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea Painos 2016-19 226C-FI (1015) Tämä on vuoden 2015 painos kirjasesta Klubisi johtaminen: Julkisuuskuvakomitea, käsikirja julkisuuskuvakomitean puheenjohtajille, joiden

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Jäsenyyskomitea. Painos B-FIN (1015)

JOHDA. KLUBIASI Jäsenyyskomitea. Painos B-FIN (1015) JOHDA KLUBIASI Jäsenyyskomitea Painos 2016-19 226B-FIN (1015) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed by

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus Taustalla kauden 2011-2012 teemat Järjestön teema Me palvelemme Kv presidentin Wing-Kun Tamin teema Minä luotan Kotimainen teema Vastuu on minun Piirin

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Palveluprojektikomitea. Painos D-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Palveluprojektikomitea. Painos D-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Palveluprojektikomitea Painos 2016-19 226D-FI (1015) Tämä on vuoden 2015 painos oppaasta Klubisi johtaminen: Palveluprojektikomitea, käsikirja palveluprojektikomitean puheenjohtajille, joiden

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Strategian

Rotarypiiri 1420 Strategian Rotarypiiri 1420 Strategian 2017-2020 1 kehittäminen Lokakuu 2016 2 Purpose is to bring together business and professional leaders in order to provide humanitarian services, encourage higher ethical standards

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla Klubin avaintyöparit: Sihteeri presidentti Sihteeri rahastonhoitaja Perustehtävät: Raportoinnit Maksut Jäsenrekisterit Kalenteri Tärkeimmät tietolähteet»pdg Rune Eklund»PETS Somerolla 12.3.2016»Suomen

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 24.-25.8.2013 2005 2013 Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2013 1 Tietovirtoja piireissä ja klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa

Lisätiedot

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2016 2017 RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Klubin hallitus ja komiteat 2016 20177 Klubin hallitus presidentti Leena Jokinen varapresidentti

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Hallintokomitea. Painos A-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Hallintokomitea. Painos A-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Hallintokomitea Painos 2016-19 226A-FI (1015) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed by the

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Suomen Rotary ry 1 (11) JYVÄSKYLÄ LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty klubikokouksessa 15.6.2011. 2 (11) JYVÄSKYLÄ-LAAJAVUORI ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT 1 Yleistä 1.1 Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta

Lisätiedot

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi?

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi? Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016-2017 - tiedätkö mikä on vastuusi? Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään 2016-2017

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista TYÖKIRJA Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen Viestintä osana johtamista Ulla Karppinen Liiton viestintästrategia Viestinnän avulla lionsjärjestö lisää tunnettuuttaan ympäristön ja kansalaisten luottamusta toimintaansa kohtaan sekä toimintansa vaikuttavuutta

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Mikä on satelliittiklubi? Satelliittiklubit ovat uudenlainen mahdollisuus perustaa rotaryklubeja. Satelliittiklubi toimii lyhytkestoisena siirtymävaiheena matkalla täysivaltaiseksi,

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin säännöt

Raision Rotaryklubin säännöt Raision Rotaryklubin säännöt Hyväksytty klubin kokouksessa 8.4.2010 Säännöt ovat voimassa toistaiseksi SL/hallintokomitea 3.12.2009 2 1 Yleistä 1.1 Rotaryklubin nimi on Raision Rotaryklubi Klubin kotipaikka

Lisätiedot

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä,

Toteuttaakseen humanitaarisen ja rauhaa rakentavan tehtävänsä rotaryn tulee jatkuvasti kasvaa, rekrytoida ja kasvattaa tasaisesti uusia jäseniä, Sisältö Tehokkaan perehdyttämisohjelman laatiminen... 1 Rotaryn informaatio-ohjelmat... 3 Rotaryn toimintaohjeet ja menettelytavat... 3 Palvelemisen mahdollisuudet... 4 RI:n ja paikallisen klubin historia

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Suomen Rotary Finlands Rotary ry Käännöstoimikunta

Suomen Rotary Finlands Rotary ry Käännöstoimikunta Suomen Rotary Finlands Rotary ry Käännöstoimikunta PDG Rune Eklund 16.2.2013 KÄÄNNÖSTOIMINNAN TARKOITUS Suomen kielinen jäsenistöpohja liian pieni (minimi 30 000), jotta RI palvelisi meitä suomenkielisillä

Lisätiedot

Kauden 2016-2017 varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu. Virkailijakoulutus 2016 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen

Kauden 2016-2017 varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu. Virkailijakoulutus 2016 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Kauden 2016-2017 varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu Virkailijakoulutus 2016 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Johtaminen/ vuosisuunnittelu Toimikuntia 1-8 (ka 4), 50% tehokkaita Riittäisi

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti!

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Resurssi- ja voimavaratavoitteet mielessä Ryhmätyön tulokset 15.4.2016 Rauman kevätseminaarissa

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO

ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO ROTARYN KÄSIKIRJA 2013 ROTARY INTERNATIONALIN JÄRJESTYSMUOTO Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 123 2 Nimi ja kuvaus... 123 3 Tarkoitus... 123 4 Tavoite... 123 5 Jäsenyys... 123 6 Hallitus... 125 7 Toimihenkilöt...

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT

PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT 1 (10) PUIJON ROTARYKLUBI RY:N SÄÄNNÖT 1. Yleistä 1.1. Yhdistyksen nimi ja sijaintipaikkakunta 1.2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1.3. jäsenyys Rotary Internationalissa 1.4. Säännöt 1.5. Toimintavuosi 1.6.

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen taustaa. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen taustaa. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus 20.4.2013 GMT-koordinaattori 107E -piiri Marja Sundström-Pullinen LC Lempäälä / Sääksjärvi MSP 1 Valmennuksen tavoitteet Valmennetaan klubien jäsenjohtajia

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi Lions Clubs International MD 107 Finland Derby Forum Klubitoiminnan kehittäminen Kausi 2012-2013 Klubitoiminnan kehittäminen Kummin rooli ja kummiklubien rooli Jäsentoimikunnan rooli Kehityskeskustelut

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin säännöt

Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin säännöt Rotary International Pietarsaari-Mässkär Rotaryklubin säännöt I artikla Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden valinta Kohta 1 Klubin säännöllisessä kokouksessa, joka pidetään kuukautta ennen vaalikokousta,

Lisätiedot