Klubin jäsenyyskomitean opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klubin jäsenyyskomitean opas"

Transkriptio

1 Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226B-FI (1212)

2 Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed by the Finnish District Governors. Please note that Rotary International has not reviewed the translation and is not responsible for its accuracy or content. Vastuuvapautuslauseke Tämän oppaan englanninkielisen tekstin on suomentanut Suomen Rotary ry:n käännöstoimikunta. Rotary International ei ole tarkastanut käännöstä eikä vastaa sen täsmällisyydestä eikä sisällöstä.

3 Sisällysluettelo Johdanto 1 Komitean rooli ja tehtävät...3 Jäsenkehitys...4 Moninaisuus...7 Klubin julkinen kuva...7 Uusien klubien perustaminen Klubin jäsenyyskomitean puheenjohtaja...9 Komitea...10 Tavoitteenasettelu...10 Talousarvio...11 Tiedonvälitys Tietolähteet ja resurssit...13 Piirineuvottelun keskustelunaiheita...16 Piirineuvottelun muistilistat...17 Tämä julkaisu on Klubin jäsenyyskomitean oppaan painos v Se on tarkoitettu klubien jäsenyyskomiteoille rotaryvuosiksi , ja Oppaan sisältö perustuu Rotaryklubin järjestysmuotoon ja mallisääntöihin, Rotary Internationalin järjestysmuotoon ja sääntöihin sekä Rotaryn ja Rotarysäätiön menettelytapaohjeisiin. Tarvittaessa saat lisää tietoa näistä lähteistä. Sääntövaltuuskunnan, RI:n hallituksen tai Rotarysäätiön hallituksen kolmivuosittain tekemät päätökset voivat muuttaa tämän julkaisun määräyksiä tai ohjeita. Valokuvat: Alyce Henson ja Monika Lozinska-Lee

4

5 Johdanto Klubin jäsenyyskomitean opas on laadittu auttamaan rotaryklubien jäsenyyskomiteoita tavoitteenasettelussa ja klubin jäsenmäärän kasvattamisessa. Komitean tehtävät vaihtelevat paikallisten lakien, kulttuurikäytänteiden ja klubin vakiintuneiden käytänteiden ja tämän julkaisun ehdotuksia kannattaakin soveltaa klubin tarpeiden mukaan. Julkaisussa on kolme osaa. Ensimmäisessä osassa käydään läpi jäsenyyskomitean päätehtävät. Toinen osa kertoo, mitä erityistehtäviä komitean puheenjohtajalla on. Kolmannessa osassa kerrotaan tietolähteistä, joista voi olla hyötyä jäsenyyskomitean jäsenille ja puheenjohtajalle. Kolmannen osan perässä on keskustelunaiheita, joita jäsenyyskomitean puheenjohtajan odotetaan miettivän ennen piirineuvottelua, sekä työkirjoja, joita käytetään itse piirineuvottelussa, joten ota tämä opas mukaasi. Jokaisella komitealla on opas, joka antaa yleiskuvan komiteasta ja sen tehtävistä (klubin hallinto, jäsenyys, julkisuuskuva, palveluprojektit ja Rotarysäätiö). Tämä opas on maksutta imuroitavissa osoitteesta www. rotary.fi/suoja. Opas sisältyy Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarjaan (225-FI). Ylimääräisiä kappaleita voi rajoitetusti tilata Suomen Rotarytoimistosta. Keskustele luvusta 1 komitean jäsenten kanssa, jotta he ovat täysin selvillä komitean tehtävistä. Kun valmistaudut tehtävääsi klubin johtohenkilönä, muista että rotaryklubi on Rotary Internationalin jäsen. Tämä jäsenyys yhdistää sen ympäri maailmaa toimivaan rotaryklubiin ja sille on myönnetty oikeus käyttää hyväksi järjestön palveluita, kuten Rotarysäätiön apurahoja ja RI:n pääkonttorin ja kansainvälisten toimistojen henkilökunnan antamaa tukea, ja järjestön tietolähteitä. Näitä ovat painotuotteet, joita julkaistaan yhdeksällä kielellä, ja osoitteesta org löytyvä informaatio. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 1 JOHDANTO

6 Mahdolliset kommentit ja kysymykset Tätä opasta tai yleensä RI:n koulutusaineistoa koskevat kommentit ja kysymykset pyydetään lähettämään seuraavaan osoitteeseen: Leadership Education and Training Division Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA S-posti: Puhelin: Faksi: KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 2 JOHDANTO

7 1 Klubin presidentti toimii ex officio -jäsenenä kaikissa klubin komiteoissa. Komitean rooli ja tehtävät Klubin jäsenyyskomitean tehtävänä on laatia jäsenkehitystoimintasuunnitelma ja toteuttaa se. Klubi tarvitsee jäseniä ollakseen tehokas. Se, kuinka klubi pystyy palvelemaan paikkakuntaansa, tukemaan Rotarysäätiötä ja kouluttamaan johtajia, jotka kykenevät palvelemaan Rotarya klubitason yläpuolella, on suoraan riippuvainen klubiin jäsenmäärästä ja vahvuudesta. Jäsenyyskomitean tehtävät on lueteltu oheisessa yhteenvedossa ja niitä selostetaan tarkemmin jäljempänä tässä luvussa. Jäsenyyskomitea: Klubin jäsenyyskomitean työ on osa klubipalvelua ja ammattipalvelua sekä Uudet sukupolvet -palveluväylää. asettaa itselleen sellaiset tavoitteet, että klubin tulevan vuoden jäsentavoitteet saavutetaan, kouluttaa klubin jäseniä ja kertoa heille, kuinka tärkeää on rekrytoida uusia jäseniä ja pystyä pitämään entiset jäsenet klubissa, tutkia luokitusselvitysten avulla, edustavatko jäsenten ammatit ja yritykset yrityselämän ja paikkakunnan tämänhetkisiä tarpeita, kehittää jäsenyystoimintasuunnitelma, joka auttaa parantamaan jäsenistön tyytyväisyyttä. Toimintasuunnitelma perustuu jäsenkyselyihin ja muutoksia tehdään jäsenistön antaman palautteen perusteella. Näin huolehditaan siitä, että klubi on jäsenilleen tärkeä. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 3 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

8 Komitean eri tehtäviä hoitamaan voi perustaa alakomiteoita, varsinkin jos klubi on suuri. arvioida klubin heikkoudet ja vahvuudet, jotta voidaan suunnitella onnistuneita jäsenlisäys- ja jäsenhuoltotoimia, yhdessä julkisuuskuvakomitean kanssa luoda klubista myönteinen kuva niin, että klubi vetää puoleensa sekä mahdollisia tulevia että nykyisiä jäseniä, tukea tarvittaessa piirin alueelle perustettuja uusia klubeja. Kun edempänä luet lisää näistä tehtävistä mieti, millaisia tavoitteita komitealla on, millainen toimintasuunnitelma tulee olemaan ja mitä resursseja tarvitset toimintavuoden aikana. Jäsenkehitys Klubin jäsenistön kehittäminen edellyttää sekä uusien ehdokkaiden tunnistamista ja hankintaa että nykyisten sitouttamista. Uudet jäsenet tuovat klubiin lisäarvoa, kuten erilaisuutta, uusia ideoita ja uutta tarmoa. Nykyiset jäsenet ovat avainasemassa, kun klubi jatkaa hyväntekeväisyystyötä. Uusien jäsenten rekrytoimiseksi jäsenyyskomitea asettaa tavoitteita, laatii suunnitelman niiden saavuttamiseksi ja keskustelee klubin jäsenten kanssa suunnitelman toteuttamisesta. Vaikka komitea johtaa klubin jäsenhankintaa, on uusien jäsenten hankinta jokaisen jäsenen velvollisuus. Jäsenyyskomitean tulee rohkaista kaikkia jäseniä ottamaan yhteyttä ystäviinsä, sukulaisiin, liiketuttaviin ja muihin paikkakuntalaisiin ja pyytää heitä liittymään klubiin. Jäsenten sitouttaminen on yksi jäsenyyskomitean tärkeimmistä tehtävistä. Arvioi säännöllisesti klubin ja sen jäsenten vahvuuksia ja heikkouksia. Jäsenten tyytyväisyyttä voidaan parantaa huolehtimalla siitä, että heille annetaan tietoa, että he osallistuvat toimintaan ja että heille annetaan tunnustusta heidän panoksestaan klubin toimintaan. Kun seurataan läsnäolotrendejä, jäsenyyden kestoa, osallistumista palveluprojekteihin, aktiivisuutta toveruustoiminnassa ja Rotarysäätiölle tehtyjä lahjoituksia, saatetaan huomata ongelmia, joihin olisi syytä puuttua. Prosessi, j jäsenen informointi ja perehdyttäminen olla henkilö saadaan liittymään rotaryklubin jäseneksi sisältää usein seuraavat vaiheet: jäsenehdokkaan löytäminen, jäsenehdokkaan esitteleminen, jäseneksi kutsuminen, jäseneksi ottaminen, jäsenen informoiminen ja perehdyttäminen, jäsenen osallistuminen, jäsenen kouluttaminen. Löytäminen. Etsi paikkakunnan ammatin harjoittajien joukosta henkilöitä, jotka ovat sopivia liittymään klubiisi. Jäsenten tarkka valinta parantaa klubin sitoutuneisuutta ja vahvistaa myönteisiä asenteita uusien jäsenten ottamista kohtaan. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 4 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

9 Tehkää klubissa luokituskartoitus, jäsenistön moninaisuusarviointi ja 25 minuutin jäsenkysely löytääksenne paikkakunalta jäsenehdokkaita. Työkaluja on Club Assessment Tools -oppaassa osoitteessa Ennen kuin kutsutte uuden jäsenen, varmistakaa, että hän tuntee mahdollisuudet osallistua klubin palveluprojekteihin ja toimintoihin sekä jäsenyyden taloudelliset velvoitteet. Käy läpi klubin luokitukset ja arvioi jäsenistön kokoonpano selvittääksesi, kuinka hyvin klubin jäsenistö heijastaa paikkakunnan ammattijakaumaa ja suuntaa sitten jäsenhankinta niin, että klubi saadaan paremmin edustamaan paikkakunnan ammattiväestöä. Esitteleminen. Kerro mahdolliselle uudelle jäsenelle Rotarysta kuvailemalla klubin toimintaa, sen onnistuneita paikallisia ja kansainvälisiä projek-teja sekä RI:n ohjelmia. Kehittele esittely, joka antaa mahdolliselle tulevalle jäsenelle yleiskuvan seuraavista asioista: klubi, sen historia ja tärkeimmät projektit ja toiminnot, Rotary International ja Rotarysäätiö, klubin jäsenyyden suomat edut, erilaiset mahdollisuudet päästä mukaan klubin toimintoihin. Mahdollinen uusi jäsen, jolle innostuneet rotarit ovat jo etukäteen kertoneet Rotarysta ja joka tuntee klubin toiminnot ennen liittymistään, on todennäköisesti sitoutunut ja pysyy aktiivisena. Komitean tulisi laatia klubiesittely, joka voidaan antaa vierailijoille. Harkitse myös Prospective Member Information Kit (423) -paketin antamista jäsenehdokkaalle, sillä se sisältää julkaisuja, jotka kertovat RI:stä ja Rotarysäätiöstä. Paketin voi tilata osoitteesta shop.rotary.org. Kutsuminen. Ehdottajan ja jäsenyyskomitean edustajan tulisi henkilökohtaisesti tavata jäsenehdokas ja kutsua hänet klubin jäseneksi. Kutsun esittäjien pitäisi tietää, mistä jäsenehdokas on kiinnostunut ja mitä hän osaa, jotta hänelle pystyttäisiin esittelemään häntä kiinnostavia klubin toimintoja ja projekteja. Jos ehdokas on sopiva jäseneksi, komitean tulee tehdä klubin hallitukselle jäsenehdotus, josta ilmenevät ehdotuksen perustelut. Jäseneksi ottaminen. Uudet jäsenet tulee toivottaa tervetulleiksi arvokkaalla ja muistettavalla tavalla. Kutsu tilaisuuteen myös perheenjäseniä. Seremonian aikana uusia jäseniä tulisi pyytää kertomaan lyhyesti itsestään, työtehtävistään ja perheestään. Varmista, että kaikki jäsenet ovat paikalla ja että jokainen heistä henkilökohtaisesti toivottaa jokaisen uuden jäsenen tervetulleeksi klubiin. Klubin tulee antaa uudelle jäsenelle seuraavat esineet: Rotaryn rintamerkki, jäsenkortti, tietopaketti klubista, klubin nimilappu, Rotarymatrikkeli, piirikuvernöörin kuukausikirje, The Rotarian tai Rotary Norden -lehti, luettelo lähialueen klubeista paikkauksia varten. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 5 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

10 Ota yhteys klubin hallintokomiteaan ja varmista, että uusi jäsen ja hänen ehdottajansa esitellään klubin nettisivuilla ja muissa tiedotteissa. Make sure that members are well-informed about RI programs such as Rotary Youth Exchange, Rotaract, and RYLA. Involvement in one of these programs often sparks a lifelong interest in Rotary. Informoiminen ja perehdyttäminen. Kerro uusille jäsenille klubista ja RI:stä. Keskity seuraaviin osa-alueisiin: mahdollisuudet palvelemiseen ja osallistumiseen, klubin jäsenyydestä koituvat edut, klubin historia ja sen vaikutus paikalliseen yhteisöön, klubin hallinnon rutiinit. Harkitse, kannattaisiko uuden jäsenen perehdyttäminen jakaa useisiin osiin. Katso Uuden jäsenen opastaminen - opas klubeille (414-FI). Osallistuminen. Varmista, että kaikki klubin jäsenet ovat mukana klubin projekteissa, komiteoissa, toiminnoissa, varainhankinnassa, hallituksen kokouksissa, klubikokouksissa ja sosiaalisissa tapahtumissa. Osallistuva jäsen tuntee olevansa osa klubia ja asettaa Rotaryn etusijalle omassa elämässään. Yritä saada uudet jäsenet osallistumaan klubin toimintoihin seuraavin tavoin: Nimitä uudet jäsenet komiteoihin ja anna heille klubin kokouksissa tehtäviä. Hanki uusille jäsenille erityiset nimikortit, joita he kantavat yhden vuoden ajan. Kehota muita jäseniä etsimään näitä nimikortteja ja juttelemaan uuden jäsenen kanssa. Pyydä uutta jäsentä osallistumaan klubin edustajana piirikonferenssiin. Jotkin klubit auttavat uutta jäsentä maksamalla osallistumiskustannukset tai osan niistä. Pyydä uutta jäsentä esittämään konferenssin jälkeen klubille raportti kokemastaan. Anna kaikkien samana vuonna liittyneiden uusien jäsenten työskennellä yhdessä jossakin projektissa. Rohkaise uusia jäseniä ottamaan tuntumaa Rotaryn kansainvälisyyteen siten, että he osallistuvat RI:n kongressiin tai isännöivät vierailevia rotareita. Pyydä uusia jäseniä etsimään kaksi tai kolme jäsentä ystäväpiiristään. Kun uudet jäsenet mainostavat Rotarya ystävilleen, heistä tulee vahvempia ja innostuneempia rotareita. Kouluttaminen. Jäsenet, jotka tuntevat olevansa informoituja ja sitoutuneita, todennäköisesti myös osallistuvat toimintaan aktiivisesti. Klubien tulisi myös säännöllisin väliajoin kertoa jäsenille uutisia RI:stä ja Rotarysäätiöstä. Seuraavat toiminnot saattavat olla hyödyllisiä: säännöllisin väliajoin pidettävät klubineuvottelut, joissa keskustellaan siitä, mitä toimintoja klubin jäsenet haluavat jatkaa ja mitä muuttaa, osallistuminen uusien jäsenten monipiirikoulutuksiin, osallistuminen rotarykoordinaattorin, julkisuuskuvakoordinaattorin, alueellisen rotarysäätiökoordinaattorin ja rotarysäätiöalumnikoordinaattorin järjestämiin tilaisuuksiin, KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 6 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

11 osallistuminen RI:n järjestämiin klubitason webinaareihin, tuleville johtajille annettava johtajuuskoulutus, joka auttaa rotareita myös itsensä kehittämisessä. Käytä lähteenä opasta Johtajuuden kehittäminen: Oppaasi koulutusohjelman aloittamiseen (250-FI). Käytä lähteenä Membership Development Resource Guide (417) -opasta saadaksesi lisätietoa toimintasuunnitelman tekemisestä. Välittäkää kuvernööriltä ja RI:ltä tulevaa tietoa klubien ja piirin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, viikkokokouksissa, s-postilla ja jäsenkirjeissä. RI:n julkaisut ovat myös erinomaisia jatkokoulutusvälineitä. Lukemalla The Rotarianin ja Rotary Nordenin tapaisia lehtiä klubien jäsenet pysyvät ajan tasalla Rotaryn aktiviteeteistaeri puolilla maailmaa. Rohkaiskaa jäseniä käymään osoitteissa ja www. rotary.fi sekä Rotaryn sosiaalisessa mediassa, jotta he pysyisivät ajan tasalla tapahtumista ja resursseista. Moninaisuus Klubin jäsenistön tulisi heijastaa paikkakunnan asujaimistoa eri ammattiryhmien, sukupuolen, uskontokuntien ja etnisten ryhmien suhteen. Yksi tapa huolehtia siitä, että klubin jäsenistö on moninainen, on kartoittaa luokitus ja arvioida jäsenistön kattavuus säännöllisesti. Moninainen jäsenistö tuo klubiin laajan kokemus- ja tietoperustan, joista on hyötyä klubin palvelutoiminnoille. Jäsenistön moninaisuus helpottaa myös uusien jäsenten houkuttelemista klubiin. RI:n säännöt kieltävät rajoittamasta jäsenistön koostumusta sukupuolen, rodun, ihonvärin, uskonnon, kansallisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Katso RI:n säännöt, Artikla Uusinta Rotaryn multimediatarjontaa on osoitteessa /mediacenter. Klubin julkinen kuva Klubin julkinen kuva vaikuttaa suoraan sen kykyyn rekrytoida uusia jäseniä. Klubin tulisi korostaa niitä erityisiä arvoja ja etuja, joita se suo jäsenilleen ja tiedottaa niistä mahdollisille tuleville jäsenille. Jos julkisuuskuvaa kehitetään laadukkaasti ja johdonmukaisesti, ihmiset joko itse hakeutuvat paikallisiin klubeihin tai hyväksyvät helpommin liittymiskutsun. Klubin jäsenyyskomitean tulisi toimia yhteistyössä julkisuuskuvakomitean kanssa ja koordinoida yhdessä julkisuuskuvatoimintaa. Tehkää klubille nettisivut, jotka kuvaavat sen projekteja ja tavoitteita ja joilla on ajankohtaisia kuvia, yhteystiedot, tietoja klubin kokouksista ja sen järjestämistä tapahtumista. Grafiikkaa ja nettibannereita, joita voidaan ladata ja sisällyttää klubinne nettisivuille, on saatavana osoitteessa Klubi voi edistää jäsenhankintaa levittämällä tietoa digitaalisilla äänitteillä, nettivideoilla, netissä olevalla ääniarkistolla (podcasts), netin sosiaalisilla verkostoilla ja nettipäiväkirjoilla (blogeilla). Näiden resurssien kehittämiseen jäsenhankinnassa pitäisi käyttää markkinoinnin, suhdetoiminnan ja IT-alan ammattilaisia. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 7 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

12 RI järjestää verkkoseminaareja eli webinaareja mm. aiheista verkkonäkyvyys ja jäsenistön sitouttamisen parhaat käytänteet. Webinarilmoituksia, tietoa rekisteröitymisestä ja videonauhoituksia on osoitteessa Uusien klubien perustaminen Vaikka klubin jäsenyyskomitea työskentelee ensisijaisesti oman klubin jäsenistön lisäämiseksi, tämä klubi ei välttämättä ole sopivin jokaiselle paikkakunnan mahdolliselle rotarille. Mahdollisten jäsenten työ- ja matkustusaikataulut, perheasiat ja erilaiset kiinnostuksen kohteet asettavat omat vaatimuksensa kokousajoille ja -päiville. Ilmoita kuvernöörille ja piirin laajennuskomitealle, onko uuden rotaryklubin perustamiselle riittävästi kysyntää paikkakunnalla. Klubi voi toimia mentorina ja tehdä yhteistyötä alueen uusien klubien kanssa. Jos klubi perustaa uuden rotaryklubin, niin komitea voi avustaa erityisedustajaa uuden klubin suunnittelussa ja hallinnon luomisessa, auttaa uuden klubin ohjelmien ja projektien organisoinnissa, raportoida kuvernöörille klubin ensimmäisen toimintavuoden ajan, toimia uuden klubin mentorina vähintään kahden vuoden ajan siitä, kun klubi on tullut hyväksytyksi RI:n jäseneksi. Uuden rotaryklubin perustamiseen liittyy mm. seuraavat vaatimukset: klubi pitää suostua olemaan uuden klubin mentorina vähintään yhden vuoden ajan, klubin talousasiat RI:n kanssa on oltava kunnossa, klubissa tulee olla vähintään 25 aktiivijäsentä, klubilla on oltava tasapainoinen rotarypalveluohjelma. Kuvernööriltä tai piirin jäsenyys- tai laajennuskomitealta saa lisätietoja uusien klubien perustamismahdollisuuksista. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 8 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

13 2 Klubin jäsenyyskomitean puheenjohtaja Valmistaudu piirineuvotteluun perehtymällä oppaan lopussa oleviin keskustelunaiheisiin. Kun valmistaudut toimikauteesi jäsenyyskomitean puheenjohtajana, ota selvää, mitä klubin hallitus, jäsenet, piiri ja Rotary International odottavat sinulta ja komitealta. Ennen kuin otat toimen vastaan, sinun on syytä valmistautua siihen usein eri tavoin. Sinun pitää osallistua piirineuvottelun yhteydessä järjestettävään koulutukseen ja lisäksi sinun on syytä: järjestää tapaaminen eroavan komitean puheenjohtajan kanssa, perehtyä klubin sääntöihin, jotta tunnet sen menettelytavat ja ohjeet, perehtyä klubin strategiasuunnitelmaan ja muodostaa omat vuositavoitteet sen tukemiseksi, valita ja valmistella jäsenyyskomitean jäsenet yhdessä tulevan presidentin kanssa, perustaa tarvittaessa alakomiteoita (uusien jäsenten löytäminen, jäsenten sitouttaminen, uusien jäsenten perehdyttäminen ja mentorointi), laatia toimintavuoden tiedotussuunnitelma, selvittää, mitä muita tehtäviä ja vastuita klubi asettaa jäsenyyskomitealle. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 9 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

14 Kaikkien tulevien komiteajäsenten tulisi osallistua piirin jäsenyysseminaariin, jotta he saisivat tietoa piirin jäsentavoitteista, voisivat keskustella jäsenstrategioista ja kuulisivat, mitä tietolähteitä ja resursseja on käytettävissä. Klubin suunnitteluun on käytettävissä erilaisia välineitä mm. Eläväisen klubin eväät: Klubijohtosuunnitelma ja Strategiasuunnittelun opas. Hyvä valmistautuminen tuottaa hyviä tuloksia. Jäsenyyskomitean puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat: valvoa komitean talousarvion toteutumista, tehdä yhteistyötä klubin muiden komiteoiden ja piirikomitean kanssa toimissa ja aloitteissa, jotka koskevat useita piirin klubeja, suunnitella ja pitää komitean kokoukset ja muut aktiviteetit säännöllisin väliajoin, seurata komitean tavoitteiden toteutumista ja raportoida komitean toimista ja asioiden edistymisestä klubin presidentille, hallitukselle ja koko klubille. Komitean jäsenet Valitse tulevan presidentin kanssa komiteassa vapautuville paikoille uudet jäsenet ja pidä suunnittelukokouksia ennen uuden rotaryvuoden alkua. Komitean jäsenet tulisi mahdollisuuksien mukaan nimittää kolmeksi vuodeksi jatkuvuuden varmistamiseksi. Tärkeitä jäsenten valintaperusteita ovat kokemus ammattimaisesta rekrytoinnista, markkinoinnista tai myynnistä, perusteellinen Rotaryn tuntemus, ulospäin suuntautuva ja seurallinen luonne. Kun komitean jäsenet on valittu, puheenjohtajan tehtävä on kouluttaa heidät tulevalle rotaryvuodelle. Mieti, kuinka voit hyödyntää jäsenten taitoja ja kiinnostuksen kohteita ja jaa tehtävät niiden mukaisesti. Voit valmistella komitean jäseniä seuraavasti: Kerro komitean uusille jäsenille klubin strategiasuunnitelmaan liittyvistä toiminnoista ja suunnitelmista. Pane uusi komiteajäsen työskentelemään kokeneemman jäsenen työparina. Kannusta jäseniä verkostoitumaan muiden klubien komiteoiden jäsenten kanssa (käytä apunasi Rotarymatrikkelia). Tutustuta heidät komitean käytettävissä oleviin tietolähteisiin. Kerro heille piirin toiminnoista ja kokouksista. Tavoitteenasettelu Komitean puheenjohtajana vastaat siitä, että se asettaa ja toteuttaa vuositavoitteet, joka tukevat klubin strategiasuunnitelmaa. Voit työstää tavoitteita tulevan presidentin ja muiden tulevien klubivirkailijoiden kanssa piirineuvottelussa. RI on kehittänyt nettityökalun, jonka avulla klubit voivat syöttää tavoitteensa Member Accessin kautta. Tavoitteet, joilla on vaikuttavuutta. Tavoitteissa tulee huomioida komitean rahkeet ja klubin intressit. Tavoitteiden tulee olla kaikkien hyväksymiä, olla mittavissa, haasteellisia ja saavutettavia sekä ajallisesti määriteltyjä. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 10 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

15 Toimintasuunnitelma. Laadi yhdessä klubin hallituksen ja komitean jäsenten kanssa toimintasuunnitelma, jossa esitetään, millä keinoin kukin tavoite saavutetaan. Seuraavat keinot voivat olla avuksi: Aseta kullekin toimenpiteelle aikataulu. Päätä kuka on vastuussa mistäkin toimenpiteestä. Määrittele kriteerit, joilla mitataan edistymistä ja onnistumista. Mieti, mitä resursseja ja välineitä klubilta, piiriltä tai RI:ltä on saatavissa. Päätä, miten arvioitte tavoitteiden saavuttamista ja tarvitaanko pohjatietoja. Arvioi tavoitteita säännöllisesti ja varmista näin, että niiden saavuttaminen edistyy tasaisesti. Näin toimintaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Motivointi. Yksi sinun tehtävistäsi komitean puheenjohtajana on pitää jäsenet motivoituneina. Seuraavassa muutama yleinen motivointitekijä: usko siihen, että tavoitteen saavuttaminen on hyödyllistä, usko siihen, että tavoite on toteutettavissa ja että projekti tai aktiviteetti onnistuu, mahdollisuudet toveruuteen ja verkostoitumiseen, se, että tehtävä edellyttää jäsenten erityisosaamista, tunnustuksen antaminen komitean tavoitteiden eteen tehdystä työstä ja siihen käytetystä ajasta. Huomion kiinnittäminen näihin motivointitekijöihin pitää yllä jäsenten sitoutumista Rotaryyn ja kannustaa heitä yhä uudelleen osallistumaan klubin aktiviteetteihin. Talousarvio Laadi ennen 1.7. talousarvio yhdessä edeltäjäsi ja klubin rahastonhoitajan kanssa, jotta teillä on käsitys siitä, mitä varoja komiteanne tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa. Varmista, että komitean tarvitsemat varat ovat mukana klubin talousarviossa. Ota budjettiin mukaan myös suunnitellut varainhankintatoimet. Valvo varojen käyttöä, maksusuorituksia ja raportointia sekä seuraa koko ajan komitean rahatilannetta. Kun pidät säännöllisesti yhteyttä rahastonhoitajaan, korjaavat toimenpiteet voidaan tarvittaessa tehdä ajoissa. Tiedonvälitys Mieti, miten tulet hoitamaan yhteydenpidon seuraaviin tahoihin: Komitean jäsenet. Komitean tulee kokoontua säännöllisesti ja käydä läpi käytettävissä olevat resurssit, keskustella käynnissä olevista projekteista tai aloitteista sekä suunnitella keinoja, joilla komitean ja klubin tavoitteet saavutetaan. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 11 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

16 Klubi. Tiedota klubin presidentille, hallitukselle ja jäsenille komitean toiminnoista, toimintasuunnitelmista ja siitä, miten tavoitteisiin pääseminen edistyy. Muut komiteat. Komitean työskentely vaikuttaa usein jonkin toisen komitean työhön. Komitean tulee tehdä yhteistyötä seuraavien klubikomiteoiden kanssa: julkisuuskuvakomitea (nostakaa klubin imagoa paikkakunnalla ja tehkää klubi kiinnostavammaksi mahdollisille jäsenille sekä kohottakaa nykyisten jäsenten omanarvontuntoa), palveluprojektikomitea (varmistakaa, että palveluprojektit kiinnostavat klubin jäseniä ja ovat merkityksellisiä paikkakunnallenne), hallintokomitea (suunnitelkaa ohjelmia, jotka vastaavat klubin jäsenten henkilökohtaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita). Piiri. Jos komitea tarvitsee opastusta tai tietoja, voit kääntyä piirin vastaavan komitean tai apulaiskuvernöörin puoleen. Alue. Rotarykoordinaattori voi auttaa klubeja jäsenyyskysymyksissä. Löydät oman alueesi rotarykoordinaattorin osoitteesta www. rotary.org. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 12 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

17 3 Tietolähteet ja resurssit Käytettävissä on monia tietolähteitä, jotka auttavat hallintokomiteaa hoitamaan tehtäviään. Tietolähteitä voi imuroida osoitteista www. rotary.org ja tai tilata osoitteesta shop.rotary.org, s-postilla niitä voi tilata osoitteesta Niitä saa myös Zürichin kansainvälisestä toimistosta. Membership Development Resource Guide (417) opas kuvaa kattavasti, kuinka klubin jäsenyystoimintasuunnitelma laaditaan. Siinä on myös jäsenhankintaa ja sitouttamista koskevia ehdotuksia. Sitä voidaan käyttää verkossa olevan Club Assessment Tools -työkalun kanssa. RI:n nettisivujen tarkoitus on auttaa klubin johtohenkilöitä kokoamaan tietoa klubien tehokkaista toimintatavoista. Sivuilta löytyy linkkejä seuraaviin aihepiireihin: klubihallinto, jäsenyys, PR, palveluprojektit ja Rotarysäätiö sekä klubitason tietolähteet. Miten ehdotan uutta jäsentä (254-FI) esitteessä selostetaan jäsenten ehdottamis- ja valintaprosessia. Sisältää jäsenehdotuslomakkeen. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 13 TIETOLÄHTEET JA RESURSSIT

18 Uuden jäsenen opastaminen: Opas klubeille (414-FI) tietoa klubin perehdyttämisohjelmista, jotka on suunnattu jäsenehdokkaille ja uusille jäsenille. Sisältää esimerkkejä ohjelmaluonnoksista, luettelon mahdollisista toimenpiteistä, muistilistoja ja luettelon tietolähteistä. Official Directory (007) sisältää RI:n ja Rotarysäätiön virkailijoiden, komiteoiden, resurssiryhmien ja sihteeristön yhteystiedot, luettelon maailman kaikista piireistä ja niiden kuvernööreistä, luettelon klubeista piireittäin aakkosjärjestyksessä yhteystietoineen. (Katso Member Access). Rotaryklubin mallisäännöt toimintaohje, joka täsmentää Rotaryklubin järjestysmuotoa. Rotaryklubin järjestysmuoto puitteet rotaryklubin toiminnalle ja sisältää mm. jäsenyyttä koskevat toimintaohjeet. RI newsletters sähköisiä uutiskirjeitä, jotka keskittyvät tiettyihin aiheisiin, mm. jäsenyyteen, polioon, PR:ään ja Rotarysäätiöön. Palkinnot ja tunnustukset RI:n ja Rotarysäätiön palkinto- ja tunnustusohjelmat, joihin kuuluvat RI Membership Development and Extension Award, RI Recognition of Membership Development Initiatives, RI Recognition of Smaller Club Membership Growth ja Reach One, Keep One -palkinto (tunnustus jäsenhankinnasta ja jäsenhuollosta). Katso osoitteesta Rotary E-Learning Center yksilöllinen, ajankohdasta riippumaton opiskelupaikka netissä. Tilaa osoitteesta shop.rotary.org Membership Video Set (427) kaksi DVD:tä (toinen uusille jäsenille, toinen mahdollisille tuleville jäsenille). Kumpikin sisältää rotaryvideoita. New Member Information Kit (426) tarjoaa uusille jäsenille oleellista tietoa Rotary Internationalista ja Rotarysäätiöstä. Prospective Member Information Kit (423) perustietoa Rotarysta, Rotarysäätiöstä ja klubin jäsenyyteen liittyvistä velvollisuuksista. Start with Rotary -postikortteja (614) ja -lompakkokortteja (613) voidaan käyttää, kun kutsutaan mahdollisia jäseniä osallistumaan rotaryklubin kokoukseen. Henkilöresurssit Yhteystietoja löytyy Official Directorysta osoitteesta Rotarymatrikkelista tai kuvernööriltä. Piirikuvernööri RI:n toimihenkilö, jonka tehtävänä on kertoa klubille niistä keinoista, joilla se saadaan toimimaan tehokkaammin. Apulaiskuvernööri rotari, jonka tehtävänä on auttaa kuvernööriä yhteydenpidossa tietyllä alueella oleviin rotaryklubeihin. Apulaiskuvernööri vierailee klubeissa vähintään neljä kertaa vuodessa, vastaa kysymyksiin ja antaa neuvoja. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 14 TIETOLÄHTEET JA RESURSSIT

19 Piirin muut klubikomiteoiden puheenjohtat johtohenkilöitä, joilta saa tietoa klubin projekteista ja aloitteista. Klubikomiteoiden entiset puheenjohtajat ja muut johtohenkilöt kokeneita rotareita, jotka voivat antaa neuvoja, kun suunnittelet puheenjohtajavuottasi. Voit myös nimittää heitä johtamaan komiteoiden aktiviteettejä. Rotarykoordinaattorit RI:n presidentin nimeämiä rotareja, joiden tehtävänä on vastata kysymyksiin ja antaa neuvontaa tietyllä alueella. Contact Center Kontaktikeskuksen tiimiin, joka vastaa kysymyksiin, saa yhteyden osoitteessa Pohjois- Amerikan ulkopuolella toimivien rotareiden kannattaa ottaa yhteyttä omaan kansainväliseen toimistoonsa. KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 15 TIETOLÄHTEET JA RESURSSIT

20 Piirineuvottelun keskustelunaiheita Piirineuvottelua varten Kun mietit seuraavia kysymyksiä, keskustele eroavien ja tulevien klubin toimihenkilöiden kanssa. Mitkä ovat klubin jäsenyyskomitean ja sen puheenjohtajan velvollisuudet? Kuinka jäsenyyskomitea tukee klubin strategiasuunnitelman toteutumista? Miten klubin jäsenyyskomitea voi saada klubiin uusia jäseniä? Miten klubin jäsenyyskomitea voi sitouttaa jäsenet? Miten valvotaan, että uudet jäsenet saavat tarpeeksi tietoa ja että heidät otetaan mukaan toimintaan? Miten puheenjohtaja voi auttaa komitean jäseniä heidän työssään? KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 16

21 Muistilista 1: Muistiinpanot Piirineuvottelua varten KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 17

22 Piirineuvottelua varten Muistilista 2: Tavoitteet Käytä tätä muistilistaa suunnitellessasi pitkän aikavälin tavoitetta ja kolmelle seuraavalle vuodelle sellaisia vuositavoitteita, jotka edesauttavat pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista. Varmista, että: kaikki ovat tavoitteista yhtä mieltä. Ne, jotka ovat olleet suunnittelemassa tavoitteita ja kehittelemässä toimintasuunnitelmaa niiden toteuttamiseksi, haluavat olla myös toteuttamassa suunnitelmia. tavoitteet ovat mitattavissa. Tavoitteen tulee olla niin konkreettinen, että tiedetään, mitä pitää saada aikaan. tavoite on haasteellinen. Tavoitteen tulee olla niin haastava, että klubi ylittää aiemmat saavutuksensa.. tavoite on saavutettavissa. Rotareiden pitää pystyä saavuttamaan tavoite olemassa olevien resurssien avulla. tavoite on ajallisesti täsmällinen. Tavoitteen toteutuksella pitää olla selvä takaraja tai aikataulu. Pitkän aikavälin tavoite (klubin tavoite kolmen vuoden kuluttua tästä hetkestä) Vuositavoite vuonna 1 Vuositavoite vuonna 2 Vuositavoite vuonna 3 KLUBIN JÄSENYYSKOMITEAN OPAS 18

Klubin jäsenyyskomitean opas

Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226B-FI (213) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Klubin julkisuuskuvakomitean opas

Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226C-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

Klubin palveluprojektikomitean

Klubin palveluprojektikomitean Klubin palveluprojektikomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226D-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opaskirja

Klubin hallintokomitean opaskirja Klubin hallintokomitean opaskirja Sisältyy Klubin toimihenkilöiden opaskirjat -sarjaan 226A-FI (1111)) Tämä julkaisu on Klubin hallintokomitean opaskirjan painos v. 2011. Se on tarkoitettu klubin komiteoiden

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2011 2012 Karhunpään rotaryklubi 1. Sisältö Klubijohtosuunnitelma 2011 2012 sisältää seuraavat osiot: Klubin säännöt Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2011

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma Eläväisen klubin eväät Klubijohtosuunnitelma Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana: 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten

Lisätiedot

KLUBIN SIHTEERIN OPAS

KLUBIN SIHTEERIN OPAS KLUBIN SIHTEERIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 229-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed

Lisätiedot

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

Klubin rotarysäätiökomitean opas

Klubin rotarysäätiökomitean opas Klubin rotarysäätiökomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226E-FI (313) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena D 1390 PETS 2010 Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena 2010 / MKa Suomen Rotary 2009-2010 1 Klubin tietovirtoja Kirjeet ja laskut RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea. Painos C-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea. Painos C-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea Painos 2016-19 226C-FI (1015) Tämä on vuoden 2015 painos kirjasesta Klubisi johtaminen: Julkisuuskuvakomitea, käsikirja julkisuuskuvakomitean puheenjohtajille, joiden

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS SISÄLTYY KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJAAN 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Mitä Rotary on? Mitä Rotary tekee? Miten saamme klubimme toimimaan hyvin? Miten kehitymme? Vastaamalla näihin kysymyksiin

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Jäsenyyskomitea. Painos B-FIN (1015)

JOHDA. KLUBIASI Jäsenyyskomitea. Painos B-FIN (1015) JOHDA KLUBIASI Jäsenyyskomitea Painos 2016-19 226B-FIN (1015) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed by

Lisätiedot

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu RI:n jäsenkehitys 1905-2010 Miksi uusilla jäsenillä on väliä? Klubin

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät klubi- ja piirihallinnon tukena Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2012 1 Tietovirtoja piireissä klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi TERVETULOA PETSIIN 2015 DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi 14.3.2016 District Assembly 2 DG Olli Pihlava Synt. 19.10.1948 Kokemäki Klubi: Raumanmeren rotaryklubi Luokitus: Metalliteoll./Taloushallinto

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Palveluprojektikomitea. Painos D-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Palveluprojektikomitea. Painos D-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Palveluprojektikomitea Painos 2016-19 226D-FI (1015) Tämä on vuoden 2015 painos oppaasta Klubisi johtaminen: Palveluprojektikomitea, käsikirja palveluprojektikomitean puheenjohtajille, joiden

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Jäsenyyskomitean mietteitä

Jäsenyyskomitean mietteitä Jäsenyyskomitean mietteitä Kari Koski, Presidentti 2016-2017, 2017-2018 Turku Samppalinnan Rotaryklubi ry Piirin jäsenyyskomitean pj 2017-2018 JÄSENYYSKOMITEA 2017-2018 PP Kari Koski, Turku Samppalinna

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 Kemin Rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 2016 RI:n presidentti K. R. (Ravi) Ravindran: Ole lahja maailmalle Klubin hallitus ja komiteat 2015-2016 Klubin hallitus presidentti Mikko Henriksson varapresidentti

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

2010 Rotaryn käsikirja. Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille

2010 Rotaryn käsikirja. Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille 2010 Rotaryn käsikirja Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille 2010 Rotaryn käsikirja Käsikirja Rotaryn johtohenkilöille KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki 2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki Rotary IT Viestintä- ja tietojärjestelmät Rotaryn apuna otary RI President John Germ 2016-17 TITLE 2 Klubin tärkeät tietojärjestelmät! Suomen Rotaryn (SR)

Lisätiedot

TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT

TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT TERVETULOA HYVÄT T ROTARIT JÄSENYYS ja ROTARYSÄÄ ÄÄTIÖ 2008 13.9. Rovaniemi 20.9. Kajaani(peruttiin) 27.9. Nivala 11.10. Oulunsalo 12.00 Tulokahvi, järjestelyt ja talon sanoma AG Erkki Koskela Avaus 12.30

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus Taustalla kauden 2011-2012 teemat Järjestön teema Me palvelemme Kv presidentin Wing-Kun Tamin teema Minä luotan Kotimainen teema Vastuu on minun Piirin

Lisätiedot

Muistilista 1: Yhteenveto

Muistilista 1: Yhteenveto Muistilista 1: Yhteenveto Muistiinpanoja Rooli ja tehtävät Opin... Yhteyshenkilöt Aion tehdä... 12 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA Muistilista 2: Klubijohtosuunnitelma Case-harjoitus Tee neuvonantosuunnitelma

Lisätiedot

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla Klubin avaintyöparit: Sihteeri presidentti Sihteeri rahastonhoitaja Perustehtävät: Raportoinnit Maksut Jäsenrekisterit Kalenteri Tärkeimmät tietolähteet»pdg Rune Eklund»PETS Somerolla 12.3.2016»Suomen

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Hallintokomitea. Painos A-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Hallintokomitea. Painos A-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Hallintokomitea Painos 2016-19 226A-FI (1015) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed by the

Lisätiedot

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt

Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt Rovaniemi-Ounasvaaran Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ... 2 1.1 (YHDISTYKSEN) KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA... 2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 1.3 JÄSENYYS ROTARY INTERNATIONALISSA... 2

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2016 2017 RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Klubin hallitus ja komiteat 2016 20177 Klubin hallitus presidentti Leena Jokinen varapresidentti

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary International Vuoden 1949 julkilausuma: Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara.

Lisätiedot

Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström. Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen

Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström. Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen PETS 2017 Rotary ja Rotaract Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen Rotaractin perusteet ROTARACT Tulee sanoista

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu 13.2.2008 PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 TAPAHTUMAHISTORIA 21 vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu on yksi Lionsjärjestön nuoriso-ohjelmista. Kilpailu on yleinen

Lisätiedot

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Ole lahja maailmalle Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Pre-PETS / Post-PETS käsiteltyjä asioita: Vuosikello: mitä presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan pitää tehdä tiettyinä

Lisätiedot

Kuvernöörin arkea ja työkaluja

Kuvernöörin arkea ja työkaluja Kuvernöörin arkea ja työkaluja DGE-info Tampereella 2.- 3.9.2017 Markku Kalliomäki 1 Congratulations! Onnittelut siitä, että sinut on valittu piirikuvernööriksi Tiedon lähteitä 2005 2017 Markku Kalliomäki

Lisätiedot