Klubin julkisuuskuvakomitean opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klubin julkisuuskuvakomitean opas"

Transkriptio

1 Klubin julkisuuskuvakomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226C-FI (1212)

2 Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed by the Finnish District Governors. Please note that Rotary International has not reviewed the translation and is not responsible for its accuracy or content. Vastuuvapautuslauseke Tämän oppaan englanninkielisen tekstin on suomentanut Suomen Rotary ry:n käännöstoimikunta. Rotary International ei ole tarkastanut käännöstä eikä vastaa sen täsmällisyydestä eikä sisällöstä.

3 Sisällysluettelo Johdanto 1 Komitean rooli ja tehtävät...3 Rotaryklubin tunnetuksi tekeminen...4 Suhdetoiminnan osatekijät...5 Jäsenyys ja julkinen kuva...6 Rotaryn perussanomat Julkisuuskuvakomitean puheenjohtaja...9 Komitean jäsenet...10 Tavoitteenasettelu...10 Talousarvio...11 Tiedonvälitys Tietolähteet ja resurssit...13 Piirineuvottelun keskustelunaiheita...15 Piirineuvottelun muistilistat...16 Tämä julkaisu on Klubin julkisuuskuvakomitean oppaan painos v Se on tarkoitettu klubin komiteoiden käyttöön rotaryvuosina , ja Oppaan sisältö perustuu Rotaryklubin järjestysmuotoon ja mallisääntöihin, Rotary Internationalin järjestysmuotoon ja sääntöihin sekä Rotaryn ja Rotarysäätiön menettelytapaohjeisiin. Tarvittaessa saat lisää tietoa näistä lähteistä. Sääntövaltuuskunnan, RI:n hallituksen tai Rotarysäätiön hallituksen kolmivuosittain tekemät päätökset voivat muuttaa tämän julkaisun määräyksiä tai ohjeita. Valokuvat: Alyce Henson and Monika Lozinska-Lee

4

5 Johdanto Klubin julkisuuskuvakomitean opas on laadittu auttamaan rotaryklubien julkisuuskuvakomiteoita tavoitteenasettelussa: niiden tulee osaltaan lisätä klubin tehokkuutta. Koska komitean tehtävät vaihtelevat paikallisten lakien, kulttuurikäytänteiden ja klubin vakiintuneiden menettelytapojen mukaan, tämän julkaisun ehdotuksia tulisi soveltaa niin, että ne vastaavat klubin tarpeita. Tämä julkaisu sisältää kolme osaa. Ensimmäisessä osassa käydään läpi julkisuuskuvakomitean päätehtävät. Toinen osa kertoo, mitä erityistehtäviä sinulla on komitean puheenjohtajana. Kolmannessa osassa on tietolähteitä, joista voi olla hyötyä sinulle ja komitean jäsenille. Kolmannen osan perässä on keskustelunaiheita, joita pitäisi pohtia ennen piirineuvottelua, sekä muistilistat, joita kyseisessä neuvottelussa tullaan käyttämään, joten muista ottaa tämä opas mukaasi. Jokaista komiteaa varten on opas, joka antaa yleiskuvan komiteasta ja sen tehtävistä (hallinto, jäsenyys, julkisuuskuva, palveluprojektit ja Rotarysäätiö). Tämä opas on myös vapaasti imuroitavissa osoitteesta Opas sisältyy Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarjaan (225-FI). Ylimääräisiä kappaleita voi rajoitetusti tilata Suomen Rotarytoimistosta. Keskustele luvusta 1 komitean jäsenten kanssa, jotta he ovat täysin selvillä komitean tehtävistä. Kun valmistaudut tehtävääsi klubin johtohenkilönä, muista että rotaryklubi on Rotary Internationalin jäsen. Tämä jäsenyys yhdistää sen ympäri maailmaa toimivaan rotaryklubiin ja sille on myönnetty oikeus käyttää hyväksi järjestön palveluita, kuten Rotarysäätiön apurahoja ja RI:n pääkonttorin ja kansainvälisten toimistojen henkilökunnan antamaa tukea, ja järjestön tietolähteitä. Näitä ovat painotuotteet, joita julkaistaan yhdeksällä kielellä, ja osoitteesta org löytyvä informaatio. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 1 JOHDANTO

6 Mahdolliset kommentit ja kysymykset Jos sinulla on tätä opasta koskevia kommentteja tai kysymyksiä RI:n koulutusaineistosta, lähetä ne seuraavaan osoitteeseen: Leadership Education and Training Division Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA S-posti: Puhelin: Faksi: KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 2 JOHDANTO

7 1 Komitean rooli ja tehtävät Klubipresidentti on virkansa puolesta jokaisen klubikomitean jäsen. Klubin julkisuuskuvakomitean työ liittyy palveluväylään klubipalvelu. Julkisuuskuvakomitean tehtävänä on kertoa ihmisille Rotarysta sekä klubin palveluprojekteista ja aktiviteeteistä. Tehokkaalla PRtoiminnalla saadaan kaikkialle maailmaan tieto siitä, että Rotary on uskottava järjestö, joka auttaa siellä, missä apua todella tarvitaan. Kun rotaryklubilla on positiivinen julkinen kuva, klubin jäsenet ovat motivoituneita toimimaan aktiivisesti ja potentiaaliset jäsenet innokkaita liittymään Rotaryyn. Julkisuuskuvakomitean tehtävät ovat seuraavat: laatia omat tavoitteensa niin, että klubin suhdetoimintatavoitteet saavutetaan, tutustua RI:n julkisuuskuvaresursseihin, tiedottaa klubin aktiviteeteista ja projekteista jäsenille, medialle ja paikkakuntalaisille, selvittää, millaisilla PR-toimenpiteillä Rotarya voi tehdä tunnetuksi paikkakunnalla, olla selvillä Rotaryn perussanomista ja osata käyttää niitä julkisissa esiintymisissä, tehdä yhteistyötä klubin jäsenkomitean kanssa jäsenhankinnan tukemiseksi. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 3 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

8 Eri tehtäviä hoitamaan voi perustaa alakomiteoita, varsinkin jos klubi on suuri. Kun edempänä luet lisää näistä tehtävistä mieti, millaisia tavoitteita komitealla on, millainen toimintasuunnitelma tulee olemaan ja mitä resursseja tarvitset toimintavuoden aikana. Jos Rotaryyn tai klubiinne kohdistuu kielteistä julkisuutta, komitean tulisi kokoontua keskustelemaan asian hoitamisesta. Kumotkaa klubia ja Rotarya koskevat väärät käsitykset oikein suunnatulla suhdetoimintatempauksella. Lisätietoja on Media Crisis Handbook -oppaassa (515). Ota yhteyttä RI:n lehdistöhenkilökuntaan varoittaaksesi heitä mahdollisesta kriisistä. Rotaryklubin tunnetuksi tekeminen Julkisuuskuvakomitean tärkein tehtävä on kertoa paikkakunnalla klubin palveluprojekteista ja aktiviteeteistä. Samalla se voi kertoa järjestön arvoista ja toiminnasta. Ihmiset saavat tietoa Rotarysta joko tiedotusvälineiden kautta tai keskustellessaan toisten ihmisten kanssa. Onkin erittäin hyvää PR-toimintaa kertoa klubin tekemisistä sekä sen jäsenille että tiedotusvälineille. Tietoa klubista ja järjestöstä voi levittää monin tavoin: olemalla mukana erilaisten tapahtumien, kuten maratonien, kierrätyskampanjoiden ja rahankeräystempausten, järjestämisessä, järjestämällä näyttelyitä eri puolille paikkakuntaa, mainostamalla klubin projekteja ja tapahtumia lehdissä, mainostauluissa, lentoasemilla, rautatie- ja metroasemilla ym., kannustamalla rotareita kantamaan Rotaryn rintamerkkiä, sijoittamalla rotarytietoa nettipalstoille, paikkakunnan tapahtumakalenteriin, Facebookiin yms. sekä oman klubin ja muiden järjestöjen nettisivuille Ennen uuden rotaryvuoden alkua julkisuuskuvakomitean tulisi miettiä muitakin ideoita ja laatia toimintasuunnitelma niiden toteuttamiseksi. Jotta Rotaryn hyväksi tehtävä PR-toiminta on tehokasta, komitean on tehtävä yhteistyötä muiden rotareiden kanssa, ymmärrettävä, mistä suhdetoiminta koostuu, hallittava perustiedot Rotarysta ja osattava välittää ne muille. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 4 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

9 Katso ja lataa lehdistövalmiit materiaalit osoitteesta www. rotary.org /mediacenter. Suhdetoiminnan osatekijät Tehokas suhdetoiminta vaatii aikaa, panostusta ja suunnittelua. Julkisuuskuvakomitea tekee ennen uuden rotaryvuoden alkua toimintasuunnitelman, jossa mainitaan ne projektit ja aktiviteetit, jotka erityisesti aiotaan tuoda julkisuuteen. Kohderyhmät. Positiivisen kuvan luomiseksi Rotarysta paikkakunnalla suhdetoiminta kannattaa räätälöidä eri kohderyhmille sen mukaan, millaisia projekteja ja aktiviteetteja klubi aikoo hoitaa. Oikeiden kohderyhmien tavoittaminen on välttämätöntä projektien onnistumiselle. Kohderyhmiä voivat olla: rotaryprojekteja toteuttavat tai niiden kohteena olevat ihmiset, opiskelijat ja opettajat, kunnallishallinnon virkailijat, erityiskysymyksiin, kuten koulutukseen, lukutaitoon, vesihuoltoon tai terveydenhuoltoon, erikoistuneet tiedotusvälineet, muut ei-julkishallinnolliset tai aatteelliset järjestöt, paikallinen liike-elämä ja yhteiskunnalliset vaikuttajat yhteiskunnalliset järjestöt, tiedotusvälineet (lehdistö, radio, televisio, netti-toimittajat ja bloggaajat). Tiedotusvälineet. Koska tiedotusvälineiden ajasta ja palstatilasta on kova kilpailu, on tärkeää että klubi on luova ja käyttää kaiken tyyppisiä välineitä viestiäkseen klubista ja sen toiminnasta. Termit tiedotusvälineet ja media voivat viitata televisioon, sanomalehtiin, kansainvälisiin uutistoimistoihin, Internetiin, mm. blogeihin ja sosiaaliseen mediaan, sekä myös muiden organisaatioiden ja instituutioiden julkaisuihin. Muita tiedotusvälineiden tyyppejä ovat paikallislehdet ja -radioasemat, ulkomainonta sekä ilmoittelu bussi- ja juna-asemilla ym. julkisissa paikoissa, ammattilehdistö, ilmaiset kaapelikanavat, yritysten ja paikallisten yhdistysten uutislehdet. Lehdistötiedotteet. Lehdistötiedote on useimmin käytetty väline kertoa tiedotusvälineille asioista. Se voi innostaa tiedotusvälineitä tulemaan tapahtumapaikalle, ja siinä on myös perustiedot jutuntekoon. Hyvä tiedote vastaa seuraaviin peruskysymyksiin: kuka, mitä, missä, milloin, miksi ja miten. Varmista, että tiedote on objektiivinen ja tiivis (enintään yksi sivu). Kun lähetät tiedotteen, ota huomioon seuraavat vihjeet: Lähetä tiedotteesi sähköpostin tekstinä mieluummin kuin liitteenä, sillä roskapostifiltterit pysäyttävät usein liitteelliset sähköpostit. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 5 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

10 Älä kirjoita aihekenttään pelkästään tiedote, vaan kerro myös, mistä tiedote kertoo. Etsi kontaktihenkilö; lähetä sähköposti suoraan toimittajalle sen sijaan että lähettäisit sen toimituksen yleiseen s-postiosoitteeseen. Faktatiedote. Faktatiedote antaa perustiedot Rotarysta, sen historiasta ja tavoitteista sekä projektien painopistealueista. Rotaryjärjestön sisällä faktatiedotetta käytetään informoitaessa uusia rotareita ja Rotaryn jäsenyyttä harkitsevia; Rotaryn ulkopuolella faktatiedote antaa tiedotusvälineille taustatietoa ja samalla Rotarylle ja sen toiminnalle lisää näkyvyyttä. Mm. englannin- ja ruotsinkielisiä faktatiedotteita löytyy hakusanalla PR fact sheet osoitteesta org. Täältä saat uusinta faktatietoa Rotarysta, jota voit lähettää tiedotusvälineille yhdessä oman uutistiedotteesi kanssa. Jäsenyys ja julkinen kuva Julkinen kuva ja jäsenmäärän kasvu ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa. Laadukas ja johdonmukainen julkisuuskampanja voi innostaa yksittäisiä henkilöitä liittymään rotaryklubin jäseneksi. Julkisuuskuvakomitean tulisi muistaa tämä, kun se levittää tietoa Rotarysta. Onnistunut suhdetoimintakampanja käyttää mahdollisimman monia kanavia. Klubin jäsenet voivat auttaa julkisuuskuvakomiteaa tekemään Rotarya ja klubianne tunnetuksi. Anna myönteinen kuva. Mieti yhdessä jäsenyyskomitean kanssa, mikä houkuttelee uusia jäseniä Rotaryyn ja mitkä tiedotusvälineet todennäköisesti saavuttavat heidät parhaiten. Keskustelkaa siitä, miten voitte yhdessä tehokkaasti hankkia jäseniä suhdetoiminnan avulla. Uusien jäsenten rekrytoinnissa julkisuuskuvakomitean tulisi kertoa siitä työstä, jota Rotary tekee nuorten kanssa ja nuorten hyväksi, korostaa jäsenyyden mukanaan tuomia palvelu-, verkostoitumis- ja toveruusmahdollisuuksia, kertoa klubin toiminnasta liikealan julkaisuissa ja ammattilehdissä, laatia klubin nettisivulle osio, joka on suunnattu muille kuin rotareille, ja yrittää saada paikkakunnan muita järjestöjä avaaman linkkejä näille sivulle. Tehokas suhdetoiminta saa uusia ihmisiä kiinnostumaan Rotaryn jäsenyydestä. Lisäksi se auttaa sitouttamaan nykyisiä jäseniä. Kehitä klubin aktiviteetteja sellaisiksi, että ne kiinnostavat tiedotusvälineitä. Mieti, minkä tyyppiset aktiviteetit ja tapahtumat voisivat herättää kiinnostusta paikkakunnalla. Tee yhteistyötä hallintokomitean kanssa, jotta viikko-ohjelmat olisivat uutisen arvoisia, sekä toteuta palvelu- projektikomitean kanssa projekteja, jotka kiinnostavat tiedotusvälineitä ja muuta yleisöä. Tällaisia hankkeita ovat esim palveluprojektit, joilla autetaan oman paikkakunnan hätääkärsiviä ja jotka ovat myös tavalla tai toisella trendikkäitä, KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 6 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

11 kansainväliset palveluprojektit, joissa klubi tai sen vapaaehtoistyöntekijä on mukana, projekteja, joihin liittyy paikallisia nuoria tai kuuluisa paikkakuntalainen, erityisen merkittävä esitelmöitsijä klubin kokouksessa, esitys, jossa RI:n tai Rotarysäätiön ohjelmaan osallistunut henkilö kertoo kokemuksistaan vieraassa kulttuurissa, interact- tai rotaracttoiminta paikallisten klubien tai ohjelmien vuosipäivät, tarinat, joihin sisältyy hyviä kuvia, nnovatiiviset tai ainutlaatuiset projektit ja aktiviteetit. Värvää jäsenet apuun.. Jäsenistö on arvokas apu julkisuuskuvakomitealle. Värvää se PR-toimintaan levittämään sanaa klubin aktiviteeteista ja projekteista sekä koko järjestöstä. Huolehdi siitä, että klubin jäsenet tuntevat Rotaryn ja sen ohjelmat, ja kannusta heitä edistämään Rotaryn tavoitteita ja perusarvoja omissa henkilökohtaisissa ja ammatillisissa suhteissaan. Nähdäksesi muita rotareita vastaamassa minuutissa rotaryaiheisiin kysymyksiin, katso Rotary Minute -videot osoitteessa Rotaryn perussanomat Parhaita tapoja levittää tietoa Rotarysta on kertoa omasta klubista ja koko järjestöstä. Joudut puhumaan projektitapahtumissa ja muissa tilaisuuksissa eri kohderyhmille, jotka eivät ole rotareita. Laadi tällaisia tilanteita varten Rotarysta ja klubistasi tiivis yhteenveto, joka voidaan antaa tiedotusvälineille. Valmistaudu vastaaman seuraaviin kysymyksiin lyhyesti, enintään minuutissa: Mikä on Rotary? Keitä ovat rotarit? Mitä Rotary tekee? Vastaustesi pitää olla positiivisia, todenmukaisia, tarkkoja ja lyhyitä. Vältä käyttämästä rotarykieltä, jota vain rotarit ymmärtävät. Juhlallisemmissa tilaisuuksissa, joissa puheesi kestää pitempään, kannattaa noudattaa seuraavia vihjeitä: Muista, kenelle viestisi on tarkoitettu, ja sovita esitys kohderyhmän mukaan. Tee hahmotelma aiheista, jotka haluat sisällyttää esitykseen. Harjoittele puhettasi ja ajasta se. Seuraavia perussanomia Rotarysta voi käyttää PR-materiaalissa ja julkisissa puheissa: Rotary on kansainvälinen humanitaarinen palveluorganisaatio. Rotaryn jäsenet ovat liike-elämän johtohenkilöitä ja johtavia asiantuntijoita, jotka antavat vapaaehtoisesti ammattitaitonsa, myötätuntonsa ja voimansa yhteiskunnan parantamiseen kotimaassa ja ulkomailla. Rotareita on melkein kaikissa maailman maissa. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 7 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

12 Rotary on maailmanlaajuinen verkosto, jossa on klubia. Klubien jäsenet osallistuvat innokkaasti sellaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan, joka parantaa ihmisten ja yhteisöjen elämää. Ponnistukset ovat tuottaneet tulosta. Tätä osoittaa se, että jo miljoonien ihmisten elämä on kohentunut Rotary-järjestön ansiosta. Rotaryn päätavoite on hävittää polio maailmasta. Yhdessä Maailman terveysjärjestön, UNICEFin, Bill & Melinda Gates -säätiön ja eri maiden hallitusten kanssa Rotary on melkein onnistunut poistamaan polion maailmasta. Poliotapausten määrä on vähentynyt maailmassa 99 % vuoden 1985 jälkeen. Polio on toinen ihmisiä piinaava tauti, joka onnistutaan hävittämään. Ensimmäinen oli isorokko. Rotarit ovat lahjoittaneet yli miljardin USD ja lukemattomia vapaaehtoistyötunteja yli 2 miljardin lapsen rokottamiseen 122 maassa. Rotary on kerännyt yli 200 miljoonaa USD vastatakseen Bill & Melinda Gates -säätiön 355 miljoonaan USD:n lahjoitukseen. Rotary on eturintamassa ratkottaessa maailman humanitaarisia ongelmia. Tärkeimpiä Rotaryn huomion kohteita ovat äitien ja lasten terveys, puhdas vesi ja sanitaatio, lukutaidottomuus sekä tautien ehkäisy ja hoito. Rotaryn määrätietoinen toimintamalli on tuonut Rotarylle yhteistyökumppaneita näiden humanitaaristen ongelmien ratkaisemiseen. Rotary sijoittaa ihmisiin luodakseen kestävää taloudellista kasvua. Rotary tukee yrittäjiä ruohonjuuritasolla ja auttaa kouluttamaan nuoria ja naisia mielekkääseen työhön. Rotary antaa monille yhteisöille paremmat mahdollisuudet tukea kestävää taloudellista kehitystä. Rotary rakentaa rauhaa ja kansainvälistä ymmärtämystä koulutuksen avulla. Rotaryn rauhankeskuksissa voi suorittaa akateemisia loppututkintoja ja saada ammatillista jatkokoulutusta rauhantutkimuksessa. Opiskelijoita on seitsemässä kampuspohjaisessa keskuksessa eri puolilla maailmaa vuosittain yli 110. Yli 600 entistä rauhanstipendiaattia on nykyään tärkeässä asemassa eri maiden hallituksissa ja eri järjestöissä ympäri maailmaa. Rotaryn nuorisovaihto edistää kansainvälistä hyvää tahtoa. Sen ansiosta lukioikäistä nuorta pääsee joka vuosi asumaan ja opiskelemaan ulkomaille yli 100 maahan. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 8 KOMITEAN ROOLI JA TEHTÄVÄT

13 Klubin julkisuuskuvakomitean puheenjohtaja 2 Kun valmistaudut toimikauteesi komitean puheenjohtajana, ota selvää, mitä klubin hallitus, jäsenet, piiri ja Rotary International odottavat sinulta ja komitealtasi. Ennen toimikauden alkua sinun tulee valmistautua tehtävään monin tavoin. Sinun on osallistuttava koulutukseen piirineuvottelussa ja lisäksi sinun tulisi neuvotella edeltäjäsi kanssa, perehtyä klubin sääntöihin, jotta tunnet sen menettelytavat ja ohjeet, käydä läpi klubin strategiasuunnitelma ja määritellä sitä tukevat vuositavoitteet, valita komiteasi jäsenet yhdessä tulevan presidentin kanssa, perustaa tarvittaessa alakomiteoita (lehdistösuhteet, ilmoittelu/ markkinointi, erikoistilaisuudet), Valmistaudu piirineuvotteluun vastaamalla oppaan lopussa oleviin kysymyksiin. miettiä, millaisia aktiviteetteja klubi voi järjestää parantaakseen julkisuuskuvaansa ja houkutellakseen uusia jäseniä, laatia puheenjohtajakaudelle viestintäsuunnitelma, selvittää, mitä muita tehtäviä tai velvoitteita klubi on antanut komitealle. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 9 KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

14 Kun valmistaudutaan hyvin, saadaan myös tuloksia. Kun olet ottanut toimen vastaan, niin tärkeimmät tehtävät komitean puheenjohtajana ovat seuraavat: valvoa komitean talousarvion toteutumista, tehdä yhteistyötä klubin muiden komiteoiden ja piirikomitean kanssa sellaisissa asioissa, jotka koskevat useita piirin klubeja, suunnitella ja pitää komitean kokoukset ja muut kokoontumiset säännöllisin väliajoin, seurata komitean tavoitteiden toteutumista ja raportoida komitean toimista ja asioiden edistymisestä klubin presidentille, hallitukselle ja koko klubille. Komitean jäsenet Valitse tulevan presidentin kanssa komiteassa vapautuville paikoille uudet jäsenet ja pidä suunnittelukokouksia ennen uuden rotaryvuoden alkua. Jatkuvuuden varmistamiseksi komitean jäsenet tulee mahdollisuuksien mukaan nimittää kolmeksi vuodeksi. Jäsenten valintaperusteita ovat: tiedotusalan ammatillista kokemusta, hyviä puhuja ja kirjoittajia sekä taitavia valokuvaajia, sosiaalisen median tuntemusta, kokemusta internetsivujen kehittämisestä, kykyä yhteiskunnalliseen toimintaan. Klubin suunnitteluun on käytettävissä erilaisia välineitä mm. Eläväisen klubin eväät: Klubijohtosuunnitelma ja Strategiasuunnitteluopas. Kun komitean jäsenet on valittu, sinun tehtäväsi on kouluttaa heidät tulevalle rotaryvuodelle. Mieti, miten voit käyttää hyväksesi jäsenten taitoja ja mielenkiinnon kohteita ja jaa tehtävät sen mukaisesti. Voit kouluttaa jäseniä seuraavasti: Kerro komitean uusille jäsenille klubin strategiasuunnitelmaan liittyvistä toiminnoista ja suunnitelmista. Pane jokainen uusi komiteajäsen työskentelemään kokeneemman jäsenen työparina. Kannusta jäseniä verkostoitumaan muiden klubien vastaavien komiteoiden kanssa. Tutustuta heidät komitean käytettävissä oleviin tietolähteisiin. Kerro jäsenille piirin toiminnoista ja kokouksista. Tavoitteenasettelu Komitean puheenjohtajana vastaat siitä, että komitea asettaa ja toteuttaa vuositavoitteet, joka tukevat klubin strategiasuunnitelmaa. Voit työstää tavoitteita tulevan presidentin ja muiden tulevien klubivirkailijoiden kanssa piirineuvottelussa. RI on kehittänyt Member Accessin kautta käytettävää nettityökalua, jonka avulla klubit voivat syöttää tavoitteensa RI:n tietokantaan. Tavoitteet, joilla on vaikuttavuutta. Vuotuisissa tavoitteissa tulee huomioida komitean rahkeet ja klubin intressit. Tavoitteiden tulee olla kaikkien hyväksymiä, olla mittavissa, haasteellisia ja saavutettavia sekä ajallisesti määriteltyjä. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 10 KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

15 Toimintasuunnitelma. Laadi yhdessä klubin hallituksen ja komitean jäsenten kanssa toimintasuunnitelma, jossa esitetään, millä keinoin kukin tavoite saavutetaan. Seuraavat keinot voivat olla avuksi: Aseta kullekin toimenpiteelle aikataulu. Päätä kuka on vastuussa mistäkin toimenpiteestä. Määrittele kriteerit, joilla mitataan edistymistä ja onnistumista. Mieti, mitä resursseja ja välineitä klubilta, piiriltä tai RI:ltä on saatavissa. Ennen kuin ryhdyt toteuttamaan suunnitelmia, varmista, että teillä on käytettävissä tarpeeksi tietoa, toimijoita ja rahaa. Päätä, miten arvioitte tavoitteiden saavuttamista ja tarvitaanko pohjatietoja. Arvioi tavoitteita säännöllisesti ja varmista näin, että niiden saavuttaminen edistyy tasaisesti. Näin toimintaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Motivointi. Yksi sinun tehtävistäsi komitean puheenjohtajana on pitää jäsenet motivoituneina. Seuraavassa muutama yleinen motivointitekijä: usko siihen, että tavoitteen saavuttaminen on hyödyllistä, usko siihen, että tavoite on toteutettavissa ja että projekti tai aktiviteetti onnistuu, mahdollisuudet toveruuteen ja verkostoitumiseen, se, että tehtävä edellyttää jäsenten erityisosaamista, tunnustuksen antaminen komitean tavoitteiden eteen tehdystä työstä ja siihen käytetystä ajasta. Huomion kiinnittäminen näihin motivointitekijöihin pitää yllä jäsenten sitoutumista Rotaryyn ja kannustaa heitä yhä uudelleen osallistumaan klubin aktiviteetteihin. Talousarvio Laadi ennen 1.7. talousarvio yhdessä edeltäjäsi ja klubin rahastonhoitajan kanssa, jotta teillä on käsitys siitä, mitä varoja komiteanne tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa. Varmista, että komitean tarvitsemat varat ovat mukana klubin talousarviossa. Ota budjettiin mukaan myös suunnitellut varainhankintatoimet. Valvo varojen käyttöä, maksusuorituksia ja raportointia sekä seuraa koko ajan komitean rahatilannetta. Kun pidät säännöllisesti yhteyttä rahastonhoitajaan, korjaavat toimenpiteet voidaan tarvittaessa tehdä ajoissa. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 11 KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

16 Tiedonvälitys Mieti, miten tulet hoitamaan yhteydenpidon seuraaviin tahoihin: Komitean jäsenet. Komitean tulee kokoontua säännöllisesti ja käydä läpi käytettävissä olevat resurssit, keskustella käynnissä olevista projekteista tai aloitteista sekä suunnitella keinoja, joilla komitean ja klubin tavoitteet saavutetaan. Klubi. Tiedota klubin presidentille, hallitukselle ja jäsenille komitean toiminnoista, toimintasuunnitelmista ja siitä, miten tavoitteisiin pääseminen edistyy. Muut komiteat. Komitean työskentely vaikuttaa usein jonkin toisen komitean työhön. Julkisuuskuvakomitean tulee tehdä yhteistyötä seuraavien klubikomiteoiden kanssa: palveluprojektikomitea (kiinnostavista projekteista tiedottaminen medialle) jäsenyyskomitea (toimenpiteiden räätälöiminen sellaisiksi, että paikkakunnalta löydetään potentiaalisia jäseniä ja saadaan nykyiset jäsenet tuntemaan ylpeyttä klubin jäsenyydestä) rotarysäätiökomitea (tiedottaminen tulossa olevista apurahoista) klubin hallintokomitea (tiedotusvälineiden informointi klubikokouksen tulevista esitelmöitsijöistä ja klubin nettisivujen laatiminen siten, että ohjelma kiinnostaa lehdistöä ja suurta yleisöä) Rotarypiiri. Jos komitea tarvitsee opastusta tai tietoja, voit kääntyä piirin vastaavan komitean tai apulaiskuvernöörin puoleen. Alue. Rotaryn julkisuuskuvakoordinaattori auttaa klubia sen PRkysymyksissä. Etsi alueesi julkisuuskuvakoordinaatori osoitteesta KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 12 KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN PUHEENJOHTAJA

17 3 Tietolähteet ja resurssit Käytettävissä on monia tietolähteitä, jotka auttavat komiteaa hoitamaan tehtäviään. Tietolähteitä voi imuroida osoitteista www. rotary.org ja tai tilata osoitteesta shop.rotary.org, s-postilla niitä voi tilata osoitteesta Niitä saa myös Zürichin kansainvälisestä toimistosta. Effective Public Relations: A Guide for Rotary Clubs (257) välineitä ja neuvoja klubin aktiviteeteista kertomiseen ja myönteisen huomion herättämiseen paikkakunnalla ja jäsenyyttä miettivien keskuudessa. RI:n nettisivut on tarkoitettu auttamaan klubin hallitusta positiivisen julkisuuskuvan luomisessa. Sivuilla on esimerkkejä lehdistötiedotteista, vihjeitä lehdistön kanssa työskentelystä sekä ilmoituksia. Rotary Media Center (www.rotary.org/mediacenter) mediakeskuksessa voit katsella ja imuroida multimediasisältöä, esim. korkealaatuisia videoita, korkearesoluutioisia painokelpoisia kuvia, radiomainoksia ja linkkejä Rotaryn sosiaaliseen mediaan. Kerro näistä muille rotareille ja paikalliselle lehdistölle. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 13 TIETOLÄHTEET JA RESURSSIT

18 Media Crisis Handbook (515) auttaa rotaryklubeja ja -piirejä toimimaan tehokkaasti ja järkevästi tiedotusvälineiden kanssa, kun jokin odottamaton tapaus saa ne kyselemään uutisille taustatietoja. The Rotarian (tai Rotary Norden) RI:n virallinen kuukausittain ilmestyvä lehti, jossa kerrotaan klubien ja piirien projekteista, RI:n hallituksen päätöksistä ja RI:n kokouksista. Lisäksi ilmestyy 30 alueellista rotarylehteä 24 kielellä ympäri maailman. Meidän alueemme lehti on Rotary Norden. Tätä on rotary (001-FI) värikäs kuvitettu esite, joka antaa lyhyen yleiskuvan Rotarysta suurelle yleisölle ja niille, jotka harkitsevat jäseneksi liittymistä. RI Visual Identity Guide (547) graafinen ohjeisto kaikenlaisten rotaryjulkaisujen tekoon ja ohjeet Rotaryn merkkien oikeasta käytöstä. What s Rotary? (419) lompakkoon sopiva kortti, jossa on vastaukset tavallisimpiin Rotarya koskeviin kysymyksiin. Rotary PR Tips e-tiedotuskirje, jossa klubeille ja piireille annetaan ideoita, jotka voivat tehdä Rotarya tunnetuksi paikkakunnalla. Tilaa osoitteesta rotary.org/newsletters. Henkilöresurssit Yhteystiedot löydät joko Official Directorysta, osoitteessa org, Rotarymatrikkelista tai piirikuvernööriltä. Apulaiskuvernööri rotari, jonka tehtävänä on auttaa kuvernööriä yhteydenpidossa tietyllä alueella oleviin rotaryklubeihin. Apulaiskuvernööri vierailee klubeissa vuosineljänneksittäin (tai useammin). Hän vastaa kysymyksiin tai antaa neuvoja. Piirikuvernööri kuvernööri on RI:n toimihenkilö, jonka tehtävänä on auttaa klubeja kehittämään strategioita, jotka tekevät klubeista entistä tehokkaampia. District public relations committee Rotarians appointed to support clubs in their public relations efforts Piirin muiden klubikomiteoiden puheenjohtajat heiltä saa tietoa klubin projektien ja aloitteiden tueksi. Komiteoiden entiset puheenjohtajat ja johtohenkilöt kokeneita rotareita, jotka voivat neuvoa sinua, kun suunnittelet vuottasi. Voit myös nimittää heitä johtamaan komitean toimia. Rotaryn julkisen kuvan koordinaattorit RI:n presidentin nimittämä resurssiryhmä, joka antaa rotaryklubeille ja piireille tietoa siitä, miten tiedotusvälineille kerrotaan onnistuneista projekteista ja siitä, mikä Rotary on ja mitä se tekee. Contact Center Kontaktikeskuksen tiimiin, joka vastaa kysymyksiin, saa yhteyden osoitteessa Pohjois- Amerikan ulkopuolella toimivien rotareiden kannattaa ottaa yhteyttä omaan kansainväliseen toimistoonsa. KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 14 TIETOLÄHTEET JA RESURSSIT

19 Piirineuvottelun keskustelunaiheita Piirineuvottelua varten Kun mietit seuraavia kysymyksiä, keskustele klubin eroavien ja tulevien toimihenkilöiden kanssa ajatuksistanne. Mitkä ovat julkisuuskuvakomitean velvollisuudet ja sinun tehtäväsi komitean puheenjohtajana? Miten komitea tukee klubin strategista suunnitelmaa? Miten voit tehdä Rotarya tunnetuksi potentiaalisille jäsenille, ja kenen kanssa voit olla yhteistyössä klubin tunnetuksi tekemisessä paikkakunnalla? Mitä uutta tiedotusvälinettä aiot käyttää tehdäksesi klubia tunnetuksi? Miten voit auttaa komitean jäseniä heidän työssään? Mitkä ovat komitean pitkän aikavälin tavoitteet ja vuositavoitteet? KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 15

20 Muistilista 1: Muistiinpanot Piirineuvottelua varten KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 16

21 Piirineuvottelua varten Muistilista 2: Tavoitteet Käytä tätä muistilistaa suunnitellessasi pitkän aikavälin tavoitetta ja kolmelle seuraavalle vuodelle sellaisia vuositavoitteita, jotka edesauttavat pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista. Varmista, että: kaikki ovat tavoitteista yhtä mieltä. Ne, jotka ovat olleet suunnittelemassa tavoitteita ja kehittelemässä toimintasuunnitelmaa niiden toteuttamiseksi, haluavat olla myös toteuttamassa suunnitelmia. tavoitteet ovat mitattavissa. Tavoitteen tulee olla niin konkreettinen, että tiedetään, mitä pitää saada aikaan. tavoite on haasteellinen. Tavoitteen tulee olla niin haastava, että klubi ylittää aiemmat saavutuksensa. tavoite on saavutettavissa. Rotareiden pitää pystyä saavuttamaan tavoite olemassa olevien resurssien avulla. tavoite on ajallisesti täsmällinen. Tavoitteen toteutuksella pitää olla selvä takaraja tai aikataulu. Pitkän aikavälin tavoite (klubin tavoite kolmen vuoden kuluttua tästä hetkestä) Vuositavoite vuonna 1 Vuositavoite vuonna 2 Vuositavoite vuonna 3 KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 17

22 Muistilista 3: Toimintasuunnitelma Piirineuvottelua varten Kirjoita alla olevaan tilaan yksi vuositavoite tavoitteittesi luettelosta. Mieti sen jälkeen, millaisia toimintoja tarvitaan tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Vuositavoite Toiminto Vastuuhenkilö Toiminnon kesto 1. Edistymisen mittaaminen Käytettävissä olevat resurssit Tarvittavat resurssit KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 18

23 Piirineuvottelua varten Muistilista 4: Klubin julkisuuskuvakomitea Tapausharjoituksia Lue alla oleva tapausharjoitus ja vastaa kysymyksiin. Laadi suunnitelma käyttämällä sivun 22 tapausharjoituksen toimintasuunnitelmaa. Tapausharjoitus 1 Olet juuri aloittanut toimikautesi julkisuuskuvakomitean puheenjohtajana. Pian tämän jälkeen otat yhteyttä paikallisiin uutisiin ja kutsut toimittajat alueelle, jossa klubi rakentaa koulua. TV-toimittaja haastattelee klubin jäsentä, jolta muutamat perusasiat menevät väärin. Mitä teet? Tapausharjoitus 2 Klubin presidentti ja jäsenyyskomitean puheenjohtaja sopivat, että klubilla pitää olla parempi internetnäkyvyys. He ehdottavat, että käytetään enemmän sosiaalista mediaa ja verkostoidutaan muiden klubien nettisivujen kanssa. Miten voit käyttää sosiaalista mediaa ja nettisivuja vahvistaaksesi klubin verkkonäkyvyyttä? KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 19

24 Piirineuvottelua varten Tapausharjoitus 3 Paikallisen koulun rahankeruutilaisuudessa tilaisuuden järjestäjät haluavat sinun pitävän julkisen puheen ja kertovan, mistä klubisi tunnetaan paikkakunnalla. Mitä sanot? Tapausharjoitus 4 Paikkakunnalla käsitys klubista on, että tapaatte ainoastaan kerran viikossa lounaskokouksessa. Klubisi kuitenkin tukee paikkakuntaa monin eri tavoin. Miten voit muuttaa tämän käsityksen klubista? KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 20

25 Piirineuvottelua varten Tapausharjoitus 5 Toinen rotaryklubi tukee uutta rotaractklubia. Rotaractit ovat innoissaan useista projekteista, etenkin kansainvälisestä palveluprojektista, jolla perustetaan uusi kirjasto. He ottavat sinuun yhteyttä ja pyytävät sinua tekemään heidän toimintaansa tunnetuksi. Rahallisen tuen lisäksi rotaractit haluaisivat paikkakunnan jäsenten lahjoittavan kirjoja. Miten voit tehdä heidän toimintaansa tunnetuksi? Kenen kanssa sinun on hyvä tehdä yhteistyötä? Mihin tiedotusvälineisiin otat yhteyttä? Millä muilla keinoin rotaractklubin projektia voi tehdä tunnetuksi? KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 21

26 Piirineuvottelua varten Tapausharjoituksen toimintasuunnitelma Toiminto Vastuuhenkilö Toiminnon kesto 1. Edistymisen mittaaminen Käytettävissä olevat resurssit Mitä huomasit voivasi toteuttaa klubissasi? Tarvittavat resurssit KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 22

27 Muistilista 5: Ongelmanratkaisun opas Piirineuvottelua varten Käytä Suunnitteluopasta tehokkaille rotaryklubeille ja istunnon 2 tavoitelistaa kehittääksesi oman ongelmanratkaisuoppaan. Analysoi klubin tavoitteet ja mieti, mitä mahdollisia haasteita niiden saavuttamisessa on. Esitä seuraavaksi ratkaisuja näihin haasteisiin. Tavoite Mahdollinen haaste Ratkaisu Hallinto Jäsenyys Julkisuuskuva Palveluprojektit Rotarysäätiö Muut KLUBIN JULKISUUSKUVAKOMITEAN OPAS 23

28

29 Vain napsautus ja olet perillä! Mene Member Accessiin Käy läpi kursseja ja hanki lisää rotarytietoutta. Imuroi raportteja. Selaa klubisi puolivuotisraportteja (SAR) ja maksa jäsenmaksut. Syötä klubisi vuositavoitteet ja katso mihin olette päässeet. Member Accessiin pääset napsauttamalla Rotaryn kotisivun oikeassa yläkulmassa olevaa linkkiä. Siinä on sinun rotarytoimintasi sekatavarakauppa. One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA 226C-FI (1212)

Klubin hallintokomitean opas

Klubin hallintokomitean opas Klubin hallintokomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226A-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

Klubin palveluprojektikomitean

Klubin palveluprojektikomitean Klubin palveluprojektikomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226D-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Klubin jäsenyyskomitean opas

Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden oppaat -sarja 226B-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Klubin hallintokomitean opaskirja

Klubin hallintokomitean opaskirja Klubin hallintokomitean opaskirja Sisältyy Klubin toimihenkilöiden opaskirjat -sarjaan 226A-FI (1111)) Tämä julkaisu on Klubin hallintokomitean opaskirjan painos v. 2011. Se on tarkoitettu klubin komiteoiden

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

Klubin rotarysäätiökomitean opas

Klubin rotarysäätiökomitean opas Klubin rotarysäätiökomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226E-FI (313) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

Klubin jäsenyyskomitean opas

Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin jäsenyyskomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226B-FI (213) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea. Painos C-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea. Painos C-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Julkisuuskuvakomitea Painos 2016-19 226C-FI (1015) Tämä on vuoden 2015 painos kirjasesta Klubisi johtaminen: Julkisuuskuvakomitea, käsikirja julkisuuskuvakomitean puheenjohtajille, joiden

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena D 1390 PETS 2010 Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena 2010 / MKa Suomen Rotary 2009-2010 1 Klubin tietovirtoja Kirjeet ja laskut RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö Rahastonhoitaja

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

KLUBIN SIHTEERIN OPAS

KLUBIN SIHTEERIN OPAS KLUBIN SIHTEERIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 229-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee appointed

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma

Eläväisen klubin eväät. Klubijohtosuunnitelma Eläväisen klubin eväät Klubijohtosuunnitelma Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaiken arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana: 1. edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2011 2012 Karhunpään rotaryklubi 1. Sisältö Klubijohtosuunnitelma 2011 2012 sisältää seuraavat osiot: Klubin säännöt Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2011

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät klubi- ja piirihallinnon tukena Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2012 1 Tietovirtoja piireissä klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Mitä Rotary on? Mitä Rotary tekee? Miten saamme klubimme toimimaan hyvin? Miten kehitymme? Vastaamalla näihin kysymyksiin

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS SISÄLTYY KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJAAN 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation

Lisätiedot

Jäsenyyskomitean mietteitä

Jäsenyyskomitean mietteitä Jäsenyyskomitean mietteitä Kari Koski, Presidentti 2016-2017, 2017-2018 Turku Samppalinnan Rotaryklubi ry Piirin jäsenyyskomitean pj 2017-2018 JÄSENYYSKOMITEA 2017-2018 PP Kari Koski, Turku Samppalinna

Lisätiedot

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN.

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. ENEMMÄN IRTI JÄSENYYDESTÄ. YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. LIITY VAIKUTTAJIIN VAIHDA IDEOITA RYHDY TEKOIHIN www.rotary.org Rotaryjäsenyytesi alkaa klubistasi. Toimiessasi aktiivisesti kehität johtamistaitojasi

Lisätiedot

JOHDA. KLUBIASI Palveluprojektikomitea. Painos D-FI (1015)

JOHDA. KLUBIASI Palveluprojektikomitea. Painos D-FI (1015) JOHDA KLUBIASI Palveluprojektikomitea Painos 2016-19 226D-FI (1015) Tämä on vuoden 2015 painos oppaasta Klubisi johtaminen: Palveluprojektikomitea, käsikirja palveluprojektikomitean puheenjohtajille, joiden

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Strategian

Rotarypiiri 1420 Strategian Rotarypiiri 1420 Strategian 2017-2020 1 kehittäminen Lokakuu 2016 2 Purpose is to bring together business and professional leaders in order to provide humanitarian services, encourage higher ethical standards

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation 2 Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.3.2017 TRF Työtä yhteisymmärryksen, terveyden, koulutuksen ja rauhan hyväksi Rotarysäätiö - rotarytoiminnan näkyvin ja vaikuttavin saavutus Toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi TERVETULOA PETSIIN 2015 DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi 14.3.2016 District Assembly 2 DG Olli Pihlava Synt. 19.10.1948 Kokemäki Klubi: Raumanmeren rotaryklubi Luokitus: Metalliteoll./Taloushallinto

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT

VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT VIRTAIN ROTARYKLUBIN SÄÄNNÖT Yleistä 1 Nimi ja sijaintipaikkakunta 3 2 Jäsenyys Rotary Internationalissa 3 3 Säännöt ja Rotaryklubin järjestysmuoto 3 4 Toimintavuosi 3 Jäsenyys

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

Stipendit. Terttu Vartiainen

Stipendit. Terttu Vartiainen Stipendit Terttu Vartiainen ROTARYSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN STIPENDI LUKUVUOSIA 2014-2015 VARTEN Rauhan ja konfliktin stipendi Stipendi on 2-vuotinen apurahaohjelma opiskeluun yhdessä rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki 2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki Rotary IT Viestintä- ja tietojärjestelmät Rotaryn apuna otary RI President John Germ 2016-17 TITLE 2 Klubin tärkeät tietojärjestelmät! Suomen Rotaryn (SR)

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta - taustat (kohdennettu/yleisö)

Lisätiedot

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN.

YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. ENEMMÄN IRTI JÄSENYYDESTÄ. YHDESSÄ HYVÄÄ TEKEMÄÄN. LIITY VAIKUTTAJIIN VAIHDA IDEOITA RYHDY TEKOIHIN www.rotary.org Rotaryjäsenyytesi alkaa klubistasi. Toimiessasi aktiivisesti kehität johtamistaitojasi

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 24.-25.8.2013 2005 2013 Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2013 1 Tietovirtoja piireissä ja klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa

Lisätiedot