Suomen CP-terapiayhdistys ry juhlii 30-vuotista taivaltaan Salla Sipari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen CP-terapiayhdistys ry juhlii 30-vuotista taivaltaan 12.10.2007 Salla Sipari"

Transkriptio

1 Suomen CP-terapiayhdistys ry juhlii 30-vuotista taivaltaan Salla Sipari Historian, nykypäivän ja erilaisten muutosten kautta visioidaan moniasiantuntijuuteen perustuvaa tulevaisuuden toimintaa, jossa yhteisen toiminnan kohteena on erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja perheen kuntouttava arki.

2 Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Vuosina projekti Julkaisut: Koivikko, M. & Sipari, S. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus, VLK Koivikko, M. & Sipari, S. Järjestämisvastuu lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Kunnallistieteellinen aikakausikirja 3 / 2006, Sipari, S Kuntoutusta ja kasvatusta yhdessä erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan perusteita etsimässä. Lisensiaatin tutkimus. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos.

3 Mistä on tultu? Toivo Salmi: Terveitä, iloisia lapsia 1946

4 Mihin on tultu? (HS )

5 Siilot

6 Kehittämistapaamisia Yhteensä osallistujia * Lapsen vanhempi Toimintaterapeutti Sosiaalityöntekijä Puheterapeutti Psykologi Osastonhoitaja Neurologi Lastenlääkäri, lastenkirurgi Erityisryhmien liikunnanohjaaja Kuntoutusohjaaja Kelan toimihenkilö Järjestön toimihenkilö Fysioterapeutti Erityisopettaja Erityislastentarhanopettaja Osallistujat

7 VLK:n projektin osallistujat 15 alueellista asiantuntijatoimikuntaa: Joensuu, Jorvi, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa

8 Työn alue Ennen Nyt Tulevaisuus, visio Perhe-, lapsen toimintaympäristökeskeistä Toimintaympäristö Sairaalakeskeistä Terveydenhuolto ja Kela keskeistä Työn kohde Lapsi ja vamma, diagnoosi Lapsi lähiympäristöineen toimintakyky Lapsi jäsenenä, perhe, arjen asiat, kuntouttava ympäristö Järjestäminen Yksinkertaista Paljon eri toimijatahoja ja kuntoutus muotoja, vastuu katoaa Palvelut yhdestä paikasta, kuntouttavat tukitoimet lapsen lähellä Yhteistyö Vähäistä, epämääräistä, henkilöriippuvaista Kasvanut, hajanaista, byrokratia normittaa Moniammatillinen yhteistyö, verkostot, ei hallintorajoja, kumppanuus Toimintamallit Yksisuuntaisia Menetelmä- ja suoritekeskeisiä, vanhemmilla liiallinen taakka Elämäkaari, vuorovaikutus, yhteistoiminta, ryhmämuotoisuus, palveluohjauksellinen työote

9 Jatkuvan muutoksen hallinta: 1) Yhteiskunnan muutos 2) Työn muutos 3) Asiakkuuden muutos 4) Toimijuuden muutos 5) Ajattelumallien ja paradigman muutos työkäytäntöjen muutos

10 Kuntoutus muutoksessa (mm. WHO 2001, Järvikoski 2003, Vehmas 2005) ) Paradigman muutos: ekologinen malli ja valtaistuminen ICF Inkluusio Sosiaalinen vammaistutkimus Näyttöön perustuva käytäntö = laajentunut, kokonaisuutta on vaikea hallita ja se voi muuttua epämääräiseksi asiakkaiden näkökulmasta

11 ICF- käsitteet Stakes 2004 Lääketieteellinen terveydentila (häiriö/tauti) Elimistön Suoritukset Osallistuminen toiminnot ja rakenteet Ympäristötekijät Yksilötekijät

12 VAI Vaikuttavuus = efficacy (koetilanne) Vaikuttavuus = effectiveness (todellinen tilanne) Vaikuttavuus = efficiency (kustannustehokkuus) Käytetään yleensä RCT-tutkimuksissa Vrt. vaikutukset

13 Terapian vaikuttavuus (Harra 2007) Arvot Kokonaisvaltaisuus Vuorovaikutus Menetelmät (15%)

14 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (evidence-based health care) Näyttöön perustuvassa terveydenhuollossa yhdistyy kliininen asiantuntijuus, paras saatavilla olevan tutkimustieto, potilaan/asiakkaan näkemys tilanteesta ja informointi, joka mahdollistaa ja tukee potilaan/asiakkaan päätöksentekoa. (Flemming & Cullum 1997)

15 Hyvä käytäntö Best practice (Sackett ym. 1996) Prosessi, joka liittää yhteen eri henkilöiden osaamisen, yhteistyötarpeen ja kulttuurin Määrittelyssä huomioidaan: Arvot Historiallinen kehitys Kokemukset Vuorovaikutuksellisuus Konteksti Asiantuntijoiden uskomukset, valinnat, mielipiteet, pätevyys, kokemuksellinen tieto Asiakkaan näkökulma

16 Palvelujen tuotto Kuntoutuksen järjestäminen Kuntoutuksen lähestymistavat ja niiden teoriat Tieteen teoreettiset lähtökohdat Kuntoutuksen vaikuttavuus Kuntoutuksen menetelmät ja niiden teoriat Hyvän käytännön alueiden jaottelu (Sackett 1996).

17 Kuntoutuksen tutkimus: Tarve (Järvikoski ym. 2003) : Selvittää kuntoutuksen hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä Toimintakokonaisuuksien vaikuttavuutta Kuntoutusjärjestelmän toimintaa Liian vähän (Heiskala 2000): Kuntoutuksen käytäntöjen toimivuus Millaisia perusteita, merkityksiä ja soveltamismahdollisuuksia on toimintamalleissa ja arkityössä

18 Kehittämistyön arki muutoksessa Monimuotoinen arjen toimintakyky (Spangar 2006) Epävarmuus ja paradoksit kuuluvat asiaan Tietämys kehittyy arjen kommunikaatiossa Suositaan erilaisuutta Paino: paikallisteoriat, hiljainen tieto, osallistuminen Arjen kommunikaation laatu: kehkeytyy teemoja ja toimintaa Arviointi: kommunikoimmeko? Hyvä käytäntö on joustavaa ja luovaa arjen käytäntöä

19 Haja mielinen työ (Vähämäki 2007) Vuorovaikutustaidot Tilanteeseen sopeutuminen Mahdollisuuksien tutkiminen Kyky ymmärtää ja ajatella mitä tahansa vrt. erityisosaaminen Kokoajan tehdään kaikenlaista Kehityspotentiaali Verkostot pääomana Jatkuva kehitys Nykytyö: itsenäistä, persoonallista, asiantuntevaa

20 Kuntoutusta ja kasvatusta yhdessä

21 MILLÄ TAVALLA? Perhe- ja lapsikeskeistä Kuntoutus lapsen arjessa, lähellä lasta Erityinen tuki nivotaan lapsen ja perheen toimintaan, muodostuu toimiva kokonaisuus Moniasiantuntijuus sisältöä näille asioille MUTTA NYT Kuntoutus on diagnoosi, menetelmä-, suorite- ja järjestelmä keskeistä (Suikkanen & Lindh 2001) Menetelmä ja määrä näyttäytyvät päämäärinä, hajanaista ja byrokraattista, perheellä liiallinen taakka asioiden järjestämisessä (Melamies ym. 2003) Vastuu katoaa verkostossa (Uusikylä 1999) (mm. Koivikko & Sipari 2006)

22 Kasvatus ja kuntoutus rinnakkain Kasvatus tukea ja edistää tarjota kehitystä tukevaa toimintaa ja suotuisa kasvuympäristö yleinen suunnitelma Kuntoutus parantaa, ylläpitää, tukea ja edistää sisältää yksilön toimintakykyä lisääviä toimintamahdollisuuksi a parantavia toimenpiteitä yksilöllinen suunnitelma Päivähoitolaki 36/1973, Päivähoitolaki 882/1995, Järvikoski & Härkäpää 1995, Valtioneuvoston kuntoutuselonteko 2002, Kuntoutus uudistuu 1992

23 Perhe Lapsi LAPSI ja hänen toimintaympäristö DIALOGI: kuuntelu, kunnioitus, luottamus Järjestelmä Asiantuntijat Asiantuntijat Perhe Kuntoutuksen ja kasvatuksen yhteistoiminta Kasvatuskumppanuus (Kekkonen 2004)

24 Normaali Lapsi kyl se on ihan pakko lapselta kysyä ja kuulla, ei siinä väkisin voi tehdä, vaikka se olisi monesti ihan kätevää Lapsen auttaminen: Ohjaaminen oppimaan, leikkimään, liikkumaan, kommunikoimaan Vamman kanssa voi ja pystyy elämään, selviäminen Lapsen oma tarina, tunteiden ilmaisu Itsemääräämisoikeus: lapsen ääni Rakennetaan vahvuuksien varaan Toimintakyvyltään ikätasoa jäljessä Vamma on yksi osa lasta, paljon muuta Lapsen sopeuttaminen: Sopeutunut, sopeutuminen yhteiskuntaan Samat ongelmat on normaaleillakin Vamman hyväksyminen Aikuisten kertoma tarina Subjekti Lapsen osallistaminen: Osallistuminen Sosiaalisuus, kaverit Itsenäistymisen tuki Ympäristön muuttaminen kuntouttavaksi Tietyt rajoitukset on; ei pystytä loputtomiin kuntouttamaan Erilaisuuden hyväksyminen Arjen sujumisessa on ongelmia Lapsen muuttaminen: Kuntouttaja kuntouttaa kuntoutujaa Parantaa, korjata Synnynnäinen vamma, oireyhtymä, vammautuminen, diagnoosi, luokittelu Erikoisasiantuntijoiden vastuulla on vaikutta kaikkiin elämänpiirin toimintoihin, mennään erityisnäkökulmassa eteenpäin Normaaliuden puute, vamma jäljellä Erityinen Objekti ihan ku ois jotain unohtunut

25 Normaali Perhe pitäisi omaksua sellainen vammaisen perheen identiteetti Vaatijana Perheen pitää itse ottaa tilanne hallintaan ja tehdä ratkaisut jaksamisen suhteen; apua annetaan Vanhempien pitää miettiä ketä uskovat ja miten selviävät palveluviidakossa Pitää osata pyytää palveluja Perheen pitää korostaa asioita; ei kukaan tee puolesta Vanhempien tarmokkuus on ratkaisevaa Väistyjänä Erikoissairaanhoidon tehtävä ei ole ottaa koko perhepakettia hoidettavaksi Arki ja asiat asettuvat, kun tulevat tutuiksi Asiat järjestyvät, kun aikaa kuluu Äidin tulkinta ei varmaan ihan objektiivista ole Asiantuntijat eivät voi muuttaa tai määrätä toisen perhe-elämää Perhe ei ohjaa asiantuntijoita Subjekti Oppijana Opastetaan ja neuvotaan perheen omista tarpeista lähtien Perhe itse suunnittelee ja miettii mikä on tarpeellista ja hyvää Perheet ovat erilaisia, joten niin on oltava työtapojenkin Kaikkien työntekijöiden pitää ottaa mukaan sisarukset ja koko perhe, ettei korosteta liikaa vammaisen lapsen roolia Hyväksyjänä Ulkopuolinen paine määrää kuntoutuksen Perhe on aikataulutettu Kuntoutus ym. terapiat on lisärasite vanhemmille Isän roolia pitää korostaa Molempien vanhempien pitää olla paikalla Objekti Erityinen ei niissä mapeissa lue mikä meidän perheen tilanne on ollu silloin

26 Tulos: Erilaiset ammattikäytännöt Ammattikäytännöt määrittää lasta ja lapsi puolestaan yhteistä työtä LAPSI työ sektoroituu, mutta meidän perhe ei voi sektoroitua yhteisvastuu on ei kenenkään vastuu Yhteisen työn sisältö

27 Kuntouttavan arjen mysteeri se on arki eli kuntouttava arki, joka kuntouttaa, ei koulutuntia voi terapialla korvata millään terapialla tai erityispedagogiikan menetelmällä ei päästä näin tiheään toteutukseen (kuin kuntouttavalla arjella). mutta asiaperustainen oikeutus uupuu

28 Yhteinen kohteen määrittely Näyttäisi siltä, että toimintatavat ohjaa Lapsi- ja perhekäsitys, mutta Toiminnan kohde: Kuntouttava arki, joka pitää järjestää

29 Kuntouttava arki Google-hakukone: osumaa Varhaiskasvatussuunnitelmat (pk, kaupunki ja kunta) Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma (kaupunki) Kasvatus- ja opetustoiminnan painopisteet (koulu) Projektit ja hankkeet liittyen varhaiskasvatukseen ja varhaiseen puuttumiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen

30 Tilannemahdollisuuksien hyödyntäminen Erityinen tuki lapsen omassa ympäristössä Kuntoutus on osa lapsen arkea Arjen kuntouttavat elementit mm. normaali päivärytmi ja rutiinit, perustaitojen harjoittaminen Toteutuu arjen pienissä askareissa Tuetaan lapsen kehitystä tavoitteellisesti hänen omassa toimintaympäristössään Kasvatuksellinen kuntoutus, erityisopetus Lapsi on aktiivinen Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, omatoimisuus Yhteistyö ja yhdessä sopiminen Toiminnallinen integraatio

31 vrt. Yhteisöllinen kuntoutus (CBR), Kuntouttava työote - Tukee lapsen kokonaiskehitystä siinä ympäristössä missä lapsi on - Yhteistä toimintaa - Toimintakyky

32 Tapa tehdä arjen työtä? Määrittelyä: todentuu arjen teoissa, kun ohjaa tietyt kriteerit: toiminnallista, integroitua, monimuotoista Mutta: mihin perustuu? mikä ohjaa? miten rakentuu?

33 TOIMINTA Functional (fysio)therapy (Uppsalan yliopisto) Toiminnallinen taito, taito jolla osallistua (vrt. functional skillis ja capasity) yksilö Dialogi trialogi - oppiminen ympäristö tehtävä Shumway-Cook & Woollacott (2001)

34 Päämäärä vai väline vai jotakin muuta? Kuntouttavan arjen kautta täysivaltaiseen osallistumiseen

35 Jotakin muuta? Kokonainen toimintakonsepti: Perusteet ja periaatteet: Ideologia Arvot, asenteet Teoriat Toteutus Palvelujärjestelmä = yhteinen pohdinta, arvo- ja toimintatapa keskustelu

36 Arjen järjestäminen kuntouttavaksi Kuntouttavan arjen välineet: Alueellinen suunnitelma Yksilöllinen suunnitelma

37 Kuntien olosuhteet ja lähtökohdat ovat perin vaihtelevia ja niinpä Yhdenvertaisuus ei vain edellytä samanlaista kohtelua samanlaisissa tilanteissa, vaan myös erilaista kohtelua olosuhteiden niin vaatiessa. (Tuori, Sosiaalioikeus. 2004:154) Asutus 1995

38 Perheneuvola Kehitysvammaneuvola Erikoissairaanhoito Päiväkoti Koulu Yhdistykset, liitot Lastenneuvola LAPSI ja PERHE LÄHIYMPÄRISTÖ Kouluterveydenhuolto SUUNNITELMA TUKITOIMISTA PERUSTASON ERITYISPALVELUT KELTO Kuntoutustyöryhmä Paikkakunnan RELTO erityistyöntekijät Yksityiset ammatinharjoittajat

39 Paikallisen tason alueellisessa suunnittelussa huomioon otettavia asioita Yleiset periaatteet ja strategia tuleville vuosille Alueen koko lapsiväestöä koskeva selvitys Palvelurakenne ja -periaatteet Käytännön toiminta Seuranta Henkilöstö Tiedotus

40 OMAT VOIMAVARAT ja muualta hankittavat asiat:

41 Näkemysten yhdistäminen, informed consent, neuvottelukulttuurin luominen, sopimus

42 VLK:n uusi projekti v Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen Palveluverkostossa Eeva Seppälä, projektipäällikkö

43 Perhe LAPSI ja hänen toimintaympäristö OIKEUDET, VASTUUT, ROOLIT Järjestelmä Asiantuntijat Kuntoutuksen ja kasvatuksen yhteistoiminta Järjestäminen: toiminnallinen verkosto lapselle

44 Toimintakonsepti Toiminnan rakenne Toteuttamisperiaatteen Uudistaminen (Virkkunen & Tenhunen 2007)

45 Oppilaan kuntouttava arki - Valtion koulu - Kehittävä työn tutkimus - Kohteen uusi määrittely ja uusi yhteinen käsite Vrt. Kokonaisvaltainen oppilaan kehitystä tukeva toiminta (Virkkunen ja Tenhunen 2007)

46 Eri osaamisalueiden tiedon ja menetelmien yhdistäminen moniammatillinen luokkatiimi ja yhteiset työvälineet (palaveri, suunnitelma, dokumentointi) Roolien uudelleen määrittely: Hoitajien työnkuva laajeni oppimisen tukemiseen ja terapiaan osallistumiseen Terapeutit mukana tunneilla ja yhteinen ympäristön arviointi = luokkatiimin yhteinen asiantuntijuus (Virkkunen ja Tenhunen 2007)

47 Toiminnan ja käsitteiden välillä on yhteys: Kieli ei ole pysyvä kokoelma sanoja, vaan niiden merkitykset kehittyvät luoden tulevaa käytäntöä Ei ole kyse aikaisempaa osuvampien kuvauksien keksimisestä vaan siitä miten määritellään yhteinen toiminnan kohde ja tarkoitus sekä miten yhteinen toiminta järjestetään (Virkkunen ja Tenhunen 2007)

48 Määritelmien monimerkitys Konduktiivinen oppiminen = jumppaa 4h, jonkinlaista johtumista, arjen taitojen tietoista harjoittelua mahdollisimman vähin apuvälinein, jotain erityispedagogiikan juttuja jne. Ja miten se kuntoutus määritellään, että mitä se on?

49 Käsitteiden käypä käyttö Viitekehys: ajattelumallit, arvot ja periaatteet Muoto: hoito, huolto, kasvatus, terapia Keino: leikki, musiikki, liikunta, taide, vuorovaikutus Menetelmä: ohjaus- ja opetus menetelmät, arviointi- ja mittausmenetelmät, terapeuttiset harjoitteet Väline: vesi, hevonen, lumi, triangeli, maalaus Toteutustapa: yksilö, ryhmä, pari, vertaistuki, avo- tai laitoskuntoutus

50 Eri alojen asiantuntijuus: osa yhteisestä kohteesta Minä fysioterapeuttina... Lasten neurologin silmälasien läpi Meidän tieteenalalla on tapana

51 Kuntouttava arki arki kuntouttavaksi Mitä? Yhteinen määrittely: Toiminnan kohde Toiminnan rakenne Miten? Yhteiskehittely arjessa: Yksilöasiantuntijuudesta yhteisöasiantuntijuuteen Kontekstisidonnaisuus Lähtökohtana käytäntö Dialogisuus Mikä ohjaa? Yhteinen viitekehys ja ajattelu: Periaatteet Järjestäminen: valtakunnallinen, alueellinen, yksilöllinen Toimintakonsepti Moniasiantuntijuus Moniorganisatoriuus Verkosto

52 OPPIMISESTA: Ongelmien etsiminen johtaa aina niiden löytämiseen Aikaa ei mene oppimiseen, vaan siihen ettei opi Sitä voi pitkittää kiinnittämällä jatkuvasti huomion puutteisiin Jos tiedetään mitä etsitään, niin ei löydä mitään uutta Oppimisvaikeudet ovat opettajan oppimisvaikeuksia

53 Lähteet Flemming, K & Cullum N What is the evidence on evidence-based nursing? An epistemological concern Journal of Advanced Nursing, Volume 37, Number 3, February 2002, pp (8) Heiskala, H Miksi vaikeavammaisia kuntoutetaan? Duodecim 2000; 116: Järvikoski, A. & Härkäpää, K Kuntoutuksen seitsemän kehitysaluetta. Teoksessa A. Suikkanen, K. Härkäpää, A. Järvikoski, T. Kallanranta, K. Piirainen, M. Repo & J. Wikström (toim.) Kuntoutuksen ulottuvuudet. Juva: WSOY, Järvikoski A, Härkäpää K, Laisola-Nuotio A, Paatero H, Rissanen P Kuntoutuksen tutkimus: tehtävät ja mahdollisuudet. Kuntoutus 4, Koivikko, M. & Sipari, S Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus. Valkeakoski: Vajaaliikkeisten Kunto ry. Kekkonen, M Vanhemmuutta etsimässä ja tukemassa Lapsiperheiden peruspalvelujen kehittäminen. Stakes Raportteja 281. Helsinki: Stakes. Kuntoutus uudistuu Kuntoutusasiainneuvottelukunta. Sosiaali- ja Terveyshallitus, oppaita 11. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Melamies, N., Miller, H., Haukka-Wacklin, T. & Koivikko M Lasten kuntoutuksen muutospaineet. Suomen Lääkärilehti 58 (18-19), Sackett, D.L., Rosenberg, W.M.C. & Gray J.A.M Evidence-based medicine: what it is and what it sin t. BMJ; 312: Spangar, T Ohjaus kehittämisen välineenä. Luento Jova II koulutuksessa. Helia

54 Lähteet jatkuu Suikkanen, A. & Lindh, J Kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnista kohti kehittävää arviointia. Teoksessa: Monia teitä kuntoutuksen arviointiin. Toim. Järvikoski A, Härkäpää K, Nouko-Juvonen S. Tutkimuksia 69. Helsinki: Yliopistopaino, Tuori, K Sosiaalioikeus. 3. uudistettu painos. Porvoo: WS Bookwell Oy Uusikylä, P Verkosto valintana. Teoksessa P. Virtanen (toim.) Verkostoituva asiakastyö. Helsinki: Kirjayhtymä, Valtioneuvoston kuntoutusselonteko Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 6/2002. Vehmas, S Vammaisuus. johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus. Virkkunen, J. & Tenhunen E Eri alojen asiantuntijoiden työpanoksen yhdistävän toimintakonseptin kehittäminen tapaus liikuntavammaisten ja neurologisesti sairaiden lasten erityisoppilaitos. Konsepti toimintakonseptin uudistajien verkkolehti, 4 (1) Vähämäki, J Ammattitaidosta osaamiseen kokemuksen ja oppimisen ongelmista nykytyössä. Luento Haaga-Helia ammatillisessa opettajan korkeakoulutuksessa. Helsinki WHO, Stakes ICF: Toimintakyvyn, toiminnanrajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Helsinki.

55 LAIT JA ASETUKSET Päivähoitolaki ja asetus 1973/36 Kuntalaki 365 / Päivähoitolaki 1995/882 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /380 Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta /1015 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari Lapsen arki arvoon! Salla Sipari 13.3.2013 Tulokulmia dialogiin Lapsen oppiminen Kasvatusta ja kuntoutusta yhdessä Kuntouttava arki arki kuntouttavaksi Kehittäjäkumppanuus 13.3.2013 Salla Sipari 2 Miksi

Lisätiedot

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 29.10.2008 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö olivat mukana

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti Vajaaliikkeisten Kunto ry www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 17.9.

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti Vajaaliikkeisten Kunto ry www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 17.9. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti Vajaaliikkeisten Kunto ry www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 17.9.2010 Rovaniemi VLK ry www.vlkunto.fi Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja

Lisätiedot

Kuntoutuskumppanuuden rakentuminen

Kuntoutuskumppanuuden rakentuminen Kuntoutuskumppanuuden rakentuminen Salla Sipari 31.5.2010 Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus palveluverkostossa projekti VLK ry Kasvatuskumppanuus 2006 Päivähoidon kaksi lakisääteistä tehtävää Lasten kehityksen

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Projekti vuosina 2002-2005 MJ Koivikko, SM Sipari Vajaaliikkeisten Kunto ry, SLNY,TAYS, TaY Ohjausryhmä Lastenneurologi Roger Byring, Samfundet Folkhälsan Vammaisasiamies

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 VAJAALIIKKEISTEN KUNTO RY. WWW.VLKUNTO.FI 15.11.2007 HKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ EEVA SEPPÄLÄ 1. PROJEKTIN VISIO Lasten

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti Vajaaliikkeisten Kunto ry www.vlkunto.fi

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti Vajaaliikkeisten Kunto ry www.vlkunto.fi Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti Vajaaliikkeisten Kunto ry www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 13.10.2009 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Matti Koivikko Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus 15.1.2009 Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade r.y. http://www.vlkunto.fi/ Matti Koivikko Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Kymenlaaksossa EACD:

Lisätiedot

CP-lasten kuntoutus ja sen tavoitteet - siirtyminen aikuisten palvelujen käyttäjäksi.

CP-lasten kuntoutus ja sen tavoitteet - siirtyminen aikuisten palvelujen käyttäjäksi. Matti Koivikko CP-lasten kuntoutus ja sen tavoitteet - siirtyminen aikuisten palvelujen käyttäjäksi. Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade r.y. http://www.vlkunto.fi/ VASTASYNTYNEIDEN AIVOVAURIOT

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Matti Koivikko Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrare r.y. http://www.vlkunto.fi/ Kuntoutus muutoksessa - haasteet: Toisaalta: - yksilöllisyys - mahdollisuudet Toisaalta:

Lisätiedot

KUVAUS 0-6-VUOTIAIDEN LASTEN KUNTOUTUKSEN PALVELURAKENTEESTA SUUPOHJAN ALUEELLA

KUVAUS 0-6-VUOTIAIDEN LASTEN KUNTOUTUKSEN PALVELURAKENTEESTA SUUPOHJAN ALUEELLA KUVAUS 0-6-VUOTIAIDEN LASTEN KUNTOUTUKSEN PALVELURAKENTEESTA SUUPOHJAN ALUEELLA Metropolian Ammattikorkeakoulu Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus 2009-2010 Keski-Äijö Sinikka Oravamäki Maisa Rantanen Marita

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA ELI HYVÄ KUNTOUTUS PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA ELI HYVÄ KUNTOUTUS PROJEKTI 2007-2011 Projektit vievät lasten kuntoutusta eteenpäin 4.9.2009 TOI - päivät Suomen Toimintaterapeuttiliiton koulutuspäivät: TOI on pätevä 3. - 4.9.2009 Paasitorni, Helsinki LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-OSA pe 28.10 - nauhoite d Pekka Matilainen ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSTEET II-osan aihepiirit Erityiskasvatus varhaislapsuudessa Erityisopetus perusopetuksessa Erityiskasvatus

Lisätiedot

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki

Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea. Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki Kommunikaatio-ohjaus osaksi puhevammaisen ihmisen arkea Eija Roisko Kehitysvammaliitto/Tikoteekki 12.5.2017 Kommunikoinnin palvelut nyt Kommunikoinnin peruskartoitus Terveydenhuolto Puheterapia -palvelut

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU?

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? Arja Korrensalo fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, YAMK -opiskelija Pirkko Leppävuori fysioterapeutti, YAMK -opiskelija Esitys pohjautuu YAMK opintoihin kuuluvaan

Lisätiedot

Paikalliset voimat yhteen. Lasten ja nuorten kuntoutuksessa

Paikalliset voimat yhteen. Lasten ja nuorten kuntoutuksessa Paikalliset voimat yhteen Lasten ja nuorten kuntoutuksessa Keuruun-Multian alueella Taru Soini Keuruun Multian th ky Taustaa Vuonna 2003 KeuLa työryhm ryhmä tuotettiin vuokaaviolla toimintamalli, miten

Lisätiedot

CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia. 15.11.2007 Helena Launiainen

CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia. 15.11.2007 Helena Launiainen ICF-CY CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia 15.11.2007 Helena Launiainen International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth Tarkastelussa Lasten ja nuorten ICF luokituksen

Lisätiedot

Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen

Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen Selvittää lasten perheiden ja terapeuttien välistä yhteistyötä ja arjen voimavaroja Tuleeko perhe kuulluksi ja huomioidaanko vanhempien mielipiteitä

Lisätiedot

Valteri. Lohipadon yksikkö, Myllytullinkatu 7, Oulu, p Merikartanon yksikkö, Lossikuja 6, Oulu, p.

Valteri.   Lohipadon yksikkö, Myllytullinkatu 7, Oulu, p Merikartanon yksikkö, Lossikuja 6, Oulu, p. 24.2.2016/KH Valteri-koulu Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 23.2.2018 jaakko.viitasaari@valteri.fi / 029 529 4356 Lohipadon yksikkö, Myllytullinkatu 7, Oulu, p. 0295 29 4000 Merikartanon yksikkö, Lossikuja

Lisätiedot

Kuntoutusfoorumi SEKS, toi Riitta Winter

Kuntoutusfoorumi SEKS, toi Riitta Winter Kuntoutusfoorumi 11.10.2011 SEKS, toi Riitta Winter Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus- koulutus Vajaaliikkeisten Kunto ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämä Alkoi syksyllä 2008 Tavoitteena etsiä

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI I-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI I-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI I-OSA pe 7.10.2011 - nauhoite a Pekka Matilainen ERILAISUUDEN JA POIKKEAVUUDEN ERILAISET LÄHESTYMISTAVAT NORMAALISUUS JA POIKKEAVUUS NORMI = YHTEISKUNNAN TAI YHTEISÖN LUOMA

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

Läheisen ohjaus terapiatyössä Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Läheisen ohjaus terapiatyössä Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Läheisen ohjaus terapiatyössä 14.5.2018 Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Virittäytyminen aiheeseen Mieti ja kirjaa itsellesi lyhyesti joku konkreettinen kokemus läheisen ohjauksesta Palaamme tähän

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Matti Koivikko Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrare r.y. http://www.vlkunto.fi/ Matti Koivikko Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Seinäjoella THE ÖREBRO APPEAL (EACD)

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla VYYHTI alle kouluikäisten ja alakouluikäisten kuntoutustyöryhmä Lapualla Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin

Lisätiedot

KASVATUS, OPETUS JA KUNTOUTUS ELÄMÄNLAADUN KEHITTÄJINÄ

KASVATUS, OPETUS JA KUNTOUTUS ELÄMÄNLAADUN KEHITTÄJINÄ KASVATUS, OPETUS JA KUNTOUTUS ELÄMÄNLAADUN KEHITTÄJINÄ Kukka-Maaria Vänskä (@riihimaki.fi) OPETUKSEN TAVOITTEENA UUDEN ASIAN TAI TAIDON OPPIMINEN TERAPIAN TAVOITTEENA KEHITYKSEN TUKEMINEN UUSIEN TAITOJEN

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Asiakkaan toimijuuden ja osallisuuden tukeminen Lapin yliopisto 20.-21.4.2015 Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Toimijuuden käsite Toimijuus: ihminen rakentaa elämänkulkuaan

Lisätiedot

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa

Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Cross-Border Move for Health 5.-6.6.2013 Joensuu Inkluusion edistäminen liikunnassa ja urheilussa Aija Saari Tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry aija.saari@vammaisurheilu.fi Sisältö

Lisätiedot

CP-lasten kuntoutus ja sen tavoitteet - siirtyminen aikuisten palvelujen käyttäjäksi.

CP-lasten kuntoutus ja sen tavoitteet - siirtyminen aikuisten palvelujen käyttäjäksi. Matti Koivikko CP-lasten kuntoutus ja sen tavoitteet - siirtyminen aikuisten palvelujen käyttäjäksi. Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade r.y. http://www.vlkunto.fi/ VASTASYNTYNEIDEN AIVOVAURIOT

Lisätiedot

TYP:n lähikehityksen jäljillä mihin suuntaan ja miten Lahdessa?

TYP:n lähikehityksen jäljillä mihin suuntaan ja miten Lahdessa? Tiedosta hyvinvointia 1 TYP:n lähikehityksen jäljillä mihin suuntaan ja miten Lahdessa? Vappu Karjalainen Stakes 29.3.2007 Tiedosta hyvinvointia 2 TYP- toiminta valtakunnallisesti missä nyt mennään? -TYP-verkosto

Lisätiedot

Nivelvaiheen nuotit projekti meidän alueellinen suunnitelmamme. Kirsi Rönkä 30.10.2013

Nivelvaiheen nuotit projekti meidän alueellinen suunnitelmamme. Kirsi Rönkä 30.10.2013 Nivelvaiheen nuotit projekti meidän alueellinen suunnitelmamme Kirsi Rönkä 30.10.2013 Nivelvaiheen nuotit Selvitys tapaturmaisesti vammautuneen nuoren nivelvaiheen palvelujärjestelmän toimivuudesta, tulevaisuuden

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen

Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen Yhteinen murros: Erityisen eetoksesta varhaiseen vahvistamiseen KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Erityisen eetos..ja mitä sille tapahtui 28.1.2010 Liisa Heinämäki 2 Erityisen eetos Eri järjestelmissä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulun käynnin tuki

Oppimisen ja koulun käynnin tuki Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri / Valteri-koulu Oppimisen ja koulun käynnin tuki Erityisasiantuntemus: autismin kirjo, neuropsykiatriset häiriöt, kieli ja kommunikointi, kuuleminen, näkeminen, liikkuminen

Lisätiedot

Kuntoutuksesta lapsen kuntoutumiseen. Ilona Autti-Rämö, Johtava ylilääkäri

Kuntoutuksesta lapsen kuntoutumiseen. Ilona Autti-Rämö, Johtava ylilääkäri Kuntoutuksesta lapsen kuntoutumiseen Ilona Autti-Rämö, Johtava ylilääkäri Kela ilona.autti-ramo@kela.fi @IlonaAutti Lyhyt taustani Lastenneurologian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys Käypä Hoito

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus. MJ Koivikko, SM Sipari Vajaaliikkeisten Kunto ry, SLNY,TAYS, TaY

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus. MJ Koivikko, SM Sipari Vajaaliikkeisten Kunto ry, SLNY,TAYS, TaY Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus MJ Koivikko, SM Sipari Vajaaliikkeisten Kunto ry, SLNY,TAYS, TaY Missä mennään? (HS 22.3.1999) Sairaalan rooli? Hospitals, creating silos that lead to little interaction

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.2009 18.09.2009 Projektipäällikkö Hanna Heinonen 1 Mihin tarvitaan laatukriteerejä? Varmistamaan lastensuojelun

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Erityisopetus ja yleisopetus rinnakkain yhtenäiskoulussa. Matti Kuorelahti,, KT, lehtori Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan laitos

Erityisopetus ja yleisopetus rinnakkain yhtenäiskoulussa. Matti Kuorelahti,, KT, lehtori Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan laitos YHTENÄISKOULUSEMINAARI 2005 Kaikki oppivat yhtenäiskoulussa! 1.10.2005 Erityisopetus ja yleisopetus rinnakkain yhtenäiskoulussa Matti Kuorelahti,, KT, lehtori Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan laitos

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö kuntoutusosastolla

Moniammatillinen yhteistyö kuntoutusosastolla Moniammatillinen yhteistyö kuntoutusosastolla Sairaanhoitaja Jenni Koskinen Fysioterapeutti Kati Peltomäki Tyks Kuntoutusosasto Kaskenlinna 13.3.2017 VSSHP/Aivoviikko Moniammatillisuus Kuntoutuja/potilas

Lisätiedot

Osallistumisen mahdollistaminen ikääntyvän CP-vammaisten toimintaterapiasta. Tt, Ttyo Maikku Tammisto

Osallistumisen mahdollistaminen ikääntyvän CP-vammaisten toimintaterapiasta. Tt, Ttyo Maikku Tammisto Osallistumisen mahdollistaminen ikääntyvän CP-vammaisten toimintaterapiasta Tt, Ttyo Maikku Tammisto Ikääntyvä CP-vammainen seminaari 26.3.2010 Helsinki VAKE = Vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämis-

Lisätiedot

Kohti kuntouttavaa arkea. Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa

Kohti kuntouttavaa arkea. Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa Kohti kuntouttavaa arkea Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa Oppimisen ja kasvun tuen päivät Jyväskylä 22.9.2016 Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri VALTERI on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / sairaalan nimi:

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / sairaalan nimi: Lomakkeen täyttöpäivä _ / _2008 Tämän lomakkeen tarkoituksena on kartoittaa vaikeavammaisten Cp-lasten ja -nuorten tämänhetkisiä kuntoutusprosesseja ja -käytäntöjä. Täytä lomake keskustelematta muiden

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kirjallisuusseminaari 1, Elämänvaiheiden murrokset ja sosiaaliset ongelmat sosiaalityön kohteena. Anu Karjalainen

Kirjallisuusseminaari 1, Elämänvaiheiden murrokset ja sosiaaliset ongelmat sosiaalityön kohteena. Anu Karjalainen Kuntoutuksen asiakasyhteistyö ryhmän haasteet paikallistasolla Kirjallisuusseminaari 1, Elämänvaiheiden murrokset ja sosiaaliset ongelmat sosiaalityön kohteena Lapin Yliopisto Anu Karjalainen Lakisääteinen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennus Kuntoutujan ja hänen omaisensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai vammautumisen

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA 2007-11 VLK:n projektin aloitusseminaari. Hannu Heiskala, hallituksen pj.

LASTEN JA NUORTEN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA 2007-11 VLK:n projektin aloitusseminaari. Hannu Heiskala, hallituksen pj. LASTEN JA NUORTEN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA 2007-11 VLK:n projektin aloitusseminaari Hannu Heiskala, hallituksen pj. 1) A.D. 2007 hyvin useat lapset ja nuoret tarvitsevat erityistä

Lisätiedot

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / koulun nimi:

Kuinka pitkä työkokemus Sinulla on CP-lasten ja -nuorten kuntoutuksesta? Toimipaikan / koulun nimi: Lomakkeen täyttöpäivä _ / _2009 Tämän lomakkeen tarkoituksena on kartoittaa vaikeavammaisten Cp-lasten ja -nuorten tämänhetkisiä kuntoutusprosesseja ja -käytäntöjä. Täytä lomake keskustelematta muiden

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAAJAT Varhaiskuntoutusohjauksen asiakkaana on perheitä, joissa lapsella on todettu kehitysvamma tai eri tasoisia kehitysviiveitä esim. kielellisten,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntoutuksen kokonaisuudistus Hallitusohjelman kirjaus ja tavoite Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta - toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Sisällys. Osa I Lapsen aivovammat. Toimituskunta 7 Esipuhe 15 Johdanto 18. 1 Aivovammojen määritelmät ja käsitteet 22

Sisällys. Osa I Lapsen aivovammat. Toimituskunta 7 Esipuhe 15 Johdanto 18. 1 Aivovammojen määritelmät ja käsitteet 22 10 Julkaisijan puheenvuoro 5 Toimituskunta 7 Esipuhe 15 Johdanto 18 Osa I Lapsen aivovammat 1 Aivovammojen määritelmät ja käsitteet 22 Aivovamman alamuodot 24 Traumaattisen aivovamman alamuodot 24 Tajunnan

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön hedelmiä

Alueellisen yhteistyön hedelmiä Alueellisen yhteistyön hedelmiä 28.10.2009 Helsinki Anne Waldèn/ YTT YTRY Kuopion alueellinen työryhmä YTRY/ 1984- Lastensuojelun keskusliiton toimikunta, joka työskentelee pitkäaikaissairaiden ja vammaisten

Lisätiedot

Kohti kuntoutuskumppanuutta? Millaista uutta vuorovaikutusta on syntymässä?

Kohti kuntoutuskumppanuutta? Millaista uutta vuorovaikutusta on syntymässä? Kohti kuntoutuskumppanuutta? Millaista uutta vuorovaikutusta on syntymässä? Vappu Karjalainen 19.3.2010 22.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kuntoutusjärjestelmä Asiakas: millaisin ehdoin edetään? Kuntoutusjärjestelmä:

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Keski-Suomen vammaisstrategia

Keski-Suomen vammaisstrategia Keski-Suomen vammaisstrategia Vammaispalvelutyöryhmän esitys Peurunka III -seminaari 27.10.2015 Erityiset näkökulmat ja keskustellut käsitteet: Näkökulmat: Lapset Kokemusasiantuntijat Tasa-arvoinen kansalaisuus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI I-OSA

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI I-OSA ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI I-OSA la 8.10.2011 - nauhoite b Pekka Matilainen ERITYISKASVATUKSEN HISTORIA VAMMAISUUTEEN SUHTAUTUMINEN ENNEN 1800-LUKUA Vammaisten lasten surmaaminen Vammaisten vainoaminen

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Mitä me tiedämme aikuissosiaalityön vaikuttavuudesta?

Mitä me tiedämme aikuissosiaalityön vaikuttavuudesta? Mitä me tiedämme aikuissosiaalityön vaikuttavuudesta? ISOn kevätseminaari 22.5.2019, Siilinjärvi Timo Hankosalo, erityisasiantuntija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, projektipäällikkä ISO SOS -hanke

Lisätiedot

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus

Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus Sote-palvelurakenneuudistus tilannekatsaus 24.4.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvoihin kuntiin perustuva, pääsääntöisesti kaksitasoinen integroitu sosiaali-

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 13.4.2011 Työryhmä 6 20.4.2011 1 Esityksen

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Kuntoutussymposium Kuntoutuksen koordinaatio

Kuntoutussymposium Kuntoutuksen koordinaatio Kuntoutussymposium Kuntoutuksen koordinaatio Heikki Suoyrjö LT, toiminta-aluejohtaja SeKS Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry 30.10.2013 1 Mitä on? Suunnitelmallista ja monialaista toimintaa,

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen Mistä jatkossa apua? kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen 20.9.2016 ilkka.jokinen@vaalijala.fi 1 Teemat 1. Kohderyhmä 2. Liikkuvat kuntoutuspalvelut 3. Kokonaiskuntoutus 4. Osaamis- ja tukikeskukset 5. Vaalijalan

Lisätiedot

Asiakasyhteistyö toimintakyvyn arvioinnissa

Asiakasyhteistyö toimintakyvyn arvioinnissa Asiakasyhteistyö toimintakyvyn arvioinnissa TOImii! Toimintaterapian hyvät arviointikäytännöt Suomessa Näkökulmia arviointiin Ammattikorkeakoulu Arcada 5.5.2010 Tiina Airaksinen, YTM, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13

Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Vantaan Osaava Vanhempi hanke/ Osallisena Suomessa hankekokeilu 2011-13 Luetaan yhdessä verkoston seminaari 17.11.2012, hankevastaava Kotoutumiskoulutuksen kolme polkua 1. Työmarkkinoille suuntaavat ja

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke SOSKU 7.3.2018 Vantaa Jarno Karjalainen SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat ideoivat,

Lisätiedot

Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä

Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä Apuvälinetarpeen ja kiireellisyyden arviointi ICF mallin viitekehyksessä Apuvälinefoorumi 16.4.2015 tt Johanna Kuisma Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, Apuvälinepalvelut Apuvälinepalveluprosessi 1.

Lisätiedot

Mikä muuttuu palvelukuvauksissa?

Mikä muuttuu palvelukuvauksissa? Mikä muuttuu palvelukuvauksissa? Terapiajärjestöjen ja -liittojen tapaaminen 20.11.2018 Etuuspäällikkö Tuula Ahlgren Kela, kuntoutuspalvelujen ryhmä Terapiat 1.1.2019 alkaen Yksilöterapiat Fysioterapia

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa liikunta- ja vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen suunnittelussa lastenneurologisella osastolla vuodesta 2010 vanhemmat ja lapsi

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS. Lahti 2015

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS. Lahti 2015 ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS Lahti 2015 Et-opetuksen erityispiirteitä ET jakautuu reaaliaineena tiedon oppimiseen ja katsomusaineena oman ET:n kehittämiseen. Ei vuosiluokkia, vaan 1-6 ja 7-9 + ryhmät Opettajat

Lisätiedot