ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI I-OSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI I-OSA"

Transkriptio

1 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI I-OSA la nauhoite b Pekka Matilainen

2 ERITYISKASVATUKSEN HISTORIA

3 VAMMAISUUTEEN SUHTAUTUMINEN ENNEN 1800-LUKUA Vammaisten lasten surmaaminen Vammaisten vainoaminen ja epäoik. kohtelu Sosiaalinen eristäminen Sääli Keskiaika: noitavainot, hyväntekeväisyys, ensimmäiset hoitolaitokset vammaisille keskiajalla Uudelle ajalle siirryttäessä vammaisuutta alettiin selittää myös biologis-materiaalisilla syillä 1700-luvulla vammaisten kuntoutus ja koulutus nousivat huomion kohteeksi Maaseutuyhteisössä vammaiset osa yhteisöä

4 VAMMAISUUTEEN SUHTAUTUMINEN LUVULLA Vammaiset uhka yhteiskunnalliselle järjestykselle teollisessa yhteiskunnassa sosiaalinen kontrolli, vammaisten eristäminen laitoksiin Perheiden mahdollisuudet kasvattaa vammaista lasta kotona heikkenivät teollistumisen myötä Medikalisaatio: Lääketieteellä hallitseva asema Laitosparadigman alku (paradigma: vallitseva ajattelutapa, joka ohjaa tiedettä ja käytänteitä, esim. palvelujen järjestämistä) Segregaatio Eristävät ja syrjäyttävät käytänteet

5 ERITYISKASVATUS 1800-LUVULLA (1/2) Vapaaehtoisen kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitys suuri - hyväntekeväisyyden alku Suomessa 1830-luvulla - ensimmäiset vammaisjärjestöt 1880-luvulla (Sokeain ystävät v. 1887, Raajarikkoisten auttamisyhdistys v. 1889) Sosiaalipolitiikan kehitys Suomessa oli hidasta v köyhäinhoitoasetus v vaivaishoitoasetus Kuntien velvollisuutena huolehtia vain työkyvyttömien henkilöiden ja turvattomien lasten toimeentulosta

6 ERITYISKASVATUS 1800-LUVULLA (2/2) Erityisopetus alkoi Suomessa aistivammaisten opetuksesta v kuurojenkoulu Porvooseen v sokeainkoulu Helsinkiin v kehitysvammaisten erityiskoulu Pietarsaaressa v Perttulan tylsämielislaitos

7 ERITYISKASVATUS 1900-LUVULLA (1/5) Rotuhygienia Positiivinen: kasvatus-, valistus- ja propagandatyö Negatiivinen: avioliittokiellot, eristäminen, sterilointi (Suomessa v sterilointilaki), surmaaminen Erityisopetuksen kehittyminen Suomessa Apukoulut (ensimmäinen Turkuun v. 1901)

8 ERITYISKASVATUS 1900-LUVULLA (2/5) Oppivelvollisuuslaki v. 1921: erityisopetusta koskevat määräykset koskivat oppivelvollisuudesta vapauttamista ja velvoitetta perustaa apukoulu yli asukk. kaup. Tarkkailuluokat (ensimmäinen Helsinkiin v. 1939) Osa-aikainen erityisopetus 1940-luvulta alkaen Suomalaisen sosiaalipolitiikan murros alkoi toisen maailmansodan jälkeen Lainsäädäntö laajeni ja valtion panos kasvoi Aktiivinen kuntoutus aloitettiin Suomessa luvulla (v invalidihuoltolaki)

9 ERITYISKASVATUS 1900-LUVULLA (3/5) v vajaamielislaki: laissa puututtiin myös käytännön työn sisältöön, laitoshoitoa pidettiin edelleen tärkeimpänä toimintamuotona Avohuoltoajattelu kasvoi, mutta valtion tuki keskittyi laitoshoitoon aina vuoteen 1969 asti > Siirtyminen avohuollon/ kuntoutuksen paradigmaan Integraatio Vähiten rajoittavan ympäristön periaate

10 ERITYISKASVATUS 1900-LUVULLA (4/5) Erityispedagogiikan kehittyminen Suomessa Erityispedagogiikan ensimmäinen professuuri Jyväskylään vuonna 1948 Niilo Mäki suojelu- ja parantamiskasvatusopin professuuriin Erityisopettajien koulutus käynnistyi vuonna 1958 Tällä hetkellä erityiskasvatuksen yliopistollisia yksiköitä viisi: Helsinki, Jyväskylä, Joensuu ja Turku sekä Åbo Akademi Vaasassa

11 ERITYISKASVATUS 1900-LUVULLA (5/5) Erityisopetuksen kehittyminen Suomessa: v peruskoululaki pääosa kehitysvammaisista koko ikäluokan kouluun harjaantumisopetus Apukoulu peruskoulun mukautettu erityisopetus Tarkkailuopetus sopeutumattomien opetus v vaikeimmin kehitysvamm. koulun piiriin v perusopetuslaki: erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle on laadittava HOJKS

12 PARADIGMAMUUTOKSET PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ 1. LAITOSPARADIGMA Segregaatio Eristävät ja syrjäyttävät käytänteet 2. AVOHUOLLON / KUNTOUTUKSEN PARADIGMA Integraatio Vähiten rajoittavan ympäristön periaate

13 ERITYISPEDAGOGIIKKA TIETEENÄ

14 MITÄ ON ERITYISPEDAGOGIIKKA? TIEDETTÄ VAI KÄYTÄNNÖN TOIMINTAA? Erityiskasvatus Erityispedagogiikka (tieteenala) Erityisopetus (pedagoginen käytäntö) Erityishuolto (muu käytäntö)

15 ERITYISPEDAGOGIIKKA TIETEENALANA Erityisopetus perinteisesti antanut tutkimukselle suuntaviivat Erityispedagogiikan kehittymiseen vaikuttaneet: lainsäädäntö, kansalaisjärjestöt, vaikutusvaltaiset henkilöt, erityisopettajien koulutus Emotieteiden vaikutus (kasvatustiede, lääketiede, psykologia) (oppimisen) ongelmat johtuvat yksilöstä Pedagogisesti poikkeavien yksilöiden kasvatus ja koulutus -> yksilöt, joilla on erityisiä tarpeita

16 ERITYISET TARPEET? Erityinen? Henkilön tavanomaisesta poikkeavat ominaisuudet, esim. henkilön poikkeuksellinen lahjakkuus tai lahjakkuuden puute Erityiset tarpeet? Erityisen ja tavallisen tarpeen erottaminen perustuu normatiiviselle arvottamiselle (esim. eri aikakaudella ja eri yhteisöissä voi olla erilaisia normeja, joihin tarpeiden erottaminen perustuu) -> Erityinen tarve on epätavallinen ja siihen liittyy jokin erityisen tärkeä tavoite.

17 LÄHTEITÄ JA LISÄLUKEMISTA Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 11. painos tai uudempi. Helsinki: Tammi. Metsämuuronen, J Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp Ky. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: WSOY. Räsänen, R Erilaisuus koulussa ja opettajankoulutuksessa haaste ja rikkaus. Teoksessa Luukkainen, O & Valli, R. (toim.) Kaksitoista teesiä opettajuudesta. PS-Kustannus. Saloviita, T Inkluusio eli "osallistava kasvatus : Lähteitä sekä 13 perustetta inkluusiota vastaan. Viitattu Vehmas, S Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämisen ja siihen liittyvän lainsäädännön kehitys

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämisen ja siihen liittyvän lainsäädännön kehitys Erkki Merimaa Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämisen ja siihen liittyvän lainsäädännön kehitys 171 Suomi on lainsäädäntönsä mukaisesti sekä monin kansainvälisin sopimuksin sitoutunut

Lisätiedot

ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA

ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA Mariia Lammi Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2003 Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Timo Saloviita

Lisätiedot

Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla

Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla Eräiden kuvataideopettajien keinot muokata ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla Mari Salonen 2012 / Maisterin opinnäytetyö Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / Taiteen laitos / Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Selvitys erityiskoulujen ja sairaala opetuksen asemasta, tehtävistä ja rahoituksesta kehittämisehdotuksineen

Selvitys erityiskoulujen ja sairaala opetuksen asemasta, tehtävistä ja rahoituksesta kehittämisehdotuksineen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Selvitys erityiskoulujen ja sairaala opetuksen asemasta, tehtävistä ja rahoituksesta kehittämisehdotuksineen Opetusministeriön julkaisuja 2009:37 Erkki Merimaa

Lisätiedot

Erityisopetukseen osallistuvien määrä kasvaa perusopetuksessa - mitä on tapahtunut?

Erityisopetukseen osallistuvien määrä kasvaa perusopetuksessa - mitä on tapahtunut? 198 Harri Saine Erityisopetukseen osallistuvien määrä kasvaa perusopetuksessa - mitä on tapahtunut? Tässä artikkelissa etsitään syitä erityisopetukseen osallistuvien oppilaiden määrän voimakkaaseen lisääntymiseen.

Lisätiedot

YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO?

YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO? YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO? Mervi Eskelinen Erityispedagogiigan perusopinnot Tampereen yliopisto 2008 YKSI KOULU KAIKILLE UTOPIA VAI TODELLINEN VAIHTOEHTO? 1. JOHDANTO 3 2. KESKEISET

Lisätiedot

TOISIN KATSOMISEN MAHDOLLISUUS Kaisu Viittala KT, Elto, lehtori Tampereen Yliopisto, Opettajankoulutus, Varhaiskasvatuksen yksikkö

TOISIN KATSOMISEN MAHDOLLISUUS Kaisu Viittala KT, Elto, lehtori Tampereen Yliopisto, Opettajankoulutus, Varhaiskasvatuksen yksikkö VARHAISKASVATUS TÄNÄÄN. Suomen Varhaiskasvatus ry:n verkkolehti Joulukuu 2006 (s. 12 16) TOISIN KATSOMISEN MAHDOLLISUUS Kaisu Viittala KT, Elto, lehtori Tampereen Yliopisto, Opettajankoulutus, Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen

Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta Toim. Seija Eskola Liisa Metsola Kaija Miettinen Leena Piha Marja-Liisa Rahikkala Ulla Ruuskanen 2.

Lisätiedot

INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS

INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS INKLUUSIO ELI OSALLISTAVA KASVATUS LÄHTEITÄ SEKÄ 13 PERUSTETTA INKLUUSIOTA VASTAAN Timo Saloviita 12.1.2011 http://users.jyu.fi/~saloviit/tutkimus/inclusion.html "Segregaatio on tapa, jolla yhteiskunta

Lisätiedot

MILTÄ MUSIIKKI TUNTUU? Design-tutkimus musiikin käyttämisestä opetusvälineenä pienryhmäopetuksessa äidinkielen tunneilla.

MILTÄ MUSIIKKI TUNTUU? Design-tutkimus musiikin käyttämisestä opetusvälineenä pienryhmäopetuksessa äidinkielen tunneilla. MILTÄ MUSIIKKI TUNTUU? Design-tutkimus musiikin käyttämisestä opetusvälineenä pienryhmäopetuksessa äidinkielen tunneilla. Pro Gradu- tutkielma Hanna-Kaisa Rautio 0195070 Lapin yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Lausunnon keskeinen sisältö:

Lausunnon keskeinen sisältö: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Opetussuunnitelma lv. 2013 sl. 2014

ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Opetussuunnitelma lv. 2013 sl. 2014 ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Opetussuunnitelma lv. 2013 sl. 2014 Sisältö Erityispedagogiikan aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot: Erityiskasvatuksen historia 3 op Erityiskasvatus osana

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

Keskeneräistä yhdenvertaisuutta

Keskeneräistä yhdenvertaisuutta S T A K E S I N R A P O R T T E J A 6 / 2 0 0 6 ilka haarni Keskeneräistä yhdenvertaisuutta Vammaisten henkilöiden hyvinvointi ja elinolot Suomessa tutkimustiedon valossa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN LOMAMATKAILU CASE: KÖYRI OY

KEHITYSVAMMAISTEN LOMAMATKAILU CASE: KÖYRI OY Anne Huuskonen KEHITYSVAMMAISTEN LOMAMATKAILU CASE: KÖYRI OY Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Maaliskuu 2003 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2003 Tekijä(t) Anne Huuskonen Koulutusohjelma

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

AIKUISTEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISVAIHTOEHDOT VIROSSA. SÕMERAN HOITOKODIN TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA.

AIKUISTEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISVAIHTOEHDOT VIROSSA. SÕMERAN HOITOKODIN TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA. AIKUISTEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISVAIHTOEHDOT VIROSSA. SÕMERAN HOITOKODIN TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA. Kaire Trei Opinnäytetyö Kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö TIIVISTELMÄ Trei, Kaire.

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

OIKEUS HYVÄÄN OPPIMISEEN

OIKEUS HYVÄÄN OPPIMISEEN Mari Ilmonen OIKEUS HYVÄÄN OPPIMISEEN Opetuksen järjestäminen Lastensuojelulaitos Vaarinsaaressa Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Marraskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot