Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus"

Transkriptio

1 Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus Projekti vuosina MJ Koivikko, SM Sipari Vajaaliikkeisten Kunto ry, SLNY,TAYS, TaY

2 Ohjausryhmä Lastenneurologi Roger Byring, Samfundet Folkhälsan Vammaisasiamies Reija Lampinen, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Professori Heikki Lyytinen, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos Johtaja Helena Miller, Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö Dosentti Timo Pohjolainen, Kansaneläkelaitos v , Orton v Vammaisten lasten vanhempien edustaja Marju Silander, Uudenmaan CP-yhdistys Toiminnanjohtaja Aimo Strömberg, Suomen CP-liitto

3 Lapsilähtöinen vanhempien ja ammattilaisten yhteistyöhän perustuva lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen linjaus yhteinen toimintakulttuuri yhtenäistää lasten kuntoutuksen ajattelumalleja systemaattisesti kehitettyjä kannanottoja päätöksenteon tueksi

4 Palvelujen tuotto Kuntoutuksen järjestäminen Kuntoutuksen lähestymistavat ja niiden teoriat Tieteen teoreettiset lähtökohdat Kuntoutuksen vaikuttavuus Kuntoutuksen menetelmät ja niiden teoriat Hyvän käytännön alueiden jaottelu (Sackett 1996).

5 Yhteistoiminnallinen kehittäminen yksilöasiantuntijuudesta yhteisöasiantuntijuuteen kontekstisidonnaisuus lähtökohtana käytäntö dialogisuus

6 VLK:n projektin osallistujat 5 valtakunnallista järjestöä: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Cp-liitto, Samfundet Folkhälsan, Lastensuojelun keskusliitto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys 15 alueellista asiantuntijatoimikuntaa: Joensuu, Jorvi, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa

7 Osallistujat Erityislastentarhanopettaja Erityisopettaja Fysioterapeutti Järjestön toimihenkilö Kelan toimihenkilö Kuntoutusohjaaja Erityisryhmien liikunnanohjaaja Lastenlääkäri, lastenkirurgi Neurologi Osastonhoitaja Psykologi Puheterapeutti Sosiaalityöntekijä Toimintaterapeutti Lapsen vanhempi 14 * Yhteensä osallistujia Kehittämistapaamisia

8 TOIMIJATAHO % Keskussairaala 53 Perusterveydenhuolto 11 Koulutoimi 11 Yksityissektori 10 Lasten vanhemmat 7 Järjestö 4 Sosiaalitoimi 4

9 hiljainen eli kokemusperäinen tieto (Polanyi) kokenut asiantuntijajoukko ainutlaatuinen verkosto, eivät edusta tiettyä organisaatiota motivoitunut kehittämistyöhön kaikki sovitut kehittämiskokoukset pidettiin etukäteismateriaaliin pääsääntöisesti perehdytty huolella

10 Kyselylomake: Linjausten rakentuminen I: Lähtötilanteen kartoitus lasten kuntoutuspalveluiden vastaavuus perheen tarpeisiin ja kehittämisalueet + tarkentava haastattelu kts.

11 Linjausten rakentuminen II : Kehittämistyö 1. Arvot: määritelty 12 kappaletta 2. Lasten kuntoutuksen historiallisen kehityksen analyysi 3. Lasten kuntoutuksen nykytilanteen ongelmat ja tulevaisuuden kuva

12 Linjausten rakentuminen III: Käytännön sovellus Ajattelu- ja toimintamallit: 1. Käytännön kehittämis- ja kokeilutoiminta alueellisissa asiantuntijaryhmissä 2. Lasten kuntoutuksen aitojen tapausesimerkkien käsittely 3. Periaatteita tukevien hyvien käytäntöjen ja esimerkkien kokoaminen

13 Arvot Vanhemmat Työnt. Rehellisyys 4,8 4,6 Vastuullisuus 4,5 4,6 Monipuolinen elämä 4,8 4,0 Terveys 4,4 4,4 Elämän mielekkyys 4,5 4,2 Itsekunnioitus 4,3 4,4 Laajakatseisuus 4,2 4,4 Perheen turvallisuus 4,6 4,3 Sisäinen sopusointu 4,5 4,1 Oikeudenmukaisuus 4,2 4,4 Tasa-arvo 4,0 4,6 Luovuus 4,2 4,3

14 Työn alue Ennen Nyt Tulevaisuus, visio Toimintaympäristö Työn kohde Sairaalakeskeistä Lapsi ja vamma, diagnoosi Terveydenhuolto ja Kela keskeistä Lapsi lähiympäristöineen toimintakyky Järjestäminen Yksinkertaista Paljon eri toimijatahoja ja kuntoutus muotoja, vastuu katoaa Yhteistyö Vähäistä, epämääräistä, henkilöriippuvaista Kasvanut, hajanaista, byrokratia normittaa Toimintamallit Yksisuuntaisia Menetelmä- ja suoritekeskeisiä, vanhemmilla liiallinen taakka Perhe-, lapsen toimintaympäristökeskeistä Lapsi jäsenenä, perhe, arjen asiat, kuntouttava ympäristö Palvelut yhdestä paikasta, kuntouttavat tukitoimet lapsen lähellä Moniammatillinen yhteistyö, verkostot, ei hallintorajoja, kumppanuus Elämäkaari, vuorovaikutus, yhteistoiminta, ryhmämuotoisuus, palveluohjauksellinen työote

15 Case-keskustelu 2 tapausesimerkkiä vammaisen lapsen äidin haastattelu: kerro lapsesi ja perheesi elämästä sekä kuntoutuksesta poika ja tyttö eri puolilta Suomea vähintään kahta eri terapiaa varhaisvuodet, päivähoito, koulu, aikuistuminen ja tulevaisuus Pirkanmaan eettinen toimikunta

16 Alueelliset osahankkeet: TURKU: Tiedonvälitys lasten ja nuorten kuntoutuksessa SEINÄJOKI: Elämänkaariajattelu lasten kuntoutuksessa JORVI: Erityistä tukea tarvitsevan lapsen/nuoren kuntoutuksen ja arjen sujuvuuden kartoitus perheen ja lähitoimijapiirin näkökulmasta JYVÄSKYLÄ: Vaikeavammaisen lapsen lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelun ja toteutustavan kehittäminen lapsen arkea tukevaksi LAHTI: Tiedolla ohjaaminen ja alueelliset yhteistyömallit

17 Esimerkki tuloksen kehittämisestä Lasten kuntoutuksen hyvä käytäntö: ARVOT Periaate: lasten kuntoutus on yhteistoiminnallista Toimintamalli: palveluohjauksellinen työote ORGANISOINTI

18 Palveluohjauksellinen työote: Kysely: Lähtötilanteen kartoitus I Ei vastaa tarpeita: palvelujen hajanaisuus, puutteellinen tiedon kulku Kehitettävä: verkostoituminen, yhteistyö Haastattelu: perheillä ei ole yleensä nimettyä henkilöä, johon voisi ottaa yhteyttä lapsen kuntoutusasioissa Miten: palveluohjaaja 20 perhettä / henkilö, palveluohjaus (toiminnallinen työote)

19 Palveluohjauksellinen työote II Kehittämistyöskentely 1. Arvot: Itsekunnioitus, keskinäinen kunnioitus ja vastuullisuus 2. Historiallinen kehitys Yhteistyö Vähäistä, epämääräistä, henkilöriippuvaista Kasvanut, hajanaista, byrokratia normittaa Moniammatillinen yhteistyö, verkostot, ei hallintorajoja, kumppanuus Toiminta mallit Yksisuuntaisia Menetelmä- ja suoritekeskeisiä, vanhemmilla liiallinen taakka Elämäkaari, vuorovaikutus, ryhmämuotoisuus, palveluohjauksellinen työote

20 Palveluohjauksellinen työote II Kehittämistyöskentely 3. Nykytilanteen ongelmat Kuka tätä pyörittää nyt ja kohta Vastuu häviää verkostossa Eri tahoilla on erilainen näkemys asioista Kuntoutuskokonaisuutta on vaikea ymmärtää Kuntoutuksen järjestämiseen liittyvät asiat vaativat liikaa vanhemmilta Yhteistyö on kasvanut rasittavuuteen asti Ei tunneta toisten työtä

21 Palveluohjauksellinen työote II Kehittämistyöskentely 3. ja tulevaisuuden hyvä käytäntö: Paikalliset yhteistyöverkostot on määritelty Selkeä yhteinen työ ja työnjako (vastuut) Paikalliset toiminnalliset ydinryhmät Kullakin toimijalla on neuvontavelvollisuus Koordinoinnin lisäksi yhdessä tekemisen meininki ja arjen ohjaajina toimiminen Kokonaisuuden hallinta erilaisista lähtökohdista

22 Palveluohjauksellinen työote III Käytännön sovellus että sä olisit vanhempi, kun sä myöskin hoidat kaikki asiat ja oot se koordinoija, se käy ihan työstä palveluohjaaja, ei sekään ratkaise ongelmaa palveluohjaaja ei voi paikata järjestelmän tai muitten työntekijöiden hommia

23 Kyllä se on vaikee mikä on kenenkin rooli mä ihmettelin mikä on palvelunohjaaja, mutta se on varmaan tarkoittaa kuntoutusohjaajaa tai sosiaalityöntekijää, mutta avustajakin tekee noita juttuja Työ voi sektoroitua, mutta perhe ei Tiedon voi siirtää, mutta ymmärrystä ei

24 Elämän arkiset asiat tavoitteelliseksi me ei kuntouteta jalkaa, vaan ihmistä yhteiskunnassa mennään sellaisessa erityisnäkökulmassa eteenpäin, että myöhemmin huomataan kavereiden puuttuvan ja on vain se vamma jäljellä, sellainen normaaliuden puute

25 Tukitoimia järjestävä organisaatio Palveluohjauksellinen työote: - sujuva hallintomenettely - perheen mukaanotto - luottamus ja kumppanuus - asioiden hoito "ihmiseltä ihmiselle - kunnan yleiseen suunnitelmaan sovitettu yksilöllinen, kirjallinen suunnitelma

26 Keskustelun luonteesta Järjestelmäpuhetta: asioita nimettiin ja todettiin Oman työnkuvan tiedostaminen Päivittelyä Väittelyä, perustelua, selvittämistä Näkemysten yhteensovittamista

27 Selitykset nykytilanteelle Järjestelmä, lait, maksaja, alueelliset erot Ymmärrys nykytilanteelle Ihmiset toimii järjestelmässä, asenteet, vaikuttaminen

28 Käsitteiden käypä käyttö Viitekehys: ajattelumallit, arvot ja periaatteet Muoto: hoito, huolto, kasvatus, terapia Keino: leikki, musiikki, liikunta, taide, vuorovaikutus Menetelmä: ohjaus- ja opetus menetelmät, arviointi- ja mittausmenetelmät, terapeuttiset harjoitteet Väline: vesi, hevonen, lumi, triangeli, maalaus Toteutustapa: yksilö, ryhmä, pari, vertaistuki, avo- tai laitoskuntoutus

29 Määritelmien monimerkitys Konduktiivinen oppiminen = jumppaa 4h, jonkinlaista johtumista, arjen taitojen tietoista harjoittelua mahdollisimman vähin apuvälinein, jotain erityispedagogiikan juttuja jne. Varhainen vuorovaikutus Ja miten se kuntoutus määritellään, että mitä se on?

30 Näkemysten yhteensovittamista Yksilöasiantuntijuus Erikoisasiantuntijuus Yksilökeskeisyys Kuntoutus on suorite Elämä on kuntoutusta Kilpailuasetelma palveluissa Ammattilaisten asiantuntijuus Työkenttänä toisen elämä Laaja-alainen asiantuntijuus Perustason asiantuntijuus Yhteisökeskeisyys Kuntoutus on arkea Kuntoutus tukee elämää Yhteinen päämäärä Perheen asiantuntijuus Perheen elämän hallinta Yksilöllinen toteutus ja painotus valitaan tietoisesti

31 kuka saa ja mitä, kuinka paljon ja missä = annosteluautomaatti Missä: Lapsen toimintaympäristössä, laitoksessa, vastaanotolla Mitä, miten: Kasvatus, opetus, hoito, terapiat, lääketieteellinen apu: lukuisat erilaiset palvelut ja menetelmät Kuka: Lähiomainen, kasvattaja, opettaja, avustaja, terapeutit, lääkärit, vertaisryhmä, sosiaalityöntekijät, kuntoutusohjaajat, palveluohjaajat, harrastusten ohjaajat Taho: Yksityinen-, kolmas-, julkinen sektori / sosiaalitoimi, koulutoimi, terveydenhuolto Milloin: Päiväkoti/koulu, lapsen vapaa-aika Paljonko: Päivittäiset toiminnot, harjoittelukerrat viikossa, intensiivijaksot, eri keinojen jaksotus Kohdistaminen: Tavoitteellisuus, menetelmävalinta

32 Keskustelun itsekontrolli Asia on niin, koska kansa uskoo Asian on näin, koska auktoriteetti x, tekee niin Liian nopeat yleistykset Asian rajaus Miellyttäminen Sääliin vetoaminen Irrotetaan asian yhteydestään

33 Yhteinen työ Minä fysioterapeuttina, lasten neurologin silmälasien läpi Meidän tieteenalalla on tapana Yhteiset ajattelumallit

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti Vajaaliikkeisten Kunto ry www.vlkunto.fi

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti Vajaaliikkeisten Kunto ry www.vlkunto.fi Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti Vajaaliikkeisten Kunto ry www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 13.10.2009 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö

Lisätiedot

Neuvolaikäisten lasten palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien yhteensovittaminen peruskunnassa

Neuvolaikäisten lasten palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien yhteensovittaminen peruskunnassa Neuvolaikäisten lasten palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien yhteensovittaminen peruskunnassa Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kolmannen sektorin yhteistyöhanke (Kaarinan terveyskeskus - VSSHP:n

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS?

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? 1 Lasten ja nuorten hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa projekti 2007-2011 Vajaaliikkeisten Kunto ry OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? Vaikeavammaisten

Lisätiedot

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 Alueellinen kehittämishanke Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli LIITE 7 Pirjo Lappalainen Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 OSA I 2 LASTEN HYVÄN KUNTOUTUKSEN VISIO OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ... 6 3 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas. Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus

Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas. Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus Sisällys 1. Lyhyesti projektista 2. Kuntoutus- ja muut suunnitelmat

Lisätiedot

ELÄMÄNLANKA-projekti Loppuraportti 2013

ELÄMÄNLANKA-projekti Loppuraportti 2013 ELÄMÄNLANKA-projekti Loppuraportti 2013 Savon Vammaisasuntosäätiö ja Honkalampi-säätiö 26.1.2014/MH SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. ELÄMÄNLANKA-PROJEKTIN TAUSTA JA TOIMINNAN TARPEET... 4 2.1 Tehdyt ennakkoselvitykset...

Lisätiedot

HARRASTUSMAHDOLLISUUS KAIKILLE

HARRASTUSMAHDOLLISUUS KAIKILLE HARRASTUSMAHDOLLISUUS KAIKILLE Yhteistoimintamallin kehittäminen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastusten mahdollistajana Osahanke Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

PERHEKESKUS ERHO Arviointitutkimus vaativahoitoisten lasten palvelumallista Tampereella

PERHEKESKUS ERHO Arviointitutkimus vaativahoitoisten lasten palvelumallista Tampereella TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos PERHEKESKUS ERHO Arviointitutkimus vaativahoitoisten lasten palvelumallista Tampereella Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro Gradu - tutkielma

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 KAUHAJOEN KAUPUNKI 2007 PERUSTURVA / PÄIVÄHOITO Piirrokset: Taina Ojaniemi Hyväksytty Kauhajoen perusturvalautakunnassa 18.12.2007 3

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

2/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille

2/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille 2/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus KONSENSUSLAUSUMA Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus Fokuksessa aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat 29.10.2008 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA Lausunto julkaistaan sellaisenaan

Lisätiedot

LIHASSAIRAAN AIKUISEN HOITO- JA PALVELUKETJUMALLI AMMATTIHENKILÖSTÖLLE

LIHASSAIRAAN AIKUISEN HOITO- JA PALVELUKETJUMALLI AMMATTIHENKILÖSTÖLLE LIHASSAIRAAN AIKUISEN HOITO- JA PALVELUKETJUMALLI TIETOPAKETTI TYÖMALLI LIHASSAIRAILLE AMMATTIHENKILÖSTÖLLE Lihastautiliitto ry Turku Helmikuu 2004 LIHASSAIRAAN AIKUISEN HOITO- JA PALVELUKETJUMALLI TIETOPAKETTI

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu

Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Perusopetuksen oppilashuolto Turun seutu Taitava Arvioija koulutusohjelma Turun Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Anne Alho Kirsti Heinonen Petri Niemi Pasi Pentikäinen Hannu Penttilä Marianne Pitkälä

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN UUSI AIKA VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSESSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

KEHITTÄMISEN UUSI AIKA VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSESSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Arja Veijola, TtT, yliopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sote-yksikkö Leena Vainionpää, LT, dosentti, erikoislääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten klinikka Liisa Virkkunen,

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Resurssit, yhteistyöverkostot ja osaaminen neurologian erityisryhmien yhdistyksissä

Resurssit, yhteistyöverkostot ja osaaminen neurologian erityisryhmien yhdistyksissä Resurssit, yhteistyöverkostot ja osaaminen neurologian erityisryhmien yhdistyksissä Rautio, Anu Siltala, Maarit 212 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Resurssit, yhteistyöverkostot ja

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot